هتل ویانا اصفهان

اصفهان، خیابان آیت الله کاشانی، رو به روی خیابان میرداماد
3.8
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل ویانا اصفهان

هتل یک ستاره ویانا در سال ۱۳۵۰ در سه طبقه به بهره برداری رسید و مرداد ماه ۱۳۹۵ آخرین بازسازی آن انجام شد. این هتل دارای موقعیت مکانی مناسب نسبت به سی و سه پل و مرکز شهر می باشد که این امر دسترسی آسان مهمانان به مناطق مهم شهر را امکان پذیر ساخته است.هتل دارای موقعیتی نزدیک به بزرگراه منتهی به فرودگاه اصفهان و ترمینال های مسافربری و دسترسی محلی آسان و سریع به مراکز اداری، تاریخی و گردشگری می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ویانا اصفهان

ویانا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
135,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
135,000
تومان
3 بهمن
جمعه
135,000
تومان
4 بهمن
شنبه
135,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
135,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
135,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
135,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
135,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
135,000
تومان
10 بهمن
جمعه
135,000
تومان
11 بهمن
شنبه
135,000
تومان
جاباما
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
135,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
135,000
تومان
3 بهمن
جمعه
135,000
تومان
4 بهمن
شنبه
135,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
135,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
135,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
135,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
135,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
135,000
تومان
10 بهمن
جمعه
135,000
تومان
11 بهمن
شنبه
135,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-اتاق دو تخته برای یک نفر - اقامت بدون صبحانه، اینترنت و روم سرویس
اتاق دو تخته برای یک نفر - اقامت بدون صبحانه، اینترنت و روم سرویس
جاباما
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
125,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
125,000
تومان
3 بهمن
جمعه
125,000
تومان
4 بهمن
شنبه
125,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
125,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
125,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
125,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
125,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
125,000
تومان
10 بهمن
جمعه
125,000
تومان
11 بهمن
شنبه
125,000
تومان
هتل یار
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
125,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
125,000
تومان
3 بهمن
جمعه
125,000
تومان
4 بهمن
شنبه
125,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
125,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
125,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
125,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
125,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
125,000
تومان
10 بهمن
جمعه
125,000
تومان
11 بهمن
شنبه
125,000
تومان
ویانا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
جمعه
190,000
تومان
4 بهمن
شنبه
190,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
جمعه
190,000
تومان
11 بهمن
شنبه
190,000
تومان
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
جمعه
190,000
تومان
4 بهمن
شنبه
190,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
جمعه
190,000
تومان
11 بهمن
شنبه
190,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-اتاق دو تخته - اقامت بدون صبحانه، اینترنت و روم سرویس
اتاق دو تخته - اقامت بدون صبحانه، اینترنت و روم سرویس
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
جمعه
170,000
تومان
4 بهمن
شنبه
170,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
10 بهمن
جمعه
170,000
تومان
11 بهمن
شنبه
170,000
تومان
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
جمعه
170,000
تومان
4 بهمن
شنبه
170,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
10 بهمن
جمعه
170,000
تومان
11 بهمن
شنبه
170,000
تومان
ویانا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
245,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
245,000
تومان
3 بهمن
جمعه
245,000
تومان
4 بهمن
شنبه
245,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
245,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
245,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
245,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
245,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
245,000
تومان
10 بهمن
جمعه
245,000
تومان
11 بهمن
شنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
245,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
245,000
تومان
3 بهمن
جمعه
245,000
تومان
4 بهمن
شنبه
245,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
245,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
245,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
245,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
245,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
245,000
تومان
10 بهمن
جمعه
245,000
تومان
11 بهمن
شنبه
245,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-اتاق سه تخته - اقامت بدون صبحانه، اینترنت و روم سرویس
اتاق سه تخته - اقامت بدون صبحانه، اینترنت و روم سرویس
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
3 بهمن
جمعه
215,000
تومان
4 بهمن
شنبه
215,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
10 بهمن
جمعه
215,000
تومان
11 بهمن
شنبه
215,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
3 بهمن
جمعه
215,000
تومان
4 بهمن
شنبه
215,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
10 بهمن
جمعه
215,000
تومان
11 بهمن
شنبه
215,000
تومان
ویانا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
جمعه
300,000
تومان
4 بهمن
شنبه
300,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
جمعه
300,000
تومان
11 بهمن
شنبه
300,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
جمعه
300,000
تومان
4 بهمن
شنبه
300,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
جمعه
300,000
تومان
11 بهمن
شنبه
300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-اتاق چهارتخته - اقامت بدون صبحانه، اینترنت و روم سرویس
اتاق چهارتخته - اقامت بدون صبحانه، اینترنت و روم سرویس
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
3 بهمن
جمعه
260,000
تومان
4 بهمن
شنبه
260,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
3 بهمن
جمعه
260,000
تومان
4 بهمن
شنبه
260,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ویانا اصفهان

اعلام حریق
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلفن در لابی
تلویزیون lcd
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سرویسبهداشتیایرانی
آژانس مسافرتي
فكس
رستوران
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
صندوق امانات در لابی
چايخانه سنتی
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
پرینتر
فكس
تاکسی سرویس
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
نمازخانه
تلفن
آسانسور
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
روم سرويس
فتوکپی
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
خدمات برای معلولین
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
کپسول آتش نشانی
پله اضطراری
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل ویانا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ویانا اصفهان

(24 نظر)
در کل میتونم بگم جمعا دو ماهی میشه که در این هتل اقامت داشتم و کاملا راضی بودم.
هتل تمیزه، ولی پله داره، آسانسور نداره، البته ما با اون مشکلی نداشتیم، صبحونه شم معمولیه که ما با اونم مشکل نداشتیم، ولی آب گرم نداره، ما تو بهمن ماه اومدیم به این هتل آب گرم نداره، رادیاتور خاموش شده، اگر اسپیلت نداشت میپوکیدیم از سرما، و دیگه اینکه پارکینگ نداره و مجبوری بغل خیابون پارک کنی، که ما چندین بار دزدگیرمون صدا داد و از خواب پریدیم، اتاق هاش بسیار کوچیکه، در مجموع با وجود تمیز بودن و خوش رو بود کارکنان پیشنهاد نمیکنم.
نسبت به قیمت اش هتل خوبی بود
با سلام بنده به اتفاق خانواده آبان ماه سال ۹۸ در این هتل به مدت ۳ شب اقامت داشتیم از لحاظ تمیزی بسیار تمییز و شیک دسترسی بسیار خوب صبحانه خوب کارکنان خوب تنها میتونم کوچیک بودن اتاقها ،نداشتن پارکینگ و نداشتن آسانسور نکته ای برای این هتل است که البته با توجه به یک ستاره بودن است .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
بدون آسانسور و پارکینگ، در منطقه خوب و نزدیک به جاهای دیدنی ولی خیابان یکطرفه که برای رسیدن باید یه دور قمری زد علی رقم اینکه در سایت نوشته شده دو نفر +یک کودک از ما برای کودک بدون تخت هزینه یک نفر کامل دریافت شد
اگه بخوام منصفانه بنویسم، باید بگم ایرادات جزئی ای وجود داشت، مثل ظاهر نه چندان جالب سالن غذاخوری، یا فاصله ی خیلی کم درب اتاق ها از همدیگه. اما نظم و آرامش هتل و تمیزی و دنج بودن اتاق ها به قدری خوب و برخورد پرسنل به قدری محترمانه بود که میشه اون عیب ها رو کاملن نادیده گرفت. من تو سفر بعدیم به اصفهان حتمن همین هتل رو انتخاب میکنم.
برخورد کارکنان بسیار با احترام بود همانطورکه باقی مسافرین گفته بودن از این لحاظ فوق العادن انقدی که شاید معذب بشید از اخلاق خوش و احترامشون سرویس و تجهیزات نو هستن مثل اسپلیت اتاق که اصلا صدایی نداشت برعکس یسری هتل ها که تا روشن میکنی دیگه از صداش نمیشه خوابید. موقعیت مکانی خوبی داره اون قسمت ترافیک نیست و آلودگی صوتی نداره هتل واقعا تمیزی بود تنها نکته ای که میمونه اینکه اتاقا کوچیک بود به نظرم و اینکه اتاق من پنجره ای نداشت. البته شاید اتاق های بزرگ و دارای پنجره هم داشته باشه اما متاسفانه برای من نبود و نداشت. ارزش خرید داره.
هتل بسیار عالی و تمیز در حد قابل مقایسه با هتل 4 ستاره. برخورد پرسنل بسیار عالی . صبحانه معمولی . دسترسی خوب بود و ما با اسنپ و قیمت مناسب همه جا رفتیم . به نسبت قیمت عالی بود .
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل تمیز بودن هتل و مخصوصا اتاق ها داشتن نورگیر خوب تهویه مناسب و داشتن اسپلیت (ما دو اتاق رزرو کرده بودیم و هر دو خانواده کاملا راضی بودیم)
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ (اما در اطراف هتل جای پارک زیادی وجود دارد) صبحانه معمولی (اما در حد هتل یک ستاره خوب بود)
نقاط قوت:
تمیز و پرسنل بسیار مودب و مهربان
نقاط ضعف:
اتاق های کوچک و تنگ
هتل شیک و تمیز با صبحانه مناسب و مهمتر از همه چیز ک نظر منو جلب کرد اول برخورد بسیار خوب و محترمانه کارکنان و دومیش هم تمیزی هتل و اتاق بود البته نبود آسانسور برای کسانیکه مشکل دارند به چشم میاد اما در کل تعداد گله هاش آزار دهنده نبود. با همه این مزایا نداشتن پارکینگ به چشم نمیاد ضمن اینکه روبروی هتل یا اطراف ان همیشه جا برای پارک ماشین هست
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل هتل تمیز بودن هتل و اتاق ها سکوت و آرامش هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی را در طول اقامتم متوجه نشدم.
هتل شیک و لوکس مناسب خانواده میباشد خیلی تمیز بود این هتل و برخورد خوب و محترمانه پرسنل چشمگیر بود
عالی از هر نظر
نقاط قوت:
هتلی تمیز و مناسب بود کارکنان بسیار مودب و خوب
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل نداستن آسانسور و پارکینگ ماشین است.
نقاط قوت:
تميزي ساختمان و راهروهاي هتل تميزي اتاق برخورد خوب پرسنل قيمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ(جاي پارك روبروي هتل بود كه با دوربين كنترل ميشد) حوله رنگي و كيفيت پايين كامل نبودن وسايل بهداشتي از جمله مسواك و خميردندان
نقاط قوت:
همه چیز به نسبت ۱ ستاره بودن هتل عالی بود تمیزی و نظافت سکوت و آرامش محیط هتل کادر مهمان نواز و با حوصله فاصله مناسب تا تمامی بخش‌های توریستی شهر
نقاط ضعف:
نبودن آسانسور، که البته با توجه به هزینه‌ای که می‌کنید کاملا بدیهی است.
نقاط قوت:
تمیزی و زیبایی اتاقهای هتل (در حد پنج ستاره!) ملحفه و حوله های تمیز، صابون و شامپو برای استحمام رفتار حرفه ای و مؤدبانه کارکنان مهمانان خوب و باکلاس (اغلب توریستهای خارجی) قیمت فوق العاده مناسب نسبت به امکانات و کیفیت مجموعا حتی با قیمت مساوی من این هتل را به تمام هتلهای سه ستاره ترجیح می دهم.
نقاط ضعف:
توجه داشته باشید که این هتل یک ستاره است و کاستی های زیر برای هتل یک ستاره عیب محسوب نمی شود. نداشتن آسانسور و پارکینگ نبودن کتری و سشوار در اتاقها
هتل ویانا عااالیه. من به همه کسانی که میخواهند یک هتل تمیز و در عین حال با قیمت مناسب بگیرند پیشنهاد میکنم. برخورد کارمندان، منظره هتل، دیزاین اتاق و امکانات ارائه شده بیش از هتل یک ستاره بود.
نقاط قوت:
با سلام بنده به همراه خانواده(شهریور۱۳۹۶)به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم.هتل کاملا باسازی شده و محیط خوبی دارد.اتاق ها از نظر نظافت سرویس های خواب،سرویس بهداشتی و محیط اتاق فوق العاده تمیز هستند.پرسنل هتل بسیار مودب و مهربان هستند و مسافران را در تمامی موارد راهنمایی می کنند.از نکات قابل توجه حضور مسافران خارجی متعدد در این هتل است.بطور کلی از سفر به اصفهان همراه با اقامت در این هتل بسیار لذت بردیم.
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ و آسانسور (البته هتل تنها دو طبقه دارد)
نقاط قوت:
محیط ارام و پاکیزه
نقاط ضعف:
پله داشتن
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن تاریخی پرسنل بسیار مودب تمیزی اتاق ها در حد خیلی خوب 
نقاط ضعف:
وجود قالیچه ی دایره ای درون اتاق که روی سرامیک سر میخورد و‌باعث لیز خوردن میشد
سلام و خسته نباشید خدمت همه. بنده ب همراه خانمم در این هتل اقامت داشتم ب نظرم هتل از هر لحاظ عالی بود هم تمیزی هم غذاهای خوشمزه فقط تنها ضعف میشه ب نداشتن سرویس ایرانی اشاره کرد ولی در کل با قیمت کمتر و کاملا مناسب هتل خیلی خوبی انتخاب کردید با تشکر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ویانا اصفهان

مهمانان هتل ویانا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ویانا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ویانا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ویانا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ویانا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.