هتل اصفهان اصفهان

اصفهان، خيابان مطهری، جنب بیمارستان شهید بهشتی
2.8
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی هتل اصفهان اصفهان

هتل ۳ ستاره اصفهان با موقعیت ویژه بافاصله صدمتري از زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان واقع گردیده است. این هتل در سال ۱۳۵۶ تاسیس و مجددا در سال ۱۳۹۲ به طور کامل بازسازی شده است. هتل اصفهان در ۴ طبقه دارای ۷۵ اتاق مجهز، همواره پذیرای گروه‌های جهانگردی، سمینارها و همایش‌هاي دولتی و خصوصی بوده است و با امکانات عالی آسایش را برای مهمانان فراهم خواهد نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اصفهان اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,030,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,030,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,030,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,030,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,030,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,030,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,030,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,040,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,040,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,040,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,040,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,040,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,040,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,040,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,040,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل(به هم چسبیده)
هتل یار
1,292,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,292,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,292,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,292,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,292,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,292,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,292,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,292,000 تومان
دو تخته تویین(ازهم جدا)
هتل یار
1,292,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,292,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,292,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,292,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,292,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,292,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,292,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,292,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,339,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,339,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,339,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,339,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,339,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,339,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,339,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,339,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,339,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,339,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,339,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,339,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,352,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,352,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,352,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,352,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,352,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,352,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,352,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,352,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,352,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,352,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,352,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,352,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,382,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,382,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,382,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,382,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,382,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,382,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,382,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,382,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,382,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,382,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
1,742,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,742,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,742,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,742,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,742,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,742,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,742,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,742,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,772,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,772,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,772,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,772,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,772,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,772,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,772,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,772,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,772,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,772,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,772,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,772,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,792,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,792,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,792,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,792,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,792,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,792,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,792,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,792,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,792,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,792,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,792,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,792,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,862,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,862,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,862,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,862,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,862,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,862,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,862,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,862,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,862,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,862,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,862,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,862,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
2,209,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,209,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,209,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,209,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,209,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,209,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,209,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,209,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,209,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,209,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,209,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,209,000 تومان
چهار تخته
هتل یار
2,228,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,228,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,228,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,228,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,228,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,228,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,228,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,228,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,228,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,228,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,228,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,228,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,228,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,228,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,228,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,228,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,228,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,228,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,228,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,228,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
2,341,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,341,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,341,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,341,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,341,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,341,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,341,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,341,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,341,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,341,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,341,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,341,000 تومان
سویت چهار تخته
هتل یار
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,450,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,450,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,450,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,450,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,450,000 تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
2,460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,460,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,460,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,460,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,460,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,460,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,460,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,460,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,460,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,460,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,460,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,460,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,480,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,480,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,480,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,480,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,480,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,480,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,480,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,480,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,480,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,480,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,480,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,618,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,618,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,618,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,618,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,618,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,618,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,618,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,618,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,618,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,618,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,618,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,618,000 تومان

امکانات اتاق های هتل اصفهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
كافی شاپ
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
سالن چند منظوره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل اصفهان اصفهان

(21 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی به شهر
نقاط ضعف:
دسترسی به شهر
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مناطق دیدنی، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به مناطق دیدنی، برخورد خوب کارکنان
نقاط قوت:
نزدیکی به مکان های دیدنی
نقاط ضعف:
نزدیکی به مکان های دیدنی
نقاط قوت:
تخت راحت
نقاط ضعف:
تخت راحت
قیمت بالا به تست خدمات و امکانات صبحانه در حد سه ستاره نبود
سرو صدایی که اذیت کننده بود وکسی رسیدگی نمیکرد مشکل پارکینگ صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
تمیزی رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تمیزی رفتار خوب پرسنل
اتاقی که برای ما در نظر گرفته شده بود نزدیک اسانسور بود و صدای اسانسور ازاردهنده بود.
سلام در نظر بگیرید شما قصد انتخاب یک هتل ۳ ستاره را دارید هتل قدبمی است اما تمیز است برخورد کارکنان خوب و سلف صبحانه اش نیز در حد خودش خوب بود اتاق خوب و تمیز بود از بابت پولی که پرداخت میکنید هتلی خوب را انتخاب میکنید به هر حال هتل ۳ ستاره است سفر من کاری بود و فقط شب را خوابیدم و صبح هتل را ترک کردم
تحویل اتاق ضعیف بوده و در ابتدا اتاق نا مرتب به مهمان بنده تحویل داده بودند.
همه چیز خیلی خوب بود تنها مشکل نبود پارکینگ هتل است.
اعلام نارضایتی از این هتل.
متوسط، عدم ظرفیت کامل پارکینگ که سواری شخصی را باید در یک مدرسه داخل کوچه مقابل هتل پارکنید این موضوع باعث خسارت به ماشین من گردید!!
اتاق های جنوبی صدای پمپ میومد. اما برخورد پرسنل خوب بود. نداشتن پارکینگ یک نقص بزرگ برای هتلی است که در مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. اتاقها مورچه داشت
برخورد خوب پرسنل پوشش دهنده نواقص هتل
دربهای اتاق درب معمولی بود و کوچکترین صدا از داخل راهرو داخل میومد.روز اول من با صدای ناشی از تعمیرات به شدت از خواب پریدم.اما با اینکه پارکینگ نداشت اما کمال همکاری رو برای پارک کردن انجام دادند.
معمولی و ظهر ها غالبا در مدت اقامت ما بدون آب گرم
هتل جهت اقامت كاملا معمولي است
سبک هتل قدیمی است.این هتل از نظر قیمت و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. از پرسنل پذیرش خیلی راضی بودم ,واقعا برخورد مناسبی داشتند .اینترنت رایگان بود اما متاسانه ضعیف بود
در کل هتل متوسط بود
هتل در حد متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اصفهان اصفهان

مهمانان هتل اصفهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اصفهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اصفهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اصفهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اصفهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.