هتل ساحلی نارین چالوس

چالوس، دو کیلومتری نمک آبرود، بعداز پل هیچرود، روبروی بانک صادرات
1.7
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحلی نارین چالوس

هتل ساحلی دو ستاره نارین در حد فاصل شهر خوش آب و هوای چالوس به نمک آبرود در استان مازندران واقع شده است. این هتل در سال ۱۳۹۴ افتتاح شده است و با دارا بودن ساحل اختصاصی و عمومی، آماده پذیرایی از مهمانان عزیز می باشد. لازم به ذکر است هتل نارین دارای دو طبقه و فاقد آسانسور می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحلی نارین چالوس

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
959,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
959,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
959,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
959,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
959,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
959,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
959,000 تومان
24 آذر
جمعه
959,000 تومان
25 آذر
شنبه
959,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
959,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
959,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
959,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,223,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,223,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,223,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,223,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,223,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,223,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,223,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,223,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,223,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,223,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,223,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,223,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
1,233,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,233,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,233,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,233,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,233,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,233,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,233,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,233,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,233,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,233,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,233,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,233,000 تومان
یک تخته بدون دید به دریا
اسنپ تریپ
1,233,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
1,233,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,233,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,246,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,246,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,246,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,246,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,246,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,246,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,246,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,246,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,246,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,246,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,602,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,602,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,602,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,602,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,602,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
دو تخته دابل بدون دید به دریا
اسنپ تریپ
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,602,000 تومان
اتاق دو تخته دبل معمولی رو به دریا
اقامت 24
2,486,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,486,400 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,486,400 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,486,400 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,486,400 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,486,400 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,486,400 تومان
24 آذر
جمعه
2,486,400 تومان
25 آذر
شنبه
2,486,400 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,486,400 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,486,400 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,486,400 تومان
دوتخته - رو به دریا
هتل یار
3,196,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,196,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,196,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,196,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,196,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,196,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,196,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,196,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,196,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,196,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,196,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,196,000 تومان
دو تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
3,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,198,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,198,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,198,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,198,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,198,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,198,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,198,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,198,000 تومان
اتاق دو تخته رویال رو به دریا
اقامت 24
3,603,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,603,600 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,603,600 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,603,600 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,603,600 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,603,600 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,603,600 تومان
24 آذر
جمعه
3,603,600 تومان
25 آذر
شنبه
3,603,600 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,603,600 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,603,600 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,603,600 تومان
دوتخته - رویال کینگ (رو به دریا)
هتل یار
4,633,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
4,633,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,633,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,633,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,633,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,633,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,633,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,633,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,633,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,633,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,633,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,633,000 تومان
دو تخته رویال رو به دریا
اسنپ تریپ
4,633,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
4,633,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,633,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,633,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,633,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,633,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,633,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,633,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,633,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,610,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,610,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
اتاق سه تخته - دبل + سینگل
هتل یار
2,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,070,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,070,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,070,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,070,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,070,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,070,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,070,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,070,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,070,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,070,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,070,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,070,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,070,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,070,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,070,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,070,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,070,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,070,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,887,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,887,200 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,887,200 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,887,200 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,887,200 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,887,200 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,887,200 تومان
24 آذر
جمعه
1,887,200 تومان
25 آذر
شنبه
1,887,200 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,887,200 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,887,200 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,887,200 تومان
اتاق چهار تخته - 2 تخت دبل
هتل یار
2,426,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,426,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,426,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,426,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,426,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,426,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,426,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,426,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,426,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,426,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,426,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,426,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
2,426,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,426,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,426,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,426,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,426,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,426,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,426,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,426,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,426,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,426,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,426,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,426,000 تومان
چهار تخته بدون دید به دریا
اسنپ تریپ
2,426,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,426,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,426,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,426,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ساحلی نارین چالوس

نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
آلاچیق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
نمای دريا
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
ساحل عمومی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
رستوران فست فود
ساحل عمومی
نمای دريا

آدرس هتل ساحلی نارین چالوس روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحلی نارین چالوس

(22 نظر)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل هتل . ویو زیبای رستوران هتل به ساحل ودریا
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب پرسنل هتل . ویو زیبای رستوران هتل به ساحل ودریا
در کل راضی بودم
نقاط قوت:
نزدیک ساحل هست.دسترسی به مراکز خرید رفتار دوستانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نزدیک ساحل هست.دسترسی به مراکز خرید رفتار دوستانه پرسنل هتل
ساختمان مستهلک و رسیدگی بهش کمه وضعیت نظافت بد بود پارکینگ نداشت شبیه مسافرخانه بود کافی شاپ در همکف خوب بود ولی پرسنل خوش برخورد و لوکیشن عالی هتل جای همه چیزو پر می کنه حس اینکه صبح چنتا پله میری پایین و لب دریا...
نقاط قوت:
ساحلی بودن وموقیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
ساحلی بودن وموقیت مکانی خوب
محیطی دوستانه وصمیمی موقعیت مکانی خیلی خوب ودسترسی به مکانهای تفریحی برخورد خوب کارمندان هتل کیفیت صبحانه خوب وکامل بود کیفیت غذا زیاد خوب نبود هتل اروم وهمراه با امنیت بود دسترسی به ساحل اتاق ها کوچک وفضای هتل قدیمی شده که با یه بازسازی حرفه ای وسرمایه گذاری خوب میشه کیفیت وخدمات ودکوراسیون هتل را به روز وکارامدتر کرد
قبل از هرچیز بگم که پرسنل بسیار مودب بودند و همکاری می کردند. اما خوب ساختمان مشخصه برای هتل نبوده . بهترین اتاق هتل که بزرگ بود و مشرف به دریا رو بخاطر پر بودن همه هتل ها در تاریخ مورد نظر به ناچار گرفتم. هزینه اتاق برابر با همون هتل پارسیان خزر بود که همیشه میرفتم. سروصدای اتاق بالایی یا بالا اما کناری زیاد بود. هرکسی میخواست وارد هتل میشد و همه با هروضعیت نامناسبی تردد داشتن توی محیط کافی شاپ. صبحانه خوب بود، اوضاع تخت و حمام و مبل و... خوب نبود. تنها دلخوشی ما بودن توی چالوس و رفتن به نمک آبرود و پنجره بسیار زیبا و مشرف به دریای اتاق بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل فوق العاده عالی ، ول کام دیرینک (نوشیدنی خوش آمدگویی) برامون آوردن داخل اتاق، کیفیت غذا بسیار عالی و قیمت بسیار مناسب، صبحانه خیلی کامل و خوشمزه، اتاق بسیار تمیز . موقعیت مکانی بسیار عالی نزدیک نمک آبرود و کنار دریا و ساحل.
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل فوق العاده عالی ، ول کام دیرینک (نوشیدنی خوش آمدگویی) برامون آوردن داخل اتاق، کیفیت غذا بسیار عالی و قیمت بسیار مناسب، صبحانه خیلی کامل و خوشمزه، اتاق بسیار تمیز . موقعیت مکانی بسیار عالی نزدیک نمک آبرود و کنار دریا و ساحل.
بسیار عالی و قیمت مناسب
با سلام من به همراه خانواده یک شب در این هتل اقامت داشتم اول از نقاط مثبتش شرو ع میکنم : رفتار کلیه پرسنل بسیار محترمانه و گرم بود،رستوران ساحلی خیلی دنج و کاملا نزدیک دریا بود،کافی شاپ خوب و قابل قبول بود کیفیت صبحانه متوسط رو به بالا بود نقا ضعف: ما اتاق 3 تخته رزرو کردیم که مساحتش خیلی خیلی کم بود ،صدای خیابان کاملا داخل میومد طوری که اصلا نمیشد استراحت کنی،همه وسایل قدیمی بود،درب توالت خراب بود،دمپایی حوله ای نبود و ما درخواست کردیم ولی باز هم تهیه نشد. در پایان اگه این نقیصه هارو برطرف کنن محیط خوب و دلنشینی داره
مجردي بريد خونه براي خواب فقط
در حد خودش ، همه چیز عالی بود، مخصوصا رفتار دوستانه همه پرسنل .
همه چی این هتل عالی بود اما قطعا بزگترین نکته مثبتش دسترسی فوق العاده این هتل ب دریا بود ؛انصافا حس بی نظیریه این ک با اگه اشتباه نکنم ۴ یا ۵ تا پله پاهای ادم ساحل لمس کنه 😍رفتار پرسنل هم عالی 👌👌👌
بسیار رفتار عالی و مهربو دارن، صبحانه بسیار خوب لب دریا سرو شد و هر موقع میخواستم تو ساحل دریا قدم میزدیم
محیط کاملا دنج، از لحاظ مکانی یا لوکیشن بسیار خوب، برخورد پرسنل خیلی خودمانی و در عین حال محترمانه و حرفه ای. بسیار مودبانه و پیگیر با متانت، مشکلات و خواسته ها رو تا حد ممکن راه گشایی میکنن. مثلا من خودم چند تا خورده فرمایش داشتم 😁 که خیلی خوب پیگیری و رفع شد. ممنونم نارین.
سلام ؛ من اول با توجه به نداشتن عکس توی سایت اتاق معمولی رزرو کرده بودم که بعد از مستقر شدن دیدم فضای اتاق خیلی بسته س و متاسفانه بوی سیگار میداد همون فضا و جالب نبود بعد از مراجعه به مدیر هتل دو تا اتاق رو به ساحل داشتن که بنده یکی از اونارو گرفتم و واقعا بی نظیر بود خیلی لذت بخش بود واسم . پیشنهاد من به کسانی که میخوان هتل رزرو کنن حتما اتاقهای رو به ساحل رو بگیرن
جا داره تشکر کنم از همه کارکنان و تیم هتل نارین که واقعا در پذیرایی و مهمان نوازی از مهمانانشون سنگ تموم میذارن موقعیت هتل و دسترسی ۲۴ساعته به ساحل و ویو کافه رستوران عالی بود دو روز اقامت داشتیم و اینقدر به ما خوش گذشت که نیاز نبود از هتل بیرون بریم صبحانه عالی بود ما روزهای قبل در هتل کوروش که ۴ستاره بود اقامت داشتیم که صبحانه انجا افتضاح بود . سفر بعدی باز هم انتخابمون همین هتل هست اگر همین قیمت مناسب رو داشته باشن عالیه تنها انتقاد من قدیمی بودن اتاقهاست که انشالا درست میشه البته که تمیز بودند
عالی عالی عالی اتاق های بسیار زیبا غذاهای خیلی خیلی خوشمزه و کافی شاپ فوق العاده عالی و ساحلی بسیار زیبا
هتل از لحاظ موقعیت مکانی در نقطه خوبی واقع شده و همچنین منظره عالی از ساحل داره... برخورد پرسنل عالی بود اتاق هم تمیز و با سیستم سرمایشی خوب همراه بود ممنون
اتاق ها بسیار معمولی و تخت خواب ها تمیز و راحتند.نقطه قوت این هتل موقعیت و اینکه لب دریا قرار دارد.
از نظر موقعیت مکانی عالی هست هتل معمولی با رستوران خیلی خوب. جالبه تخت خواب بسیار راحتی داست با سیستم سرمایش خیلی خوب ولی ساخت هتل معمولی هست.
خوب بود
کافی شاپ ، صبحانه و فضای ساحلی خوبی داشتندارم
شهریور ماه 97 به مدت 2 شب در این هتل اقامت داشتیم، از لحاظ موقعیت مکانی بسیار مناسب بود و در نوار ساحلی واقع شده بود ولی از لحاظ نظافت مناسب نبود و ساختمان هم خیلی قدیمی بود و نیاز به بازسازی داشت. با تشکر از سایت رهی نو
برخلاف برخی هتل ها که با وجود 4 یا 5 ستاره بودن پرسنل آن سعی می کنند حس اقامت در مسافرخانه را برای شما ایجاد کنند این هتل با وجود 2 ستاره بودن پرسنل آن تمام تلاششان را می کردند که حس اقامت در هتل 5 ستاره را داشته باشی. همچنین کیفیت نهار رستوران نیز نسبت به قیمت خوب بود و ساحل تمیزی هم پشت هتل در دسترس بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحلی نارین چالوس

مهمانان هتل ساحلی نارین چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحلی نارین چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحلی نارین چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحلی نارین چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحلی نارین چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.