هتل جام فیروزه اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، گذر سعدی، نبش میدان نقش جهان
3.6
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل جام فیروزه اصفهان

هتل یک ستاره جام فیروزه اصفهان از مجموعه های تازه ساخت شهر می باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده مفتخر است میزبان شما عزیزان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جام فیروزه اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دوتخته برای یک نفر - بدون پنجره
هتل یار
618,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
618,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
618,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
618,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
618,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
618,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
618,000 تومان
19 خرداد
جمعه
618,000 تومان
20 خرداد
شنبه
618,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
618,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
618,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
618,000 تومان
دو تخته برای یک نفر بدون پنجره
اسنپ تریپ
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
695,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
695,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
695,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
695,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
695,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
695,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
695,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
695,000 تومان
19 خرداد
جمعه
695,000 تومان
20 خرداد
شنبه
695,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
695,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
695,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
695,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته دبل - بدون پنجره
هتل یار
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
914,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
914,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
914,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
914,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
914,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
914,000 تومان
19 خرداد
جمعه
914,000 تومان
20 خرداد
شنبه
914,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
914,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
914,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
914,000 تومان
اتاق دوتخته توئین - بدون پنجره
هتل یار
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
914,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
914,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
914,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
914,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
914,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
914,000 تومان
19 خرداد
جمعه
914,000 تومان
20 خرداد
شنبه
914,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
914,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
914,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
914,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
دو تخته تویین بدون پنجره
اسنپ تریپ
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
دو تخته دابل بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - بدون پنجره
هتل یار
1,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,265,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,265,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,265,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,265,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,265,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,265,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,265,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,265,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,265,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,265,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,265,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,330,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,330,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,330,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,330,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,330,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,330,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,330,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,330,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,330,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,330,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,330,000 تومان
سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,331,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,331,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,331,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,331,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,331,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,331,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,331,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,331,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,331,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,331,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,331,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,331,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,331,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,331,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,331,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,331,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,331,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,331,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,331,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,331,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,331,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,331,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,331,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,331,000 تومان
سوئیت 3 - بدون پنجره
هتل یار
1,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,670,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,670,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,670,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,670,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,670,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,670,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,670,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,670,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,670,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,670,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,670,000 تومان
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
1,782,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,782,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,782,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,782,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,782,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,782,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,782,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,782,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,782,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,782,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,782,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,782,000 تومان
کانکت سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,782,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,782,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,782,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,782,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,782,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,782,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,782,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,782,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,782,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,782,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,782,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,782,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,782,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,782,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,782,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,782,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,782,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,782,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,782,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,782,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,782,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,782,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,782,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,782,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت 4 - بدون پنجره
هتل یار
2,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,120,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,120,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,120,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,120,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,120,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,120,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,120,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,120,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,120,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,120,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,120,000 تومان
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
2,277,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,277,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,277,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,277,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,277,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,277,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,277,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,277,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,277,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,277,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,277,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,277,000 تومان
کانکت چهار تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
2,277,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,277,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,277,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,277,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,277,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,277,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,277,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,277,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,277,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,277,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,277,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,277,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,277,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,277,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,277,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,277,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,277,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,277,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,277,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,277,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,277,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,277,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,277,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,277,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جام فیروزه اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان ایتالیایی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی شاپ
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جام فیروزه اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جام فیروزه اصفهان

(80 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان نقش جان،صبحانه خوب به نسبت قیمت،رفتار خوب کارکنان و پذیرش،ساکت بودن راهروها و اتاقهای هتل
نقاط ضعف:
نزدیکی به میدان نقش جان،صبحانه خوب به نسبت قیمت،رفتار خوب کارکنان و پذیرش،ساکت بودن راهروها و اتاقهای هتل
در کل با قیمت پایین و نزدیکی به میدان نقش جهان و مکانهای تاریخی و برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاقها پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
موقعیت . نظافت .
نقاط ضعف:
موقعیت . نظافت .
هتل دنج و راحتی بود . نزدیکی به مکان‌های توریستی . رفتار مناسب کارکنان . صبحانه خوب .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالیصبحانه عالیبسیاااار تمیز و مرتب بسیااار خوش برخورد ومحترم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش رفتار و محترمموقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
تهویه اصلا جالبی نداشت
نقاط قوت:
خیلی محترم و خوش برخورد خیلی نزدیک
نقاط ضعف:
کتری برقی البته ابجوش در لابی همیشه بود تراس خیلی خوبی بود که بلا استفاده بود
نقاط قوت:
کادر بوفه هتل بسیار مودب و مهربان بودند
نقاط ضعف:
در گذاشتن امکانات مانند لیوان وتنظیم ساعت داخل واحد و داشتن همه کانال های تلویزیون دقت بیشتری شود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی کیفیت مناسب به نسبت قیمت
نقاط ضعف:
نور کم اتاق شامپو، صابون،خمیر دندان و مسواک نداشت
نقاط قوت:
ما هر سال سالی دو سه مرتبه در این هتل اقامت میکنیم ،از هر نظر عالی است ،مخصوصا لوکیشن بسیار عالی،این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد عالي پرسنل، صبحانه عالى، ديزاين لابى خوب، نزديكى به نقش جهان، لذت برديم
نقاط ضعف:
تنها مشكل نبود پنجره در اتاق، دستشويي عمومى در كنار اتاق هاى زير زمين
نقاط قوت:
هیچ نکات مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
نبود نور کافی . صبحانه بی کیفیت . سروصدای افراد هتل در لابی هنگام خواب . نبود آسانسور. خراب بودن گاوصندوق . خراب بودن اسپیلت و سرو صدای آن که خواب را برای شما به کابوس تبدیل میکند . نبود اینترنت و خلاصه نگم دیگه یک ستاره هم براش زیاده
نقاط قوت:
نیروی خدماتی خوش برخورد
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و کنسلی رایگان
نقاط قوت:
نسبت به قیمت خوبه، تمیز و خوش برخورد، چیز بدی ندیدم
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت خوبه، تمیز و خوش برخورد، چیز بدی ندیدم
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
نظری ندارم
نقاط قوت:
پرسنل با شخصیت و محترمموقعیت مکانی عالیدسترسی عالیصبحانه باکیفیت مطلوبنظافت اتاق عالی بودروکش تخت پاک و تمیزدمپایی ها تمیزسرویس بهداشتی واقعا تمیز بود👌🏻از اقامتم واقعا لذت بردم.ممنونم از سایت اقامت۲۴ برای معرفی این هتل و مدیریت و پرسنل با اخلاق و محترم "هتل جام فیروز" قطعا سفر بعدی بی درنگ انتخابم همین هتل خواهد بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی نیست ولی بهتره بگمتوی سایت گزینه اتاق "با پنجره" و "بدون پنجره" مشخص نشده و اتاق من طبقه پایین بودسوای نور کم اتاق( ۳ تا ۴ هالوژن روشن میشد) اینترنت به شدت ضعیف بود و چون سفر من کاری بود و اکثر کارها نیاز به اینترنت داشتم خیلی اذیت شدم. اما برا کسی که نیاز به نت نداره خیلی خوبه👌🏻
نقاط قوت:
نزدیک به میدان نقش جهان
نقاط ضعف:
نزدیک به میدان نقش جهان
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی وتاریخیصبحانه متنوع وباکیفیت
نقاط ضعف:
وای فای ضعیفبدون آسانسوراتاقهای کوچکقطعی مکررآب
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان نقش جهان
نقاط ضعف:
نزدیکی به میدان نقش جهان
نقاط قوت:
تمیزیراحتینزدیکی به میدان نقش جهانقیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیک‌ بودن به میدان نقش جهان امکانات داخلی اتاق اینترنت نامحدود و پرسرعت حمام و سرپیس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
نزدیک‌ بودن به میدان نقش جهان امکانات داخلی اتاق اینترنت نامحدود و پرسرعت حمام و سرپیس بهداشتی تمیز
یکی از بهترین نقاط مثبت این هتل موقعیت مکانی خوبشه که دقیقا چسبیده به میدان نقش جهان و از طرف دیگه به کلی موقعیت های تفریحی و گردشگری نزدیکه من بسیار از این هتل راضی بودم اما بالاخره نسبت به ستاره هتل ایراداتی هم داشت اما واقعا چیزهایی جزئی بود که میشد برطرف بشه
مسوول پذیرش روز که اصلا آداب برخورد با مسافر رو بلد نبودن.صبحانه ضعیف.تمام امکانات و تخت ها و سرویس بهداشتی در حد مسافرخونه.نظافتش ضعیفه.ملحفه ها انگار هزار بار استفاده شده و همه جای تخت پر مو بود.اتاقها پنجره و تهویه اصلا نداره.اصلا عکس اتاق ها و راهرو و درها با عکس های سایت یکی نبود.صدای همه اتاقها توی اتاقته.صدای یخچال انگار تراکتور راه افتاده.و فاصله پارکینگ تا هتل بسیاااااار دوره‌.حتی یک عدد آب معدنی رو هم روی مینی بار رایگان نداشتن.فقط موقعیت مکانیش مناسبه.کلا در حد یه مسافرخونه بود.نه هتل و هزینه هتل
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره یا هواکش در اتاق
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید و مراکز تاریخی. ادب و شخصیت بالای پرسنل. نظافت کیفیت مطلوب صبحانه. تمیزی ملحفه ها و تخت ها. طبقه اول فقط اتاق گرفته بشود.
نقاط ضعف:
سر و صدای نسبتا زیاد خصوصا اتاق ۱۰۴ .خصوصا اینکه طبقه زیر زمین ضعیف. فقدان سیستم تهویه مناسب و نداشتن پنجره.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.قیمت خوب.موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود هم تمیز و هم قیمت مناسب و هم نزدیکی به اماکن تاریخی و بازارها
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن گردشگریقیمت مناسببرخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چی عالی و مرتب و تمیز بود .ممنونم از شما
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
در موقعیت مکانی خوبی قرار گرفته اما اندازه اتاق بسیار کوچک میباشد که حتی جا برای نماز خواندن و بلد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل خوبی بود و موقعیتش خیلی عالیه، منتهی یکم جمع و جور و کوچیکه. برخورد کارکنان مناسب ولی یکم از نظر بهداشتی هنوز جای کار داره.
خوب
نقاط قوت:
کولرگازی خوب
نقاط ضعف:
به شدت کثیف بودپُراز خاک بودواقعا حالم بدشد اصلا به هتل رسیدگی نمیکنن حوله ها کثیف.افتضاح بود هتلش هرچی بگم کم گفتم ولی تختاش شکسته.ملافه هاش پُراز لکه بود
نقاط قوت:
بسيار تميز و مرتب بود موقعيت مكاني خوبي هم داشت
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره دراتاق،راحت به گوش رسيدن سر و صداي اتاقهاي مجاور ،
نقاط قوت:
مجاورت میدان نقش جهان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت: وقعیت مکانی هتل با توجه به نزدیکی به میدان نقش جهان بسیار عالی است و تقریبا دسترسی به اماکن تاریخی به صورت پیاده امکان پذیر هست. محل پارکینگ حدود 10 دقیقه پیاده تا هتل راه هست. نقاط ضعف: سر و صدای اتاقها خیلی راحت به گوش میرسه البته باید این نکته رو در نظر گرفت که با یک هتل خیلی کوچک روبرو هستیم نه پنج ستاره بین المللی! برخورد پذیرش شیفت صبح زیاد مناسب نبود که به اطلاع مدیریت رسانده شد. در کل کم کم اتاقهای هتل و سرویسهای بهداشتی نیاز به بازسازی دارند ولی با توجه به پولی که میدین برای استراحت و خواب مناسب هست.
همه چیز هتل خوب بود ، مدیریت و کارکنان هم خیلی خوب بودند . اتاق ها مقداری کوچک هست ولی قابل قبول است ، حمام و آبگرم خوبی داشت ، ولی سایز توالت فرنگی برای من واقعا کوچک بود و راحت نبود . دیوارهای اتاق ها نازک است و در ها چون به هم نزدیک است صدا منتقل می شود . متاسفانه شب اول در اتاق روبرویی ما یک زوج بودند که از ساعت ۱۰ ال ۱ شب اینقدر با صدای بلند بحث و جدل کردند که اعصاب مرا داغون کردند البته مجبور شدم به دفتر هتل اعتراض کردم و بعد صداشون قطع شد . و خوشبختانه شب دوم مشکلی نبود و ما از هتل و به خصوص محل راضی بودیم . البته عدم وجود پارکینگ یک معظل است و باید دور تر از محل هتل در پارکینگ طرف قرارداد هتل و یا در خیابان اصلی استانداری پارک کنید .
موقعیت مکانی عالی هتل که به نظرم تو سفر تفریحی خیلی مهمه برخورد بسیار خوب پرسنل شفاف سازی سایت قبل از سفر که اتاق ها پنجره ندارن اما از لحاظ نظافت و تمیزی خیلی راضی کننده بود صبحانه به خاطر کرونا به صورت پک سرد سرو میشد اما باز هم نسبت به قیمت مناسب هتل قابل قبول بود من ۱۰۰ درصد این هتل رو پیشنهاد میدم
خيلي خوب بود،
در کل هتل خوبی بود نسبت با قیمتش تمیز و بدون مشکل خاصی عیبش فقط دوربودن پارکینگ ماشین بود
از نظر رفتار کارکنان فوق العاده عالی بخصوص بخش فرانت آفیس عالی بود اتاق ها کوچیک بود ولی خو مزایده های نزدیک میدان نقش جهان و کاخ چهل ستون کار براتون عالی میکنه و قیمت خوب و صبحونه فوق العاده ار ویژگی خوب هتل بود.ولی سر صدا زیاد بود.
از همه نظر عالی بود از نظر قیمت و نزدیکی به امکان دینی عالی بود پرسنل هم گل گل بودن
عالی
نزدیکی به میدان نقش جهان به عنوان بهترین ویژگی این هتل است
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
هتل چسبیده به میدون نقش جهانه و این مهمترین مزیتشه. فضای هتل و اتاقهاش خیلی کوچک و جمع و جوره اما در کل دوست داشتنیه. برای خالی کردن بار جلوی هتل میشه ماشین برد ولی نمیشه مدت زیادی ماشین رو اونجا نگه داشت چون فضا محدود و محل رفت و آمده. نظافت هتل در سطح متوسطه و اینطور که به نظر میومد سه چهار نفر بیشتر پرسنل نداشت. صبحانه خیلی تنوع نداشت ولی چینش آیتمهاش جذاب و با سلیقه بود. هتل پارکینگ نداره اما به مهمانها حواله استفاده از یه پارکینگ عمومی نزدیک هتل که پیاده 10 دقیقه فاصله داره داده میشه. در کل برای اقامت های کوتاه مدت مناسبه.
رفتار کارکنان محترمانه بخش های دیگه هم بسیار عالی من بازهم برای سفره های بعد انتخاب میکنم
این دفعه دوم هست که من میرم،واقعا خوش گذشت مخصوصا اینکه پارکینگ رایگان هم به امکاناتشون اضافه شده،لازمه از پرسنل زحمت کش هتل جام فیروزه و همچنین کارکنان محترم سایت ایران هتل آنلاین تشکر ویژه کنم ،انشاالله که قسمت بشه دوباره میهمان این هتل خوب بشم.ممنونم.
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
هتل تمیز و نوساز و دارای کارکنان خوب و خوش برخوردی است. دسترسی آن به بازار و میدان نقش جهان عالی است چون مجاور میدان است. مشکل بزرگ هتل عدم پارکینگ است و پارکینگی که ارائه می شود از هتل بسیار دور است. صبحانه با توجه به قیمت هتل مناسب است اما سالن سرو صبحانه بسیار کوچک است و باید منتظر خالی شدن میز بود. اتاق ما تمیز و با امکانات خوب اما فاقد پنجره بود.
نقاط قوت:
عالی بود متشکرن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی، جای بسیار عالی ، برخورد پرسنل خیلی خوب بود ، نسبت به قیمت آن بهترین گزینه میباشد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمیز و عالی باپرسنل با اخلاق ما خیلی راضی بودیم موقعیت مکانی بی نظیر است
نقاط ضعف:
طبقه پایین یه مقدار کیفیت وای فای ضعیف بود
نقاط قوت:
موقیعت مکانی خیلی خوب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل خیلی تمیزی بود....موقعیت مکانی واقعا عالی بود....منو همسرم از این هتل خیلی راضی بودیم...قیمت خوبی هم داشت
نقاط ضعف:
نزدیک نبودن پارکینگ که البته ما هرجا می رفتیم اسنپ میگرفتیم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل کیفیت اتاق خوب قیمت خوب
نقاط ضعف:
تلویزیون نداشت اتاقمون پنجره نداشت البته کل اتاق های این هتل پنجره نداشت
من یک سفر کاری به اصفهان داشتم و این هتل رو انتخاب کردم.در کار همه چیز در حد خوب و یا متوسط بود نه در حد عالی . ولی نسبت به ایام پیک سال و قیمت هتل به نسبت امکانات و خدمات هتل معقولانه به نظر میاد. البته من یک شب بیشتر در هتل اقامت نداشتم . نظافت هتل به نسبت خوب بود. رفتار کارکنان هم همینطور
نقاط قوت:
موقعيت مكاني بسيار عالي پرسنل خوب و مودب و فضاي عالي داشتن خيليييييييييي راضي بوديم ❤️
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچک بود - پارکینگ به هتل دور بود که خیلی پیاده روی داشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی صبحانه ایرانی کامل موقعیت مکانی عالی(مرکز شهر و مجاور میدان نقش جهان) تمیز و بسیار مرتب
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتاق ها
برخورد کارکنان عالی، موقعیت هتل عالی، تمیزی اتاقها عالییی، کیفیت صبحانه واقعا نسبت به قیمت هتل عالی ، داخل سوییتش چای ساز یا فلاسک نداشت فقط ولی میتونید از کافی شاپش خودتون‌اب جوش بگیرید فقط به مقدار دیوارهای هال عایق نبود یه مقداری صدا میپند از بیرون البته چون هتل نقلی و‌کوچیک هستش به این علت هم میتونه باشه ولی در کل ما خیلییی راضی بودیم و مثل اینکه اتاق ها و سوییتاش پنجره کلا نداشت ولی خوب بود بازم
نقاط قوت:
نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان نقش جهان صبحانه کامل تمیزی و پاکیزگی محیط شیک و زیبا پرسنل خوش‌برخورد امکانات در حد هتل ۳ ستاره
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت اصلا
نقاط قوت:
در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
صدای یخچال
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ساده و معمولی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
اتاق کوچک و آنتن دهی وای فای ضعیف
نقاط قوت:
خیلی خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به مکان های تفریحی
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راه روها صدای اتاق ها خیلی نزدیک بودن اتاق ها به هم تنوع خیلی کم در صبحانه
نقاط قوت:
دسترسی فوق‌العاده به مکان های دیدنیمحیط آرامش بخشکارکنان محترم و مهربان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت بسیار بسیارمنحصر به فرد نزدیکترین هتل به میدان نقش جهان و چهل ستون
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بنده هفته گذشته با خانواده ام چهار شب مهمان هتل بودم از نظر موقعیت مکانی عالی دسترسی به مکانهای گردشگری و بازارها در کمترین فاصله با هتل جام فیروزه , برخورد کارکنان هتل خیلی خوب از همه بهتر طرز برخورد کارکنان کافی شاپ هتل , نظافت هتل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ برای هتل که البته بیشتر هتل های مرکز شهر اصفهان پارکینگ ندارن
ما دو شب و سه روز هفته پیش در این هتل اقامت داشتیم با وجود کوچک بودن هتل خیلی تمیز بود و رفتار کارکنان هم عالی بود نسبت به قیمتش خوب بود دوباره میرم اونجا مخصوصا اینکه نزدیک نقش جهان بود و به همه جا نزدیک ما تقریبا پیاده رفتیم همه جا
نقاط قوت:
نزدیکی به نقش جهانتمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ دورحمام کوچک
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل اتاق های تمیز نزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
یکم تنوع صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
با تشکر از رفتار خوب و شایسته کارکنان هتل و آرزوی موفقیت عزیزان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
موقعیت مکانی خیلییی خوبی داره و به مراکز دیدنی و بازار نزدیکه. همینطور پرسنل بسیار خوش برخوردی داره و هتل تمیزیه و صبحانه متنوع و مفصل و با کیفیت مجانی سرو میشه. سرویس داخل اتاق فقط فرنگی بود. ضمنا به گفته ی پرسنل پارکینگ هم داره البته ما ماشین نبرده بودیم.در کل ما خیلی راضی بودیم و به دیگران هم پیشنهاد میکنیم اقامت تو این هتل رو تجربه کنن.
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود ، برخورد کارکنان خوب بود ، محل هتل عالی بود دقیقا خود میدان نقش جهان بود، قیمت هتل با توجه به تخفیفی که خورده بود قابل قبول بود بدون تخفیف قیمت با توجه به امکانات ارزش نداشت صبحانه معمولی و خوب بود
نقاط ضعف:
ما در اتاق دو تخته دابل اقامت داشتیم که کلا یه اتاق خیلییی کوچک بود فقط یک باریکه دور تخت راه برای رفت و آمد بود کمد جای لباس داشت ولی چوب لباسی فقط دوتا دونه بود لباسامون همش ولو بود سرویس ایرانی داخل اتاق نداشت ! سرویس ایرانی به صورت عمومی داخل راهرو بود اتاق پنجره نداشت و هوای اتاق به شدت خفه بود در کل اگر فقط به قصد گردش میرین اصفهان و فقط به قصد خواب هتل رو میگیرین خوبه ولی برای استراحت طولانی خیر چون اتاق خیلی خفه و کوچیکه
نقاط قوت:
موقیعت فوق العاده نزدیک به مکان های دیدنی و میدان نقش جهان صبحانه ی متنوع و عالی
نقاط ضعف:
صدای اتاق های مجاور به طور آزار دهنده ای و کاملا واضح شنیده می شود.
نقاط قوت:
دسترسي راحت به اماكن تاريخي، قيمت مناسب
نقاط ضعف:
برخورد يكي از رسپشن ها واقعا بي ادبانه بود طوري كه ما به مسوولين هتل تذكر داديم!
نقاط قوت:
نزدیک بودن به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
رفتار بسیار بد خانمی که مسول پذیرش بودند ، به خاطر اینکه تلفن حرف میزند گفتن برید نیم ساعت دیگه بیاید اتاق تحویل بگیرید . سیستم تهویه اتاق بسیار نامناسب ،برای تهویه پنجره ای در سقف تعبیه شده بود که چون اون تایم اصفهان باران میبارید ازش آب میریخت پایین و اتاق دم کرده بود . سر وصدای بسیار به طوری که حرف زدن و صدای تلویزیون دیدن اتاق های مجاور کاملا واضح میومد و اصلا نمیشد استراحت کرد و آسایشو گرفته بود. داخل توضیحات گفتن اینترنت نامحدود ، داخل اتاق که 300 مگ بیشتر حجم نداشت ،داخل لابی هم نت نبود. نه ایرانسل و نه همراه اول داخل اتاق و راهرو هتل انتن نمیدن ،فقط داخل لابی . در کل اصلا شبیه اتاقای داخل عکس نبود .
موقعیت مکانی عالیپارکینگ ندارد
از همه چی راضی بودیم. دوتایی با همسرم رفته بودیم، صبحانه خوبی داشت و نسبت به هزینه ای که پرداختیم امکانات خوبی داشت. هتل تمییزی بود و ما لذت بردیم. در ضمن دسترسی به تمام جاهای دیدنی عالی بود اکثر جاها رو پیاده رفتیم دیدیم و خیلی دور نبودن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جام فیروزه اصفهان

مهمانان هتل جام فیروزه اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جام فیروزه اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جام فیروزه اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جام فیروزه اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جام فیروزه اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.