هتل ملک چالوس

چالوس، بلوار چالوس به نوشهر
2.8
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک چالوس

هتل سه ستاره ملک در منطقه سرسبز شمالی ایران و بین شهرستان‌های چالوس و نوشهر قرار دارد که فاصله آن تا دریا، مرکز خرید و مرکز شهر بسیار نزدیک می‌باشد. این هتل به دلیل برخورداری از چشم انداز زیبا نظر بسیاری از مسافران شمال کشور را به خود جلب کرده است .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک چالوس

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,500,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
2,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,625,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,625,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,625,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,625,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,475,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,168,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 فروردین
جمعه
3,168,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,168,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,200,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,200,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
3,318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,318,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,318,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,318,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,318,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,168,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
4,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,250,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,250,000 تومان
سوئیت رویال
هتل یار
4,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,500,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
علاءالدین
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,900,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,900,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,900,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,900,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,900,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,900,000 تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
4,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,011,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,011,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,011,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,011,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,861,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل ملک چالوس

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
حمام سنتی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
رستوران ایتالیایی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
محلی برای سیگاری ها
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
باغچه
فضای سبز
رستوران فست فود
سالن بيليارد
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فضای باغ در هتل
كافی شاپ تابستانه
استخر رو باز
رستوران ایتالیائی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ملک چالوس روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک چالوس

(73 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه خوب برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کار نکردن شیر آب گرم دستشویی کسری لیوان و چای در اتاق نور کم چراغهای اتاق کار نکردن قفل در اتاق از داخل سردی اتاق و خوب کار نکردن دستگاههای گرمایش
نقاط قوت:
کادر هتل بسیار منظم و رفتار شون عالی و محترمانه بود، محیط آرام و دوست داشتنی داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دلچسب بودن محیط هتلبرخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محیط خوب پارکینگ
نقاط ضعف:
محیط خوب پارکینگ
خوب
نقاط قوت:
وارد چالوس که بشی دسترسی به این هتل راحت تره. سر راسته
نقاط ضعف:
باید به وسایل اتاقها بیشتر رسیدگی کنند قدیمی شده. جای آماده شدن فست فود تمیز نیست
نقاط قوت:
داشتن محوط جذاب بر خورد خوب پرسنل موقعیت قرار گرفتن مناسب هتل
نقاط ضعف:
پایین بودن کیفیت تخخواب هاقراردادن سه سرویس حوله برای اطاق چهار تختهنداشتن مسواک در سرویس هانداشتن تیغ اصلاح در سرویس هابیات بودن نان بربری برای صبحانه در روز اول اقامتبهداشتی نبودن سرویس بهداشتی داخل محوطه پارکینگنداشتن مایع صابون در سرویس بهداشتی داخل محوطه پارکینگ
نقاط قوت:
موقیعت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین اتاق هاقیمت بالای هتل
نقاط قوت:
رفتار و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
امکانات زیادی نداره
نقاط قوت:
دسترسی و موقعیت مناسب هتلبرخورد پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه فوق العاده ضعیفمحوطه هتل هیچ تغییری نسبت به ۱۰ سال پیش نکرده فقط فرسوده تر شده به خاطر پایین امدن سطح انتظار ما متاسفانه همه چیز قابل انتظار هست یک فضای معمولی امکانات حداقلی و ....
نقاط قوت:
موقعیت نسبتا خوبمحوطه زیبا
نقاط ضعف:
کلا انگار هتل و ول کردن سر خودش معلومه خیلی وقته بهش رسیدگی نشدهاتاقها کثیفه واقعامحوطش قشنگه ولی با یه رسیدگی کم میشه خیلی بهتر شه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
تقريبا همه چي صفر كولر خرابدر اتاقها خراب نظافت اتاقها زير كمد و تخت پر اشغال چادر بزني تو خيابون بهتر از اين هتل هست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق خرابسرویس و شیر الات قدیمیوان خرابتشک تخت خواب قدیمی و خرابپنجره بدون توریصبحانه خیلی ضعیفدر حد مسافر مسافر خانه است
نقاط قوت:
کلا خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
غذای خوب رستورانبرخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق هاتعداد پریز برق در اتاق ها کم بود
نقاط قوت:
به نسبت قیمت و تعداد ستاره هتل، امکانات خوب بود ، پرسنل خوش برخورد و محترم بودند
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد مسافران جدید در نیمه شب در راهرو پنجره ها عایق صدا نبودند و شب صدای بوق مهمانان عروسی سالن هتل از خواب بیدارمان کرد
نقاط قوت:
برخورد عالی صبحانه خوب نظافت عالی فقط حیاط به اون بزرگی بایستی رسیدگی وبازسازی بشه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صفر
نقاط ضعف:
صفر
قطعا هیچوقت دیگر در این هتل اقامت نخواهم کرد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کم نور بودن اتاق
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اصلا تمیز نبود. نور اتاق ها بسیار کم بود. درسته سه ستاره ست اما انتظارم از این هتل قدیمی بیشتر بوده. صبحانه که هیچی، فقط کره و عسل بسته بندی و مربا بوده به همراه نیمرو.
نقاط قوت:
محیط زیبای هتل وبرخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
رستوران هتل که منوی کاملی نداشت مثلا نداشتن پبش غذا،سوپ
نقاط قوت:
تنها برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
هتل تک ستاره با هزینه هتل چهار ستاره
نقاط قوت:
اتاق تمیز بودهتل ساکت و اروم بودموقعیت مکانی هتل خوب بود و دسترسی به همه جا راحت بودقیمت مناسبی داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل محترم و موجه .پذیرایی مناسب صبحانه
نقاط ضعف:
پرسنل محترم و موجه .پذیرایی مناسب صبحانه
نسبت به پولی که میگیرند اقامتگاه خوبی نبود
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فقط کافی شاب قابل توجیه بوده ولی قیمت گران
نقاط ضعف:
غیر بهداشتی و رعایت خانه داری بسیار ضعیف وکهنه و فرسوده میباشد حتی ملافه ها رو با اعتراض ما عوض کردند و قدیمی بوده و سرویس بهداشتی حمام غیر قابل استفاده
نقاط قوت:
برخورد گرم ودوستانه کارکنان
نقاط ضعف:
سروصدا کم نور بودن اتاقها بوی سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی و جایی بسیار دنج برای مسافرت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم هماهنگی پرسنل در سرو صبحانه
مدیریت ضعیف. محوطه سازی کثیف. اتاق ها بوی بد میداد .این هتل باید یک ستاره باشه. مسافران تا دو شب تو حیاط عربده میکشیدند. صبحانه نان با آژانس آورد جا نان کثیف پرسنل ماسک نمی زدند مخصوصا قسمت پذیرش.
وضعیت عمومی اتاق ها از نظر نظافت و تکمیل بودن وسایل بسیار در حد هتل سه ستاره بود مشکل فقط نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی حتی در داخل راهروها بود و میبایست به طبقه اول میرفتیم کارکنان رستوران ماسک نداشتند
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
داشتن پله
نقاط قوت:
محیط آرام
نقاط ضعف:
نور بسیار کم اتاق اما مشکلی نبود
متاسفانه خانواده با بچه های پر سر و صدا خیلی اذیت کردند. درب اتاق خیلی بد چفت میشد و این موضوع مربوط به شخصی نبود و درب های قدیمی و سیستم امنیت کهنه باعثش بود. نسبت به قیمت هتل خوبی نبود
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
سرو صدا زیاد بود داخل اتاق کاملا شنیده میشد صبحانه خیلی ضعیف بود
ساختمان هتل و اتاق‌ها فرسوده بود و سرویس‌ها تمیز نبود و شیرآلات زنگ زده بود حشرات موزی در اتاق بود و آسانسور نداشت و رفتار کارکنان رستوران مناسب نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
به نظر اینجانب این هتل از جهات مختلف متوسط هست. برخورد پرسنل مناسب بود. قیمت هتل به نسبت کیفیت هتل بالا بود.‌ بزرگ ترین ضعف این هتل عایق نبودن نسبت به صدا هست. شما صدای مسافران هتل را حتی در چند اتاق دیگر، به صورت کاملا واضح می شنوید، به گونه ای که انگار در کنار شما صحبت می کنند. روی وان تکه های زنگ زدگی بزرگ بود و پایه روشویی هم زنگ زده بود و نمای خوبی نداشت. کاغذ دیواری ها پوسته شده بود. ملافه ها و لحاف و پرده بسیار تمیز و به نظر نو بودند.راه پله اصلی، از یک طرف نرده ندارد و این مساله می تواند خطر جانی برای کودکان داشته باشد. در ضمن این هتل آسانسور ندارد. صبحانه رستوران بد نبود، ولی بوی نامطبوع در رستوران به مشام می رسید. پارکینگ هتل می تونه تمیز تر و مرتب تر باشه. ، هتل بر خیابان هست. در کل هتلی متوسط و از جهاتی ضعیف بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
فضا و محیط زیبا
نقاط ضعف:
اتاق و کولر مستهلک است
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل قبلا هم استفاده کردم الان خیلی بهتر شده
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود معمولی بود
نقاط ضعف:
من چیزی ندیدم به اونصورت
هتل خوبی بود تمیز برخورد مناسب کارکنان ما در کل راضی بودیمصبحانه کامل نبود
امكانات ضعيف
هیچ گونه لوازم رفاهی مناسبی در هتل نبود سرویس ها خیلی قدیمی و متاسفانه وجود حشرات شرایط رو بد تر کرده بود کلا داخل هتل خیلی خیلی قدیمی و فرسوده بود
نور اتاق بسیار کم نظافت اتاق بسیار بد بود درب حمام خراب بود چاه فاضلاب حمام بو می داد شیر اب دستشویی خراب بود تخت خواب قدیمی و صدا می داد محوطه هتل تمیز نبود آسانسور نداشت و راهرو کثیف و تاریک بود به طور کل هتل نیاز به بازسازی اساسی دارد
نقاط قوت:
برخورد حرفه ای و خوب کارکنانفضای خوب و طراحی مناسب باغ مجاور هتلعدم نفوذ سر و صدای خارج به اتاق هاجادار بودن و طراحی خوب اتاقکافی شاپ و رستوران ایتالیایی خیلی خوب و حرفه ایسیستم گرمایش خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
قبلا خیلی خوب بود ولی الان ملافه کثیف بود
هتل خوبی بود فقط صدا کافی شاپ یه خورده اذیت می کرد
معمولیسرویس بهداشتی قدیمی
تخت ها مشکل داشتند و راحت نبودیم. تمیزی هتل می تونست بهتر باشه. در کل نسبت به هزینه پرداخت شده مناسب بود.
همه موارد خوب بود و در کل هتل مناسبی برای اقامت چند روزه هستصدای موسیقی کافی شاپ در طول روز و آخر شب یه خورده آزار دهنده است
هتل در جایه خوبی بود دسترسی راحت داشت در کنار خودش فست فود و رستوران ایتالیایی بود که متوسط بود کیفیت غذا هاش من کلا ۱ شب اونجا بودم موقع حموم اب سرد بود که به پذیرش که گفتیم ۵ مین بعد کامل مشکل حل شد و در کنارش هم یه کافه مانند هست که متعلق به خوده هتله و صدای اهنگش خیلی زیاد بود و تا ۱۲ هم برنامه دارن .ما ساعت ۱۰ گفتیم صدارو کم کنن و همون موقع خاموش کردن کلا اهنگو .در کل هتل خوب بود تنها مشکلش نبود چراغ در اتاق هست!! کل نوری که شما در اتاق دارین اندازه یه لامپ ۴۰ هم نیست عملا هیچ کاری نمیتونید بکنید من خودم با نور موبایل کار میکردم که واقعا عجیب بود واسه من.
هتل تمیز نبود و قدیمی بود، چاه حمام خراب بود ،ویو اتاق ها به انباری و پشت ساختمان است، صبحانه هم فقط گوجه خیار و پنیر بود، کارکنان هم اکثرا بیحال بودند و یا خوابالو، درطبقات ازدحام و سر و صدا ی زیادی بود از خواب بیدار شدیم چندین بار ، از رستوران هتل شام سفارش دادیم قاشق چنگال نداشت ، بعد 20، دقیقه فرستادن
هتل به طور کلی شرایط متوسط دارد در همه موارد
هنگام ورود که اصلا رفتار پذیرش خوب نبود، اتاق رو به خیابان خیلی سر و صدا داشت، استخر روباز عالی بود. صبحانه و رفتار پرسنل در حد هتل ۲ ستاره
نقاط قوت:
ما اواخر شهریور به شمال سفر کردیم. هتل از هر نظر خوب بود. قیمتها، چ هزینه اقامت و چ هزینه غذاهای رستوران، متناسب بود. کافی شاپ و رستورانهای خوبی داشت. همه چیز استاندارد و مناسب یک هتل ۳ ستاره ی خوب بود. تهویه اتاق بسیار خوب. از نظر تمیزی، و کیفیت وسایل بهداشتی و غیرو بسیار عالی بود. سروصدا که اصلا نبود. کاملا آرام بود. با ساحل کمتر از ۵ دقیقه فاصله دارد.‌ با نمک آبرود و همه جاهای تفریحی دیگر و مجتمع های خرید، فاصله بسیار کمی دارد. آب و چای و ... در اتاق رایگان. و درصورت درخواست، وسایل بهداشتی و ... اتاق سریعا شارژ میشد. پرسنل خوب و مهمان نواز و مسئول، با مدیریت عالی. در سفر بعد، حتما انتخاب اولم خواهد بود. (من هتل کوروش هم قبلا اقامت داشته ام. نسبت به هتل کوروش تقریبا در یک سطح است. با این تفاوت که اینجا اگر چیزی میخواستیم سریعتر جوابمون رو می‌دادند و به نتیجه میرسیدیم)
نقاط ضعف:
یک نکته منفی: در هنگام استحمام، بدلیل شیب ناجور، آب در کف حمام می ایستاد. که با توجه به تهویه، یکی دو ساعت بعد خشک می شود.واقعا هیچ نکته منفی نداشت. بخصوص من که بسیار به تمیزی و کیفیت همه چیز حساسم و همیشه هتلهای خوبی رفته ام و اگر نکته منفی داشت اصلا آنجا نمی ماندم.
هتل در حد قابل قبول بود و نه لاکچری- از نظر نظافت راهروها و اتاق ها و سرویس ها بسیار تمیز بود و شامل دمپایی روفرشی-حوله-صابون-شامپو و مسواک و سشوار و گاوصندوق )ملافه ها یکبار مصرف بود که در صورت درخواست ملافه آوردند- به طور کلی خوب بود اما لوازم خواب و پرده کهنه بود. بقیه موارد در سطح قابل قبول و تمیز بود. کافی شاپ خوب و زیبایی داشت و پرسنل کافی شاپ در کارشان عالی بودند-با توجه به وجود تالار در طبقه زیرین آخر شب و هنگام خواب سر و صدای زیادی داشت - حیاط پشتی به عنوان پارکینگ بود که نکته خوبی بود. انتظار رسیدگی به محوطه بیرونی و مرتب کردن و زیبا کردنش وجود دارد. همچنین تهیه منسوجات جدید. صبحانه متوسط مایل به خوب و به صورت بوفه (پنیر-کره-مربا-عسل-خیار - گوجه - کالباس- هندوانه- تخم مرغ-نیمرو-سوسیس تخم مرغ- عذسی-املت-نان-نسکافه-چای-آبمیوه)
کارکنان مشکل ندارند. حیف پولی که آدم به این هتل میده. راهروها هم موکت ندارن و تاریکن و پر سروصدا. سقف راهرو و سقف اتاقها کوتاهه. اتاقها هم کوچکند و تاریک. آسانسور هم نداره. حتی پول ندادند کنار پله ها نرده بگذارند و هر لحظه امکان سقوط از کنار پله ها وجود داره. یعنی نا ایمن.. در حد یه مسافرخونه است. نورپردازی داخل اتاق هم در حد شب شعر خوبه. نه در حد هتل. خیلی بد. صبحانه ش تعریفی نداشت. خیلی دیر صبحانه شروع میشه و خیلی زود جمع میکنن.
کیفیت بسیار پایینی داشت از نظر نظافت و غذا و تهویه بسیار بد
خوب است
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود ..کارکنان مودبی داشت و کیفیت غذا عالی بود
نقاط ضعف:
مسواک و خمیر دندان نداشت......روشنایی اتاق کم بود---- در اتاق سعت دیواری موجود نبود
هتل خیلی خوبی بود و راضی بودم
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
با سلام ، رفتار کارکنان هتل بسیار خوب و محترمانه بود و رستورنها مرتب بودند و کیفیت غذاها خوب بود تنها اشکال قدیمی بودن تجهیزات و سر وصدای داخل راهروها بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار مناسب صبحانه به نسبت هتل سه ستاره مشابه (روبرو) خیلی بهتر و کامل تر هر گونه درخواست بلافاصله توسط پرسنل اجرا می شود. وسایل جدید و اتاق ها رنگ شده و کاملا باز سازی شده رستوران و باغ مناسب بیلیارد خانوادگی خیلی خوب
نقاط ضعف:
اتاق های دو تخته کم است و بیش تر سه تخته را به دو نفره ها می فروشند. ملحفه ها کمی کثیف بودند و از ملحفه های شخصی استفاده کردیم.
نقاط قوت:
من علاقه ی زیادی به هتلهایی که قدمت دار هستند دارم و این هتل هم بسیار زیبا و هم خیلی دنج بود و از عکسایی که در سایت هست خیلی بهتر بود.غذای بسییییار خوب و پرسنل خوبی هم داشتند.من این هتل رو حتما پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
.همونطور که گفتم عدم وجود عکس مناسب آدم رو در انتخاب دچار تردید میکنه .مینی بار اتاق رو نپسندیدم
نقاط قوت:
ارتباطات بسیار خوب پرسنل هتل . دردسترس بودن کارکنان هتل - ارزیابی و اثربخشی پایان خدمات
نقاط ضعف:
عدم سرکشی به اتاق ها جهت جایگزینی مواد شوینده ( شامپو ....) و تحویل آب سهمیه ای - عدم تنوع صبحانه - دومنظوره بودن پارکینیگ بیرونی جهت میهمانان و مراجعه کنندگان - عدم امکان استفاده از استخر مردانه -بود محل نشتن کافی در محوطه بیرونی هتل جهت استفاده از فضا ( کافی شاپ هزینه دارد) -
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بوداتاق و سرویی بهداشتی تمیز بودغذای رستوران و رستوران ایتالیایی عالی بود
نقاط ضعف:
کمبود نور در اتاقترافیک زیاد در خیابان محل هتلغذای فست فود خوب نبود
نقاط قوت:
دسترسيش به اماکن خیلی خوب بود و جز هتل های خوب چالوس است برخورد کارکنان عالی بود برای کسانی که با اتوبوس میرن عالیه غذاهاش خوب بود و پک رستورانش کامل بود کافی شاپ رستوران ایرانی ایتالیایی برگر و کبابی و فست بود جدا داشت
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت باشگاه مشتريان نداشت شیشه پنجره ها آینه ای نبود و نمی شد پرده ها رو کنار زد چون تمام زندگیت پیدا میشد نور اتاق خیلی کم بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل ودیگر موارد بسیار عالی ومناسب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
کیفیت غذا خوب داشت و ساعت صرف صبحانه بود و ظروف رستوران شیک و تمیز بود. موقعیت مکانی این هتل در فضایی مناسبی قرار گرفته بود و به همه مناطق دیدنی دسترسی داشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک چالوس

مهمانان هتل ملک چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.