هتل زاگرس بروجرد

بروجرد، انتهای خیابان تختی، تپه چغا
3.5
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس بروجرد

هتل بين المللی چهار ستاره زاگرس در شهرستان بروجرد بر فراز تپه ای زيبا و در جوار درياچه و آبشار مصنوعی مجتمع گردشگری چغا و نزديك به پارك كودك واقع گرديده است، اين هتل از استانداردهای متناسب و بين المللی برخوردار بوده و اتاق هایی با امکانات مناسب و مجهز به كليه امكانات رفاهی را داشته بنابراین مهم ترین مرکز اقامتی در این شهرستان و جزء يكی از هتل های بين المللی ايران محسوب می شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس بروجرد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,220,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,220,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,220,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,220,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,220,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,220,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,220,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,220,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,220,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,220,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,220,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,220,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,220,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,220,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,220,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,220,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,220,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,220,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,230,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,230,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,230,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,270,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,270,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,270,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,270,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,270,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,270,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,270,000 تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,270,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,270,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,270,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,270,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,270,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,270,000 تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,270,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,270,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,270,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,270,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,270,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,270,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,665,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,665,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,665,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,665,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,665,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,665,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,665,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,665,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,665,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 خرداد
دوشنبه
1,670,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,670,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,670,000 تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
1,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,720,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,720,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,720,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,720,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,720,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,720,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,720,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,720,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,720,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,720,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,720,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,720,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,720,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,720,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,720,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,720,000 تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته ویژه
اسنپ تریپ
1,765,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,765,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,765,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,765,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,765,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,765,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,765,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,765,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,765,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,765,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,765,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,765,000 تومان
سوئیت ویژه سه نفره
اقامت 24
1,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,770,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,770,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,770,000 تومان
سوئیت ویژه
ای‌گردش
1,810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,810,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,810,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,810,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,810,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,810,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,810,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,810,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,810,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,810,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,810,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,810,000 تومان
سوئیت VIP سه نفره
علاءالدین
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,840,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,840,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,840,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,840,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,840,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,840,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,840,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,840,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,840,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,840,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,840,000 تومان
سوییت ویژه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,810,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,810,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,810,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,810,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,810,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,810,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,810,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,810,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,810,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,810,000 تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس بروجرد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
چايخانه سنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
نمای دشت
امكانات برای معلولين
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل زاگرس بروجرد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس بروجرد

(80 نظر)
نقاط قوت:
نفطه قوت، موقعیت مکانی و ویو آن است
نقاط ضعف:
نفطه قوت، موقعیت مکانی و ویو آن است
امیدوارم مسئولان هتل، استانداردهای هتل را به یک هتل ۴ ستاره واقعی نزدیک کنند.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کل هتل منفی استنزدیکی هتل به مرکز تفریحی باعث شده شبها تا دو شب آرامش ندارید از سر و صدای اطراف هتل
نقاط قوت:
.ویوی عالی به شهر و روستای پشتی که با بالا رفتن طبقات بهتر میشه .کف اتاق ها موکت.دارای صابون، مسواک و شامپو و به تعداد ولی حوله نه. فن کوئل گرمایشی خوب برای شبهای سرد آنجا. دارای بالکن بزرگ و دلباز. وجود همزمان توالت ایرانی و فرنگی در اتاق .دارای پارکینگ مسقف و غیر مسقف کافی .دارای زمین بازی کودکان و حوضچه تفریحی
نقاط ضعف:
.پنجره ها توری ندارد و حشره ها داخل اتاق می آیند.تلویزیون کنترل نداشت و نیاوردند.آسانسور هتل در نیم طبقه هاست و کارایی حمل بار را ندارد. رستوران و غذای هتل خوب نبود و در شان این هتل نبود. برخورد پذیرش معمولی.صبحانه خوب بود ولی اگر دیر بروید برخی اقلام تمام شده و دیگر شارژ نمی شود.محوطه هتل یک مکان تفریحی شهر است و شبها شلوغ میشود و پر از ماشین. از خیابان اصلی پیاده روی زیادی تا درب هتل دارد
نقاط قوت:
لوکیشن این هتل خوب و هتل خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه و تنوع ب شدت ضعیفموکت های راهروها و اتلق کثیف بود
نقاط قوت:
خلوت بودن هتل
نقاط ضعف:
امکانات هتل به روز نشده بود،وسایلش قدیمی ومستهلک بود،سرویس بهداشتی بوی بدی می داد
نقاط قوت:
ویو وموقعیت مکانی عالی،اتاق ها استاندارد
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران معمولی ومتوسط بود.
نقاط قوت:
موقعيت عالي هتل كه اولين موردي هست كه به چشم مياد ، رفتار خوب پرسنل ، رعايت پروتكل هاي بهداشتي ، فضاي اروم و دلنشين ، كافي شاپ و رستوران با كيفيت مطلوب .
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت عالی و زیبا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنانموقعیت مکانی و دلباز هتل
نقاط ضعف:
نبود چای و چای ساز داخل اطاقسر و صدای زیاد فن کوئلصبحانه در متوسط بود
نقاط قوت:
موقعیت خوب پرسنل خوب چشم انداز بسیار زیبا
نقاط ضعف:
بنظر من فقط بالشت ها باید بهتر شوند البته کیفیت صبحانه و نوع پذیرایی خیلی دلچسب نبود.
نقاط قوت:
احداث در مکان مناسب
نقاط ضعف:
قیمت بسیار بالاامکانات پاییننظافت بد اتاق ها
کارنابلد
نقاط قوت:
مدیریت محترم
نقاط ضعف:
بهداشت و کیفیت پایین اتاقها، ۲ ستاره هم زیادشه
نقاط قوت:
سرویس دهی صبحانه خوب بوده
نقاط ضعف:
سر و صدای فن کوئل، درب جعبه یخچال خراب ، فن داخل سرویس بهداشتی خراب ، حوله بوی شدید وایتکس میداد ، پتو و دوشک و ملافه فرسوده بوده است و ...‌‌
جا داره که مقداری وسایل هتل نو و بازنگری بشه ، کارکنان نمره قبولی کامل را دارند ، در کل بنده از شهر بروجرد و مردمانش بسیار راضی هستم
نقاط قوت:
ديد خوب اين هتل به شهر
نقاط ضعف:
صبحانه در حد مسافرخانه اينترنت ضعيفنداشتن غذا مناسب در رستوران و كافه
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل ویوی عالی
نقاط ضعف:
صبحانه ها سرد بودننیمرواملتعدسیهمه اینها سرد بون
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل تهش ۲ ستاره بود
نقاط قوت:
ویو بسیار دیدنی، برخورد خوب پرسنلی و دسترسی آسان به جاهای دیدنی بروجرد
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شام و ناهار هتل
نقاط قوت:
موقعين مكاني خوب هتل و چشم انداز آن
نقاط ضعف:
بوي فاضلاب در طبقه و اتاق ها حوله هاي مستهلك جرم سرويس بهداشتي كه حاكي از تميزي سطحي بوده موكت هاي پر از لكه كثيفي استفاده از دستمال توالت بشدت بي كيفيت
نقاط قوت:
محل مناسب و جالب و در اقامت قبلی ما بسیار خاطره خوبی داشتیم ... اما .....
نقاط ضعف:
عدم نظافت شیشه ها و ویو بسیار نامناسب ـ داخل هتل بکلی فرسوده و نسبت به اقامت چندسال پیش ما بسیار نامناسب بود ـ باوجود پتانسیل بالای هتل متاسفانه بسیار زوار دررفته و کهنه نگهداری شده !
نقاط قوت:
سلام. موقعیت و برخورد پرسنل عالي بود. از نظر تمیزی خوب بود
نقاط ضعف:
کافی شاپ و خدمات تلفنی ضعیف بود. صبحانه خیلی معمولی و ضعیف بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالیویو هتل لذت بخشداشتن سرویس ایرانی در حمامحتما دوباره اقامت در اینجا رو تکرار میکنمپارکینگ خوبی داشت
نقاط ضعف:
چای ساز در اتاق نبودبعضی وسایل مثل سرویس خواب کهنه ولی تمیز بود نسبتاظروف صبحانه لک بودند و شارژ مجدد غذاها نمیشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بهتره آپديت بشه و وسايل عوض بشه
نقاط قوت:
داشتن بالکون و ویوی عالی
نقاط ضعف:
نکنه منفی نداشت
نقاط قوت:
منظره خوب و موقعیتبرخورد خوب پذیرش و همکاران هتلپذیرایی نسبتاً مناسب
نقاط ضعف:
سرویس اینترنت ضعیف (هماهنگی نشد و کد در اختیارمان قرار نگرفت).عدم وجود عابر بانک (خوب است یک عابر بانک در هتل نصب و موجود باشد برای انجام عملیات بانکی و دریافت پول نقد)
اتاقها، لابی و راهرو ها به سختی در حد یک هتل سه ستاره اند. آسانسور شیشه ای (نیازمند نظافت) در نیم طبقه‌ها استپ دارد و بالاجبار باید نیم طبقه را از پلکان استفاده کرد، بنابر این به افراد سالمند توصیه نمی‌شود. البته کارکنان افرادی وظیفه شناس هستند. درب دستشویی اتاق بسته نمی شد، و اتاق به شدت نیازمند تعمیر بود.بهداشت اتاق ضعیف بود. توالت فرنگی نداشت. منوی صبحانه در حد هتل سه ستاره، شیشه نمای ساختمان از داخل رستوران کثیف بود و مناظر دلنواز کوههای اطراف را تحت الشعاع خود قرار داده بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق ها چای ساز و اتو نداشتند حمام چوب لباسی و یا رخت آویز برای حوله و لباس نداشتند میز صبحانه رستوران ناقص و بی کیفیت بود کافی شاپ نداشت تهویه اتاق ها خوب نبود اتاقها گرم بود
نقاط قوت:
هتلش فرسوده بود اما مسولینشدمودب و با معرفت بودن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فقط موقعیت و لوکیشن عالی بود.
نقاط ضعف:
تمام هتل‌های با صبحانه چای، دمنوش و قهوه، نسکافه به تعداد نا محدود سرو می‌کنند این هتل مثل سربازخانه ها چای را در فلاکسهای بزرگ گذاشته بودند. علاوه بر آن کیفیت طبخ املت یا نیمرو افتضاح بود و معلوم نیست از چه روغنی استفاده کردند. ساختمان هتل، سرویس بهداشتی و حمام، وسایل، مبل ها، تخت‌ها، ملحفه ها، کمد لباس، چوب رختی، موکت کف اتاق و راهرو، درب ها و.... بسیار فرسوده و کثیف که ما با اکراه و فقط مجبوری آخر شب خوابیدیم و پس از خوردن صبحانه ی افتضاح هتل از آنجا فرار کردیم.جالب اینجاست با مدیر هتل که صحبت کردم ایشان هم ازین وضعیت کاملاً ناراضی بودند و اظهار داشتند که کانون جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی مقصر هستن که بودجه‌ی ما را...واقعا حیف از این هتل با این موقعیت بسیار عالی که توسط افراد نالایق و ناتوان اداره می‌شود.
نقاط قوت:
با سلام ، ما سوییت ویژه سه تخته رو رزرو کرده بودیم ، این سوییت عالی بود ، از نظر ویو ، تمیزی ، ساکتی ، هرچی بگم کم گفتم ، و فرصت بشه بازم حتما همین هتل رو انتخاب میکنیم ، با تشکر از اقامت ۲۴
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان خانم ، چندان خوب نبود ، این قضیرو فاکتور بگیریم ، بقیه چیزها عالی بود
نقاط قوت:
_رفتار پرسنل هتل محترمانه بود_پارکینگ خوبی داشت_موقعیت مکانی هتل و ویو اتاق ها عالی بود
نقاط ضعف:
_ فلاش تانک خراب بود_از شیر ورودی فلاش تانک آب چکه می‌کرد و پشت کسی که از دستشویی استفاده می‌کرد میریخت_ سر شلنگ دستشویی خراب بود بطوریکه اگه باز میکردی تا دو متر پرتاب آب داشت _شیر روشویی گرفتگی داشت و مقدار کمی آب میومد
پرسنل خوب صبحانه متوسط ولی قابل تحمل موقیعت هتل خوبه ولی انتخابی بغییر از این ندارید
خوب
نقاط قوت:
جاى هتل خيلى خوب بود
نقاط ضعف:
منوى رستوران خيلى ناقص بود
نقاط قوت:
منوی صبحانه ضعیفی داشت که درخور یه هتل نبود ولی در مجموع بد نبود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
وسایل اتاق قدیمی بود نبود چایساز موکت کف اتاق کثیف بود
این هتل بسیار قدیمی بدون امکانات اولیه یه هتل ۵ ستاره و واقعا فکرشم نمی کردم پول ۵ ستاره و یه مسافر خونه رو تحویل بگیرم حتی صندلی شکسته بود نور افتضاح گرمایش قدرت گرم کردن اتاق رو نداشت مسواک و سشوار نبود دیگه نمیدونم چی باید گفت !
نقاط قوت:
هتل خلوت است و داراى منظره عالى مى باشد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
به نظرم در مقایسه با ده سال پیش افت زیادی به لحاظ کیفیت خدمات داشت. نظافت اتاق خوب بود. نمای بیرونی هتل و مناظر اطراف زیبا بود. اما متاسفانه پرسنل آموزش مناسبی به لحاظ برخورد با مسافر ندیدند. در این شرایط اپیدمی کرونا، اکثراً بدون ماسک و فرم مخصوص پرسنل بودند. صبحانه معمولی بود
نقاط قوت:
موقعیت مناسب طبیعت بکر اب و هوای عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد پرسنل بسیار خوب و گرم ولی امکانات و پذیرایی در حد دو ستاره.
رفتار و برخورد کارکنان بسیار محترمانه بود. هتل در مکان بسیار عالی قرار داشت بام بروجرد با نمایی بینظیر از شهر که برای من بسیار دلپذیر بود. فضای بازی برای کودکان نزدیک هتل بود. صبحانه نسبتا متوسط بود. بهرحال صبحانه یکی از مهمترین ویژگیهای هتل هست! در کل هتلی ست قابل قبول. و در آخر پیشنهاد من : در ایام کرونا در هر اتاق ضدعفونی کننده سطوح و دست قرار بدهند
نظافت سرویس های بهداشتی میتوانست مطلوب تر باشد ..... عدم‌وجود‌زیر سیگاری در اتاق ها عدم وجود قلم در اتاق ها عدم‌وجود توری به پنجره اتاق ها
سلام بنظرم باید پک های بهداشتی رو در اختیار مسافران میگذاشتن کیفیت صبحانش خوب نبودغذا بد نبود دستمال توالت نصفه بود دمپایی هتل یک جفت داشت من به اجبار باید زاگرس رو انتخاب کنم به خاطر نزدیکی به جاهای مورد نظر من
در حد توان شان خوب بودند ولي از اصول هتلداري چندان مطلع نبودند
ازنظر مهندسی امکانات تخصصی نیست...مصالح خوب ولی کارفنی ضعیف است...فن کوئل صدا دارد و رسیدگی نمیشود...خانه داری خوب است.پذیرش کم حوصله و کم اطلاع هستند و اینترنت در اختیار نمی گذارند...درمجموع خوب ورو به عالی است. انشاالله موفق باشید.
در ابتدای ورود پذیرش در حال صحبت و خوش و بش با تلفن بود و اصلا توجهی نمی کرد ما کنار پیشخان بودیم تا بهش تذکر دادیم و فضای سالن اتاق هاو خود اتاق بوی نم و موندگی میداد. دسشویی مایع نداشت و اتاق هم دستمال کاغذی نداشت زنگ زدیم آوردند. صدای فن خیلی زیاد بود. و در کل خواب آرامی نداشتیم.واقعا ۴ ستاره مناسب این هتل نیست
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه خوب نبود وبرخورد مسئول رستوران
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
امکانات کمی داشت اتاق اما راضی کننده بود
هتل از لحاظ نظافت و راحتی، متوسط بود ولی رستورانش نسبت به قیمت هاش خیلی خوبه. ارزش غذا و منظره اش رو کاملا داره
ما از رستوران هتل استفاده کردیم کیفیت غذا کاملا متوسط بود و اصلا انتظار هتل های خوب را نداشته باشید کیفیت پذیرایی و رفتار پرسنل بسیار ضعیف بود و کاملا مشابه رستوران های بین راهی. قیمت ها منطقی بودند ولی کاملا متناسب با حجم غذا که به نظرم بسیار کم بود. بر خلاف انتظار سالاد بار و دسر وجود ندارد تنها نکته مثبت منظره بسیار خوب رستوران است که می توانید کاملا شهر را ببینید پارکینگ خوبی هم داشتند
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی
نقاط ضعف:
فقط اینکه به صورت اتومات نمیان اتاقو تمیز کنن
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
واقعا عالی بود
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
ندارد
با توجه به زیبا بودن محیط و موقعیت عالی جغرافیای امکان زیباسازی خود هتل و اتاق ها مثل سرویس بهداشتی میسر می باشد
در کل هتل خوبی بود. البته در قیاس با قیمتش عالی بود.
مکان هتل و چشم انداز هتل خیلی عالی برخورد کارکنان زیاد گرم نبود رستوران کیفیت ضعیف صبحانه در حد هتل ۴ ستاره اصلا نبود تمیزی اتاق و هتل خوب بود
پرسنل بسیار خوب و مودب. تمیزی اتاق ها بسیار عالی. امکانات هتل بسیار ضعیف. سیستم خنک کننده خراب و اتاق بسیار گرم. صبحانه اصلا در حد هتل ۴ستاره بین المللی نبود و بسیار ضعیف و بی کیفیت. مبلمان و قدیمی و کهنه.
چشم انداز بسیار زیبا و دیدنی محیطی ارام و در شهری زیبا قرارداره
تجهيزات داخلي اتاق از جمله تختها ، شيرآلات سرويس بهداشتي و... فرسوده بود ، حتي كيفيت صبحانه هم خيلي بد بود
دارای فضای عالی و کارکنانی بسیار مودب وپذیرایی عالی بود و تنوع صبحانه بسیار خوب و برخورد پرسنل بسیار عالی بود و دارای پارکینگ و چشم اندازی زیبا میباشد .در سفر بعدی حتما از این هتل استفاده میکنم.
تنها جایی تو بروجرد هست که بهتره به نسبت هتل های دیگر. موقعیت مکانی و اتمسفر خوبی داره.
بسیار هتل خوبی بود، از نظر امکانات، صبحانه، ویوی رستوران، تمیز بودن اتاق و..........ولی فقط یک مشکل که داشت صدای محیط زیاد بود و صبحها مزاحم استراحت ما شد.
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
بد نبود
نقاط قوت:
+ پرسنل بسیار خوش برخورد و مودب + نظافت در حد عالی + موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
+ نبود چای ساز در اتاق ها + بعد از گذشت تقریباً بیست سال از ساخت هتل، یک تحول در نوسازی و لوازم احتیاج داره.
نقاط قوت:
---'------____
نقاط ضعف:
------
هتل زیبا بر فراز منطقه کوهستانی بروجرد با پرسنل مودب. بسیار تمیز تمراه با قیمت مناسب
دو نکته یک بالشهای بسیار بدی داشت در حدی که مجبور شدیم پتو ها رو لوله کرده و زیر سر بزاریم و وقتی در خواست بالش کردیم گفتن همین رو داریم.دو تنها هتلی بود که پول آب معدنی ها رو از ما گرفتن.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد خوب و محترمانه کارکنان،فضای آرام زیبا و دلنشین
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
خدمات بد خانه دار و مستخدم ندارن صبحانه افتزاح برق رفت، اسانسور برق اضطراری نداشت خودمون از سه طبقه چمدونارو اوردیم پایین رسپشن بی ادب و مسخره کن گفتیم در پارکینگو میزنی؟ گفت نه!!! برق رفت درب ریموتی پارکینگ قطع شد قفل جک های در هرز شده بود باز نمیشد در کل یکی از بدترین هتل هایی که تا حالا دیدم رمپ پارکینگ شیب زیاد و غیراستاندارد داشت اینجا رو بزارین گزینه اخر گرچه بروجرد اصلا هتل به درد بخور نداره سعی کنید شب اینجا نمونید
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
استخر و سونا نداشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم کیفیت سرویس بهداشتی فرنگی
نقاط قوت:
محل هتل ،طراحی هتل و برخورد پرسنل مثال زدنی بود.
نقاط ضعف:
علیرغم اینکه صبحانه هتل بسیار با کیفیت و عالی بود اما کیفیت نهار و شام بسیار بسیار معمولی و حتی ضعیف بود به نحوی که اصلا با همچنین هتلی سنخیت نداشت.
از لحاظ قیمت و برخورد کارکنان و همچنین خدمات سرویس دهی بسیار عالیست . تشکر از جاباما
موقعیت مکانی بسیار زیبایی دارد چشم انداز زیبایی از پنجره اتاق قابل مشاهده است. تنها هتل ممتاز بروجرد است. رستورانش خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس بروجرد

مهمانان هتل زاگرس بروجرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس بروجرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس بروجرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس بروجرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس بروجرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.