هتل آذین چابهار

چابهار، بلوار قدس، اسکله ی شهید بهشتی، ساختمان اداری جدید
3.6
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین چابهار

هتل سه ستاره آذین چابهار واقع در بلوار قدس در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردید. هتل تازه تاسیس آذین دارای ۲۲ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و دسترسی مناسبی نیز به ساحل خلیج نیلگون فارس و اسکله شهید بهشتی دارد. هتل آذین با برخورداری از پرسنلی مجرب و امکانات رفاهی مناسب اقامتی خوش را برای شما میهمانان گرامی آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آذین چابهار

آذین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آذین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
690,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
690,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
690,000
تومان
22 اسفند
جمعه
690,000
تومان
23 اسفند
شنبه
690,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
690,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
690,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
920,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
688,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
688,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
688,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
688,000
تومان
22 اسفند
جمعه
688,000
تومان
23 اسفند
شنبه
688,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
688,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
688,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
688,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
آذین-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
705,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
705,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
705,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
705,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
705,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
705,000
تومان
22 اسفند
جمعه
705,000
تومان
23 اسفند
شنبه
705,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
705,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
705,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
705,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
705,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
690,000
تومان
23 اسفند
شنبه
690,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
690,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
690,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
920,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
688,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
688,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
688,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
688,000
تومان
22 اسفند
جمعه
688,000
تومان
23 اسفند
شنبه
688,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
688,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
688,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
688,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
آذین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
818,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
818,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
818,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
818,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
818,000
تومان
22 اسفند
جمعه
818,000
تومان
23 اسفند
شنبه
818,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
818,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
818,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
818,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,025,000
تومان
اقامت 24
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
818,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
818,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
818,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
818,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
818,000
تومان
22 اسفند
جمعه
818,000
تومان
23 اسفند
شنبه
818,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
818,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
818,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
818,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,008,000
تومان
علاءالدین
839,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
839,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
839,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
839,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
839,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
839,000
تومان
22 اسفند
جمعه
839,000
تومان
23 اسفند
شنبه
839,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
839,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
839,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
839,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
839,000
تومان
آذین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
984,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
984,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
984,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
984,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
984,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
984,000
تومان
22 اسفند
جمعه
984,000
تومان
23 اسفند
شنبه
984,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
984,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
984,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
984,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,127,000
تومان
هتل یار
988,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
988,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
988,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
988,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
988,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
988,000
تومان
22 اسفند
جمعه
988,000
تومان
23 اسفند
شنبه
988,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
988,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
988,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
988,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,150,000
تومان
علاءالدین
999,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
999,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
999,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
999,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
999,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
999,000
تومان
22 اسفند
جمعه
999,000
تومان
23 اسفند
شنبه
999,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
999,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
999,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
999,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
999,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آذین چابهار

آسانسور
روم سرويس 24 ساعته
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
كتابخانه
لباسشویی
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
سالن بيليارد
زنگ هشدار
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
پارک کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
خدمات پزشكي
زمين تنيس
مسلط به زبان انگليسی
سیستم گرمایش
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
خدمات اتو
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
خشکشویی
گشت نیم روزی
پارکینگ در اطراف هتل
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اجاره اتومبیل
ميز
اینترنت بی سیم
کلوپ غواصی
تلویزیون lcd
پنجره
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
تلويزيون در لابی
تلويزيون LED در لابی
اعلام حریق
استخر
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
صندوق امانات
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
کافی‌شاپ
پاركينگ
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
تلویزیون
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
اتاق چمدان
حوله
صبحانه رایگان
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
اینترنت در قسمت لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
حمام
فروشگاه
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
تلفن
پله اضطراری
آرایشگاه
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
حمام

نظرات کاربران برای هتل آذین چابهار

(39 نظر)
نقاط قوت:
اخلاق بسیار عالی پرسنل و مهمانداران امکانات مناسب غذا و صبحانه
نقاط ضعف:
ضعف سرویس نظافت روزانه خرابی برخی امکانات مثل در ورودی واحد و چراغ ها
نقاط قوت:
برخورد كاركنان- محوطه سرسبز
نقاط ضعف:
برخورد كاركنان- محوطه سرسبز
هتلي معمولي با برخود خيلي خوب كاركنان.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان،کیفیت و تنوع صبحانه خوب بود،تمیزی هتل خوب بود،نزدیکی به مرکز شهر ،فضای بزرگ حیاط
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان،کیفیت و تنوع صبحانه خوب بود،تمیزی هتل خوب بود،نزدیکی به مرکز شهر ،فضای بزرگ حیاط
در بهمن ماه 1399 به مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتیم. این هتل متعلق به اداره کل بنادر و کشتیرانی چابهار هست. از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی ضعیف بود. نشانه ای از انجام ضدعفونی در اتاق ها و مکان های دیگر ندیدم. در تاریخی که ما حضور داشتیم اعلام کردند اینترنت قطع هست و از دادن دسترسی به اینترنت خودداری کردند. صبحانه به نسبت هتل 3 ستاره خوب بود. صبحانه گرم شامل نیمرو و املت و روز بعد نیمرو و خوراک سوسیس بود. تخم مرغ آبپز و عدسی و خوراک لوبیا هم هر روز داشتند. رفتار پرسنل خیلی محترمانه و خوب بود و از زحماتشون تشکر میکنم. از مکان هتل تا دریا بزرگ حدود 7 دقیقه با ماشین راه هست و به بازارهای سنتی هم نزدیکه و تا تفرجگاه دریا کوچک حدود 10 دقیقه پیاده فاصله داره.
نقاط قوت:
رفتار خوب و محترمانه کارکنان . داشتن نگهبان و رعایت مسائل امنیتی .
نقاط ضعف:
اب شیر هتل به علت زنگ زدگی لوله اصلی زرد رنگ بود که اگرچه بعد از مدتی اب به رنگ طبیعی بر می گشت اما جالب نبود
نقاط قوت:
تمیزی صبحانه خوب پرسنل عالی
نقاط ضعف:
مشکل آب
نقاط قوت:
از همه نظر می توان گفت بهترین هتل چابهار می باشد، هم برای گردش و هم سفر کاری به نسبت هزینه .
نقاط ضعف:
از همه نظر می توان گفت بهترین هتل چابهار می باشد، هم برای گردش و هم سفر کاری به نسبت هزینه .
در کل عالی
نقاط قوت:
در عین سادگی مجهز و تمیز- سکوت کامل
نقاط ضعف:
در عین سادگی مجهز و تمیز- سکوت کامل
بنده یک شب از طریق اسنپ تریپ و مجموعا چهار شب در این هتل اقامت داشتم.با توجه به تجربه استفاده از دو هتل معروفتر و با ستاره و شهرت خیلی بیشتر،به این نتیجه رسیدم که اگر این هتل دو مورد ویو و دسترسی به دریا و رستوران مجهز و مجلل را دارا بود،کسری آنچنانی دیگری از دو هتل معروفتر نداشت،برخورد پرسنل خوب /نظافت خوب/صبحانه نسبت به شرایط کنونی قابل قبول/اتاقها بزرگ و نور گیر و داشتن تراس/با توجه به شرایط جوی شهر و فرسودگی بالا امیدوارم مسئولین این هتل را در همین شرایط نگه بدارند.و در آخر باید انصاف داشته باشیم و قیمت مناسب نسبت به هتل‌های دیگر چابهار را لحاظ کنیم با سپاس از پرسنل اپلیکیشن اسنپ تریپ
کارکنان قسمت پذیرش و رستوران بسیار خوش برخورد و مودب هتلی در فاصله ده دقیقه ای از ساحل صبحانه بسیار خوب
بد نبود متوسط رو به بالا
رفتار بسیار عالی و مودبانه پرسنل ، تمیزی اتاق ها
از نظر مکان هتل جای آرام و ساکتی قرار داره، رفتار کارکنان بسیار خوب و با احترام بود... فضای رستوران دلنشین بود... تنها ایراد نبود جاکفشی در اتاق بود و چون ما خانوادگی بودیم یه مقدار مشکل داشتیم... در کل هتل قابل قبولی بود و خاطره خوشی رو رقم زد
ساختمان هتل نسبتا نوساز و اتاقها و سرویسهای بهداشتی تمیز و مرتب هستند. پرسنل هتل رفتار بسیار خوبی دارند و همیشه آماده پاسخگویی هستند. فضای هتل دلنشین است و با اینکه از دریا فاصله دارد از پنجره اتاقهای طبقه بالا اندکی دریا مشخص است.کیفیت و کمیت صبحانه خوب است.
رفتار پرسنل خوب محترمانه رستوران در هتل عملا فعالیتی ندارد به جز صبحانه صبحانه کمی محدود بود اتاقها و نظافت و کیفیت رخت خواب خوب بود دسترسی به اطراف خوب بود سرویس شیر چایی رو حتما پیشنهاد میکنم بسیار لذیذ
اتاق ها تمیز و برخورد کارکنان خوب.... دور از ساحل و بدون رستوران
موقعیت هتل خوب بوداتاق ها تمیز و امکانات در حد خوبی بود.رفتار و برخورد کارکنان مناسب بود. .فقط رستوران نداشت و غذا رو از بیرون سفارش میدادند.
مزایا: تو بودن- تمیزی- رفتار مناسب- فضای سبز مناسب مجاور هتل- نور فراوان معایب: قطع مکرر برق در نیمه شبها-نبود چای ساز در اتاق-نبود رخت آویز-صبحانه ضعیف- تور نامناسب پیشنهاد: هرگز از تور معرفی شده هتل استفاده نکنید و بهتر است مستقیما از آژانسهای مسافرتی ماشین بگیرید تا بدلیل کاهش خدمات ناشی از پورسانتهای بار شده روی قیمت اولیه، دچار مشکل نشوید.
واقعا هتل خوبی بود....تمیز و مرتب، با کارکنانی حرفه ای.... در مقایسه با سایر هتل های ایران به نظرم سه ستاره کمشه و استانداردش در حد چهار ستاره است.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
موقعیت هتل در مرکز شهر خوب بود ولی فاصله ای که با ساحل داشت از دید من خوب نبود، کارکنان مودب و با اخلاق بودند .
در کل هتل خوبی بود، نظافت اتاقها و سرویس قابل قبول بود، پرسنل حرفه ای و کمک کننده بودند صبحانه بسیار خوب بود محل هتل قدری نسبت به منطقه آزاد دور بود ولی با توجه قیمت مناسب تاکسی تلفنی ضعف مهمی محسوب نمیشود تنها مشکلی که به نظرم رسید عملیات عمرانی در محوطه هتل بود که باعث ایجاد سر و صدا و مزاحمت در طول روز میشد
Best hotel ever . Everything was good
کارکنان عملکردشان ضعیف بود و صبحانه خوبی نداشت
سلام. برخورد کارکنان خوب / مکان تمیز و خوب / دسترسی شهری خوب و مناسب / پارکینگ خوبفقط قانون کنسلی نداشت ما مجبور بودیم یک روز زودتر بریم ولی پولش بهمون بر نگردوندن همچنین رستوران نداشت که به نظرم ضعف بزرگیه
من یک شب در این هتل بودم، به نظرمن کیفیت اتاق هتل آذین قابل مقایسه نیست و کیفیتی بسیار بالا داشت. حتما پیشنهاد میکنم، عالی بود، کارکنان هتل هم رفتار خوبی داشتند و راضی بودیم .
رفتار پرسنل رضايت بخش بود ولي سيستم خانه داري فعال نبود و كند عمل ميكردند
در حد و اندازه یک هتل 3 ستاره کامل بود . همه چیز خوب بود و موقعیت جغرافیایی هتل عالی بود .
برای کسانی که دنبال فضایی مرتب و تمیز هستند و خیلی لوکس بودن هتل برایشان مهم نیست بسیار عالی و بیشتر از سه ستاره است. کارکنان بسیار مودب و همراه بودند. همه چیز در حد خودش خوب و مناسب بود.
هتل خوب با کارکنان مهربان و مسئول. همه چیزش خوب بود.
برخورد پرسنل بسيار خوب و مودبانه، كيفيت اتاق ها بسيار عالي بود هرچند سرويس موجود در اتاقها خيلي لوكس نبود، قيمت بسيار مناسب، از نظر موقعيت مكاني متوسط بود ولي از اونجايي كه ما با خودروي شخصي رفته بوديم اصلا مشكلي نداشتيم اما تا دريا و مركز شهر هم فاصله چنداني نبود در كل نسبت به قيمت من حتما اين هتل را پيشنهاد ميكنم
این هتل از هتلهای نو ساز و تمیز شهر چابهار بشمار میاد.اطاقهای بزرگ و دلباز.رفتار بسیار خوب پرسنل از ویژگیهای این هتلهتنها ایرادی که میشه به این هتل گرفت نداشتن رستورانه و اینکه با توجه به نداشتن رستوران مینب بار نیز نداره
با توجه به پذیرش کم مسافر در این هتل متاسفانه خدمات هتلداری ضعیف است و مشکلاتی از جمله عدم استفاده از تلویزیون و ساعت و قفل درب اتاق و نوع تفکیک تخت خواب ها Double وجود دارد
خیلی عالی بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی و فو ق العاده خوش برخورد
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
هتل آذین از جمله هتل‌هایی است که دستگاههای دولتی (در این مورد اداره بنادر و کشتیرانی چابهار) اولا برای ارایه خدمت به مهمانان و مراجعین خود ساخته. هتل جمع و جور و بسیار تمیز و مرتب و به همین دلیل خیلی خلوت و مناسب است. مخصوصا در ایام تعطیلات چون بنادر و کشتیرانی ارباب رجوع ندارد این هتل برای اقامت توام با آرامش عالی است.صبحانه معمولی با تنوع کم که برای چنین هتلی با توضیحاتی که در بالا دادم طبیعی است.
نقاط قوت:
اندزه اتاق ها به نسبت تخت ها مناسب بود. تمیز بود.
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی داخل اتاق ها مثل کتری برقی، اتو ضعیف بودن آسانسور
نقاط قوت:
اينكه نزديك بندر هست
نقاط ضعف:
قفل درب ها كمى مشكل دارند يخچال خالى هست ، بهتره براى مسافر بوفه اى در يخچال تهيه شود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آذین چابهار

مهمانان هتل آذین چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آذین چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آذین چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آذین چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آذین چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.