هتل اصفهان اصفهان

اصفهان، خيابان مطهری، جنب بیمارستان شهید بهشتی
2.8
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل اصفهان اصفهان

هتل ۳ ستاره اصفهان با موقعیت ویژه بافاصله صدمتري از زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان واقع گردیده است. این هتل در سال ۱۳۵۶ تاسیس و مجددا در سال ۱۳۹۲ به طور کامل بازسازی شده است. هتل اصفهان در ۴ طبقه دارای ۷۵ اتاق مجهز، همواره پذیرای گروه‌های جهانگردی، سمینارها و همایش‌هاي دولتی و خصوصی بوده است و با امکانات عالی آسایش را برای مهمانان فراهم خواهد نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اصفهان اصفهان

اصفهان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
249,000
تومان
4 تیر
جمعه
249,000
تومان
5 تیر
شنبه
249,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
249,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
249,000
تومان
11 تیر
جمعه
249,000
تومان
12 تیر
شنبه
249,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
251,000
تومان
4 تیر
جمعه
251,000
تومان
5 تیر
شنبه
251,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
251,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
251,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
251,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
251,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
251,000
تومان
11 تیر
جمعه
251,000
تومان
12 تیر
شنبه
251,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
251,000
تومان
اصفهان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
4 تیر
جمعه
385,000
تومان
5 تیر
شنبه
385,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
385,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
385,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
385,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
11 تیر
جمعه
385,000
تومان
12 تیر
شنبه
385,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
ای‌گردش
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
409,000
تومان
4 تیر
جمعه
409,000
تومان
5 تیر
شنبه
409,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
409,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
409,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
409,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
409,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
409,000
تومان
11 تیر
جمعه
409,000
تومان
12 تیر
شنبه
409,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
409,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
4 تیر
جمعه
420,000
تومان
5 تیر
شنبه
420,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
11 تیر
جمعه
420,000
تومان
12 تیر
شنبه
420,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
اصفهان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
4 تیر
جمعه
420,000
تومان
5 تیر
شنبه
420,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
11 تیر
جمعه
420,000
تومان
12 تیر
شنبه
420,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
اصفهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
503,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
503,000
تومان
4 تیر
جمعه
503,000
تومان
5 تیر
شنبه
503,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
503,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
503,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
503,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
503,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
503,000
تومان
11 تیر
جمعه
503,000
تومان
12 تیر
شنبه
503,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
503,000
تومان
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
545,000
تومان
4 تیر
جمعه
545,000
تومان
5 تیر
شنبه
545,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
545,000
تومان
11 تیر
جمعه
545,000
تومان
12 تیر
شنبه
545,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
559,000
تومان
4 تیر
جمعه
559,000
تومان
5 تیر
شنبه
559,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
559,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
559,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
559,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
559,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
559,000
تومان
11 تیر
جمعه
559,000
تومان
12 تیر
شنبه
559,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
559,000
تومان
اصفهان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
4 تیر
جمعه
620,000
تومان
5 تیر
شنبه
620,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
620,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
11 تیر
جمعه
620,000
تومان
12 تیر
شنبه
620,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
هتل یار
671,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
671,000
تومان
4 تیر
جمعه
671,000
تومان
5 تیر
شنبه
671,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
671,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
671,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
671,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
671,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
671,000
تومان
11 تیر
جمعه
671,000
تومان
12 تیر
شنبه
671,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
671,000
تومان
ای‌گردش
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
709,000
تومان
4 تیر
جمعه
709,000
تومان
5 تیر
شنبه
709,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
709,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
709,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
709,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
709,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
709,000
تومان
11 تیر
جمعه
709,000
تومان
12 تیر
شنبه
709,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
709,000
تومان
اصفهان-سویت چهار نفره
سویت چهار نفره
اقامت 24
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
745,000
تومان
4 تیر
جمعه
745,000
تومان
5 تیر
شنبه
745,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
745,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
745,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
745,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
745,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
745,000
تومان
11 تیر
جمعه
745,000
تومان
12 تیر
شنبه
745,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
745,000
تومان
هتل یار
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
804,000
تومان
4 تیر
جمعه
804,000
تومان
5 تیر
شنبه
804,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
804,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
804,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
804,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
804,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
804,000
تومان
11 تیر
جمعه
804,000
تومان
12 تیر
شنبه
804,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
804,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اصفهان اصفهان

سالن کنفرانس
اينترنت در اتاق
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات خانه داری
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
آتلیه
ميز
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
پذیرش 24 ساعته
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار
آرايشگاه مردانه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رستوران
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن چند منظوره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
مسلط به زبان فرانسه
کرایه اتومبیل با راننده
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
کپسول آتشنشانی در راهرو
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
خدمات نگهداری کودک
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
آسانسور
پارکینگ
مبلمان
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
صندوق امانات
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در اتاق
یخچال
اینترنت در لابی
کافی شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
تلویزیون
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
اتاق عروس و داماد
رمپ جهت ویلچر معلولین
تلفن در اتاق
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
اطفای حریق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
اتاق بازی
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
ویلچر
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام

نظرات کاربران برای هتل اصفهان اصفهان

(23 نظر)
نقاط قوت:
اتاق تمیز و خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیارضعیف
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
امکانات و خدمات اتاق بسیار ضعیف بود سیستم گرمایشی خاموش بود
اتاقی که برای ما در نظر گرفته شده بود نزدیک اسانسور بود و صدای اسانسور ازاردهنده بود.
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح بود
سلام در نظر بگیرید شما قصد انتخاب یک هتل ۳ ستاره را دارید هتل قدبمی است اما تمیز است برخورد کارکنان خوب و سلف صبحانه اش نیز در حد خودش خوب بود اتاق خوب و تمیز بود از بابت پولی که پرداخت میکنید هتلی خوب را انتخاب میکنید به هر حال هتل ۳ ستاره است سفر من کاری بود و فقط شب را خوابیدم و صبح هتل را ترک کردم
نقاط قوت:
برخورد کارکنان خوب بود صبحانه هتل کافی و متنوع بود تمیزی رستوران عالی تمیزی ملحفه ها عالی داشتن چایساز و اب معدنی سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق ها تمیز نبودن کف اتاق
تحویل اتاق ضعیف بوده و در ابتدا اتاق نا مرتب به مهمان بنده تحویل داده بودند.
همه چیز خیلی خوب بود تنها مشکل نبود پارکینگ هتل است.
اعلام نارضایتی از این هتل.
متوسط، عدم ظرفیت کامل پارکینگ که سواری شخصی را باید در یک مدرسه داخل کوچه مقابل هتل پارکنید این موضوع باعث خسارت به ماشین من گردید!!
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی تمیزی برخورد عالیه پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ خیلی کثیف و نمای قدیمی
اتاق های جنوبی صدای پمپ میومد. اما برخورد پرسنل خوب بود. نداشتن پارکینگ یک نقص بزرگ برای هتلی است که در مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. اتاقها مورچه داشت
برخورد خوب پرسنل پوشش دهنده نواقص هتل
دربهای اتاق درب معمولی بود و کوچکترین صدا از داخل راهرو داخل میومد.روز اول من با صدای ناشی از تعمیرات به شدت از خواب پریدم.اما با اینکه پارکینگ نداشت اما کمال همکاری رو برای پارک کردن انجام دادند.
معمولی و ظهر ها غالبا در مدت اقامت ما بدون آب گرم
هتل جهت اقامت كاملا معمولي است
نقاط قوت:
برخورد مسولان و نظافت اتاق ، عالی .
نقاط ضعف:
نه داشتن پارکینگ به تعداد اتاق های هتل ( پارکینگ با ظرفیت ۵ ماشین پشت سرهم )
نقاط قوت:
برخورد عالی و مهمان نوازی و احترام پرسنل پذیرش هتل
نقاط ضعف:
نکات بهداشتی به درستی رعایت نشده بود. ملافه های تخت تمیز نبودند و بوی عرق و کثیفی میدادند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسيار خوب و محترمانه بود. سپاسگزارم.
نقاط ضعف:
نديدم. همچيز خوب بود.
سبک هتل قدیمی است.این هتل از نظر قیمت و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. از پرسنل پذیرش خیلی راضی بودم ,واقعا برخورد مناسبی داشتند .اینترنت رایگان بود اما متاسانه ضعیف بود
در کل هتل متوسط بود
هتل در حد متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اصفهان اصفهان

مهمانان هتل اصفهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اصفهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اصفهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اصفهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اصفهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.