هتل دلوار بوشهر

بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری
3.2
امتیاز کاربران
113
نظرات کاربران

معرفی هتل دلوار بوشهر

هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلوار بوشهر

ظرفیت 4 نفر

سوئيت چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,543,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,543,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,577,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,577,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,577,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,577,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,577,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,543,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,543,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,577,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,577,000 تومان
سوئیت بزرگ
ای‌گردش
1,577,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,577,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,577,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,577,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,577,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,577,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,577,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,577,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,577,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,577,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,577,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,577,000 تومان
سوئیت چهار تخته
هتل یار
1,607,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
دوشنبه
1,607,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
1,607,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
1,577,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,577,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,577,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
1,543,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,577,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,577,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,577,000 تومان
سوئیت بزرگ دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
1,577,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,577,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,577,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
1,494,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,577,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,577,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,577,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
810,000 تومان
19 آذر
شنبه
850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
810,000 تومان
26 آذر
شنبه
855,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
855,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
855,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
837,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
837,000 تومان
19 آذر
شنبه
855,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
855,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
855,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
855,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
855,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
837,000 تومان
25 آذر
جمعه
837,000 تومان
26 آذر
شنبه
855,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
855,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
837,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
837,000 تومان
19 آذر
شنبه
855,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
855,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
855,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
837,000 تومان
26 آذر
شنبه
855,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
855,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
855,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
855,000 تومان
19 آذر
شنبه
855,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
855,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
855,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
855,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
855,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
855,000 تومان
25 آذر
جمعه
855,000 تومان
26 آذر
شنبه
855,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
855,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
855,000 تومان
استاندارد سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
885,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
885,000 تومان
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
885,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
630,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
630,000 تومان
25 آذر
جمعه
630,000 تومان
26 آذر
شنبه
665,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
630,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
630,000 تومان
25 آذر
جمعه
630,000 تومان
26 آذر
شنبه
665,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
651,000 تومان
19 آذر
شنبه
665,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
651,000 تومان
25 آذر
جمعه
651,000 تومان
26 آذر
شنبه
665,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
651,000 تومان
19 آذر
شنبه
665,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
665,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
665,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
651,000 تومان
25 آذر
جمعه
651,000 تومان
26 آذر
شنبه
665,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
651,000 تومان
19 آذر
شنبه
665,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
665,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
665,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
651,000 تومان
25 آذر
جمعه
651,000 تومان
26 آذر
شنبه
665,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
651,000 تومان
19 آذر
شنبه
665,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
665,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
651,000 تومان
25 آذر
جمعه
651,000 تومان
26 آذر
شنبه
665,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته توئین
ای‌گردش
665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
665,000 تومان
19 آذر
شنبه
665,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
665,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
665,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
665,000 تومان
25 آذر
جمعه
665,000 تومان
26 آذر
شنبه
665,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
665,000 تومان
19 آذر
شنبه
665,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
665,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
665,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
665,000 تومان
25 آذر
جمعه
665,000 تومان
26 آذر
شنبه
665,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
665,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
665,000 تومان
سوئیت کوچک دو نفره
اقامت 24
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,070,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,130,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,130,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,130,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
1,070,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,070,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,130,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,130,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,130,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,107,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,107,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,130,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,130,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,130,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
1,130,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,107,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,107,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,130,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,130,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,130,000 تومان
سوئيت دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,107,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,107,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,130,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,130,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,130,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,130,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,107,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,107,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,130,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,130,000 تومان
سوئیت کوچک
ای‌گردش
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,130,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,130,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,130,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,130,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,130,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,130,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,130,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,130,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,130,000 تومان
سوئیت دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
1,219,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,219,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,245,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,245,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
1,245,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,219,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,219,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,245,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,245,000 تومان
سوئیت لوکس دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,219,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,219,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,245,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,245,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,245,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,245,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,219,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,219,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,245,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
سوئیت بزرگ یک خوابه
ای‌گردش
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,245,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,245,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,245,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,245,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,245,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,245,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,245,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,245,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,245,000 تومان
استاندارد دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
695,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
695,000 تومان
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
695,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
695,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
695,000 تومان
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
695,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت لوکس دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
1,275,000 تومان
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت بزرگ یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,245,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
1,245,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,180,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,180,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,240,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,245,000 تومان

امکانات اتاق های هتل دلوار بوشهر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
فضای سبز
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
فروشگاه صنايع دستی
سالن جلسات
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دلوار بوشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلوار بوشهر

(113 نظر)
در شهر بوشهر بهترین هتل می باشد. از همه لحاظ عالی بود.
نقاط قوت:
فاصله یک دقیقه ای تا دریا .وای فای خوب.کیفیت غذا خوب.مینی بار کامل و متنوع.
نقاط ضعف:
فاصله یک دقیقه ای تا دریا .وای فای خوب.کیفیت غذا خوب.مینی بار کامل و متنوع.
نقاط قوت:
رفتار بسیار مودبانه کارکنان
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی سرویس اتاق ها
نقاط قوت:
دسترسی خوب فضای آرام برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن حمام و دستشویی و امکانات کم کم بودن تعداد میز ها و فضای غذا خوری
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل دسترسی عالی
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل دسترسی عالی
نقاط قوت:
مکان نزدیک دریابرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود و خیلی دیر به دیر شارژ میشدهتل قدیمی هست و نیاز به بازسازی اساسی داردنبود چای ساز در اتاق ها
من زیاد به بوشهر سفر می کنم بهترین خدمات را از این هتل دریافت میکنم و بهتر از این در بوشهر نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خوب نبود
اگه دوباره به بوشهر سفر کنم حتما هتل دلوار انتخاب اولم برای اقامت خواهد بود...
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ساختمان هتل به شدت قدیمی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانیپارکینگبرخورد عالی پذیرش و سایر پرسنلاندازه اتاق هاتمیزی تخت و ملافه و رو بالش هاداشتن بالکن
نقاط ضعف:
اتاق نمور بود که به دلیل عدم درز بندی در بالکن و پنجره شرجی وارد اتاق میشد و اذیت میکردکاشی کف حمام و سرویس بهداشتی خیلی کهنه شده و نیاز به بازسازی دارهشیرالات کهنه شده بودن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به دریا آرامش و امنیت هتل برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به دریا آرامش و امنیت هتل برخورد مناسب کارکنان
من پیش از سفر نظرات رو خواندم و دیدم که گفته بودن سرویس ها قدیمی هستند ولی با توجه به اینکه جزو معتبرترین هتل های شهر هست و قیمت مناسبی هم داشت به نسبت، این هتل رو انتخاب کردم. برخورد پرسنل خیلی خوب بود و کمک می کردند کاملا. چمدانم رو بعد از تحویل اتاق تا ساعت ۱۰ شب که پرواز داشتم امانت نگه داشتند و هر بار هم که رفتم چیزی بردارم ازش، یا گوشیم رو تو هتل بزنم به شارژ خیلی با احترام برخورد کردند. هتل موقعیت مکانی خوبی داره، به ساحل، بافت تاریخی، رستوران قوام و... نزدیکه و آروم هم هست. فقط مشکلی که داره نور کم اتاق ها و قدیمی بودن حمام و سرویس بهداشتی هست.
نقاط قوت:
نزدیکی به دریاامکان جای پارک خودرو در محیطی امن و داخل مجموعهرفتار بسیار خوب پرسنلدمای هوای مناسب داخل اتاق
نقاط ضعف:
دستشویی داخل اتاق فاقد تهویه است به تعداد مسافر از دمپایی یک بار مصرف استفاده نمی شود تنها یک آسانسور در هتل وجود دارد و رفت و آمد را با کندی روبرو می کند مخصوصا صبح ها هنگام صرف صبحانه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
زمان تخلیه رو باید طبق زمان تحویل در نظر بگیرن۲۴ساعت
از نظر برخورد پرسنل عالی بود
نقاط قوت:
در مقایسه با سایر هتل های ۳ ستاره نکته مثبت خاصی نداشت. اتاق به نظر می رسید بازسازی شده باشد روکش چوبی شده بود ولی سرویس افتضاح بود. صبحانه گرم بیشتری داشت و صبحانه خوری خوب بود.
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کهنه و بسیار بسیار کثیف بود. آثار قارچ روی کاشی ها و درز اونها کاملا مشخص بود. کثیف ترین و شلخته ترین سرویسی بود که تا حالا دیده بودم. توالت زده بود ضد عفونی شده در حالیکه زردی و کثیفی دیده می شد‌.قرار دادن اجناس بسیار گران در یخچال بار اتاقنور کم اتاق هانبود پریز کافی برای شارژ موبایلسرو صدای لولاهای کمد و در توالت که روغن کاری نشده بود
نقاط قوت:
فضای مناسب اتاقصبحانه خوبرفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی قدیمی
نقاط قوت:
رفتار مناسب قسمت پذیرش و کافی شاپ،
نقاط ضعف:
از لحاظ اتاقها مقداری کهنه و قدیمی سازبودن باعث دل زدگی میشه مخصوصا بخش حمام و دستشویی
همه چی خوب فقط سرویس بهداشتی و حمومش قدیمی ،تلویزیونم قدیمی هستش
موقعیت هتل نزدیک دریا بود و پارکینگ داشت هتل بسیار تمیز و رفتار تمامی کارکنان عالی و مورد پسند بود.اما عیب آن خرابی آسانسور بود. صبحانه هم معمولی بود . در کل اگر آسانسور درست باشد بار دیگر که به بوشهر رفتم حتما این هتل را انتخاب می کنم .
عالی و خوب تشکر و سپاس🍀💚
نقاط قوت:
خوشروئی کارمندان هتل
نقاط ضعف:
خوشروئی کارمندان هتل
اینجانب برای اولین بار جهت سفر کاری رفته بودم ، واقعا بوشهریها مردمان بسیار خون گرم و مهمان نواز هستند، حقیقتا خودم ساحل دریا و شهرش خوشم آمد و ضمنا غذاهای دریایی بسیار خوشمزه و خوبی دارد به دوستان توصیه می شود حتما با خانواده تشریف ببرند با تقدیم احترام
برعکس طراحی و نمای خوب ساختمان متاسفانه هتل اصلا بروز نشده و همچنان قدیمی است.
وسایل اتاق ها و سرویس‌ها کهنه و قدیمی بودن در رستوران به مقدار تندی غذا که سفارش شده بود توجهی نکردند و غذا بیش از حد تند بود و اصلا قابل خوردن نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، موقعیت مکانی عالی ،صبحانه خوب، پارکینگ عالی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام اتاق خیلی قدیمی بود‌
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
اتاق ها خیلی قدیمی بودند و امکانات کم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل خیلی قدیمی بود حمام صدای سیفون همش میومد چاه حموم گرفته بود وقیمت اقامت خیلی بالا قیمت رستوران دوبرابر
تمامی کارکنان هتل بسیار خوب بودند ما شب سال تحویل اونجا بودیم گروه زنده موسیقی بوشهری آوردن که خیلی خوب بود فقط قیمت غذاهای رستوران به نسبت هتل‌های دیگه گرون بود
عالی
هتل فاصله کمی با دریا دارد و برای پیاده روی در کنار ساحل خوب بود داشتن پارکینگ نیز از مزایای آن است
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان ، کیفیت صبحانه
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان ، کیفیت صبحانه
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
خوشبختانه نکته منفی مشاهده نکردم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم وجود دستشویی ایرانیعدم روشنایی کافی اتاق هاسر و صدای شیشه پنجره ها بدلیل شل بودنعدم تنوع صبحانهبوی بد سیگار در راهرو ها
نقاط قوت:
عااااالی بود ،بسیار مهمانواز
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مثبت پرسنل
نقاط ضعف:
اسانسور و تراکم مسافر
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
غذای فوق العاده بد اتاق نمور و قدیمی سرویس بهداشتی قدیمی
پذیرش خوب.رستوران عالی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
من ۲روز گرفتم که فقط روز اقامت داشتم ولی پول من را پس ندادن
نقاط قوت:
برخوردبسیارخوب کل کارکنان
نقاط ضعف:
عدم تمدیدقراردادبازنشستگان تامین اجتماعی
نقاط قوت:
والا نکته مثبتی ندیدیم سروصدای تالار بغل کیفیت پایین صبحانه کیفیت پایین حمام دستشویی ولوازم قدیمی داخل اون از قبیل تلویزیون قدیمی با کیفیت تصویر بسیار پایین غیر قابل رویت آیینه وکمی وغیره واقعا قابل استفاده نبود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
مستهلک بودن اتاق و تجهیزات آن
نقاط قوت:
سرویس دهی خانه داری اکی بود لابی هتل مناسب بود سرویس کافی شاپ مناسب بود سیستم رزرو اینترنتی خوب بود
نقاط ضعف:
وسایل قدیمی اتاقها وجود سوسک ریز در حمام تلویزیون خراب سیستم سرمایش دارای سرو صدا عدم وجود جالباسی به تعداد مناسب برخی لحافها قدیمی و زیاد تمیز نبود
سلام این هتل موقعیت خوبی دارد ولی وسایل های اتاق باید کمی تعویض بشه مثلا امکانات حمامش قدیمی شده
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
حمام بسیار کثیف
نقاط قوت:
همه چیز خیلی خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل قدیمی است که همه اگاهیم . اما قدیمی بودن نباید مانع باز سازی و به خصوص احیای سرویسهای بهداشتی و حمام گردد. کاشیهای حمام به وضوح در بین درزها ، شواهد سیاهی و لکه را به نمایش میگذاشت. زیر ساخت قوی و استاندارد این هتل جهانگردی لزوم توجه بیشتری به بهداشت سرویس ها و یا تعمیرات و تعویض را ایجاب میکند. برخورد پرسنل عالی و موقعیت مکانی عالی بود. صبحانه قابل قبولبود
نقاط قوت:
رستوران عالی.. اتاقها تمیز و کلا نسبت به سن هتل و قدیمی بودن اون قابل قبول بود. از لحاظ کار کنان و موقعیت هم عالی
نقاط ضعف:
فقط یک سوسک مرده کف حمام بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تلویزیونها اگه جدید بشه خوبه
نقاط قوت:
موقعيت مكاني مناسب، برخورد خوب كاركنان، تميز و مرتب
نقاط ضعف:
نياز به بازسازي مخصوصا اتاق ها
نقاط قوت:
مدیریت عالی _ پرسنل بسیار خوب و مودب _ تمیز و با کیفیت نسبت به قیمت و موقعیت و کیفیت ، مناسب ترین هتل در شهر بوشهر می باشد
نقاط ضعف:
مشاهده نگردید
نقاط قوت:
موقعيت عالى پرسنل بسيار خوش اخلاق
نقاط ضعف:
فرسودگى نسبى حمام
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
علاوه برفرسودگی هتل.عدم حضورچمدان بردرورودی هتل و حمل با وسیله نامناسب وکثیف و بی تجربگی ریسپشن درنحوه برخورد بامسافر.بی تجربگی مهماندار .عدم رعایت پروتکل بهداشتی.ظاهرا سرعت آسانسورمشکل دارد.انشالا درست شود
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
فرسودگی وسایل مناسب نبودن سروویس بهداشتی و حمام عدم وجود امکانات اولیه در اطاق ها مثل بشقاب و کارد میوه خوری و لیوان تلویزیون بسیار قدیمی که فقط شبکه خبر رو پخش میکرد صندلی ها و مبل های لابی و اطاق ها از شدت کهنه بودن قابل نشستن نبود صبحانه بسیار با کیفیت پایین
نقاط قوت:
پرسنل بسیارباشخصیت ودرود هتل پنج ستاره بود
نقاط ضعف:
فضای صبحانه کم بود
خیلی اتاق و سرویس بهداشتی های قدیمی داره! تلویزیون های بیست سال پیش و مصرف میکنند و خیلی دلگیره اتاقاش از نظر کاغذ دیواری پرده طراحیش خیلیییی قدیمیه یاد زمان قبل انقلاب میوفتید کهنه کهنه هستند شیرآلاتو سرویساش . بجز یک اتاق در طبقه آخر روبرو دریا . دیوار ها نم داده رنگ ها ورقه کرده خیلی دلگیره فقط خوبیش اینه نزدیکه و مرکزه و به دریا دسترسی راحت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قدیمی بودن تمام کثیف بودن سرویس ها صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
مشرف به دریا نزدیک به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نکات منفی قابل توجه نبود
نقاط قوت:
ارامش برخورد خوب پرسنل قیمت نسبت به کیفیت خوب من شب قبل درمجتمع دریا بودم همین قیمت ولی افتضاح اینجا تمیز وخوب بود
نقاط ضعف:
استفاده ازرستوران هتل برای ناهروشام روتوصیه نمیکنم
نقاط قوت:
۰ .
نقاط ضعف:
تمام قسمتهای هتل نیاز به تعمیر اساسی دارد
در کل خوب بودن و خونگرم
نقاط قوت:
بدنبود
نقاط ضعف:
بدبودن پرسنل وخرابی اسانسور
نقاط قوت:
منظره قشنگ و جای خیلی خوبی داره
نقاط ضعف:
شیرالات و امکانات قدیمی داره. آب حموم خوب زهکشی نداره
نقاط قوت:
پرسنل مسئول، خوش برخورد و وظیفه شناس. موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
وجودعرقیات درمینی بار
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار بسیار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
کهنه و قدیمی بودن اتاقها و وسایل انها
نقاط قوت:
پرسنل خوب موارد بهداشتي رعايت شده بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
رفتار کارکنان بسیار عالی است. هتل بسیار تمییز است و تنها نکته آن که بنظر من جزو جذابیتهای هتل است قدیمی بودن است. هر روز بصورت واقعا عالی نظافت میشود و دستشویی و حمام برای کسانس که وسواس دارند واقعا خوب تمییز میشود. همه ملحفه ها تمییز هستند و کلا هتل بسیار خوبی است. در بهترین نقطه بوشهر واقع شده و براحتی میتونین از هتل و اتاق های رو به دریا از دیدن خلیج فارس لذت ببرین و پارکینگ هم داره و بسیار بسیار بسیار امنه. از سفر به بوشهر لذت ببرین. من که خیلی دلم برای این شهر زیبا تنگ شده.
نقاط قوت:
اصالت هميشگي هتل هاي جهانگرديپرسنل محترم و آموزش ديده
نقاط ضعف:
فرسودگي شديد و مشهود مبلمانتعميرات سطحي و پوششي در اتاقها و سرويس هاعدم تناسب سالن صبحانه با تعداد مسافر و تراكم بيشتر از پروتكل هاي بهداشتي
نقاط قوت:
برخوردخوب کارکنان هتلخانه دارهتل خوش برخوردومودب ودرهنگام صبحانه پرتوکل ها رعایت میشدوکارکنان برخوردخوبی داشتند
نقاط ضعف:
درهنگام استفاده ازحمام اب ازابشی پایین نمیرفت واب زیادی در وان حمام جمع میشد که زمان زیادی طول میکشیدتااب پایین برود.گاوصندوق اتاق هم خراب بودویخچال برفک زیادی زده بودووسایل داخل یخچال خوب خنک نمیشد
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بود
عالی بود همه چی مخصوصا اتاق رو به دریا
در کل نسبت به هزینه خوب بود
در حد هتل ۴ ستاره نبود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان هتل خیای خوب بوداتاق ها تمیز بودن صبحانه هم کامل بوددرکل من راضی بودم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
استفاده از پرسنل شایسته و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کمبود پریز برق در اتاقها و خرابی تلویزیون
واقعاً از تمامي متصديان هتل ممنونم ، از رفتار تمامي كاركنان سپاسگذارم ، اميدوارم همگي سلامت باشند .
هتل 3 ستاره تمیز و خوبیه با اینکه قدیمیه اما ساختار خوبی داره. بسیار خوب ضدعفونی میشه و کارکنان واقعا زحمت میکشن تمام جوانب در مبارزه با کرونا در نظر گرفته میشه. صبحانه نرمال و خوبی داره. رستوران نهار و شامش افتضاحه و تنها نکته منفی هتل هستش
عالییییی
نقاط قوت:
کارکنان با ادب و محترم سرویس بهداشتی کاملا تمیز کیفیت غذا عالی فضای هتل دلچسب
نقاط ضعف:
تلویزیون crt قدیمی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
لطفا کتری برقی جهت مسافرین در اتاقها گذاشته شود.
متاسفانه بوشهر (این شهر زیبا، خارق العاده و دوست داشتنی) هتل ندارد. چاره ای نیست... هتل از روی ناچاری...
هتل اصیلی هست. موقعیت شهری فوق العاده، اما از نظر سرویس دهی ضعف هایی داره، ظرف های صبحانه به صورت محدود بوی نامطبوعی میدادند، و در طول مدت اقامتمان برای نظافت اتاق اصلا حوله ها و لیوان های و ظروف استفاده شده تعویض نمیشدند. هرچند ما فقط برای خواب در هتل بودیم و باز هم میگم موقعیتش در بوشهر عالیه. هزینه ی اقامت هتل نسبت به امکانات بالا هست.
خدمات خوب
خیلی لوکس و زیبا تمیز. فقط مشکلش این است که کمی گران است
هتل خوبیه تو بوشهر، نزدیک به ساحلم هست، میتونید پیاده تا ساحل برید، ساحل صخره ای و زیبایی داره
نسبتا راضی بودم و کلا بد نبود.
عالی
هتلی خیلی ضعیف و بی کیفیتیه
جای خوبیه و هتل خوبیه به نسبت قیمت هرچند قدیمیه و نیاز به نوسازی داره
خوب بود
شاید بهترین هتل بوشهر باشه ولی قدییمیه
پرسنل و خدمات خوب باربیکیوی عالی در ضمن این هتل یکی از اولین هتلای بین المللی بوشهره
پذیرش خوش برخورد و تمیزی مناسب اتاق ها
ساختمان داخلی اتاقها بویژه سرویس های بهداشتی احتیاج به بازسازی دارد.
وسایل اتاق قدیمی. شیرآلات زنگ زده
برخورد پرسنل خوب و نزدیکی به ساحل
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود...
هتل قدیمی .وسایل اتاق قدیمی.موکت کف اتاق نیاز به تعویض دارد.دستشویی دستمال کاغذی نداشت.
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم. ...
پرسنل فوق العاده با ادب، خاطره ای بیاد ماندی با ویو دریا، هتل به نسبت قدیمی ولی فکر کنم بهترین هتل بوشهر هست. به امتحانش میارزد. ...
پذیرش سریع و خوب
خوب
نظری ندارم...
هتل به نسبت هتل های بوشهر بسیار عالی بود و راضی بودم از اقامتم ...