هتل آزادی خزر چالوس

چالوس، نمک آبرود، روبه‌روی تله کابین
3.4
امتیاز کاربران
100
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی خزر چالوس

لازم به ذکر است : تنها اتاقهای بال غربی بازسازی شده می‌باشد.. هتل پارسیان آزادی خزر (هایت خزر) تنها هتل ۵ ستاره چالوس و کنار دریای خزر است، این هتل در دهه ۵۰ و توسط گروه هتل‌های هایت ساخته شد. نزدیک به ۴۰ سال از عمر هتل می‌گذرد، اما هنوز هتل آزادی چالوس رقیبی در شمال ندارد. موقعیت منحصر به فرد در نقطه تلاقی دریا و جنگل باعث شده که این هتل در بهترین موقعیت آب و هوایی باشد. دور تا دور هتل را جنگل‌های هیرکانی مازندران فرا گرفته و فاصله آن تا دریا چند متر و تا کوه چند صد متر است یعنی کسی که هتل هایت را انتخاب می‌نماید، جنگل، کوه و دریا را با هم انتخاب کرده است. هنگام ورود به هتل پس از گذر از جاده جنگلی به دریا می‌رسید، شاید بتوان گفت که دیدن ساحل دریا به این زیبایی در هیچ جای شمال امکان پذیر نیست.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی خزر چالوس

 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
954,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
954,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
954,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
954,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
954,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
954,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
954,000
تومان
30 مهر
جمعه
954,000
تومان
1 آبان
شنبه
954,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
954,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
954,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
954,000
تومان
علاءالدین
1,013,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,013,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,013,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,013,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,013,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,013,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,013,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,013,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
1,018,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,018,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,018,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,031,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,031,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,006,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,006,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه دریا
اتاق یک تخته شرقی روبه دریا
ای‌گردش
683,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
683,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
683,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
683,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
683,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
683,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
683,000
تومان
30 مهر
جمعه
683,000
تومان
1 آبان
شنبه
683,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
683,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
683,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
683,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه دریا
اتاق یک تخته غربی روبه دریا
ای‌گردش
1,234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,234,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,234,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,234,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,234,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,234,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,234,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,234,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,234,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,234,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,234,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,234,000
تومان
علاءالدین
1,310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,310,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,310,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,310,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,310,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,310,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,310,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,310,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,321,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,321,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,293,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,293,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
ای‌گردش
1,234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,234,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,234,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,234,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,234,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,234,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,234,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,234,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,234,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,234,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,234,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,234,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
1,307,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,307,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,307,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,321,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,321,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,293,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,293,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
1,025,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,025,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,025,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,025,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,025,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,025,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,025,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,025,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,025,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,025,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,025,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,025,000
تومان
علاءالدین
1,092,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,092,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,092,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,092,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,092,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,092,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,092,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,092,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
1,097,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,097,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
1,111,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,084,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,084,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه دریا
اتاق دوتخته غربی روبه دریا
ای‌گردش
1,318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,318,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,318,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,318,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,318,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,318,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,318,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,318,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,318,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,318,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,318,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,318,000
تومان
علاءالدین
1,399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,399,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,399,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,399,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,399,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,399,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,399,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,399,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
1,381,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,381,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
1,305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,305,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,305,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,305,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,305,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,305,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,305,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,305,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,305,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,305,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,305,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,305,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
1,394,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,394,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,394,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,411,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,411,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,377,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
ای‌گردش
1,710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,710,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,710,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,710,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,710,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,710,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,710,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,710,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,710,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,710,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,710,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,710,000
تومان
علاءالدین
1,815,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,815,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,815,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,815,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,815,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,815,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,815,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,815,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
1,811,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,811,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,831,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,831,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,791,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,791,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته شرقی روبه دریا
اتاق سه تخته شرقی روبه دریا
علاءالدین
1,387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,387,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,387,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,387,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,387,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,387,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,387,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,387,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه دریا
اتاق سه تخته غربی روبه دریا
ای‌گردش
1,710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,710,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,710,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,710,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,710,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,710,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,710,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,710,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,710,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,710,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,710,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,710,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,831,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
 آزادی خزر-اتاق دوتخته شرقی روبه دریا
اتاق دوتخته شرقی روبه دریا
ای‌گردش
1,025,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,025,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,025,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,025,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,025,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,025,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,025,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,025,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,025,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,025,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,025,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,025,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه جنگل
اتاق دوتخته غربی روبه جنگل
ای‌گردش
1,315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,315,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,315,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,315,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,315,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,315,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,315,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,315,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,315,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,315,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,315,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,315,000
تومان
علاءالدین
1,399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,399,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,399,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,399,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,399,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,399,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,399,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,399,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,411,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,411,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,381,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,381,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
ای‌گردش
2,790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
2,790,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
2,790,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
2,790,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
2,790,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
2,790,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
2,790,000
تومان
30 مهر
جمعه
2,790,000
تومان
1 آبان
شنبه
2,790,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
2,790,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
2,790,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
2,790,000
تومان
علاءالدین
4,179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
4,179,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
4,179,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
4,179,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
4,179,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
4,179,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
4,179,000
تومان
30 مهر
جمعه
4,179,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
 آزادی خزر-سوئیت جونیور یکخوابه چهارنفره شرقی روبه جنگل
سوئیت جونیور یکخوابه چهارنفره شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
1,680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,680,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,680,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,680,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,680,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,680,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,680,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,680,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,680,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,680,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,680,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,680,000
تومان
علاءالدین
1,789,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,789,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,789,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,789,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,789,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,789,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,789,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,789,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
1,799,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,799,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,799,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
1,821,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,821,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,777,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,777,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت جونیور چهارنفره غربی روبه جنگل
سوئیت جونیور چهارنفره غربی روبه جنگل
ای‌گردش
1,640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,640,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,640,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,640,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,640,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,640,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,640,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,640,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,640,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,640,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,640,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,640,000
تومان
علاءالدین
2,381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
2,381,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
2,381,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
2,381,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
2,381,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
2,381,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
2,381,000
تومان
30 مهر
جمعه
2,381,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
2,377,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
2,377,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
2,403,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
2,351,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
2,351,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت لاکچری یکخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
سوئیت لاکچری یکخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
ای‌گردش
1,454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,454,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,454,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,454,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,454,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,454,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,454,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,454,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,454,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,454,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,454,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,454,000
تومان
 آزادی خزر-دوتخته تویین VIP بال غربی روبه دریا
دوتخته تویین VIP بال غربی روبه دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
1,381,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,381,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آزادی خزر چالوس

آسانسور
رستوران در هتل
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
صندوق امانات در لابی
خدمات باربري
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كنار دريا
آلاچيق ساحلی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
خدمات پزشكي
اجاره ماشين
رستوران
مینی بار با هزینه
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
امكانات برای معلولين
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
پذیرش 24 ساعته
کارت هوشمند درب اتاق
اتاق غير سيگاری ها
اجاره ماشين با راننده
ماهواره
بانک
موج سواری
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
زمين فوتبال
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
ساحل اختصاصی
نمای دريا
تلويزيون در لابی
سالن تشريفات
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
مسير دوچرخه سواری
سالن كنفرانس
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
ویلچر
رستوران فست فود
امكانات ورزشی در آب
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
فضائی برای پياده روی
مسير پياده روی
فضای باغ در هتل
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
نمازخانه
سفره‌خانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
سشوار
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
مبلمان
روزنامه
اينترنت در لابی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در اتاق
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
خدمات تور
فضای سبز
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سالن ورزش
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
فروشگاه و غرفه