هتل ملک چالوس

چالوس، بلوار چالوس به نوشهر
2.8
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک چالوس

هتل سه ستاره ملک در منطقه سرسبز شمالی ایران و بین شهرستان‌های چالوس و نوشهر قرار دارد که فاصله آن تا دریا، مرکز خرید و مرکز شهر بسیار نزدیک می‌باشد. این هتل به دلیل برخورداری از چشم انداز زیبا نظر بسیاری از مسافران شمال کشور را به خود جلب کرده است .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک چالوس

ملک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
4 تیر
جمعه
370,000
تومان
5 تیر
شنبه
370,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
11 تیر
جمعه
370,000
تومان
12 تیر
شنبه
370,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
4 تیر
جمعه
370,000
تومان
5 تیر
شنبه
370,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
11 تیر
جمعه
370,000
تومان
12 تیر
شنبه
370,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
علاءالدین
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
373,000
تومان
4 تیر
جمعه
373,000
تومان
5 تیر
شنبه
373,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
373,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
373,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
373,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
373,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
373,000
تومان
11 تیر
جمعه
373,000
تومان
12 تیر
شنبه
373,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
373,000
تومان
ملک-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
4 تیر
جمعه
370,000
تومان
5 تیر
شنبه
370,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
11 تیر
جمعه
370,000
تومان
12 تیر
شنبه
370,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
4 تیر
جمعه
370,000
تومان
5 تیر
شنبه
370,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
11 تیر
جمعه
370,000
تومان
12 تیر
شنبه
370,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
ملک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
4 تیر
جمعه
500,000
تومان
5 تیر
شنبه
500,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
500,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
500,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
500,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
11 تیر
جمعه
500,000
تومان
12 تیر
شنبه
500,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
4 تیر
جمعه
500,000
تومان
5 تیر
شنبه
500,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
500,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
500,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
500,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
11 تیر
جمعه
500,000
تومان
12 تیر
شنبه
500,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
علاءالدین
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
4 تیر
جمعه
500,000
تومان
5 تیر
شنبه
500,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
500,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
500,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
500,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
11 تیر
جمعه
500,000
تومان
12 تیر
شنبه
500,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
ملک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
4 تیر
جمعه
620,000
تومان
5 تیر
شنبه
620,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
620,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
11 تیر
جمعه
620,000
تومان
12 تیر
شنبه
620,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
4 تیر
جمعه
620,000
تومان
5 تیر
شنبه
620,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
620,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
11 تیر
جمعه
620,000
تومان
12 تیر
شنبه
620,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
علاءالدین
628,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
628,000
تومان
4 تیر
جمعه
628,000
تومان
5 تیر
شنبه
628,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
628,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
628,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
628,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
628,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
628,000
تومان
11 تیر
جمعه
628,000
تومان
12 تیر
شنبه
628,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
628,000
تومان
ملک-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
اقامت 24
790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
790,000
تومان
4 تیر
جمعه
790,000
تومان
5 تیر
شنبه
790,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
790,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
790,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
790,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
790,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
790,000
تومان
11 تیر
جمعه
790,000
تومان
12 تیر
شنبه
790,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
790,000
تومان
هتل یار
790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
790,000
تومان
4 تیر
جمعه
790,000
تومان
5 تیر
شنبه
790,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
790,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
790,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
790,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
790,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
790,000
تومان
11 تیر
جمعه
790,000
تومان
12 تیر
شنبه
790,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
790,000
تومان
ملک-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
4 تیر
جمعه
730,000
تومان
5 تیر
شنبه
730,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
11 تیر
جمعه
730,000
تومان
12 تیر
شنبه
730,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
4 تیر
جمعه
730,000
تومان
5 تیر
شنبه
730,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
11 تیر
جمعه
730,000
تومان
12 تیر
شنبه
730,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
علاءالدین
736,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
736,000
تومان
4 تیر
جمعه
736,000
تومان
5 تیر
شنبه
736,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
736,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
736,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
736,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
736,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
736,000
تومان
11 تیر
جمعه
736,000
تومان
12 تیر
شنبه
736,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
736,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملک چالوس

اعلام حریق
بازی ویدئویی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرویس حرم
سالن همايش
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
جكوزی
چايخانه سنتی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
رستوران بام
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت بی سیم
پذیرش 24 ساعته
استخر رو باز
فضای سبز
رستوران فست فود
سالن بيليارد
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فضای باغ در هتل
كافی شاپ تابستانه
رستوران ایتالیائی
سالن تشريفات
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
باغچه
كافی شاپ
تلویزیون lcd
نمای شهر
پنجره
Business Center
محلی برای سیگاری ها
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
چايخانه سنتی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
مبلمان
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
آسانسور
اینترنت در اتاق
فضای سبز
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
روم سرويس
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
روزنامه
سالن ورزشی
ترانسفر رفت با هزینه
وسایل بدنسازی
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
پاركينگ
حمام
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
تلفن
استخر رایگان
پله اضطراری
حمام سنتی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
رستوران ایتالیایی
لابی
اتاق سیگار
فروشگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
آرایشگاه
حمام

آدرس هتل ملک چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک چالوس

(42 نظر)
نقاط قوت:
محیط آرام
نقاط ضعف:
نور بسیار کم اتاق اما مشکلی نبود
متاسفانه خانواده با بچه های پر سر و صدا خیلی اذیت کردند. درب اتاق خیلی بد چفت میشد و این موضوع مربوط به شخصی نبود و درب های قدیمی و سیستم امنیت کهنه باعثش بود. نسبت به قیمت هتل خوبی نبود
هتلی با مدیریت بسیار ضعیف، دو مرتبه بعد از ساعت ۱۲ شب به مسافران جدید اتاق تحویل دادند و حتی به آنها نگفته بودند که در باقی اتاق ها مردم در حال استراحت هستند و همین قضیه باعث شد ۲ مرتبه از صدای خنده و بلند صحبت کردن بیدار شویم و خواب ما تا صبح بهم بریزد. هیچ وقت دیگر این هتل را انتخاب نخواهم کرد.
هتلی بسیار عالی رفتار محترمانه کارمندان
واقعاااااا عااااااااالییییییییییییییییییییی. تمیز. آروم. برخورد فوق العاده پرسنل بخصوص کافی شاپ. عااااالی بود
من اینجا رو برای دو شب رزرو کردم و میتونم بگم که از این به بعد هم اگر بخوام برم چالوس همین مکان میگیرم، فوق العاده تمیز بود و سرویس دهیشونم خوب بود. کلا نسبت به قیمتش واقعا مناسب بود.
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
سرو صدا زیاد بود داخل اتاق کاملا شنیده میشد صبحانه خیلی ضعیف بود
ساختمان هتل و اتاق‌ها فرسوده بود و سرویس‌ها تمیز نبود و شیرآلات زنگ زده بود حشرات موزی در اتاق بود و آسانسور نداشت و رفتار کارکنان رستوران مناسب نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
به نظر اینجانب این هتل از جهات مختلف متوسط هست. برخورد پرسنل مناسب بود. قیمت هتل به نسبت کیفیت هتل بالا بود.‌ بزرگ ترین ضعف این هتل عایق نبودن نسبت به صدا هست. شما صدای مسافران هتل را حتی در چند اتاق دیگر، به صورت کاملا واضح می شنوید، به گونه ای که انگار در کنار شما صحبت می کنند. روی وان تکه های زنگ زدگی بزرگ بود و پایه روشویی هم زنگ زده بود و نمای خوبی نداشت. کاغذ دیواری ها پوسته شده بود. ملافه ها و لحاف و پرده بسیار تمیز و به نظر نو بودند.راه پله اصلی، از یک طرف نرده ندارد و این مساله می تواند خطر جانی برای کودکان داشته باشد. در ضمن این هتل آسانسور ندارد. صبحانه رستوران بد نبود، ولی بوی نامطبوع در رستوران به مشام می رسید. پارکینگ هتل می تونه تمیز تر و مرتب تر باشه. ، هتل بر خیابان هست. در کل هتلی متوسط و از جهاتی ضعیف بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
فضا و محیط زیبا
نقاط ضعف:
اتاق و کولر مستهلک است
نقاط قوت:
هتل خوبی بود معمولی بود
نقاط ضعف:
من چیزی ندیدم به اونصورت
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل قبلا هم استفاده کردم الان خیلی بهتر شده
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
چیزی ندیدم اصلا
نقاط ضعف:
اتقهای نمور وتاریک کثیف افتضاح توالت فرنگی تلویزیون خراب که مجبور شدن اتاقمونو عوض کنن برخورد پرسنل خیلی بد و زننده هتل خیلی کثیف خیلی ناراضیم از هتل مفتضح ترین هتل بود
هتل خوبی بود تمیز برخورد مناسب کارکنان ما در کل راضی بودیمصبحانه کامل نبود
امكانات ضعيف
هیچ گونه لوازم رفاهی مناسبی در هتل نبود سرویس ها خیلی قدیمی و متاسفانه وجود حشرات شرایط رو بد تر کرده بود کلا داخل هتل خیلی خیلی قدیمی و فرسوده بود
نور اتاق بسیار کم نظافت اتاق بسیار بد بود درب حمام خراب بود چاه فاضلاب حمام بو می داد شیر اب دستشویی خراب بود تخت خواب قدیمی و صدا می داد محوطه هتل تمیز نبود آسانسور نداشت و راهرو کثیف و تاریک بود به طور کل هتل نیاز به بازسازی اساسی دارد
قبلا خیلی خوب بود ولی الان ملافه کثیف بود
هتل خوبی بود فقط صدا کافی شاپ یه خورده اذیت می کرد
معمولیسرویس بهداشتی قدیمی
تخت ها مشکل داشتند و راحت نبودیم. تمیزی هتل می تونست بهتر باشه. در کل نسبت به هزینه پرداخت شده مناسب بود.
همه موارد خوب بود و در کل هتل مناسبی برای اقامت چند روزه هستصدای موسیقی کافی شاپ در طول روز و آخر شب یه خورده آزار دهنده است
هتل در جایه خوبی بود دسترسی راحت داشت در کنار خودش فست فود و رستوران ایتالیایی بود که متوسط بود کیفیت غذا هاش من کلا ۱ شب اونجا بودم موقع حموم اب سرد بود که به پذیرش که گفتیم ۵ مین بعد کامل مشکل حل شد و در کنارش هم یه کافه مانند هست که متعلق به خوده هتله و صدای اهنگش خیلی زیاد بود و تا ۱۲ هم برنامه دارن .ما ساعت ۱۰ گفتیم صدارو کم کنن و همون موقع خاموش کردن کلا اهنگو .در کل هتل خوب بود تنها مشکلش نبود چراغ در اتاق هست!! کل نوری که شما در اتاق دارین اندازه یه لامپ ۴۰ هم نیست عملا هیچ کاری نمیتونید بکنید من خودم با نور موبایل کار میکردم که واقعا عجیب بود واسه من.
هتل تمیز نبود و قدیمی بود، چاه حمام خراب بود ،ویو اتاق ها به انباری و پشت ساختمان است، صبحانه هم فقط گوجه خیار و پنیر بود، کارکنان هم اکثرا بیحال بودند و یا خوابالو، درطبقات ازدحام و سر و صدا ی زیادی بود از خواب بیدار شدیم چندین بار ، از رستوران هتل شام سفارش دادیم قاشق چنگال نداشت ، بعد 20، دقیقه فرستادن
هتل به طور کلی شرایط متوسط دارد در همه موارد
هنگام ورود که اصلا رفتار پذیرش خوب نبود، اتاق رو به خیابان خیلی سر و صدا داشت، استخر روباز عالی بود. صبحانه و رفتار پرسنل در حد هتل ۲ ستاره
نقاط قوت:
ما اواخر شهریور به شمال سفر کردیم. هتل از هر نظر خوب بود. قیمتها، چ هزینه اقامت و چ هزینه غذاهای رستوران، متناسب بود. کافی شاپ و رستورانهای خوبی داشت. همه چیز استاندارد و مناسب یک هتل ۳ ستاره ی خوب بود. تهویه اتاق بسیار خوب. از نظر تمیزی، و کیفیت وسایل بهداشتی و غیرو بسیار عالی بود. سروصدا که اصلا نبود. کاملا آرام بود. با ساحل کمتر از ۵ دقیقه فاصله دارد.‌ با نمک آبرود و همه جاهای تفریحی دیگر و مجتمع های خرید، فاصله بسیار کمی دارد. آب و چای و ... در اتاق رایگان. و درصورت درخواست، وسایل بهداشتی و ... اتاق سریعا شارژ میشد. پرسنل خوب و مهمان نواز و مسئول، با مدیریت عالی. در سفر بعد، حتما انتخاب اولم خواهد بود. (من هتل کوروش هم قبلا اقامت داشته ام. نسبت به هتل کوروش تقریبا در یک سطح است. با این تفاوت که اینجا اگر چیزی میخواستیم سریعتر جوابمون رو می‌دادند و به نتیجه میرسیدیم)
نقاط ضعف:
یک نکته منفی: در هنگام استحمام، بدلیل شیب ناجور، آب در کف حمام می ایستاد. که با توجه به تهویه، یکی دو ساعت بعد خشک می شود. واقعا هیچ نکته منفی نداشت. بخصوص من که بسیار به تمیزی و کیفیت همه چیز حساسم و همیشه هتلهای خوبی رفته ام و اگر نکته منفی داشت اصلا آنجا نمی ماندم.
هتل در حد قابل قبول بود و نه لاکچری- از نظر نظافت راهروها و اتاق ها و سرویس ها بسیار تمیز بود و شامل دمپایی روفرشی-حوله-صابون-شامپو و مسواک و سشوار و گاوصندوق )ملافه ها یکبار مصرف بود که در صورت درخواست ملافه آوردند- به طور کلی خوب بود اما لوازم خواب و پرده کهنه بود. بقیه موارد در سطح قابل قبول و تمیز بود. کافی شاپ خوب و زیبایی داشت و پرسنل کافی شاپ در کارشان عالی بودند-با توجه به وجود تالار در طبقه زیرین آخر شب و هنگام خواب سر و صدای زیادی داشت - حیاط پشتی به عنوان پارکینگ بود که نکته خوبی بود. انتظار رسیدگی به محوطه بیرونی و مرتب کردن و زیبا کردنش وجود دارد. همچنین تهیه منسوجات جدید. صبحانه متوسط مایل به خوب و به صورت بوفه (پنیر-کره-مربا-عسل-خیار - گوجه - کالباس- هندوانه- تخم مرغ-نیمرو-سوسیس تخم مرغ- عذسی-املت-نان-نسکافه-چای-آبمیوه)
کارکنان مشکل ندارند. حیف پولی که آدم به این هتل میده. راهروها هم موکت ندارن و تاریکن و پر سروصدا. سقف راهرو و سقف اتاقها کوتاهه. اتاقها هم کوچکند و تاریک. آسانسور هم نداره. حتی پول ندادند کنار پله ها نرده بگذارند و هر لحظه امکان سقوط از کنار پله ها وجود داره. یعنی نا ایمن.. در حد یه مسافرخونه است. نورپردازی داخل اتاق هم در حد شب شعر خوبه. نه در حد هتل. خیلی بد. صبحانه ش تعریفی نداشت. خیلی دیر صبحانه شروع میشه و خیلی زود جمع میکنن.
کیفیت بسیار پایینی داشت از نظر نظافت و غذا و تهویه بسیار بد
خوب است
هتل خیلی خوبی بود و راضی بودم
با سلام ، رفتار کارکنان هتل بسیار خوب و محترمانه بود و رستورنها مرتب بودند و کیفیت غذاها خوب بود تنها اشکال قدیمی بودن تجهیزات و سر وصدای داخل راهروها بود.
اتاقها بسیارقدیمی و کثیف، صبحانه بسیار ضعیف تهویه هتل بسبار بد در حد حتی یک هتل تک ستاره هم نبود
با سلام هتل ملك نسبت به ٥ يا ٦ سال قبل كه بنده اقامت داشتم خيلي افت كرده و تبديل به يك مسافر خانه لوكس شده صرف برخورد خوب كاركنان كه تنها نقطه قوت ان است نمي تواند سبب ايجاد رضايت مندي شود بايد به بازسازي اساسي بنا و ارتقا كيفيت تجهيزات علي الخصوص سرويسهاي بهداشتي و توجه به نظافت هر روزه اطاقها تحولي اساسي صورت پذيرد
نقاط قوت:
من علاقه ی زیادی به هتلهایی که قدمت دار هستند دارم و این هتل هم بسیار زیبا و هم خیلی دنج بود و از عکسایی که در سایت هست خیلی بهتر بود.غذای بسییییار خوب و پرسنل خوبی هم داشتند.من این هتل رو حتما پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
.همونطور که گفتم عدم وجود عکس مناسب آدم رو در انتخاب دچار تردید میکنه .مینی بار اتاق رو نپسندیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود اتاق و سرویی بهداشتی تمیز بود غذای رستوران و رستوران ایتالیایی عالی بود
نقاط ضعف:
کمبود نور در اتاق ترافیک زیاد در خیابان محل هتل غذای فست فود خوب نبود
نقاط قوت:
دسترسيش به اماکن خیلی خوب بود و جز هتل های خوب چالوس است برخورد کارکنان عالی بود برای کسانی که با اتوبوس میرن عالیه غذاهاش خوب بود و پک رستورانش کامل بود کافی شاپ رستوران ایرانی ایتالیایی برگر و کبابی و فست بود جدا داشت
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت باشگاه مشتريان نداشت شیشه پنجره ها آینه ای نبود و نمی شد پرده ها رو کنار زد چون تمام زندگیت پیدا میشد نور اتاق خیلی کم بود
کیفیت غذا خوب داشت و ساعت صرف صبحانه بود و ظروف رستوران شیک و تمیز بود. موقعیت مکانی این هتل در فضایی مناسبی قرار گرفته بود و به همه مناطق دیدنی دسترسی داشت.
نقاط قوت:
کیفیت غذا خوب ظرف ها تمیز ساعت صرف صبحانه مناسب موقعیت مکانی مناسب نحوه رزرو اتاق مناسب
نقاط ضعف:
انتظار بیشتری از تمیزی اتاق و دستشویی داشتم. فضای سبز هتل مخصوصا حیاط پشتی بسیار زیباست اما متاسفانه اصلا رسیدگی نمی شود. در ابتدای صبح و انتهای شب که زمان استراحت مسافر است سکوت راهرو طبقات اصلا رعایت نمی شود، حتی از طرف کارکنان!!!! اطلاعات کارکنان درخصوص مکان های دیدنی و ساحل های سنگی نزدیک به هتل بسیار کم بود و کمکی به ما نکرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک چالوس

مهمانان هتل ملک چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.