هتل اسپادانا اصفهان

اصفهان، بلوار آیینه خانه، حد فاصل سی و سه پل و پل فردوسی
3.3
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل اسپادانا اصفهان

هتل ۳ ستاره اسپادانا اصفهان در مجاورت زاینده رود و سی و سه پل با عظمت، قریب به ۲۰ سال قبل فعالیت خود را آغاز نموده است. این هتل با بهره برداری از موقعیتی ویژه از لحاظ جغرافیایی، آماده ارائه خدمات به میهمانان عزیز می باشد. این هتل با مهارت های معماری مدرن و ظرافت های سنت همگام با علم نوین هتلداری بر میزبانی خود از میهمانان عزیز رنگ حقیقت بخشیده است. هنر معماری در ایران، وامدار معماری شهر اصفهان است و این هنر در طراحی هتل اسپادانا با چشم اندازی زیبا از سی و سه پل رنگ و بویی خاص یافته است . این هتل با بهره برداری از موقعیتی ویژه از لحاظ جغرافیایی، شامل ۴ طبقه و ۳۲ باب اتاق، آماده ارائه خدمات به میهمانان عزیز می باشد.. لازم به ذکر است با توجه به متغیر بودن نرخ ها، قیمت نهایی رزرو با ثبت تاریخ ورورد مشخص می گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسپادانا اصفهان

اسپادانا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
312,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
312,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
312,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
312,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
312,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
312,000
تومان
14 آذر
جمعه
312,000
تومان
15 آذر
شنبه
312,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
312,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
312,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
312,000
تومان
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
312,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
312,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
312,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
312,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
312,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
312,000
تومان
14 آذر
جمعه
312,000
تومان
15 آذر
شنبه
312,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
312,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
312,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
312,000
تومان
جاباما
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
312,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
312,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
312,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
312,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
312,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
312,000
تومان
14 آذر
جمعه
312,000
تومان
15 آذر
شنبه
312,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
312,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
312,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
312,000
تومان
ایران مارکوپولو
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
322,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
322,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
14 آذر
جمعه
322,000
تومان
15 آذر
شنبه
322,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
322,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسپادانا-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
اسپادانا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
410,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
410,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
14 آذر
جمعه
410,000
تومان
15 آذر
شنبه
410,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
410,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
415,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
415,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
415,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
415,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
415,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
415,000
تومان
14 آذر
جمعه
415,000
تومان
15 آذر
شنبه
415,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
415,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
415,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
415,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
415,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
415,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
415,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
415,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
415,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
415,000
تومان
14 آذر
جمعه
415,000
تومان
15 آذر
شنبه
415,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
415,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
415,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
415,000
تومان
ایران مارکوپولو
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
428,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
428,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
428,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
428,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
428,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
428,000
تومان
14 آذر
جمعه
428,000
تومان
15 آذر
شنبه
428,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
428,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
428,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
428,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسپادانا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
505,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
505,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
505,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
505,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
505,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
505,000
تومان
14 آذر
جمعه
505,000
تومان
15 آذر
شنبه
505,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
505,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
505,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
505,000
تومان
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
505,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
505,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
505,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
505,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
505,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
505,000
تومان
14 آذر
جمعه
505,000
تومان
15 آذر
شنبه
505,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
505,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
505,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
505,000
تومان
ایران مارکوپولو
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
520,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
14 آذر
جمعه
520,000
تومان
15 آذر
شنبه
520,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
520,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسپادانا اصفهان

اعلام حریق
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
خدمات باربري
شبکه پخش فیلم
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
پارک کودک
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
اينترنت در لابی
سرویسبهداشتیفرنگی
صندوق امانات
رستوران
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
اینترنت در اتاق
كافی نت
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
پاركينگ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خدمات پزشكي
خدمات نگهداری کودک
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
پنجره
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
فكس
كافی شاپ
سیستم تهویه مطبوع
رستوران فضای باز
اینترنت با حجم محدود در لابی
اتاق چمدان
ماساژ
سیستم گرمایشی سرمایشی
رمپ جهت ویلچر معلولین
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
حوله
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
روم سرويس
تبديل ارز
دستگاه خودپرداز
آسانسور
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
کافی‌شاپ
دمپایی
پاركينگ
خدمات برای معلولین
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
کافی‌شاپ معمولی‌
تلفن در اتاق
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
خشکشویی
کافی شاپ
خدمات تور
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
سرویس فرنگی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
حمام

آدرس هتل اسپادانا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسپادانا اصفهان

(33 نظر)
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
رضایت نداشتم از هیچ نظری
بسیار خوب و مناسب.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
قابل قبول بود
نقاط ضعف:
رستوران اصلا خوب نبود نظافتش بسیار افتضاح بود
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
پارکینگ با ظرفیت محدود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی رو به پایین
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به زاینده رود و سی وسه پل
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ محدود است.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
دسترسی عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای خیابان و فضای هتل
نقاط قوت:
صبحانه کارکنان موقعیت مکانی تمیزی محیط
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نزدیکی به مراکز توریستی اصفهان کیفیت و تنوع قابل قبول صبحانه وجود تراس و امکان استفاده از تراس اتاقها
نقاط ضعف:
وضعیت پارکینگ هتل که واقعا آزاردهنده است ترافیک وحشتناک اطراف هتل به ویژه در ایام تعطیل تعطیلی رستوران هتل و سرویس ندادن به مسافران هتل به دلیل رزرو قبلی و انجام مراسم پذیرایی
نسبت به قیمت همه چیز خوبهاتاقها تمیز بود برخورد کارکنان هم عالى بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی.رستوران واقع خوب بود کیفیت صبحانه خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دکوراسیون اطاقها قدیمی بود
هتل بدی نیست . ای کاش زاینده رود زیبا آب داشت
به هیچ وجه خوب نبود ... میتونم این هتل رو در حد یه مهمانسرا تشبیه کنم تا هتل 3 ستاره
هتلی با موقعیت مکانی عالیو صبحانه مفصل :)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان موقعیت مکانی در دسترس اتاق های تمیز و فضای خوب
نقاط ضعف:
نداشتن ظرفیت کافی در پارکینگ
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز تاریخی و گردشگری چشم انداز سی و سه پل برای اتاقهای ۳ و ۴ تخته برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ صبحانه ضعیف در مقایسه با هتلهای مشابه
موقعیت مکانی و ویوی خوب. پرسنل مودب و محیطی ارامصبحانه در حد قیمت هتل خوب بود اما در اینده برای ارتقای هتل بهتره که متنوعتر بشه
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز تاریخی برخورد خوب کارکنان فضای مناسب اتاقها تمیز بودن سرویس واتاقها صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ومشکل پارک خودرو
نقاط قوت:
اتاق و سرویس بهداشتی تمیز تهویه و کرمایش اتاق مناسب ساکت و آرام
نقاط ضعف:
موکت اتاق نیاز به تعویض دارد سرویس بهداشتی نیاز به هواکش دارد تا رطوبت به داخل اتاق منتقل نشود.
نقاط قوت:
برخوردخوب وصمیمی پرسنل هتل ورستوران. کیفییت خوب غذای رستوران.
نقاط ضعف:
قیمت بالای غذاهای رستوران وکمبودجادرپارکینگ هتل.
نقاط قوت:
رستوران بسیار عالی. جزو بهترین ها در اصفهان
نقاط ضعف:
جای پارک سخت پیدا میشد
نقاط قوت:
همکاری بسیار خوب در رابطه با رزرو اتاق و تسویه حساب از طریق تلفن. رفتار خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
تلاش برای افزایش رتبه در سازمان هتل داران که در نهایت منجر به افزایش نرخ اتاق میشود.....
نقاط قوت:
تمیزی بسیار زیاد سرویس بهداشتی و حمام - تراس بسیار زیبا و کاربردی - رفتار محترم پرسنل - صبحانه خوب در حد هتل سه ستاره - موقعیت عالی مکانی یعنی اگر زاینده رود آب داشته باشه چشم اندازش بینظیره ، ۲ دقیقه ÷یاده تا سی و سه پل!! در مجموع عالی بود!
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و متین کارکنان هتل بویژه مسئول وقت رزرویشن- آقای آقایی
نقاط ضعف:
مشکل پارکینگ دارد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی
نقاط ضعف:
از لحاظ صبحانه یکمقدار ضعیف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسپادانا اصفهان

مهمانان هتل اسپادانا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسپادانا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسپادانا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسپادانا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسپادانا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.