هتل دلوار بوشهر

بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری
3.2
امتیاز کاربران
89
نظرات کاربران

معرفی هتل دلوار بوشهر

هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلوار بوشهر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
475,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
475,000
تومان
16 بهمن
شنبه
475,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
475,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
475,000
تومان
16 بهمن
شنبه
475,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
سوییت کوچک دو نفره
اقامت 24
693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
693,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
693,000
تومان
16 بهمن
شنبه
693,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
723,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
723,000
تومان
9 بهمن
شنبه
723,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
723,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
723,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
723,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
687,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
687,000
تومان
15 بهمن
جمعه
723,000
تومان
16 بهمن
شنبه
723,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
723,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
723,000
تومان
سوییت بزرگ یک خوابه دونفره
اقامت 24
936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
936,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
936,000
تومان
16 بهمن
شنبه
936,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
936,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
936,000
تومان
سوئیت لوکس دو نفره
علاءالدین
966,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
966,000
تومان
9 بهمن
شنبه
966,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
966,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
966,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
966,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
917,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
917,000
تومان
15 بهمن
جمعه
966,000
تومان
16 بهمن
شنبه
966,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
966,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
966,000
تومان
سوئیت دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
475,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
475,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
475,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
سوئیت کوچک دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
694,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
694,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
694,000
تومان
16 بهمن
شنبه
694,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
سوئیت بزرگ یک خوابه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
936,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
936,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
936,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
936,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
936,000
تومان
استاندارد دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
475,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
475,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
475,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
617,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
617,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
617,000
تومان
16 بهمن
شنبه
617,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
617,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
617,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
647,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
647,000
تومان
9 بهمن
شنبه
647,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
647,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
647,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
647,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
15 بهمن
جمعه
647,000
تومان
16 بهمن
شنبه
647,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
647,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
647,000
تومان
استاندارد سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
618,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
618,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
618,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
618,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
618,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
618,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
618,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوییت بزرگ دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,041,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,041,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,041,000
تومان
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,071,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,071,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,071,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,071,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,071,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,071,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,017,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,017,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,071,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,071,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,071,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,071,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت بزرگ دوخوابه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,041,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,041,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
1,041,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
1,041,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,041,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,041,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دلوار بوشهر

آسانسور
كتابخانه
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
آتلیه
زمین ورزشی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات باربري
لباسشویی
پارک کودک
سالن بيليارد
پرینتر
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
گیم نت
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات پزشكي
زمين تنيس
مینی بار
فروشگاه صنايع دستی
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
فضای سبز
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
سالن جلسات
ميز
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات بيدار باش
مبل
گشت نیم روزی
تلویزیون lcd
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
پنجره
تلويزيون در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
اعلام حریق
تاکسی سرویس
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
نمازخانه
پارکینگ
استخر
دستگاه خودپرداز
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
حوله
کافی نت
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تبديل ارز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
کافی‌شاپ
دمپایی
مینی بار رایگان
بیلیارد
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
لابی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق سیگار
پارکینگ سرپوشیده
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
تلفن
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل دلوار بوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلوار بوشهر

(89 نظر)
نقاط قوت:
۰ .
نقاط ضعف:
تمام قسمتهای هتل نیاز به تعمیر اساسی دارد
نقاط قوت:
منظره قشنگ و جای خیلی خوبی داره
نقاط ضعف:
شیرالات و امکانات قدیمی داره. آب حموم خوب زهکشی نداره
نقاط قوت:
بدنبود
نقاط ضعف:
بدبودن پرسنل وخرابی اسانسور
نقاط قوت:
رفتار بسیار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
کهنه و قدیمی بودن اتاقها و وسایل انها
نقاط قوت:
اصالت هميشگي هتل هاي جهانگردي پرسنل محترم و آموزش ديده
نقاط ضعف:
فرسودگي شديد و مشهود مبلمان تعميرات سطحي و پوششي در اتاقها و سرويس ها عدم تناسب سالن صبحانه با تعداد مسافر و تراكم بيشتر از پروتكل هاي بهداشتي
نقاط قوت:
برخوردخوب کارکنان هتل خانه دارهتل خوش برخوردومودب ودرهنگام صبحانه پرتوکل ها رعایت میشدوکارکنان برخوردخوبی داشتند
نقاط ضعف:
درهنگام استفاده ازحمام اب ازابشی پایین نمیرفت واب زیادی در وان حمام جمع میشد که زمان زیادی طول میکشیدتااب پایین برود. گاوصندوق اتاق هم خراب بودویخچال برفک زیادی زده بودووسایل داخل یخچال خوب خنک نمیشد
نقاط قوت:
تا سه سال پیش خیلی خوب بود و دلیل رزرو جدیدم همون خاطره خوب گذشته بود
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار بد و فرسوده تجهیزات اتاق کولر در حال چکه کردن نمور بودن اتاق
در کل نسبت به هزینه خوب بود
نقاط قوت:
طی ۵ سال اخیر چندین بار در این هتل اقامت داشتم که آخرین بار ۳ سال پیش بود که واقعا راضی بودم
نقاط ضعف:
اما این بار اینقدر کثیف و داغون بود که قطعا دیگه به این هتل نخواهم رفت همه چیز کثیف و کهنه بود از ملحفه و پتو و بالش و روکشهاش گرفته تا کولر کثیف و دارای نشتی آب، سرویس کثیف و فرسوده و دربهای ورودی اتاق و سرویس ها بسیار داغون اصلا پیشنهاد نمیکنم به این هتل برید
در حد هتل ۴ ستاره نبود
نقاط قوت:
ساحلی بودن...
نقاط ضعف:
تلویزیون خراب...سرویس ایرانی نداشت
نقاط قوت:
استفاده از پرسنل شایسته و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کمبود پریز برق در اتاقها و خرابی تلویزیون
نقاط قوت:
فشار آب بسیار زیاد و عالی برخورد عالی پذیرش و نظافتچی پارکینگ مسقف فضای دلباز و لابی زیبا
نقاط ضعف:
۱/ ملحفه ها تمیز اما تشک بسیار بسیار کثیف بود???? ۲/ دم در اتاق یه سوسک زنده دیدیم که مشخص نبود تو دیوار بوده یا تو راهرو. ۳/ تا حالا هر هتلی رفتم کتری برقی و بشقاب و لیوان و دو تا چای کیسه ای یا دو تا نسکافه، حتی میوه و بطری آب بزرگ رایگان بود تو اتاق. ۴/ راه آب حمام گرفته بود و به زور آب تخلیه می‌شد. ۵/ کولر اتاق ها جوابگوی ظهر تابستان بوشهر نیست. ۶/ چینش اتاق ها اصلا درست نبود، و جای راه رفتن نبود. ۷/ صبحانه بسیار بسیار محدود، بسیار تعجب کردیم! اینها مسائل کلی ست، جزییات بیشتری هم هست، منتها این مسائل که عنوان کردم در اولویت هست.
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
کهنه کثیف بسیار بد
واقعاً از تمامي متصديان هتل ممنونم ، از رفتار تمامي كاركنان سپاسگذارم ، اميدوارم همگي سلامت باشند .
هتل 3 ستاره تمیز و خوبیه با اینکه قدیمیه اما ساختار خوبی داره. بسیار خوب ضدعفونی میشه و کارکنان واقعا زحمت میکشن تمام جوانب در مبارزه با کرونا در نظر گرفته میشه. صبحانه نرمال و خوبی داره. رستوران نهار و شامش افتضاحه و تنها نکته منفی هتل هستش
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بسیار قدیمی آب کف حموم میموند و چاهش بسته بود صبحونه بی کیفیت بود و سلف سرویس نبود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل. موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
نداشتن تلویزیون درست و حسابی. نداشتن پریز برق کافی در اتاق ها. کثیفی بالکن ها. نداشتن غذای خوب در رستوران هتل.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نور کم اتاق و راهرو سرویس بهداشتی نامناسب نبود کتری برقی در اتاق
عالییییی
هتل با ساختمان قدیمی و کیفیت متوسط ،
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل بسیار عالی رفتار پرسنل مودبانه
نقاط ضعف:
هتل فرسوده آرامش به علت نازکی دیوارها و قدیمی بودن پنجره ها ندارد صبحانه بسیار بد
از نظر دسترسی به ساحل و بافت قدیمی شهر خیلی خوب بود. ساحلی که نزدیک هتل هست بسیار تمیز و زیباست. دو تا رستوران خیلی با کیفیت با فواصل کم نزدیک هتل هست. در مورد خود هتل اتاق ها بسیار تمیز و مجهز بودند. هر روز صبح شامپو و آب و... شارژ میشد. برخورد پرسنل هتل عالی بود.فقط سرویس بهداشتی و حمام مثل روشویی و دوش حمام کمی کهنه بودند که با تعمیر جزیی رفع میشد. از لحاظ رعایت پروتکل ها در شرایط کرونا بسیار خوب بود.صبحانه هم با توجه به شرایطی که کرونا هست و به صورت بسته بندی بود عالی بود. در کل اقامت در این هتل پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
موقعیت خوب محیط مناسب و محترمانه خلوتی رستوران قابل قبول رعایت خوب نظافت
نقاط ضعف:
وسایل اطاقها همچون تلوزیون و تلفن و مبلمان فرسوده
نقاط قوت:
کارکنان با ادب و محترم سرویس بهداشتی کاملا تمیز کیفیت غذا عالی فضای هتل دلچسب
نقاط ضعف:
تلویزیون crt قدیمی
قابل قبول بود
با سلام با توجه به مهمان بودن یک روزه در هتل زیبای هتل دلوار بوشهر بدون اغراق میتونم بیان کنم که از همه لحاظ خدمات دهی عالی بودن _ کمال تشکر دارم از پرسنل این مجموعه .
هتل بسیار خوب بود کارکنان برخورد عالی داشتن ولی در رابطه با صبحانه اگر تنوع بیشتر بود عالی میشد
به هتل رسیدگی نمیکنند هر سال داره خراب تر و فرسوده تر میشه
صبحانه و تمیزی هتل نسبتا خوب بود
خوب
متاسفانه بوشهر (این شهر زیبا، خارق العاده و دوست داشتنی) هتل ندارد. چاره ای نیست... هتل از روی ناچاری...
هتل اصیلی هست. موقعیت شهری فوق العاده، اما از نظر سرویس دهی ضعف هایی داره، ظرف های صبحانه به صورت محدود بوی نامطبوعی میدادند، و در طول مدت اقامتمان برای نظافت اتاق اصلا حوله ها و لیوان های و ظروف استفاده شده تعویض نمیشدند. هرچند ما فقط برای خواب در هتل بودیم و باز هم میگم موقعیتش در بوشهر عالیه. هزینه ی اقامت هتل نسبت به امکانات بالا هست.
خدمات خوب
خیلی لوکس و زیبا تمیز. فقط مشکلش این است که کمی گران است
موقعیت مکانی هتل بسیار خوبه اما اتاق ها خیلی کثیف و کهنه هستند. صبحانه با کیفیت نیست و‌ تنوع نداره. با اینکه اتاق غیر سیگاری خواسته بودیم اتاق کاملا بوی سیگار میداد. مبل و موکت داخل اتاق خیلی کثیف بود و کلا هتل نیاز به باز سازی دارد.
هتل خوبیه تو بوشهر، نزدیک به ساحلم هست، میتونید پیاده تا ساحل برید، ساحل صخره ای و زیبایی داره
هتل خوبی هست برخورد پرسنل عااااالی اتاق های هتل نسبتا قدیمی هست صبحانه هتل خیلی عادی بود ولی برای بوشهر هتل خوبی هست
نسبتا راضی بودم و کلا بد نبود.
بسیار قدیمی با خدمات ضعیف
پرسنل خوب ، اتاق نسبتاً تميز و آرامي داشت كمبودهايي داشت كه با توجه به ستاره هتل قابل چشم پوشي بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
عالی
موقعیت و تمیزی عالی فقط دو مشکل داشت یکی سرویس بهداشتی مثل هتل 3 ستاره نیست و دیگری یک آسانسور برای یک هتل با این همه اتاق بسیار کمه
از پرسنل و پذیرایی راضی هستم. تلویزیون قدیمی بود و بلا استفاده...
هتلی خیلی ضعیف و بی کیفیتیه
برخورد پرسنل خوب بود. موقعیت هتل خوب و منظره دیدنی از دریا داره اما کمی کهنه شده و نیاز به بازسازی در زمان اقامت ما اسانسور خراب بود و مجبور بودیم 4 طبقه رو بالا بریم و واسه هتل، خراب بودن اسانسور در زمان بیش از 24 ساعت فاجعه اس ما فقط بخاطر منظره دریا این هتل رو انتخلاب کردیم و بهمین دلیل طبقه 4 رو به دریا رو گرفتیم در ضمن اسپیلت اتاق خیلی صدا میداد که ازار دهنده بود
جای خوبیه و هتل خوبیه به نسبت قیمت هرچند قدیمیه و نیاز به نوسازی داره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
نزدیک به ساحل ،تمیز بود ، صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
نامناسب بودن سرویس بهداشتی و تلویزیون قدیمی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
خوب بود
ساعت اتاق 2 ساعت جلو بود. حموم و توالت قدیمی. حوله و شامپو رو رو میز گذاشتن. توی سوپ سیم ظرف شویی بود. سرویس چوب اتاق قدیمی و پوسیده و رنگ پریده ولی خب تو بوشهر بهتر از این نداریم.
شاید بهترین هتل بوشهر باشه ولی قدییمیه
نزدیکی به دریا، غذاهای بسیار با کیفیت و برخورد مناسب کارکنان از ویژگی های مثبت این هتل است. البته لازم به ذکر است هتل بسیار قدیمی است و نیاز به بازسازی دارد، اتاق ها تلویزیون lcd ندارد و صدای اتاق های مجاور گاهی اوقات کمی باعث آزار است . اما با توجه به امکانات موجود در بوشهر مکان مناسبی برای اقامت است.
هتل قدیمی ولی خوبی بود، مشکلش عدم رسیدگی به هتل بود، هتل نیاز به بازسازی داشت. لوازم و امکانات فرسوده بود. پرسنل خوب بودند. موقعیت هم عالی
پرسنل مهربان با مکانی بسیار مناسب و خدمات عالی و ساختمانی کمی قدیمی
پرسنل و خدمات خوب باربیکیوی عالی در ضمن این هتل یکی از اولین هتلای بین المللی بوشهره
جای خوب اتاق ها قديمی ،غذای خوب
نیاز به بازسازی دارد.
پذیرش خوش برخورد و تمیزی مناسب اتاق ها
از اقامتم در این هتل رضایت کامل داشتم. اتاقها تمیز و نورگیری و دید بسیار زیبا دارند، موقعیت هتل بسیار مناسب هست، غذای رستوران خیلی خوب و باکیفیت بود. اما تنها مورد قابل ذکر این است که هتل نیاز به بازسازی دارد.
ساختمان داخلی اتاقها بویژه سرویس های بهداشتی احتیاج به بازسازی دارد.
همه چیز به نسبت بوشهر خوب بود
وسایل اتاق قدیمی. شیرآلات زنگ زده
برخورد پرسنل خوب و نزدیکی به ساحل
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود...
هتل قدیمی .وسایل اتاق قدیمی.موکت کف اتاق نیاز به تعویض دارد.دستشویی دستمال کاغذی نداشت.
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم. ...
پرسنل فوق العاده با ادب، خاطره ای بیاد ماندی با ویو دریا، هتل به نسبت قدیمی ولی فکر کنم بهترین هتل بوشهر هست. به امتحانش میارزد. ...
پذیرش سریع و خوب
خوب
نظری ندارم...
هتل به نسبت هتل های بوشهر بسیار عالی بود و راضی بودم از اقامتم ...
دستشویی بسیار کوچک و نور آن واقعاً بد بود ولی فشار آب با توجه به سایر نقاط بوشهر مناسب بود. خود هتل در موقعیت مناسب و در کل هتل خوبی بود....
خوب بود...
هتل کمی قدیمی و کم امکانات ولی در کل مناسب است....
نقاط قوت:
شخصیت کارکنان خوب بود احترام گذاری عالی بود صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
تلوزیون قدیمی و تعداد کمی شبکه داشت نتونستیم استفاده کنیم توالت فرنگی قدیمی و بسیار بی کیفیت بود
نقاط قوت:
صبحانه عالی اینترنت پر سرعت غذا با کیفیت
نقاط ضعف:
تلویزیون معمولی و بد دید ر‌و به دریا نداشتن پنجره های معمولی اتاق حمام بی کیفیت
نقاط قوت:
اینترنت و صبحونه عالی
نقاط ضعف:
حمام و تلویزیون و پنجره مشکل داشت
ذبیح الله مرادمند نمره خوب را برای هتل دلوار بوشهر انتخاب کرده است
نقاط قوت:
پرسنل خادم و مهربان
نقاط ضعف:
کیفیت خیلی بد رستوران
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع غذایی خوب برخورد خوب خدمه هتل
نقاط ضعف:
پنجره اتاق هنگام وزش باد بسیار صدا میداد و تکان میخورد
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی بود و اقامت راحتی در این هتل داشتیم.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب كارمندان
نقاط ضعف:
كيفيت شيرالات كيفيت اسانسور نور اتاف
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
هتل رویایی و خوبی بود. تمیز و لوکس. بهترین وسایل رو داشت و امکانات کاملی رو ارائه میکرد. ما فقط دو شب اونجا اقامت داشتیم ولی خیلی خوش آب و هوا و زیبا بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دلوار بوشهر

مهمانان هتل دلوار بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دلوار بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دلوار بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دلوار بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دلوار بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.