هتل نگین بجنورد

بجنورد، میدان امام رضا
2
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل نگین بجنورد

هتل ۳ ستاره نگین بجنورد، بزرگترین هتل استان خراسان شمالی، آماده پذیرایی از شما مسافرین محترم و زائرین گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین بجنورد

نگین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
135,000
تومان
3 آبان
شنبه
135,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
135,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
135,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
135,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
135,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
135,000
تومان
9 آبان
جمعه
135,000
تومان
10 آبان
شنبه
135,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
135,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
135,000
تومان
هتل یار
139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
139,000
تومان
3 آبان
شنبه
139,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
139,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
139,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
139,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
139,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
139,000
تومان
9 آبان
جمعه
139,000
تومان
10 آبان
شنبه
139,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
139,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
139,000
تومان
ای‌گردش
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
140,000
تومان
3 آبان
شنبه
140,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
9 آبان
جمعه
140,000
تومان
10 آبان
شنبه
140,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
جاباما
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
140,000
تومان
3 آبان
شنبه
140,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
9 آبان
جمعه
140,000
تومان
10 آبان
شنبه
140,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
140,000
تومان
3 آبان
شنبه
140,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
9 آبان
جمعه
140,000
تومان
10 آبان
شنبه
140,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
195,000
تومان
3 آبان
شنبه
195,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
195,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
195,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
195,000
تومان
9 آبان
جمعه
195,000
تومان
10 آبان
شنبه
195,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
195,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
200,000
تومان
3 آبان
شنبه
200,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
9 آبان
جمعه
200,000
تومان
10 آبان
شنبه
200,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
200,000
تومان
3 آبان
شنبه
200,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
9 آبان
جمعه
200,000
تومان
10 آبان
شنبه
200,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
199,000
تومان
3 آبان
شنبه
199,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
199,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
199,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
199,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
199,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
199,000
تومان
9 آبان
جمعه
199,000
تومان
10 آبان
شنبه
199,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
199,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
199,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
200,000
تومان
3 آبان
شنبه
200,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
9 آبان
جمعه
200,000
تومان
10 آبان
شنبه
200,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
200,000
تومان
3 آبان
شنبه
200,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
9 آبان
جمعه
200,000
تومان
10 آبان
شنبه
200,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
نگین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
235,000
تومان
3 آبان
شنبه
235,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
9 آبان
جمعه
235,000
تومان
10 آبان
شنبه
235,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
هتل یار
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
239,000
تومان
3 آبان
شنبه
239,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
239,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
239,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
239,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
239,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
239,000
تومان
9 آبان
جمعه
239,000
تومان
10 آبان
شنبه
239,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
239,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
239,000
تومان
ای‌گردش
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
240,000
تومان
3 آبان
شنبه
240,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
9 آبان
جمعه
240,000
تومان
10 آبان
شنبه
240,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
240,000
تومان
3 آبان
شنبه
240,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
9 آبان
جمعه
240,000
تومان
10 آبان
شنبه
240,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
240,000
تومان
3 آبان
شنبه
240,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
9 آبان
جمعه
240,000
تومان
10 آبان
شنبه
240,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
275,000
تومان
3 آبان
شنبه
275,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
9 آبان
جمعه
275,000
تومان
10 آبان
شنبه
275,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
هتل یار
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
279,000
تومان
3 آبان
شنبه
279,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
279,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
279,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
279,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
279,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
279,000
تومان
9 آبان
جمعه
279,000
تومان
10 آبان
شنبه
279,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
279,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
279,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
280,000
تومان
3 آبان
شنبه
280,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
9 آبان
جمعه
280,000
تومان
10 آبان
شنبه
280,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
280,000
تومان
3 آبان
شنبه
280,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
9 آبان
جمعه
280,000
تومان
10 آبان
شنبه
280,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
ای‌گردش
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 آبان
جمعه
280,000
تومان
3 آبان
شنبه
280,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
9 آبان
جمعه
280,000
تومان
10 آبان
شنبه
280,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نگین بجنورد

آسانسور
خدمات باربري
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
فضائی برای پياده روی
روم سرويس 24 ساعته
سرویس حرم
گیم نت
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
پارک کودک
آژانس مسافرتي
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
ترانسفر برگشت با هزینه
تلويزيون LED در لابی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
سالن صبحانه خوری
ميز
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
خشکشویی
مبل
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
پنجره
تلويزيون در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
مسلط به زبان عربی
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
نمازخانه
اینترنت در لابی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
سفره‌خانه
اعلام حریق
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پارکینگ
روزنامه
تبديل ارز
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
خدمات تور
فضای سبز
زنگ هشدار
وسایل بدنسازی
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
خدمات خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
حمام
فروشگاه
سالن ورزشی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
آرایشگاه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
حمام

آدرس هتل نگین بجنورد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین بجنورد

(41 نظر)
پرسنل خوش برخورد داشت. اتاقا کیفیت خوبی نداره بعضی اتاق ها شیر های آبش خوب نیست به نظرم وظیفه مدیر هتله سرکشی کنه از اتاقا هر چندوقت یا مسئول مربوطه. صبحانه خیلی سادس صبحانه گرم فقط عدسی داره و کره پنیر تخم مرغ. موقعیت مکانی خوبه و پارکینگ مناسب.
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه ، خدمات ضعیف بود
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
نا مرتب بود خیلی قدیمی بود صبح زود اصلا پرسنل نبودن هیچی سر جاش نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
متوسط بود
نقاط ضعف:
متوسط
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۳ستاره نبود
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم از هیچ لحاظ
امکانات هتل و اتاقاش در حد مهمانپذیر هستش
هتل بی کیفیت با امکانات بد
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
بهداشت و نظافت ضعیف بود تنوع صبحانه کم بود به طور کلی کیفیت هتل پایین بود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافتشون افتضاح بود
دسترسی عالی، برخورد کارکنان خوب، امکانات کم، تهویه سرویس ضعیف و مشگل پارکینگ در مواقع مراسمات عروسی در سالن هتل
بخاطر وجود تالار در هتل، در صورت برگزاری مراسم، سروصدا خیلی زیاد خواهد بود و امکان استراحت وجود ندارد
هتل کمی قدیمی از نظر ساخت ولی موقعیت و تمیزی و امکانات خوب
.اتاق مناسب نبود چرا که توی توالت دستشویی نبود و باید توی ظرفشویی دست شسته میشد و این بهداشتی نبود. کمد لباس نبود. روتختی ها کثیف بود . و به نظر سه ستاره برای این هتل بییار زیاد هست با ارفاق به دو یتاره باید تبدیل شود
هتل خیلی خیلی خیلی معمولی هستش و سشوار ندارد . مسواک و خمیر دندان ندارد . و اسنپ تریپ عزیز عکس هایی هم که گذاشتید اصلا برای این هتل نیست.
بنظر من این هتل بهداشت و امکانات داخل اتاق پایینه واقعا. اگه ۲۰سال پیش میومدم این هتل شاید ب اون زمان خوب بوده اما نه الان
هتل خوبي بود و غذاهاي خوب اما واقعاً دلم نميخواد پاتوي اون شهر بزارم . رانندگي ها واقعاً ضعیف . راهنما هيچ مفهومي نداره براي افراد . مگه داريم درحال پياده روي باشي اونم توي پياده رو ، اسمش روشه ، پياده رو ، ماشين باسرعت بياد از پياده رو عبوركنه !!!! تميزي و پذيرايي هتل يك طرف قيمت پايين غذاها اما كيفيت عالي طرف ديگه . ولي هتل آرام و عملكرد كاركنان هم خوب بود
هتل تمیز است فقط کمی نیاز به رسیدگی وبازسازی دارد بیشتر رسیدگی به قسمت تالار میباشد ولی در کل نسبت به 3ستاره بودن خوب بود
تمیزی اتاق اصلا خوب نبود، پرسنل هتل غیر حرفه ای بود. امکانات هتل هم ضعیف بود. در کل از اقامت در این هتل رضایت نداشتم
از نظر بنده این هتل بسیار قدیمی است و در بخش های مختلف به خصوص اتاق ها و سرویس های بهداشتی نیاز به بازسازی دارد و بهتر است سرویس بهداشتی کلا از حمام جدا شود.
هتل قدیمی و بسیار نامناسب با رزرویشن با برخورد نامناسب. هزینه یک شب واسه یه همچین هتلی که در سطح خیلی پایینی هست بسیار گرونه.
موقعیت و دسترسی هتل خیلی عالی بود هتل کمی قدیمی است ولی درحد یک هتل سه ستاره هتل قابل قبول بود
نسبت به قیمت خوب نبود . کهنه و قدیمی. مثل مهمانپذیر بود.
باسلام.فقط برخورد خانمی که در رزروشن حضور داشتند نسبتا خوب بود بقیه کارکنان برخوردی بسیار نامناسب و ضعیف داشتند.هتل پارکینگ مسقف برای ماشین ندارد.کسی که بار سنگین داشته باشد دسترسی به آسانسور به دلیل وجود چند پله مشکل است.سرویسهای بهداشتی ضعیف است
ساختمان هتل قدیمی بود، برخورد پرسنل خوب بود درکل مشکل خاصی نبود و هتل معمولی درحد متوسط بود
تاخیر ۲ ساعته در تحویل اتاق
در مجموع هتل قدیمی بود ولی تمیز بود،،صبحانه خیلی ابتدایی و معمولی بود..رفتار پرسنل خوب بود ولی روز اخر پول اب معدنی داخل یخچال رو گرفتن که در همه جای دنیا اب رو رایگان داخل یخچال میزارن و هتلی که شبی 250 هزارتومن میگیره خیلی بده برای 2000 تومان خودشو خراب می کنه و باید واقعا متاسف بود
همه چی برای سفر کاری خوب بود و مشکلی توی هتل ندیدم
هتل دیگه ای توی بجنورد نیست و مجبوریم هر دفعه همین هتل رو انتخاب کنیم. امکانات و اتاق های هتل خیلی مناسب نیست
هتل متوسط است.
امکانات هتل در حد همون سه ستاره بود و نسبت به هزینه ای که پرداخت کردیم هتل خوبی بودفقط پرسنل خیلی خون گرم نبودن.
برای یه سفر کاری به بجنورد رفته بودم که کارم زود تمام شد و به هتل رفتم و رزرومو کنسل کردم. ظاهر و نما هتل خوب بود و پرسنل هم مودب بودن ولی داخل اتاق ها را ندیدم.
هتل قدیمی است و نیاز به بازسازی اساسی دارد. در واقع نمیتوان بیش از دو ستاره به این هتل داد. بخشی از این موضوع به خاطر آن است که این هتل تنها هتل موجود در بجنورد برای اقامت است و به خاطر عدم وجود رقابت تلاشی برای بهسازی آن صورت نمیگیرد. (ضمنا در قسمت نظرسنجی زیر مشخص نکرده اید که بالاترین امتیاز 1 است یا 5 ؟؟!!)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین بجنورد

مهمانان هتل نگین بجنورد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین بجنورد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین بجنورد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین بجنورد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین بجنورد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.