هتل سپاهان اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی
3.6
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل سپاهان اصفهان

هتل سه ستاره ممتاز سپاهان اصفهان در مرکز شهر و در فاصله نزدیک به میدان نقش جهان (ميدان امام خمینی)، رود خانه زاینده رود و کلیه آثار تاریخی مرکزی شهر قرار دارد. اين هتل جزء اولين هتل های استاندارد اصفهان بوده و با امكانات بروز و بازسازی مجدد پذیرای گرم میهمانان گرامی ميباشد. هتل سپاهان با توسعه قسمت جديد داراي ۴۲ اتاق، پارکينگ و رستوران آماده پذيرايي از مسافران عزيز مي‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سپاهان اصفهان

سپاهان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
290,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
290,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
4 تیر
جمعه
305,000
تومان
5 تیر
شنبه
305,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
290,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
290,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
290,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
290,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
290,000
تومان
4 تیر
جمعه
290,000
تومان
5 تیر
شنبه
290,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
290,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
290,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
290,000
تومان
سپاهان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
451,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
451,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
451,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
520,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
520,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
520,000
تومان
4 تیر
جمعه
520,000
تومان
5 تیر
شنبه
520,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
520,000
تومان
هتل یار
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
451,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
451,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
451,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
451,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
451,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
451,000
تومان
4 تیر
جمعه
451,000
تومان
5 تیر
شنبه
451,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
451,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
451,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
451,000
تومان
ای‌گردش
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
451,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
451,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
451,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
451,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
451,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
451,000
تومان
4 تیر
جمعه
451,000
تومان
5 تیر
شنبه
451,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
451,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
451,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
451,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سپاهان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
451,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
451,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
451,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
451,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
451,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
451,000
تومان
4 تیر
جمعه
451,000
تومان
5 تیر
شنبه
451,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
451,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
451,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
451,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
580,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
520,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
520,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
520,000
تومان
4 تیر
جمعه
520,000
تومان
5 تیر
شنبه
520,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
520,000
تومان
سپاهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
580,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
675,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
675,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
675,000
تومان
4 تیر
جمعه
675,000
تومان
5 تیر
شنبه
675,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
675,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
675,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
675,000
تومان
هتل یار
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
580,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
4 تیر
جمعه
580,000
تومان
5 تیر
شنبه
580,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
580,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
4 تیر
جمعه
580,000
تومان
5 تیر
شنبه
580,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سپاهان-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
709,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
709,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
709,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
823,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
823,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
823,000
تومان
4 تیر
جمعه
823,000
تومان
5 تیر
شنبه
823,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
823,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
823,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
823,000
تومان
هتل یار
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
709,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
709,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
709,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
709,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
709,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
709,000
تومان
4 تیر
جمعه
709,000
تومان
5 تیر
شنبه
709,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
709,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
709,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
709,000
تومان
ای‌گردش
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
709,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
709,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
709,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
709,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
709,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
709,000
تومان
4 تیر
جمعه
709,000
تومان
5 تیر
شنبه
709,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
709,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
709,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
709,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سپاهان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
838,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
838,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
838,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
970,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
970,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
970,000
تومان
4 تیر
جمعه
970,000
تومان
5 تیر
شنبه
970,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
970,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
970,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
970,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سپاهان اصفهان

سالن کنفرانس
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
شبکه پخش فیلم
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
كتابخانه
مسلط به زبان انگليسی
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
ميز
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
سالن كنفرانس
آتلیه
مینی بار رایگان
خدمات اتو
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رستوران
خشکشویی
فكس
سالن جشن و مراسم و عروسی
كافی شاپ
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کپسول آتشنشانی در راهرو
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
خدمات پزشكي
خدمات تور شهری
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
صبحانه رایگان
اینترنت رایگان و نامحدود
اعلام حریق
سونا
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
سشوار
اینترنت در اتاق
اتاق چمدان
کافی نت
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
تالار پذیرایی
حوله
آرایشگاه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
فروشگاه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
پارکینگ سرپوشیده
اسپا غیررایگان
دمپایی
تلفن
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
کتابفروشی
اطفای حریق
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل سپاهان اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سپاهان اصفهان

(30 نظر)
نقاط قوت:
رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان
نقاط قوت:
زیبایی برخورد عالی پرسنل پارکینگ اختصاصی نزدیکی به مکان های دیدینی
نقاط ضعف:
قرار داشتن در محدوده طرح زوج و فرد
دسترسی هتل خوب بود مرکز شهره. پیاده حدود ۱۰ دقیقه تا میدان نقش جهان فاصله بود و از وسط یه بازار قدیمی راه داشت که برای ما خیلی جذاب بود. 👌 ما هتل رو از ایران هتل رزرو کردیم که تقریبا نصف قیمت اصلی بود و با این قیمت واقعا ارزش داشت و مناسب بود. اما برای بیشتر ازین حقیقتا نمی ارزید. نطافت اتاقها در حد روتختی جمع کردن و شارژ دستمال و خالی کردن سطلها بود. کف اتاق رو تی نمیکشیدن. صبحانه هم معمولی و قابل قبول بود. رفتار تمام پرسنل محترمانه و خوب بود مخصوصا آقای مرتضوی از پرسنل اشپزخانه که بسیار خوش برخورد و مهربان بودند.
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
مقداری سر در گم بودند
سلام،بیست و هشتم رو توی هتل سپاهان به مدت یه شب اقامت داشتیم،خیلی خوب بود ،برخورد پرسنل عالی،صبحانه عالی،اتاق عالی،موقعیت مکانی هتل عالی،تقریبا به بیشتر مکان های دیدنی نزدیک بود و میشد پیاده رفت،فقط بخاطر اینکه هوا گرم بود ما از اسنپ استفاده میکردیم و بخاطر موقعیت خوب هتل قیمت اسنپ بین چهار تا هشت تومن میشد و این خیلی خوب بود و ما ماشینمونو از توی پارکینگ درنیاوردیم،ممنون از مدیریت هتل و بسیار ممنونم از اسنت تریپ بخاطر قیمت های خوبش
با سلام . نکات منفی پارکینگ کوچک و نامناسب برای ماشینهای بزرگ و تاخیر در سرو نهار. سایر مواردعالی بود . دسترسی نزدیک به میدان نقش جهان و سایر مراکز و منوی صبحانه عالی در حد سه ستاره . برخورد مناسب پرسنل .
من ۳شب در این هتل اقامت داشتم ،برخورد پرسنل عالی و مهربون،تمیزی هتل هم در حد ۳ستاره بسیار عالی بود ،صبحانه هم خیلی خوب و کامل بود ،پارکینگ هم داشت و یه بخش در حال تعمیر بود،دسترسیش به اماکن دیدنیش هم خوب بود،در کل در خد یک هتل ۳ ستاره همه چیزش خوب بو د
در کل خوب بود. مشکلی که داشت پارکینگ بود که یکم خروج ازش سخت بود ولی مثل اینکه قراره درست بشه
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل ، سرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ نامناسب هتل
سر و صدا كاملا تو اتاق هست ، روز اول دوش گرفتم كه آب سر بود ، سيستم گرمايش هتل مشكل تنظيم داشت با اينكه شوفاژ اتاق خاموش كردم تو زمستون تو سونا بوديم و به محض اينكه وارد بيرون هتل مي شديم اختلاف دماي زياد باعث سرما خوردگي همه مون شد ، اسانسور روز دو خراب بود ، غذاي هتل رو از رستوران روبروي هتل از تو خيابون رد ميكنند و ميارن هتل و براي اون 15 در صد سرويس مي گيرن در حالي كه مي توني بري همون رستوران غذا بخوري ، برخورد معمولي پرسنل هتل ، اتاق سه نفره 9 متري مثل دخمه بود
هتل عالی سرویس و برخورد عالی موقعیت هتل عالی
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ؛ موقعیت مکانی هتل؛ برخورد محترمانه پرسنل؛ صبحانه نسبتا کامل؛
نقاط ضعف:
پارکینگ بسیار نامناسب؛ نفوذ سروصدا به اتاق؛ برخورد نامناسب پرسنل با همدیگر؛ اول یک اتاق بسیار بد به ما دادند که با اعتراض ما با یک اتاق بسیار تمیز و با امکانات تعویض کردند.
خوب و قابل قبول
نقاط قوت:
موقعیت خوب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بعضی از نوشیدنی های داخل یخچال تاریخ گذشته بود.
هتل نسبتا گران اما با مدیریت و پرسنلی فوق العاده خوب. واقعا به مشتری اهمیت می دادند.
نقاط قوت:
تمیزی هتل کیفیت خیلی خوب در مقایسه با سایر هتل های ۳ ستاره (در حد هتل ۴ ستاره) صبحانه خوب اتاق های کم و سرویس دهی مناسب پرسنل کارامد
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک بهتر است دمپایی یکبار مصرف به جای پلاستیکی در اتاق ها باشد. بهتر است کتری برقی هم در اتاق قرار داده شود.
با سلام در اردیبهشت 97 به مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتم پرسنل مهربان ومودب کیفیت صبحانه خوب کیفیت ناهار وشام عالی جمعه شب برنامه مفرح دارند که برای مهمانان هتل رایگان است در خواست ها سریع رسیدگی میشود. ظاهر هتل تمیز وزیباست. من توصیه میکنم. ضمنا در بالای سر در هتل 4 ستاره نصب شده.
باسلام و تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل خوش رو و خوش رفتار هتل سپاهان . بسیار هتل خوب و تمیزی است وبا توجه به موقعیت عالی صدرصد این هتل را توصیه میکنم . اجرای برنامه های مفرح ترتیب یافته از طرف مدیریت هتل جناب آقای رئیسی در ایام نوروز خیلی عالی بود وخانواده ها ساعات خوبی را سپری کردند . در صورت سفر مجدد به اصفهان حتما این هتل را انتخاب میکنم
نقاط قوت:
بهداشت خوب وتمیز میباشد تخت ها خوب وتمیز میباشد
نقاط ضعف:
بهتراست که حوله ها در پلاستیک پرس دار قرار گیرد در بعضی از هتل ها توالت فرنگی اتو واش میباسد اگر بتونید نصب نمایید هم کلاس هتل بالا مره وهم ستارش بیشتر میشه
هتل یک مقدار قدیمی هست ولی در کل راضی کننده بود
از نظر تمیزی خوب نبود و من رضایت نداشتم
در داخل اتاق کاملا صدای راهرو قابل شنیدن است
نقاط قوت:
آرامش محل قرار گیری جغرافیایی
نقاط ضعف:
پارکینگ در مقایسه با دیگر امکانات ضعیف بود
نقاط قوت:
نظم و انضباط خوبی درهتل برقرار بود. و فضای هتل آرامش خوبی داشت. کیفیت غذاها نسبتا خوب بودند.برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ اختصاصی برای همه مسافران و دور بودن پارکینگ معرفی شدهبه هتل- قیمت خوراکی های داخل یخچال خیلی بالا بود -برق یخچال پس از خارج شدن از اتاق خاموش میشد که باعث شد مواد غذایی که داخل یخچال داشتیم خراب شود. تلویزیون هم کیفیت پایینی داشت و تصویر خوبی نداشت- کمد لباس اتاق ما بسیار کوچک بود و جا کفشی هم نداشت.
نقاط قوت:
دقت ،حسن اخلاق و برخورد خوب ورفتار محبت اميز وبسيار عالي پرسنل هتل ، بويژه سركار خانم حسيني در بدو ورود به هتل و شخصيت والاي رياست محترم هتل جناب اقاي رئيسي ، همواره قابل تقدير و تشكر ميباشد .
نقاط ضعف:
نكته منفي نديدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سپاهان اصفهان

مهمانان هتل سپاهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سپاهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سپاهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سپاهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سپاهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.