هتل سپاهان اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی
3.6
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل سپاهان اصفهان

هتل سه ستاره ممتاز سپاهان اصفهان در مرکز شهر و در فاصله نزدیک به میدان نقش جهان (ميدان امام خمینی)، رود خانه زاینده رود و کلیه آثار تاریخی مرکزی شهر قرار دارد. اين هتل جزء اولين هتل های استاندارد اصفهان بوده و با امكانات بروز و بازسازی مجدد پذیرای گرم میهمانان گرامی ميباشد. هتل سپاهان با توسعه قسمت جديد داراي ۴۲ اتاق، پارکينگ و رستوران آماده پذيرايي از مسافران عزيز مي‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سپاهان اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
620,000
تومان
22 مرداد
شنبه
620,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
28 مرداد
جمعه
620,000
تومان
29 مرداد
شنبه
620,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
620,000
تومان
22 مرداد
شنبه
620,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
28 مرداد
جمعه
620,000
تومان
29 مرداد
شنبه
620,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
620,000
تومان
22 مرداد
شنبه
620,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
28 مرداد
جمعه
620,000
تومان
29 مرداد
شنبه
620,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
3,470,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,470,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,470,000
تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
620,000
تومان
29 مرداد
شنبه
620,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
935,000
تومان
22 مرداد
شنبه
935,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
935,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
دو تخته دابل ويژه عروس و داماد
اسنپ تریپ
1,158,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,158,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,158,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,158,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,158,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
اتاق سه تخته (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
چهار تخته
ای‌گردش
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
2,316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,316,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,316,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,316,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,316,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
1,810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,810,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,810,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,810,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,810,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,810,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,810,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,810,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,810,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,810,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,810,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,810,000
تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
1,819,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,819,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,819,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,819,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,819,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,819,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,819,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,819,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,819,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,819,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,819,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,819,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,819,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,819,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,819,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,819,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,819,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,819,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,819,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,819,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,819,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,819,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,819,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,819,000
تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
1,819,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,819,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,819,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,819,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,819,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,819,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,819,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,819,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,819,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,819,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,819,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,819,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
1,819,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,819,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,819,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,819,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,819,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,819,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,819,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,819,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,819,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,819,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,819,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سپاهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
کتابفروشی
تلفن
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
اینترنت رایگان و نامحدود
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات تور شهری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سپاهان اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سپاهان اصفهان

(24 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه غذا، رفتار پرسنل،همکاری مدیریت با مسافر
نقاط ضعف:
صبحانه غذا، رفتار پرسنل،همکاری مدیریت با مسافر
ایام شاد و دلپذیری را در هتل سپاهان در کنار کارکنان خوش اخلاق و فضای آرام و تمیز آن سپری کرده، از صبحانه کامل و غذای دلپذیر رستوران آن استفاده کردیم. پیاده به میدان امام و اماکن تاریخی و بازار های زیبای اطراف آن تردد داشته و لذت بردیم. قطعا این هتل در مسافرتهای آتی در اولویت انتخاب مراکز اقامتی مان خواهد بود.
نقاط قوت:
تمیزی هتل خوب بود. برخورد پرسنل خوب بود. صبحانه متوسط.
نقاط ضعف:
دسترسی به آسانسور و لابی از طبقات بالا سر راست نبود.
نقاط قوت:
سکوت و آرامش و مکان مناسب با دسترسی عالی
نقاط ضعف:
سکوت و آرامش و مکان مناسب با دسترسی عالی
نقاط قوت:
هتل از نظر موقعیت مکانی و دسترسی به مراکز دیدنی، برخورد پرسنل، تمیزی و نظافت اتاق و هتل و کیفیت غذا خوب بود .
نقاط ضعف:
هتل از نظر موقعیت مکانی و دسترسی به مراکز دیدنی، برخورد پرسنل، تمیزی و نظافت اتاق و هتل و کیفیت غذا خوب بود .
مجدد انتخاب خواهیم کرد.
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت اتاق ها عالی بود دسترسی نزدیک به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
تمیزی و نظافت اتاق ها عالی بود دسترسی نزدیک به اماکن تاریخی
برخورد کارکنان هتل خیلی خوب بود و ظرفیت پایین پارکینگ در ایام شلوغی مشکل ساز بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی و خیلی محترمانه بود ما زودتر ازساعت ۲رسیدیم ولی اتاق رو تحویل دادن و برای برگشت هم باید ۱۲ تحویل میدادیم اجازه دادن تا ۲:۳۰ بدون هزینه اضافی باشیم تو اتاق. نظافتشون عالی. اتاق پنجره دار میخواستیم دقیق همونو دادن فاز دوم هتل نوساز و تمیز و شیک بود اتاق کاملا تمیز و نوساز و شیک صبحانه در حد خوب بود دسترسی عالی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل عالی و خیلی محترمانه بود ما زودتر ازساعت ۲رسیدیم ولی اتاق رو تحویل دادن و برای برگشت هم باید ۱۲ تحویل میدادیم اجازه دادن تا ۲:۳۰ بدون هزینه اضافی باشیم تو اتاق. نظافتشون عالی. اتاق پنجره دار میخواستیم دقیق همونو دادن فاز دوم هتل نوساز و تمیز و شیک بود اتاق کاملا تمیز و نوساز و شیک صبحانه در حد خوب بود دسترسی عالی به اماکن دیدنی
عالی بود همه چیز بازهم انتخاب میکنم این هتل رو
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و کیفیت صبحانه و‌ دسترسی خوب
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل و کیفیت صبحانه و‌ دسترسی خوب
نقاط قوت:
تمیزی اتاق های بازرگانی بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کمی ضعیف بود
نقاط قوت:
تمیز بودن نزدیک بودن به نقش جهان
نقاط ضعف:
یخچال های بسیار کوچک جوری که کلمن خودمون از اون جادارتره وقتی جا ندارن عوض اتاق سه تخته اتاق دوتخته با تخت اضافه می دن ولی همون هزینه رو می گیرن صبحانه خیلی معمولی و بدون بسته بندی مسواک و صابون و...برای سال ۹۷ بود در کل هتل سه ستاره نیست...به کسی توصیه نمی کنم
کارکنان خوش اخلاق، تمییز، ولی از نظر نقطه مکانی به نقش جهان نزدیک
با توجه به قيمت ، همه چيز مناسب و خوب بود
دسترسی هتل خوب بود مرکز شهره. پیاده حدود ۱۰ دقیقه تا میدان نقش جهان فاصله بود و از وسط یه بازار قدیمی راه داشت که برای ما خیلی جذاب بود. 👌 ما هتل رو از ایران هتل رزرو کردیم که تقریبا نصف قیمت اصلی بود و با این قیمت واقعا ارزش داشت و مناسب بود. اما برای بیشتر ازین حقیقتا نمی ارزید. نطافت اتاقها در حد روتختی جمع کردن و شارژ دستمال و خالی کردن سطلها بود. کف اتاق رو تی نمیکشیدن. صبحانه هم معمولی و قابل قبول بود. رفتار تمام پرسنل محترمانه و خوب بود مخصوصا آقای مرتضوی از پرسنل اشپزخانه که بسیار خوش برخورد و مهربان بودند.
مقداری سر در گم بودند
ظاهر و نظافت ضعیف اتاق ها
سر و صدا كاملا تو اتاق هست ، روز اول دوش گرفتم كه آب سر بود ، سيستم گرمايش هتل مشكل تنظيم داشت با اينكه شوفاژ اتاق خاموش كردم تو زمستون تو سونا بوديم و به محض اينكه وارد بيرون هتل مي شديم اختلاف دماي زياد باعث سرما خوردگي همه مون شد ، اسانسور روز دو خراب بود ، غذاي هتل رو از رستوران روبروي هتل از تو خيابون رد ميكنند و ميارن هتل و براي اون 15 در صد سرويس مي گيرن در حالي كه مي توني بري همون رستوران غذا بخوري ، برخورد معمولي پرسنل هتل ، اتاق سه نفره 9 متري مثل دخمه بود
خوب و قابل قبول
برخورد غیر مودبانه مسئول پذیرش هتل خاطره بدی برای من ایجاد کرد. در حالی که بنده عنوان کردم محاسبه مصرف مینی بار اشتباه است و ما این تعداد را مصرف نکرده ایم با یک برخورد غیر حرفه ای گفتند نه مصرف کرده اید! یعنی عملا گفتند شما که شبی 500 هزار تومان اتاق گرفته اید بخاطر 5-6 هزار تومان دروغ می گویید! پارکینگ هتل هم بسیار تنگ و نامناسب است و ورودی خطرناک و نامناسبی دارد که بهتر است کلا از ...
با سلام در اردیبهشت 97 به مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتم پرسنل مهربان ومودب کیفیت صبحانه خوب کیفیت ناهار وشام عالی جمعه شب برنامه مفرح دارند که برای مهمانان هتل رایگان است در خواست ها سریع رسیدگی میشود. ظاهر هتل تمیز وزیباست. من توصیه میکنم. ضمنا در بالای سر در هتل 4 ستاره نصب شده.
برخورد کارمندان هتل مناسب بود ، غذای هتل کیفیت مناسبی داشت. موقعیت هتل مناسب و نزدیک مراکز توریستی شهر اصفهان بود .
باسلام و تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل خوش رو و خوش رفتار هتل سپاهان . بسیار هتل خوب و تمیزی است وبا توجه به موقعیت عالی صدرصد این هتل را توصیه میکنم . اجرای برنامه های مفرح ترتیب یافته از طرف مدیریت هتل جناب آقای رئیسی در ایام نوروز خیلی عالی بود وخانواده ها ساعات خوبی را سپری کردند . در صورت سفر مجدد به اصفهان حتما این هتل را انتخاب میکنم
هتل یک مقدار قدیمی هست ولی در کل راضی کننده بود
از نظر تمیزی خوب نبود و من رضایت نداشتم
در داخل اتاق کاملا صدای راهرو قابل شنیدن است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سپاهان اصفهان

مهمانان هتل سپاهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سپاهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سپاهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سپاهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سپاهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.