هتل ساحلی نارین چالوس

چالوس، دو کیلومتری نمک آبرود، بعداز پل هیچرود، روبروی بانک صادرات
1.7
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحلی نارین چالوس

هتل ساحلی دو ستاره نارین در حد فاصل شهر خوش آب و هوای چالوس به نمک آبرود در استان مازندران واقع شده است. این هتل در سال ۱۳۹۴ افتتاح شده است و با دارا بودن ساحل اختصاصی و عمومی، آماده پذیرایی از مهمانان عزیز می باشد. لازم به ذکر است هتل نارین دارای دو طبقه و فاقد آسانسور می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحلی نارین چالوس

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
328,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
328,000
تومان
9 بهمن
شنبه
328,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
328,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
328,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
328,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
328,000
تومان
15 بهمن
جمعه
328,000
تومان
16 بهمن
شنبه
328,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
328,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
340,000
تومان
9 بهمن
شنبه
340,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
جمعه
340,000
تومان
16 بهمن
شنبه
340,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
524,000
تومان
9 بهمن
شنبه
524,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
524,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
524,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
524,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
524,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
524,000
تومان
15 بهمن
جمعه
524,000
تومان
16 بهمن
شنبه
524,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
524,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
524,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
571,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
571,000
تومان
9 بهمن
شنبه
571,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
571,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
571,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
571,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
571,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
571,000
تومان
15 بهمن
جمعه
571,000
تومان
16 بهمن
شنبه
571,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
571,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
571,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
571,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
571,000
تومان
9 بهمن
شنبه
571,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
571,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
571,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
571,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
571,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
571,000
تومان
15 بهمن
جمعه
571,000
تومان
16 بهمن
شنبه
571,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
571,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
571,000
تومان
اتاق دو تخته دبل معمولی رو به دریا
اقامت 24
891,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
891,000
تومان
9 بهمن
شنبه
891,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
891,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
891,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
891,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
891,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
891,000
تومان
15 بهمن
جمعه
891,000
تومان
16 بهمن
شنبه
891,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
891,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
891,000
تومان
دوتخته - رو به دریا
هتل یار
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,480,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,480,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,480,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,480,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,480,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,480,000
تومان
اتاق دو تخته رویال رو به دریا
اقامت 24
1,513,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,513,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,513,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,513,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,513,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,513,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,513,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,513,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,513,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,513,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,513,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,513,000
تومان
دوتخته - رویال کینگ (رو به دریا)
هتل یار
2,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,295,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,295,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,295,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,295,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,295,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,295,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,295,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,295,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,295,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,295,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,295,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
667,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
667,000
تومان
9 بهمن
شنبه
667,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
667,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
667,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
667,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
667,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
667,000
تومان
15 بهمن
جمعه
667,000
تومان
16 بهمن
شنبه
667,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
667,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
667,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل + سینگل
هتل یار
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
730,000
تومان
9 بهمن
شنبه
730,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
15 بهمن
جمعه
730,000
تومان
16 بهمن
شنبه
730,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
730,000
تومان
9 بهمن
شنبه
730,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
15 بهمن
جمعه
730,000
تومان
16 بهمن
شنبه
730,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
789,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
789,000
تومان
9 بهمن
شنبه
789,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
789,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
789,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
789,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
789,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
789,000
تومان
15 بهمن
جمعه
789,000
تومان
16 بهمن
شنبه
789,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
789,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
789,000
تومان
اتاق چهار تخته - 2 تخت دبل
هتل یار
865,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
865,000
تومان
9 بهمن
شنبه
865,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
865,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
865,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
865,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
865,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
865,000
تومان
15 بهمن
جمعه
865,000
تومان
16 بهمن
شنبه
865,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
865,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
865,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
865,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
865,000
تومان
9 بهمن
شنبه
865,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
865,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
865,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
865,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
865,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
865,000
تومان
15 بهمن
جمعه
865,000
تومان
16 بهمن
شنبه
865,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
865,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
865,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

امکانات اتاق های هتل ساحلی نارین چالوس

نمازخانه
اتاق تلفن (اپراتور)
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
تلویزیون در لابی
نمای رو به حیاط
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات بيدار باش
روم سرويس
ميز
تلويزيون در لابی
كتابخانه
آتلیه
اينترنت در لابی
رستوران فست فود
ساحل عمومی
رستوران فست فود
كافی شاپ
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
Business Center
ساحل عمومی
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
نمای دريا
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مسلط به زبان انگليسی
كافی شاپ
اعلام حریق
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
سفره‌خانه
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
دستگاه خودپرداز
ماساژ
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
آلاچیق
اتاق چمدان
لابی
مبل
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اتاق بازی
کافی‌شاپ
رستوران ایرانی
پله اضطراری
ماساژ غیررایگان
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
ساحل اختصاصی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
نمای دريا

آدرس هتل ساحلی نارین چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحلی نارین چالوس

(32 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
افتضاح ترین جایی که خوابیدم
نقاط قوت:
به اندازه دوستاره بودن خوب بود بر خورد خوب پرسنل دسترسی آسان به دریا وداشتن ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
هتل قدیمی شده است نیاز به تعمیرات اساسی دارد
نقاط قوت:
افتضاحححححح
نقاط ضعف:
افتضاحححححح
بسیار بد. بعنوان هتل قابل قبول نیست
نقاط قوت:
رفتار كاركنان و نزديكي به دريا
نقاط ضعف:
رفتار كاركنان و نزديكي به دريا
نقاط قوت:
صبحونه عالی بود فقط و اینکه کنار ساحل بود
نقاط ضعف:
صبحونه عالی بود فقط و اینکه کنار ساحل بود
نقاط قوت:
پرسنل خيلي خوب و خوش برخورد. مشرف بودن به ساحل و دريا و نزديكي به ايستگاه تفريحات دريايي نزديكي به نمك ابرود و مراكز خريد اتاقها خيلي خيلي تميز بودن
نقاط ضعف:
پرسنل خيلي خوب و خوش برخورد. مشرف بودن به ساحل و دريا و نزديكي به ايستگاه تفريحات دريايي نزديكي به نمك ابرود و مراكز خريد اتاقها خيلي خيلي تميز بودن
من واقعا بهم خوش گذشت
نقاط قوت:
غذای خوب رستوران خوب نزدیک به ساحل
نقاط ضعف:
نداشتن تحویه اطاق هنگام بارندگی سقف آب میداد
در حد خودش ، همه چیز عالی بود، مخصوصا رفتار دوستانه همه پرسنل .
همه چی این هتل عالی بود اما قطعا بزگترین نکته مثبتش دسترسی فوق العاده این هتل ب دریا بود ؛انصافا حس بی نظیریه این ک با اگه اشتباه نکنم ۴ یا ۵ تا پله پاهای ادم ساحل لمس کنه 😍رفتار پرسنل هم عالی 👌👌👌
محیط کاملا دنج، از لحاظ مکانی یا لوکیشن بسیار خوب، برخورد پرسنل خیلی خودمانی و در عین حال محترمانه و حرفه ای. بسیار مودبانه و پیگیر با متانت، مشکلات و خواسته ها رو تا حد ممکن راه گشایی میکنن. مثلا من خودم چند تا خورده فرمایش داشتم 😁 که خیلی خوب پیگیری و رفع شد. ممنونم نارین.
بسیار رفتار عالی و مهربو دارن، صبحانه بسیار خوب لب دریا سرو شد و هر موقع میخواستم تو ساحل دریا قدم میزدیم
از لحاظ جغرافیایی روبه دریا و کنار ساحل و تنها نقطه مثبت این هتل. اتاق زیر شیروانی و راه پله...اگه بلند میشدی سرت میخورد به سقف. واقعا کثیف. حمام در حال ریزش و از فاضلاب طبقه بالا گاهی یه قطره روی سرتون میریزه. متراژ اتاق فکر کنم ۶ متر بود. وای....پرده نداشت یک سمت پنجره که همسایه روبرو تو جزئیات کارام شریک بود...با لباس رسمی خوابیدم از نگرانی. آب معدنی هم نبود تو یخچال و روز ورود اعلام شد روز خروج اوردن. تلوزیون اندازه گوشی. برای شارژ فقط سه راه پشت تلوزیون بود. خلاصه داستانی بود...
سلام ؛ من اول با توجه به نداشتن عکس توی سایت اتاق معمولی رزرو کرده بودم که بعد از مستقر شدن دیدم فضای اتاق خیلی بسته س و متاسفانه بوی سیگار میداد همون فضا و جالب نبود بعد از مراجعه به مدیر هتل دو تا اتاق رو به ساحل داشتن که بنده یکی از اونارو گرفتم و واقعا بی نظیر بود خیلی لذت بخش بود واسم . پیشنهاد من به کسانی که میخوان هتل رزرو کنن حتما اتاقهای رو به ساحل رو بگیرن
جا داره تشکر کنم از همه کارکنان و تیم هتل نارین که واقعا در پذیرایی و مهمان نوازی از مهمانانشون سنگ تموم میذارن موقعیت هتل و دسترسی ۲۴ساعته به ساحل و ویو کافه رستوران عالی بود دو روز اقامت داشتیم و اینقدر به ما خوش گذشت که نیاز نبود از هتل بیرون بریم صبحانه عالی بود ما روزهای قبل در هتل کوروش که ۴ستاره بود اقامت داشتیم که صبحانه انجا افتضاح بود . سفر بعدی باز هم انتخابمون همین هتل هست اگر همین قیمت مناسب رو داشته باشن عالیه تنها انتقاد من قدیمی بودن اتاقهاست که انشالا درست میشه البته که تمیز بودند
عالی عالی عالی اتاق های بسیار زیبا غذاهای خیلی خیلی خوشمزه و کافی شاپ فوق العاده عالی و ساحلی بسیار زیبا
برخورد رسپشن شب بسیار بد و کم حوصله ، محیط هتل و نظافت اتاقها بسیار بد ، کلا ناراضی هستیم ولی تلاش خانم زواره بسیار جای تقدیر داشت
هتل از لحاظ موقعیت مکانی در نقطه خوبی واقع شده و همچنین منظره عالی از ساحل داره... برخورد پرسنل عالی بود اتاق هم تمیز و با سیستم سرمایشی خوب همراه بود ممنون
اتاق ها بسیار معمولی و تخت خواب ها تمیز و راحتند.نقطه قوت این هتل موقعیت و اینکه لب دریا قرار دارد.
از نظر موقعیت مکانی عالی هست هتل معمولی با رستوران خیلی خوب. جالبه تخت خواب بسیار راحتی داست با سیستم سرمایش خیلی خوب ولی ساخت هتل معمولی هست.
خوب بود
از کادر محترم هتل به دلیل مهمان نوازی و برخورد خوبشان سپاسگزارم.
اتاق ها خیلی مناسب نبودن اما صبحانه عالی برخورد عالی ،نما منظره و فضای بیرونی هتل عالی برخوردم خوب بود ممنون
رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود و جای تقدیر دارد،هتل نیاز به نوسازی دارد،سرو صدا زیاد، اتاقها کوچک،اما پرسنل بسیار محترم و با شخصیت که برای آسایش شما از هیچ کوششی دریغ نمیکنند
نقاط قوت:
ساحل بسیار زیبا پرسنل خیلی محترم صبحانه و غذای عالی
نقاط ضعف:
اطاق کوچک پنجره کوچک
کافی شاپ ، صبحانه و فضای ساحلی خوبی داشتندارم
کلا محیط خوب و آرامی هتل دارد.
شهریور ماه 97 به مدت 2 شب در این هتل اقامت داشتیم، از لحاظ موقعیت مکانی بسیار مناسب بود و در نوار ساحلی واقع شده بود ولی از لحاظ نظافت مناسب نبود و ساختمان هم خیلی قدیمی بود و نیاز به بازسازی داشت. با تشکر از سایت رهی نو
با سلام و عرض ادب و ضمن تشکر از خدمات سایت خوب و فعال ایران هتل آنلاین، بنده یک شب در هتل نارین اقامت داشتم و راضی نبودم. اصلا از لحاظ بهداشت محیط خوب نبود، اطاقها از لحاظ نظافتی خوب نبودند و با موکت های کهنه فرش شده بود. از لحاظ سرمایش خیلی خوب بود ولی بدلیل قدیمی بودن پنجره ها ، سر و صدای بسیار زیاد خودروهای رهگذر خیابان و حتی صحبت پرسنل در اطاق بود. از خدمات پرسنل هتل بسیار راضی هستم و واقعا پرسنل خوب و متینی دارند که با توجه به امکانات این مسافرخانه ، تمام تلاش خود را برای شما بکار میگیرند. واقعا پیشنهاد میکنم گول هزینه پایین آنرا نیز نخورید.
با سلام و عرض ادب و احترام در نگاه کلی به این مکان نباید هتل گفته شود و کلمه مناسب مسافرخانه است که برای گذراند یک شب کافیست . برای نمونه در شب اول اقامت بدلیل اینکه پرسنل به جشن تولد دعوت شده بودند آشپزخانه را تعطیل و باید برای تهیه شام باید از بیرون اقدام میکردیم و در وقت صبحانه منوی انگلیسی را انتخاب میکردید بدلیل فراهم نبودند مواد اولیه منو به سلیقه خودشان تعغیر میکرد و متاُسفانه بعضی از مهمانهای خارجی که از کشور همسایه جنوبی ایران بودند بعلت نبودند فرد پاسخگو براحتی به سر یخچالها رفته و هر چی میخواستند بر میداشتند و مصرف می نمودند. کف اطاقها با موکت کهنه و فرسوده فرش شده بود که منبع آلودگی بود و تنها نقطه قوت اطاق بزرگی و سیستم سرمایشی آن بود و شاید رفتار مناسب و خوب برخی از پرسنل این مکان را بعنوان نقطه قوتش باید ذکر نمود .
امکانات هتل خیلی معمولی بود ولب برخورد کارکنان بسیار عالی بود. ساحل هتل خوب بود و کاملا نزدیک هتل بود بخصوص اینکه می شد صبحانه را با نماس ساحل و در فاصله نزدیک صرف کرد.
برخلاف برخی هتل ها که با وجود 4 یا 5 ستاره بودن پرسنل آن سعی می کنند حس اقامت در مسافرخانه را برای شما ایجاد کنند این هتل با وجود 2 ستاره بودن پرسنل آن تمام تلاششان را می کردند که حس اقامت در هتل 5 ستاره را داشته باشی. همچنین کیفیت نهار رستوران نیز نسبت به قیمت خوب بود و ساحل تمیزی هم پشت هتل در دسترس بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحلی نارین چالوس

مهمانان هتل ساحلی نارین چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحلی نارین چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحلی نارین چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحلی نارین چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحلی نارین چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.