هتل کاوه اصفهان

اصفهان، خيابان كاوه، داخل ترمینال کاوه
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل کاوه اصفهان

هتل دو ستاره کاوه در سال 1386 در شهر اصفهان در داخل ترمینال کاوه افتتاح گردید، این مجموعه با کادری مجرب و امکانات قابل قبول پذیرای میهمانان گرامی می باشد و اوقات خوشی را برای مسافران آرزومند است. از آنجایی که شهر زیبا و توریستی اصفهان سالانه پذیرای چند میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی می باشد یکی از هتل هایی را که می توان بعنوان محل اقامتی مناسب معرفی نمود هتل کاوه می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کاوه اصفهان

کاوه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
163,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
163,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
163,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
163,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
163,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
163,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
163,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
163,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
163,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
163,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
163,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
کاوه-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
266,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
266,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
266,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
266,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
266,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
266,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
266,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
266,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
266,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
266,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
266,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
کاوه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
266,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
266,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
266,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
266,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
266,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
266,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
266,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
266,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
266,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
266,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
266,000
تومان
کاوه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
442,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
442,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
442,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
442,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
442,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
442,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
442,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
442,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
442,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
442,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
442,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
کاوه-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
414,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
414,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
414,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
414,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
414,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
414,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
414,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
414,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
414,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
414,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
414,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
کاوه-کانکت پنج تخته
کانکت پنج تخته
ای‌گردش
562,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
562,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
562,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
562,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
562,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
562,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
562,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
562,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
562,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
562,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
562,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
562,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کاوه اصفهان

نمازخانه
تاکسی سرویس شبانه روزی
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
تلویزیون در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
اينترنت در لابی
صبحانه در اتاق
آرايشگاه مردانه
پاركينگ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
پنجره
کپسول آتشنشانی در راهرو
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
اکواریوم اب شور در لابی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
تلويزيون معمولی در لابی
سالن صبحانه خوری
مبل
سیستم تهویه مطبوع
تلویزیون
اعلام حریق
آسانسور
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
خشکشویی (لاندری)
تاکسی سرویس
خدمات خانه داری
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
پارکینگ
سیستم گرمایشی سرمایشی
خدمات خشکشویی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
صبحانه رایگان
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
خشکشویی
لابی
جعبه کمک های اولیه
اینترنت رایگان و محدود در لابی
تلفن
کتابفروشی
دمپایی
حوله
اینترنت با حجم محدود در لابی
اتاق چمدان
حمام

نظرات کاربران برای هتل کاوه اصفهان

(31 نظر)
نقاط قوت:
رفتار کارکنان بسیار مودبانه وصمیمی بود امکانات اتاق باتوجه به قیمت بسیار خوب بود درکل من که خیلی از انتخابم راضی بودم
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان بسیار مودبانه وصمیمی بود امکانات اتاق باتوجه به قیمت بسیار خوب بود درکل من که خیلی از انتخابم راضی بودم
برای سفرهای کاری واقعا مناسب هستش
هتل بسیار خوبی بود . نظافت و تمیزی اتاق و تخت ها خیلی خوب بود. صبحانه شان هم دستکمی از هتل های سه ستاره نداشت.
در مجموع هتل خوبی بود پرسنل خوش رفتار و آموزش دیده اتاق ها تمیز بودند ومشکلی نداشتند و فضای اتاق ها تمیز بود صبحانه تقریبا کامل بود و سلف سرویس بود درون اتاق ها سر و صدای زیادی نبود و خواب خوب و آرامی داشتیم در مجموع هتل خوبی بود و دسترسی خوبی به شهر داشت و ایستگاه مترو خیلی نزدیک به هتل بود
درب دستشویی خراب بود و داخل اتاق به علت بوی نامطبوع آزار دهنده بود. نظافت معمولی، پرسنل خوب. پارکینگ خوب بود. فقط اینکه من نمیدونستم هتل در ترمیناله و این موضوع خیلی ناراحتم کرد.
برای اقامت یک شب بد نبود، پارکینگ داره اما فاصله اش یه کم دوره، ضمنا چون توی محوطه ترمینال اتوبوسها واقع شده یه کم شلوغه، اما با توجه به قیمتش امکانات خوبی داره...اگه پاکیزگی براتون مهمه و مثل من یه خورده وسواس باشین، اقامت توی این هتل رو پیشنهاد نمیکنم، شیرآلات و سرویس بهداشتیش قدیمی بود، فرنگیش زوار در رفته و تلویزیونشم ۱۴" بود... کف اتاق یه قالیچه انداخته بودن که معلوم نبود آخرین بار کی جارو شده؟
هتل خوبی بود برخورد مناسب وامکانات نسبت به هزینه خوب بود ما که راضی بودیم
لطفا به هیچ وجه به این هتل نرید کنار خیابان بخوابید ولی به این هتل کثیف و بد و صبحانه بسیار بد نرید
رفتار پرسنل بسیار نامناسب
روی هم رفته هتل خوبی بود از جمله موقعیت خوبش و نظافت اتاق و قیمتش (البته وقتی که ما اونجا بودیم انصافا قیمتش خوب بود) و اخلاق کارمنداش ولی دو تا مشکل بزرگ داشت اول اینکه تو پایانه مسافربری هستش و یه دفعه اخر شب صدای بوق اتوبوس و سرو صدا خواب راحت رو ازتون میگیره و بعدش هم امکانات اتاقش شما را یاد 50 سال قبل میندازه مثلا تلویزیون 14 اینچ داغون یا تختهای قدیمی پیچ و مهره شده به دیوار
خوب بود
هتل تمیز با امکانات ساده و رفتار پرسنل بسیار خوب بود،تنها مورد مکان پارکینگ بود که حدود ۳ دقیقه پیاده روی داشت که در باران و داشتن وسایل در خودرو یکم مشکل بود.
هزینه دریافتی بالا ، وسایل اتاق بد و کیفت پایین ،بدون نظافت
برای کسانی که مجردی و تجاری به اصفهان با اتوبوس سفر میکنن. کلا برای یک روز استراحت خوب هست.
متوسط بود مخصوصا صبحانه ،عدم سکوت در اتاقها نقطه ضعف هتل بود.
رفتار كاركنان ضعيف/ كلا در حد پولي كه دادم بود چون سفر من قرار بر اقامت نداشت و در كمترين فرصت انتخاب كردم /
من برای یه جای موقتی که برای سفر کاری رفته باشین و بخواین استراحت و حموم بکنین مناسب می بینم اما باید همه چی همراتون باشه! من خودم چون تو سفر همیشه وسایل مورد نیازمو همراهم می برم مشکل خاصی نداشتم اما باید یه حداقل سرویس هایی رو بده. صبحونه هم اگر کار دارین و میخواین زود بزنین بیرون، زودتر از 7 گیرتون نمیاد! :)
خوب
نداردهم دوره هم دسترسی به اماکن دیگه سخته
هیچ گونه دسترسی برای تنظیم دما تهویه هوا وجود ندارد
واقعا همه چی خیلی خوب بود. فقط تلویزیون اتاق مون خراب بود، 2 بار از پرسنل هتل درخواست کردیم که بیان و درست کنن اما در نهایت بازم نیومدن و تلویزیون خراب موند تا پایان مدت اقامت. اما از نظر موقعیت مکانی واقعا عالی بود. صبحانه خیلی خوبی داشت و اتاق بسیار تمیز بود. برای سفر بعدی همین هتل رو دوباره انتخاب می کنم
موقعیت مکانی خوب-
به تناسب پولی که دادم خوب بود
بسیار ضعیف حتی سشوار نداره، سیستم تهویه هم بصورت مشترک با چندین اتاق دیگه ست، امکان کنترل نداره
هتل متوسطی بود در حد قیمت خوب بود، امکانات هم قدیمی بودند، تلویزیون اتاق بسیار قدیمی بود ولی در کل به نسبت قیمت مناسب بود
متوسط، می ارزه.
هتل توی ترمیناله نتیجتا صدای ترمینالم توی هتله و صبحانه خیلی ضعیف
سلام، از 1-1-1397 بمدت 7شب اقامت داشتیم (اظهار نظرم مخلوط مثبت و منفی است)، اتاق بصورت کلی خوب بود ، صبحانه با کیفیت %70 ، مقدار100M اینترنت رایگان روزانه،طرز برخورد خانم های بخش پذیرش و (فقط) یکی از آقایان ، بصورت عالی بود، متاسفانه در بعضی از روزها هوای داخل اتاق خفه و گرم میشد ولی کولر و پنکه نداشتند از این لحاظ اذیت شدیم ، از همه مهمتر ، روز آخر باید ساعت12 اتاق را تخلیه میکردیم و پرواز ساعت 7عصر بود ، با مدیریت هتل آقای زهرایی صحبت کردیم و گفتیم تا ساعت 4 عصر میخواهیم بمانیم ایشان پذیرفتند و از این بابت از ایشان تشکر میگردد . ضمنا مسافت هتل با مرکز شهر مقداری دور است و با تاکسی دربستی در حالت نرمال 15000تومان کرایه میگرفتند . 9-1-1397=از بندر ماهشهرآماده نبودن وسایل سرمایشی جهت استفاده خانواده ها
هتل خوبی بود و از همه چی راضی بودم
خدمات با توجه به هزینه قابل قبول بود. متاسفانه سیستم گرمایش آن صدای زیادی تولید می کند که آزار دهنده است. در ضمن در اتاق نیز یک عدد حشره زنده یافت گردید. از مزایایی هتل شامل قیمت پایین، نزدیکی به ترمینال، و تمیزی نسبی آن می باشد. استفاده از تلویزیون های نسل قدیمی بی کیفیت و نداشتن تمامی شبکه های دیجیتال، نیز رغبتی به استفاده از آن ایجاد نمی کند. اتاق هم دارای تلفن برای اتصال به پذیرش نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کاوه اصفهان

مهمانان هتل کاوه اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کاوه اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کاوه اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کاوه اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کاوه اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.