هتل سنتی طلوع خورشید اصفهان

اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه شماره 37 (میر علاالدین)
3.4
امتیاز کاربران
104
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی طلوع خورشید اصفهان

اقامتگاه سنتی طلوع خورشید در قلب كهن ترين محله شهر تاريخي اصفهان در جوار مسجد جامع و ميدان عتيق، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰ افتتاح گردیده است. این مجموعه اقامتی با بهره مندی از ۱۲ اتاق سنتی، مجهز به ۳۲ عدد تخت که در دوطبقه، پیرامون حیاطی مرکزی با حوض آبی پر و فضای جذاب صبحانه خوری با ظرفیت ۳۶ نفر میهمان و چایخانه ای فرح بخش در دو بخش روباز و سرپوشیده، چشم انتظار حضور سبز و صمیمی میهمانان گرانقدر می باشد. لازم به توضیح است هتل سنتی طلوع خورشید دومین هتل سنتی در شهر اصفهان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی طلوع خورشید اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,337,600 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,337,600 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,337,600 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,337,600 تومان
19 خرداد
جمعه
1,408,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,408,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,408,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,408,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,408,000 تومان
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,407,600 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,407,600 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,407,600 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,407,600 تومان
19 خرداد
جمعه
1,407,600 تومان
20 خرداد
شنبه
1,407,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,407,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,407,600 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,407,600 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,351,296 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,351,296 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,351,296 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,351,296 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,351,296 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,351,296 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,351,296 تومان
19 خرداد
جمعه
1,351,296 تومان
20 خرداد
شنبه
1,351,296 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,351,296 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,351,296 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,351,296 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,351,296 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,351,296 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,351,296 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,351,296 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,351,296 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,351,296 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,351,296 تومان
19 خرداد
جمعه
1,351,296 تومان
20 خرداد
شنبه
1,351,296 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,351,296 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,351,296 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,351,296 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,337,220 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,337,220 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,337,220 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,337,220 تومان
19 خرداد
جمعه
1,407,600 تومان
20 خرداد
شنبه
1,407,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,407,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,407,600 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,407,600 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,337,220 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,337,220 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,337,220 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,337,220 تومان
19 خرداد
جمعه
1,407,600 تومان
20 خرداد
شنبه
1,407,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,407,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,407,600 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,407,600 تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته - تویین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,407,600 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,407,600 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,407,600 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,407,600 تومان
19 خرداد
جمعه
1,407,600 تومان
20 خرداد
شنبه
1,407,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,407,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,407,600 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,407,600 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,407,600 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,407,600 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,407,600 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,407,600 تومان
19 خرداد
جمعه
1,407,600 تومان
20 خرداد
شنبه
1,407,600 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,407,600 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,407,600 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,407,600 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,567,565 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,567,565 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,567,565 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,567,565 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,567,565 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,567,565 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,567,565 تومان
19 خرداد
جمعه
1,567,565 تومان
20 خرداد
شنبه
1,567,565 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,567,565 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,567,565 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,567,565 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,731,613 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,731,613 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,731,613 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,731,613 تومان
19 خرداد
جمعه
1,822,750 تومان
20 خرداد
شنبه
1,822,750 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,822,750 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,822,750 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,822,750 تومان
سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
1,822,750 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,822,750 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,822,750 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,822,750 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,822,750 تومان
19 خرداد
جمعه
1,822,750 تومان
20 خرداد
شنبه
1,822,750 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,822,750 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,822,750 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,822,750 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,902,215 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,902,215 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,902,215 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,902,215 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,902,215 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,902,215 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,902,215 تومان
19 خرداد
جمعه
1,902,215 تومان
20 خرداد
شنبه
1,902,215 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,902,215 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,902,215 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,902,215 تومان
سوئیت شش نفره
ای‌گردش
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,126,005 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,126,005 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,126,005 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,126,005 تومان
19 خرداد
جمعه
2,237,900 تومان
20 خرداد
شنبه
2,237,900 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,237,900 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,237,900 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,237,900 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,900,398 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,900,398 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,900,398 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,900,398 تومان
19 خرداد
جمعه
3,053,050 تومان
20 خرداد
شنبه
3,053,050 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,053,050 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,053,050 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,053,050 تومان
چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سوییت ویژه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
2,237,900 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,237,900 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,237,900 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,237,900 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,237,900 تومان
19 خرداد
جمعه
2,237,900 تومان
20 خرداد
شنبه
2,237,900 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,237,900 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,237,900 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,237,900 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت شش نفره (چهار تخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی طلوع خورشید اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
کافی شاپ فضای باز
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه سوغاتی
فروشگاه صنايع دستی
چايخانه سنتی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
خشکشویی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سنتی طلوع خورشید اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی طلوع خورشید اصفهان

(104 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرشنل و کیفیت غدا و جای پارک عالی بوود
نقاط ضعف:
برخورد پرشنل و کیفیت غدا و جای پارک عالی بوود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان عالی و مودبانه بوددکور محوطه ورودی، رستوران، پذیرش، حیاط، بسیار زیبا و دوست داشتیصبحانه کامل و خوب و باکیفیت
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود بود
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود و برخورد عالیه پرسنل
نقاط ضعف:
خیلی تمیز بود و برخورد عالیه پرسنل
خیلی خوب بود همه چی عالی لذت بردیم از اقامت.. فقط سایز اتاق اگه واستون مهمه دقت کنید در انتخاب
نقاط قوت:
۱-به امکان تاریخی مثل مسجد جامع ۲- بازار سبز میدان ۳- از مسیر بازار سنتی پیاده به میدان نقش جهان دسترسی دارید ۴- اخلاق خوب و خوش برخوردی مهمانداران و پرسنل محترم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه خوب و قابل فبول پرسنل مودب و خوش اخلاق پارکینگ سرپوشیده با ایرانت، با تعداد مناسبتختها راحت بودند ولی لحافها کثیف بودند
نقاط ضعف:
کوچه های باریک و بدمسیر ملافه ها و لحاف ها تمیز نبودند توالت فرنگی بی کیفیت اتاق ها خیلی کوچک هستند حیاط و محوطه کوچک و نسبتا دلگیر
نقاط قوت:
زیباییرفتار پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فضای زیبا
نقاط ضعف:
از مرکز شهر دور بود
نقاط قوت:
بسیار بسیار هتل زیبایی بود امکانات در حد هتل ۵ ستاره و بسیار تمیز و پرسنل فوق العاده مودب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلصبحانه خوبهتل تمیزفضای ارام
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
کادر خوبی داشت
نقاط ضعف:
امکانات هتل کم بود
نقاط قوت:
جای ساکتی بودفضا سنتی و قابل قبول بودنیمه شب بدون اطلاع قیلی چندین ساعت شوفاژ ها را خاموش کرده بودند
نقاط ضعف:
پارکینگ اختصاصی هتل را به اقامتگاه کناری ) عتیق( به اشتراک گذاشته بودند و در شبی که من رسیدم جا برای پارکیگ من نبود و جای بدی را به خودرو ما اختصاص داده شد و این باعث شده بود سایر خودرو ها نتونند از پارکینگ خارج بشوتد.علیرغمی که خواسته بودیم روز دوم اقامت اتاق تمییز شود ولی متاسفانه اینکار انجام نشده بود و عنوان کردند باید کلید اتاق را به آنها تحویل می دادیم در حالیکه هتل ها کلید یدک می بایست برای وزود به اتاق جهت تمییز کردن هتل داشته باشدقیمت هم برای این فضا بالا بود
نقاط قوت:
زیبایی هتل ، تمیزی محوطه و حیاط ، مطلوب بودن اتاقها نسبت به قیمت .
نقاط ضعف:
رفتار نامناسب خانم پذیرش هتل، عدم شارژ و نظافت هر روز اتاق .
نقاط قوت:
پرسنل مودب و دوست داشتني مسول رستوران مهربون و دوست داشتنيگلدانها زيبا و جذابفضا سازي عالي داشتن يك حس خوب براي اقامت چند روزه
نقاط ضعف:
پله براي افراد مسن در طبقه فوقاني آادرس هتل اگه از كوچه٤٣ داده شود براي تردد اتومبيل ورودي و خروجي راحت تري خواهيد داشت
نقاط قوت:
بهداشت قوی و پرسنل مودب و خوش رفتار
نقاط ضعف:
بهداشت قوی و پرسنل مودب و خوش رفتار
نقاط قوت:
همه چی خدایی مناسب بود
نقاط ضعف:
همه چی خدایی مناسب بود
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
با اینکه هتل سنتی بود ولی سرویس های داخل اتاق فرنگی بود و برای ما خیلی سخت بود مخصوصا که بچه کوچک داشتیم و فقط از سرویس ایرانی استفاده می کرد و برای شب سخت بود که باید حیاط می رفتیم و هوا هم که سرد بود.
نقاط قوت:
کادر مهربانمحل دنج و آرامنقش و نگار زیباقیمت مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی با خودرو کمی سخت است، درب و پنجره ها چوبی و سنتی هستند، برای همین چفت نیستکلا محدودیتهای یک ساختمان قدیمی را دارد
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل ، محیط آرام و سنتی صبحانه خوب و کامل، .
نقاط ضعف:
نبود اتوموبیل کرایه و تاکسی در هتل ، محدودیت حمام و بسته نشدن درب حمام ، و مستعمل بودن دوش، و سرد بودن اتاق بخاطر داشتن فقط یک رادیاتور،
نقاط قوت:
خوش برخورد آرامش محیط با صفا
نقاط ضعف:
خوش برخورد آرامش محیط با صفا
خیلی خوب بود باز هم انتخاب میکنم
نقاط قوت:
بافت سنتی مکانی دنج جایی ک ازصدای وسایل نقلیه و بوقشون خبری نیست مناسب برای مطالعه و نوشتن و خلوت کردن حسه نوستالژی طور
نقاط ضعف:
بافت سنتی مکانی دنج جایی ک ازصدای وسایل نقلیه و بوقشون خبری نیست مناسب برای مطالعه و نوشتن و خلوت کردن حسه نوستالژی طور
نقاط قوت:
سکوت و آرامش کافی
نقاط ضعف:
مناسب نبودن قفل درها
نقاط قوت:
عالی بود همه چیزفضای سنتی و خیلی زیباحتما پیشنهادش میکنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوش برخورد و مودب، محیط و حیاطی زیبا
نقاط ضعف:
عدم اینترنت . کم بودن تنوع منوی صبحانه
نقاط قوت:
كاركنان محترم و با ادب بخصوص پذيرش همه جيز عالي بود من كه راضي بودم عالي بنظر من هم تنوع صبحانه هم خوب بود ديگه نبايد توقع هتل پنج ستاره رو داشت و نسبت به عمارتي كه ١٥٠ سال قدمت داره عالي بود حياط دلباز و باصفاي داشت
نقاط ضعف:
نكات منفي نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان؛ نظافت خوب؛ محیط زیبا و دلنشین
نقاط ضعف:
سشوار نداشت، پنجره های اتاق به نظر من نیاز داره که رنگ ویترای بشه تا تو اتاق احساس آرامش بیشتری داشته باشیم
نقاط قوت:
بسیار فضای زیبا و عالی پرسنل خوب مدیریت خوب و بسیار تمیز
نقاط ضعف:
سرویس پذیراییش
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود محل هتل و دسترسی به اماکن تاریخی و بازار فوق العاده
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قدیمی بودن آن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خانمی که در قسمت رستوران کار می کرد، بسیار مهربان بود.
نقاط ضعف:
اتاقی که موقع رزرو در عکس دیده بودیم ، اتاقی نبود که به ما تحویل دادند . اگر دو تا از اتاقهای مجاور ، اتوبوسی اومده باشند ، دیگه هیچ آرامشی ندارید. داخل اتاق کاملاً معمولی ، دیوارها کثیف ، دمپایی ها قدیمی ، دربها کامل بسته نمیشد ، از زیر روشویی آب می داد ، درکل سرویس بهداشتی تمیز نبود .
نقاط قوت:
برخورد خوب و محترمانه کارکنان قابل ستایش بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نکته منفی اینکه بنده شناسنامه خانمم دنبالم نبود اما هتلدار نیم ساعت مارو با زن و بچه روی پا نگه داشته بود .حتی میخاست تا مارو حتی به اماکن هم بفرسته و خیلی هم خسته بودیم
نقاط قوت:
فضای ارام و زیبا
نقاط ضعف:
اتاق ۳نفره ما یک حوله و یک مسواک کم داشت،ما نیازی به آنها نداشتیم ولی هنگام تسویه از ما بازخواست شد.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
به جاهای تاریخی شهر تقریبا نزدیک بود. ساکت و آروم بود موقع استراحت فقط کاش اون نکته منفی رو نداشت
نقاط ضعف:
چهار روز اقامت داشتم توی این هتل ولی یک بار هم اتاق رو تمیز نکردن.. دوبار هم بهشون گفتم ولی بازم اینکارو انجام ندادن
نقاط قوت:
با سلام یک شب با همسر و پسر و دخترم در این هتل اقامت داشتیم. دارای محیطی زیبا و سنتی در محله ای خوب ، برخورد بسیار خوب و گرم پرسنل ، پارکینگ مسقف دارای دوربین ، اتاق ها تمیز و مرتب ، ملافه ها تمیز و خوش بو و در کل عالی و خوب بود. با تشکر از پرسنل خونگرم - بختیاری
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
نقاط قوت:
فضای زیبا سنتی و دلنشین برخورد خوب پرسنل تمیزی و مرتب بودن آرامششششششش کامل پارکینگ مسقف ای کاش این وقت رو داشتم که بیشتر اینجا می موندم ❤️
نقاط ضعف:
نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و محیط عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آرامش، فضای سنتی، داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
کافی شاپ ضعیف
باسلام صبحانه خیلی عادی برای من که بازارمیخواستم بروم دسترسی اسان بوددرکل برای یک شب بدنبود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل/
نقاط ضعف:
تنوع کم منوی نهار وشام/
همه چیز خیلی عالی بود. به خصوص برای افرادی که به اقامتگاه سنتی علاقمند هستم، یک جای خیلی خوب برای رزرو است.
ما خانوادگی 2 شب مهمان بودیم در طبقه دوم. چشم انداز به حیاط هتل زیباست. روز دوم درخواست روم سرویس کردیم که مسئول هتل گفت ما در طول اقامت سرویس نداریم اما باشه انجام میدیم! لذت سفر تفریحی به صبحانه سلف سرویس و مفصله که متاسفانه اینجا بسته بندی میدادند به هر اتاق که بسیار ضعیف بود! وای فای وصل نمیشد. رستوران نداشت از بیرون شام سفارش میدادیم.یخچال خراب بود و اصلا خنک نمیکرد،اعلام کردیم گفتند مسئولش نیست.در اتاق خراب بود و درست بسته نمیشد. موقعیتش خوب بود.در کل متوسط بود.
1.داشتن حشره ریز تو رختخواب 2.سرویس بهداشتی های کثیف 3.کتریی تو اتاق نبود که باید اعلام میشد تا حاضر کنند 4.جای پارکینگ ها گاها کافی یا بدرستی خودروها چینش نشده بود.
برخورد صمیمانه کارکنان ... هتل تمیز و چشم نواز ... قیمت خوب
یه جای خیلی عالی با محیط خوب
با سلام. اقامت دوم بهمن ماه ۱۳۹۸ بمدت دو شب. ( اتاق ۲۰۴ ) - محیطی دوست داشتنی. - لزوم آموزش رفتار سازمانی برای پرسنل پذیرش و غیره. البته نحوه رفتار پذیرش شب مناسب تر هست. - کیفیت و تنوع صبحانه مناسب یک هتل ۳ ستاره هست. - عدم وجود پالیش کفش در اتاق و لابی. - عمق کم کمد اتاق ها مناسب نیست. ( ساخت اقتصادی بیشتر مد نظر بوده.) - با توجه به کوچک بودن روشویی سرویس بهداشتی اتاق، محل نصب نامناسب جاصابون مایع. - عدم وجود پریز برق جهت استفاده از سشوار در مجاورت میز آرایش. - لزوم تعویض یا حداقل شستشوی گلیم کوچک وسط اتاق و پادری. - باکس زیر تشک ها مندرس هست. لزوم استفاده از اسکرتین یا تعویض دور باکس ها و استفاده از پارچه مبلی. در کل انتخاب هتل رو توصیه می کنم. با تشکر
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
نقاط قوت:
در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
فقط اتاق به شدت سرد بود
نقاط قوت:
بسیار عالی از همه نظر
نقاط ضعف:
فقط اتاق سرد بود
فضا بسیار دلنشین و زیبایی داره ولی متاسفانه اینترنت ضعیف بود ولی در کل خوب بود و با روی باز انتقادات رو می پذیرفتند
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
معماری و فضای هتل خوب و دلنشین است ، اما وسایل و امکانات داخل اتاق ها فرسوده و خراب هستند ، سرویس دهی خوبیزهم ندارند ، در طول چهار روز حتی یکبار هم برای نظافت نیامدند ، صبحانه اگر زود به رستوران بروید خوب است
خوبه ولی فشار شیر آب دست شویی افتضاه بود .
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی بود،فضای سنتی و به شدت دلنشین بود،کادر هتل مسئولیت پذیر و پیگیر و مودب بودند،اتاق ها و سرویس بهداشتی تمیز بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی ندیدم
حرف نداشت، برخورد خوب کارکنان و از همه بهتر در دل بافت تاریخی شهر اصفهان در کنار محله شهشهان ، با میدان‌های کوچک محله ای ،،،، باید رفت و دید ! در ضمن صبحانه اش عالی بود اما کاش به جای سوسیس ساده از سوسیس مرغوب ترس استفاده میکرد.
نقاط قوت:
خیلی مکان آرام و زیبایی بودهتل تمیزی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
حیاط زیبا و گلکاری قشنگ تم سنتی هتل مبردهای (اسپیلیت) داخل اتاقها
نقاط ضعف:
دوشها خیلی درب و داغون بودند
نقاط قوت:
نظم - تمیزی در تمام هتل و رعایت سکوت و آرامش در محیط عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محیط ارام و زیبا و خاطره انگیزبرخورد مناسب و خوب پرسنل مهرباناتاق ها با طراحی زیبا و سنتی(کیفیت و تمیزی اتاق ها میتونه بهتر باشه)
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
حس خوب آرامش زندگی در عمارتهای قدیمی هیجان انگیز بود. اتاق ما تمیز بود فقط سشوار نداشت و اتاقها نورگیر نیست
بعضی از پریز های اتاق قطع بود و معلوم بود که بدلیل اتصالی قطع شده . دستگیره در حموم از داخل شکسته بود . تخت ها و امکانات در حد سه ستاره خوب بود . طرح و شکل حیاط خصوصا در شب بسیار خوب بود . صبحانه هم خوب بود
با توجه به شرایط موجود از خدمات هتل راضی بودم
محوطه و معماری بیرونی هتل بسیار زیبا و چشم نواز بود اما فضای داخلی اتاق ها به نسبت فضای بیرونی می توانست خیلی بهتر باشد، ضمن اینکه نورگیر اتاق ما ضعیف بود. در کل تجربه و خاطره ای خوب برای افرادی است که به هتل های سنتی علاقمندند.
آب حموم من همش سرد بود به عنوان یه هتل خیلی شلوغ بود. جاش هم اصلا خوب نبود
خوب
اتاقی که در اختیار ما قرار دادن پنجره ای به فضای بیرون نداشت و یک پنجره به اتاقی داشت که ورودی بود و میز رزرواسیون قرار داشت, سر و صدا زیاد بود. اتاق ها تمیز بودن ، حیاط خیلی زیبایی داشت مخصوصا در شب، گفتن رستوران تعطیل هست و فقط برای صبحانه سرویس می ده. در کل در حد 3 ستاره بود و بجز مشکل صدا مشکل دیگه ای وجود نداشت .
اتاق ها خيلى كوچك بدون نور و فاقد مبلمان جهت نشستن وروشنايى كم اتاقها درشب
هتل محیط خوبی داره و در نگاه اول خیلی جالب به نظر میرسه اما کارکنان و کیفیت خدماتشون افتضاح بود
نقاط قوت:
فضای سنتی و سکوت و آرامش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
محیط بسیار خوب ،صبحانه متنوع و خوشمزه،نظافت خوب ،فقط روشنایی اتاق در شب کم بود .
نقاط قوت:
تميزي و مرتب بودن اتاق و صبحانه خوب و فضاي سنتي دلنشين و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
مشكل موقعيت مكاني هتل است. هتل در محله خوبي واقع نشده دسترسي به پاركينگ دشوار است... براي اب معدني پول مي گرفتن كه معمولا در هتل ها اب مجاني است
نقاط قوت:
محیطی زیبا وسنتی، دلنشین وجذاب وتمیز پرسنل خوش برخورد،آشنابه کاروحرفه ای پارکینگ بافضای مناسب
نقاط ضعف:
هتل نسبت به قیمتهاانصافا مناسب بود،وباتوجه به قیمت نمیتوان نکته منفی خاصی رااشاره کردـ
نقاط قوت:
موقعيت مكاني خوب. برخورد كاركنان عالي. صبحانه عالي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل با نظم و انضباطی بود،از قبل از سفر نظرات رو مطالعه کرده بودم،ولی امکاناتش در حد بالاتر از یه هتل سه ستاره بود،اتاق تمیز و ملافه ها و حوله ها و سرویس واقعا تمیز بود،سشوار و وسایل بهداشتی به اندازه کافی بود،مشکل انتقال صدا از بیرون هم با توجه به ساختارش طبیعی بود ولی اینطور نبود که شب اروم نباشه،از ساعت نه شب به بعد واقعا سکوت تو کل هتل حاکم بود،خدمه هم بسیار سریع کاراشونو انجام میدادن،ضمنا صبحانه هتل در حد معقولی بود و متنوع بود،اگه مجددا بیام اصفهان حتما همین هتل رو انتخاب میکنم و به بقیه هم پیشنهاد میکنم با یه شب اقامت هیچی رو از دست نمیدین صد البته خاطره خوبی براتون میمونه،راستی پارکینگ هتل چسبیده به هتل بود و همیشه باز و فضای کافی هم داشت.
هتل بسیار زیبایی بود و جو سنتی بسیار خوبی داشت اگر اهل سنت هستین حتما پیشنهاد میشه
خودمانى و خوب
یک هتل عالی با کارکنان بسیار بسیار خوش اخلاق و مودب و مهربان. فضای هتل که محشر. سالن غضاخوری و سرویس صبحانه عالی. نمیشه گفت خیلی خیلی رویایی ولی میشه گفت عالی بود.پذیرش هتل خیلی صمیمی و خوش برخورد. من که کوچکترین مشکلی نداشتم و فوق العاده به لذت سفر و خوشگذرانی و استراحت ما اضافه کرد.اصلا حوض وسط با اون همه دکوراسیون سنتی و قشنگ هر صبح نظافت و آب پاشی میزهای داخل حیاط و کنار حوض. غذاخوری سنتی با اون همه دکور قشنگ. رنگ آمیزی قشنگ و سنتی محیط و اتاق ها. خیاگلی قشنگ بود. فراموش شدنی نیست. واقعآ ازشون ممنونم. برامون خاطره شد این هتل. دمشون گرم
تمیز و کارکنان مودب
من به همراه همسر و دو فرزندم در این هتل اقامت داشتیم ؛من زیاد به اصفهان سفر کردم واقامت در خیلی از هتل های اصفهان را تجربه کرده ام ؛اتاق هتل برای ما کوچک بود و خیلی تمیز نبود .
نقاط قوت:
زیبا پرسنل محترم
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی ضعیف
برخورد کارکنان بسیارخوب و متین اما امکانات خیلی بد، دوش حمام خراب، شیرروشویی خراب، نان صبحانه یه روز گرم و یه روز یخ زده بد مسیراکثر راننده های آژانس مسیرش امابلد نبودن و خیلی برای رسیدن ماشین جلو هتل طول میدادن درکل بابت هزینه ای که دادم راضی نیستم
همه چيز خوب ، فقط واي فاي در اتاق بسيار ضعيف و بد ، صبحانه هم خيلي خوب ولي دير شارژ ميشد
برخورد کارکنان بسیارخوب و متین اما امکانات خیلی بد، دوش حمام خراب، شیرروشویی خراب، نان صبحانه یه روز گرم و یه روز یخ زده بد مسیراکثر راننده های آژانس مسیرش امابلد نبودن و خیلی برای رسیدن ماشین جلو هتل طول میدادن درکل بابت هزینه ای که دادم راضی نیستم ...
بسیار عالى و دوستداشتنى ،خوشگل و تمیز،
همه چيز خوب ، فقط واي فاي در اتاق بسيار ضعيف و بد ، صبحانه هم خيلي خوب ولي دير شارژ ميشد...
هتل فاقد رستوران برای غذا میباشد. برای ما از (بیرون رستوران جوان) غذا سفارش دادن که کیفیت بسیار پایینی داشت. صبحانه با نان بیات و کیفیت پایین سرو شد.
من و دوستان دو شب در اين هتل سكونت داشتيم از بابت محيط هتل مكاني كاملا دل انگيز و خوب بود. برخورد پرسنل مناسب و با احترام. رستوران فضاي دلنشيني داشت ولي كيفيت و تنوع صبحانه زياد جالب نبود. نظافت اتاق مناسب ولي در تميزي و شارژ آن زياد دقت نميشد.(مرتب كردن و سرويس روزانه اتاق).