هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

بیستون، محوطه داخلی سایت جهانی بیستون، کاروانسرای عباسی
4
امتیاز کاربران
72
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

هتل بین المللی لاله بیستون عضو گروه هتل های لاله می باشد که در فاصله ۲۵ کیلومتری کرمانشاه به فرم چهار ایوانی سنتی در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته است. آحرین بازسازی فضای سنتی این مجموعه در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و با تجهیزات حفاظتی پیشرفته و سایر امکانات رفاهی، شرایط حضور پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را به بهترین شکل ممکن فراهم آورده است.. قابل توجه میهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد پنجره می باشند.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

ظرفیت 1 نفر

اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
1,739,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,739,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,739,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,739,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,739,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,739,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,739,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,739,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,739,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,739,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,739,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,739,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
اتاق دو تخته تویین
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
2,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,141,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,141,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,141,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,141,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,141,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,141,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,141,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,141,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,141,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,141,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,141,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,141,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,141,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,141,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,141,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,141,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,141,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,141,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,141,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,141,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,141,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,141,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,141,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,141,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,141,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,141,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,141,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
2,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,141,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,141,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,141,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,141,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,141,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,141,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,141,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,141,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,141,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
2,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,141,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,141,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
2,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,425,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,425,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,425,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,425,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,425,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,425,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,425,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,425,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,425,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,425,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,425,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,425,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,425,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,425,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,425,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,425,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,425,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,425,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,425,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,425,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,425,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,425,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,425,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,425,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,425,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,425,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,425,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,425,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,553,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,553,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,553,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,553,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,553,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,553,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,553,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,553,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,553,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,553,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,553,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,553,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
3,266,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
3,266,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,266,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,266,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,266,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,266,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,266,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,266,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,266,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,266,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,266,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,266,000 تومان
سوئیت ۴ نفره - دو تخت دونفره ( اتاق کانکت )
هتل یار
3,266,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
3,266,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,266,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,266,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,266,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,266,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,266,000 تومان
سوئیت چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
3,266,100 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
3,266,100 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
3,438,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
3,438,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,438,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,438,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,438,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,438,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,438,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,438,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,438,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,438,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,438,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,438,000 تومان

امکانات اتاق های هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
سفره‌خانه
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
كافی شاپ
اب معدنی رایگان
حوله حمام
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
گالری صنایع دستی

آدرس هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

(72 نظر)
نقاط قوت:
در دل طبیعت و مجموعه بیستون
نقاط ضعف:
دوری از شهر
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
نزدیک به سایت تاریخی بیستون
نقاط ضعف:
اتاق تمیز، مرتب با سرویس بهداشتی خوب، تفکیک نشیمن و اتاق خواب. محیط بیرون اتاق زیبا و آرام برای استفاده از کافه.
نقاط قوت:
- محوطه دنج - فضای داخلی اتاقهای و محوطه، بزرگ - صبحانه مفصل
نقاط ضعف:
-
_هتل را توصیه میکنم
نقاط قوت:
سنتی و مدرن
نقاط ضعف:
هیچ
خوب و دل چسب
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوش برخورد نظافت و تمیزی اتاق اینترنت پر سرعت فضای پارک مناسب
نقاط ضعف:
ندارد
برخورد پرسنل بسیار عالی و صمیمانه بود. اتاق کاملا تمیز بود و وسایل داخل اتاق کامل بود. صبحانه اش کامل بود و نون هم پخت میکردن.
نقاط قوت:
نمای منحصر به فرد نمای جالب از کوه بیستون
نقاط ضعف:
قدیمی بودن وسایل
تجربه خاص
نقاط قوت:
معماری بی نظیر طبیعت عالی پرسنل مهربان و مودب که از فرهنگ کرمانشاهه محیط زیبای حیاط هتل
نقاط ضعف:
پارکینگ نامنظم ، خاکی و بدون سقف حرفه ای نبودن پرسنل با توجه به پنج ستاره بودننبود اطلاعات و شماره تلفن و اطلاعات هتل کنار تلفن نداشتن مینی بار
طبق معمول فضای بسیار عالی و موقعیت بی نظیر با بی کفایتی داره حیف میشه فضا و موثعیت به طرز بی نظیری زیباست ولی رسیدگی و امکانات، تمیزی و رسیدگی نهایت ۳ ستاره
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هیچ
اتاقها فوقالعاده تمیز و نوستالژیک در محیطی بسیار زیبا در کنار بیستون با عظمت با کادری مودب
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
عالی بود .ولی نشان دادن اصالت ایرانی و فرهنگ ان در هتل شما متاسفانه کم رنگ است .نداشتن محیط زیبا بیرون هتل .و نداشتن پارکینگ .با وجود داشتن فضای زیاد..و رسیدگی نکردن به برخی جزیئات مثلا شیرالات .و یا تمیزی سرویس بهداشتی عمومی بیرون .ولی مدل و چیدمان اتاق ها و کیفیت غذا و برخورد مناسب کارمندان نکات مثبت این مکان زیباست
نقاط قوت:
آرامش داخل اطاقها و بزرگی اطاق. البته اطاق ما ۴ تخته بود
نقاط ضعف:
فاصله ۳۰ کیلومتری تا کرمانشاه. از سرویس بهداشتی بوی فاضلاب میومد. فنشم صدای جیرجیرک میداد.
در کل هتل خوبی بود
نقاط قوت:
پرسنل با اخلاق و فضای هتل و‌نزدیکی به کوه عالی
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی بد عدم ارامش به خاطر بازدید عموم
بازدید عمومی از هتل کل ارامش رو از ما گرفته بود به طوری که نمیشد استراحت کرد صبحانه سرد و کم تنوع و‌واقعا بد
نقاط قوت:
واقع شدن در کنار کوه بیستون و ویو عالی بافت سنتی هتل
نقاط ضعف:
وجود سوسک ، مورچه و مگس در اتاق 113 بصورت همزمان خدمات خانه داری خیلی ضعیف صبحانه نهایتا" در حد هتل 2 ستاره کافی شاپ شرمنده از همه چیز
سلام ، یک هتل با ارفاق 2 ستاره ، تحویل سال 1402 رو اونجا بودیم ، کسی که به اون هتل 5 ستاره داده حتما مشکل روانی داشته یا پول گرفته
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
محیط زیبا رفتار پرسنل خوب
نقاط ضعف:
دوست دارم یه بار دیگه هم تجربه اش کنم
نقاط قوت:
فضای بیرونی هتل بسیار دلنشین است.
نقاط ضعف:
کیفیت و تنوع صبحانه هتل افتضاح است. روم سرویس وجود ندارد. تعداد پرسنل هتل بسیار کم است، خودمان وسایل و چمدان ها را در زمان ورود و خروج تا ماشین جا به جا می کردیم. کافی شاپ تنها بعدازظهر باز بود.
این هتل بسیار زیباست و اتاق ها به خوبی بازسازی شده اند ولی اصلا خدمات یک هتل 5 ستاره را ندارد. فضای بیرونی هتل بسیار دلنشین است. کیفیت و تنوع صبحانه هتل افتضاح است. روم سرویس وجود ندارد. تعداد پرسنل هتل بسیار کم است، خودمان وسایل و چمدان ها را در زمان ورود و خروج تا ماشین جا به جا می کردیم. کافی شاپ تنها بعدازظهر باز بود.
نقاط قوت:
فضای سنتی بزرگی اتاقها نزدیکی به سایت باستانی بیستون نزدیکی به کاخ نیمه تمام ساسانی
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار بی کیفیت، تکراری و محدود کمبود پرسنل آموزش دیده نگهبان بی تربیت و طلبکار دوری از مرکز شهر
من با خانواده در شهریور 1401 در این هتل اقامت داشتم. در حقیقت فضای این هتل کاروانسرای بسیار قدیمی است که تبدیل به هتل سنتی شده است. فضای هتل در کنار کوه بیستون بسیار زیبا و تاثیر گذار است. مسئول پذیرش بسیار خوشرو بود و کمک زیادی برای گردش در شهر کرد ولی متاسفانه سرویس دهی بقیه پرسنل خصوصا در هنگام صبحانه افتضاح بود. یک عده آدم آموزش ندیده و بدون یونیفورم در حال رفت و آمد بین آشپزخانه و رستوران بودند. ابتدایی ترین وسایل صبحانه آماده نبود! برای مثال چای سرد و کمرنگ، تعداد فنجان و بشقاب تمیز بسیار کم و چای کیسه ای تمام شده بود. از همین نمونه وضعیت بقیه صبحانه و سرویس دهی را خودتون حدث بزنید. نگهبان درب ورودی محوطه هم برای خود داستانی بود. هر بار در هنگام ورود بدون اینکه به خود زحمت خروج از اتاقک نگهبانی بدهند از راه دور کلی سوال و جواب میکردند که بیشتر شبیه به بازجویی بود! یکبار که چند دقیقه منتظر ماندیم و کسی نیامد چند بار بوق زدم که دیدم یک نفر از دور فریاد میزند چه خبرته و ...
فضای خارج از اتاقها (مخصوصا حیاط هتل) بیشتر از ۵ ستاره، منظره بیظیر، شبیه این هتلها در ایران کم داریم. کاروانسرای قدیمی که چندسال است هتل شده. سنتی و دنج پای کوه بیستون. اما داخل اتاق در حد ۵ ستاره نیست‌. هتل ۵ ستاره باید از همه نظر درجه ۱ باشه. مثلا مبلمان، تخت، فرش و... البته نظافت اتاقها مناسب و رفتار پرسنل محترمانه و صمیمی بود. نکته دیگه اینکه این منطقه تقریبا همیشه باد میاد. رستوران از متوسط بالاتر. در کل اقامت در این هتل تجربه خوبی بود
خیلی استراحت میکردیم در این هتل مثل بهشت بود
هتل ۵ ستاره زیبایی که عملا کترینگ و خدمات مسافرخانه ای ارائه میدهد..محوطه داخلی هتل زیبا و جذاب ولی محوطه بیرونی پر از زباله ..با صبحانه افتضاح
هتل خوب و راحت در مقیاس با هتلهای کرمانشاه
هتل کنار، بیستون که هزاران سال عبادتگاه بوده ، فضایی روحانی و موقعیت خوبی دارد، دوش سرد و صبحانه مختصر، آخر مسیر فاقد روشنایی و جاده خاکی بود .
هتلی با محیطی دنج و آرامبخش بود و کلی کیف کردم
تجربه ای شیرین و به یاد موندنی بود
از رسپشن هتل نهایت تشکر را داریم. بسیار خوش برخورد و مهمان نواز
صبحانه ضعیف. کافی شاپ تقریبا غیر فعال . رسیدگی به درخواست‌ها ضعیف. وای فای غیرفعال. فضای عالی بخصوص غروب و شب . پرسنل پذیرش خوشرو . در کل اگر برای استفاده یک شب از فضای سنتی و هوای خوب می‌روید پیشنهاد میشه
یک تجربه دوست داشتنی بود توی کاروانسراهای قدیمی. توصیه میکنم در عمرتون یکبار برید و حس اون فضای کاروانسرا رو درک کنيد. برخوردها بسیار حرفه ای بود.
واقعا بعنوان هتل 5ستاره نباید در نظر گرفته بشه توو یه سری آیتم ها ولی در کل خیلی خیلی عالی بود چ کارکنان چ غذای رستوران چ محیط فوق العاده تمیزی اتاق و سرویس طراحی زیبا و قیمت مناسب کسایی که دوست دارن از شلوغی شهر خلاص بشن و از آرامش طبیعت ناب لذت ببرن حتما چند شبی رو اینجا سپری کنن ویوی بیستون محشره
با سلام و تشکر از مهمان نوازی پرسنل محترم هتل ، از لحاظ نظافت ، رسیدگی ،آرامش ، مهمان نوازی ، امنیت ، زیبایی معماری بسیار عالی بود . دارای محوطه بزرگ و فضای سبز زیبا و حوضچه آبی. مناسب افرادی که قصد دارند برای مدت کوتاهی علاوه بر دوری از سر و صدا و شلوغی زندگی مدرن و آپارتمانی ، خدمات قابل قبولی از نظر نظافت و هتلینگ دریافت کنند . توجه داشته باشید که بعد از ظهر ها معمولا کافی شاپ هتل پذیرش افراد خارج از هتل را دارد . واحد های هتل از دو اتاق تشکیل شده بود ،یکی برای اتاق خواب و سرویس های بهداشتی و دیگری به عنوان اتاق نشیمن ، بیشتر شبیه سویت بود تا اتاق . بزرگ و دلباز . طبیعت پشت هتل و همچنین سراب و پارک های اطرافش به تنهایی پتانسیل یک روز طبیعت گردی رو دارند ، گاها عشایر بسیار مهمان نوازی هم در زمین های پشت هتل مستقر هستند که در صورت تمایل از همنشینی اونها میتونید کمال لذت رو ببرید علی الخصوص اگر فرزند خردسال داشته باشید که علاقمند به بازی با حیوانات این عشایر مهمان نواز باشد . اگر قصد رفتن به سنگ نوشته های بیستون رو داشته باشید از مسیر سنگ فرش شده نرید بلکه از مسیر پشت هتل که مملو از درختان گردو و تمشک و انجیر و همینطور جوی آب و سایه هست طی مسیر کنید اینطوری علاوه بر تاریخ از جغرافیای مسیر هم لذت خواهید برد . تنها نکته منفی منوی خلوت صبحانه هتل هست که اون هم با توجه به تعداد کم اتاق ها و صرفه اقتصادی تا حدودی قابل درک می باشد اما به عنوان پیشنهاد میتوان با حسن سلیقه چند آیتم دیگر به منو اضافه کرد . سایر نواقص از نظر من آنچنان مهم نیستند که ارزش نوشتن در اینجا را داشته باشند . امیدوارم در این هتل به شما هم خوش بگذره
محوطه هتل زیبا، دلنشین و تمیز بود. رفتار محترمانه و صمیمی پرسنل جای قدردانی دارد. اتاق ها و سرویس بهداشتی تمیز بودند.متاسفم که باید معایب را هم متذکر شوم ولی امیدوارم مسئولان این هتل درصدد رفع مشکلات برآیند تا بتوانند جهت حفظ این کاروانسرای قدیمی گردشگران بیشتری جذب کنند.1- روشویی دستشویی بعد از هر بار شستشو کف سرویس بهداشتی را خیس می کرد. 2- سیفون توالت فرنگی مشکل داشت. گاهی کار می کرد گاهی هم نه! روز دوم که کاملا خراب شد و خود به خود گاهی کار می کرد! 3- دسته مبل اتاق خواب شکسته بود. 4- دستگاه چای ساز نداشتند و باید از کافی شاپ آب جوش می گرفتیم. 5- اینترنت نداشتند و ظاهرا چند ساله دنبال دریافت مجوز برای خرید دکل مخصوص هستند! 6-هیچ کدام از داوارکوب ها و آباژورها لامپ نداشتند و تنها روشنایی موجود در اتاق ها لوستر سقف با یک لامپ بود. 7- جمعه شب در حدی رستوران شلوغ بود که بعد از 1:30 غذای ما را تحویل دادند. یعنی ساعت 23:30 (مشتری از بیرون هتل داشتند.) 8- صبحانه معمولی و تنها نوشیدنی موجود چای بود. روز دوم اقامتان هم ساعت 9:20 صبح خوراک های گرم تمام شده بود و می پرسیدند که املت می خورید یا سوسیس و بعد از 15دقیقه آماده کرده و تحویل می دادند.
همسرم عاشق پرسنل مهربان و خوش برخورد بودن ، قدیمی و سنتی هستیم و اینجا هتلی زیبا و تاریخی، فضایی بسیار دوست داشتنی که به محض ورود، انرژی محیط رو دریافت میکنید. پرسنل رزرویشن مهربان و خوش برخورد. سرویس دهی ۵ ستاره نبود. صبحانه ضعیف بود. هم از نظر محتوا و هم از نظر سرویس
نداشتن اینترنت در اتاق ها با توجه به ضعيف بودن انتن دهی موبایل در منطقه
جایی بسیارزیبااااودلنشین و آراام.بهترین خواب دنیارو در اتاقهای کهنه اش اما بسیار زیباو پاکیزه داشتم.درکنارش چشم انداز زیبای کوه بیستون و هوایی بسیار دلپذیر درهنگام شب در حیاط این هتل زیر آسمان پرستاره و نماییی سیاه و کبود از کوه استوار بیستون که یادآور ایرانی زیبا و سرافراز هستش.برخورد کارکنان و بطورویژه مهماندار بسیار خندان و پرانرژی هتل هم پررنگ بود.من پس از شیراز که دربرنامه هرساله ام هست اینجا رو هم خواهم افزود.درپایان به مه پیشنهادمیدم چون ۳روز ویژه و خاطره انگیز رو دراین هتل سپری کردم.آثار شگفت انگیزباستانی بیستون هم درکنار هتل با نماهای بسیار زیبا از کوه رو میتونین به تماشا بنشینین.تنها پارکینگ هتل ی خورده آزاردهنده است که اون هم بخاطر باستانی بودن این هتل و درکنار کوه بیستون بودن اجازه برپایی پارکینگ رو نمیدن،فقط یه چادر ماشین اگه خواستین همراهتون باشه وگرنه جای بسیار شگفت انگیزیه.
سلام دوستان آرامش بی نظیر و استراحت کامل رو تجربه میکنید واقعا پرسنل مودب دلسوز و مهربانی دارن
طبیعت قشنگ اطراف هتل تنها دلیلی ه که باعث میشه این هتل رو پيشنهاد بدم بهتون. وگرنه امکانات هتل اصلا در حد هتل 5 ستاره نیست از صبحانه گرفته تا امکانات اتاق. وای فای الکیه اصلا کانکت نمیشه تنها دیدن کوه بیستون هر صبح دلخوری هامون از بین میبرد.
+ فضای زیبا، جذاب، تاریخی و به دور از شهر + رفتار محترمانه هتل‌دار ها - کیفیت قابل بهبود رستوران (صبحانه) - غیر قابل استفاده بودن اینترنت داخل اتاق
امکانات و سرویس دهی ۵ ستاره نبود. صبحانه خیلی ضعیف بود. هم از نظر محتوا و هم از نظر سرویس و هم از نظر ساعت شروع.
عدم هماهنگی بین تیم رستوران با رزوشن ناشی از ضعف یا فقدان مدیر داخلی در هتل ۵ ستاره
اتاقاش دست نخورده و همانطور به شکل قدیم باز سازی شده که این خیلی عالیه
من و همسرم عاشق مکان های قدیمی و سنتی هستیم و اینجا هتلی زیبا و تاریخی، فضایی بسیار دوست داشتنی که به محض ورود، انرژی محیط رو دریافت میکنید. البته که تمیز و مرتبه. به جز یکی از اقایون رزروشن که حتا یه لبخند نمیزد، بقیه پرسنل مهربان و خوش برخورد بودن؛ بویژه مسوول سفره خانه سنتی و رزروشن خانوم. منوی صبحانه خیلی محدود بود و متاسفانه رستوران هیچ همکاری ای برای خوراک گیاهی نکرد. وای فای کار نمیکنه، موزیک هایی که در حیاط هتل پخش میشه می تونه خیلی بهتر و سنتی تر باشه. تاکسی سرویسی که هتل باهاشون در ارتباطه، یکی از رانندگانش فوق العاده بی ادبه و هزینه اضافه درخواست میکنه. در کل به دیدگاه من این کاروانسرا بهترین جای کرمانشاهه! از دستش ندید.
محیط و محوطه و اتاقها زیباست و حس خیلی خوبی دارن. پرسنل هتل خیلی مهربان و میمان نواز بودند. چشم انداز کوه بیستون و فرهادتراش عالیه . اتاقها تمیز با معماری هماهنگ و سرتخت زیبا بود. حموم و کمد اتاق که من داشتم کاش قویتر و اصولی تر بود.
باورتون میشه میتونید فرهاد تراش زیبارو از داخل این هتل ببینید ؟ من که عاشق اتاق های دنج و زیباش شدم .
سبک معماری این هتل واقعا زیباست
اقامت در این مکان تاریخی و در کنار بیستون یکی از هیجان انگیز ترین خاطرات زندگیتون خواهد شد.کارکنان هتل هم سرویس دهی خوبی داشتند و شب نشینی در محوطه هتل فوق العاده لذت بخش هست
هتلی با سبک معماری ایرانی و خاص در نزدیکی شهر شیرین و فرهاد و طاق بستان
اقامت درهتل سنتی بامعماری زیبا قطعا خازرات خوشی را برایمان خواهد داشت،حداقل یک بار اقامت در این هتل را توصیه میکنم
هتلي با معماري خاص و چشم گير
معماری زیبا و رستوران های متنوع و محیط زیبا و دل انگیز هتل سفری خاطره انگیز رو برای شما رقم میزنه
در رستوران هتل غذاهایی با طعم به‌یادماندنی برای مهمانان صرف می‌شود و صرف یک نوشیدنی دلچسب نیز در کافی‌شاپ اقامت شما را جذاب‌تر خواهد کرد. در رستوران هتل بین المللی لاله بیستون، می‌توانید شب‌های خاطره‌سازی را تجربه کنید و از اجرای موسیقی زنده لذت ببرید
مهمان نوازی و مؤدب و خوش برخورد بودن پرسنل، فضای زیبا و دل انگیز هتل، جاذبه تقدس مکان، اتاق های مرتب و زیبا، رستوران و لمکده های بی نظیر، برنامه های سنتی، گروه زیبای رقص کردی همراه ساز و دهل که آدم رو جذب می کنه.
هتلی بینظیر با اوج خلاقیت معماری در کرمانشاهان زیبا
اگر گذرتان به شهر کرمانشاه افتاد، برای اقامت می‌توانید روی رزرو هتل 5 ستاره لاله بیستون حساب باز کنید
هتلی بی‌نظیر با اتاق‌هایی دلباز همراه با سوئیت های امپریال و رویال که معماری بی‌نظیری دارند. معماری زیبا به سبک سنتی که بر جذابیت این هتل بین المللی می‌افزاید.
از زحمات پذیرش هتل برای گرفتن تاکسی متشکرم. لطفا اتاق هایی که دارای نم زندگی هستند را رسیدگی نمایند.
رفتار کارکنان بسیار محترمانه و خوب ، فضای هتل به خصوص حیاط بسیار زیبا ، اتاق ها تمیز و دلباز تنها نکته منفی گرمای بسیار زیاد سوئیت بود که لطف کردن و اتاقمون و عوض کردن البته همچنان برای من گرم بود و مجبور شدم تا صبح در رو کمی باز بذارم . چون اتاق ها پنجره ندارن بهتره فکری برای تهویه داخلیشون بشه جز این مورد از اقامتمون در این هتل خیلی راضی بودیم
قسمت پذیرش ضعیف بود .دستشویی عمومی هتل کثیف و بدون مایع و دستمال بود حتی با وصف تذکر به قسمت پذیرش اما اقدامی نکردن و حوله ها پاره بودن .وملحفه ها انگار تمیز نبودن و رنگ چرک گرفته بودن و صبحانه اصلا مناسب نبود و شب هم از نظر بوی بد کل محوطه را گرفته بود
موقعيت فوق العاده ، امكانات متوسط، بهتره همچون هتل را یکبار امتحان کنید، بعید ميدانم در ایران هتل دیگری این معماری و موقعيت را داشته باشد، دقيقا زیر پای بوستون با شبی پرستاره و آرام
منظره عالی داره وهواش خیلی خوبه
ما یک اتاق چهار تخته سوئیت گرفتیم که دارای دو عددتخت دونفره ودو عدد کاناپه تخت شو بود سوئیت بسیار بزرگ وجادار بود هتل کاروانسرا قدیمی زیبا بود ولی در حد یک هتل پنج ستاره حتی طبق استاندارد ایران نیست بیشتر یک هتل ۴ستاره است محیط رستوران هتل متوسط کیفیت غذا خوب ولی تنوع بسیار کم فقط سه نوع عذا داشت
مکانش خیلی زیبا بود امکانات در حد ضعیف پاکیزگی پایین کیفیت صبحانه پایین پرسنل هیچ کمکی در بدو ورود برای جا به جایی وسایل نکردن اینترنت کلا وصل نمیشد
هتل از نظر تاریخی جالب است ولی اصلا در حد ۵ ستاره نیست و پرسنل خیلی کم است پ امکاناتش هم زیاد نیست ، اگر می خواید برید حتما در روزهای غیر تعطیل برید که سایت تاریخی بیستون باز باشه و گرنه نگهبان سایت اجازه نمیده و متاسفانه برخورد مامورین میزاث فرهنگی بسیار زشت و زننده است.
يك كاروانسراي بازسازي شده كه اتاقهاي جالبي در وهله اول دارد.با حياطي زيبا. كه ميتوان نام يك اقامتگاه را به آن داد نه هتل ٥ ستاره. چرا كه ستاره هاي هتلها بايد تحت امكانات رفاهي ارائه شده به مسافر اعطا شود. اينترنت عملا قطع ميباشد. سرويس بهداشتي اتاق كثيف و خراب. در ب سرويس خراب.… شايد براي افراد خارجي محيط و نزديكي آن به آثارتاريخي و كوه زيباي بيستون بسيار جالب باشد
هتل زیبایی در کنار کوه بیستون. حیاط زیبایی داره که برای نشستن و عکاسی مناسبه. اتاق ها هم بزرگن و خیلی جا دارن. هتل خوبیه فقط چندتا عیب کوچک داره. مثل اتاق ما تلفن نداشت ولی بقیه داشتن. یا مثلا دستشویی لیوان مسواک نداشت. اینترنت اتاق هم خیلی قطع میشد. موبایل هم آنتن دهیش کمی ضعیف بود. در عوض به آثار تاریخی بیستون خیلی نزدیک بود. در کل به ما خیلی خوش گذشت.
متاسفانه در هتل اجازه ورود سگ را داده بودند که باعث دل شرکین شدن ما از بهداشت اتاق های هتل شد خانه داری بسیار ضعیف بود
هتل واقعا ۳ ستاره هست . . به اندازه کافی تمیز نبود مخصوصا دستشویی اتاق ها. داخل یخچال اتاق تقریبا خالی بود. آب هم حتی داخلش نبود .چایی ساز داخل اتاق وجود نداشت .برای هر بار آب جوش خواستن باید تماس می گرفتیم وسایل داخل دستشویی خراب بود. صبحانه اش اصلا تنوع صبحانه هتل ۵ ستاره رو نداشت. حتی روز آخر که ما اونجا بودیم صبحانه رو روی میز نچیده بودن! فقط فضاش قشنگه! ولی واقعا مبلغ زیادی میگیره و اصلا ۵ ستاره نیست. مدیریتش کاملا ضعیفه و اصلا توصیه نمیکنم اینجا بمونید .
امکانات و فضای هتل عالی بود ولی غذا های رستوران افتضاح
موقعیت مکانی فوق العاده و نزدیکی به بیستون
واقعا عالی بود اتاق های زیبا محیط داخلی هتل عالی و تمیز دسترسی پیاده به آثار تاریخی بیستون
علی رغم موقعیت عالی و وضعیت ب;ر و بی نظیری که میتواند این هتل را به یکی از بهترین هتل های این کشور تبدیل نماید به دلیل سو مدیریت و عدم دید مناسب از صنعت تورسیت تبدیل به یک محیط بی روح با سرویس دهی ضعیف شده. اتاق ها بوی نا میداد - استدلال کارکنان بارندگی و قدیمی بودن هتل بود که با این استدلال باید تمامی هتل های اروپا همین وضعیت را داشته باشند!!! دیوار ها کثیف و رنگ ها ریخته - حداقل امکان...
با سلام. واقعا هتل بی نظیری بود. اتاق سنتی و تمیز محوطه دنج و عالی و نزدیک به محوطه تاریخی و زیبای بیستون
هتل داخل سایت جهانی بیستون هست که واقعا محیط و هوای عالی داره. معماری و طراحی هتل به خاطر حالت کاروانسرایی خیلی جالب بود و تنوع خوبی برای ما بود. کارکنان رستوران برخورد بسیار خوبی داشتن اما خب با توجه به ظرفیت هتل تنوع غذایی کمی داشت. داخل اتاق رو به خوبی تمیز کرده بودن. به امتحانش میارزه
دارای ویو بسیار زیبا از کوه بیستون و سنگ فرهاد تراش با آب و هوای بسیار خوب بهاری بود.
باسلام از ٥ فروردین تا ٩ فروردین با خانواده در این هتل بودم ،انرژی وحشتناکی از کوه بیستون در فضای این هتل وجود داره ،کارمندان و خدمه بنظرم بینظیر و فوق العاده نجیب بودن سفر عالی و پراز خاطره برای من و خانواده ام رقم خورد رستوران عالی بود امیدوارم خدا به کرمانشاه و مردم نازنینش و هتل لاله بیستون خیر و برکت بده ممنونم بابت این همه محبت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

مهمانان هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.