هتل نگین بجنورد

بجنورد، میدان امام رضا
2
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل نگین بجنورد

هتل ۳ ستاره نگین بجنورد، بزرگترین هتل استان خراسان شمالی، آماده پذیرایی از شما مسافرین محترم و زائرین گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین بجنورد

نگین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
134,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
134,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
134,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
134,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
134,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
134,000
تومان
15 اسفند
جمعه
134,000
تومان
16 اسفند
شنبه
134,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
134,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
134,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
134,000
تومان
علاءالدین
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
134,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
134,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
134,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
134,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
134,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
134,000
تومان
15 اسفند
جمعه
134,000
تومان
16 اسفند
شنبه
134,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
134,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
134,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
134,000
تومان
اقامت 24
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
134,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
134,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
134,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
134,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
134,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
134,000
تومان
15 اسفند
جمعه
134,000
تومان
16 اسفند
شنبه
134,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
134,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
134,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
134,000
تومان
ای‌گردش
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
134,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
134,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
134,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
134,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
134,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
134,000
تومان
15 اسفند
جمعه
134,000
تومان
16 اسفند
شنبه
134,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
134,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
134,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
134,000
تومان
نگین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
194,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
194,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
194,000
تومان
15 اسفند
جمعه
194,000
تومان
16 اسفند
شنبه
194,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
ای‌گردش
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
194,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
194,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
194,000
تومان
15 اسفند
جمعه
194,000
تومان
16 اسفند
شنبه
194,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
علاءالدین
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
204,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
204,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
204,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
204,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
15 اسفند
جمعه
204,000
تومان
16 اسفند
شنبه
204,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
204,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
204,000
تومان
نگین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
194,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
194,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
194,000
تومان
15 اسفند
جمعه
194,000
تومان
16 اسفند
شنبه
194,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
هتل یار
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
194,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
194,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
194,000
تومان
15 اسفند
جمعه
194,000
تومان
16 اسفند
شنبه
194,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
نگین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
270,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
15 اسفند
جمعه
270,000
تومان
16 اسفند
شنبه
270,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
270,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
15 اسفند
جمعه
270,000
تومان
16 اسفند
شنبه
270,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
275,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
275,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
275,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
275,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
275,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
275,000
تومان
15 اسفند
جمعه
275,000
تومان
16 اسفند
شنبه
275,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
275,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
275,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
275,000
تومان
اقامت 24
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
277,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
277,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
277,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
277,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
277,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
277,000
تومان
15 اسفند
جمعه
277,000
تومان
16 اسفند
شنبه
277,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
277,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
277,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
277,000
تومان
نگین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
340,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
340,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
340,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
340,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
340,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
340,000
تومان
15 اسفند
جمعه
340,000
تومان
16 اسفند
شنبه
340,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
340,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
340,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
340,000
تومان
ای‌گردش
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
340,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
340,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
340,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
340,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
340,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
340,000
تومان
15 اسفند
جمعه
340,000
تومان
16 اسفند
شنبه
340,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
340,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
340,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
340,000
تومان
علاءالدین
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
345,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
345,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
15 اسفند
جمعه
345,000
تومان
16 اسفند
شنبه
345,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
اقامت 24
348,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
348,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
348,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
348,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
348,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
348,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
348,000
تومان
15 اسفند
جمعه
348,000
تومان
16 اسفند
شنبه
348,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
348,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
348,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
348,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نگین بجنورد

سالن کنفرانس
چايخانه سنتی
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
جكوزی
مینی بار با هزینه
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
روم سرويس 24 ساعته
خدمات بیدار باش
بازی ویدئویی
خدمات خانه داری
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
خدمات تهيه بليط
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
رستوران سنتی
سرویس حرم
روم سرويس
تلويزيون LED در لابی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
سالن صبحانه خوری
ميز
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خشکشویی
مبل
پرداخت ویزا و مسترکارت
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
تلويزيون در لابی
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
مسلط به زبان عربی
فكس
اينترنت در لابی
آسانسور
سونا
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
اتاق چمدان
سرویس فرنگی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
پاركينگ
تلویزیون
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
سالن صبحانه خوری
خدمات برای معلولین
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
کافی نت
تلفن در اتاق
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
سوئیت
اینترنت
حوله
پارکینگ روباز
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
مرکز خرید
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل نگین بجنورد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین بجنورد

(42 نظر)
نقاط قوت:
تعجب اور بود وقتی دیدم به ملحفه ها مو چسبیده بود و اصلا تعویض نشده بود.
نقاط ضعف:
تعجب اور بود وقتی دیدم به ملحفه ها مو چسبیده بود و اصلا تعویض نشده بود.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت عالی محیط آرام
نقاط ضعف:
کمی نظافت اتاق بهتر باشه خیلی خوبه نسبت به داریوش با وجود اینکه مثل اون لوکس نیست اما مدیریتش بهتره
پرسنل خوش برخورد داشت. اتاقا کیفیت خوبی نداره بعضی اتاق ها شیر های آبش خوب نیست به نظرم وظیفه مدیر هتله سرکشی کنه از اتاقا هر چندوقت یا مسئول مربوطه. صبحانه خیلی سادس صبحانه گرم فقط عدسی داره و کره پنیر تخم مرغ. موقعیت مکانی خوبه و پارکینگ مناسب.
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه ، خدمات ضعیف بود
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
نا مرتب بود خیلی قدیمی بود صبح زود اصلا پرسنل نبودن هیچی سر جاش نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
متوسط بود
نقاط ضعف:
متوسط
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۳ستاره نبود
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم از هیچ لحاظ
امکانات هتل و اتاقاش در حد مهمانپذیر هستش
هتل بی کیفیت با امکانات بد
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
بهداشت و نظافت ضعیف بود تنوع صبحانه کم بود به طور کلی کیفیت هتل پایین بود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافتشون افتضاح بود
دسترسی عالی، برخورد کارکنان خوب، امکانات کم، تهویه سرویس ضعیف و مشگل پارکینگ در مواقع مراسمات عروسی در سالن هتل
بخاطر وجود تالار در هتل، در صورت برگزاری مراسم، سروصدا خیلی زیاد خواهد بود و امکان استراحت وجود ندارد
هتل کمی قدیمی از نظر ساخت ولی موقعیت و تمیزی و امکانات خوب
.اتاق مناسب نبود چرا که توی توالت دستشویی نبود و باید توی ظرفشویی دست شسته میشد و این بهداشتی نبود. کمد لباس نبود. روتختی ها کثیف بود . و به نظر سه ستاره برای این هتل بییار زیاد هست با ارفاق به دو یتاره باید تبدیل شود
هتل خیلی خیلی خیلی معمولی هستش و سشوار ندارد . مسواک و خمیر دندان ندارد . و اسنپ تریپ عزیز عکس هایی هم که گذاشتید اصلا برای این هتل نیست.
بنظر من این هتل بهداشت و امکانات داخل اتاق پایینه واقعا. اگه ۲۰سال پیش میومدم این هتل شاید ب اون زمان خوب بوده اما نه الان
هتل خوبي بود و غذاهاي خوب اما واقعاً دلم نميخواد پاتوي اون شهر بزارم . رانندگي ها واقعاً ضعیف . راهنما هيچ مفهومي نداره براي افراد . مگه داريم درحال پياده روي باشي اونم توي پياده رو ، اسمش روشه ، پياده رو ، ماشين باسرعت بياد از پياده رو عبوركنه !!!! تميزي و پذيرايي هتل يك طرف قيمت پايين غذاها اما كيفيت عالي طرف ديگه . ولي هتل آرام و عملكرد كاركنان هم خوب بود
هتل تمیز است فقط کمی نیاز به رسیدگی وبازسازی دارد بیشتر رسیدگی به قسمت تالار میباشد ولی در کل نسبت به 3ستاره بودن خوب بود
تمیزی اتاق اصلا خوب نبود، پرسنل هتل غیر حرفه ای بود. امکانات هتل هم ضعیف بود. در کل از اقامت در این هتل رضایت نداشتم
از نظر بنده این هتل بسیار قدیمی است و در بخش های مختلف به خصوص اتاق ها و سرویس های بهداشتی نیاز به بازسازی دارد و بهتر است سرویس بهداشتی کلا از حمام جدا شود.
موقعیت و دسترسی هتل خیلی عالی بود هتل کمی قدیمی است ولی درحد یک هتل سه ستاره هتل قابل قبول بود
نسبت به قیمت خوب نبود . کهنه و قدیمی. مثل مهمانپذیر بود.
باسلام.فقط برخورد خانمی که در رزروشن حضور داشتند نسبتا خوب بود بقیه کارکنان برخوردی بسیار نامناسب و ضعیف داشتند.هتل پارکینگ مسقف برای ماشین ندارد.کسی که بار سنگین داشته باشد دسترسی به آسانسور به دلیل وجود چند پله مشکل است.سرویسهای بهداشتی ضعیف است
ساختمان هتل قدیمی بود، برخورد پرسنل خوب بود درکل مشکل خاصی نبود و هتل معمولی درحد متوسط بود
تاخیر ۲ ساعته در تحویل اتاق
در مجموع هتل قدیمی بود ولی تمیز بود،،صبحانه خیلی ابتدایی و معمولی بود..رفتار پرسنل خوب بود ولی روز اخر پول اب معدنی داخل یخچال رو گرفتن که در همه جای دنیا اب رو رایگان داخل یخچال میزارن و هتلی که شبی 250 هزارتومن میگیره خیلی بده برای 2000 تومان خودشو خراب می کنه و باید واقعا متاسف بود
همه چی برای سفر کاری خوب بود و مشکلی توی هتل ندیدم
هتل دیگه ای توی بجنورد نیست و مجبوریم هر دفعه همین هتل رو انتخاب کنیم. امکانات و اتاق های هتل خیلی مناسب نیست
هتل متوسط است.
امکانات هتل در حد همون سه ستاره بود و نسبت به هزینه ای که پرداخت کردیم هتل خوبی بودفقط پرسنل خیلی خون گرم نبودن.
برای یه سفر کاری به بجنورد رفته بودم که کارم زود تمام شد و به هتل رفتم و رزرومو کنسل کردم. ظاهر و نما هتل خوب بود و پرسنل هم مودب بودن ولی داخل اتاق ها را ندیدم.
هتل قدیمی است و نیاز به بازسازی اساسی دارد. در واقع نمیتوان بیش از دو ستاره به این هتل داد. بخشی از این موضوع به خاطر آن است که این هتل تنها هتل موجود در بجنورد برای اقامت است و به خاطر عدم وجود رقابت تلاشی برای بهسازی آن صورت نمیگیرد. (ضمنا در قسمت نظرسنجی زیر مشخص نکرده اید که بالاترین امتیاز 1 است یا 5 ؟؟!!)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین بجنورد

مهمانان هتل نگین بجنورد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین بجنورد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین بجنورد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین بجنورد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین بجنورد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.