هتل جام فیروزه اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، گذر سعدی، نبش میدان نقش جهان
3.6
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران

معرفی هتل جام فیروزه اصفهان

هتل یک ستاره جام فیروزه اصفهان از مجموعه های تازه ساخت شهر می باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده مفتخر است میزبان شما عزیزان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جام فیروزه اصفهان

جام فیروزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
128,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
128,000
تومان
15 آذر
شنبه
128,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
128,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
128,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
128,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
128,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
128,000
تومان
21 آذر
جمعه
128,000
تومان
22 آذر
شنبه
128,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
128,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
128,000
تومان
جاباما
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
134,000
تومان
15 آذر
شنبه
134,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
134,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
134,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
134,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
134,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
134,000
تومان
21 آذر
جمعه
134,000
تومان
22 آذر
شنبه
134,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
134,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
134,000
تومان
جام فیروزه-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
140,000
تومان
15 آذر
شنبه
140,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
140,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
140,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
140,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
140,000
تومان
21 آذر
جمعه
140,000
تومان
22 آذر
شنبه
140,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
140,000
تومان
ای‌گردش
141,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
141,000
تومان
15 آذر
شنبه
141,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
141,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
141,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
141,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
141,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
141,000
تومان
21 آذر
جمعه
141,000
تومان
22 آذر
شنبه
141,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
141,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
141,000
تومان
اقامت 24
141,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
141,000
تومان
15 آذر
شنبه
141,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
141,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
141,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
141,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
141,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
141,000
تومان
21 آذر
جمعه
141,000
تومان
22 آذر
شنبه
141,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
141,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
141,000
تومان
ایران مارکوپولو
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
145,000
تومان
15 آذر
شنبه
145,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
145,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
145,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
145,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
145,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
145,000
تومان
21 آذر
جمعه
145,000
تومان
22 آذر
شنبه
145,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
145,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
145,000
تومان
جاباما
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
156,000
تومان
15 آذر
شنبه
156,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
156,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
156,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
156,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
156,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
156,000
تومان
21 آذر
جمعه
156,000
تومان
22 آذر
شنبه
156,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
156,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
156,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جام فیروزه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
140,000
تومان
15 آذر
شنبه
140,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
140,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
140,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
140,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
140,000
تومان
21 آذر
جمعه
140,000
تومان
22 آذر
شنبه
140,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
140,000
تومان
اقامت 24
141,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
141,000
تومان
15 آذر
شنبه
141,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
141,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
141,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
141,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
141,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
141,000
تومان
21 آذر
جمعه
141,000
تومان
22 آذر
شنبه
141,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
141,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
141,000
تومان
جام فیروزه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
200,000
تومان
15 آذر
شنبه
200,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
21 آذر
جمعه
200,000
تومان
22 آذر
شنبه
200,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
اقامت 24
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
201,000
تومان
15 آذر
شنبه
201,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
201,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
201,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
201,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
201,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
201,000
تومان
21 آذر
جمعه
201,000
تومان
22 آذر
شنبه
201,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
201,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
201,000
تومان
ای‌گردش
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
201,000
تومان
15 آذر
شنبه
201,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
201,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
201,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
201,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
201,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
201,000
تومان
21 آذر
جمعه
201,000
تومان
22 آذر
شنبه
201,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
201,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
201,000
تومان
ایران مارکوپولو
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
205,000
تومان
15 آذر
شنبه
205,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
21 آذر
جمعه
205,000
تومان
22 آذر
شنبه
205,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
جاباما
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
222,000
تومان
15 آذر
شنبه
222,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
222,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
222,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
222,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
222,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
222,000
تومان
21 آذر
جمعه
222,000
تومان
22 آذر
شنبه
222,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
222,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
222,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جام فیروزه-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
250,000
تومان
15 آذر
شنبه
250,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
21 آذر
جمعه
250,000
تومان
22 آذر
شنبه
250,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
251,000
تومان
15 آذر
شنبه
251,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
251,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
251,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
251,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
251,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
251,000
تومان
21 آذر
جمعه
251,000
تومان
22 آذر
شنبه
251,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
251,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
251,000
تومان
ای‌گردش
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
255,000
تومان
15 آذر
شنبه
255,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
255,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
21 آذر
جمعه
255,000
تومان
22 آذر
شنبه
255,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
255,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
ایران مارکوپولو
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
255,000
تومان
15 آذر
شنبه
255,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
255,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
21 آذر
جمعه
255,000
تومان
22 آذر
شنبه
255,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
255,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
جاباما
278,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
278,000
تومان
15 آذر
شنبه
278,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
278,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
278,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
278,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
278,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
278,000
تومان
21 آذر
جمعه
278,000
تومان
22 آذر
شنبه
278,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
278,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
278,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جام فیروزه-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
320,000
تومان
15 آذر
شنبه
320,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
21 آذر
جمعه
320,000
تومان
22 آذر
شنبه
320,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
321,000
تومان
15 آذر
شنبه
321,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
321,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
21 آذر
جمعه
321,000
تومان
22 آذر
شنبه
321,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
321,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
ای‌گردش
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
321,000
تومان
15 آذر
شنبه
321,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
321,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
21 آذر
جمعه
321,000
تومان
22 آذر
شنبه
321,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
321,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
ایران مارکوپولو
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
325,000
تومان
15 آذر
شنبه
325,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
21 آذر
جمعه
325,000
تومان
22 آذر
شنبه
325,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
جاباما
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
356,000
تومان
15 آذر
شنبه
356,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
356,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
356,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
356,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
356,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
356,000
تومان
21 آذر
جمعه
356,000
تومان
22 آذر
شنبه
356,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
356,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
356,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جام فیروزه اصفهان

نمازخانه
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
پارک کودک
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
زمین ورزشی
گیم نت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
ترانسفر رفت با هزینه
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلويزيون LED در لابی
سرویسبهداشتیفرنگی
اینترنت بی سیم
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی شاپ
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
اینترنت در اتاق
پارکینگ در اطراف هتل
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
صندوق امانات در لابی
روزنامه رایگان
نمای کوچه
خدمات پزشكي
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
سالن بيليارد
اینترنت با سرعت بالا
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان ایتالیایی
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
اعلام حریق
سیستم گرمایشی سرمایشی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
آسانسور
خدمات تور
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
دمپایی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
سالن صبحانه خوری
کافی نت
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
آرایشگاه
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
فروشگاه
سوئیت
کافی‌شاپ فضای باز
اتاق بازی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
سرویس بهداشتی ایرانی
تلفن در اتاق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل جام فیروزه اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جام فیروزه اصفهان

(60 نظر)
خيلي خوب بود،
در کل هتل خوبی بود نسبت با قیمتش تمیز و بدون مشکل خاصی عیبش فقط دوربودن پارکینگ ماشین بود
از نظر رفتار کارکنان فوق العاده عالی بخصوص بخش فرانت آفیس عالی بود اتاق ها کوچیک بود ولی خو مزایده های نزدیک میدان نقش جهان و کاخ چهل ستون کار براتون عالی میکنه و قیمت خوب و صبحونه فوق العاده ار ویژگی خوب هتل بود.ولی سر صدا زیاد بود.
از همه نظر عالی بود از نظر قیمت و نزدیکی به امکان دینی عالی بود پرسنل هم گل گل بودن
عالی
نزدیکی به میدان نقش جهان به عنوان بهترین ویژگی این هتل است
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
هتل چسبیده به میدون نقش جهانه و این مهمترین مزیتشه. فضای هتل و اتاقهاش خیلی کوچک و جمع و جوره اما در کل دوست داشتنیه. برای خالی کردن بار جلوی هتل میشه ماشین برد ولی نمیشه مدت زیادی ماشین رو اونجا نگه داشت چون فضا محدود و محل رفت و آمده. نظافت هتل در سطح متوسطه و اینطور که به نظر میومد سه چهار نفر بیشتر پرسنل نداشت. صبحانه خیلی تنوع نداشت ولی چینش آیتمهاش جذاب و با سلیقه بود. هتل پارکینگ نداره اما به مهمانها حواله استفاده از یه پارکینگ عمومی نزدیک هتل که پیاده 10 دقیقه فاصله داره داده میشه. در کل برای اقامت های کوتاه مدت مناسبه.
رفتار کارکنان محترمانه بخش های دیگه هم بسیار عالی من بازهم برای سفره های بعد انتخاب میکنم
این دفعه دوم هست که من میرم،واقعا خوش گذشت مخصوصا اینکه پارکینگ رایگان هم به امکاناتشون اضافه شده،لازمه از پرسنل زحمت کش هتل جام فیروزه و همچنین کارکنان محترم سایت ایران هتل آنلاین تشکر ویژه کنم ،انشاالله که قسمت بشه دوباره میهمان این هتل خوب بشم.ممنونم.
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
هتل تمیز و نوساز و دارای کارکنان خوب و خوش برخوردی است. دسترسی آن به بازار و میدان نقش جهان عالی است چون مجاور میدان است. مشکل بزرگ هتل عدم پارکینگ است و پارکینگی که ارائه می شود از هتل بسیار دور است. صبحانه با توجه به قیمت هتل مناسب است اما سالن سرو صبحانه بسیار کوچک است و باید منتظر خالی شدن میز بود. اتاق ما تمیز و با امکانات خوب اما فاقد پنجره بود.
هتل نوساخت و تمیز - دسترسی عالی به بهترین نقاط گردشگری (تا نقش جهان 50 متر یا کمتر ) دقیقا چسبیده به میدان نقش جهان می باشد - برخورد کارکنان خوب - تمیزی و آرامش خوب- اتاق ها تمیز و دارای تهویه خوب- دارای آرامش نسبی- پارکینگ ندارد ولی پارکینگ عمومی نزدیک هتل به صورت رایگان توسط هتل رزرو شده میشه ازش استفاده کرد- کیفیت صبحانه خوب- کلا به نسبت موقعیت مکانی و قیمت بسیار بسیار مناسبه - حتما توصیه میکنم انتخاب کنید - چون خودم با خوندن کامنت ها این هتل رو انتخاب کردم برای همین برام مهم بود کامنتی براش بزارم
من دو بار رفتم.چون پام درد میکرد باید نزدیک به اماکن تاریخی میگرفتم.صبحونه رو اصلا نپسندیدم.برخورد کارکنان عالی.اما چیزی که باعث میشه هیچوقت دیگه رزروش نکنم وضعیت سرویس بهداشتی بود که نه سیفون کار میکرد و....دیگه نمیشه توضیح داد
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمیز و عالی باپرسنل با اخلاق ما خیلی راضی بودیم موقعیت مکانی بی نظیر است
نقاط ضعف:
طبقه پایین یه مقدار کیفیت وای فای ضعیف بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل کیفیت اتاق خوب قیمت خوب
نقاط ضعف:
تلویزیون نداشت اتاقمون پنجره نداشت البته کل اتاق های این هتل پنجره نداشت
نقاط قوت:
هتل خیلی تمیزی بود....موقعیت مکانی واقعا عالی بود....منو همسرم از این هتل خیلی راضی بودیم...قیمت خوبی هم داشت
نقاط ضعف:
نزدیک نبودن پارکینگ که البته ما هرجا می رفتیم اسنپ میگرفتیم
من یک سفر کاری به اصفهان داشتم و این هتل رو انتخاب کردم.در کار همه چیز در حد خوب و یا متوسط بود نه در حد عالی . ولی نسبت به ایام پیک سال و قیمت هتل به نسبت امکانات و خدمات هتل معقولانه به نظر میاد. البته من یک شب بیشتر در هتل اقامت نداشتم . نظافت هتل به نسبت خوب بود. رفتار کارکنان هم همینطور
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نقصی نداشت هتل
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچک بود - پارکینگ به هتل دور بود که خیلی پیاده روی داشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی صبحانه ایرانی کامل موقعیت مکانی عالی(مرکز شهر و مجاور میدان نقش جهان) تمیز و بسیار مرتب
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتاق ها
برخورد کارکنان عالی، موقعیت هتل عالی، تمیزی اتاقها عالییی، کیفیت صبحانه واقعا نسبت به قیمت هتل عالی ، داخل سوییتش چای ساز یا فلاسک نداشت فقط ولی میتونید از کافی شاپش خودتون‌اب جوش بگیرید فقط به مقدار دیوارهای هال عایق نبود یه مقداری صدا میپند از بیرون البته چون هتل نقلی و‌کوچیک هستش به این علت هم میتونه باشه ولی در کل ما خیلییی راضی بودیم و مثل اینکه اتاق ها و سوییتاش پنجره کلا نداشت ولی خوب بود بازم
نقاط قوت:
نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان نقش جهان صبحانه کامل تمیزی و پاکیزگی محیط شیک و زیبا پرسنل خوش‌برخورد امکانات در حد هتل ۳ ستاره
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت اصلا
نقاط قوت:
در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
صدای یخچال
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ساده و معمولی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
اتاق کوچک و آنتن دهی وای فای ضعیف
نقاط قوت:
خیلی خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به مکان های تفریحی
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راه روها صدای اتاق ها خیلی نزدیک بودن اتاق ها به هم تنوع خیلی کم در صبحانه
صبحانه قابل قبول بود در حد هتل هاي ٣ ستاره ، تميزي هتل خوب بود ، برخورد پرسنل عالي ...
نقاط قوت:
بنده هفته گذشته با خانواده ام چهار شب مهمان هتل بودم از نظر موقعیت مکانی عالی دسترسی به مکانهای گردشگری و بازارها در کمترین فاصله با هتل جام فیروزه , برخورد کارکنان هتل خیلی خوب از همه بهتر طرز برخورد کارکنان کافی شاپ هتل , نظافت هتل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ برای هتل که البته بیشتر هتل های مرکز شهر اصفهان پارکینگ ندارن
تجربه من در اتاق چهار تخته برای یک شب مزایا: از نظر نظافت و امکانات به نسبت قیمت هتل خوبی بود ، وسط میدون نقش جهان بود معایب : پنجره های اتاق ما رو به راهروی داخلی هتل بود که عایق بندی نبود و همه درزهاش باز بود و سرو صدا به حدی بودی بعدی از ساعت 7 صبح امکان خواب نبود به دلیل صدای کشیده شدن صندلی ها در رستوران و در شب نیز صدای فوتبال نگاه کردن مسئول پذیرش مزاحم خوابیدن بود دور بودن پارکینگ
ما دو شب و سه روز هفته پیش در این هتل اقامت داشتیم با وجود کوچک بودن هتل خیلی تمیز بود و رفتار کارکنان هم عالی بود نسبت به قیمتش خوب بود دوباره میرم اونجا مخصوصا اینکه نزدیک نقش جهان بود و به همه جا نزدیک ما تقریبا پیاده رفتیم همه جا
نقاط قوت:
نزدیکی به نقش جهان تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ دور حمام کوچک
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل اتاق های تمیز نزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
یکم تنوع صبحانه ضعیف بود
موقعیت مکانی خیلییی خوبی داره و به مراکز دیدنی و بازار نزدیکه. همینطور پرسنل بسیار خوش برخوردی داره و هتل تمیزیه و صبحانه متنوع و مفصل و با کیفیت مجانی سرو میشه. سرویس داخل اتاق فقط فرنگی بود. ضمنا به گفته ی پرسنل پارکینگ هم داره البته ما ماشین نبرده بودیم.در کل ما خیلی راضی بودیم و به دیگران هم پیشنهاد میکنیم اقامت تو این هتل رو تجربه کنن.
موقعیت عالی صبحانه معمولی اتاق ها کوچک ولی برای یکی دوشب خوبه سروصدا داخل اتاق معمولی خوشرویی کارکنان - متوسط نزدیکی به اماکن عالی ن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی، از کوچه هتل که خارج میشیم وارد میدان نقش جهان میشدیم. هتل تمیز و زیبا بود. برخورد پرسنل خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق کوچک وبدون پنجره بود که البته وجود اسپلیت تا حدی این مشکل رو حل کرده بود.
نقاط قوت:
نزدیک بودن به میدان نقش جهان سرویس و صبحانه مناسب تمیزی اتاقها قدیمی نبودن فضای هتل
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاقها پنجره نداشتن اتاقها رد و بدل شدن صدا بعد از ساعت ۱۲ شب دستگیره و لولای قدیمی و پر سر و صدا دم گرفتگی و رطوبت اتاق بعد از گرفتن حمام به دلیل کوچکی اتاق
نزدیکی به میدان امام خوب بود.
در کل خوب بود.
نقاط قوت:
با تشکر از رفتار خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
اگر اتاقها پنجره داشت بهتر بود با تشکر
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود ، برخورد کارکنان خوب بود ، محل هتل عالی بود دقیقا خود میدان نقش جهان بود، قیمت هتل با توجه به تخفیفی که خورده بود قابل قبول بود بدون تخفیف قیمت با توجه به امکانات ارزش نداشت صبحانه معمولی و خوب بود
نقاط ضعف:
ما در اتاق دو تخته دابل اقامت داشتیم که کلا یه اتاق خیلییی کوچک بود فقط یک باریکه دور تخت راه برای رفت و آمد بود کمد جای لباس داشت ولی چوب لباسی فقط دوتا دونه بود لباسامون همش ولو بود سرویس ایرانی داخل اتاق نداشت ! سرویس ایرانی به صورت عمومی داخل راهرو بود اتاق پنجره نداشت و هوای اتاق به شدت خفه بود در کل اگر فقط به قصد گردش میرین اصفهان و فقط به قصد خواب هتل رو میگیرین خوبه ولی برای استراحت طولانی خیر چون اتاق خیلی خفه و کوچیکه
نقاط قوت:
دسترسی هتل به اماکن دیدنی و تاریخی اصفهان عالی بود. اتاق ما شماره ۳۰۵ بود و تمیزی اتاق و ملحفه و حوله و ... خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره
نقاط قوت:
موقیعت فوق العاده نزدیک به مکان های دیدنی و میدان نقش جهان صبحانه ی متنوع و عالی
نقاط ضعف:
صدای اتاق های مجاور به طور آزار دهنده ای و کاملا واضح شنیده می شود.
نقاط قوت:
دسترسي راحت به اماكن تاريخي، قيمت مناسب
نقاط ضعف:
برخورد يكي از رسپشن ها واقعا بي ادبانه بود طوري كه ما به مسوولين هتل تذكر داديم!
من این هتل رو از اسنپ تریپ رزرو کردم و تشکر میکنم . مزایا : نزدیکی به نقش جهان ، تمیزی اتاق ، داشتن سرویس فرنگی و حمام در اتاق و داشتن ۴ عدد سرویس ایرانی در راهرو ، پذیرایی صبحانه متوسط معایب : اتاق کوچک ، نداشتن پنجره ، گرم بودن بسیار اتاق بدون پنجره ، وضوح صداهای مسافرین که البته اونروز مسافرین ارومی بودن ، غرغرو بودن مسئول هتل ، دور بودن پارکینگ ،نداشتن اسانسور برا طبقه پایین ، در کل هتل معمولی هست ،
نقاط قوت:
نزدیک بودن به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
رفتار بسیار بد خانمی که مسول پذیرش بودند ، به خاطر اینکه تلفن حرف میزند گفتن برید نیم ساعت دیگه بیاید اتاق تحویل بگیرید . سیستم تهویه اتاق بسیار نامناسب ،برای تهویه پنجره ای در سقف تعبیه شده بود که چون اون تایم اصفهان باران میبارید ازش آب میریخت پایین و اتاق دم کرده بود . سر وصدای بسیار به طوری که حرف زدن و صدای تلویزیون دیدن اتاق های مجاور کاملا واضح میومد و اصلا نمیشد استراحت کرد و آسایشو گرفته بود. داخل توضیحات گفتن اینترنت نامحدود ، داخل اتاق که 300 مگ بیشتر حجم نداشت ،داخل لابی هم نت نبود. نه ایرانسل و نه همراه اول داخل اتاق و راهرو هتل انتن نمیدن ،فقط داخل لابی . در کل اصلا شبیه اتاقای داخل عکس نبود .
نقاط قوت:
مکان هتل عالی بود اتاق های طبقه بالا خیلی خوب بودن. برخورد پرسنل خیلی محترمانه و خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه تکراری بود‌.
موقعیت مکانی عالیپارکینگ ندارد
نقاط قوت:
نزدیک به اکثر مکان های دیدنی اصفهان تمیز بودن صبحانه مناسب برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
فاصله شش دقیقه ای پارکینگ
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان امام امکانات خوب هتل پرسنل زحمت گش ومهربان قیمت مناسب
نقاط ضعف:
اگر اتاقهای هتل پنجره داشت بهتر بود . با تشکر
نقاط قوت:
تميز بودن
نقاط ضعف:
از پاركينگ فاصله اش زياد بود تهويه هوا مناسب نبود گرم بود و پريز برق ها جاش بد بود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني هتل و تميز بودن اتاق.
نقاط ضعف:
نبود سرويس بهداشتي ايراني در اتاق ها.
نقاط قوت:
بسیار نزدیک به میدان نقش جهان امکانات رفاهی در حد مناسب قیمت نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
دیوارهای اتاق ها عایق صوتی ندارد.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز با دسترسی عالی به اماکن تاریخی....
نقاط ضعف:
خانم مسئول پذیرش هتل کمی بد اخلاق بودند
نقاط قوت:
مرکز شهر ..دسترسی نزدیک به همه اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ در محل (فاصله پارکینگ تا هتل خیلی زیاد هست و حداقل ۲۰ دقیقه تا هتل پیاده روی داره )
نقاط قوت:
دسترسی هتل خیلی خوب بود.مخصوصا به میدان نقش جهان واقعا نزدیک بود رفتار پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود اتاق ها تمیز بود
نقاط ضعف:
سر و صدای اتاق های بغل کاملا به اتاق های دیگه سرایت میکنه مسواک و خمیر دندان فقط مختص سوییت ها هست که البته محبت کردن با درخواست من برام آوردن یک مقدار تنوع صبحانه حتی با وجود یک ستاره ای بودن هتل کم بود
از همه چی راضی بودیم. دوتایی با همسرم رفته بودیم، صبحانه خوبی داشت و نسبت به هزینه ای که پرداختیم امکانات خوبی داشت. هتل تمییزی بود و ما لذت بردیم. در ضمن دسترسی به تمام جاهای دیدنی عالی بود اکثر جاها رو پیاده رفتیم دیدیم و خیلی دور نبودن.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود هتل از لحاظ موقعیت در مکان خیلی خوبی واقع شده دسترسی به بازار خریدش عالی بود هتل هم نوساز بود
نقاط ضعف:
شامپو و مسواک در حمام نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جام فیروزه اصفهان

مهمانان هتل جام فیروزه اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جام فیروزه اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جام فیروزه اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جام فیروزه اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جام فیروزه اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.