هتل جلفا اصفهان

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه کلیسای وانک
2.8
امتیاز کاربران
55
نظرات کاربران

معرفی هتل جلفا اصفهان

هتل دو ستاره جلفا یکی از باسابقه ترین هتل های احداث شده در شهر تاریخی اصفهان می باشد که در سال ۱۳۵۴ جنب کلیسای ۴۰۰ ساله وانک افتتاح گردید. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی از جمله سی و سه پل، میدان نقش جهان و کلیسای وانک اشاره نمود. این هتل در سه طبقه با ۲۲ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جلفا اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
873,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
873,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
873,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
680,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
680,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
680,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
680,000 تومان
18 فروردین
جمعه
680,000 تومان
19 فروردین
شنبه
680,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
680,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
680,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
680,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
680,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
680,000 تومان
18 فروردین
جمعه
680,000 تومان
19 فروردین
شنبه
680,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
680,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
680,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
680,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته - تویین
هتل یار
1,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,298,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,298,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,054,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,054,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,054,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,054,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,054,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,054,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,054,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,054,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,054,000 تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
1,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,298,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,298,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,054,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,054,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,054,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,054,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,054,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,054,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,054,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,054,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,054,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
1,054,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,054,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,054,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,054,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,054,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,054,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,054,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
1,198,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,198,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,198,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,198,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,198,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,723,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,723,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,723,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,428,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,428,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,428,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,428,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,428,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,428,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,428,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,428,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,428,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
1,428,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,428,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,428,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,428,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,428,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,428,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,428,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
هتل یار
2,148,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,148,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,148,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,802,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,802,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,802,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,802,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,802,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,802,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,802,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,802,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,802,000 تومان
سوئیت معمولی
هتل یار
2,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,620,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,620,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,268,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,268,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,268,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,268,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,268,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,268,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,268,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,268,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,268,000 تومان
سوئیت رویال
هتل یار
3,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,190,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,190,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,780,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,780,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,780,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,780,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,780,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,780,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
سوئیت معمولی چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
2,268,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,268,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,268,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,268,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,268,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,268,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,268,000 تومان
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
2,780,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,780,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,780,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,780,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,780,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
1,802,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,802,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,802,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,802,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,802,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,802,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,802,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جلفا اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
اینترنت غیر رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
نمای کلیسا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
رخت آویز
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جلفا اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جلفا اصفهان

(55 نظر)
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل.موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق و کیفیت پایین خوشخواب
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنانداشتن پارکینگ صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
تهویه هوای اتاق مناسب نبودآب لوله کشی آشامیدنی در اتاق وجود نداشتنداشتن دستشویی ایرانی در اتاق
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوش برخورد و وظیفه شناسموقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه نسبت به دفعات قبل تنوعی برای انتخاب نداشت و محدود به یک صبحانه ساده بود
نقاط قوت:
موقعیت هتل درمنطقه ی جلفا و رفتار خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
بسیار قدیمی شده و فرسودگی را می توان در همه جای هتل لمس کرد.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل.دسترسی مکانی.
نقاط ضعف:
رسیدگی و شاید الزام به بازسازی سرویس بهداشتی و حمام.کمبود مبلمان راحتی در اتاق
نقاط قوت:
از لحاظ مکانی جایی بسیار خوب ، دسترسی سریع برا خرید و جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مدیریت خوب
نقاط ضعف:
کولر مشترک و صبحانه میتوانست بهتر باشد
هتل همون ستاره هاش گویاست در کل موقعیتش خوبه کارکنان خوبن مشکل توالت ایرانی هست ، پارکینگ بغل هتل و شبا آخر شب مشکل پارکینگ با قیمت اونموقع که ما رفتیم قابل قبول بود ولی الآن بنظرم گرونتر شده تردید باید کرد در کل نسبت به موقعیت و ستاره قابل قبول هست
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و محترم هتلداران
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نکته مثبت فقط قیمت بود
نقاط ضعف:
- بوی فاضلاب در بدو ورود به هتل و همینطور داخل پارکینگ- اتاق ها تهویه مناسب نداره- سقف اتاق نم زده بود و گچ میریخت پایین روی تخت- کنار تخت ها پریز برق دیده نشدهاصلا پیشنهاد نمیکنم توی این هتل اقامت کنید
با سلام.هتل جلفا زمانی یکی از بهترینها بود اما متاسفانه در آخرین اقدام ضعیف و بی کیفیت شده.اتاق کوچک و آزار دهنده ست. صبحانه هم معمولی. نقطه قوت واقع شدن در محله جلفاست.
نقاط قوت:
برخورد خوب مسئولین
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
پرسنل خوبی داشت موقعیت مکانی خوب بود
نقاط ضعف:
پرسنل خوبی داشت موقعیت مکانی خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل در اصفهان
نقاط ضعف:
موقعیت خوب هتل در اصفهان
پرسنل هتل کم میباشد واینکه مدیریت هتل باید قوی تر باشه
نقاط قوت:
پرسنل با اخلاق ،محترم و برخورد عالی لوکیشن بسیار عالی هتل و منطقه بی نظیر جلفا امکانات هم با توجه به قیمت و دو ستاره بودن هتل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
پرسنل با اخلاق ،محترم و برخورد عالی لوکیشن بسیار عالی هتل و منطقه بی نظیر جلفا امکانات هم با توجه به قیمت و دو ستاره بودن هتل خیلی خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
لوکیشن خوب
نقاط ضعف:
کلا بد و کثیف در حد مسافرخانه
نقاط قوت:
عالیییییییی از نظر من
نقاط ضعف:
بدووون نکته منفی اتاق تمیز .تخت تمیز و مرتب
نقاط قوت:
موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
ظرفیت محدود پارکینگ (۸ جای پارک) که معمولا خودرو های پرسنل هتل پارک هست. عدم وجود سرمایشی مناسب (هر کولر آبی برای ۳ اتاق که شما امکان خاموش و روشن کردن رو ندارین) نظافت خیلی بد سرویس ها و اتاق سر و صدای بسیار زیاد صبحانه بی کیفیت کلا ارزش اقامت نداره
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی .پرسنل خوش برخورد .رسیدگی خوب به.درخواست های میهمان ها
نقاط ضعف:
نبود چای ساز...نظافت نچندان خوب اتاق. و سرویس قدیمی ..موقع صبحانه ایتم های گرم صبحانه شارژ نمی شد .
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب پرسنل، موقعیت مکانی بسیار عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی،و همچنین در حد هزینه ای که پرداخت شد رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مکان عالی و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قدیمی شده، ما ۲۰ سال پیش هم اینجا رفته بودیم خیلی شیک و تمیز بود.
نقاط قوت:
احترام به مسافر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کیفیت غذاهای رستوران هتل عالی بودموقعیت مکانیش خیلی خوبرفتار پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
. نبودن رستوران مناسب.حوله ها تمیز نبود.زیر تخت تمیز نبود.اتاق سر بود
برخورد نامناسب پرسنل، وضعیت اسفبار پارکینگ، صبحانه معمولی و فضای کوچک اتاقها که با کمی بازگذاشتن پنجره از سروصدای اتاق‌های مجاور عصبی خواهید شد!
درکل خوب بود
همه چیز عالی بود
برای یه شب خوب بود
اتاق تمیز و مرتب بود و رفتار کارکنان هتل بسیار خوب ، تنها مشکل سرویس بهداشتی و سالن صبحانه بود که در کنار هم قرار داشت و چند تاحشره بزرگ و زشت توی سرویس بودن و کثیف بود. کولر هم مشترک بود و پر سرو صدا ، امکان خاموش کردن نداشت.
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود نسبت به قیمت.رفتار کارکنان هتل خیلی عالی بود.به نظر من چیزی از هتل چهار ستاره کم نداشت.
نقاط ضعف:
نداشت
کارکنان مودب بودن
من زودترازموعدرسیدم هتل وایشان درکمال ادب اتاق راتحویل دادند
هتل جلفا با توجه به قیمت و در مقایسه با هتل های هم سطح هتل خوبی است
موقعیت عالی..خیلی لوکس نیست ولی خوبه
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
سرویس های بزرگ دستشویی ایرانی واحد نداره در کل برای اقامت کاری مناسب نه تفریحی و خانوادگی
در کل خوب بود. ممنون از هتل جلفا
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوشرو سرویس دهی خوب موقعیت مکانی بسیار عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
ساختمان هتل قدیمی و لوازم کهنه است. کف اتاق سرامیک با اینکه گفتیم زوج هستیم تخت دبل ندادن به ما اتاق دارای مینی بار و تلویزیون قدیمی بدون کولر اختصاصی بود. صبحانه هتل خیلی ساده شامل پنیر کره مربا بسته بندی املت و تخم مرغ بود. ظرفیت پارکینگ هتل در حد 4 ماشین هست ولی پارکینگ عمومی جنب هتل وجود دارد. در کل برای 1 یا 2 شب اگر فقط برای خواب در هتل هستید بد نیست
محله مناسب ، هتل متوسط
هتل جلفا نسبت به ستاره اش هتل خیلی تمیز و کارکنان خیلی مودب و موقعیت بسیار عالی دارد .
ساختمان قدیمی بود و صبحانه کاملا معمولی و از یک ساعت به پایان صبحانه هم که نصف همون صبحانه کم هم تمام می شد و اصلا شارژ نمی شد. هتل فاقد پارکینگ بود. اینترنت هم نداشت
موقعیت خوب و برخورد مناسب
نقاط قوت:
هتل بااینکه قدبمی بود ولی تمیز وباکیفیت بودودرمحله جلفا بودواز کلیسای وانگ هم دیداری داشیم برخوردمسئول پذیرش وکارکنان هتل خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نظافت قابل قبول. سرويس خواب نامناسب
نقاط قوت:
هتل در مکانی آرامش بخش واقع شده بود و از پیاده روی در اطراف هتل و مکان های قدیمی و همچنین کلیساهای اطراف آن لذت بردیم.رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سرعت اینترنت کم بودتنوع در صبحانه کم بود
برخورد كاركنان خوب بود.صبحانه هتل ساده بود وسرويس دهي صبحانه خوب نبود.در مجموع راضي نبوديم.
هتل قديمي، اتاق خيلي كوچيك و با بدون امكانات. حتي تلويزيون مناسبي هم نداشت.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بهتر است تمیزکاری رستوران صبحانه در ساعاتی غیر از حضور مسافر انجام شود چون عملا رستوران تا ساعت ۱۰ صبح باز میباشد ، و بعد از این ساعت فرصت زیادی برای تمیز کردن صندلیها و پاک کردن شیشه ها وجود دارد این هم باعث ایجاد سرو صدا میشه و هم اینکه از لحاظ بهداشتی صحیح نمیباشد زیرا که هم تمیزکاری انجام میدن هم به مسافر سرویس میدن .
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوبمحیط گرم
نقاط ضعف:
صبحانه بد
نقاط قوت:
رفتار و برخورد پرسنل بسیار عالیکافی شاپ هتل بسیار عالینظافت و بهداشت هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع زیادی ندارد
هتل در جای خوبی از شهر اصفهان قرار دارد و اتاق های تمیز داشت. از لحاظ قیمت مناسب بود و رستوران آن غذاهای خوش طعم و متنوعی داشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جلفا اصفهان

مهمانان هتل جلفا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جلفا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جلفا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جلفا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جلفا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.