هتل باران اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، نبش خیابان ۱۲ بهمن
-
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل باران اصفهان

هتل باران یکی از هتل‌های تازه تاسیس اصفهان می‌باشد که با ۴۰۰۰ متر مربع زیر بنا در مهر ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. موقعیت مکانی مناسب این هتل امکان دسترسی به مناطق صنعتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، بیمارستان امام حسین (تخصصی کودکان) آسان نموده است. هتل باران با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران اصفهان

باران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
23 اسفند
شنبه
310,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
هتل یار
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
429,000
تومان
15 اسفند
جمعه
429,000
تومان
16 اسفند
شنبه
429,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
429,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
429,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
429,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
429,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
429,000
تومان
22 اسفند
جمعه
429,000
تومان
23 اسفند
شنبه
429,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
429,000
تومان
باران-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
421,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
421,000
تومان
15 اسفند
جمعه
421,000
تومان
16 اسفند
شنبه
421,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
421,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
421,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
421,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
421,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
421,000
تومان
22 اسفند
جمعه
421,000
تومان
23 اسفند
شنبه
421,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
421,000
تومان
جاباما
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
425,000
تومان
15 اسفند
جمعه
425,000
تومان
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
425,000
تومان
23 اسفند
شنبه
425,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
425,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
باران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
393,000
تومان
15 اسفند
جمعه
393,000
تومان
16 اسفند
شنبه
393,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
393,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
393,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
393,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
393,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
393,000
تومان
22 اسفند
جمعه
393,000
تومان
23 اسفند
شنبه
393,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
393,000
تومان
اقامت 24
548,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
548,000
تومان
15 اسفند
جمعه
548,000
تومان
16 اسفند
شنبه
548,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
548,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
548,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
548,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
548,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
548,000
تومان
22 اسفند
جمعه
548,000
تومان
23 اسفند
شنبه
548,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
548,000
تومان
هتل یار
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
559,000
تومان
15 اسفند
جمعه
559,000
تومان
16 اسفند
شنبه
559,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
559,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
559,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
559,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
559,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
559,000
تومان
22 اسفند
جمعه
559,000
تومان
23 اسفند
شنبه
559,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
559,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
باران-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
15 اسفند
جمعه
485,000
تومان
16 اسفند
شنبه
485,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
485,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
22 اسفند
جمعه
485,000
تومان
23 اسفند
شنبه
485,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
اقامت 24
688,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
688,000
تومان
15 اسفند
جمعه
688,000
تومان
16 اسفند
شنبه
688,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
688,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
688,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
688,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
688,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
688,000
تومان
22 اسفند
جمعه
688,000
تومان
23 اسفند
شنبه
688,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
688,000
تومان
هتل یار
694,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
694,000
تومان
15 اسفند
جمعه
694,000
تومان
16 اسفند
شنبه
694,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
694,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
694,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
694,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
694,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
694,000
تومان
22 اسفند
جمعه
694,000
تومان
23 اسفند
شنبه
694,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
694,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
باران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
393,000
تومان
15 اسفند
جمعه
393,000
تومان
16 اسفند
شنبه
393,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
393,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
393,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
393,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
393,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
393,000
تومان
22 اسفند
جمعه
393,000
تومان
23 اسفند
شنبه
393,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
393,000
تومان
اقامت 24
548,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
548,000
تومان
15 اسفند
جمعه
548,000
تومان
16 اسفند
شنبه
548,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
548,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
548,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
548,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
548,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
548,000
تومان
22 اسفند
جمعه
548,000
تومان
23 اسفند
شنبه
548,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
548,000
تومان
هتل یار
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
559,000
تومان
15 اسفند
جمعه
559,000
تومان
16 اسفند
شنبه
559,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
559,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
559,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
559,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
559,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
559,000
تومان
22 اسفند
جمعه
559,000
تومان
23 اسفند
شنبه
559,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
559,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باران اصفهان

آسانسور
تلویزیون در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
چايخانه سنتی
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
جكوزی
وسایل بدنسازی
كافی نت
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
مینیبار
كافی شاپ
خشکشویی
صندوق امانات
پنجره
خدمات باربري
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات خشکشویی
مینی بار
نمازخانه
تلویزیون
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
سشوار
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
ماهواره
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
اعلام حریق
رستوران
ماساژ
مینی بار رایگان
مرکز خرید
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حوله
حمام

نظرات کاربران برای هتل باران اصفهان

(23 نظر)
نقاط قوت:
همه چیز به جز نقاط ضعفی که مینویسم
نقاط ضعف:
همه چیز به جز نقاط ضعفی که مینویسم
این هتل واقعا همه جوره عالیه و فراتر از ۳ ستارست. داخل اتاق دو نفره ی ما سینک، ظرف و ظروف و ماکروویو داشت که توی هتل دیگه‌ای ندیده بودم. اتاق واقعا بزرگ و دلباز بود. نوساز بود و وسایل نو بودن. رفتار کارکنان محترمانه بود و خوشرو بودند. کیفیت غذا هم عالی بود. تنها نقاط ضعفی که میتونم بگم دور بودن از مرکز شهر و اماکن تاریخی و اینترنت ضعیف بود. ضمنا اگر سیگاری هستین سیگار کشیدن توی این هتل ممنوعه
نقاط قوت:
پرسنل خوش رو نظافت امکانات داخل اطاق
نقاط ضعف:
پرسنل خوش رو نظافت امکانات داخل اطاق
قیمت و نظافت و برخورد پرسنل خوب بود ، اما موقعیت مکانی هتل خوب نبود ، صدای جاده شب داخل اطاقبود ، یخچال سر و صدا داشت و دوش در کنار سرویس فرنگی بود ، یعنی در صورت دوش گرفتن سرویس فرنگی خیس میشد ،
نقاط قوت:
سرویس دهی
نقاط ضعف:
سرویس دهی
عالی،ما که برا کار پزشکی رفتیم و تو هتل باران اقامت داشتیم خیلی تو هتل نبودیم،ولی انشالله هر کی برا تفریح میره بهش خوش بگذره،در ضمن سری قبل ی هتل ۴ستاره رفته بودیم که اسم نمیبرم هتل باران ی سر و گردن بالاتر از اونجا بود،سری قبل رستوران شهرزاد هم رفتیم که اصلا کیفیت غذاهاش نه در حد مبلغش بود و نه در حد اوازش،غذای هتل باران نسبت به قیمت خوب بود،تنها ضعفش به نظرم پارکینگ کوچیکش بود
در تمام شهر اصفهان هتلي مثل اين هتل نيست . از هر لحاظ كه تصور كنيد فوق العاده هست . از پرسنل ، صبحانه ، ناهار ، شام .، اتاق ها و خلاصه همه و همه .
بسیار عالی. حرف نداره.
سلام تاریخ 15تا 17 آبان به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتیم رفتار پرسنل عالی صبحانه فوق العاده با کیفیت و تنوع بالا حتی هتل های 4و پنج ستاره کیش در چند آیتم صبحانه کمتر از این هتل بودند امکانات اتاق ها و تمیزی فوق العاده خوب رستوران جوجه با کیفیتی داشت ولی فوق العاده کیفیت کوبیده پایین بود امیدوارم برای سری های بعدی بهتر بشه در کل با این قیمت فوق العاده هتل خوبی ست بیشتر از 3ستاره کیفیت دارد حداقل 4ستاره
هتل بسیار تمیز در محیطی آرام و دور از ترافیک کارکنان حرفه ای برخورد ها محترمانه صبحانه کامل غدا بسیار خوب
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت شیک و نوساز برخورد بسیار خوب کارمندان صبحانه نسبتا خوب دارای پارکینگ سرپوشیده
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر و اماکن تاریخی که البته اگر ماشین شخصی داشته باشید هیچ مشکلی نخواهید داشت و مسیر هتل بسیار سر راست است.
هتل تمیز و مرتبی بود رفتار پرسنل عالی دور بودن از مرکز شهر،فاصله حدودا نیم ساعتی میشد صبحانه بوفه سرد و گرم خوب بود نکته منفی خاصی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
هتل باران نوساز و تمیزه و کارکنان خوش‌اخلاقی داره. موقعیت هتل یه مقدار از مرکز شهر دوره، اما دسترسی بهش سرراست و راحته. پارکینگش رو ما ندیدیم و ترجیح دادیم کنار هتل پارک کنیم، چون به نظر می‌اومد ورود و خروج سخت باشه.
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبیه
نقاط ضعف:
مشکلی نداره
همه چیز خوب و تمیز و رفتار پرسنل مودبانه بود. فقط فضای صبحانه خیلی مناسب نبود که ایشالا با درایت مسئولان هتل اصلاح می شود. محلش هم خوب و دور از ترافیک بود.
همه چیز عالی
هتل بسیاز تمیز رفتار پرسنل مودبانه و مناسب فاصله از نقاط دیدنی و بازارها تقریبا زیاد کیفیت و تنوع صبحانه متوسط پارگینگ کوچگ و با ظرفیت کم - البته جلوی هتل و اطراف اون فضای پارک مناسب وجود داره در مجموع سطح بسیار بالاتری از یک هتل سه ستاره داره(به نظر من در حد 4 ستاره می باشد) و با توجه به تمیزی(از نظر من مهمترین نکته در انتخاب هتل) و قیمت مناسبش انتخاب این هتلو بسیار زیاد توصیه میکنم.
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب من قبا از این هتل چهل پنجره بودم اصلا تمیز نبود
نقاط ضعف:
بسیار دور از شهر
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. تمیزی اتاق ها عالی
نقاط ضعف:
کمبود فضای پارکینگ
از بهترین هتل هایی که اقامت داشته امامکانات عالی اتاق ها برخورد مناسب کارکنان تمیزی و زیبایی
از لحاظ امکانات هتل و اتاق و همچین برخوردپرسنل عالی هتل نوساز و کلیه امکاناتی که یک هتل شیک و باکلاس باید داشته باشه روداره . و صبحانه با منوی کامل و رایگان . واقعا شیکه همه چیزش ضمناپارکینگم داره . و محیط بسیارارام نزدیک دانشگاه صنعتی اصفهانم هست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود در حد ۴ستاره بود
نقاط ضعف:
یکم از شهر فاصله داشت
نقاط قوت:
راضی بودم هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگش کوچیک بود
خیلی هتل خوبی هستش ، واقعاً از سه ستاره خیلی بالاتره ، اتاق های بزرگ و تمیز ، صبحانه متنوع ، امکانات خوب و از همه مهم برخورد پرسنل هتل بود که واقعا لذت بردم از اقامت تو این هتل.حتماً برای سفر بعدی به اصفهان مجدد انتخابش میکنم تنها نکته منفی که داره اینه که اگه ماشین نداشته باشین یکم از مرکز شهر و بناهای تاریخی فاصله داره.
دوری از مرکز شهر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران اصفهان

مهمانان هتل باران اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.