هتل جام فیروزه اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، گذر سعدی، نبش میدان نقش جهان
3.6
امتیاز کاربران
72
نظرات کاربران

معرفی هتل جام فیروزه اصفهان

هتل یک ستاره جام فیروزه اصفهان از مجموعه های تازه ساخت شهر می باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده مفتخر است میزبان شما عزیزان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جام فیروزه اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر بدون پنجره
اسنپ تریپ
387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
387,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
387,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
28 مرداد
جمعه
387,000
تومان
29 مرداد
شنبه
387,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
دوتخته برای یک نفر - بدون پنجره
هتل یار
387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
387,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
387,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
28 مرداد
جمعه
387,000
تومان
29 مرداد
شنبه
387,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
387,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
390,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
28 مرداد
جمعه
390,000
تومان
29 مرداد
شنبه
390,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر (فاقد پنجره)
ایران هتل آنلاین
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
390,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
28 مرداد
جمعه
390,000
تومان
29 مرداد
شنبه
390,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین بدون پنجره
اسنپ تریپ
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
587,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
587,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
587,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
587,000
تومان
28 مرداد
جمعه
587,000
تومان
29 مرداد
شنبه
587,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
592,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
587,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
587,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
587,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
587,000
تومان
28 مرداد
جمعه
587,000
تومان
29 مرداد
شنبه
587,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
587,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
587,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
587,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
587,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
587,000
تومان
28 مرداد
جمعه
587,000
تومان
29 مرداد
شنبه
587,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
587,000
تومان
دو تخته دابل بدون پنجره
اسنپ تریپ
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
587,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
587,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
587,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
587,000
تومان
28 مرداد
جمعه
587,000
تومان
29 مرداد
شنبه
587,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
592,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
587,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
587,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
587,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
587,000
تومان
28 مرداد
جمعه
587,000
تومان
29 مرداد
شنبه
587,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
587,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
587,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
587,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
587,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
587,000
تومان
28 مرداد
جمعه
587,000
تومان
29 مرداد
شنبه
587,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
587,000
تومان
اتاق دوتخته توئین - بدون پنجره
هتل یار
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
587,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
587,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
587,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
587,000
تومان
28 مرداد
جمعه
587,000
تومان
29 مرداد
شنبه
587,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
587,000
تومان
اتاق دوتخته دبل - بدون پنجره
هتل یار
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
590,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
590,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
590,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
590,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
28 مرداد
جمعه
590,000
تومان
29 مرداد
شنبه
590,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
590,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
590,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
590,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
593,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
593,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
593,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
593,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
593,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
593,000
تومان
28 مرداد
جمعه
593,000
تومان
29 مرداد
شنبه
593,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
593,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
593,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
593,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
754,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
754,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
28 مرداد
جمعه
754,000
تومان
29 مرداد
شنبه
754,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
اتاق سه تخته - بدون پنجره
هتل یار
754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
754,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
754,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
28 مرداد
جمعه
754,000
تومان
29 مرداد
شنبه
754,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
754,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
754,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
28 مرداد
جمعه
754,000
تومان
29 مرداد
شنبه
754,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
772,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
754,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
754,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
28 مرداد
جمعه
754,000
تومان
29 مرداد
شنبه
754,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
770,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
770,000
تومان
29 مرداد
شنبه
770,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
770,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
882,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
882,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
882,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
882,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
882,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
882,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
882,000
تومان
28 مرداد
جمعه
882,000
تومان
29 مرداد
شنبه
882,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
882,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
882,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
882,000
تومان
کانکت سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
888,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
888,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
888,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
888,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
888,000
تومان
28 مرداد
جمعه
888,000
تومان
29 مرداد
شنبه
888,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
888,000
تومان
سوئیت 3 - بدون پنجره
هتل یار
888,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
888,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
888,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
888,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
888,000
تومان
28 مرداد
جمعه
888,000
تومان
29 مرداد
شنبه
888,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
888,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
888,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
888,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
888,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
888,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
888,000
تومان
28 مرداد
جمعه
888,000
تومان
29 مرداد
شنبه
888,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
888,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
987,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
987,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
987,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
987,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
987,000
تومان
28 مرداد
جمعه
987,000
تومان
29 مرداد
شنبه
987,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
987,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت 4 - بدون پنجره
هتل یار
987,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
987,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
987,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
987,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
987,000
تومان
28 مرداد
جمعه
987,000
تومان
29 مرداد
شنبه
987,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
987,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
987,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
987,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
987,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
987,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
987,000
تومان
28 مرداد
جمعه
987,000
تومان
29 مرداد
شنبه
987,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
987,000
تومان
کانکت چهار تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
987,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
987,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
987,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
987,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
987,000
تومان
28 مرداد
جمعه
987,000
تومان
29 مرداد
شنبه
987,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
987,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
995,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
995,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
995,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
995,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
995,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
995,000
تومان
28 مرداد
جمعه
995,000
تومان
29 مرداد
شنبه
995,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
995,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
995,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
995,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,147,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,147,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,147,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,147,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,147,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,147,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جام فیروزه اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان ایتالیایی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی شاپ
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جام فیروزه اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جام فیروزه اصفهان

(72 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی وتاریخیصبحانه متنوع وباکیفیت
نقاط ضعف:
وای فای ضعیفبدون آسانسوراتاقهای کوچکقطعی مکررآب
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان نقش جهان
نقاط ضعف:
نزدیکی به میدان نقش جهان
نقاط قوت:
نزدیک‌ بودن به میدان نقش جهان امکانات داخلی اتاق اینترنت نامحدود و پرسرعت حمام و سرپیس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
نزدیک‌ بودن به میدان نقش جهان امکانات داخلی اتاق اینترنت نامحدود و پرسرعت حمام و سرپیس بهداشتی تمیز
یکی از بهترین نقاط مثبت این هتل موقعیت مکانی خوبشه که دقیقا چسبیده به میدان نقش جهان و از طرف دیگه به کلی موقعیت های تفریحی و گردشگری نزدیکه من بسیار از این هتل راضی بودم اما بالاخره نسبت به ستاره هتل ایراداتی هم داشت اما واقعا چیزهایی جزئی بود که میشد برطرف بشه
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
صبحانه خوب
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نزدیکی به مرکز شهر
در کل خیلی هتل خوبی بود ممنون از میزبانی شما
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
عالی بود
نقاط قوت:
عالی چسبیده ب نقش جهان
نقاط ضعف:
عالی چسبیده ب نقش جهان
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید و مراکز تاریخی. ادب و شخصیت بالای پرسنل. نظافت کیفیت مطلوب صبحانه. تمیزی ملحفه ها و تخت ها. طبقه اول فقط اتاق گرفته بشود.
نقاط ضعف:
سر و صدای نسبتا زیاد خصوصا اتاق ۱۰۴ .خصوصا اینکه طبقه زیر زمین ضعیف. فقدان سیستم تهویه مناسب و نداشتن پنجره.
نقاط قوت:
چسبیده ب میدان نقش جهان. فضای داخلی قشنگ و با صفا بود . صبحانه ب نسبت هزینه اطاق خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاقهای همکف و پایین ب هیچ وجه پنجره ندارن و مثل تاریک خونن ، پارکینگ ب شدت از هتل دوره و جلوی هتل هم جای پارک نداره ، داخل اتاق سرویس ایرانی نداشت فقط فرنگی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.قیمت خوب.موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
یه اتاق ۳*۲ رو به اسم اتاق دو نفره بهمون دادن که هیچ تهویه ای و پنجره ای و... نداشت. حتی جا به اندازه اینکه دو نفر سر پا وایستن هم نبود(در یک کلام دخمه بود). سر و صدا بسیار زیاد و انگار هتل هیچ مدیریتی نداشت فکر کنم مهمانپذیرهای سطح شهر از اینجا بهتر باشن
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود هم تمیز و هم قیمت مناسب و هم نزدیکی به اماکن تاریخی و بازارها
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
هتل خوبی بود و موقعیتش خیلی عالیه، منتهی یکم جمع و جور و کوچیکه. برخورد کارکنان مناسب ولی یکم از نظر بهداشتی هنوز جای کار داره.
خوب
نقاط قوت:
کولرگازی خوب
نقاط ضعف:
به شدت کثیف بودپُراز خاک بودواقعا حالم بدشد اصلا به هتل رسیدگی نمیکنن حوله ها کثیف.افتضاح بود هتلش هرچی بگم کم گفتم ولی تختاش شکسته.ملافه هاش پُراز لکه بود
نقاط قوت:
بسيار تميز و مرتب بود موقعيت مكاني خوبي هم داشت
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره دراتاق،راحت به گوش رسيدن سر و صداي اتاقهاي مجاور ،
نقاط قوت: وقعیت مکانی هتل با توجه به نزدیکی به میدان نقش جهان بسیار عالی است و تقریبا دسترسی به اماکن تاریخی به صورت پیاده امکان پذیر هست. محل پارکینگ حدود 10 دقیقه پیاده تا هتل راه هست. نقاط ضعف: سر و صدای اتاقها خیلی راحت به گوش میرسه البته باید این نکته رو در نظر گرفت که با یک هتل خیلی کوچک روبرو هستیم نه پنج ستاره بین المللی! برخورد پذیرش شیفت صبح زیاد مناسب نبود که به اطلاع مدیریت رسانده شد. در کل کم کم اتاقهای هتل و سرویسهای بهداشتی نیاز به بازسازی دارند ولی با توجه به پولی که میدین برای استراحت و خواب مناسب هست.
همه چیز هتل خوب بود ، مدیریت و کارکنان هم خیلی خوب بودند . اتاق ها مقداری کوچک هست ولی قابل قبول است ، حمام و آبگرم خوبی داشت ، ولی سایز توالت فرنگی برای من واقعا کوچک بود و راحت نبود . دیوارهای اتاق ها نازک است و در ها چون به هم نزدیک است صدا منتقل می شود . متاسفانه شب اول در اتاق روبرویی ما یک زوج بودند که از ساعت ۱۰ ال ۱ شب اینقدر با صدای بلند بحث و جدل کردند که اعصاب مرا داغون کردند البته مجبور شدم به دفتر هتل اعتراض کردم و بعد صداشون قطع شد . و خوشبختانه شب دوم مشکلی نبود و ما از هتل و به خصوص محل راضی بودیم . البته عدم وجود پارکینگ یک معظل است و باید دور تر از محل هتل در پارکینگ طرف قرارداد هتل و یا در خیابان اصلی استانداری پارک کنید .
موقعیت مکانی عالی هتل که به نظرم تو سفر تفریحی خیلی مهمه برخورد بسیار خوب پرسنل شفاف سازی سایت قبل از سفر که اتاق ها پنجره ندارن اما از لحاظ نظافت و تمیزی خیلی راضی کننده بود صبحانه به خاطر کرونا به صورت پک سرد سرو میشد اما باز هم نسبت به قیمت مناسب هتل قابل قبول بود من ۱۰۰ درصد این هتل رو پیشنهاد میدم
خيلي خوب بود،
در کل هتل خوبی بود نسبت با قیمتش تمیز و بدون مشکل خاصی عیبش فقط دوربودن پارکینگ ماشین بود
از نظر رفتار کارکنان فوق العاده عالی بخصوص بخش فرانت آفیس عالی بود اتاق ها کوچیک بود ولی خو مزایده های نزدیک میدان نقش جهان و کاخ چهل ستون کار براتون عالی میکنه و قیمت خوب و صبحونه فوق العاده ار ویژگی خوب هتل بود.ولی سر صدا زیاد بود.
از همه نظر عالی بود از نظر قیمت و نزدیکی به امکان دینی عالی بود پرسنل هم گل گل بودن
عالی
نزدیکی به میدان نقش جهان به عنوان بهترین ویژگی این هتل است
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
هتل چسبیده به میدون نقش جهانه و این مهمترین مزیتشه. فضای هتل و اتاقهاش خیلی کوچک و جمع و جوره اما در کل دوست داشتنیه. برای خالی کردن بار جلوی هتل میشه ماشین برد ولی نمیشه مدت زیادی ماشین رو اونجا نگه داشت چون فضا محدود و محل رفت و آمده. نظافت هتل در سطح متوسطه و اینطور که به نظر میومد سه چهار نفر بیشتر پرسنل نداشت. صبحانه خیلی تنوع نداشت ولی چینش آیتمهاش جذاب و با سلیقه بود. هتل پارکینگ نداره اما به مهمانها حواله استفاده از یه پارکینگ عمومی نزدیک هتل که پیاده 10 دقیقه فاصله داره داده میشه. در کل برای اقامت های کوتاه مدت مناسبه.
رفتار کارکنان محترمانه بخش های دیگه هم بسیار عالی من بازهم برای سفره های بعد انتخاب میکنم
این دفعه دوم هست که من میرم،واقعا خوش گذشت مخصوصا اینکه پارکینگ رایگان هم به امکاناتشون اضافه شده،لازمه از پرسنل زحمت کش هتل جام فیروزه و همچنین کارکنان محترم سایت ایران هتل آنلاین تشکر ویژه کنم ،انشاالله که قسمت بشه دوباره میهمان این هتل خوب بشم.ممنونم.
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
هتل تمیز و نوساز و دارای کارکنان خوب و خوش برخوردی است. دسترسی آن به بازار و میدان نقش جهان عالی است چون مجاور میدان است. مشکل بزرگ هتل عدم پارکینگ است و پارکینگی که ارائه می شود از هتل بسیار دور است. صبحانه با توجه به قیمت هتل مناسب است اما سالن سرو صبحانه بسیار کوچک است و باید منتظر خالی شدن میز بود. اتاق ما تمیز و با امکانات خوب اما فاقد پنجره بود.
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمیز و عالی باپرسنل با اخلاق ما خیلی راضی بودیم موقعیت مکانی بی نظیر است
نقاط ضعف:
طبقه پایین یه مقدار کیفیت وای فای ضعیف بود
نقاط قوت:
هتل خیلی تمیزی بود....موقعیت مکانی واقعا عالی بود....منو همسرم از این هتل خیلی راضی بودیم...قیمت خوبی هم داشت
نقاط ضعف:
نزدیک نبودن پارکینگ که البته ما هرجا می رفتیم اسنپ میگرفتیم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل کیفیت اتاق خوب قیمت خوب
نقاط ضعف:
تلویزیون نداشت اتاقمون پنجره نداشت البته کل اتاق های این هتل پنجره نداشت
من یک سفر کاری به اصفهان داشتم و این هتل رو انتخاب کردم.در کار همه چیز در حد خوب و یا متوسط بود نه در حد عالی . ولی نسبت به ایام پیک سال و قیمت هتل به نسبت امکانات و خدمات هتل معقولانه به نظر میاد. البته من یک شب بیشتر در هتل اقامت نداشتم . نظافت هتل به نسبت خوب بود. رفتار کارکنان هم همینطور
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچک بود - پارکینگ به هتل دور بود که خیلی پیاده روی داشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی صبحانه ایرانی کامل موقعیت مکانی عالی(مرکز شهر و مجاور میدان نقش جهان) تمیز و بسیار مرتب
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتاق ها
برخورد کارکنان عالی، موقعیت هتل عالی، تمیزی اتاقها عالییی، کیفیت صبحانه واقعا نسبت به قیمت هتل عالی ، داخل سوییتش چای ساز یا فلاسک نداشت فقط ولی میتونید از کافی شاپش خودتون‌اب جوش بگیرید فقط به مقدار دیوارهای هال عایق نبود یه مقداری صدا میپند از بیرون البته چون هتل نقلی و‌کوچیک هستش به این علت هم میتونه باشه ولی در کل ما خیلییی راضی بودیم و مثل اینکه اتاق ها و سوییتاش پنجره کلا نداشت ولی خوب بود بازم
نقاط قوت:
نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان نقش جهان صبحانه کامل تمیزی و پاکیزگی محیط شیک و زیبا پرسنل خوش‌برخورد امکانات در حد هتل ۳ ستاره
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت اصلا
نقاط قوت:
در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
صدای یخچال
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ساده و معمولی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
اتاق کوچک و آنتن دهی وای فای ضعیف
نقاط قوت:
خیلی خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به مکان های تفریحی
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راه روها صدای اتاق ها خیلی نزدیک بودن اتاق ها به هم تنوع خیلی کم در صبحانه
نقاط قوت:
بنده هفته گذشته با خانواده ام چهار شب مهمان هتل بودم از نظر موقعیت مکانی عالی دسترسی به مکانهای گردشگری و بازارها در کمترین فاصله با هتل جام فیروزه , برخورد کارکنان هتل خیلی خوب از همه بهتر طرز برخورد کارکنان کافی شاپ هتل , نظافت هتل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ برای هتل که البته بیشتر هتل های مرکز شهر اصفهان پارکینگ ندارن
ما دو شب و سه روز هفته پیش در این هتل اقامت داشتیم با وجود کوچک بودن هتل خیلی تمیز بود و رفتار کارکنان هم عالی بود نسبت به قیمتش خوب بود دوباره میرم اونجا مخصوصا اینکه نزدیک نقش جهان بود و به همه جا نزدیک ما تقریبا پیاده رفتیم همه جا
نقاط قوت:
نزدیکی به نقش جهان تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ دور حمام کوچک
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل اتاق های تمیز نزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
یکم تنوع صبحانه ضعیف بود
موقعیت مکانی خیلییی خوبی داره و به مراکز دیدنی و بازار نزدیکه. همینطور پرسنل بسیار خوش برخوردی داره و هتل تمیزیه و صبحانه متنوع و مفصل و با کیفیت مجانی سرو میشه. سرویس داخل اتاق فقط فرنگی بود. ضمنا به گفته ی پرسنل پارکینگ هم داره البته ما ماشین نبرده بودیم.در کل ما خیلی راضی بودیم و به دیگران هم پیشنهاد میکنیم اقامت تو این هتل رو تجربه کنن.
نقاط قوت:
نزدیک بودن به میدان نقش جهان سرویس و صبحانه مناسب تمیزی اتاقها قدیمی نبودن فضای هتل
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاقها پنجره نداشتن اتاقها رد و بدل شدن صدا بعد از ساعت ۱۲ شب دستگیره و لولای قدیمی و پر سر و صدا دم گرفتگی و رطوبت اتاق بعد از گرفتن حمام به دلیل کوچکی اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی، از کوچه هتل که خارج میشیم وارد میدان نقش جهان میشدیم. هتل تمیز و زیبا بود. برخورد پرسنل خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق کوچک وبدون پنجره بود که البته وجود اسپلیت تا حدی این مشکل رو حل کرده بود.
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود ، برخورد کارکنان خوب بود ، محل هتل عالی بود دقیقا خود میدان نقش جهان بود، قیمت هتل با توجه به تخفیفی که خورده بود قابل قبول بود بدون تخفیف قیمت با توجه به امکانات ارزش نداشت صبحانه معمولی و خوب بود
نقاط ضعف:
ما در اتاق دو تخته دابل اقامت داشتیم که کلا یه اتاق خیلییی کوچک بود فقط یک باریکه دور تخت راه برای رفت و آمد بود کمد جای لباس داشت ولی چوب لباسی فقط دوتا دونه بود لباسامون همش ولو بود سرویس ایرانی داخل اتاق نداشت ! سرویس ایرانی به صورت عمومی داخل راهرو بود اتاق پنجره نداشت و هوای اتاق به شدت خفه بود در کل اگر فقط به قصد گردش میرین اصفهان و فقط به قصد خواب هتل رو میگیرین خوبه ولی برای استراحت طولانی خیر چون اتاق خیلی خفه و کوچیکه
نقاط قوت:
دسترسی هتل به اماکن دیدنی و تاریخی اصفهان عالی بود. اتاق ما شماره ۳۰۵ بود و تمیزی اتاق و ملحفه و حوله و ... خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره
نقاط قوت:
موقیعت فوق العاده نزدیک به مکان های دیدنی و میدان نقش جهان صبحانه ی متنوع و عالی
نقاط ضعف:
صدای اتاق های مجاور به طور آزار دهنده ای و کاملا واضح شنیده می شود.
نقاط قوت:
دسترسي راحت به اماكن تاريخي، قيمت مناسب
نقاط ضعف:
برخورد يكي از رسپشن ها واقعا بي ادبانه بود طوري كه ما به مسوولين هتل تذكر داديم!
نقاط قوت:
نزدیک بودن به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
رفتار بسیار بد خانمی که مسول پذیرش بودند ، به خاطر اینکه تلفن حرف میزند گفتن برید نیم ساعت دیگه بیاید اتاق تحویل بگیرید . سیستم تهویه اتاق بسیار نامناسب ،برای تهویه پنجره ای در سقف تعبیه شده بود که چون اون تایم اصفهان باران میبارید ازش آب میریخت پایین و اتاق دم کرده بود . سر وصدای بسیار به طوری که حرف زدن و صدای تلویزیون دیدن اتاق های مجاور کاملا واضح میومد و اصلا نمیشد استراحت کرد و آسایشو گرفته بود. داخل توضیحات گفتن اینترنت نامحدود ، داخل اتاق که 300 مگ بیشتر حجم نداشت ،داخل لابی هم نت نبود. نه ایرانسل و نه همراه اول داخل اتاق و راهرو هتل انتن نمیدن ،فقط داخل لابی . در کل اصلا شبیه اتاقای داخل عکس نبود .
نقاط قوت:
مکان هتل عالی بود اتاق های طبقه بالا خیلی خوب بودن. برخورد پرسنل خیلی محترمانه و خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه تکراری بود‌.
موقعیت مکانی عالیپارکینگ ندارد
نقاط قوت:
نزدیک به اکثر مکان های دیدنی اصفهان تمیز بودن صبحانه مناسب برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
فاصله شش دقیقه ای پارکینگ
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان امام امکانات خوب هتل پرسنل زحمت گش ومهربان قیمت مناسب
نقاط ضعف:
اگر اتاقهای هتل پنجره داشت بهتر بود . با تشکر
نقاط قوت:
تميز بودن
نقاط ضعف:
از پاركينگ فاصله اش زياد بود تهويه هوا مناسب نبود گرم بود و پريز برق ها جاش بد بود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني هتل و تميز بودن اتاق.
نقاط ضعف:
نبود سرويس بهداشتي ايراني در اتاق ها.
نقاط قوت:
بسیار نزدیک به میدان نقش جهان امکانات رفاهی در حد مناسب قیمت نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
دیوارهای اتاق ها عایق صوتی ندارد.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز با دسترسی عالی به اماکن تاریخی....
نقاط ضعف:
خانم مسئول پذیرش هتل کمی بد اخلاق بودند
نقاط قوت:
مرکز شهر ..دسترسی نزدیک به همه اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ در محل (فاصله پارکینگ تا هتل خیلی زیاد هست و حداقل ۲۰ دقیقه تا هتل پیاده روی داره )
نقاط قوت:
دسترسی هتل خیلی خوب بود.مخصوصا به میدان نقش جهان واقعا نزدیک بود رفتار پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود اتاق ها تمیز بود
نقاط ضعف:
سر و صدای اتاق های بغل کاملا به اتاق های دیگه سرایت میکنه مسواک و خمیر دندان فقط مختص سوییت ها هست که البته محبت کردن با درخواست من برام آوردن یک مقدار تنوع صبحانه حتی با وجود یک ستاره ای بودن هتل کم بود
از همه چی راضی بودیم. دوتایی با همسرم رفته بودیم، صبحانه خوبی داشت و نسبت به هزینه ای که پرداختیم امکانات خوبی داشت. هتل تمییزی بود و ما لذت بردیم. در ضمن دسترسی به تمام جاهای دیدنی عالی بود اکثر جاها رو پیاده رفتیم دیدیم و خیلی دور نبودن.
نقاط قوت:
اتاقهاي تميز فضاي دوست داشتني هتل
نقاط ضعف:
انتقال صدا از اتاقاي مجاور
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان شاه وچهلستون ومابقی ابنیه تاریخی برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع خوب وآنچنانی نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به نقش جهان صبحانه عالی مقرون به صرفه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و پیدا نشدن جا پارک یک مقدار نسبت به دفعات قبل تمیزی رختخواب کم شده بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود هتل از لحاظ موقعیت در مکان خیلی خوبی واقع شده دسترسی به بازار خریدش عالی بود هتل هم نوساز بود
نقاط ضعف:
شامپو و مسواک در حمام نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جام فیروزه اصفهان

مهمانان هتل جام فیروزه اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جام فیروزه اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جام فیروزه اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جام فیروزه اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جام فیروزه اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.