متل ساحلی پرواز بوشهر

بوشهر، خیابان ساحلی، بالاتر از میدان نیروی هوایی، روبروی پارک مرجان
3.1
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی متل ساحلی پرواز بوشهر

هتل ساحلی پرواز بوشهر از نظر موقعیتی فاصله ی نزدیکی به ساحل دریا و فرودگاه بین اللمللی بوشهر دارد. این مجموعه در سال ۱۳۹۰ بازسازی شد و با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو متل ساحلی پرواز بوشهر

ساحلی پرواز-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
275,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
11 مهر
جمعه
275,000
تومان
12 مهر
شنبه
275,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
علاءالدین
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
276,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
276,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
276,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
276,000
تومان
11 مهر
جمعه
276,000
تومان
12 مهر
شنبه
276,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
276,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
276,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
276,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
311,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
311,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
311,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
311,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
311,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
311,000
تومان
11 مهر
جمعه
311,000
تومان
12 مهر
شنبه
311,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
311,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
311,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
311,000
تومان
علاءالدین
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
319,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
11 مهر
جمعه
319,000
تومان
12 مهر
شنبه
319,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
365,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
11 مهر
جمعه
365,000
تومان
12 مهر
شنبه
365,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
علاءالدین
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
366,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
366,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
366,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
366,000
تومان
11 مهر
جمعه
366,000
تومان
12 مهر
شنبه
366,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
366,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
366,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
علاءالدین
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
409,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مهر
جمعه
409,000
تومان
12 مهر
شنبه
409,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-سوئیت دوخوابه پنج نفره VIP
سوئیت دوخوابه پنج نفره VIP
علاءالدین
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
555,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
555,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
555,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
555,000
تومان
11 مهر
جمعه
555,000
تومان
12 مهر
شنبه
555,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
555,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پرواز-سوئیت دو خوابه شش تخته VIP
سوئیت دو خوابه شش تخته VIP
علاءالدین
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
649,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
649,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
649,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
649,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
649,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
649,000
تومان
11 مهر
جمعه
649,000
تومان
12 مهر
شنبه
649,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
649,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
649,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
649,000
تومان

امکانات اتاق های متل ساحلی پرواز بوشهر

سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ در هتل
رستوران
لابی
پاركينگ
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
اینترنت بی سیم
رستوران در هتل
اينترنت در اتاق
اینترنت با سرعت بالا
تخت سنتی
نمای دريا
کپسول آتشنشانی در راهرو
پذيرش 24 ساعته
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در لابی
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تخت سنتی
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
نمای دريا
پذيرش 24 ساعته
تلويزيون در لابی
فضای سبز
كافی شاپ
نهار در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
ميز
مبل
لباسشویی
تلویزیون در لابی
فتوکپی
تاکسی سرویس
فضای سبز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
دمپایی
حوله
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
رستوران
پارکینگ
پارکینگ روباز
اعلام حریق
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
اینترنت در اتاق
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
تلفن
رمپ
فكس
پاركينگ
نهار در اتاق
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
ميز
تلويزيون در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
مبل
رستوران ایرانی
خدمات خشکشویی
مینی بار
صبحانه رایگان
حمام
خشکشویی
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
لابی
حمام

نظرات کاربران برای متل ساحلی پرواز بوشهر

(48 نظر)
هتل خوبی هست، امکانات محدود هست اما از نظر تمیزی و مکان هتل در شهر ناامید نمیشید. فقط در مورد ساحلی بودن، ساحل اختصاصی هتل نیست و هتل فقط سمت مقابل خیابان ساحلی هست. اما یکی از ساحل های خوب بوشهر.
برخورد کارکنان و مسئولین پذیرش خیلی خوب بود.پذیرایی صبحانه هم خوب بود.کلا خدمات برای هتل سه ستاره قابل قبول بود اما هنوز امکان بهتر بودن را دارد.
هتل خیلی خوبی بود راضی بودم.
سلاماگر به دنبال یک هتل لوکس نباشید جای بسیار مناسبی برای اقامت هست، کارکنان خوش برخوردی داره و امکانات رفاهی لازم رو داره.
سلام هتل خوبی هست هم اینکه به فرودگاه نزدیکه و جنب ساحل هستش دیگه احتیاجی نیست برای دریا برین بیرون و اینکه هر وقت تاکسی در دسترستون هستش
هتل تمیز بود به ساحل و پارک کنار ساحل ٣ دقیقه فاصله داره اتاق ها به صورت سوییت در اختیار شما قرار میگیره کولر گازی خوب و کارامد بود صبحانه نسبتا خوب بود
ولی عملا هتل رو رها کرده اند.
قيمتش نسبت به كيفيتش كمي بالاتر هستش و هيچگونه امكاناتي ندارم حتي واي فأي هم نداره صبحانه هم خيلي خيلي معمولي نظافت هم كه فقط وارد ميشي تميز هستش و تا اخري كه از هتل ميايي بيرون اصلا نميان تميز كنن چون شهر بوشهر زياد هتل نداره همين رو بيشتر از بقيه ميشه توصيه كرد
همه چی خوب بود
میتونه خیلی بهتر از اینا باشه با توجه به موقعیت خوبش کیفیت صبحانه پایین بود.
واسه ما مهمترین چیز دریا بود که هتل دقیقا رو به روی دریا بود و نیازی به ماشین نبود. اتاق نسبتا خوب بود و صبحانه هم خوب بود البته تخم مرغ آپ پز و عدسی صبحانه مونده بود و خیار خیلی درشت بود ولی باقی چیزها خوب و تازه بود .
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا و نمای زیبای هتل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مصقف
نیازمند توجه به مسایل داخلی جهت بهره برداری بهینه از موقعیت مکانی عالی ،موقعیت و آرامش عالی ،پذیرش عالی ، رستوران متوسط رو به پایین ، بوی شدید اسپری خوشبو کننده هوا
سپاس از زحمات پرسنل هتل
عالیه
ترجیح می دادم تمیز تر باشه
سلام و خسته نباشيد به اسنپ تريپ . هتل پرواز هتل خوب و تميزي بود و جاي دنجي هم داشت . اتاقش بزرگ بود و صبحانه هم كامل .
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ساحل اتاق بزرگ سیستم سرمایشی عالی نظافت خوب سرویس بهداشتی بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
تشک تخت خراب بود.
هتل از بيرون بسيار شيك است ولي اتاقها ١٠٠٪؜ كثيف هستند، روي تخت و بالشت پر از مو بود، اتاق سوسك داشت، صبحانه فقط كره، مربا و پنير با خيار خيلي مونده و گوجه خيلي مونده و نان هايه بسيار مونده كه ما رفتيم بيرون صبحانه خورديم، به همه توصيه ميكنم مثل ما گول نخورن و اول اتاق و حموم و دستشويي رو ببينند بدش تصميم بگيرند چونكه هتل از بيرون خيلي شيك است، ما تخت دو نفره ميخواستيم ولي دو تا تخت ١ نفره به هم وصل كرده بودن كه نميشد روش خوابيد، لطفا قبل از پول دادن بريد داخل اتاقها رو ببينيد
اینترنت نداشت ولی هتل خوبی بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل آرامش محیط تمیزی اتاق در کل بوشهر شهر زیباییه و خیلی خوش گذشت. و در هتل راحت بودیم.
نقاط ضعف:
منو صبحانه ضعیف تو اتاق مورچه بود. البته اذیت کننده نبود. ولی بهتره که سم پاشی مناسب بشه.
نقاط قوت:
کیفیت نسبتا خوب اتاق نزدیکی به ساحل آرامش
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویسها نیاز به تعویض دارند و توی ذوق میزنن
بهترین موقعیت کمترین امکانات و سرویس
از هتل راضی هستم فقط اینترنت ضعیف بود.
موقعیت مکانی خوب و تمیزی هتل و برخورد کارکنان خوب هست
موقعیت هتل بسیار خوب. روبروی ساحل، و نزدیک به میدان ، رفتار کارکنان خوب و هتل تمیز بود. نقصی هم اگر بود، یا نیاز به بررسی، فورا رسیدگی میشد.
موقعیت و دسترسی خیلی خوبی داره و برخورد پرسنل بسیار عالی بود و اینکه رو به ساحل و دریاست بزرگترین حسن بشمار میاد
با اینکه هتل قدیمی هستش ولی تر و تمیز هست و از نطر مکانی روبرروی قسمت خوب پارک ساحلی هستش .. کارکنان هتل بسیار خونگرم و صمیمی هستن
مکان هتل عالی بود. هتل در ساحل دریا واقع است که پارکی بسیار زیبا با تفریحات مفرح دارد. کل مسیر پارک مسیر دوچرخه سواری داره و مناظری بسیار زیبا و دیدنی داره. از پذیرایی مسئولین هتل ممنونم همگی بسیار خوش برخورد و مهربان بودند. اولین بار بود به بوشهر سفر میکردیم و شهرتون را خیلی دوست داشتیم. اینترنت هتل رایگان بود ولی متاسفانه خیلی ضعیف بود.
از نظر مکانی و نزدیکی به دریا فوق العاده است
باسلام، هتل مناسبی بود برخورد کارکنان نیز خوب بود، صبحانه جالبی نداشت و نظافت نیز می توانست بیش از این صورت پذیرد
نقاط قوت:
مكان رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن نظافت روزانه خراب بودن شير الات
همه چی اوکی بود
قوت ها: کارکنان خوب، نزدیکی به دریا، قیمت مناسب، نسبتاً پاکیزه ضعف ها: گرمایش المنت برقی به جای شوفاژ، پله های بلند از پیاده رو به حیاط، و در لابی و.. (نبود رمپ)، کیفیت ضعیف صبحانه، وای فای ضعیف
نقاط قوت:
اتاق هاش عالی بود.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل ضعیف بود
موقعیت هتل خوب است ولی داخل اتاق ها خیلی خوب نیست.
قیمت ، موقعیت مکانی ، پرسنل خوب است اما اگر به چند نکته توجه شود بنظر می تواند به مانند هتل 5 ستاره واقع شود. 1 .موکت کف اتاقها بازسازی شود. 2. در وسط فضای بیرونی امکانات بازی برای کودکان فراهم شود. 3.اینترنت برای اتاقها تقویت شود. 4.وسایل حمام و نظافت مناسبتر شود. 5.صبحانه متنوع تر گردد. 6. برای رفتن به سمت دریا درخواست ایجاد پل عابر شود. مجددا تاکید می کنم با شرایط فعلی قیمت مناسب است و پیشنهادات بالا صرفا جهت افزایش کیفیت که قطعا افزایش قیمت را نیز به دنبال دارد. باتشکر
از هتل راضی بودیم قیمت فوق العاده بود و نظافت هم خوب بود اما حیف کافی شاپ کار نمیکرد و سرویس و اژانس اومدنش زمانمونو یکم میگرفت
بیشتر بیرون بودیم و زیاد تو هتل نبودیم. یه مقدار وسیله های هتل کهنه و قدیمی بود. به نظرم هتل های دیگه با این قیمت امکانات بهتری دارن
معمولی بود اما کلیتش بد نبود اما اصلا حالت هتل نبود کیفیتش پایین تر بود
در حد تعداد ستاره ها نبود و اینکه صبحانه روی هتل بود اما من امتحان داشتم و باید نیم ساعت زودتر میرفتم از هتل بیرون حتی از قبل هم هماهنگ کردم که صبحانه برای من زودتر سرو بشه اما صبح هکه خواب بودن و هیچکس پاسخگو نبود
خیلی خوب و جذابه. کارکنان حسابی خوش برخوردن و در کل هتل خوبیه
بد نبود .من تو هتل های زیادی رفت و امد داشتم اما به این هتل اصلا نمی رسن بیشتر متل بود تا هتل . ملافه ها تو 3 روز اقامت اصلا عوض نشد
متاسفانه بدون شناخت این هتل را انتخاب کردیم و در نهایت پشیمان شدیم. هیچ امکاناتی نداشتند، حشرات وارد اتاق می شدند و غذا بسیار بد بود و به ناچار میخوردیم. خدمه هتل هم هیچ رسیدگی ای نمی کردند.
مشکلی چندانی نداشتیم. اما بهتر است کارکنان رفتار بهتری داشته باشند
در کل هتل خوبیه ولی کاش رو کیفیت غذا بیشتر کار کنن. در مقایسه با موارد دیگه، غذاش خیلی ضعیفه.
نقاط قوت:
طراحی و موقعیت مکانی هتل بسیار عالی است
نقاط ضعف:
تجهیزات و تاسیسات هتل بسیار کهنه و قدیمی بود و لوله آب در مدت اقامت من نشت کرده و همه جا را آب فرا گرفت . دستمال و مسواک وجود نداشت
ایراد خاصی وارد نبود و قابل قبول واقع شد . طرز برخورد بسیار خوب و موقر بود و مکانش هم طبق پیشبینی که داشتیم عالی و نزدیک دریا بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره متل ساحلی پرواز بوشهر

مهمانان متل ساحلی پرواز بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان متل ساحلی پرواز بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت متل ساحلی پرواز بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات متل ساحلی پرواز بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات متل ساحلی پرواز بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.