هتل سپاهان اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی
3.6
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل سپاهان اصفهان

هتل سه ستاره ممتاز سپاهان اصفهان در مرکز شهر و در فاصله نزدیک به میدان نقش جهان (ميدان امام خمینی)، رود خانه زاینده رود و کلیه آثار تاریخی مرکزی شهر قرار دارد. اين هتل جزء اولين هتل های استاندارد اصفهان بوده و با امكانات بروز و بازسازی مجدد پذیرای گرم میهمانان گرامی ميباشد. هتل سپاهان با توسعه قسمت جديد داراي ۴۲ اتاق، پارکينگ و رستوران آماده پذيرايي از مسافران عزيز مي‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سپاهان اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
دو تخته دابل ويژه عروس و داماد
اسنپ تریپ
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,498,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,498,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,498,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,498,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,951,640 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,951,640 تومان
11 فروردین
جمعه
1,951,640 تومان
12 فروردین
شنبه
1,951,640 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,951,640 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,951,640 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,951,640 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,951,640 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,951,640 تومان
18 فروردین
جمعه
1,951,640 تومان
19 فروردین
شنبه
1,951,640 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,951,640 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
2,012,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,012,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,012,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,012,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,012,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,012,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,012,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,012,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,012,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,012,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,012,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,012,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,951,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,951,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,951,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,951,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,951,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,951,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,951,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,951,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,951,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,951,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
2,526,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,526,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,526,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,526,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,526,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,526,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,526,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,526,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,526,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,526,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,526,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,526,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
2,526,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,526,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,526,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,526,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,526,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,526,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,526,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,526,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,526,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,526,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,526,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,526,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,526,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,526,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,526,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,526,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,526,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,526,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,526,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,526,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,526,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,526,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,526,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,526,000 تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
2,996,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,996,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,996,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,996,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,996,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,996,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,996,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,996,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,996,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,996,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,996,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,996,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,040,000 تومان
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,040,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,040,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,040,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,040,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,040,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,040,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,040,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,040,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سپاهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
کتابفروشی
تلفن
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
اینترنت رایگان و نامحدود
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات تور شهری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سپاهان اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سپاهان اصفهان

(32 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل مخصوصا اقای مدیر داخلی هتل عالی بود. نزدیکی به اماکن تاریخی. پیشنهاد میکنم در بدو ورود با اقای شیرانی مدیر داخلی هتل حتما اتاق موردنظر تان را بگویید ایشان اعمال میکنند با خوشرویی تمام
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل مخصوصا اقای مدیر داخلی هتل عالی بود. نزدیکی به اماکن تاریخی. پیشنهاد میکنم در بدو ورود با اقای شیرانی مدیر داخلی هتل حتما اتاق موردنظر تان را بگویید ایشان اعمال میکنند با خوشرویی تمام
نقاط قوت:
معماری زیبای سقف ها، تمیزی، خوشرویی پرسنل و غذای مناسب
نقاط ضعف:
معماری زیبای سقف ها، تمیزی، خوشرویی پرسنل و غذای مناسب
نقاط قوت:
مهمانوازیبرخورد محبت آمیز و دوستانه پرسنلپارکینگ
نقاط ضعف:
اتاق ها با توجه به تعداد نفرات،کوچک هستند.اتاق ۵ تخته باید داشته باشی تا ۴ نفر در آن راحت باشند.
نقاط قوت:
نزدیکی به مکانهای تاریخی اصفهان، برخورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نزدیکی به مکانهای تاریخی اصفهان، برخورد خوب پرسنل هتل
اقامت راحت و دلپذیری بود.
نقاط قوت:
دسترستی ب بعضی مراکز نزدیک
نقاط ضعف:
دسترستی ب بعضی مراکز نزدیک
بد نیست اگر سختگیر نباشید
نقاط قوت:
من از همه موارد راضی بودم ،البته از غذا فقط صبحانه استفاده شد که کیفیتش خیلی خوب بود .و مطمئنن بازم گذرم به اصفهان بیفته از همین هتل استفاده میکنم.
نقاط ضعف:
من از همه موارد راضی بودم ،البته از غذا فقط صبحانه استفاده شد که کیفیتش خیلی خوب بود .و مطمئنن بازم گذرم به اصفهان بیفته از همین هتل استفاده میکنم.
دو شب اقامت داشتم اتاق تمیز و مرتب بود سرویس بهداشتی و حمام بسیار خوب لابی هتل در حد قابل قبول پارکینگ در زیر هتل قرار دارد و برای همه جا دارد موقعیت مکانی هتل عالی صبحانه نتونستم بخورم اما ناهار و شام از تهیه غذای روبروی هتل تامین میشه کباب کوبیده تعریفی نداشت اما خورشت قیمه و قورمه‌سبزی بسیار خوشمزه بود هتل آرام و بی سر و صدا قیمت می تواند متعادل تر باشد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب،تمیزی اتاقها،صبحانه متنوع، رفتار بسیار مناسب وخوش برخورد پرسنل هتل،،،،در ضمن هتل یک فاز کاملا نوساز داره، و فاز قدیمی در حال بازسازی بود.
نقاط ضعف:
کابین اسانسور تقریبا قدیمی ،
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و خوش برخوردنزدیک به میدان نقش جهان و بازارچه. ۱۰ وقیقه پیاده
نقاط ضعف:
بادر نظر گرفتن شرایط هتل ۴ ستاره فقط قیمت اقامت مطابقت دارد و سایر موارد به هتل ۳ ستاره بیشتر نزدیک است. .
نقاط قوت:
تمیزی هتل خوب بود. برخورد پرسنل خوب بود. صبحانه متوسط.
نقاط ضعف:
دسترسی به آسانسور و لابی از طبقات بالا سر راست نبود.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق های بازرگانی بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کمی ضعیف بود
نقاط قوت:
تمیز بودن نزدیک بودن به نقش جهان
نقاط ضعف:
یخچال های بسیار کوچک جوری که کلمن خودمون از اون جادارتره وقتی جا ندارن عوض اتاق سه تخته اتاق دوتخته با تخت اضافه می دن ولی همون هزینه رو می گیرن صبحانه خیلی معمولی و بدون بسته بندی مسواک و صابون و...برای سال ۹۷ بود در کل هتل سه ستاره نیست...به کسی توصیه نمی کنم
کارکنان خوش اخلاق، تمییز، ولی از نظر نقطه مکانی به نقش جهان نزدیک
با توجه به قيمت ، همه چيز مناسب و خوب بود
نقاط قوت:
زیباییبرخورد عالی پرسنلپارکینگ اختصاصینزدیکی به مکان های دیدینی
نقاط ضعف:
قرار داشتن در محدوده طرح زوج و فرد
دسترسی هتل خوب بود مرکز شهره. پیاده حدود ۱۰ دقیقه تا میدان نقش جهان فاصله بود و از وسط یه بازار قدیمی راه داشت که برای ما خیلی جذاب بود. 👌 ما هتل رو از ایران هتل رزرو کردیم که تقریبا نصف قیمت اصلی بود و با این قیمت واقعا ارزش داشت و مناسب بود. اما برای بیشتر ازین حقیقتا نمی ارزید. نطافت اتاقها در حد روتختی جمع کردن و شارژ دستمال و خالی کردن سطلها بود. کف اتاق رو تی نمیکشیدن. صبحانه هم معمولی و قابل قبول بود. رفتار تمام پرسنل محترمانه و خوب بود مخصوصا آقای مرتضوی از پرسنل اشپزخانه که بسیار خوش برخورد و مهربان بودند.
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
مقداری سر در گم بودند
ظاهر و نظافت ضعیف اتاق ها
سر و صدا كاملا تو اتاق هست ، روز اول دوش گرفتم كه آب سر بود ، سيستم گرمايش هتل مشكل تنظيم داشت با اينكه شوفاژ اتاق خاموش كردم تو زمستون تو سونا بوديم و به محض اينكه وارد بيرون هتل مي شديم اختلاف دماي زياد باعث سرما خوردگي همه مون شد ، اسانسور روز دو خراب بود ، غذاي هتل رو از رستوران روبروي هتل از تو خيابون رد ميكنند و ميارن هتل و براي اون 15 در صد سرويس مي گيرن در حالي كه مي توني بري همون رستوران غذا بخوري ، برخورد معمولي پرسنل هتل ، اتاق سه نفره 9 متري مثل دخمه بود
خوب و قابل قبول
برخورد غیر مودبانه مسئول پذیرش هتل خاطره بدی برای من ایجاد کرد. در حالی که بنده عنوان کردم محاسبه مصرف مینی بار اشتباه است و ما این تعداد را مصرف نکرده ایم با یک برخورد غیر حرفه ای گفتند نه مصرف کرده اید! یعنی عملا گفتند شما که شبی 500 هزار تومان اتاق گرفته اید بخاطر 5-6 هزار تومان دروغ می گویید! پارکینگ هتل هم بسیار تنگ و نامناسب است و ورودی خطرناک و نامناسبی دارد که بهتر است کلا از ...
با سلام در اردیبهشت 97 به مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتم پرسنل مهربان ومودب کیفیت صبحانه خوب کیفیت ناهار وشام عالی جمعه شب برنامه مفرح دارند که برای مهمانان هتل رایگان است در خواست ها سریع رسیدگی میشود. ظاهر هتل تمیز وزیباست. من توصیه میکنم. ضمنا در بالای سر در هتل 4 ستاره نصب شده.
برخورد کارمندان هتل مناسب بود ، غذای هتل کیفیت مناسبی داشت. موقعیت هتل مناسب و نزدیک مراکز توریستی شهر اصفهان بود .
باسلام و تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل خوش رو و خوش رفتار هتل سپاهان . بسیار هتل خوب و تمیزی است وبا توجه به موقعیت عالی صدرصد این هتل را توصیه میکنم . اجرای برنامه های مفرح ترتیب یافته از طرف مدیریت هتل جناب آقای رئیسی در ایام نوروز خیلی عالی بود وخانواده ها ساعات خوبی را سپری کردند . در صورت سفر مجدد به اصفهان حتما این هتل را انتخاب میکنم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پارکینگ نا مناسب
هتل یک مقدار قدیمی هست ولی در کل راضی کننده بود
از نظر تمیزی خوب نبود و من رضایت نداشتم
در داخل اتاق کاملا صدای راهرو قابل شنیدن است
نقاط قوت:
نظافت اتاقها وکل مجموعه هتل و برخورد محترمانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود ممنونم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سپاهان اصفهان

مهمانان هتل سپاهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سپاهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سپاهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سپاهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سپاهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.