هتل جهانگردی ماهان اصفهان

اصفهان، میدان بزرگمهر، چهاراه نورباران، خیابان 22 بهمن
3.5
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی ماهان اصفهان

هتل سه ستاره جهانگردی ماهان در سال ۱۳۸۹ در شرق شهر اصفهان و در مجاورت اتوبان های اصلی شهر ( شهید آقا بابایی و صیاد شیرازی) افتتاح شده است که بدین ترتیب دسترسی بسیار سریع و آسان به سطح شهر اصفهان بدون مشکل ترافیکی را امکان پذیر نموده است. این هتل فاصله بسیار کمی تا فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، نمایشگاه بین المللی اصفهان، مراکز درمانی – تجاری و ابنیه تاریخی دارد. همچنین این هتل یکی از شیک ترین و زیباترین هتل های اصفهان می باشد و با امکانات مدرن پذیرای میهمانان گرامی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی ماهان اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
490,000 تومان
8 بهمن
شنبه
490,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
490,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
490,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
490,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
490,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
490,000 تومان
14 بهمن
جمعه
490,000 تومان
15 بهمن
شنبه
490,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
490,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
490,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
560,000 تومان
8 بهمن
شنبه
560,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
560,000 تومان
8 بهمن
شنبه
560,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
560,000 تومان
8 بهمن
شنبه
560,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
560,000 تومان
8 بهمن
شنبه
560,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
560,000 تومان
8 بهمن
شنبه
560,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
560,000 تومان
8 بهمن
شنبه
560,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
560,000 تومان
8 بهمن
شنبه
560,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
دو تخته - دبل - مسافر غیرایرانی
هتل یار
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
750,000 تومان
8 بهمن
شنبه
750,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
750,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
750,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
750,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
750,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
750,000 تومان
14 بهمن
جمعه
750,000 تومان
15 بهمن
شنبه
750,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
750,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
750,000 تومان
دو تخته - توئین - مسافر غیرایرانی
هتل یار
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
750,000 تومان
8 بهمن
شنبه
750,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
750,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
750,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
750,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
750,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
750,000 تومان
14 بهمن
جمعه
750,000 تومان
15 بهمن
شنبه
750,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
750,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
750,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
740,000 تومان
8 بهمن
شنبه
740,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
740,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
740,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
740,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
740,000 تومان
14 بهمن
جمعه
740,000 تومان
15 بهمن
شنبه
740,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
740,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
740,000 تومان
8 بهمن
شنبه
740,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
740,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
740,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
740,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
740,000 تومان
14 بهمن
جمعه
740,000 تومان
15 بهمن
شنبه
740,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
740,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
740,000 تومان
8 بهمن
شنبه
740,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
740,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
740,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
740,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
740,000 تومان
14 بهمن
جمعه
740,000 تومان
15 بهمن
شنبه
740,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
740,000 تومان
8 بهمن
شنبه
740,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
740,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
740,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
740,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
740,000 تومان
14 بهمن
جمعه
740,000 تومان
15 بهمن
شنبه
740,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
740,000 تومان
سه تخته - مسافر غیرایرانی
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
950,000 تومان
8 بهمن
شنبه
950,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
950,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
950,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
950,000 تومان
14 بهمن
جمعه
950,000 تومان
15 بهمن
شنبه
950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
900,000 تومان
8 بهمن
شنبه
900,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
900,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
900,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
900,000 تومان
14 بهمن
جمعه
900,000 تومان
15 بهمن
شنبه
900,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
900,000 تومان
8 بهمن
شنبه
900,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
900,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
900,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
900,000 تومان
14 بهمن
جمعه
900,000 تومان
15 بهمن
شنبه
900,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
چهارتخته - دبل+توئین
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
900,000 تومان
8 بهمن
شنبه
900,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
900,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
900,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
900,000 تومان
14 بهمن
جمعه
900,000 تومان
15 بهمن
شنبه
900,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
چهارتخته - توئین+توئین
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
900,000 تومان
8 بهمن
شنبه
900,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
900,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
900,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
900,000 تومان
14 بهمن
جمعه
900,000 تومان
15 بهمن
شنبه
900,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
900,000 تومان
8 بهمن
شنبه
900,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
900,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
900,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
900,000 تومان
14 بهمن
جمعه
900,000 تومان
15 بهمن
شنبه
900,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
چهار تخته - مسافر غیرایرانی
هتل یار
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,100,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,100,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,100,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,100,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی ماهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خانه داری 24 ساعته
آنتن مرکزی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی ماهان اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی ماهان اصفهان

(58 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ، تمیزی
نقاط ضعف:
محدودیت پارکینک بخصوص در شب های زمستانی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خراب بودن تلویزیون و عدم همکاری
نقاط قوت:
خوش برخورد بودن پرسنلتمیز بودن اتاق ها و راه رو هاداشتن پارکینگسرویس دهی سریع
نقاط ضعف:
ملافه ها وکیوم شده نبود اما کاملا تمیز و خوشبو بود
نقاط قوت:
دسترسی آسان به ادارات اصفهانبرخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح و غیر قابل خوردن بطوریکه ما اصلاً نخوردیمپارکینگ نداشت
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
مسواک و خمیر دندون نداشت!!کف دمپایی اتاقها کثیف و سیاه،ملافه اضافی نداشت.پارکینگش ظرفیت نداشت
نقاط قوت:
برای یک شب اقامت خوب بود
نقاط ضعف:
تمیز نبودبا اینکه پارکینگ داشت به ما گفتن جا نداره و دم در هتل تو خیابان پارک کردیمکلا این هتل رو توصیه نمی کنم و خودم هم به این هتل بازنخواهم گشت.
نقاط قوت:
برخورد خوب میزبانان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
در روز ورود اب معدنی ندادند ولی توی مشخصات ذکر شده در روز ورود شارژ میشه
نقاط قوت:
بسیار منظم و با احترام
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل. نظافت خوب بود. صبحانه خوب بود . پارکینگ نداشت یعنی میگفتن محدود ولی خیابانش برای پارک ماشین خوب بود دیگه امنیتش رو نمی دونم.
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل. نظافت خوب بود. صبحانه خوب بود . پارکینگ نداشت یعنی میگفتن محدود ولی خیابانش برای پارک ماشین خوب بود دیگه امنیتش رو نمی دونم.
در کل راضی بودیم ولی با اضافه کردن چند مورد بنظرم جا برای بهتر شدن رو داره
نقاط قوت:
اتاق هاش خوب بود
نقاط ضعف:
رستوران برای صبحانه خیلی کوچک بود واقعا اذیت شدیم
نقاط قوت:
تقریبا هیچ
نقاط ضعف:
نبود پارکینگدوری از مکانهای دیدنینظافت ضعیفسرمایش و گرمایش تعطیلبرخورد خشک و نامناسب.......
نقاط قوت:
دسترسی خوب
نقاط ضعف:
دسترسی خوب
متاسفانه اتاقهای کوچک با پنجره های مرتفع و بدون نور کافی، نگذاشتن سرویس مسواک و حوله و لوازم بهداشتی مناسب، نداشتن ملحفه و پتوی تمیز و تهویه نامناسب از مشکلات اعظم این هتل میباشد. مطمئنا برای سری بعد انتخاب نخواهد شد.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل غیر قابل توصیف درجه ۱ منو غذا کم ولی کیفیت بالا سکوت و استراحت خوب در هتل اتاق ها تمیز تخت ها تمیز درکل خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت وقتی اتاق رو هتل میگرفتیم صفر بعد از تذکر تمیز شد تایم صبحانه خیلی زود ساعت ۷ تا ۹
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان، آب جوش هر موقع خواستیم داده شد. تخت خواب ها خوب بودن.
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان، آب جوش هر موقع خواستیم داده شد. تخت خواب ها خوب بودن.
مجدد انتخاب نخواهم کرد.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان خیلی خوب بود
هتل در مکان خوبی قرار گرفته و پرسنل به شدت خوش برخورد هستن و امکاناتش هم در حد قیمتش هستش ولی اینکه صبحانه فقط نون و پنیر و خیار و گوجه با دو ستا مربا و کره کوچیک باشه یکمم املت من در آوردی خیلی زشت بود جوری که روزای بعد صبحانه رو بیرون خوردیم. پارکینگ نداشت ولی به راحتی میتونستین توی خیابون پارک کنین.
نقاط قوت:
نزدیکی به امان تاریخی،نزدیکی رستوران ها به هتل
نقاط ضعف:
نزدیکی به امان تاریخی،نزدیکی رستوران ها به هتل
خیلی عالی
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
کوچکی پنجره و نور کم اتاق ها. پارکینگ ندارداینترنت ندارد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبود پارکینگ. امکانات داخل اتاق ضعیف
اتاقای تمیز و صبحانه معمولی
افتضاح ترین سرویس دهی و برخورد بسیار بد کارکنان هتلخاطره ی بسیار مزخرفی از این هتل دارم حیف یک ستاره
من یکشب میهمان این هتل بودم واز نهار این هتل استفاده‌ کردم هتل خوبی بود و برخورد ریسپشن بسیار عالی فقط تنها ایراد اون سنگ توالت فرنگی با توجه که قدیمی هست مخزن اب اون درب نداشت ویکم جرم داشت که میشه اونو جرم زدایی کرد در کل راضی بودم و به دیگران توصیه میکنم از خدمات این هتل استفاده کنند.
اتاق تمیز، برخورد خوبه پرسنل
هتل خوب ولی بدون پارکینگ مناسب
در مجموع خوب بود
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودم
نقاط ضعف:
نظافت اتاق اصلا خوب نبود که به اجبار تعویض کردن
Smoking room نداشت!
متاسفانه خوب نیست
صبحانه عالی وبدون نقص برخورد پرسنل عالی وای فای ضعیف اصلا بگیم نبود بهتره نظافت اتاقها خوب برای نظافت باید بهشون بگید که انجام بدن بدون هماهنگی وارد نمیشن پارکینگ محدود بود وکلا میشه گفت نداشت آبجوش و چای هر وقت اراده کنید دردسترس بود کلا رستوران همیشه درش باز بود کلا باتوجه به قیمت نسبت به هتلهای دیگه من پیشنهادش میکنم .خرداد ۹۸ اونجا بودیم هتل اوکی هست نزدیک باغ گلها باغ غدیر وبقیه مکانها با خودرو ۱۰ الی ۱۵ دقیقه زمان میبرد
هتل خوب و تمیزی بود من در زمان شلوغی رزرو داشتم همه چیز خوب بود فقط مشکل پارکینگ داشت که محدود بودبرخورد پرسنل خوب بود
من از همه چی راضی بودم ، فقط صبحانه معمولی بود.
سرویس ضعیف هنگام ورود. پارکینگ محدود. صبحانه ضعیف در فضای نامناسب که امکان رفت و آمد و نشستن میهمانان مشکل است. دستگاه تهویه کار نمی کند. فقط 1 آسانسور با ظرفیت محدود دارد که زمان انتظار را زیاد می کند. اتاق نسبتا تمیز. سر و صدای زیاد.
اصلا هتل مناسبی نیست. آشپز یک نفر. اتاق تحویل دهنده یک نفر. مدیریت بسیار ضعیف. صبحانه. و رستوران بسیار بسیار ضعیف. اصلا پیشنهاد نمیکنم به هیچ عنوان.
فقط برای یک بار
افتضاح لابی من و گارسون و مسول تاسیسات یک نفر مدیریت میخواد با ۴ نفر هتل بچرخونه خانه داری بسیار بسیار ضعیف حوله و ملافه ها تعویض نشده از مهمان قبلی مونده بود پر مو بود
خوب
صبحانه فقط پنیرو کره و مربا با حلوا بود، وقتی صبحانه مون تموم شد متوجه شدیم که هر کس تخم مرغ میخواد باید به اشپز بگه... از قهوه هم خبری نبود.. هتل تمیز و آروم و پرسنل مودب بودند... wifi اونقد ضعیف بود که داخل اتاق قابل استفاده نبود... و همه لای در اسانسور میموندند
هتل خوبی بود اتاق ها تمیز و از کیفیت قابل قبولی برخوردار بود صبحانه ساده بسیار ساده و در زمان شلوغی رستوران جای کافی نداشت برخورد کارکنان خوب بود و من این هتل را با توجه به قیمتش پیشنهاد می کنم
راضی نبودم و دوباره انتخابش نمیکنم
همه چیز خیلی خوب بود و پیشنهاد رزرو حتی پیشنهاد شماره اتاق ما رو پذیرفتن، برخورد کارکنان خیلی خوب بود، فقط محدودیت پارکینگ داشت.
برخورد پرسنل خوب.پارکینگ کم دارد.هر کس زودتر برسه پارکینگ داره.اتاقها کم نور و کوچک.صدای اتاقهای اطراف بگوش میرسه ظاهرا یادشون رفته عایق بندی کنند‌.صبحانه بسیار کم هست بصورتی که باید برید بیرون چیزی بخورید.رستوران کوچک بصورتی که باید برای صبحانه صف بایستید.شارژ صبحانه ضعیف. نکته مثبت تمییز بودن و نوساز بودن هتل هست‌
متوسط
قیمت مناسب، رفتار محترمانه پرسنل، تمیزی اتاق ملحفه سرویس حمام و درکل نظافت عالی، بدون‌ سر و صدا و آرامش خوب، قیمت مناسب اقامت، موقعیت مناسب هتل به دور از شلوغی اما دسترسی خوب، حتما پیشنهاد میشه من دوبار اقامت داشتم تو این هتل واقعا فراتر از سه ستاره هست
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل خوب و اقتصادی . تمیز و خوش برخورد
پارکینگ کوچک است
هتل خوبی بود ولی رزروشن هتل هیچ اهمیت و ارزشی برای مسافر قائل نبود و سرویس دهی بسیار ضعیف بود. آسانسور هتل که فاجعه بود. هر روز چند نفر لای در میموندن
هتل خوب و تمیزی بود ،پارکینگ محدود بود،صبحانه خیلی مفصل نبود، اتاق را به ما با کمی تاخیر تحویل دادند بقیه موارد خیلی خوب بود،تمیزی هتل،گرمایش، برخورد پرسنل،دسترسی به هتل و ... بطور کلی با توجه به قیمت آن خیلی خوب بود.
یکی از مشکلات نبود پارکینگ بود و مشکل دوم شیشه قدی برای درب سرویس!!
نقاط قوت:
قیمت مناسبدسترسی اسان به مناطق مختلف شهرکیفیث غذای خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد پرسنل ، رسیدگی و خدمات عالی بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اگر قصد سفر کاری به اصفهان را دارید و نمیخواهید هزینه اقامت شما زیاد شود به این مسافر خانه تشریف ببرید. هتل خیلی معمولی که در مقایسه با بقیه سه ستاره ها چندان تمیز نیست.
این هتل در بهترین منطقه قرار گرفته و برای سفرهای کاری فوق العاده است.
نقاط قوت:
برخورد خوب-تمیزی کل هتل -امکانات سیستم گرمایشی فوقالعاده
نقاط ضعف:
نکته منفی به خاطر ندارم
نقاط قوت:
برخورد مثبت پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی ماهان اصفهان

مهمانان هتل جهانگردی ماهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی ماهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی ماهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی ماهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی ماهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.