هتل جهانگردی دیزین

کرج، کیلومتر 75جاده کرج به چالوس، بعد از دو راهی گچسر
3
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی دیزین

هتل جهانگردی دیزین در بين کوه‌هاي البرز مرکزي محصور شده و شامل دو مجموعه گردشگری ۱ و ۲ و یک مجموعه اقامتی، معروف به شاله (کلبه) می‌باشد که از جمله با کیفیت‌ترین مجموعه‌های جهانگردی ایران محسوب می‌گردد. طراحی فوق‌ العاده‌ای که از دوره تاریخی پهلوی به جا مانده، جاگیری در دل کوهستان، نزدیکی به پایتخت و تفاوت ۲۰ درجه‌ای دما که باعث آب و هوای خاص این منطقه نسبت به شهر تهران شده و همجواری با پیست اسکی دیزین، همه از ویژگی‌های منحصر به فرد مجموعه‌ی گردشگری و جهانگردی دیزین می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی دیزین

ظرفیت 2 نفر

دو تخته هتل یک
ای‌گردش
516,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
516,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
516,000
تومان
1 بهمن
جمعه
516,000
تومان
2 بهمن
شنبه
516,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
516,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
516,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
516,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
516,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
516,000
تومان
8 بهمن
جمعه
516,000
تومان
9 بهمن
شنبه
516,000
تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
790,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
790,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته هتل 2 رو به پیست
علاءالدین
826,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
826,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
826,000
تومان
1 بهمن
جمعه
826,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته هتل 1 رو به پیست
علاءالدین
826,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
826,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
826,000
تومان
1 بهمن
جمعه
826,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته رو به پیست هتل دو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
790,000
تومان
2 بهمن
شنبه
790,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
790,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
790,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
790,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
790,000
تومان
9 بهمن
شنبه
790,000
تومان
اتاق دو تخته پشت به پیست هتل یک
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
791,000
تومان
2 بهمن
شنبه
791,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
791,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
791,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
791,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
791,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
791,000
تومان
9 بهمن
شنبه
791,000
تومان
اتاق دو تخته - رو به پیست
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
799,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
799,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
799,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
799,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
799,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
799,000
تومان
9 بهمن
شنبه
799,000
تومان
اتاق دو تخته - پشت به پیست
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
799,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
799,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
799,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
799,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
799,000
تومان
9 بهمن
شنبه
799,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته هتل دو
ای‌گردش
642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
642,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
642,000
تومان
1 بهمن
جمعه
642,000
تومان
2 بهمن
شنبه
642,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
642,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
642,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
642,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
642,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
642,000
تومان
8 بهمن
جمعه
642,000
تومان
9 بهمن
شنبه
642,000
تومان
سه تخته هتل یک
ای‌گردش
647,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
647,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
647,000
تومان
1 بهمن
جمعه
647,000
تومان
2 بهمن
شنبه
647,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
647,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
647,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
647,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
647,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
647,000
تومان
8 بهمن
جمعه
647,000
تومان
9 بهمن
شنبه
647,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
994,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
994,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته هتل 1
علاءالدین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,020,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,020,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,020,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته هتل 2
علاءالدین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,020,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,020,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,020,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته هتل دو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
995,000
تومان
2 بهمن
شنبه
995,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
995,000
تومان
اتاق سه تخته پشت به پیست هتل یک
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
995,000
تومان
2 بهمن
شنبه
995,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
995,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,580,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,580,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال چهار نفره
ای‌گردش
1,875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,875,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,875,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,875,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,875,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,875,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,875,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,875,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,875,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,875,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,875,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,875,000
تومان
چهار تخته پشت به پیست هتل دو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,581,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,581,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,581,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,581,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,581,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,581,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,581,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,581,000
تومان
اتاق چهار تخته پشت به پیست هتل یک
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,581,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,581,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,581,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,581,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,581,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,581,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,581,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,581,000
تومان
اتاق چهار تخته - پشت به پیست
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,589,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,589,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,589,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,589,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,589,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,589,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,589,000
تومان
رویال سوئیت - یک خوابه رو به پیست
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
2,199,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
2,199,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,199,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,199,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
2,199,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,199,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

هفت تخته
اسنپ تریپ
1,979,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,979,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,979,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق هفت تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,979,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,979,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,979,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,979,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,979,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,979,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,979,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,979,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته رویال
اسنپ تریپ
2,193,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
2,193,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,193,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت پنج نفره رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
2,194,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,194,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
2,194,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,194,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی دیزین

سالن کنفرانس
سالن كنفرانس
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
اتاق تلفن (اپراتور)
زمين فوتبال
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
گیم نت
تلویزیون در لابی
خدمات پزشكي
اينترنت در لابی
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
خدمات خانه داری
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات باربري
سالن بيليارد
کافی نت
زمين بازی
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
سالن بيليارد
مسير پياده روی
زمين فوتبال
والیبال
كافی شاپ
نمای پيست
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سالن همايش
خدمات اینترنتی
زمين تنيس
پنجره
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
کپسول آتش‌نشانی در لابی
فكس
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
زمین فوتبال رایگان
خدمات برای معلولین
آسانسور
اعلام حریق
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
دستگاه خودپرداز
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
چای ساز
خشکشویی (لاندری)
آلاچیق
اطفای حریق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تبديل ارز
صندلی ماساژور
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کپسول آتش نشانی
تلفن در اتاق
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
اتاق بازی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
اشپزخانه
خدمات بیدارباش
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
رستوران ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
حمام

آدرس هتل جهانگردی دیزین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی دیزین

(61 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه بد نبود
نقاط ضعف:
هتل بسیار کثیف و قدیمی بود
نقاط قوت:
کارکنان خوب
نقاط ضعف:
امکانات و تجهیزات مستعمل میباشد ، رنگ موکتها درب کمدها همه نیاز به تعمیر داره ، در اتاقها کتری لیوان یکبار مصرف و چند چای لیپتون لازم است
نقاط قوت:
محیط ویژه برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
موردی مشاهده نشد
نقاط قوت:
جایگاه و محل قرارگیرب منطقه ای
نقاط ضعف:
قدیمی شدن امکانات مول کفدوش اتاق ها و رنگ و لعاب کمد ها و سرویس بهداشتی قدیمی و بعضا نا زیبا
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب کلیه پرسنل مهمانوازی پرسنل عالی بود موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب هتل
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی برخی از اتاق ها نیاز به تعمیر دارد منوی غذای رستوران برای شب مناسب نیست
نقاط قوت:
موقعیت نزدیک به پیست و امکانات زیاد برای کودکان
نقاط ضعف:
هتل بسیار شلوغ بود و پروتکل ها رو عملا نمیشد رعایت کرد و خیلی تمیز نبود اتاق ها و کف موکت اتاق ها خیلی بد بود چون قابلیت تمیز کردن قطعا نداره
نقاط قوت:
فقط به خاطر پيست ديزين هيچ مزيت ديگه ايي ندارد رستوران با قيمت بالا نسبت به حجم و كيفيت غذا
نقاط ضعف:
فقط به خاطر پيست ديزين هيچ مزيت ديگه ايي ندارد رستوران با قيمت بالا نسبت به حجم و كيفيت غذا
هيچ توقعي نداشته باشيد فقط براي اسكي كردن خوبه و اگه اتاق هتل ١ ميخواييد روبه پيست فقط از خود هتل رزرو كنيد
پرسنل با اینکه زیاد بودن ولی خیلی بی حال بودن. اتاق خوب تمیز نشده بود. عدم وجود امکانات تفریحی
هتل شماره ۲ که رزرو کرده بودیم اصلا قابلیت استفاده نداشت. ترسناک و دلهره آور و مرموز بود. برخورد کارکنان بسیار خوب و ما رو به هتل شماره یک ارجاع دادند که کمی بهتر بود. اونجا بیشتر یک مسافر خانه رها شده است تا هتل ۴ ستاره😔 رستوران معمولی ولی بر خلاف تصور روز بعد صبحانه معقولی گذاشتند.
نظافت ضعیف . نظافت سرویس بهداشتی ضعیف بود و روش برچسب ضدعفونی زده بودن . تو اتاق ماسک استفاده شده نفر قبل بود. هیچ امکاناتی تو اتاق نبود که ما مجبور شدیم لیوان و چنگال یکبار مصرف از کافی شاپ بخریم . رسیدگی پرسنل ضعیف بود برخوردشون و همکاریشون ضعیف بود .
یخچال و تلویزیون هتل خراب بود. مبل تخت خواب شو شکسته بود و با وجودی که به مسئول مربوطه اعلام شد اما حاضر به تعویض آن نشد. محوطه پر از سگ بود و امکان این که با خیال راحت در محوطه رفت و آمد شود نبود. محیطی مناسب برای کسانی که بچه دارند نیست چون امکانات بازی برای کودکان نیست و حوصلشون سر میره. فاقد مسواک و چای ساز بود. جهت اطلاع برای مجموعه ورزشی که بیشتر زمین چمن هست و در جلوی هتل است باید هزینه جدا پرداخت شود. آب معدنی که برای اتاق شارژ می شود باید هزینه جدا پرداخت شود. تله کابین فقط در زمستان قابلیت استفاده برای عموم دارد. ولی آب و هوا فوق العاده عالی، توصیه می شود اتاق تراس دار انتخاب کنید که نمای رو به پیست دارد . اتاق های پشت پیست تراس ندارند و ویوی خوبی ندارند. جا داره از پذیرش هتل بابت جابه جایی اتاق ۳تخته که پشت پیست بود با یک اتاق تراس دار که بخاطر خلوت بودن هتل تشکر کرد.
کیفیت ضعیف و قیمت بالا، خیلی بهتر می تواند باشد.
هتل عالي بود و برخورد پرسنل عالي اما واقعا رستوران و منو رستوران و عملكرد و تنوع رستوران رو قوي كنند فوق العاده ميشه چون رستوران و منو ضعيف بود
نقاط قوت:
آب و هواي خوب و محيط آرامش بخش
نقاط ضعف:
قديمي بودن هتل و نگذاشتن مسواك و خميردندان و نظافت روزانه اتاق ها و شارژ روزانه آنها و همچنين منوي نهار و شام هيچ گونه تفاوتي نداشته و اصلاً غذاي مخصوص شام و كه كم حجم و ساده و يا فست فودي باشد ، در منو ندارد
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
اتاق اصلا تهویه مناسبی نداشت امکانات در حد هتل چهار ستاره نبود صبحانه در حد هتل چهار ستاره نبود کافی شاپ به جز چای و نسکافه هیچ چیزی جهت پذیرایی نداشت
یک شب اقامت داشتم با همسرم در این هتل. پذیرش خوب بود اما ارتباط چندانی با مسافران برقرار نمیکردند و جهت تحویل ابتدا اتاقی در طبقه دوم و سپس در طبقه سوم پیشنهاد دادند و رو به پیست. جهت تحویل اتاق همراهی نکردند و همچنین روز آخر هم بدون چک مدارک تحویل دادند. از لحاظ ساختمان قدیمی است اما مرتب است و نمره متوسطی بهش میدم.حمام و وان کمی کثیف بود. در اتاق دو تخته امکانات خاصی نداشت مثلا چای ساز یا حتی کتری برقی نداشت و فقط یه تلویزیون بود. اما ویو قشنگ همه اینها رو جبران میکرد. محیط حیاط به همراه آلاچیقها بسیار زیبا و دیدنی هست. صبحانه در حد متوسط بود.ناهار و شام نگرفتم از هتل.در کل سفر به دیزین در تابستان آن هم وسط هفته رو به همه پیشنهاد میکنم.
با سلام هتل جهانگردی دیزین نظافت اتاقها ضعیف بود حتی تراس که در این ایام استفاده زیاد ازش میشه اصلا نظافت نشده بود وسایل اتاق نیاز به تعویض یا بازسازی می باشد محیط آرام و زیبا و دنج میباشد ولی داخل اتاق زیاد تمیز نیست فقط منظره روبروی اتاق در تراس بسیار دل انگیز است و نکته مهم دیگر اینکه در بدو ورود زمانیکه اتاق تحویل میگیری کسی نه کمکت میکنه نه همراهی که اتاق تحویلت بده این امر در قوانین هتل داری مهم است که متاسفانه هتل دیزین محروم است.
رستوران گرون و غذای ضعیفی داشت تمیز نبود، هیچ امکاناتی نداشت حتی مسواک و چای ساز، 24 ساعته صدای بلند آهنگ های رپ از محوطه به اتاق ها میومد
از نظر امکانات بسیار ضعیف بود.
اتاق ۴تخته خوب و بزرگ بود،ولی توی یخچال حتی آب معدنی هم نزاشته بودن،سرویس اتاق حتی مسواک هم نداشت،در حد شامپو و صابون بود،توی اتاق کتری برقی نبود و باید میرفتی از کافی شاپ زیرزمین آب جوش می گرفتی،برای استفاده از محوطه جلوی هتل هم فضای بازی بود باید هزینه جداگانه پرداخت میکردی و روی اتاق نبود،صبحانه سلف سرویس هم اصلا در حد هتل ۴ستاره نبود و خیلی محدود بود... جایی نیست که برای بار دوم هم بخوام تجربش کنم
بايد تميزي و برخورد كاركنان و رسيدگي خيلي بهتر شود
نقاط قوت:
محل عالی استفاده مناسب از فضا
نقاط ضعف:
رسیدگی بسیار ضعیف کیفیت کم اتاقها مساله توالت فرنگی و ایرانی خیلی جدیست ...
نقاط قوت:
نزدیکی به پیست
نقاط ضعف:
علیرغم گرمی هوا در طی روز هیچ سیستم سرمایشی حتی پنکه هم وجود نداشت و در اتاق ها اقلامی نظیر کتری برقی، حوله و مسواک وجود نداشت
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان،مناسب ونیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران مناسب نیست
ضعف شدید در بخش نظافت اتاق.سرویس دستشویی در بدو ورود بسیار کویف و آلوده بود
نقاط قوت:
برخوردخوب مسئولین هتل
نقاط ضعف:
متاسفانه ازنظر تمیزی اصلامناسب نیست وامکانات پاییتی دارد بعنوان مثال برای یک اطاق ۳ تخته فقط یک حوله وشامپو وجودداشت
رفتار پرسنل صمیمی و مناسب است
نقاط قوت:
دسترسی خوب به پیست
نقاط ضعف:
رفتار نامناسب رسپشن
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی و فرسودگی اناقها
نقاط قوت:
نزدیک بودن به پیست اسکی
نقاط ضعف:
کلا خیلی تمیز نیست ، موکت کف اتاق کثیف، وسایل اتاق قدیمی ،واقعا چهار ستاره نمیتونه باشه این هتل
هتل خوب و تر تمیزی بود. ویوی خوبی هم به سمت پیست داره که واقعا زیباست. پرسنل همکاری کردن و دوتا اتاق رو کنار هم دادن رستورانشون خیلی خیلی گرونه و نمی ارزه.غذاشون متوسط بود.ولی قیمتش خیلی بالا بود.ناهار شام رو پیشنهاد نمی کنم
نقاط قوت:
مکان خوب پرسنل خوب
نقاط ضعف:
ورود سروصدا از اتاقهای مجاور کف موکت نه چندان جالب
نقاط قوت:
نزدیکی به پیست اسکی
نقاط ضعف:
-پارکینگ برای ورود از مهمانان پول جداگانه میگیرد در حالی که از امکانات هتل ۴ ستاره داشتن پارکینگ است -داخل اتاقها حوله به تعداد مسافر و شامپو و صابون نبود و با درخواست مسافر شارژ میشد -اتاقهای قدیمی باز سازی نشده و سرویسها و دوش و وان خراب قدیمی
اصلا پروتکل بهداشتی رعایت نمیشد و تمام افرادی که برای اسکی اومده بودن برای صبحانه در هتل بودن بدون ماسک و همه کنار هم در حال خوردن صبحانه بودن که خیلی برای ما جای تعجب داشت.جمعیت اینقدر زیاد بود که واقعا من به شخصه ترسیدم و شب نموندم و با خانواده برگشتم.
نقاط قوت:
نزدیکترین فاصله به پیست دیزین بالا رفتن کیفیت غذای هتل و کافی شاپ فضای مثبت، آزاد و راحت برای خانواده برخورد بسیار خوب پرسنل پذیرش و فضای عمومی هتل و همکاری همه جانبشون با مسافرا
نقاط ضعف:
انتقال صدای شدید بین راهروها و اتاق ها قیمتهای عجیب و غریب رستوران هتل! نظافت اتاق ها غیرقابل قبول و دیوارها پر از تَرَک بود.
نقاط قوت:
پرسنل هتل بسیار خوب بودن برخورد عالی و مهربون
نقاط ضعف:
الکل در هر اتاقی بزارید
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل پیگیری خوب جهت ارایه خدمت درخواستی
نقاط ضعف:
موکت کنار در حمام اتاق ما متاسفانه کثیف بود هنگام بارش برف جهت خروج ماشین خودم با پارو توی پارکین. برفهای اطراف ماشین رو پارو کردم و این برای یک پیست بین المللی بسیار زشت و منفی است
اتاق ها تمیز مرتب و گرم بود ویو عالی بود دسترسی به پیست عالی بود امکانات برای بازی بچه ها عالی بود صبحانه عالی بود ولی کیفیت غذا برای ناهار و شام معمولی بود
تجربه خوبی داشتیم
نقاط قوت:
سیستم گرمایش مناسب در فصل زمستان هتل شماره ۱ نسبت به هتل ۲ مطلوبتر است
نقاط ضعف:
خرابی دوش حمام نداشتن چای یاز در اتاق خرابی قفل درب اتاق
نقاط قوت:
برخوردخوب پذیرش هتل وپرسنل رستوران موقعیت جغرافیایی مناسب صبحانه نسبتا" کامل کیفیت نسبتا" خوب غذاها
نقاط ضعف:
دید نامناسب اتاق رو به پارکینگ عدم فعالیت سالن بیلیارد نداشتن برنامه های سرگرمی وشاد
نقاط قوت:
موقعيت مكاني عالي مخصوص اسكي بازان
نقاط ضعف:
كيفيت غذا بسيار ضعيف امكانات اتاق در حد صفر
نقاط قوت:
برخورد کارکنان پذیرش هتل مودب و خوش برخورد بودند. موقیت مکانی نزدیک به پیست بود.
نقاط ضعف:
اطاقها و سرویس بهداشتی تهویه مناسب نداشت. کتری برقی جهت چای در اطاق نبود. اب معدنی free نبود.
بسیار عالی در همه ی موار ۲ مورد بیشتر رسیدگی بشه خیلی بهتر هم خواهد شد ۱ قیمت غذاهای رستوران ۲ گرمایش اتاق های روبه پیست
نقاط قوت:
سکوت وموقعیت خوب وصبحانه خوب
نقاط ضعف:
غذا ها کیفیت نداشت
رفتار پرسنل خیلی گرم و خوب بود،ویو هتل عالی بود،اتاق بسیار گرم درحالی که دمای بیرون منفی 20 درجه بود،ما غذا نخوردیم هتل،ولی صبحانه خوب بود و در حد یک هتل سه ستاره بود
اتاقهای تمیز و مطلوب ، محیطی دلپذیر ، کارکنان خوشرو و خوش برخورد و ... رستورانی بی کیفیت
نقاط قوت:
مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
مطلب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
رفتار محترمانه ی پرسنلهتل واقعا از کمبود امکانات رنج می برد و حتی سیستم تهویه ی سرمایش نداشت و از گرما هلاک شدیم و اصلا در حد هتل 4ستاره نیست! درب اتاق ما شکسته شده بود و قفل تبدیل به کلیدی شده بود و از لای چارچوب درب ، داخل اتاق معلوم بود! آسانسور قدیمی و فوق العاده آرام هتل هم در نوع خودش بی نظیر بود! تنوع صبحانه بسیار پایین بود و گوجه و خیار ها مانده و قدیمی بود!
نقاط قوت:
در حد ستاره هاش خوب بود
نقاط ضعف:
در حد ستاره هاش خوب بود
تجربه عالی از رزرو جا در جاباماموقعیت مکانی و منظره عالی هوای عالی به هیچ عنوان هتل 4 ستاره نیست، نهایت با ارفاق شاید بشه گفت 3 ستاره کیفیت صبحانه و رستوران کاملا پایین هست امکانات اولیه که انتظار دارید مثل خمیر دندان، حوله و دمپایی به تعداد نفرات، شامپو بدن و ... در اتاق موجود نیست درب حمام ترک خورده شکسته و رنگ ریخته بود (هتل 4 ستاره) کتری برقی در اتاق موجود نبود و قتی به پذیرش گفتیم اعلام کردند که چند تا داشتیم به اتاق های دیگه دادیم !!! همه چیز پولی هست حتی آب معدنی که در بار اتاق موجود بود یخچال صدای وحشتناکی می داد که مزاحم خواب می شد صندوق امانت نداشت کلا اصلا هتل 4 ستاره نبود، نمی دونم با چه معیاری به این هتل 4 تا ستاره دادن
متاسفانه ملافه ها تمیز نبود و مشخص بود استفاده شده!!برا پارکینگم باید هزینه پرداخت می کردی!در کل بد نیست.
در کل برای یک سفر یکی دو روزه نزدیک تهران شاید بهترین گزینه باشد. از بین هتلهای منطقه بهترین است. من تجربه هتل گچسر و هتل گاجره رو هم دارم و با فاصله قابل توجهی هتل دیزین بهتره. انتظار یک هتل ۵ ستاره رو نباید داشت ازش ولی همه چیزش در حد کاملا قابل قبولیه. البته من هرگز در فصل اسکی اونجا نرفتم.
هتل سه ستاره است و اتاق های تمیز و خوبی داره و رستورانش خیلی دلنشینه... ولی در کل مناسب اقامت کسانی هست که قصد اسکی در پیست را دارند.پذیرایی و امکانات
نقاط قوت:
ديد عالي به همراه بالكن رستوران اصلي هتل( هتل١) با كيفيت و قيمت مناسب برخورد مناسب پرسنل همكاري مطلوب خانه داران
نقاط ضعف:
بي نظمي پاركينگ كيفيت بسيار نامناسب و قيمت بسيار بالاي رستوران سنتي( زير همكف هتل ١ ) لزوم زمان بندي تخفيفهاي بيشتر عدم اتصال كامل اينترنت
متاسفانه هزینه صبحانه بی کیفیت بدون هماهنگی قبلی از شما جداگانه در هنگام تسویه دریافت می گردد و در ضمن سوییت 4 تخته هتل جز دو اتاق دارای یک درب کانکشن چیزی نیست
نقاط قوت:
کیفیت غذا و نظافت هتل و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
با توجه به نداشتن کولر و خنکی طبیعی هوا بهتر بود پنجره ها مجهز به توری باشند تا از ورود حشرات جلوگیری بعمل آید. همچنین قیمت منوی رستوران کمی بالاتر از عرف بود.
نقاط قوت:
لابي من بسيار خوب بود و احترام مسافران رو داشت
نقاط ضعف:
الان هتل ٣ ستاره هم صبحانه روي پكيج كلي هست و حتي با قيمت خودش محسوب ميشه ، اما در اين هتل صبحانه جداگانه حساب شد
نقاط قوت:
Barkhord khob paziresh o team kari
نقاط ضعف:
Nabod fast food Parking sarposhide Nezafat restoran Nabod tour hotel Bara koh navardi ya telekabin....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی دیزین

مهمانان هتل جهانگردی دیزین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی دیزین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی دیزین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی دیزین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی دیزین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.