هتل اصفهان اصفهان

اصفهان، خيابان مطهری، جنب بیمارستان شهید بهشتی
2.8
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل اصفهان اصفهان

هتل ۳ ستاره اصفهان با موقعیت ویژه بافاصله صدمتري از زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان واقع گردیده است. این هتل در سال ۱۳۵۶ تاسیس و مجددا در سال ۱۳۹۲ به طور کامل بازسازی شده است. هتل اصفهان در ۴ طبقه دارای ۷۵ اتاق مجهز، همواره پذیرای گروه‌های جهانگردی، سمینارها و همایش‌هاي دولتی و خصوصی بوده است و با امکانات عالی آسایش را برای مهمانان فراهم خواهد نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اصفهان اصفهان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
اتاق دو تخته (بازسازی شده)
ایران هتل آنلاین
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
دو تخته دبل(به هم چسبیده)
هتل یار
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
625,000
تومان
22 مرداد
شنبه
625,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
625,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
28 مرداد
جمعه
625,000
تومان
29 مرداد
شنبه
625,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
دو تخته تویین(ازهم جدا)
هتل یار
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
625,000
تومان
22 مرداد
شنبه
625,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
625,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
28 مرداد
جمعه
625,000
تومان
29 مرداد
شنبه
625,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
655,000
تومان
22 مرداد
شنبه
655,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
655,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
655,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
655,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
655,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
655,000
تومان
28 مرداد
جمعه
655,000
تومان
29 مرداد
شنبه
655,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
655,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
655,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
798,000
تومان
22 مرداد
شنبه
798,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
798,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
798,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
798,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
798,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
798,000
تومان
28 مرداد
جمعه
798,000
تومان
29 مرداد
شنبه
798,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
798,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
798,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
800,000
تومان
22 مرداد
شنبه
800,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
800,000
تومان
29 مرداد
شنبه
800,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
800,000
تومان
22 مرداد
شنبه
800,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
800,000
تومان
29 مرداد
شنبه
800,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
سه تخته
هتل یار
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
820,000
تومان
22 مرداد
شنبه
820,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
28 مرداد
جمعه
820,000
تومان
29 مرداد
شنبه
820,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,043,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,043,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,043,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,043,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,043,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,043,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,193,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,193,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,193,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,193,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,193,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,193,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,193,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,193,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,193,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,193,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,193,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,193,000
تومان
اتاق کانکت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,193,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,193,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,193,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,193,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,193,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,193,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,193,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,193,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,193,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,193,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,193,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,193,000
تومان
سویت چهار نفره
اقامت 24
1,193,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,193,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,193,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,193,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,193,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,193,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,193,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,193,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,193,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,193,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,193,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,193,000
تومان
سویت 4تخته
هتل یار
1,219,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,219,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,219,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,219,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,219,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,219,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,219,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,219,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,219,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,219,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,219,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,219,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اصفهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
كافی شاپ
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
سالن چند منظوره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل اصفهان اصفهان

(44 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
صبحانه مختصر می‌باشد و مجددا شارژ نمیشود اتاقها نیاز به تمیزکاری اساسی دارند با وجود اعلام برای مرتب کردن اتاق این کار انجام نشد نداشتن سشوار در اتاق
نقاط قوت:
نگهبان کوچه
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاااااح کثیفی میزهای صبحانه شارژ نکردن مواد غذایی صبحانه بهداشت فوق العاده ضعیف نظافت اتاق ها و راهرو ضعیف فرسودگی اتاق ها و وسایل خرابی درها مینی بار، مسواک، سشوار، اباژور، تلفن نداره کولر قابل تنظیم نیست روشنایی کم خیلی نقاط ضعف های دیگه هست که یادم نیست! درکل فاجعه بود! هزینه هتل سه ستاره رو دادیم به یه مسافرخونه ی افتضاح! حیف ۱ ستاره…
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
پارکینگ نداره پرسنل بدقول و بی مسئولیت صبحانه افتضاااااح بهداشت فوق العاده ضعیف نظافت اتاق ها و راهرو ضعیف فرسودگی اتاق ها و وسایل خرابی درها مینی بار، مسواک، سشوار، اباژور، تلفن نداره کولر قابل تنظیم نیست روشنایی کم فک میکنم خیلی نقاط ضعف های دیگه هست که یادم نیست! درکل فاجعه بود! هزینه هتل سه ستاره رو دادیم به یه مسافرخونه ی افتضاح! تو چادر میموندیم بهتر بود :)
نقاط قوت:
افتضاح ترین هتلی که تا حالا رفته بودم
نقاط ضعف:
افتضاح کثیف پر از سوسک عدم نظافت انگار ۲۰ سال بود کسی تو اتاقاش نبوده بیشتر مسافر خونه بود تا هتل
نقاط قوت:
حراست و‌نگهبان کوچه هتل
نقاط ضعف:
خرابی سیستم تهویه؛خرابی درب اتاق؛کثیفی اتاق و تخت خواب به معنای واقعی افتضاح؛یک نمونه صبحانه؛سروصدا و بی نظمی هتل؛خرابی شیرآلات… شگفت انگیز بابت داشتن ۳ ستاره… درواقع تک ستاره هم نیست.پیشنهاد نمیکنم…
نقاط قوت:
نزدیک بودن به زاینده رود و نقش جهان و سی و سه پل صبحانه خوب بود رفتار پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
بهداشت ضعیف _دستشویی هواکش نداشت_دمپایی دستشویی جداگانه نبود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح توالت شکسته بود کلید برق افتاده بود
نقاط قوت:
تمیزی لحاف و تشک
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ جولان سوسک در همه جا
نقاط قوت:
نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
همه چیز خیلی بد بود تمیزی اتاقها افتضاح بود حتی مایع دستشویی هم نداشت .
نقاط قوت:
+ برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
جاى پاركينگ براى ماشين خيلى كم هست داخل اتاق ها سوسك زياد داشت ونظافت خوب نبود صبحانه اصلا شارژ نميشد بعد از اتمام
نقاط قوت:
تمیزی رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تمیزی رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
رفتـار خوب پرسنل هتل٫ اتـاق خوب نسبت به هزیـنه متوسـط٫موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
دیدن سوسک هر چند کوچـیک در سرویس بهداشتی البتـه مشخص بود تحت تاثیر سم پاشـی، غیر نرمال حرکت میکرد.
نقاط قوت:
۱.پرسنل و نحوه برخورد با مسافر عالی ۲.کیفیت صبحانه مناسب ۳.در مقایسه با سایر هتلها قیمت اتاقها بسیار مناسب است . ۵.مجاورت با داروخانه شبانه روزی ۶.
نقاط ضعف:
۱.تحویل اتاق به مسافر با دو ساعت تاخیر در ساعت ۱۶ ۳.عدم وجود پارکینگ مناسب ۲.درب آسانسور همکف در موقعیت دید مناسب نیست و باعث میشود مسافران فکر کنند که هتل آسانسور ندارد . ۴.شارژ نامناسب صبحانه بعد از ساعت ۸.۳۰ درصورتی که وقت صبحانه تا ۹.۳۰ قید شده است.
نقاط قوت:
نکته مثبتی ندارن.
نقاط ضعف:
نظافت افتضاح. اتاق ها بو میده. یه دستمال کاغذی تو اتاق ندارن. تلفن نداره که زنگ بزنیم اگه چیزی خواستیم بهشون بگیم باید تا پایین بریم خواهش کنیم بیارن که بازم نیاوردن. دمپاییاشون ته اتاقه باید با کفش بری تا ته اتاق تا دمپاییارو برداری چون کف اتاق هم پر خاکه. کیفیت صبحانه افتضاح. مسواک و حوله و دستمال و هیچی نداره. در عوض پول خوب میگیرن. خونه بمونید سنگین ترید
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب دسترسی خوب به شهر برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تشک ها قدیمی و غیر راحت است تعداد پرسنل نظافت کم است نا منظم بودن سرو صبحانه صبحانه کم است پنجره ها قدیمی همه صداها از اتاق های دیگر می آمد
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود
نقاط ضعف:
از همه نظر عالی بود
واقعا از هر لحاظ عالی بود
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان ونزدیکی به جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان ونزدیکی به جاهای دیدنی
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
تخت بد بو و کثیف يخچال خاموش
نقاط قوت:
یرخورد پرسنل مناسب بود
نقاط ضعف:
نظافت اتاق اصلا خوب نبود سقف اتاق نیاز به تعمیر داشت فشار آب پایین بود صبحانه هم ضعیف بود
نقاط قوت:
در کل هتلی بسیار تمیز برخورد پرسنل مناسب ملافه ها و تخت بسیار تمیز سرویس بهداشتی ضد عفونی شده پیشنهاد می شود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب
نقاط قوت:
اتاق تمیز و خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیارضعیف
اتاقی که برای ما در نظر گرفته شده بود نزدیک اسانسور بود و صدای اسانسور ازاردهنده بود.
سلام در نظر بگیرید شما قصد انتخاب یک هتل ۳ ستاره را دارید هتل قدبمی است اما تمیز است برخورد کارکنان خوب و سلف صبحانه اش نیز در حد خودش خوب بود اتاق خوب و تمیز بود از بابت پولی که پرداخت میکنید هتلی خوب را انتخاب میکنید به هر حال هتل ۳ ستاره است سفر من کاری بود و فقط شب را خوابیدم و صبح هتل را ترک کردم
نقاط قوت:
برخورد کارکنان خوب بود صبحانه هتل کافی و متنوع بود تمیزی رستوران عالی تمیزی ملحفه ها عالی داشتن چایساز و اب معدنی سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق ها تمیز نبودن کف اتاق
تحویل اتاق ضعیف بوده و در ابتدا اتاق نا مرتب به مهمان بنده تحویل داده بودند.
همه چیز خیلی خوب بود تنها مشکل نبود پارکینگ هتل است.
اعلام نارضایتی از این هتل.
متوسط، عدم ظرفیت کامل پارکینگ که سواری شخصی را باید در یک مدرسه داخل کوچه مقابل هتل پارکنید این موضوع باعث خسارت به ماشین من گردید!!
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی تمیزی برخورد عالیه پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ خیلی کثیف و نمای قدیمی
اتاق های جنوبی صدای پمپ میومد. اما برخورد پرسنل خوب بود. نداشتن پارکینگ یک نقص بزرگ برای هتلی است که در مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. اتاقها مورچه داشت
برخورد خوب پرسنل پوشش دهنده نواقص هتل
دربهای اتاق درب معمولی بود و کوچکترین صدا از داخل راهرو داخل میومد.روز اول من با صدای ناشی از تعمیرات به شدت از خواب پریدم.اما با اینکه پارکینگ نداشت اما کمال همکاری رو برای پارک کردن انجام دادند.
معمولی و ظهر ها غالبا در مدت اقامت ما بدون آب گرم
هتل جهت اقامت كاملا معمولي است
نقاط قوت:
برخورد مسولان و نظافت اتاق ، عالی .
نقاط ضعف:
نه داشتن پارکینگ به تعداد اتاق های هتل ( پارکینگ با ظرفیت ۵ ماشین پشت سرهم )
نقاط قوت:
برخورد عالی و مهمان نوازی و احترام پرسنل پذیرش هتل
نقاط ضعف:
نکات بهداشتی به درستی رعایت نشده بود. ملافه های تخت تمیز نبودند و بوی عرق و کثیفی میدادند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسيار خوب و محترمانه بود. سپاسگزارم.
نقاط ضعف:
نديدم. همچيز خوب بود.
سبک هتل قدیمی است.این هتل از نظر قیمت و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. از پرسنل پذیرش خیلی راضی بودم ,واقعا برخورد مناسبی داشتند .اینترنت رایگان بود اما متاسانه ضعیف بود
در کل هتل متوسط بود
هتل در حد متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اصفهان اصفهان

مهمانان هتل اصفهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اصفهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اصفهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اصفهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اصفهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.