هتل باران اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، نبش خیابان ۱۲ بهمن
-
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل باران اصفهان

هتل باران یکی از هتل‌های تازه تاسیس اصفهان می‌باشد که با ۴۰۰۰ متر مربع زیر بنا در مهر ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. موقعیت مکانی مناسب این هتل امکان دسترسی به مناطق صنعتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، بیمارستان امام حسین (تخصصی کودکان) آسان نموده است. هتل باران با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران اصفهان

باران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
7 آذر
جمعه
309,000
تومان
8 آذر
شنبه
309,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
14 آذر
جمعه
309,000
تومان
15 آذر
شنبه
309,000
تومان
هتل یار
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
318,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
318,000
تومان
7 آذر
جمعه
318,000
تومان
8 آذر
شنبه
318,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
318,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
318,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
318,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
318,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
318,000
تومان
14 آذر
جمعه
318,000
تومان
15 آذر
شنبه
318,000
تومان
باران-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
7 آذر
جمعه
310,000
تومان
8 آذر
شنبه
310,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
14 آذر
جمعه
310,000
تومان
15 آذر
شنبه
310,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
باران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
393,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
393,000
تومان
7 آذر
جمعه
393,000
تومان
8 آذر
شنبه
393,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
393,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
393,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
393,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
393,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
393,000
تومان
14 آذر
جمعه
393,000
تومان
15 آذر
شنبه
393,000
تومان
جاباما
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
393,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
393,000
تومان
7 آذر
جمعه
393,000
تومان
8 آذر
شنبه
393,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
393,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
393,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
393,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
393,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
393,000
تومان
14 آذر
جمعه
393,000
تومان
15 آذر
شنبه
393,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
7 آذر
جمعه
405,000
تومان
8 آذر
شنبه
405,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
14 آذر
جمعه
405,000
تومان
15 آذر
شنبه
405,000
تومان
باران-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
489,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
489,000
تومان
7 آذر
جمعه
489,000
تومان
8 آذر
شنبه
489,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
489,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
489,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
489,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
489,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
489,000
تومان
14 آذر
جمعه
489,000
تومان
15 آذر
شنبه
489,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آذر
جمعه
490,000
تومان
8 آذر
شنبه
490,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
14 آذر
جمعه
490,000
تومان
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آذر
جمعه
490,000
تومان
8 آذر
شنبه
490,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
14 آذر
جمعه
490,000
تومان
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آذر
جمعه
490,000
تومان
8 آذر
شنبه
490,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
14 آذر
جمعه
490,000
تومان
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
باران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
393,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
393,000
تومان
7 آذر
جمعه
393,000
تومان
8 آذر
شنبه
393,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
393,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
393,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
393,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
393,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
393,000
تومان
14 آذر
جمعه
393,000
تومان
15 آذر
شنبه
393,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
7 آذر
جمعه
405,000
تومان
8 آذر
شنبه
405,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
14 آذر
جمعه
405,000
تومان
15 آذر
شنبه
405,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باران اصفهان

آسانسور
پارک کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
گیم نت
جكوزی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
چايخانه سنتی
خدمات باربري
فكس
صندوق امانات
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
مینیبار
سرویسبهداشتیفرنگی
كافی شاپ
خشکشویی
پاركينگ
خدمات پزشكي
كافی نت
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
نمازخانه
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
سشوار
خدمات تور
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
اعلام حریق
دمپایی
روزنامه
كافی شاپ
خشکشویی
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
فضای سبز
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
حمام

نظرات کاربران برای هتل باران اصفهان

(23 نظر)
در تمام شهر اصفهان هتلي مثل اين هتل نيست . از هر لحاظ كه تصور كنيد فوق العاده هست . از پرسنل ، صبحانه ، ناهار ، شام .، اتاق ها و خلاصه همه و همه .
بسیار عالی. حرف نداره.
سلام تاریخ 15تا 17 آبان به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتیم رفتار پرسنل عالی صبحانه فوق العاده با کیفیت و تنوع بالا حتی هتل های 4و پنج ستاره کیش در چند آیتم صبحانه کمتر از این هتل بودند امکانات اتاق ها و تمیزی فوق العاده خوب رستوران جوجه با کیفیتی داشت ولی فوق العاده کیفیت کوبیده پایین بود امیدوارم برای سری های بعدی بهتر بشه در کل با این قیمت فوق العاده هتل خوبی ست بیشتر از 3ستاره کیفیت دارد حداقل 4ستاره
هتل بسیار تمیز در محیطی آرام و دور از ترافیک کارکنان حرفه ای برخورد ها محترمانه صبحانه کامل غدا بسیار خوب
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت شیک و نوساز برخورد بسیار خوب کارمندان صبحانه نسبتا خوب دارای پارکینگ سرپوشیده
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر و اماکن تاریخی که البته اگر ماشین شخصی داشته باشید هیچ مشکلی نخواهید داشت و مسیر هتل بسیار سر راست است.
هتل تمیز و مرتبی بود رفتار پرسنل عالی دور بودن از مرکز شهر،فاصله حدودا نیم ساعتی میشد صبحانه بوفه سرد و گرم خوب بود نکته منفی خاصی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
هتل باران نوساز و تمیزه و کارکنان خوش‌اخلاقی داره. موقعیت هتل یه مقدار از مرکز شهر دوره، اما دسترسی بهش سرراست و راحته. پارکینگش رو ما ندیدیم و ترجیح دادیم کنار هتل پارک کنیم، چون به نظر می‌اومد ورود و خروج سخت باشه.
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبیه
نقاط ضعف:
مشکلی نداره
همه چیز خوب و تمیز و رفتار پرسنل مودبانه بود. فقط فضای صبحانه خیلی مناسب نبود که ایشالا با درایت مسئولان هتل اصلاح می شود. محلش هم خوب و دور از ترافیک بود.
همه چیز عالی
هتل بسیاز تمیز رفتار پرسنل مودبانه و مناسب فاصله از نقاط دیدنی و بازارها تقریبا زیاد کیفیت و تنوع صبحانه متوسط پارگینگ کوچگ و با ظرفیت کم - البته جلوی هتل و اطراف اون فضای پارک مناسب وجود داره در مجموع سطح بسیار بالاتری از یک هتل سه ستاره داره(به نظر من در حد 4 ستاره می باشد) و با توجه به تمیزی(از نظر من مهمترین نکته در انتخاب هتل) و قیمت مناسبش انتخاب این هتلو بسیار زیاد توصیه میکنم.
به همراه همسرم در راه برگشت از شیراز یک شب در این هتل اقامت داشتیم. رفت هم یک شب در هتل جام فیروزه اقامت داشتیم موقعیتش خوب بود اما چون تمیز نبود ترجیح دادیم برگشت در هتل با ستاره بالاتر اقامت داشته باشیم. به نسبت سه ستاره های دیگ قیمتش مناسب بود چون هم به مرکز شهر دوره هم اتاق زود روم بود. نکاتی که ما برخورد داشتیم - خیلی از برخورد رسپشن خوشم نیومد شناسنامه های ما رو 2 ساعت با چهره تطبیق داد!! - هتل در اون زمان Bell Boy نداشت و خودمون چمدون رو بالا بردیم و من هم حالم خوب نبود. - اتاق زود روم طبقه اول بود رو به لابی و سر صدای رستوران و خدمه تا صبح بالا میومد - اتاق تمیز بود امکانات داخل اتاق خوب بود و البته بزرگ و دلباز بود - شام سفارش دادیم حق سرویس و مالیات گرونش میکرد و البته سوپ رایگان که در منو ذکر شده بود همراه غذا نیاوردند کیفیت غذام معمولی بود. - صبحانه خوب بود - پارکینگ هم داره و مشکلی ازین بابت نبود از دوستان ممنون میشم هتل مناسب در اصفهان پیشنهاد بدهند.
واقعا عالیه از این بهتر میشد
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب من قبا از این هتل چهل پنجره بودم اصلا تمیز نبود
نقاط ضعف:
بسیار دور از شهر
باسلام،من در حال حاضر در هتل باران أقامت دارم،أقامت ما به مدت ٥شب بود،ما از روي نظرات كاربران اين هتل رو رزرور كرديم تنهااااااا نقطه ضعف اين هتل دور بودن از مركز شهر هست تقريبا نيم ساعت تا چهل دقيقه بسته به ساعت ترافيكي،بقيه امكانات عالييييييي در حد هتل ٤به بالا...و يه تشكر ويژه از اسنپ تريپ كه ما با رزرور اتاق دو تخته به ما اتاق سوئيت روم دادند كه بسيار بزرگ بود و ظرفشوييي و ماكروويو هم داشت كه براي من بسيار پركاربرد شد.ممنونم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. تمیزی اتاق ها عالی
نقاط ضعف:
کمبود فضای پارکینگ
از بهترین هتل هایی که اقامت داشته امامکانات عالی اتاق ها برخورد مناسب کارکنان تمیزی و زیبایی
از لحاظ امکانات هتل و اتاق و همچین برخوردپرسنل عالی هتل نوساز و کلیه امکاناتی که یک هتل شیک و باکلاس باید داشته باشه روداره . و صبحانه با منوی کامل و رایگان . واقعا شیکه همه چیزش ضمناپارکینگم داره . و محیط بسیارارام نزدیک دانشگاه صنعتی اصفهانم هست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود در حد ۴ستاره بود
نقاط ضعف:
یکم از شهر فاصله داشت
نقاط قوت:
راضی بودم هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگش کوچیک بود
خیلی هتل خوبی هستش ، واقعاً از سه ستاره خیلی بالاتره ، اتاق های بزرگ و تمیز ، صبحانه متنوع ، امکانات خوب و از همه مهم برخورد پرسنل هتل بود که واقعا لذت بردم از اقامت تو این هتل.حتماً برای سفر بعدی به اصفهان مجدد انتخابش میکنم تنها نکته منفی که داره اینه که اگه ماشین نداشته باشین یکم از مرکز شهر و بناهای تاریخی فاصله داره.
دوری از مرکز شهر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران اصفهان

مهمانان هتل باران اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.