هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیر اصفهان

هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیر اصفهان

سفیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
424,000
تومان
2 مهر
جمعه
424,000
تومان
3 مهر
شنبه
424,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
424,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
424,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
424,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
424,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
424,000
تومان
9 مهر
جمعه
424,000
تومان
10 مهر
شنبه
424,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
424,000
تومان
هتل یار
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
424,000
تومان
2 مهر
جمعه
424,000
تومان
3 مهر
شنبه
424,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
424,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
424,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
424,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
424,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
424,000
تومان
9 مهر
جمعه
424,000
تومان
10 مهر
شنبه
424,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
424,000
تومان
ای‌گردش
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
2 مهر
جمعه
429,000
تومان
3 مهر
شنبه
429,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
429,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
429,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
9 مهر
جمعه
429,000
تومان
10 مهر
شنبه
429,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
429,000
تومان
علاءالدین
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
2 مهر
جمعه
430,000
تومان
3 مهر
شنبه
430,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
9 مهر
جمعه
430,000
تومان
10 مهر
شنبه
430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
سفیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
2 مهر
جمعه
669,000
تومان
3 مهر
شنبه
669,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
669,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
669,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
669,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
9 مهر
جمعه
669,000
تومان
10 مهر
شنبه
669,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
هتل یار
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
2 مهر
جمعه
669,000
تومان
3 مهر
شنبه
669,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
669,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
669,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
669,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
9 مهر
جمعه
669,000
تومان
10 مهر
شنبه
669,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
ای‌گردش
674,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
674,000
تومان
2 مهر
جمعه
674,000
تومان
3 مهر
شنبه
674,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
674,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
674,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
674,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
674,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
674,000
تومان
9 مهر
جمعه
674,000
تومان
10 مهر
شنبه
674,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
674,000
تومان
علاءالدین
675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
675,000
تومان
2 مهر
جمعه
675,000
تومان
3 مهر
شنبه
675,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
675,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
675,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
675,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
675,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
675,000
تومان
9 مهر
جمعه
675,000
تومان
10 مهر
شنبه
675,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
675,000
تومان
سفیر-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
ای‌گردش
989,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
989,000
تومان
2 مهر
جمعه
989,000
تومان
3 مهر
شنبه
989,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
989,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
989,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
989,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
989,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
989,000
تومان
9 مهر
جمعه
989,000
تومان
10 مهر
شنبه
989,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
989,000
تومان
علاءالدین
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
990,000
تومان
2 مهر
جمعه
990,000
تومان
3 مهر
شنبه
990,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
990,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
990,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
990,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
990,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
990,000
تومان
9 مهر
جمعه
990,000
تومان
10 مهر
شنبه
990,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
990,000
تومان
هتل یار
1,200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,200,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,200,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,200,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,200,000
تومان
سفیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
2 مهر
جمعه
669,000
تومان
3 مهر
شنبه
669,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
669,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
669,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
669,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
9 مهر
جمعه
669,000
تومان
10 مهر
شنبه
669,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
ای‌گردش
674,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
674,000
تومان
2 مهر
جمعه
674,000
تومان
3 مهر
شنبه
674,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
674,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
674,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
674,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
674,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
674,000
تومان
9 مهر
جمعه
674,000
تومان
10 مهر
شنبه
674,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
674,000
تومان
سفیر-سوئیت یک خوابه دو تخته
سوئیت یک خوابه دو تخته
اقامت 24
1,200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,200,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,200,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,200,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,200,000
تومان
سفیر-دو تخته بدون پنجره  (بدون صبحانه)
دو تخته بدون پنجره (بدون صبحانه)
اقامت 24
542,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
542,000
تومان
2 مهر
جمعه
542,000
تومان
3 مهر
شنبه
542,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
542,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
542,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
542,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
542,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
542,000
تومان
9 مهر
جمعه
542,000
تومان
10 مهر
شنبه
542,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
542,000
تومان
سفیر-اتاق دو تخته رویال
اتاق دو تخته رویال
هتل یار
984,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
984,000
تومان
2 مهر
جمعه
984,000
تومان
3 مهر
شنبه
984,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
984,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
984,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
984,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
984,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
984,000
تومان
9 مهر
جمعه
984,000
تومان
10 مهر
شنبه
984,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
984,000
تومان
اقامت 24
985,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
985,000
تومان
2 مهر
جمعه
985,000
تومان
3 مهر
شنبه
985,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
985,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
985,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
985,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
985,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
985,000
تومان
9 مهر
جمعه
985,000
تومان
10 مهر
شنبه
985,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
985,000
تومان
سفیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
879,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
879,000
تومان
2 مهر
جمعه
879,000
تومان
3 مهر
شنبه
879,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
879,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
879,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
879,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
879,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
879,000
تومان
9 مهر
جمعه
879,000
تومان
10 مهر
شنبه
879,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
879,000
تومان
ای‌گردش
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
884,000
تومان
2 مهر
جمعه
884,000
تومان
3 مهر
شنبه
884,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
884,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
884,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
884,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
884,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
884,000
تومان
9 مهر
جمعه
884,000
تومان
10 مهر
شنبه
884,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
884,000
تومان
هتل یار
885,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
885,000
تومان
2 مهر
جمعه
885,000
تومان
3 مهر
شنبه
885,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
885,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
885,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
885,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
885,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
885,000
تومان
9 مهر
جمعه
885,000
تومان
10 مهر
شنبه
885,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
885,000
تومان
علاءالدین
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
895,000
تومان
2 مهر
جمعه
895,000
تومان
3 مهر
شنبه
895,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
895,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
895,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
895,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
895,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
895,000
تومان
9 مهر
جمعه
895,000
تومان
10 مهر
شنبه
895,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
895,000
تومان
سفیر-سه تخته بدون پنجره  (بدون صبحانه)
سه تخته بدون پنجره (بدون صبحانه)
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
2 مهر
جمعه
710,000
تومان
3 مهر
شنبه
710,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
9 مهر
جمعه
710,000
تومان
10 مهر
شنبه
710,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
سفیر-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
1,339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,339,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,339,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,339,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,339,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,339,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,339,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,339,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,339,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,339,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,339,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,339,000
تومان
علاءالدین
1,340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,340,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,340,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,340,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,340,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,340,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,340,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,340,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,340,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,340,000
تومان
اقامت 24
1,340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,340,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,340,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,340,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,340,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,340,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,340,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,340,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,340,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,340,000
تومان
هتل یار
1,340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,340,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,340,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,340,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,340,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,340,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,340,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,340,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,340,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,340,000
تومان
سفیر-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,200,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,200,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,200,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,200,000
تومان
سفیر-سوئیت چهار نفره رویال
سوئیت چهار نفره رویال
اقامت 24
1,340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,340,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,340,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,340,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,340,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,340,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,340,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,340,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,340,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,340,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سفیر اصفهان

سالن کنفرانس
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اينترنت در اتاق
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حمام تركی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
گشت نیم روزی
تلفن در لابی
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
پرینتر
پارک کودک
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمين تنيس
بازی ویدئویی
مینی بار رایگان
دمپایی حمام
استخر
حمام تركی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
فرانسه
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کف پوش موکت
سالن كنفرانس
آنتن مرکزی
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
جكوزی
سالن همايش
سرویس حرم
اتاق جلسات
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
كافی شاپ
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
رستوران
صبحانه رایگان
کافی نت
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
سشوار
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
آسانسور
مبلمان
اتاق چمدان
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
اینترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
تالار پذیرایی
کمد لباس
خدمات برای معلولین
سوئیت
لابی
استخر رایگان
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
اتاق بازی
حوله
جکوزی غیررایگان
دمپایی
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
حمام سنتی غیررایگان
حمام سنتی
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام

آدرس هتل سفیر اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیر اصفهان

(42 نظر)
نقاط قوت:
سرمایشی خوبی،صبحانه عالی
نقاط ضعف:
برای افراد معلول رمپ مناسبی اصلا نداشت،نداشتن پارکینگ،گران بودن غذا
نقاط قوت:
تمیز بود و پرسنل محترمی داشتند
نقاط ضعف:
تمیز بود و پرسنل محترمی داشتند
عالی و لذت بخش بود برای ما
نقاط قوت:
موقعيت مكاني نسبتا خوب
نقاط ضعف:
داغون بودن اتاق افتضاح امكانات اتاق صفر پيشنهاد نميكنم
نقاط قوت:
خوب سرویس ها بموقع انجام می‌شد
نقاط ضعف:
پرده ها تمیز نبود برق هتل باید در زمان قاطی برق اضطراری داشته باشد الباقی برای من خوب بود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل ...روبروی هتل عباسی...تمیزی اتاق ها و وسایل ...صبحانه عالی...آرام بودن فضا
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل ...روبروی هتل عباسی...تمیزی اتاق ها و وسایل ...صبحانه عالی...آرام بودن فضا
من یک شب بیشتر در هتل اقامت نداشتم ولی خیلی راضی بودم از فصا و کارکنان و تمیزی هتل ...امیدوارم موفق باشید
نقاط قوت:
نزدیکی به نقاط مهم
نقاط ضعف:
کیفیت و برخورد کارکنان نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
موقعيت مكاني،برخورد خوب كاركنان،نظافت
نقاط ضعف:
موقعيت مكاني،برخورد خوب كاركنان،نظافت
نقاط قوت:
نظافت عالی صبحانه نسبتا خوب رفتار عالی پرسنل اتاق بزرگ
نقاط ضعف:
نظافت عالی صبحانه نسبتا خوب رفتار عالی پرسنل اتاق بزرگ
درکل اقامت خوبی بود چون خود من خیلی روی سر و صدا حساس نیستم ولی اگر حساس باشید انتخاب خوبی نیست چون درحدی صدا داخل اتاقها میاد که وقتی در اتاق کناری رو میزدن من میرفتم در رو باز کنم چون فکر میکردم در مارو زدن ولی خب چون من خوابم سنگینه با سر و صدا های شب مشکلی نداشتم نظافت اتاق خوب بود واقعا به جز پنجره که واقعا کثیف بود رفتار پرسنل خیلی عالی بود با در سرویس باید کشتی میگرفتی تا باز باشه🤣 خلاصه فکر میکنم یکی از بهترین هتل های ۴ ستاره اصفهان باشه برای شما اگر با سر و صدا مشکلی نداشته باشید
نقاط قوت:
بلحاظ لوکیشن در نقطه خوبی قرار داره.
نقاط ضعف:
بلحاظ لوکیشن در نقطه خوبی قرار داره.
یک شب در این هتل اقامت داشتم، اتاقی که در بدو ورود در اختیارم قرار داده شد به لحاظ بهداشتی مشکلات جدی داشته، ملحفه ها پس از مصرف مهمان قبلی تعویض نشده بود، بعد از اعتراض اتاقم تعویض شد، برای رفع خستگی اقدام چایی بنوشم در داخل اتاق ولی متاسفانه فنجانی هم که برای من گذاشته شده بود درست شسته نشده و علایم رژ لب در اون به جا مونده بود. در کنار مشکلات بهداشتی که اصلاً برایم خوشایند نبود،در هتل تعمیرات و ساخت و ساز هم بود که متاسفانه به هنگام رزرو هتل در توضیحات قید نشده بود و عملا استراحت هم نتوانستم بکنم. در نهایت تاسف دیگر هتل سفیر را برای اقامت انتخاب نخواهم کرد.
برخورد همه كارمندان بسيار خوب و مهمان نواز بود،هتل بسيار تميز و غير قابل ايراد،صبحانه كامل و موقعيت مكاني عالي،در كل اين هتل را براي اقامت پيشنهاد ميكنم.
خوب بود
هتل اصلا در حد ۴ ستاره نبود ، اتاق تمیز بود برخورد کارکنان خوب بود ولی آب گرم نداشت صبحانه معمولی بود
خیلی هتل مناسل و دلچسبی است.
در کل خوب بود
سلام ٥دي مسافر هتل بوديم نكته اين كه سر ساعت ٢تحويل اتاق هست واينكهً اتاق ٩متري را سه تخته تحويل دادن جاي راه رفتن نيست عرض اتاق ٢متري
تمامی امکانات هتل خوب بود به غیر از استخر که واقعا در حد این هتل نبود،و بقیه امکانات استخر هم به دلیل نبود نیرو تعطیل بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته ای ندیدیم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
هتل زیباییه
خوب و تمیز
هتل بسیار خوبی بود
نقاط قوت:
برخورد احترام آمیز پرسنل تمیزی اتاق از لحاظ دسترسی به مکانهای تاریخی بسیار مناسب و اینکه رزرو این هتل رو به دوستان توصیه میکنم
نقاط ضعف:
نکات منفی خاصی داشت فقط من چند پیشنهاد برای عملکرد بهتر بنظرم رسید در اطاق ساعت دیواری نیست که نا خودآگاه باعث سردرگمی مسافر میشود در اطاق سه تخته فقط یک پریز در اطاق بود که کافی نبود ...شارژ موبایل شارژ باطری دوربین و..و امکانپذیر همزمان نبود ...
نقاط قوت:
صبحانه عالی برخورد کارکنان خیلی خوب مکان مناسب در شهر وجود حمام سنتی
نقاط ضعف:
کمد ناکافی و کوچک کامل نبودن سرویس اتاق بعد تحویل جای مسواک جلوی آینه نداشت نبود دمپایی روفرشی
هتل تمیز و کارکنان هم خوش برخورو بودند. موقعیت مکانی هم مناسب هست به جاهای دیدنی اصفهان از جمله چهارباغ و ۳۳پل و..
سرو صدای بسیار زیادی از راهرو وارد اتاق می شود. اتاق های طبقه آخر به دلیل مجاورت با رستوران مجبورند تا ساعت دوازده شب سر و صدای مراجعین و جیغ و داد های کودکان را تحمل کنند و بعد از ساعت دوازده شب هم صدای بلند جاروبرقی مانع خوابیدنشان شود. صبحانه ضعیف بود. انتظارم بسیار بیشتر بود. دسترسی و تمیزی اتاق ها خوب بود به جز شیر دستشویی که کاملا زنگ زده بود.
پرسنل خوب برخورد مناسب
تمیز بود .داخل اتاق مرتب بود .مینی بار خوب بود .صبحانه ضعیف بود .پذیرش رفتار مناسبی نداشتند .با تاخیر ده دقیقه ای پذبرش انجام شد حدود ساعت دو و ده دقیقه
در كل هتل خوبی است ولی شرايط پاركينگ مناسب نیست .
فقط جا پارک نداره خیلی بده البته برای کسانی که و سایل عمومی سفر می کنند به حق که خیلی هتل تمیز و غذای خوبی دار و تمام ابنیه ها را می توان قدم زان و پیاده رفت
هتلی معمولی با کادر ضعیف
من از هتل سفیر استفاده نکردم ولی کافی شاپ این هتل برام خاطرات فراوانی داره.البته کافی شاپ قدیمی هتل.
از استخرش استفاده کردم.کوچیکه ولی باید بدونید چه وقتایی برید ک خلوت باشه...
نقاط قوت:
اتاق خیلی تمیز و‌مرتب هست صبحانه خیلی خیلی عالی
نقاط ضعف:
هتل پارکینگ نداره یه پارکینگ عمومی هست که ۱۲ شب به بعد می بنده این یه مقداری اذیت می کنه
نقاط قوت:
تر و تمیز و مجهز رسیدگی مناسب برخورد ‌مناسب نظافت بی نظیر صبحانه فوق العاده فقط ما هزینه یه کنسرو اناناس از قلممون افتاد.حلال کنید
نقاط ضعف:
امان از پارکینگ نداشتن پارکینگ
هتلی خوبی نبود نسبت به پولی گرفتن
مناسب است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب ونزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی باتوجه به ۴ ستاره بودن هتل فقدان پارکینگ اختصاصی
هتلی نوساز بود و دسترسی خوبی به جاهای دیدنی شهر داشت و اتاق ها هم خیلی تمیز بودند در کل از اقامت توی این هتل راضی بودیم
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و فضای عمومی هتل
نقاط ضعف:
تعطیلی کافی شاپ در صبح روزهای جمعه تعطیلی روم سرویس بعد از ساعت ۱۰ شب رستوران فقط تا ساعت ۱۰ شب برای شام باز است
نقاط قوت:
با سلام ضمن تشكر كاش اين ايميل و اين نظر سنجي در همان موقع انجام ميشد. واقعيت اين است كه يك سال از حضور اينجانب در آن هتل گذشته و همه چيز را بخوبي به خاطر نمياورم و ممكن است نظراتم با واقعيت تطبيق نداشته باشد و در حق هتل ظلم كرده باشم.
نقاط ضعف:
نكته منفي خاصي به ذهنم نميرسد. با تشكر مرادلو
نقاط قوت:
محیط ارام و اتاق خوب
نقاط ضعف:
قیمت غذا بیش از حد و دور از انصاف و استفاده از استخر مانند سایر هتلها رایگان نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سفیر اصفهان

مهمانان هتل سفیر اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سفیر اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سفیر اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سفیر اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سفیر اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.