هتل زاگرس بروجرد

بروجرد، انتهای خیابان تختی، تپه چغا
3.5
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس بروجرد

هتل بين المللی چهار ستاره زاگرس در شهرستان بروجرد بر فراز تپه ای زيبا و در جوار درياچه و آبشار مصنوعی مجتمع گردشگری چغا و نزديك به پارك كودك واقع گرديده است، اين هتل از استانداردهای متناسب و بين المللی برخوردار بوده و اتاق هایی با امکانات مناسب و مجهز به كليه امكانات رفاهی را داشته بنابراین مهم ترین مرکز اقامتی در این شهرستان و جزء يكی از هتل های بين المللی ايران محسوب می شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس بروجرد

زاگرس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
9 مهر
جمعه
380,000
تومان
10 مهر
شنبه
380,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
9 مهر
جمعه
438,000
تومان
10 مهر
شنبه
438,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
9 مهر
جمعه
380,000
تومان
10 مهر
شنبه
380,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
9 مهر
جمعه
438,000
تومان
10 مهر
شنبه
438,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
زاگرس-سوئیت ویژه سه نفره
سوئیت ویژه سه نفره
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
9 مهر
جمعه
540,000
تومان
10 مهر
شنبه
540,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
اقامت 24
627,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
627,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
627,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
627,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
627,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
627,000
تومان
9 مهر
جمعه
627,000
تومان
10 مهر
شنبه
627,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
627,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
627,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
627,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
627,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
510,000
تومان
9 مهر
جمعه
510,000
تومان
10 مهر
شنبه
510,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
595,000
تومان
9 مهر
جمعه
595,000
تومان
10 مهر
شنبه
595,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-کلبه سه نفره عشایری کف خواب
کلبه سه نفره عشایری کف خواب
اقامت 24
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
501,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
501,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
501,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
501,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
501,000
تومان
9 مهر
جمعه
501,000
تومان
10 مهر
شنبه
501,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
501,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
501,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
501,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
501,000
تومان
زاگرس-کلبه چهارنفره عشایری کف خواب
کلبه چهارنفره عشایری کف خواب
اقامت 24
627,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
627,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
627,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
627,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
627,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
627,000
تومان
9 مهر
جمعه
627,000
تومان
10 مهر
شنبه
627,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
627,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
627,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
627,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
627,000
تومان
زاگرس-کلبه پنج نفره عشایری کف خواب
کلبه پنج نفره عشایری کف خواب
اقامت 24
752,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
752,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
752,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
752,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
752,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
752,000
تومان
9 مهر
جمعه
752,000
تومان
10 مهر
شنبه
752,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
752,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
752,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
752,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
752,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زاگرس بروجرد

سالن کنفرانس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
رستوران بام
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات تهيه بليط
تلويزيون LCD در لابی
سالن تشريفات
ترانسفر رفت با هزینه
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
لباسشویی
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
وسایل بدنسازی
نمای کوه
چايخانه سنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای دشت
خدمات اتو
امكانات برای معلولين
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
خشکشویی
بازی ویدئویی
غرفه صنایع دستی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
ميز
پنجره
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
نمای شهر
مبل
پاركينگ
مینی بار
آسانسور
تاکسی سرویس
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
ماساژ
یخچال
دستگاه خودپرداز
تالار پذیرایی
سرویس فرنگی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی نت
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
صبحانه رایگان
خشکشویی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
لابی
پارکینگ سرپوشیده
کافی‌شاپ
پارکینگ روباز
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
حمام

آدرس هتل زاگرس بروجرد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس بروجرد

(63 نظر)
نقاط قوت:
همه گزینه ها خوب بود
نقاط ضعف:
همه گزینه ها خوب بود
تجربه خوبی بود .سفرهای بعدی حتما انتخابم هست
نقاط قوت:
تنها نقطه قوت موقعیت مکانی خوب هتل
نقاط ضعف:
تنها نقطه قوت موقعیت مکانی خوب هتل
در کل تنها نقطه مثبت این هتل ویو فوق العاده به دشت و شهر هست
نقاط قوت:
ویوی بسیار زیبا.
نقاط ضعف:
ویوی بسیار زیبا.
من یک شب به اتفاق خانواده اونجا بودم که خوب بود‌ و به طور کلی از امکانات و نظافت هتل رضایت داشتم.
نقاط قوت:
پرسنل مودب لوکیشن خوب در بالای کوه
نقاط ضعف:
پرسنل مودب لوکیشن خوب در بالای کوه
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
امکانات، در حد متوسط رو به پایین است رستوران بسیار ضعیف ، برگزاری مراسم عروسی در هتل از عجایب خلقت! عدم احساس مسئولیت مدیر وکارکنان به ابتلای مسافرین به کرونا در اینگونه مراسمات درب سرویس بهداشتی سوئیت خراب مایع دستشویی در سرویس وجود ندارد خودمان تهیه کردیم کانال تلویزیون فقط چند کانل ابتدایی را ساپورت میکند آدم احساس دهه شصت میکند صبحانه زود تمام میشه مجبوری پنیر بخوری منوی ناهار و شام فقط کباب اینارو نوشتم تا مدیر هتل زاگرس شاید به خودش بیاد و رسیدگی کنه مردم ایران لایق بهترینها هستند فقط به فکر پول در آوردن نباشند
به نظرم در مقایسه با ده سال پیش افت زیادی به لحاظ کیفیت خدمات داشت. نظافت اتاق خوب بود. نمای بیرونی هتل و مناظر اطراف زیبا بود. اما متاسفانه پرسنل آموزش مناسبی به لحاظ برخورد با مسافر ندیدند. در این شرایط اپیدمی کرونا، اکثراً بدون ماسک و فرم مخصوص پرسنل بودند. صبحانه معمولی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خیلی خوب بود. محیط اطراف هتل بسیار زیبا و دیدنی است و پیاده روی آنجا لذت بخش است. صبحانه بسیار خوب و با کیفیت بود. برخورد مدیریت این هتل بسیار خوب بود و مدیر انتقاد پذیری بودند. نظافت بیرون اتاق یعنی راهرو ها و لابی خوب بود.
نقاط ضعف:
غذای کباب رستوران این هتل واقعا خوب نبود و بوی خاصی میداد. اگر به سرویس بهداشتی ایرانی نیاز دارید ، قبل از رزرو حتما هماهنگ کنید. در مقابل رفتار خوب برخی از خدمه اما بودند کارکنانی که برخورد گرم و مطلوبی نداشتند. برخی مواقع فشار آب کم و زیاد میشد. نظافت اتاق و بالکن چندان مطلوب نبود‌. در بالکن مشکل داشت.
نقاط قوت:
موقعیت خوب و عالی.
نقاط ضعف:
خراب بودن روشنایی اتاق خراب بودن آباژور خراب بودن پنجره ها جهت باز و بست کردن آنها فرسودگی و کثیف بودن موکت ها عرض تخت خواب ها کوچک بودند صبحانه بسیار ضعیف کافی شاپ بسیار ضعیف و حتی تعطیل و پاسخگو نبودن تلفن نبود صابون مایع در دستشویی وجود سوسک در اتاق کادر اداری بسیار ضعیف و مبتدی ما راضی نبودیم چون واقعا این هتل یک بازسازی اساسی نیاز دارد
نقاط قوت:
مکان مناسب
نقاط ضعف:
هیچ گونه پرتکل بهداشتی رعایت نمیشد،خودم اتاق رو ضدعفونی کردم ،صبحانه اصلا خوب نبود،همه چی روباز ،باید دوران کرونا پنیر و مربای ..یک نفره سرو شود سوییت بازسازی نشده بود
برخورد پرسنل بسیار خوب و گرم ولی امکانات و پذیرایی در حد دو ستاره.
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد مناسب کارکنان
بطور کلی تنها مزیت این هتل برخورد مناسب کارکنانش و چشم انداز مناظر اطرافش بود ، اسم هتل ۴ ستاره ولی امکاناتش در حد ۲ ستاره بود. ترکیب رنگ بکار رفته و متریال استفاده شده واقعا در حد مسافرخانه‌های تهران بود. سرویس بهداشتی در حد رستورانهای سرراهی بود.
رفتار و برخورد کارکنان بسیار محترمانه بود. هتل در مکان بسیار عالی قرار داشت بام بروجرد با نمایی بینظیر از شهر که برای من بسیار دلپذیر بود. فضای بازی برای کودکان نزدیک هتل بود. صبحانه نسبتا متوسط بود. بهرحال صبحانه یکی از مهمترین ویژگیهای هتل هست! در کل هتلی ست قابل قبول. و در آخر پیشنهاد من : در ایام کرونا در هر اتاق ضدعفونی کننده سطوح و دست قرار بدهند
نظافت سرویس های بهداشتی میتوانست مطلوب تر باشد ..... عدم‌وجود‌زیر سیگاری در اتاق ها عدم وجود قلم در اتاق ها عدم‌وجود توری به پنجره اتاق ها
سلام بنظرم باید پک های بهداشتی رو در اختیار مسافران میگذاشتن کیفیت صبحانش خوب نبودغذا بد نبود دستمال توالت نصفه بود دمپایی هتل یک جفت داشت من به اجبار باید زاگرس رو انتخاب کنم به خاطر نزدیکی به جاهای مورد نظر من
در حد توان شان خوب بودند ولي از اصول هتلداري چندان مطلع نبودند
ازنظر مهندسی امکانات تخصصی نیست...مصالح خوب ولی کارفنی ضعیف است...فن کوئل صدا دارد و رسیدگی نمیشود...خانه داری خوب است.پذیرش کم حوصله و کم اطلاع هستند و اینترنت در اختیار نمی گذارند...درمجموع خوب ورو به عالی است. انشاالله موفق باشید.
پنجشنبه ۵ تیر ماه ۹۹ به مدت یک شبانه روز با خانواده اقامت داشتم. هوا گرم شده بود . متأسفانه سیستم سرمایش هتل از کار افتاده بود مجبور شدیم با همون قیمت در کلبه عشایری که منظره بی نظیری به سمت گلدشت داشت اقامت داشته باشیم که خوشبختانه کولر گازی داشت. متاسفانه از وای فای هم خبری نبود. کیفیت و مقدار صبحانه هم پایین اومده بود. من به شخصه انتظار این همه مشکل رو از این هتل خوب نداشتم. برخورد پرسنل مناسب بود ضمن اینکه کاملا مراقب ماشین های بیرون از هتل هم هستند و حتی فیزیکی چک میکنن! امیدوارم با توجه به بحث کرونا و تعطیلی اکثر هتل ها دیگه این جور مشکلات و خرابی ها که بدجور تو ذوق میزنه پیش نیاد. میدونیم هتل ها خیلی ضرر کردند اما دیگه قرار نیست کیفیت رو فدای قیمت و امکانات رفاهی کنید!
در ابتدای ورود پذیرش در حال صحبت و خوش و بش با تلفن بود و اصلا توجهی نمی کرد ما کنار پیشخان بودیم تا بهش تذکر دادیم و فضای سالن اتاق هاو خود اتاق بوی نم و موندگی میداد. دسشویی مایع نداشت و اتاق هم دستمال کاغذی نداشت زنگ زدیم آوردند. صدای فن خیلی زیاد بود. و در کل خواب آرامی نداشتیم.واقعا ۴ ستاره مناسب این هتل نیست
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه خوب نبود وبرخورد مسئول رستوران
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه میتونست بهتر هم باشه اما نقطه ضعف حساب نمیشد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
امکانات کمی داشت اتاق اما راضی کننده بود
هتل از لحاظ نظافت و راحتی، متوسط بود ولی رستورانش نسبت به قیمت هاش خیلی خوبه. ارزش غذا و منظره اش رو کاملا داره
ما از رستوران هتل استفاده کردیم کیفیت غذا کاملا متوسط بود و اصلا انتظار هتل های خوب را نداشته باشید کیفیت پذیرایی و رفتار پرسنل بسیار ضعیف بود و کاملا مشابه رستوران های بین راهی. قیمت ها منطقی بودند ولی کاملا متناسب با حجم غذا که به نظرم بسیار کم بود. بر خلاف انتظار سالاد بار و دسر وجود ندارد تنها نکته مثبت منظره بسیار خوب رستوران است که می توانید کاملا شهر را ببینید پارکینگ خوبی هم داشتند
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی
نقاط ضعف:
فقط اینکه به صورت اتومات نمیان اتاقو تمیز کنن
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
واقعا عالی بود
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
ندارد
با توجه به زیبا بودن محیط و موقعیت عالی جغرافیای امکان زیباسازی خود هتل و اتاق ها مثل سرویس بهداشتی میسر می باشد
نقاط قوت:
اتاق های خوب و تمیز.صبحانه خوب
نقاط ضعف:
غذای هتل خوب نبود
در کل هتل خوبی بود. البته در قیاس با قیمتش عالی بود.
پرسنل بسیار خوب و مودب. تمیزی اتاق ها بسیار عالی. امکانات هتل بسیار ضعیف. سیستم خنک کننده خراب و اتاق بسیار گرم. صبحانه اصلا در حد هتل ۴ستاره بین المللی نبود و بسیار ضعیف و بی کیفیت. مبلمان و قدیمی و کهنه.
مکان هتل و چشم انداز هتل خیلی عالی برخورد کارکنان زیاد گرم نبود رستوران کیفیت ضعیف صبحانه در حد هتل ۴ ستاره اصلا نبود تمیزی اتاق و هتل خوب بود
تجهيزات داخلي اتاق از جمله تختها ، شيرآلات سرويس بهداشتي و... فرسوده بود ، حتي كيفيت صبحانه هم خيلي بد بود
چشم انداز بسیار زیبا و دیدنی محیطی ارام و در شهری زیبا قرارداره
دارای فضای عالی و کارکنانی بسیار مودب وپذیرایی عالی بود و تنوع صبحانه بسیار خوب و برخورد پرسنل بسیار عالی بود و دارای پارکینگ و چشم اندازی زیبا میباشد .در سفر بعدی حتما از این هتل استفاده میکنم.
تنها جایی تو بروجرد هست که بهتره به نسبت هتل های دیگر. موقعیت مکانی و اتمسفر خوبی داره.
بسیار هتل خوبی بود، از نظر امکانات، صبحانه، ویوی رستوران، تمیز بودن اتاق و..........ولی فقط یک مشکل که داشت صدای محیط زیاد بود و صبحها مزاحم استراحت ما شد.
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
بد نبود
نقاط قوت:
+ پرسنل بسیار خوش برخورد و مودب + نظافت در حد عالی + موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
+ نبود چای ساز در اتاق ها + بعد از گذشت تقریباً بیست سال از ساخت هتل، یک تحول در نوسازی و لوازم احتیاج داره.
نقاط قوت:
---'------____
نقاط ضعف:
------
هتل زیبا بر فراز منطقه کوهستانی بروجرد با پرسنل مودب. بسیار تمیز تمراه با قیمت مناسب
دو نکته یک بالشهای بسیار بدی داشت در حدی که مجبور شدیم پتو ها رو لوله کرده و زیر سر بزاریم و وقتی در خواست بالش کردیم گفتن همین رو داریم.دو تنها هتلی بود که پول آب معدنی ها رو از ما گرفتن.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
ندیدم
عالی همانند همیشه
یک شب در این هتل به همراه خانواده اقامت داشتیم . هتل قدیمی بود اما مسئولین و کارکنان آن سعی داشتند آسایش و راحتی را برای مهمانان فراهم کنند. صبحانه هتل هم خوب بود . در کل از یک شب اقامت راضی بودیم.
خدمات بد خانه دار و مستخدم ندارن صبحانه افتزاح برق رفت، اسانسور برق اضطراری نداشت خودمون از سه طبقه چمدونارو اوردیم پایین رسپشن بی ادب و مسخره کن گفتیم در پارکینگو میزنی؟ گفت نه!!! برق رفت درب ریموتی پارکینگ قطع شد قفل جک های در هرز شده بود باز نمیشد در کل یکی از بدترین هتل هایی که تا حالا دیدم رمپ پارکینگ شیب زیاد و غیراستاندارد داشت اینجا رو بزارین گزینه اخر گرچه بروجرد اصلا هتل به درد بخور نداره سعی کنید شب اینجا نمونید
هتل خوبیه ولی میتونه از نظر امکانات خیلی بهتر بشه ، در مجموع با پولی که پرداختم متناسب بود. با تشکر از ایران هتل
قابل قبول
به طور کلی کارکنان هتل رفتار صمیمانه ای با ما نداشتن بسیار سرد و در پذیرایی شام و صبحانه بسیار ضعیف و کیفیت غذا و پذیرایی خیلی معمولی و بر خلاف آنچه اعلام شده بود از فرزند ۶ ساله من هزینه کامل دریافت شد و علاوه بر این یک بار افزایش نرخ دادند
تصورش بکنید دروسط طبیعت در منطقه کوهستانی بر قله کوه درکنارآبشار و دریاچه شما اقامتی چهارستار رستوران بامنیوی متنوع وغذای باکیفیت وقیمتی نسبتآ مناسب داشته باشی واقعآ رویایی خواهد بود خیلی جاها رفتیم ولی این سفر متفاوت بود و دوست داریم بازهم تکرار بشه فقط ای کاش بعضی از پرسنل پذیرش از حالت رفتار کارمند ادارات دولتی به رفتاری دوستانه دربیان البته بد نبودن ولی خیلی خشک والبته نه همشون درکل از سایت هتل آنلاین و مردم خوب بروجرد برای این سفر بیاد ماندنی تشکر میکنم
من برای دومین بار از امکانات این هتل در سال جاری استفاده کردم .
موقعیت مناسبکیفیت غذا و قیمت عالی برخورد پرسنل عالی قیمت مناسب
نقاط قوت:
محل هتل ،طراحی هتل و برخورد پرسنل مثال زدنی بود.
نقاط ضعف:
علیرغم اینکه صبحانه هتل بسیار با کیفیت و عالی بود اما کیفیت نهار و شام بسیار بسیار معمولی و حتی ضعیف بود به نحوی که اصلا با همچنین هتلی سنخیت نداشت.
نقاط قوت:
محل و موفقیت هتل بسیار عالی است و متشکرم
نقاط ضعف:
اقامت درون اطاق در وضعیت ضعیف
نقاط قوت:
مکان عالی .برخورد مهمانداران عالی
نقاط ضعف:
منع شدن مسافران از بلای بام هتل برای نشستن ونگاه کردن به اطراف .نبود کتری برقی در اطاق .
نقاط قوت:
ویو خیلی عالی داره غدا هم نسبت قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی نداره برا من اذیت کننده بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب مجموعه فضای بزرگ اتاق و تمیزی حوله و ملحفه محل استقرار هتل و نمای اتاق ها صبحانه تقریبا کامل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شام رستوران گرمای فضای سالن صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی - برخورد خوب پرسنل - قیمت مناسب - رستوران با ویو عالی
نقاط ضعف:
امکانات اتاق خیلی قدیمی نداشتن سشوار و کتری برقی - کولر ضعیف - خدمات به اتاق متوسط
نقاط قوت:
مکان عالی و ویو عالی تراس عالی چوبی بودن و عایق صدای عالی اتاق کیفیت و مدیریت صبحانه خوب دو اتاقه بودن واحد
نقاط ضعف:
نداشتن جالباسی تمیز نبودن ملافه ها سقف کاذب و سیستم تهویه ....پرنده وارد سیستم تهویه شده بود
نقاط قوت:
- موقعيت مكاني هتل بسيار عالي با چشم انداز شهر - برخورد پرسنل بسيار محترمانه و مودبانه - كيفيت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
- در تراس سوئيت ها ميز وجود نداشت و صندلي ها كثيف و نامناسب بود - صبحانه در حد يك هتل ۲ ستاره بود - از ۱۱ شب به بعد سرويس داده نمي شد - يك دستگاه عابر بانك در هتل وجود نداشت
موقعیت مکانی بسیار زیبایی دارد چشم انداز زیبایی از پنجره اتاق قابل مشاهده است. تنها هتل ممتاز بروجرد است. رستورانش خوب بود. موقع رزرو درخواست اتاق با سرویس فرنگی کرده بودیم اما هنگام تحویل این مورد رعایت نشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس بروجرد

مهمانان هتل زاگرس بروجرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس بروجرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس بروجرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس بروجرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس بروجرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.