مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شایان بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
500,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
500,000
تومان
4 شهریور
جمعه
400,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره - دبل - رو به دریا - طبقه اول
هتل یار
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
28 مرداد
جمعه
630,000
تومان
29 مرداد
شنبه
630,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
830,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
830,000
تومان
4 شهریور
جمعه
630,000
تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر رو به دریا (طبقات بالا)
ایران هتل آنلاین
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
650,000
تومان
29 مرداد
شنبه
650,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
650,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
650,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر رو به دریا (طبقه اول)
ایران هتل آنلاین
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
650,000
تومان
29 مرداد
شنبه
650,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
650,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
650,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
29 مرداد
شنبه
380,000
تومان
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
380,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
480,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
480,000
تومان
4 شهریور
جمعه
380,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره - دبل - رو به دریا - طبقه دوم/سوم
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
630,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
830,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
830,000
تومان
4 شهریور
جمعه
630,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر رو به دریا (طبقه اول)
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,090,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,090,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
29 مرداد
شنبه
850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,090,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,090,000
تومان
4 شهریور
جمعه
850,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر رو به دریا (طبقات بالا)
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,090,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,090,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
29 مرداد
شنبه
850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,090,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,090,000
تومان
4 شهریور
جمعه
850,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
830,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه چهار نفره - یک تخت دبل و دو تخت سینگل - رو به دریا - طبقه اول
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
830,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
830,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
830,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره - یک تخت دبل و دو تخت سینگل - رو به دریا - طبقه دوم/سوم
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
830,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
830,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
830,000
تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شایان بندر انزلی

مهمانان هتل آپارتمان شایان بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شایان بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شایان بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شایان بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شایان بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.