هتل نقش شاپور داراب

داراب، بلوار دانشجو
2.9
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل نقش شاپور داراب

هتل سه ستاره نقش شاپور در شهر داراب استان فارس واقع شده است.. لازم به ذکر است در این هتل، سرویس اضافه بصورت تشک و پتو می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نقش شاپور داراب

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
280,000
تومان
9 بهمن
شنبه
280,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
15 بهمن
جمعه
280,000
تومان
16 بهمن
شنبه
280,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
280,000
تومان
9 بهمن
شنبه
280,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
15 بهمن
جمعه
280,000
تومان
16 بهمن
شنبه
280,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
286,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
286,000
تومان
9 بهمن
شنبه
286,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
286,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
286,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
286,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
286,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
286,000
تومان
15 بهمن
جمعه
286,000
تومان
16 بهمن
شنبه
286,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
286,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
286,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
304,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
304,000
تومان
9 بهمن
شنبه
304,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
304,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
304,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
304,000
تومان
15 بهمن
جمعه
304,000
تومان
16 بهمن
شنبه
304,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
304,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
304,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
هتل یار
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
460,000
تومان
9 بهمن
شنبه
460,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
15 بهمن
جمعه
460,000
تومان
16 بهمن
شنبه
460,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
460,000
تومان
9 بهمن
شنبه
460,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
15 بهمن
جمعه
460,000
تومان
16 بهمن
شنبه
460,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
460,000
تومان
9 بهمن
شنبه
460,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
15 بهمن
جمعه
460,000
تومان
16 بهمن
شنبه
460,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
475,000
تومان
9 بهمن
شنبه
475,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
475,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
475,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
475,000
تومان
15 بهمن
جمعه
475,000
تومان
16 بهمن
شنبه
475,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
سوئیت
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
15 بهمن
جمعه
950,000
تومان
16 بهمن
شنبه
950,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
15 بهمن
جمعه
950,000
تومان
16 بهمن
شنبه
950,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
990,000
تومان
9 بهمن
شنبه
990,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
15 بهمن
جمعه
990,000
تومان
16 بهمن
شنبه
990,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,050,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,050,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,050,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,050,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,050,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,050,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,050,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,050,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,050,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,050,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,050,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
16 بهمن
شنبه
740,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
769,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
769,000
تومان
9 بهمن
شنبه
769,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
769,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
769,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
769,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
769,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
769,000
تومان
15 بهمن
جمعه
769,000
تومان
16 بهمن
شنبه
769,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
769,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
769,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
804,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
804,000
تومان
9 بهمن
شنبه
804,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
804,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
804,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
804,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
804,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
804,000
تومان
15 بهمن
جمعه
804,000
تومان
16 بهمن
شنبه
804,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
804,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
804,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نقش شاپور داراب

نمازخانه
خدمات بیدار باش
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
گیم نت
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
چايخانه سنتی
فكس
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
نهار در اتاق
خدمات راهنمای تور
تلویزیون در لابی
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
اينترنت در لابی
صبحانه در اتاق
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
نهار در اتاق
سالن اجتماعات
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
نمای رو به ساختمان
رمپ
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
خدمات راهنمای تور
سالن تولد
تلويزيون در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
بازی ویدئویی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرویس حرم
صندوق امانات در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن تولد
نمای رو به ساختمان
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
اعلام حریق
استخر
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
دستگاه خودپرداز
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
تالار پذیرایی
کافی شاپ 24 ساعته
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
آژانس مسافرتی
ماساژ
اتاق چمدان
فروشگاه
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
کپسول آتش نشانی
سالن بیلیارد غیررایگان
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
مرکز خرید
اتاق سیگار
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
رمپ
لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رخت آویز

آدرس هتل نقش شاپور داراب روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نقش شاپور داراب

(12 نظر)
نقاط قوت:
با حضور و میهمان چند ساله در هتل نقش شاپور ،کمتر هتلی حتی ۵ ستاره برند، با این برخورد خوب پرسنل از پذیرش تا خدمات همگی با احترام و روی خوش پذیرا هستند ،رستوران خوب ،فضای جذاب که همواره جدید نگه داشته شده (تغییر دکور ) با افزایش سن هتل افت خدمات نداشته (موکت ها،شیر آلات و سرویسها، سرویس خواب فرسوده نشده و افت نکرده و با قیمت واقعا مناسب نسبت به کیفیت و رقبا
نقاط ضعف:
با حضور و میهمان چند ساله در هتل نقش شاپور ،کمتر هتلی حتی ۵ ستاره برند، با این برخورد خوب پرسنل از پذیرش تا خدمات همگی با احترام و روی خوش پذیرا هستند ،رستوران خوب ،فضای جذاب که همواره جدید نگه داشته شده (تغییر دکور ) با افزایش سن هتل افت خدمات نداشته (موکت ها،شیر آلات و سرویسها، سرویس خواب فرسوده نشده و افت نکرده و با قیمت واقعا مناسب نسبت به کیفیت و رقبا
با حضور و میهمان چند ساله در هتل نقش شاپور ،کمتر هتلی حتی ۵ ستاره برند، با این برخورد خوب پرسنل از پذیرش تا خدمات همگی با احترام و روی خوش پذیرا هستند ،رستوران خوب ،فضای جذاب که همواره جدید نگه داشته شده (تغییر دکور ) با افزایش سن هتل افت خدمات نداشته (موکت ها،شیر آلات و سرویسها، سرویس خواب فرسوده نشده و افت نکرده و با قیمت واقعا مناسب نسبت به کیفیت و رقبا
نقاط قوت:
در حد یک هتل سه ستاره امکانات خوب بود ارزش پولی که پرداخت کردم داشت و راضی بودم
نقاط ضعف:
در حد یک هتل سه ستاره امکانات خوب بود ارزش پولی که پرداخت کردم داشت و راضی بودم
نقاط قوت:
کارمندان خوب وجای خوب
نقاط ضعف:
کارمندان خوب وجای خوب
اقامت خوبی داشتم
نقاط قوت:
امکانات و تمیزی
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ و تنوع کم غذا
نقاط قوت:
برخورد خوب کار کنان محیط مناسب و لوکیشن خوب و در دسترس نهار بسیار خوب لذیذ و با کیفیت سرویس های تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
برخورد خوب کار کنان محیط مناسب و لوکیشن خوب و در دسترس نهار بسیار خوب لذیذ و با کیفیت سرویس های تمیز و مرتب
هتل خوب و مناسب هستی تمیز و مرتب هست نهار بسیار خوب و با کیفیت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی به چشم نخورد
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
هتلی بسیار تمیز، منظم با هدف که جهت جلب رضایت مسافر
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل رفتار مناسب پرسنل امکانات خوب محیط آرام
نقاط ضعف:
پارکینگ اصلی فضای کافی برای مسفرین ندارد
تمیز بودن هتل برای من مهم بود که این هتل تمیز بود
اتاق و سرویس بهداشتی تمیز، فشار آب عالی، اینترنت رایگان با سرعت قابل قبول، صبحانه با نان تازه‌ی محلی. ولی گرمایش اتاق ضعیف.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نقش شاپور داراب

مهمانان هتل نقش شاپور داراب در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نقش شاپور داراب از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نقش شاپور داراب بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نقش شاپور داراب رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نقش شاپور داراب را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.