هتل پیروزی اصفهان

اصفهان، میدان امام حسین (ع)، ابتدای چهار باغ پایین
3.5
امتیاز کاربران
108
نظرات کاربران

معرفی هتل پیروزی اصفهان

هتل چهار ستاره پیروزی(داریوش سابق)، در قلب شهر اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه‌ای قرار دارد. این هتل با ۹۶ واحد اتاق هتلی در مرکز شهر و در کمترین فاصله از اکثر آثار مهم تاریخی، طبیعی و میراث فرهنگی نظیر باغ و عمارت چهل‌ستون، باغ و عمارت هشت بهشت، موزه هنرهای معاصر و موزه هنرهای تزیینی، مسجد و مدرسه چهارباغ و بازار هنر اصفهان واقع شده است. هتل پیروزی در حاشیه‌ی سبز چهارباغ کهن، خیابانی که می‌تواند شما را به واسطه‌ی مسیری که شاه عباس صفوی در ۳۵۰ سال پیش در آن قدم می‌نهاد به رودخانه‌ی زیبای زاینده رود و پل‌های تاریخی و زیبای آن مانند سی و سه پل، خواجو و مارنان برساند. این هتل با افتخار اعلام میدارد با تجربه‌ای بیش از ۳۵ سال، آمادگی دارد سفری خاطره انگیز به دیار هنر و ادب، برای مهمانان گرامی را به ارمغان آورد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پیروزی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته چهار ساعته (قابل رزرو در بازه 10:00 الی 18:00 خروج)
ایران هتل آنلاین
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
500,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 آذر
جمعه
500,000 تومان
19 آذر
شنبه
500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
18 آذر
جمعه
850,000 تومان
19 آذر
شنبه
850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
990,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
18 آذر
جمعه
990,000 تومان
19 آذر
شنبه
990,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
990,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
994,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
994,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
994,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
994,000 تومان
18 آذر
جمعه
994,000 تومان
19 آذر
شنبه
994,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
994,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,677,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,677,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,677,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,677,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,677,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,677,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,677,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,677,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,677,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,677,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,677,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,677,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,677,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,677,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,677,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,677,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,677,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,677,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,677,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,677,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,677,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,677,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,677,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,677,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,677,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,677,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,677,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,677,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,677,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,677,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,677,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,677,000 تومان
سه تخته چشم انداز
اسنپ تریپ
1,797,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,797,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,797,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,797,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,797,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,797,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,797,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,797,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,797,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,797,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,797,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,797,000 تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
ایران هتل آنلاین
1,797,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,797,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,797,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,797,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,797,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,797,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,797,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,797,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,797,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,797,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,797,000 تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
اقامت 24
2,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
2,208,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,208,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,208,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,208,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,208,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,208,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,208,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,208,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,208,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,208,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,208,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,310,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,310,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,310,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,310,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,310,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,310,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,310,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,310,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,310,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,310,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,310,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,310,000 تومان
اتاق دوتخته دبل چشم انداز
ایران هتل آنلاین
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,340,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,340,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,340,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,340,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,340,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,340,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,340,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته سانترال
اسنپ تریپ
1,389,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,389,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,389,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,389,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,389,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,389,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,389,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,389,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,389,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,389,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,389,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,389,000 تومان
سوئیت سانترال برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,389,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,389,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,389,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,389,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,389,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,389,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,389,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,389,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,389,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,389,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,389,000 تومان
سوئیت دو نفره سانترال
اقامت 24
1,389,150 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,389,150 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,389,150 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,389,150 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,389,150 تومان
18 آذر
جمعه
1,389,150 تومان
19 آذر
شنبه
1,389,150 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,389,150 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,389,150 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,389,150 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,389,150 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,389,150 تومان
اتاق دو تخته دبل چشم انداز
اقامت 24
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
سوئیت سانترال
ای‌گردش
1,455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,455,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,455,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,455,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,455,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,455,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,455,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,455,000 تومان
سوئیت سانترال چشم انداز برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,488,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,488,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,488,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,488,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,488,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,488,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,488,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,488,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,488,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,488,000 تومان
سوئیت دو نفره سانترال چشم انداز
اقامت 24
1,533,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,533,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,533,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,533,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,533,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,533,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,533,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,533,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,533,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,533,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,533,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,533,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال
اسنپ تریپ
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,610,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,610,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,610,000 تومان
سوئیت رویال برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,610,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,610,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره رویال
اقامت 24
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,610,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,610,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,610,000 تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
1,686,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
1,686,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,686,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,686,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,686,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,686,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,686,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,686,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پیروزی اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات بلیط
اتاق برای سیگاری ها
رادیو
رستوران گیاهی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
اتاق های جکوزی دار
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پیروزی اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پیروزی اصفهان

(108 نظر)
نقاط قوت:
هتل خوبی هست . پرسنل خوش اخلاق
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نظافت هتل عالی موقعیت هتل عالی رفتار پرسنل خوب رستوران و صبحانه خوب من برای یک قرار کاری رفتم اصفهان ، مهمانم به‌ هتل آمد و بعد از بحث و تبادل نظر قرار به امضای یک پیش قرارداد شد . مسئول پذیرش هتل حتی در‌ ازای پرداخت هزینه هم حاضر به چاپ ۶ برگ قرار داد نشد . متاسفانه اطراف هتل هم دکانی جهت چاپ وجود نداشت و سفرم به اصفهان بیهوده شد . اگر در موقعیت مشابه قصد سفر به اصفهان و اقامت در‌ این هتل را دارید حتما یک دستگاه پرینتر همراه خود داشته باشید .
نقاط قوت:
صبحانه بسیار عالی و کامل
نقاط ضعف:
تاخیر در تحویل اتاق
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
عدم موکت کامل در اتاق ها و چسباندن دو تخت کنار هم به عنوان یک تخت دبل و نیز قدیمی بودن ساختمان هتل از مواردی بود که امتیاز هتل را پایین آورده است.
برای سفر تفریحی و خانوادگی عالی اما برای تجاری توصیه نمی شود منطقه شلوغی است اما از نظر دسترسی به اماکن اصفهان عالی است.
نقاط قوت:
دلباز بودن و بزرگ بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
قیمت بالای کافی شاپو طولانی بودن زمان اوردن غذا
من برای سه نفر بزرگسال اتاق گرفته بودم که اتاق تحویلی بشدت کوچک بودبعدازاین باید سوییت رزروکنم. منو صبحانه معمولی نه خوب نه بد. ناهارهتل خوب بود. دسترسی هتل به اماکن تاریخی و.... بسیارعالی وهمچنین برخوردپرسنل بسیارخوب بود. درکل توصیه می کنم واگردوباره سفری پیش آمد حتما این هتل راانتخاب میکنم.
نقاط قوت:
صبحانه عالی
نقاط ضعف:
صبحانه عالی
سلام ، موقع خواب بالشهای خوابش بوی خوب میداد واقعاً لذت بردم
نقاط قوت:
دسترسی عالی به اکثر اماکن پرسنل بسیار خوب کیفت غذا بسیار خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار بسیار حرفه ای .برخوردعالی واقعا هتل به پرسنل خودش باید افتخار کنه
نقاط ضعف:
یا توقع من زیاد یا اینکه هتل ۴ ستاره براش زیاده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب
در مجموع هتل خوبی بود و موقعیت مکانی عالی داره و برخورد کارکنان مناسب ولی برای پارکینگ باید فکری کنن
نقاط قوت:
نزدیکی به مناطق دیدنی، تمیزی اتاق ، داشتن وان در اتاق، دفعه بعدی بازم به این هتل مراجعه میکنم
نقاط ضعف:
اوضاع پارکینگ خوب نبود،
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب تمیزی رفتار مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب تمیزی رفتار مناسب کارکنان
صبحانه ساعت ۹:۳۰ تموم شد کافی شاپ سفارشات را خیلی دیر آماده کرد که قابل تحمله ولی سفارشات رو اشتباه آماده کرد که واقعا اولین بار بود که من چنین چیزی می دیدم
نقاط قوت:
لوکیشن هتل فوق‌العاده است بدلیل نزدیکی به بیشتر آثار تاریخی. دکوراسیون اتاق تقریبا جدید و بازسازی شده بود. فضای دلنشین اتاق. برخورد پرسنل خوب و محترمانه است
نقاط ضعف:
لوکیشن هتل فوق‌العاده است بدلیل نزدیکی به بیشتر آثار تاریخی. دکوراسیون اتاق تقریبا جدید و بازسازی شده بود. فضای دلنشین اتاق. برخورد پرسنل خوب و محترمانه است
در آینده بازهم این هتل را انتخاب خواهم کرد
نقاط قوت:
فقط صرفا موقعیت مکانی هتل که ما پیاده میرفتیم نقش جهان و خوشبرخوردی پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت متوسط بود بعضی چیزا باید خیلی زود عوض بشن مثه وان چایساز و… واقعا در و دیوارا خیلی کثیف بود صبحانه اصلا تنوع نداشت تهویه نداشت وسایل صبحانه بشدت کثیف بود حتی سالن پراز مگس بود خلاصه درحد هتل۲ستاره
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن تاریخی و کیفیت غذا خیلی مناسب هست
نقاط ضعف:
امکانات در خصوص پذیرایی ضعیف و پارکینگ نیز از وضعیت خوبی برخودار نیست و همچین برخورد کادر نسبت به یک هتل چهار ستاره ضعیف می باشد
نقاط قوت:
اتاق دلباز و راحت پرسنل مهربان و خوش اخلاق امید وارم با افزایش حقوق ها کسی بیکار نشه دغدغه ما و پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بد نبود یه هتل چهار ستاره معمولی نه ضعیف نه آنچنان تاپ
نقاط ضعف:
خدماتش و صبحانش به نسبت قیمتش نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل نسبت به مکان های گردشی
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد داخل راهروها و ماشین های داخل خیابون- اتاق های کوچیک و موکت کثیف- کیفیت غذای رستوران هتل خوب نبود- مدیریت هتل کلا ضعیف بود و هیچ نظارتی روی پرسنل نبود. هتل نیاز به بازسازی دارد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی خوب و مهم ترین مزیتش این بود که تو تعطیلات نوروز جا داشت !
نقاط ضعف:
پارکینگ شدیدا شلوغ و غیراستاندارد به صورتی که سوییچ رو باید بدین به متصدی و خودتون به زور از بین ماشین ها رد بشین تا به اسانسور برسید سر و صدای زیاد در راهرو عدم وجود سیستم تهویه مطبوع (پلمپ بودن دریچه) در اتاق ۱۱۹ که ما بودیم ! اتاق کاملا قدیمی و کهنه عدم کارکرد تلویزیون
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
سرو صدای زیاد در راهروها توسط پرسنل هتل عدم اتصال به اینترنت در اتاق‌ها
نقاط قوت:
موقعیت مکانی ، رفتار خوب پرسنل و صبحانه متنوع .
نقاط ضعف:
پارکینگ به اندازه خودروها نیست و خودوها پشت سر هم پارک میکنن و جابجایی خودرو فقط با هماهنگی مسوول پارکینگ امکان دارد و بایدکلید خودرو را تحویل داد. ظاهر هتل را هم بازسازی میکردند بهتر بود.
نقاط قوت:
برای گردش در اصفهان هتل در محل خوبی قرار گرفته است
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل سر و صدا در راهروهای هتل
نقاط قوت:
هتل مذکور در حد ۴ ستاره نیست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل خوب بود از نظر نظافت و موقعیت خوب ولی غذای رستوران ضعیف
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه‌چیز‌خوب‌بود
نقاط ضعف:
فقط وضعیت پارکینگ مناسب نبود
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود برخور پرسنل بسیار خوب اتاق ها و ملحفه ها و سرویس بهداشتی عالی و‌تمیز
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
سفر یکروزه، 2 اتاق 2 تخته، هردو خوب، تمیز، سرویسها تمیز، پذیرش نسبت به تاخیر میهمان در روز اول بی تفاوت و این حرفه ای نبود و باعث تغییر نظر افرادی که زیاد سفر و هتل می‌روند میشه. سامانه پذیرای صبحونه هم با تنوع کم و باز هم برای هتل چهار ستاره غیر حرفه ای. پارکینگ خوبه ولی باید سوئیچ رو به نگهبان بدید. لابی بل بوی نداره حمل ونقل بار با خودته و..
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نکته منفی اینکه ما شام سفارش دادیم برامون صورتحساب صادر شد به حسابمون نشست اما دریغ از شام اشپزخونه رو تعطیل کردن رفتن به ماهم اطلاع ندادن و‌تا ساعت یک شب گشنه منتظر موندیم حتی خبر هم‌ ندادن اگه خودمون پیگیری نمیکردیم شام نخورده به حسابمون زده میشد
هتل موقعیت خوبی داشت و راحت میتونید به اماکن تاریخی دسترسی داشته باشید ولی متاسفانه هتل قدیمی بود و زیبایی خاصی نداشت تهویه خیلی خوب نبود و قابلیت تنظیم نداشت ! به نسبت هزینه ای که میشه به نظرم معمولیه حموم فقط یک وان بود به صورتی که شما باید داخل وان باستید و خودتون رو بشویید رستوران هتل قیمت ها بالا و به همراهش 9% مالیات + 15% حق سرویس هم میگیرند مینی بار هم چیزی نداشت و خیلی گرون بود !
نقاط قوت:
برخوردپرسنل بسیار عالیست
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک
هتل از نظر نظافت خدمات و برخورد کارکنان عالی بود همچنین موقعیت هتل عالیه راحت میتونی با چند دقیقه پیاده روی به اماکن تاریخی رفت بدون نیاز به ماشین دفعه بعد گذرم اصفهان خورد حتما هتل پیروزی را انتخاب میکنم ولی نکته ای که چندان خوشایند ما نبود پول اون چند نوشیدنی توی یخچال رو حساب کردن در صورتی که بقیه هتلها پول بار رو حساب نمیکنن و روی قیمت اتاقه
همه چیز اکی بود فقط برای صدور فاکتور، خیلی تاخیر داشتند!
نقاط قوت:
موقعیت هتل خیلی خوب است طرز برخورد کارکنان هتل عالی است و خوش برخوردند ( مدیریت هتل در این زمینه به پرسنل خیلی تاکید می کند ) تخت اتاق بسیار مناسب و بزرگ و راحت بود
نقاط ضعف:
فرش اتاق در هتل تمیز نبود تلویزیون قطع بود و بعد از درخواست اصلاح اعلام نمودند که فقط ۵ کانال را می گیرد که ان هم خیلی با کیفیت نبود
هتلی خوب با برخورد خوب کارکنان و تمیز
سلام‌هتل در مکان بسیار نزدیک به مراکز دیدنی بود پرسنل بسیار همکار و‌خوب بودند وولی غذا کیفیت مناسب نداشت و سویت رویال ما در طبقه اول بود و فقط یک پنجره کوچک به نما پشت ساختمان که در حال بنایی داشت و در تمام مدت تاریک‌مطلق بود و‌امکان باز کردن پنجره هم نبود
برخورد کارکنان خوب بود. تمیزی و راحتی اتاق و هتل اوکیه. پارکینگ داره و ساختمان هتل در حال توسعه هست. پنجره بعضی اتاقها نورگیره در زمان گرفتن اتاق دقت کنید. مینی بار داخل یخچال هم چیز خاصی نداره. صبحانه را به دلیل شرایط کرونا میارن درب اتاق و صبحانه خوبیه
لوکیشن، پاکیزگی ، نحوه برخورد کارکنان عالی بود، درخواست اتوی لباسم در عرض چند دقیقه انجام شد، همه چیز رضایت بخش بود.
در کل هتل خوبیه ولی وعده غذایی گرونی داشت...
-کمبود فضای پارکینگ -قابل قبول بودن نسبی تمیزی تختها و اتاق -نزدیکی به مراکز اصلی توریستی شهر -رفتار مناسب خدمتکاران و پرسنل -رعایت قابل قبول پروتکل های بهداشتی در ایام شیوع بیماری کرونا -اینترنت وای‌ فای بسیار ضعیف
رفتار پرسنل خوب بود. صبحانه فوق العاده بود. قیمت غذاهای رستوران و سرویس خیلی بالا بود و با کیفیت غذا همخوانی نداشت.نور اتاق برای شب کمی کم بود. از نظر سر و صدا خیلی خوب و آروم بود.اتاق و روتختی کاملا تمیز بود.
تقریبا مناسب بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و مرتب
نقاط ضعف:
دیده نشد
عالی
هتل قدیمی ولی تمیزه. برخورد پرسنل خوبه و با احترامه. در کل به قیمتش خیلی می ارزه. رستوران هتل از نظر قیمت و کیفیت عالیه. پیشنهاد میکنم حتما از رستوران استفاده کنید
من به همراه همسرم در این هتل اقامت داشتیم.تنها ایرادی که غیر از محیط پارکینگ هتل به این هتل گرفتیم این بود که اتاق ما رو در مجاورت خانواده های دارای فرزند انتخاب کرده بودند که متاسفانه سر و صدای رفت و آمدهای مکرر و کوبیدن در تا نیمه های شب از ما سلب آسایش می کرد. بایستی حداقل طبقه این دست اتاق ها از زوج ها یا افراد بدون فرزند جدا باشه.
همه چيز خوب بود
سرویس دهی مناسب و سریع،برخورد عالی پرسنل، صبحانه عالی و اتاق تمیز و مناسب
سلام ما دوشب و سه روز اقامت داشتیم. هتل قدیمی هست و منوی غذا متنوع نبود سالاد سزار و غذای ایتالیایی نداشت . صبحانه معمولی بود با توجه به قیمت شبی ۵۰۰ هزار تومان راصی نبودیم .رفتار پرسنل خوب بود
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
افتضاح‌ترین هتلی که تابحال توی ایران و اروپا رفتیم. از نظر مشتری‌مداری و رفتار حرفه‌ای زیر صفر هستن. بخاطر اطلاع‌رسانی ضعیف و دروغگویی پذیرش در مورد رزرو اتاق، ما رو مجبور به چک‌اوت کردن بدون جبران خسارت. اتاق‌ها اصلا در حد هتل ۴ستاره نیستن. وان اتاق آب میداد و کل سرویس خیس می‌شد. بعد از عوض کردن اتاق، اتاق جدید سرویس بهداشتیش مشکل داشت. صبحانه کاملا متوسط. یکبار هم یکی از خدمه دم صبح وارد اتاق شد با وجود اینکه ما چراغ مزاحم نشوید رو روشن کرده بودیم. در نهایت بدون جبران اینهمه اذیت و دردسر، تهدید به تماس با پلیس کردن. در کل اگر میخواهید اقامت خوبی داشته باشید تا جای ممکن از این هتل دوری کنید.
من مقداری ارز و کارت های بانکی به همراه لپ تاپ را در صندوق امانت اطاق گداشته که قبل از رفتن لپ تاپ را برداشتم بعد از حدود یک ساعت بعد از ترک هتل با موبایل من تماس گرفتند و اعلام کردند که وسایل من جا مانده است که کلیه ارز ها که قابل توجه بود به همراه کارت های بانکی خارج از کشور بطور کامل تحویل دادنند و خواستم هدیه ای بعنوان تشکر بدهم قبول نکردند جا دارد از خانم مدیر هتل و سایر کارکنان هتل تشکر کنم
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
بدترین هتلی که تابحال رفتم
هتل خوبیه فقط هیچ فکری برای آدم های سیگاری نکردن و فقط یه پیام تهدید آمیز برای کشیدن سیگار تو اتاق هست و برای کشیدن سیگار باید رفت تو حیاط !!!! این رو باید قبلا از رزرو اتاق به مردم اطلاع بدهند که وقتی خسته و کوفته پس از چند ساعت رانندگی به هتل میرسن با دیدن آن سورپریز نشوند
ما یک خانواده 8 نفری بودیم که سه اتاق گرفته بودیم و خواسته بودیم که اتاقهامون در یک طبقه باشه که متاسفانه اتاقها در سه طبقه مجزا بود .رفتار پرسنل و نظافت اتاقها خوب بود ولی ظاهرا دیوار اتاقها خیلی نازک. بود چون صدااز اتاقها وراهرو میومد .درمورد رستوران ازونجاییکه. برای صبحانه همونجا نیمرو و املت درست میکردند بوی روغن سوخته تو رستوران آزار دهنده بود
هتل بسیار خوبی است اتاق یک تخته آن به مراتب لوکس تر و زیباتر از اتاق یک تخته هتل کوثر می باشد. لابی قشنگی دارد. فقط بر روی کیفیت و کمیت صبحانه می بایست بیشتر کار شود. با تشکر
عالی
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
هتل بسیار خوبی بود. خیلی هم برخورد ها عالی بود. اما پارکینگ خیلی کوچک بود. در حال ساخت بود و فضای کافی نداشت. اما در کل خیلی خوب بود.
همه چيز خوب و كارمندان و پرسنل خوب و مودب دارد
هتل تمیز برخورد کارکنان و خانه داری خوب تنوع صبحانه برای یک هتل ۴ ستاره کم بود عدم وجود قالیچه دراتاق
نقاط قوت:
رفتار بسيار عالي كليه پرسنل محترم واقعا چشمگيروقابل تحسين بود فضاي هتل ارام وموقعيت جغرافيايي عالي بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اخلاق خوب کارکنانسرویس دهی به موقع
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد داخل راهرو اتاق ما رو به خیابون بود با وجود پنجره دوجداره بازم صدا داخل میومدکیفیت غذا و صبحونه راضی کننده نبود
نقاط قوت:
در مجموع هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
موقعیت خوب با دسترسی به اماکن تاریخی و برخورد پرسنل هتل
نقاط ضعف:
اشنا نبودن اکثر کارکنان با زبان انگلیسی در مواجهه با مهمانان خارجی و کیفیت پایین رستوران هتل
پرسنل خوش برخورد و با ادب
دسترسی به جاهای دیدنی اصفهان عالی بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و موقعیت عالی هتل
نقاط ضعف:
قفل نشدن درب سرویس و فقدان مایع دستشویی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن استخر و امکانات تفریحی و حیاط و فضای سبز
از معدود هتل هایی که اقامت آرام و بدون جنگ اعصاب داره.. از امنیت و نگهبانی شبشون خوشم اومد.
نقاط قوت:
- قیمت مناسب-نزدیکی به بافت قدیمی و سنتی ودر مجاورت ۴ باغ-اتاقهای دلباز و عایقکاری خوب اتاقها از لحاظ صدای خیابان-نزدیکی به یکی ازشعبات بریانی اعظم (برای علاقمندان به بریانی)
نقاط ضعف:
-هتل کمی قدیمی بود (وان و سرویس بهداشتی)-اینترنت ضعیف-صبحانه متوسط
نقاط قوت:
دسترسی آسان به نقاط تاریخی، پاسخگویی سریع، برخورد بسیار خوب پذیرش، سرعت عمل مناسب در سرویس دهی.
نقاط ضعف:
عملکرد ضعیف خانه داری در تمیز نمودن سرویس ها و اتاق ها.
سیستم تلویزیونى ضعیف
نقاط قوت:
برخورد دوستانه كيفيت اتاق ها دسترسي عالي
نقاط ضعف:
كيفيت پايين غذا
نقاط قوت:
سوسیس صبحانه خیلی خوشمزه بود!
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل بسیارخوبی بود پرسنل بسیارخوبی داشت امکانات خوبی داشت
نقاط ضعف:
کنترل تلویزیون خراب بود وکانالهابه سختی عوض میشد کانالهای تلویزیون تنظیم نبودند درطرح ترافیک واقع شده بود
به نظرم یکی از بهترین هتلهاست وقیمتشم خوبه
تمیزی.برخورد پرسنل. صبحانه و ناهارو شام.نزدیکی به جاهای دیدنی .رسیدگی و پاسخگویی و ....و کلا ازهمه لحاظ عالی بود و ما خیلی راضی بودیم.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل امکانات داخل اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان صبحانه خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار تمیز و عالی و تشکر از همکاری جاباما
موقعیت نزدیک به آثار تاریخی برخورد خوب کارمندان
سلام من از هتل پیروزی خیلی راضی بودم هم موقعیت مکانیش خیلی خوب بود هم تمیزی هتل و برخورد کارکنان شب بسیار خوبی رو در اونجا داشتم ..من با اینکه تنها اومدم ولی منو رو پذیرفتن چون یه خانم تنها باید حتما از اماکن نامه بگیره ولی این هتل ممنوعیتی نداشت ..و دوست دارم بازم ب شهر زیبای اصفهان سفر کنم و در این هتل اقامت داشته باشم..با ارزوی پیروزی و سربلندی برای همه هتل دارن کشور مخصوصا کارکنان م...
هتل قابل قبول هست در حد 4 ستاره و به نظر من از خوب های اصفهان هست با کارکنان زحمت کش و خوش برخورد، همان طور که از عکس ها پیداست نظافت و تمیزی اتاق ها قابل قبول است. قیمت ها با تخفیف خیلی خوبه و موقعیت هتل خوب بود
ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم برخورد پرسنل عالی تمیزی اتاق ها واقعا خوب بود و محیط هتل بسیار خوب صبحانه هتل هم دارای تنوع مناسب و خوب بود و پارکینگ خیلی خوبی داره و مکان هتل هم بسیار جای خوبیه و با چند دقیقه پیاده روی همه جاهای خوب و دیدنی در دسترسه این هتل در کل خوب بود و راضی بودیم و پیشنهاد میکنم به دوستان
نقاط قوت:
برخورد کارکنان خوب بود. تمیز بود اتاقها. موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
تخم مرغ ابپز نبود کاغذ یادداشت کم بود
نقاط ضعف:
تخم مرغ ابپز نبود کاغذ یادداشت کم بود
نقاط قوت:
برخورد خوب خدمه هتل. باز بودن ۲۴ ساعته رستوران.
نقاط ضعف:
هر ۲ دفعه ای که در رستوران غذا سفارش دادم، تقریبا سرد بود و سر و صدای خدمه رستوران زیاد بود موقع تعویض شیفت.
نقاط قوت:
پرسنل با شخصیت و اجتماییآرامش و نظمصبحانه کامل
نقاط ضعف:
سرویس حوله ها بسیار بهداشتی ولی در کلاس هتل پیروزی بسیار مناسبت دارد که کلا نو شود.
صبحانه آن کمی ضعیف بود .
نقاط قوت:
فضای دنج و راحت هتل، نزدیکی به اماکن تاریخی، آسایش محیطی، بدون سر و صدا برای خواب شبانه
نقاط ضعف: