هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیر اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر بدون صبحانه
اسنپ تریپ
419,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
419,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
419,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
419,000
تومان
8 بهمن
جمعه
419,000
تومان
9 بهمن
شنبه
419,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
419,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
419,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
8 بهمن
جمعه
480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
8 بهمن
جمعه
480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
8 بهمن
جمعه
480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک‌نفر
اقامت 24
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
8 بهمن
جمعه
480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
اتاق یک تخته - مهمان خارجی
هتل یار
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
630,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
630,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
630,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
630,000
تومان
8 بهمن
جمعه
630,000
تومان
9 بهمن
شنبه
630,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
630,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
630,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
630,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل بدون پنجره و بدون صبحانه
اسنپ تریپ
585,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
585,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
585,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
585,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
585,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
585,000
تومان
8 بهمن
جمعه
585,000
تومان
9 بهمن
شنبه
585,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
585,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
585,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
585,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
585,000
تومان
اتاق دو تخته (بدون پنجره)
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
8 بهمن
جمعه
600,000
تومان
9 بهمن
شنبه
600,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
دو تخته دابل بدون پنجره
اسنپ تریپ
627,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
627,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
627,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
627,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
627,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
627,000
تومان
8 بهمن
جمعه
627,000
تومان
9 بهمن
شنبه
627,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
627,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
627,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
627,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
627,000
تومان
دو تخته دابل بدون صبحانه
اسنپ تریپ
698,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
698,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
698,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
698,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
698,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
698,000
تومان
8 بهمن
جمعه
698,000
تومان
9 بهمن
شنبه
698,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
698,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
698,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
698,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
698,000
تومان
دو تخته تویین بدون صبحانه
اسنپ تریپ
718,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
718,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
718,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
718,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
718,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
718,000
تومان
8 بهمن
جمعه
718,000
تومان
9 بهمن
شنبه
718,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
718,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
718,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
718,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
718,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
732,000
تومان
8 بهمن
جمعه
732,000
تومان
9 بهمن
شنبه
732,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
732,000
تومان
8 بهمن
جمعه
732,000
تومان
9 بهمن
شنبه
732,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
732,000
تومان
8 بهمن
جمعه
732,000
تومان
9 بهمن
شنبه
732,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
732,000
تومان
8 بهمن
جمعه
732,000
تومان
9 بهمن
شنبه
732,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
732,000
تومان
8 بهمن
جمعه
732,000
تومان
9 بهمن
شنبه
732,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
732,000
تومان
8 بهمن
جمعه
732,000
تومان
9 بهمن
شنبه
732,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
732,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
732,000
تومان
8 بهمن
جمعه
732,000
تومان
9 بهمن
شنبه
732,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
732,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
732,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
732,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
732,000
تومان
اتاق دو تخته - مهمان خارجی
هتل یار
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
8 بهمن
جمعه
980,000
تومان
9 بهمن
شنبه
980,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
سوئیت دو تخته رویال بدون صبحانه
اسنپ تریپ
1,057,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,057,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,057,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,057,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,057,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,057,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,057,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,057,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,057,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,057,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,057,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,057,000
تومان
دو تخته رویال
هتل یار
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
دو تخته رویال
ای‌گردش
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
سوئیت دو تخته رویال
اسنپ تریپ
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
اتاق دو تخته رویال
اقامت 24
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته بدون صبحانه
اسنپ تریپ
1,237,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,237,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,237,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,237,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,237,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,237,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,237,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,237,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,237,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,237,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,237,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,237,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,295,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,295,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,295,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,295,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,295,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,295,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,295,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,295,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,295,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,295,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,295,000
تومان
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
1,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,295,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,295,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,295,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,295,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,295,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,295,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,295,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,295,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,295,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,295,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,295,000
تومان
دوتخته رویال
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته بدون پنجره و بدون صبحانه
اسنپ تریپ
748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
748,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
748,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
748,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
748,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
748,000
تومان
8 بهمن
جمعه
748,000
تومان
9 بهمن
شنبه
748,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
748,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
748,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
748,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
748,000
تومان
اتاق سه تخته (بدون پنجره)
اقامت 24
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
780,000
تومان
8 بهمن
جمعه
780,000
تومان
9 بهمن
شنبه
780,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
805,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
805,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
805,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
805,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
805,000
تومان
8 بهمن
جمعه
805,000
تومان
9 بهمن
شنبه
805,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
805,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
805,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
805,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
805,000
تومان
سه تخته بدون صبحانه
اسنپ تریپ
918,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
918,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
918,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
918,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
918,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
918,000
تومان
8 بهمن
جمعه
918,000
تومان
9 بهمن
شنبه
918,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
918,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
918,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
918,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
918,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
967,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
967,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
967,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
967,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
967,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
967,000
تومان
8 بهمن
جمعه
967,000
تومان
9 بهمن
شنبه
967,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
967,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
967,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
967,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
967,000
تومان
سه تخته
هتل یار
967,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
967,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
967,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
967,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
967,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
967,000
تومان
8 بهمن
جمعه
967,000
تومان
9 بهمن
شنبه
967,000
تومان