هتل دلوار بوشهر

بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری
3.2
امتیاز کاربران
78
نظرات کاربران

معرفی هتل دلوار بوشهر

هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلوار بوشهر

جهانگردی دلوار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
283,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
283,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
283,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
283,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
283,000
تومان
17 مرداد
جمعه
283,000
تومان
18 مرداد
شنبه
283,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
283,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
283,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
283,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
283,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
283,000
تومان
ایران مارکوپولو
293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
293,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
293,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
293,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
293,000
تومان
17 مرداد
جمعه
293,000
تومان
18 مرداد
شنبه
293,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
293,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
293,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
293,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
293,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
293,000
تومان
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
17 مرداد
جمعه
303,000
تومان
18 مرداد
شنبه
303,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
303,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
هتل یار
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
17 مرداد
جمعه
303,000
تومان
18 مرداد
شنبه
303,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
303,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
جاباما
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
17 مرداد
جمعه
303,000
تومان
18 مرداد
شنبه
303,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
303,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوییت کوچک دونفره
سوییت کوچک دونفره
علاءالدین
403,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
403,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
403,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
403,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
403,000
تومان
17 مرداد
جمعه
403,000
تومان
18 مرداد
شنبه
403,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
403,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
403,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
403,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
403,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
403,000
تومان
ایران مارکوپولو
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
413,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
413,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
413,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
413,000
تومان
17 مرداد
جمعه
413,000
تومان
18 مرداد
شنبه
413,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
413,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
413,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
413,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
413,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
413,000
تومان
اقامت 24
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
17 مرداد
جمعه
423,000
تومان
18 مرداد
شنبه
423,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
423,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
جاباما
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
17 مرداد
جمعه
423,000
تومان
18 مرداد
شنبه
423,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
423,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
هتل یار
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
17 مرداد
جمعه
423,000
تومان
18 مرداد
شنبه
423,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
423,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوئیت بزرگ یکخوابه دونفره
سوئیت بزرگ یکخوابه دونفره
علاءالدین
539,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
539,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
539,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
17 مرداد
جمعه
539,000
تومان
18 مرداد
شنبه
539,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
539,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
539,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
539,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
ایران مارکوپولو
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
549,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
549,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
549,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
549,000
تومان
17 مرداد
جمعه
549,000
تومان
18 مرداد
شنبه
549,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
549,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
549,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
549,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
549,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
549,000
تومان
اقامت 24
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
561,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
17 مرداد
جمعه
561,000
تومان
18 مرداد
شنبه
561,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
561,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
هتل یار
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
561,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
17 مرداد
جمعه
561,000
تومان
18 مرداد
شنبه
561,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
561,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
جاباما
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
561,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
17 مرداد
جمعه
561,000
تومان
18 مرداد
شنبه
561,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
561,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
جهانگردی دلوار-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
17 مرداد
جمعه
303,000
تومان
18 مرداد
شنبه
303,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
303,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
هتل یار
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
17 مرداد
جمعه
303,000
تومان
18 مرداد
شنبه
303,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
303,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
جهانگردی دلوار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
349,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
349,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
17 مرداد
جمعه
349,000
تومان
18 مرداد
شنبه
349,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
349,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
349,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
349,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
ایران مارکوپولو
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
359,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
359,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
17 مرداد
جمعه
359,000
تومان
18 مرداد
شنبه
359,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
359,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
359,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
359,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
17 مرداد
جمعه
370,000
تومان
18 مرداد
شنبه
370,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
17 مرداد
جمعه
370,000
تومان
18 مرداد
شنبه
370,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
17 مرداد
جمعه
370,000
تومان
18 مرداد
شنبه
370,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوئیت بزرگ دوخوابه چهارنفره
سوئیت بزرگ دوخوابه چهارنفره
علاءالدین
596,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
596,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
596,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
596,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
596,000
تومان
17 مرداد
جمعه
596,000
تومان
18 مرداد
شنبه
596,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
596,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
596,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
596,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
596,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
596,000
تومان
ایران مارکوپولو
609,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
609,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
609,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
609,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
609,000
تومان
17 مرداد
جمعه
609,000
تومان
18 مرداد
شنبه
609,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
609,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
609,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
609,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
609,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
609,000
تومان
اقامت 24
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
621,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
621,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
621,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
621,000
تومان
17 مرداد
جمعه
621,000
تومان
18 مرداد
شنبه
621,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
621,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
621,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
621,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
621,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
621,000
تومان
جاباما
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
621,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
621,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
621,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
621,000
تومان
17 مرداد
جمعه
621,000
تومان
18 مرداد
شنبه
621,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
621,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
621,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
621,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
621,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
621,000
تومان
هتل یار
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
621,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
621,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
621,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
621,000
تومان
17 مرداد
جمعه
621,000
تومان
18 مرداد
شنبه
621,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
621,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
621,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
621,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
621,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
621,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دلوار بوشهر

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
روزنامه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خدمات بيدار باش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
فضای سبز
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
فروشگاه صنايع دستی
سالن جلسات
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
اعلام حریق

آدرس هتل دلوار بوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلوار بوشهر

(78 نظر)
خوب
متاسفانه بوشهر (این شهر زیبا، خارق العاده و دوست داشتنی) هتل ندارد. چاره ای نیست... هتل از روی ناچاری...
خدمات خوب
هتل اصیلی هست. موقعیت شهری فوق العاده، اما از نظر سرویس دهی ضعف هایی داره، ظرف های صبحانه به صورت محدود بوی نامطبوعی میدادند، و در طول مدت اقامتمان برای نظافت اتاق اصلا حوله ها و لیوان های و ظروف استفاده شده تعویض نمیشدند. هرچند ما فقط برای خواب در هتل بودیم و باز هم میگم موقعیتش در بوشهر عالیه. هزینه ی اقامت هتل نسبت به امکانات بالا هست.
خیلی لوکس و زیبا تمیز. فقط مشکلش این است که کمی گران است
موقعیت مکانی هتل بسیار خوبه اما اتاق ها خیلی کثیف و کهنه هستند. صبحانه با کیفیت نیست و‌ تنوع نداره. با اینکه اتاق غیر سیگاری خواسته بودیم اتاق کاملا بوی سیگار میداد. مبل و موکت داخل اتاق خیلی کثیف بود و کلا هتل نیاز به باز سازی دارد.
هتل خوبیه تو بوشهر، نزدیک به ساحلم هست، میتونید پیاده تا ساحل برید، ساحل صخره ای و زیبایی داره
هتل خوبی هست برخورد پرسنل عااااالی اتاق های هتل نسبتا قدیمی هست صبحانه هتل خیلی عادی بود ولی برای بوشهر هتل خوبی هست
بسیار قدیمی با خدمات ضعیف
پرسنل خوب ، اتاق نسبتاً تميز و آرامي داشت كمبودهايي داشت كه با توجه به ستاره هتل قابل چشم پوشي بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
عالی
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
موقعیت و تمیزی عالی فقط دو مشکل داشت یکی سرویس بهداشتی مثل هتل 3 ستاره نیست و دیگری یک آسانسور برای یک هتل با این همه اتاق بسیار کمه
از پرسنل و پذیرایی راضی هستم. تلویزیون قدیمی بود و بلا استفاده...
هتلی خیلی ضعیف و بی کیفیتیه
برخورد پرسنل خوب بود. موقعیت هتل خوب و منظره دیدنی از دریا داره اما کمی کهنه شده و نیاز به بازسازی در زمان اقامت ما اسانسور خراب بود و مجبور بودیم 4 طبقه رو بالا بریم و واسه هتل، خراب بودن اسانسور در زمان بیش از 24 ساعت فاجعه اس ما فقط بخاطر منظره دریا این هتل رو انتخلاب کردیم و بهمین دلیل طبقه 4 رو به دریا رو گرفتیم در ضمن اسپیلت اتاق خیلی صدا میداد که ازار دهنده بود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی نکته خاص مثبتی نداره
نقاط ضعف:
سبک قدیمی نیاز به پیگیری و بازسازی داره
جای خوبیه و هتل خوبیه به نسبت قیمت هرچند قدیمیه و نیاز به نوسازی داره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
به نسبت هتل 4 ستاره و قیمت با ارزش بود.
نقاط قوت:
نزدیک به ساحل ،تمیز بود ، صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
نامناسب بودن سرویس بهداشتی و تلویزیون قدیمی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
فضای اتاق بسیار کچک بود
ساعت اتاق 2 ساعت جلو بود. حموم و توالت قدیمی. حوله و شامپو رو رو میز گذاشتن. توی سوپ سیم ظرف شویی بود. سرویس چوب اتاق قدیمی و پوسیده و رنگ پریده ولی خب تو بوشهر بهتر از این نداریم.
شاید بهترین هتل بوشهر باشه ولی قدییمیه
نزدیکی به دریا، غذاهای بسیار با کیفیت و برخورد مناسب کارکنان از ویژگی های مثبت این هتل است. البته لازم به ذکر است هتل بسیار قدیمی است و نیاز به بازسازی دارد، اتاق ها تلویزیون lcd ندارد و صدای اتاق های مجاور گاهی اوقات کمی باعث آزار است . اما با توجه به امکانات موجود در بوشهر مکان مناسبی برای اقامت است.
هتل قدیمی ولی خوبی بود، مشکلش عدم رسیدگی به هتل بود، هتل نیاز به بازسازی داشت. لوازم و امکانات فرسوده بود. پرسنل خوب بودند. موقعیت هم عالی
پرسنل مهربان با مکانی بسیار مناسب و خدمات عالی و ساختمانی کمی قدیمی
پرسنل و خدمات خوب باربیکیوی عالی در ضمن این هتل یکی از اولین هتلای بین المللی بوشهره
جای خوب اتاق ها قديمی ،غذای خوب
نیاز به بازسازی دارد.
پذیرش خوش برخورد و تمیزی مناسب اتاق هاقدیمی بودن ساختمان هتل اما نمای بسیار زیبایی دارد
از اقامتم در این هتل رضایت کامل داشتم. اتاقها تمیز و نورگیری و دید بسیار زیبا دارند، موقعیت هتل بسیار مناسب هست، غذای رستوران خیلی خوب و باکیفیت بود. اما تنها مورد قابل ذکر این است که هتل نیاز به بازسازی دارد.
در کل خوب بود توصیه می کنم برید از نظر صبحانه و غذاها خیلی خوب بود برخورد کارکنان بسیاربسیار عالی خصوصابخش پذیرش و خانمی که طبقه دوم رو نظافت می کنن اسمشون رو نمی دونم فکر کنم بهترین هتل بوشهر باشه
هتل خوب و تمیزی بود فقط سرویس بهداشتی قدیمی و نیاز به بازسازی داره صبحانه هم کامل و عالی بود.
خوب
خوب بود ولی از نظر پاکیزگی و بهداشت کمی ضعیف بود.
همه چیز به نسبت بوشهر خوب بود
قدیمی هست اما در کل خوب بود، ولی نیاز به بازسازی داره
باید در حد یک هتل 3 ستاره ازش انتظار داشت و نه بیشتر قدیمی و احتیاج به بازسازی داره بخصوص سرویسها موقعیت نسبت به دریا عالیه صبحانه و غذای رستوران هم خوب بود.
یک هتل سه ستاره عالی بود. رفتار پرسنل فوق العاده بود و هر چیزی که در اتاق نیاز داشتیم، به سرعت فراهم می شد. قدیمی بودن هتل باعث شده بود که حس و حال خوبی وجود داشته باشه تو هتل. و موقعیت مکانی هتل هم بسیار بسیار تاثیرگذار بود در کیفیت سفر ما.
ایرادی به کارکنان نیست، ساختمان هرچند بسیار زیبا و خوش مکان است، اما بازسازی انجام نشده است.
قدیمی بودن وسایل و لوازمدمپایی های نامناسب در اتاق
برخورد کارکنان خوب بود . صبحانه خوب بود . تمیزی لوازم خواب بسیار خوب بود . سرویس بهداشتی قدیمی بود . سر و صدای پارک مجاور هتل قدری برای اتاقها رو به دریا آزاردهنده بود . نمازخانه مجاور رستوران وضعیت خوبی نداشت و بایستی تجهیز و نظافت گردد .
خوب بود در کل و راضی بودم، مشکلی نبود، فقط به دلیل اینکه هتل های جهانگردی قدیمی هستند و نوسازی هم معمولا نشدند شیرآلات کمی فرسوده بود.
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم.
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود...
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم. ...
پرسنل فوق العاده با ادب، خاطره ای بیاد ماندی با ویو دریا، هتل به نسبت قدیمی ولی فکر کنم بهترین هتل بوشهر هست. به امتحانش میارزد. ...
نقطه ضعف هتل امکانات بود مثل آسانسور که فقط یکی بود و کفاف هتل رو نمی داد غذا خیلی خوب بود، برخورد کارکنان معمولی بود، نظافت خوب بود و در مجموع راضی کننده بود
نظری ندارم...
هتل به نسبت هتل های بوشهر بسیار عالی بود و راضی بودم از اقامتم ...
دستشویی بسیار کوچک و نور آن واقعاً بد بود ولی فشار آب با توجه به سایر نقاط بوشهر مناسب بود. خود هتل در موقعیت مناسب و در کل هتل خوبی بود....
خوب بود...
هتل کمی قدیمی و کم امکانات ولی در کل مناسب است....
نقاط قوت:
شخصیت کارکنان خوب بود احترام گذاری عالی بود صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
تلوزیون قدیمی و تعداد کمی شبکه داشت نتونستیم استفاده کنیم توالت فرنگی قدیمی و بسیار بی کیفیت بود
نقاط قوت:
اینترنت و صبحونه عالی
نقاط ضعف:
حمام و تلویزیون و پنجره مشکل داشت
نقاط قوت:
صبحانه عالی اینترنت پر سرعت غذا با کیفیت
نقاط ضعف:
تلویزیون معمولی و بد دید ر‌و به دریا نداشتن پنجره های معمولی اتاق حمام بی کیفیت
ذبیح الله مرادمند نمره خوب را برای هتل دلوار بوشهر انتخاب کرده است
نقاط قوت:
پرسنل خادم و مهربان
نقاط ضعف:
کیفیت خیلی بد رستوران
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع غذایی خوب برخورد خوب خدمه هتل
نقاط ضعف:
پنجره اتاق هنگام وزش باد بسیار صدا میداد و تکان میخورد
نیاز به مدیریت بهتری در خصوص هتلداری این مجموعه احساس میشه. بدو ورود سطح شیبدار برای حمل راحت تر چمدان وجود نداره. در خصوص تجربه ی شخصی هم باید اضافه کنم در لیست تعداد افراد داخل اتاق رو درست ثبت نکرده بودند و زمان استفاده از سرویس صبحانه با رفتار نسبتا نادرستی موضوع را مطرح کردند. مجبور شدیم ایمیل رزرواسیون رو به اون فرد نشون بدیم تا ثابت کنیم تعداد درست هست. از طرفی زمان تحویل اتاق هتل کسی برای حمل بار و وسایل به ما کمک نکرد. در کل از نظر نزدیکی به دریا بازار قدیمی و دانشگاه علوم پزشکی مناسب هست
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی بود و اقامت راحتی در این هتل داشتیم.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب كارمندان
نقاط ضعف:
كيفيت شيرالات كيفيت اسانسور نور اتاف
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
موقعیت مکانی هتل خیلی خوب است اما متاسفانه بسیار فرسوده است و قیمت بیش از حد بالاست
هتل خوبی بود. روز اول فقط آسانسور ایراد پیدا کرد و مقداری ازیت شدیم ولی بعد مشکل رو حل کردند خوشبختانه.
بد نبود اما میشد لقب قدیمی بودن رو بهش داد ولی از لحاظ موقعیت ok بود از نظرم
این هتل را برای پدرم رزرو کرده بودم. خیلی راضی بودند. ممنون از شما و پرسنل هتل
در مجموع راضی بودم. هماهنگی شرکت هم با هتل خوب بود. ممنون از این هتل که باعث شدند سفر خوبی داشته باشیم.
لطفاً اسم هتل رو از اینجا بردارید بنویسید مسافرخونه. فقط جاش خوبه ولی اصلاً امکانات هتل رو نداره
بدی نبود ولی هماهنگی با هتل انجام نشده بود و معطل شدیم
همه چیز عالی و به موقع بود و اقامتی که داشتیم بسیار لذت بخش بود
هتل رویایی و خوبی بود. تمیز و لوکس. بهترین وسایل رو داشت و امکانات کاملی رو ارائه میکرد. ما فقط دو شب اونجا اقامت داشتیم ولی خیلی خوش آب و هوا و زیبا بود
بهترین هتل هستش از نظرماما زمانی که ما اقامت داشتیم خیلی شلوغ بود و رستوران بیشتر مواقع جا نداشت. در کل ولی خوب بود
خیلی کوتاه اینجا بودم. یک هتل خوب و با امکانات عالی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دلوار بوشهر

مهمانان هتل دلوار بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دلوار بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دلوار بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دلوار بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دلوار بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.