هتل دیپلمات بندر لنگه

بندرلنگه، بلوار جانبازان، روبه روی پمپ بنزین
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل دیپلمات بندر لنگه

هتل سه ستاره دیپلمات قبل انقلاب مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۲ انجام شد. فاصله این هتل تا مرکز خرید پردیسان سه دقیقه پیاده و تا مرکز شهر پنج دقیقه با ماشین است. نیمی از اتاق‌های هتل دیپلمات رو به دریا می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دیپلمات بندر لنگه

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته رو به خیابان
اقامت 24
360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
360,000
تومان
22 مرداد
شنبه
360,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
28 مرداد
جمعه
360,000
تومان
29 مرداد
شنبه
360,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
563,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
563,000
تومان
22 مرداد
شنبه
563,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
563,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
563,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
563,000
تومان
28 مرداد
جمعه
563,000
تومان
29 مرداد
شنبه
563,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
563,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
563,000
تومان
22 مرداد
شنبه
563,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
563,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
563,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
563,000
تومان
28 مرداد
جمعه
563,000
تومان
29 مرداد
شنبه
563,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
563,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
563,000
تومان
22 مرداد
شنبه
563,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
563,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
563,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
563,000
تومان
28 مرداد
جمعه
563,000
تومان
29 مرداد
شنبه
563,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
563,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
563,000
تومان
22 مرداد
شنبه
563,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
563,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
563,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
563,000
تومان
28 مرداد
جمعه
563,000
تومان
29 مرداد
شنبه
563,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
677,000
تومان
22 مرداد
شنبه
677,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
677,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
677,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
677,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
677,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
677,000
تومان
28 مرداد
جمعه
677,000
تومان
29 مرداد
شنبه
677,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
677,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
677,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
677,000
تومان
22 مرداد
شنبه
677,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
677,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
677,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
677,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
677,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
677,000
تومان
28 مرداد
جمعه
677,000
تومان
29 مرداد
شنبه
677,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
677,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
677,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
799,000
تومان
22 مرداد
شنبه
799,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
799,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
799,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
799,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
799,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
799,000
تومان
28 مرداد
جمعه
799,000
تومان
29 مرداد
شنبه
799,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
799,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
799,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
799,000
تومان
22 مرداد
شنبه
799,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
799,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
799,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
799,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
799,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
799,000
تومان
28 مرداد
جمعه
799,000
تومان
29 مرداد
شنبه
799,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
799,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
799,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
899,000
تومان
22 مرداد
شنبه
899,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
899,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
899,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
899,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
899,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
899,000
تومان
28 مرداد
جمعه
899,000
تومان
29 مرداد
شنبه
899,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
899,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
899,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
اقامت 24
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
اتاق شش تخته
ایران هتل آنلاین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دیپلمات بندر لنگه

یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
نمای دريا
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
الاچیق ساحلی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
آلاچيق ساحلی
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
نمای خیابان
محلی برای نشستن
كافی شاپ
نمای دريا
رخت آویز
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دیپلمات بندر لنگه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دیپلمات بندر لنگه

(18 نظر)
نقاط قوت:
موقعيت عالي با چشم انداز زيبا رفتار عالي پرسنل تميز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
نبود چاي ساز قيمت بالا
نقاط قوت:
اروم ساکت بی حاضیه
نقاط ضعف:
برخورد یک نفر از رزرویشن های هتل واقعا حرفه ای نبود ؛ قطعا دفعه بعد زودتر اقدام میکنم برای جا که مجبور نشم برم اینجا
کاش می شد این هتل تراس رو به دریا داشت و کاش میشد یه بازسازی انجام گیرد
رستوران ضعیف خانه داری خوب پرسنل خوب تمیزی اتاق خوب
در ایران هتلهایی که چسبیده به ساحل باشند انگشت شمارند.... این هتل یکی از معدود هتل های ساحلی با فضایی زیبا و آرامش بخش است... به نظرم کمبودهای محسوس هتل را میتوان به محیط بیرونی معرکه آن بخشید.... ضمن انکه برخورد کارکنان هتل هم بسیار صمیمی و دوستانه است... نزدیکی به فرودگاه و همینطور نزدیکی به بندر زیبای کنگ هم از محاسن این هتل به حساب میاد.
امیدوارم که نظر بنده ثبت و قید شود و به سمع و نظر مسافرین برسد در سایت . سه شب اقامت خاطره انگیز به یمن لوکیشن عالی با فضای زیبا و کنار دریا در ایام نوروز1400. با توجه به هزینه اقامت و سه ستاره بودن هتل عرض میکنم: هتل بسیار کهنه و قدیمی و کاملا نیازمند بازسازی اتاق ها ولابی هست- سرویس بهداشتی اتاق هابسیار بد و کهنه و سنگ سرویس شکسته و وصله بودبود.-تخت و تشکها بسیار سفت و خشک- کف اتاق ها . لابی سرامیک قدیمی که مناسن هتل نیست - اتاق ها چای ساز نداشت و باید به پذیرش زنگ میزدی و گاهی خودت بری آبجوش و چای کیسه ایی رو بیاری تو اتاق- صبحانه بسیار ضعیف و تخم مرغ نیمرو و یا کره و پنیر با مربا بود و خبری از سبزی یا خیار و گوجه و یا غذای گرم نبود به بهانه کرونا---حداقل میگفت که هتل بدون صبحانه هست و تکلیف مسافر معلوم بود و انتطار نداشت پیشنهاد من این است که حداقل چندین اتاق رو بازسازی کنن و باقیمت بالاتر در اختیار مسافر قرار بدهند و در زمان رزرو نوع اتاق قید شود.به بهانه نداشتن مسافر هتل رها شده و این خود سیکل معیوب ایجاد میکند. در کل بیشتر شبیه مسافرخانه یک ستاره بود تا هتل سه ستاره. به امید بهسازی هتل و جلب رضایت مسافرین.
همه چیز عالی مخصوصا موقعیت هتل
همه چیز عالی بود
عالی
کارکنان و مدیر هتل بسیار محترم و به لحاظ جغرافیایی مکان هتل عالی و لب دریا
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
محیط آرام ،کارکنان متین ،تمیز ومهمترازهمه موقعیت مکانی هتل ازجنبه های مثبت قابل ذکر میباشند موقعیت پارکینگ بدلیل دردسترس بودن افراد غیر مهمان و همچنین میز و صندلی کوچک اتاقها ازموارد قابل بررسی هستند.
با توجه به قيمت پرداختي ، كيفيت مناسب است . اطاق تمييز بود و آبجوش هميشه در لابي دسترس است. كيفيت غذاي رستوران مطلوب بود. صبحانه خوب بود فقط تنوع آن خيلي كم است. روبروي ساحل است و بازيهاي آبي فراهم ميباشد. فاصله تا كشتيراني والفجر براي رفتن به كيش ٢ دقيقه
پرسنل خوش برخورد و جای ساکتی هست غذا با کیفیت و خوشمزه هتل رو به دریا و جلوی هتل آلاچیق داره که کافی شاپ هم کنارش هست
نقاط قوت:
پرسنل صمیمی و مودب مجاورت ساحل آرامش عالی
نقاط ضعف:
کیفت نه چندان مناسب غذا پنجره های مشبک کوچک که در صورت قابلیت باز شدن لذت منظره زیبای خلیج نیلگون فارس را دوچندان میکرد
نقاط قوت:
مشرف بودن به دریا
نقاط ضعف:
کمبود اطاق و نداشتن طرح توسعه جهت جذب توریستها
نقاط قوت:
خوش برخوردی کارکنان چشم انداز رو به دریا
نقاط ضعف:
سرویس دهی نامناسب غذایی و رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دیپلمات بندر لنگه

مهمانان هتل دیپلمات بندر لنگه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دیپلمات بندر لنگه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دیپلمات بندر لنگه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دیپلمات بندر لنگه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دیپلمات بندر لنگه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.