هتل آزادی خزر چالوس

چالوس، نمک آبرود، روبه‌روی تله کابین
3.4
امتیاز کاربران
99
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی خزر چالوس

لازم به ذکر است : تنها اتاقهای بال غربی بازسازی شده می‌باشد.. هتل پارسیان آزادی خزر (هایت خزر) تنها هتل ۵ ستاره چالوس و کنار دریای خزر است، این هتل در دهه ۵۰ و توسط گروه هتل‌های هایت ساخته شد. نزدیک به ۴۰ سال از عمر هتل می‌گذرد، اما هنوز هتل آزادی چالوس رقیبی در شمال ندارد. موقعیت منحصر به فرد در نقطه تلاقی دریا و جنگل باعث شده که این هتل در بهترین موقعیت آب و هوایی باشد. دور تا دور هتل را جنگل‌های هیرکانی مازندران فرا گرفته و فاصله آن تا دریا چند متر و تا کوه چند صد متر است یعنی کسی که هتل هایت را انتخاب می‌نماید، جنگل، کوه و دریا را با هم انتخاب کرده است. هنگام ورود به هتل پس از گذر از جاده جنگلی به دریا می‌رسید، شاید بتوان گفت که دیدن ساحل دریا به این زیبایی در هیچ جای شمال امکان پذیر نیست.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی خزر چالوس

 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
هتل یار
942,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
942,000
تومان
9 مرداد
شنبه
942,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
942,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
942,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
942,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
942,000
تومان
15 مرداد
جمعه
942,000
تومان
16 مرداد
شنبه
955,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
955,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
955,000
تومان
ای‌گردش
942,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
942,000
تومان
9 مرداد
شنبه
942,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
942,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
942,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
942,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
942,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
942,000
تومان
15 مرداد
جمعه
942,000
تومان
16 مرداد
شنبه
942,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
942,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
942,000
تومان
اقامت 24
943,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
943,000
تومان
9 مرداد
شنبه
943,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
943,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
943,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
943,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
943,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
943,000
تومان
15 مرداد
جمعه
943,000
تومان
16 مرداد
شنبه
955,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
955,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
955,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه دریا
اتاق یک تخته شرقی روبه دریا
ای‌گردش
942,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
942,000
تومان
9 مرداد
شنبه
942,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
942,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
942,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
942,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
942,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
942,000
تومان
15 مرداد
جمعه
942,000
تومان
16 مرداد
شنبه
942,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
942,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
942,000
تومان
هتل یار
942,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
942,000
تومان
9 مرداد
شنبه
942,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
942,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
942,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
942,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
942,000
تومان
15 مرداد
جمعه
942,000
تومان
16 مرداد
شنبه
955,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
955,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
955,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه دریا
اتاق یک تخته غربی روبه دریا
ای‌گردش
1,219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,219,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,219,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,219,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,219,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,219,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,219,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,219,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,219,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,219,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,219,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,219,000
تومان
اقامت 24
1,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,220,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,220,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,220,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,220,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,220,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,220,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,220,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,235,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,235,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
1,220,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,220,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,220,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,220,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,220,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,235,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,235,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
ای‌گردش
1,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,220,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,220,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,220,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,220,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,220,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,220,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,220,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,220,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,220,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,220,000
تومان
اقامت 24
1,221,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,221,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,221,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,221,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,221,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,221,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,221,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,221,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,221,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,235,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,235,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
1,220,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,220,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,220,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,220,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,220,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,235,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,235,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
1,015,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,015,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,015,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,015,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,015,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,015,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,015,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,015,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,015,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,015,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,015,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,015,000
تومان
هتل یار
1,016,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,016,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,016,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,016,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,016,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,016,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,016,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,016,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,029,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,029,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,029,000
تومان
اقامت 24
1,016,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,016,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,016,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,016,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,016,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,016,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,016,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,016,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,016,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,029,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,029,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,029,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه دریا
اتاق دوتخته غربی روبه دریا
ای‌گردش
1,302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,302,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,302,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,302,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,302,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,302,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,302,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,302,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,302,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,302,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,302,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,302,000
تومان
اقامت 24
1,303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,303,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,303,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,303,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,303,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,303,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,303,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,303,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,303,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,319,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,319,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,319,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
1,303,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,303,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,303,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,303,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,303,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,303,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,319,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,319,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,319,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
1,289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,289,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,289,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,289,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,289,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,289,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,289,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,289,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,289,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,289,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,289,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,289,000
تومان
هتل یار
1,290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,290,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,290,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,290,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,290,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,290,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,290,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,290,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,307,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,307,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,307,000
تومان
اقامت 24
1,290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,290,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,290,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,290,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,290,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,290,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,290,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,290,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,290,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,307,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,307,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,307,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
ای‌گردش
1,689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,689,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,689,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,689,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,689,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,689,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,689,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,689,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,689,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,689,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,689,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,689,000
تومان
اقامت 24
1,691,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,691,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,691,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,691,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,691,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,691,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,691,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,691,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,691,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,711,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,711,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,711,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
1,691,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,691,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,691,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,691,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,691,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,691,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,711,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,711,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,711,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته شرقی روبه دریا
اتاق سه تخته شرقی روبه دریا
ای‌گردش
947,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
947,000
تومان
9 مرداد
شنبه
947,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
947,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
947,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
947,000
تومان
15 مرداد
جمعه
947,000
تومان
16 مرداد
شنبه
947,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه دریا
اتاق سه تخته غربی روبه دریا
اقامت 24
1,691,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,691,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,691,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,691,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,691,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,691,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,691,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,691,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,691,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,711,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,711,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,711,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
1,691,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,691,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,691,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
شنبه
1,711,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,711,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,711,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته شرقی روبه دریا
اتاق دوتخته شرقی روبه دریا
هتل یار
1,016,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,016,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,016,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,016,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,016,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,016,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,016,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,016,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,029,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,029,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,029,000
تومان
ای‌گردش
1,016,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,016,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,016,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,016,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,016,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,016,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,016,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,016,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,016,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,016,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,016,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,016,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه جنگل
اتاق دوتخته غربی روبه جنگل
ای‌گردش
1,303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,303,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,303,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,303,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,303,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,303,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,303,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,303,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,303,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,303,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,303,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,303,000
تومان
اقامت 24
1,304,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,304,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,304,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,304,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,304,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,304,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,304,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,304,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,304,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,319,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,319,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,319,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
1,303,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,303,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,303,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,303,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,303,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,303,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,319,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,319,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,319,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
ای‌گردش
2,889,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
2,889,000
تومان
9 مرداد
شنبه
2,889,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
2,889,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
2,889,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
2,889,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
2,889,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
2,889,000
تومان
15 مرداد
جمعه
2,889,000
تومان
16 مرداد
شنبه
2,889,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
2,889,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
2,889,000
تومان
هتل یار
3,889,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
3,889,000
تومان
9 مرداد
شنبه
3,889,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
3,889,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
3,889,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
3,889,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
3,889,000
تومان
15 مرداد
جمعه
3,889,000
تومان
16 مرداد
شنبه
3,941,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
3,941,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
3,941,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت جونیور یکخوابه چهارنفره شرقی روبه جنگل
سوئیت جونیور یکخوابه چهارنفره شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
1,665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,665,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,665,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,665,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,665,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,665,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,665,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,665,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,665,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,665,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,665,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,665,000
تومان
هتل یار
1,665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,665,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,665,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,665,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
1,665,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,665,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,665,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,665,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,687,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,687,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,687,000
تومان
اقامت 24
1,666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,666,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,666,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,666,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,666,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,666,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,666,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,666,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,666,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,687,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,687,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,687,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت جونیور چهارنفره غربی روبه جنگل
سوئیت جونیور چهارنفره غربی روبه جنگل
ای‌گردش
2,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
2,220,000
تومان
9 مرداد
شنبه
2,220,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
2,220,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
2,220,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
2,220,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
2,220,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
2,220,000
تومان
15 مرداد
جمعه
2,220,000
تومان
16 مرداد
شنبه
2,220,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
2,220,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
2,220,000
تومان
اقامت 24
2,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
2,220,000
تومان
9 مرداد
شنبه
2,220,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
2,220,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
2,220,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
2,220,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
2,220,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
2,220,000
تومان
15 مرداد
جمعه
2,220,000
تومان
16 مرداد
شنبه
2,246,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
2,246,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
2,246,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت لاکچری یکخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
سوئیت لاکچری یکخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
ای‌گردش
2,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
2,300,000
تومان
9 مرداد
شنبه
2,300,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
2,300,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
2,300,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
2,300,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
2,300,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
2,300,000
تومان
15 مرداد
جمعه
2,300,000
تومان
16 مرداد
شنبه
2,300,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
2,300,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
2,300,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل