هتل آزادی خزر چالوس

چالوس، نمک آبرود، روبه‌روی تله کابین
3.4
امتیاز کاربران
95
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی خزر چالوس

لازم به ذکر است : تنها اتاقهای بال غربی بازسازی شده می‌باشد.. هتل پارسیان آزادی خزر (هایت خزر) تنها هتل ۵ ستاره چالوس و کنار دریای خزر است، این هتل در دهه ۵۰ و توسط گروه هتل‌های هایت ساخته شد. نزدیک به ۴۰ سال از عمر هتل می‌گذرد، اما هنوز هتل آزادی چالوس رقیبی در شمال ندارد. موقعیت منحصر به فرد در نقطه تلاقی دریا و جنگل باعث شده که این هتل در بهترین موقعیت آب و هوایی باشد. دور تا دور هتل را جنگل‌های هیرکانی مازندران فرا گرفته و فاصله آن تا دریا چند متر و تا کوه چند صد متر است یعنی کسی که هتل هایت را انتخاب می‌نماید، جنگل، کوه و دریا را با هم انتخاب کرده است. هنگام ورود به هتل پس از گذر از جاده جنگلی به دریا می‌رسید، شاید بتوان گفت که دیدن ساحل دریا به این زیبایی در هیچ جای شمال امکان پذیر نیست.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی خزر چالوس

 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
443,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
443,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
443,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
443,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
443,000
تومان
15 اسفند
جمعه
443,000
تومان
16 اسفند
شنبه
443,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
443,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
443,000
تومان
اقامت 24
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
443,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
443,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
443,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
443,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
443,000
تومان
15 اسفند
جمعه
443,000
تومان
16 اسفند
شنبه
443,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
443,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
443,000
تومان
علاءالدین
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
443,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
443,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
443,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
443,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
443,000
تومان
15 اسفند
جمعه
443,000
تومان
16 اسفند
شنبه
443,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
443,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
443,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه دریا
اتاق یک تخته غربی روبه دریا
اقامت 24
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
588,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
588,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
588,000
تومان
15 اسفند
جمعه
588,000
تومان
16 اسفند
شنبه
588,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
ای‌گردش
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
588,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
588,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
588,000
تومان
15 اسفند
جمعه
588,000
تومان
16 اسفند
شنبه
588,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
علاءالدین
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
588,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
588,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
588,000
تومان
15 اسفند
جمعه
588,000
تومان
16 اسفند
شنبه
588,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
ای‌گردش
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
588,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
588,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
588,000
تومان
15 اسفند
جمعه
588,000
تومان
16 اسفند
شنبه
588,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
اقامت 24
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
588,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
588,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
588,000
تومان
15 اسفند
جمعه
588,000
تومان
16 اسفند
شنبه
588,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
588,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
588,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
588,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
485,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
485,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
15 اسفند
جمعه
485,000
تومان
16 اسفند
شنبه
485,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
485,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
485,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
15 اسفند
جمعه
485,000
تومان
16 اسفند
شنبه
485,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
علاءالدین
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
485,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
485,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
15 اسفند
جمعه
485,000
تومان
16 اسفند
شنبه
485,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه دریا
اتاق دوتخته غربی روبه دریا
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
637,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
637,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
637,000
تومان
15 اسفند
جمعه
637,000
تومان
16 اسفند
شنبه
637,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
علاءالدین
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
637,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
637,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
637,000
تومان
15 اسفند
جمعه
637,000
تومان
16 اسفند
شنبه
637,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
ای‌گردش
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
637,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
637,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
637,000
تومان
15 اسفند
جمعه
637,000
تومان
16 اسفند
شنبه
637,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
ای‌گردش
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
823,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
823,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
823,000
تومان
15 اسفند
جمعه
823,000
تومان
16 اسفند
شنبه
823,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
علاءالدین
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
823,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
823,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
823,000
تومان
15 اسفند
جمعه
823,000
تومان
16 اسفند
شنبه
823,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
اقامت 24
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
823,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
823,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
823,000
تومان
15 اسفند
جمعه
823,000
تومان
16 اسفند
شنبه
823,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
620,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
620,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
15 اسفند
جمعه
620,000
تومان
16 اسفند
شنبه
620,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
علاءالدین
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
620,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
620,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
15 اسفند
جمعه
620,000
تومان
16 اسفند
شنبه
620,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
ای‌گردش
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
620,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
620,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
15 اسفند
جمعه
620,000
تومان
16 اسفند
شنبه
620,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه دریا
اتاق سه تخته غربی روبه دریا
اقامت 24
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
823,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
823,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
823,000
تومان
15 اسفند
جمعه
823,000
تومان
16 اسفند
شنبه
823,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
ای‌گردش
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
823,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
823,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
823,000
تومان
15 اسفند
جمعه
823,000
تومان
16 اسفند
شنبه
823,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
823,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
823,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
823,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه جنگل
اتاق دوتخته غربی روبه جنگل
علاءالدین
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
637,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
637,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
637,000
تومان
15 اسفند
جمعه
637,000
تومان
16 اسفند
شنبه
637,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
ای‌گردش
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
637,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
637,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
637,000
تومان
15 اسفند
جمعه
637,000
تومان
16 اسفند
شنبه
637,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
637,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
637,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
637,000
تومان
15 اسفند
جمعه
637,000
تومان
16 اسفند
شنبه
637,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
علاءالدین
1,758,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
1,758,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
1,758,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,758,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,758,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,758,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,758,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,758,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,758,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,758,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,758,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,758,000
تومان
ای‌گردش
1,758,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
1,758,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
1,758,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,758,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,758,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,758,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,758,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,758,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,758,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,758,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,758,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,758,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت جونیور یکخوابه چهارنفره شرقی روبه جنگل
سوئیت جونیور یکخوابه چهارنفره شرقی روبه جنگل
ای‌گردش
858,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
858,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
858,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
858,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
858,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
858,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
858,000
تومان
15 اسفند
جمعه
858,000
تومان
16 اسفند
شنبه
858,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
858,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
858,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
858,000
تومان
علاءالدین
858,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
858,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
858,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
858,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
858,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
858,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
858,000
تومان
15 اسفند
جمعه
858,000
تومان
16 اسفند
شنبه
858,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
858,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
858,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
858,000
تومان
اقامت 24
858,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
858,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
858,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
858,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
858,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
858,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
858,000
تومان
15 اسفند
جمعه
858,000
تومان
16 اسفند
شنبه
858,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
858,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
858,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
858,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت جونیور چهارنفره غربی روبه جنگل
سوئیت جونیور چهارنفره غربی روبه جنگل
اقامت 24
1,080,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
1,080,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,080,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,080,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,080,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,080,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
ای‌گردش
1,080,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
1,080,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,080,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,080,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,080,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,080,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
علاءالدین
1,080,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
1,080,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,080,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,080,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,080,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,080,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
 آزادی خزر-سوئیت لاکچری یکخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
سوئیت لاکچری یکخوابه چهارنفره شرقی روبه دریا
علاءالدین
943,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
943,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
943,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
943,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
943,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
943,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
943,000
تومان
15 اسفند
جمعه
943,000
تومان
16 اسفند
شنبه
943,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
943,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
943,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
943,000
تومان
 آزادی خزر-دوتخته تویین VIP بال غربی روبه دریا
دوتخته تویین VIP بال غربی روبه دریا
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
637,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
637,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
637,000
تومان
15 اسفند
جمعه
637,000
تومان
16 اسفند
شنبه
637,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
637,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
637,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
637,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آزادی خزر چالوس

آسانسور
رستوران در هتل
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
صندوق امانات در لابی
خدمات باربري
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كنار دريا
آلاچيق ساحلی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
خدمات پزشكي
اجاره ماشين
رستوران
مینی بار با هزینه
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
امكانات برای معلولين
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
پذیرش 24 ساعته
کارت هوشمند درب اتاق
اتاق غير سيگاری ها
اجاره ماشين با راننده
ماهواره
بانک
موج سواری
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
زمين فوتبال
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
ساحل اختصاصی
نمای دريا
تلويزيون در لابی
سالن تشريفات
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
مسير دوچرخه سواری
سالن كنفرانس
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
ویلچر
رستوران فست فود
امكانات ورزشی در آب
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
فضائی برای پياده روی
مسير پياده روی
فضای باغ در هتل
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
نمازخانه
سفره‌خانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
سشوار
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
مبلمان
روزنامه
اينترنت در لابی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در اتاق
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
خدمات تور
فضای سبز
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سالن ورزش
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
فروشگاه و غرفه
سوئیت
سالن ورزشی
ویلچر
سونا بخار
ساحل اختصاصی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
تلفن در اتاق
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سشوار

آدرس هتل آزادی خزر چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادی خزر چالوس

(95 نظر)
نقاط قوت:
برای سالگرد عقدمون رفته بودیم در کل همه چیز خوب و در حد عالی بود
نقاط ضعف:
بال شرقی بازسازی نشده - امکانات حمام خوب نیود حتما از بال غربی استفاده کنید
نقاط قوت:
همه چی عالی خصوصا آرامش در روزگار کرونایی و هوای آلوده پرسنل اتاق امکانات
نقاط ضعف:
خدا بانی و بنیانگذارش رو قرین شادی کنه
نقاط قوت:
منظره بسيار خوب امكانات عالى اتاق ها بسيارخوب
نقاط ضعف:
ناهار جوجه كباب بدون استخوان خوردم كه مخلوطى از جوجه تازه و جوجه مونده و سفت بود واقعا حيف
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود چشم انداز جنگل و دریا را دار بود درکل همه چیز عالی بود واینکه از طریق سایت تخفیف ۳۴ درصد گرفتیم هم بسیار مقرون بصرفه بود
نقاط ضعف:
متاسفانه به دلیل شرایط کرونا از سرگرمیهای تفریحی هتل نتوانستیم استفاده کنیم
نقاط قوت:
پرسنل عالییییی بودن. امکانات هتل خیلی خوب بود. موقعیت مکانی هتل که عالیی. همه چیز مرتب بود.،مخصوصا در این ایام کرونا،مسائل بهداشتی خوب رعایت میشد. و یه نکته اینکه اول که خواستم از سلف سرویس صبحانه بردارم با ماسک و دستکش از سلف سریس استفاده کردم و مجدد خواستم برم واسه برداشتن نون،چون سر میز بودم و مشغول صبحانه خوردن ،طبیعتا ماسک نداشتم،بدون ماسک ولی با‌دستکش رفتم‌که نون بردارم،دو نفر از پرسنل با قاطعیت گفتن اول ماسک بزنین، اون لحظه خیلی ناراحت شدم،ولی بعدش دیدم چقدر خوب بود کارشون
نقاط ضعف:
آب نمای رو به جنگل انکار روشن میکردن خوب میشد، رو به دریا خاموش باشه بهتره و خاموش هم بود،چون صدای موج بیشتر ارامش میده تا صدای اب نم
نسبت به قیمت اصلا توصیه نمیشود
نقاط قوت:
از هتل های قدیمی که با توجه به گذشت زمان همچنان به دلیل ساخت و چیدمان خوب حس خوب را حفظ کرده است. فضای مشاع بسیار خوبی دارد.
نقاط ضعف:
از هتل های قدیمی که با توجه به گذشت زمان همچنان به دلیل ساخت و چیدمان خوب حس خوب را حفظ کرده است. فضای مشاع بسیار خوبی دارد.
نقاط قوت:
برخورد محترمانه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به هنگام سرو صبحانه
نقاط ضعف:
برخورد محترمانه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به هنگام سرو صبحانه
با توجه به اینکه فقط جهت استراحت از شب تا صبح اونجا بودم نظر خاصی ندارم. فقط اینکه تا شعاع ۳۰ کیلومتری تقریبا هتل مناسب تری نیست.
بد نبود