هتل آریان بانه

کردستان، بانه، بلوار سردشت، میدان شوری
2.7
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل آریان بانه

هتل سه ستاره آریان در مرداد ۱۳۹۱ در شهرستان بانه افتتاح گردیده است و جزء یکی از بهترین هتل های استان کردستان و بانه می باشد. این مجموعه فاصله ی نزدیکی تا مرکز خرید دارد و با کادری مجرب آماده یذیرایی از شما میهمانان ارجمند می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریان بانه

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
455,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
455,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
455,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
455,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
28 مرداد
جمعه
455,000
تومان
29 مرداد
شنبه
455,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
455,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
455,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
455,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
455,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
455,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
455,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
455,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
28 مرداد
جمعه
455,000
تومان
29 مرداد
شنبه
455,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
455,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
455,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
455,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
29 مرداد
شنبه
550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
555,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
555,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
555,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
555,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
555,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
28 مرداد
جمعه
555,000
تومان
29 مرداد
شنبه
555,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
555,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
555,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
555,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
625,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
625,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
28 مرداد
جمعه
625,000
تومان
29 مرداد
شنبه
625,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
625,000
تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
625,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
625,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
28 مرداد
جمعه
625,000
تومان
29 مرداد
شنبه
625,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
625,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
680,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
680,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
680,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
28 مرداد
جمعه
680,000
تومان
29 مرداد
شنبه
680,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
680,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
680,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
680,000
تومان
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
755,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
755,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
755,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
755,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
755,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
755,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
755,000
تومان
28 مرداد
جمعه
755,000
تومان
29 مرداد
شنبه
755,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
755,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
755,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
755,000
تومان
سوئیت چهار تخته
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
760,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
760,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
760,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
760,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
28 مرداد
جمعه
760,000
تومان
29 مرداد
شنبه
760,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
760,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
760,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
760,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره
اقامت 24
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
830,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
28 مرداد
جمعه
830,000
تومان
29 مرداد
شنبه
830,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
830,000
تومان
سوئت پنج تخته
هتل یار
875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
875,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
875,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
875,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
875,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
28 مرداد
جمعه
875,000
تومان
29 مرداد
شنبه
875,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
875,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
875,000
تومان
ظرفیت 8 نفر

امکانات اتاق های هتل آریان بانه

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
نمای کوه
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان کردی
تلويزيون در لابی
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
باغچه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضائی برای پياده روی
مسلط به زبان کردی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آریان بانه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آریان بانه

(26 نظر)
نقاط قوت:
نکته مثبت ندارد
نقاط ضعف:
عدم وجود تهویه مناسبگرمای کشنده در اطاقکثیف بودن اطاقسر و صدای طاقت فرسا از خارج و داخل موکتعدم وجود صبحانهحوله غیر بهداشتی
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
کثیف بود تهویه نداشت اتاق هاش دراز بود پرده پاره بود صبحانه پنیر نداشت خیار گوجه نداشت در کل در حد یه مسافرخونه بین راهی بود
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
وضعیت نامناسب سرویس بهداشتی و روشوییوضعيت نامناسب تخت و لحاف وملافهوضعيت نامناسب آشپزخانهقیمت بالا در مقابل کیفیت پایین در کل در حد یک مسافر خانه است نه یه هتل سه ستاره
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود میتونست بهتر باشه
رفتار پرسنل مناسب بود ولی از لحاض کیفیت اتاق ها و تخت ها و نظافت خوب نبود از لحاظ تاسیسات و امکانات خیلی ضعیف بود وتعداد پرسنل کم و صبحانه شم که به همه نمیرسه
نقاط قوت:
در کل خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی ضعیف بود میتونه بهتر هم بشه
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
در حد متوسط بود
نقاط ضعف:
اتاقی که اول به ما تحویل دادن خیلی بد بود تعویضش کردن اما باز هم معمولی بود
نقاط قوت:
تمیزی هتل صبحانش و سرویس دهیشون خوب بود در حد نرمال بود
نقاط ضعف:
یکم از مراکز خرید دور بود
سيستم تهويه فقط مناسب نبود كه كولر آبي مركزي بود. دريچه هاشم خيلي خوب كيپ نمي شد.
با سلام، هتل بزرگ و جادار است ولی به طرز صحیح از آن استفاده نشده است. بنده سه اطاق عوض کردم تا اطاق مطلوب تر را انتخاب کنم. یکی از مشکلات بزرگ هتل همجواری با کارگاه سنگبری و شهر بازی کودکان است که تا پاسی از شب سرو صدا وجود دارد. بگذریم از صدای ماشینها و ویراژهای موتور سیکلت ها . اطاقها کولر ندارند .تنها دریچه کولر آبی موجود است . فضای حمام وسرویس بسیار کوچک است به نسبت فضای نسبتا بزرگ اطاق . وضعیت درب اطاقها افتضاح . راهرو طبقه چهارم تاریک .صبحانه ضعیف. اطاق ها و سرویس تمیز و مناسب . با تشکر
برخورد کارکنان خوب بود. توصیه می کنم مرداد ماه به هتل نرید چون کولر ها به صورت مرکزی کنترل می شوند و شما هیچ کنترلی روی کولر ندارید و ممکنه یکی سردش باشه ولی یک اتاق دیگه گرمشون باشه. ما بقی موارد بد نبود خوب بود.
در مجموع موارد ذیل را در ارتباط با هتل می توان گفت : 1. برخورد پرسنل خوب 2. عدم ارائه سرویس تعویض ملحفه و رویه بالش ها 3. عدم درخواست از سوی نظافت چی جهت تمیزکاری 4. عدم ارایه سرویس شامپو و مسواک 5. فضایی محدود پارکینگ 6. تاریکی و عدم نظافت پارکینگ 7. سرویس بسیار ضعیف صبحانه توصیه می شود موقع سرو یک نفر در محل سرو وجود داشته باشد. با اصلاح موارد فوق که هزینه‌ای هم نداری می توان رضایتمندی رو افزایش داد.
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان مهيا كردن سشوار پس ازدرخواست آرامش و سكوت
نقاط ضعف:
كولر جوابگوى فضاى سوييت نبود
همه چیز خیلی خوب و عالی بود.
نقاط قوت:
سرویس پذیرایی و اتاق به عنوان هتل سه ستاره از کیفیت خوبی برخوردار بود، و برخورد پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچکی دارد و ممکن است در زمان شلوغی همه مسافران نتوانند از آن استفاده کنند
پارکینگ هتل یک تعدادی محدودی پارکینگ مسقف داشت که نمی زاشتید مهمانان پارک کنند و می گفتند فقط این پارکینگها مال مدیران هتل است که با توجه به مسیر زیاد تا هتل و بارندگیهای زیاد تبریز بسیار باعث نارضایتی ما شد
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل نظم پرسنل
نقاط ضعف:
با کمی اغماض نکته منفی ندارد
نقاط قوت:
برخورد مناسب و احساس مسولیت خوب و به موقع کارکنان و مدیریت هتل
نقاط ضعف:
خداقوت
صبحانه ضعیف، از نظر تمیزی و امکانات هم معمولی بود
ضمن تشکر از زحمات خواهشمند است به موارد ذیل دقت نظر مبذول فرمایید :۱- سرد شدن آب حمام در ساعات پرترافیک مصرف۲- چک این و چک اوت نشدن اتاق ( مثلا کابل تلویزیون نبود و مسافر موضوع را اطلاع داد و سیم تهیه شد .)۳- کثیفی و گرد و خاک پارکینگ ۴ - متنوع نبودن و بعضا بی اهمیتی در سرو صبحانه (مثلا اگر نان گرم سرو شود که هزینه ای برای هتل نخواهد داشت یا آب پرتقال که تمام می شود شارژ نمی گردد )به هر حال از زحمات شما تشکر می کنم مخصوصا پاسخگو بودن و ادب کارکنان ، اگر مدیریت محترم همین چند موضوع را رسیدگی نماید مطمئنا باعث رضایت بیشتر مسافرین خواهد شد . با تشکر
نقاط قوت:
وجود رستوران مناسب در هتل
نقاط ضعف:
پاركينگ مناسب ندارد و دسترسي سخت است
از اقامت در این هتل راضی بودیم . پارکینگ مناسبی داشت . کارکنا ن مودب و خوشرویی داشت . اتاقها تمیز و قیمت آن مناسب بود . دسترسی آن به مرکز شهر بسیار آسان بود .
نقاط قوت:
ارامش در زمان استراحت و تمیزی
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف است
نقاط قوت:
خدمات و برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
انعکاس صدای اتاقهای همجوار و ورود این صداها به اناقهای دیگر بسیار آزار دهنده بود که بعضا برخی میهمانان التزامی به رعایت نداشتند سیستم سرمایشی برودتی که میهمانان با توجه دردسترس بودن کلید این سیستم موجبات مشکل برای برخی میشدند و البته دریچه ها بدرستی کار نمیکردند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریان بانه

مهمانان هتل آریان بانه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریان بانه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریان بانه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریان بانه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریان بانه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.