هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

بیستون، محوطه داخلی سایت جهانی بیستون، کاروانسرای عباسی
4
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

هتل بین المللی لاله بیستون عضو گروه هتل های لاله می باشد که در فاصله ۲۵ کیلومتری کرمانشاه به فرم چهار ایوانی سنتی در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته است. آحرین بازسازی فضای سنتی این مجموعه در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و با تجهیزات حفاظتی پیشرفته و سایر امکانات رفاهی، شرایط حضور پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را به بهترین شکل ممکن فراهم آورده است.. قابل توجه میهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد پنجره می باشند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
379,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
379,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
379,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
379,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
379,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
379,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
379,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
379,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
379,000
تومان
1 خرداد
شنبه
379,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
هتل یار
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
379,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
379,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
379,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
379,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
379,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
379,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
379,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
379,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
379,000
تومان
1 خرداد
شنبه
434,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
434,000
تومان
ای‌گردش
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
433,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
433,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
433,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
433,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
433,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
433,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
433,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
433,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
433,000
تومان
1 خرداد
شنبه
433,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
433,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
457,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
457,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
457,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
457,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
457,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
457,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
457,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
457,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
457,000
تومان
1 خرداد
شنبه
525,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
ای‌گردش
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
524,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
524,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
524,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
524,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
524,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
524,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
524,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
524,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
524,000
تومان
1 خرداد
شنبه
524,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
524,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
524,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
524,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
524,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
524,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
524,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
524,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
524,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
524,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
524,000
تومان
1 خرداد
شنبه
524,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
524,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
536,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
536,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
536,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
536,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
536,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
536,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
536,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
536,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
536,000
تومان
1 خرداد
شنبه
536,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
536,000
تومان
هتل یار
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
536,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
536,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
536,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
536,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
536,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
536,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
536,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
536,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
536,000
تومان
1 خرداد
شنبه
615,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
ای‌گردش
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
614,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
614,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
614,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
614,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
614,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
614,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
614,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
614,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
614,000
تومان
1 خرداد
شنبه
614,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
614,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
746,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
746,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
746,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
746,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
746,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
746,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
746,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
746,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
746,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
746,000
تومان
1 خرداد
شنبه
746,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
746,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت کانکت چهارتخته
سوئیت کانکت چهارتخته
هتل یار
746,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
746,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
746,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
746,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
746,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
746,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
746,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
746,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
746,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
746,000
تومان
1 خرداد
شنبه
857,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
857,000
تومان
ای‌گردش
856,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
856,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
856,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
856,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
856,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
856,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
856,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
856,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
856,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
856,000
تومان
1 خرداد
شنبه
856,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
856,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

نمازخانه
تلویزیون در لابی
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
صبحانه در اتاق
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
آتلیه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
وسایل بدنسازی
رستوران در هتل
رخت آویز
شام در اتاق
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
حوله حمام
اب معدنی رایگان
كافی شاپ
خدمات اتو
خشکشویی
رستوران
صندوق امانات
لوازم بهداشتی
اینترنت بی سیم
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
آرايشگاه مردانه
خدمات خشکشویی
مینی بار رایگان
اعلام حریق
صندوق امانات
ماساژ
سفره‌خانه
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
سشوار
مبلمان
یخچال
دراور
تلویزیون
چای ساز
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
کمد لباس
کافی نت
اتاق بازی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
خدمات بیدارباش
حوله
رستوران ایرانی
پله اضطراری
پارکینگ روباز
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
گالری صنایع دستی

آدرس هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

(54 نظر)
نقاط قوت:
زیبایی بنا و معماری قدیمی
نقاط ضعف:
زیبایی بنا و معماری قدیمی
بخاطر محیط و معماری خاص خاطره جالبی داشت
نقاط قوت:
- برخورد مودبانه پرسنل - موقعیت مکانی فوق العاده - نظافت خوب اتاقها
نقاط ضعف:
- تعداد کم پرسنل رستوران و عدم رسیدگی مناسب به مشتریان - مدیریت ضعیف رستوران (مثلا از خدمه فلفل سیاه و سماق درخواست شد ولی نداشتند!) - ساعات کار بسیار محدود رستوران - تمام شدن غذا در ساعت اول سرویس دهی رستوران - علیرغم برخورد مودبانه خدمه رستوران، در بیشتر اوقات بعلت عدم حضور آنها در سالن، امکان درخواست سرویس وجود ندارد. (بعلت تعداد کم پرسنل، خدمه بیشتر اوقات در داخل آشپزخانه هستند و در سالن حضور ندارند)
طبیعت قشنگ اطراف هتل تنها دلیلی ه که باعث میشه این هتل رو پيشنهاد بدم بهتون. وگرنه امکانات هتل اصلا در حد هتل 5 ستاره نیست از صبحانه گرفته تا امکانات اتاق. وای فای الکیه اصلا کانکت نمیشه تنها دیدن کوه بیستون هر صبح دلخوری هامون از بین میبرد.
امکانات و سرویس دهی ۵ ستاره نبود. صبحانه خیلی ضعیف بود. هم از نظر محتوا و هم از نظر سرویس و هم از نظر ساعت شروع.
عدم هماهنگی بین تیم رستوران با رزوشن ناشی از ضعف یا فقدان مدیر داخلی در هتل ۵ ستاره
نقاط قوت:
کارمندان خوب و جای خوب
نقاط ضعف:
کارمندان خوب و جای خوب
کلا راضی بودم و تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
مکان زیبا
نقاط ضعف:
مکان زیبا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
نگهبانهای مجموعه تاریخی بیستون برخورد مناسبی با میهمانان هتل ندارند اجازه ی ورود به محوطه تاریخی بیستون رو از مسیر هتل به میهمان ها نمیدهند
نقاط قوت:
محیط به شدت حذاب وویوی عالی به بیستون
نقاط ضعف:
محیط به شدت حذاب وویوی عالی به بیستون
نقاط قوت:
سنتى بودن هتل و طبيعت زيباى اطراف آن
نقاط ضعف:
سنتى بودن هتل و طبيعت زيباى اطراف آن
نقاط قوت:
طبیعت زیبا
نقاط ضعف:
طبیعت زیبا
متاسفانه بدلیل بسته بودن رستوران و کافی شاپ و اینکه شب رسیدیم به هتل و هیچگونه امکاناتی وجود نداشت تجربه خوبی نداشتم
اتاقاش دست نخورده و همانطور به شکل قدیم باز سازی شده که این خیلی عالیه
من و همسرم عاشق مکان های قدیمی و سنتی هستیم و اینجا هتلی زیبا و تاریخی، فضایی بسیار دوست داشتنی که به محض ورود، انرژی محیط رو دریافت میکنید. البته که تمیز و مرتبه. به جز یکی از اقایون رزروشن که حتا یه لبخند نمیزد، بقیه پرسنل مهربان و خوش برخورد بودن؛ بویژه مسوول سفره خانه سنتی و رزروشن خانوم. منوی صبحانه خیلی محدود بود و متاسفانه رستوران هیچ همکاری ای برای خوراک گیاهی نکرد. وای فای کار نمیکنه، موزیک هایی که در حیاط هتل پخش میشه می تونه خیلی بهتر و سنتی تر باشه. تاکسی سرویسی که هتل باهاشون در ارتباطه، یکی از رانندگانش فوق العاده بی ادبه و هزینه اضافه درخواست میکنه. در کل به دیدگاه من این کاروانسرا بهترین جای کرمانشاهه! از دستش ندید.
از زحمات پذیرش هتل برای گرفتن تاکسی متشکرم. لطفا اتاق هایی که دارای نم زندگی هستند را رسیدگی نمایند.
رفتار کارکنان بسیار محترمانه و خوب ، فضای هتل به خصوص حیاط بسیار زیبا ، اتاق ها تمیز و دلباز تنها نکته منفی گرمای بسیار زیاد سوئیت بود که لطف کردن و اتاقمون و عوض کردن البته همچنان برای من گرم بود و مجبور شدم تا صبح در رو کمی باز بذارم . چون اتاق ها پنجره ندارن بهتره فکری برای تهویه داخلیشون بشه جز این مورد از اقامتمون در این هتل خیلی راضی بودیم
قسمت پذیرش ضعیف بود .دستشویی عمومی هتل کثیف و بدون مایع و دستمال بود حتی با وصف تذکر به قسمت پذیرش اما اقدامی نکردن و حوله ها پاره بودن .وملحفه ها انگار تمیز نبودن و رنگ چرک گرفته بودن و صبحانه اصلا مناسب نبود و شب هم از نظر بوی بد کل محوطه را گرفته بود
موقعيت فوق العاده ، امكانات متوسط، بهتره همچون هتل را یکبار امتحان کنید، بعید ميدانم در ایران هتل دیگری این معماری و موقعيت را داشته باشد، دقيقا زیر پای بوستون با شبی پرستاره و آرام
ما یک اتاق چهار تخته سوئیت گرفتیم که دارای دو عددتخت دونفره ودو عدد کاناپه تخت شو بود سوئیت بسیار بزرگ وجادار بود هتل کاروانسرا قدیمی زیبا بود ولی در حد یک هتل پنج ستاره حتی طبق استاندارد ایران نیست بیشتر یک هتل ۴ستاره است محیط رستوران هتل متوسط کیفیت غذا خوب ولی تنوع بسیار کم فقط سه نوع عذا داشت
منظره عالی داره وهواش خیلی خوبه
مکانش خیلی زیبا بود امکانات در حد ضعیف پاکیزگی پایین کیفیت صبحانه پایین پرسنل هیچ کمکی در بدو ورود برای جا به جایی وسایل نکردن اینترنت کلا وصل نمیشد
هتل از نظر تاریخی جالب است ولی اصلا در حد ۵ ستاره نیست و پرسنل خیلی کم است پ امکاناتش هم زیاد نیست ، اگر می خواید برید حتما در روزهای غیر تعطیل برید که سایت تاریخی بیستون باز باشه و گرنه نگهبان سایت اجازه نمیده و متاسفانه برخورد مامورین میزاث فرهنگی بسیار زشت و زننده است.
پذیرش عالی و حرفه ای.صبحانه متوسط
هتل بسیار عالی و کلی لذت بردیم خسته از کربلا اومدیم وقتی وارد هتل شدیم کلی کیف کردیم ممنونم از همگی کارکنان هتل
به محض ورود به حیاط ابهت کوه در کنار زیبایی هتل و کاروانسرا میگیرتتون و چند دقیقه ای ذهنتون رو درگیر میکنه اول نقش تراش فرهاد روی بیستون و بعد عظمت و زیبایی کوه بعد هم حضور و اقامت در کاروانسرایی که روزگاری با اسب و الاغ میومدم اونجا و تجربه ی خواب مثل گذشتگان ولی خوب یکم امروزی تر.هتل پنج ستاره هست ولی اصلا توقع شیکی و لوکسیه هتل پنج ستاره نداشته باشید.از نظر تمیزی قبل رفتنم نظرات رو خونده بودم نوشته بودن اتاقها کثیفه ولی تو تمیزی بهش ۲۰ میدم چون اصلا یک کوچولو هم کثیفی ندیدیم.صبحانه در حد هتل چهارستاره بود خوب و راضی کننده بود ولی واقعا اگر در کنار صبحانه هتل پنج ستاره بزاریمش بی انصافیه‌. کلا به نظر من چون از شهر دور هست فقط یک شب اقامت کافی هست چون کنار محوطه هم کلا شاید چند ساعت سرتون رو گرم کنه و اگر تا تاریک شدن هوا کنار کوه خارج از هتل موندید احساس ترس خواهید کرد چون هیچ چراغی وجود نداره و مجبورید با نور موبایل مسیر طولانی و خلوت رو توطبیعت پیاده برگردید هتل.مشکلی نیست ولی اگر با بچه هستید مواظب باشید خارج از محوطه هتل قبل از تاریکی برگردید. اتاقها بسیار بزرگ و تجهیزات کامل.فقط نه اینکه امنیت نباشه ها ولی درها یکم زپرتی هستن. از نظر پرسنل یک آقای رسپشن شیفت شب هستن که دلسوزانه راهنمایی میکنن و بسیار خوش برخوردند ولی دیگه عصر به بعد هیچ کس جز ایشون رو اونجا نمیبینیید که اگر کاری دارید کمکتون کنه.مثلا حمل چمدون ها با خودمون بود. در کل پیشنهاد میدم برید ولی با دید هتل چهارستاره.
يك كاروانسراي بازسازي شده كه اتاقهاي جالبي در وهله اول دارد.با حياطي زيبا. كه ميتوان نام يك اقامتگاه را به آن داد نه هتل ٥ ستاره. چرا كه ستاره هاي هتلها بايد تحت امكانات رفاهي ارائه شده به مسافر اعطا شود. اينترنت عملا قطع ميباشد. سرويس بهداشتي اتاق كثيف و خراب. در ب سرويس خراب.… شايد براي افراد خارجي محيط و نزديكي آن به آثارتاريخي و كوه زيباي بيستون بسيار جالب باشد
بسیار عالی و لذتبخش بود. برخورد همکاران پذیرش هم بسیار خوب بود
برخوردكاركنان عالي بودامكانات هتل نسبت به امكانات هتلهاي پنج ستاره ضعيف بود
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبا
نقاط ضعف:
امکانات در حد هتل ۵ستاره نبود
برخورد پرسنل بسیار خوب بود
نقاط قوت:
قرار گرفتن در کنار کوه بیستون و آرامش بسیار بالای محیط
نقاط ضعف:
دور بودن از شهر کرمانشاه
هتل زیبایی در کنار کوه بیستون. حیاط زیبایی داره که برای نشستن و عکاسی مناسبه. اتاق ها هم بزرگن و خیلی جا دارن. هتل خوبیه فقط چندتا عیب کوچک داره. مثل اتاق ما تلفن نداشت ولی بقیه داشتن. یا مثلا دستشویی لیوان مسواک نداشت. اینترنت اتاق هم خیلی قطع میشد. موبایل هم آنتن دهیش کمی ضعیف بود. در عوض به آثار تاریخی بیستون خیلی نزدیک بود. در کل به ما خیلی خوش گذشت.
همع چیز عالی و بسیار خوب بود
ریسپشن آقای رحمانی بسیار خوش برخورد. نظافت ضعیف. صبحانه خوب. موقعیت و معماری هتل بی نظیر
موقیعت مکانی و فضایی هتل شرایطی بسیار آرامبخش برای مهمانان فراهم میکند
تهویه مطبوع اتاق خوب نبود و پشه وجود داشت لیکن صبحانه بد نبود سرمایش فضا خوب ونه عالی بود
رفتار پرسنل خوب بود، فضای هتل زیبا سنتی و تمیز است اتاقها تمیز هستند و بخوبی مرتب میشوند رستوران فضای زیبایی دارد تنوع صبحانه در حد خوب است برای جابجایی وسایل و چمدانها کارگر وجود ندارد دسترسی به هتل برای بار اول به دلیل نبود تابلوهای راهنما در جاده مشکل و گمراه کننده است برای دوستداران محیطهای سنتی و تاریخی و دوستداران آسمان شب بسیار توصیه میشود
نسبت به سال گذشته که در آنجا اقامت داشته ام یک کاهش نسبی کیفیت دیدم که امیدوارم رفع گردد. در کل خوب بود
نقاط قوت:
بینهایت عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
از نظر زیبایی و موقعیت بسیار خوبه ولی امکانات نظیر رستوران و کافی شاپ ضعیف بود. همچنین نبود پارکینگ مسقف یه مقدار اذیت کننده بود.
نقاط قوت:
نزدیکی به بیستون
نقاط ضعف:
خدماتدهی در حد هتل ۵ ستاره نبود
هتل واقعا ۳ ستاره هست . . به اندازه کافی تمیز نبود مخصوصا دستشویی اتاق ها. داخل یخچال اتاق تقریبا خالی بود. آب هم حتی داخلش نبود .چایی ساز داخل اتاق وجود نداشت .برای هر بار آب جوش خواستن باید تماس می گرفتیم وسایل داخل دستشویی خراب بود. صبحانه اش اصلا تنوع صبحانه هتل ۵ ستاره رو نداشت. حتی روز آخر که ما اونجا بودیم صبحانه رو روی میز نچیده بودن! فقط فضاش قشنگه! ولی واقعا مبلغ زیادی میگیره و اصلا ۵ ستاره نیست. مدیریتش کاملا ضعیفه و اصلا توصیه نمیکنم اینجا بمونید .
امکانات و فضای هتل عالی بود ولی غذا های رستوران افتضاح
نقاط قوت:
ویو بسیار عالی کیفیت اتاق عالی پرسنل رزوشن عالی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خدمات
شب خاطره انگیز وعالی
نقاط قوت:
فضای سنتی هتل
نقاط ضعف:
تذکر مامور بیستون در محوطه خروجی هتل برای تهیه بلیط. بلیطی که با توجه به قیمت کمش به نطرم باید هتل خودش مساله رو حل کنه. اون تذکر ضدحال بود
نقاط قوت:
واقعا عالیه چون مکان تاریخی و زیبا بود و همچنین با پرسنل بسیار خوش رفتار و خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ خاکیه و اگه مسقف بود عالی می شد
نقاط قوت:
دلنشین و باصفا
نقاط ضعف:
سقف تار انکبوت داشت پریز اتاق تلوزیون کنده شده بود در حمام جیر جیر میکرد توالت فرنگی کوچک بود تعداد پرسنل پذیرایی رستوران کم بو
نقاط قوت:
تاریخی بودن حیاط باصفا یک طبقه بودن پرسنل مودب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
سرویس دهی اتاقها پایین بود (باتری ساعتها تمام شده بود، پدال سطل زباله کار نمی کرد، فشار آب شیر روشویی خیلی کم بود، سیفون توالت فرنگی ضعیف عمل میکرد، برخی لامپهای آباژورها سوخته بود) به رغم تاریخی بودن هتل تبلیغات نسبت به این هتل در سطح استان بسیار ضعیف است
با سلام. واقعا هتل بی نظیری بود. اتاق سنتی و تمیز محوطه دنج و عالی و نزدیک به محوطه تاریخی و زیبای بیستون نکته منفی مشاهده نکردم
دارای ویو بسیار زیبا از کوه بیستون و سنگ فرهاد تراش با آب و هوای بسیار خوب بهاری بود.نکته منفی بنظرم نمی رسد.
نقاط قوت:
چشم انداز بسيار عالي كوه بيستون و تجربه اقامت در كاروانسراي ٤٠٠ ساله و آرامش ساكن در هتل
نقاط ضعف:
نبود چاى ساز در اتاق
نقاط قوت:
محل بسیار خاص و جذاب دور نمای بسیار زیبا از کوه بیستون برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
فرسودگی سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
مکان فوق العاده و سکوت عالی در محدوده ی هتل. خاطره ی فوق العاده ای میسازه براتون. هوا عالی.
نقاط ضعف:
اتاق های سوغات و سفره خانه بسته بودند. در روزهای تعطیلات مذهبی سایت بیستون بسته است و اجازه ورود به افراد داخل هتل هم داده نمیشود.
نقاط قوت:
در کل مکان و محیط و فضای هتل عالی بود
نقاط ضعف:
بلیل خستگی وفشار کاری درخواست ها با فراموشی مواجه می شد ....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

مهمانان هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.