هتل همام اصفهان

اصفهان، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب، طبقه فوقانی ترمینال صفه
2.4
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل همام اصفهان

هتل همام اصفهان واقع در طبقه فوقانی ترمینال صفه در سال ۱۳۷۱ افتتاح و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۷ انجام گردید. این هتل دو ستاره دارای ۲۰ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب در ورودی شهر اصفهان قرار گرفته و دسترسی راحتی به ایستگاه راه آهن نیز دارد. پرسنل این مجموعه در تلاش‌اند تا اقامتی دلنشین را برای میهمانان گرامی رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل همام اصفهان

همام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
8 مرداد
جمعه
171,000
تومان
9 مرداد
شنبه
171,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
171,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
171,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
15 مرداد
جمعه
171,000
تومان
ای‌گردش
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
جمعه
180,000
تومان
9 مرداد
شنبه
180,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
15 مرداد
جمعه
180,000
تومان
هتل یار
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
181,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
181,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
8 مرداد
جمعه
181,000
تومان
9 مرداد
شنبه
181,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
181,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
181,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
181,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
181,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
15 مرداد
جمعه
181,000
تومان
همام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
8 مرداد
جمعه
277,000
تومان
9 مرداد
شنبه
277,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
277,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
277,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
15 مرداد
جمعه
277,000
تومان
ای‌گردش
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
8 مرداد
جمعه
287,000
تومان
9 مرداد
شنبه
287,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
287,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
287,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
15 مرداد
جمعه
287,000
تومان
هتل یار
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
8 مرداد
جمعه
287,000
تومان
9 مرداد
شنبه
287,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
287,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
287,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
15 مرداد
جمعه
287,000
تومان
همام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
8 مرداد
جمعه
287,000
تومان
9 مرداد
شنبه
287,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
287,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
287,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
15 مرداد
جمعه
287,000
تومان
همام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
337,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
337,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
337,000
تومان
8 مرداد
جمعه
337,000
تومان
9 مرداد
شنبه
337,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
337,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
337,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
337,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
337,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
337,000
تومان
15 مرداد
جمعه
337,000
تومان
هتل یار
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
346,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
8 مرداد
جمعه
346,000
تومان
9 مرداد
شنبه
346,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
346,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
346,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
346,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
15 مرداد
جمعه
346,000
تومان
ای‌گردش
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
346,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
8 مرداد
جمعه
346,000
تومان
9 مرداد
شنبه
346,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
346,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
346,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
346,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
15 مرداد
جمعه
346,000
تومان
همام-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
412,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
8 مرداد
جمعه
412,000
تومان
9 مرداد
شنبه
412,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
412,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
412,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
412,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
15 مرداد
جمعه
412,000
تومان
هتل یار
421,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
421,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
8 مرداد
جمعه
421,000
تومان
9 مرداد
شنبه
421,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
421,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
421,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
421,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
15 مرداد
جمعه
421,000
تومان
ای‌گردش
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
422,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
8 مرداد
جمعه
422,000
تومان
9 مرداد
شنبه
422,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
422,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
422,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
422,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
15 مرداد
جمعه
422,000
تومان

امکانات اتاق های هتل همام اصفهان

نمازخانه
تلویزیون در لابی
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پاركينگ
پارکینگ در هتل
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
امکانات ویژه معلولین
سیستمسرمایشوگرمایش
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
اینترنت با سرعت بالا
چايخانه سنتی
خدمات بلیط
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
كافی شاپ
مبل
اعلام حریق
اینترنت در اتاق
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
رمپ جهت ویلچر معلولین
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
صندوق امانات
اتاق چمدان
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
حوله
وسایل بدنسازی
اینترنت
زمین والیبال
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
دمپایی
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
امکانات بازی کودکان
اتاق بازی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
حمام

آدرس هتل همام اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل همام اصفهان

(29 نظر)
فقط به درد کسایی میخوره که با اتوبوس نصف شب رسیدن و مجبورن شب رو سر کنن تا برن یه جای درست حسابی. از حشرات توی اتاق تا تلویزیون بسیار قدیمی که اصلا هیچ کانالی نمیشه دید ، و بدتر اینکه داخل محوطه ترمیناله و مدام هی صدای پیج توی اتاق مزاحم استراحته. سرویس رفاهی و امکانات بهداشتی هم نداره اتاقش اعم از حوله و خوراکی یخچال.
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
در حد خودش بود
نقاط ضعف:
در حد قیمتش بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نکردم
خوب بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود از نظر رفتار ادب نظافت سکوت وسیله ها
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی مشکل داشت پنجره ها اصلا باز نمیشد
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
اتاق امکانات و خدماتی نداشت تلفن و تلویزیون کار نمیکرد برای حوله و ... باید ازشون درخواست میکردیم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
در کل به نسبت پولی که داده بودیم خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
امکانات خاصی نداشت خیلی معمولی بود با توجه به قیمت بد نبود
درود بر شماهمه چیز هتل عالی بود با اینکه پیش از اقامت در هتل نگران سر و صدا بودم بخاطر اینکه هتل در ترمینال اتوبوس و تاکسی بود ولی وقتی که آنجا اقامت کردم هیچ صدایی به داخل اتاق های هتل نفوذ نمیکرد چون هتل از جای قرارگیری اتوبوس ها به دور بود چون من هیچ صدایی نشنیدم . برخورد پرسنل بویژه رزروشن ها بسیار بسیار عالی و محترمانه بود و چون هتل دو ستاره بود ولی امکاناتش و خدماتش فراتر از دو ستاره بود من در کل راضی بودم و فقط کمی به میدان نقش جهان دور بود که تنها ضعفش همین بود ولی رضایت من را در کل کسب کرد و اگر دوباره به اصفهان سفر کنم همین هتل را رزرو خوتهم کرد چه مجردی و چه خانوادگی عالیست چون آرامش و آسایش و راحتی را یکجا دارید و برخورد پرسنل به گونه ای صمیمانه هست که حس غریبه بودن نمیکنی . عاااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی تنها ضعف هتل : موقعیت جغرافیایی هتل نسبت به میدان نقش جهان خیلی دور هست .
صدای ترمینال اذیت میکرد و شب ها که میخواید بخوابید، راننده اتوبوس ها در حال داد و فریاد و اتوبوس ها در حال بوق زدن هستند. حوله و مسواک نداشت، دسشویی هم بوی بدی میداد و به نظرم ارزش پولی که میگرفت رو نداشت.
با توجه به اينكه من نوروز در اين هتل اقامت داشتم كلا خوب بود رفتار محترمانه پرسنل - اتاقهاي نورگير - نظافت هم خوب بود صبحانه هم كه خيلي معمولي بود و از هتل دو ستاره بيشتر از اين نبايد انتظار داشت در كل از هتل راضي بودم
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودب بودن پرسنل هتل
نقاط ضعف:
صدا گیر نبودن درب های اتاق ها قرار گرفتن هتل داخل ترمینال
فضای اتاق و سرویس بزرگ،کارکنان خوش برخورد، صبحانه کامل و خوب از نکات مثبت و قابل توجه بود. اما متاسفانه از نظر نظافت اتاق و سرویس ها، نداشتن حوله و لزوم درخواست آن، شیک نبودن اتاق (تلویریون لامپ تصویری قدیمی و قدیمی بودن اتاق ها)، مینی بار خالی و سر و صدای داخل ترمینال (بوق-صدای راننده ها و مسافرها) مشکل داشت.
نیاز به فکر نداره شک نکنید که بدترین انتخاب هست
تمیز نبودن اتاق. سر و صدای زیاد. کیفیت پایین صبحانه
با سلام از نظر بهداشتی در حد ستارهاش نبود به عنوان مثال کثیف بودن ملافه ها . سرویس بهداشتی . نبود حوله و مسواک . فاصله پارکینگ تا هتل بود . و صدای ترمینال زیاد بود . خلاصه تو ماشبن خوابیدن بهتر از اون هتل بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنان هتل،تميز بودن اتاق ها،وقت شناسي در ارايه خدمات ذكر شده
نقاط ضعف:
نبودن حوله در اتاق،سيستم سرمايشي غير قابل كنترل از اتاق.
در حد مهمانخانه متوسط هست و اگر قصد کنسل کردن اتاق رو داشته باشید مبلغ یک یا دو شب رو کم میکنند. نقاط ضعف : دوری از مرکر شهر- امکانات پایین و سروصدای بسیار زیاد- اینترت با محدودیت و سرعت پایین- صبحانه نه چندان دلچسب- تمیز نبودن اتاق - ارزش پایین در مقابل قیمت - سیستم سرمایشی ضعیف
نقاط قوت:
رعایت مشتری مداری پرسنل شاغل
نقاط ضعف:
صدای بوق اتوبوس
اتاق فاقد یخچال بود. در حالی که با توجه به نرخ هتل بهتر است که یخچال نیز لحاظ شود
هتل از هر نظر مطابق معیارهای مورد نظر ما بودد
من به همراه خانواده یک شب این هتل را از طریق سایت جاباما رزرو کردم. از خدمات و پاکیزگی هتل راضی بودیم. هتل بسیار مقرون به صرفه و مناسب بود و پرسنل هم برخورد بسیار خوبی با مسافرین داشتند. ما برای رسیدن به شیراز یک شب در این هتل که در نزدیکی دروازه شیراز قرار داشت اقامت کردیم.صبحانه خیلی متنوع نبود و بهتر بود از تنوع بیشتری برخوردار بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل همام اصفهان

مهمانان هتل همام اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل همام اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل همام اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل همام اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل همام اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.