هتل سپهر بیرجند

بیرجند، خیابان جمهوری اسلامی، نبش جمهوری اسلامی 4 ، پلاک 77
4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل سپهر بیرجند

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سپهر بیرجند

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,292,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 تیر
یکشنبه
1,292,000 تومان
یک تخته
هتل یار
1,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,305,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,305,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,305,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,305,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,305,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,305,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,305,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
1,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,305,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,305,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,305,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,305,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,305,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,305,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,305,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,305,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,305,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,305,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,305,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,305,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,305,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,305,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,305,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,305,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,305,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,305,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,305,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,305,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,305,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,305,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,350,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,350,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,350,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,350,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,350,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,350,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 تیر
شنبه
1,663,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,663,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
1,663,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,680,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,680,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,680,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,750,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,750,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,750,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,750,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,750,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,750,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,750,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,750,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
2,089,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 تیر
دوشنبه
2,089,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,089,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,110,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,110,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,110,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,110,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,110,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,110,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,110,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,110,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,110,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,110,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,110,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
2,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,110,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,110,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,110,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,110,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,110,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,110,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,110,000 تومان
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
2,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,110,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,110,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,110,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,110,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,110,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,110,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,110,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,110,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,110,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,110,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,110,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,110,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,110,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,110,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,110,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,110,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,110,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,110,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,200,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,200,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,200,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,200,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,200,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,200,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
2,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
2,470,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,600,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,600,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,600,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,600,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,600,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,600,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,600,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
سوئیت دوخوابه - دبل+2 تخت سینگل
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,600,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,600,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,600,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,600,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,600,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,600,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,600,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,600,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,600,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,600,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
سوئیت دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,700,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,700,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,700,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,700,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,700,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,700,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,700,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,700,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت سه خوابه شش نفره
اقامت 24
3,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
3,020,000 تومان
23 تیر
شنبه
3,020,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
3,020,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
3,020,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
3,020,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,020,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,020,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,020,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,020,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,020,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,020,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
3,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
3,080,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,080,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سپهر بیرجند

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
غرفه صنایع دستی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
استخر شنا
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
تالار عروسی
سالن چند منظوره
هماهنگ کننده تور
استخر
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
استخر شنا
رخت آویز

آدرس هتل سپهر بیرجند روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سپهر بیرجند

(22 نظر)
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
رستوران
غذای رستوران در صبحانه و ناهار ضعیف بود شامپو بدن در حمام نبود وقتی درخواست دادم شامپو سر ارسال شد گفتند فقط همینو داریم.... 😄
خیلی هتل خوب و شیک نسبت به قیمت
نقاط قوت:
برخورد بی‌نظیر و عالی پرسنل، صبحانه عالی و دلچسب
نقاط ضعف:
من مورد خاصی مشاهده نکردم.
همه چیز عالی، زیباترین هتل با بهترین کادر و پرسنل...
من دوروز گرفته بودم بااینکه یکروز زودتر رفتم پول کنسلی یکروزم رو ندادند
صبحانه معمولی اتاق ها در زمستان سرد و اصلا گرم نمیشد با این که روی آخرین درجه بود واقعا یک شب اونجا خوابیدم یخ زدم ولی بزرگ بود و دو تا اتاق با یک حال و آشپزخانه بزرگ نسبتا خوب. دستشویی ایرانی که تو اتاق بود واقعا چیز خوبی بود. برخورد پرسنل معمولی در حد متوسط و بود منتها اون یخ زدن من اون شب اونجا واقعا منو اذیت کرد به خاطر همین آرامش و راحتی رو یک ستاره دادم چون تا صبح به خاطر سرما نتونستم خوب بخوابم صدا هم کردم رو آخرین چیزی که ممکن بود گذاشتن ولی واقعا اتاق سرد بود
همه چیز مناسب و عالی
خیلی خوب
نحوه برخورد کارکنان ضعیف اما امکانات هتل نسبتا خوب
درکل خیلی خوب بود
همه موارد نسبت به سه ستاره بودن عالي بود.
به نسبت قیمت امکانات خوبی نظیر پارکینگ استخر و صبحانه بوفه دارد دارد استخر هتل شلوغ و سانس های محدودی دارد. صبحانه هتل مناسب است. اتاقهای هتل تمییز هستند و با امکانات مناسب و نو . موقعیت مکانی هتل مناسب است. رفتار پرسنل عالی و حرفه ای است.
برخورد محترمانه پرسنل ، کیفیت غذای رستوران هم مناسب بود.
متوسط بود
همه چیز خوب و مناسبرفتار پرسنل از همه چیز بهتر بود
پرسنل خوش برخوردنوساز بودن هتل مجموعه آبی خوب در کل نسبت به هتل های ۳ستاره عالی بود و در حد ۴ستاره بود نکته منفی ندیدم
سلام.من زیاد سفر میکنم .شهر بیرجندم چند باری سفر کردم.این هتل نسبت به ستیر هتلای این شهر گزینه خیلی مناسب تریه.از نظر تمیز بودن نوساز بودن .بدون سر و صدا بودن.در کل برای یک هتل ٣ ستاره خیلی شرایط خوبی داره.
فضای هتل زیبا و غذا با کیفیت بود، پارکینگ بزرگی داشت و کارکنان محترمی، اما آب استخر تمیز نبود.
غذا با کیفیت، پارکینگ بزرگ، فضای هتل ، اتاقها، راهرو و ... زیبا بود، کارکنان بسیار مودب بودند، درکل همه چیز خوب بود بجز استخر که آبش تمیز نبود.
هتلی عالی
همه چیز عالی بود
هتلی تازه تاسیس و عالی بود و خیلی راضی بودم از اقامتم
هتل بسیار تمیز، استخر بسیارعالی و خلوت، کارکنان بسیار خوش برخورد، صبحانه عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سپهر بیرجند

مهمانان هتل سپهر بیرجند در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سپهر بیرجند از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سپهر بیرجند بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سپهر بیرجند رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سپهر بیرجند را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.