هتل آذین چابهار

چابهار، بلوار قدس، اسکله ی شهید بهشتی، ساختمان اداری جدید
3.6
امتیاز کاربران
53
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین چابهار

هتل سه ستاره آذین چابهار واقع در بلوار قدس در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردید. هتل تازه تاسیس آذین دارای ۲۲ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و دسترسی مناسبی نیز به ساحل خلیج نیلگون فارس و اسکله شهید بهشتی دارد. هتل آذین با برخورداری از پرسنلی مجرب و امکانات رفاهی مناسب اقامتی خوش را برای شما میهمانان گرامی آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آذین چابهار

ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته دبل
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,980,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,980,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,980,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,980,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,980,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
1,738,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,738,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,738,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,738,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,738,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,738,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,980,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,980,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,980,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,980,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,980,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,738,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,738,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,738,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,738,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,738,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,738,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,738,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,738,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,200,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,400,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,400,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,400,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,222,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,222,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,222,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,222,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,222,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,222,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,222,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
2,948,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,948,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,948,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,948,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,948,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,948,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,948,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,948,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,948,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,948,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,200,000 تومان
اتاق چهارتخته
هتل یار
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,500,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
4,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,300,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,300,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آذین چابهار

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
کلوپ غواصی
تلویزیون lcd
پنجره
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آذین چابهار

(53 نظر)
نقاط قوت:
محیط آرام و پرسنل آموزش دیده.
نقاط ضعف:
آب داخل لوله ها زرد رنگ است، و در دفترچه داخل هتل نوشته به علت زنگ زدگی لوله هاست نه کیفیت پایین اب، به هر دلیل هست باید مرتفع شود. فضای اتاق ها کوچک هست و در مدت ۵ روز اقامت ما ملافه ها و حوله ها عوض نشد. متاسفانه در چابهار و در نوروز هزینه هتل ۵ ستاره گرفته می شود اما خدمات مناسب نیست.
نقاط قوت:
نکته خاصی نداشت.
نقاط ضعف:
اینترنت داخل اتاق نداشت.سیستم سرمایش اتاق معیوب بود و درست کار نمی کرد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق ها تمیز نبودداخل کمد دیواری ها پر از گرد و خاک بودقرقیزها کثیف بودحمام و دستشویی کثیف بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیارخوب بود و نظافت اتاقها و صبحانه خیلی خوب و باسلیقه بود.آرامش خوبی هم داشت
نقاط ضعف:
نبود جایگاهی برای شستن لباس وپهن کردن آن وهمچنین لنجری.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سلام.ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم. به نسبت قیمت ، امکانات ضعیف بود. صبحانه معمولی بود. برخورد پرسنل پذیرش مناسب نبود. چون هتل متعلق به یک ارگان و بودجه دولتی بود ، سیاست جذب و نگه داشت مشتری برای شب های اضافه ، برایشان بی اهمیت بود و ما سه شب دیگر را در هتلی دیگر ، با امکانات بهتر و با قیمت کمتر سپری نمودیم.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم تميز بودن سرويس بهداشتي در حد مطلوب اويزان بودن كليد برق نداشتن چاي ساز زنگ زده بودن اب هتل ناقص بودن صبحانه بعنوان مثال يك مدل نان فقط وجود داشت عدم وجود حوله دست و صورت بد بودن مسير ورود به پاركينگ هتل عدم وجود جاي حوله و جاي صايون و جاي مسولك در سرويس
نقاط قوت:
رفتار بسیار محترمانه و مودبانه کارکنان هتل.تمیزی و فضای زیبای هتل.با اینکه هتل بزرگی تنیست ولی امکانات خوب و مناسبی داره.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار بسیار محترمانه پرسنل هتل، اتاق های بسیار تمیز،قیمت عالی،پیشنهاد می کنم واسه اقامت در شهر زیبای چابهار با مردمانی بسیار مهربان و مهمان نواز هتل آذین رو انتخاب کنید. سپاس فراوان
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی وجود نداشت
کارکنان خوب بودند اما به نسبت هزینه ای که دریافت کردند خدمات هتل خوب نبود هزینه هتل چهارستاره دریافت شد ولی خدمات در حد یه هتل دوستاره بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اکثرا نکات منفی داره پذیرش بسیار ضعیفه. اطلاعات را درست نمیدهند و هر کاری ازشون میخوای میگن خودتون بکنید. مثل تاکسی گرفتن. فشار آب کم و آب کاملا ولرم بود. داغ نمیشد. در رابطه با مینی بار و اینکه بطری های آب بیرون از مینی بار رایگان بود و یا نه اطلاعات ندادند و بعد پول گرفتند. وقتی اعتراض شد گفتند وظیفه ما نیست. خودتون تو پروفایل بخوانید و یا کسی که به اتاق برد باید توضیح میداد. من این هتل را پیشنهاد نمی کنم.
کارکنان بسیار محترم و مشتاق به راهنمایی مهمانان صبحانه خیلی خوب فاصله کم تا دریا
نقاط قوت:
بسیار عالی و تمیز بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبود اینترنت در اتاق ها
نقاط قوت:
از نظر نظافت عالی بود .برخورد بسیار عالی کارکنان.صبحانه در حد هتل سه ستاره.در کل عالی.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
در کل یک هتل دو ستاره خوب و تمیز هست نه سه ستاره. از زحمات پرسنل ممنونم
در مجموع نسبت به هتل های چابهار خوب بود
هتل تمیز و خوب بود . صبحانه خوبی داشت . در کل راضی .
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مهمان نواز خوش برخورد تمیزی هتل صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
فشار آب نسبتا کم بود
در کل با توجه به گزینه های موجود در چابهار بهترین هتل برای اقامت است و از ایران هتل هم بسیار ممنونم
برخورد کارکنان بسيار عالی بود.
نقاط قوت:
اون قسمت از شهر که هتل قرار گرفته بسیار تمیزه و فضای سبز بسیار قشنگی داره . نقطه خلوت شهره محیط باز و آرومی داره .
نقاط ضعف:
کتری برقی و فنجان و چای یا نسکافه داخل اتاق نداره . آب که هر هتلی مجانی هر روز شارژ می‌کنه تو این هتل پولی بود .
هتل بسیار تمیز با کادر و پرسنل همراه و دلسوز. موقعیت مکانی خوب. صبحانه قابل قبول. اتاق های بزرگ و روشن. تنها ایرادی که داشت مشکل آب بود. اول اینکه آب سرویس بهداشتی رنگی و آلوده است که ظاهراً بخشی از مشکل مربوط به شهر چابهار و محرومیت این شهر از امکانات اولیه زیستی است و بخش دیگرش مربوط به مخازن آب هتل. دوم اینکه شبها چند بار آب قطع شد و بعد از تماس با پذیرش ظرف چند دقیقه وصل شد و حدس من این بود که پمپ شبها خاموش میشه. طبیعیه که کمی این موضوع آزارنده است. در کل ناراضی نبودم از هتل. خسته نباشید میگم به ایران هتل آنلاین و پرسنل خوب هتل آذین.
در مجموع خوب بود تنها مشکلش نبود رستوران جهت نهار و شام در داخل هتل بود و باید از بیرون غذا تهیه میکردیم
نقاط قوت:
اخلاق بسیار عالی پرسنل و مهماندارانامکانات مناسب غذا و صبحانه
نقاط ضعف:
ضعف سرویس نظافت روزانهخرابی برخی امکانات مثل در ورودی واحد و چراغ ها
معمولی بود
نقاط قوت:
رفتار خوب و محترمانه کارکنان . داشتن نگهبان و رعایت مسائل امنیتی .
نقاط ضعف:
اب شیر هتل به علت زنگ زدگی لوله اصلی زرد رنگ بود که اگرچه بعد از مدتی اب به رنگ طبیعی بر می گشت اما جالب نبود
در مجموع خوب بود. صبحانه بسیار معمولی است. رفتار کارکنان خوب. اتاقها تمیز. در طی ۳ روز اقامت، سطل زباله ها تخلیه نشد.
خیلی خیلی معمولی بود. امکانات بسیار کم و حتی خدمات حمل چمدان هم نداشتند.
درود. برای نرخ شبی دویست و هشتاد و هشت هزار تومان به ازای اتاق یک تخته مناسب است هرچند که همین الآن نرخ اقامت در هتل اسپیناس تهران به ازای هرشب اتاق یک تخته پانصد و هفتاد هزار تومان است. بهداشت هتل نسبتاً قابل قبول بود ولی آثار شدید زنگ‌زدگی بر روی سنگ توالت و حواشی حمام واقعاً نفرت انگیز بود. کارکنان هتل بسیار خون‌گرم و دوست‌داشتنی هستند که می‌کوشند با همان امکانات کم هتل برای شما بهترین را بسازند و معتقدم که مالک هتل باید به کارکنانش افتخارکند.
درود. برای نرخ شبی دویست و هشتاد و هشت هزار تومان به ازای اتاق یک تخته مناسب است هرچند که همین الآن نرخ اقامت در هتل اسپیناس تهران به ازای هرشب اتاق یک تخته پانصد و هفتاد هزار تومان است. بهداشت هتل نسبتاً قابل قبول بود ولی آثار شدید زنگ‌زدگی بر روی سنگ توالت و حواشی حمام واقعاً نفرت انگیز بود. از آرامش هتل آذین رضایت دارم. کارکنان هتل بسیار خون‌گرم و دوست‌داشتنی هستند که می‌کوشند با همان امکانات کم هتل برای شما بهترین را بسازند و معتقدم که مالک هتل باید به کارکنانش افتخارکند.
اول از همه باید بدونید اقامت در چابهار و هتل هاش رو نباید با جاهای دیگه مقایسه کنید و درست اینه که با هتل های همین شهر مقایسه بشه. شاید اگه کمی زودتر رزرو کنید قیمت مناسب تر باشه. ما چهار نفر بودیم و یه سوئیت گرفته بودیم. در کل هتل خوبیه و راضی بودیم. پرسنل محترم و خوش رفتار صبحانه خوب بود و مرتب شارژ میشد همه چیز جای هتل با دریا یکم فاصله داشت و از هتل تا مراکز تجاری پانزده دقیقه و تا دریا ده دقیقه بود. محیط هتل هم تمیز بود. همه چیز قابل قبول بود
نقاط قوت:
تمیزیصبحانه خوبپرسنل عالی
نقاط ضعف:
مشکل آب
کارکنان قسمت پذیرش و رستوران بسیار خوش برخورد و مودب هتلی در فاصله ده دقیقه ای از ساحل صبحانه بسیار خوب
نقاط قوت:
پرسنل باشخصیت و با رفتار فوق العاده عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بد نبود متوسط رو به بالا
رفتار بسیار عالی و مودبانه پرسنل ، تمیزی اتاق ها
از نظر مکان هتل جای آرام و ساکتی قرار داره، رفتار کارکنان بسیار خوب و با احترام بود... فضای رستوران دلنشین بود... تنها ایراد نبود جاکفشی در اتاق بود و چون ما خانوادگی بودیم یه مقدار مشکل داشتیم... در کل هتل قابل قبولی بود و خاطره خوشی رو رقم زد
ساختمان هتل نسبتا نوساز و اتاقها و سرویسهای بهداشتی تمیز و مرتب هستند. پرسنل هتل رفتار بسیار خوبی دارند و همیشه آماده پاسخگویی هستند. فضای هتل دلنشین است و با اینکه از دریا فاصله دارد از پنجره اتاقهای طبقه بالا اندکی دریا مشخص است.کیفیت و کمیت صبحانه خوب است.
رفتار پرسنل خوب محترمانه رستوران در هتل عملا فعالیتی ندارد به جز صبحانه صبحانه کمی محدود بود اتاقها و نظافت و کیفیت رخت خواب خوب بود دسترسی به اطراف خوب بود سرویس شیر چایی رو حتما پیشنهاد میکنم بسیار لذیذ
اتاق ها تمیز و برخورد کارکنان خوب.... دور از ساحل و بدون رستوران
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
سلام. برخورد کارکنان خوب / مکان تمیز و خوب / دسترسی شهری خوب و مناسب / پارکینگ خوب
این هتل از هتلهای نو ساز و تمیز شهر چابهار بشمار میاد.اطاقهای بزرگ و دلباز.رفتار بسیار خوب پرسنل از ویژگیهای این هتله
با توجه به پذیرش کم مسافر در این هتل متاسفانه خدمات هتلداری ضعیف است و مشکلاتی از جمله عدم استفاده از تلویزیون و ساعت و قفل درب اتاق و نوع تفکیک تخت خواب ها Double وجود دارد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بودساختمان هتل و اتاق‌ها تمیز بودحدودا ۱۰ دقیقه پیاده تا ساحل مکران فاصله دارهدر مجموع هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی و فو ق العاده خوش برخورد
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان ،تميزي اتاق ها و هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل آذین از جمله هتل‌هایی است که دستگاههای دولتی (در این مورد اداره بنادر و کشتیرانی چابهار) اولا برای ارایه خدمت به مهمانان و مراجعین خود ساخته. هتل جمع و جور و بسیار تمیز و مرتب و به همین دلیل خیلی خلوت و مناسب است. مخصوصا در ایام تعطیلات چون بنادر و کشتیرانی ارباب رجوع ندارد این هتل برای اقامت توام با آرامش عالی است.
نقاط قوت:
اندزه اتاق ها به نسبت تخت ها مناسب بود. تمیز بود.
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی داخل اتاق ها مثل کتری برقی، اتو ضعیف بودن آسانسور
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان هتل، و فضای خوب و زیبای اتاق ها و تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اينكه نزديك بندر هست
نقاط ضعف:
قفل درب ها كمى مشكل دارند يخچال خالى هست ، بهتره براى مسافر بوفه اى در يخچال تهيه شود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آذین چابهار

مهمانان هتل آذین چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آذین چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آذین چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آذین چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آذین چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.