هتل آریان بانه

کردستان، بانه، بلوار سردشت، میدان شوری
2.7
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل آریان بانه

هتل سه ستاره آریان در مرداد ۱۳۹۱ در شهرستان بانه افتتاح گردیده است و جزء یکی از بهترین هتل های استان کردستان و بانه می باشد. این مجموعه فاصله ی نزدیکی تا مرکز خرید دارد و با کادری مجرب آماده یذیرایی از شما میهمانان ارجمند می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریان بانه

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
445,000 تومان
8 بهمن
شنبه
445,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
445,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
445,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
445,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
445,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
445,000 تومان
14 بهمن
جمعه
445,000 تومان
15 بهمن
شنبه
445,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
445,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
445,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
445,000 تومان
8 بهمن
شنبه
445,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
445,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
445,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
445,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
445,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
445,000 تومان
14 بهمن
جمعه
445,000 تومان
15 بهمن
شنبه
445,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
445,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
445,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
450,000 تومان
8 بهمن
شنبه
450,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
450,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
450,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
450,000 تومان
14 بهمن
جمعه
450,000 تومان
15 بهمن
شنبه
450,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
450,000 تومان
8 بهمن
شنبه
450,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
450,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
450,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
450,000 تومان
14 بهمن
جمعه
450,000 تومان
15 بهمن
شنبه
450,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
450,000 تومان
8 بهمن
شنبه
450,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
450,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
450,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
450,000 تومان
14 بهمن
جمعه
450,000 تومان
15 بهمن
شنبه
450,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
450,000 تومان
8 بهمن
شنبه
450,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
450,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
450,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
450,000 تومان
14 بهمن
جمعه
450,000 تومان
15 بهمن
شنبه
450,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
560,000 تومان
8 بهمن
شنبه
560,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
560,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
560,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
560,000 تومان
14 بهمن
جمعه
560,000 تومان
15 بهمن
شنبه
560,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
570,000 تومان
8 بهمن
شنبه
570,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
570,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
570,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
570,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
570,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
570,000 تومان
14 بهمن
جمعه
570,000 تومان
15 بهمن
شنبه
570,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
570,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
570,000 تومان
8 بهمن
شنبه
570,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
570,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
570,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
570,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
570,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
570,000 تومان
14 بهمن
جمعه
570,000 تومان
15 بهمن
شنبه
570,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
570,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
570,000 تومان
سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
610,000 تومان
8 بهمن
شنبه
610,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
610,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
610,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
610,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
610,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
610,000 تومان
14 بهمن
جمعه
610,000 تومان
15 بهمن
شنبه
610,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
610,000 تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
610,000 تومان
8 بهمن
شنبه
610,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
610,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
610,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
610,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
610,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
610,000 تومان
14 بهمن
جمعه
610,000 تومان
15 بهمن
شنبه
610,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
610,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
610,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
610,000 تومان
8 بهمن
شنبه
610,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
610,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
610,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
610,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
610,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
610,000 تومان
14 بهمن
جمعه
610,000 تومان
15 بهمن
شنبه
610,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
610,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
610,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
685,000 تومان
8 بهمن
شنبه
685,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
685,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
685,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
685,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
685,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
685,000 تومان
14 بهمن
جمعه
685,000 تومان
15 بهمن
شنبه
685,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
685,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
685,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
690,000 تومان
8 بهمن
شنبه
690,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
690,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
690,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
690,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
690,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
690,000 تومان
14 بهمن
جمعه
690,000 تومان
15 بهمن
شنبه
690,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
690,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
690,000 تومان
8 بهمن
شنبه
690,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
690,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
690,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
690,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
690,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
690,000 تومان
14 بهمن
جمعه
690,000 تومان
15 بهمن
شنبه
690,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
690,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
690,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
760,000 تومان
8 بهمن
شنبه
760,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
760,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
14 بهمن
جمعه
760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
760,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
770,000 تومان
8 بهمن
شنبه
770,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
770,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
770,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
770,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
770,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
770,000 تومان
14 بهمن
جمعه
770,000 تومان
15 بهمن
شنبه
770,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
770,000 تومان
سوئیت چهار تخته
هتل یار
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
770,000 تومان
8 بهمن
شنبه
770,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
770,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
770,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
770,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
770,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
770,000 تومان
14 بهمن
جمعه
770,000 تومان
15 بهمن
شنبه
770,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
770,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
770,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
850,000 تومان
8 بهمن
شنبه
850,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
850,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
سوئت پنج تخته
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
850,000 تومان
8 بهمن
شنبه
850,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
850,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
850,000 تومان
8 بهمن
شنبه
850,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
850,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آریان بانه

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
نمای کوه
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان کردی
تلويزيون در لابی
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
باغچه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضائی برای پياده روی
مسلط به زبان کردی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آریان بانه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آریان بانه

(32 نظر)
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
کثیف ,بدون کوچکترین امکانات ذکرشده، داغون داغون. کی به شما ستاره داده؟!
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در یک کلام. افتصاااح به تمام معنی. بدون هیچ گونه امکانات بهداشتی رفاهی.
کارکنان از نظر اخلاقی و همکاری عالی بودند.هتل نیاز به تعمیرات و رسیدگی دارد و از نظر ایمنی میتواند حادثه وخطر جانی داشته باشد به عنوان مثال اجاق گازهای اتاقهای سوییت فاقد ایمنی و خطر گاز گرفتگی و انفجار دارند فاقد ترموکوپل و شیرهای اطمینان بودند.توصیه نمیشود مدیریت هتل به این موضوع بسیار مهم رسیدگی کنند..و پارکینک هتل کثیف بود و مشخص بود مدتها جارو نشده است مگر هزینه تمییز کردن هفته یک پار پارکینک چقدر میشود؟سیفونهای دسشتویی هم خراب بود.درب دستشویی خراب بود.آینه نداشت در کل یک مسافرخانه با اتاق مستقل بود.مشخص بود هتل به حال خودش رها شده و فقط توسط پرسنل دلسوز که دستشان بسته لست تنها اداره میشود
نقاط قوت:
نکته مثبت ندارد
نقاط ضعف:
عدم وجود تهویه مناسبگرمای کشنده در اطاقکثیف بودن اطاقسر و صدای طاقت فرسا از خارج و داخل موکتعدم وجود صبحانهحوله غیر بهداشتی
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
کثیف بود تهویه نداشت اتاق هاش دراز بود پرده پاره بود صبحانه پنیر نداشت خیار گوجه نداشت در کل در حد یه مسافرخونه بین راهی بود
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
وضعیت نامناسب سرویس بهداشتی و روشوییوضعيت نامناسب تخت و لحاف وملافهوضعيت نامناسب آشپزخانهقیمت بالا در مقابل کیفیت پایین در کل در حد یک مسافر خانه است نه یه هتل سه ستاره
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود میتونست بهتر باشه
رفتار پرسنل مناسب بود ولی از لحاض کیفیت اتاق ها و تخت ها و نظافت خوب نبود از لحاظ تاسیسات و امکانات خیلی ضعیف بود وتعداد پرسنل کم و صبحانه شم که به همه نمیرسه
نقاط قوت:
در کل خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی ضعیف بود میتونه بهتر هم بشه
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
در حد متوسط بود
نقاط ضعف:
اتاقی که اول به ما تحویل دادن خیلی بد بود تعویضش کردن اما باز هم معمولی بود
نقاط قوت:
تمیزی هتل صبحانش و سرویس دهیشون خوب بود در حد نرمال بود
نقاط ضعف:
یکم از مراکز خرید دور بود
سيستم تهويه فقط مناسب نبود كه كولر آبي مركزي بود. دريچه هاشم خيلي خوب كيپ نمي شد.
با سلام، هتل بزرگ و جادار است ولی به طرز صحیح از آن استفاده نشده است. بنده سه اطاق عوض کردم تا اطاق مطلوب تر را انتخاب کنم. یکی از مشکلات بزرگ هتل همجواری با کارگاه سنگبری و شهر بازی کودکان است که تا پاسی از شب سرو صدا وجود دارد. بگذریم از صدای ماشینها و ویراژهای موتور سیکلت ها . اطاقها کولر ندارند .تنها دریچه کولر آبی موجود است . فضای حمام وسرویس بسیار کوچک است به نسبت فضای نسبتا بزرگ اطاق . وضعیت درب اطاقها افتضاح . راهرو طبقه چهارم تاریک .صبحانه ضعیف. اطاق ها و سرویس تمیز و مناسب . با تشکر
برخورد کارکنان خوب بود. توصیه می کنم مرداد ماه به هتل نرید چون کولر ها به صورت مرکزی کنترل می شوند و شما هیچ کنترلی روی کولر ندارید و ممکنه یکی سردش باشه ولی یک اتاق دیگه گرمشون باشه. ما بقی موارد بد نبود خوب بود.
در مجموع موارد ذیل را در ارتباط با هتل می توان گفت : 1. برخورد پرسنل خوب 2. عدم ارائه سرویس تعویض ملحفه و رویه بالش ها 3. عدم درخواست از سوی نظافت چی جهت تمیزکاری 4. عدم ارایه سرویس شامپو و مسواک 5. فضایی محدود پارکینگ 6. تاریکی و عدم نظافت پارکینگ 7. سرویس بسیار ضعیف صبحانه توصیه می شود موقع سرو یک نفر در محل سرو وجود داشته باشد. با اصلاح موارد فوق که هزینه‌ای هم نداری می توان رضایتمندی رو افزایش داد.
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان مهيا كردن سشوار پس ازدرخواست آرامش و سكوت
نقاط ضعف:
كولر جوابگوى فضاى سوييت نبود
نقاط قوت:
دید بسیار عالی به مناظر اطراف. نزدیکی به مراکز خرید اصلی.نزدیکی به رستوران جمال که خیلی غذاهاش عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
همه چیز خیلی خوب و عالی بود.
نقاط قوت:
سرویس پذیرایی و اتاق به عنوان هتل سه ستاره از کیفیت خوبی برخوردار بود، و برخورد پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچکی دارد و ممکن است در زمان شلوغی همه مسافران نتوانند از آن استفاده کنند
پارکینگ هتل یک تعدادی محدودی پارکینگ مسقف داشت که نمی زاشتید مهمانان پارک کنند و می گفتند فقط این پارکینگها مال مدیران هتل است که با توجه به مسیر زیاد تا هتل و بارندگیهای زیاد تبریز بسیار باعث نارضایتی ما شد
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل نظم پرسنل
نقاط ضعف:
با کمی اغماض نکته منفی ندارد
نقاط قوت:
برخورد مناسب و احساس مسولیت خوب و به موقع کارکنان و مدیریت هتل
نقاط ضعف:
خداقوت
صبحانه ضعیف، از نظر تمیزی و امکانات هم معمولی بود
ضمن تشکر از زحمات خواهشمند است به موارد ذیل دقت نظر مبذول فرمایید :۱- سرد شدن آب حمام در ساعات پرترافیک مصرف۲- چک این و چک اوت نشدن اتاق ( مثلا کابل تلویزیون نبود و مسافر موضوع را اطلاع داد و سیم تهیه شد .)۳- کثیفی و گرد و خاک پارکینگ ۴ - متنوع نبودن و بعضا بی اهمیتی در سرو صبحانه (مثلا اگر نان گرم سرو شود که هزینه ای برای هتل نخواهد داشت یا آب پرتقال که تمام می شود شارژ نمی گردد )به هر حال از زحمات شما تشکر می کنم مخصوصا پاسخگو بودن و ادب کارکنان ، اگر مدیریت محترم همین چند موضوع را رسیدگی نماید مطمئنا باعث رضایت بیشتر مسافرین خواهد شد . با تشکر
نقاط قوت:
وجود رستوران مناسب در هتل
نقاط ضعف:
پاركينگ مناسب ندارد و دسترسي سخت است
از اقامت در این هتل راضی بودیم . پارکینگ مناسبی داشت . کارکنا ن مودب و خوشرویی داشت . اتاقها تمیز و قیمت آن مناسب بود . دسترسی آن به مرکز شهر بسیار آسان بود .
نقاط قوت:
ارامش در زمان استراحت و تمیزی
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف است
نقاط قوت:
خدمات و برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
انعکاس صدای اتاقهای همجوار و ورود این صداها به اناقهای دیگر بسیار آزار دهنده بود که بعضا برخی میهمانان التزامی به رعایت نداشتند سیستم سرمایشی برودتی که میهمانان با توجه دردسترس بودن کلید این سیستم موجبات مشکل برای برخی میشدند و البته دریچه ها بدرستی کار نمیکردند
نقاط قوت:
محیطی ارام ودور از شلوغی واز نظر من عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
با توجه به رتبه هتل و شهر كوچك بانه، هتل بسيار تمييزي بود. تازه راه اندازي شده بود و برخورد پرسنل بسيار مودبانه و دوستانه بود-
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریان بانه

مهمانان هتل آریان بانه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریان بانه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریان بانه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریان بانه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریان بانه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.