هتل عتیق اصفهان

اصفهان، خیابان چهار باغ پائین، خیابان ابن سینا، کوچه37
3.7
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل عتیق اصفهان

هتل سنتی عتیق اصفهان بازمانده از دوران قاجار می‌باشد. در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ با شماره ثبت ۱۰۲۲۶ در لیست آثار ملی قرار گرفت. این خانه قدیمی با قدمت ۲۰۰ ساله در محله‌ی شهشهان واقع شده است. این هتل شامل دو حیاط بیرونی و اندرونی بوده و ورودی‌های خانه دارای سه هشتی با کاربندی ساده و راه رویی طویل می‌باشد. هتل سنتی عتیق دارای چشم اندازی موزه مانند، بسیار زیبا و متفاوت، با محیطی آرام و نزدیک به مراکز تجاری و تفریحی بوده که آماده پذیرایی از مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عتیق اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,404,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
1,404,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
1,404,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
1,092,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
1,092,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
1,092,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
1,092,000 تومان
11 اسفند
جمعه
1,092,000 تومان
12 اسفند
شنبه
1,092,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
1,092,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
1,092,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
1,092,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,836,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
1,836,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
1,836,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
1,428,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
1,428,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
1,428,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
1,428,000 تومان
11 اسفند
جمعه
1,428,000 تومان
12 اسفند
شنبه
1,428,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
1,428,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
1,428,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
1,428,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
2,160,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
2,160,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
1,680,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
1,680,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
11 اسفند
جمعه
1,680,000 تومان
12 اسفند
شنبه
1,680,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
1,680,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
1,680,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
2,160,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
2,160,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
1,680,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
1,680,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
11 اسفند
جمعه
1,680,000 تومان
12 اسفند
شنبه
1,680,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
1,680,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
1,680,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
اتاق دبل گوشواره
اقامت 24
2,484,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
2,484,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
2,484,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
1,932,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
1,932,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
1,932,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
1,932,000 تومان
11 اسفند
جمعه
1,932,000 تومان
12 اسفند
شنبه
1,932,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
1,932,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
1,932,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
1,932,000 تومان
اتاق دوتخته دبل بدون ویو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 اسفند
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 اسفند
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اسفند
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 اسفند
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 اسفند
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 اسفند
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 اسفند
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 اسفند
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
2,916,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
2,916,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
2,916,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
2,268,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
2,268,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
2,268,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
2,268,000 تومان
11 اسفند
جمعه
2,268,000 تومان
12 اسفند
شنبه
2,268,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
2,268,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
2,268,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
2,268,000 تومان
اتاق سه تخته بهارخواب
اقامت 24
3,456,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
3,456,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
3,456,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
2,688,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
2,688,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
2,688,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
2,688,000 تومان
11 اسفند
جمعه
2,688,000 تومان
12 اسفند
شنبه
2,688,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
2,688,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
2,688,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
2,688,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته معمولی
اقامت 24
3,672,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
3,672,000 تومان
6 اسفند
یکشنبه
3,672,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
2,856,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
2,856,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
2,856,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
2,856,000 تومان
11 اسفند
جمعه
2,856,000 تومان
12 اسفند
شنبه
2,856,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
2,856,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
2,856,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
2,856,000 تومان
اتاق شاه نشین میانی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 اسفند
یکشنبه
5,760,000 تومان
7 اسفند
دوشنبه
4,480,000 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
4,480,000 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
4,480,000 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
4,480,000 تومان
11 اسفند
جمعه
4,480,000 تومان
12 اسفند
شنبه
4,480,000 تومان
13 اسفند
یکشنبه
4,480,000 تومان
14 اسفند
دوشنبه
4,480,000 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
4,480,000 تومان
سوئیت قاجار برای چهار نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 اسفند
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 اسفند
یکشنبه
6,969,600 تومان
7 اسفند
دوشنبه
5,420,800 تومان
8 اسفند
سه‌شنبه
5,420,800 تومان
9 اسفند
چهارشنبه
5,420,800 تومان
10 اسفند
پنج‌شنبه
5,420,800 تومان
11 اسفند
جمعه
5,420,800 تومان
12 اسفند
شنبه
5,420,800 تومان
13 اسفند
یکشنبه
5,420,800 تومان
14 اسفند
دوشنبه
5,420,800 تومان
15 اسفند
سه‌شنبه
5,420,800 تومان

امکانات اتاق های هتل عتیق اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوض آب
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
فضای باغ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
فكس
كافی شاپ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
رخت آویز
چای خانه سنتی
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل عتیق اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عتیق اصفهان

(26 نظر)
نقاط قوت:
فضای سنتی زیبا و امکانات خوب مثل جکوزی
نقاط ضعف:
فضای سنتی زیبا و امکانات خوب مثل جکوزی
من راضی بودم.فقط سر و صدا زیاد بود و تمیز نبود اتاق
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
همه چیز عالی
همه چیز عالی مخصوصا صبحونه
نقاط قوت:
محیط زیبای حیاط ها و فضای سبز
نقاط ضعف:
محیط زیبای حیاط ها و فضای سبز
نقاط قوت:
فضای زیبا داخل حیاط ها، اینترنت عالی، خوشرویی پرسنل
نقاط ضعف:
فضای زیبا داخل حیاط ها، اینترنت عالی، خوشرویی پرسنل
نقاط قوت:
اتاق ما یکی از بهترین اتاق های هتل بود و من اتاقمون رو خیلی دوست داشتم ، حس خوب اقامت در یک خانه قجری با اون آینه کاری ها و.... خاطره خوبی بود
نقاط ضعف:
اتاق ما یکی از بهترین اتاق های هتل بود و من اتاقمون رو خیلی دوست داشتم ، حس خوب اقامت در یک خانه قجری با اون آینه کاری ها و.... خاطره خوبی بود
به نظر من اگر خانه ها و هتل های این مدلی رو دوست دارید، اقامت در این هتل تجربه خوبی میتواند باشد ، حس و حال حیاط ها و اتاق را دوست داشتم‌، امیدوران به کیفیت مواد مصرفی رسیدگی شود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
نداشت
ما نمیدونستیم اتاق قراره تو زیرزمین باشه نظافت اصلا جالب نبود مسیر رسیدن به هتل کوچه پس کوچه بود ماشین به سختی رد میشه. پارکینگش ظرفیت کافی نداشت ماشین رو به صورت مزاحم پارک کردیم ازمون درخواست کلید ماشین رو کردن که ندادیم ۸ صبح مجبور شدیم ماشین رو‌جا به جا کنیم صبحونش تنوعی نداشت
در زمینه پارکینگ و صبحانه و فضای سرو صبحانه جای بازنگری و بهبود دارد.
حتما برای پارکینگ از پرسنل سوال کنید وگرنه گم میشید.
همه چیز معمولی بود. صبحانه خوب نبود. حوله نداشت.
از نظافت ملحفه‌ها ناراضی بودیم و به نظرم ربطی به در دست تعمیرات بودن هتل نداشت،صبحانه هم معمولی ، پذیرش و مهماندار خانم خوب بودن.
عمارت هتل قدمت ۳۰۰ ساله داره و البته بازسازی شده و همه امکانات رو داره .اتاق ما خیلی تمییز و مرتب بود.برخورد کارکنان بسیار محترمانه و خونگرم بود و واقعا مهمان نواز بودنند .صبحانه هتل مختصر بود ولی کامل و تمییز بود و ما دوست داشتیم .پارکینگ داشت ولی یه کمی از جاهای دیدنی دور بود و حتما باید با ماشین برید.فضای هتل حس و حال خیلی خوبی میده به آدم. در کل برای کسانی که هتل آرام و خوب و با قیمت مناسب میخوان پیشنهاد میکنم
خلاصه بگم با این قیمت ارزش رزرو ندارد.از بدو ورود به پذیرش با اتاقی روبرو شدیم که حداقل ۲ هفته جارو یا طی کشی نشده بود .نظافت روزانه اتاق ها اصلا وجود نداشت. از روز اول سوکت آنتن تلویزیون قطع بود در سه روز اقامت هر صبح به پذیرش اطلاع دادیم ولی ترتیب اثر ندادند. سیستم سرمایشی نیاز به سرویس داشت به گونه ای که فقط باد گرم داخل اتاق میشد که مجبور بودیم درب اتاق را باز بذاریم چون پنجره های چوبی و قدیمی اتاق ثابت بوده و امکان بازکردن نداشت هر چند که گرانترین اتاق دبل هتل یعنی اتاق گوشواره را رزرو کرده بودیم. سیستم عایق اتاق ها ضعیف به گونه ای که صدای اتاق مجاور به راحتی شنیده میشد. تنها نقطه قوت هتل صبحانه کامل و مرتب هتل بود که پرسنل به خوبی رسیدگی و شارژ می کردند.
کاش زمان رزرو اعلام میشد که در تعمیرات هتل هستند و هتل زیبایی سابق رو به دلیل تعمیرات ندارد
رفتار مسول آشپزخانه كه يك آقا بودند بسيار غير محترمانه بود جورى كه به زور داشتند كار ميكردند،
بسیار هتل ضعیفی بود ما هیچگونه امکاناتی ندیدیم
روابط محترمانه و پیگیری بجا
فضا خیلی کم بود
دومین بار بود که آمدیم این هتل و باز هم اتاق گوشواره را انتخاب کردیم که پنجره‌های سنتی جذاب‌تری دارد. اتاق قاجاری هم بسیار عجیب و زیباست و توصیه میکنمش. کارکنان خوب، فضای خوب و امکانات خوب. دقت کنید که رفت‌و‌آمد با ماشین از مسیر خیابان ابن‌سینا راحت‌تر است و بهتر است در همه شرایط از این مسیر تردد فرمایید. در حیاط‌ها گردش کنید و از فضای سنتی لذت ببرید. در حیاط پشتی راه‌پله‌ای هست که به مانند موزه کوچکی از وسایل قدیمی چیده‌اند. صبحانه خوب است و هر روز کمی با روز قبل متفاوت است.
هتلی سنتی با معماری جالب و فضایی دوستانه
مناسب بود
خانه ای سنتی با دو حیاط اندرونی و بیرونی که هرکدام فضای سبز مختص به خود را دارد. بسیار فضای خلوت با سکوت آرامش بخشی بود. صبحانه بسیار عالی و پرسنل نیز بسیار مودب و کارآزموده بودند و در کمترین زمان ممکن درخواستها را اجرا می کردند. اتاقها بسیار تمیز و بصورت روزانه مورد نظافت قرار می گرفتند. دو پارکینگ در 30-40 متری هتل قراردارد .هتل در بافت سنتی شهر اصفهان واقع شده و باوجود فاصله با مرکز شهر تجربه اقامت فوق العاده ای را تجربه می نمایید.
تجربه اقامت در مکانی رؤیایی با پرسنل فوق العادهبوفه صبحانه و کلاً سرویس غذایی ضعیف بود
هتل بسیار تمیز و با اصالتی بود، کاملا همونطور که انتظار میرفت، مدیریت هتل بسیار دلسوزانه نظرات مسافرین رو جویا میشدند. با وجود افزایش قیمت ها در نوروز هتل شارژ اضافی دریافت نکرد. تهویه اتاق نیاز به رسیدگی دارد ( سرمایش-گرمایش-مطبوع)
فضای هتل و معماریش بخصوص سوییتهای پشتی بسیار زیباست. اتاقها تمیز با امکانات خیلی خوب و برخورد پرسنل هم عالی بود. صبحانه هم خوب بود.درهای اتاقها کاملا کیپ نمی شد که با عث ورود سرما می شه.
اتاقهای تمییز و کارکنان خوب معماری عالی و جذاب و صبحانه کامل
سبک معماری بر اساس سنتی و اتاق های هتل تمیز و مرتب بود. من از اقامت در این هتل بسیار راضی بودم. سفر به این هتل را به شما هم پیشنهاد میکنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عتیق اصفهان

مهمانان هتل عتیق اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عتیق اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عتیق اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عتیق اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عتیق اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.