هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیر اصفهان

سفیر-یک تخته ( بدون صبحانه )
یک تخته ( بدون صبحانه )
جاباما
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
225,000
تومان
29 دی
دوشنبه
225,000
تومان
30 دی
سه شنبه
225,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
225,000
تومان
3 بهمن
جمعه
225,000
تومان
4 بهمن
شنبه
225,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
225,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
225,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
225,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
سفیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
260,000
تومان
29 دی
دوشنبه
260,000
تومان
30 دی
سه شنبه
260,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
261,000
تومان
29 دی
دوشنبه
261,000
تومان
30 دی
سه شنبه
261,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
261,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
261,000
تومان
3 بهمن
جمعه
261,000
تومان
4 بهمن
شنبه
261,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
261,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
261,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
261,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
261,000
تومان
هتل یار
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
261,000
تومان
29 دی
دوشنبه
261,000
تومان
30 دی
سه شنبه
261,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
261,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
261,000
تومان
3 بهمن
جمعه
261,000
تومان
4 بهمن
شنبه
261,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
261,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
261,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
261,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
261,000
تومان
سفیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
405,000
تومان
29 دی
دوشنبه
405,000
تومان
30 دی
سه شنبه
405,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
405,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
405,000
تومان
3 بهمن
جمعه
405,000
تومان
4 بهمن
شنبه
405,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
405,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
405,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
405,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
405,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
405,000
تومان
29 دی
دوشنبه
405,000
تومان
30 دی
سه شنبه
405,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
405,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
405,000
تومان
3 بهمن
جمعه
405,000
تومان
4 بهمن
شنبه
405,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
405,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
405,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
405,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
405,000
تومان
ای‌گردش
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
405,000
تومان
29 دی
دوشنبه
405,000
تومان
30 دی
سه شنبه
405,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
جاباما
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
570,000
تومان
29 دی
دوشنبه
570,000
تومان
30 دی
سه شنبه
570,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
3 بهمن
جمعه
570,000
تومان
4 بهمن
شنبه
570,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
570,000
تومان
29 دی
دوشنبه
570,000
تومان
30 دی
سه شنبه
570,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
3 بهمن
جمعه
570,000
تومان
4 بهمن
شنبه
570,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
ای‌گردش
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
570,000
تومان
29 دی
دوشنبه
570,000
تومان
30 دی
سه شنبه
570,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
405,000
تومان
29 دی
دوشنبه
405,000
تومان
30 دی
سه شنبه
405,000
تومان
سفیر-دوتخته دبل (بدون پنجره)
دوتخته دبل (بدون پنجره)
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
330,000
تومان
29 دی
دوشنبه
330,000
تومان
30 دی
سه شنبه
330,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
3 بهمن
جمعه
330,000
تومان
4 بهمن
شنبه
330,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
سفیر-دو تخته بدون پنجره  (بدون صبحانه)
دو تخته بدون پنجره (بدون صبحانه)
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
290,000
تومان
29 دی
دوشنبه
290,000
تومان
30 دی
سه شنبه
290,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
3 بهمن
جمعه
290,000
تومان
4 بهمن
شنبه
290,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
سفیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
527,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
527,000
تومان
29 دی
دوشنبه
527,000
تومان
30 دی
سه شنبه
527,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
527,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
527,000
تومان
3 بهمن
جمعه
527,000
تومان
4 بهمن
شنبه
527,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
527,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
527,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
527,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
527,000
تومان
ای‌گردش
527,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
527,000
تومان
29 دی
دوشنبه
527,000
تومان
30 دی
سه شنبه
527,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
527,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
527,000
تومان
29 دی
دوشنبه
527,000
تومان
30 دی
سه شنبه
527,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
527,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
527,000
تومان
3 بهمن
جمعه
527,000
تومان
4 بهمن
شنبه
527,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
527,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
527,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
527,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
527,000
تومان
سفیر-سه تخته (بدون پنجره)
سه تخته (بدون پنجره)
جاباما
427,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
427,000
تومان
29 دی
دوشنبه
427,000
تومان
30 دی
سه شنبه
427,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
427,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
427,000
تومان
3 بهمن
جمعه
427,000
تومان
4 بهمن
شنبه
427,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
427,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
427,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
427,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
427,000
تومان
سفیر-سه تخته بدون پنجره  (بدون صبحانه)
سه تخته بدون پنجره (بدون صبحانه)
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
370,000
تومان
29 دی
دوشنبه
370,000
تومان
30 دی
سه شنبه
370,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
3 بهمن
جمعه
370,000
تومان
4 بهمن
شنبه
370,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
سفیر-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
778,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
778,000
تومان
29 دی
دوشنبه
778,000
تومان
30 دی
سه شنبه
778,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
778,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
778,000
تومان
3 بهمن
جمعه
778,000
تومان
4 بهمن
شنبه
778,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
778,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
778,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
778,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
778,000
تومان
ای‌گردش
778,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
778,000
تومان
29 دی
دوشنبه
778,000
تومان
30 دی
سه شنبه
778,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
778,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
778,000
تومان
29 دی
دوشنبه
778,000
تومان
30 دی
سه شنبه
778,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
778,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
778,000
تومان
3 بهمن
جمعه
778,000
تومان
4 بهمن
شنبه
778,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
778,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
778,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
778,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
778,000
تومان
سفیر-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
جاباما
692,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 دی
یکشنبه
692,000
تومان
29 دی
دوشنبه
692,000
تومان
30 دی
سه شنبه
692,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
692,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
692,000
تومان
3 بهمن
جمعه
692,000
تومان
4 بهمن
شنبه
692,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
692,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
692,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
692,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
692,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سفیر اصفهان

اعلام حریق
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
رستوران بام
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حمام تركی
زمين تنيس
خدمات تهيه بليط
تلويزيون LCD در لابی
بازی ویدئویی
شبکه پخش فیلم
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
اينترنت در اتاق
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
گشت نیم روزی
سرویس حرم
خدمات خشکشویی
آنتن مرکزی
حمام تركی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
فرانسه
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
سرویسبهداشتیفرنگی
جكوزی
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
استخر
سالن كنفرانس
پرداخت ویزا و مسترکارت
پارکینگ در هتل
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
سالن همايش
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
تاکسی سرویس
اینترنت در لابی
پارکینگ
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
رمپ جهت ویلچر معلولین
نمازخانه
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
دمپایی
سالن همایش
گشت غیررایگان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
کافی شاپ 24 ساعته
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
اتاق میهمانی و جلسات کاری
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
خدمات تور
روزنامه
استخر سرپوشیده
فروشگاه
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
مرکز خرید
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
اینترنت
اتاق سیگار
فضای سبز
رمپ
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
خدمات CIP
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
استخر رایگان
حمام

آدرس هتل سفیر اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیر اصفهان

(40 نظر)
خوب بود
هتل اصلا در حد ۴ ستاره نبود ، اتاق تمیز بود برخورد کارکنان خوب بود ولی آب گرم نداشت صبحانه معمولی بود
خیلی هتل مناسل و دلچسبی است.
در کل خوب بود
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل ۴ستاره نبود
سلام ٥دي مسافر هتل بوديم نكته اين كه سر ساعت ٢تحويل اتاق هست واينكهً اتاق ٩متري را سه تخته تحويل دادن جاي راه رفتن نيست عرض اتاق ٢متري
تمامی امکانات هتل خوب بود به غیر از استخر که واقعا در حد این هتل نبود،و بقیه امکانات استخر هم به دلیل نبود نیرو تعطیل بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته ای ندیدیم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
باسلام بنده از 14 آبان 98 به مدت 3 شب در اين هتل اقامت داشتم نكات مثبت: موقعيت جغرافيايي عالي و دسترسي بسيار خوب به اماكن مختلف و... برخورد و رفتار نسبتا خوب پرسنل صبحانه خوب و موقعيت مكاني بسيار خوب سالن و رستوران صرف صبحانه نكات منفي: پاركينگ در موقعيت بسيار بد و دشوار و غير شبانه روزي بودن پاركينگ ... هزينه نسبتا زياد رزو هتل (البته اين مشكل تمامي هتلهاي ايران است كه در واقع از ستاره هايي كه به آنها تعلق گرفته با واقعيتهاي موجود فاصله دارند) كيفيت غذاهاي رستوران براي ناهار و شام در حد متوسط و شايد هم كمتر مي باشد صداي بلندگوي مسجد در هنگام اذان صبح متاسفانه بسيار بلند بود و در اطاق هتل به شدت طنين انداز مي شد با توجه به اينكه معمولا براي سفر آرامش و آسايش بسيار اهميت دارد و ممكن است در اين بين مريضي هم وجود داشته باشد كه نياز به استراحت داشته باشد اين يك نكته بسيار منفي براي هتل است كه يا وضعيت عايق بندي و در و پنجره ها اشكال دارد كه صدا با اين شدت شنيده مي شود يا اينكه مديريت هتل بايد با متولي محترم مسجد گفتگو نمايد و اين موضوع را به اطلاع ايشان رسانده و حل و فصل نمايد.
هتل زیباییه
اتاقی که به مادادند خیلی خوب وتمییز و پرنور و بزرگ بود ،رفتار و برخورد کارکنان بسیار با احترام بود .صبحانه هتل خوب و متنوع و تازه بود.دسترسی هتل به اماکن توریستی خیلی خوب بود .فقط برای استفاده از استخر باید هزینه جدا میدادیم که البته ما اصلا وقت استخر رفتن نداشتیم .
خوب و تمیز
از 23 تا 26 شهریور 98 در اتاق 519 اقامت داشتم وظیفه دارم از مدیریت هتل تشکر داشته باشم. همه امکانات هتل شامل اتاق و پذیرایی و رستوران و رفتار پرسنل بسیار خوب بوده است. اتاق تمیز و صبحانه مفصل و نهار با کیفیت بوده است.
هتل بسیار خوبی بود
نقاط قوت:
برخورد احترام آمیز پرسنل تمیزی اتاق از لحاظ دسترسی به مکانهای تاریخی بسیار مناسب و اینکه رزرو این هتل رو به دوستان توصیه میکنم
نقاط ضعف:
نکات منفی خاصی داشت فقط من چند پیشنهاد برای عملکرد بهتر بنظرم رسید در اطاق ساعت دیواری نیست که نا خودآگاه باعث سردرگمی مسافر میشود در اطاق سه تخته فقط یک پریز در اطاق بود که کافی نبود ...شارژ موبایل شارژ باطری دوربین و..و امکانپذیر همزمان نبود ...
با سلام بنده پیشنهاد می کنم به هیچ عنوان دوستان این هتل به ظاهر چهار ستاره تشریف نبرن از نظر خدمات دهی از یک هتل یک ستاره کمتره مبلغ ۱۹۰هزار تومن بابت یک تخت اضافه از من گرفتن فقط ی تشک آوردن گفتم اتاق مسواک و دسمال کاغذی نداره می گن ببخشید تموم شده مگه میشه اخه
نقاط قوت:
صبحانه عالی برخورد کارکنان خیلی خوب مکان مناسب در شهر وجود حمام سنتی
نقاط ضعف:
کمد ناکافی و کوچک کامل نبودن سرویس اتاق بعد تحویل جای مسواک جلوی آینه نداشت نبود دمپایی روفرشی
هتل تمیز و کارکنان هم خوش برخورو بودند. موقعیت مکانی هم مناسب هست به جاهای دیدنی اصفهان از جمله چهارباغ و ۳۳پل و..
سرو صدای بسیار زیادی از راهرو وارد اتاق می شود. اتاق های طبقه آخر به دلیل مجاورت با رستوران مجبورند تا ساعت دوازده شب سر و صدای مراجعین و جیغ و داد های کودکان را تحمل کنند و بعد از ساعت دوازده شب هم صدای بلند جاروبرقی مانع خوابیدنشان شود. صبحانه ضعیف بود. انتظارم بسیار بیشتر بود. دسترسی و تمیزی اتاق ها خوب بود به جز شیر دستشویی که کاملا زنگ زده بود.
پرسنل خوب برخورد مناسب
تمیز بود .داخل اتاق مرتب بود .مینی بار خوب بود .صبحانه ضعیف بود .پذیرش رفتار مناسبی نداشتند .با تاخیر ده دقیقه ای پذبرش انجام شد حدود ساعت دو و ده دقیقه
در كل هتل خوبی است ولی شرايط پاركينگ مناسب نیست .
فقط جا پارک نداره خیلی بده البته برای کسانی که و سایل عمومی سفر می کنند به حق که خیلی هتل تمیز و غذای خوبی دار و تمام ابنیه ها را می توان قدم زان و پیاده رفت
من از هتل سفیر استفاده نکردم ولی کافی شاپ این هتل برام خاطرات فراوانی داره.البته کافی شاپ قدیمی هتل.
هتلی معمولی با کادر ضعیف
از استخرش استفاده کردم.کوچیکه ولی باید بدونید چه وقتایی برید ک خلوت باشه...
نقاط قوت:
اتاق خیلی تمیز و‌مرتب هست صبحانه خیلی خیلی عالی
نقاط ضعف:
هتل پارکینگ نداره یه پارکینگ عمومی هست که ۱۲ شب به بعد می بنده این یه مقداری اذیت می کنه
هتل خوب در عین حال قیمت مناسب - البته به نظرم به درد کسانی میخوره که برای کار به اصفهان میرن
نقاط قوت:
تر و تمیز و مجهز رسیدگی مناسب برخورد ‌مناسب نظافت بی نظیر صبحانه فوق العاده فقط ما هزینه یه کنسرو اناناس از قلممون افتاد.حلال کنید
نقاط ضعف:
امان از پارکینگ نداشتن پارکینگ
هتلی خوبی نبود نسبت به پولی گرفتن
مناسب است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب ونزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی باتوجه به ۴ ستاره بودن هتل فقدان پارکینگ اختصاصی
هتلی نوساز بود و دسترسی خوبی به جاهای دیدنی شهر داشت و اتاق ها هم خیلی تمیز بودند در کل از اقامت توی این هتل راضی بودیم
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و فضای عمومی هتل
نقاط ضعف:
تعطیلی کافی شاپ در صبح روزهای جمعه تعطیلی روم سرویس بعد از ساعت ۱۰ شب رستوران فقط تا ساعت ۱۰ شب برای شام باز است
پارکینگ هتل خارج از مجموعه و با یک فاصله 200 متری در یک پارکینگ عمومی می باشد که البته رایگان است.
نقاط قوت:
تعامل و مشورت و مصاحبت رزروشن. و سکوتی که در هتل حکم فرما بود قابل ستایش است.
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه بسیار پایبن بود و سرویس دهی رستوران ضعیف. عدم سشوار در اتاق
نقاط قوت:
با سلام ضمن تشكر كاش اين ايميل و اين نظر سنجي در همان موقع انجام ميشد. واقعيت اين است كه يك سال از حضور اينجانب در آن هتل گذشته و همه چيز را بخوبي به خاطر نمياورم و ممكن است نظراتم با واقعيت تطبيق نداشته باشد و در حق هتل ظلم كرده باشم.
نقاط ضعف:
نكته منفي خاصي به ذهنم نميرسد. با تشكر مرادلو
نقاط قوت:
محیط ارام و اتاق خوب
نقاط ضعف:
قیمت غذا بیش از حد و دور از انصاف و استفاده از استخر مانند سایر هتلها رایگان نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سفیر اصفهان

مهمانان هتل سفیر اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سفیر اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سفیر اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سفیر اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سفیر اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.