هتل سفیدکنار بندر انزلی

بندرانزلی، کیلومتر شش جاده انزلی آستارا
3.6
امتیاز کاربران
84
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیدکنار بندر انزلی

هتل ۴ ستاره سفید کنار، همجوار دریای خزر و تالاب بندر انزلی در استان گیلان واقع شده است. هتل در سال ۱۳۵۰در سه طبقه با چشم انداز زیبا به ساحل دریای خزر و جنگل، در کیلومتر ۶ جاده آستارا احداث گردیده است. ویژگی بارز هتل واقع شدن در ساحل می‌باشد. هتل سفید کنار با چشم اندازی کم نظیر، اتاق‌های رو به دریا و رو به جنگل در منطقه‌ای سرسبز و نزدیک تالاب انزلی که بزرگ‌ترین و زیباترین تالاب‌های دنیاست پذیرای مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیدکنار بندر انزلی

سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل همکف
اتاق دوتخته دبل همکف
ای‌گردش
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
451,000
تومان
3 مهر
شنبه
451,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
451,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
451,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
451,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
451,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
451,000
تومان
9 مهر
جمعه
451,000
تومان
10 مهر
شنبه
451,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
451,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
451,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین همکف
اتاق دوتخته تویین همکف
ای‌گردش
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
451,000
تومان
3 مهر
شنبه
451,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
451,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
451,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
451,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
451,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
451,000
تومان
9 مهر
جمعه
451,000
تومان
10 مهر
شنبه
451,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
451,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
451,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین جنگل
اتاق دوتخته تویین جنگل
ای‌گردش
486,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
486,000
تومان
3 مهر
شنبه
486,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
486,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
486,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
486,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
486,000
تومان
9 مهر
جمعه
486,000
تومان
10 مهر
شنبه
486,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
486,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین دریا
اتاق دوتخته تویین دریا
ای‌گردش
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
521,000
تومان
3 مهر
شنبه
521,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
521,000
تومان
9 مهر
جمعه
521,000
تومان
10 مهر
شنبه
521,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
ای‌گردش
753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
753,000
تومان
3 مهر
شنبه
753,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
753,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
753,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
753,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
753,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
753,000
تومان
9 مهر
جمعه
753,000
تومان
10 مهر
شنبه
753,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
753,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
753,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
786,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
786,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
786,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
786,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
786,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل محوطه
اتاق دوتخته دبل محوطه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP دریا
اتاق دوتخته دبلVIP دریا
اقامت 24
881,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
881,000
تومان
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
881,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
881,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
881,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
881,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
881,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل جنگل
اتاق دوتخته دبل جنگل
ای‌گردش
486,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
486,000
تومان
3 مهر
شنبه
486,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
486,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
486,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
486,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
486,000
تومان
9 مهر
جمعه
486,000
تومان
10 مهر
شنبه
486,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
486,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل دریا
اتاق دوتخته دبل دریا
ای‌گردش
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
521,000
تومان
3 مهر
شنبه
521,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
521,000
تومان
9 مهر
جمعه
521,000
تومان
10 مهر
شنبه
521,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
627,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
627,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
627,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
627,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
627,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سفیدکنار بندر انزلی

سالن کنفرانس
سالن بيليارد
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمين تنيس
كتابخانه
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
الاچیق ساحلی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
آتلیه
زمين فوتبال
صندوق امانات در لابی
خدمات خانه داری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
فضائی برای پياده روی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
ورزش های ابی
اینترنت بی سیم
پاركينگ
حوله حمام
پارک بازی كودكان
گيم نت
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
نمای دريا
زمين فوتبال
ساحل اختصاصی
زمين بازی
اب معدنی رایگان
دمپایی یکبار مصرف
زمين تنيس
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
نمای جنگل
فضای بيرون هتل برای نشستن
بیزینس سنتر
تلويزيون LCD در لابی
دسترسی به دریا
خدمات پرستاری از کودک
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
نمای فضای سبز
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
كافی شاپ
سیستم سرمایش
آسانسور
سونا
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
رستوران
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
مبلمان
صندوق امانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی نت
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
یخچال
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
دمپایی
پرینت
خدمات خشکشویی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
مرکز خرید
رستوران فرنگی
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
جت اسکی غیررایگان
استخر روباز
مینی بار رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
پله اضطراری
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
اباژور
تلفن
رستوران دریایی
رمپ
رستوران ایرانی
لابی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
حمام

آدرس هتل سفیدکنار بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیدکنار بندر انزلی

(84 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل و غذای عالی و فضای بسیار خوب دوست داشتنی
نقاط ضعف:
پرسنل و غذای عالی و فضای بسیار خوب دوست داشتنی
یک سفر عالی و به یاد ماندنی داشتیم، آرامش هتل بی نظیره
بزرگی محوطه اطراف هتل بسیار عالی هست و اینکه ساحل اختصاصی داره هتل. صبحانه در شأن هتل نبود. چون هتل دوقسمت جدید و قدیم دارد، اصلا به قسمت قدیمی رسیدگی نمیشود. فرچه توالت شور چون اهنی انتخاب شده زنگ زده و رنگ زنگ زدگی کنار سرویس فرنگی روی کاشی ها بسیار صحنه بدی را در مواجهه اولیه دارد. دوش دستی ها همگی خراب هستند ( ما سه تا اتاق رزرو داشتیم) بنظر من کمی رسیدگی شود بهتر میشود
اسباب و اثاثیه اتاق کهنه. نظافت اتاق ضعیف. تجهیزات حمام کهنه و بعضا خراب. رستوران متوسط. برخورد کارکنان نسبتا خوب.
نقاط قوت:
موقعیت و محل خوب _ ساحل تمیز _ صبحانه عالی
نقاط ضعف:
اتاق های قدیمی و فاقد امکانات
نقاط قوت:
موقعیت روبروی دریا عالی برخورد پرسنل خوب است
نقاط ضعف:
نکته منفی دیوارهای داخل اتاق کهنه و در حال ریزس بود
هتل بسیار خوبی هست. رفتار و برخورد پرسنل خیلی خوبه. نظافتش خوبه. ساحلش عالیه. صبحانه و غذاهاش خوبه. فضا و محوطه بسیار دوست داشتنی داره
نظافت اتاق ها به صورت روزانه انجام نشد و مواد شوینده کافی در اتاقها وجود ندارد
من چندین باره که در این هتل اقامت گرفتم بین هتلهای 4 ستاره شمال میشه گفت بهترینه مخصوصاً از لحاظ فضای زیبایی که این هتل داره با توجه به قیمت من قاطعانه میگم. عالیه ما هر بار به این هتل اومدیم بهمون واقعا خوش گذشته با تشکر از کارکنان مودب هتل
از بهترین سفرهایی بود که داشتم
کیفیت صبحانه و برخورد خوب بود ولی اتاق به نسبت پولی ک پرداخت میکنید در حد ی هتل ۲ ستاره است
اتاقهای vipهتل عالی هست
نقاط قوت:
محوطه خوب و وسیع سکوت و ارامش مناظر و چشم انداز خوب ساحل خوب و ماسه ای و کم شیب صبحانه متوسط روبه بالا صبحانه کره و پنیر و مربا و عسل و خامه و ... زیتون کشمش خرما شیر شیر کاکا ئ و اب پرتقال فرنی عدسی تخم مرغ اب پز نیمرو املت گوجه سبزیحات سرخ شده و هندوانه برخورد کادر خیلی خوب بود تمییزی اتاق ها و همه جا خوب بود امکان دوچرخه سواری و پیاده روی هم داشت در کل خوب بود
نقاط ضعف:
محوطه خوب و وسیع سکوت و ارامش مناظر و چشم انداز خوب ساحل خوب و ماسه ای و کم شیب صبحانه متوسط روبه بالا صبحانه کره و پنیر و مربا و عسل و خامه و ... زیتون کشمش خرما شیر شیر کاکا ئ و اب پرتقال فرنی عدسی تخم مرغ اب پز نیمرو املت گوجه سبزیحات سرخ شده و هندوانه برخورد کادر خیلی خوب بود تمییزی اتاق ها و همه جا خوب بود امکان دوچرخه سواری و پیاده روی هم داشت در کل خوب بود
بما خوش گذشت ولی یک مقدار دور است
نقاط قوت:
کنار دریا بودن
نقاط ضعف:
کنار دریا بودن
اتاق ما سه تخته وی آی پی رو به محوطه سرسبز بود بسیار تمیز و شیک بود، البته فکر میکنم اتاقهای معمولی قدیمی و بازسازی نشده باشه، برخورد کارکنان هتل عالی و حرفه ای بود.کافی شاپ و رستوران خوبی داره، ضمن اینکه صبحانه سلف سرویس و خیلی کاملی سرو میشد. تنها ایرادی که میتونم به این هتل بگیرم این بود که غذا در اتاق سرو نمیشد که زیاد جالب نیست. در ضمن هتل ساحل هم داره
ناهار و شام رستوران،نیاز به بهبود کیفیت دارد
هتلى قديمى و متوسط با ساحل خوب و تميز
با وجود موقعیت خوب هتل و ساحل و محوطه زیبا، ساختمان و اتاق ها و امکانات بسیار قدیمی و بازسازی نشده بود، صدای زیاد فن کوئل مزاحم استراحت بود. فاقد مینی بار اصولا چند وقت یکبار تعداد ستاره های یک هتل بازنگری میشود؟ آیا نظارتی هم صورت می گیرد.
هتلی با شرایط و قیمت و محل مناسب و با امکانات خوب
نقاط قوت:
کیفیت و امکانات مناسب اتاق‌های بازسازی شده تمیزی هتل فضای سبز و محوطه هتل صبحانه هتل
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار پایین اتاق های قدیمی و وسایل سرمایشی بسیار ضعیف
نقاط قوت:
نظافت محیط و آرامش محیطی
نقاط ضعف:
عدم استفاده ماسک پرسنل- قیمت بالا و کیفیت پایین غذاها
موقعیت ورفتار پرسنل خوب بود ساعت دیواری موجود نبود امکانات داخلی اتاق فرسوده تلوزیون کوچک
نقاط قوت:
پارکینگ مسقف + ساحل اختصاصی +
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بسیار مستعمل
به دیگران توصیه میکنم فقط برخورد پرسنل بهتر بشه خیلی خوبه
نقاط قوت:
کیفیت اتاق های بازسازی شده بسیار بالاتر از هتل ۳ ستاره هستند و موقعیت هتل و ساحل بی نظیر آن بسیار عالی است
نقاط ضعف:
اگر تراس هه فاقد پنجره باشند فضا و ویو بسیار مطلوب تر هست
هتل بسیار خوبی هست....صبحانه خوبی داره....اتاق ها و علی الخصوص سرویس بهداشتی و حموم به علت قدیمی بودن...کثیف به نظر میرسه
ضمن تشکر از میهمان نوازی پرسنل هتل هتل از نظر موقعیت بسیار مناسب جهت گردشگری بود ولی به نظر من بازسازی و رسیدگی به امکانات هتل بسیار ضعیف بود
نقاط قوت:
با سلام و احترام از مدیر محترم تقاضا دارم که کسانی که مستقیم از هتل خرید نکردند رو رها نکنند و کمی توجه داشته باشید . بنده از اقامت ۲۴ رزرو کردم ابتدا درخواست رو بدریا دادم که اوکی نشد و زمانی که به هتل رسیدیم علیرغم اینکه اتاق رو بدریا خالی موجود بود ولی رزرویشن گفتند در صورتی که مستقیم از ما خرید میکردید این امر امکان پذیر بود . حتی به ایشان گفتم تفاوتش رو پرداخت میکنم ولی ایشان نپذیرفتند. بنده ۳۶ ساله که از این هتل اقامت میگیرم سپاس از توجه شما
نقاط ضعف:
محوطه بدلیل وجود تاسیسات و روشن شدن موتورها سرو صدای زیادی در اتاقهای رو به محوطه بوجود میاورند که واقعا عذاب آوره
به نظر من اتاقاهای vip رو به دریای هتل بسیار خوبن هم ویوی خیلی زیبایی داره و هم تمییز و مناسبن، کارکنان بسیار مودب هستن و ساحل خیلی تمییزی داره فقط نسبت به هتل ۴ ستاره صبحانه خیلی محدوده و تنوع نداره و هر روز تکراری بود ... در مجموع بسیار فضای مناسب و دوست داشتنی داره و من حتما دوباره انتخابش میکنم.
کیفیت غذا خیلی خوب نبود بقیه موارد عالی
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
باطل بود
خوبه رضایت داشتم
نقاط قوت:
مجاورت با ساحل بينظير غذاي با كيفيت چشم اندارز دريا
نقاط ضعف:
مجاورت با ساحل بينظير غذاي با كيفيت چشم اندارز دريا
نسبت به قيمت با توجه به موقعيت و ديد دريا و ساحل وسيع و خلوت غذاي با كيفيت در مجموع اقامت خوبي داشتيم.با اينكه هتل بسيار خلوت بود بدليل پاندمي كنوني و وستوران شب اول كلا خالي بود با با ترس سفارش داديم ولي كيفيت غذا عالي بود.در كل هتل خوبيست.
نقاط قوت:
فقط ساحل
نقاط ضعف:
باسلام خدمت هموطنای عزیزوپرسنل هتل سفیدکنارانزلی،بنده بابت ۱ شب اقامتی که دراین هتل به اسم ۴ستاره داشتم اعلام نارضایتی میکنم،ونسبت به هزینه ای که پرداخت کردم درحدیک هتل آپارتمان ویا یک مسافرخانه خوب بودنه درحدهتل ۴ستاره،اول اینکه تقاضادارم ازمسولین هتل معنی اتاق vlpوبرای من روشن کنندوفرقشوبااتاق معمولی بفرمایند،ازلحاظ حمام و توالت خیلی کوچیک وتوالت فرنگی که دارای بیده نبودوفلاش تانک خیلی ضعیف وتخیله خیلی ضعیفی داشت وبجای بیده یک شلنگ زنگ زده داشت که باتوجه به نوع توالت اصلاقابل استفاده نبود وفکرکنم افتابه داشت بهتربود یاخیلی بهتربودتوالت ایرانی داشت،مایع دستشویی نداشت حداقل ظرفی نداشت که صابون گذاشت توش،کلایک جفت دنپایی گذاشته بودن،درکل بهداشت خیلی ضعیفی داشت وغیراستانداردبود،پشت پرده تراس کثافت خونی بود،تعدادما،من وهمسرم بایک بچه ۲ساله و۶ساله بودیم که هزینه پسرم که ۶ساله بودبایدنیم بهاحساب میشد کامل حساب کردن،خنده داراین بودکه داخل یخچال چندقلم تنقلات گذاشته بودند که حتی بطری کوچک آب معدنی روهم باپول حساب میکردن ویک منوی حدود۴۰۰هزارتومانی برای این چندقلم گذاشته بودند،تنهاحسن این هتل ساحلش بودولاغیر،درموردصبحانه تنوع داشتن ولی هیچگاه کمبودهای هتل ونمیشه باصبحانه جبران کرد،بنظرتون هزینه ۱میلیون تومان برای یک شب برای همچین اتاق مثلاvlp,دوتخته+۱تخت عادلانه بود؟درکل رغبت نمیکنم بیشترازاین توصیف کنم،درکل مسافرخانه خوبی بنظرمیرسید،تاریخ حضورما۲۳/۲۴/۲/۱۴۰۰
عمر هتل 52 ساله است ولی بازسازی شده و تمیز است.
نقاط قوت:
موقعیت هتل عالی بهداشت عالی برخوردکارکنان بسیارخوب بود سرویس صبحانه درحد هتل ۵ ستاره عذاهای رستوران هم خیلی خوب بود بخصوص غذاهای محلی
نقاط ضعف:
نقاط منفی ندیدم
هتل موقعیتی عالی داره ولی به روز نیست. حیفه با اون پتانسیل بالقوه. وای فای داخل اتاق ضعیف و ظاهرا کیفیت اتاق های طبقه اول و سوییت ها پایینه. برخورد پرسنل خیلی خوب و دوستانه بود.
نقاط قوت:
آرامش هتل
نقاط ضعف:
با توجه به سابقه اقامت متعدد در هتل سفید کنار. کیفیت غذا و خدمات و رستوران نسبت به دفعات قبل بسیار پایین بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و محیط و کیفت غذا
نقاط ضعف:
روی میزها کثیف رستوران و کمبود لوازم بهداشتی
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان قیمت مناسب آرامش خوب دسترسی عالی به ساحل تمیز تقریبا ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان قیمت مناسب آرامش خوب دسترسی عالی به ساحل تمیز تقریبا ساحل اختصاصی
اگر به دنبال یک هتل ساحلی با ساحل تقریبا تمیز و آرام هستید پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل به خصوص آقای گلزار
نقاط ضعف:
غذای بی کیفیت رستوران
در حد متوسط
نقاط قوت:
هتلی بسیار امن وآرام باامکانات بسیار لوکس وراحت بود بهترین اقامت ما درگیلان شد وخاطره ی خوبی برامون موند
نقاط ضعف:
هتلی بسیار امن وآرام باامکانات بسیار لوکس وراحت بود بهترین اقامت ما درگیلان شد وخاطره ی خوبی برامون موند
امکانات عالی و نظافت ورفتار کارکنان بسیار عالی پذیرایی خیلی خوب صبحانه بسیار مفصل ک ماناهارنمیخوردیم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه ضعیف بود الکی شلوغ بود فقط
نقاط قوت:
کیفیت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
دور بودن از منطقه آزاد سیستم گرمایشی به دلیل فرسودگی خیلی صدا داشت
نظافت خوب ، قیمت مناسب ، رفتار خوب ، فضای مناسب دسترسی خوبی هم داره فاصله مناسبی از شهر داره اتاق های VIP مناسب و عالی بود
هتلی خوب با ساحل ارام و مکان مناسب
به طور کلی وضعیت قابل قبولی داشت هم از لحاظ تمیزی و بهداشت و هم از لحاظ کیفیت خدمات.
از نظر من هتل خوبي بود ما تو اتاق vip رو به دريا بوديم تنها ايرادي كه داشت بالكن هتل كه رو به دريا بود پنجره گذاشته بودن و به نوعي بسته بود و براي لذت بردن از دريا هواي شمال بايد پنجره باز ميكرديم كه اگه فضاي باز بود خيلي دلپذيرتر بود
دو شب عالی اقامت داشتیم برخورد کارکنان کیفیت غذا و امکانات هتل فوق العاده بود قیمت نسبت به امکانات مناسبه ، امکان دوچرخه سواری قایق رانی و موتور سواری داخل هتل برقراره همچنیین امکانات ورزشی مثل تنیس و بیلیارد و هاکی موجوده و با قیمت مناسب ارائه میشیه.موسیقی زنده هم‌تو هتل بود فضای باز بزرگتر و منظره ی زیبای دریا از مزیت های هتل هست.هتل بازسازی شده و تمیز هست
متاسفانه چند مورد کسری داشت،رویه لحاف متاسفانه پوسیده بود،امکانات بهداشتی ناقص بود که از تهران ارسال نشده بود،کارکنان کلی زحمت کشیدند و به سختی تهیه کردند،کیفت غذا جا دارد بهتر شود،میز و صندلی های رستوران در شان هتل سفید کنار نیست باید به روز و تعویض شود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
اتاق ها و ویلا بازسازی شده اند،محوطه تمیز،سرویس دهی مناسب و برخورد کارمندان عالی بود. اتاقها و وسایل هم تمیز،اسپیلت سالم و عالی فقط و فقط توری پنجره ها نیاز به تعمیر دارد حیوان دوست هم هستند که نشان از فرهنگ کارکنان و مدیریت دارد.
نقاط قوت:
بسيار هتل خوب و با امكانات كافي و پرسنل مجرب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
نياز به بازسازي دارد
هتل خوبی بود، صبحانه خیلی خوب و مفصل بود، اتاقها هم وضعیت نه عالی ولی قابل قبول و تمیزی داشتند، پرسنل بسیار مودب، نهار و شام گرون بود
سلام هتلی قدیمی با سرویس دهی خوب و محوطه عالی ساحل وسیع اختصاصی جای پارک مناسب.
نقاط قوت:
بسیار عالی همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره هتل
نقاط قوت:
باسلام وخداقوت خدمت پرسنل محترم اقامت ٢٤" موقعيت مكاني مناسب هتل(بخصوص اتاق هاي روبه دريا)، برخورد بسيار مناسب و توام بااحترام كاركنان هتل، اجراي موزيك زنده شبانه، ساحلي تميزو آرام، نزديك بودن طرح سالم سازي دريا براي بانوان عزيز و كيفيت بالاي سرو صبحانه(بصورت سلف سرويس) لذا بنده كمال سپاس رو ازپرسنل محترم هتل بخاطر خدمات ارزنده شون دارم.
نقاط ضعف:
نديدم
من در مرداد 98 با خانواده مهمان این هتل بودیم هتل در مکانی دنج و ارام قرار گرفته ویوی رو به دریا داره مکان بازی و دوچرخه سواری برای کودکان و بزرگسالان وجود داره صبحانه اش خوبه وناهار وشام نیز کیفیتش خوبه ضمنا پرسنل باادبی داره.
سلام2 شب در این هتل اقامت داشتم. فوق العاده راضی بودم. همه چیز بسیار خوب بود و در دفعات آینده هم حتما انتخابم این هتل خواهد بود. اتاق تمیز، کارکنان حرفه ای و مودب، ساحل تمیز، غذای خوب و مکان عالی. همه چیز عالی بود
محیط دنج و با آرامش و یادآور سال های کودکی و قشنگترین خاطرات زندگی .جاده های شمال محال یادم بره😍
نقاط قوت:
صبحانه خیلی خوب و مفصلی داشت ، نزدیکی ساحل به هتل عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق افتضاح در حد هتل ۱ستاره هم نیست
نقاط قوت:
هتل خیلی عالیه کاملا راضیم از هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
با سلام ما هفته قبل اونجا بودیم یکسری از اطاق ها بازسازی شده بودند و خیلی عالی شده بود پرسنل و مدیریت واقعا برخورد خوبی داشتند دمشون گرم خیلی به ما خوش گذشت . به نظرم ده هیچ از هتل دلفین با اون فضای داغون و پرسنل بد جلوتر هستند .
نقاط قوت:
محیط آرام و دلپذیر نزدیکی به ساحل دریا نزدیکی به جاده اصلی خط کناره برخورد بسیار مؤدبانه و بااحترام پرسنل منوی متنوع صبحانه پارکینگ سرپوشیده داخل محوطه میز و صندلی و آلاچیق در ساحل مجاور دید و منظر بسیار زیبای اتاقهای تراس دار رو به دریا
نقاط ضعف:
قیمت گران هتل نداشتن استخر و سالن ورزشی نداشتن وان در حمام
هتل بسیار عالی ، بی سر و صدا و زیبا ، همراه با پارک برای کودکان و پرسنل بسیار مودب و با شخصیت.. صبحانه بسیار عالی و رستوران با غذا های متنوع شمالی ، امکانات اتاق مانند چای ساز و سشوار ...تا حدودی خارج شهر از غرب شهر ...
هتل بسیار تمیز و غذای بسیار عالی به همراه کارکنان بسیار مودب
هتل عالی با چشم انداز زیبای ساحل... پرسنل خوش برخورد و حرفه ای... غذای رستوران خوب بود ، ولی یک مقدار قیمت غذا بالا بود... ساحل اختصاصی تمیز و بدون مزاحم.. هتل و محوطه تمیز و مرتب... امکانات دوچرخه سواری... من دوبار در این هتل اقامت خانوادگی داشتم و بسیار راضی هستم.
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
واقعا دنیا دنیا ارامش و احساس خوب. محیط و ساحل عالی. پرسنل خونگرم و کمک کننده. اتاقها با نمای زیبا و بالکن بزرگ
خیلی عالی بود
نقاط قوت:
ساحل فوق العاده اتاقهای تمیز محیط آرام
نقاط ضعف:
قدیمی بودن سرویسها وشیر آلات
فضا و ساحل بزرگ و زیبا. رفتار پرسنل خوب. امکانات مناسب. کیفیت صبحانه معمولی ...
هتل قدیمی ولی خدمات خوب بود و صبحانه هم خوب و ساحل تمیز نسبت به قیمت و ستاره هتل قابل قبول است...
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان دنج بودن ھتل در محیط آرام با ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
ھتل نیاز مبرم بہ بازسازی داخلی بویژہ سرویس ھای حمام و دستشویی دارد
نقاط قوت:
محيط خوب
نقاط ضعف:
شيرالات نامناسب
نقاط قوت:
کارکنان عالی موقعیت مکانی خوب غذای خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
روتختی ها و موکتها باید تجدید شوند و بجای موکت از کفپوشهایی که رعایت نظافت راحت‌تر است استفاده شود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. محیط آرام. صبحانه مفصل و خوب. ساحل بینظیر.
نقاط ضعف:
قفل درب بالکن اتاق خراب بود.
نقاط قوت:
دور از هیاهوی شهر، ساحل اختصاصی و نسبتا تمیز
نقاط ضعف:
محدود بودن منو رستوران، قیمت به نسبت گران
نقاط قوت:
۱- رفتار خوب پرسنل هتل ۲- صبحانه خوب ۳- داشتن ساحل و چشم‌‌انداز زيبا ۴- دسترسي مناسب ۵- نظافت خوب
نقاط ضعف:
در مقايسه با برخي هتل‌هاي ۴ ستاره ديگر، كمي پايينتر از آنها بود
نقاط قوت:
كنار دريا وارام
نقاط ضعف:
قديمي بودن وسايل شيرالات واتاقها
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سفیدکنار بندر انزلی

مهمانان هتل سفیدکنار بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سفیدکنار بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سفیدکنار بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سفیدکنار بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سفیدکنار بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.