هتل دیپلمات بندر لنگه

بندرلنگه، بلوار جانبازان، روبه روی پمپ بنزین
3.6
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل دیپلمات بندر لنگه

هتل سه ستاره دیپلمات قبل انقلاب مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۲ انجام شد. فاصله این هتل تا مرکز خرید پردیسان سه دقیقه پیاده و تا مرکز شهر پنج دقیقه با ماشین است. نیمی از اتاق‌های هتل دیپلمات رو به دریا می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دیپلمات بندر لنگه

دیپلمات-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
211,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
211,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
211,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
211,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
211,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
211,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
211,000
تومان
9 آبان
جمعه
211,000
تومان
10 آبان
شنبه
211,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
211,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
211,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
211,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق یک تخته رو به دریا
اتاق یک تخته رو به دریا
اقامت 24
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
253,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
253,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
253,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
253,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
253,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
253,000
تومان
9 آبان
جمعه
253,000
تومان
10 آبان
شنبه
253,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
253,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
253,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
253,000
تومان
ای‌گردش
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
253,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
253,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
253,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
253,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
253,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
253,000
تومان
9 آبان
جمعه
253,000
تومان
10 آبان
شنبه
253,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
253,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
253,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
253,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق یک تخته رو به خیابان
اتاق یک تخته رو به خیابان
اقامت 24
211,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
211,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
211,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
211,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
211,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
211,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
211,000
تومان
9 آبان
جمعه
211,000
تومان
10 آبان
شنبه
211,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
211,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
211,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
211,000
تومان
دیپلمات-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
334,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
334,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
334,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
334,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
334,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
334,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
334,000
تومان
9 آبان
جمعه
334,000
تومان
10 آبان
شنبه
334,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
334,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
334,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
334,000
تومان
اقامت 24
334,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
334,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
334,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
334,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
334,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
334,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
334,000
تومان
9 آبان
جمعه
334,000
تومان
10 آبان
شنبه
334,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
334,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
334,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
334,000
تومان
دیپلمات-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
334,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
334,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
334,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
334,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
334,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
334,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
334,000
تومان
9 آبان
جمعه
334,000
تومان
10 آبان
شنبه
334,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
334,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
334,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
334,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
404,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
404,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
404,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
404,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
404,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
404,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
404,000
تومان
9 آبان
جمعه
404,000
تومان
10 آبان
شنبه
404,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
404,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
404,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
404,000
تومان
اقامت 24
404,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
404,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
404,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
404,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
404,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
404,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
404,000
تومان
9 آبان
جمعه
404,000
تومان
10 آبان
شنبه
404,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
404,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
404,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
404,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق چهار  تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
474,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
474,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
474,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
474,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
474,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
474,000
تومان
9 آبان
جمعه
474,000
تومان
10 آبان
شنبه
474,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
474,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
474,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
474,000
تومان
ای‌گردش
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
474,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
474,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
474,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
474,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
474,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
474,000
تومان
9 آبان
جمعه
474,000
تومان
10 آبان
شنبه
474,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
474,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
474,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
474,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق پنچ تخته
اتاق پنچ تخته
ای‌گردش
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
545,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
545,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
545,000
تومان
9 آبان
جمعه
545,000
تومان
10 آبان
شنبه
545,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
545,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
545,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
545,000
تومان
9 آبان
جمعه
545,000
تومان
10 آبان
شنبه
545,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
ای‌گردش
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
615,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
615,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
615,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
615,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
615,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
615,000
تومان
9 آبان
جمعه
615,000
تومان
10 آبان
شنبه
615,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
615,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
615,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
615,000
تومان
اقامت 24
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
615,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
615,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
615,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
615,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
615,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
615,000
تومان
9 آبان
جمعه
615,000
تومان
10 آبان
شنبه
615,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
615,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
615,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
615,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دیپلمات بندر لنگه

نمازخانه
روم سرويس 24 ساعته
زمين تنيس
نمای دريا
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
محلی برای نشستن
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
بازی ویدئویی
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گشت نیم روزی
سرویس حرم
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
ميز
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
یخچال
رخت آویز
نمای دريا
كافی شاپ
محلی برای نشستن
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
فكس
خدمات بيدار باش
مبل
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلويزيون در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران
لابی
پاركينگ
Business Center
آلاچيق ساحلی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
الاچیق ساحلی
خدمات نگهداری کودک
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلویزیون در لابی
اعلام حریق
استخر
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
تاکسی سرویس
پله اضطراری
پارکینگ
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق بازی
خدمات خانه داری
اينترنت در لابی
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات بيدار باش
روم سرويس
ميز
تلويزيون در لابی
كافی شاپ
لابی
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سرویس فرنگی
مرکز خرید
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل دیپلمات بندر لنگه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دیپلمات بندر لنگه

(13 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
تلوزیون خراب بود و تاسیسات نبودن برای تعمیرات
کارکنان و مدیر هتل بسیار محترم و به لحاظ جغرافیایی مکان هتل عالی و لب دریا
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
خیلی بد بود
برخورد پرنسل خوب. ملحفه تمیز و پتوی اضافه. تمیزی دستشویی و حموم معمولی نمیشد گفت خیلی تمیز. فضاسازی بیرون هتل جالب نیست. فضا سازی داخلی قدیمی و کلا هیچ به هیچی نمیاد. دارای پارکینگ.بدون آسانسور صبحانه ضعیف.
کلا در شهر لنگه یک هتل بیشتر موجود نیست و این هتل نسبت به‌امکانات کم اون شهر هال نسبتا خوبیه اما واقعا در حد ۳ ستاره نیست چون دستشویی ها نسبتا تمیز نیست ولی ساخل بسیار زیبایی داره که البته اونجا اصلا نمیشه‌ شنا کرد اما میتونید از کافی شاپ هتل استفاده کنید و در کنار دریا سفارشتون رو میل کنید اما به نظرم خیلی جا داره که بهتر شه
محیط آرام ،کارکنان متین ،تمیز ومهمترازهمه موقعیت مکانی هتل ازجنبه های مثبت قابل ذکر میباشند موقعیت پارکینگ بدلیل دردسترس بودن افراد غیر مهمان و همچنین میز و صندلی کوچک اتاقها ازموارد قابل بررسی هستند.
با توجه به قيمت پرداختي ، كيفيت مناسب است . اطاق تمييز بود و آبجوش هميشه در لابي دسترس است. كيفيت غذاي رستوران مطلوب بود. صبحانه خوب بود فقط تنوع آن خيلي كم است. روبروي ساحل است و بازيهاي آبي فراهم ميباشد. فاصله تا كشتيراني والفجر براي رفتن به كيش ٢ دقيقه
پرسنل خوش برخورد و جای ساکتی هست غذا با کیفیت و خوشمزه هتل رو به دریا و جلوی هتل آلاچیق داره که کافی شاپ هم کنارش هست
نقاط قوت:
پرسنل صمیمی و مودب مجاورت ساحل آرامش عالی
نقاط ضعف:
کیفت نه چندان مناسب غذا پنجره های مشبک کوچک که در صورت قابلیت باز شدن لذت منظره زیبای خلیج نیلگون فارس را دوچندان میکرد
نقاط قوت:
مشرف بودن به دریا
نقاط ضعف:
کمبود اطاق و نداشتن طرح توسعه جهت جذب توریستها
نقاط قوت:
خوش برخوردی کارکنان چشم انداز رو به دریا
نقاط ضعف:
سرویس دهی نامناسب غذایی و رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دیپلمات بندر لنگه

مهمانان هتل دیپلمات بندر لنگه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دیپلمات بندر لنگه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دیپلمات بندر لنگه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دیپلمات بندر لنگه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دیپلمات بندر لنگه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.