هتل جهانگردی دیزین

کرج، کیلومتر 75جاده کرج به چالوس، بعد از دو راهی گچسر
3
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی دیزین

هتل جهانگردی دیزین در بين کوه‌هاي البرز مرکزي محصور شده و شامل دو مجموعه گردشگری ۱ و ۲ و یک مجموعه اقامتی، معروف به شاله (کلبه) می‌باشد که از جمله با کیفیت‌ترین مجموعه‌های جهانگردی ایران محسوب می‌گردد. طراحی فوق‌ العاده‌ای که از دوره تاریخی پهلوی به جا مانده، جاگیری در دل کوهستان، نزدیکی به پایتخت و تفاوت ۲۰ درجه‌ای دما که باعث آب و هوای خاص این منطقه نسبت به شهر تهران شده و همجواری با پیست اسکی دیزین، همه از ویژگی‌های منحصر به فرد مجموعه‌ی گردشگری و جهانگردی دیزین می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی دیزین

جهانگردی-اتاق دوتخته هتل یک
اتاق دوتخته هتل یک
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
410,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
410,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
410,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
410,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
483,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
483,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
410,000
تومان
1 خرداد
شنبه
410,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
410,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
410,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
410,000
تومان
اقامت 24
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
565,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
565,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
565,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
565,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
565,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
565,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
565,000
تومان
1 خرداد
شنبه
565,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
565,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
565,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
565,000
تومان
ای‌گردش
624,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
624,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
624,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
624,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
624,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
624,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
624,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
624,000
تومان
1 خرداد
شنبه
624,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
624,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
624,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
624,000
تومان
جهانگردی-دو تخته هتل دو
دو تخته هتل دو
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
410,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
410,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
410,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
410,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
483,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
483,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
410,000
تومان
1 خرداد
شنبه
410,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
410,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
410,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
410,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته هتل یک
اتاق سه تخته هتل یک
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
520,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
520,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
520,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
520,000
تومان
1 خرداد
شنبه
520,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
520,000
تومان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
710,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
710,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
710,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
710,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
710,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
710,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
710,000
تومان
1 خرداد
شنبه
710,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
710,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
710,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
710,000
تومان
ای‌گردش
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
779,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
779,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
779,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
779,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
779,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
779,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
779,000
تومان
1 خرداد
شنبه
779,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
779,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
779,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
779,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته هتل دو
اتاق سه تخته هتل دو
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
520,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
520,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
520,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
520,000
تومان
1 خرداد
شنبه
520,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
520,000
تومان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
710,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
710,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
710,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
710,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
710,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
710,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
710,000
تومان
1 خرداد
شنبه
710,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
710,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
710,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
710,000
تومان
ای‌گردش
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
774,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
774,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
774,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
774,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
774,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
774,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
774,000
تومان
1 خرداد
شنبه
774,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
774,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
774,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
774,000
تومان
جهانگردی-اتاق کانکت چهارنفره
اتاق کانکت چهارنفره
اقامت 24
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,108,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,108,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,108,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,108,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,108,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,108,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,108,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,108,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,108,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,108,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,108,000
تومان
جهانگردی-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
ای‌گردش
1,874,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,874,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,874,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,874,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,874,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,874,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,874,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,874,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,874,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,874,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,874,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,874,000
تومان
اقامت 24
1,875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,875,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,875,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,875,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,875,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,875,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,875,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,875,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,875,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,875,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,875,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,875,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی دیزین

سالن کنفرانس
زمين فوتبال
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
پارک کودک
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمین ورزشی
گیم نت
زمين تنيس
فكس
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلفن در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
زمین والیبال رایگان
زمين بازی
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
سالن بيليارد
مسير پياده روی
زمين فوتبال
والیبال
كافی شاپ
نمای پيست
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سالن همايش
خدمات اینترنتی
بازی ویدئویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
فكس
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
مینی بار رایگان
زمین فوتبال رایگان
آسانسور
تاکسی سرویس
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
یخچال
چای ساز
اتاق چمدان
صندلی ماساژور
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
ماساژ
کافی‌شاپ
کافی نت
بیلیارد
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
لابی
اشپزخانه
کمد لباس
فضای سبز
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
سالن ورزشی
اتاق بازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
حمام

آدرس هتل جهانگردی دیزین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی دیزین

(43 نظر)
ضعف شدید در بخش نظافت اتاق.سرویس دستشویی در بدو ورود بسیار کویف و آلوده بود
رفتار پرسنل صمیمی و مناسب است
هتل خوب و تر تمیزی بود. ویوی خوبی هم به سمت پیست داره که واقعا زیباست. پرسنل همکاری کردن و دوتا اتاق رو کنار هم دادن رستورانشون خیلی خیلی گرونه و نمی ارزه.غذاشون متوسط بود.ولی قیمتش خیلی بالا بود.ناهار شام رو پیشنهاد نمی کنم
نقاط قوت:
مکان خوب پرسنل خوب
نقاط ضعف:
ورود سروصدا از اتاقهای مجاور کف موکت نه چندان جالب
اصلا پروتکل بهداشتی رعایت نمیشد و تمام افرادی که برای اسکی اومده بودن برای صبحانه در هتل بودن بدون ماسک و همه کنار هم در حال خوردن صبحانه بودن که خیلی برای ما جای تعجب داشت.جمعیت اینقدر زیاد بود که واقعا من به شخصه ترسیدم و شب نموندم و با خانواده برگشتم.
نقاط قوت:
پرسنل هتل بسیار خوب بودن برخورد عالی و مهربون
نقاط ضعف:
الکل در هر اتاقی بزارید
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل پیگیری خوب جهت ارایه خدمت درخواستی
نقاط ضعف:
موکت کنار در حمام اتاق ما متاسفانه کثیف بود هنگام بارش برف جهت خروج ماشین خودم با پارو توی پارکین. برفهای اطراف ماشین رو پارو کردم و این برای یک پیست بین المللی بسیار زشت و منفی است
اتاق ها تمیز مرتب و گرم بود ویو عالی بود دسترسی به پیست عالی بود امکانات برای بازی بچه ها عالی بود صبحانه عالی بود ولی کیفیت غذا برای ناهار و شام معمولی بود
تجربه خوبی داشتیم
بسیار عالی در همه ی موار ۲ مورد بیشتر رسیدگی بشه خیلی بهتر هم خواهد شد ۱ قیمت غذاهای رستوران ۲ گرمایش اتاق های روبه پیست
نقاط قوت:
سکوت وموقعیت خوب وصبحانه خوب
نقاط ضعف:
غذا ها کیفیت نداشت
رفتار پرسنل خیلی گرم و خوب بود،ویو هتل عالی بود،اتاق بسیار گرم درحالی که دمای بیرون منفی 20 درجه بود،ما غذا نخوردیم هتل،ولی صبحانه خوب بود و در حد یک هتل سه ستاره بود
اتاقهای تمیز و مطلوب ، محیطی دلپذیر ، کارکنان خوشرو و خوش برخورد و ... رستورانی بی کیفیت
کارگنان هتل عالی هستند هتل فرسوده هست با این وجود تمیز هست ما هر بار لذت میبریم از منظره هتل
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
از نظر بهداشتی واقعا بد بود
نقاط قوت:
مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی معمولی
نقاط ضعف:
در حد مسافرخونه
نقاط قوت:
مطلب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
رفتار محترمانه ی پرسنلهتل واقعا از کمبود امکانات رنج می برد و حتی سیستم تهویه ی سرمایش نداشت و از گرما هلاک شدیم و اصلا در حد هتل 4ستاره نیست! درب اتاق ما شکسته شده بود و قفل تبدیل به کلیدی شده بود و از لای چارچوب درب ، داخل اتاق معلوم بود! آسانسور قدیمی و فوق العاده آرام هتل هم در نوع خودش بی نظیر بود! تنوع صبحانه بسیار پایین بود و گوجه و خیار ها مانده و قدیمی بود!
نقاط قوت:
در حد ستاره هاش خوب بود
نقاط ضعف:
در حد ستاره هاش خوب بود
برخورد خوب پرسنل هتل در اولویت می باشد و نشانگر خوب بودن هتل می باشد . امکانات در محلی به نام دیزین عالی میباشد و از منظره و ویو لذت خواهید برد
تجربه عالی از رزرو جا در جاباماموقعیت مکانی و منظره عالی هوای عالی به هیچ عنوان هتل 4 ستاره نیست، نهایت با ارفاق شاید بشه گفت 3 ستاره کیفیت صبحانه و رستوران کاملا پایین هست امکانات اولیه که انتظار دارید مثل خمیر دندان، حوله و دمپایی به تعداد نفرات، شامپو بدن و ... در اتاق موجود نیست درب حمام ترک خورده شکسته و رنگ ریخته بود (هتل 4 ستاره) کتری برقی در اتاق موجود نبود و قتی به پذیرش گفتیم اعلام کردند که چند تا داشتیم به اتاق های دیگه دادیم !!! همه چیز پولی هست حتی آب معدنی که در بار اتاق موجود بود یخچال صدای وحشتناکی می داد که مزاحم خواب می شد صندوق امانت نداشت کلا اصلا هتل 4 ستاره نبود، نمی دونم با چه معیاری به این هتل 4 تا ستاره دادن
متاسفانه ملافه ها تمیز نبود و مشخص بود استفاده شده!!برا پارکینگم باید هزینه پرداخت می کردی!در کل بد نیست.
لوکیشن عالی ولی هتلی فرسوده و نیاز زیاد به بازسازی
با سلام، از هر لحاظ خوب بود مخصوصا كاركنان فقط در اتاق كمى سروصدا بود بخاطر لوله ها و صداى يخچال. دستشويى و حمام هم مشكل داشت كف توالت هميشه خيس بود.
با توجه به فضای عالی منطقه ،کوهستان کمبود امکانات هتل رو جبران میکنه.
خوب
هتلی با امکانات مناسب برای اقامت در منطقه کوهستانی وبرف گیر
بنظرم هتل پتانسیل بسیار خوبی برای جذب مردم دارد. در مدت اقامت ما رفتار کارکنان بسیار خوب بود. اما تاسیسات و ساختمان نیاز به مرمت دارد. بنظرم از نظر زیباسازی محوطه نیز باید اقدامات اساسی انجام شود.
پذیرش هتل خیلی خوش برخورد نبودن و در بدو ورود همش بحث و جدل بود و تهدید میکردند که میفرستیم شما رو به هتل دو ، اتاق ها نسبتا تمیز بود و کارکنان هتل خوش برخورد بودند
همه چیز در کل به جز شام خوب بود. نکته ای که به نظرم خیلی مهمه اینه که امکانات اتاق ها قبل از تحویل به مهمان ها باید توسط پرسنل کنترل بشن. موضوعاتی مثه مسواک و خمیر دندون، پتو و رو تختی. اینکه شما یه استاندارد مشخص رو از همه هتل های جهانگردی انتظار داشته باشین چیز عجیبی نیست.. ولی همه اینها با توجه به محیط و لذتی که از همجواری با کوه و برف می تونین ببرین میتونه تا اندازه زیادی جبران بشه. در کل اقامت خوب و لذت بخشی بود.
مشکلی که گریبان گیر اکثر هتلهای قدیمی و خوب کشور شده و اون هم عدم رسیدگی و فرسودگی شدید و انگار هیچ اراده ای برای تغییر وضعیت وجود نداره ، این هتل میتونست حداقل برای فصل زمستان و بهار پذیرای هزاران توریست باشه ، ولی متاسفانه قدیمی بودن نقشه اتاقها و سیستم قدیمی و خراب تهویه و دستشویی و کثیف بودن موکتها در بدو ورود به شدت خودنمایی میکرد
در کل برای یک سفر یکی دو روزه نزدیک تهران شاید بهترین گزینه باشد. از بین هتلهای منطقه بهترین است. من تجربه هتل گچسر و هتل گاجره رو هم دارم و با فاصله قابل توجهی هتل دیزین بهتره. انتظار یک هتل ۵ ستاره رو نباید داشت ازش ولی همه چیزش در حد کاملا قابل قبولیه. البته من هرگز در فصل اسکی اونجا نرفتم.
هتل سه ستاره است و اتاق های تمیز و خوبی داره و رستورانش خیلی دلنشینه... ولی در کل مناسب اقامت کسانی هست که قصد اسکی در پیست را دارند.پذیرایی و امکانات
خیلی خوب بود و در کل خیلی راضی بودیم.
سلام من هفته گذشته به مدت یک شب در سوئیت های 2خوابه در وسط پیست اقامت داشتم همه چیز خوب بود از لحاظ تمیزی وگرمایشی نهار هتل هم رفتیم گرفتیم کیفیتش خوب بود ویو عالی بسیار آرام ووسط پیست بودیم به نظرم عالی بود
نقاط قوت:
ديد عالي به همراه بالكن رستوران اصلي هتل( هتل١) با كيفيت و قيمت مناسب برخورد مناسب پرسنل همكاري مطلوب خانه داران
نقاط ضعف:
بي نظمي پاركينگ كيفيت بسيار نامناسب و قيمت بسيار بالاي رستوران سنتي( زير همكف هتل ١ ) لزوم زمان بندي تخفيفهاي بيشتر عدم اتصال كامل اينترنت
متاسفانه هزینه صبحانه بی کیفیت بدون هماهنگی قبلی از شما جداگانه در هنگام تسویه دریافت می گردد و در ضمن سوییت 4 تخته هتل جز دو اتاق دارای یک درب کانکشن چیزی نیست
نقاط قوت:
کیفیت غذا و نظافت هتل و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
با توجه به نداشتن کولر و خنکی طبیعی هوا بهتر بود پنجره ها مجهز به توری باشند تا از ورود حشرات جلوگیری بعمل آید. همچنین قیمت منوی رستوران کمی بالاتر از عرف بود.
نقاط قوت:
عالی دید و منظره عالی
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
لابي من بسيار خوب بود و احترام مسافران رو داشت
نقاط ضعف:
الان هتل ٣ ستاره هم صبحانه روي پكيج كلي هست و حتي با قيمت خودش محسوب ميشه ، اما در اين هتل صبحانه جداگانه حساب شد
نقاط قوت:
Barkhord khob paziresh o team kari
نقاط ضعف:
Nabod fast food Parking sarposhide Nezafat restoran Nabod tour hotel Bara koh navardi ya telekabin....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی دیزین

مهمانان هتل جهانگردی دیزین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی دیزین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی دیزین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی دیزین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی دیزین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.