هتل مروارید صدرا بهشهر

بهشهر، جاده نیروگاه، جنب شرکت نفت خزر
2.9
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل مروارید صدرا بهشهر

هتل مروارید صدرا اولین هتل ساحلی مازندران از شرق کشور بـا ۵ هکتـار مسـاحـت در کنار ساحل زیبای خزر واقع شده که دارای امکـانـات ویژه‌ای نظیر ۲۰۰۰ متر فضای شهر بازی و بـادی، دریـاچـه خصـوصـی و آلاچیق‌هـای سـاحلـی آماده پذیرایی از میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مروارید صدرا بهشهر

ظرفیت 2 نفر

دو تخته - دو تخت یکنفره
هتل یار
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,360,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,360,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,360,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,360,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,360,000 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,360,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,360,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,360,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,360,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,360,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,360,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,360,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,360,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,360,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,360,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,360,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,360,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,360,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,360,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,360,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,360,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,360,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,360,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,360,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,360,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,360,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,360,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,360,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,360,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - یک تخت دو نفره و یک تخت یکنفره
هتل یار
1,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,820,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,820,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,820,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,820,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,820,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,820,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,820,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,820,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,820,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,820,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,820,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,820,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,820,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,820,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,820,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,820,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,820,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,820,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,820,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,820,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,820,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,820,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,820,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,820,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,820,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,820,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت رویال برای 4 نفر - یکخوابه - یک دبل و دو سینگل - رو به دریا
هتل یار
2,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,340,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,340,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,340,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,340,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,340,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,340,000 تومان
سوئیت رویال برای 4 نفر - یکخوابه - یک دبل و دو سینگل - رو به جاده
هتل یار
2,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,340,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,340,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,340,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,340,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,340,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,340,000 تومان
سوئیت رویال برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,340,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,340,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,340,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,340,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,340,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,340,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,340,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,340,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,340,000 تومان
سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
2,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,340,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,340,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,340,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,340,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,340,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,340,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,340,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,340,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,340,000 تومان
سوئیت پنت هاوس برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,860,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,860,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,860,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,860,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,860,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,860,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,860,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,860,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

ویلا ساحلی یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
2,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,340,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,340,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,340,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,340,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,340,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,340,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,340,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,340,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,340,000 تومان
ویلای ساحلی یکخوابه پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

ویلا ساحلی دو خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
2,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,860,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,860,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,860,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,860,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,860,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,860,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,860,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,860,000 تومان
ویلا دو خواب شش تخته
هتل یار
2,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,860,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,860,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,860,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,860,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,860,000 تومان
ویلای ساحلی یکخوابه شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
پنت هوس دوخوابه شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل مروارید صدرا بهشهر

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
ساحل اختصاصی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سالن بدنسازی رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
مسیر دوچرخه سواری
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كنار دريا
قايق سواری
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
سالن بيليارد
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
پينگ پنگ
سالن بدنسازی
فوتبال دستی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
مسير دوچرخه سواری
نمای دريا
زمين بازی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل مروارید صدرا بهشهر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مروارید صدرا بهشهر

(80 نظر)
همه چی عالی
موقعیت مکانی خوب و آرامش بخشه ولی فاصله برای دسترسی به امکانات خدماتی اطراف هتل(مغازه،فروشگاه،بازار و...)زیاده
نظافت مطلوب نبود . یخچال پر از برفک بود وسایل بسیار مندرس نور واحدها کافی نبود .
صرف نظر از ضعف های نظافتی و خدمات هتل بزرگترین نقطه ضعف هتل موعیت آن در نزدیکی نیروگاه و آلودگی وحشتناک ناشی از نیروگاه در هوای اطراف هتل بود و به هیچ وجه برای سفر توصیه نمی شود .
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه هتل به نظر اینجانب کمی پایین می باشد ، مثلا انتظار می رود که در هتل چهار ستاره، قهوه یا نسکافه در سر میز باشد.
هتل در موقعیت مکانی بسیار خوبی در کنار ساحل قرار دارد و برخورد کارکنان هتل بسیار عالی می باشد. اتاق ها بسیار مرتب و تمیز و از نظر قیمتی واقعا توصیه می شود.
نقاط قوت:
زیبایی محوطه بیرونى وآرامش حاکم بر محیط
نقاط ضعف:
باتوجه به اینکه هتل از نظر موقعیت جغرافیایی دارای طبیعت بسیار زیبایی میباشد ولیکن مندرس بودن اتاق ها وسرویس بهداشتى باعث عدم رضایت مسافر میگردد.
نقاط قوت:
محوطه زیبا و نزدیک ساحل
نقاط ضعف:
اصلا در حد و اندازه یه هتل چند ستاره نیست
به نظر یه هتل سازمانیه که از بیرون هم مشتری قبول می کنه نحوه اداره کردنش در حد یه مسافرخونه تمییزه و بیشتر ازش انتظار نداشته باشید ولی به قیمتش میارزه و محوطه زیبا و ساحل نسبتا خوبی داره اتاقهای رو به دریاش تراس زیبایی داره
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل
نقاط ضعف:
خدمات ضعیف
بد نیست
نقاط قوت:
پرسنل رزرواسیون برخوردخوبی دارند
نقاط ضعف:
پرسنل هتل رزرواسیون خیلی خوش برخوردو راهنمایی میکنن
- از نظر موقعیت مکانی ، مکانی امن و ارام - از نظر فضای هتل ساحل اختصاصی و فضای سبز عالی - از نظر دسترسی به مکانهای دیدنی عالی - کادر پرسنلی با اخلاق و خوش رفتار -امکانات داخل اتاق خیلی ضعیف -صبحانه معمولی - رستوران ضعیف - نظافت و رسیدگی می بایست فعال تر باشد -هتل نیاز به بازسازی اساسی دارد - حیف این مکان و شرایط خوبش و عدم رسیدگی به ان - قیمت هتل با توجه به شرایط فعلیش کمی بالا
هتل نزدیک نیروگاه هست و از لحاظ ارامش و پاکیزگی محیط پیرامون فقط کمی ضعیف در بقیه موارد خوب بود
با سلام اتاقهای این هتل دلباز می باشد ، اگرچه که زمان بازسازی آن فرا رسیده است. چشم انداز اتاقهای رو به دریا عالی است. ساحل تقریبا اختصاصی است و بسیار خلوت. بخش ضعیف این هتل بدون شک صبحانه ی آن می باشد که بسیار معمولی و پایین تر از ستاره ی هتل می باشد.. فضای بیرونی هتل تمیز و گل آرایی زیبایی برخوردار است
فضاهای سبز و باز هتل بسیار زیبا و وسیع و دلپذیر است. فضاها ی داخلی و اتاق هم تمیز و راحت است، ولی تزئینات و تجهیزات آنها باید بهتر شود. صبحانه هم خوب و کامل است. در مورد غذا، ما از رستوران استفاده نکردیم و نمی توانم نظر دهم. در مجموع اقامت خوب و راحتی داشتیم.
هتل تمیزی بود و کیفیت صبحانه هم خوب بود
هتل در موقعیت مکانی بسیار عالی در کنار بندر گمرک امیر آباد و نیروگاه گازی قرار دارد ، محوطه بسیار زیبا در ساحل دریای خزر ساختمان هتل از بیرون زیبا ولی از داخل فرسوده و کهنه و داغون ، اتاقها بسیار قدیمی بدون امکانات خاص میزها کهنه و رنگ و رو رفته صدای فن کویل بسیار بلند و آزاردهنده روتختی ها کهنه و قدیمی پتوها تمییز ولی بدون ملحفه که جداگانه باید استفاده بشه کلا داخل اتاق خیلی دلگیر است دکوراسیون کاملا قدیمی . صبحانه خیلی معمولی در حد کره ، مربا ، عسل و پنیر و شیر تخم مرغ آب پز و نیمرو و لوبیا نکته مهم این است که این هتل را معمولا ارگانها و شرکتها برای پرسنل خود اجاره می کنند بنابراین خیلی بحث کیفیت برای مسافران آن مدنظر نمی باشد و در واقع از پلاژهای پارکینگ بابلسر کمی بهتر است.
فضای سبز اختصاصی بزرگ و خیلی قشنگی داره که مثل کارت پستاله. داخل اتاق های ما تمیز و دلچسب بود. دید بسیار خوبی داره بویژه اتاق های رو به دریا که خیره کننده است و بالکن هم دارند. برخورد و رفتار پرسنل هم خوب بود.
رو هم رفته خوب و راضی کننده دوباره میرم
هتل قطعا نیاز به بازسازی دارد و امکانات آن بسیار قدیمی و بعضا مستهلک است ولی فضای سبز عالی نزدیکی به ساحل و پرسنل مودب و کوشا مسافر را دلگرم میسازد به امید رسیدگی بهتر
موقعیت خوب و داراي محوطه و چشم انداز عالی ولی تعمیر نگهداری بیشتری لازم دارد
برخود كاركنان بسيار محترمانه و مناظر جذاب هتل شگفت انگيز بود
نظافت معمولی
از نظر چشم انداز بسیار جای زیبا و عالی بود و لی از نظر هتلی، بیشتر شبیه مکانهای دولتی و آموزشی بود تا هتل. صبحانه هم اصلا کیفیت نداشت
فضای باز بسیار عالی ، ساحل زیبا ، خود هتل هم با وجود قدمت زیاد فضای جالب و تمیزی دارد ، فقط ایراد عمده در نداشتن کتری برقی در اطاق ها یا نبود کافی شاپ به صورت دائم ، شب ها فقط یک نفر در واحد پذیرش داخل هتل هست و نمیتونی خدماتی دریافت کنی ، اینترنت رایگان فقط ۱۰۰ مگ تعلق میگیره و بقیه رو باید بخری ، صبحانه خیلی معمولی و ساده ، و جاده دسترسی نامناسبی داره ، ولی فضای هتل خیلی زیباست
هتل در روزهای پاییزی سیستم گرمایش خود را راه انداری نمیکند.رستوران و پذیرایی ضعیف و غیر حرفه ای. دارای کافی شاپی که تنها اسم آن را به همراه دارد و از آب میوه گیری های کنار خیابان تنوع کمتری دارد. هیج سرویس و خدماتی در کنار ساحل ارایه نمیکند در حالیکه پتانسیل بسیار بالایی دارد.
در مجموع خوب بود
سوئیت پنت هاوس بسیار بزرگ و جادار بود (200 متر)به طوری که سه خانواده به راحتی میتوانن در آنجا به صورت همزمان سکونت داشته باشند.من و خانواده ام از همه چیز راضی بودیم فقط تنها نقطه ضعف این واحد عدم پوشش wifi بود که بنظرم مدیریت هتل باید چاره ای برای آن بیاندیشد.
باسلام و تشکراز اینکه این فرصت رافراهم کردید که نظرم راطرح کنم البته باهدف هرچه بهترشدن کلیت هتل. ۱-اتاق وبالکن وveiw دریا عالی بود ۲- فضای سبز و الاچیقها و تفریح ساحلی خیلی خوب بود ۳-وسایل تاب و سرسره نیازدارد رسیدگی وتعویض شود ۴- کیفیت وکمیت صبحانه خوب بود ولی من دیدم نانهای روزقبل را هم کنارنانهای تازه گذاشته بودند ۵-کیفیت ناهاروشام خوب نبود و ما بعدازیک بارتجربه ترجیح دادم مسافت تا بهشهررا طی کرده ودررستورانهای خوب وباکیفیت غذارا سروکنیم ۶- کیفیت وتنوع کیکهای بوفه خوب نبود وازشیرینی فروشی شهر وقتی شیرینی تهیه میکردیم باخودمیگفتم ای کاش بوفه وکافی شاپ هتل روزانه دوکیلو شیرینی و کیک از این شیرینی فروشیها تهیه ودراختیارمهماهنها قراردهد ۷-مورداخرکه مهمترین مسیله هست نحوه برخوردومشایعت پذیرش بو د که طوری موقع ترک هتل پشت میز درعین حالیکه اصلا پوشش مناسب پذیرش و خوشرویی رانداشت باترشرویی برخوردکرد .طوریکه دنبال مدیریت بودم اکیدا بهشون اعتراض کنم که این چه برخوردیست مگراینها ازپادگان اومدند که اینجوری برخوردمیکنند!که اینموضوع اکیدا نیازبه رسیدگی دارد درانتهاهمچنان ازمعماری هتل اتاق وچشم اندازوارامشی که بما بخشیدید کمال تشکررادارم وامیدوارم درفرصتی دیگر مهمانتان باشیم۳🙏🙏🙏
کارکنان هتل بسیار مودب و با روی خوش پاسخگو بودند. کیفیت غذا و قیمت خوب بود. خود ساختمان و تجهیزات هتل قدیمی بودند ولی همه چیز تمیز بود. یکی از مشکلات ضعیف بودن وای فای هتل بود که من اصلا نتونستم ازش استفاده کنم و آنتن موبایل هم اونجا داخل اتاق ضعیف بود. تا بهشهر و یا دیگر شهرها حداقل نیم ساعت فاصله بود و در اون اطراف داروخانه، سوپرمارکت ، فست فود و یا مرکز خریدی نبود. به نظرم به همین دلیل خود هتل باید به فکر تاسیس سوپرمارکت و داروخانه در هتل باشه. هتل در نزدیکی بندر امیرآباده. فضای ساحلی بسیار زیبایی داره. در کل من از سفر و اقامتم در اونجا راضی بودم.
هتلی خوب و قدیمی با محوطه ای زیبا و ارامبخش بود که از نظر دسترسی برخلاف بسیاری از هتل های شمال از مراکز خرید و رستوران دور بود و دسترسی خوبی نداشت حدودا ساعت ۱۴/۴۰ دقیقه خسته از تهران به هتل رسیدیم که هنوز اطاق اماده نبود و ظاهرا تازه شسته بودند که خواستند منتظر بشویم تا اطاق خشک و اماده بشود بعد از تخلیه و تحویل اطاق و در راه گرگان متوجه شدیم که شارژ موبایل در اطاق جا مونده و مطمئن بودیم که با پذیرش دوبار تماس گرفتیم که فرمودند اینجا نمونده رفتار کادر رستوران مودبانه و خوب بود و در کل با توصیه های لازم و اقداماتی می تواند تبدیل به هتلی ایده ال بشود
هتل بسیار خوبیه فقط بهداشت کمی ضعیف. امکانات مثل تلویزیون قدیمیه. داخل اتاق ها پریز کمه که اونها هم برای کولر و فن کوئل و تلویزیون استفاده شده. مبلمان قدیمی است که مهم نیست ولی تمیز نبودن مبلمان و کابینت ها عجیب بود. صبحانه بالاخص املت و تا حدودی لوبیا و عدسی بی کیفیت بود. همه هجوم می بردند به املت ولی بعد که می چشیدند یک نفر نخورد
اتاقها مرتب و تمیزه ولی غذای رستورانش اصلا کیفیت نداره ضمن اینکه اطرافش هم رستورانی وجود نداره و مجبوری ازهمان رستوران استفاده کنی، ساحلش سنگیه و برای شنا مناسب نیست.تخت اضافه نمیده درعوضش با گرفتن ۸۰ تومن یک تشک کثیف میده که بندازی کف اتاق.اینترنتش هم ۱۰۰ مگ میده بعد فوری قطع میکنه که یه وقت هتل ورشکست نشه واین درحالیه که اونجا آنتن وشبکه نت ضعیفه نمی تونی ازهمراه اول وایرانسل استفاده کنی
برخورد کارکنان خوب نظافت نسبتا خوب کیفیت غذا بد محوطه و فضای سبز عالی
معمولی با کارکنان خوش برخورد
کارکنان عالی بودن و فضا بسیارآرام و خوب بود اما سوییت ها شکیل نیست ، ویو اتاق ها خیلی بهتره از سوییت ها .
ما دفعه سوم بود به این هتل میرفتیم برای یک روز ریلکس کردن مخصوصا اتاق های طبقه بالا رو به دریا ارزش داره اتاقها نسبتا قدیمی هستند.
خونگرم ، یک جای دنج و بکر برای خیره شدن به طبیعت
۳شب اقامت در اواخر فروردین در طبقه سوم رو به دریا. هتل در حد ۳ ستاره خودش و قیمتی که میپردازی عالیه نباید انتظار یه هتل ۵ ستاره رو ازش داشت ولی در حد خودش عالی بود رفتار کارکنان بسیار مودبانه بود یه مورد خرابی سیفون دسشویی بود که به محض اطلاع اصلاح شد دید واحدهای سمت دریا عالیه غذای رستوران هم معمولی با قیمتهای مناسب
محوطه سازي خوب ، مناسب براي استراحت و آرامش ، سوييت هاي رو به دريا ديد بسيار خوب ، كيفيت غذا متوسط
این هتل سه ستاره، تمیز بوده و پرسنل مودب و پاسخگویی دارد. موقعیت هتل کاملا دنج بوده و نزدیکی آن به دریا و زیبایی و سکوت موجود سبب شده که بتوان از عیب دوری از منطقه شهری و امکانات و مغازه ها چشم پوشی کرد.
کارکنان هتل رفتار خوبی داشتند، هتل تمیز بود اتاق ها تمیز بود اما سوییت چهار نفره ما که روبه دریا نبود که البته بعد از رسیدن به هتل متوجه شدیم بسیار معمولی و قدیمی بود. صبحانه نیز معمولی بود. غذا رستوران خوب بود. محوطه خوبی داشت.
من يك شب در اين هتل اقامت داشتم علاوه بر مسير دسترسي ساير امكانات خوب بود تنوع صبحانه زياد نيست ولي منظره بسيار زيبايي دارد
سلام. بنده یک شب اقامت در پنت هاوس هتل داشتم . حال خلاصه تجربه اقامت در خدمتتان عرض می کنم : وضعیت گرمایش : * بدلیل خراب بودن سیستم گرمایشی کیفیت غذا : ***** عالی . دسترسی محلی : * مسیر تردد بی کیفیت . حداقل ۳۰ الی ۴۰ دقیقه مسافت تمیزی و پاکیزگی : **** خوب و قابل قبول منظره و زیبایی : ***** عالی .
منظره زیبا نزدیک میانکاله
ضمن سلام و تشکر از آنجایی که بنده و همسرم برای بار دوم میهمان هتل شما بودیم انتظارداشتیم اتاق مد نظرمان تحویل شود .
محیط خیلی قشنگی دارهتنها ضعفش ساحلش هستش. چون تنها از یه روزنه آب دریا می یومد، و تو زمانی که من اونجا بودم آب دریا کلی آشغال زده بود بود تو ساحل.
مكان هتل بسيار زيباست ولي سازه هتل قديمي و تخت و روتختي ها در حد مسافرخونه هستند.
اطراف هتل بندرامیرآباد و نیروگاه نکا قرار داره، ولی در فضای محوطه هتل احساس نمی کنید در چنین محیطی هستید، فضای باغ و آرایش گیاهان عالی است، ما در طبقه سوم اقامت داشتیم که منظره دریا بسیار عالی بود، با این منظره از نشستن تو بالکن خسته نمیشید.غذاهای رستوران هتل خوب رو به بالا بودند، صبحانه ها که به نظرم هیچ کم و کسری نداشت. با توجه به خلوت بودن هتل به نظر من بهترین جا رو در هتل به ما دادند که از نظر من در صورت امکان از ارایه بهترین خدمات با حداقل قیمت مضایقه نمی کنند. فضای داخلی هتل بد نیست ولی به چهار ستاره نمیخوره، در کل فضای خارجی و باغ به محیط داخلی غالب هست و شما رو به بیرون میکشه، نظافت هم متوسط هست.
سوئیتها ضعیف ولی اتاقها خوب بود
در کل بد نبود
هتلی تمیز با امکانات مناسب برخورد مناسب پرسنل اما دور از شهر و امکانات که آن هم به خاطر داشتن فروشگاه و رستورانی کامل با غذاهای خوشمزه قابل اغماض است. توصیه می شود حدالامکان در ماه های خلوت سال مانند اردیبهشت به این هتل سفر کنید. با تشکر از عوامل ایران هتل آنلاین.
کیفیت غذا پایین بود
حیف از این هتل و موقعیت که متاسفانه به این روز افتاده
اقامت گاههایی که به عنوان ویلای ساحلی از آنها نام برده میشود در واقع سوئیت هایی هستند که به احتمال زیاد در زمان ساخت مجموعه هتل و یا شرکت های مجاور برای اقامت پرسنل کارگاهی استفاده می شده اند که دارای تاسیسات فرسوده ای میباشند. در روز دوم اقامت ما سیستم فاضلاب دچار بالازدگی شد که مجبور به جابجایی به یکی از اتاقهای داخل ساختمان اصلی هتل شدیم -این جابجایی هم به علت عدم توانایی در تصمیم گیری مسئول پذیرش با کندی و ترس صورت پذیرفت (2.5 ساعت برای جور کردن یک اتاق کوچک)- در ضمن ملحفه - شامپوها ، خمیر دندان به طور ناقص و به تعداد کمتر از ظرفیت در اتاقها قرار داده شده بود .اتاقها و اقامتگاهها فاقد دمپایی روفرشی بودند-فرش کف ویلاهایی که در بالا وصف کردم کاملا کثیف بود و فاقد تلفن جهت ارتباط داخلی با پذیرش بودند-ساحل هتل کثیف و به علت مجاورت با شرکت نفت خزر دارای بوی تند و زننده نفت بود و هتل نیز هیچگونه اطلاع رسانی در خصوص عدم استفاده از ساحل نداشت .به قول یکی از میهمانان قبلی هتل در حد یک مسافرخانه باکلاس است . وجود برخی از قرار داد های جمعی باعث عدم سرویس دهی صحیح هتل به سایر میهمانان جهت کاهش محسوس هزینه های گردیده است. صبحانه در حد هتل دو ستاره هم نمیباشد. وضعیت نظافت لابی ها و راهروها واقعا بد است
محیط آرام و طبیعت و چشم انداز مناسبی دارد اما به لحاظ تمیزی مخصوصا در بخش راهرو ها و پذیرش واقعا ضعیف است. آسانسور غیر استاندارد و خطرناکی دارد. پارکینگ مسقف برای خودرو ندارد.
هتل تمیز و مرتبی بود. رفتار کارکنان و به خصوص پذیرش بسیار دوستانه بود. اندازه‌ی اتاق برای سه نفر خوب بود. منظره‌ی دریا در سمتی رو به دریا بسیار عالی و چشم‌نوازه. محوطه‌ی رو به دریا هم بسیار زیباست. فقط حیف که از ساحل اختصاصی هتل نمی‌شه استفاده کرد و باید کمی آن‌ طرف‌تر به طرح سالم‌ سازی دریا رفت. هتل نسبت به شهر دور است، برای کسانی که دوست دارند به دور از هیاهو باشند خیلی مناسب است. غذا خوری خوب در نزدیکی نیست اما غذای هتل هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت و تنوع خوب است.
هتلی آرام و بزرگ. لابی بزرگی دارد. برخورد پرسنل واقعا محترمانه و عالی بود. صبحانه تکراری بوده و جا داره تجدیدنظر شود.
در حد هتل 3ستاره همچی خوب بود
عالی
هتل خیلی خوب و زیبایی است بخصوص اتاق های رو به دریا و با تراس، امکانات سرمایش و گرمایش مناسبی دارد، کیفیت غذاها هم واقعا خوب است، کمی دور از مسیرهای اصلی است ولی برای استراحت واقعا خوبه.
در کل بد نبود
به نظرم از تمامی لحاظ هتل خوبی بود و رضایت داشتم از اقامتم
بهترين هتل ساحلي از لحاظ قيمت نسبت به امكانات و خدمات ارائه شده. با وجود اينكه ما اتاق دو تخته رزرو كرده بوديم اتاق سه تخته رو به دريا تحويل گرفتيم. محوطه رويايي. چشم انداز ساحل زيبا. غذاي رستوران عالي. صبحانه مناسب. نظافت بسيار خوب. سرويس بهداشتي نو و تميز. كاركنان خوش بر خورد. و در آخر قيمت ارزان. در انتخاب اين هتل شك نكنيد.
اطاق ها کثیف. کمبود کارکنان. غذا و رستوران افتضاح. محیط زیبا و دلنشین داره. مسافر خونه پیشرفته ای.
در مجموع این هتل دارای معماری زیبا و بزرگ هست . فقط کیفیت غذای رستوران و بوفه صبحانه متوسط هست
محوطه ساحلی هتل عالی . نظافت خوب غذا خوب و ارزان.آرامش عالی دارد. در محوطه دوچرخه سواری و قایق سواری هم هست
همه چی نسبت به ستاره هتل مناسب بود بجز از استفاده از لیوانهای یکبارمصرف حتی در کافی شاپ بجای لیوانها و جامهای بلوری و مختصری هم که موجود بودبه خوبی شتشو نشده بود اما در مورد برخورد پرسنل نمره کامل رو حتمابخودشون اختصاص میدن باتشکر از همه پرنسل ومدیریت محتزم
خوب و آروم بود خوشم اومد
هتل خوبی بود و خیلی راضی بودم از همه چی . آرامش و راحتی هتل عالی بود
هتلي خوب وكامل درمكاني دنج وآرام دور ازهياهوي زندگي شهري
خوب بود
با اینکه هتل سه ستاره بود اما سرویس دهی و امکانات در حد هتل چهار ستاره بود.
هتل دارای منظره و محوطه خوب و باصفایی می باشد. قیمت مناسب هتل از نقاط مثبتش است.
به نسبت امکانات، قیمت معقول بود فقط دسترسی به هتل یکم سخت بود.
فضای بسیار آرامش بخش این هتل به همراه ساحل اختصاصی سخره ای این هتل و نزدیکی به منطقه پناهگاه حیات وحش میانکاله فاصله نسبتا دور از بهشر و عدم وجود پارکنیگ مسقف
ساختمان هتل خیلی قدیمی است ونیازبه بازسازی دارد. نور لابی هم خیلی کم بود. ولی نمای هتل خیلی قشنگ است. درختان محوطه هم بسیار زیبا مرتب شده است.
برخورد کارکنان عالی بود
هتل خوب و کارکنان خوبی داره . تنها ایراد همینطور که بقیه دوستان هم اشاره کردند نداشتن تابلو راهنمای بزرگ برای مسافران هست . اگر یکم رسیدگی بیشتر به تزیینات داخلی هتل بشه و همچنین تمیز کردن و مرتب کردن ساحل اختصاصی انجام بگیره میتونه یک انتخاب خوب برای چند روز گذروندن در سکوت و ارامش باشه
با سلام در شهریور 94 با خوانواده در این هتل اقامت داشتیم هتل بسیار زیبا تمیز کادرمجرب ومودبی داشت ویو اتاق های رو به دریا بسیار زیبا بوداز معایب ان می توان به دور وپرت بودن هتل ونبودن تابلوی راهنما در مسیر اشاره کرد به طوری که ما مدت زیادی زمان صرف پیدا کردن ان نمودیم و نداشتن ساحل تمیز ومناسب جهت شنا که با توجه به همه محاسن هتل جای ان خالی بودنداشتن کافی شاپ وبوفه با توجه به دور و پرت بودن هتل از دیگر معایب ان بود در کل من وخانوادهام از اقامت خود در این هتل راضی بودیم
هتل خوب و مناسب بود و در مدت اقامتم هیچ مشکلی پیش نیومد
هتل مروارید دور افتاده اما خوب و راضی کننده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مروارید صدرا بهشهر

مهمانان هتل مروارید صدرا بهشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مروارید صدرا بهشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مروارید صدرا بهشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مروارید صدرا بهشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مروارید صدرا بهشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.