هتل همام اصفهان

اصفهان، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب، طبقه فوقانی ترمینال صفه
2.4
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل همام اصفهان

هتل همام اصفهان واقع در طبقه فوقانی ترمینال صفه در سال ۱۳۷۱ افتتاح و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۷ انجام گردید. این هتل دو ستاره دارای ۲۰ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب در ورودی شهر اصفهان قرار گرفته و دسترسی راحتی به ایستگاه راه آهن نیز دارد. پرسنل این مجموعه در تلاش‌اند تا اقامتی دلنشین را برای میهمانان گرامی رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل همام اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته(دبل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,082,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,082,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,082,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,082,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,082,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,082,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,082,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,082,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,082,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,082,000 تومان
دو تخته (تویین)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,082,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,082,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,082,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,082,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,082,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,082,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,082,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,082,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,082,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,082,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,447,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,447,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,447,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,447,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,447,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,447,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,447,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,447,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,447,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,447,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,447,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,447,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,447,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,447,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,447,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,447,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,447,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,447,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,447,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,447,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,447,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,447,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,447,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,447,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,447,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,447,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,447,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,447,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,447,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,447,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,447,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,447,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,447,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,447,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
هتل یار
1,812,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,812,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,812,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,812,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,812,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,812,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,812,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,812,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,812,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,812,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,812,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,812,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,812,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,812,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,812,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,812,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,812,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,812,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,812,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,812,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,812,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,812,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,812,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,812,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,812,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,812,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,812,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,812,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,812,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,812,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,812,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,812,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,812,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,812,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,812,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,812,000 تومان

امکانات اتاق های هتل همام اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
سیستمسرمایشوگرمایش
امکانات ویژه معلولین
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل همام اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل همام اصفهان

(33 نظر)
متاسفانه فشار آب حموم و دستشویی به قدری پایین بود که امکان‌دوش گرفتن‌ نبود
نقاط قوت:
ساکت بودن و آرامش زیاد، خوشرویی پرسنل ، امنیت بالاو پارکینگ
نقاط ضعف:
ساکت بودن و آرامش زیاد، خوشرویی پرسنل ، امنیت بالاو پارکینگ
در کل همه چیز خوب هست.. اگر دنبال یه جای آروم و بی سر و صدا میگردید
نقاط قوت:
نکات مثبتی ندیدیم
نقاط ضعف:
متاسفانه خیلی امکانات ضعیف بود و پارکینگ هتل خیلی دور بود داخل حمام حوله و لوازم بهداشتی نبود سر و صدا خیلی زیاد بود به خاطر ترمینال مسافربری و کیفیت تشک ها ضعیف بود خلاصه یه خاطره بدی شد برای ما و همراهان ما بچه کوچیک داشتن و زن حامله همراهمون بود🙏
نقاط قوت:
بزرگی اتاق. بزرگی حمام
نقاط ضعف:
بزرگی اتاق. بزرگی حمام
اقامت در حد یک شب پیشنهاد میشه فقط
نقاط قوت:
هتل تمیز بود
نقاط ضعف:
هتل تمیز بود
در کل اصلا پیشنهاد نمیکنم مگه دیگه خیلی مجبور باشید اونم برای یک شب سیستم سرمایشی مشترک بسیار بد هست و اختیار ندارید که کولر را روشن کنید یا خاموش کنید با چند بار تذکر تونستیم کولر را در سرمای اصفهان خاموش کنیم!
من راضی بودم اتاق هم تمیز بود
جهت دریافت شامپو صابون حوله چای آب و ... باید به پذیرش مراجعه میشد پتو بوی نامطبوع داشت
نقاط قوت:
محیط با توجه به بالای ترمینال بودن بر خلاف تصور کم سر و صدا بود
نقاط ضعف:
رزرو به اطلاع هتل نرسیده و اتاق دیگری به من با انتظار به من دادن
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خیلی بد هم موقعیت نظافت کلا دروغ نوشته شده در سایت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل . برای افرادی که میخوان در دانشگاه اصفهان انجام فعالیت داشته باشن توصیه میشه.من تقاضای اتاق ساکت کردم بهم دادن. برعکس چیزی که میگن صدای اتوبوس اذیت میکنه پنجره ها دو جدارس و هیچ صدایی در خلال شبانه روز مزاحم نیست.
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل . برای افرادی که میخوان در دانشگاه اصفهان انجام فعالیت داشته باشن توصیه میشه.من تقاضای اتاق ساکت کردم بهم دادن. برعکس چیزی که میگن صدای اتوبوس اذیت میکنه پنجره ها دو جدارس و هیچ صدایی در خلال شبانه روز مزاحم نیست.
من برای آزمون زبان در هتل همام دو شب اقامت داشتم.دسترسی به دانشگاه اصفهان عالیه. پارکینگ کمی دوره تا هتل.آب حمام ولرم بود و گرم نبود. برخورد پرسنل عالی بود. من تقاضای اتاق ساکت کردم در اختیارم گذاشتن. برعکس چیزی که میگن سر و صدای اتوبوس اذیت میکنه ، اصلا اینطور نیست ، پنجره ها دو جدارس و هیچ صدایی در خلال شبانه روز مزاحم نیست. شکستگی تجهیزات اتاق توی ذوق میزد.پرده ی اتاق کمی کثیف بود و نظافت طی روز از اتاق انجام نمیگیره. در کل نسبت به قیمتش توصیه میشه.
نقاط قوت:
تمیز بود تخت خوبی داشت توی اتاق صدا از بیرون نمیومد
نقاط ضعف:
نور اتاق کم بود کنترل تلوزیون خراب بود خمیردندان و شامپو نداشت
نقاط قوت:
فقط رفتار پذیرشگر
نقاط ضعف:
اناق کثیف تخت ها شکسته ملحفه ها کثیف سرویس بهداشتی افتضاح
برخورد مناسب
فقط به درد کسایی میخوره که با اتوبوس نصف شب رسیدن و مجبورن شب رو سر کنن تا برن یه جای درست حسابی. از حشرات توی اتاق تا تلویزیون بسیار قدیمی که اصلا هیچ کانالی نمیشه دید ، و بدتر اینکه داخل محوطه ترمیناله و مدام هی صدای پیج توی اتاق مزاحم استراحته. سرویس رفاهی و امکانات بهداشتی هم نداره اتاقش اعم از حوله و خوراکی یخچال.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نکردم
خوب بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود از نظر رفتار ادب نظافت سکوت وسیله ها
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی مشکل داشت پنجره ها اصلا باز نمیشد
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
در کل به نسبت پولی که داده بودیم خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
مشکل پارکینگ پارکینگ قبلی که الان شده جایگاه تاکسی بهتر بود پارکینگ جدید دور بودنش به کنارولی در روز جا نداره شب هم که من نوعی جرات نکردم پارک کنم . با سپاس
درود بر شماهمه چیز هتل عالی بود با اینکه پیش از اقامت در هتل نگران سر و صدا بودم بخاطر اینکه هتل در ترمینال اتوبوس و تاکسی بود ولی وقتی که آنجا اقامت کردم هیچ صدایی به داخل اتاق های هتل نفوذ نمیکرد چون هتل از جای قرارگیری اتوبوس ها به دور بود چون من هیچ صدایی نشنیدم . برخورد پرسنل بویژه رزروشن ها بسیار بسیار عالی و محترمانه بود و چون هتل دو ستاره بود ولی امکاناتش و خدماتش فراتر از دو ستاره بود من در کل راضی بودم و فقط کمی به میدان نقش جهان دور بود که تنها ضعفش همین بود ولی رضایت من را در کل کسب کرد و اگر دوباره به اصفهان سفر کنم همین هتل را رزرو خوتهم کرد چه مجردی و چه خانوادگی عالیست چون آرامش و آسایش و راحتی را یکجا دارید و برخورد پرسنل به گونه ای صمیمانه هست که حس غریبه بودن نمیکنی . عاااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی تنها ضعف هتل : موقعیت جغرافیایی هتل نسبت به میدان نقش جهان خیلی دور هست .
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودب بودن پرسنل هتل
نقاط ضعف:
صدا گیر نبودن درب های اتاق هاقرار گرفتن هتل داخل ترمینال
تمیز نبودن اتاق. سر و صدای زیاد. کیفیت پایین صبحانه
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنان هتل،تميز بودن اتاق ها،وقت شناسي در ارايه خدمات ذكر شده
نقاط ضعف:
نبودن حوله در اتاق،سيستم سرمايشي غير قابل كنترل از اتاق.
نقاط قوت:
امکانات هتل، قیمت و نحوه برخورد کارکنان به نسبت دو ستاره بودن هتل بالاتر از حد انتظار بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رعایت مشتری مداری پرسنل شاغل
نقاط ضعف:
صدای بوق اتوبوس
اتاق فاقد یخچال بود. در حالی که با توجه به نرخ هتل بهتر است که یخچال نیز لحاظ شود
هتل از هر نظر مطابق معیارهای مورد نظر ما بودد
من به همراه خانواده یک شب این هتل را از طریق سایت جاباما رزرو کردم. از خدمات و پاکیزگی هتل راضی بودیم. هتل بسیار مقرون به صرفه و مناسب بود و پرسنل هم برخورد بسیار خوبی با مسافرین داشتند. ما برای رسیدن به شیراز یک شب در این هتل که در نزدیکی دروازه شیراز قرار داشت اقامت کردیم.صبحانه خیلی متنوع نبود و بهتر بود از تنوع بیشتری برخوردار بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل همام اصفهان

مهمانان هتل همام اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل همام اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل همام اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل همام اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل همام اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.