هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیر اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته دبل برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,030,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,030,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,030,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,030,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,030,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,030,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,030,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,030,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,030,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,030,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,030,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,030,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,030,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,030,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,030,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,030,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,030,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,030,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,030,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,030,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,030,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,030,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,030,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,030,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,030,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,030,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,030,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,030,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,030,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,128,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,128,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,128,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,128,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,128,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,128,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,128,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,128,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,128,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,128,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,050,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,050,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,050,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,050,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,050,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,050,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
هتل یار
2,544,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,544,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,544,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,544,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,544,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,544,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,544,000 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
2,544,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,544,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,550,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,550,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,550,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,550,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,689,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,689,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,689,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,689,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,689,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,689,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,689,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,689,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,689,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,689,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,689,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,689,000 تومان
اتاق دو تخته بدون پنجره
اقامت 24
2,689,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,689,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,612,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,612,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,612,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,612,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,612,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,612,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,612,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,612,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,612,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,612,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,689,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,689,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,689,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,689,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,689,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,689,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,689,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,689,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,689,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,689,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,689,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,689,000 تومان
دو تخته (بدون پنجره)
ای‌گردش
2,881,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,881,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,881,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,881,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,881,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,881,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,881,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,881,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,881,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,881,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,881,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,881,000 تومان
دو تخته رویال
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,008,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,008,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,008,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,008,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,008,000 تومان
اتاق دو تخته رویال
ایران هتل آنلاین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,010,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,010,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,010,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,010,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,010,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,010,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,010,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,010,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,010,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,010,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
3,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,120,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,120,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,120,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,120,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,120,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,120,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,120,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,120,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,120,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,120,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,120,000 تومان
دوتخته رویال
علاءالدین
3,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,650,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,650,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,650,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,650,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,650,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,650,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,650,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,650,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,650,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,650,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,650,000 تومان
اتاق دو تخته رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
3,394,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,394,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,400,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,400,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
3,394,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,394,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,400,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,400,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,400,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,400,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
3,624,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,624,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,624,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,624,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,624,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,624,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,624,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,624,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,624,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,624,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,624,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,624,000 تومان
اتاق سه تخته بدون پنجره
اقامت 24
3,624,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,624,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,547,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,547,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,547,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,547,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,547,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,547,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,547,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,547,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,547,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,547,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
4,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
4,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,300,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,300,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,300,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,300,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,300,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
3,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,729,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,750,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,750,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,750,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,750,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,750,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,750,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,750,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,750,000 تومان
سویت چهار نفره
هتل یار
3,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,729,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,730,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,730,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,730,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,730,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,730,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
4,247,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
4,247,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,250,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,250,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,250,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,250,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,250,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,250,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,250,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,250,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,250,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,250,000 تومان
آپارتمان دو خوابه
هتل یار
4,247,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
4,247,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,250,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,250,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,250,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,250,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,250,000 تومان
سوئیت رویال برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
4,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
4,250,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,050,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,050,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,050,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,050,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,050,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,050,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,050,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,050,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,050,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,050,000 تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
4,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
4,550,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,550,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,550,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,550,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,550,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,550,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,550,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,550,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,550,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,550,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,550,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ای‌گردش
4,839,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
4,839,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,839,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,839,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,839,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,839,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,839,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,839,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,839,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,839,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,839,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,839,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
5,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
5,350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
5,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
5,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
5,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,350,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,350,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,350,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,350,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,350,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,350,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت استاندارد چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
4,665,870 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,665,870 تومان
5 مرداد
جمعه
4,665,870 تومان
6 مرداد
شنبه
4,665,870 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,665,870 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,665,870 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,665,870 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,665,870 تومان
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل سفیر اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
استخر رایگان
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حمام تركی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
جكوزی
استخر
حمام تركی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
فرانسه
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
آنتن مرکزی
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سفیر اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیر اصفهان

(62 نظر)
سیستم سرمایشی ضعیف بود
پذیرش به دروغ گفت هتل پارکینگ دارد ! در حالی که مسافران را به یک پارکینگ عمومی ( مجموعه عباسی ) در حدود فاصله ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری هتل ارجاع می‌دادند ! برخورد متصدیان پارکینگ هم بسیار زشت و زننده بود... البته خود ساختمان هتل پارکینگ داشت ولی برای آن درب کرکره‌ای نصب کرده بودند و خودرو مسافران را راه نمی‌دادند هواکش سرویس بهداشتی اتاق خراب بود و هیچگونه سیستم تهویه دیگری برای اتاق فعال نبود ! بوی نامطبوع و همچنین نم و رطوبت داخل اتاق می‌پیچید
سر و صدای زیاد ، قدیمی بودن سرویس بهداشتی ،ضعف در صبحانه گرم ، به خاطر دسترسی خوب ممکنه به دوستان مجردم معرفی کنم
با سلام متاسفانه هتل بدون پارکینگ بود و خود هتل در یک خیابان باریک است ما با ماشین رفته بودیم اصفهان و یک لحظه دم هتل وایسادیم گفتیم ماشین رو کجا پارک کنیم که دیدم پشت ما کلی ماشین دارن بوق میزنن و ترافیک شده بود( چون حتی دم هتل هم نمیشد پارک کرد و راه بندان گذاشته بودن) گفتن برین پاساژ روبروی کوچه هتل ما رفتیم و متاسفانه دیدیم پارکینگ اسانسور نداره و با کلی چمدون ۲ طبقه پارکینگ اومدیم بالا و از خیابان رد شدیم تا رسیدیم هتل! این مورد ضعف خیلی بزرگی برای هتل هست و در خصوص استخر هم متاسفانه گفتند استخر ۳ روز رزرو هست و قابل استفاده نیست! در کل با این قیمت هتل های دیگری هم هست که حداقل امکانات رو داشته باشن
این هتل عالی بود.
موقعیت هتل و دسترسی آن خوب است. هتل پارکینگ ندارد و پارکینگ حاشیه خیابان هم موجود نیست. کیفیت صبحانه خوب بود ولی زود تمام می شد . درب اتاق ها صدای راهرو رو منتقل می کند . پرسنل نظافت هتل ساعت اولیه صبح با در زدن مزاحم خواب و استراحت می شدند.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
جای پارک حتی برای تخلیه وسایل ندارد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب بود . برخورد پرسنل محترمانه بود .
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه خیلی معمولی . نهار اصلا راضی نبودم البته من کوبیده خوردم خیلی بد بود . شنیدن صدای خیابان از داخل اتاق آزار دهنده بود . من هتل را با خاطر استخر انتخاب کردم که شب تفریح کنم ولی کارکنان هتل در کمال تعجب به من گفتند باید مجددا هزینه استخر پرداخت کنم و روی هتل نیست .
قطعا دفعه آینده حتی به این هتل فکر هم نخواهم کرد. 4 ستاره نباید داشته باشه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل محترمانه بود . موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
من هتلی را انتخاب کردم که استخر داشته باشه و به خاطر آن هرینه بیشتری پرداخت کردم ولی در کمال تعجب به من گفتند باید هزینه استخر را جداگانه پرداخت کنم . باید حتما ذکر شود تا مردم دچار اشتباه نشوند . از رستوران هم اصلا رضایت نداشتم . صبحانه معمولی . نهار بی کیفیت البته من کوبیده خوردم و خیلی بد بود . صدای خیابان از داخل اتاق شنیده میشد .
هتلی نبود که دفعه آینده انتخاب کنم یا اصلا بهش فکر کنم . وقتی ذکر میشود هتل با استخر خیلی زشت است که پول استخر را جداگانه دریافت نمایند .
هتل بسیار خوب و تمیز. درکل مهمانداریشون عالی بود. علی الخصوص رفتار کارکنان
نقاط قوت:
هتل خوبی هست، ولی می‌تونه بهتر هم باشه
نقاط ضعف:
هتل خوبی هست، ولی می‌تونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
سرو صدای زیاد، گرفتن پول بیشتر از مشتری و عدم عودت آن
در حد یک هتل دو ستاره
نقاط قوت:
نمی دانم ستاره هتلها را بر چه مبنایی می دهند؟ من و همکارانم نکات مثبتی در این هتل ندیدیم. در مقایسه با سایر هتلهای 4 ستاره بسیار افتضاح و ضعیف بود.
نقاط ضعف:
گرفتن هزینه اضافی بابت مینی بار و عدم عودت پول اینجانب، سر و صدای زیاد مهمانان داخل هتل، ورود صدای زیاد ماشینها و مردم بیرون هتل علیرغم شیشه دوجداره، محدودیت زمانی استفاده از پارکینگ، عدم وجود شماره های تلفن داخل هتل درون اتاق، عدم امکان تماس با دفتر هتل، امکانات صبحانه و خدمات در حد هتل دو ستاره
سلام، خسته نباشید، متاسفانه این هتل علیرغم برخورداری از چهار ستاره، امکانات و کیفیتی نظیر یک مسافرخانه و حداکثر یک هتل دو ستاره دارد. نمی دانم ستاره هتلها را بر چه مبنایی می دهند؟ از من هزینه بیشتری بابت مینی بار اتاقم گرفتند و با وجود اطلاع از اشتباه همکارشان و دریافت شماره حساب از من، اصلاً بقیه پولم را به حسابم واریز نکردند. حتی تلفنی پیگیری هم کردم، ولی پولی از طرف هتل به حساب من واریز نشد. (مبلغ آن مهم نیست، مهم بدقولی یک هتل است). شبها سر و صدای مهمانان داخل هتل به حدی است که خوابیدن را غیرممکن می سازد. همچنین با وجود پنجره های دو جداره، سر و صدای ترافیک و ماشینهای بیرون هتل حتی تا نیمه های شب و بعد از ساعت 12 شب، مزاحم خوابیدن و استراحت مهمانان هتل است. حتی شماره تلفن ارتباط با Reception یا خدمات هتل درون اتاق وجود ندارد و مهمانان نمی دانند که از چه طریقی با اپراتور تماس بگیرند. امکانات صبحانه در حد هتل دو ستاره است. خدمات ضعیفی دارد. حتی آب معدنی و نسکافه را با شما حساب می کنند.
نقاط قوت:
دسترسی مناسب به تمام مکان های دیدنی شهر اصفهان خوشرویی و نظم کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب به تمام مکان های دیدنی شهر اصفهان خوشرویی و نظم کارکنان
در مجموع اقامتی راحت و دلچسب
از لحاظ موقعیت مکانی خوب است
بنده در کل راضی بودم ممنون
هتل خوبیه. اصلا جارو نزده بودن . ولی هتل نوسازی شده بود.موقعیت مکانی خوبی داشت به همه جا دست رسی داری قیمت بالاست یه پارکینگ رایگان سر کوچه داشت . ولی تمامی هتلهای. اطراف میدون نقشه جهان. شرایطشون یکیه
یک نفر تو مدت دوروز اقامت نیومد بپرسه که چی نیازدارید
با سلام تنها نقطه قوت هتل برخورد خوب پرسنل از لحظه ورود و تقریبا" صبحانه نسبتا" خوب ، ولی متاسفانه اتاق ما که شماره ۲۰۳ بود از لحاظ نظافت بد بود ، بالشت و تلفن و کتری برقی نداشت و بعد با درخواست ما ارائه شد ،آسانسور پر بود از دستمال کاغذی هایی که برای نظافت دست استفاده کرده بودند و سطل آن خالی نشده بود پارکینگ هم نداشت و ما را به پارکینگ نزدیک هتل راهنمایی کردند که البته وجهی پرداخت نکردیم .
در مجموع در حد هتل ۴ ستاره نیست
توقع بیشتری نسبت به هتل چهار ستاره داشتم.
برخورد همه كارمندان بسيار خوب و مهمان نواز بود،هتل بسيار تميز و غير قابل ايراد،صبحانه كامل و موقعيت مكاني عالي،در كل اين هتل را براي اقامت پيشنهاد ميكنم.
در کل خوب بود
از هتل فوق راضی هستم
سلام ٥دي مسافر هتل بوديم نكته اين كه سر ساعت ٢تحويل اتاق هست واينكهً اتاق ٩متري را سه تخته تحويل دادن جاي راه رفتن نيست عرض اتاق ٢متري
تمامی امکانات هتل خوب بود به غیر از استخر که واقعا در حد این هتل نبود،و بقیه امکانات استخر هم به دلیل نبود نیرو تعطیل بود
هتل زیباییه
خوب و تمیز
زماني كه ما رسيديم ساعت حدود ١ بعدازظهر بود و ما تصميم گرفتيم چمدان ها رو تحويل بدهيم و براي صرف ناهار به بيرون از هتل برويم.ساعت ٢:٣٠ به هتل برگشتيم و همون ابتدا با چمدان ها كه جلوي در روي زمين به امان خدا رها شده بودن مواجه شديم.بعد ما رو به سمت اتاق راهنمايي كردن كه وقتي وارد شديم كف زمين پر از دستمال كاغذي كثيف بود و رختخواب ها نامرتب كه گفتن اشتباه شده و اتاق هنوز تميز نشده.ما ازشون خواستيم تا اتاق ديگري به ما بدهند.اتاق جديد هم بسيار بسيار معمولي بود بدون چايي ساز و لوازم حمام و دستشويي فقط محدود ميشد به يك نوع شامپوي سر و بار هم خالي بود.شب هم كه بچه خوابيد و من مي خواستم يكم كتاب مطالعه كنم هيچ آباژور يا چراغي وجود نداشت كليه چراغها با يك كليد روشن و خاموش ميشدن.فردا اون روز هم چراغ سرويس بهداشتي سوخت كه وقتي اطلاع داديم گفتن تاسيساتي تا غروب بيشتر اونجا نيست و ما تمام شب رو در تاريكي مطلق به دستشويي رفتيم.براي ناهار يك روز به رستوران هتل رفتيم كه گفتن مهمون دارن و ناهار نميدن. 😡😡😡
ok
نقاط قوت: - موقعیت خوب هتل بجهت دسترسی آسان به اماکن دیدنی شهر - نظافت کلی مناسب هتل - برخورد مناسب کارکنان - صبحانه خوب و قابل قبول - دارا بودن استخر نقاط ضعف: - اتاقهای سه تخته دارای فضایی تنگ و خفه بود که برای سه نفر مناسب نبود. فضای اتاق دو تخته بمراتب بهتر از اتاق سه تخته بود. - عدم رسیدگی به دکوراسیون اتاقها، مثل آویزان بودن کناره پرده ها از چوب پرده بدلیل عدم اتصال و لکه های زیاد روی دیوارها، فرش و مبلمان اتاقها - انتقال سر و صدای اتاقهای مجاور و فضای بیرون اتاقها (مخصوصا در ساعات پایان شب که نیاز به سکوت است) - موقعیت بسیار نامناسب و شرایط بد پارکینگ خودرو
هتل تمیز و کارکنان هم خوش برخورو بودند. موقعیت مکانی هم مناسب هست به جاهای دیدنی اصفهان از جمله چهارباغ و ۳۳پل و..
موقعیت مکانی و تمیزی عالی بود
سرو صدای بسیار زیادی از راهرو وارد اتاق می شود. اتاق های طبقه آخر به دلیل مجاورت با رستوران مجبورند تا ساعت دوازده شب سر و صدای مراجعین و جیغ و داد های کودکان را تحمل کنند و بعد از ساعت دوازده شب هم صدای بلند جاروبرقی مانع خوابیدنشان شود. صبحانه ضعیف بود. انتظارم بسیار بیشتر بود. دسترسی و تمیزی اتاق ها خوب بود به جز شیر دستشویی که کاملا زنگ زده بود.
پرسنل خوب برخورد مناسب
متوسط
تمیز بود .داخل اتاق مرتب بود .مینی بار خوب بود .صبحانه ضعیف بود .پذیرش رفتار مناسبی نداشتند .با تاخیر ده دقیقه ای پذبرش انجام شد حدود ساعت دو و ده دقیقه
در كل هتل خوبی است ولی شرايط پاركينگ مناسب نیست .
بسيار عالي
فقط جا پارک نداره خیلی بده البته برای کسانی که و سایل عمومی سفر می کنند به حق که خیلی هتل تمیز و غذای خوبی دار و تمام ابنیه ها را می توان قدم زان و پیاده رفت
هتلی معمولی با کادر ضعیف
من از هتل سفیر استفاده نکردم ولی کافی شاپ این هتل برام خاطرات فراوانی داره.البته کافی شاپ قدیمی هتل.