هتل آریان بانه

کردستان، بانه، بلوار سردشت، میدان شوری
2.7
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل آریان بانه

هتل سه ستاره آریان در مرداد ۱۳۹۱ در شهرستان بانه افتتاح گردیده است و جزء یکی از بهترین هتل های استان کردستان و بانه می باشد. این مجموعه فاصله ی نزدیکی تا مرکز خرید دارد و با کادری مجرب آماده یذیرایی از شما میهمانان ارجمند می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریان بانه

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
500,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
500,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
500,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
7 مهر
جمعه
500,000 تومان
8 مهر
شنبه
500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
500,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
500,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
500,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
7 مهر
جمعه
500,000 تومان
8 مهر
شنبه
500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
500,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
740,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
740,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
740,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
740,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
740,000 تومان
7 مهر
جمعه
740,000 تومان
8 مهر
شنبه
740,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
740,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
740,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
740,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
740,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
740,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
740,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
740,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
740,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
740,000 تومان
7 مهر
جمعه
740,000 تومان
8 مهر
شنبه
740,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
740,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
740,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
740,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
740,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
660,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
660,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
660,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
660,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
7 مهر
جمعه
660,000 تومان
8 مهر
شنبه
660,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
660,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
660,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
660,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
820,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
820,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
820,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
820,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
7 مهر
جمعه
820,000 تومان
8 مهر
شنبه
820,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
820,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
820,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
820,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
820,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
980,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
980,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
980,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
980,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
980,000 تومان
7 مهر
جمعه
980,000 تومان
8 مهر
شنبه
980,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
980,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
980,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
980,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
980,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,140,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,140,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,140,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,140,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,140,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,140,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
900,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
900,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
900,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
900,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
7 مهر
جمعه
900,000 تومان
8 مهر
شنبه
900,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
900,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
900,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
900,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
900,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,220,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,220,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,220,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,220,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,220,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,220,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,220,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,220,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,220,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,220,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,300,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,300,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,300,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,300,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,540,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,540,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,540,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,540,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,540,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,540,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره
اقامت 24
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,380,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,380,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,380,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,380,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,380,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,380,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,380,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,380,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,380,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,380,000 تومان
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,700,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آریان بانه

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
نمای کوه
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان کردی
تلويزيون در لابی
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
باغچه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضائی برای پياده روی
مسلط به زبان کردی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آریان بانه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آریان بانه

(13 نظر)
کارکنان از نظر اخلاقی و همکاری عالی بودند.هتل نیاز به تعمیرات و رسیدگی دارد و از نظر ایمنی میتواند حادثه وخطر جانی داشته باشد به عنوان مثال اجاق گازهای اتاقهای سوییت فاقد ایمنی و خطر گاز گرفتگی و انفجار دارند فاقد ترموکوپل و شیرهای اطمینان بودند.توصیه نمیشود مدیریت هتل به این موضوع بسیار مهم رسیدگی کنند..و پارکینک هتل کثیف بود و مشخص بود مدتها جارو نشده است مگر هزینه تمییز کردن هفته یک پار پارکینک چقدر میشود؟سیفونهای دسشتویی هم خراب بود.درب دستشویی خراب بود.آینه نداشت در کل یک مسافرخانه با اتاق مستقل بود.مشخص بود هتل به حال خودش رها شده و فقط توسط پرسنل دلسوز که دستشان بسته لست تنها اداره میشود
رفتار پرسنل مناسب بود ولی از لحاض کیفیت اتاق ها و تخت ها و نظافت خوب نبود از لحاظ تاسیسات و امکانات خیلی ضعیف بود وتعداد پرسنل کم و صبحانه شم که به همه نمیرسه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل .کلا روی هم رفته بد نبود.اطاق تمیز و خوبی داشت
نقاط ضعف:
وضعیت ظاهری هتل میتوانست بهتر باشد.
سيستم تهويه فقط مناسب نبود كه كولر آبي مركزي بود. دريچه هاشم خيلي خوب كيپ نمي شد.
با سلام، هتل بزرگ و جادار است ولی به طرز صحیح از آن استفاده نشده است. بنده سه اطاق عوض کردم تا اطاق مطلوب تر را انتخاب کنم. یکی از مشکلات بزرگ هتل همجواری با کارگاه سنگبری و شهر بازی کودکان است که تا پاسی از شب سرو صدا وجود دارد. بگذریم از صدای ماشینها و ویراژهای موتور سیکلت ها . اطاقها کولر ندارند .تنها دریچه کولر آبی موجود است . فضای حمام وسرویس بسیار کوچک است به نسبت فضای نسبتا بزرگ اطاق . وضعیت درب اطاقها افتضاح . راهرو طبقه چهارم تاریک .صبحانه ضعیف. اطاق ها و سرویس تمیز و مناسب . با تشکر
برخورد کارکنان خوب بود. توصیه می کنم مرداد ماه به هتل نرید چون کولر ها به صورت مرکزی کنترل می شوند و شما هیچ کنترلی روی کولر ندارید و ممکنه یکی سردش باشه ولی یک اتاق دیگه گرمشون باشه. ما بقی موارد بد نبود خوب بود.
در مجموع موارد ذیل را در ارتباط با هتل می توان گفت : 1. برخورد پرسنل خوب 2. عدم ارائه سرویس تعویض ملحفه و رویه بالش ها 3. عدم درخواست از سوی نظافت چی جهت تمیزکاری 4. عدم ارایه سرویس شامپو و مسواک 5. فضایی محدود پارکینگ 6. تاریکی و عدم نظافت پارکینگ 7. سرویس بسیار ضعیف صبحانه توصیه می شود موقع سرو یک نفر در محل سرو وجود داشته باشد. با اصلاح موارد فوق که هزینه‌ای هم نداری می توان رضایتمندی رو افزایش داد.
همه چیز خیلی خوب و عالی بود.
پارکینگ هتل یک تعدادی محدودی پارکینگ مسقف داشت که نمی زاشتید مهمانان پارک کنند و می گفتند فقط این پارکینگها مال مدیران هتل است که با توجه به مسیر زیاد تا هتل و بارندگیهای زیاد تبریز بسیار باعث نارضایتی ما شد
صبحانه ضعیف، از نظر تمیزی و امکانات هم معمولی بود
ضمن تشکر از زحمات خواهشمند است به موارد ذیل دقت نظر مبذول فرمایید :۱- سرد شدن آب حمام در ساعات پرترافیک مصرف۲- چک این و چک اوت نشدن اتاق ( مثلا کابل تلویزیون نبود و مسافر موضوع را اطلاع داد و سیم تهیه شد .)۳- کثیفی و گرد و خاک پارکینگ ۴ - متنوع نبودن و بعضا بی اهمیتی در سرو صبحانه (مثلا اگر نان گرم سرو شود که هزینه ای برای هتل نخواهد داشت یا آب پرتقال که تمام می شود شارژ نمی گردد )به هر حال از زحمات شما تشکر می کنم مخصوصا پاسخگو بودن و ادب کارکنان ، اگر مدیریت محترم همین چند موضوع را رسیدگی نماید مطمئنا باعث رضایت بیشتر مسافرین خواهد شد . با تشکر
از اقامت در این هتل راضی بودیم . پارکینگ مناسبی داشت . کارکنا ن مودب و خوشرویی داشت . اتاقها تمیز و قیمت آن مناسب بود . دسترسی آن به مرکز شهر بسیار آسان بود .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریان بانه

مهمانان هتل آریان بانه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریان بانه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریان بانه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریان بانه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریان بانه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.