هتل آذین چابهار

چابهار، بلوار قدس، اسکله ی شهید بهشتی، ساختمان اداری جدید
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین چابهار

هتل سه ستاره آذین چابهار واقع در بلوار قدس در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردید. هتل تازه تاسیس آذین دارای ۲۲ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و دسترسی مناسبی نیز به ساحل خلیج نیلگون فارس و اسکله شهید بهشتی دارد. هتل آذین با برخورداری از پرسنلی مجرب و امکانات رفاهی مناسب اقامتی خوش را برای شما میهمانان گرامی آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آذین چابهار

آذین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
288,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
288,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
288,000
تومان
14 آذر
جمعه
288,000
تومان
15 آذر
شنبه
288,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
288,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
288,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
288,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
288,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
288,000
تومان
21 آذر
جمعه
288,000
تومان
اقامت 24
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
288,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
288,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
288,000
تومان
14 آذر
جمعه
288,000
تومان
15 آذر
شنبه
288,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
288,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
288,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
288,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
288,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
288,000
تومان
21 آذر
جمعه
288,000
تومان
علاءالدین
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
289,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
289,000
تومان
14 آذر
جمعه
289,000
تومان
15 آذر
شنبه
289,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
289,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
289,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
289,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
289,000
تومان
21 آذر
جمعه
289,000
تومان
آذین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
14 آذر
جمعه
380,000
تومان
15 آذر
شنبه
380,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
21 آذر
جمعه
380,000
تومان
اقامت 24
382,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
382,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
382,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
382,000
تومان
14 آذر
جمعه
382,000
تومان
15 آذر
شنبه
382,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
382,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
382,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
382,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
382,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
382,000
تومان
21 آذر
جمعه
382,000
تومان
آذین-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
14 آذر
جمعه
380,000
تومان
15 آذر
شنبه
380,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
21 آذر
جمعه
380,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
14 آذر
جمعه
380,000
تومان
15 آذر
شنبه
380,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
21 آذر
جمعه
380,000
تومان
علاءالدین
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
381,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
381,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
381,000
تومان
14 آذر
جمعه
381,000
تومان
15 آذر
شنبه
381,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
381,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
381,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
381,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
381,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
381,000
تومان
21 آذر
جمعه
381,000
تومان
آذین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
451,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
451,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
451,000
تومان
14 آذر
جمعه
451,000
تومان
15 آذر
شنبه
451,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
451,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
451,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
451,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
451,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
451,000
تومان
21 آذر
جمعه
451,000
تومان
اقامت 24
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
453,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
453,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
453,000
تومان
14 آذر
جمعه
453,000
تومان
15 آذر
شنبه
453,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
453,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
453,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
453,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
453,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
453,000
تومان
21 آذر
جمعه
453,000
تومان
هتل یار
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
453,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
453,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
453,000
تومان
14 آذر
جمعه
453,000
تومان
15 آذر
شنبه
453,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
453,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
453,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
453,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
453,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
453,000
تومان
21 آذر
جمعه
453,000
تومان
آذین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
522,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
522,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
522,000
تومان
14 آذر
جمعه
522,000
تومان
15 آذر
شنبه
522,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
522,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
522,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
522,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
522,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
522,000
تومان
21 آذر
جمعه
522,000
تومان
علاءالدین
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
522,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
522,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
522,000
تومان
14 آذر
جمعه
522,000
تومان
15 آذر
شنبه
522,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
522,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
522,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
522,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
522,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
522,000
تومان
21 آذر
جمعه
522,000
تومان
هتل یار
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
522,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
522,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
522,000
تومان
14 آذر
جمعه
522,000
تومان
15 آذر
شنبه
522,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
522,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
522,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
522,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
522,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
522,000
تومان
21 آذر
جمعه
522,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آذین چابهار

آسانسور
آتلیه
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات تهيه بليط
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
خدمات بیدار باش
رستوران بام
بازی ویدئویی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
گشت نیم روزی
سرویس حرم
تلفن در لابی
دمپایی حمام
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
رخت آویز
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
نمای خیابان
فكس
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلویزیون lcd
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
کلوپ غواصی
پنجره
خدمات اتو
پاركينگ
لابی
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
پرینتر
فكس
اعلام حریق
رمپ جهت ویلچر معلولین
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
پارکینگ
نمازخانه
فضای سبز
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
روزنامه
سالن ورزشی
خدمات اتو
پاركينگ
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
كافی شاپ
خدمات برای معلولین
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
کافی نت
کپسول آتش نشانی
غذای دریایی
سرویس فرنگی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
اينترنت (Wifi)
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
حمام

نظرات کاربران برای هتل آذین چابهار

(34 نظر)
رفتار بسیار عالی و مودبانه پرسنل ، تمیزی اتاق ها
از نظر مکان هتل جای آرام و ساکتی قرار داره، رفتار کارکنان بسیار خوب و با احترام بود... فضای رستوران دلنشین بود... تنها ایراد نبود جاکفشی در اتاق بود و چون ما خانوادگی بودیم یه مقدار مشکل داشتیم... در کل هتل قابل قبولی بود و خاطره خوشی رو رقم زد
ساختمان هتل نسبتا نوساز و اتاقها و سرویسهای بهداشتی تمیز و مرتب هستند. پرسنل هتل رفتار بسیار خوبی دارند و همیشه آماده پاسخگویی هستند. فضای هتل دلنشین است و با اینکه از دریا فاصله دارد از پنجره اتاقهای طبقه بالا اندکی دریا مشخص است.کیفیت و کمیت صبحانه خوب است.
رفتار پرسنل خوب محترمانه رستوران در هتل عملا فعالیتی ندارد به جز صبحانه صبحانه کمی محدود بود اتاقها و نظافت و کیفیت رخت خواب خوب بود دسترسی به اطراف خوب بود سرویس شیر چایی رو حتما پیشنهاد میکنم بسیار لذیذ
اتاق ها تمیز و برخورد کارکنان خوب.... دور از ساحل و بدون رستوران
موقعیت هتل خوب بوداتاق ها تمیز و امکانات در حد خوبی بود.رفتار و برخورد کارکنان مناسب بود. .فقط رستوران نداشت و غذا رو از بیرون سفارش میدادند.
هتل بسيار تميز با پرسنل بسيار مودب و خوشرو بودن به محض درخواست هر نوع خدمات به سرعت اجابت ميشد.نظافت هتل خيلي خوب بود اتاقها بزرگ و پرنور بود.خيلي راضي بوديم.
مزایا: تو بودن- تمیزی- رفتار مناسب- فضای سبز مناسب مجاور هتل- نور فراوان معایب: قطع مکرر برق در نیمه شبها-نبود چای ساز در اتاق-نبود رخت آویز-صبحانه ضعیف- تور نامناسب پیشنهاد: هرگز از تور معرفی شده هتل استفاده نکنید و بهتر است مستقیما از آژانسهای مسافرتی ماشین بگیرید تا بدلیل کاهش خدمات ناشی از پورسانتهای بار شده روی قیمت اولیه، دچار مشکل نشوید.
واقعا هتل خوبی بود....تمیز و مرتب، با کارکنانی حرفه ای.... در مقایسه با سایر هتل های ایران به نظرم سه ستاره کمشه و استانداردش در حد چهار ستاره است.
اقامت من در هتل آذین در اواخر آذر 98 و در یکی از اتاق های طبقه همکف بود، به جز شب اول که به دلیل سر و صدای بسیار زیاد میهمانان گروهی که اونجا اقامت داشتند خیلی اذیت شدم بقیه اقامتم بسیار عالی بود. وضعیت نظافت اتاق از نظر من رضایت بخش بود، ضمن اینکه من در طول 4 شب اقامت اصلا درخواست نظافت ندادم، ولی پرسنل خانه داری تا ساعت 11 شب در هتل حضور داشتند. هتل فاصله کمی تا ساحل دریا کوچک داشت ( حدود 12 دقیقه پیاده ) و همینطور با حدود 15 دقیقه پیاده روی هم میشه به مرکز شهر و بازار سنتی رسید، برای گشت مسیر شرق و غرب چابهار هم که اگر ماشین نداشته باشید از تورهای گردشگری هتل میشه استفاده کرد( البته اگر به حد نصاب برسند ) و یا با ماشین های شخصی هماهنگ کرد، که من از لیدری که هتل بهم معرفی کرد (جناب آقای خاتمی ) بسیار راضی بودم، هم به لحاظ برخورد و راهنمایی و هم مبلغ منصفانه ای که دریافت کردند. صبحانه هتل در کافی شاپ سرو میشه و قابل قبول بود، صبحانه گرم شامل عدسی،لوبیا، تخم مرغ آب پز و خوراک سوسیس بود، نیمرو و املت هم روز در میان سرو میشد، نان تافتون تازه هم صبحانه رو بسیار لذت بخش میکرد.سفارش ناهار و شام از رستوران خارج از هتل انجام میشد و غذا در کافی شاپ یا اتاق میهمان سرو میشه. داخل یخچال اتاق یک آب معدنی کوچک در زمان ورود هست، ولی در طول اقامت شارژ نمیشه، قیمت آب معدنی کوچک هتل حدود 2500 بود. کارکنان هتل برخورد خوب و مناسبی داشتند. در مجموع هتل آذین یک هتل کوچک هست در مکانی مناسب، که با وجود 3 ستاره بودن امکانات و شرایط رضایت بخشی داره و به جز اون قسمت سر و صدای میهمانان، در خصوص بقیه موارد میتونه اقامت بسیار خوبی رو براتون به همراه داشته باشه.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
موقعیت هتل در مرکز شهر خوب بود ولی فاصله ای که با ساحل داشت از دید من خوب نبود، کارکنان مودب و با اخلاق بودند .
سلام ما از تاریخ 21 مرداد 98 بمدت 4 شب در هتل آذین در یک اتاق 4 تخته اقامت داشتیم و کاملاً از هتل و امکانات آن با توجه به 3 ستاره بودن و قیمت کاملاً راضی بودیم. هتل یک ساختمان 3 طبقه است که اتاقها در طبقات فوقانی هستند و طبقه همکف به پذیرش و لابی و نمازخانه و رستوران و ... اختصاص داشت. اتاق به اندازه کافی بزرگ و دارای یک تختخواب 2 نفره و دو عدد تختخواب تک نفره بزرگ بود و همچنین دارای تلویزیون نصب شده روی دیوار، یخچال، دو عدد مبل راحتی (تخت شو) و میز، دراور و آِینه بود. حمام، روشویی و توالت فرنگی با هم در کنار ورودی اتاق بود. داخل سرویس؛ حوله، شامپو، صابون، خمیردندان و مسواک و دمپایی روفرشی به تعداد نفرات بود. داخل یخچال هم آب معدنی به عنوان مینی بار قرار داشت که با نظافت اتاق شارژ هم می شد. موقعیت هتل به ساحل دریا کوچک نزدیک است (حدود 8 دقیقه پیاده). صبحانه شامل پنیر، کره، مربا، عسل، گوجه فرنگی و خیار، عدسی و لوبیا، شیر و آبمیوه بود البته هر روز یکی از موارد سوسیس، نیمرو، املت و یا تخم مرغ آب پز هم اضافه میشد. برخورد پرسنل هتل مودبانه و صمیمی بود. در پشت ساختمان فعلی هم یک ساختمان بزرگ تر در حال احداث بود. هتل در این فصل نسبتاً خلوت بود ولی در عین حال مسافران خارجی (چینی) هم داشت.
در کل هتل خوبی بود، نظافت اتاقها و سرویس قابل قبول بود، پرسنل حرفه ای و کمک کننده بودند صبحانه بسیار خوب بود محل هتل قدری نسبت به منطقه آزاد دور بود ولی با توجه قیمت مناسب تاکسی تلفنی ضعف مهمی محسوب نمیشود تنها مشکلی که به نظرم رسید عملیات عمرانی در محوطه هتل بود که باعث ایجاد سر و صدا و مزاحمت در طول روز میشد
Best hotel ever . Everything was good
کارکنان عملکردشان ضعیف بود و صبحانه خوبی نداشت
سلام. برخورد کارکنان خوب / مکان تمیز و خوب / دسترسی شهری خوب و مناسب / پارکینگ خوبفقط قانون کنسلی نداشت ما مجبور بودیم یک روز زودتر بریم ولی پولش بهمون بر نگردوندن همچنین رستوران نداشت که به نظرم ضعف بزرگیه
من یک شب در این هتل بودم، به نظرمن کیفیت اتاق هتل آذین قابل مقایسه نیست و کیفیتی بسیار بالا داشت. حتما پیشنهاد میکنم، عالی بود، کارکنان هتل هم رفتار خوبی داشتند و راضی بودیم .
رفتار پرسنل رضايت بخش بود ولي سيستم خانه داري فعال نبود و كند عمل ميكردند
در حد و اندازه یک هتل 3 ستاره کامل بود . همه چیز خوب بود و موقعیت جغرافیایی هتل عالی بود .
برای کسانی که دنبال فضایی مرتب و تمیز هستند و خیلی لوکس بودن هتل برایشان مهم نیست بسیار عالی و بیشتر از سه ستاره است. کارکنان بسیار مودب و همراه بودند. همه چیز در حد خودش خوب و مناسب بود.
هتل خوب با کارکنان مهربان و مسئول. همه چیزش خوب بود.
برخورد پرسنل بسيار خوب و مودبانه، كيفيت اتاق ها بسيار عالي بود هرچند سرويس موجود در اتاقها خيلي لوكس نبود، قيمت بسيار مناسب، از نظر موقعيت مكاني متوسط بود ولي از اونجايي كه ما با خودروي شخصي رفته بوديم اصلا مشكلي نداشتيم اما تا دريا و مركز شهر هم فاصله چنداني نبود در كل نسبت به قيمت من حتما اين هتل را پيشنهاد ميكنم
این هتل از هتلهای نو ساز و تمیز شهر چابهار بشمار میاد.اطاقهای بزرگ و دلباز.رفتار بسیار خوب پرسنل از ویژگیهای این هتلهتنها ایرادی که میشه به این هتل گرفت نداشتن رستورانه و اینکه با توجه به نداشتن رستوران مینب بار نیز نداره
با توجه به پذیرش کم مسافر در این هتل متاسفانه خدمات هتلداری ضعیف است و مشکلاتی از جمله عدم استفاده از تلویزیون و ساعت و قفل درب اتاق و نوع تفکیک تخت خواب ها Double وجود دارد
خیلی عالی بود
هنل‌ آذین چابهار یک هتل کوچک در چابهار میباشد که با توجه به سه ستاره بودن امکانات مناسبی داردزیبایی لابی و فضای بیرونی هتل و فضای داخلی اتاق ها خوب است صبحانه متنوع نیست اما در حد قابل قبول نظافت و سرویس اتاق خوب برخورد پرسنل عالی رستوران در هتل نیست ولی امکان سرو غذا در داخل اتاق از رستوران کنار هتل وجود دارد که کیفیت و قیمت غذا نیز مناسب است تنها ایراد ان عدم دسترسی به اینترنت هتل در اتاق ها میباشد و شما باید در لابی هتل از اینترنت استفاده کنیددر کل در چابهار یکی از بهترین گزینه های اقامت میباشد
در خصوص تمیزی اتاقها خوب بود و بهتر این بود که در اتاقها هم اینترنت می بود همینطور از نظر سرویس دهی باید سرویس دهی بهتر بشه
همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی و فو ق العاده خوش برخورد
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
هتل آذین از جمله هتل‌هایی است که دستگاههای دولتی (در این مورد اداره بنادر و کشتیرانی چابهار) اولا برای ارایه خدمت به مهمانان و مراجعین خود ساخته. هتل جمع و جور و بسیار تمیز و مرتب و به همین دلیل خیلی خلوت و مناسب است. مخصوصا در ایام تعطیلات چون بنادر و کشتیرانی ارباب رجوع ندارد این هتل برای اقامت توام با آرامش عالی است.صبحانه معمولی با تنوع کم که برای چنین هتلی با توضیحاتی که در بالا دادم طبیعی است.
نقاط قوت:
اندزه اتاق ها به نسبت تخت ها مناسب بود. تمیز بود.
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی داخل اتاق ها مثل کتری برقی، اتو ضعیف بودن آسانسور
نقاط قوت:
اينكه نزديك بندر هست
نقاط ضعف:
قفل درب ها كمى مشكل دارند يخچال خالى هست ، بهتره براى مسافر بوفه اى در يخچال تهيه شود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آذین چابهار

مهمانان هتل آذین چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آذین چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آذین چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آذین چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آذین چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.