هتل زنده رود اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، مابین چهار راه ملک و گلزار
-
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل زنده رود اصفهان

هتل سه ستاره زنده رود که در سال ۱۳۹۵ مورد بهره برداری قرار گرفته است در نزدیکی اماکن دیدنی شهر اصفهان نظیر میدان نقش جهان، مسجد جامع و پل خواجو قرار دارد و به همین علت یکی از هتل های محبوب شهر اصفهان محسوب می شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زنده رود اصفهان

زنده رود-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
156,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
156,900
تومان
10 بهمن
جمعه
156,900
تومان
11 بهمن
شنبه
156,900
تومان
12 بهمن
یکشنبه
156,900
تومان
13 بهمن
دوشنبه
156,900
تومان
14 بهمن
سه شنبه
156,900
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
156,900
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
156,900
تومان
17 بهمن
جمعه
156,900
تومان
18 بهمن
شنبه
156,900
تومان
19 بهمن
یکشنبه
156,900
تومان
جاباما
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
157,000
تومان
10 بهمن
جمعه
157,000
تومان
11 بهمن
شنبه
157,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
157,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
157,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
157,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
157,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
157,000
تومان
17 بهمن
جمعه
157,000
تومان
18 بهمن
شنبه
157,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
157,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
157,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
157,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
157,000
تومان
17 بهمن
جمعه
157,000
تومان
18 بهمن
شنبه
157,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
157,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
زنده رود-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
279,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
279,900
تومان
10 بهمن
جمعه
279,900
تومان
11 بهمن
شنبه
279,900
تومان
12 بهمن
یکشنبه
279,900
تومان
13 بهمن
دوشنبه
279,900
تومان
14 بهمن
سه شنبه
279,900
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
279,900
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
279,900
تومان
17 بهمن
جمعه
279,900
تومان
18 بهمن
شنبه
279,900
تومان
19 بهمن
یکشنبه
279,900
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
10 بهمن
جمعه
280,000
تومان
11 بهمن
شنبه
280,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
17 بهمن
جمعه
280,000
تومان
18 بهمن
شنبه
280,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
10 بهمن
جمعه
280,000
تومان
11 بهمن
شنبه
280,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
17 بهمن
جمعه
280,000
تومان
18 بهمن
شنبه
280,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
زنده رود-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
10 بهمن
جمعه
280,000
تومان
11 بهمن
شنبه
280,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
17 بهمن
جمعه
280,000
تومان
18 بهمن
شنبه
280,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
زنده رود-اتاق دوتخته VIP
اتاق دوتخته VIP
ای‌گردش
348,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
348,900
تومان
10 بهمن
جمعه
348,900
تومان
11 بهمن
شنبه
348,900
تومان
12 بهمن
یکشنبه
348,900
تومان
13 بهمن
دوشنبه
348,900
تومان
14 بهمن
سه شنبه
348,900
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
348,900
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
348,900
تومان
17 بهمن
جمعه
348,900
تومان
18 بهمن
شنبه
348,900
تومان
19 بهمن
یکشنبه
348,900
تومان
جاباما
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
349,000
تومان
10 بهمن
جمعه
349,000
تومان
11 بهمن
شنبه
349,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
349,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
349,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
349,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
349,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
349,000
تومان
17 بهمن
جمعه
349,000
تومان
18 بهمن
شنبه
349,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
349,000
تومان
هتل یار
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
349,000
تومان
10 بهمن
جمعه
349,000
تومان
11 بهمن
شنبه
349,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
349,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
349,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
349,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
349,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
349,000
تومان
17 بهمن
جمعه
349,000
تومان
18 بهمن
شنبه
349,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
349,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
زنده رود-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
409,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
409,900
تومان
10 بهمن
جمعه
409,900
تومان
11 بهمن
شنبه
409,900
تومان
12 بهمن
یکشنبه
409,900
تومان
13 بهمن
دوشنبه
409,900
تومان
14 بهمن
سه شنبه
409,900
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
409,900
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
409,900
تومان
17 بهمن
جمعه
409,900
تومان
18 بهمن
شنبه
409,900
تومان
19 بهمن
یکشنبه
409,900
تومان
زنده رود-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
10 بهمن
جمعه
410,000
تومان
11 بهمن
شنبه
410,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
17 بهمن
جمعه
410,000
تومان
18 بهمن
شنبه
410,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
جاباما
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
10 بهمن
جمعه
410,000
تومان
11 بهمن
شنبه
410,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
17 بهمن
جمعه
410,000
تومان
18 بهمن
شنبه
410,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
زنده رود-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
هتل یار
503,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
10 بهمن
جمعه
503,000
تومان
11 بهمن
شنبه
503,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
17 بهمن
جمعه
503,000
تومان
18 بهمن
شنبه
503,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
جاباما
503,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
10 بهمن
جمعه
503,000
تومان
11 بهمن
شنبه
503,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
17 بهمن
جمعه
503,000
تومان
18 بهمن
شنبه
503,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
ای‌گردش
503,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
10 بهمن
جمعه
503,000
تومان
11 بهمن
شنبه
503,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
17 بهمن
جمعه
503,000
تومان
18 بهمن
شنبه
503,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زنده رود اصفهان

اعلام حریق
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
آتلیه
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار
روزنامه رایگان
سرویسبهداشتیفرنگی
رخت آویز
آنتن مرکزی
خانه داری 24 ساعته
كافی شاپ
خشکشویی
صندوق امانات
پاركينگ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
بانک
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
تاکسی سرویس
سرویس بهداشتی فرنگی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
سشوار
اینترنت با حجم محدود در لابی
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
مسلط به زبان انگليسی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
مینی بار رایگان
مرکز خرید
کافی نت
سرویس بهداشتی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
سرویس فرنگی
اینترنت
اتاق سیگار
اژانس مسافرتی
سالن ورزشی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
تلفن
لابی
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
مینیبار

آدرس هتل زنده رود اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زنده رود اصفهان

(44 نظر)
هتلی تمیز و آرام با دسترسی خوب
شغل من با سفر هست و هتل های زیادی رو رفتم این هتل از نظر نظافت و رعایت پروتکلهای بهداشتی مسافر در زمان کرونا و برخورد پرسنل بسیار عالی بود و از نظر امکانات اتاق کامل و فضای بزرگ با پنجره ها ی سرتاسری و صبحانه بصورت پک شده وکامل بود واز همه بهتر چون من ماشین دارم که در مرکز شهر و خارج از طرح ترافیک هستش و خدایی از نظر قیمت و امکاناتش ارزش داره من چندمین بار هست که میام این هتل و خیلی راضی هستم
هم اتاق هتل عالی بود و تمیز و هم برخورد کارکنان هتل عالی بود واقعا سفر خوبی بود و خوش گذشت ممنونم . به امید دیدار مجدد
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
راضی کننده نبود
کارکنان برخورد خوبی داشتند
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
برخوردش پرسنل و مدیریت خیلی خیلی بد بود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود فقط اینکه سکوت بود
نقاط ضعف:
داخل اتاق جا کفشی نداشت مینی بار نداشت صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
خوب بود عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشت
تمیز و مرتب بود برخورد کارکنان عالی بود
همه چیز عالی بود از تمیزی تا سرویس و کارکنان
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نداشتن پارکینگ اختصاصی
من اول نمیخواستم نظر منفی خودمو راجب به یک شب اقامت بدم بنویسم، ولی وقتی دیدم دیگران هم دقیقا با مشکل من روبرو شدن تصمیم گرفتم بگم. اینکه یکی از نظرات در مورد مو بود دقیقا درسته. تخت ما پر از مو های ریز بود جوری که به اندازه ی کف دست حدود سه چهارتا حداقل میدیدین. دوم اینکه اتاق های دوتایی وحشتناک کوچیک و دلگیر بود و پنجره اتاق در حد یک هواکش بود بیشتر. نظافت اتاق ها اصلا به حد متوسط هم نمی رسید . بسته های دستمال از مسافرین قبل بود و بسته جدید در کار نبود. هتل جای پارک نداشت و من مجبور شدم ماشین رو کلی با فاصله پارک کنم. توی ماشین کلی وسایل مسافرت بود که باید استرسش رو تا صبح می کشیدم. برخورد پرسنل محترمانه بود ولی وقتی که وجود مو رو انکار کردن مشخص شد از روی سیاسته و هیچ احترامی در کار نیست. از این هتل ارزونتر من اصفهان بودم میتونم هتل جام فیروزه رو بهتون پیشنهاد بدم که واقعا بهتر بود.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی بود نوساز بود اتاق بزرگ بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
من این نظر رو درحالی می نویسم که حدود شش ساعت از اقامتم میگذره.ما یک شب و در مسیر شیراز به تهران مهمان اصفهان بودیم. در بدو ورود متوجه شدیم که پارکینگی وجود نداره و باید ماشین رو جلوی پیاده روی هتل پارک کنیم. این اولین نمره منفی. دومیش هم اینکه پرسنلی که برای راهنمایی اتاق همراه من شدند دیدند که من علاوه بر کیف دوشی و کیف سنگین دوربین یک کوله پشتی سنگین همراهم هست ، اما حتی اگر وظیفه ی کاریشون نیست اما شاید وظیفه انسانی واجب میکرد به یک نفر در اون شرایط کمک کرد. این دومین نمره منفی. به محض استفاده از تخت خواب متوجه موهای بلند زنانه روی ملافه پتوها شدم و این نشون میده هتل الزامی برای هربار شستشو ندارن این سومین نمره منفی. برای درخواست آب معدنی بزرگ حدود نیم ساعت معطل شدم و درخواست خوشبوکننده هوا بی پاسخ موند. اینم میتونه نمره منفی باشه. سرویس بهداشتی و حمام به فاصله ی ۶۰ سانتی تخت هست ( یک سرامیک ۶۰در۶۰) و درب شیشه ای ریلی کمکی به جداسازی حریم اتاق و سرویس نکرده و خوشبو کننده برای نجات از بوی شدید فاضلاب اتاق درخواست کردم. درنهایت مجبور شدم پنجره رو باز بزارم که صدای محیط آزاردهنده تربود. ما فردا صبح هتل رو ترک می کنیم اما به خاطر این صراحتا اعلام نظر کردم تا کاربران دیگه هم مطلع باشن و مثل من تحت تاثیر کامتت های مثبت باشن. در مقایسه با هتل هم ستاره شب گذشته در شیراز می تونم بگم اینجا یک هتل آپارتمان متوسط به بالاست. نه یک هتل سه ستاره ی خوب! امیدوارم‌مدیران هتل این انتقادات رو مدنظر قرار بدن تا حالا که اول راه هستند بتونند اعتماد مردم رو جلب کنند. درپایان ممنون از شما ب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل صبحانه. قابل قبول با توجه به قیمت هتل تمیزی اتاق‌ها نسبت به خیلی از هتل های معروف
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ( اما فضای مناسب جلوی هتل وجود دارد)
نقاط قوت:
امکانات و راحتی هتل عالی . برخورد پرسنل خیلی محترمانه
نقاط ضعف:
نکته خاصی ننداشت
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
زیاد داخل هتل نموندیم اما خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
من 2شب درهتل زنده رود اقامت داشتم اتاق وی ای پی بسیار تمیز داشت طراحی اتاق جالب بود صبحانه متوسطی داشت و برخورد کارمند هتل بسیار دوستانه بود
هتل مرتب و تمیز و نوساز نزدیک به سی او سه پل و نقش جهان و مراکز خرید و بازارهای سنتی خوب اصفهان بود
در كل هتل خوبی بود ولی بهتره تو فصل زمستون از قبل اتاق ها گرم باشه یا حداقل موقعی ك مسافر میاد شوفاژ ها رو روشن كنید ولی در كل به نسبت قیمت خیلی هم عالی
همه چیز در این هتل متوسط هست و شاید انتخاب های بهتری در این رنج قیمتی هم وجود داشته باشه. نقاط قوت : پرسنل خوش برخورد- اتاقهای تمیز و با امکانات نقاط ضعف : - دوری از مرکر شهر- اینترت با محدودیت و سرعت پایین- صبحانه نه چندان دلچسب
بسیار تمیز.اتاق دو نفره بسیار کوچک . منوی صبحانه کم تنوع. پارکینگ ندارد. دسترسی خوب .قیمت به نسبت کیفیت بالا.مسواک و خمیر دندان نداشت. کسی برای حمل چمدانها در هنگام ورود و خروج کمک نکرد. وای فای فقط چند ساعت جواب داد.
بسيار معمولي بود
هتل بسیار خوبی از لحاظ برخورد پرسنل و تمیزی هتل بود اما فضای اتاق بسیار بسیار کوچیک و عجیب بود
درمجموع امکانات هتل درمقایسه با قیمت مناسب است ، سایز اتاق دونفره نسبت به سایر هتلهای ایرانی کمی کوچکتره، نبود میز و صندلی که باعث تعجبمون شد، نبود و مسواک و خمیر دندان و وسایل نظیر این توی اتاق واقعا نقطه ضعف محسوب میشه برای هتل ، اما برخلاف اکثر هتلهای ایران صدای اتاق مجاور به گوش نمیرسید، هتل پارکینگ نداشت که البته آزار دهنده نبود، دسترسی هتل مناسب بود، تمیزی اتاقها خوب و برخورد پرسنل مناسب بود. صبحانه اش درحد معمولی بود
نحوه برخورد پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود، اتاق ها و سالن بسیار تمیز بود، با مکانهای معروف و دیدنی شهر فاصله چندانی نداره، با وجودی که پارکینگ خودرو نداره،مکان امنی جلوی هتل برای پارک وجود داره و از این نظر هم به مشکلی بر نخواهید خورد. کمیت و کیفیت صبحانه هم خوب بود. در نهایت اینکه من از اون مکان راضی بودم و به مشکلی بر نخوردم.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها دسترسی مناسب رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ اختصاصی کوچک بودن اتاق نسبت به عکس
پرسنل مجرب واتاقها بسیار تمیز
نداشتن سالن صبحانه خوری
با سلام پرسنلی قوی،مجرب و باتعهد بالا و از همه پرسنل تشکر میکنم
نبودن حتی صابون و خمیردندان
رستوران ندارد ميتوان صداي اتاق بغلي را شنيد صبحانه تنوع ندارد توالت ايراني ندارد همچنين وضعيت توالت فرنگي خوب نیست
ازنظر تمیزی عالی بود صبحانه هم خوب بود ولی پارکینگ نداشت جایی برای پخت و پز نداشت توالت ایرانی هم در سوئیت ها نداشت
خوبه .. یه مقدار صبحانش ضعیفه
پارکینگ نداشت. توالت آب هرز می رفت.
پارکینگ مناسب ندارد و عدم وجود لوازم بهداشتی مناسب از قبیل مسواک ، دمپایی و سرو صبحانه خیلی مختصر در داخل اطاقولی با توجه به سه ستاره بودن تقریبا قابل قبول بودولیکن کلا ساختمان این هتل برای محل سکونت آپارتمانی طراحی شده است
سلام ضمن تشکر از مدیریت و کارکنان هتل زنده رود، خصوصا خانمهای شیفت پذیرش و خانمهای بخش خانه داری و خدمات. بعنوان شخصی که در هتل های مختلف سکونت داشتم ، نظرم را صرفاً جهت بهبودی آن مجموعه اعلام میکنم، 1-وضعیت بهداشت هتل و سویت خیلی خوب بود ولی سیستم گرمایشی ضعیف بود، فصای پارکینگ بسیار کم نامناسب بود، سیستم اینترنت خیلی ضعیف بود، باتوجه به اینکه ما در سویت سکونت داشتیم و اساسا باید سویت مجهز به آشپزخانه باشد که متاسفانه نداشت، شایسته هست نسبت به تعبیه آشپزخانه اقدام شود.ازدحام کارکنان آقا در لابی هتل زیاد بود در عین حال از نظر سرویس دهی ضعیف بودند (بنظر میرسد نیاز به آموزش بیشتری دارند ، و خصوصا پشنهاد میکنم آقایان لباس فرم مخصوص داشته باشند چون مشخص نبود متعلق به هتل بودند یا مسافر! !!نکات مثبت هتل : داشتن فضای مناسب سویت ها و تمیز و بهداشتی بودن مکان بود ، و عملکرد کارکنان خانم قابل قبول بود.بااحترام - دکتر مجیدی
در ان موقع هنوز هتل از نظر امکانات کامل نبود ولی در مجموع خوب بود
از نظر اندازه اتاق بزرگی بود میز آرایش و آیینه هاش خوب بود . آب گرم کن داخل اتاق بود و نمای بدی به اتاق داده بود . سرویس داخل حموم فقط 2 تا شامپوی کوچیک بود که ما خودمون صابون و شامپو و خمیر دندون خریدیم . آب حموم هم فشارش کم بود و دماش هی کم و زیاد میشد . پارکینگش هم خیلی کوچیک بود . از نظر نظافت و برخورد کارکنان خیلی مناسب بود. صبحونه هم واسمون آوردن تو اتاق 2تا نمیرو بود با قالب تک نفره کره و پنیر که بنظر من جالب نبود
چون هتل تازه ساز بود رستوران در حال ساخت بود و نتونستم از غذای هتل استفاده کنم. اما موارد دیگر از نظر من کامل و در حد قابل قبول بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زنده رود اصفهان

مهمانان هتل زنده رود اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زنده رود اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زنده رود اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زنده رود اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زنده رود اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.