هتل سفیدکنار بندر انزلی

بندرانزلی، کیلومتر شش جاده انزلی آستارا
3.6
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیدکنار بندر انزلی

هتل ۴ ستاره سفید کنار، همجوار دریای خزر و تالاب بندر انزلی در استان گیلان واقع شده است. هتل در سال ۱۳۵۰در سه طبقه با چشم انداز زیبا به ساحل دریای خزر و جنگل، در کیلومتر ۶ جاده آستارا احداث گردیده است. ویژگی بارز هتل واقع شدن در ساحل می‌باشد. هتل سفید کنار با چشم اندازی کم نظیر، اتاق‌های رو به دریا و رو به جنگل در منطقه‌ای سرسبز و نزدیک تالاب انزلی که بزرگ‌ترین و زیباترین تالاب‌های دنیاست پذیرای مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سفیدکنار بندر انزلی

سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل دریا
اتاق دوتخته دبل دریا
ای‌گردش
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
419,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
419,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
419,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
419,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
419,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
419,000
تومان
14 آذر
جمعه
419,000
تومان
15 آذر
شنبه
419,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
419,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
419,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
419,000
تومان
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
420,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
420,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
420,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
420,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
420,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
420,000
تومان
14 آذر
جمعه
420,000
تومان
15 آذر
شنبه
420,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
420,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
420,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
420,000
تومان
اقامت 24
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
422,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
422,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
14 آذر
جمعه
422,000
تومان
15 آذر
شنبه
422,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
422,000
تومان
هتل یار
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
422,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
422,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
14 آذر
جمعه
422,000
تومان
15 آذر
شنبه
422,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
422,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل محوطه
اتاق دوتخته دبل محوطه
علاءالدین
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
392,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
392,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
392,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
392,000
تومان
14 آذر
جمعه
392,000
تومان
15 آذر
شنبه
392,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
392,000
تومان
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
475,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
475,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
475,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
475,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
475,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
475,000
تومان
14 آذر
جمعه
475,000
تومان
15 آذر
شنبه
475,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
475,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
475,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
475,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل همکف
اتاق دوتخته دبل همکف
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
320,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
14 آذر
جمعه
320,000
تومان
15 آذر
شنبه
320,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
320,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
14 آذر
جمعه
320,000
تومان
15 آذر
شنبه
320,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
ای‌گردش
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
324,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
324,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
324,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
324,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
324,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
324,000
تومان
14 آذر
جمعه
324,000
تومان
15 آذر
شنبه
324,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
324,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
324,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
324,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین همکف
اتاق دوتخته تویین همکف
ای‌گردش
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
324,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
324,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
324,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
324,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
324,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
324,000
تومان
14 آذر
جمعه
324,000
تومان
15 آذر
شنبه
324,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
324,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
324,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
324,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین جنگل
اتاق دوتخته تویین جنگل
ای‌گردش
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
372,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
372,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
372,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
14 آذر
جمعه
372,000
تومان
15 آذر
شنبه
372,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
372,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
372,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
392,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
392,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
392,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
392,000
تومان
14 آذر
جمعه
392,000
تومان
15 آذر
شنبه
392,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
392,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین دریا
اتاق دوتخته تویین دریا
ای‌گردش
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
419,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
419,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
419,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
419,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
419,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
419,000
تومان
14 آذر
جمعه
419,000
تومان
15 آذر
شنبه
419,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
419,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
419,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
419,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
ای‌گردش
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
545,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
545,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
545,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
545,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
545,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
545,000
تومان
14 آذر
جمعه
545,000
تومان
15 آذر
شنبه
545,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
545,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
545,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
545,000
تومان
اقامت 24
546,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
546,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
546,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
546,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
546,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
546,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
546,000
تومان
14 آذر
جمعه
546,000
تومان
15 آذر
شنبه
546,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
546,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
546,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
546,000
تومان
هتل یار
546,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
546,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
546,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
546,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
546,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
546,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
546,000
تومان
14 آذر
جمعه
546,000
تومان
15 آذر
شنبه
546,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
546,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
546,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
546,000
تومان
علاءالدین
552,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
552,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
552,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
552,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
552,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
552,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
552,000
تومان
14 آذر
جمعه
552,000
تومان
15 آذر
شنبه
552,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
552,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
552,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
552,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP دریا
اتاق دوتخته دبلVIP دریا
ای‌گردش
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
584,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
584,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
584,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
584,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
584,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
584,000
تومان
14 آذر
جمعه
584,000
تومان
15 آذر
شنبه
584,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
584,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
584,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
584,000
تومان
اقامت 24
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
589,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
589,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
589,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
589,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
589,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
589,000
تومان
14 آذر
جمعه
589,000
تومان
15 آذر
شنبه
589,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
589,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
589,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
589,000
تومان
هتل یار
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
589,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
589,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
589,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
589,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
589,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
589,000
تومان
14 آذر
جمعه
589,000
تومان
15 آذر
شنبه
589,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
589,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
589,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
589,000
تومان
علاءالدین
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
595,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
595,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
595,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
595,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
595,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
595,000
تومان
14 آذر
جمعه
595,000
تومان
15 آذر
شنبه
595,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
595,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
595,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
595,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل جنگل
اتاق دوتخته دبل جنگل
ای‌گردش
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
372,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
372,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
372,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
14 آذر
جمعه
372,000
تومان
15 آذر
شنبه
372,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
372,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
372,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
372,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سفیدکنار بندر انزلی

آسانسور
سالن تشريفات
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
آتلیه
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
الاچیق ساحلی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
بیزینس سنتر
گیم نت
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
پارک کودک
زمين فوتبال
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
پرینتر
دمپایی یکبار مصرف
پارک بازی كودكان
گيم نت
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
نمای دريا
زمين فوتبال
ساحل اختصاصی
زمين بازی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
سیستم گرمایش
زمين تنيس
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
نمای جنگل
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات پرستاری از کودک
اينترنت در اتاق
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
پاركينگ
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای فضای سبز
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
زنگ هشدار
تلفن در لابی
نمازخانه
ماساژ
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
اتاق چمدان
سالن همایش
بالکن
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
فضای سبز
ساحل اختصاصی
فكس
استخر روباز
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
جت اسکی غیررایگان
خشکشویی
مینی بار رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
آرایشگاه
فروشگاه و غرفه
اباژور
خدمات بیدارباش
تلفن
رستوران دریایی
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
تلفن در اتاق
امکانات بازی کودکان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل سفیدکنار بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیدکنار بندر انزلی

(73 نظر)
ویو عالی دریا ، ساحل عالی ، اطاق عالی ، صبحانه عالی
رفتار کارکنان و رسپشن هتل بسیار مودبانه و عالی👍و من همیشه برای آرامش به این هتل ساحلی زیبا میرم. صبحانه کامل و عالی... در کل از همه نظر هتلی کامل است و من مشتری هرسال این هتل هستم حتی گاهی سالی دوبار برای گرفتن آرامش روح و روان به این هتل و ساحل زیباش میرم.
هتلی بسیارخوب باپرسنلی باادب وتمیز خانه داری خوب ومحیطی زیباوباآرامش مثال زدنی وصبحانه خوب ودلچسب
اتاقهای vip خیلی تمیز و شیک هستن.فقط لابی و مشاعات اگه بازسازی بشه و مبلمانش عوض،بشه خیلی خوب میشه
محیط آرام و خوبی داشت. ساحل تمیز بود. برای کسانی که بچه دارند و نمی خواهند از هتل بیرون بروند واقعا خوب بود. درسته که سرگرمی های خوبی داشت اما در صورتی که سرگرمی های دیگه ای به هتل اضافه شه میشه کل مدت اقامت رو در هتل بود و لذت برد
پذیرش خوب، خانه داری تمیز، صبحانه خوب، محیط خیلی ارام، ساحل بسیار تمیز نگهداری خیلی زحمت دارد. اینطور ساحل من در ایران ندیدم واقعا طولانی و تمیز ماسه ها اصلا به پا نمیچسپن. باید زیاد تبلیغ انجام داد تا توریست جزب کنند. مسافرت بیاد ماندنی بوده.
محصور بودن ساحل بصورت اختصاصی مانند گذشته وجود نداره و حصارها را برداشتن. نسبت به اقامتهای گذشته افت کیفیت اتاقها محسوس بود ولی در کل آرامش و فضای مناسب و زیبا قابل تقدیر است.
نقاط قوت:
تمیز بود برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت : محوطه زيبا و پر آرامش هتل - برخورد محترمانه كاركنان - ويوي زيباي اتاق ها - صبحانه كامل با كيفيت خوب . نقاط ضعف : شيرآلات حمام و دستشويي كهنه و زنگ زده بود ، و توالت فرنگي كهنه شده بود . غذاي هتل براي شام و ناهار شور و چرب بود ، و نسبت به قيمتش اصلا كيفيت نداشت .
اتاق ها تمیز اما قدیمی با ویو بی نظیر دریا کارمندان با اخلاق و سرویس دهی خوب غذای رستوران در حد متوسط فاصله تا شهر کمی زیاد ساحل اختصاصی دارد اما اب دریا در این منطقه بسیار کثیف هست برای کسانی که با بچه و به قصد شنا میرن شمال اصلا این منطقه رو پیشنهاد نمیکنم ولی در کل هتل قابل قبول و خوبیه
عالی بود
خوب بود
هتل بسیار خوبیست. همه نوع امکانات فراهم است و محیط بسیار آرام و زیبایی دارد. کیفیت غذای هتل به نسبت قیمت کم است ولی صبحانه بسیار عالی ست. اتاق ها تمیزه ولی روی چایساز کثیف و شسته نشده بود. اگر خیلی سخت گیر نباشی روی موارد کوچیک خیلی از این هتل و ارامشش و ساحلش کیف میکنی.
این هتل را پیشنهاد میکنم
بنظرمن همه چی عالی بود فقط ایکاش تنوع صبحانه زیاد بود ایکاش تو اتاق ها کم ترسروصدابود همین
یک مشکلی که ما داشتیم کنار ساحل بود مثلا زمانی که هتل خلوت بود ما کنار ساحل میرفتیم هیچ امنیتی وجود نداشت نگهبانی که مختص خود هتل باشه یا فردی که جلوی هتل باشه
نحوه برخورد کارکنان خیلی خوب و با احترام بود. اگر در سرو صبحانه کمی تنوع ایجاد شود، بهتر است. بخصوص برای افرادی که برای چند روز در هتل هستند این تنوع اثر خوبی خواهد داشت.
هتلی تر و تمیز با پرسنل مؤدب .ما اتاق vip رو به دریا رزرو کرده بودیم خیلی تمیز و مرتب بود .تنها ایرادی که می‌شد گرفت کمی کیفیت غذای رستوران پایین بود . و اینکه اتاق ما به خوبی آنتن نداشت و دسترسی به وای فای هم فقط در لابی امکان پذیر بود
متوسط
برخورد خوب كاركنان ولى سيستم تهويه تقريبا ضعيف هتل
1- محیط هتل هم در لابی و هم فضای سبز بسیار ارام و دلنشین است. بهترین جا برای گذراندن یک یا دو روز آرامش و دور بودن از هیاهو و سروصدای شه ی است. 2- صبحانه بسیار عالی و کامل بود. 3- آسفالت خیابانهای داخل فضای سبز هتل خوب نبود و بایستی آسفالت مجدد شود. 4- برخورد پرسنل هتل عالی بود.
این هتل رو در منطقه توصیه میکنم چون نسبت به سایر هتل های منطقه بهتره ، اما واقعا جای افسوس داره وقتی با هتل های ۴ ستاره خارجی بخواد مقایسه بشه. از اینکه رو بالشی ها و یا کل هتل هم میتونست تمیز تر باشه نمیخوام انتقاد کنم، چون سن زیاد هتل و عدم رسیدگی کلی خوب رو خیلی چیزا تاثیر میذاره. افسوس که باید هتلی که ۵۰ سال پیش ساخته شده و داره به اثر تاریخی تبدیل میشه بزرگترین و شاید بهترین هتل گیلان باشه و خیلی خیلی از هتل های نوساز و بی کیفیت جدید بهتر باشه. هتلی پیر و خسته که یاد آوری میکنه ۵۰ سال پیش که آنتالیا و‌‌‌‌‌... وجود نداشت ما کجا بودیم و الان کجاییم. این هتل به طرز دردناکی بیانگر جا موندن ما از دنیا در توسعه و پیشرفت است. البته پرسنل بسیار بسیار با اخلاق ، محترم و مهمان نواز رو فراموش نکنیم که شاید همه کاستی ها رو از یادتون میبُردن.
همه چي خوب بود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
همه چیز عالی فقط صبحانه ضعیف تر از قبل بود.
برای بار دوم به این هتل رفتم و به نظرم اگر میخواهید بیشتر در هتل باشید و آرامش داشته باشید و اگر بچه کوچک دارید بهترین انتخاب است.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
من دو شب به همراه خانواده در اذر ماه در این هتل بودم . اول اینکه از پرسنل هتل بسیار تشکر میکنم که همواره پاسخگو بودند و بسیار با ادب و متین. نکات مثبت: محوطه هتل بسیار زیبا و ارامش بخش هست ساحل پشت هتل هرچند اختصاصی نیست اما خیلی خلوت و تمیز هست و بسیار برای پیاده روی و استراحت مناسبه. فضای داخلی و راهروها تمیز و خوب هیتند اتاق ما سه تخته رو به دریا بود که خیلی نمای خوبی به دریا داشت و تمیز و بزرگ بود. همه چیز خیلی عالی و خوب بود. نکات منفی: ورودی هتل از جاده اصلی 50 متر بعد از تمام شدن بلوار و دوطرفه شدن جاده هست که خیلی خیلی خطرناکه . هتل از شهر چند کیلومتری بیرونه و برای رفتن به شهر باید ده دقیقه با ماشین برید اما همین نکته باعث خلوتی و ساحل تمیزش شده. در کل هتل خیلی خوبیه دوباره حتما میرم و پیشنها میکنم برید و بخصوص از ساحل خلوتش لذت ببرید.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
آشپز صبحانه :با اخلاق و حرفه ای
باتوجه به قیمت هتل امکانات نمیدهد ما یک اتاق VIP رو به دریا گرفته بودیم اما روبروی اطاق ما ساختمان رستوران بود که عملا ما دید به دریا نداشتیم اعتراض هم کردیم ولی پاسخی ندادند و نتیجه نداشت صبحانه آن هم خیلی معمولی است هتل امکانات خاصی ندارد و نت آن هم خیلی ضعیف است که مجبور میشویم از خیر آن بگذریم
عالی از همه نظر اتاق تمیزخوب سرویس دهی عالی صبحانه عالی
اتاقها و امکانات هتل و خصوصا ساحل تمییز و زیبا و وسیع هتل و رفتار مودبانه کارکنان قابل تقدیره👌👌
اتاق ها و ویلا بازسازی شده اند،محوطه تمیز،سرویس دهی مناسب و برخورد کارمندان عالی بود. اتاقها و وسایل هم تمیز،اسپیلت سالم و عالی فقط و فقط توری پنجره ها نیاز به تعمیر دارد حیوان دوست هم هستند که نشان از فرهنگ کارکنان و مدیریت دارد.
نقاط قوت:
بسيار هتل خوب و با امكانات كافي و پرسنل مجرب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
نياز به بازسازي دارد
هتل خوبی بود، صبحانه خیلی خوب و مفصل بود، اتاقها هم وضعیت نه عالی ولی قابل قبول و تمیزی داشتند، پرسنل بسیار مودب، نهار و شام گرون بود
سلام هتلی قدیمی با سرویس دهی خوب و محوطه عالی ساحل وسیع اختصاصی جای پارک مناسب.
نقاط قوت:
بسیار عالی همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره هتل
نقاط قوت:
باسلام وخداقوت خدمت پرسنل محترم اقامت ٢٤" موقعيت مكاني مناسب هتل(بخصوص اتاق هاي روبه دريا)، برخورد بسيار مناسب و توام بااحترام كاركنان هتل، اجراي موزيك زنده شبانه، ساحلي تميزو آرام، نزديك بودن طرح سالم سازي دريا براي بانوان عزيز و كيفيت بالاي سرو صبحانه(بصورت سلف سرويس) لذا بنده كمال سپاس رو ازپرسنل محترم هتل بخاطر خدمات ارزنده شون دارم.
نقاط ضعف:
نديدم
من در مرداد 98 با خانواده مهمان این هتل بودیم هتل در مکانی دنج و ارام قرار گرفته ویوی رو به دریا داره مکان بازی و دوچرخه سواری برای کودکان و بزرگسالان وجود داره صبحانه اش خوبه وناهار وشام نیز کیفیتش خوبه ضمنا پرسنل باادبی داره.
سلام2 شب در این هتل اقامت داشتم. فوق العاده راضی بودم. همه چیز بسیار خوب بود و در دفعات آینده هم حتما انتخابم این هتل خواهد بود. اتاق تمیز، کارکنان حرفه ای و مودب، ساحل تمیز، غذای خوب و مکان عالی. همه چیز عالی بود
محیط دنج و با آرامش و یادآور سال های کودکی و قشنگترین خاطرات زندگی .جاده های شمال محال یادم بره😍
نقاط قوت:
صبحانه خیلی خوب و مفصلی داشت ، نزدیکی ساحل به هتل عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق افتضاح در حد هتل ۱ستاره هم نیست
نقاط قوت:
هتل خیلی عالیه کاملا راضیم از هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
من سه روز در این هتل بودم هتلی قدیمی و بسیار عالی همه چی داخلش هست ساحل اختصاصی که میتونی شنا کنی و بری تو اتاق دوش بگیری ، جای پارک خوب و مسقف داره ، صبحانه بسیار عالی و درجه یک ، غذاش هم بدک نبود و لی نه عالی ، برخورد پرسنل بسیار صمیمی و و بسیار مودب ، اینترنت پر سرعت در اتاقها و لابی ، جای بازی بچه ها و کافه و چای تو محوطه داره، تنها چیزی که ما رو اذیت کرد نظافت اتاقها بود که وقتی بر میگشتی عملا فقط سطا آشغال رو خالی میکردن اونم فکر کنم که خوب توجیه نشده بودن ، من این هتل رو توسیه میکنم
با سلام ما هفته قبل اونجا بودیم یکسری از اطاق ها بازسازی شده بودند و خیلی عالی شده بود پرسنل و مدیریت واقعا برخورد خوبی داشتند دمشون گرم خیلی به ما خوش گذشت . به نظرم ده هیچ از هتل دلفین با اون فضای داغون و پرسنل بد جلوتر هستند .
نقاط قوت:
محیط آرام و دلپذیر نزدیکی به ساحل دریا نزدیکی به جاده اصلی خط کناره برخورد بسیار مؤدبانه و بااحترام پرسنل منوی متنوع صبحانه پارکینگ سرپوشیده داخل محوطه میز و صندلی و آلاچیق در ساحل مجاور دید و منظر بسیار زیبای اتاقهای تراس دار رو به دریا
نقاط ضعف:
قیمت گران هتل نداشتن استخر و سالن ورزشی نداشتن وان در حمام
هتل بسیار عالی ، بی سر و صدا و زیبا ، همراه با پارک برای کودکان و پرسنل بسیار مودب و با شخصیت.. صبحانه بسیار عالی و رستوران با غذا های متنوع شمالی ، امکانات اتاق مانند چای ساز و سشوار ...تا حدودی خارج شهر از غرب شهر ...
هتل بسیار تمیز و غذای بسیار عالی به همراه کارکنان بسیار مودب
هتل عالی با چشم انداز زیبای ساحل... پرسنل خوش برخورد و حرفه ای... غذای رستوران خوب بود ، ولی یک مقدار قیمت غذا بالا بود... ساحل اختصاصی تمیز و بدون مزاحم.. هتل و محوطه تمیز و مرتب... امکانات دوچرخه سواری... من دوبار در این هتل اقامت خانوادگی داشتم و بسیار راضی هستم.
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
حيف اون بنا كه بخاطر بي توجهي از رونق افتاده ، همه چي قديمي و تقريبا به تاريخ پيوسته بود. كيفيت تخت و بالش پايين، وضعيت حمام و دستشويي و نظافتش خيلي خيلي ضعيف و در كل اصلا پيشنهاد نمي كنم.
هتل بسیار خوب و باصفایی است. تمیزی خوب بود نه عالی اما روی هم رفته بسیار خوش گذشت. زمین بازی کودکان خوبی دارد. دوچرخه سواری و دارت و بدمینتون هم می توانید بازی کنید. صبحانه خوب بود و شام هم خوب و خوشمزه بود. ناهار در هتل نبودیم. ایوانهای بزرگ و خوبی دارد. محیط ساکت است با اینکه زمان اقامت من تمام اتاقها پر بودند. پرسنل خوبی دارد و بسیار مودبند.
واقعا دنیا دنیا ارامش و احساس خوب. محیط و ساحل عالی. پرسنل خونگرم و کمک کننده. اتاقها با نمای زیبا و بالکن بزرگ
خیلی عالی بود
نقاط قوت:
ساحل فوق العاده اتاقهای تمیز محیط آرام
نقاط ضعف:
قدیمی بودن سرویسها وشیر آلات
فضا و ساحل بزرگ و زیبا. رفتار پرسنل خوب. امکانات مناسب. کیفیت صبحانه معمولی ...
یکی دوبار نظراتی اینجا و جاهای دیگه خونده بودم از اینکه هتل قدیمی هست و امکانات نداره، اما اینجوری نبود و کل اتاقها بازسازی شده و سرویس بهداشتی کاملا نو و تمیز بود، تخت ها همگی جدید و خوشخواب ها هم باکیفیت بود. ما اتاق رو به دریا رو گرفته بودیم که منظره بسیار بسیار زیبایی داشت و علاوه بر منظره دریا یک محوطه گلکاری زیبا و یک استخر هم در منظره دید اتاق هستن، در ضمن با توجه به وسعت زیاد هتل تقریبا ساحلش اختصاصی بود که خوب باعث میشه کاملا امن باشه و هر ساعتی که دلتون بخواد بتونید از ساحل استفاده کنید. محوطه هتل، زمین بازی برای بچه ها داره و علاوه بر اون، امکانات ورزشی و دو زمین والیبال هم داره. صبحانه خیلی خوب و کامل بود ولی ما سایر وعده ها رو اونجا نخوردیم و اطلاعی ندارم که چطور بود. با توجه به اینکه هتل در کنار دریا قرار داره در نتیجه از خود شهر انزلی کمی دور هست که البته حتی اگر ماشین هم نداشته باشید با آژانس و مبلغ کمی میتونید خودتون رو به شهر برسونید. رفتار کارکنان بسیار خوب و مودبانه بود و ما کاملا از هتل و کارکنان راضی بودیم و اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم. *فقط اگر مسئولین هتل این نظر رو میخونن یا برای اسنپ تریپ مقدور هست که نظر من رو منعکس کنه خواهش میکنم عکسهای بیشتری از محوطه هتل اینجا بگذارند تا تصمیم گیری رو برای مسافرین راحت تر کنه چون با سه تا عکس بی کیفیت تصمیم گیری خیلی سخته و حیف اون همه زیبایی هتل هست که اینجا نشون داده نشه.
هتل قدیمی ولی خدمات خوب بود و صبحانه هم خوب و ساحل تمیز نسبت به قیمت و ستاره هتل قابل قبول است...
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان دنج بودن ھتل در محیط آرام با ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
ھتل نیاز مبرم بہ بازسازی داخلی بویژہ سرویس ھای حمام و دستشویی دارد
نقاط قوت:
محيط خوب
نقاط ضعف:
شيرالات نامناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. محیط آرام. صبحانه مفصل و خوب. ساحل بینظیر.
نقاط ضعف:
قفل درب بالکن اتاق خراب بود.
نقاط قوت:
کارکنان عالی موقعیت مکانی خوب غذای خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
روتختی ها و موکتها باید تجدید شوند و بجای موکت از کفپوشهایی که رعایت نظافت راحت‌تر است استفاده شود
نقاط قوت:
دور از هیاهوی شهر، ساحل اختصاصی و نسبتا تمیز
نقاط ضعف:
محدود بودن منو رستوران، قیمت به نسبت گران
نقاط قوت:
۱- رفتار خوب پرسنل هتل ۲- صبحانه خوب ۳- داشتن ساحل و چشم‌‌انداز زيبا ۴- دسترسي مناسب ۵- نظافت خوب
نقاط ضعف:
در مقايسه با برخي هتل‌هاي ۴ ستاره ديگر، كمي پايينتر از آنها بود
نقاط قوت:
كنار دريا وارام
نقاط ضعف:
قديمي بودن وسايل شيرالات واتاقها
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا و بیاد ماندنی پاکیزگی اتاق ها برخورد صمیمی و مودبانه پرسنل کافی شاپ کاملآ حرفه ای Wi_Fi بسیار خوب
نقاط ضعف:
غذاهای محلی رستوران مناسب نبود نه از کیفیت و نه از قیمت متاسفانه دستگاه ATM نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب بر خورد خوب پرسنل اتاق تمیز و باز سازی شده آرامش محیطی بسیار مناسب کیفیت خوب غذای رستوران
نقاط ضعف:
قدیمی بودن کل مجموعه
نقاط قوت:
تمیزو مرتب بودن اطاق هاوهتل برخورد بسیار خوب کارکنان خوب بودن غذاهای محلی مخصوصا وجود موسیقی زنده بسیار عالی.
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت هتلها کلا درایران که باعث هجوم مردم به سایر کشور ها ازجمله ترکیه که از قیمتهای بسیارخوب برخوردار میباشد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی غذای بسیار عالی هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت
نقاط ضعف:
در سوئتها دوش جداگانه برای استحمام وجود ندارو و از جکوزی فقط می شود به عنوان وان استفاده کرد چون در صورت به کارانداختن پمپ جلبک فراوان وارد وان میشود و صحنه ی چندش آوری دارد
نقاط قوت:
محيط ارام و پرسنل مودب هتل نقاط مثبت بود
نقاط ضعف:
متاسفانه وضعيت غذا خوب نبود كيفيت غذاها مطلوب نبود البته صبحانه خوب بود دوما تلفن همراه انتن دهي بسيار ضعفي داشت و براي صحبت بايد بيرون از هتل صحبت ميكرديم و اينترنت هم بسيار بد بود و انتن نداشت و مسيله ديگر ساختمان و اطراف ان نياز به فضا سازي داشتو ساختمان خود هتل و ويلا ها نياز به باز سازي و زيباسازي دارد تا توريسن ها و مسافرين لذت ببرند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سفیدکنار بندر انزلی

مهمانان هتل سفیدکنار بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سفیدکنار بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سفیدکنار بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سفیدکنار بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سفیدکنار بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.