هتل نگین جی اصفهان

اصفهان، ميدان احمد آباد، خيابان جی، بعد از چهارراه شهید رجایی
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل نگین جی اصفهان

هتل نگین جی اصفهان واقع در خیابان جی در سال ۱۳۸۴ افتتاح و جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان این هتل دو ستاره در ۳ طبقه بنا و دارای ۲۰ باب اتاق و سوئیت اقامتی می‌باشد. هتل نگین جی با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب، آرزوی اقامتی آرام و به یادماندنی را برای شما میهمانان گرامی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین جی اصفهان

نگین جی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
226,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
226,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
30 مهر
جمعه
226,000
تومان
1 آبان
شنبه
226,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
226,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
226,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
226,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
226,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
226,000
تومان
7 آبان
جمعه
226,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
30 مهر
جمعه
386,000
تومان
1 آبان
شنبه
386,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
386,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
386,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
386,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
386,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
386,000
تومان
7 آبان
جمعه
386,000
تومان
اقامت 24
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
30 مهر
جمعه
386,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
30 مهر
جمعه
386,000
تومان
1 آبان
شنبه
386,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
386,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
386,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
386,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
386,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
386,000
تومان
7 آبان
جمعه
386,000
تومان
اقامت 24
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
30 مهر
جمعه
386,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-اتاق سه نفره
اتاق سه نفره
هتل یار
508,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
508,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
508,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
508,000
تومان
30 مهر
جمعه
508,000
تومان
1 آبان
شنبه
508,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
508,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
508,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
508,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
508,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
508,000
تومان
7 آبان
جمعه
508,000
تومان
اقامت 24
508,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
508,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
508,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
508,000
تومان
30 مهر
جمعه
508,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
نگین جی-سوئیت چهارتخته
سوئیت چهارتخته
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
30 مهر
جمعه
550,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
30 مهر
جمعه
550,000
تومان
1 آبان
شنبه
550,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
7 آبان
جمعه
550,000
تومان
نگین جی-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
هتل یار
655,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
655,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
655,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
655,000
تومان
30 مهر
جمعه
655,000
تومان
1 آبان
شنبه
655,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
655,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
655,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
655,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
655,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
655,000
تومان
7 آبان
جمعه
655,000
تومان
نگین جی-سوئیت شش تخته
سوئیت شش تخته
هتل یار
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
779,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
779,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
779,000
تومان
30 مهر
جمعه
779,000
تومان
1 آبان
شنبه
779,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
779,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
779,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
779,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
779,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
779,000
تومان
7 آبان
جمعه
779,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نگین جی اصفهان

سالن کنفرانس
خدمات اینترنتی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات خانه داری
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
آتلیه
مسلط به زبان انگليسی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
ميز
پذیرش 24 ساعته
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار رایگان
صندوق امانات در لابی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
پرداخت ویزا و مسترکارت
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
سالن كنفرانس
رخت آویز
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات ترانسفر پولي
نمای کوچه
پذيرش 24 ساعته
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
بازی ویدئویی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
آرايشگاه زنانه
نمای پاسیو
زمين تنيس
گشت نیم روزی
صبحانه رایگان
کافی نت
آسانسور
نمازخانه
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
اعلام حریق
دستگاه خودپرداز
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
فست‌فود
سرویس بهداشتی ایرانی
تالار پذیرایی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
اینترنت در لابی
ماساژ
سالن امفی تیاتر روباز
سوئیت
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
اطفای حریق
اتاق بازی
فضای سبز
اتاق چمدان
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
سالن ورزشی
فکس
تلفن
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
صبحانه

آدرس هتل نگین جی اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین جی اصفهان

(17 نظر)
خوب بود
نقاط قوت:
پرسنا خوبی داشتند,و قیمت نسبت به امکانات خوب بود
نقاط ضعف:
پرسنا خوبی داشتند,و قیمت نسبت به امکانات خوب بود
هتل بسیار تمیز و خوبی بود، برخورد کارکنان هم خوب بود، فقط صبحانه خیلی خوب نبود
پرسنل عالی و مهربون ، نسبت به هزینه ای که میکنید واقعا میارزه
نقاط قوت:
بسیار خوب و راضی کننده
نقاط ضعف:
فقط سر و صدا خیلی زیاد بود
نسبتاٌ خوب بود.
هتل خوبیه . مخصوصا کارکنان پذیرش هتل بسیار عالی و خوشرو و خوش برخورد هستن . من این هتل و به بقیه پیشنهاد میکنم. فقط صبحانه رو روش خیلی حساب نکنین.
همه چیز خوب بود فقط برای تهویه هوای اتاق ها هم لازمه یه فکری بشه..
نقاط قوت:
رفتار کارکنان هتل بسیار محترمانه بود امکانات داخل اتاق مناسب بود. سشوار، واکس کفش و ... ایستگاه اتوبوس brt نزدیک هتل است
نقاط ضعف:
در مدت اقامت رستوران هتل فعال نبود
متوسط رو به پايين
هتل بسیار خوب، شیک و با امکانات رفاهی مناسب، داخل اطاق کاملا تمیز و مرتب، برخورد پرسنل عالی بود، صبحانه کامل و با کیفیت بود، پارکینگ مناسب و در مجموع ما از هتل و اقامتمون کاملا راضی هستیم.
به عنوان هتل دو ستاره هتل خوبی هست. بیشتر از ستاره هاش به شما سرویس میدن. تمیز هست و صبحانه قابل قبولی داره. برای یک سفر کاری ارزون قیمت گزینه خوبیه.
سلام. من دو شب در این هتل اقامت داشتم و کاملا ازش راضی هستم. به نظرم نسبت به امکاناتش قیمتش خیلی مناسب هست.
یکی از بدترین هتل ها سرو صدای زیاد بدلیل وجود تالار صبحانه با کیفیت خیلی پایین
با سلاممن سفر زیاد به اصفهان دارم و خیلی از هتل های گرون قیتش رو رفتم اما وقتی رفتم به این هتل دیگه هتل دیگه ای رو رزرو نکردم و همین هتلو همیشه رزرو کردم.کلی بگم از نظ سرویس دادن و کیفیت و تمیزی و برخورد عالی می باشد.نسبت به هزینه ای که میکنید بهترین مورده.
نقاط قوت:
با سلام برخورد بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برگزاری مراسم ها تا پاسی از شب که موجب سرو صدا می شود
هتل نوساز و تمیزی بود.. سرویس بهداشتی خیلی تمیز بود..برخورد پرسنل خیلی خوب بود.. در کل هیچ مورد منفی ای پیش نیومد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین جی اصفهان

مهمانان هتل نگین جی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین جی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین جی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین جی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین جی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.