هتل سپاهان اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی
3.6
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی هتل سپاهان اصفهان

هتل سه ستاره ممتاز سپاهان اصفهان در مرکز شهر و در فاصله نزدیک به میدان نقش جهان (ميدان امام خمینی)، رود خانه زاینده رود و کلیه آثار تاریخی مرکزی شهر قرار دارد. اين هتل جزء اولين هتل های استاندارد اصفهان بوده و با امكانات بروز و بازسازی مجدد پذیرای گرم میهمانان گرامی ميباشد. هتل سپاهان با توسعه قسمت جديد داراي ۴۲ اتاق، پارکينگ و رستوران آماده پذيرايي از مسافران عزيز مي‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سپاهان اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
889,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
889,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
889,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
889,000 تومان
14 مهر
جمعه
889,000 تومان
15 مهر
شنبه
889,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
889,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
889,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
889,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
889,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
889,000 تومان
21 مهر
جمعه
889,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,150,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,150,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,150,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,150,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,150,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,150,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,150,000 تومان
دو تخته برای یک نفر اکونومی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
800,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
21 مهر
جمعه
800,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,642,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,642,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,642,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
1,642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,642,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,642,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,642,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,642,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,642,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,642,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,642,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,642,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,642,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,642,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
1,642,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,642,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,642,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,642,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,642,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
1,642,000 تومان
دو تخته دابل اکونومی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
1,555,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,555,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,555,000 تومان
دو تخته تویین اکونومی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
1,555,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,555,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,555,000 تومان
دو تخته دابل ويژه عروس و داماد
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
1,833,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,833,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,833,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,833,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,833,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,833,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
1,833,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
2,212,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,212,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,212,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,212,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,212,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,212,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,212,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,212,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,212,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,212,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,212,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,212,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,212,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,212,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,212,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,212,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,212,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,212,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,212,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,212,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,212,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,212,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,212,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,212,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
2,212,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,212,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,212,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,212,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,212,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,212,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
2,212,000 تومان
سه تخته اکونومی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
2,055,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,055,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,055,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
ای‌گردش
2,783,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,783,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,783,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,783,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,783,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,783,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,783,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,783,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,783,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,783,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,783,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,783,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,783,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,783,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,783,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,783,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,783,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,783,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,783,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,783,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,783,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,783,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,783,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,783,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
2,783,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,783,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,783,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,783,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,783,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,783,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
2,783,000 تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
3,555,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,555,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,555,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,555,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,555,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,555,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
3,555,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
3,344,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,344,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,344,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,344,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,344,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,344,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,344,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,344,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,344,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,344,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,344,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,344,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سپاهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
کتابفروشی
تلفن
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
اینترنت رایگان و نامحدود
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات تور شهری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سپاهان اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سپاهان اصفهان

(21 نظر)
نقاط قوت:
✅️تمیزی اتاق ها ✅️کتری برقی ✅️پارکینگ ✅️موقعیت هتل
نقاط ضعف:
✅️تمیزی اتاق ها ✅️کتری برقی ✅️پارکینگ ✅️موقعیت هتل
با درود و احترام...در رابطه با مدت اقامتی که داشتم نظر شخصی خودم رو مینویسم امیدوارم مفید باشه...اول اینکه از لحاظ انتخاب نوع هتل و انتظارات سلیقه افراد میتونه متفاوت باشه در نتیجه نظر شخصی خودم هستش..هتل در مکان مناسبی بود... و رزرویشن هتل با توجه به اینکه من بچه کوچک داشتم یک اتاق سه تخته برای راحتی ما فراهم کردند که از همینجا از مدیریت و همکاری هتل سپاسگزارم... صبحانه هتل خوب بود انتظارات رو کامل برآورده می‌کرد... اتاق و سرویس ها تمیز بود فقط اتاق ما دوش حمام و دستشویی فرنگی کیپ هم بود ...فقط در روزهای پیک سرو صبحانه چون شلوغ میشه میز ها پر میشه کمی باید صبوری کنید که انشاالله مدیریت هتل این موضوع رو بررسی کنه که میز حداقل اضافه بشه مهمان ها معطل نشوند..سپاس
نقاط قوت:
میزبانی خوب. اشپز قابل.
نقاط ضعف:
میزبانی خوب. اشپز قابل.
خوب بود و مجددا بر میگردم
نقاط قوت:
پارکینگ داشت . در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ داشت . در کل هتل خوبی بود
نقاط قوت:
لوکیشن خوب
نقاط ضعف:
لوکیشن خوب
با توجه به قیمت بنظرم خدمات مناسب بود پرسنل محترمی دارند صبحانه قابل قبول با توجه به گرید هتل پارکینگ مناسب در کل ممنونم ازشون دفعه بعد هم اینجا رو انتخاب می‌کنم
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
همه چیز عالی بود
اقامت در هتل سپاهان را پیشنهاد میدهم
نقاط قوت:
سلام من طي يك ماه دوبار ب اين هتل رفتم بار دوم اتاقم خيليييي بهتر بود رفتار پرسنل عالي استخر عالي صبحانه خوب در كل هتل ٣ستاره با امكانات ٤ستاره ممنون از مديريت سپاهان
نقاط ضعف:
سلام من طي يك ماه دوبار ب اين هتل رفتم بار دوم اتاقم خيليييي بهتر بود رفتار پرسنل عالي استخر عالي صبحانه خوب در كل هتل ٣ستاره با امكانات ٤ستاره ممنون از مديريت سپاهان
کارکنان خوش اخلاق، تمییز، ولی از نظر نقطه مکانی به نقش جهان نزدیک
با توجه به قيمت ، همه چيز مناسب و خوب بود
دسترسی هتل خوب بود مرکز شهره. پیاده حدود ۱۰ دقیقه تا میدان نقش جهان فاصله بود و از وسط یه بازار قدیمی راه داشت که برای ما خیلی جذاب بود. 👌 ما هتل رو از ایران هتل رزرو کردیم که تقریبا نصف قیمت اصلی بود و با این قیمت واقعا ارزش داشت و مناسب بود. اما برای بیشتر ازین حقیقتا نمی ارزید. نطافت اتاقها در حد روتختی جمع کردن و شارژ دستمال و خالی کردن سطلها بود. کف اتاق رو تی نمیکشیدن. صبحانه هم معمولی و قابل قبول بود. رفتار تمام پرسنل محترمانه و خوب بود مخصوصا آقای مرتضوی از پرسنل اشپزخانه که بسیار خوش برخورد و مهربان بودند.
مقداری سر در گم بودند
ظاهر و نظافت ضعیف اتاق ها
سر و صدا كاملا تو اتاق هست ، روز اول دوش گرفتم كه آب سر بود ، سيستم گرمايش هتل مشكل تنظيم داشت با اينكه شوفاژ اتاق خاموش كردم تو زمستون تو سونا بوديم و به محض اينكه وارد بيرون هتل مي شديم اختلاف دماي زياد باعث سرما خوردگي همه مون شد ، اسانسور روز دو خراب بود ، غذاي هتل رو از رستوران روبروي هتل از تو خيابون رد ميكنند و ميارن هتل و براي اون 15 در صد سرويس مي گيرن در حالي كه مي توني بري همون رستوران غذا بخوري ، برخورد معمولي پرسنل هتل ، اتاق سه نفره 9 متري مثل دخمه بود
خوب و قابل قبول
برخورد غیر مودبانه مسئول پذیرش هتل خاطره بدی برای من ایجاد کرد. در حالی که بنده عنوان کردم محاسبه مصرف مینی بار اشتباه است و ما این تعداد را مصرف نکرده ایم با یک برخورد غیر حرفه ای گفتند نه مصرف کرده اید! یعنی عملا گفتند شما که شبی 500 هزار تومان اتاق گرفته اید بخاطر 5-6 هزار تومان دروغ می گویید! پارکینگ هتل هم بسیار تنگ و نامناسب است و ورودی خطرناک و نامناسبی دارد که بهتر است کلا از ...
با سلام در اردیبهشت 97 به مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتم پرسنل مهربان ومودب کیفیت صبحانه خوب کیفیت ناهار وشام عالی جمعه شب برنامه مفرح دارند که برای مهمانان هتل رایگان است در خواست ها سریع رسیدگی میشود. ظاهر هتل تمیز وزیباست. من توصیه میکنم. ضمنا در بالای سر در هتل 4 ستاره نصب شده.
برخورد کارمندان هتل مناسب بود ، غذای هتل کیفیت مناسبی داشت. موقعیت هتل مناسب و نزدیک مراکز توریستی شهر اصفهان بود .
باسلام و تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل خوش رو و خوش رفتار هتل سپاهان . بسیار هتل خوب و تمیزی است وبا توجه به موقعیت عالی صدرصد این هتل را توصیه میکنم . اجرای برنامه های مفرح ترتیب یافته از طرف مدیریت هتل جناب آقای رئیسی در ایام نوروز خیلی عالی بود وخانواده ها ساعات خوبی را سپری کردند . در صورت سفر مجدد به اصفهان حتما این هتل را انتخاب میکنم
هتل یک مقدار قدیمی هست ولی در کل راضی کننده بود
از نظر تمیزی خوب نبود و من رضایت نداشتم
در داخل اتاق کاملا صدای راهرو قابل شنیدن است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سپاهان اصفهان

مهمانان هتل سپاهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سپاهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سپاهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سپاهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سپاهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.