هتل جام فیروزه اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، گذر سعدی، نبش میدان نقش جهان
3.6
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل جام فیروزه اصفهان

هتل یک ستاره جام فیروزه اصفهان از مجموعه های تازه ساخت شهر می باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده مفتخر است میزبان شما عزیزان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جام فیروزه اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
254,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
254,000
تومان
9 بهمن
شنبه
254,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
254,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
254,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
254,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
254,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
254,000
تومان
15 بهمن
جمعه
254,000
تومان
16 بهمن
شنبه
254,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
254,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
254,000
تومان
دو تخته برای یک نفر بدون پنجره
اسنپ تریپ
262,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
262,000
تومان
9 بهمن
شنبه
262,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
262,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
262,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
262,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
262,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
262,000
تومان
15 بهمن
جمعه
262,000
تومان
16 بهمن
شنبه
262,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
262,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
262,000
تومان
دوتخته برای یک نفر - بدون پنجره
هتل یار
272,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
272,000
تومان
9 بهمن
شنبه
272,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
272,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
272,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
272,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
272,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
272,000
تومان
15 بهمن
جمعه
272,000
تومان
16 بهمن
شنبه
272,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
272,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
272,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
290,000
تومان
9 بهمن
شنبه
290,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
15 بهمن
جمعه
290,000
تومان
16 بهمن
شنبه
290,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
361,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
361,000
تومان
9 بهمن
شنبه
361,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
361,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
361,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
361,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
361,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
361,000
تومان
15 بهمن
جمعه
393,000
تومان
16 بهمن
شنبه
393,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
393,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
393,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
15 بهمن
جمعه
380,000
تومان
16 بهمن
شنبه
380,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
دو تخته دابل بدون پنجره
اسنپ تریپ
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
409,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
409,000
تومان
15 بهمن
جمعه
409,000
تومان
16 بهمن
شنبه
409,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
409,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
409,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
15 بهمن
جمعه
380,000
تومان
16 بهمن
شنبه
380,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
دو تخته تویین بدون پنجره
اسنپ تریپ
398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
398,000
تومان
9 بهمن
شنبه
398,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
398,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
398,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
398,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
398,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
398,000
تومان
15 بهمن
جمعه
398,000
تومان
16 بهمن
شنبه
398,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
398,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
398,000
تومان
اتاق دوتخته توئین - بدون پنجره
هتل یار
408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
408,000
تومان
9 بهمن
شنبه
408,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
408,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
408,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
408,000
تومان
15 بهمن
جمعه
408,000
تومان
16 بهمن
شنبه
408,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
اتاق دوتخته دبل - بدون پنجره
هتل یار
408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
408,000
تومان
9 بهمن
شنبه
408,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
408,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
408,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
408,000
تومان
15 بهمن
جمعه
408,000
تومان
16 بهمن
شنبه
408,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
408,000
تومان
9 بهمن
شنبه
408,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
408,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
408,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
408,000
تومان
15 بهمن
جمعه
408,000
تومان
16 بهمن
شنبه
408,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
461,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
461,000
تومان
9 بهمن
شنبه
461,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
461,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
461,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
461,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
461,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
461,000
تومان
15 بهمن
جمعه
513,000
تومان
16 بهمن
شنبه
513,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
513,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
513,000
تومان
سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
491,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
491,000
تومان
9 بهمن
شنبه
491,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
491,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
491,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
491,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
518,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
518,000
تومان
15 بهمن
جمعه
518,000
تومان
16 بهمن
شنبه
518,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
518,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
518,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
491,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
491,000
تومان
9 بهمن
شنبه
491,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
491,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
491,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
491,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
491,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
491,000
تومان
15 بهمن
جمعه
491,000
تومان
16 بهمن
شنبه
491,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
491,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
491,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
511,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
511,000
تومان
9 بهمن
شنبه
511,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
511,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
511,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
511,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
15 بهمن
جمعه
716,000
تومان
16 بهمن
شنبه
716,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
716,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
716,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
528,000
تومان
9 بهمن
شنبه
528,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
528,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
528,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
528,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
528,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
528,000
تومان
15 بهمن
جمعه
528,000
تومان
16 بهمن
شنبه
528,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
528,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
528,000
تومان
اتاق سه تخته - بدون پنجره
هتل یار
528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
528,000
تومان
9 بهمن
شنبه
528,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
528,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
528,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
528,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
528,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
528,000
تومان
15 بهمن
جمعه
528,000
تومان
16 بهمن
شنبه
528,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
528,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
528,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
641,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
641,000
تومان
9 بهمن
شنبه
641,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
641,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
641,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
641,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
641,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
641,000
تومان
15 بهمن
جمعه
641,000
تومان
16 بهمن
شنبه
641,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
641,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
641,000
تومان
کانکت سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
641,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
641,000
تومان
9 بهمن
شنبه
641,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
641,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
641,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
641,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
15 بهمن
جمعه
680,000
تومان
16 بهمن
شنبه
680,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
689,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
689,000
تومان
9 بهمن
شنبه
689,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
689,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
689,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
689,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
689,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
689,000
تومان
15 بهمن
جمعه
689,000
تومان
16 بهمن
شنبه
689,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
689,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
689,000
تومان
سوئیت 3 - بدون پنجره
هتل یار
689,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
689,000
تومان
9 بهمن
شنبه
689,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
689,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
689,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
689,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
689,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
689,000
تومان
15 بهمن
جمعه
689,000
تومان
16 بهمن
شنبه
689,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
689,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
689,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
611,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
611,000
تومان
9 بهمن
شنبه
611,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
611,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
611,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
611,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
611,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
611,000
تومان
15 بهمن
جمعه
814,000
تومان
16 بهمن
شنبه
814,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
814,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
814,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
752,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
752,000
تومان
9 بهمن
شنبه
752,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
752,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
752,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
752,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
752,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
752,000
تومان
15 بهمن
جمعه
752,000
تومان
16 بهمن
شنبه
752,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
752,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
752,000
تومان
کانکت چهار تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
797,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
797,000
تومان
9 بهمن
شنبه
797,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
797,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
797,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
797,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
797,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
797,000
تومان
15 بهمن
جمعه
797,000
تومان
16 بهمن
شنبه
797,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
797,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
797,000
تومان
سوئیت 4 - بدون پنجره
هتل یار
809,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
809,000
تومان
9 بهمن
شنبه
809,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
809,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
809,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
809,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
809,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
809,000
تومان
15 بهمن
جمعه
809,000
تومان
16 بهمن
شنبه
809,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
809,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
809,000
تومان
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
809,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
809,000
تومان
9 بهمن
شنبه
809,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
809,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
809,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
809,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
809,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
809,000
تومان
15 بهمن
جمعه
809,000
تومان
16 بهمن
شنبه
809,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
809,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
809,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جام فیروزه اصفهان

نمازخانه
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
كتابخانه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
مبل
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
كافی شاپ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کپسول آتشنشانی در راهرو
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
خدمات نگهداری کودک
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
پاركينگ
خدمات خشکشویی
اعلام حریق
اینترنت در اتاق
ماساژ
کافی‌شاپ تابستانه
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
اینترنت با حجم محدود در لابی
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
یخچال
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
کافی‌شاپ
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
کافی‌شاپ معمولی‌
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
حوله
سالن ورزشی
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
تلفن
مرکز خرید
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل جام فیروزه اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جام فیروزه اصفهان

(70 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه عالی که رایگان سرو میشد. تخت ها و ملحفه ها بسیار تمیز و مناسب بود. چسبیده به میدان نقش جهان.
نقاط ضعف:
صبحانه عالی که رایگان سرو میشد. تخت ها و ملحفه ها بسیار تمیز و مناسب بود. چسبیده به میدان نقش جهان.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی،رفتار پرسنل عالی،نظافت عالی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی،رفتار پرسنل عالی،نظافت عالی
این هتل رو به کسانی که قیمت مناسب میخوان توصیه میکنم فقط سعی کنید اتاق در طبقات بالا رزرو کنید
نقاط قوت:
نزدیکی به مجموعه نقش جهان و مرکز شهر
نقاط ضعف:
نزدیکی به مجموعه نقش جهان و مرکز شهر
نقاط قوت:
نزدیک بودن به میدان نقش جهان تقریبا ۱۰ متر فاصله دارد.
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به میدان نقش جهان تقریبا ۱۰ متر فاصله دارد.
طی ۵روز اقامت در این هتل به من و خانواده بسیار خوش گذشت.فاصله ۱۰متری تا میدان نقش جهان .تنوع و کیفیت صبحانه خوب بود.نظافت اتاق خوب بود.برخود پرسنل بسیار خوب بود.از مدیریت و برخورد بسیار خوب و محترمانه سرکار خانم حسین پور در قسمت پذیرش تشکر ویژه دارم
نقاط قوت:
تنها خوبیش موقیت مکانی هتل و پرسنل خوش برخوردش بود
نقاط ضعف:
تنها خوبیش موقیت مکانی هتل و پرسنل خوش برخوردش بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی پرسنل هتل و موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
رفتار بسیار عالی پرسنل هتل و موقعیت مکانی هتل
دومین سفری که به اصفهان داشتم و در این هتل اقامت داشتم.اگر بازم به اصفهان برم همین هتل رو انتخاب میکنم.چون تمیزی و رفتار پرسنل برام اهمیت داره که بسیار عالی هستش.همینطور موقعیت مکانی هتل که وقتی خارج میشید میدان نقش جهان رو دسترسی دارید.با تشکر از مدیریت و پرسنل هتل جام فیروزه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.قیمت خوب.موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
یه اتاق ۳*۲ رو به اسم اتاق دو نفره بهمون دادن که هیچ تهویه ای و پنجره ای و... نداشت. حتی جا به اندازه اینکه دو نفر سر پا وایستن هم نبود(در یک کلام دخمه بود). سر و صدا بسیار زیاد و انگار هتل هیچ مدیریتی نداشت فکر کنم مهمانپذیرهای سطح شهر از اینجا بهتر باشن
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود هم تمیز و هم قیمت مناسب و هم نزدیکی به اماکن تاریخی و بازارها
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
هتل خوبی بود و موقعیتش خیلی عالیه، منتهی یکم جمع و جور و کوچیکه. برخورد کارکنان مناسب ولی یکم از نظر بهداشتی هنوز جای کار داره.
خوب
نقاط قوت:
کولرگازی خوب
نقاط ضعف:
به شدت کثیف بودپُراز خاک بودواقعا حالم بدشد اصلا به هتل رسیدگی نمیکنن حوله ها کثیف.افتضاح بود هتلش هرچی بگم کم گفتم ولی تختاش شکسته.ملافه هاش پُراز لکه بود
نقاط قوت:
بسيار تميز و مرتب بود موقعيت مكاني خوبي هم داشت
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره دراتاق،راحت به گوش رسيدن سر و صداي اتاقهاي مجاور ،
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت فقط به خاطر نزدیک بودن به میدان امام که از تفریحات شهر اصفهان
نقاط ضعف:
well come خوبی نداشتن بعد از تحویل اتاق ۳ ساعت بعد حوله تحویل دادن داخل اتاق حشرات موذی که من با سوسک مواجه شدم بود که عکسش موجوده متاسفانه داخل یخچال خالی از مواد غذایی بود در صورتیکه مواد داخل همه بسته بندی میباشد و بهداشتی خوب بود که ... در کل من راضی نبودم از امکانات و برخورد
نقاط قوت:
هيچ نكته مثبتي نداره
نقاط ضعف:
فقط ميتونم بگم افتضاااااح
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب و غیر حرفه ایه رسپشن عدم وجود مینی بار سروصدای زیاد در اتاق‌هایی طبقه همکف
نقاط قوت: وقعیت مکانی هتل با توجه به نزدیکی به میدان نقش جهان بسیار عالی است و تقریبا دسترسی به اماکن تاریخی به صورت پیاده امکان پذیر هست. محل پارکینگ حدود 10 دقیقه پیاده تا هتل راه هست. نقاط ضعف: سر و صدای اتاقها خیلی راحت به گوش میرسه البته باید این نکته رو در نظر گرفت که با یک هتل خیلی کوچک روبرو هستیم نه پنج ستاره بین المللی! برخورد پذیرش شیفت صبح زیاد مناسب نبود که به اطلاع مدیریت رسانده شد. در کل کم کم اتاقهای هتل و سرویسهای بهداشتی نیاز به بازسازی دارند ولی با توجه به پولی که میدین برای استراحت و خواب مناسب هست.
همه چیز هتل خوب بود ، مدیریت و کارکنان هم خیلی خوب بودند . اتاق ها مقداری کوچک هست ولی قابل قبول است ، حمام و آبگرم خوبی داشت ، ولی سایز توالت فرنگی برای من واقعا کوچک بود و راحت نبود . دیوارهای اتاق ها نازک است و در ها چون به هم نزدیک است صدا منتقل می شود . متاسفانه شب اول در اتاق روبرویی ما یک زوج بودند که از ساعت ۱۰ ال ۱ شب اینقدر با صدای بلند بحث و جدل کردند که اعصاب مرا داغون کردند البته مجبور شدم به دفتر هتل اعتراض کردم و بعد صداشون قطع شد . و خوشبختانه شب دوم مشکلی نبود و ما از هتل و به خصوص محل راضی بودیم . البته عدم وجود پارکینگ یک معظل است و باید دور تر از محل هتل در پارکینگ طرف قرارداد هتل و یا در خیابان اصلی استانداری پارک کنید .
موقعیت مکانی عالی هتل که به نظرم تو سفر تفریحی خیلی مهمه برخورد بسیار خوب پرسنل شفاف سازی سایت قبل از سفر که اتاق ها پنجره ندارن اما از لحاظ نظافت و تمیزی خیلی راضی کننده بود صبحانه به خاطر کرونا به صورت پک سرد سرو میشد اما باز هم نسبت به قیمت مناسب هتل قابل قبول بود من ۱۰۰ درصد این هتل رو پیشنهاد میدم
خيلي خوب بود،
در کل هتل خوبی بود نسبت با قیمتش تمیز و بدون مشکل خاصی عیبش فقط دوربودن پارکینگ ماشین بود
از نظر رفتار کارکنان فوق العاده عالی بخصوص بخش فرانت آفیس عالی بود اتاق ها کوچیک بود ولی خو مزایده های نزدیک میدان نقش جهان و کاخ چهل ستون کار براتون عالی میکنه و قیمت خوب و صبحونه فوق العاده ار ویژگی خوب هتل بود.ولی سر صدا زیاد بود.
از همه نظر عالی بود از نظر قیمت و نزدیکی به امکان دینی عالی بود پرسنل هم گل گل بودن
عالی
نزدیکی به میدان نقش جهان به عنوان بهترین ویژگی این هتل است
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
هتل چسبیده به میدون نقش جهانه و این مهمترین مزیتشه. فضای هتل و اتاقهاش خیلی کوچک و جمع و جوره اما در کل دوست داشتنیه. برای خالی کردن بار جلوی هتل میشه ماشین برد ولی نمیشه مدت زیادی ماشین رو اونجا نگه داشت چون فضا محدود و محل رفت و آمده. نظافت هتل در سطح متوسطه و اینطور که به نظر میومد سه چهار نفر بیشتر پرسنل نداشت. صبحانه خیلی تنوع نداشت ولی چینش آیتمهاش جذاب و با سلیقه بود. هتل پارکینگ نداره اما به مهمانها حواله استفاده از یه پارکینگ عمومی نزدیک هتل که پیاده 10 دقیقه فاصله داره داده میشه. در کل برای اقامت های کوتاه مدت مناسبه.
رفتار کارکنان محترمانه بخش های دیگه هم بسیار عالی من بازهم برای سفره های بعد انتخاب میکنم
این دفعه دوم هست که من میرم،واقعا خوش گذشت مخصوصا اینکه پارکینگ رایگان هم به امکاناتشون اضافه شده،لازمه از پرسنل زحمت کش هتل جام فیروزه و همچنین کارکنان محترم سایت ایران هتل آنلاین تشکر ویژه کنم ،انشاالله که قسمت بشه دوباره میهمان این هتل خوب بشم.ممنونم.
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
هتل تمیز و نوساز و دارای کارکنان خوب و خوش برخوردی است. دسترسی آن به بازار و میدان نقش جهان عالی است چون مجاور میدان است. مشکل بزرگ هتل عدم پارکینگ است و پارکینگی که ارائه می شود از هتل بسیار دور است. صبحانه با توجه به قیمت هتل مناسب است اما سالن سرو صبحانه بسیار کوچک است و باید منتظر خالی شدن میز بود. اتاق ما تمیز و با امکانات خوب اما فاقد پنجره بود.
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمیز و عالی باپرسنل با اخلاق ما خیلی راضی بودیم موقعیت مکانی بی نظیر است
نقاط ضعف:
طبقه پایین یه مقدار کیفیت وای فای ضعیف بود
نقاط قوت:
هتل خیلی تمیزی بود....موقعیت مکانی واقعا عالی بود....منو همسرم از این هتل خیلی راضی بودیم...قیمت خوبی هم داشت
نقاط ضعف:
نزدیک نبودن پارکینگ که البته ما هرجا می رفتیم اسنپ میگرفتیم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل کیفیت اتاق خوب قیمت خوب
نقاط ضعف:
تلویزیون نداشت اتاقمون پنجره نداشت البته کل اتاق های این هتل پنجره نداشت
من یک سفر کاری به اصفهان داشتم و این هتل رو انتخاب کردم.در کار همه چیز در حد خوب و یا متوسط بود نه در حد عالی . ولی نسبت به ایام پیک سال و قیمت هتل به نسبت امکانات و خدمات هتل معقولانه به نظر میاد. البته من یک شب بیشتر در هتل اقامت نداشتم . نظافت هتل به نسبت خوب بود. رفتار کارکنان هم همینطور
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نقصی نداشت هتل
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچک بود - پارکینگ به هتل دور بود که خیلی پیاده روی داشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی صبحانه ایرانی کامل موقعیت مکانی عالی(مرکز شهر و مجاور میدان نقش جهان) تمیز و بسیار مرتب
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتاق ها
برخورد کارکنان عالی، موقعیت هتل عالی، تمیزی اتاقها عالییی، کیفیت صبحانه واقعا نسبت به قیمت هتل عالی ، داخل سوییتش چای ساز یا فلاسک نداشت فقط ولی میتونید از کافی شاپش خودتون‌اب جوش بگیرید فقط به مقدار دیوارهای هال عایق نبود یه مقداری صدا میپند از بیرون البته چون هتل نقلی و‌کوچیک هستش به این علت هم میتونه باشه ولی در کل ما خیلییی راضی بودیم و مثل اینکه اتاق ها و سوییتاش پنجره کلا نداشت ولی خوب بود بازم
نقاط قوت:
نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان نقش جهان صبحانه کامل تمیزی و پاکیزگی محیط شیک و زیبا پرسنل خوش‌برخورد امکانات در حد هتل ۳ ستاره
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت اصلا
نقاط قوت:
در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
صدای یخچال
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ساده و معمولی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
اتاق کوچک و آنتن دهی وای فای ضعیف
نقاط قوت:
خیلی خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به مکان های تفریحی
نقاط ضعف:
بوی سیگار در راه روها صدای اتاق ها خیلی نزدیک بودن اتاق ها به هم تنوع خیلی کم در صبحانه
نقاط قوت:
بنده هفته گذشته با خانواده ام چهار شب مهمان هتل بودم از نظر موقعیت مکانی عالی دسترسی به مکانهای گردشگری و بازارها در کمترین فاصله با هتل جام فیروزه , برخورد کارکنان هتل خیلی خوب از همه بهتر طرز برخورد کارکنان کافی شاپ هتل , نظافت هتل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ برای هتل که البته بیشتر هتل های مرکز شهر اصفهان پارکینگ ندارن
ما دو شب و سه روز هفته پیش در این هتل اقامت داشتیم با وجود کوچک بودن هتل خیلی تمیز بود و رفتار کارکنان هم عالی بود نسبت به قیمتش خوب بود دوباره میرم اونجا مخصوصا اینکه نزدیک نقش جهان بود و به همه جا نزدیک ما تقریبا پیاده رفتیم همه جا
نقاط قوت:
نزدیکی به نقش جهان تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ دور حمام کوچک
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل اتاق های تمیز نزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
یکم تنوع صبحانه ضعیف بود
موقعیت مکانی خیلییی خوبی داره و به مراکز دیدنی و بازار نزدیکه. همینطور پرسنل بسیار خوش برخوردی داره و هتل تمیزیه و صبحانه متنوع و مفصل و با کیفیت مجانی سرو میشه. سرویس داخل اتاق فقط فرنگی بود. ضمنا به گفته ی پرسنل پارکینگ هم داره البته ما ماشین نبرده بودیم.در کل ما خیلی راضی بودیم و به دیگران هم پیشنهاد میکنیم اقامت تو این هتل رو تجربه کنن.
نقاط قوت:
نزدیک بودن به میدان نقش جهان سرویس و صبحانه مناسب تمیزی اتاقها قدیمی نبودن فضای هتل
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاقها پنجره نداشتن اتاقها رد و بدل شدن صدا بعد از ساعت ۱۲ شب دستگیره و لولای قدیمی و پر سر و صدا دم گرفتگی و رطوبت اتاق بعد از گرفتن حمام به دلیل کوچکی اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی، از کوچه هتل که خارج میشیم وارد میدان نقش جهان میشدیم. هتل تمیز و زیبا بود. برخورد پرسنل خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق کوچک وبدون پنجره بود که البته وجود اسپلیت تا حدی این مشکل رو حل کرده بود.
نقاط قوت:
با تشکر از رفتار خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
اگر اتاقها پنجره داشت بهتر بود با تشکر
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود ، برخورد کارکنان خوب بود ، محل هتل عالی بود دقیقا خود میدان نقش جهان بود، قیمت هتل با توجه به تخفیفی که خورده بود قابل قبول بود بدون تخفیف قیمت با توجه به امکانات ارزش نداشت صبحانه معمولی و خوب بود
نقاط ضعف:
ما در اتاق دو تخته دابل اقامت داشتیم که کلا یه اتاق خیلییی کوچک بود فقط یک باریکه دور تخت راه برای رفت و آمد بود کمد جای لباس داشت ولی چوب لباسی فقط دوتا دونه بود لباسامون همش ولو بود سرویس ایرانی داخل اتاق نداشت ! سرویس ایرانی به صورت عمومی داخل راهرو بود اتاق پنجره نداشت و هوای اتاق به شدت خفه بود در کل اگر فقط به قصد گردش میرین اصفهان و فقط به قصد خواب هتل رو میگیرین خوبه ولی برای استراحت طولانی خیر چون اتاق خیلی خفه و کوچیکه
نقاط قوت:
دسترسی هتل به اماکن دیدنی و تاریخی اصفهان عالی بود. اتاق ما شماره ۳۰۵ بود و تمیزی اتاق و ملحفه و حوله و ... خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره
نقاط قوت:
موقیعت فوق العاده نزدیک به مکان های دیدنی و میدان نقش جهان صبحانه ی متنوع و عالی
نقاط ضعف:
صدای اتاق های مجاور به طور آزار دهنده ای و کاملا واضح شنیده می شود.
نقاط قوت:
دسترسي راحت به اماكن تاريخي، قيمت مناسب
نقاط ضعف:
برخورد يكي از رسپشن ها واقعا بي ادبانه بود طوري كه ما به مسوولين هتل تذكر داديم!
نقاط قوت:
نزدیک بودن به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
رفتار بسیار بد خانمی که مسول پذیرش بودند ، به خاطر اینکه تلفن حرف میزند گفتن برید نیم ساعت دیگه بیاید اتاق تحویل بگیرید . سیستم تهویه اتاق بسیار نامناسب ،برای تهویه پنجره ای در سقف تعبیه شده بود که چون اون تایم اصفهان باران میبارید ازش آب میریخت پایین و اتاق دم کرده بود . سر وصدای بسیار به طوری که حرف زدن و صدای تلویزیون دیدن اتاق های مجاور کاملا واضح میومد و اصلا نمیشد استراحت کرد و آسایشو گرفته بود. داخل توضیحات گفتن اینترنت نامحدود ، داخل اتاق که 300 مگ بیشتر حجم نداشت ،داخل لابی هم نت نبود. نه ایرانسل و نه همراه اول داخل اتاق و راهرو هتل انتن نمیدن ،فقط داخل لابی . در کل اصلا شبیه اتاقای داخل عکس نبود .
نقاط قوت:
مکان هتل عالی بود اتاق های طبقه بالا خیلی خوب بودن. برخورد پرسنل خیلی محترمانه و خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه تکراری بود‌.
موقعیت مکانی عالیپارکینگ ندارد
نقاط قوت:
نزدیک به اکثر مکان های دیدنی اصفهان تمیز بودن صبحانه مناسب برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
فاصله شش دقیقه ای پارکینگ
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان امام امکانات خوب هتل پرسنل زحمت گش ومهربان قیمت مناسب
نقاط ضعف:
اگر اتاقهای هتل پنجره داشت بهتر بود . با تشکر
نقاط قوت:
تميز بودن
نقاط ضعف:
از پاركينگ فاصله اش زياد بود تهويه هوا مناسب نبود گرم بود و پريز برق ها جاش بد بود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني هتل و تميز بودن اتاق.
نقاط ضعف:
نبود سرويس بهداشتي ايراني در اتاق ها.
نقاط قوت:
بسیار نزدیک به میدان نقش جهان امکانات رفاهی در حد مناسب قیمت نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
دیوارهای اتاق ها عایق صوتی ندارد.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز با دسترسی عالی به اماکن تاریخی....
نقاط ضعف:
خانم مسئول پذیرش هتل کمی بد اخلاق بودند
نقاط قوت:
مرکز شهر ..دسترسی نزدیک به همه اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ در محل (فاصله پارکینگ تا هتل خیلی زیاد هست و حداقل ۲۰ دقیقه تا هتل پیاده روی داره )
نقاط قوت:
دسترسی هتل خیلی خوب بود.مخصوصا به میدان نقش جهان واقعا نزدیک بود رفتار پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود اتاق ها تمیز بود
نقاط ضعف:
سر و صدای اتاق های بغل کاملا به اتاق های دیگه سرایت میکنه مسواک و خمیر دندان فقط مختص سوییت ها هست که البته محبت کردن با درخواست من برام آوردن یک مقدار تنوع صبحانه حتی با وجود یک ستاره ای بودن هتل کم بود
از همه چی راضی بودیم. دوتایی با همسرم رفته بودیم، صبحانه خوبی داشت و نسبت به هزینه ای که پرداختیم امکانات خوبی داشت. هتل تمییزی بود و ما لذت بردیم. در ضمن دسترسی به تمام جاهای دیدنی عالی بود اکثر جاها رو پیاده رفتیم دیدیم و خیلی دور نبودن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جام فیروزه اصفهان

مهمانان هتل جام فیروزه اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جام فیروزه اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جام فیروزه اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جام فیروزه اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جام فیروزه اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.