هتل سفیدکنار بندر انزلی

بندرانزلی، کیلومتر شش جاده انزلی آستارا
3.6
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیدکنار بندر انزلی

هتل ۴ ستاره سفید کنار، همجوار دریای خزر و تالاب بندر انزلی در استان گیلان واقع شده است. هتل در سال ۱۳۵۰در سه طبقه با چشم انداز زیبا به ساحل دریای خزر و جنگل، در کیلومتر ۶ جاده آستارا احداث گردیده است. ویژگی بارز هتل واقع شدن در ساحل می‌باشد. هتل سفید کنار با چشم اندازی کم نظیر، اتاق‌های رو به دریا و رو به جنگل در منطقه‌ای سرسبز و نزدیک تالاب انزلی که بزرگ‌ترین و زیباترین تالاب‌های دنیاست پذیرای مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیدکنار بندر انزلی

سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل دریا
اتاق دوتخته دبل دریا
هتل یار
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
394,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
394,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
394,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
394,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
394,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
394,000
تومان
22 اسفند
جمعه
394,000
تومان
23 اسفند
شنبه
394,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
394,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
394,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
394,000
تومان
ای‌گردش
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
401,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
401,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
401,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
401,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
401,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
401,000
تومان
22 اسفند
جمعه
401,000
تومان
23 اسفند
شنبه
401,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
401,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
401,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
401,000
تومان
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
23 اسفند
شنبه
420,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
401,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
401,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
401,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
401,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
401,000
تومان
22 اسفند
جمعه
401,000
تومان
23 اسفند
شنبه
401,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
401,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
401,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
401,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل محوطه
اتاق دوتخته دبل محوطه
علاءالدین
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
392,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
392,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
392,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
392,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
392,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
392,000
تومان
22 اسفند
جمعه
392,000
تومان
23 اسفند
شنبه
392,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
392,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
392,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
392,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل همکف
اتاق دوتخته دبل همکف
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
320,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
22 اسفند
جمعه
320,000
تومان
23 اسفند
شنبه
320,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
320,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
22 اسفند
جمعه
320,000
تومان
23 اسفند
شنبه
320,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
22 اسفند
جمعه
320,000
تومان
23 اسفند
شنبه
320,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین همکف
اتاق دوتخته تویین همکف
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
320,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
22 اسفند
جمعه
320,000
تومان
23 اسفند
شنبه
320,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین جنگل
اتاق دوتخته تویین جنگل
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین دریا
اتاق دوتخته تویین دریا
ای‌گردش
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
401,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
401,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
401,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
401,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
401,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
401,000
تومان
22 اسفند
جمعه
401,000
تومان
23 اسفند
شنبه
401,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
401,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
401,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
401,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
هتل یار
546,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
546,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
546,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
546,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
546,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
546,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
546,000
تومان
22 اسفند
جمعه
546,000
تومان
23 اسفند
شنبه
546,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
546,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
546,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
546,000
تومان
اقامت 24
546,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
546,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
546,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
546,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
546,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
546,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
546,000
تومان
22 اسفند
جمعه
546,000
تومان
23 اسفند
شنبه
546,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
546,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
546,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
546,000
تومان
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
550,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
22 اسفند
جمعه
550,000
تومان
23 اسفند
شنبه
550,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
علاءالدین
552,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
552,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
552,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
552,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
552,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
552,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
552,000
تومان
22 اسفند
جمعه
552,000
تومان
23 اسفند
شنبه
552,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
552,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
552,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
552,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP دریا
اتاق دوتخته دبلVIP دریا
هتل یار
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
589,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
589,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
589,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
589,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
589,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
589,000
تومان
22 اسفند
جمعه
589,000
تومان
23 اسفند
شنبه
589,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
589,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
589,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
589,000
تومان
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
590,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
590,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
590,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
590,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
590,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
590,000
تومان
22 اسفند
جمعه
590,000
تومان
23 اسفند
شنبه
590,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
590,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
590,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
590,000
تومان
علاءالدین
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
595,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
595,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
595,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
595,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
595,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
595,000
تومان
22 اسفند
جمعه
595,000
تومان
23 اسفند
شنبه
595,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
595,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
595,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
595,000
تومان
اقامت 24
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
603,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
603,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
603,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
603,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
603,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
603,000
تومان
22 اسفند
جمعه
603,000
تومان
23 اسفند
شنبه
603,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
603,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
603,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
603,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل جنگل
اتاق دوتخته دبل جنگل
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
23 اسفند
شنبه
370,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سفیدکنار بندر انزلی

سالن کنفرانس
سالن بيليارد
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمين تنيس
كتابخانه
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
الاچیق ساحلی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
آتلیه
زمين فوتبال
صندوق امانات در لابی
خدمات خانه داری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
فضائی برای پياده روی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
ورزش های ابی
اینترنت بی سیم
پاركينگ
حوله حمام
پارک بازی كودكان
گيم نت
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
نمای دريا
زمين فوتبال
ساحل اختصاصی
زمين بازی
اب معدنی رایگان
دمپایی یکبار مصرف
زمين تنيس
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
نمای جنگل
فضای بيرون هتل برای نشستن
بیزینس سنتر
تلويزيون LCD در لابی
دسترسی به دریا
خدمات پرستاری از کودک
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
نمای فضای سبز
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
كافی شاپ
سیستم سرمایش
آسانسور
سونا
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
رستوران
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
مبلمان
صندوق امانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی نت
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
یخچال
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
دمپایی
پرینت
خدمات خشکشویی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
مرکز خرید
رستوران فرنگی
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
جت اسکی غیررایگان
استخر روباز
مینی بار رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
پله اضطراری
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
اباژور
تلفن
رستوران دریایی
رمپ
رستوران ایرانی
لابی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
حمام

آدرس هتل سفیدکنار بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیدکنار بندر انزلی

(75 نظر)
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان قیمت مناسب آرامش خوب دسترسی عالی به ساحل تمیز تقریبا ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان قیمت مناسب آرامش خوب دسترسی عالی به ساحل تمیز تقریبا ساحل اختصاصی
اگر به دنبال یک هتل ساحلی با ساحل تقریبا تمیز و آرام هستید پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل به خصوص آقای گلزار
نقاط ضعف:
غذای بی کیفیت رستوران
نقاط قوت:
هتلی بسیار امن وآرام باامکانات بسیار لوکس وراحت بود بهترین اقامت ما درگیلان شد وخاطره ی خوبی برامون موند
نقاط ضعف:
هتلی بسیار امن وآرام باامکانات بسیار لوکس وراحت بود بهترین اقامت ما درگیلان شد وخاطره ی خوبی برامون موند
امکانات عالی و نظافت ورفتار کارکنان بسیار عالی پذیرایی خیلی خوب صبحانه بسیار مفصل ک ماناهارنمیخوردیم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه ضعیف بود الکی شلوغ بود فقط
نظافت خوب ، قیمت مناسب ، رفتار خوب ، فضای مناسب دسترسی خوبی هم داره فاصله مناسبی از شهر داره اتاق های VIP مناسب و عالی بود
هتلی خوب با ساحل ارام و مکان مناسب
به طور کلی وضعیت قابل قبولی داشت هم از لحاظ تمیزی و بهداشت و هم از لحاظ کیفیت خدمات.
از نظر من هتل خوبي بود ما تو اتاق vip رو به دريا بوديم تنها ايرادي كه داشت بالكن هتل كه رو به دريا بود پنجره گذاشته بودن و به نوعي بسته بود و براي لذت بردن از دريا هواي شمال بايد پنجره باز ميكرديم كه اگه فضاي باز بود خيلي دلپذيرتر بود
دو شب عالی اقامت داشتیم برخورد کارکنان کیفیت غذا و امکانات هتل فوق العاده بود قیمت نسبت به امکانات مناسبه ، امکان دوچرخه سواری قایق رانی و موتور سواری داخل هتل برقراره همچنیین امکانات ورزشی مثل تنیس و بیلیارد و هاکی موجوده و با قیمت مناسب ارائه میشیه.موسیقی زنده هم‌تو هتل بود فضای باز بزرگتر و منظره ی زیبای دریا از مزیت های هتل هست.هتل بازسازی شده و تمیز هست
متاسفانه چند مورد کسری داشت،رویه لحاف متاسفانه پوسیده بود،امکانات بهداشتی ناقص بود که از تهران ارسال نشده بود،کارکنان کلی زحمت کشیدند و به سختی تهیه کردند،کیفت غذا جا دارد بهتر شود،میز و صندلی های رستوران در شان هتل سفید کنار نیست باید به روز و تعویض شود
ویو عالی دریا ، ساحل عالی ، اطاق عالی ، صبحانه عالی
رفتار کارکنان و رسپشن هتل بسیار مودبانه و عالی👍و من همیشه برای آرامش به این هتل ساحلی زیبا میرم. صبحانه کامل و عالی... در کل از همه نظر هتلی کامل است و من مشتری هرسال این هتل هستم حتی گاهی سالی دوبار برای گرفتن آرامش روح و روان به این هتل و ساحل زیباش میرم.
هتلی بسیارخوب باپرسنلی باادب وتمیز خانه داری خوب ومحیطی زیباوباآرامش مثال زدنی وصبحانه خوب ودلچسب
اتاقهای vip خیلی تمیز و شیک هستن.فقط لابی و مشاعات اگه بازسازی بشه و مبلمانش عوض،بشه خیلی خوب میشه
محیط آرام و خوبی داشت. ساحل تمیز بود. برای کسانی که بچه دارند و نمی خواهند از هتل بیرون بروند واقعا خوب بود. درسته که سرگرمی های خوبی داشت اما در صورتی که سرگرمی های دیگه ای به هتل اضافه شه میشه کل مدت اقامت رو در هتل بود و لذت برد
پذیرش خوب، خانه داری تمیز، صبحانه خوب، محیط خیلی ارام، ساحل بسیار تمیز نگهداری خیلی زحمت دارد. اینطور ساحل من در ایران ندیدم واقعا طولانی و تمیز ماسه ها اصلا به پا نمیچسپن. باید زیاد تبلیغ انجام داد تا توریست جزب کنند. مسافرت بیاد ماندنی بوده.
محصور بودن ساحل بصورت اختصاصی مانند گذشته وجود نداره و حصارها را برداشتن. نسبت به اقامتهای گذشته افت کیفیت اتاقها محسوس بود ولی در کل آرامش و فضای مناسب و زیبا قابل تقدیر است.
نقاط قوت:
تمیز بود برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت : محوطه زيبا و پر آرامش هتل - برخورد محترمانه كاركنان - ويوي زيباي اتاق ها - صبحانه كامل با كيفيت خوب . نقاط ضعف : شيرآلات حمام و دستشويي كهنه و زنگ زده بود ، و توالت فرنگي كهنه شده بود . غذاي هتل براي شام و ناهار شور و چرب بود ، و نسبت به قيمتش اصلا كيفيت نداشت .
اتاق ها تمیز اما قدیمی با ویو بی نظیر دریا کارمندان با اخلاق و سرویس دهی خوب غذای رستوران در حد متوسط فاصله تا شهر کمی زیاد ساحل اختصاصی دارد اما اب دریا در این منطقه بسیار کثیف هست برای کسانی که با بچه و به قصد شنا میرن شمال اصلا این منطقه رو پیشنهاد نمیکنم ولی در کل هتل قابل قبول و خوبیه
عالی بود
خوب بود
هتل بسیار خوبیست. همه نوع امکانات فراهم است و محیط بسیار آرام و زیبایی دارد. کیفیت غذای هتل به نسبت قیمت کم است ولی صبحانه بسیار عالی ست. اتاق ها تمیزه ولی روی چایساز کثیف و شسته نشده بود. اگر خیلی سخت گیر نباشی روی موارد کوچیک خیلی از این هتل و ارامشش و ساحلش کیف میکنی.
این هتل را پیشنهاد میکنم
بنظرمن همه چی عالی بود فقط ایکاش تنوع صبحانه زیاد بود ایکاش تو اتاق ها کم ترسروصدابود همین
یک مشکلی که ما داشتیم کنار ساحل بود مثلا زمانی که هتل خلوت بود ما کنار ساحل میرفتیم هیچ امنیتی وجود نداشت نگهبانی که مختص خود هتل باشه یا فردی که جلوی هتل باشه
نحوه برخورد کارکنان خیلی خوب و با احترام بود. اگر در سرو صبحانه کمی تنوع ایجاد شود، بهتر است. بخصوص برای افرادی که برای چند روز در هتل هستند این تنوع اثر خوبی خواهد داشت.
هتلی تر و تمیز با پرسنل مؤدب .ما اتاق vip رو به دریا رزرو کرده بودیم خیلی تمیز و مرتب بود .تنها ایرادی که می‌شد گرفت کمی کیفیت غذای رستوران پایین بود . و اینکه اتاق ما به خوبی آنتن نداشت و دسترسی به وای فای هم فقط در لابی امکان پذیر بود
متوسط
برخورد خوب كاركنان ولى سيستم تهويه تقريبا ضعيف هتل
1- محیط هتل هم در لابی و هم فضای سبز بسیار ارام و دلنشین است. بهترین جا برای گذراندن یک یا دو روز آرامش و دور بودن از هیاهو و سروصدای شه ی است. 2- صبحانه بسیار عالی و کامل بود. 3- آسفالت خیابانهای داخل فضای سبز هتل خوب نبود و بایستی آسفالت مجدد شود. 4- برخورد پرسنل هتل عالی بود.
این هتل رو در منطقه توصیه میکنم چون نسبت به سایر هتل های منطقه بهتره ، اما واقعا جای افسوس داره وقتی با هتل های ۴ ستاره خارجی بخواد مقایسه بشه. از اینکه رو بالشی ها و یا کل هتل هم میتونست تمیز تر باشه نمیخوام انتقاد کنم، چون سن زیاد هتل و عدم رسیدگی کلی خوب رو خیلی چیزا تاثیر میذاره. افسوس که باید هتلی که ۵۰ سال پیش ساخته شده و داره به اثر تاریخی تبدیل میشه بزرگترین و شاید بهترین هتل گیلان باشه و خیلی خیلی از هتل های نوساز و بی کیفیت جدید بهتر باشه. هتلی پیر و خسته که یاد آوری میکنه ۵۰ سال پیش که آنتالیا و‌‌‌‌‌... وجود نداشت ما کجا بودیم و الان کجاییم. این هتل به طرز دردناکی بیانگر جا موندن ما از دنیا در توسعه و پیشرفت است. البته پرسنل بسیار بسیار با اخلاق ، محترم و مهمان نواز رو فراموش نکنیم که شاید همه کاستی ها رو از یادتون میبُردن.
همه چي خوب بود
همه چیز عالی فقط صبحانه ضعیف تر از قبل بود.
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
برای بار دوم به این هتل رفتم و به نظرم اگر میخواهید بیشتر در هتل باشید و آرامش داشته باشید و اگر بچه کوچک دارید بهترین انتخاب است.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
اتاق ها و ویلا بازسازی شده اند،محوطه تمیز،سرویس دهی مناسب و برخورد کارمندان عالی بود. اتاقها و وسایل هم تمیز،اسپیلت سالم و عالی فقط و فقط توری پنجره ها نیاز به تعمیر دارد حیوان دوست هم هستند که نشان از فرهنگ کارکنان و مدیریت دارد.
نقاط قوت:
بسيار هتل خوب و با امكانات كافي و پرسنل مجرب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
نياز به بازسازي دارد
هتل خوبی بود، صبحانه خیلی خوب و مفصل بود، اتاقها هم وضعیت نه عالی ولی قابل قبول و تمیزی داشتند، پرسنل بسیار مودب، نهار و شام گرون بود
سلام هتلی قدیمی با سرویس دهی خوب و محوطه عالی ساحل وسیع اختصاصی جای پارک مناسب.
نقاط قوت:
بسیار عالی همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره هتل
نقاط قوت:
باسلام وخداقوت خدمت پرسنل محترم اقامت ٢٤" موقعيت مكاني مناسب هتل(بخصوص اتاق هاي روبه دريا)، برخورد بسيار مناسب و توام بااحترام كاركنان هتل، اجراي موزيك زنده شبانه، ساحلي تميزو آرام، نزديك بودن طرح سالم سازي دريا براي بانوان عزيز و كيفيت بالاي سرو صبحانه(بصورت سلف سرويس) لذا بنده كمال سپاس رو ازپرسنل محترم هتل بخاطر خدمات ارزنده شون دارم.
نقاط ضعف:
نديدم
من در مرداد 98 با خانواده مهمان این هتل بودیم هتل در مکانی دنج و ارام قرار گرفته ویوی رو به دریا داره مکان بازی و دوچرخه سواری برای کودکان و بزرگسالان وجود داره صبحانه اش خوبه وناهار وشام نیز کیفیتش خوبه ضمنا پرسنل باادبی داره.
سلام2 شب در این هتل اقامت داشتم. فوق العاده راضی بودم. همه چیز بسیار خوب بود و در دفعات آینده هم حتما انتخابم این هتل خواهد بود. اتاق تمیز، کارکنان حرفه ای و مودب، ساحل تمیز، غذای خوب و مکان عالی. همه چیز عالی بود
محیط دنج و با آرامش و یادآور سال های کودکی و قشنگترین خاطرات زندگی .جاده های شمال محال یادم بره😍
نقاط قوت:
صبحانه خیلی خوب و مفصلی داشت ، نزدیکی ساحل به هتل عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق افتضاح در حد هتل ۱ستاره هم نیست
نقاط قوت:
هتل خیلی عالیه کاملا راضیم از هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
من سه روز در این هتل بودم هتلی قدیمی و بسیار عالی همه چی داخلش هست ساحل اختصاصی که میتونی شنا کنی و بری تو اتاق دوش بگیری ، جای پارک خوب و مسقف داره ، صبحانه بسیار عالی و درجه یک ، غذاش هم بدک نبود و لی نه عالی ، برخورد پرسنل بسیار صمیمی و و بسیار مودب ، اینترنت پر سرعت در اتاقها و لابی ، جای بازی بچه ها و کافه و چای تو محوطه داره، تنها چیزی که ما رو اذیت کرد نظافت اتاقها بود که وقتی بر میگشتی عملا فقط سطا آشغال رو خالی میکردن اونم فکر کنم که خوب توجیه نشده بودن ، من این هتل رو توسیه میکنم
با سلام ما هفته قبل اونجا بودیم یکسری از اطاق ها بازسازی شده بودند و خیلی عالی شده بود پرسنل و مدیریت واقعا برخورد خوبی داشتند دمشون گرم خیلی به ما خوش گذشت . به نظرم ده هیچ از هتل دلفین با اون فضای داغون و پرسنل بد جلوتر هستند .
نقاط قوت:
محیط آرام و دلپذیر نزدیکی به ساحل دریا نزدیکی به جاده اصلی خط کناره برخورد بسیار مؤدبانه و بااحترام پرسنل منوی متنوع صبحانه پارکینگ سرپوشیده داخل محوطه میز و صندلی و آلاچیق در ساحل مجاور دید و منظر بسیار زیبای اتاقهای تراس دار رو به دریا
نقاط ضعف:
قیمت گران هتل نداشتن استخر و سالن ورزشی نداشتن وان در حمام
هتل بسیار عالی ، بی سر و صدا و زیبا ، همراه با پارک برای کودکان و پرسنل بسیار مودب و با شخصیت.. صبحانه بسیار عالی و رستوران با غذا های متنوع شمالی ، امکانات اتاق مانند چای ساز و سشوار ...تا حدودی خارج شهر از غرب شهر ...
هتل بسیار تمیز و غذای بسیار عالی به همراه کارکنان بسیار مودب
هتل عالی با چشم انداز زیبای ساحل... پرسنل خوش برخورد و حرفه ای... غذای رستوران خوب بود ، ولی یک مقدار قیمت غذا بالا بود... ساحل اختصاصی تمیز و بدون مزاحم.. هتل و محوطه تمیز و مرتب... امکانات دوچرخه سواری... من دوبار در این هتل اقامت خانوادگی داشتم و بسیار راضی هستم.
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
حيف اون بنا كه بخاطر بي توجهي از رونق افتاده ، همه چي قديمي و تقريبا به تاريخ پيوسته بود. كيفيت تخت و بالش پايين، وضعيت حمام و دستشويي و نظافتش خيلي خيلي ضعيف و در كل اصلا پيشنهاد نمي كنم.
واقعا دنیا دنیا ارامش و احساس خوب. محیط و ساحل عالی. پرسنل خونگرم و کمک کننده. اتاقها با نمای زیبا و بالکن بزرگ
خیلی عالی بود
نقاط قوت:
ساحل فوق العاده اتاقهای تمیز محیط آرام
نقاط ضعف:
قدیمی بودن سرویسها وشیر آلات
فضا و ساحل بزرگ و زیبا. رفتار پرسنل خوب. امکانات مناسب. کیفیت صبحانه معمولی ...
هتل قدیمی ولی خدمات خوب بود و صبحانه هم خوب و ساحل تمیز نسبت به قیمت و ستاره هتل قابل قبول است...
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان دنج بودن ھتل در محیط آرام با ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
ھتل نیاز مبرم بہ بازسازی داخلی بویژہ سرویس ھای حمام و دستشویی دارد
نقاط قوت:
محيط خوب
نقاط ضعف:
شيرالات نامناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. محیط آرام. صبحانه مفصل و خوب. ساحل بینظیر.
نقاط ضعف:
قفل درب بالکن اتاق خراب بود.
نقاط قوت:
کارکنان عالی موقعیت مکانی خوب غذای خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
روتختی ها و موکتها باید تجدید شوند و بجای موکت از کفپوشهایی که رعایت نظافت راحت‌تر است استفاده شود
نقاط قوت:
دور از هیاهوی شهر، ساحل اختصاصی و نسبتا تمیز
نقاط ضعف:
محدود بودن منو رستوران، قیمت به نسبت گران
نقاط قوت:
۱- رفتار خوب پرسنل هتل ۲- صبحانه خوب ۳- داشتن ساحل و چشم‌‌انداز زيبا ۴- دسترسي مناسب ۵- نظافت خوب
نقاط ضعف:
در مقايسه با برخي هتل‌هاي ۴ ستاره ديگر، كمي پايينتر از آنها بود
نقاط قوت:
كنار دريا وارام
نقاط ضعف:
قديمي بودن وسايل شيرالات واتاقها
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا و بیاد ماندنی پاکیزگی اتاق ها برخورد صمیمی و مودبانه پرسنل کافی شاپ کاملآ حرفه ای Wi_Fi بسیار خوب
نقاط ضعف:
غذاهای محلی رستوران مناسب نبود نه از کیفیت و نه از قیمت متاسفانه دستگاه ATM نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب بر خورد خوب پرسنل اتاق تمیز و باز سازی شده آرامش محیطی بسیار مناسب کیفیت خوب غذای رستوران
نقاط ضعف:
قدیمی بودن کل مجموعه
نقاط قوت:
تمیزو مرتب بودن اطاق هاوهتل برخورد بسیار خوب کارکنان خوب بودن غذاهای محلی مخصوصا وجود موسیقی زنده بسیار عالی.
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت هتلها کلا درایران که باعث هجوم مردم به سایر کشور ها ازجمله ترکیه که از قیمتهای بسیارخوب برخوردار میباشد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی غذای بسیار عالی هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت
نقاط ضعف:
در سوئتها دوش جداگانه برای استحمام وجود ندارو و از جکوزی فقط می شود به عنوان وان استفاده کرد چون در صورت به کارانداختن پمپ جلبک فراوان وارد وان میشود و صحنه ی چندش آوری دارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سفیدکنار بندر انزلی

مهمانان هتل سفیدکنار بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سفیدکنار بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سفیدکنار بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سفیدکنار بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سفیدکنار بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.