هتل ویانا اصفهان

اصفهان، خیابان آیت الله کاشانی، رو به روی خیابان میرداماد
3.8
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل ویانا اصفهان

هتل یک ستاره ویانا در سال ۱۳۵۰ در سه طبقه به بهره برداری رسید و مرداد ماه ۱۳۹۵ آخرین بازسازی آن انجام شد. این هتل دارای موقعیت مکانی مناسب نسبت به سی و سه پل و مرکز شهر می باشد که این امر دسترسی آسان مهمانان به مناطق مهم شهر را امکان پذیر ساخته است.هتل دارای موقعیتی نزدیک به بزرگراه منتهی به فرودگاه اصفهان و ترمینال های مسافربری و دسترسی محلی آسان و سریع به مراکز اداری، تاریخی و گردشگری می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ویانا اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر (بدون صبحانه)
اسنپ تریپ
659,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
659,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
ای‌گردش
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
680,000 تومان
8 مهر
شنبه
680,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
680,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
680,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
680,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
680,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
680,000 تومان
14 مهر
جمعه
680,000 تومان
15 مهر
شنبه
680,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
680,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
680,000 تومان
اتاق دو تخته برای یه نفر
اقامت 24
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
680,000 تومان
8 مهر
شنبه
680,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
680,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
680,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
680,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
680,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
680,000 تومان
14 مهر
جمعه
680,000 تومان
15 مهر
شنبه
680,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
680,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
680,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
714,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
714,000 تومان
8 مهر
شنبه
714,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
714,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
714,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
714,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
714,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
714,000 تومان
14 مهر
جمعه
714,000 تومان
15 مهر
شنبه
714,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
714,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
714,000 تومان
اتاق دو تخته برای یه نفر
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل (بدون صبحانه)
اسنپ تریپ
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
879,000 تومان
8 مهر
شنبه
879,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
879,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
879,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
879,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
879,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
879,000 تومان
14 مهر
جمعه
879,000 تومان
15 مهر
شنبه
879,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
879,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
879,000 تومان
دو تخته تویین (بدون صبحانه)
اسنپ تریپ
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
879,000 تومان
8 مهر
شنبه
879,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
879,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
879,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
879,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
879,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
879,000 تومان
14 مهر
جمعه
879,000 تومان
15 مهر
شنبه
879,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
879,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
879,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,033,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,033,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,033,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,033,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,033,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,033,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,033,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,033,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,033,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,033,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,033,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,033,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,033,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,033,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,033,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,033,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,033,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,033,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,033,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,033,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,033,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,033,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,033,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,033,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,470,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,470,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,470,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,470,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,470,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,470,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,470,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,470,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,470,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,470,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,470,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته (بدون صبحانه)
اسنپ تریپ
1,143,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,143,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,143,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,143,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,143,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,143,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,143,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,143,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,143,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,143,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,143,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,143,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,350,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,350,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,350,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,350,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,350,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,350,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,350,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,350,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,350,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,350,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,350,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,350,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,350,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,350,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,350,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,350,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,407,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,407,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,407,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,407,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,407,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,407,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,407,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,407,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,407,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,407,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,407,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,407,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,700,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,700,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,700,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,700,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,758,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,758,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,758,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,758,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,758,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,758,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,758,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,758,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,758,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,758,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,758,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته (بدون صبحانه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل ویانا اصفهان

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
فكس
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ویانا اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ویانا اصفهان

(27 نظر)
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل، سرعت در ارائه خدمات.محیط تمیز‌‌ و‌بهداشتی.
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل، سرعت در ارائه خدمات.محیط تمیز‌‌ و‌بهداشتی.
.
نقاط قوت:
خوش رویی پرسنل
نقاط ضعف:
خوش رویی پرسنل
با درنظر گرفتن این موضوع که هتل یک ستاره ست امکاناتی که داشت بنظرم اوکی بود ما فقط برای خوابیدن و دوش گرفتن هتل گرفتیم که راضی بودیم اگر فقط برای خواب از هتل بخواین استفاده کنید پیشنهاد میکنم حتما این هتل رو بگیرید قیمت مناسبی نسبت به دیگر هتل ها دارن
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
نقاط قوت:
۱. قیمت منصفانه نسبت به امکانات اتاق ۲. صدای کم و آرام بودن هتل ۳. خوشرویی عالی کارکنان
نقاط ضعف:
۱. قیمت منصفانه نسبت به امکانات اتاق ۲. صدای کم و آرام بودن هتل ۳. خوشرویی عالی کارکنان
نقاط قوت:
بسیار خوش برخورد و‌محترم بودند.اتاق از لحاظ نظافت .بسیار تمیز بود. و موقعیت قرار گیری هتل دسترسی رو بهمه چیز میداد.کلا مم خیلی راضی بودم.
نقاط ضعف:
بسیار خوش برخورد و‌محترم بودند.اتاق از لحاظ نظافت .بسیار تمیز بود. و موقعیت قرار گیری هتل دسترسی رو بهمه چیز میداد.کلا مم خیلی راضی بودم.
تجربه یک هفته ای خوبی بود.از لحاظ قیمت و کیفیت واقعا خوب بود. من در صورت سفر مجدد به اصفهان همین هتل رو انتخاب میکنم..
هتل،پارکینگ و اینترنت وای فای نداشت در محدوده طرح ترافیک قرار داره بابت نفر اضافه (کودک 3ساله)120هزار تومن اضافه گرفتن رفتار کارکنان محترمانه بود
خییییلی بالاتر از انتظار بود.فقط آسانسور نداشتن.سشوار داشتن ولی در حکم نداشتن.بقیه موارد خوب بود.مسیرش هم تاکسی خور نیست.پارکینگ هم نداره.
از نظر بهداشت و‌ برخورد پرسنل عالی بود، هتل امکانات یک هتل چندستاره رو نداره اما از هتل‌های سه یا چهار ستاره هم تمیزتر بود و پرسنل بسیار محترم و خوبی داشت من و همسرم خیلی راضی بودیم
از بسیاری از اقامتگاه های مشابه امتیاز بیشتری میگیرد
با سلام بنده به اتفاق خانواده آبان ماه سال ۹۸ در این هتل به مدت ۳ شب اقامت داشتیم از لحاظ تمیزی بسیار تمییز و شیک دسترسی بسیار خوب صبحانه خوب کارکنان خوب تنها میتونم کوچیک بودن اتاقها ،نداشتن پارکینگ و نداشتن آسانسور نکته ای برای این هتل است که البته با توجه به یک ستاره بودن است .
بدون آسانسور و پارکینگ، در منطقه خوب و نزدیک به جاهای دیدنی ولی خیابان یکطرفه که برای رسیدن باید یه دور قمری زد علی رقم اینکه در سایت نوشته شده دو نفر +یک کودک از ما برای کودک بدون تخت هزینه یک نفر کامل دریافت شد
برخورد پرسنل واقعا خوب بود بسیارتمیز از نظر نزدیکی به اماکن دیدنی در جای خوبی واقع شده
هتل شیک و تمیز با صبحانه مناسب و مهمتر از همه چیز ک نظر منو جلب کرد اول برخورد بسیار خوب و محترمانه کارکنان و دومیش هم تمیزی هتل و اتاق بود البته نبود آسانسور برای کسانیکه مشکل دارند به چشم میاد اما در کل تعداد گله هاش آزار دهنده نبود. با همه این مزایا نداشتن پارکینگ به چشم نمیاد ضمن اینکه روبروی هتل یا اطراف ان همیشه جا برای پارک ماشین هست
نظافت هتل خیلی خوب بود
هتل شیک و لوکس مناسب خانواده میباشد خیلی تمیز بود این هتل و برخورد خوب و محترمانه پرسنل چشمگیر بود
برخورد کارکنان تمیزی اتاق فضای دلنشین و آروم مناسب بودن فاصله تا بناهای تاریخی ترافیک نداشتن اطراف هتل و تشکر ویژه از مسئولین
عالی از هر نظر
نظافت اتاق،برخورد خوب پرسنل، نزدیک به مناطق تاریخی ، صبحانه مناسب ، در کل این هتل واقعا از 1 ستاره بیشتره و پیشنهاد میکنم که اگر دنبال امکانات بخصوصی نیستید انتخابش کنید.
نداشتن آسانسور
رفتار کارمندان بسیار افتضاح بود. مخصوصا یه آقای جوان که محاسن داشتن انگار طلب کار بودند. حتی یادم گفتم مراقب شناسنامه هامون باشید گم نشن با لبخند گفتم ایشون با اخم گفت من نمیتونم جلوی اتفاقات رو بگیرم. خیلی اخلاقشون بد بود. گفته بودند سشوار داره اتاق ها اما باید هر روز زنگ میزدیم و دو سه ساعت منتظر میشدیم بعدش هم سریع ازمون میگرفتند. من هیچوفت به این هتل برنمیگردم.
خیلی تمیز و با دسترسی عالی است.
من به دلیل نوع شغلم زیاد سفر می کنم و هتل های زیادی را در سطح کشور رفتم. به نظر من هتل ویانا خیلی بالاتر از انتظاره؛ در حد یک هتل 3 یا 4 ستاره. البته اتاق هاش خیلی بزرگ نیست و سرویس بهداشتی و حمام کوچیکه اما در مجموع به نسبت قیمت واقعا عالیه.
هتل ویانا عااالیه. من به همه کسانی که میخواهند یک هتل تمیز و در عین حال با قیمت مناسب بگیرند پیشنهاد میکنم. برخورد کارمندان، منظره هتل، دیزاین اتاق و امکانات ارائه شده بیش از هتل یک ستاره بود.
بدون تردید از بابت تمیزی و شیک بودن فراتر از حتی هتل دو ستاره است . ضمن اینکه از آرامش خوبی برخوردار است . با توجه به تجربه بنده در سایر شهرها و هتل های هم درجه این هتل میتوان اذعان داشت که هتل از بابت اتاق ها در حد یک هتل سه ستاره است . این موارد در کنار قیمت هتل آن را تبدیل به یک هتل استثنایی از نظر من کرد .
هتل تمیزی بود، برخورد کارکنان عالی و محترمانه بود، دسترسی به نقاط مهم شهر راحت بود
خیلی هتل تمیزی بود برخورد کارکنان عالی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ویانا اصفهان

مهمانان هتل ویانا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ویانا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ویانا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ویانا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ویانا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.