هتل پیروزی اصفهان

اصفهان، میدان امام حسین (ع)، ابتدای چهار باغ پایین
3.5
امتیاز کاربران
178
نظرات کاربران

معرفی هتل پیروزی اصفهان

هتل چهار ستاره پیروزی(داریوش سابق)، در قلب شهر اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه‌ای قرار دارد. این هتل با ۹۶ واحد اتاق هتلی در مرکز شهر و در کمترین فاصله از اکثر آثار مهم تاریخی، طبیعی و میراث فرهنگی نظیر باغ و عمارت چهل‌ستون، باغ و عمارت هشت بهشت، موزه هنرهای معاصر و موزه هنرهای تزیینی، مسجد و مدرسه چهارباغ و بازار هنر اصفهان واقع شده است. هتل پیروزی در حاشیه‌ی سبز چهارباغ کهن، خیابانی که می‌تواند شما را به واسطه‌ی مسیری که شاه عباس صفوی در ۳۵۰ سال پیش در آن قدم می‌نهاد به رودخانه‌ی زیبای زاینده رود و پل‌های تاریخی و زیبای آن مانند سی و سه پل، خواجو و مارنان برساند. این هتل با افتخار اعلام میدارد با تجربه‌ای بیش از ۳۵ سال، آمادگی دارد سفری خاطره انگیز به دیار هنر و ادب، برای مهمانان گرامی را به ارمغان آورد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پیروزی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
2,962,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 خرداد
یکشنبه
2,962,400 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,962,400 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,962,400 تومان
11 خرداد
جمعه
2,962,400 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,962,400 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
2,962,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
2,962,400 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,962,400 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,962,400 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,962,400 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,962,400 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,962,400 تومان
11 خرداد
جمعه
2,962,400 تومان
12 خرداد
شنبه
2,962,400 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,962,400 تومان
14 خرداد
دوشنبه
2,962,400 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,962,400 تومان
یک تخته
علاءالدین
3,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,011,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,011,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,011,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,011,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,011,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,011,000 تومان
11 خرداد
جمعه
3,011,000 تومان
12 خرداد
شنبه
3,011,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,011,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,011,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,011,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
3,347,256 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,347,256 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,347,256 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,347,256 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,347,256 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,347,256 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,347,256 تومان
11 خرداد
جمعه
3,347,256 تومان
12 خرداد
شنبه
3,347,256 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,347,256 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,347,256 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,347,256 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
3,347,256 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,347,256 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,347,256 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,347,256 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,347,256 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,347,256 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,347,256 تومان
11 خرداد
جمعه
3,347,256 تومان
12 خرداد
شنبه
3,347,256 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,347,256 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,347,256 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,347,256 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
3,347,256 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,347,256 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,347,256 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,347,256 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,347,256 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,347,256 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,347,256 تومان
11 خرداد
جمعه
3,347,256 تومان
12 خرداد
شنبه
3,347,256 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,347,256 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,347,256 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,347,256 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
3,347,256 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,347,256 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,347,256 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,347,256 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,347,256 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,347,256 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,347,256 تومان
11 خرداد
جمعه
3,347,256 تومان
12 خرداد
شنبه
3,347,256 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,347,256 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,347,256 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,347,256 تومان
دوتخته عادی فقط دبل
علاءالدین
3,366,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,366,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,366,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,366,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,366,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,366,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,366,000 تومان
11 خرداد
جمعه
3,366,000 تومان
12 خرداد
شنبه
3,366,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,366,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,366,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,366,000 تومان
دوتخته عادی فقط توئین
علاءالدین
3,366,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,366,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,366,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,366,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,366,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,366,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,366,000 تومان
11 خرداد
جمعه
3,366,000 تومان
12 خرداد
شنبه
3,366,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,366,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,366,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,366,000 تومان
اتاق دوتخته دبل چشم انداز
ایران هتل آنلاین
3,419,240 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,419,240 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,419,240 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,419,240 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,419,240 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,419,240 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,419,240 تومان
11 خرداد
جمعه
3,419,240 تومان
12 خرداد
شنبه
3,419,240 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,419,240 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,419,240 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,419,240 تومان
اتاق دو تخته دبل چشم انداز
اقامت 24
3,419,240 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,419,240 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,419,240 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,419,240 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,419,240 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,419,240 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,419,240 تومان
11 خرداد
جمعه
3,419,240 تومان
12 خرداد
شنبه
3,419,240 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,419,240 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,419,240 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,419,240 تومان
سوئیت دو نفره سانترال
اقامت 24
4,195,999 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,195,999 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,195,999 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,195,999 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,195,999 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,195,999 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,195,999 تومان
11 خرداد
جمعه
4,195,999 تومان
12 خرداد
شنبه
4,195,999 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,195,999 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,195,999 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,195,999 تومان
سوئیت سانترال دو نفره
علاءالدین
4,396,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,396,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,396,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,396,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,396,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,396,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,396,000 تومان
11 خرداد
جمعه
4,396,000 تومان
12 خرداد
شنبه
4,396,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,396,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,396,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,396,000 تومان
سوئیت دو نفره سانترال چشم انداز
اقامت 24
4,442,823 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,442,823 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,442,823 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,442,823 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,442,823 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,442,823 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,442,823 تومان
11 خرداد
جمعه
4,442,823 تومان
12 خرداد
شنبه
4,442,823 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,442,823 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,442,823 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,442,823 تومان
سوئیت سانترال چشم انداز برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
4,442,823 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,442,823 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,442,823 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,442,823 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,442,823 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,442,823 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,442,823 تومان
11 خرداد
جمعه
4,442,823 تومان
12 خرداد
شنبه
4,442,823 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,442,823 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,442,823 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,442,823 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره رویال
اقامت 24
4,935,257 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,935,257 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,935,257 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,935,257 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,935,257 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,935,257 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,935,257 تومان
11 خرداد
جمعه
4,935,257 تومان
12 خرداد
شنبه
4,935,257 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,935,257 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,935,257 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,935,257 تومان
سوئیت رویال دو تخته
علاءالدین
5,171,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
5,171,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
5,171,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
5,171,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
5,171,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
5,171,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
5,171,000 تومان
11 خرداد
جمعه
5,171,000 تومان
12 خرداد
شنبه
5,171,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
5,171,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
5,171,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
5,171,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
4,325,590 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,325,590 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,325,590 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,325,590 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,325,590 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,325,590 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,325,590 تومان
11 خرداد
جمعه
4,325,590 تومان
12 خرداد
شنبه
4,325,590 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,325,590 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,325,590 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,325,590 تومان
سه تخته
علاءالدین
4,532,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,532,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,532,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,532,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,532,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,532,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,532,000 تومان
11 خرداد
جمعه
4,532,000 تومان
12 خرداد
شنبه
4,532,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,532,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,532,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,532,000 تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
ایران هتل آنلاین
4,580,037 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
4,580,037 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,580,037 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,580,037 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,580,037 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,580,037 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,580,037 تومان
11 خرداد
جمعه
4,580,037 تومان
12 خرداد
شنبه
4,580,037 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,580,037 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,580,037 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,580,037 تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
4,580,037 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,580,037 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,580,037 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,580,037 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
4,580,037 تومان
11 خرداد
جمعه
4,580,037 تومان
12 خرداد
شنبه
4,580,037 تومان
13 خرداد
یکشنبه
4,580,037 تومان
14 خرداد
دوشنبه
4,580,037 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
4,580,037 تومان

امکانات اتاق های هتل پیروزی اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات بلیط
اتاق برای سیگاری ها
رادیو
رستوران گیاهی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
اتاق های جکوزی دار
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پیروزی اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پیروزی اصفهان

(178 نظر)
سرعت پایین اینترنت چیدمان بی روح اتاق وآشفته لابی هتل
با سلام، جهت سفر به شیراز در مسیر یک شب در اصفهان اقامت داشتیم. با توجه به اینکه قصد اقامت کوتاه مدت در اصفهان را داشتیم، اقامت در هتل های ۵ ستاره سنتی با قیمت بالا ارزش بالایی برامون نداشت. مهم ترین نکته این هتل نزدیکی به میدان نقش جهان بود که پیاده تنها ۱۰ دقیقه راه بود. از طرفی چون پارکینگ داشت نیازی به تخلیه بار نداشتیم. در کل اگه قصد لذت بردن از اصفهان و اقامت ۳ روز به بالا رو دارید می تونید از هتل های تاریخی ۵ ستاره استفاده کنید ولی از دید اقتصادی این هتل خیلی منطقیه. در ضمن رفتار پرسنل جای تقدیر داره.
این هتل ۴ ستاره نیست
برخورد کارکنان خوب بود. هتل خیلی معمولی است. ولی موقعیت آن در اصفهان خوب است، و می‌توان در چهارباغ وقت گذراند. خود هتل و اتاق‌های آن برای گذراندن وقت مناسب نیست، و یادآور ۴۰ سال پیش است.
نقاط قوت:
دسترسی آسان . صبحانه . سرویس خانه داری
نقاط ضعف:
دسترسی آسان . صبحانه . سرویس خانه داری
عکسهای سایت با واقعیت کاملا منطبق نیود .درها . کاشی‌ها یخچال خیلی قدیمی
نقاط قوت:
پرسنل خوش رفتار
نقاط ضعف:
پرسنل خوش رفتار
نقاط قوت:
کیفیت غذا
نقاط ضعف:
کیفیت غذا
نقاط قوت:
رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل
خیلی خوب بود به خصوص برخورد پرسنل عالی خیلی خوش گذشت
نقاط قوت:
دسترسی آسان به اماکن دیدنی و مرکز شهر سرعت اینترنت بالا غذاهای نسبتا خوب صبحانه کامل و با کیفیت پذیرایی پرسنل رستوران نسبتا خوب
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به اماکن دیدنی و مرکز شهر سرعت اینترنت بالا غذاهای نسبتا خوب صبحانه کامل و با کیفیت پذیرایی پرسنل رستوران نسبتا خوب
در کل اقامت خوبی داشتیم ، همه چیز نسبتا خوب بود فقط برای ساعت رستوران در شب ما دچار مشکل شدیم هر کدام از پرسنل ساعت رو یگ چیز اعلام گردند که باعث شد ما برنامه ی شب مان تغییر کند و هنگام غذا هم گفتند نان نداریم ولی بعد رفتند تعداد ۴ عدد نان آوردند. در کل هتل خوبیه ولی ۴ ستاره نیست و به نظر ۳ ستاره ی خوب هست .
نظافت هتل عالی موقعیت هتل عالی رفتار پرسنل خوب رستوران و صبحانه خوب من برای یک قرار کاری رفتم اصفهان ، مهمانم به‌ هتل آمد و بعد از بحث و تبادل نظر قرار به امضای یک پیش قرارداد شد . مسئول پذیرش هتل حتی در‌ ازای پرداخت هزینه هم حاضر به چاپ ۶ برگ قرار داد نشد . متاسفانه اطراف هتل هم دکانی جهت چاپ وجود نداشت و سفرم به اصفهان بیهوده شد . اگر در موقعیت مشابه قصد سفر به اصفهان و اقامت در‌ این هتل را دارید حتما یک دستگاه پرینتر همراه خود داشته باشید .
عدم موکت کامل در اتاق ها و چسباندن دو تخت کنار هم به عنوان یک تخت دبل و نیز قدیمی بودن ساختمان هتل از مواردی بود که امتیاز هتل را پایین آورده است.
برای سفر تفریحی و خانوادگی عالی اما برای تجاری توصیه نمی شود منطقه شلوغی است اما از نظر دسترسی به اماکن اصفهان عالی است.
من برای سه نفر بزرگسال اتاق گرفته بودم که اتاق تحویلی بشدت کوچک بودبعدازاین باید سوییت رزروکنم. منو صبحانه معمولی نه خوب نه بد. ناهارهتل خوب بود. دسترسی هتل به اماکن تاریخی و.... بسیارعالی وهمچنین برخوردپرسنل بسیارخوب بود. درکل توصیه می کنم واگردوباره سفری پیش آمد حتما این هتل راانتخاب میکنم.
هتل خوب بود از نظر نظافت و موقعیت خوب ولی غذای رستوران ضعیف
سفر یکروزه، 2 اتاق 2 تخته، هردو خوب، تمیز، سرویسها تمیز، پذیرش نسبت به تاخیر میهمان در روز اول بی تفاوت و این حرفه ای نبود و باعث تغییر نظر افرادی که زیاد سفر و هتل می‌روند میشه. سامانه پذیرای صبحونه هم با تنوع کم و باز هم برای هتل چهار ستاره غیر حرفه ای. پارکینگ خوبه ولی باید سوئیچ رو به نگهبان بدید. لابی بل بوی نداره حمل ونقل بار با خودته و..
هتل موقعیت خوبی داشت و راحت میتونید به اماکن تاریخی دسترسی داشته باشید ولی متاسفانه هتل قدیمی بود و زیبایی خاصی نداشت تهویه خیلی خوب نبود و قابلیت تنظیم نداشت ! به نسبت هزینه ای که میشه به نظرم معمولیه حموم فقط یک وان بود به صورتی که شما باید داخل وان باستید و خودتون رو بشویید رستوران هتل قیمت ها بالا و به همراهش 9% مالیات + 15% حق سرویس هم میگیرند مینی بار هم چیزی نداشت و خیلی گرون بود !
هتل از نظر نظافت خدمات و برخورد کارکنان عالی بود همچنین موقعیت هتل عالیه راحت میتونی با چند دقیقه پیاده روی به اماکن تاریخی رفت بدون نیاز به ماشین دفعه بعد گذرم اصفهان خورد حتما هتل پیروزی را انتخاب میکنم ولی نکته ای که چندان خوشایند ما نبود پول اون چند نوشیدنی توی یخچال رو حساب کردن در صورتی که بقیه هتلها پول بار رو حساب نمیکنن و روی قیمت اتاقه
همه چیز اکی بود فقط برای صدور فاکتور، خیلی تاخیر داشتند!
هتلی خوب با برخورد خوب کارکنان و تمیز
سلام‌هتل در مکان بسیار نزدیک به مراکز دیدنی بود پرسنل بسیار همکار و‌خوب بودند وولی غذا کیفیت مناسب نداشت و سویت رویال ما در طبقه اول بود و فقط یک پنجره کوچک به نما پشت ساختمان که در حال بنایی داشت و در تمام مدت تاریک‌مطلق بود و‌امکان باز کردن پنجره هم نبود
برخورد کارکنان خوب بود. تمیزی و راحتی اتاق و هتل اوکیه. پارکینگ داره و ساختمان هتل در حال توسعه هست. پنجره بعضی اتاقها نورگیره در زمان گرفتن اتاق دقت کنید. مینی بار داخل یخچال هم چیز خاصی نداره. صبحانه را به دلیل شرایط کرونا میارن درب اتاق و صبحانه خوبیه
لوکیشن، پاکیزگی ، نحوه برخورد کارکنان عالی بود، درخواست اتوی لباسم در عرض چند دقیقه انجام شد، همه چیز رضایت بخش بود.
در کل هتل خوبیه ولی وعده غذایی گرونی داشت...
-کمبود فضای پارکینگ -قابل قبول بودن نسبی تمیزی تختها و اتاق -نزدیکی به مراکز اصلی توریستی شهر -رفتار مناسب خدمتکاران و پرسنل -رعایت قابل قبول پروتکل های بهداشتی در ایام شیوع بیماری کرونا -اینترنت وای‌ فای بسیار ضعیف
دسترسی آسان به نقاط تاریخی، پاسخگویی سریع، برخورد بسیار خوب پذیرش، سرعت عمل مناسب در سرویس دهی.
سلام وقتتون بخیر ما در دی ماه در این هتل اقامت داشتیم که با توجه به سردی هوا سیستم گرمایشی کاملا مناسب بود. بارزترین ویژگی ای که به چشم میومد برخورد خوب پرسنل و پاسخگویی و حل مشکل در هر ساعت از شبانه روز بود. همینطور پیگیری اینکه مشکل حل شده یا نه خیلی تو ذهنم موند. درمورد غذا هم که من فقط از صبحانه های اونجا استفاده کردم که راضی کننده بود. سرعت وای فای تقریبا خوب بود. از لحاظ تمیزی و نظافت روزانه هم خوب بود.
رفتار پرسنل خوب بود. صبحانه فوق العاده بود. قیمت غذاهای رستوران و سرویس خیلی بالا بود و با کیفیت غذا همخوانی نداشت.نور اتاق برای شب کمی کم بود. از نظر سر و صدا خیلی خوب و آروم بود.اتاق و روتختی کاملا تمیز بود.
تقریبا مناسب بود
عالی
هتل قدیمی ولی تمیزه. برخورد پرسنل خوبه و با احترامه. در کل به قیمتش خیلی می ارزه. رستوران هتل از نظر قیمت و کیفیت عالیه. پیشنهاد میکنم حتما از رستوران استفاده کنید
من به همراه همسرم در این هتل اقامت داشتیم.تنها ایرادی که غیر از محیط پارکینگ هتل به این هتل گرفتیم این بود که اتاق ما رو در مجاورت خانواده های دارای فرزند انتخاب کرده بودند که متاسفانه سر و صدای رفت و آمدهای مکرر و کوبیدن در تا نیمه های شب از ما سلب آسایش می کرد. بایستی حداقل طبقه این دست اتاق ها از زوج ها یا افراد بدون فرزند جدا باشه.
همه چيز خوب بود
سرویس دهی مناسب و سریع،برخورد عالی پرسنل، صبحانه عالی و اتاق تمیز و مناسب
سلام ما دوشب و سه روز اقامت داشتیم. هتل قدیمی هست و منوی غذا متنوع نبود سالاد سزار و غذای ایتالیایی نداشت . صبحانه معمولی بود با توجه به قیمت شبی ۵۰۰ هزار تومان راصی نبودیم .رفتار پرسنل خوب بود
افتضاح‌ترین هتلی که تابحال توی ایران و اروپا رفتیم. از نظر مشتری‌مداری و رفتار حرفه‌ای زیر صفر هستن. بخاطر اطلاع‌رسانی ضعیف و دروغگویی پذیرش در مورد رزرو اتاق، ما رو مجبور به چک‌اوت کردن بدون جبران خسارت. اتاق‌ها اصلا در حد هتل ۴ستاره نیستن. وان اتاق آب میداد و کل سرویس خیس می‌شد. بعد از عوض کردن اتاق، اتاق جدید سرویس بهداشتیش مشکل داشت. صبحانه کاملا متوسط. یکبار هم یکی از خدمه دم صبح وارد اتاق شد با وجود اینکه ما چراغ مزاحم نشوید رو روشن کرده بودیم. در نهایت بدون جبران اینهمه اذیت و دردسر، تهدید به تماس با پلیس کردن. در کل اگر میخواهید اقامت خوبی داشته باشید تا جای ممکن از این هتل دوری کنید.
من مقداری ارز و کارت های بانکی به همراه لپ تاپ را در صندوق امانت اطاق گداشته که قبل از رفتن لپ تاپ را برداشتم بعد از حدود یک ساعت بعد از ترک هتل با موبایل من تماس گرفتند و اعلام کردند که وسایل من جا مانده است که کلیه ارز ها که قابل توجه بود به همراه کارت های بانکی خارج از کشور بطور کامل تحویل دادنند و خواستم هدیه ای بعنوان تشکر بدهم قبول نکردند جا دارد از خانم مدیر هتل و سایر کارکنان هتل تشکر کنم
بدترین هتلی که تابحال رفتم
هتل خوبیه فقط هیچ فکری برای آدم های سیگاری نکردن و فقط یه پیام تهدید آمیز برای کشیدن سیگار تو اتاق هست و برای کشیدن سیگار باید رفت تو حیاط !!!! این رو باید قبلا از رزرو اتاق به مردم اطلاع بدهند که وقتی خسته و کوفته پس از چند ساعت رانندگی به هتل میرسن با دیدن آن سورپریز نشوند
ما یک خانواده 8 نفری بودیم که سه اتاق گرفته بودیم و خواسته بودیم که اتاقهامون در یک طبقه باشه که متاسفانه اتاقها در سه طبقه مجزا بود .رفتار پرسنل و نظافت اتاقها خوب بود ولی ظاهرا دیوار اتاقها خیلی نازک. بود چون صدااز اتاقها وراهرو میومد .درمورد رستوران ازونجاییکه. برای صبحانه همونجا نیمرو و املت درست میکردند بوی روغن سوخته تو رستوران آزار دهنده بود
هتل بسیار خوبی است اتاق یک تخته آن به مراتب لوکس تر و زیباتر از اتاق یک تخته هتل کوثر می باشد. لابی قشنگی دارد. فقط بر روی کیفیت و کمیت صبحانه می بایست بیشتر کار شود. با تشکر
عالی
هتل بسیار خوبی بود. خیلی هم برخورد ها عالی بود. اما پارکینگ خیلی کوچک بود. در حال ساخت بود و فضای کافی نداشت. اما در کل خیلی خوب بود.
همه چيز خوب و كارمندان و پرسنل خوب و مودب دارد
هتل تمیز برخورد کارکنان و خانه داری خوب تنوع صبحانه برای یک هتل ۴ ستاره کم بود عدم وجود قالیچه دراتاق
پرسنل خوش برخورد و با ادب
پذیرش عالی ،خانه داری عالی ،رستوران هم بسیار خوب
دسترسی به جاهای دیدنی اصفهان عالی بود.
هتل متوسط بود صبحونه ميتونست بهترباشه داخل اتاق ما قاليچه ای نبود و تهويه سرويس خوب نبود كاركنان هتل خوب بودند موقعيت عالی بود اتاق تميز بود. اتاق ما در مجاورت بخشی از هتل که در حال ساخت است، قرار داشت و در روزهای غیر تعطیل سروصدای زیادی دارد .
پرسنل بسیار حرفه ای و محترم، نظافت هتل عالی
ما در سوییت سانترال اقامت داشتیم، -دسترسی خوب به مکان های دیدنی و بریانی های معروف -روم سرویس خوب -صبحانه ی کافی و خوب -سوییت ها موکت هست که برای افراد بچه دار مشکل ساز است. - برخورد معمولی مسئول پارکینگ و دربان
از معدود هتل هایی که اقامت آرام و بدون جنگ اعصاب داره.. از امنیت و نگهبانی شبشون خوشم اومد.
همه چی عالی ، از زمان پذیرش گرفته تا هنگام خروج.
هتل متوسط بود صبحونه ميتونست بهتره باشه داخل اتاق ما هيچ قاليچه اي نبود و تهويه سرويس خوب نبود كاركنان هتل خوب بودند موقعيت عالي بود اتاق تميز بودند زمان سفر نوروز٩٨
بسیار خوش برخورد و گشاده روی هستند.صبحانه فوق العاده متنوع. این هتل دارای پارکینگ مستقل بوده و همیشه حتی در شلوغ ترین حالت جای پارک داره.دسترسی به نقش جهان و هشت بهشت و چهار باغ و حتی سی وسه پل پیاده امکانپذیره.اتاقها تمییز .نوروز ۹۸ رو به اتفاق خانواده در اونجا گذروندیم.واقعا به همه پیشنهاد میکنم.ممنون از آیهو
سیستم تلویزیونى ضعیف
رفتار پرسنل بسیار مودبانه بود . در کل هتل خوبی بود فقط در بخش پارکینگ بعضی مواقع به دلیل شلوغی باز کردن راه برای ماشین و خروج از پارکینگ کمی وقت گیر میشد. مورد دیگر اینکه بخش فست فود رستوران کیفیت خوبی نداشت .
رفتار پرسنل
برخورد بسیار خوب کارکنان ولی وای فای ضعیفه
موقعیت مکانی هتل عالی بود. برخورد پرسنل بسیار عالی و خونگرم بود مخصوصا خانه دار طبقه اول و پرسنل رستوران. صبحانه کامل بود غذای رستوران جهت ناهار بد نبود. تنها ایرادی که داشت دوبار ظرفی در رستوران دیدم که مشخص بود تازه شسته شده ولی متاسفانه تمیز نبود. ملحفه ها تمیز بود و همه چی عالی. حتما سفر بعدی هم همین هتل را انتخاب می کنم.
رفتار بسیار محترمانه بالاخص با کودکان. رستوران با کیفیت. نظافت خوب. به نظر من مدیریت خوبی داره. من اگه دوباره برم اصفهان همین هتل خواهم رفت. البته من سویت گرفته بودم
در کل در حد هتل ۴ ستاره نبود
بسيار كم توجه و بى دقت
دستتون درد نکنه
كاركنان مودب و با احساس مسووليت.
بسیارخوب
به نظرم یکی از بهترین هتلهاست وقیمتشم خوبه
تمیزی.برخورد پرسنل. صبحانه و ناهارو شام.نزدیکی به جاهای دیدنی .رسیدگی و پاسخگویی و ....و کلا ازهمه لحاظ عالی بود و ما خیلی راضی بودیم.
بسیار تمیز و عالی و تشکر از همکاری جاباما
موقعیت نزدیک به آثار تاریخی برخورد خوب کارمندان
سلام من از هتل پیروزی خیلی راضی بودم هم موقعیت مکانیش خیلی خوب بود هم تمیزی هتل و برخورد کارکنان شب بسیار خوبی رو در اونجا داشتم ..من با اینکه تنها اومدم ولی منو رو پذیرفتن چون یه خانم تنها باید حتما از اماکن نامه بگیره ولی این هتل ممنوعیتی نداشت ..و دوست دارم بازم ب شهر زیبای اصفهان سفر کنم و در این هتل اقامت داشته باشم..با ارزوی پیروزی و سربلندی برای همه هتل دارن کشور مخصوصا کارکنان م...
به نظرم هتل احتیاج به بازسازی و مرمت دارد. اینترنت هم که به هر شیوه‌ ای خواستم استفاده کنم، به نتیجه نرسیدم .
هتل قابل قبول هست در حد 4 ستاره و به نظر من از خوب های اصفهان هست با کارکنان زحمت کش و خوش برخورد، همان طور که از عکس ها پیداست نظافت و تمیزی اتاق ها قابل قبول است. قیمت ها با تخفیف خیلی خوبه و موقعیت هتل خوب بود
به لحاظ معماری هتل زیباست ، فضای پارکینگ ها در حال گسترش و توسعه است ، دسترسی به نقاط گردشگری مانند میدان نقش جهان و زاینده رود بسیار عالیست .
ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم برخورد پرسنل عالی تمیزی اتاق ها واقعا خوب بود و محیط هتل بسیار خوب صبحانه هتل هم دارای تنوع مناسب و خوب بود و پارکینگ خیلی خوبی داره و مکان هتل هم بسیار جای خوبیه و با چند دقیقه پیاده روی همه جاهای خوب و دیدنی در دسترسه این هتل در کل خوب بود و راضی بودیم و پیشنهاد میکنم به دوستان
صبحانه بد نبود اما غذاي رستوران كيفيت خوبی نداشت، داخل كباب برگ كاملا قرمز و نپخته بود و كباب كوبيده بسيار خشك بود، مثل اينكه كلش سويا بود... بابت پاركينگ هم هميشه دقايقي بايد معطل ميمانديم، اما در كل چون هتل تميز بود من پسنديدم.
متوسط
هتل خوبي بود، موقعيت عالي ، تنها مشكل هتل پاركينگ هست كه گفتن پر هست و با دردسر فراوان در خيابان پارك كردم .
در كل هتل خوبي است بخصوص از لحاظ نزديكي به ميدان نقش جهان و اماكن ديدني، امكانات هتل قابل قبول است ولي كيفيت اتاق ها در طبقات مختلف متفاوت است، برخورد كاركنان هتل خوب و محترمانه بود. منوي صبحانه خيلي مفصل نبود ولي از نظر من قابل قبول بود.
اتاقها تمیز و مناسب است اما با توجه به فضای سرویس بهداشتی با وجود قرار گرفتن وان حمام کردن و دوش گرفتن مشکل است در عین حال که سرویس فاقد وسایل اصلاح آقایان میباشد ، کیفیت صبحانه خوب است ولی در این هتل با وجود میهمانهای خارجی و داخلی بهتر است که صبحانه با تنوع بیشتری سرو شود .
موقعیت مکانی
صبحانه آن کمی ضعیف بود .
تنوع صبحانه كم بود و اصلا راضي كننده نبود .
من سه بار در این هتل اقامت داشتم، هتل موقعیت مکانی خوبی دارد از نظر نزدیکی به اماکن دیدنی و دسترسی به مراکز خرید و رستوران ها، نظافت اتاق ها مناسب است و برخورد پرسنل محترمانه، امکانات اتاق در حد هتل ۴ ستاره مطلوب است. اما کیفیت و تنوع صبحانه بسیار معمولی است، آب معدنی رایگان در اتاق نیست و صدای اتاق های کناری کاملا شنیده میشود. در جمع درصورت سفر بعدی مجددا این هتلو برای اقامت انتخاب میکنم با تخفیف ایران هتل، امکاناتی که از این هتل دریافت میکنید برابر باهزینه ای است که صرف کردین بدون تخفیف شاید انتخاب های بهتری هم در اصفهان باشه
-خدمات مناسب توام با احترام به میهمان -مشکلات فضای نامناسب برای پارک خودرو در پارکینگ هتل
بسیار عالی
همه چی عالی بود از اتاق گرفته تا برخورد کارکنان و غذا جاشم که حرف نداشت
كاركنان خيلي خوب بودند
نبود سرویس بهداشتی ایرانی داخل اتاق ها و همچنین نامناسب بودن شرایط وان و حموم اتاق. قیمت مینی بار هم زیاد بود بقیه موارد خوب بود.
عالي بود
برخورد کارکنان خوب بود. اتاق‌های طبقه اول و سوم بازسازی شده و نسبت به طبقه دوم شرایط خیلی بهتری دارند.
با توجه به اینکه هدف از دریافت نظر کاربر، دریافت فیدبک برای خدمات هتل و بهبود سرویس دهی است، موارد مورد نظر را مطرح میکنم. 1- در تمام دنیا هتل هایی با عنوان No Smocking rooms hotels وجود دارند. با توجه به اینکه کشیدن سیگار یک امر شخصی تلقی میشه، تمام این هتلها در مرحله رزرواسیون ملزم به اطلاع رسانی در مورد منع استعمال سیگار در اتاق هستند تا مشتری در صورت لزوم از اقامت تو اون هتل صرف نظر کنه. 2- کیفیت صبحانه هتل به اون شکلی که انتظار میرفت نبود البته در مجموع خوب بود. در مجموع با توجه به محل جغرافیایی هتل از اقامت تو این هتل رضایت داشتم. اما دو مورد بالا به نظر من حتما باید رفع شود.
خوب
هتل از نظر موقعیت مکانی بسیار خوب بود ، از نظر پارکیزگی و بقیه موارد هم واقعا راضی بودم فقط مشکلی که وجود داشت و به پذیرش هم این مساله گفتم این بود که تشک ها اصلا راحت نبود و درها هم بسیار محکم بسته میشد(اهرم کنترلی برای اینکه محکم به هم کوبیده نشه نداشت) و آرامش را بهم میزد . از سایت ایران هتل آنلاین هم بسیار راضی بودم و به همه همکارانم هم پیشنهاد دادم از این سایت رزرو خودشون انجام بدن چون هم از هتل ارزانتر هست و هم سایت بسیار مطمئنی میباشد
رفتار پرسنل عادی بود. موقعیت قرارگیری هتل خیلی خوب بود. امکانات اتاق مناسب بود اما کیفیت پایین داشتن.
در کل خوب بود. جای پارک خیلی کم بود
یک هتل چهار ستاره ی عالی، پرسنل از مهماندار هنگام ورود گرفته تا پرسنل پذیرش و رستوران همه مودب و خوش برخورد،موسیقی سنتی داخل رستوران فوق العاده ایده ی خوبی بود، اتاق تمیز و مرتب با امکانات رفاهی مناسب، کمی نگران بودیم که در حاشیه ی خیابان هست صدای ماشین آزاردهنده باشه اما خوشبختانه آرامش کامل برقرار بود و حتی مثل اکثر هتل ها که صبح ها صدای پرسنل خانه داری ایجاد مزاحمت میکنه نبود .
موقعیت هتل، پاکیزگی مجموعه و برخورد پرسنل همه بسیار خوب بود در مجموع از اقامت در این هتل بسیار راضی بودیم
به طور کلی هتل خوبی بود. اما میتونست بهتر باشه. اولا پارکینگ که خیلی شلوغ بود و باید سوئیچ رو تحویل بدید تا مدام ماشینهارو جابجا کنن و شب اول که مراسم عروسی یا شایدم عقد در هتل برگزار میشد و باید پارکینگ رو میدید که چه خبر شده بود و صدای مراسم هم به نوعی توی حمام اتاق میومد. روز دوم با اینکه زده بودیم اتاق نیازی به تمیز کردن نداره اما باهام تماس گرفتن و دوباره ازم سؤال کردن و تأیید گفتن که خوب من از اینکار بدم نیومد اما ممکنه دیگران خوششون نیاد. کف اتاق ها هم که به جای موکت پارکت هست که اصلا خوشم نیومد و حس خوبی نداشت. مخصوصا نصف شب بخواید برید سرویس صدای پای شما دیگران رو هم بیدار میکنه. صبحانه هم تنوعش به نسبت خوب بود، اما میتونست بهتر هم باشه. اتاق کناری وقتی با تلفن صحبت میکرد صداش توی اتاق ما میومد و کمی آزار دهنده بود.
با سلام، دسترسی خیلی خوب. موقعیت خیلی خوب. علی رغم قدیمی بودن پاکیزگی و امکانات خوب. پرسنل آموزش دیده. رفتار پرسنل محترمانه. خانه داری و خدمات خوب. اینترنت خوب. صبحانه متوسط تا خوب. پارکینگ ضعیف. قطعا در ایام شلوغ و پر مسافر چالش پارکینگ جدی تر خواهد بود. از آنجا که جابجایی خودرو داخل پارکینگ و درمواقع ضروری توسط نگهبان هتل صورت میگیره پیشنهاد می کنم کلید یدک خودرو همراهتون باشه.
با توجه به فضای کم پارکینگ در ایام تعطیل و شلوغ مشکات زیادی وجود دارد
صبحانه نسبت به هتل های دیگر بسیار محدود و مختصر بود ، پارکینگ مناسبی نداشت و کمبود جا کاملا مشهود بود که البته باتوجه به نزدیکی به اماکن رفاهی و از همه مهمتر وجود اسنپ با کرایه حمل و نقل مناسب نیاز چندانی به استفاده از ماشین شخصی دیده نمیشد . تمیزی اتاق ها بسیار مناسب بود و غذای رستوران هتل نیز متوسط بود . به صورت کلی میتوان گفت برای من که به منظور کاری میهمان هتل بودم بجز صبحانه بقیه موارد از سطح قابل قبولی برخوردار بود.
همه چیز خوب بود فقط پارکینگ ناماسب ان باعث شده عملا از خودرو در سفر نمی توان استفاده کرد.
در اول فروردین ما در این هتل اقامت داشتیم که هتل خوبی بود. دسترسی به اماکن اصفهان خیلی خوب بود. صبحانه خیلی خوبی داشت یعنی در حد 4 ستاره بود. غذای خود هتل خوب بود فقط کمی گران بود . فقط برای پارکینگ کمی اذیت شدیم. ولی در مجموع هتل خیلی خوبی بود و توصیه میکنم. اینترنت هتل هم خیلی خوب بود.
هتل در تمامی بخش ها عالی بود به جز غذای رستوران که اصلا خوب نبود
برخورد کارکنان عالی/فضای هتل قابل قبول و‌خوب/پارکینگ هتل فضای بسیار کم به نسبت تعداد اتاق و کمبود جا/صبحانه کامل/دسترسی به اماکن دیدنی خوب،... در کل همه چیز خوب بود بجز پارکینگ و برخورد نگهبان در بدو ورود که به هیچ وجه قابل قبول نبود...
همه چیز عالی بود ممنون از کارکنان هتل
فضاى اتاق و امكانات آن بسيار راضى كننده بود، صبحانه آن نيز در حد انتظار و كامل بود. تنها ضعف آن دسترسى به اينترنت بود كه به گفته مسئول هتل خارج شدن آن از دسترس موقتى بود. در حد ٤ ستاره داخلى و با توجه به هزينه هاى پرداخت شده بسيار خوب بود
واقعا هتل خوبی بود...از همه نظر...هرچیزی که لازم داشتیم سریع فراهم می کردن، کیفیت صبحانه هم خیلی خوب بود...موقعیت هتل هم واقعا عالی بود...پیاده تا 33 پل ده دقیقه راه داشتیم و اطراف هتل مراکز خرید خیلی خوبی بود. فقط آنتن دهی وای فای داخل اتاق یک مقدار ضعیف بود
به نظرم هتل تمیز و خوبی بود فضای اتاق ها خیلی دلباز بود و سرویس بهداشتی تمیزی داشت اما منوی صبحانه در حد هتل چهار ستاره نبود
براي من كه از تهران به اصفهان وارد شدم رسيدن به هتل بسيار راحت بود. موقعيت مكاني هتل براي دسترسي به اماكن ديدني خيلي خوب بود. برخورد كاركنان واقعا خوب بود. نظافت اتاق و سرويس بهداشتي و رستوران بسيار خوب بود. كيفيت غذاي رستوران هم به نظر من بد نبود. صبحانه قابل قبول بود. فكر مي كنم تنها ايراد هتل محدود بدون فضائ پاركينگه كه به ناچار مي بايست سوويچ خودرو را به مسؤول پاركينگ تحويل دهيد. در مجموع همه چيز رضايت بخش بود.
هتل خوبی بود ..تمیز بود ..4 ستاره خوبی بود.برخورد کارکنان خوب بود..ممنون از پیشنهاد جاباما
کیفیت هتل در حد مطلوب بود
دسترسی به نقاط دیدنی شهر خوبه فضای داخلی دلبازی داره و اتاق ها هم مناسبند رفتار پرسنل هم خوب بود صبحانه خیلی خوبی داره
پاکیزگی و تمیز هتل عالی و کارکنان بسیار مودب و پیگیر بودند. فقط تنوع منوی صبحانه کم بود.
رستوران خیلی ضعیف است صبحانه در سطح هتل ۴ستاره نبود حدود ۵نفر با بیشتر پرسنل درمحل سرو صبحانه قدم میزنند هر چند هدف انها در ظاهر سرویس دهی است اما عموما به میزان و نحوه سرو صبحانه ازطرف مسافران نگاه میکنند که این خوش ایند نیست و این تعداد نفر غیر ضروری است و باید به انها اموزش داده شود نحوه سرو صبحانه و صرف ان را اینقدر دقت نکنند چون احساس راحتی نمیکنیم
کارکنان عالی
با توجه به ۴ ستاره بودن سرویس ها هم هماهنگی با درجه تعیین شده دارد.
انتظارم از یک هتل 4 ستاره بیشتر از این بود ولی در کل خوب بود.
سلام هتل بسيار عالي و خوب.
کارکنا ن و مجموعه پرسنل آنجا خوب و حرفه ای بودند اما فضای پارکینگ مناسب نبود وبا اذیت همراه بود.دوم اینکه انتظار میرود در هتلها بخصوص در اصفهان که شهر توریستی و گردشگری است در بدو ورود مهمانان فرد ی بعنوان مسئول معرفی شهر و جاذبه های گردشگری انتخاب تا در صورت نیاز راهنمایی لازم به گردشگران انجام پذیرد و این امر مربوط به تمامی هتلها است و این قضیه حالت عمومی دارد و ربطی به هتل خاصی ندارد.موفق باشید.
کارکنان خوب و مودب بودند و کمک و راهنمایی مناسبی دارند.
من چند نوبت است که به این هتل مراجعه می کنم بخش پذیرش در نوبت صبح خوب نبود و در كلاس يك هتل ٥ستاره برخورد نميكند هم در زمان پذيرش و چك اوت
پرسنل مودب و برخورد محترمانه انها قابل تقدیر بود
همه چيز به غير از غذا خوب بود غذا خيلي ضعيف بود
محل مناسب وكيفيت قابل قبول
واقعا 4ستاره بود. ممنون
شب تقاضای خشکشویی داشتم، در دسترس نبود. صبحانه متنوع نبود. موقعیت جغرافیایی عالی بود. شام باکیفیت بود.
برخورد کارکنان خوب بود-کیفیت رستوران رضایت بخش بود و قیمت مناسب-موقعیت هتل و دسترسی به بازار ونقش جهان خیلی خوب بود-نورگیری اتاق سوییت بد بود- در سرویس آزار دهنده بود و رسیدگی نشد..از اینترنت با وجود رمزدهی نتوانستیم استفاده کنیم
تنها موقعيت هتل خوب بود،
هتل متوسطي بود- در طول روز سروصداي كساني كه به اتاق هاي ديگه سرويس مي دادن، آرامش رو از بين مي برد- در قسمت لابي جواب دهي ضعيف بود، خانم هايي كه در رستوران كار مي كردن اصلا به كارشون وارد نبودن- با وجودي كه براي دو نفر رزرو داشتيم مطمئن نبودن و مشكل ايجاد مي كردن.
درودبه نظر بنده رستوران هتل ضعيف بود.
هتل خوب و مناسبی بود و موقعیت آن خوب بود
عالی
در مدت اقامت در این هتل مشکلی نداشتم فقط اینترنت اتاق خیلی ضعیف بود طوریکه در واقع غیر قابل استفاده بود. غیر از این مورد همه چی عالی بود
هتل بسیار خوبی بود. تمیز. سرعت اینترنت خوب بود. داخل اتاق کتری برقی بود با چای لیپتون و شکر که خیلی قابل تقدیر بود. این روزا هتل ها کتری برقی نمی ذارن تا پول چایی رو جدا حساب کنن. محل قرار گرفتن هتل خوب بود. دسترسی خوب. لابی شیک.فقط در اتاق ها خیلی نازک بود و یک تیم ورزشی اومده بودن که تا 2 نصفه شب سروصدا می کردن و صداشون کامل تو اتاق شنیده می شد. اگرچه مسوولین هتل تذکر دادن ولی فایده نداشت. اگر می خواین شب زود بخوابید مراقب باشین یه جا اتاق بگیرید که همسایه هاتون شلوغ نکنن وگرنه صدا نمیذاره بخوابین
هتل پیروزی با اینکه چهار ستاره است در حد پنج ستاره میباشد اتاقهای تمیز با امکانات عالی صبحانه بسیار خوب ومتنوع وبرخورد پرسنل عالی بود
در آذر ماه 95 در این هتل اقامت کردیم. هتل راحتیه، موقعیت مکانی و صبحانه بسیار خوبی داشت.
تمیزی اتاق و امکانات راضی کننده بود. در مجموع همه چیز خوب بود.
همه چی عالی بود رضایت کامل داشتم
خيلي خوب بود
صبحانه و اتاقها هم خوب بودن
برخورد پرسنل و امکانات هتل و اتاق ها خوب بود و من از اقامت در این هتل راضی بودم.
برخورد محترمانه پرسنل ، خدمات مرتب ایشان و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب هتل رو از محاسن. رستوران با کیفیتِ پایین نداشتن استخر رو از معایب دیدم.پیروز باشید
رفتار و برخورد پرسنل عالی
خوب.قابلیت بهتر شدن
خوب است
بطور معمول در ایران از یک هتل چهار ستاره نهایتا میتوان در حد هتل سه ستاره انتظار داشت . ولی هتل پیروزی واقعا امکاناتی در حد چهار ستاره اش دارد. هتلی قدیمی است که به خوبی بازسازی شده است بطوری که احساس میکنید نوساز است. اتاقها و خصوصا ملافه ها کاملا تمیز بود . سرویس بهداشتی و حمام بدون ایراد وتمیز بود. تنوع صبحانه و کیفیت آن هم رضایتبخش بود.
لابی هتل خوب و مناسب - داشتن پارکینگ امتیاز خوبی برای هتل بود- نظافت اتاقها در حد قابل قبول وای فای فقط در لابی و انتهای راهرو قابل دسترسی بود و در مورد کیفیت غذا به عرض میرسونم که بنده از سرو صبحانه کاملا رضایت داشته ولی از کیفیت غذا در وعده ناهار رضایت زیادی نداشتم
عالی تنها ایراد ضعیف بودن انتن wifi در اتاق