هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

بیستون، محوطه داخلی سایت جهانی بیستون، کاروانسرای عباسی
4
امتیاز کاربران
85
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

هتل بین المللی لاله بیستون عضو گروه هتل های لاله می باشد که در فاصله ۲۵ کیلومتری کرمانشاه به فرم چهار ایوانی سنتی در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته است. آحرین بازسازی فضای سنتی این مجموعه در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و با تجهیزات حفاظتی پیشرفته و سایر امکانات رفاهی، شرایط حضور پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را به بهترین شکل ممکن فراهم آورده است.. قابل توجه میهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد پنجره می باشند.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,275,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,275,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,275,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,275,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,275,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,275,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,275,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,275,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,275,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,275,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,275,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,275,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,275,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,275,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,275,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,275,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,275,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,275,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,275,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,275,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,275,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,275,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
1,275,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,275,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,275,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,275,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,275,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,275,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,275,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,275,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,275,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,275,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,569,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,569,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,569,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,569,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,569,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,569,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,569,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,569,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,569,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,569,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,569,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,569,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,570,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,570,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,570,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,570,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,570,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,570,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,570,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,570,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,570,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,570,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,570,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,570,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,570,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,570,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
اتاق دو تخته تویین - دو تخت 1 نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,570,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,570,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,570,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,570,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,845,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,845,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,845,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,845,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,845,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,845,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,845,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,845,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,845,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,845,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,845,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,845,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,845,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,845,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,845,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,845,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,845,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,845,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,845,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,845,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,845,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,845,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
1,845,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,845,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,845,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,845,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,845,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,845,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,845,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,845,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,845,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,845,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,550,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,550,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,550,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,550,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,550,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,550,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,550,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,550,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,550,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,550,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
سوئیت - دو تخت دونفره ( اتاق کانکت )
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
2,550,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,550,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,550,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,550,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان

امکانات اتاق های هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
سفره‌خانه
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
كافی شاپ
اب معدنی رایگان
حوله حمام
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
گالری صنایع دستی

آدرس هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

(85 نظر)
نقاط قوت:
جای باحالی هست، زیر دامنه کوه بیستون با محیط و معماری جذاب مربوط به چند قرن قبل. غذای هتل لذیذ هست ولی منوی غذا کامل نبود.
نقاط ضعف:
امکانات هتل کمی مرمت میخوان، مثل درب اتاق و مبلمان. پرسنل هتل ناکافی هستند ولی خوش برخورد و مودب. اتاق ها اتو و چوب لباسی ندارن. تاسیسات هتل فرسوده شده چون روزی که رسیدم، سیستم گرمایشی هتل به دلیل ترکیدگی لوله مشکل داشت و نتونستم دوش بگیرم. پارکینگ مسقف نداره. در کل پنج ستاره برایش زیاده و در حد ۴ ستاره هست.
نقاط قوت:
آرامش و ور کنار بناهای تاریخی بودن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آرامش و سکوت و محیط آرام
نقاط ضعف:
فاصله زیاد از مرکز کرمانشاهفاقد امکانات در منطقه
نقاط قوت:
فضا و لوکیشن فوق العاده زیبا و آرامکیفیت و تنوع صبحانه با توجه به شرایط و نوع هتل قابل قبول بودرفتار مناسب پرسنل اگر قصد سفر به کرمانشاه به خاطر طبیعت و آثار دیدنی اش دارید بهترین انتخاب است
نقاط ضعف:
توقع ۵ ستاره بودن مثل هتل های لوکس نداشته باشیدفاصله حدود ۳۰ کیلومتری تا مرکز شهر
نقاط قوت:
همه چی تمومهمه چی عالیبیست بیست بیست
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران میتوانست بهتر باشدو هم تنوع غذاها
نقاط قوت:
فضای بی‌نظیر زیر کوه بیستونفضای آرامش بخش هتلرفتار محترمانه پرسنل هتلفضای بزرگ سوئیت ۴ نفرهفضای آرام و بدون سر و صدا
نقاط ضعف:
میشه گفت تنوع کم و کیفیت متوسط غذا
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنانسکوت و ارامشمحیط زیبا
نقاط ضعف:
داخل یحچال مینی بار نداشتچون تا داخل شهر هم فاصله دارد دسترسی به مواد غذایی دشوار استبهتر است یک سوپرمارکت داخل فضا باشد
نقاط قوت:
باستانی بودن این هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مکان قرار گیری هتل در کنار کوه زیبای بیستون قدمت و ساختمان زیبای کاروانسرابرخورد خوب پرسنل سکوت و آرامش عالی در جایی دنج‌
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ارامش بسیار خوبی داشت
نقاط ضعف:
مهمان دار اصلان سری نمیزنه یا تلفنی که چیزی احتیاج
نقاط قوت:
مکانی دنج ، زیبا همراه با آرامش بود . بسیار لذت بردیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود .
نقاط قوت:
محیط ارام و صمیمی و زیبا.اتاق ها مرتب و با امکانات کافی .
نقاط ضعف:
کاش پک ملحفه و پتو ها در کیسه های نایلونی قرار میداشت
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود و همه چی عالی بود اتاقها تهویه مناسب و هوای مطبوعی داشت و کاملا دنج و ارام و تمیز بود محوطه حیاط شبها خیلی خوبه و موزیک ارام و نوشیدن چای کنار خانواده خالی از لطف نیست . در کل همه چی عالی بود و ممنون از اقای رحمانی بخاطر احترام و حوصله و برخورد صمیمیشون. رستوران غذاش خیلی خوب بود و قیمت مناسبی داشت پیشنهاد میکنم حتما پرس سینی ۲ نفره امتحان کنید🥰
نقاط ضعف:
برای ما که برای استراحت رفته بودیم خیلی عالی بود و نقطه منفی نداشت
نقاط قوت:
غذای خوب هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل ۳ ستاره هست نه ۵ ستاره
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی بود و هتل بسیار تمیز بود. ارائه خدمات هم عالی بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
مدیریت بسیار ضعیفنظافت اتاق ضعیفسیستم سرمایش ضعیفتمیزی سرویس بهداشتی نامطلوبفضای اتاق و فضای محیط کاروانسرابسیار خوب
نقاط قوت:
ويو ابدي اخلاق پرسنل عاليسفر به سالهاي گذشته واقعا لذت بردم بينظير
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خیلی همه چی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقیت مکانی مناسبفضای سنتی و دوست داشتنیتمیز بودن حمام و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
تهویه نامناسب اتاقسرمایش ضعیف اتاقنداشتن توالت ایرانیکیفیت صبحانه معمولینور نا مناسب اتاقاشتراکی بودن حمام و توالت
نقاط قوت:
چشم انداز عالی برخورد خوب کارکنان برخورد خوب پذیرش فضای بیرونی مناسب و خوب در داخل هتل بهداشت و نظافت اتاق ها وجود کافی شاپ و رستوران و چایخانه در داخل هتل وجود شربتخانه و مرکز فروش صنایع دستی در نزدیکی هتل
نقاط ضعف:
قرار ندادن اطلاعات کافی درباره اماکن دیدنی کرمانشاه و ساعات کاری آن ها به مسافران نبودن پرده یا در میان اتاق خواب و اتاق نشیمن کمبود تنوع غذایی در فهرست غذای رستوران قطع بودن اینترنت
نقاط قوت:
محیط دلنشین و آرامی دارد ، سبک سنتی آن ما را به تاریخ گذشته پیوند می زند .
نقاط ضعف:
مدیریت بسیار ضعیف . مبلمان موکت داخل اتاق کثیف . تعدادی از چراغها سوخته . سیفون توالت فرنگی خراب . هواکش توالتو حمام پر سرصدا ، صبحانه هتل در حد س۵ ستاره ، پارکینگ خاکب و بدون سایبان که در گرمای تابستان خودرو ها داغ می شدند . تعداد زیادی از چراغهای داخل و بیرون محوطه سوخته بود . هتل در عرض ۷ سال بعد از تاسیس ، از ۵ ستاره به کمتر از ۳ ستاره تبدیل شده واقعا حیف از این هزینه ای که برای بازسازی کاروانسرا شده
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و موقعیت مکانی . همچنین زیبایی بنا
نقاط ضعف:
امکانات داخل هتل مثلا یخچال اصلا کار نمیکرد و یا اینکه کف اتاق ها ( موکت ها ) خیلی تمیز نبود .
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت موقعیت مکانی هتل و سکوتش
نقاط ضعف:
کیفیت و تنوع خیلی پایین صبحانهکیفیت پایین رستوراندیر تحویل دادن اتاق،ساعت ۴ اتاق را تحویلمان دادندموکت کف اتاق پر از سوختگی و به شدت کثیفاتاق ۴ نفره تلفن نداشت و بابت هر چیزی باید تا پذیرش میرفتیمدر اتاق مسواک،حوله،خمیر دندان،شامپو،لیوان و دمپایی به تعداد نگذاشته بودندبرخورد بسیار بد پذیرش طوری که وقتی اعتراض کردیم که چرا دیر اتاق رو تحویل میدید با بی ادبی گفتند به ما چه؟؟!رستوران ۸۰ درصد منو را نداشتندساعت ۷ صبح داشتند اتاق کناری ما بنایی میکردند وقتی خواب بودیمدر اتاق دو نفره خیلی صدا میداد و با کوچکترین باد مدام کوبیده میشدتهویه اتاق ۴ نفره خوب نبود و اتاق گرم بودبرخورد بد نگهبان گیت ورودی هتلپرسنل خدمات هتل اصلا رسیدگی نمیکردند و هر چیزی که میخواستیم میگفتند نداریماصلا شبیه هتل ۵ ستاره نبود،حداکثر ۲ ستاره با این خدمات ضعیفاستفاده از لیوانهای کاغذی و پلاستیکی یک بار مصرف برای مهمانان و استفاده از ظروف چینی برای خود خدمه که واقعا جای تعجب دارهتاکید نگهبان به بازگشت هتل قبل از ساعت ۱۲ شب که نمیدونم چه ربطی به ایشون دارهو کلی نکته منفی دیگر که از حوصله خارجه
نقاط قوت:
بافت زیبای تاریخی در کنار کوه باصلابت بیستون... همه چیز برای دوستداران مکانهای تاریخی عالی بود ... نظر بنده عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
چشم انداز عالی و روبروی کوه بیستون برخورد خوب پرسنل سرویس چای چایخانه هتل فوق العاده گیفیت غذاهای رستوران خوب فضای حیاط هتل عالی
نقاط ضعف:
سرویس دهی رستوران متوسط
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پذیرشموقعیت مناسب
نقاط ضعف:
لامپهای سوختههواکش دستشویی خرابتلویزیون خراباینترنت قطع
نقاط قوت:
کارکنان خوش برخورد
نقاط ضعف:
در حد یک یا دو ستاره صبحانه خیلی محدود نداشتن تلفن تهويه قدیمی که خنک نمیکرد یخچال خالی رو تختی رنگ رفته و پاره لامپهای سوخته انصافا هیچ امکاناتی نداره من نمیدونم چرا پنج ستاره دادن احتمالا چون مال گردشگری
نقاط قوت:
چشم انداز بی نظیر
نقاط ضعف:
پرسنل کمصبحانه ضعیفنداشتن مینی بارقطع بودن اینترنت هتلخراب بودن فن سرویس
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قیمت بالا میزهای سفره خانه نظافت ضعیف وخیلی کار داره که میزهای بهتری گذاشته بشه
نقاط قوت:
واقع بودن در منطقه باستانی بیستون. زیبایی مناظر و محوطه هتل. برخورد خوب کارکنان هتل. امکانات خوب هتل در اتاق ها و رستوران
نقاط ضعف:
من نکته منفی ندارم
نقاط قوت:
اتاق ها خیلی خوب و بزرگمحوطه زیبا چشم انداز بیستون کیفیت صبحانه خوب بود قیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن آنتن در اتاق ها
نقاط قوت:
حس خوب کوه بیستون پرسنلی همچون آقای رحمانی که فووووق العاده بود و دوست دارم بازم ببینمش دسترسی خوب به کرمانشاه
نقاط ضعف:
باید خودت حالتو خوب کنیمکان یه بهانه است من نکات خیلی منفی دیدم تو کامنت ها اما اگر این هتل را رزرو نمی‌کردم ۷۰ درصد کمتر لذت می‌بردمشاید پنجره نداشته باشه اما سخت نگیریدارزش داره زیر اون کوه با شکوه اقامت داشته باشید .
نقاط قوت:
محیط زیبا و ارام و دوست داشتنی دارد برخورد بسیار خوب کارکنان است صبحانه خیلی خوب و کیفیت غذای رستوران هم بسیار خوب بودپخش اهنگهای بسیار زیبا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
فضای خارج از اتاقها (مخصوصا حیاط هتل) بیشتر از ۵ ستاره، منظره بیظیر، شبیه این هتلها در ایران کم داریم. کاروانسرای قدیمی که چندسال است هتل شده. سنتی و دنج پای کوه بیستون. اما داخل اتاق در حد ۵ ستاره نیست‌. هتل ۵ ستاره باید از همه نظر درجه ۱ باشه. مثلا مبلمان، تخت، فرش و... البته نظافت اتاقها مناسب و رفتار پرسنل محترمانه و صمیمی بود. نکته دیگه اینکه این منطقه تقریبا همیشه باد میاد. رستوران از متوسط بالاتر. در کل اقامت در این هتل تجربه خوبی بود
خیلی استراحت میکردیم در این هتل مثل بهشت بود
نقاط قوت:
فضاش عالی بوددیه حالت عرفانی داشت به خاطر قدمت تاریخیشپیاده تا کوه خیلی نزدیک بود و خیلی دنج و خلوت بود توی اسفند خدارو شکرهم کوه هم هتل
نقاط ضعف:
کاش پرده ای که روی در ورودی اتاق نصب بود، از بالا تر بود، چون من حس خوبی به اینکه یه درصد توی اتاق معلوم باشه از بیرون نداشتم
هتل ۵ ستاره زیبایی که عملا کترینگ و خدمات مسافرخانه ای ارائه میدهد..محوطه داخلی هتل زیبا و جذاب ولی محوطه بیرونی پر از زباله ..با صبحانه افتضاح
هتل خوب و راحت در مقیاس با هتلهای کرمانشاه
هتل کنار، بیستون که هزاران سال عبادتگاه بوده ، فضایی روحانی و موقعیت خوبی دارد، دوش سرد و صبحانه مختصر، آخر مسیر فاقد روشنایی و جاده خاکی بود .
هتلی با محیطی دنج و آرامبخش بود و کلی کیف کردم
تجربه ای شیرین و به یاد موندنی بود
از رسپشن هتل نهایت تشکر را داریم. بسیار خوش برخورد و مهمان نواز
صبحانه ضعیف. کافی شاپ تقریبا غیر فعال . رسیدگی به درخواست‌ها ضعیف. وای فای غیرفعال. فضای عالی بخصوص غروب و شب . پرسنل پذیرش خوشرو . در کل اگر برای استفاده یک شب از فضای سنتی و هوای خوب می‌روید پیشنهاد میشه
یک تجربه دوست داشتنی بود توی کاروانسراهای قدیمی. توصیه میکنم در عمرتون یکبار برید و حس اون فضای کاروانسرا رو درک کنيد. برخوردها بسیار حرفه ای بود.
واقعا بعنوان هتل 5ستاره نباید در نظر گرفته بشه توو یه سری آیتم ها ولی در کل خیلی خیلی عالی بود چ کارکنان چ غذای رستوران چ محیط فوق العاده تمیزی اتاق و سرویس طراحی زیبا و قیمت مناسب کسایی که دوست دارن از شلوغی شهر خلاص بشن و از آرامش طبیعت ناب لذت ببرن حتما چند شبی رو اینجا سپری کنن ویوی بیستون محشره
با سلام و تشکر از مهمان نوازی پرسنل محترم هتل ، از لحاظ نظافت ، رسیدگی ،آرامش ، مهمان نوازی ، امنیت ، زیبایی معماری بسیار عالی بود . دارای محوطه بزرگ و فضای سبز زیبا و حوضچه آبی. مناسب افرادی که قصد دارند برای مدت کوتاهی علاوه بر دوری از سر و صدا و شلوغی زندگی مدرن و آپارتمانی ، خدمات قابل قبولی از نظر نظافت و هتلینگ دریافت کنند . توجه داشته باشید که بعد از ظهر ها معمولا کافی شاپ هتل پذیرش افراد خارج از هتل را دارد . واحد های هتل از دو اتاق تشکیل شده بود ،یکی برای اتاق خواب و سرویس های بهداشتی و دیگری به عنوان اتاق نشیمن ، بیشتر شبیه سویت بود تا اتاق . بزرگ و دلباز . طبیعت پشت هتل و همچنین سراب و پارک های اطرافش به تنهایی پتانسیل یک روز طبیعت گردی رو دارند ، گاها عشایر بسیار مهمان نوازی هم در زمین های پشت هتل مستقر هستند که در صورت تمایل از همنشینی اونها میتونید کمال لذت رو ببرید علی الخصوص اگر فرزند خردسال داشته باشید که علاقمند به بازی با حیوانات این عشایر مهمان نواز باشد . اگر قصد رفتن به سنگ نوشته های بیستون رو داشته باشید از مسیر سنگ فرش شده نرید بلکه از مسیر پشت هتل که مملو از درختان گردو و تمشک و انجیر و همینطور جوی آب و سایه هست طی مسیر کنید اینطوری علاوه بر تاریخ از جغرافیای مسیر هم لذت خواهید برد . تنها نکته منفی منوی خلوت صبحانه هتل هست که اون هم با توجه به تعداد کم اتاق ها و صرفه اقتصادی تا حدودی قابل درک می باشد اما به عنوان پیشنهاد میتوان با حسن سلیقه چند آیتم دیگر به منو اضافه کرد . سایر نواقص از نظر من آنچنان مهم نیستند که ارزش نوشتن در اینجا را داشته باشند . امیدوارم در این هتل به شما هم خوش بگذره
محوطه هتل زیبا، دلنشین و تمیز بود. رفتار محترمانه و صمیمی پرسنل جای قدردانی دارد. اتاق ها و سرویس بهداشتی تمیز بودند.متاسفم که باید معایب را هم متذکر شوم ولی امیدوارم مسئولان این هتل درصدد رفع مشکلات برآیند تا بتوانند جهت حفظ این کاروانسرای قدیمی گردشگران بیشتری جذب کنند.1- روشویی دستشویی بعد از هر بار شستشو کف سرویس بهداشتی را خیس می کرد. 2- سیفون توالت فرنگی مشکل داشت. گاهی کار می کرد گاهی هم نه! روز دوم که کاملا خراب شد و خود به خود گاهی کار می کرد! 3- دسته مبل اتاق خواب شکسته بود. 4- دستگاه چای ساز نداشتند و باید از کافی شاپ آب جوش می گرفتیم. 5- اینترنت نداشتند و ظاهرا چند ساله دنبال دریافت مجوز برای خرید دکل مخصوص هستند! 6-هیچ کدام از داوارکوب ها و آباژورها لامپ نداشتند و تنها روشنایی موجود در اتاق ها لوستر سقف با یک لامپ بود. 7- جمعه شب در حدی رستوران شلوغ بود که بعد از 1:30 غذای ما را تحویل دادند. یعنی ساعت 23:30 (مشتری از بیرون هتل داشتند.) 8- صبحانه معمولی و تنها نوشیدنی موجود چای بود. روز دوم اقامتان هم ساعت 9:20 صبح خوراک های گرم تمام شده بود و می پرسیدند که املت می خورید یا سوسیس و بعد از 15دقیقه آماده کرده و تحویل می دادند.
همسرم عاشق پرسنل مهربان و خوش برخورد بودن ، قدیمی و سنتی هستیم و اینجا هتلی زیبا و تاریخی، فضایی بسیار دوست داشتنی که به محض ورود، انرژی محیط رو دریافت میکنید. پرسنل رزرویشن مهربان و خوش برخورد. سرویس دهی ۵ ستاره نبود. صبحانه ضعیف بود. هم از نظر محتوا و هم از نظر سرویس
نداشتن اینترنت در اتاق ها با توجه به ضعيف بودن انتن دهی موبایل در منطقه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت در اتاق ها با توجه به ضعيف بودن انتن دهی موبایل در منطقه
جایی بسیارزیبااااودلنشین و آراام.بهترین خواب دنیارو در اتاقهای کهنه اش اما بسیار زیباو پاکیزه داشتم.درکنارش چشم انداز زیبای کوه بیستون و هوایی بسیار دلپذیر درهنگام شب در حیاط این هتل زیر آسمان پرستاره و نماییی سیاه و کبود از کوه استوار بیستون که یادآور ایرانی زیبا و سرافراز هستش.برخورد کارکنان و بطورویژه مهماندار بسیار خندان و پرانرژی هتل هم پررنگ بود.من پس از شیراز که دربرنامه هرساله ام هست اینجا رو هم خواهم افزود.درپایان به مه پیشنهادمیدم چون ۳روز ویژه و خاطره انگیز رو دراین هتل سپری کردم.آثار شگفت انگیزباستانی بیستون هم درکنار هتل با نماهای بسیار زیبا از کوه رو میتونین به تماشا بنشینین.تنها پارکینگ هتل ی خورده آزاردهنده است که اون هم بخاطر باستانی بودن این هتل و درکنار کوه بیستون بودن اجازه برپایی پارکینگ رو نمیدن،فقط یه چادر ماشین اگه خواستین همراهتون باشه وگرنه جای بسیار شگفت انگیزیه.
سلام دوستان آرامش بی نظیر و استراحت کامل رو تجربه میکنید واقعا پرسنل مودب دلسوز و مهربانی دارن
نقاط قوت:
رفتار عالی و صمیمی کارکنانمحیط بسیار خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
- برخورد مودبانه پرسنل- موقعیت مکانی فوق العاده- نظافت خوب اتاقها
نقاط ضعف:
- تعداد کم پرسنل رستوران و عدم رسیدگی مناسب به مشتریان- مدیریت ضعیف رستوران (مثلا از خدمه فلفل سیاه و سماق درخواست شد ولی نداشتند!)- ساعات کار بسیار محدود رستوران - تمام شدن غذا در ساعت اول سرویس دهی رستوران- علیرغم برخورد مودبانه خدمه رستوران، در بیشتر اوقات بعلت عدم حضور آنها در سالن، امکان درخواست سرویس وجود ندارد. (بعلت تعداد کم پرسنل، خدمه بیشتر اوقات در داخل آشپزخانه هستند و در سالن حضور ندارند)
طبیعت قشنگ اطراف هتل تنها دلیلی ه که باعث میشه این هتل رو پيشنهاد بدم بهتون. وگرنه امکانات هتل اصلا در حد هتل 5 ستاره نیست از صبحانه گرفته تا امکانات اتاق. وای فای الکیه اصلا کانکت نمیشه تنها دیدن کوه بیستون هر صبح دلخوری هامون از بین میبرد.
+ فضای زیبا، جذاب، تاریخی و به دور از شهر + رفتار محترمانه هتل‌دار ها - کیفیت قابل بهبود رستوران (صبحانه) - غیر قابل استفاده بودن اینترنت داخل اتاق
امکانات و سرویس دهی ۵ ستاره نبود. صبحانه خیلی ضعیف بود. هم از نظر محتوا و هم از نظر سرویس و هم از نظر ساعت شروع.
عدم هماهنگی بین تیم رستوران با رزوشن ناشی از ضعف یا فقدان مدیر داخلی در هتل ۵ ستاره
اتاقاش دست نخورده و همانطور به شکل قدیم باز سازی شده که این خیلی عالیه
من و همسرم عاشق مکان های قدیمی و سنتی هستیم و اینجا هتلی زیبا و تاریخی، فضایی بسیار دوست داشتنی که به محض ورود، انرژی محیط رو دریافت میکنید. البته که تمیز و مرتبه. به جز یکی از اقایون رزروشن که حتا یه لبخند نمیزد، بقیه پرسنل مهربان و خوش برخورد بودن؛ بویژه مسوول سفره خانه سنتی و رزروشن خانوم. منوی صبحانه خیلی محدود بود و متاسفانه رستوران هیچ همکاری ای برای خوراک گیاهی نکرد. وای فای کار نمیکنه، موزیک هایی که در حیاط هتل پخش میشه می تونه خیلی بهتر و سنتی تر باشه. تاکسی سرویسی که هتل باهاشون در ارتباطه، یکی از رانندگانش فوق العاده بی ادبه و هزینه اضافه درخواست میکنه. در کل به دیدگاه من این کاروانسرا بهترین جای کرمانشاهه! از دستش ندید.
از زحمات پذیرش هتل برای گرفتن تاکسی متشکرم. لطفا اتاق هایی که دارای نم زندگی هستند را رسیدگی نمایند.
رفتار کارکنان بسیار محترمانه و خوب ، فضای هتل به خصوص حیاط بسیار زیبا ، اتاق ها تمیز و دلباز تنها نکته منفی گرمای بسیار زیاد سوئیت بود که لطف کردن و اتاقمون و عوض کردن البته همچنان برای من گرم بود و مجبور شدم تا صبح در رو کمی باز بذارم . چون اتاق ها پنجره ندارن بهتره فکری برای تهویه داخلیشون بشه جز این مورد از اقامتمون در این هتل خیلی راضی بودیم
قسمت پذیرش ضعیف بود .دستشویی عمومی هتل کثیف و بدون مایع و دستمال بود حتی با وصف تذکر به قسمت پذیرش اما اقدامی نکردن و حوله ها پاره بودن .وملحفه ها انگار تمیز نبودن و رنگ چرک گرفته بودن و صبحانه اصلا مناسب نبود و شب هم از نظر بوی بد کل محوطه را گرفته بود
موقعيت فوق العاده ، امكانات متوسط، بهتره همچون هتل را یکبار امتحان کنید، بعید ميدانم در ایران هتل دیگری این معماری و موقعيت را داشته باشد، دقيقا زیر پای بوستون با شبی پرستاره و آرام
منظره عالی داره وهواش خیلی خوبه
ما یک اتاق چهار تخته سوئیت گرفتیم که دارای دو عددتخت دونفره ودو عدد کاناپه تخت شو بود سوئیت بسیار بزرگ وجادار بود هتل کاروانسرا قدیمی زیبا بود ولی در حد یک هتل پنج ستاره حتی طبق استاندارد ایران نیست بیشتر یک هتل ۴ستاره است محیط رستوران هتل متوسط کیفیت غذا خوب ولی تنوع بسیار کم فقط سه نوع عذا داشت
مکانش خیلی زیبا بود امکانات در حد ضعیف پاکیزگی پایین کیفیت صبحانه پایین پرسنل هیچ کمکی در بدو ورود برای جا به جایی وسایل نکردن اینترنت کلا وصل نمیشد
هتل از نظر تاریخی جالب است ولی اصلا در حد ۵ ستاره نیست و پرسنل خیلی کم است پ امکاناتش هم زیاد نیست ، اگر می خواید برید حتما در روزهای غیر تعطیل برید که سایت تاریخی بیستون باز باشه و گرنه نگهبان سایت اجازه نمیده و متاسفانه برخورد مامورین میزاث فرهنگی بسیار زشت و زننده است.
يك كاروانسراي بازسازي شده كه اتاقهاي جالبي در وهله اول دارد.با حياطي زيبا. كه ميتوان نام يك اقامتگاه را به آن داد نه هتل ٥ ستاره. چرا كه ستاره هاي هتلها بايد تحت امكانات رفاهي ارائه شده به مسافر اعطا شود. اينترنت عملا قطع ميباشد. سرويس بهداشتي اتاق كثيف و خراب. در ب سرويس خراب.… شايد براي افراد خارجي محيط و نزديكي آن به آثارتاريخي و كوه زيباي بيستون بسيار جالب باشد
هتل زیبایی در کنار کوه بیستون. حیاط زیبایی داره که برای نشستن و عکاسی مناسبه. اتاق ها هم بزرگن و خیلی جا دارن. هتل خوبیه فقط چندتا عیب کوچک داره. مثل اتاق ما تلفن نداشت ولی بقیه داشتن. یا مثلا دستشویی لیوان مسواک نداشت. اینترنت اتاق هم خیلی قطع میشد. موبایل هم آنتن دهیش کمی ضعیف بود. در عوض به آثار تاریخی بیستون خیلی نزدیک بود. در کل به ما خیلی خوش گذشت.
نقاط قوت:
بینهایت عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
متاسفانه در هتل اجازه ورود سگ را داده بودند که باعث دل شرکین شدن ما از بهداشت اتاق های هتل شد خانه داری بسیار ضعیف بود
هتل واقعا ۳ ستاره هست . . به اندازه کافی تمیز نبود مخصوصا دستشویی اتاق ها. داخل یخچال اتاق تقریبا خالی بود. آب هم حتی داخلش نبود .چایی ساز داخل اتاق وجود نداشت .برای هر بار آب جوش خواستن باید تماس می گرفتیم وسایل داخل دستشویی خراب بود. صبحانه اش اصلا تنوع صبحانه هتل ۵ ستاره رو نداشت. حتی روز آخر که ما اونجا بودیم صبحانه رو روی میز نچیده بودن! فقط فضاش قشنگه! ولی واقعا مبلغ زیادی میگیره و اصلا ۵ ستاره نیست. مدیریتش کاملا ضعیفه و اصلا توصیه نمیکنم اینجا بمونید .
امکانات و فضای هتل عالی بود ولی غذا های رستوران افتضاح
نقاط قوت:
ویو بسیار عالیکیفیت اتاق عالیپرسنل رزوشن عالی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خدمات
موقعیت مکانی فوق العاده و نزدیکی به بیستون
واقعا عالی بود اتاق های زیبا محیط داخلی هتل عالی و تمیز دسترسی پیاده به آثار تاریخی بیستون
علی رغم موقعیت عالی و وضعیت ب;ر و بی نظیری که میتواند این هتل را به یکی از بهترین هتل های این کشور تبدیل نماید به دلیل سو مدیریت و عدم دید مناسب از صنعت تورسیت تبدیل به یک محیط بی روح با سرویس دهی ضعیف شده. اتاق ها بوی نا میداد - استدلال کارکنان بارندگی و قدیمی بودن هتل بود که با این استدلال باید تمامی هتل های اروپا همین وضعیت را داشته باشند!!! دیوار ها کثیف و رنگ ها ریخته - حداقل امکان...
با سلام. واقعا هتل بی نظیری بود. اتاق سنتی و تمیز محوطه دنج و عالی و نزدیک به محوطه تاریخی و زیبای بیستون
هتل داخل سایت جهانی بیستون هست که واقعا محیط و هوای عالی داره. معماری و طراحی هتل به خاطر حالت کاروانسرایی خیلی جالب بود و تنوع خوبی برای ما بود. کارکنان رستوران برخورد بسیار خوبی داشتن اما خب با توجه به ظرفیت هتل تنوع غذایی کمی داشت. داخل اتاق رو به خوبی تمیز کرده بودن. به امتحانش میارزه
دارای ویو بسیار زیبا از کوه بیستون و سنگ فرهاد تراش با آب و هوای بسیار خوب بهاری بود.
باسلام از ٥ فروردین تا ٩ فروردین با خانواده در این هتل بودم ،انرژی وحشتناکی از کوه بیستون در فضای این هتل وجود داره ،کارمندان و خدمه بنظرم بینظیر و فوق العاده نجیب بودن سفر عالی و پراز خاطره برای من و خانواده ام رقم خورد رستوران عالی بود امیدوارم خدا به کرمانشاه و مردم نازنینش و هتل لاله بیستون خیر و برکت بده ممنونم بابت این همه محبت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

مهمانان هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.