مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شایان بندر انزلی

ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر رو به دریا (طبقه اول)
ایران هتل آنلاین
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر رو به دریا (طبقات بالا)
ایران هتل آنلاین
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره - یک تخت دبل و دو تخت سینگل - رو به دریا - طبقه اول
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره - یک تخت دبل و دو تخت سینگل - رو به دریا - طبقه دوم/سوم
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
آپارتمان دوخوابه چهارتخته روبه دریا
اقامت 24
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
1,030,000 تومان
18 آذر
جمعه
880,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
880,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
880,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,030,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اقامت 24
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
430,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
530,000 تومان
سوئیت دو نفره
هتل یار
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
450,000 تومان
19 آذر
شنبه
450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
450,000 تومان
سوئیت دو تخته
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
450,000 تومان
19 آذر
شنبه
450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر رو به دریا (طبقه اول)
ایران هتل آنلاین
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
700,000 تومان
19 آذر
شنبه
700,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر رو به دریا (طبقات بالا)
ایران هتل آنلاین
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
700,000 تومان
19 آذر
شنبه
700,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره - دبل - رو به دریا - طبقه اول
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
18 آذر
جمعه
700,000 تومان
19 آذر
شنبه
700,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
25 آذر
جمعه
700,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره - دبل - رو به دریا - طبقه دوم/سوم
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
18 آذر
جمعه
700,000 تومان
19 آذر
شنبه
700,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
25 آذر
جمعه
700,000 تومان
آپارتمان یکخوابه دو تخته روبه دریا
اقامت 24
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
830,000 تومان
19 آذر
شنبه
680,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
680,000 تومان
25 آذر
جمعه
680,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شایان بندر انزلی

(6 نظر)
نقاط قوت:
هتل نوساز و تمیز هست به نسبت قیمت راضی هستم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
از هر نظر عالی ...مدیریت محترم عالی ....برخورد بسیار عالی
نقاط ضعف:
یه مقدار قیمت اتاق ها رو کاهش بدن عالیترهنکته منفی نداره
نقاط قوت:
کادر مودب و حرفه‌ای و با اخلاقنظافت اتاق عالیموقعیت مکانی نزدیک به دریا خوبآسانسورتازه ساخت و اتاق خوشگل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
کلا چیز خاصی نداشت
رفتار کارکنان مناسب- واحد بسیار تمیز و‌ نو ساز- در واحد های طبقه اول دریا کمی مشخص هست- اطراف آپارتمان محوطه مناسبی نداره- دسترسی به فروشگاه و سوپر ماکت ضعیف هست- ولی آب معدنی رو پذیرش در اختیارتون میذاره- تخت و نوع رختخواب خوب بود ولی شسته نشده بود- داشتن آشپزخانه نکته مثبتی هست که مجبور نباشیم از بیرون غذا تهیه کنیم. پارکینگ به تعداد واحدها موجود هست که یه مقدار فقط فضا محدوده و اگر شب دیر برسین ممکنه سخت بشه
نقاط قوت:
برخورد خوبمحیط تمیزنوساز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شایان بندر انزلی

مهمانان هتل آپارتمان شایان بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شایان بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شایان بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شایان بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شایان بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.