هتل ویانا اصفهان

اصفهان، خیابان آیت الله کاشانی، رو به روی خیابان میرداماد
3.8
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

معرفی هتل ویانا اصفهان

هتل یک ستاره ویانا در سال ۱۳۵۰ در سه طبقه به بهره برداری رسید و مرداد ماه ۱۳۹۵ آخرین بازسازی آن انجام شد. این هتل دارای موقعیت مکانی مناسب نسبت به سی و سه پل و مرکز شهر می باشد که این امر دسترسی آسان مهمانان به مناطق مهم شهر را امکان پذیر ساخته است.هتل دارای موقعیتی نزدیک به بزرگراه منتهی به فرودگاه اصفهان و ترمینال های مسافربری و دسترسی محلی آسان و سریع به مراکز اداری، تاریخی و گردشگری می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ویانا اصفهان

ویانا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
207,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
207,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
207,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
207,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
207,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
207,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
207,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
207,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
207,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
207,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
207,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
210,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
210,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
210,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
210,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
210,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
287,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
287,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
287,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
287,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
287,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
287,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
287,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
287,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
287,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
287,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
287,000
تومان
اقامت 24
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
288,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
288,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
288,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
288,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
288,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
288,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
288,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
288,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
288,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
288,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
288,000
تومان
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
288,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
288,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
288,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
288,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
288,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
288,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
288,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
288,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
288,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
288,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
288,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
ای‌گردش
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
287,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
287,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
287,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
287,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
287,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
287,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
287,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
287,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
287,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
287,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
287,000
تومان
ویانا-دو تخته برای یک نفر
دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
209,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
209,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
209,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
209,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
209,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
209,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
209,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
209,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
209,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
209,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
209,000
تومان
ویانا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
370,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
370,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
370,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
370,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
370,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
370,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
370,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
370,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
370,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
370,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
370,000
تومان
هتل یار
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
371,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
371,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
371,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
371,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
371,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
371,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
371,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
371,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
371,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
371,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
371,000
تومان
اقامت 24
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
371,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
371,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
371,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
371,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
371,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
371,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
371,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
371,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
371,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
371,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
371,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
457,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
457,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
457,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
457,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
457,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
457,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
457,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
457,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
457,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
457,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
457,000
تومان
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
460,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
460,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
460,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
460,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
460,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
460,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
460,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
460,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
460,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
460,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
460,000
تومان
اقامت 24
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
462,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
462,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
462,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
462,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
462,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
462,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
462,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
462,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
462,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ویانا اصفهان

اعلام حریق
پارک کودک
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
آتلیه
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
تلويزيون LED در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
فكس
رستوران
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
روزنامه رایگان
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
تاکسی سرویس
اینترنت در اتاق
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
خدمات تور
روزنامه
سالن صبحانه خوری
اینترنت در قسمت لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
فضای سبز
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل ویانا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ویانا اصفهان

(25 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل،رعایت بهداشت،دسترسی خوب
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل،رعایت بهداشت،دسترسی خوب
در مجموع خوب است
از نظر بهداشت و‌ برخورد پرسنل عالی بود، هتل امکانات یک هتل چندستاره رو نداره اما از هتل‌های سه یا چهار ستاره هم تمیزتر بود و پرسنل بسیار محترم و خوبی داشت من و همسرم خیلی راضی بودیم
در کل میتونم بگم جمعا دو ماهی میشه که در این هتل اقامت داشتم و کاملا راضی بودم.
هتل تمیزه، ولی پله داره، آسانسور نداره، البته ما با اون مشکلی نداشتیم، صبحونه شم معمولیه که ما با اونم مشکل نداشتیم، ولی آب گرم نداره، ما تو بهمن ماه اومدیم به این هتل آب گرم نداره، رادیاتور خاموش شده، اگر اسپیلت نداشت میپوکیدیم از سرما، و دیگه اینکه پارکینگ نداره و مجبوری بغل خیابون پارک کنی، که ما چندین بار دزدگیرمون صدا داد و از خواب پریدیم، اتاق هاش بسیار کوچیکه، در مجموع با وجود تمیز بودن و خوش رو بود کارکنان پیشنهاد نمیکنم.
نسبت به قیمت اش هتل خوبی بود
با سلام بنده به اتفاق خانواده آبان ماه سال ۹۸ در این هتل به مدت ۳ شب اقامت داشتیم از لحاظ تمیزی بسیار تمییز و شیک دسترسی بسیار خوب صبحانه خوب کارکنان خوب تنها میتونم کوچیک بودن اتاقها ،نداشتن پارکینگ و نداشتن آسانسور نکته ای برای این هتل است که البته با توجه به یک ستاره بودن است .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
بدون آسانسور و پارکینگ، در منطقه خوب و نزدیک به جاهای دیدنی ولی خیابان یکطرفه که برای رسیدن باید یه دور قمری زد علی رقم اینکه در سایت نوشته شده دو نفر +یک کودک از ما برای کودک بدون تخت هزینه یک نفر کامل دریافت شد
اگه بخوام منصفانه بنویسم، باید بگم ایرادات جزئی ای وجود داشت، مثل ظاهر نه چندان جالب سالن غذاخوری، یا فاصله ی خیلی کم درب اتاق ها از همدیگه. اما نظم و آرامش هتل و تمیزی و دنج بودن اتاق ها به قدری خوب و برخورد پرسنل به قدری محترمانه بود که میشه اون عیب ها رو کاملن نادیده گرفت. من تو سفر بعدیم به اصفهان حتمن همین هتل رو انتخاب میکنم.
برخورد کارکنان بسیار با احترام بود همانطورکه باقی مسافرین گفته بودن از این لحاظ فوق العادن انقدی که شاید معذب بشید از اخلاق خوش و احترامشون سرویس و تجهیزات نو هستن مثل اسپلیت اتاق که اصلا صدایی نداشت برعکس یسری هتل ها که تا روشن میکنی دیگه از صداش نمیشه خوابید. موقعیت مکانی خوبی داره اون قسمت ترافیک نیست و آلودگی صوتی نداره هتل واقعا تمیزی بود تنها نکته ای که میمونه اینکه اتاقا کوچیک بود به نظرم و اینکه اتاق من پنجره ای نداشت. البته شاید اتاق های بزرگ و دارای پنجره هم داشته باشه اما متاسفانه برای من نبود و نداشت. ارزش خرید داره.
هتل بسیار عالی و تمیز در حد قابل مقایسه با هتل 4 ستاره. برخورد پرسنل بسیار عالی . صبحانه معمولی . دسترسی خوب بود و ما با اسنپ و قیمت مناسب همه جا رفتیم . به نسبت قیمت عالی بود .
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل تمیز بودن هتل و مخصوصا اتاق ها داشتن نورگیر خوب تهویه مناسب و داشتن اسپلیت (ما دو اتاق رزرو کرده بودیم و هر دو خانواده کاملا راضی بودیم)
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ (اما در اطراف هتل جای پارک زیادی وجود دارد) صبحانه معمولی (اما در حد هتل یک ستاره خوب بود)
نقاط قوت:
تمیز و پرسنل بسیار مودب و مهربان
نقاط ضعف:
اتاق های کوچک و تنگ
هتل شیک و تمیز با صبحانه مناسب و مهمتر از همه چیز ک نظر منو جلب کرد اول برخورد بسیار خوب و محترمانه کارکنان و دومیش هم تمیزی هتل و اتاق بود البته نبود آسانسور برای کسانیکه مشکل دارند به چشم میاد اما در کل تعداد گله هاش آزار دهنده نبود. با همه این مزایا نداشتن پارکینگ به چشم نمیاد ضمن اینکه روبروی هتل یا اطراف ان همیشه جا برای پارک ماشین هست
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل هتل تمیز بودن هتل و اتاق ها سکوت و آرامش هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی را در طول اقامتم متوجه نشدم.
هتل شیک و لوکس مناسب خانواده میباشد خیلی تمیز بود این هتل و برخورد خوب و محترمانه پرسنل چشمگیر بود
عالی از هر نظر
نقاط قوت:
هتلی تمیز و مناسب بود کارکنان بسیار مودب و خوب
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل نداستن آسانسور و پارکینگ ماشین است.
نقاط قوت:
تميزي ساختمان و راهروهاي هتل تميزي اتاق برخورد خوب پرسنل قيمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ(جاي پارك روبروي هتل بود كه با دوربين كنترل ميشد) حوله رنگي و كيفيت پايين كامل نبودن وسايل بهداشتي از جمله مسواك و خميردندان
نقاط قوت:
همه چیز به نسبت ۱ ستاره بودن هتل عالی بود تمیزی و نظافت سکوت و آرامش محیط هتل کادر مهمان نواز و با حوصله فاصله مناسب تا تمامی بخش‌های توریستی شهر
نقاط ضعف:
نبودن آسانسور، که البته با توجه به هزینه‌ای که می‌کنید کاملا بدیهی است.
نقاط قوت:
تمیزی و زیبایی اتاقهای هتل (در حد پنج ستاره!) ملحفه و حوله های تمیز، صابون و شامپو برای استحمام رفتار حرفه ای و مؤدبانه کارکنان مهمانان خوب و باکلاس (اغلب توریستهای خارجی) قیمت فوق العاده مناسب نسبت به امکانات و کیفیت مجموعا حتی با قیمت مساوی من این هتل را به تمام هتلهای سه ستاره ترجیح می دهم.
نقاط ضعف:
توجه داشته باشید که این هتل یک ستاره است و کاستی های زیر برای هتل یک ستاره عیب محسوب نمی شود. نداشتن آسانسور و پارکینگ نبودن کتری و سشوار در اتاقها
هتل ویانا عااالیه. من به همه کسانی که میخواهند یک هتل تمیز و در عین حال با قیمت مناسب بگیرند پیشنهاد میکنم. برخورد کارمندان، منظره هتل، دیزاین اتاق و امکانات ارائه شده بیش از هتل یک ستاره بود.
نقاط قوت:
با سلام بنده به همراه خانواده(شهریور۱۳۹۶)به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم.هتل کاملا باسازی شده و محیط خوبی دارد.اتاق ها از نظر نظافت سرویس های خواب،سرویس بهداشتی و محیط اتاق فوق العاده تمیز هستند.پرسنل هتل بسیار مودب و مهربان هستند و مسافران را در تمامی موارد راهنمایی می کنند.از نکات قابل توجه حضور مسافران خارجی متعدد در این هتل است.بطور کلی از سفر به اصفهان همراه با اقامت در این هتل بسیار لذت بردیم.
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ و آسانسور (البته هتل تنها دو طبقه دارد)
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن تاریخی پرسنل بسیار مودب تمیزی اتاق ها در حد خیلی خوب 
نقاط ضعف:
وجود قالیچه ی دایره ای درون اتاق که روی سرامیک سر میخورد و‌باعث لیز خوردن میشد
نقاط قوت:
محیط ارام و پاکیزه
نقاط ضعف:
پله داشتن
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ویانا اصفهان

مهمانان هتل ویانا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ویانا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ویانا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ویانا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ویانا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.