هتل زنده رود اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، مابین چهار راه ملک و گلزار
-
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل زنده رود اصفهان

هتل سه ستاره زنده رود که در سال ۱۳۹۵ مورد بهره برداری قرار گرفته است در نزدیکی اماکن دیدنی شهر اصفهان نظیر میدان نقش جهان، مسجد جامع و پل خواجو قرار دارد و به همین علت یکی از هتل های محبوب شهر اصفهان محسوب می شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زنده رود اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
10 آذر
جمعه
660,000 تومان
11 آذر
شنبه
660,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
660,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
660,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
660,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
660,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
17 آذر
جمعه
660,000 تومان
18 آذر
شنبه
660,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
660,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
هتل یار
675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
675,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
17 آذر
جمعه
750,000 تومان
18 آذر
شنبه
750,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
10 آذر
جمعه
750,000 تومان
11 آذر
شنبه
750,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
17 آذر
جمعه
750,000 تومان
18 آذر
شنبه
750,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
جمعه
784,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
784,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
دو تخته توئین
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
دوتخته VIP
هتل یار
1,089,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,089,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,210,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,210,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,210,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,210,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
اتاق دو تخته vip
اقامت 24
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,210,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,210,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,210,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,210,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,210,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,210,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,210,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,210,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
1,244,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,244,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,244,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,244,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,244,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,244,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,244,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,244,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,244,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,244,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,244,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,244,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,244,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,244,000 تومان
دو تخته VIP
ای‌گردش
1,342,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,342,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,342,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,342,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته vip
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
دو تخته دبل - مهمان غیرایرانی
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
دو تخته توئین - مهمان غیرایرانی
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
دوتخته VIP - مهمان غیرایرانی
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,200,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته تک خواب
هتل یار
1,287,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,287,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,430,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,430,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,430,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,430,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,430,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,430,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,430,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,430,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,430,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,430,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,430,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,430,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
ای‌گردش
1,636,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,636,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,400,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,400,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,400,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,400,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,400,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,400,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,400,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,400,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته تک خوابه
هتل یار
1,782,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,782,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,980,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اقامت 24
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,980,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,980,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,980,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,980,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,980,000 تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
2,126,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,126,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,126,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,126,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,126,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اقامت 24
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
10 آذر
جمعه
3,200,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,200,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,200,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,200,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,200,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,200,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,200,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,200,000 تومان

امکانات اتاق های هتل زنده رود اصفهان

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
بانک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
خانه داری 24 ساعته
آنتن مرکزی
رخت آویز
مینیبار

آدرس هتل زنده رود اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زنده رود اصفهان

(39 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب
در کل خوب بود، چون که ما بیشتر بیرون بودیم و برای خواب هتل بودیم که نیاز مارو براورده می کرد. موقعیت مکانی خوب بود و دسترسی به مکان های دیدنی راحت بود. برخورد رسپشن شیفت صبح که یه خانومی بود خیلی بد و خشک بود که تو ذوق می زد، ادم توقع یه خوش آمدگویی کوچیک داره و توقع زیادی نیست ولی ایشون نه تنها خوش امدگویی و موقع چک آوت خداحافظی گرمی نداشتن بلکه گویا عصبانی هم بودن از ما و از همه. ضمنا یک روز هوا گرم بود و کنترل ایرکاندیشنر در اتاق ها نبود و درخواست کردیم و گفتن الان هوا خوبه و اگه مدیر بذاره میاریم براتون که ما تا الان که برگشتیم تهران منتظریم ببینیم چی شد! اتاق هم میشه گفت تمیز و خوب بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل
راضی بودم
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل و نظافت خوب
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل و نظافت خوب
صبحانه ی خوبی داشت به ما که خیلی خوش گذشت
نقاط قوت:
برخورد خوب گارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب گارکنان
نقاط قوت:
دسترسی مناسب به آثار تاریخی و دیدنی
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب به آثار تاریخی و دیدنی
سرو صدای خیابان به داخل اتاق می آید و قالی های پهن شده در کف اتاق تمیز نیستند.
با عرض سلام و احترام؛ اتاق های ۲ نفره خیلی کوچک بود ولی تمیز و مرتب بود. بوفه صبحانه معمولی بود. برخورد کارکنان هتل خوب بود. پارکینگ ندارد.
در مدت اقامت خود برخورد کارکنان بسیار خوب و محترمانه بود و هروقت احتیاج به چیزی داشتیم در اسرع وقت رسیدگی انجام می گرفت. فقط در اتاق دو تخته vip که ما بودیم یک مقدار صدای آبگرمکن اذیت کننده بود...
برخورد محترمانه تمامی پرسنل و نظافت عالی هتل.بسیار تمیز
هم اتاق هتل عالی بود و تمیز و هم برخورد کارکنان هتل عالی بود واقعا سفر خوبی بود و خوش گذشت ممنونم . به امید دیدار مجدد
تقریبا خوب بود
کارکنان برخورد خوبی داشتند
هتل خوب و تمیزی بود. پارکینگ نداشت که به نظرم عجیب بود. کیفیت صبحانه هم معمولی بود
تمیز و مرتب بود برخورد کارکنان عالی بود
سفر من کاری بود و برای دو شب مهمان این هتل بود تجربه هتل تو شهرهای مختلف رو دارم و میتونم بگم نسبت به قیمت و کیفیت و خدمات دریافتی هتل خوبی به لحاظ دسترسی محلی، آرامش و بی سر و صدا بودن هتل و مهمتر از همه نظافت و تمیزی هتل هست که رضایت داشتم.
این هتل در حقیقت یک مسافرخانه هست ساختمانیست که آن را تبدیل به هتل کردند .صبحانه بسیار بد است نان مانده و پنیر و تخم مرغ و مقداری گوجه و خیار و نیمرو -خانم رسپشن هتل هم هیچ وقت جواب سلام نمیدادن . خدمه هتل هم فقط یک نفر است که همه کار میکند .
هتل مرتب و تمیز و نوساز نزدیک به سی او سه پل و نقش جهان و مراکز خرید و بازارهای سنتی خوب اصفهان بود
این هتل باتوجه به مبلغی که پرداخت میکنید هتل مناسبیست و خدمات خوبی رو ارائه میکند. من که سویت 4 نفرشو گرفتم در ایام عید و راضی بودم.
بسیار آرام و ساکت مناسب استراحت
- بسیار تمیز - رفتار کارکنان بسیار محترمانه و حرفه ای. - پیشنهاد می کنم کسانی که قصد مسافرت به اصفهان را دارند این هتل را انتخاب کنند.
سلام و عرض ادب . هتل خوبی هست . خدمات جانبی زیادی نداره جاش ساکته در کل هتل تمیزی هست .مواد مصرفی داخل یخچال و غذا ها بسیار قیمتش بالاست ولی همه هتل ها هم همینطوره ولی دم درش فست فود داره و با فاصله کمی از هتل رستوران هم هست . مانند اکسر هتل های رتبه سه ؛ سرویس بهداشتیش (حمام و دستشویی) یکی هست و با شیشه پارتیشن شده در کل هتل خوبیه و بوی بد و نم و ... نداره و سر صدا هم نداره سرویس خوابش...
ما اطاق 2 تخته vip را برای یک شب گرفته بودیم که راضی هم بودیم . برخورد پرسنل پذیرش خیلی خوب بود.خارج از طرح زوج و فرد
فاقد پارکینگ که ماشین باید توی پیاده رو پارک کرد ..
بسیار تمیز.اتاق دو نفره بسیار کوچک . منوی صبحانه کم تنوع. پارکینگ ندارد. دسترسی خوب .قیمت به نسبت کیفیت بالا.مسواک و خمیر دندان نداشت. کسی برای حمل چمدانها در هنگام ورود و خروج کمک نکرد. وای فای فقط چند ساعت جواب داد.
بسيار معمولي بود
خیلی تمیز و برخورد کارکنان خوب بود و از نظر مکانی داخل طرح ترافیک نیست.
هتل بسیار خوبی از لحاظ برخورد پرسنل و تمیزی هتل بود اما فضای اتاق بسیار بسیار کوچیک و عجیب بود
من و همسرم برای 3 شب طبقه دوم اتاق VIPرو رزرو کردیم خیلی خیلی خیلی خیلی تمیز بود برخورد کارکنان هتل خیلی عالی بود همه چیز خوب بود
درمجموع امکانات هتل درمقایسه با قیمت مناسب است ، سایز اتاق دونفره نسبت به سایر هتلهای ایرانی کمی کوچکتره، نبود میز و صندلی که باعث تعجبمون شد، نبود و مسواک و خمیر دندان و وسایل نظیر این توی اتاق واقعا نقطه ضعف محسوب میشه برای هتل ، اما برخلاف اکثر هتلهای ایران صدای اتاق مجاور به گوش نمیرسید، هتل پارکینگ نداشت که البته آزار دهنده نبود، دسترسی هتل مناسب بود، تمیزی اتاقها خوب و برخورد پرسنل مناسب بود. صبحانه اش درحد معمولی بود
نحوه برخورد پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود، اتاق ها و سالن بسیار تمیز بود، با مکانهای معروف و دیدنی شهر فاصله چندانی نداره، با وجودی که پارکینگ خودرو نداره،مکان امنی جلوی هتل برای پارک وجود داره و از این نظر هم به مشکلی بر نخواهید خورد. کمیت و کیفیت صبحانه هم خوب بود. در نهایت اینکه من از اون مکان راضی بودم و به مشکلی بر نخوردم.
پرسنل مجرب واتاقها بسیار تمیز
نداشتن سالن صبحانه خوری
با سلام پرسنلی قوی،مجرب و باتعهد بالا و از همه پرسنل تشکر میکنم
نبودن حتی صابون و خمیردندان
هتل خیلی خوبی هست من سه روزساکن هتل بودم خیلی تمیز و برخورد کارکنان واقعأ عالی بود و از نظر مکانی داخل طرح ترافیک نیست .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زنده رود اصفهان

مهمانان هتل زنده رود اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زنده رود اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زنده رود اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زنده رود اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زنده رود اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.