هتل دلوار بوشهر

بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری
3.2
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران

معرفی هتل دلوار بوشهر

هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلوار بوشهر

ظرفیت نفر

دوتخته توئین
علاءالدین
1,696,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,696,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,696,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,696,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,696,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,696,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,696,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,696,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,696,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,696,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,696,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,696,000 تومان
دوتخته دبل
علاءالدین
1,696,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,696,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,696,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,696,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,696,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,696,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,696,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,696,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,696,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,696,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,696,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,696,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,692,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,692,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,692,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,692,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,692,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,692,000 تومان
استاندارد دوتخته - دبل
هتل یار
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,692,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,692,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,692,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,692,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,692,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,692,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,692,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,692,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,692,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,692,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,692,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,692,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,692,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,692,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,692,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,692,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
سوئیت کوچک
ای‌گردش
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,350,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,350,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,350,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,350,000 تومان
سوئیت توئین
هتل یار
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,350,000 تومان
سوئیت دوتخته
اقامت 24
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,350,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,350,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
2,350,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
2,354,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,354,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,354,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,354,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,354,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,354,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,354,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,354,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,354,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,354,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,354,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,354,000 تومان
سوئیت دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
2,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,535,000 تومان
سوئیت بزرگ یک خوابه
ای‌گردش
2,538,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,538,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,538,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,538,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,538,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,538,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,538,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,538,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,538,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,538,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,538,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,538,000 تومان
سوئیت لوکس دوتخته - دبل
هتل یار
2,538,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,538,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,538,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,538,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,538,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,538,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,538,000 تومان
سوئیت لوکس دو نفره
علاءالدین
2,542,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,542,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,542,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,542,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,542,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,542,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,542,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,542,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,542,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,542,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,542,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,542,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
2,065,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,065,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,065,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,065,000 تومان
استاندارد سه تخته
هتل یار
2,068,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,068,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,068,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,068,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,068,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,068,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,068,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,068,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,068,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,068,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,068,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,068,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,068,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,068,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,068,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,068,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,068,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,068,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,068,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,068,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,068,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,072,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,072,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,072,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,072,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,072,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,072,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,072,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,072,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,072,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,072,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,072,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,072,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت بزرگ
ای‌گردش
3,196,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,196,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,196,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,196,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,196,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,196,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,196,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,196,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,196,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,196,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,196,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,196,000 تومان
سوئیت چهار تخته
هتل یار
3,196,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,196,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,196,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,196,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,196,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,196,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,196,000 تومان
سوئیت چهارتخته
اقامت 24
3,196,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,196,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,200,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,200,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,200,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,200,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,200,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,200,000 تومان

امکانات اتاق های هتل دلوار بوشهر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
فضای سبز
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
فروشگاه صنايع دستی
سالن جلسات
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دلوار بوشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلوار بوشهر

(58 نظر)
نقاط قوت:
رفتار احترام آمیز و همراه با محبت کلیه عوامل هتل انضباط کاری عالی پرسنل
نقاط ضعف:
با توجه به قدیمی بودن هتل بازسازی آن ضروری می باشد. سرویسهای بهداشتی بسیار کهنه و فرسوده بود. مبلمان و موکتها بسیار کهنه بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب صبحانه قابل قبول
نقاط ضعف:
نظافت نامناسب در لابی منفعل بودن کارکنان پذیرش مستعمل بودن و فرسودگی در سرویس بهداشتی اتاق
موقعیت مکانی مناسب صبحانه قابل قبول
نقاط قوت:
موقعیتش نکته مثبته
نقاط ضعف:
مثل مسافر خانه بود
خیلی کثیف بود و مستعمل نیاز به یک بازسازی اساسی داره
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
در حد 4 ستاره نیست
نقاط قوت:
حرفه ای بودن مدیریت و کارکنان در کلیه واحد ها. مکان مناسب قرارگیری این هتل. غذاهای بسیار خوشمزه بخصوص قلیه ماهی بینظیر آن.
نقاط ضعف:
کهنه شدن و مستعمل شدن ساختمان و مبلمان آن و پرده های هتل....
با توجه به قدمت این هتل که به نظر میتوان گفت یکی از اعتبارات این شهر دوست داشتنی نیز هست می بایست اقدامی فوری برای تعمیر و بازسازی این هتل دوست داشتنی انجام داد. بسیار حیف است این هتل با تعمیراتی جزیی و یا بدون تعمیر بماند. و البته نوسازی در خور شان این مکان خاص و نه یک کار از سر باز کردن.
این هتل شپش داره ما از علی بابا رزرو کردیم و متاسفانه هیچکس پاسخگو نیست لطفا نظر من را بذارید باشه که مردم دیگه مثل ما به مشکل نخورن خیلی بده واقعا شرایط سختیه
نقاط قوت:
دسترسی
نقاط ضعف:
بهداشت رعایت نمیشه
این هتل شپش داره تخت و مبل و وسایل بسیار کثیفه اتاقا بسیار کثیفه ما اشتباه کردیم موندیم و شپش گرفتیم هیچ کس هم پاسخگو نیست متاسفانه
این هتل شپش داره متاسفانه اتاقاش خیلی کثیف بود ما اشتباه کردیم موندیم و از اونجا شپش گرفتیم هیچکس هم پاسخگو نیست
ما بعد از سفری زیارتی طولانی و خسته کننده به این هتل مراجعه و ضمن تذکر به پرسنل هتل برای رعایت کردن در شیفت صبح مشاهده شد که تبعیض قائل شدن و مزاحمت ایجاد میکردند و هر کس از جایگاه و منسب خود به صورتی سواستفاده برای توضیح انتقادهای ما داشت رفتاری بسیار نامطلوب و ناراحت کننده ما از اشخاص مختلف این هتل دیدیم که خیلی منزجر کننده بود برای آخرین بار بود که این هتل رو انتخاب کردم.
به نسبت یک هتل سه ستاره جهانگردی، بسیار خوب بود و با هتلهای 4 ستاره برابری میکرد. تمیز بود اما کهنه و قدیمی. منوی صبحانه خوب و باکیفیت بود اما غذاها تند.
در شهر بوشهر بهترین هتل می باشد. از همه لحاظ عالی بود.
من زیاد به بوشهر سفر می کنم بهترین خدمات را از این هتل دریافت میکنم و بهتر از این در بوشهر نیست
اگه دوباره به بوشهر سفر کنم حتما هتل دلوار انتخاب اولم برای اقامت خواهد بود...
از نظر برخورد پرسنل عالی بود
همه چی خوب فقط سرویس بهداشتی و حمومش قدیمی ،تلویزیونم قدیمی هستش
موقعیت هتل نزدیک دریا بود و پارکینگ داشت هتل بسیار تمیز و رفتار تمامی کارکنان عالی و مورد پسند بود.اما عیب آن خرابی آسانسور بود. صبحانه هم معمولی بود . در کل اگر آسانسور درست باشد بار دیگر که به بوشهر رفتم حتما این هتل را انتخاب می کنم .
عالی و خوب تشکر و سپاس🍀💚
برعکس طراحی و نمای خوب ساختمان متاسفانه هتل اصلا بروز نشده و همچنان قدیمی است.
وسایل اتاق ها و سرویس‌ها کهنه و قدیمی بودن در رستوران به مقدار تندی غذا که سفارش شده بود توجهی نکردند و غذا بیش از حد تند بود و اصلا قابل خوردن نبود
تمامی کارکنان هتل بسیار خوب بودند ما شب سال تحویل اونجا بودیم گروه زنده موسیقی بوشهری آوردن که خیلی خوب بود فقط قیمت غذاهای رستوران به نسبت هتل‌های دیگه گرون بود
عالی
هتل فاصله کمی با دریا دارد و برای پیاده روی در کنار ساحل خوب بود داشتن پارکینگ نیز از مزایای آن است
پذیرش خوب.رستوران عالی
در حد هتل ۴ ستاره نبود
هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.
اولین اقامتگاه در این شهر بوده و دارای سرویس خوب همراه با معماری منحصر بفردش
متاسفانه بوشهر (این شهر زیبا، خارق العاده و دوست داشتنی) هتل ندارد. چاره ای نیست... هتل از روی ناچاری...
هتل اصیلی هست. موقعیت شهری فوق العاده، اما از نظر سرویس دهی ضعف هایی داره، ظرف های صبحانه به صورت محدود بوی نامطبوعی میدادند، و در طول مدت اقامتمان برای نظافت اتاق اصلا حوله ها و لیوان های و ظروف استفاده شده تعویض نمیشدند. هرچند ما فقط برای خواب در هتل بودیم و باز هم میگم موقعیتش در بوشهر عالیه. هزینه ی اقامت هتل نسبت به امکانات بالا هست.
خدمات خوب
خیلی لوکس و زیبا تمیز. فقط مشکلش این است که کمی گران است
هتل خوبیه تو بوشهر، نزدیک به ساحلم هست، میتونید پیاده تا ساحل برید، ساحل صخره ای و زیبایی داره
نسبتا راضی بودم و کلا بد نبود.
عالی
هتلی خیلی ضعیف و بی کیفیتیه
جای خوبیه و هتل خوبیه به نسبت قیمت هرچند قدیمیه و نیاز به نوسازی داره
خوب بود
شاید بهترین هتل بوشهر باشه ولی قدییمیه
پرسنل و خدمات خوب باربیکیوی عالی در ضمن این هتل یکی از اولین هتلای بین المللی بوشهره
پذیرش خوش برخورد و تمیزی مناسب اتاق ها
ساختمان داخلی اتاقها بویژه سرویس های بهداشتی احتیاج به بازسازی دارد.
وسایل اتاق قدیمی. شیرآلات زنگ زده
برخورد پرسنل خوب و نزدیکی به ساحل
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود...
هتل قدیمی .وسایل اتاق قدیمی.موکت کف اتاق نیاز به تعویض دارد.دستشویی دستمال کاغذی نداشت.
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم. ...
پرسنل فوق العاده با ادب، خاطره ای بیاد ماندی با ویو دریا، هتل به نسبت قدیمی ولی فکر کنم بهترین هتل بوشهر هست. به امتحانش میارزد. ...
پذیرش سریع و خوب
خوب
نظری ندارم...
هتل به نسبت هتل های بوشهر بسیار عالی بود و راضی بودم از اقامتم ...
دستشویی بسیار کوچک و نور آن واقعاً بد بود ولی فشار آب با توجه به سایر نقاط بوشهر مناسب بود. خود هتل در موقعیت مناسب و در کل هتل خوبی بود....
خوب بود...
هتل کمی قدیمی و کم امکانات ولی در کل مناسب است....
ذبیح الله مرادمند نمره خوب را برای هتل دلوار بوشهر انتخاب کرده است
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
هتل رویایی و خوبی بود. تمیز و لوکس. بهترین وسایل رو داشت و امکانات کاملی رو ارائه میکرد. ما فقط دو شب اونجا اقامت داشتیم ولی خیلی خوش آب و هوا و زیبا بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دلوار بوشهر

مهمانان هتل دلوار بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دلوار بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دلوار بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دلوار بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دلوار بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.