هتل ملک اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک شمالی
2.3
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک اصفهان

هتل دو ستاره ملک در ۳ طبقه و ۳۰ اتاق در قلب شهر اصفهان واقع شده است، این هتل راحتی و آسایش شرق را با پیشرفت و نوآوری غرب در هم آمیخته و امکانات قابل توجهی را جهت رفاه مسافران گرامی فراهم نموده است. هتل ملک واقع در كنار آثار باستاني اصفهان ، اوقات خوشی را برای میهمانان امکان پذیر می سازد. لازم به ذکر است نرخ های اعلام شده مخصوص میهمانان ایرانی می باشد و نرخ برای میهمانان خارجی متفاوت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک اصفهان

ملک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
203,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
203,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
203,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
203,000
تومان
15 اسفند
جمعه
203,000
تومان
16 اسفند
شنبه
203,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
203,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
203,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
203,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
203,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
203,000
تومان
22 اسفند
جمعه
203,000
تومان
اقامت 24
203,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
203,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
203,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
203,000
تومان
15 اسفند
جمعه
203,000
تومان
16 اسفند
شنبه
203,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
203,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
203,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
203,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
203,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
203,000
تومان
22 اسفند
جمعه
203,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
ملک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
219,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
219,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
219,000
تومان
15 اسفند
جمعه
219,000
تومان
16 اسفند
شنبه
219,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
219,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
219,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
219,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
219,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
219,000
تومان
22 اسفند
جمعه
219,000
تومان
اقامت 24
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
15 اسفند
جمعه
316,000
تومان
16 اسفند
شنبه
316,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
316,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
316,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
22 اسفند
جمعه
316,000
تومان
ای‌گردش
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
15 اسفند
جمعه
316,000
تومان
16 اسفند
شنبه
316,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
316,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
316,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
22 اسفند
جمعه
316,000
تومان
ملک-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
15 اسفند
جمعه
316,000
تومان
16 اسفند
شنبه
316,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
316,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
316,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
22 اسفند
جمعه
316,000
تومان
ای‌گردش
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
15 اسفند
جمعه
316,000
تومان
16 اسفند
شنبه
316,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
316,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
316,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
22 اسفند
جمعه
316,000
تومان
ملک-اتاق دو تخته دبل (با صبحانه)
اتاق دو تخته دبل (با صبحانه)
هتل یار
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
15 اسفند
جمعه
316,000
تومان
16 اسفند
شنبه
316,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
316,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
316,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
22 اسفند
جمعه
316,000
تومان
ملک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
269,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
269,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
269,000
تومان
15 اسفند
جمعه
269,000
تومان
16 اسفند
شنبه
269,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
269,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
269,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
269,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
269,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
269,000
تومان
22 اسفند
جمعه
269,000
تومان
اقامت 24
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
402,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
402,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
402,000
تومان
15 اسفند
جمعه
402,000
تومان
16 اسفند
شنبه
402,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
402,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
402,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
402,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
402,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
402,000
تومان
22 اسفند
جمعه
402,000
تومان
ای‌گردش
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
402,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
402,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
402,000
تومان
15 اسفند
جمعه
402,000
تومان
16 اسفند
شنبه
402,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
402,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
402,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
402,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
402,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
402,000
تومان
22 اسفند
جمعه
402,000
تومان
ملک-اتاق سه تخته (با صبحانه)
اتاق سه تخته (با صبحانه)
هتل یار
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
402,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
402,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
402,000
تومان
15 اسفند
جمعه
402,000
تومان
16 اسفند
شنبه
402,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
402,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
402,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
402,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
402,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
402,000
تومان
22 اسفند
جمعه
402,000
تومان
ملک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
15 اسفند
جمعه
320,000
تومان
16 اسفند
شنبه
320,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
22 اسفند
جمعه
320,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
490,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
15 اسفند
جمعه
490,000
تومان
16 اسفند
شنبه
490,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
490,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
490,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
490,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
22 اسفند
جمعه
490,000
تومان
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
490,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
15 اسفند
جمعه
490,000
تومان
16 اسفند
شنبه
490,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
490,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
490,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
490,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
22 اسفند
جمعه
490,000
تومان
ملک-اتاق چهار تخته (با صبحانه)
اتاق چهار تخته (با صبحانه)
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
490,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
15 اسفند
جمعه
490,000
تومان
16 اسفند
شنبه
490,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
490,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
490,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
490,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
22 اسفند
جمعه
490,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملک اصفهان

سالن کنفرانس
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
تاکسی سرویس شبانه روزی
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مسلط به زبان عربی
لباسشویی
سالن همايش
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
زمین ورزشی
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
چايخانه سنتی
جكوزی
ميز
كافی شاپ
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
رستوران
سالن اجتماعات
سالن كنفرانس
پارکینگ در هتل
مینیبار
چای خانه سنتی
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
خدمات باربري
رستوران سنتی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
روزنامه رایگان
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
نمازخانه
رستوران
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
آسانسور
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
مبلمان
دمپایی
پاركينگ
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
اینترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
حوله
خدمات تور
تلويزيون LED در لابی
مینی بار رایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار
آرایشگاه
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فروشگاه
خشکشویی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
پله اضطراری
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
تلفن در اتاق
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل ملک اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک اصفهان

(24 نظر)
عالي
با‌تخفیف‌ هتل خوبی بود
نقاط قوت:
عالی و ایده آل بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
خیلی خیلی عالی بود تشکر میکنم از همه پرسنل محترم هتل انشاالله در سایه امام زمان سالم و تندرست باشند. از مدیر محترم هتل کمال تشکر و قدر دانی دارم. امیدوارم خیر و برکت هتل برای شما افزون گردد.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نسبت به قیمت عالی هست. مناسب سفر خانوادگی
من از اين هتل براي همكاران شركتي ام اتاق گرفتم و در چند مورد بسيار ناراضي بودند؛مثلا گفته بودند صابون مايع ندادند و گفتن كه بهداشتي نيست و از كمترين امكانات هم بي بهره است؛ جاي تاسف داره براي شهر اصفهان كه شهر توريستي هست اينطوري حق و حقوق مسافر ناديده گرفته ميشه
خوش‌رویی و حسن خلق و شخصیت کارکنان بسیار عالی و حرفه‌ای بود و نظافتش هم فوق‌العاده بود. طوری که با کمال اطمینان از اکسسوریش استفاده کردیم. تنها مورد این بود که سر و صدای مهمانان بی‌ملاحظه از راهرو‌ وارد اتاق می‌شد و آزاردهنده بود که جا داره روی اکوستیک هتل یه تجدید نظری بکنن. اقامت در این هتل رو حتما توصیه می‌کنم
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
به نسبت راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود پنجره اتاق اصلا به محوطه خوبی باز نمیشد
من در تعطیلات خرداد ۹۸ در این هتل به مدت ۵ روز اقامت داشتم خط ایرانسل که اصلا اونجا آنتن نمیده، و اینترنت هم تو اتاق ها وجود نداره، فقط تو لابی شما میتونید از وای فای هتل استفاده کنید برای من که خط ایرانسل داشتم، حتی یه تماس گرفتن ساده هم سخت بود صبحانه بسیار معمولی هستش، در حد نون و پنیر و خیار و گوجه و نیمرو غذاهاش معمولی هست، از هتل تا میدان نقش جهان، پیاده بیست دقیقه راهه، و در کل هتل نزدیکی به جاهای دیدنی اصفهان محسوب نمیشه در کل اگه جای دیگه ای گیرتون نیومد، بیاید این هتل البته رفتار پرسنل محترمانه هست
من و همسرم در تاریخ 31 فروردین 98 اینجا اقامت داشتیم در حالت کلی میتونم بگم افتضاح - دستشویی بوی فاضلاب میداد و داخل اتاق بوش پیچیده بود. اسپیلت اتاق خراب بود و صدای هلیکوپتر میداد ما مجبور بودیم پنجره رو باز کنیم که با توجه به مشرف بودن اتاق ما به خیابون خیلی صدای ماشین ها آزار دهنده بود. پتو ها کثیف و مشخص بود که مدت هاست شسته نشده و ما از پتو وسایل خودمون استفاده کردیم. ملافه های روی تخت تمیز نبودند. تخت به شدت صدا میکرد با کوچکترین تکونی .صبحانه معمولی . در کل من این هتل رو اصلا پیشنهاد نمیکنم مگر اینکه واقعا مجبور باشید و انتخاب دیگه ای نداشته باشید.
من اسفندماه یه اتاق 4 نفره اینجا گرفتم، امکانات اتاق اصلا خوب نبود، برای اتاق 4 نفره فقط 2تا شامپو و 2تا صابون بود، اتاق تمیز بود. پارکینگ بیرون از هتل است و دسترسی مستقیم از هتل به پارکینگ ندارد. صبحانه خیلی خیلی معمولی بود.
به نظرم فقط در تخفیف بالای ۵۰ درصد ارزش داره...
برخورد پرسنل خوب بود ولی امکانات هتل و تمیزی و نو بودن با توجه به سه ستاره بودن ضعیف بود صبحانه هم ضعیف بود ولی قیمتش با تخفیف خوب بود
برخورد پرسنل مناسب اما شرایط اتاق نا مناسب بود. تاریک و فاقد تهویه و وسایل نسبتا مستعمل
خیلی خوب بود مکان مناسبی هستش
خیلی شیک و تمیز و در مکان و فضای عالیصبحانه تنوع نداشت
نظری ندارم
هتل ضعیف بود. اتاق ها دلگیر با امکانات ضعیف,. صبحانه خیلی ضعیف، تهویه خیلی بد. امکانات در حد هتل نبود.همه وسایل و امکاناتش قدیمی و مستعمل بود.
اتاق ما پنجره نداشت و کمی دلگیر بود صبحانه خیلی ضعیف بود اما اتاق بسیار تمیز بود و رفتار پرسنل بسیار خوب بود
اتاق ها نياز به باز سازي و رسيدگي دارند مخصوصا سرويس ها
بیشتر اتاقها پنجره ندارند . صبحانه بسیار ضعیف
کلا متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک اصفهان

مهمانان هتل ملک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.