هتل آپارتمان هیرون بوشهر

بوشهر، حد فاصل چهارراه نادر و سه راه گمرک، خیابان ولیعصر
4
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان هیرون بوشهر

هتل آپارتمان هیرون بوشهر یک از بهترین هتل‌های این شهر جنوبی کشور است که در خیابان ولی عصر و نزدیکی دریا همیشگی خلیج فارس قرار دارد. این هتل آپارتمان با ظرفیت 70 تخت در سال 1395 بازسازی شده است و دارای امکانات رفاهی خوبی و سوییت‌های مجهز و کامل است. رستوران هتل آپارتمان هیرون دارای انواع غذاهای خوش طعم ایرانی، فرنگی، دریایی و سنتی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان هیرون بوشهر

هیرون-سوئیت یکخوابه دونفره دبل
سوئیت یکخوابه دونفره دبل
اقامت 24
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
312,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
312,000
تومان
9 آبان
جمعه
312,000
تومان
10 آبان
شنبه
312,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
312,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
312,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
312,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
312,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
312,000
تومان
16 آبان
جمعه
312,000
تومان
17 آبان
شنبه
312,000
تومان
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
312,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
312,000
تومان
9 آبان
جمعه
312,000
تومان
10 آبان
شنبه
312,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
312,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
312,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
312,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
312,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
312,000
تومان
16 آبان
جمعه
312,000
تومان
17 آبان
شنبه
312,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هیرون-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
372,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
372,000
تومان
9 آبان
جمعه
372,000
تومان
10 آبان
شنبه
372,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
372,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
372,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
372,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
372,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
372,000
تومان
16 آبان
جمعه
372,000
تومان
17 آبان
شنبه
372,000
تومان
هتل یار
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
372,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
372,000
تومان
9 آبان
جمعه
372,000
تومان
10 آبان
شنبه
372,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
372,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
372,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
372,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
372,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
372,000
تومان
16 آبان
جمعه
372,000
تومان
17 آبان
شنبه
372,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هیرون-سوئیت دوخوابه چهار نفره
سوئیت دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
9 آبان
جمعه
405,000
تومان
10 آبان
شنبه
405,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
16 آبان
جمعه
405,000
تومان
17 آبان
شنبه
405,000
تومان
هتل یار
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
406,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
406,000
تومان
9 آبان
جمعه
406,000
تومان
10 آبان
شنبه
406,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
406,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
406,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
406,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
406,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
406,000
تومان
16 آبان
جمعه
406,000
تومان
17 آبان
شنبه
406,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هیرون-سوئیت دوخوابه پنچ نفره
سوئیت دوخوابه پنچ نفره
اقامت 24
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
466,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
466,000
تومان
9 آبان
جمعه
466,000
تومان
10 آبان
شنبه
466,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
466,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
466,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
466,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
466,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
466,000
تومان
16 آبان
جمعه
466,000
تومان
17 آبان
شنبه
466,000
تومان
هتل یار
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
466,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
466,000
تومان
9 آبان
جمعه
466,000
تومان
10 آبان
شنبه
466,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
466,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
466,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
466,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
466,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
466,000
تومان
16 آبان
جمعه
466,000
تومان
17 آبان
شنبه
466,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هیرون بوشهر

آسانسور
آتلیه
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
پارکینگ در اطراف هتل
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات خانه داری
خدمات اینترنتی
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
مسلط به زبان ترکی
خدمات تهيه بليط
صبحانه در اتاق
نمای خیابان
نمای کوچه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
فكس
پارکینگ در هتل
رستوران
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
خدمات اتو
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
نمازخانه
اینترنت در اتاق
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
سالن ورزشی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اعلام حریق
فضای سبز
تلفن
پذیرش 24 ساعته
مینی بار رایگان
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
کافی نت
سرویس فرنگی
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس ایرانی
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
سرویس ایرانی

آدرس هتل آپارتمان هیرون بوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هیرون بوشهر

(18 نظر)
نسبت به سفر قبل کمبودها تا حد زیادی برطرف شده بود از فشار آب و سیستم فرمایشی...من که توصیه میکنم
در مجموع هتل خوبیست .آسانسور مناسب نیست .لابی کوچیکه
فشار آب در طبقه سوم خیلی کمه و خیلی مشکل ساز میشه زمان استحمام و استفاده از سرویس بهداشتی.. همچنان لوازم حمام و سرویس بهداشتی بسیار کهنه ست.. صدای کولر قدیمی اتاق انقدر زیاد بود که ترجیح میدادیم گرما رو تحمل کنیم ولی از کولر استفاده نکنیم..
کارکنان بسیار عالی ولی سایر موضوعات نیاز به بازنگری کلی دارد.
ورودی هتل و همچنین سرویس بهداشتی مناسب برای معلولین که از ویلچر استفاده می کنند نبود . منوی غذا برای شام و نهار یکی بود و منوی مجزا برای شام نداشت . پارکینگ مناسب برای خودروهای مسافرین نداشت .
در کل هتل خوبی نبود امکانات تا حدودی خوب بود ولی از نظر بهداشتی خوب نبود
برخورد پرسنل بسیار عالی اتاق در حد ستاره هتل فراتر از انتظار از سه روز اقامت در بوشهر واقعا لذت بردیم
هتل دارای رستوران می باشد آسانسور دارد پرسنل مودب,ولی اطلاعات کمی راجع به مکانهای گردشگری بوشهر و اطراف آن دارند ,یک نکته که باید اشاره کنم ازکوچه جنب هتل هنگام نقل و انتقال مواد وتجهیزات سرو صدا میآید,گاهی هم مسافران بی مبالات با پارک نابجای خودروی خود باعث در دسر بقیه مسافران میشوند.در کل من این هتل راتوصیه میکنم,درضمن وسایل دستشویی وتوالت قدیمی بود
مزايا موقعيت عالي ، پرسنل آموزش ديده و مجرب ، سرويس هاي درخواستي در اسرع وقت ، رستوران خوب ، آرام. معايب : سيستم تهويه مطبوع قديمي ، تاسيسات سنتي( آبگرمكن برقي) و نظافت و جمع آوري ضعيف.
شهر بوشهر خیلی هتل نداره کلا فقط هتل جهانگردی بوشهر هست که می شه اسمش رو هتل گذاشت، هتل هیرون هم یک هتل آپارتمان هست که به نظر من خوبه ولی نباید ازش انتظار هتل داشت در حد یه واحد آپارتمان متوسط هست، ولی موقعیت مکانی هتل هیرون به بازار خوبه و نزدیکه و می شه پیاده رفت و برگشت و تا ساحل دریا هم با ماشین ۵ دقیقه است
بیشتر به یک مسافرخانه و یا بهتر بگویم هتل آپارتمان شبیه است تا یک هتل مجلل و لوکس.تمیز و قابل قبول است ولی لوکس نیست.
نقاط قوت:
سلام با تشکر از مدیریت هتل آپارتمان هیرون همه چیز خوب بود فقط با توجه به اینکه صبحانه به صورت بوفه می باشد اگه تنوع آن بیشتر شود بهتر است
نقاط ضعف:
فقط پارکینگ نداره جای کافی هم جلو هتل نیست کنار خیابان امنیت نداره
هتل خوبی بود بد نبود فقط اتاق خیلی کثیف بود
پرسنل خوب بودند اما اتاقها به خصوص دستشویی خیلی کهنه. و کثیف بود اما فضای اتاق خوب و دلباز بود
خوب بود
در کل با توجه به یک ستاره بودن هتل خوبیه. مخصوصا برخورد پرسنلش عالیه. از معایبش هم میشه به کولرها اشاره کرد که دریچه اش خراب بود و سر و صداش زیاد بود. نکته دیگرش با توجه به اینکه در کوچه پشتی هتل زمینی برای پارکینگ تهیه شده بود که نگهبان هم داشت ولی تعدادی از مشتریان با اینکه جلوی هتل جای پارک نبود روی پل ماشین رو میزاشتن که باعث مزاحمت برای دیگران میشد.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کلیه پرسنل هتل . غذای روستوران خوب بود . صبحانه از تنوع کافی برخوردار بود. کلیه اتاقهای سوئیت ها مجهز به کولر بود . اینترنت با پوشش و سرعت مناسب در همه جای هتل در دسترس بود
نقاط ضعف:
هتل فاقد پارکینگ مناسب بود.
باید بگم علی رغم اینکه فکر میکردم هتل خوبی نباشه و برای گرفتن اتاق زمان زیادی باید صرف کنم، خدمات مناسب بود برخورد خوبی داشتن و به سرعت اتاق رو تحویل گرفتم و اتاق تمیز و مناسبی تنها نکته ضعیف یکی از کولرهای اتاق بود که باید سرویس میشد البته فقط دریچش خراب بود. و در نهایت مشکل اینترنت هم باید اضافه کنم که هزینه ی زیادی گرفته میشد و انتظار میرفت این هتل اینترنت رایگان داشته باشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان هیرون بوشهر

مهمانان هتل آپارتمان هیرون بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان هیرون بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان هیرون بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان هیرون بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان هیرون بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.