هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

بیستون، محوطه داخلی سایت جهانی بیستون، کاروانسرای عباسی
4
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

هتل بین المللی لاله بیستون عضو گروه هتل های لاله می باشد که در فاصله ۲۵ کیلومتری کرمانشاه به فرم چهار ایوانی سنتی در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته است. آحرین بازسازی فضای سنتی این مجموعه در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و با تجهیزات حفاظتی پیشرفته و سایر امکانات رفاهی، شرایط حضور پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را به بهترین شکل ممکن فراهم آورده است.. قابل توجه میهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد پنجره می باشند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
315,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
315,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
2 مهر
جمعه
320,000
تومان
3 مهر
شنبه
320,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
9 مهر
جمعه
320,000
تومان
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
321,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
321,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
553,000
تومان
2 مهر
جمعه
553,000
تومان
3 مهر
شنبه
553,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
553,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
553,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
553,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
553,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
553,000
تومان
9 مهر
جمعه
553,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
384,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
384,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
390,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
2 مهر
جمعه
390,000
تومان
3 مهر
شنبه
390,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
9 مهر
جمعه
390,000
تومان
اقامت 24
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
391,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
391,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
674,000
تومان
3 مهر
شنبه
674,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
674,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
674,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
674,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
674,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
674,000
تومان
9 مهر
جمعه
674,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
390,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
2 مهر
جمعه
390,000
تومان
3 مهر
شنبه
390,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
9 مهر
جمعه
390,000
تومان
اقامت 24
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
391,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
391,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
674,000
تومان
3 مهر
شنبه
674,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
674,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
674,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
674,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
674,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
674,000
تومان
9 مهر
جمعه
674,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
453,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
453,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
2 مهر
جمعه
460,000
تومان
3 مهر
شنبه
460,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
9 مهر
جمعه
460,000
تومان
اقامت 24
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
461,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
461,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
795,000
تومان
2 مهر
جمعه
795,000
تومان
3 مهر
شنبه
795,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
795,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
795,000
تومان
9 مهر
جمعه
795,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
علاءالدین
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
636,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
636,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
637,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
637,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,117,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,117,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,117,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,117,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,117,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,117,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,117,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,117,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,117,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت کانکت چهارتخته
سوئیت کانکت چهارتخته
ای‌گردش
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
635,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
635,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
635,000
تومان
2 مهر
جمعه
635,000
تومان
3 مهر
شنبه
635,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
635,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
635,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
635,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
635,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
635,000
تومان
9 مهر
جمعه
635,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

نمازخانه
تلویزیون در لابی
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
صبحانه در اتاق
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
آتلیه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
وسایل بدنسازی
رستوران در هتل
رخت آویز
شام در اتاق
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
حوله حمام
اب معدنی رایگان
كافی شاپ
خدمات اتو
خشکشویی
رستوران
صندوق امانات
لوازم بهداشتی
اینترنت بی سیم
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
آرايشگاه مردانه
خدمات خشکشویی
مینی بار رایگان
اعلام حریق
صندوق امانات
ماساژ
سفره‌خانه
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
سشوار
مبلمان
یخچال
دراور
تلویزیون
چای ساز
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
کمد لباس
کافی نت
اتاق بازی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
خدمات بیدارباش
حوله
رستوران ایرانی
پله اضطراری
پارکینگ روباز
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
گالری صنایع دستی

آدرس هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

(57 نظر)
نقاط قوت:
همین که محیط آرام و قدیمی داره
نقاط ضعف:
همین که محیط آرام و قدیمی داره
من به واسطه کارم هفته ای یکبار به کرمانشاه و این هتل رفتم. از سال ۹۷ ولی هربار نسبت به دفعه قبل افت کرده بود. تا اینکه تو آخرین سفرم دیگه وفاداریمو نسبت به هتل از دست دادم و به هتل دیگه ای رفتم. تازه فهمیدم که اونجا اصلا هتل نیست. دقیقا کاروان سراست.
نقاط قوت:
محیط سنتی و وجود کوه زیبای بیستون
نقاط ضعف:
محیط سنتی و وجود کوه زیبای بیستون
حتما در تعداد ستاره های تعلق گرفته به هتل(۵ستاره) اشتباه رخ داده است.
نقاط قوت:
منظره بسیار زیبای هتل از بیستون
نقاط ضعف:
منظره بسیار زیبای هتل از بیستون
کلا چشم انداز بسیار زییایی داره ولی سرویس هتل در حد هتل 2 ستاره هست و اتاق ها بسیار کثیف هست. پرسنل شب، لباس شسته و پهن کرده بودن روی نیمکت ها که منظره حیات به شدت زشت کرده بود.
نقاط قوت:
محیط فوق العاده دلنشین کاروانسرا،غذای مناسب رستوران
نقاط ضعف:
پذیرش فوق العاده ضعیف،اداره هتل به اقتصادی ترین روش ممکن،کم بود کادر ،عدم تطابق امکانات مندرج در سایت با واقعیت موجود هتل،منوی فوقالعاده ضعیف صبحانه،بازی با گوشی به جای رسیدگی به نیازهای میهمانان،نظافت ضعیف،خراب بودن تهویه سرویس بهداشتی،اینترنت هم کلا ارایه نشد.سه ستاره هم براش زیاده
با سلام و تشکر از مهمان نوازی پرسنل محترم هتل ، از لحاظ نظافت ، رسیدگی ،آرامش ، مهمان نوازی ، امنیت ، زیبایی معماری بسیار عالی بود . دارای محوطه بزرگ و فضای سبز زیبا و حوضچه آبی. مناسب افرادی که قصد دارند برای مدت کوتاهی علاوه بر دوری از سر و صدا و شلوغی زندگی مدرن و آپارتمانی ، خدمات قابل قبولی از نظر نظافت و هتلینگ دریافت کنند . توجه داشته باشید که بعد از ظهر ها معمولا کافی شاپ هتل پذیرش افراد خارج از هتل را دارد . واحد های هتل از دو اتاق تشکیل شده بود ،یکی برای اتاق خواب و سرویس های بهداشتی و دیگری به عنوان اتاق نشیمن ، بیشتر شبیه سویت بود تا اتاق . بزرگ و دلباز . طبیعت پشت هتل و همچنین سراب و پارک های اطرافش به تنهایی پتانسیل یک روز طبیعت گردی رو دارند ، گاها عشایر بسیار مهمان نوازی هم در زمین های پشت هتل مستقر هستند که در صورت تمایل از همنشینی اونها میتونید کمال لذت رو ببرید علی الخصوص اگر فرزند خردسال داشته باشید که علاقمند به بازی با حیوانات این عشایر مهمان نواز باشد . اگر قصد رفتن به سنگ نوشته های بیستون رو داشته باشید از مسیر سنگ فرش شده نرید بلکه از مسیر پشت هتل که مملو از درختان گردو و تمشک و انجیر و همینطور جوی آب و سایه هست طی مسیر کنید اینطوری علاوه بر تاریخ از جغرافیای مسیر هم لذت خواهید برد . تنها نکته منفی منوی خلوت صبحانه هتل هست که اون هم با توجه به تعداد کم اتاق ها و صرفه اقتصادی تا حدودی قابل درک می باشد اما به عنوان پیشنهاد میتوان با حسن سلیقه چند آیتم دیگر به منو اضافه کرد . سایر نواقص از نظر من آنچنان مهم نیستند که ارزش نوشتن در اینجا را داشته باشند . امیدوارم در این هتل به شما هم خوش بگذره
نقاط قوت:
فضای کاروانسرا عالیه راحت میتونید. چند روز تو هتل بمونید. از فضای حیاط و کوه بیستون زیبا لذت ببرید
نقاط ضعف:
فضای کاروانسرا عالیه راحت میتونید. چند روز تو هتل بمونید. از فضای حیاط و کوه بیستون زیبا لذت ببرید
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
هتل درست مقابل بنای عظیم بیستون قرار دارد که از دیدن سیر نمی شوم. با فاصله کمی از شهر، آرامش بی نظیری در آنجا حاکم است.
محوطه هتل زیبا، دلنشین و تمیز بود. رفتار محترمانه و صمیمی پرسنل جای قدردانی دارد. اتاق ها و سرویس بهداشتی تمیز بودند.متاسفم که باید معایب را هم متذکر شوم ولی امیدوارم مسئولان این هتل درصدد رفع مشکلات برآیند تا بتوانند جهت حفظ این کاروانسرای قدیمی گردشگران بیشتری جذب کنند.1- روشویی دستشویی بعد از هر بار شستشو کف سرویس بهداشتی را خیس می کرد. 2- سیفون توالت فرنگی مشکل داشت. گاهی کار می کرد گاهی هم نه! روز دوم که کاملا خراب شد و خود به خود گاهی کار می کرد! 3- دسته مبل اتاق خواب شکسته بود. 4- دستگاه چای ساز نداشتند و باید از کافی شاپ آب جوش می گرفتیم. 5- اینترنت نداشتند و ظاهرا چند ساله دنبال دریافت مجوز برای خرید دکل مخصوص هستند! 6-هیچ کدام از داوارکوب ها و آباژورها لامپ نداشتند و تنها روشنایی موجود در اتاق ها لوستر سقف با یک لامپ بود. 7- جمعه شب در حدی رستوران شلوغ بود که بعد از 1:30 غذای ما را تحویل دادند. یعنی ساعت 23:30 (مشتری از بیرون هتل داشتند.) 8- صبحانه معمولی و تنها نوشیدنی موجود چای بود. روز دوم اقامتان هم ساعت 9:20 صبح خوراک های گرم تمام شده بود و می پرسیدند که املت می خورید یا سوسیس و بعد از 15دقیقه آماده کرده و تحویل می دادند.
همسرم عاشق پرسنل مهربان و خوش برخورد بودن ، قدیمی و سنتی هستیم و اینجا هتلی زیبا و تاریخی، فضایی بسیار دوست داشتنی که به محض ورود، انرژی محیط رو دریافت میکنید. پرسنل رزرویشن مهربان و خوش برخورد. سرویس دهی ۵ ستاره نبود. صبحانه ضعیف بود. هم از نظر محتوا و هم از نظر سرویس
جایی بسیارزیبااااودلنشین و آراام.بهترین خواب دنیارو در اتاقهای کهنه اش اما بسیار زیباو پاکیزه داشتم.درکنارش چشم انداز زیبای کوه بیستون و هوایی بسیار دلپذیر درهنگام شب در حیاط این هتل زیر آسمان پرستاره و نماییی سیاه و کبود از کوه استوار بیستون که یادآور ایرانی زیبا و سرافراز هستش.برخورد کارکنان و بطورویژه مهماندار بسیار خندان و پرانرژی هتل هم پررنگ بود.من پس از شیراز که دربرنامه هرساله ام هست اینجا رو هم خواهم افزود.درپایان به مه پیشنهادمیدم چون ۳روز ویژه و خاطره انگیز رو دراین هتل سپری کردم.آثار شگفت انگیزباستانی بیستون هم درکنار هتل با نماهای بسیار زیبا از کوه رو میتونین به تماشا بنشینین.تنها پارکینگ هتل ی خورده آزاردهنده است که اون هم بخاطر باستانی بودن این هتل و درکنار کوه بیستون بودن اجازه برپایی پارکینگ رو نمیدن،فقط یه چادر ماشین اگه خواستین همراهتون باشه وگرنه جای بسیار شگفت انگیزیه.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی است
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوبی است
هتلی پنج ستاره اما حتی یکی جا رختی به من نداد.
نقاط قوت:
هيچ
نقاط ضعف:
اين هتل در حد هتل يك ستاره بود افتضاح ازنظر سرو صبحانه هيچى نداشت دقيقا عين هتل يك ستاره وقتى اعتراض كرديم يه مقدارى صبحانه گرم سرو شد بسيار محيط شلوغ چون مختص مسافران هتل نبود دقيقا عين خونه قمر خانم به صورت عمومى همه رو راه ميدادن كه ازفضاى رستوران وسفره خانه سنتى استفاده بشه واصلا جايى براى مسافران نبود فوق العاده شلوغ ،سرويس بهداشتى داخل اتاق بسيار كثيف درب سرويس بهداشتى دستگيره نداشت وباز بود در داخل اتاق براى درست كردن چاى نه قند ،نه چاى نه آل بودام واقعا متاسفم براى مديريت اين هتل كلا افتضضضضاح
نقاط قوت:
نزدیکی به کوه ببستون،منظره ی زیبا
نقاط ضعف:
کیفیت بد صبحانه،طوریکه روز دوم ما درخواست کردیم کره مربا های وحشتناکشون رو حذف کنن،فقط به ما تخم مرغ و پنیر بدن،گفتن پنیر تموم شده! ما اتاق سه تخته گرفته بودیم،روز اول دو تا آب توی یخچال بود،روز بعد هم کلا آب ندادند.کلا هم ۵ نفر بیشتر مهمان هتل نبودند،هواکش سرویس بهداشتی هم در حد تراکتور صدا میداد.
نقاط قوت:
- برخورد مودبانه پرسنل - موقعیت مکانی فوق العاده - نظافت خوب اتاقها
نقاط ضعف:
- تعداد کم پرسنل رستوران و عدم رسیدگی مناسب به مشتریان - مدیریت ضعیف رستوران (مثلا از خدمه فلفل سیاه و سماق درخواست شد ولی نداشتند!) - ساعات کار بسیار محدود رستوران - تمام شدن غذا در ساعت اول سرویس دهی رستوران - علیرغم برخورد مودبانه خدمه رستوران، در بیشتر اوقات بعلت عدم حضور آنها در سالن، امکان درخواست سرویس وجود ندارد. (بعلت تعداد کم پرسنل، خدمه بیشتر اوقات در داخل آشپزخانه هستند و در سالن حضور ندارند)
طبیعت قشنگ اطراف هتل تنها دلیلی ه که باعث میشه این هتل رو پيشنهاد بدم بهتون. وگرنه امکانات هتل اصلا در حد هتل 5 ستاره نیست از صبحانه گرفته تا امکانات اتاق. وای فای الکیه اصلا کانکت نمیشه تنها دیدن کوه بیستون هر صبح دلخوری هامون از بین میبرد.
نقاط قوت:
مکان بسیار زیبا از نقاط قوت این هتل است
نقاط ضعف:
اینترنت بسیار ضعیف در حد نداشتن اینترنت- صبحانه بسیار بی کیفیت- اتاق سه تخته بود ولی امکانات مثلا حوله و غیره برای دو نفر موجود بود. سشوار و لامپ اتاق خراب بود و تعمیر آن یک شبانه روز طول کشید‌. در روز دوم اتاقها تمیز نشد. اتاق دوست ما تلفن نداشت برای تماس با پذیرش.
امکانات و سرویس دهی ۵ ستاره نبود. صبحانه خیلی ضعیف بود. هم از نظر محتوا و هم از نظر سرویس و هم از نظر ساعت شروع.
عدم هماهنگی بین تیم رستوران با رزوشن ناشی از ضعف یا فقدان مدیر داخلی در هتل ۵ ستاره
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق و لوکیشن عالی
نقاط ضعف:
صبحانه نداشت ..رستوران تعطیل بود ..اتاقها و رو تختی بسیار کثیف و واقعا تحوع آور بود ..اتاق ها بوی سیگار وحشتناک میداد ..و تمیزی اتاقها خیلی بد بود ...پرسنل بسیار‌ناکارمد بعلت عدم دریافت حقوق در ماههای گذشته بعلت دولتی بودن مجموعه ..جای تاسف داره همچین مجموعه زیبایی در بهترین نقطه توریستی چنین مدیریت میشه ..واقعا شرم آوره
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
نگهبانهای مجموعه تاریخی بیستون برخورد مناسبی با میهمانان هتل ندارند اجازه ی ورود به محوطه تاریخی بیستون رو از مسیر هتل به میهمان ها نمیدهند
اتاقاش دست نخورده و همانطور به شکل قدیم باز سازی شده که این خیلی عالیه
من و همسرم عاشق مکان های قدیمی و سنتی هستیم و اینجا هتلی زیبا و تاریخی، فضایی بسیار دوست داشتنی که به محض ورود، انرژی محیط رو دریافت میکنید. البته که تمیز و مرتبه. به جز یکی از اقایون رزروشن که حتا یه لبخند نمیزد، بقیه پرسنل مهربان و خوش برخورد بودن؛ بویژه مسوول سفره خانه سنتی و رزروشن خانوم. منوی صبحانه خیلی محدود بود و متاسفانه رستوران هیچ همکاری ای برای خوراک گیاهی نکرد. وای فای کار نمیکنه، موزیک هایی که در حیاط هتل پخش میشه می تونه خیلی بهتر و سنتی تر باشه. تاکسی سرویسی که هتل باهاشون در ارتباطه، یکی از رانندگانش فوق العاده بی ادبه و هزینه اضافه درخواست میکنه. در کل به دیدگاه من این کاروانسرا بهترین جای کرمانشاهه! از دستش ندید.
از زحمات پذیرش هتل برای گرفتن تاکسی متشکرم. لطفا اتاق هایی که دارای نم زندگی هستند را رسیدگی نمایند.
رفتار کارکنان بسیار محترمانه و خوب ، فضای هتل به خصوص حیاط بسیار زیبا ، اتاق ها تمیز و دلباز تنها نکته منفی گرمای بسیار زیاد سوئیت بود که لطف کردن و اتاقمون و عوض کردن البته همچنان برای من گرم بود و مجبور شدم تا صبح در رو کمی باز بذارم . چون اتاق ها پنجره ندارن بهتره فکری برای تهویه داخلیشون بشه جز این مورد از اقامتمون در این هتل خیلی راضی بودیم
قسمت پذیرش ضعیف بود .دستشویی عمومی هتل کثیف و بدون مایع و دستمال بود حتی با وصف تذکر به قسمت پذیرش اما اقدامی نکردن و حوله ها پاره بودن .وملحفه ها انگار تمیز نبودن و رنگ چرک گرفته بودن و صبحانه اصلا مناسب نبود و شب هم از نظر بوی بد کل محوطه را گرفته بود
موقعيت فوق العاده ، امكانات متوسط، بهتره همچون هتل را یکبار امتحان کنید، بعید ميدانم در ایران هتل دیگری این معماری و موقعيت را داشته باشد، دقيقا زیر پای بوستون با شبی پرستاره و آرام
منظره عالی داره وهواش خیلی خوبه
ما یک اتاق چهار تخته سوئیت گرفتیم که دارای دو عددتخت دونفره ودو عدد کاناپه تخت شو بود سوئیت بسیار بزرگ وجادار بود هتل کاروانسرا قدیمی زیبا بود ولی در حد یک هتل پنج ستاره حتی طبق استاندارد ایران نیست بیشتر یک هتل ۴ستاره است محیط رستوران هتل متوسط کیفیت غذا خوب ولی تنوع بسیار کم فقط سه نوع عذا داشت
مکانش خیلی زیبا بود امکانات در حد ضعیف پاکیزگی پایین کیفیت صبحانه پایین پرسنل هیچ کمکی در بدو ورود برای جا به جایی وسایل نکردن اینترنت کلا وصل نمیشد
هتل از نظر تاریخی جالب است ولی اصلا در حد ۵ ستاره نیست و پرسنل خیلی کم است پ امکاناتش هم زیاد نیست ، اگر می خواید برید حتما در روزهای غیر تعطیل برید که سایت تاریخی بیستون باز باشه و گرنه نگهبان سایت اجازه نمیده و متاسفانه برخورد مامورین میزاث فرهنگی بسیار زشت و زننده است.
پذیرش عالی و حرفه ای.صبحانه متوسط
هتل بسیار عالی و کلی لذت بردیم خسته از کربلا اومدیم وقتی وارد هتل شدیم کلی کیف کردیم ممنونم از همگی کارکنان هتل
به محض ورود به حیاط ابهت کوه در کنار زیبایی هتل و کاروانسرا میگیرتتون و چند دقیقه ای ذهنتون رو درگیر میکنه اول نقش تراش فرهاد روی بیستون و بعد عظمت و زیبایی کوه بعد هم حضور و اقامت در کاروانسرایی که روزگاری با اسب و الاغ میومدم اونجا و تجربه ی خواب مثل گذشتگان ولی خوب یکم امروزی تر.هتل پنج ستاره هست ولی اصلا توقع شیکی و لوکسیه هتل پنج ستاره نداشته باشید.از نظر تمیزی قبل رفتنم نظرات رو خونده بودم نوشته بودن اتاقها کثیفه ولی تو تمیزی بهش ۲۰ میدم چون اصلا یک کوچولو هم کثیفی ندیدیم.صبحانه در حد هتل چهارستاره بود خوب و راضی کننده بود ولی واقعا اگر در کنار صبحانه هتل پنج ستاره بزاریمش بی انصافیه‌. کلا به نظر من چون از شهر دور هست فقط یک شب اقامت کافی هست چون کنار محوطه هم کلا شاید چند ساعت سرتون رو گرم کنه و اگر تا تاریک شدن هوا کنار کوه خارج از هتل موندید احساس ترس خواهید کرد چون هیچ چراغی وجود نداره و مجبورید با نور موبایل مسیر طولانی و خلوت رو توطبیعت پیاده برگردید هتل.مشکلی نیست ولی اگر با بچه هستید مواظب باشید خارج از محوطه هتل قبل از تاریکی برگردید. اتاقها بسیار بزرگ و تجهیزات کامل.فقط نه اینکه امنیت نباشه ها ولی درها یکم زپرتی هستن. از نظر پرسنل یک آقای رسپشن شیفت شب هستن که دلسوزانه راهنمایی میکنن و بسیار خوش برخوردند ولی دیگه عصر به بعد هیچ کس جز ایشون رو اونجا نمیبینیید که اگر کاری دارید کمکتون کنه.مثلا حمل چمدون ها با خودمون بود. در کل پیشنهاد میدم برید ولی با دید هتل چهارستاره.
يك كاروانسراي بازسازي شده كه اتاقهاي جالبي در وهله اول دارد.با حياطي زيبا. كه ميتوان نام يك اقامتگاه را به آن داد نه هتل ٥ ستاره. چرا كه ستاره هاي هتلها بايد تحت امكانات رفاهي ارائه شده به مسافر اعطا شود. اينترنت عملا قطع ميباشد. سرويس بهداشتي اتاق كثيف و خراب. در ب سرويس خراب.… شايد براي افراد خارجي محيط و نزديكي آن به آثارتاريخي و كوه زيباي بيستون بسيار جالب باشد
بسیار عالی و لذتبخش بود. برخورد همکاران پذیرش هم بسیار خوب بود
برخوردكاركنان عالي بودامكانات هتل نسبت به امكانات هتلهاي پنج ستاره ضعيف بود
برخورد پرسنل بسیار خوب بود
نقاط قوت:
قرار گرفتن در کنار کوه بیستون و آرامش بسیار بالای محیط
نقاط ضعف:
دور بودن از شهر کرمانشاه
هتل زیبایی در کنار کوه بیستون. حیاط زیبایی داره که برای نشستن و عکاسی مناسبه. اتاق ها هم بزرگن و خیلی جا دارن. هتل خوبیه فقط چندتا عیب کوچک داره. مثل اتاق ما تلفن نداشت ولی بقیه داشتن. یا مثلا دستشویی لیوان مسواک نداشت. اینترنت اتاق هم خیلی قطع میشد. موبایل هم آنتن دهیش کمی ضعیف بود. در عوض به آثار تاریخی بیستون خیلی نزدیک بود. در کل به ما خیلی خوش گذشت.
همع چیز عالی و بسیار خوب بود
ریسپشن آقای رحمانی بسیار خوش برخورد. نظافت ضعیف. صبحانه خوب. موقعیت و معماری هتل بی نظیر
نقاط قوت:
بینهایت عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
از نظر زیبایی و موقعیت بسیار خوبه ولی امکانات نظیر رستوران و کافی شاپ ضعیف بود. همچنین نبود پارکینگ مسقف یه مقدار اذیت کننده بود.
هتل واقعا ۳ ستاره هست . . به اندازه کافی تمیز نبود مخصوصا دستشویی اتاق ها. داخل یخچال اتاق تقریبا خالی بود. آب هم حتی داخلش نبود .چایی ساز داخل اتاق وجود نداشت .برای هر بار آب جوش خواستن باید تماس می گرفتیم وسایل داخل دستشویی خراب بود. صبحانه اش اصلا تنوع صبحانه هتل ۵ ستاره رو نداشت. حتی روز آخر که ما اونجا بودیم صبحانه رو روی میز نچیده بودن! فقط فضاش قشنگه! ولی واقعا مبلغ زیادی میگیره و اصلا ۵ ستاره نیست. مدیریتش کاملا ضعیفه و اصلا توصیه نمیکنم اینجا بمونید .
امکانات و فضای هتل عالی بود ولی غذا های رستوران افتضاح
نقاط قوت:
ویو بسیار عالی کیفیت اتاق عالی پرسنل رزوشن عالی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خدمات
شب خاطره انگیز وعالی
نقاط قوت:
فضای سنتی هتل
نقاط ضعف:
تذکر مامور بیستون در محوطه خروجی هتل برای تهیه بلیط. بلیطی که با توجه به قیمت کمش به نطرم باید هتل خودش مساله رو حل کنه. اون تذکر ضدحال بود
نقاط قوت:
واقعا عالیه چون مکان تاریخی و زیبا بود و همچنین با پرسنل بسیار خوش رفتار و خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ خاکیه و اگه مسقف بود عالی می شد
نقاط قوت:
دلنشین و باصفا
نقاط ضعف:
سقف تار انکبوت داشت پریز اتاق تلوزیون کنده شده بود در حمام جیر جیر میکرد توالت فرنگی کوچک بود تعداد پرسنل پذیرایی رستوران کم بو
نقاط قوت:
تاریخی بودن حیاط باصفا یک طبقه بودن پرسنل مودب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
سرویس دهی اتاقها پایین بود (باتری ساعتها تمام شده بود، پدال سطل زباله کار نمی کرد، فشار آب شیر روشویی خیلی کم بود، سیفون توالت فرنگی ضعیف عمل میکرد، برخی لامپهای آباژورها سوخته بود) به رغم تاریخی بودن هتل تبلیغات نسبت به این هتل در سطح استان بسیار ضعیف است
با سلام. واقعا هتل بی نظیری بود. اتاق سنتی و تمیز محوطه دنج و عالی و نزدیک به محوطه تاریخی و زیبای بیستون نکته منفی مشاهده نکردم
دارای ویو بسیار زیبا از کوه بیستون و سنگ فرهاد تراش با آب و هوای بسیار خوب بهاری بود.نکته منفی بنظرم نمی رسد.
نقاط قوت:
چشم انداز بسيار عالي كوه بيستون و تجربه اقامت در كاروانسراي ٤٠٠ ساله و آرامش ساكن در هتل
نقاط ضعف:
نبود چاى ساز در اتاق
نقاط قوت:
محل بسیار خاص و جذاب دور نمای بسیار زیبا از کوه بیستون برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
فرسودگی سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
مکان فوق العاده و سکوت عالی در محدوده ی هتل. خاطره ی فوق العاده ای میسازه براتون. هوا عالی.
نقاط ضعف:
اتاق های سوغات و سفره خانه بسته بودند. در روزهای تعطیلات مذهبی سایت بیستون بسته است و اجازه ورود به افراد داخل هتل هم داده نمیشود.
نقاط قوت:
در کل مکان و محیط و فضای هتل عالی بود
نقاط ضعف:
بلیل خستگی وفشار کاری درخواست ها با فراموشی مواجه می شد ....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

مهمانان هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.