اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان

اصفهان، خیابان جهاد، کوچه هادی زاده، بن بست آسیاب
-
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان

اقامتگاه بوم گردی آریو اصفهان دارای زمینی به مساحت 600 متر مربع و ساختمانی با قدمت بیش از 90 سال است که در سال 1397 پس از بازسازی، به عنوان اقامتگاه بوم گردی درجه یک به بهره برداری رسید. معماری ساختمان اقامتگاه بومگردی مربوط به دوره پهلوی است و شامل حیاط اصلی، ایوان، اتاق ها و حیاط خلوت می باشد. حیاط اصلی اقامتگاه بوم گردی آریو با 250 متر مربع مساحت، دارای فضای زیبا و قدیمی است که با وجود تخت های سنتی و حوض آب، فضایی خاطره انگیزی ایجاد کرده است. حیاط اصلی با چند پله به ایوان متصل شده است و تعداد 7 باب اتاق و کافی شاپ اقامتگاه آریو روی ایوان قرار گرفته اند. اقامتگاه آریو اصفهان در خیابان جهاد واقع شده است و از اماکن تاریخی اصفهان نظیر سی و سه پل، چهل ستون و باغ هشت بهشت فاصله ی حداکثر 3.5 کیلومتری دارد. به منظور القای بیشتر حس سنتی زیستن، یک باب از اتاق های اقامتگاه فاقد تخت و دارای تشک می باشند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
200,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
15 بهمن
جمعه
200,000
تومان
16 بهمن
شنبه
200,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
230,000
تومان
9 بهمن
شنبه
230,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
15 بهمن
جمعه
230,000
تومان
16 بهمن
شنبه
230,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل حیاط پشت
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
15 بهمن
جمعه
200,000
تومان
16 بهمن
شنبه
200,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
اتاق دو تخته حیاط پشت
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
15 بهمن
جمعه
180,000
تومان
16 بهمن
شنبه
180,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
260,000
تومان
9 بهمن
شنبه
260,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
15 بهمن
جمعه
260,000
تومان
16 بهمن
شنبه
260,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
320,000
تومان
9 بهمن
شنبه
320,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
15 بهمن
جمعه
320,000
تومان
16 بهمن
شنبه
320,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
15 بهمن
جمعه
350,000
تومان
16 بهمن
شنبه
350,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
160,000
تومان
16 بهمن
شنبه
160,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
خدمات تهيه بليط
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
پاركينگ
سالن بيليارد
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
خدمات پزشكي
مینی بار با هزینه
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
مینی بار رایگان
کافی شاپ
کافی نت
کافی‌شاپ معمولی‌
خدمات برای معلولین
فروشگاه
آرایشگاه
مرکز خرید
فضای سبز
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
اینترنت رایگان و محدود

نظرات کاربران برای اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان

(43 نظر)
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نزدیک به مرکز شهر
نقاط قوت:
اقامتگاه زیبا دنج و ساکتی بود و نورپردازی شبانه قشنگی داشت دسترسی خوب به مرکز شهر باو وجود خارج از طرح بودن اقامتگاه
نقاط ضعف:
اقامتگاه زیبا دنج و ساکتی بود و نورپردازی شبانه قشنگی داشت دسترسی خوب به مرکز شهر باو وجود خارج از طرح بودن اقامتگاه
اگر بخوام به طور کلی بگم یه کوچه بن بست داخل فرعی های نزدیک به محدوده طرح هستش داخل کوچه جای پارک هست اما کوچه باریکه از لحاظ امنیت هم دوربین داره وقتی وارد اقامتگاه میشید با محیط سنتی دلنشین که شامل تخت و درخت های حیاط هست روبه رو میشین اتاق هم سادست اما باتوجه قیمتی که پرداخت کردید نمیشه انتظار زیادی داشت از لحاظ نظافت خوبه و بهترین نکتش سکوت خوبه محیط اقامتگاه در همه شبانه روزه خود اقامتگاه آپشن های زیادی نداره نهایتا آب معدنی و آب جوش که هر دو غیررایگانند! از تخت های حیاط هم که در شب نورپردازی قشنگی دارن میشه برای خوردن غذا و استراحت و استفاده از محیط اقامتگاه استفاده کرد اما خب تو این فصل سرد ترجیحا باید وسیله گرمایشی روشن کرد که وقتی ازشون درخواست کردیم گفتند خرابه! اما تنها مورد عجیب که میتونید ببینید قانون لکه بر روی ملحفه و روتختی ست که وقت تحویل براتون توضیح میدن و در انتها زمان تحویل اتاق جلو چشمتون کل رو تختی و ملحفه رو میگردن و در صورت وجود لکه ازتون جریمه میگرند
نقاط قوت:
طراحی و تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
طراحی و تمیزی اتاق
وری نایس
نقاط قوت:
تمیز بود خصوصا ملافه های تخت برای من خیلی مهم بود که مشخص بود با وایتکس شسته شده .
نقاط ضعف:
تمیز بود خصوصا ملافه های تخت برای من خیلی مهم بود که مشخص بود با وایتکس شسته شده .
نقاط قوت:
نزدیکی به مکانهای دیدنی
نقاط ضعف:
نزدیکی به مکانهای دیدنی
خوب بود ولی اخر سر برا نگه داشتن چمدونامون هزینه گرفتن که در قبالش بفرستن جای دیگه برا نگه داری ولی تا موقع برگشتنمون تو پذیرش نگه داشته بودن
نقاط قوت:
موقعیت مناسب محیط دلنشین حیاط
نقاط ضعف:
موقعیت مناسب محیط دلنشین حیاط
نقاط قوت:
فضای دلنشین
نقاط ضعف:
رفتار خیلی بد یکی از خانمهای پذیرش و عدم احترام به مشتری
اتاق تمیز و مرتب بود و ملحفه ها سفید و تمیزبود،سرویس بهداشتی بسیار تمیز بود و فضای خوب و مناسبی داشت،برخورد پرسنل هم خیلی خوب بود،در مجموع جای دنج و راحتی بود.
نقاط قوت:
فضا سازی و اتاقها بسیار زیبا امکانات مناسب دسترسی بسیار خوب به تفریحگاه ها و مرکز شهر و اتوبان خرازی
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
خلوت بودن اقامتگاه
نقاط ضعف:
ملحفه ها تمیز به نظر نمیومد مو و لکه روی ملحفه ها بود. حس خوبی نداشت اصلا. انگار اصلا تعویض نکردن تاحالا ملحفه ها رو.
نقاط قوت:
خیلی تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
هنگام خرید اینترنتی کافه جزو امکانات بود، در حالی که زمان اقامت متوجه شدم چند ماه است که جمع شده اما از امکانات اقامتگاه حذف نشده بود.
نقاط قوت:
قیمت نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
نه چندان تمیز، نبود جای پارک، بهداشت پایین، ناراحت بودن تخت، مکان شلوغ و پرصدا، صبحانه ضعیف و سرد، ملحفه‌های کثیف و عوض‌نشده، حوله‌های پک نشده، پرسنل بداخلاق و غیرحرفه‌ای.
به گزینه‌های دیگر برای اقامت در اصفهان فکر کنید.
اوکی
دسترسی کمی سخت بود پارکینگ نداشت ولی رو ب روی خود اقامتگاه جای پارک بود ک در دیدرس دوربین اقامتگاه بود (البته ما زمان خلوتی ب اصفهان رفتیم ) برخورد پرسنل صمیمی و دوستانه بود بیشتر محل استراحت و خواب هستش از نظر امکانات
تقریبا مناسب بود
نداشتن پارکینگ و قرار گرفتن محل اقامتگاه که به سختی می‌شود در کوچه هم پارک کرد. عدم رعایت اصول بهداشتی در زمینه ملافه ها عدم کیفیت و راحتی تخت
پرسنل بسیار خوش اخلاق، همه چیز اقامتگاه عالی بود مخصوصا فضای دلنشین حیاط، خیلی راضی بودیم. فقط ما اتاق توئین رزرو کرده بودیم اما اتاق دوبل تحویل گرفتیم
اتاق و ملحفه ها تمیز بود. حمام آب گرم پرفشار خوبی داشت . اسپیلیت هوای مطبوعی داشت. یخچال خالی بود. فضای بیرونی تمیز و زیبا و اصیل
برخورد کارکنان عالی بود و مشتی بودن. فضایی دلنشین و دنج داره. اگر حساس و وسواس نباشید جای خوبیه و به قیمتش میارزه. صبحانه رایگان داره و داخل هر اتاق حمام و سرویس فرنگی هم داره. موقعیت مکانی چون داخل کوچه هست شاید کمی سخت باشه رفت و آمد که با تاکسی اینترنتی خیلی راحت من رفت و آمد داشتم البته. جای پارک مناسب نداره و بهتره هماهنگ کنید بابتش تا ببینید تمهیداتشون برای ایم مورد چی هست. من تجربه داشتن ماشین و توی این اقامتگاه نداشتم.
همه عالی بودن. ممنون
در کل جای خوب و با صفایی بود
از نظر تميزي خيلي خوب نبود حوله ها پك شده نبود فرش كف اتاق پر از خاك و كثيف بود البته ملافه ها تميز بود، رفتار كاركنان بد نبود، ولي من قطعا دفعه ديگه انتخابش نميكنم مگه اينكه تو خيابون مونده باشم
ضمن تشکر از ایران هتل انلاین این اقامتگاه از نظر محیط و سکوت و ارامش خیلی خوبه و باصفا و تیپ سنتی شو پسندیدم. رفتار پرسنل و کارکنان خوب بود داخل هتل غذا نداشتن و یا باید میرفتی بیرون و یا سفارش میدادی بیارن. برای صبحانه چای کیسه ای گذاشتن که خیلی جالب نیست و تخم مرغ نیمرو یخ کرده بود و خیلی دلچسب نبود ولی محیط خوب حیاط اونو جبران کرد از نظر نظافت میشه گفت واقعا خوب و تمیزه ولی کف اتاق میتونست تمیزتر باشه و روتختی و ملافه ها انگار عوض نشده بود بعد از تخلیه اتاق درستش اینه که برای مهمان بعدی همه ملافه ها عوض بشه ولی فکر نمیکنم این کارو کرده باشند نمیدونم امیدوارم این یه مورد همه جا رعایت بشه... در کل راضی بودم
خیلی خوب بود راضی بودم
اتاق، ملحفه ها و سرویس بهداشتی تمیز و مرتب. صبحانه مکفی و خوب. حیاط سبک سنتی با تخت و الاچیق. سرویس چای و کافی شاپ خوب و دسترسی ده دقیقه ای تا میدان نقش جهان با ماشین.
همه چیز عالی بود،اتاق ها و فضای اقامتگاه نو و تمیز بود،موقعیت پارک ماشین هم خوب بود توی کوچه میشد پارک کرد وخوداقامتگاه دوربین داشت وخیالمون بابت ماشین راحت بود.درکل حتما پیشنهاد میکنیم که اقامت در آریو رو تجربه کنید
من به اتفاق دو تا از دوستام دو شب اقامت داشتیم . خانه ای زیبا و محیطی ارام و دلنشین ...حسی که تا نرید اونجا نمیتونید تجربش کنید ..انگار خیلی وقته توی اون خونه دارید زندگی میکنید .🙂 تنها ایرادی که میتونم بگیرم ازش برخورد غیر حرفه ای پرسنل بود و البته صبحانه هم خیلی معمولی بود که البته نمیشه گفت ایراد چون هتل ۵ ستاره نیست. در کل خاطره ی خوبی بود .
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
اتاق ها تمیز و مرتب،پرسنل مودب و آموزش دیده، حیاط با فضای سنتی و بسیار باصفا، صبحانه مکفی، و از همه بهتر کافه با تخت های سنتی و دمنوش های فوق العاده
حیاط هتل فضای بسیار باصفا و قشنگی داشت و حس قدیمی بودن با توجه به معماری بنا القا میشد، اتاق و سرویس تمیزی قابل قبولی داشت، صبحانه هم با توجه به قیمت پرداختی مکفی بود و بهترین بخش هتل کافه هتل بود که با تخت های سنتی و دمنوش های فوق العاده حال و هوای خیلی خوبی رو منتقل می کرد( تخت های سنتی کافه در فضای باز مجهز به گرمکن های سقفی بودند)، پرسنل بسیار مودب و آموزش دیده بودند و تا میدان نقش جهان حدود ۱۰ دقیقه با ماشین فاصله داشت، در کل به نسبت قیمت پرداختی بسیار خوب بود.
محیطی کاملا با صفا و سنتی و در عین حال تمیز و مرتب ، اصولا دوستان نباید انتظار هتل رو داشته باشید از اینجا ، کسانی که دوست دارن سرویس های هتلی دریافت کنن برن هتل های ۵ ستاره اینجا مخصوص کسانیه که اومدن از فضای مدرن و شهری دور باشن ، فقط یک انتقاد : کف اتاق ها میشد تمیزتر باشن ، اون مدتی که ما اونجا بودیم توریست خارجی خیلی بودن ، این نشون میده توریست وقتی میاد دنبال اینجور مکان هاست نه هتل چند ستاره ، پس بهتره خیلی خیلی رسیدگی بشن ، با سپاس فراوان
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی به چشم نخورد
خوب. ولی میتونستنو تعامل بیشتری داشته باشن. ما سه تخته رزرو کردیم ولی اتاق 4 تخته دادن که بهتر بود ولی خیلی تاکید داشتن که از تخت چهارم استفاده نکنید. چندین بار هم تاکید کردن. ولی خب بچه کوچیک من باعث جنگ اعصاب من شد که هی تذکر میدادم نرو رو اون تخت. ظهر که اتاق رو تحویل دادیم، یک ساعت منتظر چیزی بودیم. ولی موقع نظافت دقت کردیم ملحفه ها رو عوض نکردن... خیلی هم دقت کردیم.
باسلام. اقامتگاه بسیارخوب باکارکنان بسیارمودب. ازاتاق روبه حیاط استفاده نمودم دوخوابه وسه خوابه بسیارتمیز و مرتب . فضای حیاط بسیارزیبا بخصوص غروب باروشن شدن چراغها بسیارزیبا. کافی شاپ بسیارخوب وافراد بسیارمودب باموفقیتهای روزافزون برای آن اقامتگاه وتشکر ازایران هتل بابت هماهنگی های بسیارخوبشان
اقامت عالى! آرامش ، پاكيزگى، حس خوب! برخورد مناسب! همه چى عالى بود!
اتاق که به ما دادن تو هیچکدوم عکسها نیست و فضای اتاق بسیار فشرده بود، اصلا تهویه مناسب نداشت چون نمیشد پنجره ها رو باز کرد و کولر گازی هم بخاطر کوچکی اتاق خیلی فضا رو سرد میکرد و مجبور بودیم تا صبح چندین بار خاموش و روشنش کنیم، برخورد اولیه و پذیرش حرفه ای نبود و پاسخگویی و مهمان نوازی بسیار ضعیف بود، حتی اگه مسافر رو مهمان ندونن و مشتری حساب کنن باز هم رعایت برخورد با مشتری نمیشه، دو نکته بسیار غیر معمول اینجا دیدم، اول اینکه داخل اتاق مثل هتلها مینی بار در ازای پرداخت وجه داشت اما آب معدنی وجود نداشت و هتل هم از ارایه آن خودداری کرد، دوم اینکه با توجه به اینکه ما در روزهای ماه رمضان که هیچ امکانی برای خوردن صبحانه تو سطح شهر نیست اونجا بودیم وقتی از پذیرش صبحانه خواستیم نداشتن و با کلی چک و چانه بخاطر اینکه بچه کوچیک همراهمون بود قرار شد دو پرس نیمرو به ما بدن و اونم بعد 15 دقیقه یک پرس آوردن و گفتن همینقدر داشتیم، در کل با اینکه با تخفیف بالا گرفته بودم اما رضایت ندارم و توصیه نمیکنم
نظرات ما مشابه وضعیت اقامت ما در ۹۸/۶/۲۰ در این هتل است، لطفاً بدان مراجعه نمایید.
نقاط قوت:
فضای زیبا و دلنشین داشت فقط تنها انتقاد به این هتل این بود که فاقد پارکینگ بود و کوچه تنگ و باریک داشت که باید سر کوچه پارک میکردیم ولی خوشبختانه دوربین داشت.
نقاط ضعف:
فاقد پارکینگ
نقاط قوت:
همه چی خوب بود نسبت به قیمتش
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
سکوت و آرامش محیط احترام و خوش برخوردی مسئولین محیط آرام، دلنشین و سنتی هتل
نقاط ضعف:
کم بودن زمان ارائه خدمات صبحانه
تجربه خوبی بود . حتما امتحان کنید.
تمیزی هتل نو بودن همه چیز فضای حیاط قیمت عالیهتل غذا ندارد و فقط کافی شاپ دارد جای پارک کوچه هتل افتضاح است کوچه باریک و بن بست ولی کمی دورتر هتل یک پارکینگ دارد کلا از 20 نمره 19.5 به این هتل میدهم
بسیار تمیز و نو و زیباجای پارک مناسب نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان

مهمانان اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بومگردی آریو اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.