هتل داوینکو بانه

بانه، ابتدای جاده سقز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل داوینکو بانه

هتل داوینکو واقع در ورودی شهر خوش آب و هوای بانه در ابتدای سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان نوساز این هتل زیبا در ۸ طبقه بنا و دارای ۳۲ باب اتاق لوکس با مکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل داوینکو بدلیل موقعیت مکانی مناسب خود دارای چشم اندازی بی نظیر می‌باشد که با پرسنلی مجرب و محیطی دلنشین، اقامتی بیادماندنی را برای میهمانان و گردشگران عزیز آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل داوینکو بانه

داوینکو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
297,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
297,000
تومان
7 آذر
جمعه
297,000
تومان
8 آذر
شنبه
297,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
297,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
297,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
297,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
297,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
297,000
تومان
14 آذر
جمعه
297,000
تومان
15 آذر
شنبه
297,000
تومان
جاباما
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
297,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
297,000
تومان
7 آذر
جمعه
297,000
تومان
8 آذر
شنبه
297,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
297,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
297,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
297,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
297,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
297,000
تومان
14 آذر
جمعه
297,000
تومان
15 آذر
شنبه
297,000
تومان
داوینکو-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
7 آذر
جمعه
405,000
تومان
8 آذر
شنبه
405,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
14 آذر
جمعه
405,000
تومان
15 آذر
شنبه
405,000
تومان
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
7 آذر
جمعه
405,000
تومان
8 آذر
شنبه
405,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
14 آذر
جمعه
405,000
تومان
15 آذر
شنبه
405,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
7 آذر
جمعه
405,000
تومان
8 آذر
شنبه
405,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
14 آذر
جمعه
405,000
تومان
15 آذر
شنبه
405,000
تومان
داوینکو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
574,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
574,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
574,000
تومان
7 آذر
جمعه
574,000
تومان
8 آذر
شنبه
574,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
574,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
574,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
574,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
574,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
574,000
تومان
14 آذر
جمعه
574,000
تومان
15 آذر
شنبه
574,000
تومان
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
615,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
615,000
تومان
7 آذر
جمعه
615,000
تومان
8 آذر
شنبه
615,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
615,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
615,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
615,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
615,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
615,000
تومان
14 آذر
جمعه
615,000
تومان
15 آذر
شنبه
615,000
تومان
اقامت 24
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
615,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
615,000
تومان
7 آذر
جمعه
615,000
تومان
8 آذر
شنبه
615,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
615,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
615,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
615,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
615,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
615,000
تومان
14 آذر
جمعه
615,000
تومان
15 آذر
شنبه
615,000
تومان
جاباما
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
615,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
615,000
تومان
7 آذر
جمعه
615,000
تومان
8 آذر
شنبه
615,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
615,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
615,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
615,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
615,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
615,000
تومان
14 آذر
جمعه
615,000
تومان
15 آذر
شنبه
615,000
تومان
داوینکو-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
634,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
634,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
634,000
تومان
7 آذر
جمعه
634,000
تومان
8 آذر
شنبه
634,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
634,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
634,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
634,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
634,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
634,000
تومان
14 آذر
جمعه
634,000
تومان
15 آذر
شنبه
634,000
تومان
هتل یار
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
676,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
676,000
تومان
7 آذر
جمعه
676,000
تومان
8 آذر
شنبه
676,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
676,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
676,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
676,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
676,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
676,000
تومان
14 آذر
جمعه
676,000
تومان
15 آذر
شنبه
676,000
تومان
اقامت 24
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
676,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
676,000
تومان
7 آذر
جمعه
676,000
تومان
8 آذر
شنبه
676,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
676,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
676,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
676,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
676,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
676,000
تومان
14 آذر
جمعه
676,000
تومان
15 آذر
شنبه
676,000
تومان
جاباما
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
676,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
676,000
تومان
7 آذر
جمعه
676,000
تومان
8 آذر
شنبه
676,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
676,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
676,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
676,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
676,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
676,000
تومان
14 آذر
جمعه
676,000
تومان
15 آذر
شنبه
676,000
تومان

امکانات اتاق های هتل داوینکو بانه

آسانسور
خدمات تهيه بليط
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
رستوران بام
گشت نیم روزی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
زمين تنيس
بازی ویدئویی
ترانسفر رفت با هزینه
خشکشویی
نمای کوه
خدمات ترانسفر پولي
باغچه
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
صبحانه در اتاق
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
ميز
سرویس حرم
مبل
تلويزيون در لابی
اينترنت در اتاق
اينترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
لابی
صندوق امانات
پاركينگ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
نمازخانه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
فضای سبز
سرویس بهداشتی فرنگی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس
فتوکپی
اعلام حریق
روزنامه
سالن ورزشی
پرینتر
فروشگاه
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
آرایشگاه
تلفن
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
رخت آویز

آدرس هتل داوینکو بانه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل داوینکو بانه

(10 نظر)
خوب
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی مشاهده نشد
در مجموع خوب بود
من با خانومم سه شب در این هتل اقامت داشتیم ، هتل نوساز و تمییزی بود ، تنوع غذایی صبحانه کم بود ، غذاهای رستوران در سطح خوب بود ، اما کیفیت درب ها و دیوار اتاق هتل پایین بود ، صداهای بیرون و اتاق های بغلی راحت باعث آزار بود گفتن نقاط ضعف برای برطرف کردن هستش ، اصل هتل رو زیر سوال نمیبرم در کل هتل تمییز و خوبی برای اقامت هستش
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
در حد معمولی بود
هتل خوب و تميز در بانه و اقامت يك شب راحت در هتل صبحانه بصورت بوفه باز نبود در روز اول اينترنت ندادند
هتل خوب و نوساز و تمیزی است ولی از جهت سرویس دهی کارکنان و خدمات ضعیف عمل کردند.در کل با توجه به امکانات شهر بانه، هتل خوبی است
اتاق هتل بزرگ وبسيارتميزبودسرويس بهداشتي تميز،پرسنل مودب وخوشرو.تنهانكته منفي سروصبحانه تك نفره بود كه شايدبخاطراينكه هتل مسافر زيادنداشت بوفه اماده نكرده بودن.ولي دركل هتل بييارتميزوخوبي بود
بسیار تمیز ، موقعیت عالی ، تراسهای رو به شهر با منظره بسیار زیبا و ....صبحانه ضعیف ،
من در ایام عید به اتفاق همسرم 3 شب اونجا اقامت داشتم ، اتاق ها بسیار بزرگ ، نوساز ، دارای دو بالکن ، پنجره های بزرگ با دید بسیار وسیع به شهر و کوه های اطراف ، رفتار خوب پرسنل ، تمیزی اتاق ها ، صبحانه عالی ، در کل عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل داوینکو بانه

مهمانان هتل داوینکو بانه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل داوینکو بانه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل داوینکو بانه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل داوینکو بانه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل داوینکو بانه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.