هتل دلوار بوشهر

بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری
3.2
امتیاز کاربران
67
نظرات کاربران

معرفی هتل دلوار بوشهر

هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلوار بوشهر

جهانگردی دلوار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
9 آبان
جمعه
303,000
تومان
10 آبان
شنبه
303,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
303,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
303,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
303,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
16 آبان
جمعه
303,000
تومان
17 آبان
شنبه
303,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
9 آبان
جمعه
303,000
تومان
10 آبان
شنبه
303,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
303,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
303,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
303,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
16 آبان
جمعه
303,000
تومان
17 آبان
شنبه
303,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
ای‌گردش
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
9 آبان
جمعه
303,000
تومان
10 آبان
شنبه
303,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
303,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
303,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
303,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
16 آبان
جمعه
303,000
تومان
17 آبان
شنبه
303,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
هتل یار
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
9 آبان
جمعه
303,000
تومان
10 آبان
شنبه
303,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
303,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
303,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
303,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
16 آبان
جمعه
303,000
تومان
17 آبان
شنبه
303,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوییت کوچک دونفره
سوییت کوچک دونفره
جاباما
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
9 آبان
جمعه
423,000
تومان
10 آبان
شنبه
423,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
423,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
423,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
16 آبان
جمعه
423,000
تومان
17 آبان
شنبه
423,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
اقامت 24
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
9 آبان
جمعه
423,000
تومان
10 آبان
شنبه
423,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
423,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
423,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
16 آبان
جمعه
423,000
تومان
17 آبان
شنبه
423,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
هتل یار
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
9 آبان
جمعه
423,000
تومان
10 آبان
شنبه
423,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
423,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
423,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
16 آبان
جمعه
423,000
تومان
17 آبان
شنبه
423,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
ای‌گردش
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
9 آبان
جمعه
423,000
تومان
10 آبان
شنبه
423,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
423,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
423,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
16 آبان
جمعه
423,000
تومان
17 آبان
شنبه
423,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوئیت بزرگ یکخوابه دونفره
سوئیت بزرگ یکخوابه دونفره
اقامت 24
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
561,000
تومان
9 آبان
جمعه
561,000
تومان
10 آبان
شنبه
561,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
561,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
561,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
561,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
561,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
561,000
تومان
16 آبان
جمعه
561,000
تومان
17 آبان
شنبه
561,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
561,000
تومان
هتل یار
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
561,000
تومان
9 آبان
جمعه
561,000
تومان
10 آبان
شنبه
561,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
561,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
561,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
561,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
561,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
561,000
تومان
16 آبان
جمعه
561,000
تومان
17 آبان
شنبه
561,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
561,000
تومان
ای‌گردش
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
561,000
تومان
9 آبان
جمعه
561,000
تومان
10 آبان
شنبه
561,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
561,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
561,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
561,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
561,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
561,000
تومان
16 آبان
جمعه
561,000
تومان
17 آبان
شنبه
561,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
561,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی دلوار-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
ای‌گردش
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
9 آبان
جمعه
303,000
تومان
10 آبان
شنبه
303,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
303,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
303,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
303,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
16 آبان
جمعه
303,000
تومان
17 آبان
شنبه
303,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
9 آبان
جمعه
303,000
تومان
10 آبان
شنبه
303,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
303,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
303,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
303,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
16 آبان
جمعه
303,000
تومان
17 آبان
شنبه
303,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
هتل یار
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
9 آبان
جمعه
303,000
تومان
10 آبان
شنبه
303,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
303,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
303,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
303,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
303,000
تومان
16 آبان
جمعه
303,000
تومان
17 آبان
شنبه
303,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
303,000
تومان
جهانگردی دلوار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
9 آبان
جمعه
370,000
تومان
10 آبان
شنبه
370,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
370,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
370,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
370,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
16 آبان
جمعه
370,000
تومان
17 آبان
شنبه
370,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
9 آبان
جمعه
370,000
تومان
10 آبان
شنبه
370,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
370,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
370,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
370,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
16 آبان
جمعه
370,000
تومان
17 آبان
شنبه
370,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
9 آبان
جمعه
370,000
تومان
10 آبان
شنبه
370,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
370,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
370,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
370,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
16 آبان
جمعه
370,000
تومان
17 آبان
شنبه
370,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
9 آبان
جمعه
370,000
تومان
10 آبان
شنبه
370,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
370,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
370,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
370,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
16 آبان
جمعه
370,000
تومان
17 آبان
شنبه
370,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
جهانگردی دلوار-سوئیت بزرگ دوخوابه چهارنفره
سوئیت بزرگ دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
611,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
611,000
تومان
9 آبان
جمعه
611,000
تومان
10 آبان
شنبه
611,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
611,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
611,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
611,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
611,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
611,000
تومان
16 آبان
جمعه
611,000
تومان
17 آبان
شنبه
611,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
611,000
تومان
هتل یار
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
621,000
تومان
9 آبان
جمعه
621,000
تومان
10 آبان
شنبه
621,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
621,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
621,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
621,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
621,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
621,000
تومان
16 آبان
جمعه
621,000
تومان
17 آبان
شنبه
621,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
621,000
تومان
ای‌گردش
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آبان
پنجشنبه
621,000
تومان
9 آبان
جمعه
621,000
تومان
10 آبان
شنبه
621,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
621,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
621,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
621,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
621,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
621,000
تومان
16 آبان
جمعه
621,000
تومان
17 آبان
شنبه
621,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
621,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دلوار بوشهر

آسانسور
ويدئو كنفرانس
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
مینی بار با هزینه
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
آژانس مسافرتي
خدمات بیدار باش
روزنامه رایگان
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات نگهداری کودک
رستوران در هتل
پرینتر
فروشگاه صنايع دستی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
فضای سبز
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
سالن جلسات
خدمات اینترنتی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
فكس
پارکینگ در هتل
صندوق امانات
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
لابی
خدمات بيدار باش
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
زنگ هشدار
تلفن در لابی
اعلام حریق
ماساژ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
پارکینگ
نمازخانه
فضای سبز
روزنامه
فتوکپی
کافی نت
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن ورزشی
فكس
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
فروشگاه و غرفه
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
بیلیارد
سوئیت
تلفن
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
تلفن در اتاق
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل دلوار بوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلوار بوشهر

(67 نظر)
صبحانه و تمیزی هتل نسبتا خوب بود
خوب
متاسفانه بوشهر (این شهر زیبا، خارق العاده و دوست داشتنی) هتل ندارد. چاره ای نیست... هتل از روی ناچاری...
خدمات خوب
هتل اصیلی هست. موقعیت شهری فوق العاده، اما از نظر سرویس دهی ضعف هایی داره، ظرف های صبحانه به صورت محدود بوی نامطبوعی میدادند، و در طول مدت اقامتمان برای نظافت اتاق اصلا حوله ها و لیوان های و ظروف استفاده شده تعویض نمیشدند. هرچند ما فقط برای خواب در هتل بودیم و باز هم میگم موقعیتش در بوشهر عالیه. هزینه ی اقامت هتل نسبت به امکانات بالا هست.
خیلی لوکس و زیبا تمیز. فقط مشکلش این است که کمی گران است
موقعیت مکانی هتل بسیار خوبه اما اتاق ها خیلی کثیف و کهنه هستند. صبحانه با کیفیت نیست و‌ تنوع نداره. با اینکه اتاق غیر سیگاری خواسته بودیم اتاق کاملا بوی سیگار میداد. مبل و موکت داخل اتاق خیلی کثیف بود و کلا هتل نیاز به باز سازی دارد.
هتل خوبیه تو بوشهر، نزدیک به ساحلم هست، میتونید پیاده تا ساحل برید، ساحل صخره ای و زیبایی داره
هتل خوبی هست برخورد پرسنل عااااالی اتاق های هتل نسبتا قدیمی هست صبحانه هتل خیلی عادی بود ولی برای بوشهر هتل خوبی هست
بسیار قدیمی با خدمات ضعیف
پرسنل خوب ، اتاق نسبتاً تميز و آرامي داشت كمبودهايي داشت كه با توجه به ستاره هتل قابل چشم پوشي بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
عالی
از پرسنل و پذیرایی راضی هستم. تلویزیون قدیمی بود و بلا استفاده...
موقعیت و تمیزی عالی فقط دو مشکل داشت یکی سرویس بهداشتی مثل هتل 3 ستاره نیست و دیگری یک آسانسور برای یک هتل با این همه اتاق بسیار کمه
هتلی خیلی ضعیف و بی کیفیتیه
برخورد پرسنل خوب بود. موقعیت هتل خوب و منظره دیدنی از دریا داره اما کمی کهنه شده و نیاز به بازسازی در زمان اقامت ما اسانسور خراب بود و مجبور بودیم 4 طبقه رو بالا بریم و واسه هتل، خراب بودن اسانسور در زمان بیش از 24 ساعت فاجعه اس ما فقط بخاطر منظره دریا این هتل رو انتخلاب کردیم و بهمین دلیل طبقه 4 رو به دریا رو گرفتیم در ضمن اسپیلت اتاق خیلی صدا میداد که ازار دهنده بود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی نکته خاص مثبتی نداره
نقاط ضعف:
سبک قدیمی نیاز به پیگیری و بازسازی داره
جای خوبیه و هتل خوبیه به نسبت قیمت هرچند قدیمیه و نیاز به نوسازی داره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
به نسبت هتل 4 ستاره و قیمت با ارزش بود.
نقاط قوت:
نزدیک به ساحل ،تمیز بود ، صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
نامناسب بودن سرویس بهداشتی و تلویزیون قدیمی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
فضای اتاق بسیار کچک بود
ساعت اتاق 2 ساعت جلو بود. حموم و توالت قدیمی. حوله و شامپو رو رو میز گذاشتن. توی سوپ سیم ظرف شویی بود. سرویس چوب اتاق قدیمی و پوسیده و رنگ پریده ولی خب تو بوشهر بهتر از این نداریم.
شاید بهترین هتل بوشهر باشه ولی قدییمیه
نزدیکی به دریا، غذاهای بسیار با کیفیت و برخورد مناسب کارکنان از ویژگی های مثبت این هتل است. البته لازم به ذکر است هتل بسیار قدیمی است و نیاز به بازسازی دارد، اتاق ها تلویزیون lcd ندارد و صدای اتاق های مجاور گاهی اوقات کمی باعث آزار است . اما با توجه به امکانات موجود در بوشهر مکان مناسبی برای اقامت است.
هتل قدیمی ولی خوبی بود، مشکلش عدم رسیدگی به هتل بود، هتل نیاز به بازسازی داشت. لوازم و امکانات فرسوده بود. پرسنل خوب بودند. موقعیت هم عالی
پرسنل مهربان با مکانی بسیار مناسب و خدمات عالی و ساختمانی کمی قدیمی
پرسنل و خدمات خوب باربیکیوی عالی در ضمن این هتل یکی از اولین هتلای بین المللی بوشهره
جای خوب اتاق ها قديمی ،غذای خوب
نیاز به بازسازی دارد.
پذیرش خوش برخورد و تمیزی مناسب اتاق هاقدیمی بودن ساختمان هتل اما نمای بسیار زیبایی دارد
از اقامتم در این هتل رضایت کامل داشتم. اتاقها تمیز و نورگیری و دید بسیار زیبا دارند، موقعیت هتل بسیار مناسب هست، غذای رستوران خیلی خوب و باکیفیت بود. اما تنها مورد قابل ذکر این است که هتل نیاز به بازسازی دارد.
در کل خوب بود توصیه می کنم برید از نظر صبحانه و غذاها خیلی خوب بود برخورد کارکنان بسیاربسیار عالی خصوصابخش پذیرش و خانمی که طبقه دوم رو نظافت می کنن اسمشون رو نمی دونم فکر کنم بهترین هتل بوشهر باشه
هتل خوب و تمیزی بود فقط سرویس بهداشتی قدیمی و نیاز به بازسازی داره صبحانه هم کامل و عالی بود.
خوب
خوب بود ولی از نظر پاکیزگی و بهداشت کمی ضعیف بود.
همه چیز به نسبت بوشهر خوب بود
قدیمی هست اما در کل خوب بود، ولی نیاز به بازسازی داره
باید در حد یک هتل 3 ستاره ازش انتظار داشت و نه بیشتر قدیمی و احتیاج به بازسازی داره بخصوص سرویسها موقعیت نسبت به دریا عالیه صبحانه و غذای رستوران هم خوب بود.
یک هتل سه ستاره عالی بود. رفتار پرسنل فوق العاده بود و هر چیزی که در اتاق نیاز داشتیم، به سرعت فراهم می شد. قدیمی بودن هتل باعث شده بود که حس و حال خوبی وجود داشته باشه تو هتل. و موقعیت مکانی هتل هم بسیار بسیار تاثیرگذار بود در کیفیت سفر ما.
ایرادی به کارکنان نیست، ساختمان هرچند بسیار زیبا و خوش مکان است، اما بازسازی انجام نشده است.
قدیمی بودن وسایل و لوازمدمپایی های نامناسب در اتاق
برخورد کارکنان خوب بود . صبحانه خوب بود . تمیزی لوازم خواب بسیار خوب بود . سرویس بهداشتی قدیمی بود . سر و صدای پارک مجاور هتل قدری برای اتاقها رو به دریا آزاردهنده بود . نمازخانه مجاور رستوران وضعیت خوبی نداشت و بایستی تجهیز و نظافت گردد .
خوب بود در کل و راضی بودم، مشکلی نبود، فقط به دلیل اینکه هتل های جهانگردی قدیمی هستند و نوسازی هم معمولا نشدند شیرآلات کمی فرسوده بود.
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم.
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود...
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم. ...
پرسنل فوق العاده با ادب، خاطره ای بیاد ماندی با ویو دریا، هتل به نسبت قدیمی ولی فکر کنم بهترین هتل بوشهر هست. به امتحانش میارزد. ...
نقطه ضعف هتل امکانات بود مثل آسانسور که فقط یکی بود و کفاف هتل رو نمی داد غذا خیلی خوب بود، برخورد کارکنان معمولی بود، نظافت خوب بود و در مجموع راضی کننده بود
نظری ندارم...
هتل به نسبت هتل های بوشهر بسیار عالی بود و راضی بودم از اقامتم ...
خوب بود...
دستشویی بسیار کوچک و نور آن واقعاً بد بود ولی فشار آب با توجه به سایر نقاط بوشهر مناسب بود. خود هتل در موقعیت مناسب و در کل هتل خوبی بود....
هتل کمی قدیمی و کم امکانات ولی در کل مناسب است....
نقاط قوت:
شخصیت کارکنان خوب بود احترام گذاری عالی بود صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
تلوزیون قدیمی و تعداد کمی شبکه داشت نتونستیم استفاده کنیم توالت فرنگی قدیمی و بسیار بی کیفیت بود
نقاط قوت:
صبحانه عالی اینترنت پر سرعت غذا با کیفیت
نقاط ضعف:
تلویزیون معمولی و بد دید ر‌و به دریا نداشتن پنجره های معمولی اتاق حمام بی کیفیت
نقاط قوت:
اینترنت و صبحونه عالی
نقاط ضعف:
حمام و تلویزیون و پنجره مشکل داشت
ذبیح الله مرادمند نمره خوب را برای هتل دلوار بوشهر انتخاب کرده است
نقاط قوت:
پرسنل خادم و مهربان
نقاط ضعف:
کیفیت خیلی بد رستوران
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع غذایی خوب برخورد خوب خدمه هتل
نقاط ضعف:
پنجره اتاق هنگام وزش باد بسیار صدا میداد و تکان میخورد
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی بود و اقامت راحتی در این هتل داشتیم.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب كارمندان
نقاط ضعف:
كيفيت شيرالات كيفيت اسانسور نور اتاف
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
هتل رویایی و خوبی بود. تمیز و لوکس. بهترین وسایل رو داشت و امکانات کاملی رو ارائه میکرد. ما فقط دو شب اونجا اقامت داشتیم ولی خیلی خوش آب و هوا و زیبا بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دلوار بوشهر

مهمانان هتل دلوار بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دلوار بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دلوار بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دلوار بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دلوار بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.