هتل آپارتمان کوشال چالوس

چالوس، میدان نماز (بازار روز)، خیابان فرج آباد، ساحل فرج آباد، سمت راست
3.1
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوشال چالوس

هتل آپارتمان کوشال در نزدیکی سواحل دریای خزر قرار گرفته است. این هتل آپارتمان دارای کلیه امکانات رفاهی و امکان پخت و پز نیز است. هتل آپارتمان کوشال با چشم اندازی به دریا و از طرفی به جنگا‌های سرسبز شمال کشور، هرساله توجه بسیاری از مسافران به خود جلب می‌کند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوشال چالوس

کوشال-اتاق دوتخته دبل بهارخواب
اتاق دوتخته دبل بهارخواب
ای‌گردش
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
جمعه
190,000
تومان
4 بهمن
شنبه
190,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
جمعه
190,000
تومان
11 بهمن
شنبه
190,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوشال-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
3 بهمن
جمعه
298,000
تومان
4 بهمن
شنبه
298,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
10 بهمن
جمعه
298,000
تومان
11 بهمن
شنبه
298,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
3 بهمن
جمعه
298,000
تومان
4 بهمن
شنبه
298,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
10 بهمن
جمعه
298,000
تومان
11 بهمن
شنبه
298,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوشال-آپارتمان دوخوابه چهارنفره کابانا ولانای (روبه جنگل)
آپارتمان دوخوابه چهارنفره کابانا ولانای (روبه جنگل)
ای‌گردش
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
3 بهمن
جمعه
298,000
تومان
4 بهمن
شنبه
298,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
10 بهمن
جمعه
298,000
تومان
11 بهمن
شنبه
298,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوشال-آپارتمان دوخوابه چهارنفره کابانا ولانای (روبه دریا)
آپارتمان دوخوابه چهارنفره کابانا ولانای (روبه دریا)
ای‌گردش
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
3 بهمن
جمعه
298,000
تومان
4 بهمن
شنبه
298,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
10 بهمن
جمعه
298,000
تومان
11 بهمن
شنبه
298,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
کوشال-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
3 بهمن
جمعه
325,000
تومان
4 بهمن
شنبه
325,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
325,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
325,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
325,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
10 بهمن
جمعه
325,000
تومان
11 بهمن
شنبه
325,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
3 بهمن
جمعه
325,000
تومان
4 بهمن
شنبه
325,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
325,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
325,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
325,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
10 بهمن
جمعه
325,000
تومان
11 بهمن
شنبه
325,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوشال-آپارتمان دوخوابه پنج نفره کابانا ولانای (روبه جنگل)
آپارتمان دوخوابه پنج نفره کابانا ولانای (روبه جنگل)
ای‌گردش
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
3 بهمن
جمعه
325,000
تومان
4 بهمن
شنبه
325,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
325,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
325,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
325,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
10 بهمن
جمعه
325,000
تومان
11 بهمن
شنبه
325,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوشال-آپارتمان دوخوابه پنج نفره کابانا ولانای (روبه دریا)
آپارتمان دوخوابه پنج نفره کابانا ولانای (روبه دریا)
ای‌گردش
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
3 بهمن
جمعه
325,000
تومان
4 بهمن
شنبه
325,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
325,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
325,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
325,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
10 بهمن
جمعه
325,000
تومان
11 بهمن
شنبه
325,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
کوشال-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
ای‌گردش
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
352,000
تومان
3 بهمن
جمعه
352,000
تومان
4 بهمن
شنبه
352,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
352,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
352,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
352,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
352,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
352,000
تومان
10 بهمن
جمعه
352,000
تومان
11 بهمن
شنبه
352,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
352,000
تومان
هتل یار
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
352,000
تومان
3 بهمن
جمعه
352,000
تومان
4 بهمن
شنبه
352,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
352,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
352,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
352,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
352,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
352,000
تومان
10 بهمن
جمعه
352,000
تومان
11 بهمن
شنبه
352,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
352,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوشال چالوس

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
رستوران بام
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
فضائی برای پياده روی
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
قایق سواری
آژانس مسافرتي
كتابخانه
کافی نت
سرویس حرم
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
یخچال
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات باربري
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
اجاره ماشين
کپسول آتشنشانی در راهرو
رستوران سنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
دمپایی
حوله
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
سفره‌خانه
فست‌فود
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
پارکینگ
پرینت
نمازخانه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
کپسول آتش نشانی
اتاق سیگار
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
سالن بیلیارد غیررایگان
لابی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
تلفن
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
پارکینگ روباز
اطفای حریق
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
حمام

آدرس هتل آپارتمان کوشال چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوشال چالوس

(24 نظر)
دستشویی فرنگی غیر قابل استفاده بود، بسیار کثیف. فقط یک کولر برای کل سویت که اصلاً جوابگو نبود. برخورد کارکنان بسیار صمیمانه بود.
هتل نوساز است.بسیار خوب و تمیز . تنها مشکل فاصله آن از خیابان اصلی است.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
معمولی بود بود هتل
نقاط ضعف:
معمولی
مسیر راهش یکم از خیابانهای اصلی فاصله داره - صبحانه خوبه ، بد نیست - نزدیک به دریاست- پارکینگ خوبه خود اتاقها خیلی تمیز نیستن - در حد یک هتل درجه 4 هست - نسبت به قیمت خوبه - ولی انتظار یک هتل لوکس رو نداشته باشید
وضعیت نظافت اتاق ها بویژه پتو ، ملحفه ها و بالش ها نامناسب بود. فقط یک جفت دمپایی در اتاق موجود بود. حتی پس از تعویض ملحفه بنابر درخواست، باز هم روی ملحفه جدید مو مشاهده شد. سر و صدای محوطه بیرون هتل مربوط به کلوپ بازی و افراد داخل حیاط و نیز سایر اتاق ها در شب موجب سلب آسایش بود. این هتل در حقیقت دو ستاره باید باشد.
نقاط قوت:
متوسط
نقاط ضعف:
در حد معمولی بود
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
به مدت 3 شب به همراه همسر و فرزندم در این هتل اقامت داشتیم در خرداد ماه 98 از طریق سایت اسنپ سوئیت بهارخواب رزرو کردم که وقتی به هتل رسیدم با اتاق 2 خوابه در اختیار ما قرار دادن از لحاظ تمیزی و برخورد پرسنل بسیار خوب بود صبحانه هم قابل قبول ( شامل تخم مرغ - سوسیس - عدسی و کره و مربا و عسل و چایی و..... ) در حد هتل سه ستاره خوب بود از معایب هتل فاصله از چالوس هست که برای بار اول اگر gps داشته باشید به راحتی پیدا می کنید و ضمن اینکه نزدیک به ساحل دریا 5 دقبقه با ماشین هست در کل نسبت به هزینه ای که میکنید قابل قبول هست به قول معروف هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری
نقاط قوت:
محوطه خوب و برخورد خوب پرسنل ، صبحانه هم به نسبت هتل خوب بود
نقاط ضعف:
ساحل نزديك هتل نامناسب بود
نسبت به قیمت ارزش دارد.
نقاط قوت:
آرام و به دور از شلوغی نزدیک به ساحل پارکینگ امنیت پرسنل کوشا
نقاط ضعف:
بوی نامطبوع بعد از نظافت اولیه واحد آماده بکار نبودن کولرها
نقاط قوت:
امکانات هتل وقیمت ان بسیار خوب بودانهم بصورت اپارتمان وبا امکانات پخت و پز وویوی عالی
نقاط ضعف:
فاصله هتل به دریا حدود ۲۰۰متر اما تا مرکز شهرچالوس تقریبا حدود ۳کیلومتر بود
سلام هتل خوبیه من چند بار رفتم و راضی بودم
اقامت خوب در چالوس همراه خانواده
اتاقها و امکانات خوب بود و موقعیت نیز خوب بودرستوران چندان جالب نبود و منو غذائی محدود بود
صبحانه عالی. برخورد پرسنل عالی. موقعیت مکانی خوب. قیمت متوسط. تمیزی متوسط. آبان ماه بود اینجا بودیم. سیستم گرمایشی هتل خیلی ضعیف بود. تا صبح یخ زدیم. تا جایی که دو شعله اجاق گاز رو روشن کردیم بلکه یکم هوا گرم بشه. شوفاژ ها خیلی دماشون پایین بود.
یکی از بدترین انتخابای من برای اقامت تو کل دوران زندگیم بود.نه برخورد مناسب نه اتاقای تمیز
نقاط قوت:
personel khob makane khob
نقاط ضعف:
sag avordan mamnooe sag khonegi mesle bacheie adam mimone tarbiat shodast karii nemikone ke bekhad najes basheb be nazaram ye otagh vase ouna ke sag daran bezarid merc
نقاط قوت:
صبحانه خوب ویو خوب
نقاط ضعف:
فکر میکنم تو گرما کولر گازیش کم بیاره
نقاط قوت:
پذیرش و پرسنل عالی صبحانه عالی تمیزی اتاق عالی
نقاط ضعف:
کیفیت فست فود پایین
نقاط قوت:
تمیزی و زیبایی و راحتی
نقاط ضعف:
سشوار نداشتند
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل دریا کادر مودب و کار راه انداز کافی شاپ و آلاچیق با قیمت مناسب در هتل مکانی آرام
نقاط ضعف:
تمیز نبودن پتوهای اتاق نشتی شیر دستشویی
نقاط قوت:
برخورد و رفتار مناسب كاركنان در جهت رضايت مراجعين و مشتري مداري ازنكات خوب و مثبت بود
نقاط ضعف:
نكته ي منفي نديدم و با توجه به قيمت خدمات مناسب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کوشال چالوس

مهمانان هتل آپارتمان کوشال چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کوشال چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کوشال چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کوشال چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کوشال چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.