هتل کوروش چالوس

چالوس، كيلومتر 2 جاده چالوس به نوشهر
3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل کوروش چالوس

هتل سه ستاره کوروش چالوس با بيش از سه دهه قدمت و فعاليت در صنعت هتلداري و گردشگري با فضاي زيبا و سرسبز که الهام گرفته از طبيعت با هواي پاک و سالم بوده با معماري متفاوت، واقع در شهر چالوس پذيراي مهمانان گرانقدر و ارجمند خود مي‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کوروش چالوس

کوروش-اتاق دوتخته دبل (قدیم)
اتاق دوتخته دبل (قدیم)
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
4 تیر
جمعه
445,000
تومان
5 تیر
شنبه
445,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
11 تیر
جمعه
445,000
تومان
12 تیر
شنبه
445,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
علاءالدین
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
470,000
تومان
4 تیر
جمعه
470,000
تومان
5 تیر
شنبه
470,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
470,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
470,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
470,000
تومان
11 تیر
جمعه
470,000
تومان
12 تیر
شنبه
470,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
472,000
تومان
12 تیر
شنبه
472,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-اتاق دوتخته دبل (جدید)
اتاق دوتخته دبل (جدید)
علاءالدین
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
518,000
تومان
4 تیر
جمعه
518,000
تومان
5 تیر
شنبه
518,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
518,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
518,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
518,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
518,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
518,000
تومان
11 تیر
جمعه
518,000
تومان
12 تیر
شنبه
518,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
518,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-اتاق دو تخته توئین (قدیم)
اتاق دو تخته توئین (قدیم)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-اتاق سه تخته (قدیم)
اتاق سه تخته (قدیم)
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
560,000
تومان
4 تیر
جمعه
560,000
تومان
5 تیر
شنبه
560,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
560,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
560,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
560,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
560,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
560,000
تومان
11 تیر
جمعه
560,000
تومان
12 تیر
شنبه
560,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
560,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
590,000
تومان
12 تیر
شنبه
590,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
590,000
تومان
کوروش-اتاق چهارتخته (قدیم)
اتاق چهارتخته (قدیم)
ای‌گردش
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
695,000
تومان
4 تیر
جمعه
695,000
تومان
5 تیر
شنبه
695,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
695,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
695,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
695,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
695,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
695,000
تومان
11 تیر
جمعه
695,000
تومان
12 تیر
شنبه
695,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
695,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
707,000
تومان
12 تیر
شنبه
707,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
707,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-اتاق چهارتخته (جدید)
اتاق چهارتخته (جدید)
ای‌گردش
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
768,000
تومان
4 تیر
جمعه
768,000
تومان
5 تیر
شنبه
768,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
768,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
768,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
768,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
768,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
768,000
تومان
11 تیر
جمعه
768,000
تومان
12 تیر
شنبه
768,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
768,000
تومان
علاءالدین
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
770,000
تومان
4 تیر
جمعه
770,000
تومان
5 تیر
شنبه
770,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
770,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
770,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
770,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
770,000
تومان
11 تیر
جمعه
770,000
تومان
12 تیر
شنبه
770,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-سوئیت دوخوابه پنج نفره (قدیم)
سوئیت دوخوابه پنج نفره (قدیم)
ای‌گردش
948,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
948,000
تومان
4 تیر
جمعه
948,000
تومان
5 تیر
شنبه
948,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
948,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
948,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
948,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
948,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
948,000
تومان
11 تیر
جمعه
948,000
تومان
12 تیر
شنبه
948,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
948,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
950,000
تومان
12 تیر
شنبه
950,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کوروش چالوس

آسانسور
خدمات پزشكي
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
سالن بيليارد
كتابخانه
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
آتلیه
فضائی برای پياده روی
اینترنت با سرعت بالا
اتاق تلفن (اپراتور)
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
گیم نت
سالن كنفرانس
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
رستوران فست فود
رستوران در هتل
تلفن در لابی
استخر رو باز
نمای فضای سبز
رستوران فست فود
فضای بيرون هتل برای نشستن
سالن بيليارد
فضائی برای پياده روی
استخر
کافه سنتی
باغچه
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فضای سبز
كافی شاپ
تلویزیون lcd
تلويزيون LCD در لابی
پنجره
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
نمای شهر
فكس
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
پرینتر
فكس
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
صندوق امانات
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
اینترنت در اتاق
یخچال
روزنامه
اينترنت در لابی
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
تلویزیون
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
خدمات تور
فضای سبز
استخر روباز
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
بیلیارد
مینی بار رایگان
مینی بار
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
خشکشویی
سونا و جکوزی
سالن ورزشی
لابی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
استخر رایگان
فروشگاه و غرفه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
حمام

آدرس هتل کوروش چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کوروش چالوس

(38 نظر)
بد نبود
در نوروز بسیار خوب بود
کل فاز جدید حتی یک نفر پرسنل هم نداشت، تو اتاق کتری برقی رو حذف کرده بودن، اتاق تمیز بود
همه چیز خوب بود فقط وضعیت سرویس بهداشتی خیلی بد بود اصلا در حد هتل سه ستاره نبود سیستم سرمایش و گرمایشی بد صدای فن کول تا صبح رو مخ بود صبحانه منو کافی نداشت
توالت و حمام بد.اتاق نسبتا بد نبود.رستوران غذاش بد بود
ضعیف بود اتاق ها کوچک پر از صدای بیرون و فن کولر خراب و پر صدا عمر پتو ها از نسل ده ۵۰ بود که الان خونه مادر بزرگا هم نیست صبحانه محدود نا مرغوب بود بطور کلی درحد ۱ستاره هم نیست
هتل زیبا و‌تمیزی بود
هتل بسيار تميز و وسايل نو بود - برخورد كاركنان خيلى مودبانه و حرفه اى بود - ويو اتاق ما فوق العاده بود ولى همه اتاق ها اين شرايط و نداشتن - واى فاى داخل اتاق ها به شدت ضعیف بود و آنتن دهى همراه اول هم بد بود - سيستم تهويه مركزى بود و هوا ٣٠ درجه بود و اتاق ها فن با دماى ٢٨ داشت و بسيار بسيار گرم و شرجى و غيرقابل تحمل بود و همه اعتراض داشتن هيچ كارى نكردن براش - صبحانه خيلى ضعيف بود و در حد هتل پنج ستاره نبود اصلا
برخورد پرسنل خیلی بده.متاسفانه من قبل از اینکه بریم این هتل ، نظرات رو خوندم ولی زیاد توجه نکردم.واقعا پولتون رو دور میریزید.با این قیمت هتل ها و جاهای خیلی خیلی بهتری میشه رفت که رفتارشون اینقدر بد و توهین آمیز نباشخ.
خوب توصیه می شه در حد همون ۳ ستاره
نقاط قوت:
مورد مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
بوی خیلی بدی داخل اتاق و سرویس بهداشتی میومد تهویه خراب بود سرویس بهداشتی و حمام با هم بود که خیلی کوچک بود امکانات اتاق به اندازه نفرات نبود پنجره اتاق خراب بود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
یه هتل سه ستاره رستوران و فست فودش خوب بود اما صبحانه افتضاح بود اتاق ها هم تمیز بودن
همه چی خوب جز سرویس دستشویی
رستوران ایرانی و فست فود هتل کیفیت خیلی خوبی داشتند.هر جفتشو امتحان کردم.کیفیت صبحانه هتل افتضاح بود.نه چای درست حسابی داشتند و نه تنوع مواد صبحانه.
خوب و نرمال بود .
از نظر نظافت میشد بهتر باشه
كيفت صبحانه پايين و كم ، اسانسور خراب و اتاق هاي معمولي
خدمات عالی و پرسنل خوب رستوران هم غذای متنوعی از ایتالیایی تا ایرانی سرو میکرد کافی شاپ هم بهترین بود با فضای خوب و پرسنل حرفه ای طبقه دوم هتل زیباترین ویوویی رو داشت که انتظار دارید
کثیف همه چی خراب سرویس بهداشتی با شیر آلات خراب + دستشویی خراب + کثیف کثیف تلویزیون خیلی قدیمی نه تنها ال سی دی نیست بلکه فلترون هم نیست غذا آشغال واقعی حتی دمپایی حوله‌ای هم نمی‌دن
کیفیت اتاقاش بد نبود ولی به پای لابی و کافی شاپ و رستورانش نمیرسید. استخرش زیاد راضی کننده نبود. برخورد پرسنل هم راضی کننده نبود. سه ستاره تاپ محسوب نمیشه. مینی بار بسیار گرون و بی سر و ته
هتل بسیار خوب و کاملی است اما امیدوارم بهتر بشه رفتار پرسنل نیز عالی محیط خوبی هم داره
کارکنان هتل بسیار باشخصیت و خوب رفتار میکردن.خدمات به تناسب سه ستاره بودن خوب بود.نظافت عالی.غذاهاشون هم خوب بود.وای فای تو اتاق ها نداشت.در کل ما با خاطره خوب اونجا رو ترک کردیم
غذاي رستوران ايراني واقعا خوب نبود🤕ميرزا قاسمي شور بود،كوبيده درباري خيلي بو گوشت ميداد سرويس دهي خوبي هم نداشتن😔
بد نبود
پذیرش عالی. تمیزی اتاق ها و سرویس ها خوب. غذا زیاد کیفیت نداشت
علارقم چیز ها که درباره هتل فکر می کردم، هتل خوبی نبود و راضی نبودم.
بهتره از ساختمون جدیدش استفاده کنید
فضای هتل خیلی دلنشین بود و رفتار کارکنان واقعا محترمانهمنوی صبحانه و غذا بسیار محدود بود،با اینکه هتل وای فای رایگان داشت ولی اتاق ما اصلا انتن نداشت و عملا ما از نت هتل استفاده ای نتونستیم بکنیم
رفتار خوب و حرفه ای
پذیرش متوسط و خدمات خوب
سرویس صبحانه نامنظم بود. ظروف درست شسته نشده بود. سینی هم تعدادکمی بود که بدون شستن وفقط با یک دستمال کشیدن درهمان رستوران به مسافران داده می شد.املت کاملا سرد بود و جوابدهی مسئولین رستوران ضعیف وغیر قابل قبول.
بنده سومین بار از این هتل استفاده میکنم محیط دنج وکارکنان محترمی داره دفعات قبل بیشتر راضی بودم متاسفانه این دفعه کیفیت صبحانه خوب نبود وقتی پیگیر شدم گفتن پیمانکار عوض شده و این مشکل پیش اومده امیدوارم مدیریت هتل ترتیبی اتخاذ کنه این مشکل حذف بشه حیف واسه همچین مجموعه ای که همه چیزش عالی است.
برخود پرسنل پذیرش بی ادبانه بود ملحفه ها کثیف بود سیفون دسشویی خراب بود منبع آب خالی بود و آب قطع شد توی حمام شوفاژ نداره و یخبندونه آب گرم نمیشد حتی دستت رو بشوری اسپلیت دکمه هاش خراب بود و صحیح و خطا تنظیم کردیم صندوق امانت رمزدار خراب بود و حتی درش بسته نمیشد سجاده برای نماز نداشت ورق دیوارها هم که کنده شده بود
ورودیش قشنگ‌بودبرخود پرسنل پذیرش بی ادبانه بود ملحفه ها کثیف بود سیفون دسشویی خراب بود منبع آب خالی بود و آب قطع شد توی حمام شوفاژ نداره و یخبندونه آب گرم نمیشد حتی دستت رو بشوری اسپلیت دکمه هاش خراب بود و صحیح و خطا تنظیم کردیم صندوق امانت رمزدار خراب بود و حتی درش بسته نمیشد سجاده برای نماز نداشت پتوها بدون ملحفه بود ورق دیوارها هم که کنده شده بود
نقاط قوت:
ادب و احترام کارکنان . نزدیکی به خیابان . ناشتای خوب . کافی شاپ لوکس .
نقاط ضعف:
خرابی سرویس بهداشتی و لغزنده شدن کف اتاق ۲۰۳ . با توجه به طبقات هتل ، نبود بالابر برقی تو ذوق میزد .
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی - لابی و کافی شاپ نسبتا خوب بوده
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق ها خیلی بد بوده
نقاط قوت:
تمیز، صبحانه عالی در حد هتل ۳ ستاره، پرسنل خوب و خوش برخورد، راحت، ساکت، داشتن سالن بیلیارد و رستوران خوب و تمیز
نقاط ضعف:
جمع شدن آب کف دستشویی احتمالا بدلیل نداشتن شیب کافی هنگام ساخت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کوروش چالوس

مهمانان هتل کوروش چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کوروش چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کوروش چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کوروش چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کوروش چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.