هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیر اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
1,472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,472,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,472,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,472,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,472,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,472,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,472,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,472,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,472,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,472,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,472,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,285,000 تومان
دو تخته برای یک نفر بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,539,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,539,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,539,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,539,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,539,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,539,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,539,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,539,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,539,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,539,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,539,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,539,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,230,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,472,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,472,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,472,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,472,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,472,000 تومان
اتاق یک تخته - مهمان خارجی
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
2,137,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,137,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,137,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,137,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,137,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,137,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,137,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,137,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,137,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,137,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,137,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,137,000 تومان
دوتخته رویال
علاءالدین
2,786,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,786,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,786,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,786,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,786,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,786,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,786,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,786,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,786,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,786,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,786,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,786,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
2,239,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,239,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,239,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,239,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,239,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,239,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,239,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,239,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,239,000 تومان
دو تخته رویال
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,786,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,786,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,786,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,786,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,786,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,786,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,786,000 تومان
دو تخته دابل بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,239,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,239,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,239,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,239,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,239,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,860,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
اتاق دو تخته رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,786,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,786,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,786,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,786,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,786,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,786,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,367,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,367,000 تومان
اتاق دو تخته بدون پنجره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,239,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,239,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,239,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,239,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,239,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,239,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,860,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,239,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,239,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,239,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,239,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,239,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,239,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,890,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,890,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,137,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,137,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,137,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,137,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,137,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,137,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,137,000 تومان
اتاق دو تخته بدون پنجره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,239,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,239,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,239,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,239,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,239,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,239,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,239,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,239,000 تومان
اتاق دو تخته رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,656,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,656,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,656,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,656,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,656,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,656,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,656,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,656,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,137,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,137,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,137,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,137,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,137,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,137,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,137,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,137,000 تومان
اتاق دو تخته - مهمان خارجی
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته رویال - مهمان خارجی
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,800,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,800,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,800,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,800,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,730,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,730,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,730,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,730,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,937,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,937,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,937,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,937,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,937,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,937,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,937,000 تومان
سه تخته بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,050,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,050,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,050,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,483,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,483,000 تومان
اتاق سه تخته بدون پنجره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,937,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,937,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,937,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,937,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,937,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,937,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
اتاق سه تخته بدون پنجره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,937,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,937,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,937,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,937,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,937,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,937,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,937,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,937,000 تومان
سه تخته - مهمان خارجی
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
3,163,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
3,163,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,163,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,163,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,163,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,163,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,163,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,163,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,163,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,163,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,163,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,163,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
3,553,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
3,553,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,553,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,553,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,553,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,553,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,553,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,553,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,553,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,553,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,553,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,553,000 تومان
آپارتمان دو خوابه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
3,730,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
3,730,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,730,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,730,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
3,730,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,730,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,730,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,730,000 تومان
سویت چهار نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
3,319,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,319,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
</