هتل زاگرس بروجرد

بروجرد، انتهای خیابان تختی، تپه چغا
3.5
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس بروجرد

هتل بين المللی چهار ستاره زاگرس در شهرستان بروجرد بر فراز تپه ای زيبا و در جوار درياچه و آبشار مصنوعی مجتمع گردشگری چغا و نزديك به پارك كودك واقع گرديده است، اين هتل از استانداردهای متناسب و بين المللی برخوردار بوده و اتاق هایی با امکانات مناسب و مجهز به كليه امكانات رفاهی را داشته بنابراین مهم ترین مرکز اقامتی در این شهرستان و جزء يكی از هتل های بين المللی ايران محسوب می شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس بروجرد

زاگرس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
365,000
تومان
16 اسفند
شنبه
365,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
365,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
365,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
365,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
365,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
518,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
زاگرس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
518,000
تومان
زاگرس-سوئیت ویژه سه نفره
سوئیت ویژه سه نفره
علاءالدین
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
519,000
تومان
16 اسفند
شنبه
519,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
519,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
519,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
519,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
519,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
519,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
519,900
تومان
16 اسفند
شنبه
519,900
تومان
17 اسفند
یکشنبه
519,900
تومان
18 اسفند
دوشنبه
519,900
تومان
19 اسفند
سه شنبه
519,900
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
519,900
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
519,900
تومان
22 اسفند
جمعه
519,900
تومان
23 اسفند
شنبه
519,900
تومان
24 اسفند
یکشنبه
519,900
تومان
25 اسفند
دوشنبه
519,900
تومان
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
520,000
تومان
16 اسفند
شنبه
520,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
520,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
520,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
520,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
520,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
520,000
تومان
22 اسفند
جمعه
520,000
تومان
23 اسفند
شنبه
520,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
520,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
520,000
تومان
هتل یار
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
521,000
تومان
16 اسفند
شنبه
521,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
521,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
521,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
521,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
521,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
521,000
تومان
22 اسفند
جمعه
521,000
تومان
23 اسفند
شنبه
521,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
521,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
707,000
تومان
زاگرس-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
495,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
495,900
تومان
16 اسفند
شنبه
495,900
تومان
17 اسفند
یکشنبه
495,900
تومان
18 اسفند
دوشنبه
495,900
تومان
19 اسفند
سه شنبه
495,900
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
495,900
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
495,900
تومان
22 اسفند
جمعه
495,900
تومان
23 اسفند
شنبه
495,900
تومان
24 اسفند
یکشنبه
495,900
تومان
25 اسفند
دوشنبه
495,900
تومان
هتل یار
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
496,000
تومان
16 اسفند
شنبه
496,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
496,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
496,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
496,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
496,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
496,000
تومان
22 اسفند
جمعه
496,000
تومان
23 اسفند
شنبه
496,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
496,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
675,000
تومان
اقامت 24
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
496,000
تومان
16 اسفند
شنبه
496,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
496,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
496,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
496,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
496,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
496,000
تومان
22 اسفند
جمعه
496,000
تومان
23 اسفند
شنبه
496,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
496,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
496,000
تومان
علاءالدین
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
499,000
تومان
16 اسفند
شنبه
499,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
499,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-کلبه سه نفره عشایری کف خواب
کلبه سه نفره عشایری کف خواب
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
23 اسفند
شنبه
420,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
زاگرس-کلبه چهارنفره عشایری کف خواب
کلبه چهارنفره عشایری کف خواب
علاءالدین
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
519,000
تومان
16 اسفند
شنبه
519,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
519,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
519,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
519,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
519,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
521,000
تومان
16 اسفند
شنبه
521,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
521,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
521,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
521,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
521,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
521,000
تومان
22 اسفند
جمعه
521,000
تومان
23 اسفند
شنبه
521,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
521,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
521,000
تومان
زاگرس-کلبه پنج نفره عشایری کف خواب
کلبه پنج نفره عشایری کف خواب
علاءالدین
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
615,000
تومان
16 اسفند
شنبه
615,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
615,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
615,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
615,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
615,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
621,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
621,000
تومان
16 اسفند
شنبه
621,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
621,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
621,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
621,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
621,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
621,000
تومان
22 اسفند
جمعه
621,000
تومان
23 اسفند
شنبه
621,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
621,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
621,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس بروجرد

سالن کنفرانس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
رستوران بام
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات تهيه بليط
تلويزيون LCD در لابی
سالن تشريفات
ترانسفر رفت با هزینه
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
لباسشویی
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
وسایل بدنسازی
نمای کوه
چايخانه سنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای دشت
خدمات اتو
امكانات برای معلولين
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
خشکشویی
بازی ویدئویی
غرفه صنایع دستی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
ميز
پنجره
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
نمای شهر
مبل
پاركينگ
مینی بار
آسانسور
تاکسی سرویس
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
ماساژ
یخچال
دستگاه خودپرداز
تالار پذیرایی
سرویس فرنگی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی نت
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
صبحانه رایگان
خشکشویی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
لابی
پارکینگ سرپوشیده
کافی‌شاپ
پارکینگ روباز
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
حمام

آدرس هتل زاگرس بروجرد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس بروجرد

(60 نظر)
برخورد پرسنل بسیار خوب و گرم ولی امکانات و پذیرایی در حد دو ستاره.
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد مناسب کارکنان
بطور کلی تنها مزیت این هتل برخورد مناسب کارکنانش و چشم انداز مناظر اطرافش بود ، اسم هتل ۴ ستاره ولی امکاناتش در حد ۲ ستاره بود. ترکیب رنگ بکار رفته و متریال استفاده شده واقعا در حد مسافرخانه‌های تهران بود. سرویس بهداشتی در حد رستورانهای سرراهی بود.
رفتار و برخورد کارکنان بسیار محترمانه بود. هتل در مکان بسیار عالی قرار داشت بام بروجرد با نمایی بینظیر از شهر که برای من بسیار دلپذیر بود. فضای بازی برای کودکان نزدیک هتل بود. صبحانه نسبتا متوسط بود. بهرحال صبحانه یکی از مهمترین ویژگیهای هتل هست! در کل هتلی ست قابل قبول. و در آخر پیشنهاد من : در ایام کرونا در هر اتاق ضدعفونی کننده سطوح و دست قرار بدهند
نظافت سرویس های بهداشتی میتوانست مطلوب تر باشد ..... عدم‌وجود‌زیر سیگاری در اتاق ها عدم وجود قلم در اتاق ها عدم‌وجود توری به پنجره اتاق ها
سلام بنظرم باید پک های بهداشتی رو در اختیار مسافران میگذاشتن کیفیت صبحانش خوب نبودغذا بد نبود دستمال توالت نصفه بود دمپایی هتل یک جفت داشت من به اجبار باید زاگرس رو انتخاب کنم به خاطر نزدیکی به جاهای مورد نظر من
ازنظر مهندسی امکانات تخصصی نیست...مصالح خوب ولی کارفنی ضعیف است...فن کوئل صدا دارد و رسیدگی نمیشود...خانه داری خوب است.پذیرش کم حوصله و کم اطلاع هستند و اینترنت در اختیار نمی گذارند...درمجموع خوب ورو به عالی است. انشاالله موفق باشید.
در حد توان شان خوب بودند ولي از اصول هتلداري چندان مطلع نبودند
پنجشنبه ۵ تیر ماه ۹۹ به مدت یک شبانه روز با خانواده اقامت داشتم. هوا گرم شده بود . متأسفانه سیستم سرمایش هتل از کار افتاده بود مجبور شدیم با همون قیمت در کلبه عشایری که منظره بی نظیری به سمت گلدشت داشت اقامت داشته باشیم که خوشبختانه کولر گازی داشت. متاسفانه از وای فای هم خبری نبود. کیفیت و مقدار صبحانه هم پایین اومده بود. من به شخصه انتظار این همه مشکل رو از این هتل خوب نداشتم. برخورد پرسنل مناسب بود ضمن اینکه کاملا مراقب ماشین های بیرون از هتل هم هستند و حتی فیزیکی چک میکنن! امیدوارم با توجه به بحث کرونا و تعطیلی اکثر هتل ها دیگه این جور مشکلات و خرابی ها که بدجور تو ذوق میزنه پیش نیاد. میدونیم هتل ها خیلی ضرر کردند اما دیگه قرار نیست کیفیت رو فدای قیمت و امکانات رفاهی کنید!
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
در ابتدای ورود پذیرش در حال صحبت و خوش و بش با تلفن بود و اصلا توجهی نمی کرد ما کنار پیشخان بودیم تا بهش تذکر دادیم و فضای سالن اتاق هاو خود اتاق بوی نم و موندگی میداد. دسشویی مایع نداشت و اتاق هم دستمال کاغذی نداشت زنگ زدیم آوردند. صدای فن خیلی زیاد بود. و در کل خواب آرامی نداشتیم.واقعا ۴ ستاره مناسب این هتل نیست
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه خوب نبود وبرخورد مسئول رستوران
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه میتونست بهتر هم باشه اما نقطه ضعف حساب نمیشد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
امکانات کمی داشت اتاق اما راضی کننده بود
هتل از نظر چشم انداز خیلی خوب بود، برخورد پرسنل مناسب بود،صبحانه ی معمولی رو به بالایی داشت،از نظر بهداشت و پاکیزگی اتاق های در خوری داشت. اگر همزمان با اقامت تون تالار عروسی مهمان داشته باشه، پارکینگ شلوغ است
هتل از لحاظ نظافت و راحتی، متوسط بود ولی رستورانش نسبت به قیمت هاش خیلی خوبه. ارزش غذا و منظره اش رو کاملا داره
ما از رستوران هتل استفاده کردیم کیفیت غذا کاملا متوسط بود و اصلا انتظار هتل های خوب را نداشته باشید کیفیت پذیرایی و رفتار پرسنل بسیار ضعیف بود و کاملا مشابه رستوران های بین راهی. قیمت ها منطقی بودند ولی کاملا متناسب با حجم غذا که به نظرم بسیار کم بود. بر خلاف انتظار سالاد بار و دسر وجود ندارد تنها نکته مثبت منظره بسیار خوب رستوران است که می توانید کاملا شهر را ببینید پارکینگ خوبی هم داشتند
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی
نقاط ضعف:
فقط اینکه به صورت اتومات نمیان اتاقو تمیز کنن
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
واقعا عالی بود
ما سوییت یک‌خوابه گرفتیم و از هر نظر راضی بودیم. تمیزی،خدمات، منظره،رفتار پرسنل.موقعیت محلی خوب .ممنون از مدیریت هتل و سایت اسنپ تریپ
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
ندارد
با توجه به زیبا بودن محیط و موقعیت عالی جغرافیای امکان زیباسازی خود هتل و اتاق ها مثل سرویس بهداشتی میسر می باشد
نقاط قوت:
اتاق های خوب و تمیز.صبحانه خوب
نقاط ضعف:
غذای هتل خوب نبود
در کل هتل خوبی بود. البته در قیاس با قیمتش عالی بود.
پرسنل بسیار خوب و مودب. تمیزی اتاق ها بسیار عالی. امکانات هتل بسیار ضعیف. سیستم خنک کننده خراب و اتاق بسیار گرم. صبحانه اصلا در حد هتل ۴ستاره بین المللی نبود و بسیار ضعیف و بی کیفیت. مبلمان و قدیمی و کهنه.
مکان هتل و چشم انداز هتل خیلی عالی برخورد کارکنان زیاد گرم نبود رستوران کیفیت ضعیف صبحانه در حد هتل ۴ ستاره اصلا نبود تمیزی اتاق و هتل خوب بود
تجهيزات داخلي اتاق از جمله تختها ، شيرآلات سرويس بهداشتي و... فرسوده بود ، حتي كيفيت صبحانه هم خيلي بد بود
چشم انداز بسیار زیبا و دیدنی محیطی ارام و در شهری زیبا قرارداره
دارای فضای عالی و کارکنانی بسیار مودب وپذیرایی عالی بود و تنوع صبحانه بسیار خوب و برخورد پرسنل بسیار عالی بود و دارای پارکینگ و چشم اندازی زیبا میباشد .در سفر بعدی حتما از این هتل استفاده میکنم.
تنها جایی تو بروجرد هست که بهتره به نسبت هتل های دیگر. موقعیت مکانی و اتمسفر خوبی داره.
بسیار هتل خوبی بود، از نظر امکانات، صبحانه، ویوی رستوران، تمیز بودن اتاق و..........ولی فقط یک مشکل که داشت صدای محیط زیاد بود و صبحها مزاحم استراحت ما شد.
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
بد نبود
نقاط قوت:
+ پرسنل بسیار خوش برخورد و مودب + نظافت در حد عالی + موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
+ نبود چای ساز در اتاق ها + بعد از گذشت تقریباً بیست سال از ساخت هتل، یک تحول در نوسازی و لوازم احتیاج داره.
نقاط قوت:
---'------____
نقاط ضعف:
------
هتل زیبا بر فراز منطقه کوهستانی بروجرد با پرسنل مودب. بسیار تمیز تمراه با قیمت مناسب
دو نکته یک بالشهای بسیار بدی داشت در حدی که مجبور شدیم پتو ها رو لوله کرده و زیر سر بزاریم و وقتی در خواست بالش کردیم گفتن همین رو داریم.دو تنها هتلی بود که پول آب معدنی ها رو از ما گرفتن.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
ندیدم
عالی همانند همیشه
یک شب در این هتل به همراه خانواده اقامت داشتیم . هتل قدیمی بود اما مسئولین و کارکنان آن سعی داشتند آسایش و راحتی را برای مهمانان فراهم کنند. صبحانه هتل هم خوب بود . در کل از یک شب اقامت راضی بودیم.
خدمات بد خانه دار و مستخدم ندارن صبحانه افتزاح برق رفت، اسانسور برق اضطراری نداشت خودمون از سه طبقه چمدونارو اوردیم پایین رسپشن بی ادب و مسخره کن گفتیم در پارکینگو میزنی؟ گفت نه!!! برق رفت درب ریموتی پارکینگ قطع شد قفل جک های در هرز شده بود باز نمیشد در کل یکی از بدترین هتل هایی که تا حالا دیدم رمپ پارکینگ شیب زیاد و غیراستاندارد داشت اینجا رو بزارین گزینه اخر گرچه بروجرد اصلا هتل به درد بخور نداره سعی کنید شب اینجا نمونید
هتل خوبیه ولی میتونه از نظر امکانات خیلی بهتر بشه ، در مجموع با پولی که پرداختم متناسب بود. با تشکر از ایران هتل
قابل قبول
به طور کلی کارکنان هتل رفتار صمیمانه ای با ما نداشتن بسیار سرد و در پذیرایی شام و صبحانه بسیار ضعیف و کیفیت غذا و پذیرایی خیلی معمولی و بر خلاف آنچه اعلام شده بود از فرزند ۶ ساله من هزینه کامل دریافت شد و علاوه بر این یک بار افزایش نرخ دادند
تصورش بکنید دروسط طبیعت در منطقه کوهستانی بر قله کوه درکنارآبشار و دریاچه شما اقامتی چهارستار رستوران بامنیوی متنوع وغذای باکیفیت وقیمتی نسبتآ مناسب داشته باشی واقعآ رویایی خواهد بود خیلی جاها رفتیم ولی این سفر متفاوت بود و دوست داریم بازهم تکرار بشه فقط ای کاش بعضی از پرسنل پذیرش از حالت رفتار کارمند ادارات دولتی به رفتاری دوستانه دربیان البته بد نبودن ولی خیلی خشک والبته نه همشون درکل از سایت هتل آنلاین و مردم خوب بروجرد برای این سفر بیاد ماندنی تشکر میکنم
جاي خوب با پرسنل حرفه اي و منظره زيبا
من برای دومین بار از امکانات این هتل در سال جاری استفاده کردم .
هتل جای خیلی خوبی قرار گرفته منظره زیبایی داره من از سوئیت ویژه استفاده کردم خیلی تمیز بود ولی صبحانه برای هتل ۴ ستاره خیلی ضعیف بود کلا خوب بود
موقعیت مناسبکیفیت غذا و قیمت عالی برخورد پرسنل عالی قیمت مناسب
نقاط قوت:
محل هتل ،طراحی هتل و برخورد پرسنل مثال زدنی بود.
نقاط ضعف:
علیرغم اینکه صبحانه هتل بسیار با کیفیت و عالی بود اما کیفیت نهار و شام بسیار بسیار معمولی و حتی ضعیف بود به نحوی که اصلا با همچنین هتلی سنخیت نداشت.
نقاط قوت:
محل و موفقیت هتل بسیار عالی است و متشکرم
نقاط ضعف:
اقامت درون اطاق در وضعیت ضعیف
خوشبختانه اینجانب تنها یک شب در این هتل بیشتر نبودم ، هتلی بسیار قدیمی و کهنه ، اصول بهداشتی ، تاسیسات ، تعمیرات و نگهداشت هتل بسیار ضعیف بود . ولی رفتار کارکنان بسیار خوب بود اما به نظرم 2 ستاره از این 4 سناره مربوط به رفتار کارکنان است . در حد هتل 2 سناره قابل قبول است . منطقه جغرافیایی هتل هم در پارکی است که شبها خصوصاً شب های تعطیل پر سرو صداست .
نقاط قوت:
مکان عالی .برخورد مهمانداران عالی
نقاط ضعف:
منع شدن مسافران از بلای بام هتل برای نشستن ونگاه کردن به اطراف .نبود کتری برقی در اطاق .
نقاط قوت:
ویو خیلی عالی داره غدا هم نسبت قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی نداره برا من اذیت کننده بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب مجموعه فضای بزرگ اتاق و تمیزی حوله و ملحفه محل استقرار هتل و نمای اتاق ها صبحانه تقریبا کامل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شام رستوران گرمای فضای سالن صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی - برخورد خوب پرسنل - قیمت مناسب - رستوران با ویو عالی
نقاط ضعف:
امکانات اتاق خیلی قدیمی نداشتن سشوار و کتری برقی - کولر ضعیف - خدمات به اتاق متوسط
نقاط قوت:
مکان عالی و ویو عالی تراس عالی چوبی بودن و عایق صدای عالی اتاق کیفیت و مدیریت صبحانه خوب دو اتاقه بودن واحد
نقاط ضعف:
نداشتن جالباسی تمیز نبودن ملافه ها سقف کاذب و سیستم تهویه ....پرنده وارد سیستم تهویه شده بود
نقاط قوت:
- موقعيت مكاني هتل بسيار عالي با چشم انداز شهر - برخورد پرسنل بسيار محترمانه و مودبانه - كيفيت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
- در تراس سوئيت ها ميز وجود نداشت و صندلي ها كثيف و نامناسب بود - صبحانه در حد يك هتل ۲ ستاره بود - از ۱۱ شب به بعد سرويس داده نمي شد - يك دستگاه عابر بانك در هتل وجود نداشت
موقعیت مکانی بسیار زیبایی دارد چشم انداز زیبایی از پنجره اتاق قابل مشاهده است. تنها هتل ممتاز بروجرد است. رستورانش خوب بود. موقع رزرو درخواست اتاق با سرویس فرنگی کرده بودیم اما هنگام تحویل این مورد رعایت نشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس بروجرد

مهمانان هتل زاگرس بروجرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس بروجرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس بروجرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس بروجرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس بروجرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.