هتل آپارتمان کوشال چالوس

چالوس، میدان نماز (بازار روز)، خیابان فرج آباد، ساحل فرج آباد، سمت راست
3.1
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوشال چالوس

هتل آپارتمان کوشال در نزدیکی سواحل دریای خزر قرار گرفته است. این هتل آپارتمان دارای کلیه امکانات رفاهی و امکان پخت و پز نیز است. هتل آپارتمان کوشال با چشم اندازی به دریا و از طرفی به جنگا‌های سرسبز شمال کشور، هرساله توجه بسیاری از مسافران به خود جلب می‌کند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوشال چالوس

کوشال-اتاق دوتخته دبل بهارخواب
اتاق دوتخته دبل بهارخواب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
300,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
300,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
300,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
300,000
تومان
کوشال-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
478,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
478,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
478,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
478,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
478,000
تومان
30 مهر
جمعه
478,000
تومان
1 آبان
شنبه
478,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
520,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
30 مهر
جمعه
520,000
تومان
1 آبان
شنبه
520,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
ای‌گردش
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
637,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
637,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
637,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
637,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
637,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
637,000
تومان
30 مهر
جمعه
637,000
تومان
1 آبان
شنبه
637,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
637,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
637,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
637,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
کوشال-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
532,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
30 مهر
جمعه
532,000
تومان
1 آبان
شنبه
532,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
532,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
532,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
532,000
تومان
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
570,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
570,000
تومان
1 آبان
شنبه
570,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
570,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
570,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
570,000
تومان
ای‌گردش
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
687,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
687,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
687,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
687,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
687,000
تومان
30 مهر
جمعه
687,000
تومان
1 آبان
شنبه
687,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
687,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
687,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
687,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
کوشال-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
هتل یار
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
577,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
577,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
577,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
577,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
577,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
577,000
تومان
30 مهر
جمعه
577,000
تومان
1 آبان
شنبه
577,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
577,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
577,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
577,000
تومان
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
620,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
620,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
620,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
620,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
620,000
تومان
30 مهر
جمعه
620,000
تومان
1 آبان
شنبه
620,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
ای‌گردش
738,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
738,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
738,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
738,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
738,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
738,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
738,000
تومان
30 مهر
جمعه
738,000
تومان
1 آبان
شنبه
738,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
738,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
738,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
738,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوشال چالوس

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
مینی بار با هزینه
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
قایق سواری
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
خدمات بیدار باش
فضائی برای پياده روی
اینترنت در قسمت لابی
سرویس حرم
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
كتابخانه
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
پينگ پنگ
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
اجاره ماشين
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
حمام
فروشگاه
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
سفره‌خانه
فست‌فود
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
کافی‌شاپ
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
حوله
آرایشگاه
اتاق بازی
خشکشویی
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
سالن بیلیارد غیررایگان
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
امکانات بازی کودکان
رستوران ایرانی
دمپایی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن بدنسازی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام

آدرس هتل آپارتمان کوشال چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوشال چالوس

(26 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
برخورد خوب
متوسط رو به خوب به غیر از نضافت اتاق
نقاط قوت:
آرامش محل و کارکنان خوب
نقاط ضعف:
آرامش محل و کارکنان خوب
خوب بود، آرام بود
نقاط قوت:
افتضاح افتضاح ترین جایی که تا الان اقامت داشتم از طریق اسنپ سوئیت دوتخته بهار خواب رزرو کردم به هتل آپارتمان که رسیدم با کمال تعجب با یه اتاق ۹ متری بدون مبلمان بدون بالکن بدون داشتن حداقل های امکانات رفاهی و بدون تمام مواردی که در چک لیست اتاق بود مواجه شدم که در حقیقت شیروانی آنجا بود و در طبقه آخر قرار داشت دقیقا جایی که در شان یک مسافر نیست بعد از اعتراض پذیرش با کمال بی احترامی اعلام کرد که خودتون رزرو کردید و ما اصلا با اسنپ کار نمیکنیم و اینجا اینجوریه و باید پول بیشتر بدید و در نهایت موضوع رو به اسنپ اعلام کردم و بعد از سه ساعت که وقت ما رو به بطالت گذروندن و اصلا براشون اهمیتی نداشت که ما مسافر هستیم با کلی معطلی یه اتاق دیگه به اجبار به ما دادن با کلی مشکلات حتی بعد از این همه که وقت ما رو به بطالت گذروندن و از تایم رزو ما گذشت همکاری بابت کنسلی انجام ندادن و با اجبار موفق شدم که اقامت سه شب رو به دوشب برسونم پذیرش و پرسنل اصلا آداب معاشرت با مهمان ندارند و آموزش ندیده هستن سرویس بهداشتی و حمام به شدت کوچک و کثیف بود به طوری که در مدت اقامت ام یک بار هم نتونستم دوش بگیرم نظافت تخت اصلا مناسب نبود شیر آلات کل اتاق خراب بود سینک ظرفشویی دائما دچار گرفتگی بود اجاق گاز مرتب خاموش میشد همراه با شعله کم بود مناسب پخت و پز نبود و پایه ای که ظرف غذا رو نگه میداشت شکسته بود و غیر قابل استفاده در کل اصلا توصیه مراجعه به این مکان رو نمیکنم و در حقیقت استحقاق عنوان هتل آپارتمان را ندارد و بیشتر به مسافرخانه شبیه است.
نقاط ضعف:
افتضاح افتضاح ترین جایی که تا الان اقامت داشتم از طریق اسنپ سوئیت دوتخته بهار خواب رزرو کردم به هتل آپارتمان که رسیدم با کمال تعجب با یه اتاق ۹ متری بدون مبلمان بدون بالکن بدون داشتن حداقل های امکانات رفاهی و بدون تمام مواردی که در چک لیست اتاق بود مواجه شدم که در حقیقت شیروانی آنجا بود و در طبقه آخر قرار داشت دقیقا جایی که در شان یک مسافر نیست بعد از اعتراض پذیرش با کمال بی احترامی اعلام کرد که خودتون رزرو کردید و ما اصلا با اسنپ کار نمیکنیم و اینجا اینجوریه و باید پول بیشتر بدید و در نهایت موضوع رو به اسنپ اعلام کردم و بعد از سه ساعت که وقت ما رو به بطالت گذروندن و اصلا براشون اهمیتی نداشت که ما مسافر هستیم با کلی معطلی یه اتاق دیگه به اجبار به ما دادن با کلی مشکلات حتی بعد از این همه که وقت ما رو به بطالت گذروندن و از تایم رزو ما گذشت همکاری بابت کنسلی انجام ندادن و با اجبار موفق شدم که اقامت سه شب رو به دوشب برسونم پذیرش و پرسنل اصلا آداب معاشرت با مهمان ندارند و آموزش ندیده هستن سرویس بهداشتی و حمام به شدت کوچک و کثیف بود به طوری که در مدت اقامت ام یک بار هم نتونستم دوش بگیرم نظافت تخت اصلا مناسب نبود شیر آلات کل اتاق خراب بود سینک ظرفشویی دائما دچار گرفتگی بود اجاق گاز مرتب خاموش میشد همراه با شعله کم بود مناسب پخت و پز نبود و پایه ای که ظرف غذا رو نگه میداشت شکسته بود و غیر قابل استفاده در کل اصلا توصیه مراجعه به این مکان رو نمیکنم و در حقیقت استحقاق عنوان هتل آپارتمان را ندارد و بیشتر به مسافرخانه شبیه است.
افتضاح افتضاح ترین جایی که تا الان اقامت داشتم از طریق اسنپ سوئیت دوتخته بهار خواب رزرو کردم به هتل آپارتمان که رسیدم با کمال تعجب با یه اتاق ۹ متری بدون مبلمان بدون بالکن بدون داشتن حداقل های امکانات رفاهی و بدون تمام مواردی که در چک لیست اتاق بود مواجه شدم که در حقیقت شیروانی آنجا بود و در طبقه آخر قرار داشت دقیقا جایی که در شان یک مسافر نیست بعد از اعتراض پذیرش با کمال بی احترامی اعلام کرد که خودتون رزرو کردید و ما اصلا با اسنپ کار نمیکنیم و اینجا اینجوریه و باید پول بیشتر بدید و در نهایت موضوع رو به اسنپ اعلام کردم و بعد از سه ساعت که وقت ما رو به بطالت گذروندن و اصلا براشون اهمیتی نداشت که ما مسافر هستیم با کلی معطلی یه اتاق دیگه به اجبار به ما دادن با کلی مشکلات حتی بعد از این همه که وقت ما رو به بطالت گذروندن و از تایم رزو ما گذشت همکاری بابت کنسلی انجام ندادن و با اجبار موفق شدم که اقامت سه شب رو به دوشب برسونم پذیرش و پرسنل اصلا آداب معاشرت با مهمان ندارند و آموزش ندیده هستن سرویس بهداشتی و حمام به شدت کوچک و کثیف بود به طوری که در مدت اقامت ام یک بار هم نتونستم دوش بگیرم نظافت تخت اصلا مناسب نبود شیر آلات کل اتاق خراب بود سینک ظرفشویی دائما دچار گرفتگی بود اجاق گاز مرتب خاموش میشد همراه با شعله کم بود مناسب پخت و پز نبود و پایه ای که ظرف غذا رو نگه میداشت شکسته بود و غیر قابل استفاده در کل اصلا توصیه مراجعه به این مکان رو نمیکنم و در حقیقت استحقاق عنوان هتل آپارتمان را ندارد و بیشتر به مسافرخانه شبیه است.
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
دوری از خیابان اصلی و نداشتن امکانات مناسب و همچنین تمییز نبودن اتاق ها از مشکلات این هتل است برای خوابیدن مناسبه اما انتظار یک هتل سه ستاره را اصلا نداشته باشید منوی تکراری و ضعیف صبحانه و نهار و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از نقاط ضعف هتل است
نقاط قوت:
صبحانه اش عالی بود
نقاط ضعف:
ملحفه یکبار مصرف داشته باشن بهتره
وحشتناک
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
واقعا افتضاح افتضاح كثيف عدم پاسخگويي پرسنل اصلا انگار كسي توي هتل نيست كه پاسخگو باشه تلفن داخل اتاق نداره بقدري كثيفه اصلا نميتوني به هيچ چيزي و جايي دست بزني در مجموع توصيه ميكنم اصلا اينجا رو حتي از روي اجبار هم انتخاب نكنيد.
نقاط قوت:
نداشت هیچی
نقاط ضعف:
هتل هیچ امکاناتی نداره حتی لامپ تو اتاق نداره مایع دستشویی نداره هیچ فردی ماسک نمیزنه بسیار کثیف میباشد
دستشویی فرنگی غیر قابل استفاده بود، بسیار کثیف. فقط یک کولر برای کل سویت که اصلاً جوابگو نبود. برخورد کارکنان بسیار صمیمانه بود.
هتل نوساز است.بسیار خوب و تمیز . تنها مشکل فاصله آن از خیابان اصلی است.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
معمولی بود بود هتل
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
آرام و به دور از شلوغی نزدیک به ساحل پارکینگ امنیت پرسنل کوشا
نقاط ضعف:
بوی نامطبوع بعد از نظافت اولیه واحد آماده بکار نبودن کولرها
نقاط قوت:
امکانات هتل وقیمت ان بسیار خوب بودانهم بصورت اپارتمان وبا امکانات پخت و پز وویوی عالی
نقاط ضعف:
فاصله هتل به دریا حدود ۲۰۰متر اما تا مرکز شهرچالوس تقریبا حدود ۳کیلومتر بود
سلام هتل خوبیه من چند بار رفتم و راضی بودم
اقامت خوب در چالوس همراه خانواده
اتاقها و امکانات خوب بود و موقعیت نیز خوب بودرستوران چندان جالب نبود و منو غذائی محدود بود
صبحانه عالی. برخورد پرسنل عالی. موقعیت مکانی خوب. قیمت متوسط. تمیزی متوسط. آبان ماه بود اینجا بودیم. سیستم گرمایشی هتل خیلی ضعیف بود. تا صبح یخ زدیم. تا جایی که دو شعله اجاق گاز رو روشن کردیم بلکه یکم هوا گرم بشه. شوفاژ ها خیلی دماشون پایین بود.
یکی از بدترین انتخابای من برای اقامت تو کل دوران زندگیم بود.نه برخورد مناسب نه اتاقای تمیز
نقاط قوت:
personel khob makane khob
نقاط ضعف:
sag avordan mamnooe sag khonegi mesle bacheie adam mimone tarbiat shodast karii nemikone ke bekhad najes basheb be nazaram ye otagh vase ouna ke sag daran bezarid merc
نقاط قوت:
صبحانه خوب ویو خوب
نقاط ضعف:
فکر میکنم تو گرما کولر گازیش کم بیاره
نقاط قوت:
پذیرش و پرسنل عالی صبحانه عالی تمیزی اتاق عالی
نقاط ضعف:
کیفیت فست فود پایین
نقاط قوت:
تمیزی و زیبایی و راحتی
نقاط ضعف:
سشوار نداشتند
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل دریا کادر مودب و کار راه انداز کافی شاپ و آلاچیق با قیمت مناسب در هتل مکانی آرام
نقاط ضعف:
تمیز نبودن پتوهای اتاق نشتی شیر دستشویی
نقاط قوت:
برخورد و رفتار مناسب كاركنان در جهت رضايت مراجعين و مشتري مداري ازنكات خوب و مثبت بود
نقاط ضعف:
نكته ي منفي نديدم و با توجه به قيمت خدمات مناسب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کوشال چالوس

مهمانان هتل آپارتمان کوشال چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کوشال چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کوشال چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کوشال چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کوشال چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.