هتل ملک چالوس

چالوس، بلوار چالوس به نوشهر
2.8
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک چالوس

هتل سه ستاره ملک در منطقه سرسبز شمالی ایران و بین شهرستان‌های چالوس و نوشهر قرار دارد که فاصله آن تا دریا، مرکز خرید و مرکز شهر بسیار نزدیک می‌باشد. این هتل به دلیل برخورداری از چشم انداز زیبا نظر بسیاری از مسافران شمال کشور را به خود جلب کرده است .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک چالوس

ملک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
316,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
316,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
316,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
316,000
تومان
7 آذر
جمعه
316,000
تومان
8 آذر
شنبه
316,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
316,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
316,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
316,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
316,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
316,000
تومان
علاءالدین
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
7 آذر
جمعه
317,000
تومان
8 آذر
شنبه
317,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
جاباما
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
7 آذر
جمعه
317,000
تومان
8 آذر
شنبه
317,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
اقامت 24
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
7 آذر
جمعه
317,000
تومان
8 آذر
شنبه
317,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
ملک-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
7 آذر
جمعه
317,000
تومان
8 آذر
شنبه
317,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
اقامت 24
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
7 آذر
جمعه
317,000
تومان
8 آذر
شنبه
317,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
ملک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
7 آذر
جمعه
425,000
تومان
8 آذر
شنبه
425,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
جاباما
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
7 آذر
جمعه
425,000
تومان
8 آذر
شنبه
425,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
علاءالدین
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
7 آذر
جمعه
425,000
تومان
8 آذر
شنبه
425,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
7 آذر
جمعه
425,000
تومان
8 آذر
شنبه
425,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
ملک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
522,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
522,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
522,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
522,000
تومان
7 آذر
جمعه
522,000
تومان
8 آذر
شنبه
522,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
522,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
522,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
522,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
522,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
522,000
تومان
علاءالدین
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
533,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
533,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
533,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
533,000
تومان
7 آذر
جمعه
533,000
تومان
8 آذر
شنبه
533,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
533,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
533,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
533,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
533,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
533,000
تومان
جاباما
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
533,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
533,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
533,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
533,000
تومان
7 آذر
جمعه
533,000
تومان
8 آذر
شنبه
533,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
533,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
533,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
533,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
533,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
533,000
تومان
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
533,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
533,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
533,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
533,000
تومان
7 آذر
جمعه
533,000
تومان
8 آذر
شنبه
533,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
533,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
533,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
533,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
533,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
533,000
تومان
ملک-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
اقامت 24
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
695,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
695,000
تومان
7 آذر
جمعه
695,000
تومان
8 آذر
شنبه
695,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
695,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
695,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
695,000
تومان
ایران مارکوپولو
706,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
706,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
706,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
706,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
706,000
تومان
7 آذر
جمعه
706,000
تومان
8 آذر
شنبه
706,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
706,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
706,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
706,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
706,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
706,000
تومان
ملک-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران مارکوپولو
613,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
613,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
613,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
613,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
613,000
تومان
7 آذر
جمعه
613,000
تومان
8 آذر
شنبه
613,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
613,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
613,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
613,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
613,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
613,000
تومان
جاباما
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
614,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
614,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
614,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
614,000
تومان
7 آذر
جمعه
614,000
تومان
8 آذر
شنبه
614,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
614,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
614,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
614,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
614,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
614,000
تومان
اقامت 24
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
614,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
614,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
614,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
614,000
تومان
7 آذر
جمعه
614,000
تومان
8 آذر
شنبه
614,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
614,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
614,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
614,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
614,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
614,000
تومان
علاءالدین
619,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
619,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
619,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
619,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
619,000
تومان
7 آذر
جمعه
619,000
تومان
8 آذر
شنبه
619,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
619,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
619,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
619,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
619,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
619,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملک چالوس

اعلام حریق
سرویس حرم
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
سالن همايش
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
جكوزی
چايخانه سنتی
اینترنت بی سیم
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات بیدار باش
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
رستوران ایتالیائی
فضای سبز
رستوران فست فود
سالن بيليارد
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فضای باغ در هتل
كافی شاپ تابستانه
استخر رو باز
رخت آویز
سالن تشريفات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
باغچه
كافی شاپ
پنجره
تلويزيون LCD در لابی
Business Center
محلی برای سیگاری ها
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
نمای شهر
چايخانه سنتی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
حوله
پارکینگ
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
تاکسی سرویس
حمام سنتی
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
دستگاه خودپرداز
نمازخانه
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
پله اضطراری
اتاق بازی
تلویزیون در لابی
فكس
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلفن در لابی
استخر روباز
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
کافی نت
خدمات برای معلولین
امکانات بازی کودکان
کافی شاپ
رستوران ایتالیایی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
کپسول آتش نشانی
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
حمام

آدرس هتل ملک چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک چالوس

(42 نظر)
هتلی با مدیریت بسیار ضعیف، دو مرتبه بعد از ساعت ۱۲ شب به مسافران جدید اتاق تحویل دادند و حتی به آنها نگفته بودند که در باقی اتاق ها مردم در حال استراحت هستند و همین قضیه باعث شد ۲ مرتبه از صدای خنده و بلند صحبت کردن بیدار شویم و خواب ما تا صبح بهم بریزد. هیچ وقت دیگر این هتل را انتخاب نخواهم کرد.
هتلی بسیار عالی رفتار محترمانه کارمندان
واقعاااااا عااااااااالییییییییییییییییییییی. تمیز. آروم. برخورد فوق العاده پرسنل بخصوص کافی شاپ. عااااالی بود
من اینجا رو برای دو شب رزرو کردم و میتونم بگم که از این به بعد هم اگر بخوام برم چالوس همین مکان میگیرم، فوق العاده تمیز بود و سرویس دهیشونم خوب بود. کلا نسبت به قیمتش واقعا مناسب بود.
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
سرو صدا زیاد بود داخل اتاق کاملا شنیده میشد صبحانه خیلی ضعیف بود
ساختمان هتل و اتاق‌ها فرسوده بود و سرویس‌ها تمیز نبود و شیرآلات زنگ زده بود حشرات موزی در اتاق بود و آسانسور نداشت و رفتار کارکنان رستوران مناسب نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
به نظر اینجانب این هتل از جهات مختلف متوسط هست. برخورد پرسنل مناسب بود. قیمت هتل به نسبت کیفیت هتل بالا بود.‌ بزرگ ترین ضعف این هتل عایق نبودن نسبت به صدا هست. شما صدای مسافران هتل را حتی در چند اتاق دیگر، به صورت کاملا واضح می شنوید، به گونه ای که انگار در کنار شما صحبت می کنند. روی وان تکه های زنگ زدگی بزرگ بود و پایه روشویی هم زنگ زده بود و نمای خوبی نداشت. کاغذ دیواری ها پوسته شده بود. ملافه ها و لحاف و پرده بسیار تمیز و به نظر نو بودند.راه پله اصلی، از یک طرف نرده ندارد و این مساله می تواند خطر جانی برای کودکان داشته باشد. در ضمن این هتل آسانسور ندارد. صبحانه رستوران بد نبود، ولی بوی نامطبوع در رستوران به مشام می رسید. پارکینگ هتل می تونه تمیز تر و مرتب تر باشه. ، هتل بر خیابان هست. در کل هتلی متوسط و از جهاتی ضعیف بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
فضا و محیط زیبا
نقاط ضعف:
اتاق و کولر مستهلک است
نقاط قوت:
هتل خوبی بود معمولی بود
نقاط ضعف:
من چیزی ندیدم به اونصورت
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل قبلا هم استفاده کردم الان خیلی بهتر شده
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
چیزی ندیدم اصلا
نقاط ضعف:
اتقهای نمور وتاریک کثیف افتضاح توالت فرنگی تلویزیون خراب که مجبور شدن اتاقمونو عوض کنن برخورد پرسنل خیلی بد و زننده هتل خیلی کثیف خیلی ناراضیم از هتل مفتضح ترین هتل بود
هتل خوبی بود تمیز برخورد مناسب کارکنان ما در کل راضی بودیمصبحانه کامل نبود
امكانات ضعيف
هیچ گونه لوازم رفاهی مناسبی در هتل نبود سرویس ها خیلی قدیمی و متاسفانه وجود حشرات شرایط رو بد تر کرده بود کلا داخل هتل خیلی خیلی قدیمی و فرسوده بود
نور اتاق بسیار کم نظافت اتاق بسیار بد بود درب حمام خراب بود چاه فاضلاب حمام بو می داد شیر اب دستشویی خراب بود تخت خواب قدیمی و صدا می داد محوطه هتل تمیز نبود آسانسور نداشت و راهرو کثیف و تاریک بود به طور کل هتل نیاز به بازسازی اساسی دارد
قبلا خیلی خوب بود ولی الان ملافه کثیف بود
هتل خوبی بود فقط صدا کافی شاپ یه خورده اذیت می کرد
معمولیسرویس بهداشتی قدیمی
تخت ها مشکل داشتند و راحت نبودیم. تمیزی هتل می تونست بهتر باشه. در کل نسبت به هزینه پرداخت شده مناسب بود.
همه موارد خوب بود و در کل هتل مناسبی برای اقامت چند روزه هستصدای موسیقی کافی شاپ در طول روز و آخر شب یه خورده آزار دهنده است
هتل در جایه خوبی بود دسترسی راحت داشت در کنار خودش فست فود و رستوران ایتالیایی بود که متوسط بود کیفیت غذا هاش من کلا ۱ شب اونجا بودم موقع حموم اب سرد بود که به پذیرش که گفتیم ۵ مین بعد کامل مشکل حل شد و در کنارش هم یه کافه مانند هست که متعلق به خوده هتله و صدای اهنگش خیلی زیاد بود و تا ۱۲ هم برنامه دارن .ما ساعت ۱۰ گفتیم صدارو کم کنن و همون موقع خاموش کردن کلا اهنگو .در کل هتل خوب بود تنها مشکلش نبود چراغ در اتاق هست!! کل نوری که شما در اتاق دارین اندازه یه لامپ ۴۰ هم نیست عملا هیچ کاری نمیتونید بکنید من خودم با نور موبایل کار میکردم که واقعا عجیب بود واسه من.
هتل تمیز نبود و قدیمی بود، چاه حمام خراب بود ،ویو اتاق ها به انباری و پشت ساختمان است، صبحانه هم فقط گوجه خیار و پنیر بود، کارکنان هم اکثرا بیحال بودند و یا خوابالو، درطبقات ازدحام و سر و صدا ی زیادی بود از خواب بیدار شدیم چندین بار ، از رستوران هتل شام سفارش دادیم قاشق چنگال نداشت ، بعد 20، دقیقه فرستادن
هتل به طور کلی شرایط متوسط دارد در همه موارد
هنگام ورود که اصلا رفتار پذیرش خوب نبود، اتاق رو به خیابان خیلی سر و صدا داشت، استخر روباز عالی بود. صبحانه و رفتار پرسنل در حد هتل ۲ ستاره
نقاط قوت:
ما اواخر شهریور به شمال سفر کردیم. هتل از هر نظر خوب بود. قیمتها، چ هزینه اقامت و چ هزینه غذاهای رستوران، متناسب بود. کافی شاپ و رستورانهای خوبی داشت. همه چیز استاندارد و مناسب یک هتل ۳ ستاره ی خوب بود. تهویه اتاق بسیار خوب. از نظر تمیزی، و کیفیت وسایل بهداشتی و غیرو بسیار عالی بود. سروصدا که اصلا نبود. کاملا آرام بود. با ساحل کمتر از ۵ دقیقه فاصله دارد.‌ با نمک آبرود و همه جاهای تفریحی دیگر و مجتمع های خرید، فاصله بسیار کمی دارد. آب و چای و ... در اتاق رایگان. و درصورت درخواست، وسایل بهداشتی و ... اتاق سریعا شارژ میشد. پرسنل خوب و مهمان نواز و مسئول، با مدیریت عالی. در سفر بعد، حتما انتخاب اولم خواهد بود. (من هتل کوروش هم قبلا اقامت داشته ام. نسبت به هتل کوروش تقریبا در یک سطح است. با این تفاوت که اینجا اگر چیزی میخواستیم سریعتر جوابمون رو می‌دادند و به نتیجه میرسیدیم)
نقاط ضعف:
یک نکته منفی: در هنگام استحمام، بدلیل شیب ناجور، آب در کف حمام می ایستاد. که با توجه به تهویه، یکی دو ساعت بعد خشک می شود. واقعا هیچ نکته منفی نداشت. بخصوص من که بسیار به تمیزی و کیفیت همه چیز حساسم و همیشه هتلهای خوبی رفته ام و اگر نکته منفی داشت اصلا آنجا نمی ماندم.
هتل در حد قابل قبول بود و نه لاکچری- از نظر نظافت راهروها و اتاق ها و سرویس ها بسیار تمیز بود و شامل دمپایی روفرشی-حوله-صابون-شامپو و مسواک و سشوار و گاوصندوق )ملافه ها یکبار مصرف بود که در صورت درخواست ملافه آوردند- به طور کلی خوب بود اما لوازم خواب و پرده کهنه بود. بقیه موارد در سطح قابل قبول و تمیز بود. کافی شاپ خوب و زیبایی داشت و پرسنل کافی شاپ در کارشان عالی بودند-با توجه به وجود تالار در طبقه زیرین آخر شب و هنگام خواب سر و صدای زیادی داشت - حیاط پشتی به عنوان پارکینگ بود که نکته خوبی بود. انتظار رسیدگی به محوطه بیرونی و مرتب کردن و زیبا کردنش وجود دارد. همچنین تهیه منسوجات جدید. صبحانه متوسط مایل به خوب و به صورت بوفه (پنیر-کره-مربا-عسل-خیار - گوجه - کالباس- هندوانه- تخم مرغ-نیمرو-سوسیس تخم مرغ- عذسی-املت-نان-نسکافه-چای-آبمیوه)
کارکنان مشکل ندارند. حیف پولی که آدم به این هتل میده. راهروها هم موکت ندارن و تاریکن و پر سروصدا. سقف راهرو و سقف اتاقها کوتاهه. اتاقها هم کوچکند و تاریک. آسانسور هم نداره. حتی پول ندادند کنار پله ها نرده بگذارند و هر لحظه امکان سقوط از کنار پله ها وجود داره. یعنی نا ایمن.. در حد یه مسافرخونه است. نورپردازی داخل اتاق هم در حد شب شعر خوبه. نه در حد هتل. خیلی بد. صبحانه ش تعریفی نداشت. خیلی دیر صبحانه شروع میشه و خیلی زود جمع میکنن.
کیفیت بسیار پایینی داشت از نظر نظافت و غذا و تهویه بسیار بد
خوب است
هتل خیلی خوبی بود و راضی بودم
با سلام ، رفتار کارکنان هتل بسیار خوب و محترمانه بود و رستورنها مرتب بودند و کیفیت غذاها خوب بود تنها اشکال قدیمی بودن تجهیزات و سر وصدای داخل راهروها بود.
اتاقها بسیارقدیمی و کثیف، صبحانه بسیار ضعیف تهویه هتل بسبار بد در حد حتی یک هتل تک ستاره هم نبود
با سلام هتل ملك نسبت به ٥ يا ٦ سال قبل كه بنده اقامت داشتم خيلي افت كرده و تبديل به يك مسافر خانه لوكس شده صرف برخورد خوب كاركنان كه تنها نقطه قوت ان است نمي تواند سبب ايجاد رضايت مندي شود بايد به بازسازي اساسي بنا و ارتقا كيفيت تجهيزات علي الخصوص سرويسهاي بهداشتي و توجه به نظافت هر روزه اطاقها تحولي اساسي صورت پذيرد
نقاط قوت:
من علاقه ی زیادی به هتلهایی که قدمت دار هستند دارم و این هتل هم بسیار زیبا و هم خیلی دنج بود و از عکسایی که در سایت هست خیلی بهتر بود.غذای بسییییار خوب و پرسنل خوبی هم داشتند.من این هتل رو حتما پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
.همونطور که گفتم عدم وجود عکس مناسب آدم رو در انتخاب دچار تردید میکنه .مینی بار اتاق رو نپسندیدم
تمامي كاركنان عالي بودن ولي به لحاظ كيفي ضعيف بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود اتاق و سرویی بهداشتی تمیز بود غذای رستوران و رستوران ایتالیایی عالی بود
نقاط ضعف:
کمبود نور در اتاق ترافیک زیاد در خیابان محل هتل غذای فست فود خوب نبود
نقاط قوت:
دسترسيش به اماکن خیلی خوب بود و جز هتل های خوب چالوس است برخورد کارکنان عالی بود برای کسانی که با اتوبوس میرن عالیه غذاهاش خوب بود و پک رستورانش کامل بود کافی شاپ رستوران ایرانی ایتالیایی برگر و کبابی و فست بود جدا داشت
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت باشگاه مشتريان نداشت شیشه پنجره ها آینه ای نبود و نمی شد پرده ها رو کنار زد چون تمام زندگیت پیدا میشد نور اتاق خیلی کم بود
کیفیت غذا خوب داشت و ساعت صرف صبحانه بود و ظروف رستوران شیک و تمیز بود. موقعیت مکانی این هتل در فضایی مناسبی قرار گرفته بود و به همه مناطق دیدنی دسترسی داشت.
نقاط قوت:
رفتار مدیر داخلی بسیار عالی و دارای توانایی مدیریت هستند
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل درزمان ورود و خروج و در مراسم ها ی عروسی رعایت حق مهمانان هتل نمی شود
نقاط قوت:
کیفیت غذا خوب ظرف ها تمیز ساعت صرف صبحانه مناسب موقعیت مکانی مناسب نحوه رزرو اتاق مناسب
نقاط ضعف:
انتظار بیشتری از تمیزی اتاق و دستشویی داشتم. فضای سبز هتل مخصوصا حیاط پشتی بسیار زیباست اما متاسفانه اصلا رسیدگی نمی شود. در ابتدای صبح و انتهای شب که زمان استراحت مسافر است سکوت راهرو طبقات اصلا رعایت نمی شود، حتی از طرف کارکنان!!!! اطلاعات کارکنان درخصوص مکان های دیدنی و ساحل های سنگی نزدیک به هتل بسیار کم بود و کمکی به ما نکرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک چالوس

مهمانان هتل ملک چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.