مهمانپذیر بید اصفهان

اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان بید آبادی، کوچه شماره ۶، بازارچه علی قلی آقا، مهمانپذیر بید
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی مهمانپذیر بید اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر بید اصفهان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
300,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
300,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
300,000 تومان
22 بهمن
شنبه
300,000 تومان
اتاق یک تخته (فاقد پنجره)
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
300,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
300,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
300,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
300,000 تومان
یک تخته - بدون پنجره
هتل یار
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
300,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
300,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
300,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
300,000 تومان
22 بهمن
شنبه
300,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
300,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
300,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
300,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
300,000 تومان
22 بهمن
شنبه
300,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
400,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
400,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
400,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
400,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
400,000 تومان
21 بهمن
جمعه
400,000 تومان
دو تخته برای یکنفر
هتل یار
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
400,000 تومان
22 بهمن
شنبه
400,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
400,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
400,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
400,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
400,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
400,000 تومان
21 بهمن
جمعه
400,000 تومان
22 بهمن
شنبه
400,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
580,000 تومان
14 بهمن
جمعه
580,000 تومان
15 بهمن
شنبه
580,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
580,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
580,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
580,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
580,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
580,000 تومان
21 بهمن
جمعه
580,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
580,000 تومان
14 بهمن
جمعه
580,000 تومان
15 بهمن
شنبه
580,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
580,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
580,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
580,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
580,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
580,000 تومان
21 بهمن
جمعه
580,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
580,000 تومان
14 بهمن
جمعه
580,000 تومان
15 بهمن
شنبه
580,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
580,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
580,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
580,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
580,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
580,000 تومان
21 بهمن
جمعه
580,000 تومان
22 بهمن
شنبه
580,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
600,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
600,000 تومان
14 بهمن
جمعه
600,000 تومان
15 بهمن
شنبه
600,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
600,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
600,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
600,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
600,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
600,000 تومان
21 بهمن
جمعه
600,000 تومان
22 بهمن
شنبه
600,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
600,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
600,000 تومان
14 بهمن
جمعه
600,000 تومان
15 بهمن
شنبه
600,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
600,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
600,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
600,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
600,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
600,000 تومان
21 بهمن
جمعه
600,000 تومان
22 بهمن
شنبه
600,000 تومان
دوتخته توئین
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
600,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
600,000 تومان
15 بهمن
شنبه
600,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
600,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
600,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
600,000 تومان
21 بهمن
جمعه
600,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 بهمن
چهارشنبه
600,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
600,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
600,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
600,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
600,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
600,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
600,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
600,000 تومان
21 بهمن
جمعه
600,000 تومان
22 بهمن
شنبه
600,000 تومان
اتاق سه تخته (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
680,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
680,000 تومان
14 بهمن
جمعه
680,000 تومان
15 بهمن
شنبه
680,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
680,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
680,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
680,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
680,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
680,000 تومان
21 بهمن
جمعه
680,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
14 بهمن
جمعه
760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
760,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
760,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
21 بهمن
جمعه
760,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
800,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
800,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
800,000 تومان
سه تخته
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
800,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
800,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
21 بهمن
جمعه
800,000 تومان
22 بهمن
شنبه
800,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
880,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
880,000 تومان
14 بهمن
جمعه
880,000 تومان
15 بهمن
شنبه
880,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
880,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
880,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
880,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
880,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
880,000 تومان
21 بهمن
جمعه
880,000 تومان
22 بهمن
شنبه
880,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته فاقد سرویس بهداشتی
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
740,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
740,000 تومان
14 بهمن
جمعه
740,000 تومان
15 بهمن
شنبه
740,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
740,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
740,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
740,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
740,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
740,000 تومان
21 بهمن
جمعه
740,000 تومان
22 بهمن
شنبه
740,000 تومان
اتاق چهار تخته (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
14 بهمن
جمعه
760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
760,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
760,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
21 بهمن
جمعه
760,000 تومان
چهار تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
800,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
800,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
21 بهمن
جمعه
800,000 تومان
22 بهمن
شنبه
800,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
985,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
985,000 تومان
14 بهمن
جمعه
985,000 تومان
15 بهمن
شنبه
985,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
985,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
985,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
985,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
985,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
985,000 تومان
21 بهمن
جمعه
985,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
985,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
985,000 تومان
14 بهمن
جمعه
985,000 تومان
15 بهمن
شنبه
985,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
985,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
985,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
985,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
985,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
985,000 تومان
21 بهمن
جمعه
985,000 تومان
22 بهمن
شنبه
985,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,050,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,050,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,050,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,050,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
چهار تخته
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,050,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,050,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,050,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,050,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته (فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
980,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
980,000 تومان
14 بهمن
جمعه
980,000 تومان
15 بهمن
شنبه
980,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
980,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
980,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
980,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
980,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
980,000 تومان
21 بهمن
جمعه
980,000 تومان
پنج تخته با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,000,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,000,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,000,000 تومان

آدرس مهمانپذیر بید اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانپذیر بید اصفهان

(13 نظر)
پارکینگ ندارد ولی شب تا صبح می تونید دم در مهمانپذیر زیر دوربین پارک کنید.
نقاط قوت:
خوشرویی و برخورد بسیار محترمانه و تلاش در جهت آسایش میهمان
نقاط ضعف:
خوشرویی و برخورد بسیار محترمانه و تلاش در جهت آسایش میهمان
نقاط قوت:
خوشرویی مسئولین
نقاط ضعف:
خوشرویی مسئولین
نقاط قوت:
بهمراه برادرم سه شب اقامت داشتیم همه چیز از لحظه ی ورود و خوشرویی پرسنل محترم تا امکانات مهمانسرا و اتاق ها در حد قابل قبولی بود،بنظرم اسم هتل بیشتر بهش میاد تا مهمانسرا
نقاط ضعف:
بهمراه برادرم سه شب اقامت داشتیم همه چیز از لحظه ی ورود و خوشرویی پرسنل محترم تا امکانات مهمانسرا و اتاق ها در حد قابل قبولی بود،بنظرم اسم هتل بیشتر بهش میاد تا مهمانسرا
نقاط قوت:
این هتل نسبت به قیمت بسیار مناسبی که داره از هر لحاظ که فکرشو بکنید عالیه. حتی نداشتن پارکینگ هم مشکلی برای ماشین ایجاد نمیکنه چون نگهبان بازارچه مراقبه و امنیت فوق العاده ای داره. برخورد پرسنل بسیار عالی بود در کل من که بی نهایت از اقامتم تو این هتل راضی بودم و اگه دنبال ی هتل با قیمت خوب و امکانات و بهداشت مناسب هستید که به همه جای اصفهان نزدیک باشه هتل بید مناسبه
نقاط ضعف:
این هتل نسبت به قیمت بسیار مناسبی که داره از هر لحاظ که فکرشو بکنید عالیه. حتی نداشتن پارکینگ هم مشکلی برای ماشین ایجاد نمیکنه چون نگهبان بازارچه مراقبه و امنیت فوق العاده ای داره. برخورد پرسنل بسیار عالی بود در کل من که بی نهایت از اقامتم تو این هتل راضی بودم و اگه دنبال ی هتل با قیمت خوب و امکانات و بهداشت مناسب هستید که به همه جای اصفهان نزدیک باشه هتل بید مناسبه
نقاط قوت:
همه چیز عالی🌸ممنون از مدیریت و‌پرسنل محترم مهمانسرا
نقاط ضعف:
همه چیز عالی🌸ممنون از مدیریت و‌پرسنل محترم مهمانسرا
نقاط قوت:
فوق العاده تمیزبسیار منظمپرسنل خیلی مهربان و باشخصیت و خوش برخوردمحله خیلی باصفا و قشنگ بود، برای پیاده روی عالی بودکلا ویژگی های مثبتشون خیلی زیاد بود.
نقاط ضعف:
نکته منفیش این بود که یکم از نقش جهان دور بود ولی اگه ماشین داشته راحت میتونین برین.
بی برنامگی
نسبت به پولی که پرداخت میکنید هم مهمان نوازی خوبی از‌پرسنل هتل شاهد هستیم و هم محیط خیلی خوبی داره ، ضمنا محلی که هتل واقع شده فضای سنتی و بازارچه ای اصفهان هست که خیلی جالب بود
هتل بسیار عالی و پرسنل حرفه ای
تمیز و مناسب
مهمان پذیر در یک محله قدیمی و با صفای اصفهان قرار داره. بیرون از مهمان پذیر جنب و جوش صنعتگران صنایع دستی و مسیر سر سبز و با صفاش خیلی جالبه. البته برای کسانی که ماشین شخصی دارن جای پارک نزدیک نداره.
نسبت به قیمت مناسب و برخورد کارکنان خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر بید اصفهان

مهمانان مهمانپذیر بید اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر بید اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر بید اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر بید اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر بید اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.