هتل آزادی خزر چالوس

چالوس، نمک آبرود، روبه‌روی تله کابین
3.4
امتیاز کاربران
98
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی خزر چالوس

لازم به ذکر است : تنها اتاقهای بال غربی بازسازی شده می‌باشد.. هتل پارسیان آزادی خزر (هایت خزر) تنها هتل ۵ ستاره چالوس و کنار دریای خزر است، این هتل در دهه ۵۰ و توسط گروه هتل‌های هایت ساخته شد. نزدیک به ۴۰ سال از عمر هتل می‌گذرد، اما هنوز هتل آزادی چالوس رقیبی در شمال ندارد. موقعیت منحصر به فرد در نقطه تلاقی دریا و جنگل باعث شده که این هتل در بهترین موقعیت آب و هوایی باشد. دور تا دور هتل را جنگل‌های هیرکانی مازندران فرا گرفته و فاصله آن تا دریا چند متر و تا کوه چند صد متر است یعنی کسی که هتل هایت را انتخاب می‌نماید، جنگل، کوه و دریا را با هم انتخاب کرده است. هنگام ورود به هتل پس از گذر از جاده جنگلی به دریا می‌رسید، شاید بتوان گفت که دیدن ساحل دریا به این زیبایی در هیچ جای شمال امکان پذیر نیست.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی خزر چالوس

 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
اقامت 24
703,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
703,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
703,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
703,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
703,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
703,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
703,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
703,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
703,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
703,000
تومان
1 خرداد
شنبه
694,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
694,000
تومان
ای‌گردش
843,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
843,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
843,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
843,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
843,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
843,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
843,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
843,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
843,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
843,000
تومان
1 خرداد
شنبه
843,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
843,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه دریا
اتاق یک تخته شرقی روبه دریا
ای‌گردش
843,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
843,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
843,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
843,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
843,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
843,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
843,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
843,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
843,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
843,000
تومان
1 خرداد
شنبه
843,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
843,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه دریا
اتاق یک تخته غربی روبه دریا
اقامت 24
911,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
911,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
911,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
911,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
911,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
911,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
911,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
911,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
911,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
911,000
تومان
1 خرداد
شنبه
794,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
794,000
تومان
ای‌گردش
1,091,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,091,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,091,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,091,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,091,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,091,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,091,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,091,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,091,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,091,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,091,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,091,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
اقامت 24
911,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
911,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
911,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
911,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
911,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
911,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
911,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
911,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
911,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
911,000
تومان
1 خرداد
شنبه
794,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
794,000
تومان
ای‌گردش
1,091,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,091,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,091,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,091,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,091,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,091,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,091,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,091,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,091,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,091,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,091,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,091,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
اقامت 24
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
768,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
768,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
768,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
768,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
768,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
768,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
768,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
768,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
768,000
تومان
1 خرداد
شنبه
759,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
759,000
تومان
ای‌گردش
909,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
909,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
909,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
909,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
909,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
909,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
909,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
909,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
909,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
909,000
تومان
1 خرداد
شنبه
909,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
909,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه دریا
اتاق دوتخته غربی روبه دریا
اقامت 24
986,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
986,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
986,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
986,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
986,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
986,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
986,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
986,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
986,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
986,000
تومان
1 خرداد
شنبه
859,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
859,000
تومان
ای‌گردش
1,166,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,166,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,166,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,166,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,166,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,166,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,166,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,166,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,166,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,166,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,166,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,166,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
اقامت 24
1,267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,267,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,267,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,267,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,267,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,267,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,267,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,267,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,267,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,267,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,104,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
ای‌گردش
1,509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,509,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,509,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,509,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,509,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,509,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,509,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,509,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,509,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,509,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,509,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,509,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
اقامت 24
974,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
974,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
974,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
974,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
974,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
974,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
974,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
974,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
974,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
974,000
تومان
1 خرداد
شنبه
962,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
962,000
تومان
ای‌گردش
1,153,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,153,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,153,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,153,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,153,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,153,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,153,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,153,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,153,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,153,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,153,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,153,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه دریا
اتاق سه تخته غربی روبه دریا
اقامت 24
1,267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,267,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,267,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,267,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,267,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,267,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,267,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,267,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,267,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,267,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,104,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
ای‌گردش
1,509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,509,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,509,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,509,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,509,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,509,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,509,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,509,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,509,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,509,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,509,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,509,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته شرقی روبه دریا
اتاق دوتخته شرقی روبه دریا
ای‌گردش
909,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
909,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
909,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
909,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
909,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
909,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
909,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
909,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
909,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
909,000
تومان
1 خرداد
شنبه
909,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
909,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه جنگل
اتاق دوتخته غربی روبه جنگل
اقامت 24
986,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
986,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
986,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
986,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
986,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
986,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
986,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
986,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
986,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
986,000
تومان
1 خرداد
شنبه
859,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
859,000
تومان
ای‌گردش
1,166,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,166,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,166,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,166,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,166,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,166,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,166,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,166,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,166,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,166,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,166,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,166,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
ای‌گردش
3,464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
3,464,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
3,464,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
3,464,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
3,464,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
3,464,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
3,464,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
3,464,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
3,464,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
3,464,000
تومان
1 خرداد
شنبه
3,464,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
3,464,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت جونیور یکخوابه چهارنفره شرقی روبه جنگل
سوئیت جونیور یکخوابه چهارنفره شرقی روبه جنگل
اقامت 24
1,368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,368,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,368,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,368,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,368,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,368,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,368,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,368,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,368,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,368,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,350,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,350,000
تومان
ای‌گردش
1,494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,494,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,494,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,494,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,494,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,494,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,494,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,494,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,494,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,494,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,494,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,494,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت جونیور چهارنفره غربی روبه جنگل
سوئیت جونیور چهارنفره غربی روبه جنگل
اقامت 24
1,680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,680,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,680,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,680,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,680,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,680,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,680,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,680,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,680,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,680,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,463,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,463,000
تومان
ای‌گردش
1,987,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,987,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,987,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,987,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,987,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,987,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,987,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,987,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,987,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,987,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,987,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,987,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت لاکچری یکخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
سوئیت لاکچری یکخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
ای‌گردش
1,872,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,872,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,872,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,872,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,872,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,872,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,872,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,872,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,872,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,872,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,872,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,872,000
تومان
 آزادی خزر-دوتخته تویین VIP بال غربی روبه دریا
دوتخته تویین VIP بال غربی روبه دریا
اقامت 24
986,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
986,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
986,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
986,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
986,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
986,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
986,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
986,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
986,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
986,000
تومان
1 خرداد
شنبه
859,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
859,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آزادی خزر چالوس

آسانسور
رستوران در هتل
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
صندوق امانات در لابی
خدمات باربري
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كنار دريا
آلاچيق ساحلی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
خدمات پزشكي
اجاره ماشين
رستوران
مینی بار با هزینه
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
امكانات برای معلولين
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
پذیرش 24 ساعته
کارت هوشمند درب اتاق
اتاق غير سيگاری ها
اجاره ماشين با راننده
ماهواره
بانک
موج سواری
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
زمين فوتبال
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
ساحل اختصاصی
نمای دريا
تلويزيون در لابی
سالن تشريفات
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
مسير دوچرخه سواری
سالن كنفرانس
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
ویلچر
رستوران فست فود
امكانات ورزشی در آب
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
فضائی برای پياده روی
مسير پياده روی
فضای باغ در هتل
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
نمازخانه
سفره‌خانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
سشوار
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
مبلمان
روزنامه
اينترنت در لابی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در اتاق
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
خدمات تور
فضای سبز
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سالن ورزش
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
فروشگاه و غرفه
سوئیت
سالن ورزشی
ویلچر
سونا بخار
ساحل اختصاصی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
تلفن در اتاق
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سشوار

آدرس هتل آزادی خزر چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادی خزر چالوس

(98 نظر)
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
چشم انداز زیبا
منهاي غذا و رستوران كه ضعيف بود بقيه عالي بود
همه چی خوب بود و خاطره زیبایی برامون ساخته شد فقط حیف به علت بارندگی نشد از امکانات تفریحی هتل استفاده کنیم.
سلام ما همیشه وقتی چالوس میریم این هتل رو انتخاب میکنیم چه رو به دریا چه رو به جنگل هر دو عالی هستند و مخصوصا صبحانه مرتب و تمیز و عالی رستوران رو خیلی دوست دارم خوراکی های داخل یخچال بر خلاف همه جا رایگان شارژ میشوند تلویزیون به موبایل بلوتوثی قابل وصل است و خلاصه همه چیز مربوط به یک سفر آرامش بخش رو داراست امیدوارم هرکسی این هتل رو انتخاب میکنه بهش کلی خوش بگذره
پذیرایی و رفتار پرسنل بسیار عالی بود اما حیف این هتل که با وجود بازسازی بال غربی این هتل در حال از بین رفتن و تخریب جدی است ، ای کاش از موقعیت بی نظیر این هتل و تاریخ و خاطرات همه ما ایرانی ها استفاده می‌شد و این هتل به شکل اساسی و زیبا بازسازی می‌شد و تبدیل به یک هتل ۵ ستاره واقعی در می آمد .
وضعیت اتاقها بسیار عالی صندلی های رستوران کثیف و نیاز به شستشو داره
رفتار پرسنل عالی و بینظیر
نقاط قوت:
موقعیت و تمییزی
نقاط ضعف:
میز و صندلی تراس پلاستیکی و‌با هتل هماهنگ‌نبود
نقاط قوت:
پرسنل بسیار حرفه ای و با احترام صبحانه عالی قبل ساعت ۲ بهمون اتاق دادن که واقعا خسته بودیمو دیگه تا ساعت ۲ معطل نشدیم اتاق بسیار مرتب و تمیز بود و نظافت کننده های اتاق واقعا حرفه ای و محترم بودند پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت میشد داخل اسانسورها دستمال کاغذی بود و جلوی اسانسورها دستگاه الکل برای ضد عفونی بود
نقاط ضعف:
قفل درب اتاق ما خراب بودو بسته نمیشد درهای اتاقها خیلی قدیمی هستن و باز و بسته کردنش خیلی صدا میداد کانالهای تلوزیون اتاق ما قطع بود و با اینکه گفتیم ترتیب اثر داده نشد داخل اتاقها اینترنت نداشت جای پارک ماشین نبود و در کل پارکینگ کوچیک بود غذای هتل اصلا کیفیت نداشت
نقاط قوت:
می شه گفت نسبت به هزینه تجربه ی به این خوبی رو مخصوصا با اقامت در اتاق رو به دریا در کمتر نقطه ی مازندران می توان داشت
نقاط ضعف:
نیاز به دلسوزی و مدریت بهتر، جای بهتر شدن وجود داشت واقعا. حیفه این هتل بهترین نباشه
نقاط قوت:
فضاي آرام و زيبا
نقاط ضعف:
فضاي آرام و زيبا
رفتار کارکنان بسیار محترمانه و خوب بود
باسلام برخورد کارکنان بسیار خوب بود امکانات کم بود هتل تمیز وخوب بود
فقط هتل در مکان مناسبی ساخته شده واین از نظر من تنها امتیاز این هتل است
کادر با ادب کار بلد با احترام
رستوران خوب ولی میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
برای سالگرد عقدمون رفته بودیم در کل همه چیز خوب و در حد عالی بود
نقاط ضعف:
بال شرقی بازسازی نشده - امکانات حمام خوب نیود حتما از بال غربی استفاده کنید
هتل چون ساخت آمریکا بوده عالی ساختن و موقعیتش همچنین عالیه در حفظش و به روز رسانی کاری صورت نگرفته
به صورت کلی میتونم بگم که راضی بودیم نظافت اتاق خوب بود برخورد پرسنل هم مناسب بود ویو اتاق عالی بود اتاقی که ما گرفتیم بال غربی بود که باسازی شده بود که بعدا بازدید کردیم از سوییت بال شرقی که اونم جالب بود و فضای بسیار کلاسیک و نوستالژی داشت نکات منفی هم بگم که صبحانه زیاد خوب نبود تنوع ایتم ها کم بود و خیلی هم تاره نبود مثلا روز اول شیر برنج سرو شده بود توی صبحانه و روز دوم داخل همون شیر برنج زعفرون اضافه کرده بودن و به اسم شله زرد سرو شده بود که ناراحت کننده بود امکانات تفریحی و رستوران های هتل هم به جز رستوران اصلی به واسطه ی کرونا تعطیل بودن ولی خب ما بیشتر غذاهای هتل رو امتحان کردیم و واقعا راضی بودیم. روی وای فای هتل هم حساب نکنید.
نقاط قوت:
همه چی عالی خصوصا آرامش در روزگار کرونایی و هوای آلوده پرسنل اتاق امکانات
نقاط ضعف:
خدا بانی و بنیانگذارش رو قرین شادی کنه
هتل پارسیان واقعا عالیه،فقط کاش بال شرقی هتل هم بازسازی میشد. کارکنان واقعا مودب،اتاق ها تمیز،رستوران هم واقعا غذاش عالی بود
این هتل از هر لحاظ عالی بود فقط تنها ایرادی که داشت تنوع غذایی بسیار کم بود محيط سرتاسر ارامش و زيبا ، اتاق ها داراى تراس بسيار بزرگ رو به دريا يا جنگل بسيار زيبا، سالن صبحانه بسيار بزرگ و تنوع هم خوب بود ولي در شرايط كرونا امكانات قابل استفاده نبود
نقاط قوت:
منظره بسيار خوب امكانات عالى اتاق ها بسيارخوب
نقاط ضعف:
ناهار جوجه كباب بدون استخوان خوردم كه مخلوطى از جوجه تازه و جوجه مونده و سفت بود واقعا حيف
عالي
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود چشم انداز جنگل و دریا را دار بود درکل همه چیز عالی بود واینکه از طریق سایت تخفیف ۳۴ درصد گرفتیم هم بسیار مقرون بصرفه بود
نقاط ضعف:
متاسفانه به دلیل شرایط کرونا از سرگرمیهای تفریحی هتل نتوانستیم استفاده کنیم
رستوران هتل خیلی خوب بود کیفیت صبحانه و ناهار و شام عالی بود ، اما کافه ضعیف بود ، منو کافه خیلی ضعیف بود ، در خصوص نظافت روزانه اتاق هم ضعیف بود ، از صبح دکمه تمیزی اتاق رو زده بودم ولی ساعت ۵ عصر با پیگیری و تماس با پذیرش اتاق من تمیز شد و حتی پتو ها رو عوض نکرده بودن فقط مرتب کرده بودن لکه ای که روی پتو بود از روز قبل مشخص بود و ابن معایب باید بر طرف شود.
فقط امکاناتش کم هستش و بازیهای ساحلی در ساحلش انجام نمیشه وتوقع داشتن جکوزی و استخر و اسپا برای هتل ۵ ستاره هستش
نقاط قوت:
پرسنل عالییییی بودن. امکانات هتل خیلی خوب بود. موقعیت مکانی هتل که عالیی. همه چیز مرتب بود.،مخصوصا در این ایام کرونا،مسائل بهداشتی خوب رعایت میشد. و یه نکته اینکه اول که خواستم از سلف سرویس صبحانه بردارم با ماسک و دستکش از سلف سریس استفاده کردم و مجدد خواستم برم واسه برداشتن نون،چون سر میز بودم و مشغول صبحانه خوردن ،طبیعتا ماسک نداشتم،بدون ماسک ولی با‌دستکش رفتم‌که نون بردارم،دو نفر از پرسنل با قاطعیت گفتن اول ماسک بزنین، اون لحظه خیلی ناراحت شدم،ولی بعدش دیدم چقدر خوب بود کارشون
نقاط ضعف:
آب نمای رو به جنگل انکار روشن میکردن خوب میشد، رو به دریا خاموش باشه بهتره و خاموش هم بود،چون صدای موج بیشتر ارامش میده تا صدای اب نم
نسبت به قیمت اصلا توصیه نمیشود
نقاط قوت:
از هتل های قدیمی که با توجه به گذشت زمان همچنان به دلیل ساخت و چیدمان خوب حس خوب را حفظ کرده است. فضای مشاع بسیار خوبی دارد.
نقاط ضعف:
از هتل های قدیمی که با توجه به گذشت زمان همچنان به دلیل ساخت و چیدمان خوب حس خوب را حفظ کرده است. فضای مشاع بسیار خوبی دارد.
نقاط قوت:
برخورد محترمانه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به هنگام سرو صبحانه
نقاط ضعف:
برخورد محترمانه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به هنگام سرو صبحانه
با توجه به اینکه فقط جهت استراحت از شب تا صبح اونجا بودم نظر خاصی ندارم. فقط اینکه تا شعاع ۳۰ کیلومتری تقریبا هتل مناسب تری نیست.
نقاط قوت:
اتاق‌های دل‌باز و فضاهای چشم‌نواز و موقعیت جغرافیایی عالی و طراحی فکر شده
نقاط ضعف:
اتاق‌های دل‌باز و فضاهای چشم‌نواز و موقعیت جغرافیایی عالی و طراحی فکر شده
حال خوب کن
بد نبود
عالی بود
باسلام وتشکر از کارکنان محترم هتل ازنظر آرامش وراحتی موقعیت هتل بسیار عالی و منظره اتاقها بسیار دلنواز بود امکانات هتل درحد خوب برخورد دست اندرکاران بسیار خوب و مودبانه بود کیفیت غذاها درحد هتل پنج ستاره نبود
برخورد کارکنان بسیار خوب و مودب. اتاق رو به دریا رو انتخاب کردیم خیلی آروم و ساکت و لذت بخش. اتاق ها بسیار تمیز. تجربه ی خیلی خوبی بود.
امکانات بسیار محدود هست، موقعیت و لوکیشن هتل عالی هست، سرویس بهداشتی مدرن، زیبا و بسیار تمیز هست. قالی داخل اتاقها مناسب نیست؛ کثیف هست و لکه دار و از زیبایی اتاق کم میکند. مبلمانها قدیمی و تقریبا نامناسب هستند. برخورد پرسنل مودبانه هست و پاسخگوی نیازهای مهمان هستند. متاسفانه تنوع غذایی بسیار محدود و کیفیت آن نیز متوسط بود.
نظافت فوق العاده بود.هیچ کس تو هتل نبود خیلی خلوت بود و متاسفانه حتی رستوران هم تعطیل بود.امکانات هتل هیچ کدام قابل استفاده نبود حتی یه باشگاه ساده یا رستوران.ولی در مقابل نظافت عالی.برخورد پرسنل فوق العاده.انشاالله پایدار باشین♥️
من در بال غربی اقامت داشتم نمای بی‌نظیر داره، اما غذای رستوران چنگی به دل نمیزنه،اما امکانات هتل خوبه و رضایت بخشه، کارکنان هم مودب و مهربان
این هتل از هر لحاظ عالی بود فقط تنها ایرادی که داشت تنوع غذایی بسیار کم بود و کیفیت غذا به یک هتل پنج ستاره نمیخورد. هم صبحانه تنوع کمی داشت هم منو رستوران. ولی در کل خیلی خوب بود و باز هم برای اقامت انتخابش میکنم
عالی
دوستان اين هتل بين هتل هاى شمال در رده عالى قرار داره چون بيشتر هتل هاى شمال و حتى ايران رو تجربه كردم ، محيط سرتاسر ارامش و زيبا ، اتاق ها داراى تراس بسيار بزرگ رو به دريا يا جنگل بسيار زيبا، سالن صبحانه بسيار بزرگ و تنوع هم خوب بود
با توجه به هتل های شمال ایران میتونم بگم جزو خوبها هست. کلا هتل تو شمال بخاطر استقبال به اجاره ویلا و ملک خصوصی، خیلی شاید استفاده نمیشه و همین باعث شده که اکثر هتل ها در مقایسه با هتل های هم درجه در سایر استانها کمی پایین تر باشن. اما موقعیت مکانی این هتل که نزدیک تهران هست، دقیقا روبروی مجموعه نمک آبرود قرارداره و پرسنل خوبش، شرایطی رو فراهم میکنن که نمیگم مثلش نیست ولی تو شمال کم پیدا میشه. خصوصا اتاقهای رو به دریا
رفتار کارکنان مطلوب بود . آرامش نسبی برقرار بود. اتاق رو به جنگل بال شرقی بودیم که نیاز به بازسازی دارد ودکوراسیون داخلی در حد هتل ۵ ستاره نیست. فضای محوطه دریا و ساحل و جنگل بسیار خوبست. غذاهای رستورانها قابل قبول بوده ولی کمی گران بود. سیستم گرمایش و سرمایش اتاقها قدیمی است و تنطیمات آن مطلوب نبود . استفاده از اسپیلت تهویه مطبوعتری ایجاد خواهد کرد. رعایت پروتکلهای بهداشتی قابل قبول بود.
هتل بسيار آرام و دلنشين
از نظر زیبایی،خیلی محیط زیبایی بود چون شمال همه جاش زیباست،پرسنل خیلی محترم برخورد میکردن، تحویل اتاق خیلی زمان برد، غذای هتل خیلی خیلی ضعیف بود،هم کیفیت خیلی پایین هم سرد، دوتا حوض وسط محوطه که خالی بود، هوا که تاریک شد هیچ نوری سمت ساحل نبود فقط چند تا چراغ توی محوطه چمن بود میشد با پر کردن حوض و چندتا فواره و یه موزیک ملایم،یه محیط زیبا درست کرد
همه چى خيلي خوب و عالى بود خيلي راضي بودم مخصوصا برخورد كاركنان خيلي خوب بود
کارکنان بسیار خوش برخورد و محترم هستند.در کل هتل بسیار خوبیه.من برای بار سوم بود که در این هتل اقامت داشتم و بدون شک باز هم به این هتل خواهم امد.فقط اگه امکانات تفریحی رو ارتقا بدهند خیلی بهتر میشه.فضا عالی
فقط کیفیت غذا نسبت به سال 96 الی 98 کاهش چشمگیری داشت . و اینکه تحویل اتاق به شدت زمان بر بود . سایر موارد عالی
در کل هتل بسیار خوبی در شمال کشور هست (شاید بهترین هتل) و ویوی رو به دریای زیبایی داره. ارائه خدمات در اتاق مثل صبحانه خیلی خوب انجام می شه.نظافت سالن غذا خوریو لابی می تونست بهتر باشه.
اقامت در هایتبرای من که شاعرم اقامت در هایت که نقطه عطف دریا و جنگل است مصداق شعر محض است
بال غربی رو به دریا واقعا کاستی های دیگه هتل رو پوشش میده و تجربه بسیار خوبی برای اقامت بوجود میاره
با سلام. این هتل رو خیلی دوست دارم و سالهاست انتخاب من و همسرم هست .کارکنان خوب و با اخلاق و ویو عالی فقط متاسفانه جدیدا موکتهای اتاقها کثیف هستن و این باعث میشه تمیزی کل اتاق به چشم نمیاد
اوکی
موقعیت مکانی بسیار عالی، اتاق های تمیز و شیک (در بال غربی البته که بازسازی شده)، رستوران های خوب و پرسنل حرفه ای و خوش برخورد.
مشاعات خوبی در ورود به هتل و محوطه اون داره. وتیپ معماری جالب هم داره. رفتا پرسنل خوب بودو ام قیمت نسبت به کیفیت خیلی بالاست. به نظرم از اسم و سابقه هتل سو استفاده شده و قیمت زیادی برای اقامت در نظر گرفتند. علی رغم اینکه بخش هایی از هتل بازسازی شده اما همچنان با عدم عدم نگهداری مناسب به نظر مستهلک میاد. صبحانه بسیار متنوع و بسیار عالی داره و فضای صرف صبحانه رو به ساحل و خیلی زیباست.
هتل رو توصیه میکنم. در بال شرقی قیمت ها پایین تر هست و بازسازی نشده ولی باز هم بسیار قابل قبول هستش. در بال غربی هم که بازسازی شده کیفیت مطلوب هستش. هتل دارای ویو جنگل و دریا هست. که به انتخاب شما می‌باشد. در منطقه گزینه مناسبی هستش
محیط بسیار قدیمی ، سرویس دهی بسیار ضعیف
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
نقاط قوت:
از همه نظر فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی هتل رفتار بسیار حرفه ای و محترمانه پرسنل هتل رستوران های با کیفیت و قیمت مناسب(علی الخصوص رستوران نازخاتون) اتاق های بسیار راحت و شیک (در بال غربی هتل) بن تخفیف برای تله کابین نمک آبرود(فقط خط ۲) و همچنین برخی غذاهای هتل اینترنت پرسرعت(۲ گیگ حجم)
نقاط ضعف:
تنوع به نسبت کم غذاها در رستوران و همچنین صبحانه هتل (پایینتر از حد هتل ۵ ستاره، از نظر تنوع، اما کیفیت عالی) امکانات تفریحی هتل میتواند بیشتر و بهتر باشد به دلیل امکان ورود عموم مردم به هتل(به غیر از خود مسافران) در تایم های شلوغ سال مشکلاتی از قبیل کثیف شدن ساحل ایجاد میگردد به دلیل بازسازی نشدن بال شرقی هتل، اتاقهای این بال از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند، حتما در بال غربی اتاق تهیه کنید
2 روز تو اتاق های بخش غربی هتل موندیم خیلی تمیز بودن کارکنان مودب بودن و چشم انداز خاطره انگیزیی به دریا داشت اما خیلی گرون بود
نقاط قوت:
منظره عالي
نقاط ضعف:
بالش و تشك و لحاف نمناك بود و اتاق بوي نم ميداد با اينكه در بال غربي بوديم
نمای خیلی خوبی داره
نقاط قوت:
خوب بود راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدیم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل در کل شمال از استثناهاست پرسنل حرفه ای و مودب سرویس دهی از هر نظر مرتب و منظم
نقاط ضعف:
امکانات جانبی هتل در حد هتل ۵ ستاره نیست برای مثال نداشتن استخر - سالن ورزش - ماساژ و از این دست موارد منو کافی شاپ هتل بسیار معمولی
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نقاط قوت:
موقعیت هتل و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
بال شرقی فرسوده است.
نقاط قوت:
پر كردن اب استخر بعداز چهل سال باز سازي قسمت غربي
نقاط ضعف:
محل شنا بسيار ضعيف از نظر لوازم از جمله تخت و چتر و غيره لازم است لابي و قسمت شرقي هم بازسازي شود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
معمولی بود هتل
نقاط ضعف:
موکت ها تمیز نبودند داخل سرویس ها سوسکهای ریز وجود داشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی در کنار دریا و ساحل نیمه اختصاصی و به نسبت خلوت
نقاط ضعف:
هتل کلا قدیمی و فرسوده شده و در حد استاندارد هتلهای ۵ ستاره ایران به هیچ وجه قابل ارزیابی نیست . کیفیت صبحانه و غذا نیز چندان چنگی به دل نمی زند. در کل با توجه به موقعیت مکانی هتل خیلی می توانست بهتر باشد.
نقاط قوت:
مگه داریم از این بهتر !
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت موقعیت مکانی و چشم انداز هست
نقاط ضعف:
کثیف بال شرقی قدیمی در حد مسافرخونه شیرالات کثیف و کهنه و قدیمی مینی بار افتضاح تجهیزات اتاق کثیف و قدیمی
نقاط قوت:
اخلاق خوب و غیر قابل تبعیض پرسنل هتل برای مسافران ایرانی و خارجی موقعیت عالی هتل که مشرف به دریا و جنگل است. همکاری و مساعدت پرسنل اداری بویژه جناب مطهری در حل مشکل اسکان اینجانب و مهمانان
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایاب و ذهاب که باعث اتلاف هزینه مسافران می شد پله برای زمانی که اسانسورها شلوغ یا فاصله طبقات کم است.
نقاط قوت:
اخلاق شایسته تمامی پرسنل در تمامی قسمتها بویژه مسولین آشپزخانه تعامل خوب با مسافر و تامین خواسته رفتار یکنواخت با مسافران خارجی و ایرانی
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایاب ذهاب به بازار که لازمه هر هنل است و باعث صرفه جویی در هزینه و صرف آن هزینه در هتل است .
ساحل و موقعیت مکانی خوب صبحانه متوسط
نقاط قوت:
چشم انداز بسیار خوب. محوطه ی بسیار دیدنی و زیبا. برخورد مودبانه کارکنان و اجابت سریع خواسته های مهمان. امکانات خوب در داخل اطاق(اتاق انتخابی ما بازسا ی شده بود)
نقاط ضعف:
فصای لابی و راهروها کمی کهنه و قدیمی به نطر می آمد
آسانسور خراب بود پله هم که نبود تنها چیز مثبت هتل پرسنل مهربونش هستن غیر از اون همه چی بده
نقاط قوت:
داشتن ساحل اختصاصی زمین های بازی و خدمتکاران بشیار مهربان و دلسوز
نقاط ضعف:
قیمت
به شدت این هتل رو برای اقامت توصیه می کتم به خصوص اتاق های روبه دریا پرسنل بسیار مهربان و مودبی داره هم از هتل لذت خواهید برد هم از شهر. احتمالا دلتون بخواهد بیشتر از مدتی که برنامه ریزی کردین تو این هتل بمونین :)
نقاط قوت:
برخورد بسيار عالي پرسنل كمال همكاري براي برگزاري جشن تولد همسرم كيفيت خوب خدمات اتاق و هتل
نقاط ضعف:
صبحانه معمولي در حد هتل ٣ ستاره راه نسبتا دور پاركينگ تا لابي خصوصا در روز باراني و برفي تاريكي محوطه پاركينگ
ما یک شب بودیم
نقاط قوت:
تمیزی اتاق موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
استخر نداشت پرسنل پذیرش خیلی حرفه ای نبودند
نقاط قوت:
ويو عالي از دريا و امكانات عالي اتاق هاي بازسازي شده
نقاط ضعف:
محوطه و لابي هتل نياز به بازسازي دارد.
نقاط قوت:
اختصاصی بودن ساحل و نزدیک بودن به آن
نقاط ضعف:
قیمت بالاتر از خدمات و کیفیت
نقاط قوت:
اتاقهاي بال غربي بازسازي شده و عاليه منظره و ديد خيلي قشنگي داره اتاق ها تميز
نقاط ضعف:
به نسبت پولي كه ميگيره صبحانه اش ضعيف بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی-پرسنل پذیرایی
نقاط ضعف:
نداشتن استخر
نقاط قوت:
بخورد پرسنل . تمیزی و نظافت اتاقها. پاسخگویی به مهمانها
نقاط ضعف:
قیمت اتاق
فاطمه شرگا نمره بسیار عالی را برای هتل پارسیان آزادی خزر هایت چالوس انتخاب کرده است
نقاط قوت:
تمیز بود و برخورد کارکنان مناسب بود
نقاط ضعف:
قیمت بالایی نسبت به خدمات ارایه شده داشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و محلی بی نظیر، معماری جالب هتل، تمیز، پرسنل خوب، رستوران مطلوب، در کنار جنگل و ساحلی زیبا
نقاط ضعف:
ضلع شرقی فرسوده شده و نیاز به بازسازی دارد.
نقاط قوت: