هتل زنده رود اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، مابین چهار راه ملک و گلزار
-
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل زنده رود اصفهان

هتل سه ستاره زنده رود که در سال ۱۳۹۵ مورد بهره برداری قرار گرفته است در نزدیکی اماکن دیدنی شهر اصفهان نظیر میدان نقش جهان، مسجد جامع و پل خواجو قرار دارد و به همین علت یکی از هتل های محبوب شهر اصفهان محسوب می شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زنده رود اصفهان

زنده رود-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
8 مرداد
جمعه
258,000
تومان
9 مرداد
شنبه
258,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
258,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
258,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
15 مرداد
جمعه
258,000
تومان
اقامت 24
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
8 مرداد
جمعه
259,000
تومان
9 مرداد
شنبه
259,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
259,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
259,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
15 مرداد
جمعه
259,000
تومان
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
8 مرداد
جمعه
259,000
تومان
9 مرداد
شنبه
259,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
259,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
259,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
15 مرداد
جمعه
259,000
تومان
زنده رود-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
469,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
8 مرداد
جمعه
469,000
تومان
9 مرداد
شنبه
469,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
469,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
469,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
469,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
15 مرداد
جمعه
469,000
تومان
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
جمعه
470,000
تومان
9 مرداد
شنبه
470,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
15 مرداد
جمعه
470,000
تومان
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
جمعه
470,000
تومان
9 مرداد
شنبه
470,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
15 مرداد
جمعه
470,000
تومان
زنده رود-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
جمعه
470,000
تومان
9 مرداد
شنبه
470,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
15 مرداد
جمعه
470,000
تومان
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
جمعه
470,000
تومان
9 مرداد
شنبه
470,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
15 مرداد
جمعه
470,000
تومان
زنده رود-اتاق دوتخته VIP
اتاق دوتخته VIP
ای‌گردش
539,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
539,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
8 مرداد
جمعه
539,000
تومان
9 مرداد
شنبه
539,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
539,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
539,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
539,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
15 مرداد
جمعه
539,000
تومان
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
8 مرداد
جمعه
540,000
تومان
9 مرداد
شنبه
540,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
15 مرداد
جمعه
540,000
تومان
اقامت 24
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
8 مرداد
جمعه
540,000
تومان
9 مرداد
شنبه
540,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
15 مرداد
جمعه
540,000
تومان
زنده رود-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
جمعه
310,000
تومان
9 مرداد
شنبه
310,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
15 مرداد
جمعه
310,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
جمعه
310,000
تومان
9 مرداد
شنبه
310,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
15 مرداد
جمعه
310,000
تومان
زنده رود-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
643,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
643,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
643,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
643,000
تومان
8 مرداد
جمعه
643,000
تومان
9 مرداد
شنبه
643,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
643,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
643,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
643,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
643,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
643,000
تومان
15 مرداد
جمعه
643,000
تومان
اقامت 24
643,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
643,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
643,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
643,000
تومان
8 مرداد
جمعه
643,000
تومان
9 مرداد
شنبه
643,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
643,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
643,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
643,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
643,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
643,000
تومان
15 مرداد
جمعه
643,000
تومان
زنده رود-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
744,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
744,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
744,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
744,000
تومان
8 مرداد
جمعه
744,000
تومان
9 مرداد
شنبه
744,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
744,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
744,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
744,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
744,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
744,000
تومان
15 مرداد
جمعه
744,000
تومان
هتل یار
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
745,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
745,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
745,000
تومان
8 مرداد
جمعه
745,000
تومان
9 مرداد
شنبه
745,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
745,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
745,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
745,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
745,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
745,000
تومان
15 مرداد
جمعه
745,000
تومان
اقامت 24
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
745,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
745,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
745,000
تومان
8 مرداد
جمعه
745,000
تومان
9 مرداد
شنبه
745,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
745,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
745,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
745,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
745,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
745,000
تومان
15 مرداد
جمعه
745,000
تومان
زنده رود-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
هتل یار
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
890,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
8 مرداد
جمعه
890,000
تومان
9 مرداد
شنبه
890,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
890,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
890,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
890,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
15 مرداد
جمعه
890,000
تومان
اقامت 24
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
890,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
8 مرداد
جمعه
890,000
تومان
9 مرداد
شنبه
890,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
890,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
890,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
890,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
15 مرداد
جمعه
890,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زنده رود اصفهان

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
خدمات برای معلولین
اینترنت با سرعت بالا
رخت آویز
آنتن مرکزی
خانه داری 24 ساعته
كافی شاپ
خشکشویی
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
بانک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سرویس بهداشتی
کپسول آتش نشانی
تاکسی سرویس
صندوق امانات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
یخچال
سیستم گرمایشی سرمایشی
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
سرویس روزانه اتاق
اتاق بازی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
پله اضطراری
ماساژ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
حوله
اژانس مسافرتی
کافی‌شاپ
اینترنت با حجم محدود در لابی
اتاق چمدان
مینیبار

آدرس هتل زنده رود اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زنده رود اصفهان

(44 نظر)
در کل خوب بود
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
تمیز
خوب و تمیز به نسبت قیمت
نقاط قوت:
صبحانه خوب-خارج از طرح ترافيك بودن-پرسنل خوب-
نقاط ضعف:
صبحانه خوب-خارج از طرح ترافيك بودن-پرسنل خوب-
نسبت به قيمتش مناسب است.....من قبلاً هم در اين هتل بوده ام هتل خوبى است بنظر من تنها اشكال عمده آن نوسان خيلي شديد قيمتهاى آن در فصول مختلف سال است.
نقاط قوت:
برخورد مناسب . قیمت مناسب . پارکینگ جلوی در
نقاط ضعف:
برخورد مناسب . قیمت مناسب . پارکینگ جلوی در
هتلی تمیز و آرام با دسترسی خوب
هم اتاق هتل عالی بود و تمیز و هم برخورد کارکنان هتل عالی بود واقعا سفر خوبی بود و خوش گذشت ممنونم . به امید دیدار مجدد
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
راضی کننده نبود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
برخوردش پرسنل و مدیریت خیلی خیلی بد بود
کارکنان برخورد خوبی داشتند
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود فقط اینکه سکوت بود
نقاط ضعف:
داخل اتاق جا کفشی نداشت مینی بار نداشت صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
خوب بود عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشت
همه چیز عالی بود از تمیزی تا سرویس و کارکنان
تمیز و مرتب بود برخورد کارکنان عالی بود
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نداشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی بود نوساز بود اتاق بزرگ بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل صبحانه. قابل قبول با توجه به قیمت هتل تمیزی اتاق‌ها نسبت به خیلی از هتل های معروف
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ( اما فضای مناسب جلوی هتل وجود دارد)
نقاط قوت:
امکانات و راحتی هتل عالی . برخورد پرسنل خیلی محترمانه
نقاط ضعف:
نکته خاصی ننداشت
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
زیاد داخل هتل نموندیم اما خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
من 2شب درهتل زنده رود اقامت داشتم اتاق وی ای پی بسیار تمیز داشت طراحی اتاق جالب بود صبحانه متوسطی داشت و برخورد کارمند هتل بسیار دوستانه بود
هتل مرتب و تمیز و نوساز نزدیک به سی او سه پل و نقش جهان و مراکز خرید و بازارهای سنتی خوب اصفهان بود
بسیار تمیز.اتاق دو نفره بسیار کوچک . منوی صبحانه کم تنوع. پارکینگ ندارد. دسترسی خوب .قیمت به نسبت کیفیت بالا.مسواک و خمیر دندان نداشت. کسی برای حمل چمدانها در هنگام ورود و خروج کمک نکرد. وای فای فقط چند ساعت جواب داد.
بسيار معمولي بود
هتل بسیار خوبی از لحاظ برخورد پرسنل و تمیزی هتل بود اما فضای اتاق بسیار بسیار کوچیک و عجیب بود
درمجموع امکانات هتل درمقایسه با قیمت مناسب است ، سایز اتاق دونفره نسبت به سایر هتلهای ایرانی کمی کوچکتره، نبود میز و صندلی که باعث تعجبمون شد، نبود و مسواک و خمیر دندان و وسایل نظیر این توی اتاق واقعا نقطه ضعف محسوب میشه برای هتل ، اما برخلاف اکثر هتلهای ایران صدای اتاق مجاور به گوش نمیرسید، هتل پارکینگ نداشت که البته آزار دهنده نبود، دسترسی هتل مناسب بود، تمیزی اتاقها خوب و برخورد پرسنل مناسب بود. صبحانه اش درحد معمولی بود
نحوه برخورد پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود، اتاق ها و سالن بسیار تمیز بود، با مکانهای معروف و دیدنی شهر فاصله چندانی نداره، با وجودی که پارکینگ خودرو نداره،مکان امنی جلوی هتل برای پارک وجود داره و از این نظر هم به مشکلی بر نخواهید خورد. کمیت و کیفیت صبحانه هم خوب بود. در نهایت اینکه من از اون مکان راضی بودم و به مشکلی بر نخوردم.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها دسترسی مناسب رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ اختصاصی کوچک بودن اتاق نسبت به عکس
پرسنل مجرب واتاقها بسیار تمیز
نداشتن سالن صبحانه خوری
با سلام پرسنلی قوی،مجرب و باتعهد بالا و از همه پرسنل تشکر میکنم
نبودن حتی صابون و خمیردندان
رستوران ندارد ميتوان صداي اتاق بغلي را شنيد صبحانه تنوع ندارد توالت ايراني ندارد همچنين وضعيت توالت فرنگي خوب نیست
ازنظر تمیزی عالی بود صبحانه هم خوب بود ولی پارکینگ نداشت جایی برای پخت و پز نداشت توالت ایرانی هم در سوئیت ها نداشت
خوبه .. یه مقدار صبحانش ضعیفه
پارکینگ نداشت. توالت آب هرز می رفت.
پارکینگ مناسب ندارد و عدم وجود لوازم بهداشتی مناسب از قبیل مسواک ، دمپایی و سرو صبحانه خیلی مختصر در داخل اطاقولی با توجه به سه ستاره بودن تقریبا قابل قبول بودولیکن کلا ساختمان این هتل برای محل سکونت آپارتمانی طراحی شده است
سلام ضمن تشکر از مدیریت و کارکنان هتل زنده رود، خصوصا خانمهای شیفت پذیرش و خانمهای بخش خانه داری و خدمات. بعنوان شخصی که در هتل های مختلف سکونت داشتم ، نظرم را صرفاً جهت بهبودی آن مجموعه اعلام میکنم، 1-وضعیت بهداشت هتل و سویت خیلی خوب بود ولی سیستم گرمایشی ضعیف بود، فصای پارکینگ بسیار کم نامناسب بود، سیستم اینترنت خیلی ضعیف بود، باتوجه به اینکه ما در سویت سکونت داشتیم و اساسا باید سویت مجهز به آشپزخانه باشد که متاسفانه نداشت، شایسته هست نسبت به تعبیه آشپزخانه اقدام شود.ازدحام کارکنان آقا در لابی هتل زیاد بود در عین حال از نظر سرویس دهی ضعیف بودند (بنظر میرسد نیاز به آموزش بیشتری دارند ، و خصوصا پشنهاد میکنم آقایان لباس فرم مخصوص داشته باشند چون مشخص نبود متعلق به هتل بودند یا مسافر! !!نکات مثبت هتل : داشتن فضای مناسب سویت ها و تمیز و بهداشتی بودن مکان بود ، و عملکرد کارکنان خانم قابل قبول بود.بااحترام - دکتر مجیدی
در ان موقع هنوز هتل از نظر امکانات کامل نبود ولی در مجموع خوب بود
از نظر اندازه اتاق بزرگی بود میز آرایش و آیینه هاش خوب بود . آب گرم کن داخل اتاق بود و نمای بدی به اتاق داده بود . سرویس داخل حموم فقط 2 تا شامپوی کوچیک بود که ما خودمون صابون و شامپو و خمیر دندون خریدیم . آب حموم هم فشارش کم بود و دماش هی کم و زیاد میشد . پارکینگش هم خیلی کوچیک بود . از نظر نظافت و برخورد کارکنان خیلی مناسب بود. صبحونه هم واسمون آوردن تو اتاق 2تا نمیرو بود با قالب تک نفره کره و پنیر که بنظر من جالب نبود
چون هتل تازه ساز بود رستوران در حال ساخت بود و نتونستم از غذای هتل استفاده کنم. اما موارد دیگر از نظر من کامل و در حد قابل قبول بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زنده رود اصفهان

مهمانان هتل زنده رود اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زنده رود اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زنده رود اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زنده رود اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زنده رود اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.