هتل شاهان چابهار

چابهار، خیابان امام خمینی، خیابان مولوی، جنب اداره ی پست
-
امتیاز کاربران
68
نظرات کاربران

معرفی هتل شاهان چابهار

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شاهان چابهار

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,650,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,650,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,650,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,700,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,700,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,991,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,991,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,991,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,991,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,991,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,991,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,991,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره(چهارنفره+سرویس اضافه)
اقامت 24
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,850,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
3,850,000 تومان
سوئیت پنج تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت شش تخته
اقامت 24
4,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,015,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
4,015,000 تومان
سوییت رویال لوکس شاهان
اقامت 24
8,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
8,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
8,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
8,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
8,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
8,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
8,200,000 تومان
سوئیت شش تخته لوکس شاهان
اسنپ تریپ
8,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
8,690,000 تومان
11 فروردین
جمعه
8,690,000 تومان
12 فروردین
شنبه
8,690,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
8,690,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
8,690,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
8,690,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت شش تخته استاندارد
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل شاهان چابهار

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
سالن اجتماعات
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
صندوق امانات
كافی شاپ
سالن زیبایی بانوان
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل شاهان چابهار

(68 نظر)
نقاط قوت:
دور بودن از هیاهوی شهر و داشتن محیطی آرامرفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس خواب بسیار کثیفوسایل اتاق مستعمل شده استصبحانه بسیار ضعیف و کیفیت یک مسافرخانهجالب اینجاست که با این که آب لوله کشی قابل شرب نیست ولی پول آبمعدنی هاایی که در روز اول گذاشته بودند هم گرفتند
نقاط قوت:
اتاق تمیز بود
نقاط ضعف:
چارچوب درب ورودی باید رنگ میشد اویز نداشت صبحانه بد بود
نقاط قوت:
برخورد ورفتار محترمانه پرسنل هتلنظافت مناسب اتاقها و محیطسرمایش خوبمحیط آرام و سکوت درساختمان هتلوجودچای ساز در اطاقآب گرم پرفشارحمامدسترسی پیاده به ساحل اسکلهدسترسی فوری به تاکسی واسنپ
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بودمخصوصادر مواردپختنی مثل عدسی،پوره و...رستوران برای شام و ناهار تعطیل بودنشانگرجهت قبله دراطاق وجود نداشتیخچال اطاق بسیارکوچک بوددمپایی داخل اطاق وجاکفشی وجودنداشت
نقاط قوت:
فضا و محوطه برخورد خوب پرسنل نزدیکی ب ساحل
نقاط ضعف:
نبود اینترنتصبحانه ضعیف نسبت ب ۴ستاره بودن هتلنبود کافی شاپ در هتل
نقاط قوت:
صبحونش بد نبود
نقاط ضعف:
صبحونش بد نبود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني هتل
نقاط ضعف:
موقعيت مكاني هتل
بدترين هتلي كه توش اقامت داشتم بوي بد فاضلاب -رفتار غير مسئولانه كاركنان-فوق العاده كثيف
نقاط قوت:
تمیزی اتاقتهویه مناسببرخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
فعال نبودن رستوراندور بودن از مرکز شهرنداشتن تور شهری
نقاط قوت:
من سعي كردم نظراتم رو با در نظر گرفتن امكانات شهر چابهار، محدوديت انتخاب هتل و همچنين هزينه هاي اقامت ثبت كنم:- نظافت اتاق ها خوب و مورد قبول بود- برخورد پرسنل خوب بود- كيفيت تخت ها و وسايل داخل اتاق خوب بود- فضاي محوطه بيروني هتل مناسب بوددر مجموع، به دليل بازديد از جاذبه هاي گردشگري چابهار، زمان كمي رو در هتل سپري كردم كه در مجموع با توجه به نرخ هتل، رضايت داشتمدر پايان،‌ آن دسته از عزيزاني كه براي بازديد از جاذبه هاي گردشگري، نياز به يك تور ليدر محلي، خوش اخلاق، صبور و آشنا به منطقه دارند، ايمان عزيز رو پيشنهاد ميكنم و شماره تماس ايشان رو به اشتراك ميگذارم: ۰۹۳۵۵۴۵۱۸۳۲
نقاط ضعف:
حوله ها به صورت پك و بسته بندي نبودندتنوع صبحانه در حد هتل ۴ ستاره نمي باشدبرخلاف بسياري از هتل ها، بابت بطري هاي آب آشاميدني؛ هزينه جداگانه دريافت مي شود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم برگشت کنسلی هتل
نقاط قوت:
رفتار پرسنل هتل عاليي بوداقاي رييسي-اقاي مصطفي - خانم افسانه
نقاط ضعف:
سرد شدن اب حمام
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق های کوچک.فوق العاده کثیف.هیچ کس هم پاسخگو نبود.اصلا هتل خوبی نیست.مسافران ما خیلی خیلی ناراضی بودن
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
بهداشت ضعیف
نقاط قوت:
برخورد و مهماندارای پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه به شدت ضعیف هتلکیفیت و کمیت و مشکل آب برای دوش گرفتن و امثالهم
نقاط قوت:
برخورد خوب کارمندان مجموعه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بدترین هتلی که توی عمرم رفتم،حیف پول،تمام هتل بوی نم میداد و کهنگی،بعداز ساعت ۲ دیگه پرسنلی ندیدم من،واقعا بد و کثیف بود
نقاط قوت:
۰۰۰۰۰۰۰
نقاط ضعف:
امکانات هتل در حد دو ستاره بود
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
نقاط قوت:
تمییز بودن و بزرگ بودن اتاق
نقاط ضعف:
تمییز بودن و بزرگ بودن اتاق
در کل نسبت به هزینه راضی بودم
نقاط قوت:
هتل با اینکه محیط بزرگی داشت خیلی مرتب و تمیز بودرفتار کارکنان مودبانه و خوب بوداتاق تمیز و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل شاهان امکانات مناسبی دارد باپرسنل خونگرم ملافه هاواتاق تمیز وسرد بایه محوطه باغ بزرگ
نقاط ضعف:
هتل شاهان امکانات مناسبی دارد باپرسنل خونگرم ملافه هاواتاق تمیز وسرد بایه محوطه باغ بزرگ
دسترسی به همه جای شهر
نقاط قوت:
عالى بود همه چيز
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
مدیریت
نقاط ضعف:
مدیریت
یک هتل ضعیف سرویس بهداشتی وحمام بد بود. صبحانه ضعیف.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نبود تستر در رستوران و نبود استخر
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
خیلی قدیمی ساز وسایل قدیمی و فرسوده تاریکی اتاقها فشار کم آب اصلا به هتل نمیخورد اونم ۴ ستاره در حد مسافرخونه بین راهی ما پشیمون شدیم میتونستیم با قیمت کمتر مسافرخونه بگیریم تازه ما با تخفیف ۵۶ درصد رزو کرده بودیم بازم دلمون سوخت که چرا اینقدر پول دادیم
نقاط قوت:
هتل بسیار خوب و محیط بزرگ و ارامی داردباتوجه به شرایط کاری ماکه هرچندمدت باید ب چابهار بیاییم دومین دفعه هست ک دراین هتل اقامت داشتیم.صبحانه متنوع غذای فست فود بسیار خوش طعم و لذیذ بود باتوجه به شهر وامکاناتی ک این هتل دارد قابل قبول هست به امید فردای بهتر درشهر زیبای چابهار
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
از اقامتمون در هتل شاهان راضی بودیم اتاقمون تمیز ومرتب بودهتل مرکز شهربود دسترسی به دریاو محیط های تفریحی خیلی خوب وراحته پرسنل باحوصله برای تورها و ادرسها راهنمایی میکردن صبحانه خوب و غذای رستوران عالی بودبخصوص غذای محلی شان رفتار پرسنل مودبانه بود درکل باتوجه به خدماتی ک ارائه میدن هتل خوبی بودمحوطه هتل بسیار بزرگ و دلباز
نقاط ضعف:
صبحانه از ساعت ۷تا ۱۰فقط سرو میشد و ما ۱۰ونیم رفتیم رستوران تعطیل بود
تخت کوچک، سشوار خراب، دمپایی ها لنگه به لنگه ، برخورد کارمندان مناسب
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل عزیز
نقاط ضعف:
نبود اینترنت ، خرابی دوش حمام، نبود ژیلت در حمام ، داخل پلاستیک نبودن حوله ها ، بالش بسیار معمولی
نقاط قوت:
بریانی و کرایی مرغ رستوران هتل خوشمزه بود
نقاط ضعف:
صبحانه هروز تکراری و ثابت و نیز سروناقص، بدون اقلام اساسی مثل تخم مرغ، قهوه ،شیر و ... اینترنت نداشت گوشی تلفن در اتاق نداشت آب آشامیدنی نداشت و آب برای خوردن به ما از طرف پذیرش فروخته میشد.ما یک سوئیت ۴ تخت رزروکردیم و هزینه آنرا پرداختیم ولی یک اتاق به ما داده شد و علیرغم پیگیری زیاد امکان و اجازه تماس با مدیر هتل به ما داده نشد .بابت شکسته شدن اتفاقی شیشه آینه قدی ۰/۵×۱/۵ که قیمت آن ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومن است مبلغ یک میلیون تومن از ما خسارت گرفته شد. سرویس بهداشتی ایرانی داخل راهرو تا چند روز اول اقامت ما مشکل خرابی برق داشت که در جهت رفع این مشکل بسیار تعلل شد.
نقاط قوت:
برخوردپرسنل هتل بسیار خوب بود وقابل تحسین
نقاط ضعف:
امکانات هتل اصلا خوب نیست اتاق ها بوی فاضلاب می داد تهویه اصلا نداشت پنجره ها باز نمی شد که لااقل هوا عوض شود محیط اتاق افتضاح وکثیف بود پرده اتاق اویزان و جدا ازچوب پرده وکنارنمی رفت
نقاط قوت:
محوطه بیرونی بزرگی دارد. کافی شاپ هتل فضای خوبی داشت. غذای رستوران قابل قبول بود.
نقاط ضعف:
ساختمان هتل بسیار قدیمی است و مشکلات سیم کشی برق داشت. روز اول اتاقی به ما دادند که برق و روشنایی نداشت و پرسنل پذیرش برخورد بسیار بدی در برابر اعتراض ما و درخواست تعویض اتاق داشتند و هیچ پاسخگویی و مسولیت پذیری نداشتند و انگار طلبکار هم بودند و آخر هم تعویض نکردند. هتل امکانات خاصی ندارد و فقط اتاق و رستوران دارد. امکانات تور گشت، تاکسی و ... ندارد. قیمت بالای شبی یک میلیون و هشتصد هزار تومان برای یک اتاق سه تخته اصلا متناسب با امکانات و فضای قدیمی هتل نیست. خانه داری ندارد و حتی در برابر درخواست دستمال توالت برای اتاق گفتند نداریم! اکثر پرسنل هتل آموزش هتل داری و برخورد با مهمانان ندیده اند و مسولیت پذیری نداشته و برخورد بدی داشتند.
از لحاظ کیفیت و تمیزی بسیار ضعیف و امکانات اصلا ندارد و ای کاش ستاره های این هتل رو مجددا بررسی کنند و نیاز شدید به تجدید نظر در مورد ستاره این هتل است
نقاط قوت:
هتل شاهان مرکز شهر بود و به همه جا نزدیک بودیم محوطه باغ خیلی بزرگی داره که برای پیاده روی و استفاده از هوای خوب چابهار واقعا مناسب بود. محیط هتل ارامش خوبی داشت با پرسنل مودب و حرفه ای که تمام سعیشون رضایت مهموناست. کیفیت صبحانه بالا بود و رستوران برای شام و نهار هم همه جور غذا از دریایی و محلی و فرنگی داشت که قیمت به نسبت کیفیت خوب بود شبا موزیک زنده داشتن با خواننده های باحالاتاقای تمیز و چیدمان کامل
نقاط ضعف:
نکته منفی اینکه هتل اکثر تاریخا به سختی جا خالی داره و از خیلی قبل باید برای رزرو اقدام کرد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود اتاقمون نظافتش مرتب تمیز بود باتوجه به شرایط کرونایی که الان داریم رستوران هتل غذاهاش بسیار خوشمزه بود چندروزی که اقامت داشتیم از همه چی راضی بودیم پرسنل مودب
نقاط ضعف:
هیچگونه نکته خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
تمیز.پرسنل با اخلاق
نقاط ضعف:
امکانات در حد متوسط
نقاط قوت:
عالی بود و هیچ نکته منفی نداشت ممنون
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
با سلام . هتل از نظر من مشکلی نداشت . رفتار کارکنان هم خوب و مودبانه و گرم بود . فقط فضای داخلی محوطه بهم ریخته بود . هر چند که در بعضی از قسمتها در حال ساخت الاچیق حصیری بودند . ولی میتوانست فضای محوطه مرتب تر و تمیز تر باشد . ضمنا وعده صبحانه خیلی خوب بود . بنظر میرسد که هر چند در منوی غذا نوع برنجش ایرانی ذکر شده بود ولی از نوع درجه 3 و فاقد کیفیت مطلوب بود . که باید باز نگری شود . ممنون
نقاط قوت:
کافی شاب عالی و محیط شب نشینی الاجیق داخل محوطه و رفتار مودب پرسنل مجموعه کیفیت غذا هم خوشمزه بود
نقاط ضعف:
نداشتن وای فای و چای ساز
ما اسفند ۹۹دوشب در این هتل اقامت داشتیم خیلی راضی بودیم هم تمیزی اتاق و هم رفتار پرسنل نجموعه غذای محلی هم که سفارش دادیم کرایی مرغ و گوشت خیلی خوشمزه بود فقط اگه به منوی ثبحانه اب میوه و شیر هم اضافه کنن خیلی بهتر میشه
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود غذا و رستوران حرف نداشت تنوع غذایی خیلی زیاد بود باتوجه به وضعیت کورونا بسیار بهداشت رعایت میشد پرسنل کاملا حرفه ای بودند و شدیدا نوشیدنیهای کافی شاپش رو بهتون پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود و بدون مشکل
نقاط قوت:
هتل شاهان عالی بودیه باغ خیلی بزرگ وسرسبزاتاق های شیک وتمیزضدعفونی دائمغذای رستوران بی نظیر بوداصلا مشابه مدل و طعم غذای شاهان توی شهرهای دیگه هم ندیده بودمپرسنل خون گرم و مهمان نوازشدیدا کافی شاپ و نوشیدنی هاش رو توصیه میکنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
افتضاح
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد قیمتش بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
هتل از محیط آرامی برخوردار است و به مرکز شهر نزدیک است فضای حیاط هتل فضای زیبا و خوبی است اندازه اتاق های یک تخته به نسبت متعادل بود ولی امکانات داخلی فوق العاده قدیمی و مستعمل است
نقاط ضعف:
هتل امکانات رفاهی فوق العاده ضعیفی دارد و از امکانات خدماتی فوق العاده ضعیفی برخوردار است بر فرض خشکشویی به بنده اعلام کرد که برای خشکشویی و اتو یک پیرهن که بنده ساعت هفت صبح به آنها دادم ساعت دوازده ظهر آماده می‌شود یا هتل یک ژیلت نداشت که صبح به بنده بدهد و با وجود اینکه خیلی برای بنده مهم بود و اعلام کردم که از بیرون تهیه شود هتل اعلام کرد که کل مغازه های اطراف هتل بسته می‌باشد در صورتی مه ساعت حدود ساعت هشت و نیم صبح بود.
یه هتل متوسط ولی تمیز درچابهار
واقعا درجه یک از پرسنل تا خدمات دکوراسیون عالی امکانات خوب محیط تمیز و بسیار قیمت مناسب
هتل خوبی بود ولی با توجه به قیمتای غذاهاش اون انتظاری که داری رو اصلا نداره
اگر هدفتون فقط استراحت کردن تو هتل هستش جای خوبی ولی هیچ گونه انتظار خاصی از خدمات هتل نباید داشت و درضمن غذا نخورید داخل رستوران که هم قیمتش بالاست و هم کیفیت نداره
از راهرو صدا به درون اتاق منتقل می شود - سرویس بهداشتی و حمام در حد چهار ستاره نیست
کیفیت غذا متوسط و گرون، کلی هم معطل شدیم تا غذا رو آوردند.
قیمت بالا بود،با اینکه یک وعده غذایی روی اتاق بود ولی کیفیت غذا در حد پولی که گرفتن نبود، پرسنل تازه کار بودند ولی مهربان و خوش برخورد..ولی خیلی حرفه ای نبودند . حتی لامپ اتاق منو عوض نکردن با اینکه سه روز اونجا بودم،پارکینگ هتل سایبان نداشت که تو اون گرما تصور کنید چی میشه .حیات باصفایی داشت، صدای اتاقهای کنار به وضوح شنیده میشد.
این هتل در حد یک مسافرخانه درجه 2 می باشد و به هیچ عنوان، انتظار یک هتل را نداشته باشید. چه برسد به چهار ستاره و بین المللی. فقط قیمت اقامت در حد هتل چهار ستاره است.
بسيار بسيار ضعيف - ما ساعت ٤ صبح رسيديم هيچ خبري از خدمات و پرسنل نبود . و مسولي كه اونجا بود هم از همه چيز بي اطلاع بود و هيچ يك از درخواستهاي ما انجام نشده بود و تخت اضافه تحويل داده نشده بود ، همين طور واحدي كه از دوماه قبل رزرو كرده بوديم هم اماده نبىد و به جاي هشت تخته ، شش تخته تحويل دادن ، سرويس بهداستي بينهايت كثيف ، هيچ گونه امنيتي توي سوييت برقرار نبود و از همه طرف يك انباري با درهاي باز بود ، قفل واحد و سرويس بهداشتي مشكل داشت ، بعد از اعتراض هم مدير هتل به راحتي مي گفت حالا كم كم درستش مي كنيم ، اين هتل به هيچ عنوان در حد يك واحد اتاق معمولي در دل يك بيابان بسيار دور افتاده هم نبود چه برسه به هتل و اونرهم از نوع چند ستاره ، من موندم چه جوري بهش ستاره دادن 😳😳😳- سرويس دهي بينهايت ضعيف - و پرسنل و خدمات بسيار غير حرفه اي- اصلا در حد مسافرخانه هم نيست . و اصلا پيشنهاد نمي كنم - طوري كه من بعد از تحويل واحد كل روزهاي اتي و براي اقامت در اين هتل كنسل كردم و به هتل ديگه اي رفتم . خيلي خيلي سطح اين مسافرخانه پايين و بي كيفيت بود و نحوه ي برخورد هم بسيار بسيار بد . قيمت فوق العاده بالا و اتاق ها در حد بومگردي هم نبود .
اتاق ها و فضای هتل از نظر نظافت افتضاح و غیر قابل تحمل. در حد هتل دو ستاره هم نیست. اصلا راضی نبودیم. ما با غذا هتل رو گرفتیم ولی به ما گفتند پول برنج غذا را باید جداگانه حساب کنید!!!!
کارکنان اصلا انگیزه کاری نداشتند..نه در نظافت هتل و نه در سرویس دهی مثل کافی شاپ
همه چیز بد است
هتل خوبی بود....به درخواست شوهرم واسه تولدم...اتاق رو مثل اتاق ماه عسل تزیین کردن...خیلی خوب بود...واقعا غافلگیر شدم...رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود...از مدیر هتل بابت همه چی ممنونم....
هتل دقیقا هتل ۳ ستاره بود .معمولا در هتل ۴ ستاره روزانه به ازای هر نفر یک بطری اب رایگان می باشد درشاهان روی صورتحساب اضافه شد . در هتل چهارستار معمولا کتری برقی وجود دارد یا با درخواست اب جوش تحویل اتاق میدهند . در شاهان ابجوش را ۱۰۰۰۰ تومان روی صورتحساب حساب کردند . سرویس بهداشتی : سرویس بهداشتی می بایست طوری نظافت شود که اثری از مسافر قبلی نباشد اول توالت فرنگی لیبل ضدعفونی نداشت .
بسیار بد، افتضاح و ... برخورد پرسنل و کارکنان فاجعه بود به خاطر یک بارندگی ساده و کوچک اتاق ها برق نداشت، در معرفی هتل گفته شده هتل کار خود را در سال 96 شروع کرد اما بنا و سرویس های بهداشتی بسیار قدیمی و در حد مسافرخونه بود و فقط روی دیوارها کاغذ دیواری کار کرده بودند، صبحانه خنده دار بود و نگم بهتره، چهار ستاره نمیدونم از کجا اومده، این محل نهایتا یک مسافر خونه است
اما وقتی داخل اطاق شدی نظرت کاملا عوض میشه یک اطاق کاملا گرفته و دلگیر تمام وسایل داخل مینی بار تاریخ گذشته.غذای رستورانش خوب ولی خیلی گران و از همه مهمتر من نزدیک ۷ سال مدام در سفرهای کاری بودم و برای اولین بار بود که می دیدم داخل هتلی تخت دو طبقه باشه و کاملا قافلگیر شدم صبحانه فقط پنیر.کره.تخم مرغ آب پز.خیار و گوجه در کل نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنین اصلا قابل قبول نیست
نقاط قوت:
هتل تازه ساز است و همه جا بسیار تمیز است. پرسنل از هیچ همکاری دریغ نمیکنند. وقتی تقاضای تغییر اتاق دادیم سریعا انجام شد. کافی شاپ و حیاط هتل فضای مناسبی برای دور هم بودن دارد. تورهای موردنظرمان را با قیمت مناسب از هتل گرفتیم که بصورت پرایوت برگزار میشد(یعنی فقط شامل گروه خود ما بود) که خیلی راضی بودیم. راهنمایی های مدیر هتل برای گشت و گذار و خرید بسیار کارآمد بود، اصلا اینطور نبود که برای فروش تور مسافر را ترغیب به رفتن به هر جایی بکنند.
نقاط ضعف:
نور بعضی از اتاقها کافی نبود.
به نظر من هتل شاهان قبلا مجموعه اداری بوده و برای استفاده به عنوان هتل، بازسازی شده. اتاق تمیز بود اما سرویس بهداشتی اتاق ناجور و بد بود. کف پوش اتاق سرامیک بود در صورتی که الان همه هتل ها کف پوش اتاقشون موکت هست. قفل درب ها الکترونیکی نبود و هرکسی میتونست وارد اتاق بشه. صبحانه هم تنوع نداشت و سالن صبحانه خوری هم کثیف بود.
شب اول اتاقی که بهمون دادن جالب نبود، اما روز بعد به پذیرش گفتیم و اتاق مون رو عوض کردن. در کل متراژ اتاق ها کم بود. پرسنل هنوز آموزش دیده نیستند و یخورده بی نظمی در هتل دیده می شد. از لحاظ موقعیت مکانی از بافت اصلی و تجاری شهر دور بود که خب باعث شد ما آرامش بیشتری داشته باشیم. در کل به نسبت ستاره هتل و قیمت، من انتظار بیشتری از هتل داشتم.
این هتل ساختمانی قدیمی است که به شکل ضعیفی بازسازی شده، به عنوان مثال لوله کشی ها همه روکار و قدیمی است و بعضی جاها سیمکشی هم رو کار است روشنایی اتاق از ۲ لامپ مهتابی تشکیل شده که درون یک قاب کهنه قرار دارند سقف اتاق و کاشی سرویس دارای ترکهای متعدد است تنوع صبحانه هم حداکثر در حد هتلهای ۳ ستاره جهانگردی است.مشکلات دیگری هم بود که گفتند در حال اصلاح آنها هستند. زمانی که این موارد را با مدیر هتل در میان گذاشتم ایشان پذیرفتند و گفتند اینجا سیستان و بلوچستان است و شما نباید بیشتر از این توقع داشته باشید. در مجموع باید بگویم در بین هتلهای داخل و خارج کشور که رفته ام کمترین تناسب بین تعداد ستاره هتل و قیمت، مربوط به این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شاهان چابهار

مهمانان هتل شاهان چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شاهان چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شاهان چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شاهان چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شاهان چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.