هتل کاوه اصفهان

اصفهان، خيابان كاوه، داخل ترمینال کاوه
-
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

معرفی هتل کاوه اصفهان

هتل دو ستاره کاوه در سال 1386 در شهر اصفهان در داخل ترمینال کاوه افتتاح گردید، این مجموعه با کادری مجرب و امکانات قابل قبول پذیرای میهمانان گرامی می باشد و اوقات خوشی را برای مسافران آرزومند است. از آنجایی که شهر زیبا و توریستی اصفهان سالانه پذیرای چند میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی می باشد یکی از هتل هایی را که می توان بعنوان محل اقامتی مناسب معرفی نمود هتل کاوه می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کاوه اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
387,000
تومان
22 مرداد
شنبه
387,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
387,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
28 مرداد
جمعه
387,000
تومان
29 مرداد
شنبه
387,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
387,000
تومان
22 مرداد
شنبه
387,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
387,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
28 مرداد
جمعه
387,000
تومان
29 مرداد
شنبه
387,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
568,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
568,000
تومان
22 مرداد
شنبه
568,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
568,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
568,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
28 مرداد
جمعه
568,000
تومان
29 مرداد
شنبه
568,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
568,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
568,000
تومان
22 مرداد
شنبه
568,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
568,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
568,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
28 مرداد
جمعه
568,000
تومان
29 مرداد
شنبه
568,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
568,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
568,000
تومان
22 مرداد
شنبه
568,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
568,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
568,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
28 مرداد
جمعه
568,000
تومان
29 مرداد
شنبه
568,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
568,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
568,000
تومان
22 مرداد
شنبه
568,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
568,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
568,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
28 مرداد
جمعه
568,000
تومان
29 مرداد
شنبه
568,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
736,000
تومان
22 مرداد
شنبه
736,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
736,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
736,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
736,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
736,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
736,000
تومان
28 مرداد
جمعه
736,000
تومان
29 مرداد
شنبه
736,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
736,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
736,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
736,000
تومان
22 مرداد
شنبه
736,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
736,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
736,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
736,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
736,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
736,000
تومان
28 مرداد
جمعه
736,000
تومان
29 مرداد
شنبه
736,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
736,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
736,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
893,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
893,000
تومان
22 مرداد
شنبه
893,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
893,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
893,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
893,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
893,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
893,000
تومان
28 مرداد
جمعه
893,000
تومان
29 مرداد
شنبه
893,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
893,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
893,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
893,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
893,000
تومان
22 مرداد
شنبه
893,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
893,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
893,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
893,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
893,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
893,000
تومان
28 مرداد
جمعه
893,000
تومان
29 مرداد
شنبه
893,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
893,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
893,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق کانکت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,051,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,051,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,051,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,051,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,051,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,051,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,051,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,051,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,051,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,051,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,051,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,051,000
تومان
کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
1,051,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,051,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,051,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,051,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,051,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,051,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,051,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,051,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,051,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,051,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,051,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,051,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق کانکت برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,208,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,208,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,208,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,208,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,208,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
کانکت شش تخته
اسنپ تریپ
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,208,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,208,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,208,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,208,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,208,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کاوه اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
خشکشویی (لاندری)
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
حوله
دمپایی
کتابفروشی
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
صبحانه رایگان
خدمات خشکشویی
مبل
سالن صبحانه خوری
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
آرايشگاه مردانه
کپسول آتشنشانی در راهرو
تلويزيون معمولی در لابی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
اکواریوم اب شور در لابی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل کاوه اصفهان

(25 نظر)
این هتل سه ستاره حتا در حد مسافرخانه های ناصرخسرو هم نبود ، بسیار کثیف بود ملحفه ها و اتاق کثیف و نامرتب بوددستشوئی و حمام به قدری کثیف بود که رغبتی برای دوش گرفتن وجود نداشت
خیلی اتوبوس ها زیاد بودند و خطرناک
خوب متشکر می کنم هر چند سفر ما کاری کوتاه بود اما از نظر نظافت و برخورد عالی بود تشکر می کنم
معمولی بودن متاسفانه حوله تمیز در حمام موجود نبود کنترل کولر در اتاق موجود نبود و اتاق به شدت گرم بود چای در فلاسک آماده شده بود که بدمزه و انگار مونده بود
برای سفرهای کاری واقعا مناسب هستش
درب دستشویی خراب بود و داخل اتاق به علت بوی نامطبوع آزار دهنده بود. نظافت معمولی، پرسنل خوب. پارکینگ خوب بود. فقط اینکه من نمیدونستم هتل در ترمیناله و این موضوع خیلی ناراحتم کرد.
برای اقامت یک شب بد نبود، پارکینگ داره اما فاصله اش یه کم دوره، ضمنا چون توی محوطه ترمینال اتوبوسها واقع شده یه کم شلوغه، اما با توجه به قیمتش امکانات خوبی داره...اگه پاکیزگی براتون مهمه و مثل من یه خورده وسواس باشین، اقامت توی این هتل رو پیشنهاد نمیکنم، شیرآلات و سرویس بهداشتیش قدیمی بود، فرنگیش زوار در رفته و تلویزیونشم ۱۴" بود... کف اتاق یه قالیچه انداخته بودن که معلوم نبود آخرین بار کی جارو شده؟
هتل خوبی بود برخورد مناسب وامکانات نسبت به هزینه خوب بود ما که راضی بودیم
رفتار پرسنل بسیار نامناسب
خوب بود
هزینه دریافتی بالا ، وسایل اتاق بد و کیفت پایین ،بدون نظافت
هتل تمیز با امکانات ساده و رفتار پرسنل بسیار خوب بود،تنها مورد مکان پارکینگ بود که حدود ۳ دقیقه پیاده روی داشت که در باران و داشتن وسایل در خودرو یکم مشکل بود.
برای کسانی که مجردی و تجاری به اصفهان با اتوبوس سفر میکنن. کلا برای یک روز استراحت خوب هست.
متوسط بود مخصوصا صبحانه ،عدم سکوت در اتاقها نقطه ضعف هتل بود.
رفتار كاركنان ضعيف/ كلا در حد پولي كه دادم بود چون سفر من قرار بر اقامت نداشت و در كمترين فرصت انتخاب كردم /
هیچ گونه دسترسی برای تنظیم دما تهویه هوا وجود ندارد
نداردهم دوره هم دسترسی به اماکن دیگه سخته
خوب
من برای یه جای موقتی که برای سفر کاری رفته باشین و بخواین استراحت و حموم بکنین مناسب می بینم اما باید همه چی همراتون باشه! من خودم چون تو سفر همیشه وسایل مورد نیازمو همراهم می برم مشکل خاصی نداشتم اما باید یه حداقل سرویس هایی رو بده. صبحونه هم اگر کار دارین و میخواین زود بزنین بیرون، زودتر از 7 گیرتون نمیاد! :)
واقعا همه چی خیلی خوب بود. فقط تلویزیون اتاق مون خراب بود، 2 بار از پرسنل هتل درخواست کردیم که بیان و درست کنن اما در نهایت بازم نیومدن و تلویزیون خراب موند تا پایان مدت اقامت. اما از نظر موقعیت مکانی واقعا عالی بود. صبحانه خیلی خوبی داشت و اتاق بسیار تمیز بود. برای سفر بعدی همین هتل رو دوباره انتخاب می کنم
موقعیت مکانی خوب-
به تناسب پولی که دادم خوب بود
بسیار ضعیف حتی سشوار نداره، سیستم تهویه هم بصورت مشترک با چندین اتاق دیگه ست، امکان کنترل نداره
هتل متوسطی بود در حد قیمت خوب بود، امکانات هم قدیمی بودند، تلویزیون اتاق بسیار قدیمی بود ولی در کل به نسبت قیمت مناسب بود
سلام، از 1-1-1397 بمدت 7شب اقامت داشتیم (اظهار نظرم مخلوط مثبت و منفی است)، اتاق بصورت کلی خوب بود ، صبحانه با کیفیت %70 ، مقدار100M اینترنت رایگان روزانه،طرز برخورد خانم های بخش پذیرش و (فقط) یکی از آقایان ، بصورت عالی بود، متاسفانه در بعضی از روزها هوای داخل اتاق خفه و گرم میشد ولی کولر و پنکه نداشتند از این لحاظ اذیت شدیم ، از همه مهمتر ، روز آخر باید ساعت12 اتاق را تخلیه میکردیم و پرواز ساعت 7عصر بود ، با مدیریت هتل آقای زهرایی صحبت کردیم و گفتیم تا ساعت 4 عصر میخواهیم بمانیم ایشان پذیرفتند و از این بابت از ایشان تشکر میگردد . ضمنا مسافت هتل با مرکز شهر مقداری دور است و با تاکسی دربستی در حالت نرمال 15000تومان کرایه میگرفتند . 9-1-1397=از بندر ماهشهرآماده نبودن وسایل سرمایشی جهت استفاده خانواده ها
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کاوه اصفهان

مهمانان هتل کاوه اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کاوه اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کاوه اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کاوه اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کاوه اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.