مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان خاتون اصفهان

ظرفیت 1 نفر

آپارتمان برای 1نفر
هتل یار
310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
310,000
تومان
9 بهمن
شنبه
310,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
15 بهمن
جمعه
310,000
تومان
16 بهمن
شنبه
738,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
738,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
738,000
تومان
آپارتمان یک خوابه یک نفره
علاءالدین
407,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
407,000
تومان
9 بهمن
شنبه
407,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
683,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
683,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
683,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
683,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
683,000
تومان
15 بهمن
جمعه
683,000
تومان
16 بهمن
شنبه
683,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
683,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
683,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

آپارتمان برای 2نفر
هتل یار
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
460,000
تومان
9 بهمن
شنبه
460,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
15 بهمن
جمعه
460,000
تومان
16 بهمن
شنبه
738,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
738,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
738,000
تومان
آپارتمان دو خوابه دو نفره
علاءالدین
533,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
533,000
تومان
9 بهمن
شنبه
533,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
715,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
715,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
715,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
715,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
715,000
تومان
15 بهمن
جمعه
715,000
تومان
16 بهمن
شنبه
715,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
715,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
715,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان برای 3نفر
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
15 بهمن
جمعه
560,000
تومان
16 بهمن
شنبه
738,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
738,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
738,000
تومان
آپارتمان دو خوابه سه نفره
علاءالدین
617,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
617,000
تومان
9 بهمن
شنبه
617,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
736,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
736,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
736,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
736,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
736,000
تومان
15 بهمن
جمعه
736,000
تومان
16 بهمن
شنبه
736,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
736,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
736,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه 4نفره - 90 متری
هتل یار
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
660,000
تومان
9 بهمن
شنبه
660,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
660,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
660,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
660,000
تومان
15 بهمن
جمعه
660,000
تومان
16 بهمن
شنبه
738,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
738,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
738,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
701,000
تومان
9 بهمن
شنبه
701,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
757,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
757,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
757,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
757,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
757,000
تومان
15 بهمن
جمعه
757,000
تومان
16 بهمن
شنبه
757,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
757,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
757,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه 5نفره - 90 متری(4 تخت + 1 سرویس اضافه)
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
760,000
تومان
9 بهمن
شنبه
760,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
760,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
760,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
15 بهمن
جمعه
760,000
تومان
16 بهمن
شنبه
818,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
818,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
818,000
تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
علاءالدین
802,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
802,000
تومان
9 بهمن
شنبه
802,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
845,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
845,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
845,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
845,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
845,000
تومان
15 بهمن
جمعه
845,000
تومان
16 بهمن
شنبه
845,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
845,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
845,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان دو خوابه 6نفره - 90 متری( 4 تخت + 2 سرویس اضافه)
هتل یار
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
15 بهمن
جمعه
860,000
تومان
16 بهمن
شنبه
898,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
898,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
898,000
تومان
آپارتمان دو خوابه شش نفره
علاءالدین
903,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
903,000
تومان
9 بهمن
شنبه
903,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
933,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
933,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
933,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
933,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
933,000
تومان
15 بهمن
جمعه
933,000
تومان
16 بهمن
شنبه
933,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
933,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
933,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

امکانات اتاق های هتل آپارتمان خاتون اصفهان

آسانسور
مسلط به زبان عربی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
مبل
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
نمای رو به حیاط
نمای کوچه
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
صندوق امانات
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
نمازخانه
صندوق امانات
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
یخچال
صبحانه رایگان
پارکینگ
ماهواره
روزنامه
لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
صبحانه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان خاتون اصفهان

(25 نظر)
از لحاظ دسترسی خوب است / واحد مورد استفاده تمیز و عملا یک آپارتمان دو خوابه با کلیه لوازم بود / برخورد کارکنان خوب بود/ محیط هتل نیاز به بهسازی دارد / لوازم بهداشتی اندکی پیش بینی شده و صبحانه سرو نمی شود که به نظرم این نقصه و باید توسط هتل رفع شود .
معمولی نه خیلی خوب و نه بد
سروصدای یکی از ساکنین عذاب میداد
پذیرش عالی و خوش برخورد رزرو اتاق ما تمدید شده بود که اتاق بزرگتر رو در اختیار ما قرار دادن دسترسی خوب به چهار باغ و سی و سه پل اتاق چهار تخته در اختیار ما بود که تراس داشت اتاق و سرویس بهداشتی پاکیزه
هتل خوبی بود و دسترسی خیلی خوبی داشت اما کافیشاپش به نسبت گرون حساب میکنه
تمیز بود و کارکنان خیلی مودب و خوشرویی دارد من راضی بودم
من یک شب اقامت داشتم. همه چیز خیلی خوب بود
نبود وسایلی برای تهیه مواد نوشیدنی از قبیل کتری و قوری اینکه هزینه ای مجزا جهت مصرف آب معدنی در نظر گرفته میشود بنظرم سبب منفی شدن امتیازات می شود
مهمان نوازان اصفهان
خوب
خیلی عالی بود هم دسترسی به مرکز شهر و اماکن تفریحی ..برخورد کارکنان عالی بود و خیلی هم هتل تمیزی بود
هتل خوب بود نظافت عالی فقط کوچه بن بست و کمی تنگ بود اما موقعیت مکانی خوبی داشت و اینکه هزینه برای بچه بالای یک سال و زیر هفت سال حساب میکنند که خیلی از هتل ها نمیگیرند در کل هتل خوبی بود
تمیز و مرتب و قابل قبول. حتما در سفرهای بعدی گزینه اول خواهد بود.
خیلی معمولی و نداشتن امکانات رفاهی هتل 4 ستاره
خوب با موقعیت مکانی و دسترسی آسان و سریع به اماکن گردشگری
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و قسمتهای مختلف هتل از جمله رستوران، راهروها و واحدها از نظر نظافت عالی بود.
در کوچه تنگ و بن بست قرار گرفته تابلو اسم کوچه با آدرس نمی خواند (کوچه مسجد سلطان) شش جای پارک مناسب بیشتر ندارد ناهار و شام سرو نمیکند
همه چی اکی بود دسترسی هتلم عالی بود
خوب بود،سرویسهای بهداشتی بجز در یک سوئیت ،فرنگی بودند،سرویس بهداشتی ایرانی در حیات هتل بود،رستوران نداشت،صبحانه خوب بود،برخورد کارکنان خوب بود
همه چیز خوب بود، رفتار پرسنل عالی بود، صبحانه خوب بود، موقعیت دسترسی عالی بود، تنها نکته اینکه صدای اتاق های مجاورداخل اتاق می آمد.
خوب بود
همه چیز خوب نزدیک به اماکن دیدنی مهمان نوازی گرم
هتل خوب و تمیز و با صبحانه متنوع، ولی قیمت کمی بالاست.
خوب بود.
کارکنان مودب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان خاتون اصفهان

مهمانان هتل آپارتمان خاتون اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان خاتون اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان خاتون اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان خاتون اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان خاتون اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.