هتل ملک اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک شمالی
2.3
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک اصفهان

هتل دو ستاره ملک در ۳ طبقه و ۳۰ اتاق در قلب شهر اصفهان واقع شده است، این هتل راحتی و آسایش شرق را با پیشرفت و نوآوری غرب در هم آمیخته و امکانات قابل توجهی را جهت رفاه مسافران گرامی فراهم نموده است. هتل ملک واقع در كنار آثار باستاني اصفهان ، اوقات خوشی را برای میهمانان امکان پذیر می سازد. لازم به ذکر است نرخ های اعلام شده مخصوص میهمانان ایرانی می باشد و نرخ برای میهمانان خارجی متفاوت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
302,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
302,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
302,000
تومان
8 بهمن
جمعه
302,000
تومان
9 بهمن
شنبه
302,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
302,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
302,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
302,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
302,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
302,000
تومان
15 بهمن
جمعه
302,000
تومان
16 بهمن
شنبه
302,000
تومان
اتاق یک تخته - دو تخته برای یک نفر
هتل یار
310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
جمعه
310,000
تومان
9 بهمن
شنبه
310,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
15 بهمن
جمعه
310,000
تومان
16 بهمن
شنبه
310,000
تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
8 بهمن
جمعه
318,000
تومان
9 بهمن
شنبه
318,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
318,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
318,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
15 بهمن
جمعه
318,000
تومان
16 بهمن
شنبه
318,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
8 بهمن
جمعه
330,000
تومان
9 بهمن
شنبه
330,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
15 بهمن
جمعه
330,000
تومان
16 بهمن
شنبه
330,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته دبل
ای‌گردش
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
15 بهمن
جمعه
309,000
تومان
16 بهمن
شنبه
309,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
جمعه
390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
390,000
تومان
16 بهمن
شنبه
390,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
جمعه
390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
390,000
تومان
16 بهمن
شنبه
390,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
جمعه
390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
390,000
تومان
16 بهمن
شنبه
390,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
جمعه
390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
390,000
تومان
16 بهمن
شنبه
390,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
397,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
397,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
397,000
تومان
8 بهمن
جمعه
397,000
تومان
9 بهمن
شنبه
397,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
397,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
397,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
397,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
397,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
397,000
تومان
15 بهمن
جمعه
397,000
تومان
16 بهمن
شنبه
397,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
398,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
398,000
تومان
8 بهمن
جمعه
398,000
تومان
9 بهمن
شنبه
398,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
398,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
398,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
398,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
398,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
398,000
تومان
15 بهمن
جمعه
398,000
تومان
16 بهمن
شنبه
398,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
15 بهمن
جمعه
410,000
تومان
16 بهمن
شنبه
410,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
504,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
8 بهمن
جمعه
504,000
تومان
9 بهمن
شنبه
504,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
15 بهمن
جمعه
504,000
تومان
16 بهمن
شنبه
504,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
505,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
505,000
تومان
8 بهمن
جمعه
505,000
تومان
9 بهمن
شنبه
505,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
505,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
505,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
505,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
505,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
505,000
تومان
15 بهمن
جمعه
505,000
تومان
16 بهمن
شنبه
505,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
505,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
505,000
تومان
8 بهمن
جمعه
505,000
تومان
9 بهمن
شنبه
505,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
505,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
505,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
505,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
505,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
505,000
تومان
15 بهمن
جمعه
505,000
تومان
16 بهمن
شنبه
505,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
505,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
505,000
تومان
8 بهمن
جمعه
505,000
تومان
9 بهمن
شنبه
505,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
505,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
505,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
505,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
505,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
505,000
تومان
15 بهمن
جمعه
505,000
تومان
16 بهمن
شنبه
505,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
523,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
523,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
523,000
تومان
8 بهمن
جمعه
523,000
تومان
9 بهمن
شنبه
523,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
523,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
523,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
523,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
523,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
523,000
تومان
15 بهمن
جمعه
523,000
تومان
16 بهمن
شنبه
523,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
612,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
8 بهمن
جمعه
612,000
تومان
9 بهمن
شنبه
612,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
15 بهمن
جمعه
612,000
تومان
16 بهمن
شنبه
612,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
612,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
8 بهمن
جمعه
612,000
تومان
9 بهمن
شنبه
612,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
15 بهمن
جمعه
612,000
تومان
16 بهمن
شنبه
612,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
612,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
8 بهمن
جمعه
612,000
تومان
9 بهمن
شنبه
612,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
15 بهمن
جمعه
612,000
تومان
16 بهمن
شنبه
612,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
612,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
8 بهمن
جمعه
612,000
تومان
9 بهمن
شنبه
612,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
15 بهمن
جمعه
612,000
تومان
16 بهمن
شنبه
612,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
635,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
635,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
635,000
تومان
8 بهمن
جمعه
635,000
تومان
9 بهمن
شنبه
635,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
635,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
635,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
635,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
635,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
635,000
تومان
15 بهمن
جمعه
635,000
تومان
16 بهمن
شنبه
635,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملک اصفهان

سالن کنفرانس
نمای خیابان
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
چايخانه سنتی
زنگ هشدار
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
پارک کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
مسلط به زبان انگليسی
سالن كنفرانس
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
سالن اجتماعات
كافی شاپ
مینیبار
پارکینگ در هتل
چای خانه سنتی
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
صندوق امانات در لابی
روزنامه رایگان
جكوزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
ميز
تلويزيون LED در لابی
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
مبلمان
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
آسانسور
اینترنت در اتاق
حوله
کافی نت
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
اتاق چمدان
دمپایی
اينترنت در لابی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
خشکشویی
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
آرایشگاه
تلفن در اتاق
خدمات تور
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
کافی شاپ
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل ملک اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک اصفهان

(25 نظر)
نقاط قوت:
معمولی
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
هیچ چیزی بنده ندارم بگم
نقاط ضعف:
هیچ چیزی بنده ندارم بگم
جز بی احترامی ب یک فرد جانباز هیچ تمام
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
اصلا نسبت به قیمت مناسب نیست
بیشتر شبیه مسافرخونه بود تاهتل ۳ستاره،نظافت فرشها وسرویس افتضاح بود،بوی فاضلاب میداد،صبحانه بد نبود،فقط جاش بد نبود،در کل اصلا تمیز نبود دیگه عمرا برم
نقاط قوت:
پارکینگ مناسب هتل آرام و ساکت
نقاط ضعف:
پارکینگ مناسب هتل آرام و ساکت
شاید اولین بار و آخرین باری بود که به این هتل میرم. با وجود هزینه بالا امکانات بسیار سطح پایین بود. در لحطه ورود رفتار خیلی خشک و سرد پذیرش خانم را تجربه کردیم. بعد از کلی معطلی راهنمایی کردن به اتاق که در زمان بالا رفتن داخل آسانسور گیر کردیم چون خراب بود‌. تو گرمای ۴۲ درجه اصفهان داخل اتاقی بودیم که کولر فقط باد خیلی ضعیف ملایم میزد طوری که دمای اتاق خنک نمیشد و ناچارا چندین بار دوش اب سرد گرفتیم که گرما زده نشیم‌. وقتی هم موضوع را به پذیرش خانم اطلاع دادیم گفتن هوا خوب گرمه باید تحمل کنید!!!! بعد از کلی پیگیری و صحبت با پرسنل مختلف و خواهش های زیاد در شب دوم کمی شرایط بهتر شد و کولر بهتر کار میکرد.
نقاط قوت:
منطقه ی خوش آب و هوا
نقاط ضعف:
پرسنل بی حوصله و اصلا خوش آمد گویی و توضیحات نداشتن ما سوال میکردیم، در این شرایط کرونا کنار همه ی آسانسورها و داخل آنها همه جا دستمال گذاشتند که اینجا نبود، منوی رستوران گردان محدود و غذای بی کیفیت
در کل مناسب بود
با‌تخفیف‌ هتل خوبی بود
نقاط قوت:
عالی و ایده آل بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
صبحانه جالب نبود حمام و سرویسش خیلی خیلی سرد بود نمای جلوی پنجره دیوار بود
فضا عمومی کمی داشت لابی نداشت وضعیت ظاهری اتاق خوب نبود ولی برای من که برای اولین بار هتل سنتی اقامت داشتم تازگی داشت و خوب بود.
نسبت به قیمت عالی هست. مناسب سفر خانوادگی
من از اين هتل براي همكاران شركتي ام اتاق گرفتم و در چند مورد بسيار ناراضي بودند؛مثلا گفته بودند صابون مايع ندادند و گفتن كه بهداشتي نيست و از كمترين امكانات هم بي بهره است؛ جاي تاسف داره براي شهر اصفهان كه شهر توريستي هست اينطوري حق و حقوق مسافر ناديده گرفته ميشه
خوش‌رویی و حسن خلق و شخصیت کارکنان بسیار عالی و حرفه‌ای بود و نظافتش هم فوق‌العاده بود. طوری که با کمال اطمینان از اکسسوریش استفاده کردیم. تنها مورد این بود که سر و صدای مهمانان بی‌ملاحظه از راهرو‌ وارد اتاق می‌شد و آزاردهنده بود که جا داره روی اکوستیک هتل یه تجدید نظری بکنن. اقامت در این هتل رو حتما توصیه می‌کنم
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
من در تعطیلات خرداد ۹۸ در این هتل به مدت ۵ روز اقامت داشتم خط ایرانسل که اصلا اونجا آنتن نمیده، و اینترنت هم تو اتاق ها وجود نداره، فقط تو لابی شما میتونید از وای فای هتل استفاده کنید برای من که خط ایرانسل داشتم، حتی یه تماس گرفتن ساده هم سخت بود صبحانه بسیار معمولی هستش، در حد نون و پنیر و خیار و گوجه و نیمرو غذاهاش معمولی هست، از هتل تا میدان نقش جهان، پیاده بیست دقیقه راهه، و در کل هتل نزدیکی به جاهای دیدنی اصفهان محسوب نمیشه در کل اگه جای دیگه ای گیرتون نیومد، بیاید این هتل البته رفتار پرسنل محترمانه هست
برخورد پرسنل خوب بود ولی امکانات هتل و تمیزی و نو بودن با توجه به سه ستاره بودن ضعیف بود صبحانه هم ضعیف بود ولی قیمتش با تخفیف خوب بود
برخورد پرسنل مناسب اما شرایط اتاق نا مناسب بود. تاریک و فاقد تهویه و وسایل نسبتا مستعمل
در کل به نسبت قیمت مناسب و تمیز بود
هتل خوبی بود، برخورد پرسنل گرم و صمیمی بود نظافت هتل خوب بود صبحانه خیلی تنوعی نداشت اما در کل به نسبت یک هتل سه ستاره خیلی خوب بود
نظری ندارم
اتاق ما پنجره نداشت و کمی دلگیر بود صبحانه خیلی ضعیف بود اما اتاق بسیار تمیز بود و رفتار پرسنل بسیار خوب بود
اتاق ها نياز به باز سازي و رسيدگي دارند مخصوصا سرويس ها
بیشتر اتاقها پنجره ندارند . صبحانه بسیار ضعیف
کلا متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک اصفهان

مهمانان هتل ملک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.