هتل نگین جی اصفهان

اصفهان، ميدان احمد آباد، خيابان جی، بعد از چهارراه شهید رجایی
4.3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل نگین جی اصفهان

هتل نگین جی اصفهان واقع در خیابان جی در سال ۱۳۸۴ افتتاح و جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان این هتل دو ستاره در ۳ طبقه بنا و دارای ۲۰ باب اتاق و سوئیت اقامتی می‌باشد. هتل نگین جی با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب، آرزوی اقامتی آرام و به یادماندنی را برای شما میهمانان گرامی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین جی اصفهان

نگین جی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
135,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
135,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
135,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
135,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
135,000
تومان
10 بهمن
جمعه
135,000
تومان
11 بهمن
شنبه
135,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
135,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
135,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
135,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
135,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
234,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
234,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
234,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
234,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
234,000
تومان
10 بهمن
جمعه
234,000
تومان
11 بهمن
شنبه
234,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
234,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
234,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
234,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
234,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
234,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
234,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
234,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
234,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
234,000
تومان
10 بهمن
جمعه
234,000
تومان
11 بهمن
شنبه
234,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
234,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
234,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
234,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
234,000
تومان
نگین جی-اتاق سه نفره
اتاق سه نفره
هتل یار
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
306,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
306,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
306,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
306,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
306,000
تومان
10 بهمن
جمعه
306,000
تومان
11 بهمن
شنبه
306,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
306,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
306,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
306,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
306,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-سوئیت چهارتخته
سوئیت چهارتخته
هتل یار
348,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
348,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
348,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
348,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
348,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
348,000
تومان
10 بهمن
جمعه
348,000
تومان
11 بهمن
شنبه
348,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
348,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
348,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
348,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
348,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
هتل یار
417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
417,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
417,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
417,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
417,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
417,000
تومان
10 بهمن
جمعه
417,000
تومان
11 بهمن
شنبه
417,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
417,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
417,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
417,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
417,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-سوئیت شش تخته
سوئیت شش تخته
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
10 بهمن
جمعه
485,000
تومان
11 بهمن
شنبه
485,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نگین جی اصفهان

آسانسور
نمای خیابان
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
زمین ورزشی
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پارک کودک
نمای کوچه
ترانسفر رفت با هزینه
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
گیم نت
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
سالن صبحانه خوری
صندوق امانات
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
خشکشویی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات اتو
فكس
خدمات تهيه بليط
سالن كنفرانس
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
آرايشگاه مردانه
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات ترانسفر پولي
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
خدمات نگهداری کودک
سالن بيليارد
آرايشگاه زنانه
نمای پاسیو
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
اينترنت در لابی
كافی شاپ
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
سالن همایش
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
خدمات تهیه بلیط
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن کنفرانس
خدمات تور
کافی نت
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تالار عروسی
سرویس بهداشتی فرنگی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
پاركينگ
کپسول آتش نشانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
سرویس فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
سالن امفی تیاتر روباز
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
سرویس ایرانی
اینترنت
گشت غیررایگان
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
رمپ
ماساژ غیررایگان
رستوران ایرانی
مرکز خرید
فکس
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
صبحانه

آدرس هتل نگین جی اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین جی اصفهان

(19 نظر)
هتل بسیار تمیز و خوبی بود، برخورد کارکنان هم خوب بود، فقط صبحانه خیلی خوب نبود
پرسنل عالی و مهربون ، نسبت به هزینه ای که میکنید واقعا میارزه
نقاط قوت:
بسیار خوب و راضی کننده
نقاط ضعف:
فقط سر و صدا خیلی زیاد بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب اتاق خوب و صبحانه خوب
نقاط ضعف:
حمام اصلا مناسب نبود آب قطع بود شب اول ، شب دوم هم که آب سرد و گرم میشد
نسبتاٌ خوب بود.
هتل خوبیه . مخصوصا کارکنان پذیرش هتل بسیار عالی و خوشرو و خوش برخورد هستن . من این هتل و به بقیه پیشنهاد میکنم. فقط صبحانه رو روش خیلی حساب نکنین.
همه چیز خوب بود فقط برای تهویه هوای اتاق ها هم لازمه یه فکری بشه..
نقاط قوت:
رفتار کارکنان هتل بسیار محترمانه بود امکانات داخل اتاق مناسب بود. سشوار، واکس کفش و ... ایستگاه اتوبوس brt نزدیک هتل است
نقاط ضعف:
در مدت اقامت رستوران هتل فعال نبود
متوسط رو به پايين
هتل بسیار خوب، شیک و با امکانات رفاهی مناسب، داخل اطاق کاملا تمیز و مرتب، برخورد پرسنل عالی بود، صبحانه کامل و با کیفیت بود، پارکینگ مناسب و در مجموع ما از هتل و اقامتمون کاملا راضی هستیم.
به عنوان هتل دو ستاره هتل خوبی هست. بیشتر از ستاره هاش به شما سرویس میدن. تمیز هست و صبحانه قابل قبولی داره. برای یک سفر کاری ارزون قیمت گزینه خوبیه.
سلام. من دو شب در این هتل اقامت داشتم و کاملا ازش راضی هستم. به نظرم نسبت به امکاناتش قیمتش خیلی مناسب هست.
یکی از بدترین هتل ها سرو صدای زیاد بدلیل وجود تالار صبحانه با کیفیت خیلی پایین
برخورد کارکنان عالی. در حدود امکانات هتل ۲ ستاره خیلی خوب. اتاق ها هم راحت.
یکی از بدترین هتل های اصفهان که میتونه سفرتون رو کاملا خراب کنه. نقاط ضعف : دوری از مرکر شهر- امکانات پایین و سروصدای بسیار زیاد- اینترت با محدودیت و سرعت پایین - صبحانه نه چندان دلچسب - تمیز نبودن اتاق - ارزش پایین در مقابل قیمت
با سلام میخواستم تجربه اقامت یک هفته ای خود را در این هتل با شما دوستان هم به اشتراک بگذارم. هتلی بسیار عالی و با کیفیتی هستش و خوبی که داره به همه اماکن و مکان های گردشگری شهر از خیابان های کم ترافیک و اتوبان نزدیک هتل به راحتی قابل دسترس می باشد. داخل اتاق تجهیزاتی همچون چایی ساز و چایی و نسکافه و نبات و... که در همه هتل ها یا نیست یا پولیه بصورت رایگان می باشد. خلاصه نسبت به قیمیتی که میدید بهترین هتل در اصفهان هتل نگین جی هستش شک نکنید. یا حق
با سلاممن سفر زیاد به اصفهان دارم و خیلی از هتل های گرون قیتش رو رفتم اما وقتی رفتم به این هتل دیگه هتل دیگه ای رو رزرو نکردم و همین هتلو همیشه رزرو کردم.کلی بگم از نظ سرویس دادن و کیفیت و تمیزی و برخورد عالی می باشد.نسبت به هزینه ای که میکنید بهترین مورده.
نقاط قوت:
با سلام برخورد بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برگزاری مراسم ها تا پاسی از شب که موجب سرو صدا می شود
هتل نوساز و تمیزی بود.. سرویس بهداشتی خیلی تمیز بود..برخورد پرسنل خیلی خوب بود.. در کل هیچ مورد منفی ای پیش نیومد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین جی اصفهان

مهمانان هتل نگین جی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین جی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین جی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین جی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین جی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.