هتل اصفهان اصفهان

اصفهان، خيابان مطهری، جنب بیمارستان شهید بهشتی
2.8
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل اصفهان اصفهان

هتل ۳ ستاره اصفهان با موقعیت ویژه بافاصله صدمتري از زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان واقع گردیده است. این هتل در سال ۱۳۵۶ تاسیس و مجددا در سال ۱۳۹۲ به طور کامل بازسازی شده است. هتل اصفهان در ۴ طبقه دارای ۷۵ اتاق مجهز، همواره پذیرای گروه‌های جهانگردی، سمینارها و همایش‌هاي دولتی و خصوصی بوده است و با امکانات عالی آسایش را برای مهمانان فراهم خواهد نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اصفهان اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
225,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
225,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
225,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
225,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
225,000
تومان
8 بهمن
جمعه
225,000
تومان
9 بهمن
شنبه
225,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
225,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
225,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
225,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
دو تخته دبل(به هم چسبیده)
هتل یار
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
8 بهمن
جمعه
385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
دو تخته تویین(ازهم جدا)
هتل یار
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
8 بهمن
جمعه
385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
492,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
492,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
492,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
8 بهمن
جمعه
492,000
تومان
9 بهمن
شنبه
492,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
492,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
492,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
492,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
492,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
492,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
8 بهمن
جمعه
492,000
تومان
9 بهمن
شنبه
492,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
492,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
492,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
سه تخته
هتل یار
502,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
502,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
502,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
502,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
502,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
502,000
تومان
8 بهمن
جمعه
502,000
تومان
9 بهمن
شنبه
502,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
502,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
502,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
502,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
502,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
615,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
615,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
615,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
8 بهمن
جمعه
615,000
تومان
9 بهمن
شنبه
615,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
615,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
615,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
615,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
615,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
615,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
615,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
8 بهمن
جمعه
615,000
تومان
9 بهمن
شنبه
615,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
615,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
615,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
615,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
8 بهمن
جمعه
620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
728,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
728,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
728,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
728,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
728,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
728,000
تومان
8 بهمن
جمعه
728,000
تومان
9 بهمن
شنبه
728,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
728,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
728,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
728,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
728,000
تومان
سویت چهار نفره
اقامت 24
728,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
728,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
728,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
728,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
728,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
728,000
تومان
8 بهمن
جمعه
728,000
تومان
9 بهمن
شنبه
728,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
728,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
728,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
728,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
728,000
تومان
سویت 4تخته
هتل یار
745,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
745,000
تومان
8 بهمن
جمعه
745,000
تومان
9 بهمن
شنبه
745,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اصفهان اصفهان

سالن کنفرانس
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
كتابخانه
مسلط به زبان انگليسی
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
ميز
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
سالن كنفرانس
آتلیه
مینی بار رایگان
آرايشگاه مردانه
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
کرایه اتومبیل با راننده
سالن چند منظوره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات باربري
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
مینی بار
کافی نت
آسانسور
اعلام حریق
اینترنت در اتاق
مبلمان
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
یخچال
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
صندوق امانات
تلویزیون
اتاق عروس و داماد
سرویس فرنگی
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ 24 ساعته
دستگاه خودپرداز
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
خدمات برای معلولین
کافی شاپ
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
اتاق بازی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
اطفای حریق
ویلچر
رمپ جهت ویلچر معلولین
خدمات تور
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
رستوران ایرانی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
حمام

نظرات کاربران برای هتل اصفهان اصفهان

(27 نظر)
نقاط قوت:
یرخورد پرسنل مناسب بود
نقاط ضعف:
نظافت اتاق اصلا خوب نبود سقف اتاق نیاز به تعمیر داشت فشار آب پایین بود صبحانه هم ضعیف بود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
تخت بد بو و کثیف يخچال خاموش
نقاط قوت:
در کل هتلی بسیار تمیز برخورد پرسنل مناسب ملافه ها و تخت بسیار تمیز سرویس بهداشتی ضد عفونی شده پیشنهاد می شود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان ، اطاق خوب و زیبا ، محیط دنج و بی سر و صدا ، دسترسی مناسب به سی و سه پل و سایر نقاط
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان ، اطاق خوب و زیبا ، محیط دنج و بی سر و صدا ، دسترسی مناسب به سی و سه پل و سایر نقاط
اگر به دنبال لابی آنچنانی و زرق و برق هستید اینجا نروید ولی اگر دنبال اطاق با فضای مناسب و دل پذیر و جای آرام و بی سر و صدا هستید این هتل را انتخاب بکنید ، انتخاب بعدی من باز همین هتل خواهد بود.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل دوستانه و محترمانه بود.
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی تمیز و ضدعفونی نشده بود دوتا لامپ سوخته داشت تشک تخت کثیف بود سجاده داخل اتاق نبود صبحانه آماده نبود و تنوع نداشت.
نقاط قوت:
اتاق تمیز و خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیارضعیف
اتاقی که برای ما در نظر گرفته شده بود نزدیک اسانسور بود و صدای اسانسور ازاردهنده بود.
سلام در نظر بگیرید شما قصد انتخاب یک هتل ۳ ستاره را دارید هتل قدبمی است اما تمیز است برخورد کارکنان خوب و سلف صبحانه اش نیز در حد خودش خوب بود اتاق خوب و تمیز بود از بابت پولی که پرداخت میکنید هتلی خوب را انتخاب میکنید به هر حال هتل ۳ ستاره است سفر من کاری بود و فقط شب را خوابیدم و صبح هتل را ترک کردم
نقاط قوت:
برخورد کارکنان خوب بود صبحانه هتل کافی و متنوع بود تمیزی رستوران عالی تمیزی ملحفه ها عالی داشتن چایساز و اب معدنی سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق ها تمیز نبودن کف اتاق
تحویل اتاق ضعیف بوده و در ابتدا اتاق نا مرتب به مهمان بنده تحویل داده بودند.
همه چیز خیلی خوب بود تنها مشکل نبود پارکینگ هتل است.
اعلام نارضایتی از این هتل.
متوسط، عدم ظرفیت کامل پارکینگ که سواری شخصی را باید در یک مدرسه داخل کوچه مقابل هتل پارکنید این موضوع باعث خسارت به ماشین من گردید!!
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی تمیزی برخورد عالیه پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ خیلی کثیف و نمای قدیمی
اتاق های جنوبی صدای پمپ میومد. اما برخورد پرسنل خوب بود. نداشتن پارکینگ یک نقص بزرگ برای هتلی است که در مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. اتاقها مورچه داشت
برخورد خوب پرسنل پوشش دهنده نواقص هتل
دربهای اتاق درب معمولی بود و کوچکترین صدا از داخل راهرو داخل میومد.روز اول من با صدای ناشی از تعمیرات به شدت از خواب پریدم.اما با اینکه پارکینگ نداشت اما کمال همکاری رو برای پارک کردن انجام دادند.
معمولی و ظهر ها غالبا در مدت اقامت ما بدون آب گرم
هتل جهت اقامت كاملا معمولي است
نقاط قوت:
برخورد مسولان و نظافت اتاق ، عالی .
نقاط ضعف:
نه داشتن پارکینگ به تعداد اتاق های هتل ( پارکینگ با ظرفیت ۵ ماشین پشت سرهم )
نقاط قوت:
برخورد عالی و مهمان نوازی و احترام پرسنل پذیرش هتل
نقاط ضعف:
نکات بهداشتی به درستی رعایت نشده بود. ملافه های تخت تمیز نبودند و بوی عرق و کثیفی میدادند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسيار خوب و محترمانه بود. سپاسگزارم.
نقاط ضعف:
نديدم. همچيز خوب بود.
سبک هتل قدیمی است.این هتل از نظر قیمت و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. از پرسنل پذیرش خیلی راضی بودم ,واقعا برخورد مناسبی داشتند .اینترنت رایگان بود اما متاسانه ضعیف بود
در کل هتل متوسط بود
هتل در حد متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اصفهان اصفهان

مهمانان هتل اصفهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اصفهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اصفهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اصفهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اصفهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.