هتل نگین جی اصفهان

اصفهان، ميدان احمد آباد، خيابان جی، بعد از چهارراه شهید رجایی
4.3
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل نگین جی اصفهان

هتل نگین جی اصفهان واقع در خیابان جی در سال ۱۳۸۴ افتتاح و جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان این هتل دو ستاره در ۳ طبقه بنا و دارای ۲۰ باب اتاق و سوئیت اقامتی می‌باشد. هتل نگین جی با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب، آرزوی اقامتی آرام و به یادماندنی را برای شما میهمانان گرامی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین جی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
973,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
973,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
973,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
973,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
973,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
973,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
973,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
973,000 تومان
یک تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
850,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,318,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,318,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,318,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,398,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,398,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,398,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,398,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,398,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,398,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,398,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,398,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,398,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,398,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,398,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,398,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,398,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,398,000 تومان
دو تخته تویین بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,318,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,318,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,318,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,318,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
1,318,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,318,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,318,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,318,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,318,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,318,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
1,318,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,318,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,318,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,318,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,318,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,318,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
1,823,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,823,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,823,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,823,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,823,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,823,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,823,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,823,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,823,000 تومان
سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,785,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,785,000 تومان
اتاق سه نفره (دو تخت یک نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
1,785,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,785,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,785,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,785,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,785,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,785,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,253,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,253,000 تومان
سوئیت چهار تخته - 1خوابه ، تخت یا کاناپه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,248,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,248,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره (سه تخت یک نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,248,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,248,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,248,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,248,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,248,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,248,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته - 1خوابه ، تخت یا کاناپه
هتل یار
2,673,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
2,673,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,673,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
2,673,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,673,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,673,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,673,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,673,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,720,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سوییت 1 خوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,673,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,673,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,673,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,673,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,673,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,673,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت شش تخته - 2خوابه، تخت یا کاناپه
هتل یار
3,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
3,098,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
3,098,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
3,098,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,098,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,098,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,098,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,098,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
3,188,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,188,000 تومان
سوییت دو خوابه شش نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
3,098,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,098,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,098,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,098,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,098,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,098,000 تومان

امکانات اتاق های هتل نگین جی اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
تالار پذیرایی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
کافی نت
پاركينگ
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
اتاق بازی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
سالن امفی تیاتر روباز
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
پذيرش 24 ساعته
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات ترانسفر پولي
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
آرايشگاه زنانه
نمای پاسیو
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
سالن كنفرانس
رخت آویز
صبحانه

آدرس هتل نگین جی اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین جی اصفهان

(28 نظر)
نقاط قوت:
لاندری امکانات
نقاط ضعف:
لوکیشن برخورد پذیرش صبح
هتل خوبی بود و کارکنان هم بسیار با ادب و پیگیر بودند فقط متاسفانه مشکل پارکینگ داشت.
اگرفرصتی پیش بیاید دوست دارم بازم مهمان هتل جی بشوم
نقاط قوت:
برخورد خوب و فضای اتاق ۳۱۵ خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت مناسب و رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت مناسب و رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
هزینه های بالا و امکانات کم(شام و نهار)
نقاط قوت:
تمیزبرخورد خوب پرسنلموقعیت مناسب و خارج از شلوغی شهر
نقاط ضعف:
اتاق کوچکقدیمیتهویه نامناسبقیمت بالا نسبت به امکانات
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود. بهداشت اتاق خوب بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ مناسبی نداشت.
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود.موقعیت مکانی هتل خوب بود.برخورد پرسنل خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق خیلی گرم بود تا صبح عرق میریختیم.داخل اتاق حوله نبود
نقاط قوت:
چای ساز داره
نقاط ضعف:
چای ساز داره
به نسبت قیمت و امکانات و برخورد پرسنل بسیار خوب بود
نقاط قوت:
تمیز بودن سوئیت و پاسخگویی پرسنل آسانسور خلوت و مینی بار خوب صبحانه کامل و محیطی خوب و آرام و wfi خوبی داشت...
نقاط ضعف:
تمیز بودن سوئیت و پاسخگویی پرسنل آسانسور خلوت و مینی بار خوب صبحانه کامل و محیطی خوب و آرام و wfi خوبی داشت...
در کل خوب بود و من و خانواده ام رضایت داریم وبا توجه به قیمت مناسب این هتل اگر به اصفهان مسافرت کنیم همین هتل را انتخاب میکنیم.... با تشکر از اسنپ تریپ...
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود .
نقاط ضعف:
همه چیز عالی بود .
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
آب معدنی داخل اتاق پولی بود که این خیلی جالب نبود .
خوب بود
نقاط قوت:
پرسنا خوبی داشتند,و قیمت نسبت به امکانات خوب بود
نقاط ضعف:
پرسنا خوبی داشتند,و قیمت نسبت به امکانات خوب بود
هتل بسیار تمیز و خوبی بود، برخورد کارکنان هم خوب بود، فقط صبحانه خیلی خوب نبود
پرسنل عالی و مهربون ، نسبت به هزینه ای که میکنید واقعا میارزه
نقاط قوت:
بسیار خوب و راضی کننده
نقاط ضعف:
فقط سر و صدا خیلی زیاد بود
نسبتاٌ خوب بود.
هتل خوبیه . مخصوصا کارکنان پذیرش هتل بسیار عالی و خوشرو و خوش برخورد هستن . من این هتل و به بقیه پیشنهاد میکنم. فقط صبحانه رو روش خیلی حساب نکنین.
همه چیز خوب بود فقط برای تهویه هوای اتاق ها هم لازمه یه فکری بشه..
نقاط قوت:
رفتار کارکنان هتل بسیار محترمانه بود امکانات داخل اتاق مناسب بود. سشوار، واکس کفش و ... ایستگاه اتوبوس brt نزدیک هتل است
نقاط ضعف:
در مدت اقامت رستوران هتل فعال نبود
متوسط رو به پايين
هتل بسیار خوب، شیک و با امکانات رفاهی مناسب، داخل اطاق کاملا تمیز و مرتب، برخورد پرسنل عالی بود، صبحانه کامل و با کیفیت بود، پارکینگ مناسب و در مجموع ما از هتل و اقامتمون کاملا راضی هستیم.
با سلاممن سفر زیاد به اصفهان دارم و خیلی از هتل های گرون قیتش رو رفتم اما وقتی رفتم به این هتل دیگه هتل دیگه ای رو رزرو نکردم و همین هتلو همیشه رزرو کردم.کلی بگم از نظ سرویس دادن و کیفیت و تمیزی و برخورد عالی می باشد.نسبت به هزینه ای که میکنید بهترین مورده.
نقاط قوت:
با سلام برخورد بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برگزاری مراسم ها تا پاسی از شب که موجب سرو صدا می شود
هتل نوساز و تمیزی بود.. سرویس بهداشتی خیلی تمیز بود..برخورد پرسنل خیلی خوب بود.. در کل هیچ مورد منفی ای پیش نیومد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین جی اصفهان

مهمانان هتل نگین جی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین جی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین جی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین جی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین جی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.