هتل دیپلمات بندر لنگه

بندرلنگه، بلوار جانبازان، روبه روی پمپ بنزین
3.6
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل دیپلمات بندر لنگه

هتل سه ستاره دیپلمات قبل انقلاب مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۲ انجام شد. فاصله این هتل تا مرکز خرید پردیسان سه دقیقه پیاده و تا مرکز شهر پنج دقیقه با ماشین است. نیمی از اتاق‌های هتل دیپلمات رو به دریا می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دیپلمات بندر لنگه

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته رو به خیابان
اقامت 24
371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
371,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
371,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
371,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
371,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
371,000
تومان
8 بهمن
جمعه
371,000
تومان
9 بهمن
شنبه
371,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
371,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
371,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
371,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
371,000
تومان
اتاق یک تخته رو به دریا
اقامت 24
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
8 بهمن
جمعه
445,000
تومان
9 بهمن
شنبه
445,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
یک تخته رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
592,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
592,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
592,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
592,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
592,000
تومان
8 بهمن
جمعه
592,000
تومان
9 بهمن
شنبه
592,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
592,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
592,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
592,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
592,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
592,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
592,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
592,000
تومان
8 بهمن
جمعه
592,000
تومان
9 بهمن
شنبه
592,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
592,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
592,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
592,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
592,000
تومان
دو تخته (دید به خیابان)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
716,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
716,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
716,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
716,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
716,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
716,000
تومان
8 بهمن
جمعه
716,000
تومان
9 بهمن
شنبه
716,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
716,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
716,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
716,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
716,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
841,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
841,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
841,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
841,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
841,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
841,000
تومان
8 بهمن
جمعه
841,000
تومان
9 بهمن
شنبه
841,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
841,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
841,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
841,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
841,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنچ تخته
اقامت 24
966,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
966,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
966,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
966,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
966,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
966,000
تومان
8 بهمن
جمعه
966,000
تومان
9 بهمن
شنبه
966,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
966,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
966,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
966,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
966,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
اقامت 24
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,090,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
شش تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دیپلمات بندر لنگه

نمازخانه
خدمات بیدار باش
خدمات پزشكي
خدمات باربري
محلی برای نشستن
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
نمای دريا
رستوران بام
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
سالن بيليارد
زمين تنيس
زنگ هشدار
مبل
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
رخت آویز
نمای دريا
كافی شاپ
محلی برای نشستن
نمای خیابان
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
تلويزيون در لابی
گشت نیم روزی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
لابی
Business Center
آلاچيق ساحلی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
الاچیق ساحلی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
اعلام حریق
یخچال
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
صندوق امانات
دستگاه خودپرداز
دمپایی
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
حوله
خدمات تور
تلفن در لابی
کافی نت
فكس
خدمات بيدار باش
روم سرويس
ميز
تلويزيون در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
مبل
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
روزنامه
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
حمام

آدرس هتل دیپلمات بندر لنگه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دیپلمات بندر لنگه

(15 نظر)
در ایران هتلهایی که چسبیده به ساحل باشند انگشت شمارند.... این هتل یکی از معدود هتل های ساحلی با فضایی زیبا و آرامش بخش است... به نظرم کمبودهای محسوس هتل را میتوان به محیط بیرونی معرکه آن بخشید.... ضمن انکه برخورد کارکنان هتل هم بسیار صمیمی و دوستانه است... نزدیکی به فرودگاه و همینطور نزدیکی به بندر زیبای کنگ هم از محاسن این هتل به حساب میاد.
امیدوارم که نظر بنده ثبت و قید شود و به سمع و نظر مسافرین برسد در سایت . سه شب اقامت خاطره انگیز به یمن لوکیشن عالی با فضای زیبا و کنار دریا در ایام نوروز1400. با توجه به هزینه اقامت و سه ستاره بودن هتل عرض میکنم: هتل بسیار کهنه و قدیمی و کاملا نیازمند بازسازی اتاق ها ولابی هست- سرویس بهداشتی اتاق هابسیار بد و کهنه و سنگ سرویس شکسته و وصله بودبود.-تخت و تشکها بسیار سفت و خشک- کف اتاق ها . لابی سرامیک قدیمی که مناسن هتل نیست - اتاق ها چای ساز نداشت و باید به پذیرش زنگ میزدی و گاهی خودت بری آبجوش و چای کیسه ایی رو بیاری تو اتاق- صبحانه بسیار ضعیف و تخم مرغ نیمرو و یا کره و پنیر با مربا بود و خبری از سبزی یا خیار و گوجه و یا غذای گرم نبود به بهانه کرونا---حداقل میگفت که هتل بدون صبحانه هست و تکلیف مسافر معلوم بود و انتطار نداشت پیشنهاد من این است که حداقل چندین اتاق رو بازسازی کنن و باقیمت بالاتر در اختیار مسافر قرار بدهند و در زمان رزرو نوع اتاق قید شود.به بهانه نداشتن مسافر هتل رها شده و این خود سیکل معیوب ایجاد میکند. در کل بیشتر شبیه مسافرخانه یک ستاره بود تا هتل سه ستاره. به امید بهسازی هتل و جلب رضایت مسافرین.
همه چیز عالی مخصوصا موقعیت هتل
همه چیز عالی بود
عالی
کارکنان و مدیر هتل بسیار محترم و به لحاظ جغرافیایی مکان هتل عالی و لب دریا
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
برخورد پرنسل خوب. ملحفه تمیز و پتوی اضافه. تمیزی دستشویی و حموم معمولی نمیشد گفت خیلی تمیز. فضاسازی بیرون هتل جالب نیست. فضا سازی داخلی قدیمی و کلا هیچ به هیچی نمیاد. دارای پارکینگ.بدون آسانسور صبحانه ضعیف.
محیط آرام ،کارکنان متین ،تمیز ومهمترازهمه موقعیت مکانی هتل ازجنبه های مثبت قابل ذکر میباشند موقعیت پارکینگ بدلیل دردسترس بودن افراد غیر مهمان و همچنین میز و صندلی کوچک اتاقها ازموارد قابل بررسی هستند.
با توجه به قيمت پرداختي ، كيفيت مناسب است . اطاق تمييز بود و آبجوش هميشه در لابي دسترس است. كيفيت غذاي رستوران مطلوب بود. صبحانه خوب بود فقط تنوع آن خيلي كم است. روبروي ساحل است و بازيهاي آبي فراهم ميباشد. فاصله تا كشتيراني والفجر براي رفتن به كيش ٢ دقيقه
پرسنل خوش برخورد و جای ساکتی هست غذا با کیفیت و خوشمزه هتل رو به دریا و جلوی هتل آلاچیق داره که کافی شاپ هم کنارش هست
نقاط قوت:
پرسنل صمیمی و مودب مجاورت ساحل آرامش عالی
نقاط ضعف:
کیفت نه چندان مناسب غذا پنجره های مشبک کوچک که در صورت قابلیت باز شدن لذت منظره زیبای خلیج نیلگون فارس را دوچندان میکرد
نقاط قوت:
مشرف بودن به دریا
نقاط ضعف:
کمبود اطاق و نداشتن طرح توسعه جهت جذب توریستها
نقاط قوت:
خوش برخوردی کارکنان چشم انداز رو به دریا
نقاط ضعف:
سرویس دهی نامناسب غذایی و رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دیپلمات بندر لنگه

مهمانان هتل دیپلمات بندر لنگه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دیپلمات بندر لنگه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دیپلمات بندر لنگه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دیپلمات بندر لنگه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دیپلمات بندر لنگه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.