هتل آزادی خزر چالوس

چالوس، نمک آبرود، روبه‌روی تله کابین
3.4
امتیاز کاربران
91
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی خزر چالوس

لازم به ذکر است : تنها اتاقهای بال غربی بازسازی شده می‌باشد.. هتل پارسیان آزادی خزر (هایت خزر) تنها هتل ۵ ستاره چالوس و کنار دریای خزر است، این هتل در دهه ۵۰ و توسط گروه هتل‌های هایت ساخته شد. نزدیک به ۴۰ سال از عمر هتل می‌گذرد، اما هنوز هتل آزادی چالوس رقیبی در شمال ندارد. موقعیت منحصر به فرد در نقطه تلاقی دریا و جنگل باعث شده که این هتل در بهترین موقعیت آب و هوایی باشد. دور تا دور هتل را جنگل‌های هیرکانی مازندران فرا گرفته و فاصله آن تا دریا چند متر و تا کوه چند صد متر است یعنی کسی که هتل هایت را انتخاب می‌نماید، جنگل، کوه و دریا را با هم انتخاب کرده است. هنگام ورود به هتل پس از گذر از جاده جنگلی به دریا می‌رسید، شاید بتوان گفت که دیدن ساحل دریا به این زیبایی در هیچ جای شمال امکان پذیر نیست.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی خزر چالوس

 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
اتاق یک تخته شرقی روبه جنگل
علاءالدین
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
7 آذر
جمعه
443,000
تومان
8 آذر
شنبه
443,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
443,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
443,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
14 آذر
جمعه
443,000
تومان
اقامت 24
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
7 آذر
جمعه
443,000
تومان
8 آذر
شنبه
443,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
443,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
443,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
14 آذر
جمعه
443,000
تومان
جاباما
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
7 آذر
جمعه
443,000
تومان
8 آذر
شنبه
443,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
443,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
443,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
14 آذر
جمعه
443,000
تومان
هتل یار
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
7 آذر
جمعه
443,000
تومان
8 آذر
شنبه
443,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
443,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
443,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
14 آذر
جمعه
443,000
تومان
ای‌گردش
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
7 آذر
جمعه
443,000
تومان
8 آذر
شنبه
443,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
443,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
443,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
443,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
443,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
443,000
تومان
14 آذر
جمعه
443,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
 آزادی خزر-اتاق یک تخته شرقی روبه دریا
اتاق یک تخته شرقی روبه دریا
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه دریا
اتاق یک تخته غربی روبه دریا
هتل یار
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
7 آذر
جمعه
588,000
تومان
8 آذر
شنبه
588,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
588,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
588,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
14 آذر
جمعه
588,000
تومان
ای‌گردش
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
7 آذر
جمعه
588,000
تومان
8 آذر
شنبه
588,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
588,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
588,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
14 آذر
جمعه
588,000
تومان
علاءالدین
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
7 آذر
جمعه
588,000
تومان
8 آذر
شنبه
588,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
588,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
588,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
14 آذر
جمعه
588,000
تومان
اقامت 24
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
7 آذر
جمعه
588,000
تومان
8 آذر
شنبه
588,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
588,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
588,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
14 آذر
جمعه
588,000
تومان
ایران مارکوپولو
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
666,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
666,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
666,000
تومان
7 آذر
جمعه
666,000
تومان
8 آذر
شنبه
666,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
666,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
666,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
666,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
666,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
666,000
تومان
14 آذر
جمعه
666,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
اتاق یک تخته غربی روبه جنگل
اقامت 24
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
7 آذر
جمعه
588,000
تومان
8 آذر
شنبه
588,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
588,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
588,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
14 آذر
جمعه
588,000
تومان
ای‌گردش
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
7 آذر
جمعه
588,000
تومان
8 آذر
شنبه
588,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
588,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
588,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
14 آذر
جمعه
588,000
تومان
هتل یار
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
7 آذر
جمعه
588,000
تومان
8 آذر
شنبه
588,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
588,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
588,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
588,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
588,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
588,000
تومان
14 آذر
جمعه
588,000
تومان
ایران مارکوپولو
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
666,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
666,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
666,000
تومان
7 آذر
جمعه
666,000
تومان
8 آذر
شنبه
666,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
666,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
666,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
666,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
666,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
666,000
تومان
14 آذر
جمعه
666,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
اتاق دوتخته شرقی روبه جنگل
علاءالدین
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
7 آذر
جمعه
485,000
تومان
8 آذر
شنبه
485,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
485,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
485,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
14 آذر
جمعه
485,000
تومان
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
7 آذر
جمعه
485,000
تومان
8 آذر
شنبه
485,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
485,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
485,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
14 آذر
جمعه
485,000
تومان
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
7 آذر
جمعه
485,000
تومان
8 آذر
شنبه
485,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
485,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
485,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
14 آذر
جمعه
485,000
تومان
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
7 آذر
جمعه
485,000
تومان
8 آذر
شنبه
485,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
485,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
485,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
14 آذر
جمعه
485,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
 آزادی خزر-اتاق دوتخته غربی روبه دریا
اتاق دوتخته غربی روبه دریا
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
637,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
637,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
637,000
تومان
7 آذر
جمعه
637,000
تومان
8 آذر
شنبه
637,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
637,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
637,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
637,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
637,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
637,000
تومان
14 آذر
جمعه
637,000
تومان
هتل یار
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
637,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
637,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
637,000
تومان
7 آذر
جمعه
637,000
تومان
8 آذر
شنبه
637,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
637,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
637,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
637,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
637,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
637,000
تومان
14 آذر
جمعه
637,000
تومان
علاءالدین
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
637,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
637,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
637,000
تومان
7 آذر
جمعه
637,000
تومان
8 آذر
شنبه
637,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
637,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
637,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
637,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
637,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
637,000
تومان
14 آذر
جمعه
637,000
تومان
ای‌گردش
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
637,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
637,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
637,000
تومان
7 آذر
جمعه
637,000
تومان
8 آذر
شنبه
637,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
637,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
637,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
637,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
637,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
637,000
تومان
14 آذر
جمعه
637,000
تومان
ایران مارکوپولو
722,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
722,000
تومان
7 آذر
جمعه
722,000
تومان
8 آذر
شنبه
722,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
722,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
722,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
722,000
تومان
14 آذر
جمعه
722,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
اتاق سه تخته غربی روبه جنگل
علاءالدین
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
7 آذر
جمعه
823,000
تومان
8 آذر
شنبه
823,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
823,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
823,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
14 آذر
جمعه
823,000
تومان
اقامت 24
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
7 آذر
جمعه
823,000
تومان
8 آذر
شنبه
823,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
823,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
823,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
14 آذر
جمعه
823,000
تومان
هتل یار
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
7 آذر
جمعه
823,000
تومان
8 آذر
شنبه
823,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
823,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
823,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
14 آذر
جمعه
823,000
تومان
ای‌گردش
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
7 آذر
جمعه
823,000
تومان
8 آذر
شنبه
823,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
823,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
823,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
14 آذر
جمعه
823,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
اتاق سه تخته شرقی روبه جنگل
علاءالدین
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
7 آذر
جمعه
620,000
تومان
8 آذر
شنبه
620,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
620,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
620,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
14 آذر
جمعه
620,000
تومان
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
7 آذر
جمعه
620,000
تومان
8 آذر
شنبه
620,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
620,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
620,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
14 آذر
جمعه
620,000
تومان
جاباما
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
7 آذر
جمعه
620,000
تومان
8 آذر
شنبه
620,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
620,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
620,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
14 آذر
جمعه
620,000
تومان
ای‌گردش
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
7 آذر
جمعه
620,000
تومان
8 آذر
شنبه
620,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
620,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
620,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
14 آذر
جمعه
620,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
7 آذر
جمعه
620,000
تومان
8 آذر
شنبه
620,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
620,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
620,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
620,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
620,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
14 آذر
جمعه
620,000
تومان
 آزادی خزر-اتاق سه تخته شرقی روبه دریا
اتاق سه تخته شرقی روبه دریا
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
 آزادی خزر-اتاق سه تخته غربی روبه دریا
اتاق سه تخته غربی روبه دریا
هتل یار
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
7 آذر
جمعه
823,000
تومان
8 آذر
شنبه
823,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
823,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
823,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
14 آذر
جمعه
823,000
تومان
اقامت 24
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
823,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
823,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
823,000
تومان
7 آذر
جمعه
823,000
تومان
8 آذر
شنبه
823,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
823,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
823,000
تومان