مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آوان دزفول

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,140,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,140,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,140,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,140,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,140,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,150,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,150,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,150,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,150,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,150,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,150,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,150,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,150,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,150,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,150,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,150,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,150,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
جمعه
1,210,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,210,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,240,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,240,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,240,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,240,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,240,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,240,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,240,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,240,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,240,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,440,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,440,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,440,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,440,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,440,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,440,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,440,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,440,000 تومان
اتاق سه تخته - (تخت دبل+سینگل)
هتل یار
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,540,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,540,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,540,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,540,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,540,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,540,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,540,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,550,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,550,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,550,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,550,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,550,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,550,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,550,000 تومان
اتاق چهار تخته - سه تخته +کاناپه
هتل یار
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,550,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,550,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,550,000 تومان
چهار نفره
اسنپ تریپ
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,650,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,650,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آوان دزفول

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
باغچه
پذيرش 24 ساعته
فضای بيرون هتل برای نشستن
رخت آویز
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آوان دزفول

(25 نظر)
ما اتاق ۳۰۲ اقامت داشتیم، اتاق بزرگی بود ولی جایی برای قرار دادن چمدان ها نداشت، کمد نداشت که با توجه به اندازه ی اتاق می شد این امکانات را فراهم کرد. پنجره ی قابل استفاده نداشت. کلا تمیز بود، سرویس بهداشتی کاملا تمیز و نو بود. صبحانه در حد رستوران ۳ ستاره و خوب بود، حلیم خیلی خوشمزه ای داشت. حیاط زیبایی داشت و پارکینگ خوب. برخورد پرسنل خیلی خوب و دوستانه بود. اگه مجدد به این شهر سفر کنم حتما همین هتل و انتخاب می کنم
فقط در یک لحظه احساس کردیم که در مهمانسرا هستیم اینقدر که داخل لابی هتل و اتاقها سروصدا بوده و جالب اینجاست که مهمان داخل اتاق می‌رفت .از ساعت ۱۱شب چندین بار هم اعتراض کردیم ولی فایده‌ای نداشت
- سرویس بهداشتی و اتاق از تمیزی نسبی برخوردار بود. - برخورد کارکنان محترمانه بود. - جای قرار دادن چمدان در اتاق وجود نداشت. - بوفه صبحانه به خوبی شارژ نمیشد. - چایساز در اتاق نداشت. - سرویس لیوان و پیش دستی و چای تک نفره در اتاق موجود نبود. -
همه چیز عالی بود.
بنظر نسبت به رتبه هتل مناسب می باشد صبحانه خوب و متنوع بود نسبت به رتبه هتل، پروتکل بهداشتی برای کرونا در صبحانه جدی رعایت نمیشد دستکش بود ولی کسی تذکر نمی داد و 90 درصد از دستکش استفاده نمی کردن
در شهر دزفول به نظرم بهترین جا برای موندن همین هتله ولی قیمتش یکم زیاده
برخورد بسیار عالی کارکنان که تقریبا ما هرچیزی از ملافه اضافی، الکل، اسکاچ و... که وظیفشون نبود در اختیارمون قرار دادن. از اونجایی که بچه کوچک داشتیم خودشون تماس گرفتن و قبل از ورودمون به هتل، یک بار همه چیز رو ضدعفونی کرده بودن. پذیرش هتل و خانه داری هم واقعا خوش برخورد بودن. ما طی مسافرت یه هتل سه و یه هتل پنج ستاره هم رفتیم اما بهترین تجربمون آوان بود. صبحانه هم گرم و متنوع و کامل بود.
کیفیت رسیدگی پرسنل پایینه
برخورد پرسنل هتل عالی بود.هتل نسبت به چندسال قبل تغییرات مثبت زیادی داشت،اتاق تمیز و نوساز بود ،تنها مشکل نبود اینترنت در اتاق بود
خوب بود
کارکنان هتل خوش برخورد و رفتار بسیار محترمانه‌ای داشتند
فضای سبز هتل بسیار زیبا بود و کارکنان برخورد فوق العاده ای داشتند
برای سفر کاری مناسب بود
برخورد کارکنان خوب، کف حمام آب جمع میشد و مملو از مورچه بال دار بود، هر چقدر هم که شستشو میشد باز هم موجی از مورچه بالدار وارد حمام میشد، اطاق بشدت بوی نم و نا میداد، یک عدد کاناپه نا مناسب داخل اطاق بود، صبحانه های پختنی سرد بودند مانند املت و آش، هتل در دست بازسازی بود و صدای پتک مطلقا مجالی برای استراحت در روز را نداد، سر و صدای حرف زدن کارکنان داخل اطاقهای طبقه همکف و نزدیک میز پذیرش به شدت پیچیده میشد، یخچال به شدت صدا میداد و ناچارا خاموش کردم، چندین دقیقه پس از هدر دادن آب، تازه آب گرم به شیر مصرف کننده میرسید
برخورد آنها محترمانه بود
کارکنان هتل خیلی خوب
خیلی خوب
کیفیت هتل خوب است، فضای سبز زیبایی دارد. کارکنان مودب و خوش برخورد هستند. خسته نباشید میگم به کارکنان هتل
واقعا عالی بود .نظافت و محیط خیلی خوبی داشت . برخود کارکنان عالی بود .
این نظرات در چهار چوب هتلهای ۲ و ۳ ستاره گفته میشود # پذیرش و برخورد کارکنان خیلی خوب # سرویس صبحانه و تنوع آن خوب # فضای داخلی هتل خوب # فضای بیرون هتل و باغ خیلی خوب # پارکینگ هتل خیلی خوب # بهتر می بود اگر جای باغ با پارکینگ عوض میشد # نمای اطاقها با بیرون متوسط # فضای داخل اطاقها خوب # بزرگی اطاقها خوب با مبلمان متوسط # بزرگی حمام خوب، بقیه اجزای آن ضعیف # اروپایی ها اصولا دوست ندارند، که کف سرویس بهداشتی و حمام خیس باشد # موقعیت هتل نسبت به مرکز شهر خوب # آرامش در فضای درونی و بیرونی خوب # قیمت اطاقها
رفتار و برخورد کارکنان بسیار عالی و حتی بالاتر از استاندارد های ایران. محیط پاکیزه و آرام. تجربه خوب.
هتل تمیزی بود و برخورد پرسنل مناسب بود و صبحانه عالی بود در سفرهای بعدی از این هتل استفاده خواهم کرد .
در محله تمیز و مدرنی واقع شده است. محیط آرام و کم سروصدایی دارد. حلیم و سرشیروبرنج در منوی صبحانه عالی بود. در روبروی هتل یک مرکز خرید بزرگ و یک رستوران سنتی زیبا قرار دارد. از اقامت در این هتل لذت بردم.
اقامت خیلی خوبی رو در این هتل داشتیم، اتاق ها و سرویس ها بسیار تمیز و شیک، پارکینگ و فضای زیبای حیاط، برخورد خوب کارکنان، صبحانه باکیفیت و نسبتا متنوع و قیمت مناسب از ویژگی های این هتله.
مزیت هاییی که موجب شد این هتل را پیشنهاد بکنم: فضای عالی و بسیار تمیز پرسنل بسیار خوش اخلاق صبحانه عالی و متنوع اتاقها بسیار عالی و تمیز این هتل واقعا یک هتل سه ستاره به معنای واقعی بود و شاید حتی از درجه خودش بالاتر بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آوان دزفول

مهمانان هتل آوان دزفول در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آوان دزفول از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آوان دزفول بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آوان دزفول رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آوان دزفول را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.