هتل ساحلی نارین چالوس

چالوس، دو کیلومتری نمک آبرود، بعداز پل هیچرود، روبروی بانک صادرات
1.7
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحلی نارین چالوس

هتل ساحلی دو ستاره نارین در حد فاصل شهر خوش آب و هوای چالوس به نمک آبرود در استان مازندران واقع شده است. این هتل در سال ۱۳۹۴ افتتاح شده است و با دارا بودن ساحل اختصاصی و عمومی، آماده پذیرایی از مهمانان عزیز می باشد. لازم به ذکر است هتل نارین دارای دو طبقه و فاقد آسانسور می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحلی نارین چالوس

ساحلی نارین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
317,000
تومان
3 مهر
شنبه
317,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
317,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
317,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
317,000
تومان
9 مهر
جمعه
317,000
تومان
10 مهر
شنبه
317,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
350,000
تومان
3 مهر
شنبه
350,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
ساحلی نارین-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
507,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
507,000
تومان
3 مهر
شنبه
507,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
507,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
507,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
507,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
507,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
507,000
تومان
9 مهر
جمعه
507,000
تومان
10 مهر
شنبه
507,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
507,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
507,000
تومان
هتل یار
571,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
571,000
تومان
3 مهر
شنبه
571,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
571,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
571,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
571,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
571,000
تومان
9 مهر
جمعه
571,000
تومان
10 مهر
شنبه
571,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
571,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
571,000
تومان
ای‌گردش
572,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
572,000
تومان
3 مهر
شنبه
572,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
572,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
572,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
572,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
572,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
572,000
تومان
9 مهر
جمعه
572,000
تومان
10 مهر
شنبه
572,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
572,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
572,000
تومان
ساحلی نارین-دوتخته - رو به دریا
دوتخته - رو به دریا
اقامت 24
1,297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,297,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,297,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,297,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,297,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,297,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,297,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,297,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,297,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,297,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,297,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,297,000
تومان
هتل یار
1,480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,480,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,480,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,480,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
1,480,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,480,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,480,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,480,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,480,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,480,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,480,000
تومان
ساحلی نارین-دوتخته - رویال کینگ (رو به دریا)
دوتخته - رویال کینگ (رو به دریا)
اقامت 24
2,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,010,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,010,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,010,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,010,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,010,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,010,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,010,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,010,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,010,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,010,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,010,000
تومان
هتل یار
2,295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,295,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,295,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,295,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
2,295,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,295,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,295,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,295,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,295,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,295,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,295,000
تومان
ساحلی نارین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
645,000
تومان
3 مهر
شنبه
645,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
645,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
645,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
645,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
645,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
645,000
تومان
9 مهر
جمعه
645,000
تومان
10 مهر
شنبه
645,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
645,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
645,000
تومان
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
730,000
تومان
3 مهر
شنبه
730,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
730,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
730,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
730,000
تومان
9 مهر
جمعه
730,000
تومان
10 مهر
شنبه
730,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
ای‌گردش
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
730,000
تومان
3 مهر
شنبه
730,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
730,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
730,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
730,000
تومان
9 مهر
جمعه
730,000
تومان
10 مهر
شنبه
730,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
730,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
730,000
تومان
ساحلی نارین-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
763,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
763,000
تومان
3 مهر
شنبه
763,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
763,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
763,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
763,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
763,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
763,000
تومان
9 مهر
جمعه
763,000
تومان
10 مهر
شنبه
763,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
763,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
763,000
تومان
هتل یار
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
865,000
تومان
3 مهر
شنبه
865,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
865,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
865,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
865,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
865,000
تومان
9 مهر
جمعه
865,000
تومان
10 مهر
شنبه
865,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
865,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
865,000
تومان
ای‌گردش
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
865,000
تومان
3 مهر
شنبه
865,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
865,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
865,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
865,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
865,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
865,000
تومان
9 مهر
جمعه
865,000
تومان
10 مهر
شنبه
865,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
865,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
865,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساحلی نارین چالوس

نمازخانه
گیم نت
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
آتلیه
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات بيدار باش
روم سرويس
ميز
نمای رو به حیاط
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مسلط به زبان انگليسی
ساحل عمومی
ساحل عمومی
رستوران فست فود
كافی شاپ
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
رستوران
لابی
Business Center
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
نمای دريا
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
تلويزيون در لابی
اينترنت در لابی
اعلام حریق
آسانسور
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
سفره‌خانه
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
اتاق چمدان
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
کافی‌شاپ
كافی شاپ
اتاق سیگار
مبل
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
لابی
پرینت
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
ماساژ غیررایگان
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
ساحل اختصاصی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
نمای دريا

آدرس هتل ساحلی نارین چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحلی نارین چالوس

(30 نظر)
نقاط قوت:
غذای خوب رستوران خوب نزدیک به ساحل
نقاط ضعف:
نداشتن تحویه اطاق هنگام بارندگی سقف آب میداد
نقاط قوت:
مهمترین نقطه قوت این مجموعه برخورد خوب و صمیمی کارکنانش هست
نقاط ضعف:
مهمترین نقطه قوت این مجموعه برخورد خوب و صمیمی کارکنانش هست
در کل وضعیت هتل نسبت به قیمتش و اینکه دو ستاره هست مناسبه و نمیشه خیلی انتظار بیشتر از این داشت ولی با توجه به موقعیت مکانی و پرسنل خوبی که داره اگر روی وضعیت ظاهری و امکانات اتاق ها بیشتر کار بشه عالی میشه من یک شب اقامت داشتم ولی راضی بودم چون سفرم کاری بود و فقط برای استراحت هتل بودم آرزوی موفقیت برای پرسنل و مجموعه هتل نارین. 🌹🌹🌹
در حد خودش ، همه چیز عالی بود، مخصوصا رفتار دوستانه همه پرسنل .
همه چی این هتل عالی بود اما قطعا بزگترین نکته مثبتش دسترسی فوق العاده این هتل ب دریا بود ؛انصافا حس بی نظیریه این ک با اگه اشتباه نکنم ۴ یا ۵ تا پله پاهای ادم ساحل لمس کنه 😍رفتار پرسنل هم عالی 👌👌👌
محیط کاملا دنج، از لحاظ مکانی یا لوکیشن بسیار خوب، برخورد پرسنل خیلی خودمانی و در عین حال محترمانه و حرفه ای. بسیار مودبانه و پیگیر با متانت، مشکلات و خواسته ها رو تا حد ممکن راه گشایی میکنن. مثلا من خودم چند تا خورده فرمایش داشتم 😁 که خیلی خوب پیگیری و رفع شد. ممنونم نارین.
بسیار رفتار عالی و مهربو دارن، صبحانه بسیار خوب لب دریا سرو شد و هر موقع میخواستم تو ساحل دریا قدم میزدیم
از لحاظ جغرافیایی روبه دریا و کنار ساحل و تنها نقطه مثبت این هتل. اتاق زیر شیروانی و راه پله...اگه بلند میشدی سرت میخورد به سقف. واقعا کثیف. حمام در حال ریزش و از فاضلاب طبقه بالا گاهی یه قطره روی سرتون میریزه. متراژ اتاق فکر کنم ۶ متر بود. وای....پرده نداشت یک سمت پنجره که همسایه روبرو تو جزئیات کارام شریک بود...با لباس رسمی خوابیدم از نگرانی. آب معدنی هم نبود تو یخچال و روز ورود اعلام شد روز خروج اوردن. تلوزیون اندازه گوشی. برای شارژ فقط سه راه پشت تلوزیون بود. خلاصه داستانی بود...
سلام ؛ من اول با توجه به نداشتن عکس توی سایت اتاق معمولی رزرو کرده بودم که بعد از مستقر شدن دیدم فضای اتاق خیلی بسته س و متاسفانه بوی سیگار میداد همون فضا و جالب نبود بعد از مراجعه به مدیر هتل دو تا اتاق رو به ساحل داشتن که بنده یکی از اونارو گرفتم و واقعا بی نظیر بود خیلی لذت بخش بود واسم . پیشنهاد من به کسانی که میخوان هتل رزرو کنن حتما اتاقهای رو به ساحل رو بگیرن
جا داره تشکر کنم از همه کارکنان و تیم هتل نارین که واقعا در پذیرایی و مهمان نوازی از مهمانانشون سنگ تموم میذارن موقعیت هتل و دسترسی ۲۴ساعته به ساحل و ویو کافه رستوران عالی بود دو روز اقامت داشتیم و اینقدر به ما خوش گذشت که نیاز نبود از هتل بیرون بریم صبحانه عالی بود ما روزهای قبل در هتل کوروش که ۴ستاره بود اقامت داشتیم که صبحانه انجا افتضاح بود . سفر بعدی باز هم انتخابمون همین هتل هست اگر همین قیمت مناسب رو داشته باشن عالیه تنها انتقاد من قدیمی بودن اتاقهاست که انشالا درست میشه البته که تمیز بودند
سلام فقط یک شب .. اما یک شب عالی .. ساحل زیبا .. کارکنان خوب و مهربون .. رستوران بی نطیر و دلنشین رو به ساحل ... بهترین صبحانه کنار ساحل چقد لذت بخش بود .... اتاق من رو به دریا نبود اما هیچ چیزی از هتل کم نمیکرد ... من تازه رفتم اما دلم برایش تنگ شد .. . نمی دانم چه موقع اما در اولین فرصت با خانواده ام بر میگردم ... خیلی متشکرم از مدیریت و کارکنان خونگرم هتل نارین .. Hi Just a night .. But a great night .. Beautiful beach .. Good staff and kind .. Relaxed and pleasant restaurant by the beach ... Best breakfast by the beach How enjoyable .... My room was not by the sea But nothing was missing from the hotel ... I just went but I miss it. I do not know when but with my family at the earliest opportunity ... Thank you very much to the management and warm staff of the Narin Hotel ..
در این هتل لذت بخش ترین صبحانه زندگیم رو دیدم در کنار دریا و پرواز پرنده های دریایی که پیش ما داشتن توسط پرسنل هتل صبحانه میخوردند صبحانه خوردیم، تمیز، لذت بخش، صمیمی، دوست داشتنی
من يك شب در اين هتل اقامت داشتم، اول احساس كردم كه به هتل كوچكي آمده ام، ولي با مهمان نوازي و گرم بودن كاركنانشان و فضاي ساحلي بسيار خوبش خيلي لذت بردم و در چالوس انتخاب من همين هتله
عالی عالی عالی اتاق های بسیار زیبا غذاهای خیلی خیلی خوشمزه و کافی شاپ فوق العاده عالی و ساحلی بسیار زیبا
برخورد رسپشن شب بسیار بد و کم حوصله ، محیط هتل و نظافت اتاقها بسیار بد ، کلا ناراضی هستیم ولی تلاش خانم زواره بسیار جای تقدیر داشت
هتل از لحاظ موقعیت مکانی در نقطه خوبی واقع شده و همچنین منظره عالی از ساحل داره... برخورد پرسنل عالی بود اتاق هم تمیز و با سیستم سرمایشی خوب همراه بود ممنون
اتاق ها بسیار معمولی و تخت خواب ها تمیز و راحتند.نقطه قوت این هتل موقعیت و اینکه لب دریا قرار دارد.
از نظر موقعیت مکانی عالی هست هتل معمولی با رستوران خیلی خوب. جالبه تخت خواب بسیار راحتی داست با سیستم سرمایش خیلی خوب ولی ساخت هتل معمولی هست.
خوب بود
از کادر محترم هتل به دلیل مهمان نوازی و برخورد خوبشان سپاسگزارم.
اتاق ها خیلی مناسب نبودن اما صبحانه عالی برخورد عالی ،نما منظره و فضای بیرونی هتل عالی برخوردم خوب بود ممنون
رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود و جای تقدیر دارد،هتل نیاز به نوسازی دارد،سرو صدا زیاد، اتاقها کوچک،اما پرسنل بسیار محترم و با شخصیت که برای آسایش شما از هیچ کوششی دریغ نمیکنند
نقاط قوت:
ساحل بسیار زیبا پرسنل خیلی محترم صبحانه و غذای عالی
نقاط ضعف:
اطاق کوچک پنجره کوچک
کافی شاپ ، صبحانه و فضای ساحلی خوبی داشتندارم
کلا محیط خوب و آرامی هتل دارد.
من عید امسال همراه همسرم در این هتل اقامت داشتم ، فوق العاده بد بود ، مسافر خونه به آدم بیشتر اهمیت میدن مشکلاتی که وجود داشت اتاقمون فقط تخت داشت ، گفتن تلویزیون و اسپیلت گرم کن داره هیچ کدوم رو نداشت 4 5 بار هم خواستم پیگیری کنن گفتن باشه و رفتن پی کارشون ، از سقفش آب میچکید و ما هم سیستم گرمایشی نداشتیم توی اتاق که باعث شد من سرما بخورم و سفرمون رو لغو کنیم . خلاصه نمیدونم چطور باید نفرینشون کنم چون خیلی خیلی خیلی انسان های بی انصافی بودن
شهریور ماه 97 به مدت 2 شب در این هتل اقامت داشتیم، از لحاظ موقعیت مکانی بسیار مناسب بود و در نوار ساحلی واقع شده بود ولی از لحاظ نظافت مناسب نبود و ساختمان هم خیلی قدیمی بود و نیاز به بازسازی داشت. با تشکر از سایت رهی نو
با سلام و عرض ادب و ضمن تشکر از خدمات سایت خوب و فعال ایران هتل آنلاین، بنده یک شب در هتل نارین اقامت داشتم و راضی نبودم. اصلا از لحاظ بهداشت محیط خوب نبود، اطاقها از لحاظ نظافتی خوب نبودند و با موکت های کهنه فرش شده بود. از لحاظ سرمایش خیلی خوب بود ولی بدلیل قدیمی بودن پنجره ها ، سر و صدای بسیار زیاد خودروهای رهگذر خیابان و حتی صحبت پرسنل در اطاق بود. از خدمات پرسنل هتل بسیار راضی هستم و واقعا پرسنل خوب و متینی دارند که با توجه به امکانات این مسافرخانه ، تمام تلاش خود را برای شما بکار میگیرند. واقعا پیشنهاد میکنم گول هزینه پایین آنرا نیز نخورید.
با سلام و عرض ادب و احترام در نگاه کلی به این مکان نباید هتل گفته شود و کلمه مناسب مسافرخانه است که برای گذراند یک شب کافیست . برای نمونه در شب اول اقامت بدلیل اینکه پرسنل به جشن تولد دعوت شده بودند آشپزخانه را تعطیل و باید برای تهیه شام باید از بیرون اقدام میکردیم و در وقت صبحانه منوی انگلیسی را انتخاب میکردید بدلیل فراهم نبودند مواد اولیه منو به سلیقه خودشان تعغیر میکرد و متاُسفانه بعضی از مهمانهای خارجی که از کشور همسایه جنوبی ایران بودند بعلت نبودند فرد پاسخگو براحتی به سر یخچالها رفته و هر چی میخواستند بر میداشتند و مصرف می نمودند. کف اطاقها با موکت کهنه و فرسوده فرش شده بود که منبع آلودگی بود و تنها نقطه قوت اطاق بزرگی و سیستم سرمایشی آن بود و شاید رفتار مناسب و خوب برخی از پرسنل این مکان را بعنوان نقطه قوتش باید ذکر نمود .
امکانات هتل خیلی معمولی بود ولب برخورد کارکنان بسیار عالی بود. ساحل هتل خوب بود و کاملا نزدیک هتل بود بخصوص اینکه می شد صبحانه را با نماس ساحل و در فاصله نزدیک صرف کرد.
برخلاف برخی هتل ها که با وجود 4 یا 5 ستاره بودن پرسنل آن سعی می کنند حس اقامت در مسافرخانه را برای شما ایجاد کنند این هتل با وجود 2 ستاره بودن پرسنل آن تمام تلاششان را می کردند که حس اقامت در هتل 5 ستاره را داشته باشی. همچنین کیفیت نهار رستوران نیز نسبت به قیمت خوب بود و ساحل تمیزی هم پشت هتل در دسترس بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحلی نارین چالوس

مهمانان هتل ساحلی نارین چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحلی نارین چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحلی نارین چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحلی نارین چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحلی نارین چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.