مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رضا بهبهان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
390,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
390,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
390,000
تومان
4 شهریور
جمعه
390,000
تومان
5 شهریور
شنبه
390,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
390,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
390,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
515,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
515,000
تومان
4 شهریور
جمعه
515,000
تومان
5 شهریور
شنبه
515,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
515,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
515,000
تومان
4 شهریور
جمعه
515,000
تومان
5 شهریور
شنبه
515,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
520,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
520,000
تومان
4 شهریور
جمعه
520,000
تومان
5 شهریور
شنبه
520,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
515,000
تومان
4 شهریور
جمعه
515,000
تومان
5 شهریور
شنبه
515,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
475,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
475,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
475,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
475,000
تومان
4 شهریور
جمعه
475,000
تومان
5 شهریور
شنبه
475,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
475,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
475,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
475,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
599,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
599,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
599,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
599,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
599,000
تومان
4 شهریور
جمعه
599,000
تومان
5 شهریور
شنبه
599,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
599,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
599,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
599,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
640,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
640,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
640,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
640,000
تومان
4 شهریور
جمعه
640,000
تومان
5 شهریور
شنبه
640,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
640,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
640,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
640,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
4 شهریور
جمعه
670,000
تومان
5 شهریور
شنبه
670,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
670,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
670,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
940,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
940,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
940,000
تومان
4 شهریور
جمعه
940,000
تومان
5 شهریور
شنبه
940,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
940,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
940,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
940,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
980,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
980,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
980,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
980,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
980,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
980,000
تومان
4 شهریور
جمعه
980,000
تومان
5 شهریور
شنبه
980,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
980,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
980,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
980,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
640,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
640,000
تومان
4 شهریور
جمعه
640,000
تومان
5 شهریور
شنبه
640,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
640,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
640,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
640,000
تومان
سوئیت - دبل+سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
940,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
940,000
تومان
4 شهریور
جمعه
940,000
تومان
5 شهریور
شنبه
940,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
940,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
940,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
940,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رضا بهبهان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
رستوران
روزنامه
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
پارکینگ
ماهواره
لابی
استخر رایگان
اینترنت
تلفن در اتاق
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
اینترنت بی سیم
صندوق امانات
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
رمپ
سالن چند منظوره
سالن آمفی تئاتر
رخت آویز

آدرس هتل رضا بهبهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رضا بهبهان

(10 نظر)
نقاط قوت:
یک هتل تمیز و آرام با اتاق های دلباز من یک شب در این هتل اقامت داشتم و راضی بودم فکر نمیکردم هتل به این خوبی در شهر کوچیک پیدا کنم اما خیلی خوب بود،
نقاط ضعف:
تنها ایرادی که میتونم بگیریم نداشتن رستوران بود که البته چند تا کبابی و فست فودی نزدیک هتل بود
نقاط قوت:
اصلا ندارد
نقاط ضعف:
تا دلتون بخواد افتضاح بود
سر و صداي ماشين زياد اتاقش هم بد نبود تجهيزاتش هم نسبتاً نو و خوب بود
من دومین بار بود که از این هتل استفاده میکردم و از دفعه قبل وضعیت بدتر شده بود متاسفانهپتانسیل بسیار خوبی داره این هتل که فقط نیاز به مدیریت و رسیدگی بیشتری داره فضای اتاق ها مناسبه ولی تجهیزات مناسب نیست مثلاً تشک تخت بسیار بی کیفیت و سفت بود انگار رو چوب میخوابیدی
از بدو ورود کسی نبود اتاق تحویل بدن کلید و مستقیم به مسافر دادن .مینی روم نداشت در صورت اعتراض اعلام کردن باید خبر میدادین چون ما شرکتی کار میکنیم در صورتی که من اتاق چند روز جلوتر رزرو کرده بودم.شامپو نصفه بودن صابونه نفر قبل هنوز اونجا بود .حوله حمام کثیف بود.صبحانه ساعت ۸:۳۰ دقیقه تمام شده بود فقط پنیر اونجا بود در ضمن اینترنت اتاق به شدت سرعت پایین و قطع و وصل میشد
هتل نوساز بود. فضاهای بزرگی داشت که مبله نشده بود. فضاهای عمومی و یکی از اتاق های ما تمیز و آماده ورود مهمان بود. ولی اتاق دوم آماده نبود ،طوری که بعد از اطلاع به پذیرش ، وسایل شوینده و حوله و ... به ما تحویل دادند. کارکنان هماهنگی زیادی نداشتند. با وجودی که هوا نسبتا گرم بود، تمام شوفاژها روشن بودند،صبحانه نسبتا ساده بود و توسط یک خانم بامحبت اداره می شد. حلیم اش رو خیلی دوست داشتم و حسابی خوردم. محل هتل در ورودی شهر از سمت رامهرمز و اهواز بود و خیلی مشخص. در مجموع برای ما خوب بود؛ و توصیه اش می کنم.
هتل تمیز و نوساز هست، در حدی که ساخت پارکینگ نیمه کاره مونده، یکم برخورد پرسنل سرد بود، یک مشکل بزرگ این بود که اتاق ما برای ارتباط با پذیرش تلفن نداشت
برخورد کارکنان خوب بود.
اتاقها هنوز تکمیل نشده، کارکنان هنوز حرفه ای نبودند، غذا کیفیت نداشت، کلا تعریفی نیست
از اقامتم رضایت داشتم هیچ مشکلی وجود نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رضا بهبهان

مهمانان هتل رضا بهبهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رضا بهبهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رضا بهبهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رضا بهبهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رضا بهبهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.