هتل ملک اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک شمالی
2.3
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک اصفهان

هتل دو ستاره ملک در ۳ طبقه و ۳۰ اتاق در قلب شهر اصفهان واقع شده است، این هتل راحتی و آسایش شرق را با پیشرفت و نوآوری غرب در هم آمیخته و امکانات قابل توجهی را جهت رفاه مسافران گرامی فراهم نموده است. هتل ملک واقع در كنار آثار باستاني اصفهان ، اوقات خوشی را برای میهمانان امکان پذیر می سازد. لازم به ذکر است نرخ های اعلام شده مخصوص میهمانان ایرانی می باشد و نرخ برای میهمانان خارجی متفاوت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
1,258,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,258,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,258,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,258,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,258,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,258,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,258,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,258,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,258,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,258,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,258,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,258,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته برای یکنفر
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,258,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,258,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,258,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,258,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,258,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,258,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,258,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,258,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,258,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,258,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,258,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,150,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,198,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,198,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,198,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,198,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,198,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,198,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,198,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,198,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,198,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,198,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,705,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,705,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,705,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,705,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,705,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,705,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,705,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,705,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,705,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,705,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,705,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,580,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,623,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,623,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,623,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,623,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,623,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,623,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,623,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
2,151,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,151,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,151,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,151,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,151,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,151,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,151,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,151,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,151,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,151,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,151,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,988,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل ملک اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
سالن اجتماعات
كافی شاپ
سالن كنفرانس
مینیبار
چای خانه سنتی
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ملک اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک اصفهان

(32 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و‌موقعیت مناسب با توجه به نزدیکی به بازار
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق کوچیک بود سیستم گرمایش و تهویه اگر روشن میکردی اتاق خیلی گرم میشد و اگر خاموش میکردی سرد میشد تهویه مداشت
نقاط قوت:
از شلوغی دور بود
نقاط ضعف:
اتاق ما کوچیک بود ولی اتاق بزرگ هم داشت
نقاط قوت:
رفتار و برخورد خوب
نقاط ضعف:
رفتار و برخورد خوب
نقاط قوت:
سرویس خواب خوب بود، نمای ورودی هتل خوب بود دسترسی به مکانهای دیدنی آسان بود برخورد بعضی از پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی لوکس و تمیز نبود روتختی ها تمیز نبود مینی بار خیلی گرون بود، آب ۴ تومنی، ۱۰ تومن بود، نوشابه ۱۰ تومنی، ۲۵ تومن ما ۴روز اونجا بودیم اتاق رو سرویس نکردن آب جوش لازم داشتیم ندادن، گفتن فقط سرویس چای میدیم اگر پرسنل رو به دودسته جوان و مسن تقسیم کنیم، برخورد افراد مسن خوب و برخورد افراد جوان زیاد خوب نبود صبحانه گرم نداشتن بطور کل بنظرم در حد مسافر خونه بود
نقاط قوت:
برخورد خوب و گرم پرسنل
نقاط ضعف:
در اتاق سه تخته، فضای سرویس خیلی کوچک بود. استفاده از حمام امکانپذیر نبود....
نقاط قوت:
نزدیک بودن به اماکن تفریحی...برخورد خوب پرسنل ومدیریت هتل.درخواستها بموقع انجام میشد
نقاط ضعف:
نداشتن تتوع غذا درمنو هتل
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
نبودن توالت ایرانی در اتاق نبودن میز و صندلی در اتاق که بسیار بد بود چون فقط میشد عملا خوابید در اتاق جای نشستن نبود
نقاط قوت:
خوش اخلاق بودن كاركنان
نقاط ضعف:
خوش اخلاق بودن كاركنان
دومين بار هست اين هتل رو انتخاب كردم و راضي بودم
نقاط قوت:
بجز موقعیت مکانی هیچ نقطه قوتی نداشت
نقاط ضعف:
بجز موقعیت مکانی هیچ نقطه قوتی نداشت
امکانت هتل در حد مسافر خانه میباشد و مسیولین هتل هیچ احترامی در مقابل مسافر مخصوصا در مقابل اعتراضات ندارند
نقاط قوت:
هیچ چیزی بنده ندارم بگم
نقاط ضعف:
هیچ چیزی بنده ندارم بگم
جز بی احترامی ب یک فرد جانباز هیچ تمام
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
اصلا نسبت به قیمت مناسب نیست
بیشتر شبیه مسافرخونه بود تاهتل ۳ستاره،نظافت فرشها وسرویس افتضاح بود،بوی فاضلاب میداد،صبحانه بد نبود،فقط جاش بد نبود،در کل اصلا تمیز نبود دیگه عمرا برم
نقاط قوت:
پارکینگ مناسب هتل آرام و ساکت
نقاط ضعف:
پارکینگ مناسب هتل آرام و ساکت
شاید اولین بار و آخرین باری بود که به این هتل میرم. با وجود هزینه بالا امکانات بسیار سطح پایین بود. در لحطه ورود رفتار خیلی خشک و سرد پذیرش خانم را تجربه کردیم. بعد از کلی معطلی راهنمایی کردن به اتاق که در زمان بالا رفتن داخل آسانسور گیر کردیم چون خراب بود‌. تو گرمای ۴۲ درجه اصفهان داخل اتاقی بودیم که کولر فقط باد خیلی ضعیف ملایم میزد طوری که دمای اتاق خنک نمیشد و ناچارا چندین بار دوش اب سرد گرفتیم که گرما زده نشیم‌. وقتی هم موضوع را به پذیرش خانم اطلاع دادیم گفتن هوا خوب گرمه باید تحمل کنید!!!! بعد از کلی پیگیری و صحبت با پرسنل مختلف و خواهش های زیاد در شب دوم کمی شرایط بهتر شد و کولر بهتر کار میکرد.
در کل مناسب بود
با‌تخفیف‌ هتل خوبی بود
نقاط قوت:
عالی و ایده آل بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
صبحانه جالب نبود حمام و سرویسش خیلی خیلی سرد بود نمای جلوی پنجره دیوار بود
فضا عمومی کمی داشت لابی نداشت وضعیت ظاهری اتاق خوب نبود ولی برای من که برای اولین بار هتل سنتی اقامت داشتم تازگی داشت و خوب بود.
نسبت به قیمت عالی هست. مناسب سفر خانوادگی
نقاط قوت:
سکوت، برخورد خوب پرسنل، نزدیک بودن به مکان های تاریخی و گردشگری، فضای آرام و تزئینات زیبای هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
برخورد پرسنل خوب بود ولی امکانات هتل و تمیزی و نو بودن با توجه به سه ستاره بودن ضعیف بود صبحانه هم ضعیف بود ولی قیمتش با تخفیف خوب بود
برخورد پرسنل مناسب اما شرایط اتاق نا مناسب بود. تاریک و فاقد تهویه و وسایل نسبتا مستعمل
در کل به نسبت قیمت مناسب و تمیز بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی(توالت فرنگی) قدیمی و نامناسب(تا حدی معیوب)
هتل خوبی بود، برخورد پرسنل گرم و صمیمی بود نظافت هتل خوب بود صبحانه خیلی تنوعی نداشت اما در کل به نسبت یک هتل سه ستاره خیلی خوب بود
نظری ندارم
اتاق ما پنجره نداشت و کمی دلگیر بود صبحانه خیلی ضعیف بود اما اتاق بسیار تمیز بود و رفتار پرسنل بسیار خوب بود
اتاق ها نياز به باز سازي و رسيدگي دارند مخصوصا سرويس ها
بیشتر اتاقها پنجره ندارند . صبحانه بسیار ضعیف
کلا متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک اصفهان

مهمانان هتل ملک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.