هتل جهانگردی ماهان اصفهان

اصفهان، میدان بزرگمهر، چهاراه نورباران، خیابان 22 بهمن
3.5
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی ماهان اصفهان

هتل سه ستاره جهانگردی ماهان در سال ۱۳۸۹ در شرق شهر اصفهان و در مجاورت اتوبان های اصلی شهر ( شهید آقا بابایی و صیاد شیرازی) افتتاح شده است که بدین ترتیب دسترسی بسیار سریع و آسان به سطح شهر اصفهان بدون مشکل ترافیکی را امکان پذیر نموده است. این هتل فاصله بسیار کمی تا فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، نمایشگاه بین المللی اصفهان، مراکز درمانی – تجاری و ابنیه تاریخی دارد. همچنین این هتل یکی از شیک ترین و زیباترین هتل های اصفهان می باشد و با امکانات مدرن پذیرای میهمانان گرامی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی ماهان اصفهان

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
387,000
تومان
9 بهمن
شنبه
387,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
387,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
387,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
387,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
387,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
387,000
تومان
15 بهمن
جمعه
387,000
تومان
16 بهمن
شنبه
387,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
387,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
387,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
467,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
467,000
تومان
9 بهمن
شنبه
467,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
467,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
467,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
15 بهمن
جمعه
470,000
تومان
16 بهمن
شنبه
470,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
467,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
467,000
تومان
9 بهمن
شنبه
467,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
467,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
467,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
467,000
تومان
15 بهمن
جمعه
467,000
تومان
16 بهمن
شنبه
467,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
467,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
467,000
تومان
9 بهمن
شنبه
467,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
467,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
467,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
467,000
تومان
15 بهمن
جمعه
467,000
تومان
16 بهمن
شنبه
467,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
467,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
467,000
تومان
9 بهمن
شنبه
467,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
467,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
467,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
467,000
تومان
15 بهمن
جمعه
467,000
تومان
16 بهمن
شنبه
467,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
470,000
تومان
9 بهمن
شنبه
470,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
15 بهمن
جمعه
470,000
تومان
16 بهمن
شنبه
470,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
470,000
تومان
9 بهمن
شنبه
470,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
15 بهمن
جمعه
470,000
تومان
16 بهمن
شنبه
470,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
477,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
477,000
تومان
9 بهمن
شنبه
477,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
477,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
477,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
477,000
تومان
15 بهمن
جمعه
477,000
تومان
16 بهمن
شنبه
477,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
دو تخته - دبل - مسافر غیرایرانی
هتل یار
559,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
559,000
تومان
9 بهمن
شنبه
559,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
15 بهمن
جمعه
559,000
تومان
16 بهمن
شنبه
559,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
دو تخته - توئین - مسافر غیرایرانی
هتل یار
569,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
569,000
تومان
9 بهمن
شنبه
569,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
569,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
569,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
569,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
569,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
569,000
تومان
15 بهمن
جمعه
569,000
تومان
16 بهمن
شنبه
569,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
569,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
569,000
تومان
دو تخته مهمان خارجی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
508,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
508,000
تومان
9 بهمن
شنبه
508,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
508,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
508,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
508,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
508,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
508,000
تومان
15 بهمن
جمعه
508,000
تومان
16 بهمن
شنبه
508,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
508,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
508,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
613,000
تومان
9 بهمن
شنبه
613,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
613,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
613,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
613,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
613,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
613,000
تومان
15 بهمن
جمعه
613,000
تومان
16 بهمن
شنبه
613,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
613,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
613,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
613,000
تومان
9 بهمن
شنبه
613,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
613,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
613,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
613,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
613,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
613,000
تومان
15 بهمن
جمعه
613,000
تومان
16 بهمن
شنبه
613,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
613,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
613,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
613,000
تومان
9 بهمن
شنبه
613,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
613,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
613,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
613,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
613,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
613,000
تومان
15 بهمن
جمعه
613,000
تومان
16 بهمن
شنبه
613,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
613,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
613,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
15 بهمن
جمعه
620,000
تومان
16 بهمن
شنبه
620,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
سه تخته - مسافر غیرایرانی
هتل یار
743,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
743,000
تومان
9 بهمن
شنبه
743,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
743,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
743,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
743,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
743,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
743,000
تومان
15 بهمن
جمعه
743,000
تومان
16 بهمن
شنبه
743,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
743,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
743,000
تومان
سه تخته مهمان خارجی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
628,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
628,000
تومان
9 بهمن
شنبه
628,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
628,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
628,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
628,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
628,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
628,000
تومان
15 بهمن
جمعه
628,000
تومان
16 بهمن
شنبه
628,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
628,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
628,000
تومان
چهارتخته - دبل+توئین
هتل یار
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
15 بهمن
جمعه
758,000
تومان
16 بهمن
شنبه
758,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
15 بهمن
جمعه
758,000
تومان
16 بهمن
شنبه
758,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
چهارتخته - توئین+توئین
هتل یار
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
15 بهمن
جمعه
758,000
تومان
16 بهمن
شنبه
758,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
15 بهمن
جمعه
758,000
تومان
16 بهمن
شنبه
758,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
768,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
768,000
تومان
9 بهمن
شنبه
768,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
768,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
768,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
768,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
768,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
768,000
تومان
15 بهمن
جمعه
768,000
تومان
16 بهمن
شنبه
768,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
768,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
768,000
تومان
چهار تخته - مسافر غیرایرانی
هتل یار
918,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
918,000
تومان
9 بهمن
شنبه
918,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
918,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
918,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
918,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
918,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
918,000
تومان
15 بهمن
جمعه
918,000
تومان
16 بهمن
شنبه
918,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
918,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
918,000
تومان
چهار تخته مهمان خارجی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی ماهان اصفهان

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
كتابخانه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
خدمات خشکشویی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
آنتن مرکزی
خانه داری 24 ساعته
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مبل
وسایل بدنسازی
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
اتاق چمدان
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
دمپایی
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
حوله
پرینت
مینی بار
اتاق سیگار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
لابی
خدمات تور
پارکینگ سرپوشیده
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
حمام

آدرس هتل جهانگردی ماهان اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی ماهان اصفهان

(38 نظر)
نقاط قوت:
تشکر از مجموعه هتل ماهان
نقاط ضعف:
تشکر از مجموعه هتل ماهان
۳ بار تاحالا مهمان این هتل بودم که هر بار از دفعه قبل بهتر و بهتر بوده و انقدر خوب هست که نقاط ضعف کوچک ان را به چشم نمیاد که در واقع هیچ هتلی بدون ضعف نیست از یکی از هتل های ۵ ستاره اصفهان که نام نمیبرم خیلی خیلی بهتر و تمیزتر و برخورد بسیار عالی تری داشتن
نقاط قوت:
هتل ۲ ستاره هسش اما از بعضی ۳ ستاره های دیگه اصفهان بهتر بود و در کل تشکر از کلیه پرسنل مجموعه و از خانم نجف پور
نقاط ضعف:
هتل ۲ ستاره هسش اما از بعضی ۳ ستاره های دیگه اصفهان بهتر بود و در کل تشکر از کلیه پرسنل مجموعه و از خانم نجف پور
نقاط قوت:
کارکنان رفتار خوبی داشتند
نقاط ضعف:
کارکنان رفتار خوبی داشتند
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
هیچی
نمی دونم از کجا شروع کنم ولی به ترتیب میگم. 1) به محض ورود در پارکینگ به دلیل عدم وجود فضای کافی برای پارک ماشین کلی معطل شدیم. 2) آسانسور مشکل داشت و نیمساعت معطلی جلوی آسانسور و نهایتا با یکی از پرسنل با ترس و لرز به طبقه ششم رفتیم. 3) اتاق سه تخته رزرو کرده بودم ولی اتاق دو تخته تحویل گرفتم که اگر هوشیار نمی بودم و اعتراض نمی کردم متضرر می شدم. فکر کنم 40 دقیقه طول کشید تا یک اتاق سه تخته را نظافت کنند و تحویل ما دهند. 4) اتاق تحویل گرفته فاقد مینی بار بود وقتی درخواست کردیم فرمودند مسافر زیاد بوده سورپرایز شده اند. 5) روز بعد وقتی برای گردش از هتل خارج شدیم علیرغم نصب کارت لطفا اتاق را نظافت کنید این کار انجام نشد طوری که از فرط عصبانیت سطل زباله را دم درب اتاق گذاشتم که نزدیک نیمه شب تشریف اوردند و خالی کردند. 6) بی ادب ترین متصدی پذیرشی که تا به حال در زندگیم دیده بودم در این هتل تجربه کردم. سلام می کنید جواب نمی دهند. سؤال می کنید افتخار نمی دهند به روی شما نگاهی بیفکنند. ولی در نهایت گستاخی پیش از موعد مقرر تخلیه اتاق چندین بار تماس گرفتند که اتاق را تخلیه کنید. 7) مسواک نداشتن
اتاقای تمیز و صبحانه معمولی
افتضاح ترین سرویس دهی و برخورد بسیار بد کارکنان هتلخاطره ی بسیار مزخرفی از این هتل دارم حیف یک ستاره
من یکشب میهمان این هتل بودم واز نهار این هتل استفاده‌ کردم هتل خوبی بود و برخورد ریسپشن بسیار عالی فقط تنها ایراد اون سنگ توالت فرنگی با توجه که قدیمی هست مخزن اب اون درب نداشت ویکم جرم داشت که میشه اونو جرم زدایی کرد در کل راضی بودم و به دیگران توصیه میکنم از خدمات این هتل استفاده کنند.
اتاق تمیز، برخورد خوبه پرسنل
هتل خوب ولی بدون پارکینگ مناسب
در مجموع خوب بود
ما چند روز پیش این هتل را از طریق اسنپ تریپ رزرو کردیم و اونجا اقامت داشتیم ،فقط میتونم بگم عالی بود و کیفیت خدمات واقعا بیشتر از هتل دو ستاره بود،پرسنل بسیار مودب و محترم...نظافت اتاق بسیار خوب...محل هتل و دسترسی عالی و تنوع صبحانه خوب و قابل قبول بود، فقط یکم سیستم خنک کننده میتونست بهتر باشه ولی بازم قابل قبول بود و مطمئنا در سفرهای بعدی بازهم این هتل را انتخاب میکنم...با تشکر از اسنپ تریپ
Smoking room نداشت!
صبحانه عالی وبدون نقص برخورد پرسنل عالی وای فای ضعیف اصلا بگیم نبود بهتره نظافت اتاقها خوب برای نظافت باید بهشون بگید که انجام بدن بدون هماهنگی وارد نمیشن پارکینگ محدود بود وکلا میشه گفت نداشت آبجوش و چای هر وقت اراده کنید دردسترس بود کلا رستوران همیشه درش باز بود کلا باتوجه به قیمت نسبت به هتلهای دیگه من پیشنهادش میکنم .خرداد ۹۸ اونجا بودیم هتل اوکی هست نزدیک باغ گلها باغ غدیر وبقیه مکانها با خودرو ۱۰ الی ۱۵ دقیقه زمان میبرد
متاسفانه خوب نیست
هتل خوب و تمیزی بود من در زمان شلوغی رزرو داشتم همه چیز خوب بود فقط مشکل پارکینگ داشت که محدود بودبرخورد پرسنل خوب بود
من از همه چی راضی بودم ، فقط صبحانه معمولی بود.
سرویس ضعیف هنگام ورود. پارکینگ محدود. صبحانه ضعیف در فضای نامناسب که امکان رفت و آمد و نشستن میهمانان مشکل است. دستگاه تهویه کار نمی کند. فقط 1 آسانسور با ظرفیت محدود دارد که زمان انتظار را زیاد می کند. اتاق نسبتا تمیز. سر و صدای زیاد.
اصلا هتل مناسبی نیست. آشپز یک نفر. اتاق تحویل دهنده یک نفر. مدیریت بسیار ضعیف. صبحانه. و رستوران بسیار بسیار ضعیف. اصلا پیشنهاد نمیکنم به هیچ عنوان.
فقط برای یک بار
خوب
افتضاح لابی من و گارسون و مسول تاسیسات یک نفر مدیریت میخواد با ۴ نفر هتل بچرخونه خانه داری بسیار بسیار ضعیف حوله و ملافه ها تعویض نشده از مهمان قبلی مونده بود پر مو بود
صبحانه فقط پنیرو کره و مربا با حلوا بود، وقتی صبحانه مون تموم شد متوجه شدیم که هر کس تخم مرغ میخواد باید به اشپز بگه... از قهوه هم خبری نبود.. هتل تمیز و آروم و پرسنل مودب بودند... wifi اونقد ضعیف بود که داخل اتاق قابل استفاده نبود... و همه لای در اسانسور میموندند
هتل خوبی بود اتاق ها تمیز و از کیفیت قابل قبولی برخوردار بود صبحانه ساده بسیار ساده و در زمان شلوغی رستوران جای کافی نداشت برخورد کارکنان خوب بود و من این هتل را با توجه به قیمتش پیشنهاد می کنم
راضی نبودم و دوباره انتخابش نمیکنم
همه چیز خیلی خوب بود و پیشنهاد رزرو حتی پیشنهاد شماره اتاق ما رو پذیرفتن، برخورد کارکنان خیلی خوب بود، فقط محدودیت پارکینگ داشت.
برخورد پرسنل خوب.پارکینگ کم دارد.هر کس زودتر برسه پارکینگ داره.اتاقها کم نور و کوچک.صدای اتاقهای اطراف بگوش میرسه ظاهرا یادشون رفته عایق بندی کنند‌.صبحانه بسیار کم هست بصورتی که باید برید بیرون چیزی بخورید.رستوران کوچک بصورتی که باید برای صبحانه صف بایستید.شارژ صبحانه ضعیف. نکته مثبت تمییز بودن و نوساز بودن هتل هست‌
متوسط
قیمت مناسب، رفتار محترمانه پرسنل، تمیزی اتاق ملحفه سرویس حمام و درکل نظافت عالی، بدون‌ سر و صدا و آرامش خوب، قیمت مناسب اقامت، موقعیت مناسب هتل به دور از شلوغی اما دسترسی خوب، حتما پیشنهاد میشه من دوبار اقامت داشتم تو این هتل واقعا فراتر از سه ستاره هست
هتل خوب و اقتصادی . تمیز و خوش برخورد
پارکینگ کوچک است
هتل خوبی بود ولی رزروشن هتل هیچ اهمیت و ارزشی برای مسافر قائل نبود و سرویس دهی بسیار ضعیف بود. آسانسور هتل که فاجعه بود. هر روز چند نفر لای در میموندن
هتل خوب و تمیزی بود ،پارکینگ محدود بود،صبحانه خیلی مفصل نبود، اتاق را به ما با کمی تاخیر تحویل دادند بقیه موارد خیلی خوب بود،تمیزی هتل،گرمایش، برخورد پرسنل،دسترسی به هتل و ... بطور کلی با توجه به قیمت آن خیلی خوب بود.
یکی از مشکلات نبود پارکینگ بود و مشکل دوم شیشه قدی برای درب سرویس!!
برخورد پرسنل ، رسیدگی و خدمات عالی بود
هتل خوبی بود و راضی بودم
اگر قصد سفر کاری به اصفهان را دارید و نمیخواهید هزینه اقامت شما زیاد شود به این مسافر خانه تشریف ببرید. هتل خیلی معمولی که در مقایسه با بقیه سه ستاره ها چندان تمیز نیست.
این هتل در بهترین منطقه قرار گرفته و برای سفرهای کاری فوق العاده است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی ماهان اصفهان

مهمانان هتل جهانگردی ماهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی ماهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی ماهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی ماهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی ماهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.