هتل ملل اصفهان

اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، حد فاصل میدان انقلاب و پل فردوسی
-
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل ملل اصفهان

هتل سه ستاره ملل در شهر تاریخی اصفهان بين سی و سه پل و پل فردوسی واقع گردیده است. این هتل در سال 1381 در 6 طبقه تاسیس شده، فاصله آن تا مراکز تاریخی شهر به خصوص سی و سه پل بسیار کم می باشد. هتل ملل با کادری مجرب و خدماتی عالی آماده پذیرایی از میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملل اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
495,000
تومان
9 بهمن
شنبه
495,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
15 بهمن
جمعه
495,000
تومان
16 بهمن
شنبه
495,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
509,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
509,000
تومان
9 بهمن
شنبه
509,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
509,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
509,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
509,000
تومان
15 بهمن
جمعه
509,000
تومان
16 بهمن
شنبه
509,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
747,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
747,000
تومان
9 بهمن
شنبه
747,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
747,000
تومان
15 بهمن
جمعه
747,000
تومان
16 بهمن
شنبه
747,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
747,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
747,000
تومان
9 بهمن
شنبه
747,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
747,000
تومان
15 بهمن
جمعه
747,000
تومان
16 بهمن
شنبه
747,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
762,000
تومان
9 بهمن
شنبه
762,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
762,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
762,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
762,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
762,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
762,000
تومان
15 بهمن
جمعه
762,000
تومان
16 بهمن
شنبه
762,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
762,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
762,000
تومان
اناق دو تخته توئین
اقامت 24
762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
762,000
تومان
9 بهمن
شنبه
762,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
762,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
762,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
762,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
762,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
762,000
تومان
15 بهمن
جمعه
762,000
تومان
16 بهمن
شنبه
762,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
762,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
762,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
970,000
تومان
9 بهمن
شنبه
970,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
970,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
970,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
970,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
970,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
970,000
تومان
15 بهمن
جمعه
970,000
تومان
16 بهمن
شنبه
970,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
970,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
970,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
985,000
تومان
9 بهمن
شنبه
985,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
985,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
985,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
985,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
985,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
985,000
تومان
15 بهمن
جمعه
985,000
تومان
16 بهمن
شنبه
985,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
985,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
985,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
1,192,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,192,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,192,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,192,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,192,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,192,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,192,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,192,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,192,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,192,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,192,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,192,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملل اصفهان

نمازخانه
اينترنت در لابی
لباسشویی
تلویزیون در لابی
فكس
خدمات اتو
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
تلويزيون LCD در لابی
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
خشکشویی
کافی شاپ
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
لابی
اینترنت با سرعت بالا
كافی شاپ
خشکشویی
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
روزنامه رایگان
نمای دریاچه
خدمات اینترنتی
رستوران سنتی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات ترانسفر پولي
محلی برای نشستن
پذيرش 24 ساعته
نمای کوچه
روم سرويس 24 ساعته
خدمات بیدار باش
اینترنت
پارکینگ سرپوشیده
اعلام حریق
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
خدمات خانه داری
کپسول آتش نشانی
آسانسور
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
سشوار
اطفای حریق
تلفن
خدمات بیدارباش
فکس
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
رمپ
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
جعبه کمک های اولیه
پارکینگ
امکانات ویژه معلولین

نظرات کاربران برای هتل ملل اصفهان

(26 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب، قیمت مناسب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب، قیمت مناسب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب برخورد مناسب کارکنان
نقاط قوت:
من یک شب بودم بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
من یک شب بودم بسیار عالی بود
نقاط قوت:
هیچ و صفر
نقاط ضعف:
هیچ و صفر
دوستانی که هتل داری بلد نیستند لااقل به کشورهای همسایه بروند و هتل هایی با ستاره کمتر را ببینند و کیفیت را خودشان مقایسه کنند
نقاط قوت:
دسترسی مناسب به مکانهای مورد نیاز
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب به مکانهای مورد نیاز
بد نبود
هتل تمیز و قشنگ مدیریت خوب و پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق از ویژگیهای برجسته ی این هتل هستنکته ی منفی در این هتل وجود ندارد
هتلی عالی ودلنشین و پرسنلی خوب و محورم
کیفیت پذیرایی و نظافت عالی بود
نقاط قوت:
صبحانه خوب و موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
آسانسور معمولی و اینترنت ضعیف
متوسط بود
هتل در حد یک هتل سه ستاره خیلی خوب بود
با سلام متاسفانه هتل چند مشکل بزرگ داشت. با توجه به گرم شدن هوا هنوز سیستم های سرمایش راه اندازی نشده بود و کلا تهویه مناسبی نداشت. سرویس های بهداشتی هم کلا تهویه نداشت. امکانات هتل بسیار ضعیف و در حد یک هتل سه ستاره نبود. نظافت هم در خیلی سطحی رعایت می شد. برخورد پرسنل هم مناسب نبود. اندازه اتاق ها بسیار کوچک لابی مانند یک رستوران بین راهی بود. خدمات ارائه شده حتی شامل دمپاییی روفرشی یک بار مصرف و بطری آب روزانه و صابون مایع نمی شد. در مقایسه با هتل های دیگر سه ستاره اصفهان از کیفیت بسیار پایین تری برخوردار است.
صبحانه اش عالی بود ولی هیچ چیز دیگرش خوب نبود
هتل در یک مکان بسیار پر سر و صدا است و در زمانی که‌ من حضور داشتم تهویه هتل خراب بود
برخورد پرسنل خوب بود، اتاق ها بد نبود ولی کاملا تمیز بود،غذا و صبحانه معمولی
نقاط قوت:
نزدیک به همه نقاط توریستی و تفریحی رفتار مودب و با احترام پرسنل تمیز و مرتب بودن اتاق صبحانه تقریبا کامل
نقاط ضعف:
پارکینگ نامناسب کوچک بودن حمام و سرویس بهداشتی روشن نبودن سیستم تهویه و سرمایش اتاق (در نوروز)
هتل خوبی‌ بود و در سفر بعدی به ایران و اصفهان بازهم به این هتل خواهم آمد
کلا بد نبود
وضعیت عالی
با عرض سلام و تشکر از پیگیری شما متاسفانه ارزش این هتل نسبت به قیمت آن پایین است و اتاق کوچک کیفیت غذای پایین از نقاط ضعف این هتل می باشد.
اینترنت سرعتش پایین بود و مشکل قطع و وصلی داشت اما در مجموع برای یک هتل 3 ستاره خوب بود
خوب
سرویس دهی مناسب بود و رفتار پرسنل کاملا مودبانه تنها مشکل عدم وجود سرویس دهی ناهار در هتل بود در کل به اندازه هتل سه ستاره باید انتظار داشت نه بیشتر
اتاق دو نفره کوچک 3 در 4رستوران غذای جالبی نداشت.صبحانه خوب بود.محیط تمیز ولی وسایل کهنه بود.پارکینگ در یک ساختمان نیمه کاره بود.پرسنل خوش برخورد.نزدیک به مرکز شهر
مكان بسيار خوب و عالي در كنار درياچه زاينده رود مرتب و تميز با كادري مهربان و مودب .به ما كه خوش گذشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملل اصفهان

مهمانان هتل ملل اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملل اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملل اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملل اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملل اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.