هتل آذین چابهار

چابهار، بلوار قدس، اسکله ی شهید بهشتی، ساختمان اداری جدید
3.6
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین چابهار

هتل سه ستاره آذین چابهار واقع در بلوار قدس در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردید. هتل تازه تاسیس آذین دارای ۲۲ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و دسترسی مناسبی نیز به ساحل خلیج نیلگون فارس و اسکله شهید بهشتی دارد. هتل آذین با برخورداری از پرسنلی مجرب و امکانات رفاهی مناسب اقامتی خوش را برای شما میهمانان گرامی آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آذین چابهار

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,400,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,400,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,400,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,400,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,400,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,400,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,400,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,400,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
2,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,015,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,016,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,016,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,050,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,050,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,050,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,050,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,050,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,050,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
2,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,015,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,016,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,016,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,050,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,050,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,050,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,050,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,050,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,050,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,100,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,100,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,100,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,100,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,100,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,100,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,100,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,100,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,100,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,100,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,100,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,100,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,100,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,100,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,100,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,100,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,579,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,579,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,579,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,585,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,600,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,600,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,600,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,600,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,600,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,600,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,600,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,600,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,600,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,600,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,600,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,600,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,600,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,600,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,974,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,974,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,974,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,978,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,980,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,980,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,980,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,980,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,980,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,980,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آذین چابهار

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
کلوپ غواصی
تلویزیون lcd
پنجره
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آذین چابهار

(23 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی و حسن برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
تمیزی و حسن برخورد پرسنل
بسیار خوب
نقاط قوت:
خوش رویی پرسنل خلوت و سکوت صبحانه نسبتا خوب
نقاط ضعف:
خوش رویی پرسنل خلوت و سکوت صبحانه نسبتا خوب
نقاط قوت:
پرسنل خوب و همراه
نقاط ضعف:
پرسنل خوب و همراه
کارکنان هتل برخورد مودب و مناسب داشتند. رستوران و صبحانه معمولی بود ولی قسمتی از غذاهای صبحانه با تاخیر عرضه می شد. کارکنان رستوران خوب بودند ولی باید بیشتر رعایت بهداشت را بنمایند.
کارکنان خوب بودند اما به نسبت هزینه ای که دریافت کردند خدمات هتل خوب نبود هزینه هتل چهارستاره دریافت شد ولی خدمات در حد یه هتل دوستاره بود
کارکنان بسیار محترم و مشتاق به راهنمایی مهمانان صبحانه خیلی خوب فاصله کم تا دریا
در کل یک هتل دو ستاره خوب و تمیز هست نه سه ستاره. از زحمات پرسنل ممنونم
در مجموع نسبت به هتل های چابهار خوب بود
هتل تمیز و خوب بود . صبحانه خوبی داشت . در کل راضی .
در کل با توجه به گزینه های موجود در چابهار بهترین هتل برای اقامت است و از ایران هتل هم بسیار ممنونم
برخورد کارکنان بسيار عالی بود.
هتل بسیار تمیز با کادر و پرسنل همراه و دلسوز. موقعیت مکانی خوب. صبحانه قابل قبول. اتاق های بزرگ و روشن. تنها ایرادی که داشت مشکل آب بود. اول اینکه آب سرویس بهداشتی رنگی و آلوده است که ظاهراً بخشی از مشکل مربوط به شهر چابهار و محرومیت این شهر از امکانات اولیه زیستی است و بخش دیگرش مربوط به مخازن آب هتل. دوم اینکه شبها چند بار آب قطع شد و بعد از تماس با پذیرش ظرف چند دقیقه وصل شد و حدس من این بود که پمپ شبها خاموش میشه. طبیعیه که کمی این موضوع آزارنده است. در کل ناراضی نبودم از هتل. خسته نباشید میگم به ایران هتل آنلاین و پرسنل خوب هتل آذین.
در مجموع خوب بود تنها مشکلش نبود رستوران جهت نهار و شام در داخل هتل بود و باید از بیرون غذا تهیه میکردیم
معمولی بود
در مجموع خوب بود. صبحانه بسیار معمولی است. رفتار کارکنان خوب. اتاقها تمیز. در طی ۳ روز اقامت، سطل زباله ها تخلیه نشد.
درود. برای نرخ شبی دویست و هشتاد و هشت هزار تومان به ازای اتاق یک تخته مناسب است هرچند که همین الآن نرخ اقامت در هتل اسپیناس تهران به ازای هرشب اتاق یک تخته پانصد و هفتاد هزار تومان است. بهداشت هتل نسبتاً قابل قبول بود ولی آثار شدید زنگ‌زدگی بر روی سنگ توالت و حواشی حمام واقعاً نفرت انگیز بود. کارکنان هتل بسیار خون‌گرم و دوست‌داشتنی هستند که می‌کوشند با همان امکانات کم هتل برای شما بهترین را بسازند و معتقدم که مالک هتل باید به کارکنانش افتخارکند.
درود. برای نرخ شبی دویست و هشتاد و هشت هزار تومان به ازای اتاق یک تخته مناسب است هرچند که همین الآن نرخ اقامت در هتل اسپیناس تهران به ازای هرشب اتاق یک تخته پانصد و هفتاد هزار تومان است. بهداشت هتل نسبتاً قابل قبول بود ولی آثار شدید زنگ‌زدگی بر روی سنگ توالت و حواشی حمام واقعاً نفرت انگیز بود. از آرامش هتل آذین رضایت دارم. کارکنان هتل بسیار خون‌گرم و دوست‌داشتنی هستند که می‌کوشند با همان امکانات کم هتل برای شما بهترین را بسازند و معتقدم که مالک هتل باید به کارکنانش افتخارکند.
اول از همه باید بدونید اقامت در چابهار و هتل هاش رو نباید با جاهای دیگه مقایسه کنید و درست اینه که با هتل های همین شهر مقایسه بشه. شاید اگه کمی زودتر رزرو کنید قیمت مناسب تر باشه. ما چهار نفر بودیم و یه سوئیت گرفته بودیم. در کل هتل خوبیه و راضی بودیم. پرسنل محترم و خوش رفتار صبحانه خوب بود و مرتب شارژ میشد همه چیز جای هتل با دریا یکم فاصله داشت و از هتل تا مراکز تجاری پانزده دقیقه و تا دریا ده دقیقه بود. محیط هتل هم تمیز بود. همه چیز قابل قبول بود
خیلی خیلی معمولی بود. امکانات بسیار کم و حتی خدمات حمل چمدان هم نداشتند.
سلام. برخورد کارکنان خوب / مکان تمیز و خوب / دسترسی شهری خوب و مناسب / پارکینگ خوب
این هتل از هتلهای نو ساز و تمیز شهر چابهار بشمار میاد.اطاقهای بزرگ و دلباز.رفتار بسیار خوب پرسنل از ویژگیهای این هتله
با توجه به پذیرش کم مسافر در این هتل متاسفانه خدمات هتلداری ضعیف است و مشکلاتی از جمله عدم استفاده از تلویزیون و ساعت و قفل درب اتاق و نوع تفکیک تخت خواب ها Double وجود دارد
هتل آذین از جمله هتل‌هایی است که دستگاههای دولتی (در این مورد اداره بنادر و کشتیرانی چابهار) اولا برای ارایه خدمت به مهمانان و مراجعین خود ساخته. هتل جمع و جور و بسیار تمیز و مرتب و به همین دلیل خیلی خلوت و مناسب است. مخصوصا در ایام تعطیلات چون بنادر و کشتیرانی ارباب رجوع ندارد این هتل برای اقامت توام با آرامش عالی است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آذین چابهار

مهمانان هتل آذین چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آذین چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آذین چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آذین چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آذین چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.