هتل دلوار بوشهر

بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری
3.2
امتیاز کاربران
103
نظرات کاربران

معرفی هتل دلوار بوشهر

هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلوار بوشهر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
21 مرداد
جمعه
595,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
28 مرداد
جمعه
595,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
21 مرداد
جمعه
595,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
28 مرداد
جمعه
595,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
21 مرداد
جمعه
595,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
28 مرداد
جمعه
595,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
21 مرداد
جمعه
595,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
28 مرداد
جمعه
595,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
21 مرداد
جمعه
595,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
28 مرداد
جمعه
595,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
21 مرداد
جمعه
595,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
28 مرداد
جمعه
595,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
21 مرداد
جمعه
700,000
تومان
22 مرداد
شنبه
700,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
700,000
تومان
استاندارد دوتخته - دبل
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
21 مرداد
جمعه
700,000
تومان
22 مرداد
شنبه
700,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
700,000
تومان
سوئيت دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,071,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,071,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,071,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,011,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,011,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,071,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,071,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,071,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,071,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,071,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,011,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,011,000
تومان
سوییت کوچک دو نفره
اقامت 24
1,071,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,071,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,071,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,012,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,012,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,071,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,071,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,071,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,071,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,071,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,012,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,012,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,071,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,071,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,071,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,011,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,011,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,071,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,071,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,071,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,071,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,071,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,011,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,011,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
1,092,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,092,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,092,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,032,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,032,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,092,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,092,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,092,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,092,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,092,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,032,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,032,000
تومان
سوییت بزرگ یک خوابه دونفره
اقامت 24
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,115,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,115,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,115,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,115,000
تومان
سوئیت لوکس دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,114,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,114,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,114,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,114,000
تومان
سوئیت دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,114,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,114,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,114,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,114,000
تومان
سوئیت کوچک دوتخته - دبل
هتل یار
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,190,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,190,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,190,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,190,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,190,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,190,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,190,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,190,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,190,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,190,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,190,000
تومان
سوئیت لوکس دو نفره
علاءالدین
1,201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,201,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,201,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,135,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,135,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,201,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,201,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,201,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,201,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,201,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,135,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,135,000
تومان
سوئیت بزرگ یک خوابه
هتل یار
1,311,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,311,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,311,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,311,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,311,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,311,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,311,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,311,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,311,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,311,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,311,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,311,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
21 مرداد
جمعه
765,000
تومان
22 مرداد
شنبه
810,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
28 مرداد
جمعه
765,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
21 مرداد
جمعه
765,000
تومان
22 مرداد
شنبه
810,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
28 مرداد
جمعه
765,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
21 مرداد
جمعه
765,000
تومان
22 مرداد
شنبه
810,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
28 مرداد
جمعه
765,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
831,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
831,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
831,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
786,000
تومان
21 مرداد
جمعه
786,000
تومان
22 مرداد
شنبه
831,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
831,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
831,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
831,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
831,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
786,000
تومان
28 مرداد
جمعه
786,000
تومان
استاندارد سه تخته
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
21 مرداد
جمعه
900,000
تومان
22 مرداد
شنبه
900,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,494,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,494,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,411,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,411,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,494,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,494,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,494,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,494,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,494,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,411,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,411,000
تومان
سوئيت چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,494,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,494,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,411,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,411,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,494,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,494,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,494,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,494,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,494,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,411,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,411,000
تومان
سوییت بزرگ دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,494,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
1,411,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,411,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,494,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,494,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,494,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,494,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,494,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,411,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,411,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,515,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,515,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,432,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,432,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,515,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,515,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,515,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,515,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,515,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,432,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,432,000
تومان
سوئیت بزرگ دوخوابه
هتل یار
1,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,660,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,660,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,660,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,660,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,660,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,660,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,660,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,660,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,660,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,660,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,660,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دلوار بوشهر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
فضای سبز
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
فروشگاه صنايع دستی
سالن جلسات
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دلوار بوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلوار بوشهر

(103 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، موقعیت مکانی عالی ،صبحانه خوب، پارکینگ عالی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام اتاق خیلی قدیمی بود‌
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
اتاق ها خیلی قدیمی بودند و امکانات کم
هتل فاصله کمی با دریا دارد و برای پیاده روی در کنار ساحل خوب بود داشتن پارکینگ نیز از مزایای آن است
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان ، کیفیت صبحانه
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان ، کیفیت صبحانه
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
بهداشت، صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بهداشت، صبحانه خوب
در کل هتل خوبی در آن منطقه است.
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
خوشبختانه نکته منفی مشاهده نکردم
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل
نقاط ضعف:
نزدیکی به ساحل
نقاط قوت:
رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان
نقاط قوت:
عااااالی بود ،بسیار مهمانواز
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
نقاط قوت:
برخورد مثبت پرسنل
نقاط ضعف:
اسانسور و تراکم مسافر
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
غذای فوق العاده بد اتاق نمور و قدیمی سرویس بهداشتی قدیمی
پذیرش خوب.رستوران عالی
نقاط قوت:
برخوردبسیارخوب کل کارکنان
نقاط ضعف:
عدم تمدیدقراردادبازنشستگان تامین اجتماعی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
مستهلک بودن اتاق و تجهیزات آن
نقاط قوت:
سرویس دهی خانه داری اکی بود لابی هتل مناسب بود سرویس کافی شاپ مناسب بود سیستم رزرو اینترنتی خوب بود
نقاط ضعف:
وسایل قدیمی اتاقها وجود سوسک ریز در حمام تلویزیون خراب سیستم سرمایش دارای سرو صدا عدم وجود جالباسی به تعداد مناسب برخی لحافها قدیمی و زیاد تمیز نبود
سلام این هتل موقعیت خوبی دارد ولی وسایل های اتاق باید کمی تعویض بشه مثلا امکانات حمامش قدیمی شده
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
حمام بسیار کثیف
هتل قدیمی است که همه اگاهیم . اما قدیمی بودن نباید مانع باز سازی و به خصوص احیای سرویسهای بهداشتی و حمام گردد. کاشیهای حمام به وضوح در بین درزها ، شواهد سیاهی و لکه را به نمایش میگذاشت. زیر ساخت قوی و استاندارد این هتل جهانگردی لزوم توجه بیشتری به بهداشت سرویس ها و یا تعمیرات و تعویض را ایجاب میکند. برخورد پرسنل عالی و موقعیت مکانی عالی بود. صبحانه قابل قبولبود
نقاط قوت:
رستوران عالی.. اتاقها تمیز و کلا نسبت به سن هتل و قدیمی بودن اون قابل قبول بود. از لحاظ کار کنان و موقعیت هم عالی
نقاط ضعف:
فقط یک سوسک مرده کف حمام بود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني مناسب، برخورد خوب كاركنان، تميز و مرتب
نقاط ضعف:
نياز به بازسازي مخصوصا اتاق ها
نقاط قوت:
مدیریت عالی _ پرسنل بسیار خوب و مودب _ تمیز و با کیفیت نسبت به قیمت و موقعیت و کیفیت ، مناسب ترین هتل در شهر بوشهر می باشد
نقاط ضعف:
مشاهده نگردید
نقاط قوت:
موقعيت عالى پرسنل بسيار خوش اخلاق
نقاط ضعف:
فرسودگى نسبى حمام
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
علاوه برفرسودگی هتل.عدم حضورچمدان بردرورودی هتل و حمل با وسیله نامناسب وکثیف و بی تجربگی ریسپشن درنحوه برخورد بامسافر.بی تجربگی مهماندار .عدم رعایت پروتکل بهداشتی.ظاهرا سرعت آسانسورمشکل دارد.انشالا درست شود
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
فرسودگی وسایل مناسب نبودن سروویس بهداشتی و حمام عدم وجود امکانات اولیه در اطاق ها مثل بشقاب و کارد میوه خوری و لیوان تلویزیون بسیار قدیمی که فقط شبکه خبر رو پخش میکرد صندلی ها و مبل های لابی و اطاق ها از شدت کهنه بودن قابل نشستن نبود صبحانه بسیار با کیفیت پایین
نقاط قوت:
پرسنل بسیارباشخصیت ودرود هتل پنج ستاره بود
نقاط ضعف:
فضای صبحانه کم بود
خیلی اتاق و سرویس بهداشتی های قدیمی داره! تلویزیون های بیست سال پیش و مصرف میکنند و خیلی دلگیره اتاقاش از نظر کاغذ دیواری پرده طراحیش خیلیییی قدیمیه یاد زمان قبل انقلاب میوفتید کهنه کهنه هستند شیرآلاتو سرویساش . بجز یک اتاق در طبقه آخر روبرو دریا . دیوار ها نم داده رنگ ها ورقه کرده خیلی دلگیره فقط خوبیش اینه نزدیکه و مرکزه و به دریا دسترسی راحت
نقاط قوت:
مشرف به دریانزدیک به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نکات منفی قابل توجه نبود
نقاط قوت:
ارامش برخورد خوب پرسنل قیمت نسبت به کیفیت خوب من شب قبل درمجتمع دریا بودم همین قیمت ولی افتضاح اینجا تمیز وخوب بود
نقاط ضعف:
استفاده ازرستوران هتل برای ناهروشام روتوصیه نمیکنم
نقاط قوت:
۰ .
نقاط ضعف:
تمام قسمتهای هتل نیاز به تعمیر اساسی دارد
در کل خوب بودن و خونگرم
نقاط قوت:
بدنبود
نقاط ضعف:
بدبودن پرسنل وخرابی اسانسور
نقاط قوت:
منظره قشنگ و جای خیلی خوبی داره
نقاط ضعف:
شیرالات و امکانات قدیمی داره. آب حموم خوب زهکشی نداره
نقاط قوت:
رفتار بسیار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
کهنه و قدیمی بودن اتاقها و وسایل انها
رفتار کارکنان بسیار عالی است. هتل بسیار تمییز است و تنها نکته آن که بنظر من جزو جذابیتهای هتل است قدیمی بودن است. هر روز بصورت واقعا عالی نظافت میشود و دستشویی و حمام برای کسانس که وسواس دارند واقعا خوب تمییز میشود. همه ملحفه ها تمییز هستند و کلا هتل بسیار خوبی است. در بهترین نقطه بوشهر واقع شده و براحتی میتونین از هتل و اتاق های رو به دریا از دیدن خلیج فارس لذت ببرین و پارکینگ هم داره و بسیار بسیار بسیار امنه. از سفر به بوشهر لذت ببرین. من که خیلی دلم برای این شهر زیبا تنگ شده.
نقاط قوت:
اصالت هميشگي هتل هاي جهانگردي پرسنل محترم و آموزش ديده
نقاط ضعف:
فرسودگي شديد و مشهود مبلمان تعميرات سطحي و پوششي در اتاقها و سرويس ها عدم تناسب سالن صبحانه با تعداد مسافر و تراكم بيشتر از پروتكل هاي بهداشتي
نقاط قوت:
برخوردخوب کارکنان هتل خانه دارهتل خوش برخوردومودب ودرهنگام صبحانه پرتوکل ها رعایت میشدوکارکنان برخوردخوبی داشتند
نقاط ضعف:
درهنگام استفاده ازحمام اب ازابشی پایین نمیرفت واب زیادی در وان حمام جمع میشد که زمان زیادی طول میکشیدتااب پایین برود. گاوصندوق اتاق هم خراب بودویخچال برفک زیادی زده بودووسایل داخل یخچال خوب خنک نمیشد
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بود
نقاط قوت:
تا سه سال پیش خیلی خوب بود و دلیل رزرو جدیدم همون خاطره خوب گذشته بود
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار بد و فرسوده تجهیزات اتاق کولر در حال چکه کردن نمور بودن اتاق
عالی بود همه چی مخصوصا اتاق رو به دریا
در کل نسبت به هزینه خوب بود
نقاط قوت:
طی ۵ سال اخیر چندین بار در این هتل اقامت داشتم که آخرین بار ۳ سال پیش بود که واقعا راضی بودم
نقاط ضعف:
اما این بار اینقدر کثیف و داغون بود که قطعا دیگه به این هتل نخواهم رفت همه چیز کثیف و کهنه بود از ملحفه و پتو و بالش و روکشهاش گرفته تا کولر کثیف و دارای نشتی آب، سرویس کثیف و فرسوده و دربهای ورودی اتاق و سرویس ها بسیار داغون اصلا پیشنهاد نمیکنم به این هتل برید
در حد هتل ۴ ستاره نبود
نقاط قوت:
استفاده از پرسنل شایسته و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کمبود پریز برق در اتاقها و خرابی تلویزیون
واقعاً از تمامي متصديان هتل ممنونم ، از رفتار تمامي كاركنان سپاسگذارم ، اميدوارم همگي سلامت باشند .
هتل 3 ستاره تمیز و خوبیه با اینکه قدیمیه اما ساختار خوبی داره. بسیار خوب ضدعفونی میشه و کارکنان واقعا زحمت میکشن تمام جوانب در مبارزه با کرونا در نظر گرفته میشه. صبحانه نرمال و خوبی داره. رستوران نهار و شامش افتضاحه و تنها نکته منفی هتل هستش
عالییییی
هتل با ساختمان قدیمی و کیفیت متوسط ،
از نظر دسترسی به ساحل و بافت قدیمی شهر خیلی خوب بود. ساحلی که نزدیک هتل هست بسیار تمیز و زیباست. دو تا رستوران خیلی با کیفیت با فواصل کم نزدیک هتل هست. در مورد خود هتل اتاق ها بسیار تمیز و مجهز بودند. هر روز صبح شامپو و آب و... شارژ میشد. برخورد پرسنل هتل عالی بود.فقط سرویس بهداشتی و حمام مثل روشویی و دوش حمام کمی کهنه بودند که با تعمیر جزیی رفع میشد. از لحاظ رعایت پروتکل ها در شرایط کرونا بسیار خوب بود.صبحانه هم با توجه به شرایطی که کرونا هست و به صورت بسته بندی بود عالی بود. در کل اقامت در این هتل پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
کارکنان با ادب و محترم سرویس بهداشتی کاملا تمیز کیفیت غذا عالی فضای هتل دلچسب
نقاط ضعف:
تلویزیون crt قدیمی
قابل قبول بود
با سلام با توجه به مهمان بودن یک روزه در هتل زیبای هتل دلوار بوشهر بدون اغراق میتونم بیان کنم که از همه لحاظ خدمات دهی عالی بودن _ کمال تشکر دارم از پرسنل این مجموعه .
هتل بسیار خوب بود کارکنان برخورد عالی داشتن ولی در رابطه با صبحانه اگر تنوع بیشتر بود عالی میشد
به هتل رسیدگی نمیکنند هر سال داره خراب تر و فرسوده تر میشه
صبحانه و تمیزی هتل نسبتا خوب بود
متاسفانه بوشهر (این شهر زیبا، خارق العاده و دوست داشتنی) هتل ندارد. چاره ای نیست... هتل از روی ناچاری...
هتل اصیلی هست. موقعیت شهری فوق العاده، اما از نظر سرویس دهی ضعف هایی داره، ظرف های صبحانه به صورت محدود بوی نامطبوعی میدادند، و در طول مدت اقامتمان برای نظافت اتاق اصلا حوله ها و لیوان های و ظروف استفاده شده تعویض نمیشدند. هرچند ما فقط برای خواب در هتل بودیم و باز هم میگم موقعیتش در بوشهر عالیه. هزینه ی اقامت هتل نسبت به امکانات بالا هست.
خدمات خوب
خیلی لوکس و زیبا تمیز. فقط مشکلش این است که کمی گران است
موقعیت مکانی هتل بسیار خوبه اما اتاق ها خیلی کثیف و کهنه هستند. صبحانه با کیفیت نیست و‌ تنوع نداره. با اینکه اتاق غیر سیگاری خواسته بودیم اتاق کاملا بوی سیگار میداد. مبل و موکت داخل اتاق خیلی کثیف بود و کلا هتل نیاز به باز سازی دارد.
هتل خوبیه تو بوشهر، نزدیک به ساحلم هست، میتونید پیاده تا ساحل برید، ساحل صخره ای و زیبایی داره
هتل خوبی هست برخورد پرسنل عااااالی اتاق های هتل نسبتا قدیمی هست صبحانه هتل خیلی عادی بود ولی برای بوشهر هتل خوبی هست
نسبتا راضی بودم و کلا بد نبود.
بسیار قدیمی با خدمات ضعیف
پرسنل خوب ، اتاق نسبتاً تميز و آرامي داشت كمبودهايي داشت كه با توجه به ستاره هتل قابل چشم پوشي بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
عالی
هتلی خیلی ضعیف و بی کیفیتیه
جای خوبیه و هتل خوبیه به نسبت قیمت هرچند قدیمیه و نیاز به نوسازی داره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
نزدیک به ساحل ،تمیز بود ، صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
نامناسب بودن سرویس بهداشتی و تلویزیون قدیمی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
خوب بود
شاید بهترین هتل بوشهر باشه ولی قدییمیه
پرسنل و خدمات خوب باربیکیوی عالی در ضمن این هتل یکی از اولین هتلای بین المللی بوشهره
پذیرش خوش برخورد و تمیزی مناسب اتاق ها
ساختمان داخلی اتاقها بویژه سرویس های بهداشتی احتیاج به بازسازی دارد.
وسایل اتاق قدیمی. شیرآلات زنگ زده
برخورد پرسنل خوب و نزدیکی به ساحل
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود...
هتل قدیمی .وسایل اتاق قدیمی.موکت کف اتاق نیاز به تعویض دارد.دستشویی دستمال کاغذی نداشت.
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم. ...
پرسنل فوق العاده با ادب، خاطره ای بیاد ماندی با ویو دریا، هتل به نسبت قدیمی ولی فکر کنم بهترین هتل بوشهر هست. به امتحانش میارزد. ...
پذیرش سریع و خوب
خوب
نظری ندارم...
هتل به نسبت هتل های بوشهر بسیار عالی بود و راضی بودم از اقامتم ...
دستشویی بسیار کوچک و نور آن واقعاً بد بود ولی فشار آب با توجه به سایر نقاط بوشهر مناسب بود. خود هتل در موقعیت مناسب و در کل هتل خوبی بود....
خوب بود...
هتل کمی قدیمی و کم امکانات ولی در کل مناسب است....
نقاط قوت:
شخصیت کارکنان خوب بود احترام گذاری عالی بود صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
تلوزیون قدیمی و تعداد کمی شبکه داشت نتونستیم استفاده کنیم توالت فرنگی قدیمی و بسیار بی کیفیت بود
نقاط قوت:
اینترنت و صبحونه عالی
نقاط ضعف:
حمام و تلویزیون و پنجره مشکل داشت
نقاط قوت:
صبحانه عالی اینترنت پر سرعت غذا با کیفیت
نقاط ضعف:
تلویزیون معمولی و بد دید ر‌و به دریا نداشتن پنجره های معمولی اتاق حمام بی کیفیت
ذبیح الله مرادمند نمره خوب را برای هتل دلوار بوشهر انتخاب کرده است
نقاط قوت:
پرسنل خادم و مهربان
نقاط ضعف:
کیفیت خیلی بد رستوران
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع غذایی خوب برخورد خوب خدمه هتل
نقاط ضعف:
پنجره اتاق هنگام وزش باد بسیار صدا میداد و تکان میخورد