هتل جلفا اصفهان

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه کلیسای وانک
2.8
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل جلفا اصفهان

هتل دو ستاره جلفا یکی از باسابقه ترین هتل های احداث شده در شهر تاریخی اصفهان می باشد که در سال ۱۳۵۴ جنب کلیسای ۴۰۰ ساله وانک افتتاح گردید. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی از جمله سی و سه پل، میدان نقش جهان و کلیسای وانک اشاره نمود. این هتل در سه طبقه با ۲۲ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جلفا اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
218,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
218,000
تومان
9 بهمن
شنبه
218,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
218,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
218,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
218,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
218,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
218,000
تومان
15 بهمن
جمعه
218,000
تومان
16 بهمن
شنبه
218,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
218,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
218,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
298,000
تومان
9 بهمن
شنبه
298,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
15 بهمن
جمعه
298,000
تومان
16 بهمن
شنبه
298,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
یک تخته
هتل یار
298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
298,000
تومان
9 بهمن
شنبه
298,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
15 بهمن
جمعه
298,000
تومان
16 بهمن
شنبه
298,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
328,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
328,000
تومان
9 بهمن
شنبه
328,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
328,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
328,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
328,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
328,000
تومان
15 بهمن
جمعه
328,000
تومان
16 بهمن
شنبه
328,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
328,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
328,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
328,000
تومان
9 بهمن
شنبه
328,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
328,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
328,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
328,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
328,000
تومان
15 بهمن
جمعه
328,000
تومان
16 بهمن
شنبه
328,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
328,000
تومان
دو تخته - تویین
هتل یار
453,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
453,000
تومان
9 بهمن
شنبه
453,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
453,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
453,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
453,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
453,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
453,000
تومان
15 بهمن
جمعه
453,000
تومان
16 بهمن
شنبه
453,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
453,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
453,000
تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
453,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
453,000
تومان
9 بهمن
شنبه
453,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
453,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
453,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
453,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
453,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
453,000
تومان
15 بهمن
جمعه
453,000
تومان
16 بهمن
شنبه
453,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
453,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
453,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
454,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
454,000
تومان
9 بهمن
شنبه
454,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
454,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
454,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
454,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
454,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
454,000
تومان
15 بهمن
جمعه
454,000
تومان
16 بهمن
شنبه
454,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
454,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
454,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
454,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
454,000
تومان
9 بهمن
شنبه
454,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
454,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
454,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
454,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
454,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
454,000
تومان
15 بهمن
جمعه
454,000
تومان
16 بهمن
شنبه
454,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
454,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
454,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
419,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
419,000
تومان
9 بهمن
شنبه
419,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
419,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
419,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
419,000
تومان
15 بهمن
جمعه
419,000
تومان
16 بهمن
شنبه
419,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
سه تخته
هتل یار
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته معمولی
ای‌گردش
519,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
519,000
تومان
9 بهمن
شنبه
519,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
519,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
519,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
519,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
519,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
519,000
تومان
15 بهمن
جمعه
519,000
تومان
16 بهمن
شنبه
519,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
519,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
519,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
619,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
619,000
تومان
9 بهمن
شنبه
619,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
619,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
619,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
619,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
619,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
619,000
تومان
15 بهمن
جمعه
619,000
تومان
16 بهمن
شنبه
619,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
619,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
619,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
727,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
727,000
تومان
9 بهمن
شنبه
727,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
727,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
727,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
727,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
727,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
727,000
تومان
15 بهمن
جمعه
727,000
تومان
16 بهمن
شنبه
727,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
727,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
727,000
تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
727,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
727,000
تومان
9 بهمن
شنبه
727,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
727,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
727,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
727,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
727,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
727,000
تومان
15 بهمن
جمعه
727,000
تومان
16 بهمن
شنبه
727,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
727,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
727,000
تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
780,000
تومان
9 بهمن
شنبه
780,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
780,000
تومان
15 بهمن
جمعه
780,000
تومان
16 بهمن
شنبه
780,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
سوئیت معمولی
هتل یار
915,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
915,000
تومان
9 بهمن
شنبه
915,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
915,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
915,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
915,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
915,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
915,000
تومان
15 بهمن
جمعه
915,000
تومان
16 بهمن
شنبه
915,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
915,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
915,000
تومان
سوئیت معمولی چهار نفره
اقامت 24
915,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
915,000
تومان
9 بهمن
شنبه
915,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
915,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
915,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
915,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
915,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
915,000
تومان
15 بهمن
جمعه
915,000
تومان
16 بهمن
شنبه
915,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
915,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
915,000
تومان
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
1,144,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,144,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,144,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,144,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,144,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,144,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,144,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,144,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,144,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,144,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,144,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,144,000
تومان
سوئیت رویال
هتل یار
1,144,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,144,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,144,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,144,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,144,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,144,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,144,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,144,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,144,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,144,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,144,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,144,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جلفا اصفهان

نمازخانه
تبديل ارز
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
تلویزیون در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
آتلیه
روم سرويس
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
شبکه پخش فیلم
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات خشکشویی
رخت آویز
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
گالری صنایع دستی
صندوق امانات در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
غرفه صنایع دستی
پارکینگ در هتل
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن بيليارد
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
زمين تنيس
روزنامه رایگان
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
نمای کلیسا
مبل
وسایل بدنسازی
اعلام حریق
سونا
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
رستوران
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
مبلمان
صندوق امانات
اژانس مسافرتی
سرویس بهداشتی ایرانی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس فرنگی
یخچال
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
کافی‌شاپ
حوله
مینی بار
اينترنت (Wifi)
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
سوئیت
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
اینترنت غیر رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
کافی شاپ
رستوران ایرانی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
حمام

آدرس هتل جلفا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جلفا اصفهان

(57 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی
نقاط ضعف:
برخورد ضعیف کارکنان با مشتریان عدم رسیدگی به مشتریان سرو ضعیف صبحانه
نقاط قوت:
بهترین مکان نسبت به دیگر هتل های اصفهان
نقاط ضعف:
بهترین مکان نسبت به دیگر هتل های اصفهان
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل از بدو ورود مخصوصا خانمی که در پذیرش هتل بودن
نقاط ضعف:
اخلاق خوب پرسنل از بدو ورود مخصوصا خانمی که در پذیرش هتل بودن
خستگی و ناراحتی روزانه خود رو با اخلاق خوب پرسنل جلفا فراموش میکنید‌. اتاق تمیز و مرتب بود. سرویس دهی خوب بود
به نسبت قیمت و‌موقعیت خوب بود
نقاط قوت:
تنها نقطه قوتش نزدیکه به خیابون نظر وکلیساس
نقاط ضعف:
تنها نقطه قوتش نزدیکه به خیابون نظر وکلیساس
افتضاح.اصلا پولی که میگیرن به نسبت خدماتی که داره بی نهایت گرونه
محل بسیار خوبیه برای یک سفر خانوادگي
شب بسیار خوب وبیادماندنی بود و واقعا من راضی بودم
اتاق تمیز و مرتب بود و رفتار کارکنان هتل بسیار خوب ، تنها مشکل سرویس بهداشتی و سالن صبحانه بود که در کنار هم قرار داشت و چند تاحشره بزرگ و زشت توی سرویس بودن و کثیف بود. کولر هم مشترک بود و پر سرو صدا ، امکان خاموش کردن نداشت.
نقاط قوت:
تمیز بودن رفتار مناسب و عالی پرسنل
نقاط ضعف:
به شدت گرم بودن اتاق
نقاط قوت:
رزرو اسان
نقاط ضعف:
سرویس دهی
نقاط قوت:
لوکیشن
نقاط ضعف:
رسیدگی پایین به اتاق نظافت اتاق امکانات اتاق
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود نسبت به قیمت. رفتار کارکنان هتل خیلی عالی بود. به نظر من چیزی از هتل چهار ستاره کم نداشت.
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
سروصدای سایر مسافران در طبقات
کارکنان مودب بودن
من زودترازموعدرسیدم هتل وایشان درکمال ادب اتاق راتحویل دادند
هتل جلفا با توجه به قیمت و در مقایسه با هتل های هم سطح هتل خوبی است
موقعیت عالی..خیلی لوکس نیست ولی خوبه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
نداشت
سرویس های بزرگ دستشویی ایرانی واحد نداره در کل برای اقامت کاری مناسب نه تفریحی و خانوادگی
نقاط قوت:
بهتر از حد انتظار
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
تمام شرایط خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا
در کل خوب بود. ممنون از هتل جلفا
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
همه چی مثبت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و کارکنان
نقاط ضعف:
نبود کتری برقی در اتاق
نقاط قوت:
منطقه مکانی دقیقا روبروی کلیسای وانک. قیمت عالی نسبت به مکان و امکانات. برخورد پرسنل بسیار با مسافران.
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه..
نقاط قوت:
در حد ۲ستاره بودنش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود ، از توی پارکینگ بوی فاضلاب شدیدی میومد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق به طرز وحشتناکی گرم بود
ساختمان هتل قدیمی و لوازم کهنه است. کف اتاق سرامیک با اینکه گفتیم زوج هستیم تخت دبل ندادن به ما اتاق دارای مینی بار و تلویزیون قدیمی بدون کولر اختصاصی بود. صبحانه هتل خیلی ساده شامل پنیر کره مربا بسته بندی املت و تخم مرغ بود. ظرفیت پارکینگ هتل در حد 4 ماشین هست ولی پارکینگ عمومی جنب هتل وجود دارد. در کل برای 1 یا 2 شب اگر فقط برای خواب در هتل هستید بد نیست
هتل جلفا نسبت به ستاره اش هتل خیلی تمیز و کارکنان خیلی مودب و موقعیت بسیار عالی دارد .
محله مناسب ، هتل متوسط
ساختمان قدیمی بود و صبحانه کاملا معمولی و از یک ساعت به پایان صبحانه هم که نصف همون صبحانه کم هم تمام می شد و اصلا شارژ نمی شد. هتل فاقد پارکینگ بود. اینترنت هم نداشت
موقعیت خوب و برخورد مناسب
نقاط قوت:
هتل در مکانی آرامش بخش واقع شده بود و از پیاده روی در اطراف هتل و مکان های قدیمی و همچنین کلیساهای اطراف آن لذت بردیم. رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سرعت اینترنت کم بود تنوع در صبحانه کم بود
نظافت قابل قبول. سرويس خواب نامناسب
برخورد كاركنان خوب بود.صبحانه هتل ساده بود وسرويس دهي صبحانه خوب نبود.در مجموع راضي نبوديم.
هتل قديمي، اتاق خيلي كوچيك و با بدون امكانات. حتي تلويزيون مناسبي هم نداشت.
ساختمان فرسوده ملموس ،فاقد پاركينگ و عدم پاسخگويي لازم توسط پذيرش. محل قرار گيري هتل مناسب. صبحانه بسيار معمولي. محل ارائه صبحانه تمیز نبود. هزينه پرداخت به نسبت امكانات هتل بالا
هتل موقعیت خوبی دارد. ما مشکل پارکینگ داشتیم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب محیط گرم
نقاط ضعف:
صبحانه بد
هتل جلفا یک هتل خیلی معمولی ولی در یک جای خیلی خوب اصفهانه...صبحانه ش چنگی به دل نمی زنه و اتاقا های دابل و تریپل و سه تخته یا چهارتخته های معمولی از کولرهای آبی استفاده میشه که کنترل روشن و خاموشش و کم و زیادش دست ما نیست و مسئولان هتل باید روشن و خاموشش کنن...تمیزی و نظافت اتاق ها بسیار عالی ولی از نظر نور و دید بیرون اصلا خوب نیستن...
به نسبت هزینه ای که پرداخت کردم هتل در حد انتظارم نبود، پاکیزگی هتل انصافا خوب بود اما وسایل اتاق کهنه بود. در کل من دفعه بعد این هتل رو انتخاب نمیکنم.
سرويس هتل در ايام نوروز نسبت به مبلغي كه گرفتن خوب نبود
نقاط قوت:
رفتار و برخورد پرسنل بسیار عالی کافی شاپ هتل بسیار عالی نظافت و بهداشت هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع زیادی ندارد
هتل خوبی بود اما سر و صدای اتاق کنار اذیت کننده بود. سرعت اینترنت هم پایین بود.
نقاط قوت:
آرامش مکانی، قرارگیری در مکان زیبایی شهر، مجاورت با کلیسای زیبای شهر
نقاط ضعف:
عدم تنوع در صبحانه و ساده بودن صبحانه
نقاط قوت:
پرسنل محترم ، صبحانه خوب ، هتل تمیز ، موقعیت عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی برای هتل
نقاط قوت:
موقعيت مكاني خيلي خوبي داشت
نقاط ضعف:
نبود پاركينگ خيلي مسأله ي مهمي بود. واي فاي همه ي هتلها به صورت رايگان در اختيار ميمانها بايد قرار گيرد ولي اين هتل هزينه اي بابت آن ميگيرد
نقاط قوت:
برخورد خوبشون
نقاط ضعف:
نبود کلید کولر برای هر اتاق نداشتن دستشویی سنتی
نقاط قوت:
مهمترین امتیاز هتل موقعیت مناسب آن در محله زیبای جلفا است که دسترسی به مناطق دیدنی شهر را امکان پذیر میکند کارکنان مودب و خوش برخورد هستند
نقاط ضعف:
پنجره اتاق به حیاط خلوت و یک دیوار آجری باز میشد صبحانه هتل از تنوع برخوردار نیست محدودیت پارکینگ با توجه به تعداد اتاقها پیشنهاد میشود با پارکینگ مجاور قرارداد بسته شود در صورتی که جا برای اتومبیل مسافران در پارکینگ هتل نبود از امکانات پارکینگ جلفا البته به هزینه هتل استفاده شود
هتل در جای خوبی از شهر اصفهان قرار دارد و اتاق های تمیز داشت. از لحاظ قیمت مناسب بود و رستوران آن غذاهای خوش طعم و متنوعی داشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جلفا اصفهان

مهمانان هتل جلفا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جلفا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جلفا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جلفا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جلفا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.