هتل نگین بجنورد

بجنورد، میدان امام رضا
2
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین بجنورد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
850,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
850,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
850,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
850,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
850,000 تومان
12 مرداد
جمعه
850,000 تومان
13 مرداد
شنبه
850,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
850,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 مرداد
جمعه
850,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
850,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
864,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
864,000 تومان
12 مرداد
جمعه
864,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,040,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,040,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,040,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,040,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,040,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,040,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,040,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,040,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,040,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
1,040,400 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,040,400 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,040,400 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,400,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,400,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,400,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,400,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
1,400,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,595,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,595,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,595,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,595,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,595,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,595,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,595,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,595,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,595,700 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
1,595,700 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,595,700 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,595,700 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,595,700 تومان
13 مرداد
شنبه
1,595,700 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق 3 تخته
هتل یار
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,900,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,900,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,944,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
1,944,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,944,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,193,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,193,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,193,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,193,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,193,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,193,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,193,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,193,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,193,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,193,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,193,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,193,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,193,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 مرداد
جمعه
2,193,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
2,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
2,420,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,420,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,420,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,420,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,420,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,420,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,420,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
2,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,420,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,420,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,420,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,420,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
2,484,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
2,484,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
2,785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,785,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,785,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,785,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,785,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,785,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,785,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,785,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,785,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,785,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,785,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,785,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,785,700 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,785,700 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,785,700 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,785,700 تومان

امکانات اتاق های هتل نگین بجنورد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نگین بجنورد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین بجنورد

(41 نظر)
پرسنل اجرایی و خدماتی رفتار خوب و مودبانه ای داشتند. نسبت به هتل های سه ستاره در همه مورد در کیفیت پایین قرار دارد. ملحفه تشکها در قالب خود، خوب قرار نداشت و ملحفه پتوها در داخل پلاستیک جدا بود که‌ پتو داخل آن نمی رفت. که مجبور شدیم پتوی بدون ملحفه استفاده کنیم که‌ غیر بهداشتی بود.
برای سفر کاری مناسبه
نقاط قوت:
محیط آرام و پرسنل خوش برخورد نظافت خوب پک بودن حوله‌های حمام و روشور پک بودن ملافه روی تختی در مجموع برای شهری که انتخاب‌های زیادی نداریم خوب بود
نقاط ضعف:
محیط آرام و پرسنل خوش برخورد نظافت خوب پک بودن حوله‌های حمام و روشور پک بودن ملافه روی تختی در مجموع برای شهری که انتخاب‌های زیادی نداریم خوب بود
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
توقع تمیزی و کلاس بالاتری داشتم
نقاط قوت:
نسبت به قبل تمیز تر و بهتر بود
نقاط ضعف:
نسبت به قبل تمیز تر و بهتر بود
برای 1 الی 2 شب اقامت بد نیست.
عالی
نقاط قوت:
به نسبت هتل سه ستاره خوب بود
نقاط ضعف:
به نسبت هتل سه ستاره خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت محلی
نقاط ضعف:
موقعیت محلی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
زیاد جالب نبود و نسبت به قیمتش امکانات کمی داشت
نقاط قوت:
تنها مورد مثبت این هتل 3 ستاره ( ببخشید مسافرخانه یک ستاره ) برخورد خوب پرسنل آنجا بود. البته بغیر از صاحب هتل که پیرمردی بود که جواب سلام هم نمیداد
نقاط ضعف:
- تختها بسیار قدیمی و شب با هر تکان صدای فنرها زیاد بود و تشکها هم قدیمی و فنرها بیرون زده شده بود 2- بوی رطوبت و فاضلاب در اتاق بسایر زیاد بود 3- حتی اب معدنی داخل یخچال پولی بود 4- ملافه تخت کم بودو به تعداد نبود 5- اینترنت داخل اتاق نداشت و در لابی هم کانکت نمی شد و قابلیت استفاده نداشت 6- در صبح روز بعد و بعد از خواب، ابگرم وجود نداشت و موتورخانه را تعمیر می کردند 7- صبحانه هم بسیار بسیار محدود بود 8- با توجه به موارد فوق در حد مسافرخانه یک ستاره بود نه 3 ستاره
سلام و سال 1402 و عید نوروز مبارک ایرادات هتل: 1- تختها بسیار قدیمی و شب با هر تکان صدای فنرها زیاد بود و تشکها هم قدیمی و فنرها بیرون زده شده بود 2- بوی رطوبت و فاضلاب در اتاق بسایر زیاد بود 3- حتی اب معدنی داخل یخچال پولی بود 4- ملافه تخت کم بودو به تعداد نبود 5- اینترنت داخل اتاق نداشت و در لابی هم کانکت نمی شد و قابلیت استفاده نداشت 6- در صبح روز بعد و بعد از خواب، ابگرم وجود نداشت و موتورخانه را تعمیر می کردند 7- صبحانه هم بسیار بسیار محدود بود 8- با توجه به موارد فوق در حد مسافرخانه یک ستاره بود نه 3 ستاره 9- تنها مورد مثبت این هتل 3 ستاره ( ببخشید مسافرخانه یک ستاره ) برخورد خوب پرسنل آنجا بود. البته بغیر از صاحب هتل که پیرمردی بود که جواب سلام هم نمیداد
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
بوی نامطبوع کثیف بودن تخت خواب و اتاق
افتضاح از نظر بهداشت و نظافت
نسبت به قیمت کیفیت خوبی داشت، ولی برخورد پذیرش هتل میتونست بهتر باشه. ما حدود 11 رسیده بودیم هتل و پذیرش یک طوری بود که انگار مثل مهمون ناخونده ایم! :))
متاسفانه نه کافه پاسخگو بود نه به وعده شون مبنی بر فرستادن منو عمل کردن ، و من ناچار به استفاده از اسنپ فود شدم ... در مجموع به میزبانی کاملا متوسط ...
این هتل دوستاره بیشتر نداشت فقط به عندان یک اقامتگاه تمیز برای استراحت شبانه خوب بود نه بیشتر
با احترام این هتل در حد یک مهمانخانه معمولی هست
معمولی ولی خوب
برخورد پرسنل و مخصوصا مديريت هتل خوب و مناسب بود . اما کيفيت هتل و امکانات به نسبت قيمت مناسب نيست . آسانسور از نظر ايمني حتما بايد مورد بررسي سرويسکار مجرب قرار بگيرد. موقعيت مکاني خوب و پارکينگ مناسب است.
تنها هتل داخل شهر. نظافت ضعيف ، برخورد سرد پرسنل ، عدم نظارت به امكانات موجود در اتاق.
پرسنل خوش برخورد داشت. اتاقا کیفیت خوبی نداره بعضی اتاق ها شیر های آبش خوب نیست به نظرم وظیفه مدیر هتله سرکشی کنه از اتاقا هر چندوقت یا مسئول مربوطه. صبحانه خیلی سادس صبحانه گرم فقط عدسی داره و کره پنیر تخم مرغ. موقعیت مکانی خوبه و پارکینگ مناسب.
امکانات هتل و اتاقاش در حد مهمانپذیر هستش
هتل بی کیفیت با امکانات بد
هتل کمی قدیمی از نظر ساخت ولی موقعیت و تمیزی و امکانات خوب
اتاق مناسب نبود چرا که توی توالت دستشویی نبود و باید توی ظرفشویی دست شسته میشد و این بهداشتی نبود. کمد لباس نبود. روتختی ها کثیف بود . و به نظر سه ستاره برای این هتل بییار زیاد هست با ارفاق به دو یتاره باید تبدیل شود
هتل خوبي بود و غذاهاي خوب اما واقعاً دلم نميخواد پاتوي اون شهر بزارم . رانندگي ها واقعاً ضعیف . راهنما هيچ مفهومي نداره براي افراد . مگه داريم درحال پياده روي باشي اونم توي پياده رو ، اسمش روشه ، پياده رو ، ماشين باسرعت بياد از پياده رو عبوركنه !!!! تميزي و پذيرايي هتل يك طرف قيمت پايين غذاها اما كيفيت عالي طرف ديگه . ولي هتل آرام و عملكرد كاركنان هم خوب بود
هتل قدیمی اما تمیز بود و کارکنان برخورد خوب و مسئولانه ای داشتند.
هتل تمیز است فقط کمی نیاز به رسیدگی وبازسازی دارد بیشتر رسیدگی به قسمت تالار میباشد ولی در کل نسبت به 3ستاره بودن خوب بود
تمیزی اتاق اصلا خوب نبود، پرسنل هتل غیر حرفه ای بود. امکانات هتل هم ضعیف بود. در کل از اقامت در این هتل رضایت نداشتم
از نظر بنده این هتل بسیار قدیمی است و در بخش های مختلف به خصوص اتاق ها و سرویس های بهداشتی نیاز به بازسازی دارد و بهتر است سرویس بهداشتی کلا از حمام جدا شود.
موقعیت و دسترسی هتل خیلی عالی بود هتل کمی قدیمی است ولی درحد یک هتل سه ستاره هتل قابل قبول بود
نسبت به قیمت خوب نبود . کهنه و قدیمی. مثل مهمانپذیر بود.
باسلام.فقط برخورد خانمی که در رزروشن حضور داشتند نسبتا خوب بود بقیه کارکنان برخوردی بسیار نامناسب و ضعیف داشتند.هتل پارکینگ مسقف برای ماشین ندارد.کسی که بار سنگین داشته باشد دسترسی به آسانسور به دلیل وجود چند پله مشکل است.سرویسهای بهداشتی ضعیف است
ساختمان هتل قدیمی بود، برخورد پرسنل خوب بود درکل مشکل خاصی نبود و هتل معمولی درحد متوسط بود
تاخیر ۲ ساعته در تحویل اتاق
در مجموع هتل قدیمی بود ولی تمیز بود،،صبحانه خیلی ابتدایی و معمولی بود..رفتار پرسنل خوب بود ولی روز اخر پول اب معدنی داخل یخچال رو گرفتن که در همه جای دنیا اب رو رایگان داخل یخچال میزارن و هتلی که شبی 250 هزارتومن میگیره خیلی بده برای 2000 تومان خودشو خراب می کنه و باید واقعا متاسف بود
همه چی برای سفر کاری خوب بود و مشکلی توی هتل ندیدم
این هتل در منطقه خیلی خوبی قرار گرفته است. هتل نگین رستوران و کافی شاپ خوبی دارد که غذای آن حرف نداشت. بهترین نکته این هتل اتاقمان بود که بسیار خوب و تمیز بود.
هتل دیگه ای توی بجنورد نیست و مجبوریم هر دفعه همین هتل رو انتخاب کنیم. امکانات و اتاق های هتل خیلی مناسب نیست
هتل متوسط است.
برای یه سفر کاری به بجنورد رفته بودم که کارم زود تمام شد و به هتل رفتم و رزرومو کنسل کردم. ظاهر و نما هتل خوب بود و پرسنل هم مودب بودن ولی داخل اتاق ها را ندیدم.
امکانات هتل در حد همون سه ستاره بود و نسبت به هزینه ای که پرداخت کردیم هتل خوبی بودفقط پرسنل خیلی خون گرم نبودن.
هتل قدیمی است و نیاز به بازسازی اساسی دارد. در واقع نمیتوان بیش از دو ستاره به این هتل داد. بخشی از این موضوع به خاطر آن است که این هتل تنها هتل موجود در بجنورد برای اقامت است و به خاطر عدم وجود رقابت تلاشی برای بهسازی آن صورت نمیگیرد. (ضمنا در قسمت نظرسنجی زیر مشخص نکرده اید که بالاترین امتیاز 1 است یا 5 ؟؟!!)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین بجنورد

مهمانان هتل نگین بجنورد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین بجنورد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین بجنورد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین بجنورد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین بجنورد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.