هتل همام اصفهان

اصفهان، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب، طبقه فوقانی ترمینال صفه
2.4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل همام اصفهان

هتل همام اصفهان واقع در طبقه فوقانی ترمینال صفه در سال ۱۳۷۱ افتتاح و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۷ انجام گردید. این هتل دو ستاره دارای ۲۰ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب در ورودی شهر اصفهان قرار گرفته و دسترسی راحتی به ایستگاه راه آهن نیز دارد. پرسنل این مجموعه در تلاش‌اند تا اقامتی دلنشین را برای میهمانان گرامی رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل همام اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
17 تیر
جمعه
345,000
تومان
18 تیر
شنبه
345,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
24 تیر
جمعه
345,000
تومان
25 تیر
شنبه
345,000
تومان
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
350,000
تومان
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
24 تیر
جمعه
350,000
تومان
25 تیر
شنبه
350,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
408,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
408,000
تومان
17 تیر
جمعه
408,000
تومان
18 تیر
شنبه
408,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
408,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
408,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
408,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
408,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
408,000
تومان
24 تیر
جمعه
408,000
تومان
25 تیر
شنبه
408,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
408,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
408,000
تومان
17 تیر
جمعه
408,000
تومان
18 تیر
شنبه
408,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
408,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
408,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
408,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
408,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
408,000
تومان
24 تیر
جمعه
408,000
تومان
25 تیر
شنبه
408,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
17 تیر
جمعه
420,000
تومان
18 تیر
شنبه
420,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
24 تیر
جمعه
420,000
تومان
25 تیر
شنبه
420,000
تومان
دو تخته(دبل)
هتل یار
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
17 تیر
جمعه
420,000
تومان
18 تیر
شنبه
420,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
24 تیر
جمعه
420,000
تومان
25 تیر
شنبه
420,000
تومان
دو تخته (تویین)
هتل یار
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
17 تیر
جمعه
420,000
تومان
18 تیر
شنبه
420,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
24 تیر
جمعه
420,000
تومان
25 تیر
شنبه
420,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
24 تیر
جمعه
420,000
تومان
25 تیر
شنبه
420,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
525,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
525,000
تومان
17 تیر
جمعه
525,000
تومان
18 تیر
شنبه
525,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
525,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
525,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
525,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
525,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
525,000
تومان
24 تیر
جمعه
525,000
تومان
25 تیر
شنبه
525,000
تومان
سه تخته
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
17 تیر
جمعه
550,000
تومان
18 تیر
شنبه
550,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
24 تیر
جمعه
550,000
تومان
25 تیر
شنبه
550,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
17 تیر
جمعه
550,000
تومان
18 تیر
شنبه
550,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
24 تیر
جمعه
550,000
تومان
25 تیر
شنبه
550,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
615,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
615,000
تومان
17 تیر
جمعه
615,000
تومان
18 تیر
شنبه
615,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
615,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
615,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
615,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
615,000
تومان
24 تیر
جمعه
615,000
تومان
25 تیر
شنبه
615,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
17 تیر
جمعه
650,000
تومان
18 تیر
شنبه
650,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
24 تیر
جمعه
650,000
تومان
25 تیر
شنبه
650,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
17 تیر
جمعه
650,000
تومان
18 تیر
شنبه
650,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
24 تیر
جمعه
650,000
تومان
25 تیر
شنبه
650,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

امکانات اتاق های هتل همام اصفهان

نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
سیستمسرمایشوگرمایش
امکانات ویژه معلولین
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل همام اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل همام اصفهان

(31 نظر)
نقاط قوت:
بزرگی اتاق. بزرگی حمام
نقاط ضعف:
بزرگی اتاق. بزرگی حمام
اقامت در حد یک شب پیشنهاد میشه فقط
نقاط قوت:
هتل تمیز بود
نقاط ضعف:
هتل تمیز بود
در کل اصلا پیشنهاد نمیکنم مگه دیگه خیلی مجبور باشید اونم برای یک شب سیستم سرمایشی مشترک بسیار بد هست و اختیار ندارید که کولر را روشن کنید یا خاموش کنید با چند بار تذکر تونستیم کولر را در سرمای اصفهان خاموش کنیم!
من راضی بودم اتاق هم تمیز بود
جهت دریافت شامپو صابون حوله چای آب و ... باید به پذیرش مراجعه میشد پتو بوی نامطبوع داشت
نقاط قوت:
محیط با توجه به بالای ترمینال بودن بر خلاف تصور کم سر و صدا بود
نقاط ضعف:
رزرو به اطلاع هتل نرسیده و اتاق دیگری به من با انتظار به من دادن
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل . برای افرادی که میخوان در دانشگاه اصفهان انجام فعالیت داشته باشن توصیه میشه.من تقاضای اتاق ساکت کردم بهم دادن. برعکس چیزی که میگن صدای اتوبوس اذیت میکنه پنجره ها دو جدارس و هیچ صدایی در خلال شبانه روز مزاحم نیست.
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل . برای افرادی که میخوان در دانشگاه اصفهان انجام فعالیت داشته باشن توصیه میشه.من تقاضای اتاق ساکت کردم بهم دادن. برعکس چیزی که میگن صدای اتوبوس اذیت میکنه پنجره ها دو جدارس و هیچ صدایی در خلال شبانه روز مزاحم نیست.
من برای آزمون زبان در هتل همام دو شب اقامت داشتم.دسترسی به دانشگاه اصفهان عالیه. پارکینگ کمی دوره تا هتل.آب حمام ولرم بود و گرم نبود. برخورد پرسنل عالی بود. من تقاضای اتاق ساکت کردم در اختیارم گذاشتن. برعکس چیزی که میگن سر و صدای اتوبوس اذیت میکنه ، اصلا اینطور نیست ، پنجره ها دو جدارس و هیچ صدایی در خلال شبانه روز مزاحم نیست. شکستگی تجهیزات اتاق توی ذوق میزد.پرده ی اتاق کمی کثیف بود و نظافت طی روز از اتاق انجام نمیگیره. در کل نسبت به قیمتش توصیه میشه.
نقاط قوت:
دسترسی راحت به هنل در ترمینال صفه
نقاط ضعف:
دسترسی راحت به هنل در ترمینال صفه
برای ماندن در شرایط خاص یا یکی‌دوروزه بد نیست نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنید
نقاط قوت:
تمیز بود تخت خوبی داشت توی اتاق صدا از بیرون نمیومد
نقاط ضعف:
نور اتاق کم بود کنترل تلوزیون خراب بود خمیردندان و شامپو نداشت
نقاط قوت:
فقط رفتار پذیرشگر
نقاط ضعف:
اناق کثیف تخت ها شکسته ملحفه ها کثیف سرویس بهداشتی افتضاح
نقاط قوت:
موقعیت نزدیک به مترو و تمیزی خوب اتاقا
نقاط ضعف:
صبحانه سرو نمیشه آبجوش صبح زود آماده نبود سیستم گرمایشی اتاقا خوب نبود و اتاقا سرد میشد
نقاط قوت:
نزدیکی به دانشگاه اصفهان و ترمینال صفه. نظافتچی بی اجازه وارد اتاق نمیشه وقتی کلید رو تحویل دادیم. اتاق ها بزرگ هستند. قیمت مناسب. آسایش و امکانات کافی در حد قیمت.
نقاط ضعف:
صدای سیستم گرمایشی خیلی زیاده و با توقف و روشن شدن مجدد امکان خوابیدن برای افرادی با خواب سبک امکان پذیر نیست، تو فصل سرما. مسواک و شامپو و خمیر دندان و... موجود نیست. فقط دمپایی موجوده. وای فای هم فقط ۵۰۰ مگ نفری در مدت اقامت شاید تعلق بگیره. آنتن دهی اتاق خوب نیست. آب معدنی هزینه اش جدا حساب میشه ولی آب جوش می تونید از طبقه بالا خودتون برید بگیرید. صبحانه و ناهار و شام ندارند. می تونید از بیرون سفارش بدید و وسایل صبحانه بخرید و در یخچال بگذارید. تلویزیون کار نمی کرد و ظاهرا کلا این طور بودن اتاق ها. ولی میز آرایش و میز ناهارخوری و کمد کاربردی بود. باربر ندارند و خودتون وسایل را جا به جا می کنید ولی با وجود آسانسور و کوتاهی مسیر مشکلی نیست. تو شرایط کرونا بهترین کار اینه دو بطری محلول ضد عفونی کننده همراه داشته باشید و تمام سطوح را ضد عفونی کنید و از پذیرش بخواهید در مدت اقامت کسی وارد اتاق نشود.
برخورد مناسب
نقاط قوت:
قیمت نسبت به کیفیت خوبه
نقاط ضعف:
دستشویی خراب بود حوله و صابون نذاشته بودن
فقط به درد کسایی میخوره که با اتوبوس نصف شب رسیدن و مجبورن شب رو سر کنن تا برن یه جای درست حسابی. از حشرات توی اتاق تا تلویزیون بسیار قدیمی که اصلا هیچ کانالی نمیشه دید ، و بدتر اینکه داخل محوطه ترمیناله و مدام هی صدای پیج توی اتاق مزاحم استراحته. سرویس رفاهی و امکانات بهداشتی هم نداره اتاقش اعم از حوله و خوراکی یخچال.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نکردم
خوب بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود از نظر رفتار ادب نظافت سکوت وسیله ها
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی مشکل داشت پنجره ها اصلا باز نمیشد
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
در کل به نسبت پولی که داده بودیم خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
درود بر شماهمه چیز هتل عالی بود با اینکه پیش از اقامت در هتل نگران سر و صدا بودم بخاطر اینکه هتل در ترمینال اتوبوس و تاکسی بود ولی وقتی که آنجا اقامت کردم هیچ صدایی به داخل اتاق های هتل نفوذ نمیکرد چون هتل از جای قرارگیری اتوبوس ها به دور بود چون من هیچ صدایی نشنیدم . برخورد پرسنل بویژه رزروشن ها بسیار بسیار عالی و محترمانه بود و چون هتل دو ستاره بود ولی امکاناتش و خدماتش فراتر از دو ستاره بود من در کل راضی بودم و فقط کمی به میدان نقش جهان دور بود که تنها ضعفش همین بود ولی رضایت من را در کل کسب کرد و اگر دوباره به اصفهان سفر کنم همین هتل را رزرو خوتهم کرد چه مجردی و چه خانوادگی عالیست چون آرامش و آسایش و راحتی را یکجا دارید و برخورد پرسنل به گونه ای صمیمانه هست که حس غریبه بودن نمیکنی . عاااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی تنها ضعف هتل : موقعیت جغرافیایی هتل نسبت به میدان نقش جهان خیلی دور هست .
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودب بودن پرسنل هتل
نقاط ضعف:
صدا گیر نبودن درب های اتاق ها قرار گرفتن هتل داخل ترمینال
تمیز نبودن اتاق. سر و صدای زیاد. کیفیت پایین صبحانه
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنان هتل،تميز بودن اتاق ها،وقت شناسي در ارايه خدمات ذكر شده
نقاط ضعف:
نبودن حوله در اتاق،سيستم سرمايشي غير قابل كنترل از اتاق.
نقاط قوت:
رعایت مشتری مداری پرسنل شاغل
نقاط ضعف:
صدای بوق اتوبوس
اتاق فاقد یخچال بود. در حالی که با توجه به نرخ هتل بهتر است که یخچال نیز لحاظ شود
هتل از هر نظر مطابق معیارهای مورد نظر ما بودد
من به همراه خانواده یک شب این هتل را از طریق سایت جاباما رزرو کردم. از خدمات و پاکیزگی هتل راضی بودیم. هتل بسیار مقرون به صرفه و مناسب بود و پرسنل هم برخورد بسیار خوبی با مسافرین داشتند. ما برای رسیدن به شیراز یک شب در این هتل که در نزدیکی دروازه شیراز قرار داشت اقامت کردیم.صبحانه خیلی متنوع نبود و بهتر بود از تنوع بیشتری برخوردار بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل همام اصفهان

مهمانان هتل همام اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل همام اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل همام اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل همام اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل همام اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.