هتل باران اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، نبش خیابان ۱۲ بهمن
-
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران

معرفی هتل باران اصفهان

هتل باران یکی از هتل‌های تازه تاسیس اصفهان می‌باشد که با ۴۰۰۰ متر مربع زیر بنا در مهر ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. موقعیت مکانی مناسب این هتل امکان دسترسی به مناطق صنعتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، بیمارستان امام حسین (تخصصی کودکان) آسان نموده است. هتل باران با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,478,400 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,478,400 تومان
5 مرداد
جمعه
1,478,400 تومان
6 مرداد
شنبه
1,900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,478,400 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر - توئین
هتل یار
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
1,900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,478,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,478,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,478,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
1,975,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,478,400 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,478,400 تومان
5 مرداد
جمعه
1,478,400 تومان
6 مرداد
شنبه
1,975,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,975,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,975,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,975,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,478,400 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
2,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,140,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,140,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,680,700 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,680,700 تومان
5 مرداد
جمعه
1,680,700 تومان
6 مرداد
شنبه
2,140,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,140,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,140,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,680,700 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
2,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,140,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,140,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,680,700 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,680,700 تومان
5 مرداد
جمعه
1,680,700 تومان
6 مرداد
شنبه
2,140,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,140,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,140,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,680,700 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
2,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,140,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,140,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,140,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,140,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,140,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,140,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,140,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,140,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,140,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
2,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,140,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,140,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,140,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,680,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
2,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,140,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,140,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,140,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,680,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
2,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,140,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,140,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,140,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,140,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,140,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,140,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,140,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,140,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,140,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,446,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,446,500 تومان
5 مرداد
جمعه
2,446,500 تومان
6 مرداد
شنبه
3,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,100,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,446,500 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
3,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,145,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,145,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,145,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,446,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,446,500 تومان
5 مرداد
جمعه
2,446,500 تومان
6 مرداد
شنبه
3,145,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,145,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,145,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,145,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,446,500 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
ای‌گردش
3,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,260,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,260,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,260,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,260,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,260,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,260,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,260,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,260,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,260,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,260,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,260,000 تومان
سوئیت دو نفره - یک خوابه دبل
هتل یار
3,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,260,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,260,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,260,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,446,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,446,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,446,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
2,245,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,680,700 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,680,700 تومان
5 مرداد
جمعه
1,680,700 تومان
6 مرداد
شنبه
2,245,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,245,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,245,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,245,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,680,700 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
2,245,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,680,700 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,680,700 تومان
5 مرداد
جمعه
1,680,700 تومان
6 مرداد
شنبه
2,245,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,245,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,245,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,245,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,680,700 تومان

امکانات اتاق های هتل باران اصفهان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
كافی نت
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل باران اصفهان

(51 نظر)
پرسنل مودب و صمیمی. رستوران خوب بود صبحانه در حد یک هتل چهارستاره و حتی ۴ ستاره تاپ اتاق ها تمیز و تجهیزات کامل حدود ۲۵ تا ۳۰ دقیقه تا مکان های دیدنی شهر ( مسجد شاه و میدان شاه و.... ) در کل بسیار خوب بود
با درود، در مجموع هتلی بسیار خوب با پرسنلی خوش رفتار، اتاق های بزرگ با امکانات خوب، تمیزی و پاکیزگی بالا، دکوراسیون داخلی زیبا و صبحانه متنوع می باشد. به دوستان اقامت در هتل باران را پیشنهاد می کنم.
واقعا تمیز پیگر برخورد عالی تنوع صبحانه بالا از خیلی از هتل های 4 ستاره بهتر بود تشکر از مدیریت خوبشون و به جزییات بسیار اهمیت میدادن
اگه دوباره اصفهان برم هتل باران انتخاب مجدد من هستش هتلی با پرسنل مودب و حرفه ای و امکانات و نظافت عالی
با توجه به قیمت و امکانات بسیار خوب و تمیز
نکات مثبت ۱. اتاق بزرگ و تمیز ۲. پرسنل آموزش دیده و حرفه ای ۳. هتل نوساز نکات منفی ۱. فاصله زیاد هتل تا مرکز شهر ۲. هتل حاشیه خیابان اصلی است و طبیعتا تا دیر وقت صدای تردد خودرو به گوش می رسد ۳. عدم اختصاص پارکینگ ۴. رستوران کوچک با منوی گران و صبحانه که میتواند بهتر باشد.
سوئیتها پر نور نیست
یک هتل لاکچری با رفتار حرفه ای در صنعت هتلداری در این هتل مشهود می باشد.
همه چی عالی بود
بنده یک روز توقف داشتم تو هتل همه چیز عالی فقط نکته منفی کوچک بودن رستوران است الباقی موارد خوب است نکته بعدی دور بودن از مرکز شهر است که از نظر بنده مشکلی نیست
توقف ۱ روزه در هتل نشون میداد که هتل از مدیریت مناسبی بر خوردار هست و نسبت ارزش هتل به قیمت مناسب هست نکات منفی فقط فضای رستوران کوچیک هست
اگر با دوری بیست دقیقه ای از مرکز شهر مشکل ندارید،خیلی پیشنهاد میکنم
هتل تمیز و زیبا و برخورد کارکنان دوستانه و محترمانه بود. تنوع و کیفیت صبحانه خیلی خوب بود. هتل از مرکز شهر فاصله داره و برای ماشین شاسی بلند به دلیل ارتفاع سقف پارکینگ محدودیت پارک دارند. مجموعا از اقامتمون در هتل راضی بودیم و در سفرهای بعدی هم جز گزینه هامون خواهد بود.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل بسیار عالی بود و خیلی راضی بودیم
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق امکانات مناسب اتاق شامل تجهیزات آشپزخانه مایکروفر،بشقاب،لیوان و... تمیز بودن حوله ها تمیز بودن پتوها تعداد مناسب پتوها تجهیزات مناسب بهداشت فردی شامل حوله ،مسواک،خمیردندان و ... کافی و چای رایگان مینی بار تکمیل رفتار بسیار عالی پرسنل صبحانه تکمیل
نقاط ضعف:
تمیز بودن اتاق امکانات مناسب اتاق شامل تجهیزات آشپزخانه مایکروفر،بشقاب،لیوان و... تمیز بودن حوله ها تمیز بودن پتوها تعداد مناسب پتوها تجهیزات مناسب بهداشت فردی شامل حوله ،مسواک،خمیردندان و ... کافی و چای رایگان مینی بار تکمیل رفتار بسیار عالی پرسنل صبحانه تکمیل
هتلی تمیز با امکانات مناسب و قیمت مناسب
نقاط قوت:
نظم و رفتار مناسب پرسنل و نظافت
نقاط ضعف:
نظم و رفتار مناسب پرسنل و نظافت
خوب
نقاط قوت:
فضای بزرگ اتاق،امکانات عالی.
نقاط ضعف:
فضای بزرگ اتاق،امکانات عالی.
تجربه دلنشینی بود اقامت در این هتل امکانات عالی داشت. توصیه می کنم.
هتل بسیار تمیز و زیبا هست. اتاق ها تمام استانداردهای یک هتل عالی رو دارند از جمله کیفیت تخت ها، تمیزی ملحفه ها، نظافت سرویس بهداشتی و حمام. فضای اتاق ها بسیار آرام و به دور از هر گونه سر و صدا بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بود. دسترسی هتل از ورودی شمالی اصفهان عالی و به دور از هر گونه ترافیک مرکز شهر بود. اقامت در این هتل رو توصیه می کنم و قطعا در آینده باز هم در این هتل اقامت خواهم داشت.
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود هتل تمیز و نوساز و با کادری مؤدب و وظیفه شناس حداقل ۴ ستاره حقشه امکانات و نظافت و پرسنل عالی بودن
نقاط ضعف:
همه چیز عالی بود هتل تمیز و نوساز و با کادری مؤدب و وظیفه شناس حداقل ۴ ستاره حقشه امکانات و نظافت و پرسنل عالی بودن
به همه عزیزان اقامت در این هتل و پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
اتاق.سرویس ها.خوب هست
نقاط ضعف:
اتاق.سرویس ها.خوب هست
خوب بود همراه با آرامش بود.
نقاط قوت:
نکته سنجی مدیریت و کارکنان...
نقاط ضعف:
نکته سنجی مدیریت و کارکنان...
پرسنل عالی بودند خدمات هتل عالی بود لوکیشن هتل ضعیف بود
از هر نظر عالی
بسیار عالی. حرف نداره.
هتل بسیار تمیز در محیطی آرام و دور از ترافیک کارکنان حرفه ای برخورد ها محترمانه صبحانه کامل غدا بسیار خوب
هتل باران نوساز و تمیزه و کارکنان خوش‌اخلاقی داره. موقعیت هتل یه مقدار از مرکز شهر دوره، اما دسترسی بهش سرراست و راحته. پارکینگش رو ما ندیدیم و ترجیح دادیم کنار هتل پارک کنیم، چون به نظر می‌اومد ورود و خروج سخت باشه.
همه چیز خوب و تمیز و رفتار پرسنل مودبانه بود. فقط فضای صبحانه خیلی مناسب نبود که ایشالا با درایت مسئولان هتل اصلاح می شود. محلش هم خوب و دور از ترافیک بود.
همه چیز عالی
هتل تمیز و مرتب بود فقط دو تا ایراد در اتاق ها وجود دارد. بین حمام و توالت فرنگی باید پرده وجود داشته باشد چون حمام و دستشویی مشترک است و دیگر لحاف ها باید با ملافه کیسه ای همراه باشد که شست و شو و بهداشت در مورد آنها بهتر و راحت تر صورت پذیرد همچنین سقف ورودی پارکینگ کمی کوتاه بود و ماشین را نتوانستیم به داخل پارکینگ ببریم.
همه چیز خوب و عالی در حد هتل ۴ ستاره. محیط آرام. امکانات اتاقها خیلی خوب فقط رستوران کوچک است و غذاهای داخل منو همیشه برای مهمانان آماده طبخ نیست. تنوع صبحانه هم کم است
اتاق فوق العاده تميز ولي محيط صبحانه و تنوع صبحانه معمولي بود
از بهترین هتل هایی که اقامت داشته ام امکانات عالی اتاق ها برخورد مناسب کارکنان تمیزی و زیبایی
از لحاظ امکانات هتل و اتاق و همچین برخوردپرسنل عالی هتل نوساز و کلیه امکاناتی که یک هتل شیک و باکلاس باید داشته باشه روداره . و صبحانه با منوی کامل و رایگان . واقعا شیکه همه چیزش ضمناپارکینگم داره . و محیط بسیارارام نزدیک دانشگاه صنعتی اصفهانم هست
خوب بود.
موقعیت هتل از مرکز شهر دور ولی از نظر دسترسی به علت قرار گرفتن در نزدیکی اتوبان خوبه. برخورد کارکنان خوب ولی یک مقدار حرفه ای نیستند. بسیار تمیز و خود اتاق ها در حد 4 ستاره یا بیشتر است. صبحانه با کیفیت معمولی و منوی تکراری برای چند روز اقامت. در کل برای کسانی که به تمیزی هتل و اتاق ها اهمیت می دهند به دلیل تازه ساز بودن پیشنهاد میشه.
خدمات هتل وامکانات رفاهی کامل وخوب بود فقط سیستم خنک کننده کار نمی کرد و کمی موقعیت هتل دور از شهر میباشد، و در آن منطقه وسیله نقلیه کم میباشد. اما هتل عالی وهیچ نقص وعیبی ندارد. و ارزش آن از 3 ستاره بیشتر میباشد.
هتلی بسیار تمیز و خوب و مقرون به صرفه .
هتل ۳ ستاره نیست ۴ستاره هست کارکنان عالی نظافت خیلی عالی صبحانه خوب موقعیتی که داره دوره اگه با ماشین سفر میکنید اصلا مشکلی نیست ولی بدون ماشین کارتون سخت میشه.
در میان هتل‌های سه ستاره بهترین انتخاب می‌باشد.
هتل باران جز هتلهای خوبيه كه رفتم، رفتار كاركنان بسيار محترم و دوستانه بود، اتاق ها بسيار دلباز و تمييز و مرتب بود، صبحانه متوسط رو به خوب بود، فقط مسير رفت به مركز شهر دور بود.
خیلی هتل خوبی هستش ، واقعاً از سه ستاره خیلی بالاتره ، اتاق های بزرگ و تمیز ، صبحانه متنوع ، امکانات خوب و از همه مهم برخورد پرسنل هتل بود که واقعا لذت بردم از اقامت تو این هتل. حتماً برای سفر بعدی به اصفهان مجدد انتخابش میکنم
بهترین هتل در حد ۵ ستاره
موقعیت هتل از مرکز شهر دور ولی از نظر دسترسی به علت قرار گرفتن در نزدیکی اتوبان خوبه. برخورد کارکنان خوب ولی یک مقدار حرفه ای نیستند. بسیار تمیز و خود اتاق ها در حد 4 ستاره یا بیشتر است. صبحانه با کیفیت معمولی و منوی تکراری برای چند روز اقامت. در کل برای کسانی که به تمیزی هتل و اتاق ها اهمیت می دهند به دلیل تازه ساز بودن پیشنهاد میشه.
اگه با ماشین خودتون سفر میکنین گزینه خوبیه ولی چون حدودا ۱۵ کیلومتر تا نقش جهان فاصله داره شاید یه مقدار فاصلش تا مرکز شهر زیاد از نظر قیمت نسبت به کیفیت و خدمات هتل خیلی خوبیه صبحانه هم قابل قبول و متنوع در سفر مجدد انتخابش میکنم
علیرغم فاصله با مرکز شهر انتخاب اول در سفر بعدی این هتل میباشد
فضای کوچک رستوران خرابی تجهیزاتی مثل تلویزیون موقعیت مکانی بد رفتار نامناسب برخی پرسنل
باسلام.من هتلهای زیادی سراسرکشور رفتم.هتل باران درحدهتل ۴ستاره تاپ هست.امیدوارم همینطور باکیفیت بمونه ، همه چیز عالی وباکیفیت بالا
تميزي هتل، برخورد كاركنان و صبحانه مناسب اما در موقعيتي كاملا صنعتي و دور از مركز شهر.
بسيار هتل با كيفيت و تميزی با پرسنل بسيار خوش اخلاق و مهربان از نظر ابعاد اتاق و راحتي و امكانات داخل اتاق نيز عالي هست اين هتل به همه پيشنهاد ميدم .
هتل خوب و تمیزی بود که نزدیک به محل کارم بود،برخورد پرسنل خوب بود،در زمان تحویل اتاق توضیحات زیاده از حد بود، در هنگام سفارش غذا بدلیل تازه تاسیس بودن اکثر چیزهایی از قبیل ترشی یا ماست موجود نبود و حق انتخاب محدود بود
هتل بسیار تمیزی که با فاصله ای 10 کیلومتری از مرکز شهر در کنار بزرگراهی در منطقه ای صنعتی (شاپور جدید) در غرب اصفهان واقع شده و بخصوص برای افرادی که دارای اتومبیل شخصی هستند بسیار مکان مناسبی هست. این هتل از تمامی جهات نه تنها از 3 ستاره های هم قد خود بسیار فراتر است که بنظرم اگر از ضعف اینترنت و سیستم تهویه و نامرغوب بودن پنجره های نیم جداره و نبود سالن ورزشی صرفنظر کنیم از خیلی از 4 ستاره ها هم سر تر است. اضافه کنم که پرسنل پذیرش از تمامی جهات کمی نیاز به آموزش بیشتری دارند. البته ظاهرن این هتل نوساز هست و یکی دو ماه هست که افتتاح شده. امیدوارم مدریت از توانمندی لازم جهت حفظ پاکیزگی در طول زمان برخوردار باشه تا به سرنوشت بیشتر هتل های دیگر وطنی دچار نشود. همچنین آرزو می کنم این هتل همیشه از مهمانانی که بی ملاحظه هستند و کثیف ، مصون بماند!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران اصفهان

مهمانان هتل باران اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.