هتل جلفا اصفهان

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه کلیسای وانک
2.8
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران

معرفی هتل جلفا اصفهان

هتل دو ستاره جلفا یکی از باسابقه ترین هتل های احداث شده در شهر تاریخی اصفهان می باشد که در سال ۱۳۵۴ جنب کلیسای ۴۰۰ ساله وانک افتتاح گردید. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی از جمله سی و سه پل، میدان نقش جهان و کلیسای وانک اشاره نمود. این هتل در سه طبقه با ۲۲ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جلفا اصفهان

جلفا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
181,000
تومان
3 بهمن
جمعه
181,000
تومان
4 بهمن
شنبه
181,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
181,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
181,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
181,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
181,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
181,000
تومان
10 بهمن
جمعه
181,000
تومان
11 بهمن
شنبه
181,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
181,000
تومان
ای‌گردش
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
181,000
تومان
3 بهمن
جمعه
181,000
تومان
4 بهمن
شنبه
181,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
181,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
181,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
181,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
181,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
181,000
تومان
10 بهمن
جمعه
181,000
تومان
11 بهمن
شنبه
181,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
181,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-دوتخته دبل
دوتخته دبل
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
3 بهمن
جمعه
260,000
تومان
4 بهمن
شنبه
260,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
ای‌گردش
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
3 بهمن
جمعه
260,000
تومان
4 بهمن
شنبه
260,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-دوتخته تویین
دوتخته تویین
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
3 بهمن
جمعه
260,000
تومان
4 بهمن
شنبه
260,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
ای‌گردش
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
3 بهمن
جمعه
260,000
تومان
4 بهمن
شنبه
260,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
جلفا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
326,000
تومان
3 بهمن
جمعه
326,000
تومان
4 بهمن
شنبه
326,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
326,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
326,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
326,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
326,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
326,000
تومان
10 بهمن
جمعه
326,000
تومان
11 بهمن
شنبه
326,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
326,000
تومان
ای‌گردش
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
328,000
تومان
3 بهمن
جمعه
328,000
تومان
4 بهمن
شنبه
328,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
328,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
328,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
328,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
328,000
تومان
10 بهمن
جمعه
328,000
تومان
11 بهمن
شنبه
328,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-سوئیت چهارنفره معمولی
سوئیت چهارنفره معمولی
هتل یار
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
461,000
تومان
3 بهمن
جمعه
461,000
تومان
4 بهمن
شنبه
461,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
461,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
461,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
461,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
461,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
461,000
تومان
10 بهمن
جمعه
461,000
تومان
11 بهمن
شنبه
461,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
461,000
تومان
ای‌گردش
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
461,000
تومان
3 بهمن
جمعه
461,000
تومان
4 بهمن
شنبه
461,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
461,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
461,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
461,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
461,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
461,000
تومان
10 بهمن
جمعه
461,000
تومان
11 بهمن
شنبه
461,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
461,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-سوئیت چهارنفره رویال
سوئیت چهارنفره رویال
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
3 بهمن
جمعه
559,000
تومان
4 بهمن
شنبه
559,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
10 بهمن
جمعه
559,000
تومان
11 بهمن
شنبه
559,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
هتل یار
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
3 بهمن
جمعه
559,000
تومان
4 بهمن
شنبه
559,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
10 بهمن
جمعه
559,000
تومان
11 بهمن
شنبه
559,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
397,000
تومان
3 بهمن
جمعه
397,000
تومان
4 بهمن
شنبه
397,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
397,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
397,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
397,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
397,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
397,000
تومان
10 بهمن
جمعه
397,000
تومان
11 بهمن
شنبه
397,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
397,000
تومان
هتل یار
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
397,000
تومان
3 بهمن
جمعه
397,000
تومان
4 بهمن
شنبه
397,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
397,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
397,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
397,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
397,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
397,000
تومان
10 بهمن
جمعه
397,000
تومان
11 بهمن
شنبه
397,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
397,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جلفا اصفهان

نمازخانه
مینی بار با هزینه
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
اينترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
جكوزی
شبکه پخش فیلم
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
زمین ورزشی
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
چايخانه سنتی
خدمات باربري
روم سرويس
سرویسبهداشتیفرنگی
رستوران
خشکشویی
كافی شاپ
آژانس مسافرتي
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
گالری صنایع دستی
پاركينگ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات نگهداری کودک
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
رستوران فست فود
پنجره
نمای کلیسا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
خدمات اتو
ميز
اعلام حریق
جعبه کمک های اولیه
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
پارکینگ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
تاکسی سرویس
فضای سبز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
روزنامه
سالن ورزشی
مسلط به زبان انگليسی
صبحانه رایگان
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
اینترنت غیر رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
حمام
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
تلفن
مرکز خرید
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
اینترنت
فروشگاه
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
حمام

آدرس هتل جلفا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جلفا اصفهان

(58 نظر)
با سلام، من یک شب در این هتل اقامت داشتم،(۲۴ شهریور ۱۳۹۹) هتل بسیار دست پایینی هستش، بسیار قدیمی و مبلمان تقریبا فرسوده هست! کولر آبی داره که حق انتخابی برای خاموش یا روشن کردن کولر ندارید! تقریبا از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی نزدیک به صفر هست، هیچکدام از پرسنل به جز یکی دو نفر ماسک نداشتن!! . نقطه قوت هتل اینکه در بهترین محله تاریخی اصفهان یعنی جلفا واقع شده، حمامش هم تمیز بود که برای من به شخصه خیلی مهم هست. در کل در حد پولی که میدی بهتر از این گیر نمیاد
کارکنان مودب بودن
نقاط قوت:
به طور کلی هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
همه چی نسبت به انتظاری که از یه هتل در این سطح باشه بود. فقط یه مورد خیلیییی ضعیف بود اونم سرمایش اتاق بود. اتاق خیلی گرم بود چون یه کولر ابی برای سرمایش داشت که اصلا جوابگو نبود و باد گرم میداد
من زودترازموعدرسیدم هتل وایشان درکمال ادب اتاق راتحویل دادند
در تاریخ ۱۴ و ۱۵ خرداد ۹۹ در اینجا ساکن بودیم. محل وقوع هتل و محله جلفا بسیار زیبا و آرام است. دسترسی هتل به مناطق دیدنی خوب است. برخورد پرسنل بسیار مودبانه است.اما وضعیت نظافت و خدمات خانه داری هتل اصلا خوب نیست. سیستم سرمایش هتل کولر آبی فرسوده و قدیمی و افتضاح است که گرمای اتاق واقعا کلافه کننده است.
سلام من به همراه خانواده به مدت دو شب اقامت داشتیم، نکات مثبت هتل قرارگیری در محله جلفا محله ی بسیار تمیز و زیبا با کوچه های سنگ فرش و دسترسی به مراکز دیدنی شهر اصفهان، تمیزی و رفتار خوب پرسنل بود. اتاق بزرگ و مرتب بود صبحانه هتل خوب بود به کلیسای وانک بسیار نزدیک بود و اطرافش پر از کافه و شربت خانه بود. ساندویچی آرابو به این هتل نزدیک بود که واقعا حیفه امتحانش نکرد. تنها نکته منفیش میشه گفت پارکینگ کوچکش بود که گاها افراد بی ملاحظه ورودی پارکینگ می ایستادن که مانع ورود به پارکینگ بودند که به هتل اطلاع دادیم ولی یک پارکینگ هم دقیقا کنار هتل هست.
هتل جلفا با توجه به قیمت و در مقایسه با هتل های هم سطح هتل خوبی است
موقعیت عالی..خیلی لوکس نیست ولی خوبه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
نداشت
سرویس های بزرگ دستشویی ایرانی واحد نداره در کل برای اقامت کاری مناسب نه تفریحی و خانوادگی
نقاط قوت:
بهتر از حد انتظار
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
تمام شرایط خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا
سلام خدمت دوستان من برای دفعه چندم هست که این هتل میرم و از برخورد مهربانانه و مودب پرسنل آن بسیار راضی ام . اتاق تمیز و موقعیت مکانی آن بسیار عالی است . به طور کلی من عاشق محله جلفا هستم و کافه های عالی ، شربت خونه فیروز و ساندیچ آرابو هم که دیگه حرف ندارن . پیشنهاد میکنم حتما یه سر اونجا بزنین . از تیم اسنپ تریپ هم بابت آفرهای خوبش بسیار ممنونم .
در کل خوب بود. ممنون از هتل جلفا
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
همه چی مثبت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
برخورد خوب اولين چيزي بود كه نظر منو جلب كرد من در اصفهان هتل هاي مختلفي رفتم هيچ هتلي اين برخورد خوب و مودبانه رو نداشت با اون كه قبل از check in رسيده بودم و اتاق رو در اختيارم گذاشتن .نظافتش خوبه و قيمتش مناسب با امكاناتش هست . مكانش هم عاليه .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
بد نبود در حد خودش معمولی موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
میتونه خیلی بهتر هم باشه
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و کارکنان
نقاط ضعف:
نبود کتری برقی در اتاق
نقاط قوت:
منطقه مکانی دقیقا روبروی کلیسای وانک. قیمت عالی نسبت به مکان و امکانات. برخورد پرسنل بسیار با مسافران.
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه..
نقاط قوت:
در حد ۲ستاره بودنش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود ، از توی پارکینگ بوی فاضلاب شدیدی میومد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق به طرز وحشتناکی گرم بود
نقاط قوت:
مکان خوب رستوران خوب هتل
نقاط ضعف:
کولر مشترک تلویزیون قدیمی تنوع صبحانه کم
ساختمان هتل قدیمی و لوازم کهنه است. کف اتاق سرامیک با اینکه گفتیم زوج هستیم تخت دبل ندادن به ما اتاق دارای مینی بار و تلویزیون قدیمی بدون کولر اختصاصی بود. صبحانه هتل خیلی ساده شامل پنیر کره مربا بسته بندی املت و تخم مرغ بود. ظرفیت پارکینگ هتل در حد 4 ماشین هست ولی پارکینگ عمومی جنب هتل وجود دارد. در کل برای 1 یا 2 شب اگر فقط برای خواب در هتل هستید بد نیست
هتل جلفا نسبت به ستاره اش هتل خیلی تمیز و کارکنان خیلی مودب و موقعیت بسیار عالی دارد .
محله مناسب ، هتل متوسط
ساختمان قدیمی بود و صبحانه کاملا معمولی و از یک ساعت به پایان صبحانه هم که نصف همون صبحانه کم هم تمام می شد و اصلا شارژ نمی شد. هتل فاقد پارکینگ بود. اینترنت هم نداشت
موقعیت خوب و برخورد مناسب
نقاط قوت:
هتل در مکانی آرامش بخش واقع شده بود و از پیاده روی در اطراف هتل و مکان های قدیمی و همچنین کلیساهای اطراف آن لذت بردیم. رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سرعت اینترنت کم بود تنوع در صبحانه کم بود
نظافت قابل قبول. سرويس خواب نامناسب
موقعیت مکانی خوب و محیط اطراف هتل و دسترسی به مکان های تاریخی عالی
خیابان های اطراف بسیار زیبا هستند
هتل از لحاظ نظافت و برخورد کارکنان و موقعیت مکانی که مشرف به خیابان کلیسای وانک است و در نزدیکی میدان جلفا و کافه های آن قرار دارد بسیار عالی ست، درخیابان پشت هتل(مهرداد) می توانید انواع عذاها رو پیدا کنید.رستوران بسیار عالی خوان گستر در طبقه ی هم کف هتل جزو بهترین رستورانهای اصفهان استسشوار ندارد، تنوع منوی صبحانه بسیار زیاد نیست، اما کیفیت خوبی دارد
برخورد كاركنان خوب بود.صبحانه هتل ساده بود وسرويس دهي صبحانه خوب نبود.در مجموع راضي نبوديم.
هتل قديمي، اتاق خيلي كوچيك و با بدون امكانات. حتي تلويزيون مناسبي هم نداشت.
ساختمان فرسوده ملموس ،فاقد پاركينگ و عدم پاسخگويي لازم توسط پذيرش. محل قرار گيري هتل مناسب. صبحانه بسيار معمولي. محل ارائه صبحانه تمیز نبود. هزينه پرداخت به نسبت امكانات هتل بالا
هتل موقعیت خوبی دارد. ما مشکل پارکینگ داشتیم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب محیط گرم
نقاط ضعف:
صبحانه بد
هتل جلفا یک هتل خیلی معمولی ولی در یک جای خیلی خوب اصفهانه...صبحانه ش چنگی به دل نمی زنه و اتاقا های دابل و تریپل و سه تخته یا چهارتخته های معمولی از کولرهای آبی استفاده میشه که کنترل روشن و خاموشش و کم و زیادش دست ما نیست و مسئولان هتل باید روشن و خاموشش کنن...تمیزی و نظافت اتاق ها بسیار عالی ولی از نظر نور و دید بیرون اصلا خوب نیستن...
به نسبت هزینه ای که پرداخت کردم هتل در حد انتظارم نبود، پاکیزگی هتل انصافا خوب بود اما وسایل اتاق کهنه بود. در کل من دفعه بعد این هتل رو انتخاب نمیکنم.
سرويس هتل در ايام نوروز نسبت به مبلغي كه گرفتن خوب نبود
نقاط قوت:
رفتار و برخورد پرسنل بسیار عالی کافی شاپ هتل بسیار عالی نظافت و بهداشت هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع زیادی ندارد
هتل خوبی بود اما سر و صدای اتاق کنار اذیت کننده بود. سرعت اینترنت هم پایین بود.
مکان هتل در محله جلفاست که از نظر مکانی کمی از دور از میدان نقش جهان است ولی کاملا بالای شهر اصفهام حساب میشود. در مجموع مکان خیلی خوب و هتل متوسط بود. برخورد کارکنان خوب و تمیزی قابل قبولی داشت
نقاط قوت:
آرامش مکانی، قرارگیری در مکان زیبایی شهر، مجاورت با کلیسای زیبای شهر
نقاط ضعف:
عدم تنوع در صبحانه و ساده بودن صبحانه
نقاط قوت:
پرسنل محترم ، صبحانه خوب ، هتل تمیز ، موقعیت عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی برای هتل
نقاط قوت:
موقعيت مكاني خيلي خوبي داشت
نقاط ضعف:
نبود پاركينگ خيلي مسأله ي مهمي بود. واي فاي همه ي هتلها به صورت رايگان در اختيار ميمانها بايد قرار گيرد ولي اين هتل هزينه اي بابت آن ميگيرد
نقاط قوت:
برخورد خوبشون
نقاط ضعف:
نبود کلید کولر برای هر اتاق نداشتن دستشویی سنتی
نقاط قوت:
مهمترین امتیاز هتل موقعیت مناسب آن در محله زیبای جلفا است که دسترسی به مناطق دیدنی شهر را امکان پذیر میکند کارکنان مودب و خوش برخورد هستند
نقاط ضعف:
پنجره اتاق به حیاط خلوت و یک دیوار آجری باز میشد صبحانه هتل از تنوع برخوردار نیست محدودیت پارکینگ با توجه به تعداد اتاقها پیشنهاد میشود با پارکینگ مجاور قرارداد بسته شود در صورتی که جا برای اتومبیل مسافران در پارکینگ هتل نبود از امکانات پارکینگ جلفا البته به هزینه هتل استفاده شود
داخل اتاق ها تمیز و خوب چیده شده بود و اتاق و سرویس بهداشتی تمیز و لابی خوب و شیکی داشت.کافی شاپ دنجی دارد و در محل قدیمی ارامنه و بسیار نزدیک به کلیسای جلفا قرار گرفته که به نظر ما جذاب بود.اینترنت هتل رایگان نبود و برای هر یوزر باید یک اکانت تعریف میشد که به نظره من خیلی جالب نبود.
هتل در جای خوبی از شهر اصفهان قرار دارد و اتاق های تمیز داشت. از لحاظ قیمت مناسب بود و رستوران آن غذاهای خوش طعم و متنوعی داشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جلفا اصفهان

مهمانان هتل جلفا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جلفا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جلفا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جلفا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جلفا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.