هتل دلوار بوشهر

بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری
3.2
امتیاز کاربران
104
نظرات کاربران

معرفی هتل دلوار بوشهر

هتل سه ستاره دلوار بوشهر بهترین هتل شهر بوشهر در نزدیکی ساحل دریا قرار دارد این هتل با معماری ایرانی جنوبی خود توانسته محیط آرام را برای مهمانان خود فراهم کند .فاصله هتل دلوار تا بازار اصلی بوشهر ۱۰ دقیقه و تا بافت سنتی بوشهر ۱۵ دقیقه است هتل جهانگردی بوشهر در مجاورت شهرداری و خانه فرهنگ شهر بوشهر واقع شده است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دلوار بوشهر

ظرفیت نفر

دوتخته توئین
علاءالدین
923,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
923,000 تومان
13 خرداد
شنبه
923,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
923,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
923,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
923,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
971,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
971,000 تومان
19 خرداد
جمعه
971,000 تومان
20 خرداد
شنبه
923,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
923,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
923,000 تومان
دوتخته دبل
علاءالدین
923,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
923,000 تومان
13 خرداد
شنبه
923,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
923,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
923,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
923,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
971,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
971,000 تومان
19 خرداد
جمعه
971,000 تومان
20 خرداد
شنبه
923,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
923,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
923,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
902,000 تومان
13 خرداد
شنبه
902,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
902,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
902,000 تومان
20 خرداد
شنبه
902,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
استاندارد دوتخته - دبل
هتل یار
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
902,000 تومان
13 خرداد
شنبه
902,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
902,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
902,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
902,000 تومان
13 خرداد
شنبه
902,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
902,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
902,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
902,000 تومان
13 خرداد
شنبه
902,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
902,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
902,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
902,000 تومان
19 خرداد
جمعه
902,000 تومان
20 خرداد
شنبه
902,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
902,000 تومان
13 خرداد
شنبه
902,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
902,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
902,000 تومان
20 خرداد
شنبه
902,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
902,000 تومان
13 خرداد
شنبه
902,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
902,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
902,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
902,000 تومان
19 خرداد
جمعه
902,000 تومان
20 خرداد
شنبه
902,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
902,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
902,000 تومان
سوئیت دوتخته
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,530,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,530,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,532,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,532,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,532,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,532,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,532,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,532,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,532,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,532,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,532,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,532,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,532,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,532,000 تومان
سوئیت توئین
هتل یار
1,532,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,532,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,532,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,532,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,532,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,532,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,613,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,613,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,613,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,532,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,532,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,532,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
1,553,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,553,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,553,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,553,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,553,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,553,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,634,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,634,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,634,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,553,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,553,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,553,000 تومان
سوئیت دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
1,688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,688,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,688,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,688,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,688,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,688,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,688,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,688,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,688,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,688,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,688,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,688,000 تومان
سوئیت لوکس دوتخته - دبل
هتل یار
1,688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,688,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,688,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,688,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,688,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,688,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,777,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,777,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,777,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,688,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,688,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,688,000 تومان
سوئیت لوکس دوتخته
اقامت 24
1,688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,688,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,688,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,688,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,688,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,688,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,688,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,688,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,688,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,688,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,688,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,688,000 تومان
سوئیت لوکس دو نفره
علاءالدین
1,709,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,709,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,709,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,709,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,709,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,709,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,798,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,798,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,798,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,709,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,709,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,709,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

استاندارد سه تخته
هتل یار
1,187,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,187,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,187,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,187,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,187,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,187,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,187,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,187,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,187,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,187,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,187,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,187,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,187,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,187,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,187,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,187,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,187,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,187,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,187,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,187,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,187,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,187,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,187,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,187,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,187,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,187,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,187,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,187,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,187,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,187,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,187,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,187,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,187,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,271,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,271,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,271,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,136,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,136,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,136,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,136,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,136,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,136,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,136,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,136,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,136,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,136,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,136,000 تومان
سوئیت چهار تخته
هتل یار
2,136,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,136,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,136,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,136,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,136,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,136,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,249,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,249,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,249,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,136,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,136,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,136,000 تومان
سوئیت چهارتخته
اقامت 24
2,136,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,136,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,136,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,136,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,136,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,136,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,136,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,136,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,136,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,136,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,136,000 تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
2,157,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,157,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,157,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,157,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,157,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,157,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,270,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,157,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,157,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,157,000 تومان

امکانات اتاق های هتل دلوار بوشهر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
فضای سبز
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
فروشگاه صنايع دستی
سالن جلسات
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دلوار بوشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دلوار بوشهر

(104 نظر)
نقاط قوت:
خوب ولی عالی نیست
نقاط ضعف:
حمام کاشی قدیمی
نقاط قوت:
موقعیت خوب ، تمیزی
نقاط ضعف:
آسانسور کوچک ، صبحانه معمولی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتلقیمت مناسب و کیفیت خوب غذای هتل
نقاط ضعف:
هتل نیاز به بازسازی دارد
نقاط قوت:
خدمه و کارکنان منظم و پیگیر کار مشتریان هستند.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
عدم مدیریت مناسب نیروهای انسانی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عمر ساختمان بسيار بالاست و فضاي سرويس بهداشتي بسيار كوچك.
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خیلی خوب نبود
نقاط قوت:
خدمه بسیار مهربان و خوبی داشتلوکیشن خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود مخصوصا سرویس های بهداشتی صبحانه سریع شارژ نمیشد و بارها باید گفته میشد که مثلا چایی رو شارژ کنید
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن لوازم اطاقهاصبحانه ساده
نقاط قوت:
هتل دلوار یک هتل عالی در حد ۴ستاره، نظافت و امکانات عالیبرخورد کارکنان عالیپارکینگ مناسب اگه بازم بوشهر بریم حتما در این هتل اقامت خواهیم کرد
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی در اتاقالبته در راهرو بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فسیل بود هتل سرویس بهداشتی و حمام افتضاح و قدیمی کلا اتاقاش شبیه مسافرخونه ها بود صبحانه فقیرانه ولی قیمت اناق هاخیلی بالابود
نقاط قوت:
برخورد بسیارخوب مدیروپرسنل
نقاط ضعف:
رومیزی سالن سلف صبحانه بیشترروش دقت بشه تا درصورت لک شدن شسته شود تابوی بدی احساس نشه.
نقاط قوت:
لابی خوبدسترسی عالی دریادسترسی عالی به فرودگاهرستوران و کافی شاپ خوبپرسنل مودب
نقاط ضعف:
اتاق هایی با امکانات قدیمیعدم رسیدگی اتاق هاصبحانه واقعا محدود و ضعیف
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی نامناسب تتنوع کم در صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت مناسب هتل و برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نیاز به باز سازیه سرویس بهداشتی
ما بعد از سفری زیارتی طولانی و خسته کننده به این هتل مراجعه و ضمن تذکر به پرسنل هتل برای رعایت کردن در شیفت صبح مشاهده شد که تبعیض قائل شدن و مزاحمت ایجاد میکردند و هر کس از جایگاه و منسب خود به صورتی سواستفاده برای توضیح انتقادهای ما داشت رفتاری بسیار نامطلوب و ناراحت کننده ما از اشخاص مختلف این هتل دیدیم که خیلی منزجر کننده بود برای آخرین بار بود که این هتل رو انتخاب کردم.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی و سرویس دهی خوب وغذاهاباکیفیت عالی 👌
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق ها بسیار ضعیفنحوه ی سرو صبحانه بسیار ضعیفسرویس دهی جهت حمل وسایل بسیار ضعیفنظافت سرویس حمام و دستشویی افتضاح
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی برخورد پرسنل بسیار عالی
نقاط ضعف:
ما دو سوییت دو تخته کوچک رزرو کرده بودیم که یکی از اتاق ها سه تخته عادی بود .زمانی که به اتاقمون اعتراض کردیم هیچ رسیدگی نشد سرویس بهداشتی ها واقعا قدیمی و کهنه هستن و به همین دلیل کثیف به نظر میان . از ده سال پیش تا امروز هیچ نوسازی اتفاق نیافتاده بجز اسانسورصبحانه رو به اتاق ها نمیفرستن کارت ورود به تاق ها چندین بار دچار مشکل شد و با کلید به اتاق وارد میشدیم
نقاط قوت:
پرسنل خوبی داشت
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خیلی خراب بودصبحانه خیلی فقیرانه بود بیرون هتل نیاز به باسازی داشت
نقاط قوت:
هتل طراحی زیبا و فضای خوبی داره دسترسی عالیهو پرسنل خونگرم و متعهد
نقاط ضعف:
متاسفانه مستهلک شدن تجهیزات و مبلمان اتاقها
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها خوب بود رفتار پرسنل عالی تنوع صبحانه موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها خوب بود رفتار پرسنل عالی تنوع صبحانه موقعیت مکانی
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنانموقعيت مكاني عاليقيمت مناسبكيفيت غذا فوق العاده
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
لابی قشنگ و جالبی داشتسیستم خانه داری خوب بود سیستم لاندری (خشک شویی) خوب و سریع بودرفتار پرسنل خوب بودساعات کار یکسره رستوران از هفت صبح تا دوازده شب خوب بو د
نقاط ضعف:
مستعمل شدن شیر آلات و وان سرویس بهداشتیعدم وجود کتری برقی در اتاقهاملافه ها تمیز بودند ولی کهنه
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق تمیز و مرتبموقعیت مکانی خوبامنیت
نقاط ضعف:
قدیمی بودن وسایل
نقاط قوت:
نزدیک به ساحل
نقاط ضعف:
دکوراسیون قدیمی اتاق هاهزینه زیاد به نسبت امکانات کمپوسیدگی دیوارها و سقف اتاق هاانتقال صدای زیاد خودروها موجود در خیابان مجاور هتل به اتاق ها به دلیل درزبند نبودن پنجره و درب تراست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
بعضی از امکانات اتاقها به دلیل قدمت ساختمان بررسی نشده بود مثل اسپلیت اتاق
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرسنل و مدیریت هتل
نقاط ضعف:
شیرآلات قدیمیسرویس بهداشتی قدیمی
به نسبت یک هتل سه ستاره جهانگردی، بسیار خوب بود و با هتلهای 4 ستاره برابری میکرد. تمیز بود اما کهنه و قدیمی. منوی صبحانه خوب و باکیفیت بود اما غذاها تند.
نقاط قوت:
پرسنل هتل واقعا خوشبرخورد، محترم و متعهد هستندموقعیت مکانی عالی ،بدون ترافیک و سروصدای ماشین ،نزدیک به دریا و مراکز خریدداشتن پارکینگ امن در محوطه جلو هتلقیمت بسیار مناسب نسبت به بقیه هتل هاصبحانه خوب و بهتر از هتل های ۳ ستاره دیگرسیستم سرمایشی خوب و بدون مشکلفشار آب حمام عالی و آب گرم
نقاط ضعف:
قدیمی شدن هتل که با بازسای به نظر من یکی از بهترین هتل های بوشهر میشهقیمت بالا و کیفیت کم ناهار فرسوده شدن شیرآلات حمام و دستشویی
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و مرکز شهر و انتقال حس خوب
نقاط ضعف:
نزدیکی به ساحل و مرکز شهر و انتقال حس خوب
در کل نسبتا خوب بود اگه بیشتر نظافت رو در نظر بگیرند و نور هتل رو
نقاط قوت:
برخورد عالی و سرویس دهی خوب پرسنل .صبحانه خوب و کامل .فضای زیبای داخل و حیاط .
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کمی قدیمی بود
نقاط قوت:
قیمت هتل
نقاط ضعف:
قیمت هتل
هتلی هست که قابلیت دارد با نوسازی و رسیدگی هتل خوبی بشود
نقاط قوت:
نزدیک به دریا بودبرخورد مناسب پرسنلقرار گرفتن هتل در نقطه مناسب شهر
نقاط ضعف:
متأسفانه برای شستن ظروف باید از سرویس مشترک حمام و دستشویی استفاده شود.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب و محترمانه کارکناننزدیکی به دریامحیط آرامغذای خوب
نقاط ضعف:
پرده های تیره در اتاقها
نقاط قوت:
برخورد خوب ومناسب پرسنل.موقعیت مکانی عالی.
نقاط ضعف:
برخورد خوب ومناسب پرسنل.موقعیت مکانی عالی.
نقاط قوت:
دسترسی فوق العاده
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مکان خوب پرسنل عالی
نقاط ضعف:
قدیمی بودن هتل که نیاز به بازسازی داردسرویس بهداشتی ‌حمام خیلی بدشدهتقریبا ۲۰ ساله که من مشتری این هتل هستم ولی تعقیرات نداشته
نقاط قوت:
پرسنل مودب و خونگرم. اتاق دلباز با بالکن. صبحانه خوب.
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی نیاز به بازسازی دارد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکات منفی در بر نداشت
نقاط قوت:
نزدیک دریا. اتاق های بسیار تمیز و پر از انرژی مثبت. پرسنل مهربون و باحوصله. ویو هم به دریا هم خیابان که جفتش زیبا بود. فقط دو تخته جا داشت ،توی توضیحات سه تخته خواستم و سه تخته برامون آماده کردند. پارکینگ بزرگ
نقاط ضعف:
از
نقاط قوت:
خوب بود هرروز وسایل مصرفی شارژ می شد.پرسنل خیلی خوب بودن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت عالی وسرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانیپرسنل خوش اخلاق
نقاط ضعف:
تخت قدیمیرستوران با کیفیت خیلی معمولیهتل می تواند خیلی تمیز تر و شیک تر شود
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنانرسیدگی به خواسته های مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکنجای عالی هتل و نزدیک بودن به ساحل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی قدیمی بودن
نقاط قوت:
موقعيت مكاني مناسب
نقاط ضعف:
سرويس بهداشتي اتاق ها ضعيف بودندظرفيت پاركينگ محدود بود
نقاط قوت:
موقعیت مناسبکارکنان مسوول و مودب
نقاط ضعف:
به شدت کهنه شدهبنظرم سرویس های بهداشتی و حمام اتاق‌ها باید مجدد نوسازی بشه
نقاط قوت:
دسترسی به ساحل و فرودگاه و‌رستوران قوام
نقاط ضعف:
دیوارهای بتونه کاری شدهحمام بشدت قدیمی و بازسازی نشده مخصوصا کف ان
در شهر بوشهر بهترین هتل می باشد. از همه لحاظ عالی بود.
نقاط قوت:
رفتار بسیار مودبانه کارکنان
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی سرویس اتاق ها
نقاط قوت:
دسترسی خوب فضای آرام برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن حمام و دستشویی و امکانات کم کم بودن تعداد میز ها و فضای غذا خوری
نقاط قوت:
مکان نزدیک دریابرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود و خیلی دیر به دیر شارژ میشدهتل قدیمی هست و نیاز به بازسازی اساسی داردنبود چای ساز در اتاق ها
من زیاد به بوشهر سفر می کنم بهترین خدمات را از این هتل دریافت میکنم و بهتر از این در بوشهر نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خوب نبود
اگه دوباره به بوشهر سفر کنم حتما هتل دلوار انتخاب اولم برای اقامت خواهد بود...
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ساختمان هتل به شدت قدیمی بود
از نظر برخورد پرسنل عالی بود
همه چی خوب فقط سرویس بهداشتی و حمومش قدیمی ،تلویزیونم قدیمی هستش
موقعیت هتل نزدیک دریا بود و پارکینگ داشت هتل بسیار تمیز و رفتار تمامی کارکنان عالی و مورد پسند بود.اما عیب آن خرابی آسانسور بود. صبحانه هم معمولی بود . در کل اگر آسانسور درست باشد بار دیگر که به بوشهر رفتم حتما این هتل را انتخاب می کنم .
عالی و خوب تشکر و سپاس🍀💚
برعکس طراحی و نمای خوب ساختمان متاسفانه هتل اصلا بروز نشده و همچنان قدیمی است.
وسایل اتاق ها و سرویس‌ها کهنه و قدیمی بودن در رستوران به مقدار تندی غذا که سفارش شده بود توجهی نکردند و غذا بیش از حد تند بود و اصلا قابل خوردن نبود
تمامی کارکنان هتل بسیار خوب بودند ما شب سال تحویل اونجا بودیم گروه زنده موسیقی بوشهری آوردن که خیلی خوب بود فقط قیمت غذاهای رستوران به نسبت هتل‌های دیگه گرون بود
عالی
هتل فاصله کمی با دریا دارد و برای پیاده روی در کنار ساحل خوب بود داشتن پارکینگ نیز از مزایای آن است
پذیرش خوب.رستوران عالی
در حد هتل ۴ ستاره نبود
متاسفانه بوشهر (این شهر زیبا، خارق العاده و دوست داشتنی) هتل ندارد. چاره ای نیست... هتل از روی ناچاری...
هتل اصیلی هست. موقعیت شهری فوق العاده، اما از نظر سرویس دهی ضعف هایی داره، ظرف های صبحانه به صورت محدود بوی نامطبوعی میدادند، و در طول مدت اقامتمان برای نظافت اتاق اصلا حوله ها و لیوان های و ظروف استفاده شده تعویض نمیشدند. هرچند ما فقط برای خواب در هتل بودیم و باز هم میگم موقعیتش در بوشهر عالیه. هزینه ی اقامت هتل نسبت به امکانات بالا هست.
خدمات خوب
خیلی لوکس و زیبا تمیز. فقط مشکلش این است که کمی گران است
هتل خوبیه تو بوشهر، نزدیک به ساحلم هست، میتونید پیاده تا ساحل برید، ساحل صخره ای و زیبایی داره
نسبتا راضی بودم و کلا بد نبود.
عالی
هتلی خیلی ضعیف و بی کیفیتیه
جای خوبیه و هتل خوبیه به نسبت قیمت هرچند قدیمیه و نیاز به نوسازی داره
خوب بود
شاید بهترین هتل بوشهر باشه ولی قدییمیه
پرسنل و خدمات خوب باربیکیوی عالی در ضمن این هتل یکی از اولین هتلای بین المللی بوشهره
پذیرش خوش برخورد و تمیزی مناسب اتاق ها
ساختمان داخلی اتاقها بویژه سرویس های بهداشتی احتیاج به بازسازی دارد.
وسایل اتاق قدیمی. شیرآلات زنگ زده
برخورد پرسنل خوب و نزدیکی به ساحل
به نسبت سایر هتلهای بوشهر بسیار بهتر است. هتل قدیمی است و متاسفانه راهروها و آسانسور بسیار گرم بود...
هتل قدیمی .وسایل اتاق قدیمی.موکت کف اتاق نیاز به تعویض دارد.دستشویی دستمال کاغذی نداشت.
برای اولین بار در ایام دهه اول محرم در بوشهر بودم عزاداری بوشهری ها را بسیار اصیل و ریشه دار و نیز بی ریا دیدم جذب نوع عزاداری شان شدم و در سینه زنی دایره وار آنها ، شرکت کردم. از هتل دلوار هم راضی بودم این هتل موقعیت مکانی خوبی دارد و نام با مسمّایی دارد. به نظرم این هتل قابلیت ارتقاء به هتل چهار ستاره را با مقداری بازسازی دارد. اگر بار دیگر به بوشهر بروم به همین هتل میروم. ...
پرسنل فوق العاده با ادب، خاطره ای بیاد ماندی با ویو دریا، هتل به نسبت قدیمی ولی فکر کنم بهترین هتل بوشهر هست. به امتحانش میارزد. ...
پذیرش سریع و خوب
خوب
نظری ندارم...
هتل به نسبت هتل های بوشهر بسیار عالی بود و راضی بودم از اقامتم ...
دستشویی بسیار کوچک و نور آن واقعاً بد بود ولی فشار آب با توجه به سایر نقاط بوشهر مناسب بود. خود هتل در موقعیت مناسب و در کل هتل خوبی بود....
خوب بود...
هتل کمی قدیمی و کم امکانات ولی در کل مناسب است....
ذبیح الله مرادمند نمره خوب را برای هتل دلوار بوشهر انتخاب کرده است
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
هتل رویایی و خوبی بود. تمیز و لوکس. بهترین وسایل رو داشت و امکانات کاملی رو ارائه میکرد. ما فقط دو شب اونجا اقامت داشتیم ولی خیلی خوش آب و هوا و زیبا بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دلوار بوشهر

مهمانان هتل دلوار بوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دلوار بوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دلوار بوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دلوار بوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دلوار بوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.