هتل آزادی اصفهان

اصفهان، چهارراه تختی، خیابان مسجد سید
3.4
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی اصفهان

هتل سه ستاره آزادی در سال ۱۳۵۶ در مرکز شهر تاریخی اصفهان افتتاح گردید. هتل با چشم انداز خوب و امکانات مناسب، اقامتی خوب را فراهم می‌نماید. این هتل تا سال ۱۳۹۰ زیر نظر بنیاد شهید اداره می‌شد و از سال ۱۳۹۰ به تشکیلات خانه کارگر تهران واگذار شد. نرخ‌های ذکر شده برای مهمانان ایرانی می‌باشد و پذیرش مهمانان خارجی به دلار محاسبه می‌شود. هتل آزادی اصفهان با امکانات مناسب و مدرن پذیرای گرم مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی اصفهان

آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
178,000
تومان
17 مرداد
جمعه
178,000
تومان
18 مرداد
شنبه
178,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
178,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
178,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
17 مرداد
جمعه
180,000
تومان
18 مرداد
شنبه
180,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
آزادی-سوییت یکخوابه دونفره
سوییت یکخوابه دونفره
اقامت 24
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
464,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
464,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
464,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
464,000
تومان
17 مرداد
جمعه
464,000
تومان
18 مرداد
شنبه
464,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
464,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
464,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
464,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
464,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
464,000
تومان
ای‌گردش
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
464,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
464,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
464,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
464,000
تومان
17 مرداد
جمعه
464,000
تومان
18 مرداد
شنبه
464,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
464,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
464,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
464,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
464,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
464,000
تومان
جاباما
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
464,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
464,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
464,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
464,000
تومان
17 مرداد
جمعه
464,000
تومان
18 مرداد
شنبه
464,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
464,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
464,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
464,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
464,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
464,000
تومان
آزادی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
17 مرداد
جمعه
242,000
تومان
18 مرداد
شنبه
242,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
ای‌گردش
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
17 مرداد
جمعه
242,000
تومان
18 مرداد
شنبه
242,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
جاباما
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
17 مرداد
جمعه
242,000
تومان
18 مرداد
شنبه
242,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
آزادی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
17 مرداد
جمعه
242,000
تومان
18 مرداد
شنبه
242,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
ای‌گردش
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
17 مرداد
جمعه
242,000
تومان
18 مرداد
شنبه
242,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
آزادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
17 مرداد
جمعه
317,000
تومان
18 مرداد
شنبه
317,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
317,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
ای‌گردش
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
17 مرداد
جمعه
317,000
تومان
18 مرداد
شنبه
317,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
317,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
جاباما
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
17 مرداد
جمعه
317,000
تومان
18 مرداد
شنبه
317,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
317,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آزادی اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
آب نما
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان فرانسه
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
لاندري
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
فتوكپي
اتاق چمدان
تاکسی سرویس
فروشگاه و غرفه
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
صبحانه
نماز خانه
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار

آدرس هتل آزادی اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادی اصفهان

(42 نظر)
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودم
نقاط ضعف:
خیلی بد و افتضاح بود
نقاط قوت:
در حد معمولی بود اتاق بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود برخورد پرسنل ضعیف بود
بطور کلی هتل با کیفیتی می باشد ، برخورد کارکنان بسیار خوب و تنها موردی که شاید بشه بهش اشاره کرد صدای خیابان در اتاقی که به سمت خیابان پنجره دارند محسوس بود.
هتلی با کیفیت قابل قبول و کارکنان خوش برخورد
اتاق هتل تمیز بود به مکان های دیدنی و میدان نقش جهان هم بسیار نزدیک بودو صبحانه هتل در حد هتل 4 ستاره بود و بسیار خوب بود.
بنده سه شب در این هتل اقامت داشتم. نسبت به یک هتل سه ستاره عالی بود
بخورد پرسنل خوب. فضا کافی فقط اتاق های سمت خیابان را بایستی از پنجره های دو جداره استفاده کننده چون نزاشت تا صبح بخوابیم
همه چیز عالی، هم قیمت، هم سکوت، هم بهداشت
کافی شاپ ندارد ، رستوران ساعت ۲۲:۳۰ تعطیل میکند ؟؟؟ مبلغ ۱۵% حق سرویس غذا میگیرد حتی برای مهمان های خود ، خشک شویی ندارد ، اتاق ها تمیز بود
عالی بودند. از همه دوستان متشکرم. انشاألله باز هم بتونم خدمت برسم. همه عزیزان هتل محترم و خوب بودند. کمی صدای خیابان در اتاق ما می‌آمد که خیلی بد نبود. همه چیز عالی بود.
در کل خوب بود ، فقط فشار آب خیلی کم بود که بعد از اعلام به پذیرش مشکل برطرف شد ولی مجددا روز بعد همین مسئله تکرار شد ظاهرا از پمپ استفاده می شد که هر بار باید تذکر داده میشد که پمپ رو روشن کنن .
هتلی قدیمی با امکانات هتل دو ستاره. هتلی قدیمی با امکانات هتل دوستاره.سایز اتاق خوب بود.نظافت نسبتا قابل قبول بود.داخل اتاق ها از دمپایی پلاستیکی استفاده شده که مطلوب استفاده در هتل نیست و خیلی از مهمان های هتل با همون دمپایی های اتاق در رستوران و حتی خیابان تردد می کردند.کیفیت غذا معمولی بود و قیمت غذا به نسبت رستوران های اصفهان نسبتا بالا بود.داخل اتاق ها مسواک و خمیر دندان نبود.
معمولی
سلام بعنوان یک هتل 3 ستاره خیلی خوب بود. اتاق خیل بزرگ نیست ولی رضایتبخش است. صبحانه هتل کامل بود و از صبحانه مرسوم هتلهای 3 ستاره بهتر بود. صبحانه شامل تخم مرغ آب پز، نیمرو، حلیم، کالباس، چند نوع پنیر، کره، مربا، میوه، شیر، چای، حلوا ارده، خرما، عسل، نان سنگک و تافتون هم بود. تمیزی اتاق خوب بود. پذیرش هتل و رستوران هم خوش برخورد بودند. آبجوش هم از رستوران می توانید رایگان دریافت نمایید. ایستگاه مترو در 50 قدمی هتل است و تا میدان نقش جهان هم حدود 15 دقیقه پیاده را دارید.
نقاط قوت:
جا بسیار مناسب. اتاق ها تمیز. صبحانه خوب. قیمت خیلی خوب.
نقاط ضعف:
محدودیت پارکینگ دارد.
در حد هتل ۳ ستاره همه چیز خیلی خوب بود
با سلام به همراه خانواده به مدت دو شب در هفته سوم مهر ماه 97 در این هتل اقامت داشتیم از نکات مثبت می توان به اندازه مساحت مناسب اتاق اشاره کرد و پذیرش سریع هتل اما از نکات منفی هتل می توان به نبودن کتری برقی در اتاق و همچنین آب معدنی مجانی اشاره کرد البته به گفته پذیرش هتل هر وقت آب جوش نیاز داشتید با تلفن اعلام کنید! بالشت های هتل به هم تکیده و سفت بود و همچنین از دمپایی های پلاستیکی (نه یک بار مصرف) در اتاق و سرویس بهداشتی استفاده شده بود از همه بدتر وجود مسافر های عراقی در هتل بود که اصلا آداب استفاده از هتل را بلد نبدن و در راه رو طبقات که می رفتی در اتاق های آن ها باز بود که اصلا مناسب بنظر نمی رسید و کیفیت صبحانه چندان مطلوب نبود من سالها پیش از خدمات این هتل استفاده کرده بودم به مراتب بهتر بود و به غیر از اضافه شدن تعداد محدودی پارکینگ در زیرزمین هتل تغییر چندانی برای بهبود آن مشاهده نکردم.
راحت و مناسب. مساحت اتاقها در مقایسه با هتل زُهره بسیار رضایت بخش هست. پرسنل هتل برخورد مناسبی دارند و سعی در رفع مشکلات احتمالی می کنند. کیفیت صبحانه چندان مطلوب نیست فقط.
نقاط قوت:
جای دنج و راحتی بود.
نقاط ضعف:
برای شام بهتر بود منوی آ ش یا سوپ و وسایل سلف داشتن بهتر میشد.
رفتار کارکنان بد، امکانات در حد هتل ۱ ستاره فقط صبحانش بد نبود
هتل خوبی بود البته در حد قیمتش و اتاق ها هم نسبتا تمیز بودن ولی دسترسی خوبی داشت هتل و خدمات هم خوب بود
قیمت منصفانهصبحانه مناسب برخورد خوب
خوب بود
به جز پارکینگ که از هتل دور بود، بقیه موارد مثل امکانات و خدمات مناسب و در حد هتل سه ستاره بود.
همه چیز اوکیه اما جدیدا موقع تحویل اتاق خیلی علافت میکنن . نیرو شاید کم دارن که انقدر طول میکشه تا اتاق اماده شه
برخردشون خوب نبود اصلا.دسترسی به جاهای دیدنی که اصلا خوب نبود!!!!!سر و صدا هم زیاد بود موقع خواب و با این قیمت هتل های بهتری میشد رفت که امتیاز های بهتری هم داشته باشن
1-من اتاق دو تخته دبل می خواستم ولی به من دو تخته تویین دادند. 2-یکی از نقاط ضعف بسیار مهم و غیر قابل چشم پوشی هتل، قیمتهای بسیار بالای رستوران هتل برای ارائه خدمات بود و همچنین بابت خدمات ارائه شده 15 درصد حق سرویس گرفته میشود.
هتل خیلی معمولی ای بود ما برای یک شب اقامت زیاد برامون مهم نبود اما واقعا بد بود تمیز نبود اصلا مرتب نمیکردن و ملافه ها عوض نمی شد. پارکینگ هم نداشت!
خوب بود بالاخره به نسبت قیمتش خوب بود دیگه اخه من چی بگم مگه هتل 3 ستاره چی داره که حالا من بخوام ریز و دقیق ایرادم بگیرم ازش
والا خیلی خوب بود من که راضی بودم از همه چیز موردی نداشت واقعا مرسی از شما خسته نباشین
خوب بود بد نبود .من برای یک شب رزرو انجام داده بودم زیرا که سفرم کاری بود و اصلا برام مهم هم نبود که چگونه میگذره این یک روز زیاد
رفتار برخورد کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
برخوردخوب پرسنل
نقاط ضعف:
اینترنت نداشته بود
عالی بود.هیچ مشکلی نداشت تقریبا
هزینه سرویس بر غذا غیر معمول است لوازم اتاق شیک نبود
کارکنان هتل رفتار بسیار دوستانه ای داشته و بسیار راهنمایی و کمک می نمایند.
هتل متوسط بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب كادر هتل- صبحانه عالي
نقاط ضعف:
واقع شدن درب ورودي اتاق ها به دشتشويي وباز بودن درب دستشويي وبوي بد
با سلام.هتل علیرغم ظاهر آن از اتاق های خوبی برخوردار نبود .برخورد پرسنل مناسب و خوب بود
نقاط قوت:
با توجه به نوع هتل ، تنوع صبحانه خوب بود.
نقاط ضعف:
از بابت نظافت اتاق ها ، بالخصوص اتاق های تحویلی مسافران و اماده کردن آن برای مسافرین دیگر ، دیده شده که گروه نظافت برای اتاق ها فقط از یک دستمال استفاده میکردند . یعنی وقتی اتاقی نظافتش تمام شده با همان دستمال استفاده شده که کثیف بود اتاق های بعدی رو تمیز میکردند .
نقاط قوت:
برخورد مناسب خدمه هتل
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ خودرو
نقاط قوت:
آرامش وبرخورد مودب کارکنان
نقاط ضعف:
مورد منفی مشاهده نشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادی اصفهان

مهمانان هتل آزادی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.