هتل ملک اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک شمالی
2.3
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک اصفهان

هتل دو ستاره ملک در ۳ طبقه و ۳۰ اتاق در قلب شهر اصفهان واقع شده است، این هتل راحتی و آسایش شرق را با پیشرفت و نوآوری غرب در هم آمیخته و امکانات قابل توجهی را جهت رفاه مسافران گرامی فراهم نموده است. هتل ملک واقع در كنار آثار باستاني اصفهان ، اوقات خوشی را برای میهمانان امکان پذیر می سازد. لازم به ذکر است نرخ های اعلام شده مخصوص میهمانان ایرانی می باشد و نرخ برای میهمانان خارجی متفاوت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک اصفهان

ملک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
9 مهر
جمعه
260,000
تومان
10 مهر
شنبه
260,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
علاءالدین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
9 مهر
جمعه
270,000
تومان
10 مهر
شنبه
270,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
ملک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
343,000
تومان
9 مهر
جمعه
343,000
تومان
10 مهر
شنبه
343,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
ای‌گردش
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
347,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
347,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
347,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
347,000
تومان
9 مهر
جمعه
347,000
تومان
10 مهر
شنبه
347,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
347,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
347,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
347,000
تومان
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
359,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
359,000
تومان
9 مهر
جمعه
359,000
تومان
10 مهر
شنبه
359,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
359,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
ملک-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
343,000
تومان
9 مهر
جمعه
343,000
تومان
10 مهر
شنبه
343,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
ای‌گردش
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
347,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
347,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
347,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
347,000
تومان
9 مهر
جمعه
347,000
تومان
10 مهر
شنبه
347,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
347,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
347,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
347,000
تومان
ملک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
9 مهر
جمعه
438,000
تومان
10 مهر
شنبه
438,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
ای‌گردش
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
442,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
442,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
442,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
442,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
442,000
تومان
9 مهر
جمعه
442,000
تومان
10 مهر
شنبه
442,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
442,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
442,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
442,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
442,000
تومان
علاءالدین
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
458,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
458,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
458,000
تومان
9 مهر
جمعه
458,000
تومان
10 مهر
شنبه
458,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
458,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
458,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
ملک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
9 مهر
جمعه
532,000
تومان
10 مهر
شنبه
532,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
ای‌گردش
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
535,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
535,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
535,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
9 مهر
جمعه
535,000
تومان
10 مهر
شنبه
535,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
535,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
535,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
535,000
تومان
علاءالدین
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
556,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
556,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
556,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
556,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
556,000
تومان
9 مهر
جمعه
556,000
تومان
10 مهر
شنبه
556,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
556,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
556,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
556,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
556,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملک اصفهان

سالن کنفرانس
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
تاکسی سرویس شبانه روزی
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مسلط به زبان عربی
لباسشویی
سالن همايش
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
زمین ورزشی
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
چايخانه سنتی
جكوزی
ميز
كافی شاپ
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
رستوران
سالن اجتماعات
سالن كنفرانس
پارکینگ در هتل
مینیبار
چای خانه سنتی
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
خدمات باربري
رستوران سنتی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
روزنامه رایگان
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
نمازخانه
رستوران
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
آسانسور
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
مبلمان
دمپایی
پاركينگ
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
اینترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
حوله
خدمات تور
تلويزيون LED در لابی
مینی بار رایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار
آرایشگاه
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فروشگاه
خشکشویی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
پله اضطراری
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
تلفن در اتاق
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل ملک اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک اصفهان

(24 نظر)
نقاط قوت:
پارکینگ مناسب هتل آرام و ساکت
نقاط ضعف:
پارکینگ مناسب هتل آرام و ساکت
شاید اولین بار و آخرین باری بود که به این هتل میرم. با وجود هزینه بالا امکانات بسیار سطح پایین بود. در لحطه ورود رفتار خیلی خشک و سرد پذیرش خانم را تجربه کردیم. بعد از کلی معطلی راهنمایی کردن به اتاق که در زمان بالا رفتن داخل آسانسور گیر کردیم چون خراب بود‌. تو گرمای ۴۲ درجه اصفهان داخل اتاقی بودیم که کولر فقط باد خیلی ضعیف ملایم میزد طوری که دمای اتاق خنک نمیشد و ناچارا چندین بار دوش اب سرد گرفتیم که گرما زده نشیم‌. وقتی هم موضوع را به پذیرش خانم اطلاع دادیم گفتن هوا خوب گرمه باید تحمل کنید!!!! بعد از کلی پیگیری و صحبت با پرسنل مختلف و خواهش های زیاد در شب دوم کمی شرایط بهتر شد و کولر بهتر کار میکرد.
نقاط قوت:
منطقه ی خوش آب و هوا
نقاط ضعف:
پرسنل بی حوصله و اصلا خوش آمد گویی و توضیحات نداشتن ما سوال میکردیم، در این شرایط کرونا کنار همه ی آسانسورها و داخل آنها همه جا دستمال گذاشتند که اینجا نبود، منوی رستوران گردان محدود و غذای بی کیفیت
عالي
با‌تخفیف‌ هتل خوبی بود
نقاط قوت:
عالی و ایده آل بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
خیلی خیلی عالی بود تشکر میکنم از همه پرسنل محترم هتل انشاالله در سایه امام زمان سالم و تندرست باشند. از مدیر محترم هتل کمال تشکر و قدر دانی دارم. امیدوارم خیر و برکت هتل برای شما افزون گردد.
نسبت به قیمت عالی هست. مناسب سفر خانوادگی
من از اين هتل براي همكاران شركتي ام اتاق گرفتم و در چند مورد بسيار ناراضي بودند؛مثلا گفته بودند صابون مايع ندادند و گفتن كه بهداشتي نيست و از كمترين امكانات هم بي بهره است؛ جاي تاسف داره براي شهر اصفهان كه شهر توريستي هست اينطوري حق و حقوق مسافر ناديده گرفته ميشه
خوش‌رویی و حسن خلق و شخصیت کارکنان بسیار عالی و حرفه‌ای بود و نظافتش هم فوق‌العاده بود. طوری که با کمال اطمینان از اکسسوریش استفاده کردیم. تنها مورد این بود که سر و صدای مهمانان بی‌ملاحظه از راهرو‌ وارد اتاق می‌شد و آزاردهنده بود که جا داره روی اکوستیک هتل یه تجدید نظری بکنن. اقامت در این هتل رو حتما توصیه می‌کنم
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
من در تعطیلات خرداد ۹۸ در این هتل به مدت ۵ روز اقامت داشتم خط ایرانسل که اصلا اونجا آنتن نمیده، و اینترنت هم تو اتاق ها وجود نداره، فقط تو لابی شما میتونید از وای فای هتل استفاده کنید برای من که خط ایرانسل داشتم، حتی یه تماس گرفتن ساده هم سخت بود صبحانه بسیار معمولی هستش، در حد نون و پنیر و خیار و گوجه و نیمرو غذاهاش معمولی هست، از هتل تا میدان نقش جهان، پیاده بیست دقیقه راهه، و در کل هتل نزدیکی به جاهای دیدنی اصفهان محسوب نمیشه در کل اگه جای دیگه ای گیرتون نیومد، بیاید این هتل البته رفتار پرسنل محترمانه هست
من و همسرم در تاریخ 31 فروردین 98 اینجا اقامت داشتیم در حالت کلی میتونم بگم افتضاح - دستشویی بوی فاضلاب میداد و داخل اتاق بوش پیچیده بود. اسپیلت اتاق خراب بود و صدای هلیکوپتر میداد ما مجبور بودیم پنجره رو باز کنیم که با توجه به مشرف بودن اتاق ما به خیابون خیلی صدای ماشین ها آزار دهنده بود. پتو ها کثیف و مشخص بود که مدت هاست شسته نشده و ما از پتو وسایل خودمون استفاده کردیم. ملافه های روی تخت تمیز نبودند. تخت به شدت صدا میکرد با کوچکترین تکونی .صبحانه معمولی . در کل من این هتل رو اصلا پیشنهاد نمیکنم مگر اینکه واقعا مجبور باشید و انتخاب دیگه ای نداشته باشید.
من اسفندماه یه اتاق 4 نفره اینجا گرفتم، امکانات اتاق اصلا خوب نبود، برای اتاق 4 نفره فقط 2تا شامپو و 2تا صابون بود، اتاق تمیز بود. پارکینگ بیرون از هتل است و دسترسی مستقیم از هتل به پارکینگ ندارد. صبحانه خیلی خیلی معمولی بود.
به نظرم فقط در تخفیف بالای ۵۰ درصد ارزش داره...
برخورد پرسنل خوب بود ولی امکانات هتل و تمیزی و نو بودن با توجه به سه ستاره بودن ضعیف بود صبحانه هم ضعیف بود ولی قیمتش با تخفیف خوب بود
برخورد پرسنل مناسب اما شرایط اتاق نا مناسب بود. تاریک و فاقد تهویه و وسایل نسبتا مستعمل
خیلی خوب بود مکان مناسبی هستش
خیلی شیک و تمیز و در مکان و فضای عالیصبحانه تنوع نداشت
نظری ندارم
هتل ضعیف بود. اتاق ها دلگیر با امکانات ضعیف,. صبحانه خیلی ضعیف، تهویه خیلی بد. امکانات در حد هتل نبود.همه وسایل و امکاناتش قدیمی و مستعمل بود.
اتاق ما پنجره نداشت و کمی دلگیر بود صبحانه خیلی ضعیف بود اما اتاق بسیار تمیز بود و رفتار پرسنل بسیار خوب بود
اتاق ها نياز به باز سازي و رسيدگي دارند مخصوصا سرويس ها
بیشتر اتاقها پنجره ندارند . صبحانه بسیار ضعیف
کلا متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک اصفهان

مهمانان هتل ملک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.