هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان رسالت یک، رو به روی پارک ترافیک رسالت
3
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

ظرفیت 3 نفر

ویلا دو خوابه دوبلکس برای سه نفر
اسنپ تریپ
1,563,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,563,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,563,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,563,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,563,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,563,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,563,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,563,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,563,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,563,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,563,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,563,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

ویلا سه خوابه دوبلکس برای پنج نفر
اسنپ تریپ
2,146,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,146,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,146,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,146,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,146,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,146,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,146,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,146,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,146,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,146,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,146,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,146,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

ویلا سه خوابه دوبلکس شش تخته
اسنپ تریپ
2,438,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,438,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,438,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,438,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,438,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,438,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,438,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,438,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,438,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,438,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,438,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,438,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

ویلا سه خوابه دوبلکس هفت تخته
اسنپ تریپ
2,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,730,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,730,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,730,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,730,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,730,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,730,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,730,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,730,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,730,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,730,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,730,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,651,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,651,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,651,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,651,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,651,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,651,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,651,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,651,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,651,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,651,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,651,000 تومان
ویلا دو خوابه دوبلکس برای چهار نفر
اسنپ تریپ
1,855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,855,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,855,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,855,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,855,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,855,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,855,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,855,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,855,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,855,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,855,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,855,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
841,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
841,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
841,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
841,000 تومان
18 آذر
جمعه
841,000 تومان
19 آذر
شنبه
841,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
841,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
841,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
841,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
841,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
841,000 تومان
25 آذر
جمعه
841,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
841,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
841,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
841,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
841,000 تومان
18 آذر
جمعه
841,000 تومان
19 آذر
شنبه
841,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
841,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
841,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
841,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
841,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
841,000 تومان
25 آذر
جمعه
841,000 تومان
ویلا یک خوابه دوبلکس برای دو نفر
اسنپ تریپ
1,121,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,121,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,121,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,121,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,121,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,121,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,121,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,121,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,121,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,121,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,121,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,121,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته تایپ A
اسنپ تریپ
549,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
549,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
549,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
549,000 تومان
18 آذر
جمعه
549,000 تومان
19 آذر
شنبه
549,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
549,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
549,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
549,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
549,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
549,000 تومان
25 آذر
جمعه
549,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
693,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
693,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
693,000 تومان
18 آذر
جمعه
693,000 تومان
19 آذر
شنبه
693,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
693,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
693,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
693,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
693,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
693,000 تومان
25 آذر
جمعه
693,000 تومان
ویلا یک خوابه هخامنش برای یک نفر
اسنپ تریپ
735,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
735,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
735,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
735,000 تومان
18 آذر
جمعه
735,000 تومان
19 آذر
شنبه
735,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
735,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
735,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
735,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
735,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
735,000 تومان
25 آذر
جمعه
735,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اشپزخانه
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
ماشین لباسشویی
ماکروویو
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
فكس
كتابخانه
خانه داری 24 ساعته
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

(62 نظر)
نقاط قوت:
پارکینگ فضای بزرگ
نقاط ضعف:
محل دور از شهر
نقاط قوت:
اخلاق خوب و خوشروئی نفرات پذیرش
نقاط ضعف:
صدای جیرجیر تخت دو نفره فلزی
نقاط قوت:
درمجموع خوب است
نقاط ضعف:
فاصله تا مکان های تاریخی
نقاط قوت:
همکاری فوق العاده پرسنل هتل
نقاط ضعف:
همکاری فوق العاده پرسنل هتل
اقامتی بیاد ماندی داشتم
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان تمیزی اتاق و سرویس داشتن تراس صبحانه خوب آرام و دنج
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان تمیزی اتاق و سرویس داشتن تراس صبحانه خوب آرام و دنج
همه چی خیلی خوب بود. فاصله تا مرکز شهر حدودا ۲۰ دقیقه است. اتاق ها پارکینگ اختصاصی ندارند ولی در صورت خالی بودن پارکینگها، اختصاص می دهند. در کل پیشنهاد میشود.
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان هتل با مهمانان. داشتن امکاناتی از قبیل تراس بزرگ و حیاط. تمامی اتاق ها پرنور. بزرگ بودن و دلباز بودن واحدهای ویلایی هتل. حکمفرما بودن سکوت و آرامش در هتل.
نقاط ضعف:
برخورد عالی کارکنان هتل با مهمانان. داشتن امکاناتی از قبیل تراس بزرگ و حیاط. تمامی اتاق ها پرنور. بزرگ بودن و دلباز بودن واحدهای ویلایی هتل. حکمفرما بودن سکوت و آرامش در هتل.
به واسطه رفتار خوب پرسنل هتل و سکوت و آرامش آن تجربه به یاد ماندنی در این هتل داشتیم. و همچنین امکانات خوب هتل حس آرامش و آسایش رو تداعی کرد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خیلی اتاق کوچیک بود اصلا به صرفه نبود یه جا دور از مرکز شهر بود امکانات اتاق کم بود
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی ، تقریبا به نقاط دیدنی و مرکز شهر هم فاصله مناسبی دارد
نقاط ضعف:
همه چیز خوب و عالی ، تقریبا به نقاط دیدنی و مرکز شهر هم فاصله مناسبی دارد
تجربه خوبی بود راحت بودیم فقط و فقط اینکه نور اتاقها کم بود و پارکینگ هم نداشت
نقاط قوت:
دوبلکس فضای دنجی بیشتر برای مسافرتهای گروهی
نقاط ضعف:
دوبلکس فضای دنجی بیشتر برای مسافرتهای گروهی
از مرکز شهر فاصله دارد اما برای مسافرتهای گروهی بسیار جای دنج و عالی است
نقاط قوت:
ما تو تعطیلات عیدفطر ۱۴۰۱ رفتیم،اول اینکه برخورد پرسنلشون در اون شلوغی واقعا عالی بود...ما روز اول که خسته بودیم ۱ ساعت دیرتر از تایم صبحانه برای صبحانه رفتیم باز با این حال صبحانه در اختیارمون گذاشتن،این یعنی احترام به مسافر... صبحانه خوب و متنوعی داشت راضی بودیم...اتاقاش کوچیکه ولی تمیز ...اتاقی که ما داشتیم یه تراس بزرگی داشت...در کل بیشتر از یه هتل ۳ ستاره بود...ممنون
نقاط ضعف:
ما تو تعطیلات عیدفطر ۱۴۰۱ رفتیم،اول اینکه برخورد پرسنلشون در اون شلوغی واقعا عالی بود...ما روز اول که خسته بودیم ۱ ساعت دیرتر از تایم صبحانه برای صبحانه رفتیم باز با این حال صبحانه در اختیارمون گذاشتن،این یعنی احترام به مسافر... صبحانه خوب و متنوعی داشت راضی بودیم...اتاقاش کوچیکه ولی تمیز ...اتاقی که ما داشتیم یه تراس بزرگی داشت...در کل بیشتر از یه هتل ۳ ستاره بود...ممنون
ممنون از پرسنل محترم هتل هخامنشیان پارتاک🌺
نقاط قوت:
امکانات هتل و پاسخگویی به سوالات بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
از نظر مکانی دوری از مرکز
نقاط قوت:
پارکینگ مجزاامکانات مناسب داخل هتلبهداشت مناسب اتاق ها و سرویس های بهداشتیبرخورد مناسب و پاسخگویی رسپشن هتل
نقاط ضعف:
نکات منفی مشاهده نکردم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نظافت عالی فضای آرام و دور از هیاهوی شهر
نقاط ضعف:
ما نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
تمیز بودن کامل اتاق ها پارکینگ مناسب خوش برخوردی پرسنل صبحانه کامل
نقاط ضعف:
نگات منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی که اگر وسیله داشته باشی به چشم نمیاد
نقاط قوت:
بسیار جای خوبی بودبرخورد خیلی محترمانه پرسنل هتلامکانات بسیار خوب در واحدهاوجود حیاط برای هر واحد که امکان پارک ۲ ماشین را داشت و هم چنین محلی برای بازی بچه ها و هم چنین باربیکیو بوددر محله ای قرار گرفته که به خیلی از امکانات به راحتی دسترسی دارین
نقاط ضعف:
دور بودن از اماکن تاریخی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
فاصله تا بازار داره که برای ما که ماشین داشتیم مشکلی نبود
برای چندمین بار در سفر به اصفهان این هتل رو انتخاب کردم، همچون گذشته؛ کادر مودب و کاربلد و محیط آرام، تمیز وبهداشتی هتل، مخصوصا در دوران سخت کرونا کاملا مشهود و ارزشمند است.
سلام هتل عالی .دنج و راحت و البته با پرسنل فوق العاده مودب . من با خانواده 4 نفره مسافرت کردم به این هتل و امکانات و تمیزی هتل عالی بود . مسافت هتل نسبت به مرکز شهر کمی زیاد هست ولی حقیقتا" اذیت کننده نیست .ممنون از مهمان نوازی خوبتون
مسافت هتل یکم دور از مرکز شهره ولی برای افرادی که وسیله دارند گزینه کاملا مناسبی است برخورد کارکنان بسیار محترمانه و با صبوری خواستی جوابگو میهمانان هستند صبحانه خوب بود برای خانواده های با جمعیت بالا و مسافرانی که وسیله نقلیه دارند کاملا مناسب است
همانند دفعات قبل در سفر به اصفهان هتل هخامنشیان پارتاک رو انتخاب کردم و همچون گذشته از ادب و احترام پرسنل زحمتکش این هتل رضایت کامل دارم. همچنین در این روزهای سخت کرونایی، رعایت دستورالعمل ها، نظافت و ضدعفونی فضاهای هتل در طول روز، مخصوصا رستوران هتل جای تقدیر دارد.
کارکنان بسیار خوب، اتاق ها بسیار تمیز. اینترنت خیلی ضعیف. اتاق ها ساکت بود ولی صدای حرف زدن پذیرش و بقیه اتاق ها میومد توی اتاق. مسیر دسترسی خیلییی بد.
برای چندمین بار در سفرم به اصفهان این هتل را انتخاب کردم. این بار نیز همانند دفعات قبلی از هتل هخامنشیان پارتاک رضایت کامل دارم...
مثل همیشه همه چیز عالی ، ممنون از مهمان نوازی گرم میزبان
یک اقامت مطمئن در روزهای کرونایی ، مثل همیشه میزبانی عالی بود
محل هتل یکم از مرکز شهر دور بود ولی امکانات هتل نسبت به قیمتش خیلی خوب بود تو این شرایط کرونا، به مسائل بهداشتی خیلی اهمیت داده بودن و به شدت پرسنل خوش برخوردی داشتن
کارکنان: صبور و واقعا مودب امکانات: در اتاقها امکانات برای سفرهای مجردی یا کاری، مناسب است. اگر قصد سفر خانوادگی دارید میتوانید از سوییتهای مجهز هتل پارتاک استفاده کنید در کل این هتل نمره خوبی داره و بشخصه راضی هستم
نظافت اتاق‌ها و برخورد پرسنل خوب و رضایت بخش بود
برخورد کارکنان هتل واقعا خوب و مودبانه و برپایه اخلاق انسانی است- اتاقهای هتل برای سفرهای تجاری واقعا مناسبه، البته سوییتها که جای خود داره و واقعا کمتر هتلی اینچنین سوییت هایی دارد. در کل این هتل نمره بالایی دارد
بسیار بسیار هتل تمیز یود، برخورد کارکنان عالی بود و تمیزی و امکانات اتاق هم بی نهات خوب بود.
برای من به این دلیل که اکثر روزهای ماه رو در سفر هستم و از هتلی در یک شهر به هتلی دیگر میرم نظافت و رفاه هتل خیلی مهمه. و خوشحالم ازینکه این هتل به نظافت خیلی اهمیت میده. اتاقها کوچک اما به غایت تمیز هستند. صبحانه ای که هتل پارتاک سرو میکنه واقعا لذیذ و متنوع هست و من ازین بابت هم خیلی راضی هستم. و اما رفتار کارکنان هتل پارتاک از هر دوی این موارد بهتر و شایسته تقدیره. باین دلیلکه رفتاری گرم و مؤدبانه و صمیمی دارند . در پایان اقامت در این هتل بسیار تمیز رو به همه ی دوستان توصیه میکنم.
همه چی خوب بود فقط اتاقها داره رو به فرسودگی میره
برخورد کارکنان بسیار عالی، امکانات هتل خوب، دسترسی هتل نسبت به مکانهای توریستی خوب نیست
من در این هتل اقامت داشتم واقعا نظریات میهمان قبل عین صداقت و واقعی است . تمیزی و نظافت عالی -صبحانه متنوع و با کیفیت که از محصولات شرکتهای برند و معتبر استفاده شده بود . این هتل دارای واحد های ویلائی بود که زمان رزرو من ظرفیت تکمیل بود و از لحاظ امکانات در میان هتلهای دیگه بی همتاست به طور مثال پارکینگ اختصاصی . آشپرخانه - ماشین لباسشوئی - اتاقهای خواب - مبلمان و میز ناهار خوری . در این هتل اصلا احساس نمی کردم میهمانم از مدیریت تا پرسنل همه به من لطف داشتند نه تنها من با همه میهمانان احترام و خوش روئی برخورد می شد که مهمترین انتظار میهمانان است . این هتل از مرکز شهر فاصله دارد که با تاکسی مشکل حل می شود یا خوردرو شخصی .
بزرگ و جادار.پارکینگ اختصاصی.برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
واقعا اوقات خوشی تو این هتل داشتیم کارکنان خیلی خوش برخورد و محترم بودن حتما دفعه دیگه هم همین هتل رو انتخاب میکنیم
رفتار کارکنان عالی است البته اتاقها بهیچوجه کیفیت بالایی ندارد ولی تمیز و مرتب هستند کیفیت صبحانه بسیار خوبه درمجموع به نسبت هتل خوبی است
چون تمییز وساکت وپارکینگاختصاشی وفقط تشکش خیلی بد خواب بودولی صبحانه درحد ۴ ستاره نشمن در حد زمین فو تبال
من به مدت 4 شب این هتل را رزرو کردم . امکانات هتل بسیار عالی بود . برخورد کارکنان بویژه پذیرش و همچنین مدیر هتل بسیار عالی و مودبانه بود . اینترنت هتل خوب بود . هتل دارای واحد های بسیار تمیز و جا دار با همه امکانات رفاهی هست وبهیچ عنوان حس اینکه در یک هتل هستی واحتمالا محدودیت هائی خواهی داشت را در این هتل حس نمی کنید . تمام امکانات زندگی در واحدهای هتل وجود دارد . دارای حیاط است و می توانید خودرو خود را با خیال راحت پارک کنید . و در هر ساعت از شبانه روز تردد کنید . و این ویژگی مهمی هست . هتل در ابتدای شهر اصفهان واقع شده وآدرسی سر راست دارد . کمی به مراکز تاریخی دور است . محله ای که هتل در اون واقع شده محله ای تمیز و لوکس و آرام است وخیابانهای پهنی دارد وتردد شما را آسان می کند . هتل صبحانه ای مفصل برای مهمانان خود تدارک دیده است و همه سلیقه ها وذائقه ها را پوشش میدهد ومی توان گفت بیش از 20 نوع مواد غذائی برای صبحانه مهیا شده است . نکته ویژه این هتل حس همکاری و برخورد مناسب مدیر هتل بود . بخاطر موضوع خاصی که برام پیش اومد مجبور شدم زودتر از موعد هتل را ترک کنم. مدیر هتل با گشاده روئی با من همکاری کرد و حتی شبهای کنسل شده را به من بدون هیچ جریمه و یا کسری عودت داد . از تمام مسئولین وکارکنان هتل پارتاک هخامنشیان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم . انشالله سفر بعدی به اصفهان ، حتما این هتل را انتخاب خواهم کرد .
محیط و دسترسی هتل به مرکز شهر واقعا بده مسیر پیدا کردن هتل هم خیلی سخته من یه اتاق معمولی رزرو کردم و نه سوئیت که در کل خوب بود ولی پارکینگ نداشت کارکنان خوش برخوردی داشت که یه حای پارک برای ما پیدا کردم
پرسنل مودب و خونگرم صبحانه خیلی خوب بسیار تمیز مناسب بخصوص برای خانواده ها اگر به اصفهان سفر کنم باز هم همین هتل انتخاب من است
هتل خوب بود و جای دنج و پذیرای و مهمان نوازی کارکنان هتل عالی بود .صبحانه مفصل و سالم. ما از هر نظر رضایت کامل داشتیم.مخصوصا از کارکنان که خیلی زحمت کشیدند .باکمال تشکر از همه کارکنان محترم هتل.
در یک شهر توریستی که همیشه شلوغ هست و هتل ها پر است این مکان بهترین سوغاتی اصفهان بود پنجشنبه شب تنها اصفهان بودم همه چیز عالی بود، میدان زیبای نقش جهان که از هر سو هنر و زیبایی و معنویت تو را محاصره کرده و تو می خواهی تا ابد در این حصار چهارگوش بی نظیر بنشینی و از این همه عشق و زیبایی و معنویت و الوهیت سیراب شوی فقط نداشتن سرپناهی برای شب نگرانم می کرد که این نگرانی هم با پذیرایی بسیار عالی عزیزان هتل هخامنشیان و فضای بسیار زیبا، تمیز، شیک، مرتب، آرام و بی نظیر و دنج این هتل برطرف شد و الحق که ادب و متانت و سلیقه بسیار عالی عزیزان هتل هخامنشیان درخور آوازه بلند اصفهان بود و دقت نظر آنها در طراحی و چیدمان فضا و پذیرایی بدون نقص لذت سفر به اصفهان را به نهایت رساند و خیالت را راحت کرد که هنوز روح بزرگ شیخ بهایی در این شهر زنده است دلم می خواهد دوباره به آنجا برگردم به همان اتاق کوچک یک نفره
هتل نگو . منزل دوم . همه چیز اینقدر عالی و محیط خودمانی که احساس می کردی تو خونتون هستی . پرسنل همیشه آماده تا جایی که از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند . خدا بهشون قوت بده . من میهمان خارجی داشتم سربلندم کردن
مكان هتل خارج از اصفهان و نزديك خميني شهر است كه مشكلات حاشيه شهر مثل وجود تعميرگاههاي فراوان و سبزي كاري و... نزديك مكان هتل ممكن است شمارا شوكه كند، اما در عوض كاركنان بسيار حرفه اي و مودب و مهربان، قيمت مناسب اقامت، واحدهاي تميز ، امكانات مناسب، صبحانه خوب ، سكوت و ارامش و ... جبران مافات ميكند
برخورد کارکنان بسیارخوب، صمیمی و حرفه ای تنها مورد منفی وضعیت دسترسی هتل است که من کارم با تاکسی راه افتاد.
هتل بسیار خوبی بود
بی نظیر ترین هتل . یک واحد مسکونی سه خوابه با تمام امکانات و جالب اینکه قیمت گذاری بر اساس تعداد نفرات است .. حتما تو صیه می شود . پرسنل عالی اینقدر مهربون و با محبت .و نگران این نباشید که از مر کز شهر فاصله دارید نهایت با اسنپ و تاکسی این فاصله جبران می شود و هیچ کدام از هتلهای اصفهان این امکانات را ندارند . اصلا شک کنید در انتخاب این هتل و من توصیه می کنم . و تضمین می کنم
خدمه خوش برخورد و اتاق های تمیز اما خیلی کوچیک
کارکنان خوش برخورد آپارتمان های دلباز از اقامت تو این هتل واقعا لذت می بری داخل اتاق ها میز غذاخوری مبلمان آشپزخانه با یخچال و گاز بود یک صندوق امانات بزرگ هم داشت البته جای هتل خیلی خوب نیست به خصوص برای اونهایی که ماشین ندارن
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار عالی بودکیفیت صبحانه رضایت بخش بودسیستم گرایشی بسیار مناسب بود نضافت هتل رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
سه شب رزرو کردیم . جاباما واقعا بی نظیره و قابل اعتماد خیلی کمک کرد به ما و ازشون تشکر می کنم . هتل واقعا عالیه واحد ویلائی دقیق مانند منزل شخصی پرسنل همیشه حاضر و از هیچ خدماتی دریغ نمی کنند . من اگه صد بار دیگه اصفهان سفر کنم حتما از جاباما این هتل را رزرو می کنم . و تصمیم دارم عید نوروز در این هتل اقامت داشته باشم و توصیه می کنم برای ایام تعطیلات نوروز این هتل با توجه به فضای سبز هتل و مسیر و ارامشی که دارد بهترین گزینه است .000000000
نقاط قوت:
میهمانداری عالی مسئولین محترم هتل غذای خوب فضای آرام مثل اینکه خونه خودمون باشه آدرس هم خوبه اگ روز تعطیل باشه با اتومبیل تا نقش جهان ۱۵ دقیقه بیشتر مسافت نداره
نقاط ضعف:
خداروشکر ما که نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوبی دارد محیطی دنج داشت فضایی دلنشین و متفاوت با سایر هتلها دارد مهمان احساس می کند در منزل شخصی خودش است یکی از بهترین امکانات این هتل داشتن حیاط است زندگی کردن در خانه های یک طبقه و حیاط دار برای کسانی که در آپارتمان زندگی میکنند فوق العاده امن وایمن رزرواسیون بسیار با محبت بود و به هر طریقی با شرایط مهمان کنار کنار میاد مثلاً اضافه کردن به زمان خروج ویا کم کردن زمان ورود کلا خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
این هتل برای افرادی که ماشین دارند بهتر است چون یک مقدار آز مرکز شهر دور است نسبت به مزایای دیگر، دور بودن قابل چشم پوشی است
نقاط قوت:
هتل خوب از هر لحاظ
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد مدیریت محترم عالی.برخوردپرسنل عالی. اینترنت وامکانات رفاهی عالی. صبحانه عالی. دکوروچیدمان وکتابخانه هتل عالی. واقعاهرچی ازخوبی های این هتل بگم کم گفتم . قیمت نسبت به امکانات واتاق ها عالیه واقعا. این هتل به افرادی که سفرکاری دارن وباخانواده میخواهند مکانی دنج وآرام راتجربه کنن پیشنهادمیکنم.باتشکرازمدیریت محترم سایت جاباما
نقاط قوت:
امکانات خوب هتلطراحی داخلی زیبابرخورد گرم و صمیمی پرسنلتمیزی ویلانوساز بودنحیاط مستقل همراه با باربیکیو
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سوئیت دوبلکس هتل عالیه
نقاط ضعف:
من ندیدم
نقاط قوت:
شرایط بسیار خوب و امنیت و امکانات خوب.
نقاط ضعف:
.........
نقاط قوت:
محیط دنج و آرام، برخورد مودبانه و دوستانه پرسنل، امکانات مناسب، سوییتهای بزرک و جادار با امکانات کامل و تمیز و بروز مناسب سفرهای خانوادگی و گروهی
نقاط ضعف:
اتاق ۴ تخته آن دارای ۲ تخت دبل است در حالیکه در سایت یک تخت دبل و ۲ تخت سینگل اعلام کرده) و فضای اتاق برای ۴ نفر خیلی کوچک است اما تمیز. رستوران ندارد اما سرویس می دهند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب و خدمات هتل خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان

مهمانان هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.