هتل جهانگردی دیزین

کرج، کیلومتر 75جاده کرج به چالوس، بعد از دو راهی گچسر
3
امتیاز کاربران
77
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی دیزین

هتل جهانگردی دیزین در بين کوه‌هاي البرز مرکزي محصور شده و شامل دو مجموعه گردشگری ۱ و ۲ و یک مجموعه اقامتی، معروف به شاله (کلبه) می‌باشد که از جمله با کیفیت‌ترین مجموعه‌های جهانگردی ایران محسوب می‌گردد. طراحی فوق‌ العاده‌ای که از دوره تاریخی پهلوی به جا مانده، جاگیری در دل کوهستان، نزدیکی به پایتخت و تفاوت ۲۰ درجه‌ای دما که باعث آب و هوای خاص این منطقه نسبت به شهر تهران شده و همجواری با پیست اسکی دیزین، همه از ویژگی‌های منحصر به فرد مجموعه‌ی گردشگری و جهانگردی دیزین می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی دیزین

ظرفیت 7 نفر

اتاق هفت تخته
ایران هتل آنلاین
2,711,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
2,711,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,711,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,711,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,711,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,711,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,711,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,711,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,711,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,711,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,711,000 تومان
هفت تخته
اسنپ تریپ
2,711,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
2,711,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,711,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,711,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,711,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,711,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,711,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,711,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,711,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,711,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,711,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,711,000 تومان
اتاق هفت تخته
اقامت 24
2,711,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,711,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,711,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,711,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,711,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت رویال دو خوابه برای چهار نفر + یک کاناپه تخت خواب شو
ایران هتل آنلاین
2,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
2,729,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,729,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,729,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,729,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,729,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,729,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,729,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,729,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,729,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,729,000 تومان
سوئیت رویال پنج تخته
اقامت 24
2,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 آذر
یکشنبه
2,729,000 تومان
سوئیت پنج نفره رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته هتل 2
ایران هتل آنلاین
1,238,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,238,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,238,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,238,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
سه تخته هتل یک
ای‌گردش
1,238,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,238,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,238,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,238,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
سه تخته هتل دو
ای‌گردش
1,238,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,238,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,238,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,238,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
اتاق سه تخته پشت به پیست هتل 1
ایران هتل آنلاین
1,238,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,238,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,238,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,238,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
سه تخته (هتل دیزین دو)
اسنپ تریپ
1,238,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,238,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,238,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,238,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
سه تخته پشت به پیست (هتل دیزین یک)
اسنپ تریپ
1,238,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,238,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,238,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,238,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,238,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,238,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,238,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,238,000 تومان
اتاق سه تخته پشت به پیست هتل یک
اقامت 24
1,238,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
1,238,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,238,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته پشت به پیست هتل 1
ایران هتل آنلاین
1,968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,968,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,968,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,968,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,968,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,968,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,968,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,968,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,968,000 تومان
اتاق چهار تخته پشت به پیست هتل 2
ایران هتل آنلاین
1,968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,968,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,968,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,968,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,968,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,968,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,968,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,968,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,968,000 تومان
چهار تخته پشت به پیست (هتل دیزین یک)
اسنپ تریپ
1,968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,968,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,968,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,968,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,968,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,968,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,968,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,968,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,968,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,968,000 تومان
چهار تخته پشت به پیست (هتل دیزین دو)
اسنپ تریپ
1,968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,968,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,968,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,968,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,968,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,968,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,968,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,968,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,968,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,968,000 تومان
چهار تخته پشت به پیست هتل یک
اقامت 24
1,968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
دوشنبه
1,968,000 تومان
چهار تخته پشت به پیست هتل دو
اقامت 24
1,968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,968,000 تومان
سوئیت رویال چهار نفره
ای‌گردش
2,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
2,729,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,729,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,729,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,729,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,729,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,729,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,729,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,729,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,729,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,729,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,729,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته هتل یک
ای‌گردش
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
18 آذر
جمعه
984,000 تومان
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
984,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
984,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
984,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
25 آذر
جمعه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
اتاق دو تخته پشت به پیست
ایران هتل آنلاین
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
18 آذر
جمعه
984,000 تومان
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
984,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
984,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
984,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
25 آذر
جمعه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
اتاق دو تخته رو به پیست
ایران هتل آنلاین
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
18 آذر
جمعه
984,000 تومان
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
984,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
984,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
984,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
25 آذر
جمعه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
اتاق دو تخته رو به پیست هتل 2
ایران هتل آنلاین
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
18 آذر
جمعه
984,000 تومان
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
984,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
984,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
984,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
25 آذر
جمعه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
دو تخته رو به پیست (هتل دیزین یک)
اسنپ تریپ
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
18 آذر
جمعه
984,000 تومان
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
984,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
984,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
984,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
25 آذر
جمعه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
دو تخته پشت به پیست (هتل دیزین یک)
اسنپ تریپ
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
18 آذر
جمعه
984,000 تومان
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
984,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
984,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
984,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
25 آذر
جمعه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
دو تخته رو به پیست (هتل دیزین دو)
اسنپ تریپ
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
18 آذر
جمعه
984,000 تومان
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
984,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
984,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
984,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
25 آذر
جمعه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
اتاق دو تخته پشت به پیست هتل یک
اقامت 24
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
دو تخته هتل دو
ای‌گردش
984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
18 آذر
جمعه
984,000 تومان
19 آذر
شنبه
984,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
984,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
984,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
984,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
984,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
984,000 تومان
25 آذر
جمعه
984,000 تومان
26 آذر
شنبه
984,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
984,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی دیزین

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
صندلی ماساژور
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
زمین فوتبال رایگان
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
زمين فوتبال
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
سالن بيليارد
مسير پياده روی
زمين فوتبال
زمين بازی
والیبال
نمای پيست
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی دیزین روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی دیزین

(77 نظر)
نقاط قوت:
اتاق گرم صبحانه خوب
نقاط ضعف:
اتاق گرم صبحانه خوب
هتل بسیار خوبی است. اتاق دو تخته در ساختمان۱ رو به پیست داشتیم.اتاق بسیار دلباز بود و ویو زیبایی داشت. اتاق منظم و تمیز بود و امکانات قابل قبولی بود. فضای هتل هم آرام و آرامش بخش و مناسب ریلکسکردن بود. تنها قسمتی که مورد رضایتم نبود تنوع و کیفیت پایین صبحانه بود. غذاهای رستوران هتل هم بسیار گران بودند و درعین حال کیفیت پایینی داشتند. لابی هتل میتوانست دیزاین بسیار بهتری داشته باشد. اما به طورکلی از هتل راضی بودیم و قطعا جهت اقامت پیشنهاد می گردد.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان، ویو زیبای رو به پیست
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان، ویو زیبای رو به پیست
در مجموع با توجه به قیمت و امکانات موجود خوب بود توان اقتصادی عموم مردم به جز عده ای خاص که معمولا این طور مکان ها استفاده نمیکنن منصفانه بود.
نقاط قوت:
رستوران و کیفیت غذا و پرسنل خوش اخلاق رستپران
نقاط ضعف:
در اتاق هیچ وسیله ضد عفونی نبود. حوله نبود . یخچال خالی بود. تخت دو نفره استاندارد نبود. پرسنل کافی شاپ ساختمان شماره دو بسیار غیر محترمانه برخورد کردند بخصوص خانمی که اونجا بودن. وخیلی گرون بود. مبلهای لابی ساختمان شماره دو کاملا مندرس بودند و حتی بدرد سمساری هم نمیخوردند.
نقاط قوت:
ویو و چشم انداز خوب
نقاط ضعف:
امکانات ضعیف.قیمت بالا نسبت به امکانات.نداشتن حتی یه فلاسک چای و آب معدنی که کمترین اقلامیست که در هر هتلی با این قیمتها وجود دارد. تشک فرسوده و بالشهای غیر استاندارد که از گردن درد و کمر درد صبح فردا نمیشد راه بریم.خیلی ناراضی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه سلف سرویس نبود چون مهمانان هتل به حد کافی نبود! آب معدنی در اتاق پولی بود بدون آنکه اطلاع رسانی شود
نقاط قوت:
آب و هوای خوب برخورد مناسب
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی و تعمیرات گسترده در محیط اتاق ها و محوطه هتل (چشم انداز بسیار نامناسب ضایعات در مجاورت پیست و ...) تعطیلی و محدودیت دسترسی به محیط اطراف هتل کیفیت پایین غذای رستوران علی رغم قیمت بالای آن
نقاط قوت:
صبحانه هتل خوب بود اتاق ها تمیز بودند
نقاط ضعف:
رستورات هتل افتضاح است غذا ها بی کیفیت و خیلی گران هستندصدا در راهروهای هتل خیلی میپیچید و مدیریتی نمیشد
نقاط قوت:
موقیت مکانی عالی، تمیز، با توجه به قیمت فوق العاده
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بالكن هتل اصلا تميز نبود
نقاط قوت:
سرعت عمل در سرویس دهی
نقاط ضعف:
بخش هایی از هتل نیاز به مرمت و بازسازی دارد که در صورت انجام آنها ، شرایط بسیار ایده آل تر خواهد شد .
نقاط قوت:
در این هتل بسیار راحت هستید
نقاط ضعف:
در این هتل بسیار راحت هستید
بسیار جای عالی برای یک‌تفریح کوتاه مدت در فصول گرم سال .
نقاط قوت:
Makan monaseb
نقاط ضعف:
Emkanak. Foghe zaeff
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم هماهنگی سایت با هتل با توجه به انتن دهی بد نداشتن اینترنت هتل
نقاط قوت:
لوکيشن و آب و هوای عالی
نقاط ضعف:
لوکيشن و آب و هوای عالی
من ساختمان شماره یک رزرو کرده بودم یه دو تخته روبه پیست که خوب بود کلا هتل خوبی بود تو اين فصل عالیه کیفیت رستوران خوب بود صبحانه نسبت به هتل خوب و کامل بود امکانات تفريحی هم خوب بود تله کابین خوبی داشت یه قسمت هم بود که یه سایبان زده بودن و دی جی هم بود یه رستوران فست فود و کافی شاپ هم داشت که خیلی عالی بود ولی برای رفتن به اون قسمت باید ورودی پرداخت میکردیم که ارزش داشت
نقاط قوت:
مکان هتل بی نظیر
نقاط ضعف:
در یک کلمه توصیف کنم وضعیت هتل ۲و هتلداری رو کلمیتونم بگم افتضاحبدترین شکل ممکن در نگه داری و هتل داری در ایرانیعنی میشه گفت از ساعت که کار نمیکردمیز صندلی همه رنگ و رو رفتهحوله نداشتدمپایی نداشتمبلمان داخل لابی همه پوسیدهحتی یه آب معدنی تو یخچال نبود چه برسه چیزه دیگهپنجره ها توری نداشتنوای فای ندارهآبجوش کن ندارهحتی تلفن نداره درخواست کنی یا اعتراض کنیتراس ها کثیف و خاکی
مزیت اصلی این هتل(برای اسکی بازها) نزدیکی به پیست اسکی دیزین است وگرنه از نظر امکانات هتل رتبه بالایی ندارد
نقاط قوت:
هوای عالی و محیط دوستانه
نقاط ضعف:
هوای عالی و محیط دوستانه
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تراس و هواى عالى
نقاط ضعف:
نداشتن تورى و پنكه سقفى حداقل چون حشرات زيادى ميان تو اتاق شب نميشه پنجره رو باز نگه داشت
نقاط قوت:
دلباز بودن و امرزی مثبت لوکیشن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان خوب نبود
نقاط قوت:
فضای بکر عالی دسترسی نزدیک حدود ۱ ساعت تا تهران از اتوبان هوای خنک و مطلوب صبحانه خوب رفتار پرسنل خوب آرامش در اقامت
نقاط ضعف:
کمی محوطه رها شده جلوی هتل دو خاکی جلوی هتل یک بخاطر یک سری نخاله نمای خوبی نداره
نقاط قوت:
امکانات در حد قابل قبول ولی البته کهنه . تمیز ولی کهنه
نقاط ضعف:
بنظر من قیمت ناهار گران است. اطاقها تمیز ولی کهنه است. و نیاز به بازسازی دارد
نقاط قوت:
واقع شدن در کوهستان و مناظر زیبا
نقاط ضعف:
سرو صدای زیاد آهنگ دیجی تا ساعت ۳ صبح .غذای بی کیفیت با قیمت بالا .تنوع بسیار پایین صبحانه .درخواست هزینه جدا برای وسایل بازی شکسته و خراب داخل محوطه هتل .استفاده از وسایل بسیار قدیمی و از رده خارج داخل اتاق ها . کلا مدیریت بسیار بسیار ضعیف و بدون صاحبی هستش .
ضعیف تا متوسط
نقاط قوت:
فقط موقیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
بسیار کثیف.برخورد نا مناسب و بد اخلاقی کارمندان به خصوص رستوران.اتاق های بسیار کثیف و دارای بو نم.و کلا هتل احتیاج به یک بازسازی کلی دارد
نقاط قوت:
فقط منظره
نقاط ضعف:
مديريت ناكارآمدو افتضاحكه بجاي حل مشكل مهمان گفت بريد شكايت كنيد
نقاط قوت:
هیچ چیز مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
دستکش اسکی من جا مونده بود ندادن با سرو صدا تونستم بگیرم ، آخر سرم ۶۵۰ هزار تومان ازم پول اضافه گرفتن ،مدیریتم گفت میتونی ازم شکایت کن به همین راحتی
نقاط قوت:
فقط نزدیک بودن به پیست اسکی دیزین
نقاط ضعف:
خدمات و سرویس دهی خیلی ضعیفه یک بطری اب تو یخچال گذاشتن کافی شاپ هتل نداره یک کافی میخواهی بخوری باید بری هتل دو واقعا ادم متاسف میشه که اینقدر ضعیف مدیریت یک هتل را که در یکی از بهترین پیستهای دنیا هست را عمل می کنند
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
هتل واقعا نیاز به رسیدگی داره موکت کف دکه سرویس از شدت پوسیدگی گندیده بود و وااااقعا کثیف بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دو تا کاسه کوچیک ماست ۱۰۷ هزار تومن؟!سر گردنه هم اینجوری نیس
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب و تمیز بود و ویو اتاقها قشنگ بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران تازه نبود غذای مانده بود و با اینحال بسیار گران بود
نقاط قوت:
نزدیک بودن به پیست و رفتار شایست کار کنان
نقاط ضعف:
حوله در اتاق موجود نبود،و گفتید حوله موجود ندارید، شیر آب حمام خراب بود پنجره ها تک جداره بود و از پنجره باد می آمد آب آشامیدنی در اتاق موجود نبود کافی شاپ تعطیل بود و قهوه موجود نبود
باتوجه به موقعيت عالي توريستي هتل ، امكانات هتل قديمي و نامنظم ميباشد. از موكت فرسوده در لابي گرفته تا قديمي بودن دربها و كثيف بودن داخل اتاق ها
نقاط قوت:
آدم حوصلش سر نمیره تو این هتل مخصوصا اگه آخر هفته بری
نقاط ضعف:
کیفیت امکانات داخل اتاقها خوب نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اصلا خوب تمیز نمیکردن اتاق هاروامکانات بسیار کم و افتضاح
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اتاق کثیف نبود برق در اتاق خراب بودن سشوار تخت ها کثیف اصلا مناسب نبود نسبت به قیمت
در کل به ما خیلی چسبید
نقاط قوت:
صبحانه عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد در راهروها
نقاط قوت:
دسترسی به پیست
نقاط ضعف:
عدم کیفیت وقیمت غذای رستورانورودی به پست دارای مشکل می باشد
نقاط قوت:
ویوی اتاق عالی بود
نقاط ضعف:
برخورد پرسنله هتل مخصوصا اقایان ریسپشنو دوست نداشتم اصلا لسیار سرد و بد خلق بودند
نقاط قوت:
تنها نکته ی مثبت فقط مجاور پیست هست.که با نکاا منفی ک دارره ارزشش رو نداره اقامت داشت توی این هتل
نقاط ضعف:
برخورد مدیر هتل بسیار زشت و زننده بود و متاسفم که همچین شخصیتی بعنوان مدیر این هتل بود. تلفن های هتل ۲ خراب بودن. توی یخچال حتی یه دونه آب معدنی وجود نداشت. چایساز توی اتاق ها نداشت و حتی در خواست کردیم بیارن توی اتاق گفتن سرویس نمیدهیم و برین‌کافی شاپ هتل. کافی شاپ هتل یه لیوان چای ساده رو بیست هزار تومن پول گرفت. کیفیت غذای رستوران خوب نیود. دیوار های راهرو و اتاق ها ترک داشتن. اتاقهایی که کنار هم بودن داری درب مشترک بودن که اونها رو قفل نکرده بودن و افراد اتاق کنار ما میتونستن وارد اتاق ما بشون. توی لابی هتل شماره دو بوی بد فاضلاب میومد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد مدیر هتل به شدت زننده و زشت هست و واقعا در خصوص انتخاب همچین شخصی بعنوان مدیر باید افسوس خورد.اگر مشکل کوچیکی داشته باشین اهمیت نمیدن.تلفن های هتل شماره دو خراب است.اتاق ها چای ساز ندارند.کاناپه ها پاره هستند.شیشه های هتل کثیف بودن
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رسیدگی بسیار بسیار ضعیف
نقاط قوت:
گرمایش عالی موقعیت بسیار مناسب برای پیستکیفیت غذا مناسب بهداشت سرویس قابل قبولموارد فوق نسبت به یک هتل کوهستانی میباشد
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ در هتل ۱نداشتن سرگرمی در هتل ۱کثیف بودن دیوارها
نقاط قوت:
تمیز بودن ملحفه و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
کثیف بودن پرده های اتاق و گرد و خاک روی پرده ها نداشتن غذای مخصوص گیاهخواران
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار بی نظم- حوله بهداشتی در اطاق نبود- از داخل اطاق قادر به تماس با رسپشن نبودیم- تلوزیون کار نمیکرد- اطاق ها سب بسیار سرد بود- رستوران ساعت ماری بسیار کم داشت و کیفیت غذا بسیار پایین بود- در مجموع بسیار بد و افتضاح بود. اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ورودی پیستغذای خوب تازه و سالمرفتار عالیه همه کارمندان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
امکان تحویل وسایل مسافر قبل از تحویل اتاق به دلیل ساعت کاری محدود پیست
نقاط قوت:
به نظرم همه شرایط هتل در حد نرمال و قابل قبولی بود. اتاق با وجود قدیمی بودن ولی تمیز بود موقعیت نزدیک به پیست
نقاط ضعف:
قیمت بسیار بالای رستوران و کافه
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
خیلی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ما براي تاريخ ٢٨ دي اتاق گرفتيم،ولي چون جاده بسته بود نتونستيم بياييم،ميخواستيم براي تاريخ شنبه ٢ بهمن جابجا كنيم،زنگ زديم گفتند نميشه!!!!!!!
نقاط قوت:
موقعیت نزدیک به پیست و امکانات زیاد برای کودکان
نقاط ضعف:
هتل بسیار شلوغ بود و پروتکل ها رو عملا نمیشد رعایت کردو خیلی تمیز نبود اتاق ها و کف موکت اتاق ها خیلی بد بود چون قابلیت تمیز کردن قطعا نداره
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب کلیه پرسنل مهمانوازی پرسنل عالی بود موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب هتل
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی برخی از اتاق ها نیاز به تعمیر دارد منوی غذای رستوران برای شب مناسب نیست
ازنظر نظافت روبه صفربود و دیوارها همه پوستش ریخته شده بودوحوله حمام حتی نگذاشته بودند
سلام ما یک شب در هتل شماره یک اقامت داشتیم .اتاق سه تخته رزرو کرده بودیم که نمای خوبی نداشت .از خانومی که پذیرش بودند و ازشون ممنون هستم ،خواهش کردیم که اتاق رو به پیست به ما بدهند.البته ۲ تخته بود و با یک تخت خوابشو.ویو اتاق عالی بود .کارکنان رفتار خوبی داشتند.صبحانه متنوع بود هم گرم و هم سرد.وعده شامی که خوردیم که شامل جوجه کباب و مرغ چینی معمولی بود.هوا عالی فضا عالی ویو عالی.
پرسنل با اینکه زیاد بودن ولی خیلی بی حال بودن. اتاق خوب تمیز نشده بود. عدم وجود امکانات تفریحی
هتل شماره ۲ که رزرو کرده بودیم اصلا قابلیت استفاده نداشت. ترسناک و دلهره آور و مرموز بود. برخورد کارکنان بسیار خوب و ما رو به هتل شماره یک ارجاع دادند که کمی بهتر بود. اونجا بیشتر یک مسافر خانه رها شده است تا هتل ۴ ستاره😔 رستوران معمولی ولی بر خلاف تصور روز بعد صبحانه معقولی گذاشتند.
نظافت ضعیف . نظافت سرویس بهداشتی ضعیف بود و روش برچسب ضدعفونی زده بودن . تو اتاق ماسک استفاده شده نفر قبل بود. هیچ امکاناتی تو اتاق نبود که ما مجبور شدیم لیوان و چنگال یکبار مصرف از کافی شاپ بخریم . رسیدگی پرسنل ضعیف بود برخوردشون و همکاریشون ضعیف بود .
یخچال و تلویزیون هتل خراب بود. مبل تخت خواب شو شکسته بود و با وجودی که به مسئول مربوطه اعلام شد اما حاضر به تعویض آن نشد. محوطه پر از سگ بود و امکان این که با خیال راحت در محوطه رفت و آمد شود نبود. محیطی مناسب برای کسانی که بچه دارند نیست چون امکانات بازی برای کودکان نیست و حوصلشون سر میره. فاقد مسواک و چای ساز بود. جهت اطلاع برای مجموعه ورزشی که بیشتر زمین چمن هست و در جلوی هتل است باید هزینه جدا پرداخت شود. آب معدنی که برای اتاق شارژ می شود باید هزینه جدا پرداخت شود. تله کابین فقط در زمستان قابلیت استفاده برای عموم دارد. ولی آب و هوا فوق العاده عالی، توصیه می شود اتاق تراس دار انتخاب کنید که نمای رو به پیست دارد . اتاق های پشت پیست تراس ندارند و ویوی خوبی ندارند. جا داره از پذیرش هتل بابت جابه جایی اتاق ۳تخته که پشت پیست بود با یک اتاق تراس دار که بخاطر خلوت بودن هتل تشکر کرد.
هتل عالي بود و برخورد پرسنل عالي اما واقعا رستوران و منو رستوران و عملكرد و تنوع رستوران رو قوي كنند فوق العاده ميشه چون رستوران و منو ضعيف بود
کیفیت ضعیف و قیمت بالا، خیلی بهتر می تواند باشد.
یک شب اقامت داشتم با همسرم در این هتل. پذیرش خوب بود اما ارتباط چندانی با مسافران برقرار نمیکردند و جهت تحویل ابتدا اتاقی در طبقه دوم و سپس در طبقه سوم پیشنهاد دادند و رو به پیست. جهت تحویل اتاق همراهی نکردند و همچنین روز آخر هم بدون چک مدارک تحویل دادند. از لحاظ ساختمان قدیمی است اما مرتب است و نمره متوسطی بهش میدم.حمام و وان کمی کثیف بود. در اتاق دو تخته امکانات خاصی نداشت مثلا چای ساز یا حتی کتری برقی نداشت و فقط یه تلویزیون بود. اما ویو قشنگ همه اینها رو جبران میکرد. محیط حیاط به همراه آلاچیقها بسیار زیبا و دیدنی هست. صبحانه در حد متوسط بود.ناهار و شام نگرفتم از هتل.در کل سفر به دیزین در تابستان آن هم وسط هفته رو به همه پیشنهاد میکنم.
با سلام هتل جهانگردی دیزین نظافت اتاقها ضعیف بود حتی تراس که در این ایام استفاده زیاد ازش میشه اصلا نظافت نشده بود وسایل اتاق نیاز به تعویض یا بازسازی می باشد محیط آرام و زیبا و دنج میباشد ولی داخل اتاق زیاد تمیز نیست فقط منظره روبروی اتاق در تراس بسیار دل انگیز است و نکته مهم دیگر اینکه در بدو ورود زمانیکه اتاق تحویل میگیری کسی نه کمکت میکنه نه همراهی که اتاق تحویلت بده این امر در قوانین هتل داری مهم است که متاسفانه هتل دیزین محروم است.
رستوران گرون و غذای ضعیفی داشت تمیز نبود، هیچ امکاناتی نداشت حتی مسواک و چای ساز، 24 ساعته صدای بلند آهنگ های رپ از محوطه به اتاق ها میومد
از نظر امکانات بسیار ضعیف بود.
اتاق ۴تخته خوب و بزرگ بود،ولی توی یخچال حتی آب معدنی هم نزاشته بودن،سرویس اتاق حتی مسواک هم نداشت،در حد شامپو و صابون بود،توی اتاق کتری برقی نبود و باید میرفتی از کافی شاپ زیرزمین آب جوش می گرفتی،برای استفاده از محوطه جلوی هتل هم فضای بازی بود باید هزینه جداگانه پرداخت میکردی و روی اتاق نبود،صبحانه سلف سرویس هم اصلا در حد هتل ۴ستاره نبود و خیلی محدود بود... جایی نیست که برای بار دوم هم بخوام تجربش کنم
از هر نظر خوب و عالی بود هتل بسیاربسیار تمیز بود برخورد پرسنل بسیار خوب بود امکانات بازی و سرگرمی برای بچه ها فراهم بود
بايد تميزي و برخورد كاركنان و رسيدگي خيلي بهتر شود
ضعف شدید در بخش نظافت اتاق.سرویس دستشویی در بدو ورود بسیار کویف و آلوده بود
رفتار پرسنل صمیمی و مناسب است
هتل خوب و تر تمیزی بود. ویوی خوبی هم به سمت پیست داره که واقعا زیباست. پرسنل همکاری کردن و دوتا اتاق رو کنار هم دادن رستورانشون خیلی خیلی گرونه و نمی ارزه.غذاشون متوسط بود.ولی قیمتش خیلی بالا بود.ناهار شام رو پیشنهاد نمی کنم
به هیچ عنوان هتل 4 ستاره نیست، نهایت با ارفاق شاید بشه گفت 3 ستاره کیفیت صبحانه و رستوران کاملا پایین هست امکانات اولیه که انتظار دارید مثل خمیر دندان، حوله و دمپایی به تعداد نفرات، شامپو بدن و ... در اتاق موجود نیست درب حمام ترک خورده شکسته و رنگ ریخته بود (هتل 4 ستاره) کتری برقی در اتاق موجود نبود و قتی به پذیرش گفتیم اعلام کردند که چند تا داشتیم به اتاق های دیگه دادیم !!! همه چیز پول...
پذیرایی و امکانات
متاسفانه هزینه صبحانه بی کیفیت بدون هماهنگی قبلی از شما جداگانه در هنگام تسویه دریافت می گردد و در ضمن سوییت 4 تخته هتل جز دو اتاق دارای یک درب کانکشن چیزی نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی دیزین

مهمانان هتل جهانگردی دیزین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی دیزین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی دیزین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی دیزین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی دیزین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.