هتل باران اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، نبش خیابان ۱۲ بهمن
-
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل باران اصفهان

هتل باران یکی از هتل‌های تازه تاسیس اصفهان می‌باشد که با ۴۰۰۰ متر مربع زیر بنا در مهر ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. موقعیت مکانی مناسب این هتل امکان دسترسی به مناطق صنعتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، بیمارستان امام حسین (تخصصی کودکان) آسان نموده است. هتل باران با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
1,659,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,659,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,659,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,659,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,659,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,588,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,648,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,648,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,648,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,648,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,648,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,648,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,648,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,648,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,648,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,648,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,648,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
1,648,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,648,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,648,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,648,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,648,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,648,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,498,000 تومان
سوئیت دو نفره - یک خوابه دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,160,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,588,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,588,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,588,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,588,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,588,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,588,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,588,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
1,588,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,588,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,588,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,588,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,588,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,588,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,588,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره - یک خوابه - یک تخت دبل یک تخت سینگل یک کاناپه تخت خواب شو
هتل یار
3,278,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
3,278,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,278,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
3,278,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,278,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,278,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,278,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,278,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,278,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,278,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,188,000 تومان
سوییت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
3,278,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,278,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,278,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,278,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,278,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,278,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,278,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,278,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل باران اصفهان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
كافی نت
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل باران اصفهان

(40 نظر)
نقاط قوت:
نوساز و تمیز رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
کادر عالی - تمیز بودن هتل و اتاق - صبحانه عالی
نقاط ضعف:
قیمت بالا نسبت به هتل های دیگه
نقاط قوت:
درکل خوب بود امکانات و رعایت بهداشت اتاقها
نقاط ضعف:
موقع سرو صبحانه یکی از پرسنل انتظامات هتل با رفتار زشت مجال برداشتن صبحانه نداد و به حالت عجول کنار ما ایستاده بود که من شخصا کنار ایستادم تا بشقابش را پر کند و بشقابش را خیلی زشت پر غذا کرد و رفت که در حد این هتل خوب و زیبا نبود.ممنون میشم متذکر شوید
نقاط قوت:
اخلاق حرفه اییبهداشت عالیصبحانه خوبوجود اشپزخانه و ماکروویو
نقاط ضعف:
موقعیت مکانینبود پارکینگ
هتل بسیار تمیز و زیبا هست. اتاق ها تمام استانداردهای یک هتل عالی رو دارند از جمله کیفیت تخت ها، تمیزی ملحفه ها، نظافت سرویس بهداشتی و حمام. فضای اتاق ها بسیار آرام و به دور از هر گونه سر و صدا بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بود. دسترسی هتل از ورودی شمالی اصفهان عالی و به دور از هر گونه ترافیک مرکز شهر بود. اقامت در این هتل رو توصیه می کنم و قطعا در آینده باز هم در این هتل اقامت خواهم داشت.
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود هتل تمیز و نوساز و با کادری مؤدب و وظیفه شناس حداقل ۴ ستاره حقشه امکانات و نظافت و پرسنل عالی بودن
نقاط ضعف:
همه چیز عالی بود هتل تمیز و نوساز و با کادری مؤدب و وظیفه شناس حداقل ۴ ستاره حقشه امکانات و نظافت و پرسنل عالی بودن
به همه عزیزان اقامت در این هتل و پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
اتاق.سرویس ها.خوب هست
نقاط ضعف:
اتاق.سرویس ها.خوب هست
خوب بود همراه با آرامش بود.
نقاط قوت:
بسیار عالی از هر نظر
نقاط ضعف:
محدودیت پارکینگ به خاطر تعداد محدود
نقاط قوت:
نکته سنجی مدیریت و کارکنان...
نقاط ضعف:
نکته سنجی مدیریت و کارکنان...
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و شیک و نو ساز امکانات مناسب و تجهیزات اتاق سالم برخورد پرسنل بسیار مودبانه و خوب محیط هتل آرام و دلنشین کیفیت خوب غذای رستوران پارکینگ سرپوشیده در زیر هتل
نقاط ضعف:
تعداد اتاق کم به دلیل کوچک بودن زیر بنای هتل که موجب می‌شود زود اتاق ها پر بشوند در روزهای تعطیلات به سختی اتاق خالی گیر میاد کوچک بودن رستوران هتل که بدلیل مساحت کم هتل هست و باعث میشه در روز های شلوغ منتظر میز خالی بمونی
نقاط قوت:
تمیزی,برخورد مناسب و خوب پرسنل,امکانات بیشتر از هتل 3 ستاره
نقاط ضعف:
تمیزی,برخورد مناسب و خوب پرسنل,امکانات بیشتر از هتل 3 ستاره
اهتل 3 ستاره هست ولی دست کمی از 4 ستاره نداره.برخورد پرسنل عالی و خوب , اتاق ها بسیار تمیز و با امکانات عالی(مثلا داخل اتاق ها مایکروویو وجود داره) .هتل نوساز و تمیز.صبحانه متنوع و با کیفیت خوب.پرسنل تمامی تلاششون رو میکنن تا اقامت خوبی داشته باشید.فقط اگر ماشین شخص نداشته باشید ایام تعطیلی شاید رفت و آمد براتون سخت باشه.هم اینکه.پنجره های اتاق ها هم دو جداره نیست و صدای ماشین ها داخل اتاق شنیده میشه.ولی بهترین هتل 3 ستاره ای هست که میتونید برید.
نقاط قوت:
صبحانه عالی برخورد پرسنل عالی تمیزی و نظافت هم عالی
نقاط ضعف:
صبحانه عالی برخورد پرسنل عالی تمیزی و نظافت هم عالی
نقاط قوت:
از همه لحاظ عالی
نقاط ضعف:
از همه لحاظ عالی
به همه دوستان پیشنهاد میدم رفتید اصفهان حتما برید هتل باران
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها رفتار محترمانه پرسنل غذای رستوران بسیار عالی
نقاط ضعف:
از مرکز شهر و جاهای دیدنی نظیر سی و سه پل فاصله دارد پارکینگ محدود است و در زمان های تعطیلی کمی مشکل ایجاد میکند اتاق های رو به خیابان سروصدای خیابان در هنگام استراحت کمی آزار دهنده است
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانیمنوغذاها تنوع زیادی نداشت.
نقاط قوت:
تمیزی احترام کارکنان
نقاط ضعف:
بودن فقط یک اسانسور اتاق های سمت خیابان یکم‌صدا داشت
نقاط قوت:
هتل بسیار خوبی بود اتاق ها دلباز بود برخورد پرسنل خوب بود صبحانه قابل قبولی داشت حتما در سفر های بعدی انتخاب من این هتل خواهد بود شما هم در انتخاب این هتل شک نکنید
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی یک مقداری پتوی داخل کمد تمیز نبود
نقاط قوت:
سلام، ما ۴ شب توی هتل اقامت داشتیم و من خیلی سرچ‌کردم تا هتل خوب و مناسبی پیدا کنم، هتل اسما سه ستارس ولی به نظرم کیفیتش واقعا در حد ۴ ستاره بود، اتاق ها دقیقا مشابه عکس و توی خود سایت هتل باران به صورت نمای ۳۶۰ درجه هم گذاشته بود میشه دید هیچ فرقی نداره، سینک ظرفشویی و ظرف و لیوان و غیره دارند، ما به خاطر کرونا صبحونه رو میکشیدیم میبردیم توی اتاق و هیچ‌مشکلی نبود هزینه اضافه هم نگرفتند حتی ظرف هاش رو‌ میتونستید نشورید زنگ میزدید از رستوران میومدن میبردن، غذا از هم بیرون میگرفتیم باز میبردیم تو اتاق از این جهت اوکی بود، امکانات اتاق کامل بود همه چیز پک و بسته بندی بود اگر چیزی میخواستید براتون میاوردن ما نگفتیم به خاطر کرونا اتاق رو تمیز کنند ولی زباله ها رو میگفتیم بیان ببرن، تنوع صبحونه در حد قابل قبولی بود چند رقم کیک، تخم مرغ و املت و عدسی و ماکارونی و خوراک سوسیس و حلیم شیر و ...، خامه و پنیر و کره و ارده و فرنی و ...، میوه و چند رقم آبمیوه، شاید برای ۴ روز تکراری میشد ولی در کل اوکی بود، برخورد پرسنل خیلی خوب بود، در کل به نظرم جزو بهترین هتل های سه ستاره هست که اسما سه ستارست ولی واقعا خیلی خوب بود از ظاهر هتل تا امکانات و کیفیت اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت ولی ما ماشینو جلوی هتل میذاشتیم مشکل جای پارک یا خسارت به ماشین نبودمنوی صبحانه برای اقامت طولانی شاید تکراری بشهیک اسانسور بزرگ داشت که سریع هم بود ولی اگه هتل خیلی شلوغ باشه ممکنه یکم معطل بشیدگاهی مهمونا ماسک نداشتن و تذکر کسی نمیداد بهشون یا یکبار از خانه داری بدون ماسک اومدن دم اتاق ما(برای کسی که روی کرونا حساس اند)مسافت هتل نسبت به مرکز شهر دور بود ما اینو از قبل میدونستیم ولی بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به اکثر جاها دسترسی داشتیم و دورترین جا که سی تی سنتر بود نیم ساعت راه بود، بقیه همه اوکی بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز سکوت عالیامکانات کامل
نقاط ضعف:
فاصله زیاد از جاهای دیدنی سالن صبحانه کوچک صبحانه نه چندان قوی نسبت به هتل های هم سطح
پرسنل عالی بودند خدمات هتل عالی بود لوکیشن هتل ضعیف بود
از هر نظر عالی
نقاط قوت:
امکانات اتاق
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار عالی. حرف نداره.
هتل بسیار تمیز در محیطی آرام و دور از ترافیک کارکنان حرفه ای برخورد ها محترمانه صبحانه کامل غدا بسیار خوب
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت شیک و نوساز برخورد بسیار خوب کارمندان صبحانه نسبتا خوب دارای پارکینگ سرپوشیده
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر و اماکن تاریخی که البته اگر ماشین شخصی داشته باشید هیچ مشکلی نخواهید داشت و مسیر هتل بسیار سر راست است.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
هتل باران نوساز و تمیزه و کارکنان خوش‌اخلاقی داره. موقعیت هتل یه مقدار از مرکز شهر دوره، اما دسترسی بهش سرراست و راحته. پارکینگش رو ما ندیدیم و ترجیح دادیم کنار هتل پارک کنیم، چون به نظر می‌اومد ورود و خروج سخت باشه.
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبیه
نقاط ضعف:
مشکلی نداره
همه چیز خوب و تمیز و رفتار پرسنل مودبانه بود. فقط فضای صبحانه خیلی مناسب نبود که ایشالا با درایت مسئولان هتل اصلاح می شود. محلش هم خوب و دور از ترافیک بود.
همه چیز عالی
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتبمن قبا از این هتل چهل پنجره بودماصلا تمیز نبود
نقاط ضعف:
بسیار دور از شهر
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. تمیزی اتاق ها عالی
نقاط ضعف:
کمبود فضای پارکینگ
از بهترین هتل هایی که اقامت داشته ام امکانات عالی اتاق ها برخورد مناسب کارکنان تمیزی و زیبایی
از لحاظ امکانات هتل و اتاق و همچین برخوردپرسنل عالی هتل نوساز و کلیه امکاناتی که یک هتل شیک و باکلاس باید داشته باشه روداره . و صبحانه با منوی کامل و رایگان . واقعا شیکه همه چیزش ضمناپارکینگم داره . و محیط بسیارارام نزدیک دانشگاه صنعتی اصفهانم هست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود در حد ۴ستاره بود
نقاط ضعف:
یکم از شهر فاصله داشت
نقاط قوت:
راضی بودم هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگش کوچیک بود
در میان هتل‌های سه ستاره بهترین انتخاب می‌باشد.
خیلی هتل خوبی هستش ، واقعاً از سه ستاره خیلی بالاتره ، اتاق های بزرگ و تمیز ، صبحانه متنوع ، امکانات خوب و از همه مهم برخورد پرسنل هتل بود که واقعا لذت بردم از اقامت تو این هتل. حتماً برای سفر بعدی به اصفهان مجدد انتخابش میکنم
اگه با ماشین خودتون سفر میکنین گزینه خوبیه ولی چون حدودا ۱۵ کیلومتر تا نقش جهان فاصله داره شاید یه مقدار فاصلش تا مرکز شهر زیاد از نظر قیمت نسبت به کیفیت و خدمات هتل خیلی خوبیه صبحانه هم قابل قبول و متنوع در سفر مجدد انتخابش میکنم
فضای کوچک رستوران خرابی تجهیزاتی مثل تلویزیون موقعیت مکانی بد رفتار نامناسب برخی پرسنل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران اصفهان

مهمانان هتل باران اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.