هتل اصفهان اصفهان

اصفهان، خيابان مطهری، جنب بیمارستان شهید بهشتی
2.8
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل اصفهان اصفهان

هتل ۳ ستاره اصفهان با موقعیت ویژه بافاصله صدمتري از زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان واقع گردیده است. این هتل در سال ۱۳۵۶ تاسیس و مجددا در سال ۱۳۹۲ به طور کامل بازسازی شده است. هتل اصفهان در ۴ طبقه دارای ۷۵ اتاق مجهز، همواره پذیرای گروه‌های جهانگردی، سمینارها و همایش‌هاي دولتی و خصوصی بوده است و با امکانات عالی آسایش را برای مهمانان فراهم خواهد نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اصفهان اصفهان

اصفهان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
239,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
239,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
239,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
239,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
239,000
تومان
22 اسفند
جمعه
239,000
تومان
23 اسفند
شنبه
239,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
239,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
239,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
322,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
322,000
تومان
اصفهان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
22 اسفند
جمعه
550,000
تومان
23 اسفند
شنبه
550,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
ای‌گردش
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
اصفهان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
389,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
389,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
389,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
389,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
544,000
تومان
22 اسفند
جمعه
544,000
تومان
23 اسفند
شنبه
544,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
544,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
544,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
544,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
544,000
تومان
اصفهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
535,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
535,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
535,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
707,000
تومان
22 اسفند
جمعه
707,000
تومان
23 اسفند
شنبه
707,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
707,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
707,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
707,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
707,000
تومان
ای‌گردش
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
535,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
535,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
535,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
710,000
تومان
هتل یار
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
535,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
535,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
535,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
727,000
تومان
22 اسفند
جمعه
727,000
تومان
23 اسفند
شنبه
727,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
727,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
727,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
727,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
727,000
تومان
اصفهان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
661,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
661,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
661,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
661,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
661,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
864,000
تومان
22 اسفند
جمعه
864,000
تومان
23 اسفند
شنبه
864,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
864,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
864,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
864,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
864,000
تومان
هتل یار
661,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
661,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
661,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
661,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
661,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
884,000
تومان
22 اسفند
جمعه
884,000
تومان
23 اسفند
شنبه
884,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
884,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
884,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
884,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
884,000
تومان
ای‌گردش
661,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
661,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
661,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
661,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
661,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
864,000
تومان
اصفهان-سویت چهار نفره
سویت چهار نفره
هتل یار
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
770,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
770,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
770,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
770,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,020,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,020,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,020,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,020,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,020,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,020,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,020,000
تومان
اقامت 24
814,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
814,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
814,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
814,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
814,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,030,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,030,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,030,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,030,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,030,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,020,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,020,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اصفهان اصفهان

سالن کنفرانس
اينترنت در اتاق
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات خانه داری
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
آتلیه
ميز
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
پذیرش 24 ساعته
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار
آرايشگاه مردانه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رستوران
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن چند منظوره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
مسلط به زبان فرانسه
کرایه اتومبیل با راننده
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
کپسول آتشنشانی در راهرو
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
خدمات نگهداری کودک
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
آسانسور
پارکینگ
مبلمان
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
صندوق امانات
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در اتاق
یخچال
اینترنت در لابی
کافی شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
تلویزیون
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
اتاق عروس و داماد
رمپ جهت ویلچر معلولین
تلفن در اتاق
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
اطفای حریق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
اتاق بازی
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
ویلچر
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام

نظرات کاربران برای هتل اصفهان اصفهان

(26 نظر)
نقاط قوت:
اتاق تمیز و خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیارضعیف
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
امکانات و خدمات اتاق بسیار ضعیف بود سیستم گرمایشی خاموش بود
اتاقی که برای ما در نظر گرفته شده بود نزدیک اسانسور بود و صدای اسانسور ازاردهنده بود.
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح بود
سلام در نظر بگیرید شما قصد انتخاب یک هتل ۳ ستاره را دارید هتل قدبمی است اما تمیز است برخورد کارکنان خوب و سلف صبحانه اش نیز در حد خودش خوب بود اتاق خوب و تمیز بود از بابت پولی که پرداخت میکنید هتلی خوب را انتخاب میکنید به هر حال هتل ۳ ستاره است سفر من کاری بود و فقط شب را خوابیدم و صبح هتل را ترک کردم
نقاط قوت:
برخورد کارکنان خوب بود صبحانه هتل کافی و متنوع بود تمیزی رستوران عالی تمیزی ملحفه ها عالی داشتن چایساز و اب معدنی سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق ها تمیز نبودن کف اتاق
تحویل اتاق ضعیف بوده و در ابتدا اتاق نا مرتب به مهمان بنده تحویل داده بودند.
در حد متوسط بود ولی به نسبت قمت خوب نبود.چند نقطه ضعف هم داشت 1-بزرگترین عیب کولر مشترک بود که خیلی اذیت شدیم 2-نداشتن پارکینگ هم خیلی مشکل ساز بود.باید شبا زودی بیاییم لااقل تو کوچه جای پارک گیرمون بیاد 3-صبحانه تکراری و یکنواخت.تنوع زیاد داشت ولی هر روز همینا بود 4-یه یخچال هم داشت که شب تا صبح نمیشد از سروصدا بخوابیم البته تمیزیش بد نبود و برخورد پرسنل هم خوب بود
یک شب اقامت داشتم رفتار متوسط بهداشت خوب صبحانه ضعیف. هتل قدیمی بود. پارکینگ ندارد .
همه چیز خیلی خوب بود تنها مشکل نبود پارکینگ هتل است.
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان، اصلا هتل نبود. تلويزيون و تلفن اتاق خراب بود و كار نكرد! برخورد پرسنل متوسط بود. صبحانه داغون و بايد منتظر ميشديم تا ميزها خالي بشه. تايم صبحانه خيلي كم بود ٧-٩ ! ضمنا واسه شارژ كردن همون چندرقم صبحانه هم بايد كلي معطل ميشديم. سرويس فقط فرنگ داشت و سرويس ايراني داخل سالن هم عين توراهيا كثيف و غيربهداشيتي بود. يخچال اتاق بو ميداد و خراب بود. با توجه به اين موارد قيمتش خيلي بالا بود. تنها نكته مثبتش اين بود كه دسترسي هتل خوب بود. ما چندين هتل ٣ ستاره رفتيم اين يه رقمش رو نديده بوديم. اصلا پيشنهاد نميكنم.
اعلام نارضایتی از این هتل.
متوسط، عدم ظرفیت کامل پارکینگ که سواری شخصی را باید در یک مدرسه داخل کوچه مقابل هتل پارکنید این موضوع باعث خسارت به ماشین من گردید!!
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی تمیزی برخورد عالیه پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ خیلی کثیف و نمای قدیمی
اتاق های جنوبی صدای پمپ میومد. اما برخورد پرسنل خوب بود. نداشتن پارکینگ یک نقص بزرگ برای هتلی است که در مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. اتاقها مورچه داشت
برخورد خوب پرسنل پوشش دهنده نواقص هتل
دربهای اتاق درب معمولی بود و کوچکترین صدا از داخل راهرو داخل میومد.روز اول من با صدای ناشی از تعمیرات به شدت از خواب پریدم.اما با اینکه پارکینگ نداشت اما کمال همکاری رو برای پارک کردن انجام دادند.
معمولی و ظهر ها غالبا در مدت اقامت ما بدون آب گرم
هتل جهت اقامت كاملا معمولي است
نقاط قوت:
برخورد مسولان و نظافت اتاق ، عالی .
نقاط ضعف:
نه داشتن پارکینگ به تعداد اتاق های هتل ( پارکینگ با ظرفیت ۵ ماشین پشت سرهم )
نقاط قوت:
برخورد عالی و مهمان نوازی و احترام پرسنل پذیرش هتل
نقاط ضعف:
نکات بهداشتی به درستی رعایت نشده بود. ملافه های تخت تمیز نبودند و بوی عرق و کثیفی میدادند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسيار خوب و محترمانه بود. سپاسگزارم.
نقاط ضعف:
نديدم. همچيز خوب بود.
سبک هتل قدیمی است.این هتل از نظر قیمت و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. از پرسنل پذیرش خیلی راضی بودم ,واقعا برخورد مناسبی داشتند .اینترنت رایگان بود اما متاسانه ضعیف بود
در کل هتل متوسط بود
هتل در حد متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اصفهان اصفهان

مهمانان هتل اصفهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اصفهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اصفهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اصفهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اصفهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.