هتل کوروش چالوس

چالوس، كيلومتر 2 جاده چالوس به نوشهر
3
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل کوروش چالوس

هتل سه ستاره کوروش چالوس با بيش از سه دهه قدمت و فعاليت در صنعت هتلداري و گردشگري با فضاي زيبا و سرسبز که الهام گرفته از طبيعت با هواي پاک و سالم بوده با معماري متفاوت، واقع در شهر چالوس پذيراي مهمانان گرانقدر و ارجمند خود مي‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کوروش چالوس

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - استاندارد - فاز قدیم
هتل یار
472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
472,000
تومان
9 بهمن
شنبه
472,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
472,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
472,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
472,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
472,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
472,000
تومان
15 بهمن
جمعه
472,000
تومان
16 بهمن
شنبه
472,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
472,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
472,000
تومان
دو تخته قدیم
ای‌گردش
472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
472,000
تومان
9 بهمن
شنبه
472,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
472,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
472,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
472,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
472,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
472,000
تومان
15 بهمن
جمعه
472,000
تومان
16 بهمن
شنبه
472,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
472,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
472,000
تومان
دو تخته تراس دار
ای‌گردش
517,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
517,000
تومان
9 بهمن
شنبه
517,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
517,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
517,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
517,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
517,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
517,000
تومان
15 بهمن
جمعه
517,000
تومان
16 بهمن
شنبه
517,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
517,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
517,000
تومان
اتاق دو تخته دبل جدید
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین قدیم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته قدیم
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل قدیم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - استاندارد - فاز قدیم
هتل یار
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
سه تخته قدیم
ای‌گردش
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
اتاق سه تخته قدیم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته قدیم
ای‌گردش
707,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
707,000
تومان
9 بهمن
شنبه
707,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
707,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
707,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
707,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
707,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
707,000
تومان
15 بهمن
جمعه
707,000
تومان
16 بهمن
شنبه
707,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
707,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
707,000
تومان
اتاق چهار تخته - فاز قدیم
هتل یار
707,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
707,000
تومان
9 بهمن
شنبه
707,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
707,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
707,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
707,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
707,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
707,000
تومان
15 بهمن
جمعه
707,000
تومان
16 بهمن
شنبه
707,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
707,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
707,000
تومان
چهار تخته جدید
ای‌گردش
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
770,000
تومان
9 بهمن
شنبه
770,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
15 بهمن
جمعه
770,000
تومان
16 بهمن
شنبه
770,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
اتاق چهار تخته جدید
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته قدیم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه پنج تخته قدیم
ای‌گردش
948,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
948,000
تومان
9 بهمن
شنبه
948,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
948,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
948,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
948,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
948,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
948,000
تومان
15 بهمن
جمعه
948,000
تومان
16 بهمن
شنبه
948,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
948,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
948,000
تومان
سوئیت - دو خوابه - پنج نفره
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
15 بهمن
جمعه
950,000
تومان
16 بهمن
شنبه
950,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره قدیم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کوروش چالوس

آسانسور
جكوزی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
خدمات باربري
سالن كنفرانس
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
فضائی برای پياده روی
مینی بار با هزینه
خدمات نگهداری کودک
خدمات خانه داری
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
خدمات بیدار باش
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
پرداخت ویزا و مسترکارت
رستوران فست فود
روم سرويس
استخر رو باز
نمای فضای سبز
رستوران فست فود
فضای بيرون هتل برای نشستن
سالن بيليارد
فضائی برای پياده روی
استخر
کافه سنتی
باغچه
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فضای سبز
كافی شاپ
اینترنت با سرعت بالا
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
فكس
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
اينترنت در لابی
نمازخانه
سونا
اینترنت در اتاق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
صندوق امانات
تلویزیون
خدمات تور
پاركينگ
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دمپایی
روزنامه
كافی شاپ
کپسول آتش نشانی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
سونا و جکوزی
استخر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
بیلیارد
فروشگاه و غرفه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
سالن ورزش
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام

آدرس هتل کوروش چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کوروش چالوس

(37 نظر)
هتلی زیبا اما متاسفانه امکانات متوسط رو به ضعیف نیاز به بازسازی دارد قسمتهاییش
بد نبود
در نوروز بسیار خوب بود
کل فاز جدید حتی یک نفر پرسنل هم نداشت، تو اتاق کتری برقی رو حذف کرده بودن، اتاق تمیز بود
نقاط قوت:
روبروی هتل ملک
نقاط ضعف:
کثیف بوی بد حشره توآلت خراب صبحانه مونده و فاسد شده چای و شیر صبحانه یخ
همه چیز خوب بود فقط وضعیت سرویس بهداشتی خیلی بد بود اصلا در حد هتل سه ستاره نبود سیستم سرمایش و گرمایشی بد صدای فن کول تا صبح رو مخ بود صبحانه منو کافی نداشت
توالت و حمام بد.اتاق نسبتا بد نبود.رستوران غذاش بد بود
ضعیف بود اتاق ها کوچک پر از صدای بیرون و فن کولر خراب و پر صدا عمر پتو ها از نسل ده ۵۰ بود که الان خونه مادر بزرگا هم نیست صبحانه محدود نا مرغوب بود بطور کلی درحد ۱ستاره هم نیست
هتل زیبا و‌تمیزی بود
هتل بسيار تميز و وسايل نو بود - برخورد كاركنان خيلى مودبانه و حرفه اى بود - ويو اتاق ما فوق العاده بود ولى همه اتاق ها اين شرايط و نداشتن - واى فاى داخل اتاق ها به شدت ضعیف بود و آنتن دهى همراه اول هم بد بود - سيستم تهويه مركزى بود و هوا ٣٠ درجه بود و اتاق ها فن با دماى ٢٨ داشت و بسيار بسيار گرم و شرجى و غيرقابل تحمل بود و همه اعتراض داشتن هيچ كارى نكردن براش - صبحانه خيلى ضعيف بود و در حد هتل پنج ستاره نبود اصلا
برخورد پرسنل خیلی بده.متاسفانه من قبل از اینکه بریم این هتل ، نظرات رو خوندم ولی زیاد توجه نکردم.واقعا پولتون رو دور میریزید.با این قیمت هتل ها و جاهای خیلی خیلی بهتری میشه رفت که رفتارشون اینقدر بد و توهین آمیز نباشخ.
خوب توصیه می شه در حد همون ۳ ستاره
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
یه هتل سه ستاره رستوران و فست فودش خوب بود اما صبحانه افتضاح بود اتاق ها هم تمیز بودن
همه چی خوب جز سرویس دستشویی
رستوران ایرانی و فست فود هتل کیفیت خیلی خوبی داشتند.هر جفتشو امتحان کردم.کیفیت صبحانه هتل افتضاح بود.نه چای درست حسابی داشتند و نه تنوع مواد صبحانه.
خوب و نرمال بود .
از نظر نظافت میشد بهتر باشه
كيفت صبحانه پايين و كم ، اسانسور خراب و اتاق هاي معمولي
خدمات عالی و پرسنل خوب رستوران هم غذای متنوعی از ایتالیایی تا ایرانی سرو میکرد کافی شاپ هم بهترین بود با فضای خوب و پرسنل حرفه ای طبقه دوم هتل زیباترین ویوویی رو داشت که انتظار دارید
کثیف همه چی خراب سرویس بهداشتی با شیر آلات خراب + دستشویی خراب + کثیف کثیف تلویزیون خیلی قدیمی نه تنها ال سی دی نیست بلکه فلترون هم نیست غذا آشغال واقعی حتی دمپایی حوله‌ای هم نمی‌دن
کیفیت اتاقاش بد نبود ولی به پای لابی و کافی شاپ و رستورانش نمیرسید. استخرش زیاد راضی کننده نبود. برخورد پرسنل هم راضی کننده نبود. سه ستاره تاپ محسوب نمیشه. مینی بار بسیار گرون و بی سر و ته
هتل بسیار خوب و کاملی است اما امیدوارم بهتر بشه رفتار پرسنل نیز عالی محیط خوبی هم داره
کارکنان هتل بسیار باشخصیت و خوب رفتار میکردن.خدمات به تناسب سه ستاره بودن خوب بود.نظافت عالی.غذاهاشون هم خوب بود.وای فای تو اتاق ها نداشت.در کل ما با خاطره خوب اونجا رو ترک کردیم
غذاي رستوران ايراني واقعا خوب نبود🤕ميرزا قاسمي شور بود،كوبيده درباري خيلي بو گوشت ميداد سرويس دهي خوبي هم نداشتن😔
بد نبود
پذیرش عالی. تمیزی اتاق ها و سرویس ها خوب. غذا زیاد کیفیت نداشت
علارقم چیز ها که درباره هتل فکر می کردم، هتل خوبی نبود و راضی نبودم.
بهتره از ساختمون جدیدش استفاده کنید
فضای هتل خیلی دلنشین بود و رفتار کارکنان واقعا محترمانهمنوی صبحانه و غذا بسیار محدود بود،با اینکه هتل وای فای رایگان داشت ولی اتاق ما اصلا انتن نداشت و عملا ما از نت هتل استفاده ای نتونستیم بکنیم
رفتار خوب و حرفه ای
پذیرش متوسط و خدمات خوب
سرویس صبحانه نامنظم بود. ظروف درست شسته نشده بود. سینی هم تعدادکمی بود که بدون شستن وفقط با یک دستمال کشیدن درهمان رستوران به مسافران داده می شد.املت کاملا سرد بود و جوابدهی مسئولین رستوران ضعیف وغیر قابل قبول.
ورودیش قشنگ‌بودبرخود پرسنل پذیرش بی ادبانه بود ملحفه ها کثیف بود سیفون دسشویی خراب بود منبع آب خالی بود و آب قطع شد توی حمام شوفاژ نداره و یخبندونه آب گرم نمیشد حتی دستت رو بشوری اسپلیت دکمه هاش خراب بود و صحیح و خطا تنظیم کردیم صندوق امانت رمزدار خراب بود و حتی درش بسته نمیشد سجاده برای نماز نداشت پتوها بدون ملحفه بود ورق دیوارها هم که کنده شده بود
برخود پرسنل پذیرش بی ادبانه بود ملحفه ها کثیف بود سیفون دسشویی خراب بود منبع آب خالی بود و آب قطع شد توی حمام شوفاژ نداره و یخبندونه آب گرم نمیشد حتی دستت رو بشوری اسپلیت دکمه هاش خراب بود و صحیح و خطا تنظیم کردیم صندوق امانت رمزدار خراب بود و حتی درش بسته نمیشد سجاده برای نماز نداشت ورق دیوارها هم که کنده شده بود
نقاط قوت:
ادب و احترام کارکنان . نزدیکی به خیابان . ناشتای خوب . کافی شاپ لوکس .
نقاط ضعف:
خرابی سرویس بهداشتی و لغزنده شدن کف اتاق ۲۰۳ . با توجه به طبقات هتل ، نبود بالابر برقی تو ذوق میزد .
نقاط قوت:
تمیز، صبحانه عالی در حد هتل ۳ ستاره، پرسنل خوب و خوش برخورد، راحت، ساکت، داشتن سالن بیلیارد و رستوران خوب و تمیز
نقاط ضعف:
جمع شدن آب کف دستشویی احتمالا بدلیل نداشتن شیب کافی هنگام ساخت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کوروش چالوس

مهمانان هتل کوروش چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کوروش چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کوروش چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کوروش چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کوروش چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.