هتل جهانگردی دیزین

کرج، کیلومتر 75جاده کرج به چالوس، بعد از دو راهی گچسر
3
امتیاز کاربران
79
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی دیزین

هتل جهانگردی دیزین در بين کوه‌هاي البرز مرکزي محصور شده و شامل دو مجموعه گردشگری ۱ و ۲ و یک مجموعه اقامتی، معروف به شاله (کلبه) می‌باشد که از جمله با کیفیت‌ترین مجموعه‌های جهانگردی ایران محسوب می‌گردد. طراحی فوق‌ العاده‌ای که از دوره تاریخی پهلوی به جا مانده، جاگیری در دل کوهستان، نزدیکی به پایتخت و تفاوت ۲۰ درجه‌ای دما که باعث آب و هوای خاص این منطقه نسبت به شهر تهران شده و همجواری با پیست اسکی دیزین، همه از ویژگی‌های منحصر به فرد مجموعه‌ی گردشگری و جهانگردی دیزین می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی دیزین

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته رو به پیست هتل یک
اقامت 24
985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 خرداد
سه‌شنبه
985,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
985,000 تومان
4 خرداد
جمعه
985,000 تومان
اتاق دو تخته پشت به پیست
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,200,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,200,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
اتاق دو تخته رو به پیست
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,200,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,200,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
اتاق دو تخته رو به پیست هتل 2
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,200,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,200,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته هتل 2
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,400,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
اتاق سه تخته پشت به پیست هتل 1
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,400,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
اتاق سه تخته هتل دیزین دو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
1,239,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,239,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته پشت به پیست هتل 1
ایران هتل آنلاین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,200,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,200,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
2,100,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
اتاق چهار تخته پشت به پیست هتل 2
ایران هتل آنلاین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,200,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,200,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,100,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
چهار تخته پشت به پیست هتل دو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته پشت به پیست هتل یک
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت رویال پنج تخته
اقامت 24
2,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 خرداد
یکشنبه
2,730,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,730,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,730,000 تومان
سوئیت رویال دو خوابه برای چهار نفر + یک کاناپه تخت خواب شو
ایران هتل آنلاین
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,100,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,100,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,820,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,820,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
2,820,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,820,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,820,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,820,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,820,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,820,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

اتاق هفت تخته
ایران هتل آنلاین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,000,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,810,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,810,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
2,810,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,810,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,810,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,810,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,810,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,810,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی دیزین

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
صندلی ماساژور
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
زمین فوتبال رایگان
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
زمين فوتبال
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
سالن بيليارد
مسير پياده روی
زمين فوتبال
زمين بازی
والیبال
نمای پيست
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی دیزین روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی دیزین

(79 نظر)
سلام. من و همراهانم در هتل ۲ اقامت داشتیم. از همان بدو ورود دائما" توی شوک بودیم. اتاق فاقد حوله دست، حوله حمام و چای ساز بود. بالکن پر ته سیگار و گِلهای ریخته شده از سقف بود. و صندلی نداشت. توالت فرنگی کامل تخلیه و نظافت نشده بود. علیرغم وجود آسانسور به عنوان یکی از امکانات هتل، به این موضوع اشاره نشده بود که هتل دارای نیم طبقات هست که تردد صرفا" از پله امکان پذیره. و همراه ما که محدودیت حرکتی داشت بسیار اذیت شد. محوطه هتل هم بسیار کثیف با آسفالت ِ کنده شده بود. برای مدیریت محترم هتل هم ظاهرا" اهمیتی نداشت که مسافرش داره لحظات ناخوشایندی رو تجربه می کنه به خاطر این سوء مدیریت. من فکر می کنم این هتل، ستاره هاش رو مدیون هوای دلپذیر منطقه دیزین و کوههای سپید پوشش هست.
موقعیت هتل بسیار عالی است ولی امکانات هتل داری ضعیف ،امکانات تفریحی هم فعال نبود,،محوطه هتل تمیز نبود
رستوران هتل ۲ در ایام عید تعطیل بود
در هتل شماره ۲ امکانات و تمیزی اتاق ها بسیار نامناسب بود.ولی از نظرات مشخص است که در هتل شماره ۱ امکانات و خدمات بهتری ارائه می گردد.
ممنون از تمام پرسنل ، امیدوارم شاد باشن همیشه
ما در هتل ۱ اتاق ۳ تخته اقامت داشتیم.خدمات خانه داری بسیار ضعیف بود. مبل ها هم در اتاق و هم در لابی بسیار کثیف و پر از لک بود.دستشویی فرنگی قدیمی و گرفته بود. پرده وان افتضاح کثیف بود و لک داشت.منوی صبحانه خوب بود .منوی شام و ناهار فقط یکی دو مورد خوب و قابل خوردن بود.
امکانات عالی
هتل دو از هتل یک بسیار ضعیف تره حوله نداشت، سرویس دمپایی نداشت گچ سقف میریخت روی سرمون وضعیت افتضاحی بود
خيلي كهنه و قديمي شده
سپاسگزارم از همکاری در رزرو
تمیزی اتاق ها روی زمین پوست تخمه بود و کاملا تمیز نبود کمد ها کثیف بودن دستشویی آب که باز می کردیم از زیرش آب میریخت وکف سرویس خیس میشد
لوکیشن واقعاا عالی بود😍👌،هتل نزدیک و روبروی پیست بود ،ما که بچه کوچیک داشتیم نیاز به پیاده روی نبود ، ولی نظافت اتاق ها خیلی پایین بود حتی شیشه پنجره که ویو رو میخواستیم تماشا کنیم تمیز نبود،داخل کمدها خراب بود،حوله وکیوم شده نداشتن تو اتاق،باید میگفتیم که بعدش هم بدون پلاستیک تحویل میدادن،موکت کف اتاق ها خیلی خراب بود، البته ما هتل ۲ بودیم ،کافه فقط در هتل ۲ بود ،رستوران در هتل ۱ هست ،باید میرفتیم اون هتل برای غذا،ولی صبحانه داشتن .برخورد پرسنل خیلی خوب بود🙏🌹 و هر چیزی که میخواستیم حتی بیرون از هتل ،برامون فراهم میکردن،امیدوارم به نظافت هتل بیشتر رسیدگی کنن و کلا نیاز به بازسازی دارد.در اتاق ما یه لولا نداشت هر لحظه حس میکردم در الان میفته 😕🙈صبحانه خوب بود ولی کیفت غذا ها پایین بود.تنها دلیلی که دوباره بخوام برم اونجا، فقط لوکیشن و منظره ی عالی و نزدیک بودن به پیست هست.
هتل قدیمی هست ولی از نظر نکات بهداشتی هتل یک خیلی بهتر هتل دو هست ولی کلا پیشنهاد میشه که با خودتون ملحفه و حوله ببرید و اتاق های رو به پیست ویو‌خوبی داره سایت ایران هتل هم حتما باید هتل شماره یک بنویسه چون فقط وقتی میخوای رزرو کنی هتل شماره دو هست و برای اتاق های شماره یک نزده وگرنه هتل شماره دو میدن ما هم این مشکل داشتیم هتل یک به پیست هم نزدیک تره رستوران خوبی هم داره
اتاق ها کمی قدیمی هستند ولی آب و هوا و منظره بسیار عالی هست.
فضای خوب کوهستانی همراه با پرسنل خوش برخورد اقامت خوبی برامون رقم زد.
خوب
دیوارها و کف و کمدها و سرویس ها کاملا مستعمل و کهنه تنها دلیلی که باعث میشه به اونجا بریم لوکیشن برفیه وگرنه هتل خیلی ضعیفه
نظافت هتل خوووب بود کیفیت غذا هم قابل قبول بود در کل برای یه اقامت کوتاه خوب بود
معمولی
راضی هستم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی نظافت تقریبا خوب صبحانه ی خوب یه اصالتی از قدیم در این هتل نمایان هست
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی نظافت تقریبا خوب صبحانه ی خوب یه اصالتی از قدیم در این هتل نمایان هست
هتل خوبیه ولی اتاق های پشت به پیست عملا منظره و ویو ندارد و در تابستان گردش هوا در اتاق های پشت به پیست نیست و امکانات سرمایشی هم فراهم نیست ولی اتاق های رو پیست این مشکلات رو ندارد
در تیرماه یک شب در هتل دیزین در اتاق های رو به پیست ِسرسبز،اقامت داشتیم.شام از رستوران هتل استفاده کردیم و ماهی عالی بود.قیمتا کمی بالاست ولی کیفیت غذا خوب بود.اتاقها قدیمی هستن ولی ساکت و بی سر و صدا بود.صبحانه هم خوب بود.
در مجموع با توجه به قیمت و امکانات موجود خوب بود توان اقتصادی عموم مردم به جز عده ای خاص که معمولا این طور مکان ها استفاده نمیکنن منصفانه بود.
مزیت اصلی این هتل(برای اسکی بازها) نزدیکی به پیست اسکی دیزین است وگرنه از نظر امکانات هتل رتبه بالایی ندارد
ضعیف تا متوسط
باتوجه به موقعيت عالي توريستي هتل ، امكانات هتل قديمي و نامنظم ميباشد. از موكت فرسوده در لابي گرفته تا قديمي بودن دربها و كثيف بودن داخل اتاق ها
در کل به ما خیلی چسبید
ازنظر نظافت روبه صفربود و دیوارها همه پوستش ریخته شده بودوحوله حمام حتی نگذاشته بودند
سلام ما یک شب در هتل شماره یک اقامت داشتیم .اتاق سه تخته رزرو کرده بودیم که نمای خوبی نداشت .از خانومی که پذیرش بودند و ازشون ممنون هستم ،خواهش کردیم که اتاق رو به پیست به ما بدهند.البته ۲ تخته بود و با یک تخت خوابشو.ویو اتاق عالی بود .کارکنان رفتار خوبی داشتند.صبحانه متنوع بود هم گرم و هم سرد.وعده شامی که خوردیم که شامل جوجه کباب و مرغ چینی معمولی بود.هوا عالی فضا عالی ویو عالی.
پرسنل با اینکه زیاد بودن ولی خیلی بی حال بودن. اتاق خوب تمیز نشده بود. عدم وجود امکانات تفریحی
هتل شماره ۲ که رزرو کرده بودیم اصلا قابلیت استفاده نداشت. ترسناک و دلهره آور و مرموز بود. برخورد کارکنان بسیار خوب و ما رو به هتل شماره یک ارجاع دادند که کمی بهتر بود. اونجا بیشتر یک مسافر خانه رها شده است تا هتل ۴ ستاره😔 رستوران معمولی ولی بر خلاف تصور روز بعد صبحانه معقولی گذاشتند.
نظافت ضعیف . نظافت سرویس بهداشتی ضعیف بود و روش برچسب ضدعفونی زده بودن . تو اتاق ماسک استفاده شده نفر قبل بود. هیچ امکاناتی تو اتاق نبود که ما مجبور شدیم لیوان و چنگال یکبار مصرف از کافی شاپ بخریم . رسیدگی پرسنل ضعیف بود برخوردشون و همکاریشون ضعیف بود .
یخچال و تلویزیون هتل خراب بود. مبل تخت خواب شو شکسته بود و با وجودی که به مسئول مربوطه اعلام شد اما حاضر به تعویض آن نشد. محوطه پر از سگ بود و امکان این که با خیال راحت در محوطه رفت و آمد شود نبود. محیطی مناسب برای کسانی که بچه دارند نیست چون امکانات بازی برای کودکان نیست و حوصلشون سر میره. فاقد مسواک و چای ساز بود. جهت اطلاع برای مجموعه ورزشی که بیشتر زمین چمن هست و در جلوی هتل است باید هزینه جدا پرداخت شود. آب معدنی که برای اتاق شارژ می شود باید هزینه جدا پرداخت شود. تله کابین فقط در زمستان قابلیت استفاده برای عموم دارد. ولی آب و هوا فوق العاده عالی، توصیه می شود اتاق تراس دار انتخاب کنید که نمای رو به پیست دارد . اتاق های پشت پیست تراس ندارند و ویوی خوبی ندارند. جا داره از پذیرش هتل بابت جابه جایی اتاق ۳تخته که پشت پیست بود با یک اتاق تراس دار که بخاطر خلوت بودن هتل تشکر کرد.
کیفیت ضعیف و قیمت بالا، خیلی بهتر می تواند باشد.
هتل عالي بود و برخورد پرسنل عالي اما واقعا رستوران و منو رستوران و عملكرد و تنوع رستوران رو قوي كنند فوق العاده ميشه چون رستوران و منو ضعيف بود
یک شب اقامت داشتم با همسرم در این هتل. پذیرش خوب بود اما ارتباط چندانی با مسافران برقرار نمیکردند و جهت تحویل ابتدا اتاقی در طبقه دوم و سپس در طبقه سوم پیشنهاد دادند و رو به پیست. جهت تحویل اتاق همراهی نکردند و همچنین روز آخر هم بدون چک مدارک تحویل دادند. از لحاظ ساختمان قدیمی است اما مرتب است و نمره متوسطی بهش میدم.حمام و وان کمی کثیف بود. در اتاق دو تخته امکانات خاصی نداشت مثلا چای ساز یا حتی کتری برقی نداشت و فقط یه تلویزیون بود. اما ویو قشنگ همه اینها رو جبران میکرد. محیط حیاط به همراه آلاچیقها بسیار زیبا و دیدنی هست. صبحانه در حد متوسط بود.ناهار و شام نگرفتم از هتل.در کل سفر به دیزین در تابستان آن هم وسط هفته رو به همه پیشنهاد میکنم.
با سلام هتل جهانگردی دیزین نظافت اتاقها ضعیف بود حتی تراس که در این ایام استفاده زیاد ازش میشه اصلا نظافت نشده بود وسایل اتاق نیاز به تعویض یا بازسازی می باشد محیط آرام و زیبا و دنج میباشد ولی داخل اتاق زیاد تمیز نیست فقط منظره روبروی اتاق در تراس بسیار دل انگیز است و نکته مهم دیگر اینکه در بدو ورود زمانیکه اتاق تحویل میگیری کسی نه کمکت میکنه نه همراهی که اتاق تحویلت بده این امر در قوانین هتل داری مهم است که متاسفانه هتل دیزین محروم است.
رستوران گرون و غذای ضعیفی داشت تمیز نبود، هیچ امکاناتی نداشت حتی مسواک و چای ساز، 24 ساعته صدای بلند آهنگ های رپ از محوطه به اتاق ها میومد
از نظر امکانات بسیار ضعیف بود.
اتاق ۴تخته خوب و بزرگ بود،ولی توی یخچال حتی آب معدنی هم نزاشته بودن،سرویس اتاق حتی مسواک هم نداشت،در حد شامپو و صابون بود،توی اتاق کتری برقی نبود و باید میرفتی از کافی شاپ زیرزمین آب جوش می گرفتی،برای استفاده از محوطه جلوی هتل هم فضای بازی بود باید هزینه جداگانه پرداخت میکردی و روی اتاق نبود،صبحانه سلف سرویس هم اصلا در حد هتل ۴ستاره نبود و خیلی محدود بود... جایی نیست که برای بار دوم هم بخوام تجربش کنم
از هر نظر خوب و عالی بود هتل بسیاربسیار تمیز بود برخورد پرسنل بسیار خوب بود امکانات بازی و سرگرمی برای بچه ها فراهم بود
بايد تميزي و برخورد كاركنان و رسيدگي خيلي بهتر شود
ضعف شدید در بخش نظافت اتاق.سرویس دستشویی در بدو ورود بسیار کویف و آلوده بود
رفتار پرسنل صمیمی و مناسب است
هتل خوب و تر تمیزی بود. ویوی خوبی هم به سمت پیست داره که واقعا زیباست. پرسنل همکاری کردن و دوتا اتاق رو کنار هم دادن رستورانشون خیلی خیلی گرونه و نمی ارزه.غذاشون متوسط بود.ولی قیمتش خیلی بالا بود.ناهار شام رو پیشنهاد نمی کنم
اصلا پروتکل بهداشتی رعایت نمیشد و تمام افرادی که برای اسکی اومده بودن برای صبحانه در هتل بودن بدون ماسک و همه کنار هم در حال خوردن صبحانه بودن که خیلی برای ما جای تعجب داشت.جمعیت اینقدر زیاد بود که واقعا من به شخصه ترسیدم و شب نموندم و با خانواده برگشتم.
اتاق ها تمیز مرتب و گرم بود ویو عالی بود دسترسی به پیست عالی بود امکانات برای بازی بچه ها عالی بود صبحانه عالی بود ولی کیفیت غذا برای ناهار و شام معمولی بود
تجربه خوبی داشتیم
بسیار عالی در همه ی موار ۲ مورد بیشتر رسیدگی بشه خیلی بهتر هم خواهد شد ۱ قیمت غذاهای رستوران ۲ گرمایش اتاق های روبه پیست
رفتار پرسنل خیلی گرم و خوب بود،ویو هتل عالی بود،اتاق بسیار گرم درحالی که دمای بیرون منفی 20 درجه بود،ما غذا نخوردیم هتل،ولی صبحانه خوب بود و در حد یک هتل سه ستاره بود
اتاقهای تمیز و مطلوب ، محیطی دلپذیر ، کارکنان خوشرو و خوش برخورد و ... رستورانی بی کیفیت
کارگنان هتل عالی هستند هتل فرسوده هست با این وجود تمیز هست ما هر بار لذت میبریم از منظره هتل
برخورد خوب پرسنل هتل در اولویت می باشد و نشانگر خوب بودن هتل می باشد . امکانات در محلی به نام دیزین عالی میباشد و از منظره و ویو لذت خواهید برد
به هیچ عنوان هتل 4 ستاره نیست، نهایت با ارفاق شاید بشه گفت 3 ستاره کیفیت صبحانه و رستوران کاملا پایین هست امکانات اولیه که انتظار دارید مثل خمیر دندان، حوله و دمپایی به تعداد نفرات، شامپو بدن و ... در اتاق موجود نیست درب حمام ترک خورده شکسته و رنگ ریخته بود (هتل 4 ستاره) کتری برقی در اتاق موجود نبود و قتی به پذیرش گفتیم اعلام کردند که چند تا داشتیم به اتاق های دیگه دادیم !!! همه چیز پول...
با سلام، از هر لحاظ خوب بود مخصوصا كاركنان فقط در اتاق كمى سروصدا بود بخاطر لوله ها و صداى يخچال. دستشويى و حمام هم مشكل داشت كف توالت هميشه خيس بود.
لوکیشن عالی ولی هتلی فرسوده و نیاز زیاد به بازسازی
با توجه به فضای عالی منطقه ،کوهستان کمبود امکانات هتل رو جبران میکنه.
خوب
هتلی با امکانات مناسب برای اقامت در منطقه کوهستانی وبرف گیر
بنظرم هتل پتانسیل بسیار خوبی برای جذب مردم دارد. در مدت اقامت ما رفتار کارکنان بسیار خوب بود. اما تاسیسات و ساختمان نیاز به مرمت دارد. بنظرم از نظر زیباسازی محوطه نیز باید اقدامات اساسی انجام شود.
پذیرش هتل خیلی خوش برخورد نبودن و در بدو ورود همش بحث و جدل بود و تهدید میکردند که میفرستیم شما رو به هتل دو ، اتاق ها نسبتا تمیز بود و کارکنان هتل خوش برخورد بودند
همه چیز در کل به جز شام خوب بود. نکته ای که به نظرم خیلی مهمه اینه که امکانات اتاق ها قبل از تحویل به مهمان ها باید توسط پرسنل کنترل بشن. موضوعاتی مثه مسواک و خمیر دندون، پتو و رو تختی. اینکه شما یه استاندارد مشخص رو از همه هتل های جهانگردی انتظار داشته باشین چیز عجیبی نیست.. ولی همه اینها با توجه به محیط و لذتی که از همجواری با کوه و برف می تونین ببرین میتونه تا اندازه زیادی جبران بشه. در کل اقامت خوب و لذت بخشی بود.
مشکلی که گریبان گیر اکثر هتلهای قدیمی و خوب کشور شده و اون هم عدم رسیدگی و فرسودگی شدید و انگار هیچ اراده ای برای تغییر وضعیت وجود نداره ، این هتل میتونست حداقل برای فصل زمستان و بهار پذیرای هزاران توریست باشه ، ولی متاسفانه قدیمی بودن نقشه اتاقها و سیستم قدیمی و خراب تهویه و دستشویی و کثیف بودن موکتها در بدو ورود به شدت خودنمایی میکرد
بسيار مناسب بود.
پذیرایی و امکانات
هتلی متوسط و قدیمی
هتل در بهترین محل ممکن واقع شده و از پتانسیل خوبی برای جذب مهمان برخوردار است. با مدیریت درست می توان کاری کرد که در تمام ایام سال حتی یک اطاق هم خالی نماند. متاسفانه نه تنها از این پتانسیل استفاده نمی شود بلکه امکانات موجود نیز رو به زوال است. اسکلت آهنی مجاور هتل بیش از 40 ساله که منظره محیط را زشت کرده و همچنین ضایعات آهنی در ضلع جنوب شرقی.
برای استراحت در تابستان عالی
خوب بود
اصولا هدف از سفر و اقامت در هتل ، رفع خستگى ، رفع تنش هاى متداول زندگى و احساس پذيرايى شدن است . گر چه كاركنان هتل ديزين، نهايت محبت و توجه را دارند ، اما سرويس و شرايط بسيار قديمى هتل، و نبود كيفيت مناسب، براى مسافران لذت بخش و مايه ى آسودگى نيست . اى كاش ، سرى به كشورهاى همسايه ى نزديكمان بزنيد و سعى كنيد در ارتقاء كيفيت اين دو هتل ، تلاش كنيد كه مسلما جاذبه ى گردشگرى بيشترى خواهد داشت . با تشكر
متاسفانه صبحانه هتل نسبت به قيمتش اصلا مناسب نبود
هتل سالهاست كه باز سازي نشده و الزام نو سازي كاملا حس مي شود
متاسفانه هزینه صبحانه بی کیفیت بدون هماهنگی قبلی از شما جداگانه در هنگام تسویه دریافت می گردد و در ضمن سوییت 4 تخته هتل جز دو اتاق دارای یک درب کانکشن چیزی نیست
اينترنت ضعيف، منوي رستوران مخصوصا سلف ضعيف. محيط خوب كاركنان مودب و خوب. خدا بانيش را رحمت كند.
مثل سالهای قبل خوب فقط اینترنت کند هست
اينترنت هتل ضعيف بود و در اتاق قطع بودمحيط آرام و دلنشين بودويو اتاقهاي دوتخته زيبا بوددر كل سفر خوبي بود
اینترنت هتل چند روزی بود که کلا قطع بود و من داخل اتاقم اینترنت نداشتم.
داخل اتاق اینترنت ضعیف بود طوری که اصلا وصل نشد و نتونستیم استفاده کنیم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی دیزین

مهمانان هتل جهانگردی دیزین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی دیزین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی دیزین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی دیزین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی دیزین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.