هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان رسالت یک، رو به روی پارک ترافیک رسالت
3
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
607,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
607,000 تومان
20 خرداد
شنبه
607,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
607,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
607,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
607,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
607,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
607,000 تومان
26 خرداد
جمعه
607,000 تومان
27 خرداد
شنبه
607,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
607,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
607,000 تومان
یک تخته تایپ A
اسنپ تریپ
664,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
664,000 تومان
20 خرداد
شنبه
664,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
664,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
664,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
664,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
664,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
664,000 تومان
26 خرداد
جمعه
664,000 تومان
27 خرداد
شنبه
664,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
664,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
664,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 خرداد
یکشنبه
770,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
770,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
770,000 تومان
27 خرداد
شنبه
770,000 تومان
ویلا یک خوابه هخامنش برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
909,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
909,000 تومان
20 خرداد
شنبه
909,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
909,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
909,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
909,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
909,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
909,000 تومان
26 خرداد
جمعه
909,000 تومان
27 خرداد
شنبه
909,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
909,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
909,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل،اتاق خواب+ سالن
هتل یار
909,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
909,000 تومان
20 خرداد
شنبه
909,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
909,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
909,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
909,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
909,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
909,000 تومان
26 خرداد
جمعه
909,000 تومان
27 خرداد
شنبه
909,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
909,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
909,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
909,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
909,000 تومان
20 خرداد
شنبه
909,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
909,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
909,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
909,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
909,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
909,000 تومان
26 خرداد
جمعه
909,000 تومان
27 خرداد
شنبه
909,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
909,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
909,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,025,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,025,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,025,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,025,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,025,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,025,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,025,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,025,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,025,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,025,000 تومان
ویلای تک خوابه - دوبلکس 2 نفره
هتل یار
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,275,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,275,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,275,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,275,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,275,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,275,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,275,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,275,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,275,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,275,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,275,000 تومان
ویلا یک خوابه دوبلکس برای دو نفر
اسنپ تریپ
1,446,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,446,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,446,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,446,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,446,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,446,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,446,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,446,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,446,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,446,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,446,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,446,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

ویلای دو خوابه - دوبلکس 3 نفره
هتل یار
1,564,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,564,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,564,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,564,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,564,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,564,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,564,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,564,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,564,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,564,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,564,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,564,000 تومان
ویلا دو خوابه دوبلکس برای سه نفر
اسنپ تریپ
1,788,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,788,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,788,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,788,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,788,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,788,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,788,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,788,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,788,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,788,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,788,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,788,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,661,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,661,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,661,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,661,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,661,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,661,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,661,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
1,661,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,661,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,661,000 تومان
سوئیت دوخوابه
هتل یار
1,661,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,661,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,661,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,661,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,661,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,661,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,661,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,661,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,661,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,661,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,661,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,661,000 تومان
ویلای دوخوابه - دوبلکس 4 نفره
هتل یار
1,853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,853,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,853,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,853,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,853,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,853,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,853,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,853,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,853,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,853,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,853,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,853,000 تومان
ویلا دو خوابه دوبلکس برای چهار نفر
اسنپ تریپ
2,129,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,129,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,129,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,129,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,129,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,129,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,129,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,129,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,129,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,129,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,129,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,129,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

ویلای سه خوابه - دوبلکس 5 نفره
هتل یار
2,142,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,142,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,142,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,142,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,142,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,142,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,142,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,142,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,142,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,142,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,142,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,142,000 تومان
ویلا سه خوابه دوبلکس برای پنج نفر
اسنپ تریپ
2,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,470,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,470,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,470,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,470,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,470,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,470,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,470,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,470,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,470,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,470,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,470,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

ویلای سه خوابه - دوبلکس 6 نفره
هتل یار
2,431,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,431,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,431,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,431,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,431,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,431,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,431,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,431,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,431,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,431,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,431,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,431,000 تومان
ویلا سه خوابه دوبلکس شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 7 نفر

ویلای سه خوابه - دوبلکس 7 نفره
هتل یار
2,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,720,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,720,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,720,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,720,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,720,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,720,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,720,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,720,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,720,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,720,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,720,000 تومان
ویلا سه خوابه دوبلکس هفت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اشپزخانه
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
ماشین لباسشویی
ماکروویو
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
فكس
كتابخانه
خانه داری 24 ساعته
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

(59 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
فاصله بسیار دور از مرکز شهراتاق دو تخته دبل کیفیت خیلی پایینپارکینگ نداردنسبت به قیمتش اصلا خوب نیستصدای بسیار زیاد در اتاق ها
نقاط قوت:
بر خوردکارکنان لابی فوق‌العاده باصفا متفاوت بودن با بقیه هتل‌ها
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سرو صبحانه
نقاط ضعف:
نبودن سرویس ایرانی در بعضی از اتاق ها و عایق نبودن اتاق ها و به راحتی رد شدن صدا
نقاط قوت:
بسیار پرسنل مودب و کاردانسعی می کردند بهترین شرایط را برای اقامت فراهم کنندانتخاب دوباره ما خواهد بود
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت نکته منفی ای ندیدم
نقاط قوت:
پارکینگ اختصاصی امکانات خوب برخورد خیلی مناسب
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر
نقاط قوت:
پارکینگ فضای بزرگ
نقاط ضعف:
محل دور از شهر
همه چی خیلی خوب بود برخورد پرسنل تمیزی اتاقها صبحانه خوب فقط مسیر کمی به مرکز شهر دور هست اگه با ماشین شخصی برید اصلا به چشم نمیاد و از همه مهمتر چون اتاقها حیاط دار و تراس داشت حس خیلی خوبی داشت مثل اینکه تو خونه خودت هستی هر موقع بخواهیم بیاییم اصفهان دوباره انتخابمون همینجاست
نقاط قوت:
رفتار خوب پذیرش و کارکنان صبحانه نسبت به قیمت خوب و متنوع بود اتاق یک نفره من کولرگازی و توالت فرنگی داشت
نقاط ضعف:
رفتار خوب پذیرش و کارکنان صبحانه نسبت به قیمت خوب و متنوع بود اتاق یک نفره من کولرگازی و توالت فرنگی داشت
من از اقامت یک شبه ام در این هتل کاملا راضی بودم رفتار خوب کارکنان، اصلی ترین نکته مثبت این هتل هست صبحانه نسبت به قیمت خوب بود هرچند میتونست بهتر هم باشه من چون محلی که کار داشتم نزدیک هتل بود از نظر مسافت به مشکل نخوردم ولی در کل از مرکز شهر دوره
نقاط قوت:
اخلاق خوب و خوشروئی نفرات پذیرش
نقاط ضعف:
صدای جیرجیر تخت دو نفره فلزی
نقاط قوت:
درمجموع خوب است
نقاط ضعف:
فاصله تا مکان های تاریخی
مکانی ساکت و آرام و فضایی بسیار تر و تمیز با پرسنلی مودب و میهمان نواز رو تجربه کردم برای کسایی که با وسیله شخصی سفر میکنن دسترسی راحت تره به اماکن گردشگری.بخصوص واسه خانواده هایی که جمعیتشون زیاده عالیه.
محیطی مناسب و آرام
نقاط قوت:
همکاری فوق العاده پرسنل هتل
نقاط ضعف:
همکاری فوق العاده پرسنل هتل
اقامتی بیاد ماندی داشتم
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان تمیزی اتاق و سرویس داشتن تراس صبحانه خوب آرام و دنج
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان تمیزی اتاق و سرویس داشتن تراس صبحانه خوب آرام و دنج
همه چی خیلی خوب بود. فاصله تا مرکز شهر حدودا ۲۰ دقیقه است. اتاق ها پارکینگ اختصاصی ندارند ولی در صورت خالی بودن پارکینگها، اختصاص می دهند. در کل پیشنهاد میشود.
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان هتل با مهمانان. داشتن امکاناتی از قبیل تراس بزرگ و حیاط. تمامی اتاق ها پرنور. بزرگ بودن و دلباز بودن واحدهای ویلایی هتل. حکمفرما بودن سکوت و آرامش در هتل.
نقاط ضعف:
برخورد عالی کارکنان هتل با مهمانان. داشتن امکاناتی از قبیل تراس بزرگ و حیاط. تمامی اتاق ها پرنور. بزرگ بودن و دلباز بودن واحدهای ویلایی هتل. حکمفرما بودن سکوت و آرامش در هتل.
به واسطه رفتار خوب پرسنل هتل و سکوت و آرامش آن تجربه به یاد ماندنی در این هتل داشتیم. و همچنین امکانات خوب هتل حس آرامش و آسایش رو تداعی کرد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خیلی اتاق کوچیک بود اصلا به صرفه نبود یه جا دور از مرکز شهر بود امکانات اتاق کم بود
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی ، تقریبا به نقاط دیدنی و مرکز شهر هم فاصله مناسبی دارد
نقاط ضعف:
همه چیز خوب و عالی ، تقریبا به نقاط دیدنی و مرکز شهر هم فاصله مناسبی دارد
تجربه خوبی بود راحت بودیم فقط و فقط اینکه نور اتاقها کم بود و پارکینگ هم نداشت
نقاط قوت:
امکانات هتل و پاسخگویی به سوالات بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
از نظر مکانی دوری از مرکز
نقاط قوت:
پارکینگ مجزاامکانات مناسب داخل هتلبهداشت مناسب اتاق ها و سرویس های بهداشتیبرخورد مناسب و پاسخگویی رسپشن هتل
نقاط ضعف:
نکات منفی مشاهده نکردم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نظافت عالی فضای آرام و دور از هیاهوی شهر
نقاط ضعف:
ما نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
تمیز بودن کامل اتاق ها پارکینگ مناسب خوش برخوردی پرسنل صبحانه کامل
نقاط ضعف:
نگات منفی نداشت
نقاط قوت:
بسیار جای خوبی بودبرخورد خیلی محترمانه پرسنل هتلامکانات بسیار خوب در واحدهاوجود حیاط برای هر واحد که امکان پارک ۲ ماشین را داشت و هم چنین محلی برای بازی بچه ها و هم چنین باربیکیو بوددر محله ای قرار گرفته که به خیلی از امکانات به راحتی دسترسی دارین
نقاط ضعف:
دور بودن از اماکن تاریخی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
فاصله تا بازار داره که برای ما که ماشین داشتیم مشکلی نبود
برای چندمین بار در سفر به اصفهان این هتل رو انتخاب کردم، همچون گذشته؛ کادر مودب و کاربلد و محیط آرام، تمیز وبهداشتی هتل، مخصوصا در دوران سخت کرونا کاملا مشهود و ارزشمند است.
سلام هتل عالی .دنج و راحت و البته با پرسنل فوق العاده مودب . من با خانواده 4 نفره مسافرت کردم به این هتل و امکانات و تمیزی هتل عالی بود . مسافت هتل نسبت به مرکز شهر کمی زیاد هست ولی حقیقتا" اذیت کننده نیست .ممنون از مهمان نوازی خوبتون
مسافت هتل یکم دور از مرکز شهره ولی برای افرادی که وسیله دارند گزینه کاملا مناسبی است برخورد کارکنان بسیار محترمانه و با صبوری خواستی جوابگو میهمانان هستند صبحانه خوب بود برای خانواده های با جمعیت بالا و مسافرانی که وسیله نقلیه دارند کاملا مناسب است
همانند دفعات قبل در سفر به اصفهان هتل هخامنشیان پارتاک رو انتخاب کردم و همچون گذشته از ادب و احترام پرسنل زحمتکش این هتل رضایت کامل دارم. همچنین در این روزهای سخت کرونایی، رعایت دستورالعمل ها، نظافت و ضدعفونی فضاهای هتل در طول روز، مخصوصا رستوران هتل جای تقدیر دارد.
کارکنان بسیار خوب، اتاق ها بسیار تمیز. اینترنت خیلی ضعیف. اتاق ها ساکت بود ولی صدای حرف زدن پذیرش و بقیه اتاق ها میومد توی اتاق. مسیر دسترسی خیلییی بد.
برای چندمین بار در سفرم به اصفهان این هتل را انتخاب کردم. این بار نیز همانند دفعات قبلی از هتل هخامنشیان پارتاک رضایت کامل دارم...
مثل همیشه همه چیز عالی ، ممنون از مهمان نوازی گرم میزبان
یک اقامت مطمئن در روزهای کرونایی ، مثل همیشه میزبانی عالی بود
محل هتل یکم از مرکز شهر دور بود ولی امکانات هتل نسبت به قیمتش خیلی خوب بود تو این شرایط کرونا، به مسائل بهداشتی خیلی اهمیت داده بودن و به شدت پرسنل خوش برخوردی داشتن
کارکنان: صبور و واقعا مودب امکانات: در اتاقها امکانات برای سفرهای مجردی یا کاری، مناسب است. اگر قصد سفر خانوادگی دارید میتوانید از سوییتهای مجهز هتل پارتاک استفاده کنید در کل این هتل نمره خوبی داره و بشخصه راضی هستم
نظافت اتاق‌ها و برخورد پرسنل خوب و رضایت بخش بود
برخورد کارکنان هتل واقعا خوب و مودبانه و برپایه اخلاق انسانی است- اتاقهای هتل برای سفرهای تجاری واقعا مناسبه، البته سوییتها که جای خود داره و واقعا کمتر هتلی اینچنین سوییت هایی دارد. در کل این هتل نمره بالایی دارد
بسیار بسیار هتل تمیز یود، برخورد کارکنان عالی بود و تمیزی و امکانات اتاق هم بی نهات خوب بود.
برای من به این دلیل که اکثر روزهای ماه رو در سفر هستم و از هتلی در یک شهر به هتلی دیگر میرم نظافت و رفاه هتل خیلی مهمه. و خوشحالم ازینکه این هتل به نظافت خیلی اهمیت میده. اتاقها کوچک اما به غایت تمیز هستند. صبحانه ای که هتل پارتاک سرو میکنه واقعا لذیذ و متنوع هست و من ازین بابت هم خیلی راضی هستم. و اما رفتار کارکنان هتل پارتاک از هر دوی این موارد بهتر و شایسته تقدیره. باین دلیلکه رفتاری گرم و مؤدبانه و صمیمی دارند . در پایان اقامت در این هتل بسیار تمیز رو به همه ی دوستان توصیه میکنم.
همه چی خوب بود فقط اتاقها داره رو به فرسودگی میره
بزرگ و جادار.پارکینگ اختصاصی.برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
واقعا اوقات خوشی تو این هتل داشتیم کارکنان خیلی خوش برخورد و محترم بودن حتما دفعه دیگه هم همین هتل رو انتخاب میکنیم
چون تمییز وساکت وپارکینگاختصاشی وفقط تشکش خیلی بد خواب بودولی صبحانه درحد ۴ ستاره نشمن در حد زمین فو تبال
محیط و دسترسی هتل به مرکز شهر واقعا بده مسیر پیدا کردن هتل هم خیلی سخته من یه اتاق معمولی رزرو کردم و نه سوئیت که در کل خوب بود ولی پارکینگ نداشت کارکنان خوش برخوردی داشت که یه حای پارک برای ما پیدا کردم
هتل نگو . منزل دوم . همه چیز اینقدر عالی و محیط خودمانی که احساس می کردی تو خونتون هستی . پرسنل همیشه آماده تا جایی که از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند . خدا بهشون قوت بده . من میهمان خارجی داشتم سربلندم کردن
بی نظیر ترین هتل . یک واحد مسکونی سه خوابه با تمام امکانات و جالب اینکه قیمت گذاری بر اساس تعداد نفرات است .. حتما تو صیه می شود . پرسنل عالی اینقدر مهربون و با محبت .و نگران این نباشید که از مر کز شهر فاصله دارید نهایت با اسنپ و تاکسی این فاصله جبران می شود و هیچ کدام از هتلهای اصفهان این امکانات را ندارند . اصلا شک کنید در انتخاب این هتل و من توصیه می کنم . و تضمین می کنم
خدمه خوش برخورد و اتاق های تمیز اما خیلی کوچیک
کارکنان خوش برخورد آپارتمان های دلباز از اقامت تو این هتل واقعا لذت می بری داخل اتاق ها میز غذاخوری مبلمان آشپزخانه با یخچال و گاز بود یک صندوق امانات بزرگ هم داشت البته جای هتل خیلی خوب نیست به خصوص برای اونهایی که ماشین ندارن
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار عالی بودکیفیت صبحانه رضایت بخش بودسیستم گرایشی بسیار مناسب بود نضافت هتل رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
سه شب رزرو کردیم . جاباما واقعا بی نظیره و قابل اعتماد خیلی کمک کرد به ما و ازشون تشکر می کنم . هتل واقعا عالیه واحد ویلائی دقیق مانند منزل شخصی پرسنل همیشه حاضر و از هیچ خدماتی دریغ نمی کنند . من اگه صد بار دیگه اصفهان سفر کنم حتما از جاباما این هتل را رزرو می کنم . و تصمیم دارم عید نوروز در این هتل اقامت داشته باشم و توصیه می کنم برای ایام تعطیلات نوروز این هتل با توجه به فضای سبز هتل و مسیر و ارامشی که دارد بهترین گزینه است .000000000
نقاط قوت:
میهمانداری عالی مسئولین محترم هتل غذای خوب فضای آرام مثل اینکه خونه خودمون باشه آدرس هم خوبه اگ روز تعطیل باشه با اتومبیل تا نقش جهان ۱۵ دقیقه بیشتر مسافت نداره
نقاط ضعف:
خداروشکر ما که نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوبی دارد محیطی دنج داشت فضایی دلنشین و متفاوت با سایر هتلها دارد مهمان احساس می کند در منزل شخصی خودش است یکی از بهترین امکانات این هتل داشتن حیاط است زندگی کردن در خانه های یک طبقه و حیاط دار برای کسانی که در آپارتمان زندگی میکنند فوق العاده امن وایمن رزرواسیون بسیار با محبت بود و به هر طریقی با شرایط مهمان کنار کنار میاد مثلاً اضافه کردن به زمان خروج ویا کم کردن زمان ورود کلا خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
این هتل برای افرادی که ماشین دارند بهتر است چون یک مقدار آز مرکز شهر دور است نسبت به مزایای دیگر، دور بودن قابل چشم پوشی است
نقاط قوت:
هتل خوب از هر لحاظ
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد مدیریت محترم عالی.برخوردپرسنل عالی. اینترنت وامکانات رفاهی عالی. صبحانه عالی. دکوروچیدمان وکتابخانه هتل عالی. واقعاهرچی ازخوبی های این هتل بگم کم گفتم . قیمت نسبت به امکانات واتاق ها عالیه واقعا. این هتل به افرادی که سفرکاری دارن وباخانواده میخواهند مکانی دنج وآرام راتجربه کنن پیشنهادمیکنم.باتشکرازمدیریت محترم سایت جاباما
نقاط قوت:
امکانات خوب هتلطراحی داخلی زیبابرخورد گرم و صمیمی پرسنلتمیزی ویلانوساز بودنحیاط مستقل همراه با باربیکیو
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سوئیت دوبلکس هتل عالیه
نقاط ضعف:
من ندیدم
نقاط قوت:
شرایط بسیار خوب و امنیت و امکانات خوب.
نقاط ضعف:
.........
نقاط قوت:
محیط دنج و آرام، برخورد مودبانه و دوستانه پرسنل، امکانات مناسب، سوییتهای بزرک و جادار با امکانات کامل و تمیز و بروز مناسب سفرهای خانوادگی و گروهی
نقاط ضعف:
اتاق ۴ تخته آن دارای ۲ تخت دبل است در حالیکه در سایت یک تخت دبل و ۲ تخت سینگل اعلام کرده) و فضای اتاق برای ۴ نفر خیلی کوچک است اما تمیز. رستوران ندارد اما سرویس می دهند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب و خدمات هتل خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

مهمانان هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.