هتل سفیدکنار بندر انزلی

بندرانزلی، کیلومتر شش جاده انزلی آستارا
3.6
امتیاز کاربران
81
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیدکنار بندر انزلی

هتل ۴ ستاره سفید کنار، همجوار دریای خزر و تالاب بندر انزلی در استان گیلان واقع شده است. هتل در سال ۱۳۵۰در سه طبقه با چشم انداز زیبا به ساحل دریای خزر و جنگل، در کیلومتر ۶ جاده آستارا احداث گردیده است. ویژگی بارز هتل واقع شدن در ساحل می‌باشد. هتل سفید کنار با چشم اندازی کم نظیر، اتاق‌های رو به دریا و رو به جنگل در منطقه‌ای سرسبز و نزدیک تالاب انزلی که بزرگ‌ترین و زیباترین تالاب‌های دنیاست پذیرای مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیدکنار بندر انزلی

سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل دریا
اتاق دوتخته دبل دریا
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
24 مرداد
جمعه
400,000
تومان
25 مرداد
شنبه
400,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
اقامت 24
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
24 مرداد
جمعه
424,000
تومان
25 مرداد
شنبه
424,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
ای‌گردش
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
24 مرداد
جمعه
515,000
تومان
25 مرداد
شنبه
515,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
علاءالدین
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
24 مرداد
جمعه
515,000
تومان
25 مرداد
شنبه
515,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
ایران مارکوپولو
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
523,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
523,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
523,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
24 مرداد
جمعه
523,000
تومان
25 مرداد
شنبه
523,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
523,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
523,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
523,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل محوطه
اتاق دوتخته دبل محوطه
اقامت 24
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
391,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
391,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
391,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
391,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
391,000
تومان
24 مرداد
جمعه
391,000
تومان
25 مرداد
شنبه
391,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
391,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
391,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
391,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
391,000
تومان
ایران مارکوپولو
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
480,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
24 مرداد
جمعه
480,000
تومان
25 مرداد
شنبه
480,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
480,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل همکف
اتاق دوتخته دبل همکف
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
24 مرداد
جمعه
325,000
تومان
25 مرداد
شنبه
325,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
24 مرداد
جمعه
345,000
تومان
25 مرداد
شنبه
345,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
ای‌گردش
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
24 مرداد
جمعه
415,000
تومان
25 مرداد
شنبه
415,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
ایران مارکوپولو
421,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
421,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
421,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
421,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
24 مرداد
جمعه
421,000
تومان
25 مرداد
شنبه
421,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
421,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
421,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
421,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
علاءالدین
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
24 مرداد
جمعه
470,000
تومان
25 مرداد
شنبه
470,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین همکف
اتاق دوتخته تویین همکف
ای‌گردش
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
24 مرداد
جمعه
415,000
تومان
25 مرداد
شنبه
415,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین جنگل
اتاق دوتخته تویین جنگل
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
368,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
368,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
368,000
تومان
24 مرداد
جمعه
368,000
تومان
25 مرداد
شنبه
368,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
368,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
368,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
ای‌گردش
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
24 مرداد
جمعه
470,000
تومان
25 مرداد
شنبه
470,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین دریا
اتاق دوتخته تویین دریا
ای‌گردش
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
24 مرداد
جمعه
515,000
تومان
25 مرداد
شنبه
515,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
اقامت 24
546,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
546,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
546,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
546,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
546,000
تومان
24 مرداد
جمعه
546,000
تومان
25 مرداد
شنبه
546,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
546,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
546,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
546,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
جاباما
546,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
546,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
546,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
546,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
546,000
تومان
24 مرداد
جمعه
546,000
تومان
25 مرداد
شنبه
546,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
546,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
546,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
546,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
24 مرداد
جمعه
560,000
تومان
25 مرداد
شنبه
560,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
24 مرداد
جمعه
560,000
تومان
25 مرداد
شنبه
560,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
علاءالدین
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
24 مرداد
جمعه
560,000
تومان
25 مرداد
شنبه
560,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
ایران مارکوپولو
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
24 مرداد
جمعه
565,000
تومان
25 مرداد
شنبه
565,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP دریا
اتاق دوتخته دبلVIP دریا
اقامت 24
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
589,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
589,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
589,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
589,000
تومان
24 مرداد
جمعه
589,000
تومان
25 مرداد
شنبه
589,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
589,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
589,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
589,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
جاباما
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
589,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
589,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
589,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
589,000
تومان
24 مرداد
جمعه
589,000
تومان
25 مرداد
شنبه
589,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
589,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
589,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
589,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
ای‌گردش
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
24 مرداد
جمعه
599,000
تومان
25 مرداد
شنبه
599,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
علاءالدین
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
24 مرداد
جمعه
599,000
تومان
25 مرداد
شنبه
599,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
هتل یار
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
24 مرداد
جمعه
599,000
تومان
25 مرداد
شنبه
599,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
ایران مارکوپولو
608,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
608,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
608,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
608,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
608,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
608,000
تومان
24 مرداد
جمعه
608,000
تومان
25 مرداد
شنبه
608,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
608,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
608,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
608,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
608,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل جنگل
اتاق دوتخته دبل جنگل
ای‌گردش
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
24 مرداد
جمعه
470,000
تومان
25 مرداد
شنبه
470,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-سوئیت دوبلکس چهارنفره
سوئیت دوبلکس چهارنفره
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سفیدکنار بندر انزلی

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
ساحل اختصاصی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
کافی‌نت
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
جت اسکی غیررایگان
استخر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
زمين فوتبال
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
الاچیق ساحلی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
دسترسی به دریا
خدمات پرستاری از کودک
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فتوكپي
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
زمين تنيس
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
گيم نت
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
نمای دريا
زمين فوتبال
ساحل اختصاصی
زمين بازی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سفیدکنار بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیدکنار بندر انزلی

(81 نظر)
خوب بود
هتل بسیار خوبیست. همه نوع امکانات فراهم است و محیط بسیار آرام و زیبایی دارد. کیفیت غذای هتل به نسبت قیمت کم است ولی صبحانه بسیار عالی ست. اتاق ها تمیزه ولی روی چایساز کثیف و شسته نشده بود. اگر خیلی سخت گیر نباشی روی موارد کوچیک خیلی از این هتل و ارامشش و ساحلش کیف میکنی.
این هتل را پیشنهاد میکنم
بنظرمن همه چی عالی بود فقط ایکاش تنوع صبحانه زیاد بود ایکاش تو اتاق ها کم ترسروصدابود همین
یک مشکلی که ما داشتیم کنار ساحل بود مثلا زمانی که هتل خلوت بود ما کنار ساحل میرفتیم هیچ امنیتی وجود نداشت نگهبانی که مختص خود هتل باشه یا فردی که جلوی هتل باشه
نحوه برخورد کارکنان خیلی خوب و با احترام بود. اگر در سرو صبحانه کمی تنوع ایجاد شود، بهتر است. بخصوص برای افرادی که برای چند روز در هتل هستند این تنوع اثر خوبی خواهد داشت.
هتلی تر و تمیز با پرسنل مؤدب .ما اتاق vip رو به دریا رزرو کرده بودیم خیلی تمیز و مرتب بود .تنها ایرادی که می‌شد گرفت کمی کیفیت غذای رستوران پایین بود . و اینکه اتاق ما به خوبی آنتن نداشت و دسترسی به وای فای هم فقط در لابی امکان پذیر بود
متوسط
برخورد خوب كاركنان ولى سيستم تهويه تقريبا ضعيف هتل
1- محیط هتل هم در لابی و هم فضای سبز بسیار ارام و دلنشین است. بهترین جا برای گذراندن یک یا دو روز آرامش و دور بودن از هیاهو و سروصدای شه ی است. 2- صبحانه بسیار عالی و کامل بود. 3- آسفالت خیابانهای داخل فضای سبز هتل خوب نبود و بایستی آسفالت مجدد شود. 4- برخورد پرسنل هتل عالی بود.
این هتل رو در منطقه توصیه میکنم چون نسبت به سایر هتل های منطقه بهتره ، اما واقعا جای افسوس داره وقتی با هتل های ۴ ستاره خارجی بخواد مقایسه بشه. از اینکه رو بالشی ها و یا کل هتل هم میتونست تمیز تر باشه نمیخوام انتقاد کنم، چون سن زیاد هتل و عدم رسیدگی کلی خوب رو خیلی چیزا تاثیر میذاره. افسوس که باید هتلی که ۵۰ سال پیش ساخته شده و داره به اثر تاریخی تبدیل میشه بزرگترین و شاید بهترین هتل گیلان باشه و خیلی خیلی از هتل های نوساز و بی کیفیت جدید بهتر باشه. هتلی پیر و خسته که یاد آوری میکنه ۵۰ سال پیش که آنتالیا و‌‌‌‌‌... وجود نداشت ما کجا بودیم و الان کجاییم. این هتل به طرز دردناکی بیانگر جا موندن ما از دنیا در توسعه و پیشرفت است. البته پرسنل بسیار بسیار با اخلاق ، محترم و مهمان نواز رو فراموش نکنیم که شاید همه کاستی ها رو از یادتون میبُردن.
همه چي خوب بود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
همه چیز عالی فقط صبحانه ضعیف تر از قبل بود.
برای بار دوم به این هتل رفتم و به نظرم اگر میخواهید بیشتر در هتل باشید و آرامش داشته باشید و اگر بچه کوچک دارید بهترین انتخاب است.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
من دو شب به همراه خانواده در اذر ماه در این هتل بودم . اول اینکه از پرسنل هتل بسیار تشکر میکنم که همواره پاسخگو بودند و بسیار با ادب و متین. نکات مثبت: محوطه هتل بسیار زیبا و ارامش بخش هست ساحل پشت هتل هرچند اختصاصی نیست اما خیلی خلوت و تمیز هست و بسیار برای پیاده روی و استراحت مناسبه. فضای داخلی و راهروها تمیز و خوب هیتند اتاق ما سه تخته رو به دریا بود که خیلی نمای خوبی به دریا داشت و تمیز و بزرگ بود. همه چیز خیلی عالی و خوب بود. نکات منفی: ورودی هتل از جاده اصلی 50 متر بعد از تمام شدن بلوار و دوطرفه شدن جاده هست که خیلی خیلی خطرناکه . هتل از شهر چند کیلومتری بیرونه و برای رفتن به شهر باید ده دقیقه با ماشین برید اما همین نکته باعث خلوتی و ساحل تمیزش شده. در کل هتل خیلی خوبیه دوباره حتما میرم و پیشنها میکنم برید و بخصوص از ساحل خلوتش لذت ببرید.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
باتوجه به قیمت هتل امکانات نمیدهد ما یک اتاق VIP رو به دریا گرفته بودیم اما روبروی اطاق ما ساختمان رستوران بود که عملا ما دید به دریا نداشتیم اعتراض هم کردیم ولی پاسخی ندادند و نتیجه نداشت صبحانه آن هم خیلی معمولی است هتل امکانات خاصی ندارد و نت آن هم خیلی ضعیف است که مجبور میشویم از خیر آن بگذریم
آشپز صبحانه :با اخلاق و حرفه ای
عالی از همه نظر اتاق تمیزخوب سرویس دهی عالی صبحانه عالی
اتاقها و امکانات هتل و خصوصا ساحل تمییز و زیبا و وسیع هتل و رفتار مودبانه کارکنان قابل تقدیره👌👌
محوطه هتل بی نظیر و دارای ساحل اختصاصی و تمیز همراه با فضای سبز عالی بود. تمیزی اتاق VIP خوب و قابل قبول بود. مینی بار و داخل یخچال غیر از آب چیزی نبود. منوی صبحانه و کیفیت آن میتوانست بهتر باشد ولی محل رستوران و فضای آن عالی بود. برخورد کارکنان خوب بود ولی در ابتدای ورود به دلیل اماده نبودن اتاق و هنگام خروج به جهت چک کردن اتاق و صورتحساب رستوران معطل شدیم که برای یک خانواده خوشایند نیست. زمان اقامت ما در مهرماه بود و شبها سرد بود و متاسفانه هتل فاقد سیستم گرمایش بود که برای کودکان و افراد حساس مناسب نبود.
مزاحمت و سر و صدا، نبود صابون مایع
بسیار تمیز بود و آرام. صبحانه در حد پنج ستاره.زمین بازی کودک خیلی خوب بود. ساحل اختصاصی تمیز و خوب. اگه قصد ریلکس کردن دارید و دنبال مراکز خرید و غیره نیستید، کاملا توصیه میکنم.شب با اینکه رستوران ساعت ۸ برای شام باز میشد، ما ساعت ۷ از رستوران برای کودک تقاضای سیب زمینی سرخ کرده کردیم که خیلی همکاری کردند و اوردند تو اتاق. من هیچ نکته منفی ندیدم. منتظرم دوباره برگردیم همین هتل
متصدی رزرو کند اما دقیق ، داخل اتاق مسواک نبود و باید زنگ میزدیم می آوردند اولین اتاقی که به ما دادند بوی فاضلاب می داد و بعد با اعتراض ما تعویض کردند
اتاق تمیز صبحانه عالی محوطه زیبا ساحل اختصاصی تمیز و خلوت
غذای خوب،کارکنان خوب،برخی امکانات ابتدایی مانند مسواک و خمیر دندان،ساعت دیواری،حوله برای ساحل،خرابی تلویزیون،در یخچال رو که باز می کردی بو می آمد و موارد متعدد دیگه که الان حضور ذهن ندارم نداشت یا مشکل داشت،چند سال پیش تصویر خوبی ازش داشتم ولی الان نه،خواستیم با اتاق vip تعویض کنیم وپول اضافه اش را هم بدهیم ولی قبول نکردند.
اتاق ها و ویلا بازسازی شده اند،محوطه تمیز،سرویس دهی مناسب و برخورد کارمندان عالی بود. اتاقها و وسایل هم تمیز،اسپیلت سالم و عالی فقط و فقط توری پنجره ها نیاز به تعمیر دارد حیوان دوست هم هستند که نشان از فرهنگ کارکنان و مدیریت دارد.
هتل سفیدکنار با حفظ هویت و شخصیت معماری خودش چه در نما چه در لابی و چه در اتاق ها ، به جرات یکی از بهترین هتل های حاشیه خزر به شمار میاد. مکانی دنج و آرام با چشم اندازی زیبا به خزر که در عین حال فاصله نسبتا کوتاهی تا شهر انزلی داره . امیدوارم این هتل همیشه اصیل و بدور از بازاری سازی های رایج باقی بمونه
همه چی عالی بود فقط قیمت غذاها کمی بالاست.
کیفیت غذا پائین است سایر موارد بد نبود
نقاط قوت:
بسيار هتل خوب و با امكانات كافي و پرسنل مجرب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
نياز به بازسازي دارد
هتل خوبی بود، صبحانه خیلی خوب و مفصل بود، اتاقها هم وضعیت نه عالی ولی قابل قبول و تمیزی داشتند، پرسنل بسیار مودب، نهار و شام گرون بود
سلام هتلی قدیمی با سرویس دهی خوب و محوطه عالی ساحل وسیع اختصاصی جای پارک مناسب.
نقاط قوت:
بسیار عالی همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره هتل
نقاط قوت:
باسلام وخداقوت خدمت پرسنل محترم اقامت ٢٤" موقعيت مكاني مناسب هتل(بخصوص اتاق هاي روبه دريا)، برخورد بسيار مناسب و توام بااحترام كاركنان هتل، اجراي موزيك زنده شبانه، ساحلي تميزو آرام، نزديك بودن طرح سالم سازي دريا براي بانوان عزيز و كيفيت بالاي سرو صبحانه(بصورت سلف سرويس) لذا بنده كمال سپاس رو ازپرسنل محترم هتل بخاطر خدمات ارزنده شون دارم.
نقاط ضعف:
نديدم
من در مرداد 98 با خانواده مهمان این هتل بودیم هتل در مکانی دنج و ارام قرار گرفته ویوی رو به دریا داره مکان بازی و دوچرخه سواری برای کودکان و بزرگسالان وجود داره صبحانه اش خوبه وناهار وشام نیز کیفیتش خوبه ضمنا پرسنل باادبی داره.
سلام2 شب در این هتل اقامت داشتم. فوق العاده راضی بودم. همه چیز بسیار خوب بود و در دفعات آینده هم حتما انتخابم این هتل خواهد بود. اتاق تمیز، کارکنان حرفه ای و مودب، ساحل تمیز، غذای خوب و مکان عالی. همه چیز عالی بود
محیط دنج و با آرامش و یادآور سال های کودکی و قشنگترین خاطرات زندگی .جاده های شمال محال یادم بره😍
نقاط قوت:
صبحانه خیلی خوب و مفصلی داشت ، نزدیکی ساحل به هتل عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق افتضاح در حد هتل ۱ستاره هم نیست
نقاط قوت:
هتل خیلی عالیه کاملا راضیم از هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
من سه روز در این هتل بودم هتلی قدیمی و بسیار عالی همه چی داخلش هست ساحل اختصاصی که میتونی شنا کنی و بری تو اتاق دوش بگیری ، جای پارک خوب و مسقف داره ، صبحانه بسیار عالی و درجه یک ، غذاش هم بدک نبود و لی نه عالی ، برخورد پرسنل بسیار صمیمی و و بسیار مودب ، اینترنت پر سرعت در اتاقها و لابی ، جای بازی بچه ها و کافه و چای تو محوطه داره، تنها چیزی که ما رو اذیت کرد نظافت اتاقها بود که وقتی بر میگشتی عملا فقط سطا آشغال رو خالی میکردن اونم فکر کنم که خوب توجیه نشده بودن ، من این هتل رو توسیه میکنم
با سلام ما هفته قبل اونجا بودیم یکسری از اطاق ها بازسازی شده بودند و خیلی عالی شده بود پرسنل و مدیریت واقعا برخورد خوبی داشتند دمشون گرم خیلی به ما خوش گذشت . به نظرم ده هیچ از هتل دلفین با اون فضای داغون و پرسنل بد جلوتر هستند .
نقاط قوت:
محیط آرام و دلپذیر نزدیکی به ساحل دریا نزدیکی به جاده اصلی خط کناره برخورد بسیار مؤدبانه و بااحترام پرسنل منوی متنوع صبحانه پارکینگ سرپوشیده داخل محوطه میز و صندلی و آلاچیق در ساحل مجاور دید و منظر بسیار زیبای اتاقهای تراس دار رو به دریا
نقاط ضعف:
قیمت گران هتل نداشتن استخر و سالن ورزشی نداشتن وان در حمام
هتل بسیار عالی ، بی سر و صدا و زیبا ، همراه با پارک برای کودکان و پرسنل بسیار مودب و با شخصیت.. صبحانه بسیار عالی و رستوران با غذا های متنوع شمالی ، امکانات اتاق مانند چای ساز و سشوار ...تا حدودی خارج شهر از غرب شهر ...
هتل بسیار تمیز و غذای بسیار عالی به همراه کارکنان بسیار مودب
هتل عالی با چشم انداز زیبای ساحل... پرسنل خوش برخورد و حرفه ای... غذای رستوران خوب بود ، ولی یک مقدار قیمت غذا بالا بود... ساحل اختصاصی تمیز و بدون مزاحم.. هتل و محوطه تمیز و مرتب... امکانات دوچرخه سواری... من دوبار در این هتل اقامت خانوادگی داشتم و بسیار راضی هستم.
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
حيف اون بنا كه بخاطر بي توجهي از رونق افتاده ، همه چي قديمي و تقريبا به تاريخ پيوسته بود. كيفيت تخت و بالش پايين، وضعيت حمام و دستشويي و نظافتش خيلي خيلي ضعيف و در كل اصلا پيشنهاد نمي كنم.
هتل بسیار خوب و باصفایی است. تمیزی خوب بود نه عالی اما روی هم رفته بسیار خوش گذشت. زمین بازی کودکان خوبی دارد. دوچرخه سواری و دارت و بدمینتون هم می توانید بازی کنید. صبحانه خوب بود و شام هم خوب و خوشمزه بود. ناهار در هتل نبودیم. ایوانهای بزرگ و خوبی دارد. محیط ساکت است با اینکه زمان اقامت من تمام اتاقها پر بودند. پرسنل خوبی دارد و بسیار مودبند.
واقعا دنیا دنیا ارامش و احساس خوب. محیط و ساحل عالی. پرسنل خونگرم و کمک کننده. اتاقها با نمای زیبا و بالکن بزرگ
خیلی عالی بود