هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیر اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,360,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,360,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,360,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,360,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,360,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,360,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,360,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,360,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
1,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,395,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,395,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,395,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,395,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,395,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,395,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,395,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,395,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,395,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,395,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,395,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
1,447,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,447,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,447,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,447,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,447,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,447,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,447,000 تومان
اتاق یک تخته - مهمان خارجی
هتل یار
1,744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,744,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,744,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,744,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,744,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,744,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,744,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,050,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,050,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,050,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,050,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,050,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,050,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,050,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,050,000 تومان
اتاق دو تخته بدون پنجره
اقامت 24
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,050,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,050,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,050,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,050,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,050,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,050,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,050,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,050,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
2,093,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,093,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,093,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,093,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,093,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,093,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,093,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,093,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,093,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,093,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,093,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,093,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
2,093,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,093,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,093,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,093,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,093,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,093,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,093,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,093,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,093,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,093,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,093,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,093,000 تومان
دو تخته (بدون پنجره)
ای‌گردش
2,126,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,126,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,126,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,126,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,126,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,126,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,126,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,126,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,126,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,126,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,126,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,126,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,214,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,214,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,214,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,214,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,214,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,214,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,214,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,214,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,214,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,214,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,214,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,214,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,214,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,214,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,214,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,214,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,214,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,214,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,214,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,214,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,214,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,214,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,214,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,214,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
2,215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,215,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,215,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,215,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,215,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,215,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,215,000 تومان
دوتخته رویال
علاءالدین
2,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,540,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,540,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,540,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,540,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,540,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,540,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,540,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,540,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,540,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,540,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,540,000 تومان
دو تخته رویال
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,600,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,600,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,600,000 تومان
اتاق دو تخته رویال
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,600,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,600,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,600,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,600,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,600,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,600,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,600,000 تومان
اتاق دو تخته - مهمان خارجی
هتل یار
2,617,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,617,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,617,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,617,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,617,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,617,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,617,000 تومان
دو تخته رویال - مهمان خارجی
هتل یار
3,225,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
3,225,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,225,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,225,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,225,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,225,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,225,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
2,755,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,755,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,755,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,755,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,755,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,755,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,755,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,755,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,755,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,755,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,755,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,755,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,791,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,791,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,791,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,791,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,791,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,791,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,791,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,791,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,791,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,791,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,791,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,791,000 تومان
سه تخته
هتل یار
2,982,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,982,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,982,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,982,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,982,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,982,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,982,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,982,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,982,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,982,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,982,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,982,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,982,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,982,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,982,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,982,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,982,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,982,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,982,000 تومان
اتاق سه تخته بدون پنجره
اقامت 24
2,982,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,982,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,982,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,982,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,982,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,982,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,982,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,982,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,982,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,982,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,982,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,982,000 تومان
سه تخته (بدون پنجره)
ای‌گردش
2,982,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,982,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,982,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,982,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,982,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,982,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,982,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,982,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,982,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,982,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,982,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,982,000 تومان
سه تخته - مهمان خارجی
هتل یار
3,489,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
3,489,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,489,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,489,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,489,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,489,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,489,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
3,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
10 آذر
جمعه
3,060,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,060,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,060,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,060,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,060,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,060,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,060,000 تومان
سوئیت برای چهار نفر
ای‌گردش
3,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
3,096,000 تومان
10 آذر
جمعه
3,096,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,096,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,096,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,096,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,096,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,096,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,096,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,096,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,096,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,096,000 تومان
سویت چهار نفره
هتل یار
3,116,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
3,116,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,116,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,116,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,116,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,116,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,116,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
3,460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
3,460,000 تومان
10 آذر
جمعه
3,460,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,460,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,460,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,460,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,460,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,460,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,460,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,460,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,460,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,460,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ای‌گردش
3,492,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
3,492,000 تومان
10 آذر
جمعه
3,492,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,492,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,492,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,492,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,492,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,492,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,492,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,492,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,492,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,492,000 تومان
آپارتمان دو خوابه
هتل یار
3,512,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
3,512,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,512,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,512,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,512,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,512,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,512,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
3,512,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
3,512,000 تومان
10 آذر
جمعه
3,512,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,512,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,512,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,512,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,512,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,512,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,512,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,512,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,512,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,512,000 تومان
سویت چهار نفره - مهمان خارجی
هتل یار
3,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
3,870,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,870,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,870,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,870,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,870,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,870,000 تومان
آپارتمان دو خوابه - مهمان خارجی
هتل یار
4,365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
4,365,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
4,365,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,365,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,365,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,365,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,365,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سفیر اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
استخر رایگان
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حمام تركی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
جكوزی
استخر
حمام تركی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
فرانسه
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
آنتن مرکزی
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سفیر اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیر اصفهان

(36 نظر)
هتل بسیار خوب و تمیز. درکل مهمانداریشون عالی بود. علی الخصوص رفتار کارکنان
نقاط قوت:
هتل خوبی هست، ولی می‌تونه بهتر هم باشه
نقاط ضعف:
هتل خوبی هست، ولی می‌تونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
دسترسی مناسب به تمام مکان های دیدنی شهر اصفهان خوشرویی و نظم کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب به تمام مکان های دیدنی شهر اصفهان خوشرویی و نظم کارکنان
در مجموع اقامتی راحت و دلچسب
از لحاظ موقعیت مکانی خوب است
بنده در کل راضی بودم ممنون
هتل خوبیه. اصلا جارو نزده بودن . ولی هتل نوسازی شده بود.موقعیت مکانی خوبی داشت به همه جا دست رسی داری قیمت بالاست یه پارکینگ رایگان سر کوچه داشت . ولی تمامی هتلهای. اطراف میدون نقشه جهان. شرایطشون یکیه
یک نفر تو مدت دوروز اقامت نیومد بپرسه که چی نیازدارید
با سلام تنها نقطه قوت هتل برخورد خوب پرسنل از لحظه ورود و تقریبا" صبحانه نسبتا" خوب ، ولی متاسفانه اتاق ما که شماره ۲۰۳ بود از لحاظ نظافت بد بود ، بالشت و تلفن و کتری برقی نداشت و بعد با درخواست ما ارائه شد ،آسانسور پر بود از دستمال کاغذی هایی که برای نظافت دست استفاده کرده بودند و سطل آن خالی نشده بود پارکینگ هم نداشت و ما را به پارکینگ نزدیک هتل راهنمایی کردند که البته وجهی پرداخت نکردیم .
در مجموع در حد هتل ۴ ستاره نیست
توقع بیشتری نسبت به هتل چهار ستاره داشتم.
برخورد همه كارمندان بسيار خوب و مهمان نواز بود،هتل بسيار تميز و غير قابل ايراد،صبحانه كامل و موقعيت مكاني عالي،در كل اين هتل را براي اقامت پيشنهاد ميكنم.
در کل خوب بود
از هتل فوق راضی هستم
سلام ٥دي مسافر هتل بوديم نكته اين كه سر ساعت ٢تحويل اتاق هست واينكهً اتاق ٩متري را سه تخته تحويل دادن جاي راه رفتن نيست عرض اتاق ٢متري
تمامی امکانات هتل خوب بود به غیر از استخر که واقعا در حد این هتل نبود،و بقیه امکانات استخر هم به دلیل نبود نیرو تعطیل بود
هتل زیباییه
خوب و تمیز
زماني كه ما رسيديم ساعت حدود ١ بعدازظهر بود و ما تصميم گرفتيم چمدان ها رو تحويل بدهيم و براي صرف ناهار به بيرون از هتل برويم.ساعت ٢:٣٠ به هتل برگشتيم و همون ابتدا با چمدان ها كه جلوي در روي زمين به امان خدا رها شده بودن مواجه شديم.بعد ما رو به سمت اتاق راهنمايي كردن كه وقتي وارد شديم كف زمين پر از دستمال كاغذي كثيف بود و رختخواب ها نامرتب كه گفتن اشتباه شده و اتاق هنوز تميز نشده.ما ازشون خواستيم تا اتاق ديگري به ما بدهند.اتاق جديد هم بسيار بسيار معمولي بود بدون چايي ساز و لوازم حمام و دستشويي فقط محدود ميشد به يك نوع شامپوي سر و بار هم خالي بود.شب هم كه بچه خوابيد و من مي خواستم يكم كتاب مطالعه كنم هيچ آباژور يا چراغي وجود نداشت كليه چراغها با يك كليد روشن و خاموش ميشدن.فردا اون روز هم چراغ سرويس بهداشتي سوخت كه وقتي اطلاع داديم گفتن تاسيساتي تا غروب بيشتر اونجا نيست و ما تمام شب رو در تاريكي مطلق به دستشويي رفتيم.براي ناهار يك روز به رستوران هتل رفتيم كه گفتن مهمون دارن و ناهار نميدن. 😡😡😡
ok
نقاط قوت: - موقعیت خوب هتل بجهت دسترسی آسان به اماکن دیدنی شهر - نظافت کلی مناسب هتل - برخورد مناسب کارکنان - صبحانه خوب و قابل قبول - دارا بودن استخر نقاط ضعف: - اتاقهای سه تخته دارای فضایی تنگ و خفه بود که برای سه نفر مناسب نبود. فضای اتاق دو تخته بمراتب بهتر از اتاق سه تخته بود. - عدم رسیدگی به دکوراسیون اتاقها، مثل آویزان بودن کناره پرده ها از چوب پرده بدلیل عدم اتصال و لکه های زیاد روی دیوارها، فرش و مبلمان اتاقها - انتقال سر و صدای اتاقهای مجاور و فضای بیرون اتاقها (مخصوصا در ساعات پایان شب که نیاز به سکوت است) - موقعیت بسیار نامناسب و شرایط بد پارکینگ خودرو
هتل تمیز و کارکنان هم خوش برخورو بودند. موقعیت مکانی هم مناسب هست به جاهای دیدنی اصفهان از جمله چهارباغ و ۳۳پل و..
موقعیت مکانی و تمیزی عالی بود
سرو صدای بسیار زیادی از راهرو وارد اتاق می شود. اتاق های طبقه آخر به دلیل مجاورت با رستوران مجبورند تا ساعت دوازده شب سر و صدای مراجعین و جیغ و داد های کودکان را تحمل کنند و بعد از ساعت دوازده شب هم صدای بلند جاروبرقی مانع خوابیدنشان شود. صبحانه ضعیف بود. انتظارم بسیار بیشتر بود. دسترسی و تمیزی اتاق ها خوب بود به جز شیر دستشویی که کاملا زنگ زده بود.
پرسنل خوب برخورد مناسب
تمیز بود .داخل اتاق مرتب بود .مینی بار خوب بود .صبحانه ضعیف بود .پذیرش رفتار مناسبی نداشتند .با تاخیر ده دقیقه ای پذبرش انجام شد حدود ساعت دو و ده دقیقه
متوسط
فقط جا پارک نداره خیلی بده البته برای کسانی که و سایل عمومی سفر می کنند به حق که خیلی هتل تمیز و غذای خوبی دار و تمام ابنیه ها را می توان قدم زان و پیاده رفت
هتلی معمولی با کادر ضعیف
من از هتل سفیر استفاده نکردم ولی کافی شاپ این هتل برام خاطرات فراوانی داره.البته کافی شاپ قدیمی هتل.
از استخرش استفاده کردم.کوچیکه ولی باید بدونید چه وقتایی برید ک خلوت باشه...
موقعیت مکانی خوب
• با توجه به هزینه ای که به ازای هر شب از میهمانان گرفته می شود متاسفانه سطح و کیفیت ارائه خدمات در حد هتل چهار ستاره است • تخت قدیمی و برخی لبه ها زدگی هایی دارد که اصلاح نشده و کامل به چشم می اید • حمام و سرویس بهداشتی داخل اتاق دارای تجهیزات (شیرآلات، روشویی، وان و حتی بندکشیها) تقریبا قدیمی است که حتی نظافت صحیح هم مانع دیده شدن آنها نمی شود • پریزهای برق تمیز نبودند • سرویس ایران...
اتاق ها تمیز و مرتب و شیک و جادار و عالی. برخورد کارکنان خیلی خوب. صبحانه خیلی خوب و تا حد زیادی کامل همراه با موسیقی سنتی زنده در رستوران طبقه 5 که خیلی دلباز هست و منظره خوبی داره. موقعیت هتل عالی (پیاده تا میدان نقش جهان 10 دقیقه، تا سی و سه پل 5 دقیقه)
هتلی نوساز بود و دسترسی خوبی به جاهای دیدنی شهر داشت و اتاق ها هم خیلی تمیز بودند در کل از اقامت توی این هتل راضی بودیم
هتل خوبی بود و امکانات خوبی دارد. برای رفت و آمد به جاهای دیدنی راحت بودیم. برخورد کارکنان هم با مهمانان مناسب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سفیر اصفهان

مهمانان هتل سفیر اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سفیر اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سفیر اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سفیر اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سفیر اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.