هتل آزادی اصفهان

اصفهان، چهارراه تختی، خیابان مسجد سید
3.4
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی اصفهان

هتل سه ستاره آزادی در سال ۱۳۵۶ در مرکز شهر تاریخی اصفهان افتتاح گردید. هتل با چشم انداز خوب و امکانات مناسب، اقامتی خوب را فراهم می‌نماید. این هتل تا سال ۱۳۹۰ زیر نظر بنیاد شهید اداره می‌شد و از سال ۱۳۹۰ به تشکیلات خانه کارگر تهران واگذار شد. نرخ‌های ذکر شده برای مهمانان ایرانی می‌باشد و پذیرش مهمانان خارجی به دلار محاسبه می‌شود. هتل آزادی اصفهان با امکانات مناسب و مدرن پذیرای گرم مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,200,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,200,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,200,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,200,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,251,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,251,200 تومان
29 تیر
جمعه
1,251,200 تومان
30 تیر
شنبه
1,251,200 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,251,200 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,251,200 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,251,200 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,251,200 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,251,200 تومان
5 مرداد
جمعه
1,251,200 تومان
6 مرداد
شنبه
1,251,200 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,251,200 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,920,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,920,800 تومان
29 تیر
جمعه
1,920,800 تومان
30 تیر
شنبه
1,920,800 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,920,800 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,920,800 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,920,800 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,920,800 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,920,800 تومان
5 مرداد
جمعه
1,920,800 تومان
6 مرداد
شنبه
1,920,800 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,920,800 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,920,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,920,800 تومان
29 تیر
جمعه
1,920,800 تومان
30 تیر
شنبه
1,920,800 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,920,800 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,920,800 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,920,800 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,920,800 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,920,800 تومان
5 مرداد
جمعه
1,920,800 تومان
6 مرداد
شنبه
1,920,800 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,920,800 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,050,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,050,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,050,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,050,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,050,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,050,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,050,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,050,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,050,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,050,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,050,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,050,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,050,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,050,000 تومان
سوییت یک خوابه
ای‌گردش
2,503,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,503,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,503,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,503,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,503,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,503,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,503,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,503,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,503,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,503,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,503,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,503,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
2,503,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,503,200 تومان
29 تیر
جمعه
2,503,200 تومان
30 تیر
شنبه
2,503,200 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,503,200 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,503,200 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,503,200 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,503,200 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,503,200 تومان
5 مرداد
جمعه
2,503,200 تومان
6 مرداد
شنبه
2,503,200 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,503,200 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,600,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,600,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,600,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
2,589,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,589,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,589,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,589,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,589,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,589,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,589,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,589,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,589,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,589,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,589,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,589,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,589,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,589,600 تومان
29 تیر
جمعه
2,589,600 تومان
30 تیر
شنبه
2,589,600 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,589,600 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,589,600 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,589,600 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,589,600 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,589,600 تومان
5 مرداد
جمعه
2,589,600 تومان
6 مرداد
شنبه
2,589,600 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,589,600 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,700,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,700,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,700,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,700,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,700,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,700,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آزادی اصفهان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
آب نما
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان فرانسه
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
فروشگاه و غرفه
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
صبحانه
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار

آدرس هتل آزادی اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادی اصفهان

(27 نظر)
سلام خیلی خوب بود فقط غذای هتل خیلی گرون بود
موقعیت عالی ، قیمت مناسب ، رفتار مناسب پرسنل
چند باری که مهمان این هتل بودم رضایت داشتم. برای کار با لپ‌تاپ هم میز خوبی دارد و برخورد کارکنان بسیار محترمانه است. نسبت به پولی که می‌پردازید، امکانات مناسبی در اختیارتان می‌گذارند.
با سپاس
بطور کلی هتل با کیفیتی می باشد ، برخورد کارکنان بسیار خوب و تنها موردی که شاید بشه بهش اشاره کرد صدای خیابان در اتاقی که به سمت خیابان پنجره دارند محسوس بود.
هتلی با کیفیت قابل قبول و کارکنان خوش برخورد
بخورد پرسنل خوب. فضا کافی فقط اتاق های سمت خیابان را بایستی از پنجره های دو جداره استفاده کننده چون نزاشت تا صبح بخوابیم
همه چیز عالی، هم قیمت، هم سکوت، هم بهداشت
کافی شاپ ندارد ، رستوران ساعت ۲۲:۳۰ تعطیل میکند ؟؟؟ مبلغ ۱۵% حق سرویس غذا میگیرد حتی برای مهمان های خود ، خشک شویی ندارد ، اتاق ها تمیز بود
عالی بودند. از همه دوستان متشکرم. انشاألله باز هم بتونم خدمت برسم. همه عزیزان هتل محترم و خوب بودند. کمی صدای خیابان در اتاق ما می‌آمد که خیلی بد نبود. همه چیز عالی بود.
در کل خوب بود ، فقط فشار آب خیلی کم بود که بعد از اعلام به پذیرش مشکل برطرف شد ولی مجددا روز بعد همین مسئله تکرار شد ظاهرا از پمپ استفاده می شد که هر بار باید تذکر داده میشد که پمپ رو روشن کنن .
هتلی قدیمی با امکانات هتل دو ستاره. هتلی قدیمی با امکانات هتل دوستاره.سایز اتاق خوب بود.نظافت نسبتا قابل قبول بود.داخل اتاق ها از دمپایی پلاستیکی استفاده شده که مطلوب استفاده در هتل نیست و خیلی از مهمان های هتل با همون دمپایی های اتاق در رستوران و حتی خیابان تردد می کردند.کیفیت غذا معمولی بود و قیمت غذا به نسبت رستوران های اصفهان نسبتا بالا بود.داخل اتاق ها مسواک و خمیر دندان نبود.
معمولی
ندارد
رفتار کارکنان بد، امکانات در حد هتل ۱ ستاره فقط صبحانش بد نبود
هتل خوبی بود البته در حد قیمتش و اتاق ها هم نسبتا تمیز بودن ولی دسترسی خوبی داشت هتل و خدمات هم خوب بود
قیمت منصفانه صبحانه مناسب برخورد خوب
خوب بود
به جز پارکینگ که از هتل دور بود، بقیه موارد مثل امکانات و خدمات مناسب و در حد هتل سه ستاره بود.
1-من اتاق دو تخته دبل می خواستم ولی به من دو تخته تویین دادند. 2-یکی از نقاط ضعف بسیار مهم و غیر قابل چشم پوشی هتل، قیمتهای بسیار بالای رستوران هتل برای ارائه خدمات بود و همچنین بابت خدمات ارائه شده 15 درصد حق سرویس گرفته میشود.
رفتار برخورد کارکنان خوب بود
هزینه سرویس بر غذا غیر معمول است لوازم اتاق شیک نبود
کارکنان هتل رفتار بسیار دوستانه ای داشته و بسیار راهنمایی و کمک می نمایند.
هتل متوسط بود
قیمت منصفانه ای داشت و برخورد کارکنان هتل مودبانه بود. برای دسترسی به دیدنی های شهر هم راحت بودیم.
با سلام.هتل علیرغم ظاهر آن از اتاق های خوبی برخوردار نبود .برخورد پرسنل مناسب و خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادی اصفهان

مهمانان هتل آزادی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.