هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

بندر انزلی، انتهای خیابان پاسداران کیلو متر 5
3.1
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

هتل آپارتمان سه ستاره سفیر بندر انزلی در نزدیکی دریای خزر واقع شده است. این هتل آپارتمان مجهز به سوییت‌ها و اتاق های مناسب و تمیزی است که چشم انداز زیبایی به ساحل زیبای دریای خزر دارند. همچنین دارای رستوران ساحلی هم بوده که انواع غذاهای لذیذ ایرانی و محلی را طبخ می‌کند. امکانات هتل و کارکنان آن سعی در رفاه و آرایش مسافران عزیز دارند تا با اقامت در آن لحظات خوشی سپری کنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

سوئیت 1 خوابه (2 نفره) - دبل/تویین
هتل یار
307,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
307,000
تومان
9 بهمن
شنبه
307,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
307,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
307,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
307,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
307,000
تومان
15 بهمن
جمعه
307,000
تومان
16 بهمن
شنبه
307,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
307,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
307,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
307,000
تومان
9 بهمن
شنبه
307,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
ای‌گردش
326,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
326,000
تومان
9 بهمن
شنبه
326,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
326,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
326,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
326,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
326,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
326,000
تومان
15 بهمن
جمعه
326,000
تومان
16 بهمن
شنبه
326,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
326,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
326,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت 1 خوابه (3 نفره) - دبل+ 1 کاناپه تختخواب شو
هتل یار
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
15 بهمن
جمعه
420,000
تومان
16 بهمن
شنبه
420,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
423,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
423,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
423,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
423,000
تومان
15 بهمن
جمعه
423,000
تومان
16 بهمن
شنبه
423,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
423,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
423,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
423,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
423,000
تومان
9 بهمن
شنبه
423,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
423,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
423,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
423,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
423,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
423,000
تومان
15 بهمن
جمعه
423,000
تومان
16 بهمن
شنبه
423,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
423,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
423,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
ای‌گردش
456,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
456,000
تومان
9 بهمن
شنبه
456,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
456,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
456,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
456,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
456,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
456,000
تومان
15 بهمن
جمعه
456,000
تومان
16 بهمن
شنبه
456,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
456,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
456,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
550,000
تومان
9 بهمن
شنبه
550,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
550,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
556,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
556,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
556,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
556,000
تومان
15 بهمن
جمعه
556,000
تومان
16 بهمن
شنبه
556,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
556,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
556,000
تومان
سوئیت 1 خوابه (4 نفره) - دبل+تویین
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
550,000
تومان
9 بهمن
شنبه
550,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
550,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
550,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
550,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
550,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
550,000
تومان
15 بهمن
جمعه
550,000
تومان
16 بهمن
شنبه
550,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
550,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
550,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
556,000
تومان
9 بهمن
شنبه
556,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
556,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
556,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
556,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
556,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
556,000
تومان
15 بهمن
جمعه
556,000
تومان
16 بهمن
شنبه
556,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
556,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
556,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
ای‌گردش
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
15 بهمن
جمعه
560,000
تومان
16 بهمن
شنبه
560,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت 1 خوابه (5 نفره) - دبل+تویین + 1 کاناپه تختخواب شو
هتل یار
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
722,000
تومان
9 بهمن
شنبه
722,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
722,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
722,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
722,000
تومان
15 بهمن
جمعه
722,000
تومان
16 بهمن
شنبه
722,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
سوئیت یک خوابه پنج نفره
ای‌گردش
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
722,000
تومان
9 بهمن
شنبه
722,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
722,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
722,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
722,000
تومان
15 بهمن
جمعه
722,000
تومان
16 بهمن
شنبه
722,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
722,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
722,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

آسانسور
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
كتابخانه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
سالن
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
مینی بار با هزینه
آتلیه
اینترنت در قسمت لابی
لابی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
نمای دريا
كافی شاپ
خدمات اینترنتی
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
صندوق امانات
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پنجره
تلویزیون lcd
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
حمام
فروشگاه
اعلام حریق
خشکشویی (لاندری)
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
تبديل ارز
سالن اجتماعات
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران
اینترنت در لابی
آرایشگاه
پله اضطراری
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اشپزخانه
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
دستگاه واکس کفش
فست‌فود
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
دمپایی
حوله
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
سفره‌خانه
حمام

آدرس هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

(24 نظر)
نقاط قوت:
کارکنان خوشرو از نکات مثبت اقامتگاه بود
نقاط ضعف:
کارکنان خوشرو از نکات مثبت اقامتگاه بود
در کل برای اقامت ۱الی ۲ روزه مناسب میباشد.
نقاط قوت:
شیک و مرتب بودن واحد
نقاط ضعف:
شیک و مرتب بودن واحد
واحد مرتب و مناسب بود
نقاط قوت:
نزدیک دریا
نقاط ضعف:
نزدیک دریا
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
آشپزخانه اتاقها هیچ امکاناتی نداشت ، نور اتاقها بسیار کم و با کوچکترین باد و بارون تلویزیون قطع میشود
با ویو دریا
معلوم نبود از کی به پتو ملافه ها دس نزده بودن
از لحاظ ظاهر شیک و مناسب بود اتاق ها حوله نداشت به نظر یه مقداری از لحاظ نگهداری ساختمان بیشتر دقت شود
خوب بود.
کارکنان پذیرش رفتار معمولی داشتند. در رستوران برخورد بهتری می شد.
نقاط قوت:
موقعیت خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
- اشکال در شیرها و دوش - صبحانه از ساعت 8:30 شروع می شود که برای کسانی که سفر کاری دارند و باید صبح زود به کارشان برسند، عملا غیر قابل اسفاده است. ما دو بار در این هتل اقامت داشتیم و هیچ وقت موفق به صرف صبحانه نشدیم.
خوب
کارکنان مودب ، اتاق ها تقریبا مرتب ، منظره رو به دریا و امکانات متناسب با نوع هتل
نسبتا خوب بود
وضعيت اتاق و نظافت و برخورد كاركنان خوب بود تنها مشكل بزرگ پاركينگ نامناسب و كوچك كه گنجايش كافي نداشت و مدام بايد براي ورود و خروج معطل شويد تا بقيه ماشين خود را جابجا كنند! كيفيت صبحانه نيز خوب نبود و تكراري با تنوع خيلي كم...
کارکنان با ادب ولی دنیا
دومین بار بود این هتل را گرفتم در کل ارزیابی بنده خوب است نکته اینجاست که نسبت به هتل های دیگر این منطقه بهتر است ولی اینکه این هتل بهترین است خیر دسترسی به ساحل خوب است / اتاق تمیز است / صبحانه ضعیف است
ما با دیدن چشم‌انداز دریا واقعا ذوق مرگ شدیم. سوییت یک خوابه بزرگ و عالی بود. اما....یک امای بزرگ هست. از ساعت ۹ تا ۱۲ شب رستوران هتل طبقه پنجم درست روی سر ما موزیک زنده و بنگ بنگ وحشتناک داشت. ما که بچه سه ساله داشتیم و خوابش میومد و خودمونم بعد از اون همه رانندگی فقط آرامش میخواستیم، فقط فحش دادیم که چرا اومدیم این هتل. حالا هر چی به پذیرش زنگ میزنیم که صدا رو پایین بیارن هیچ کی جواب تلفن نمی داد.انگار ده تا باند وحشتناک بغل گوشمون گذاشته بودن. تازه ۱۲ شب که اون تموم شد، پرسنل شروع به ظرف شستن و کشیدن میز و صندلی کردن و خلاصه تا ۳ صبح نخوابیدیم.صبح به پذیرش گفتیم ایشونم فقط عذرخواهی کرد. حیف از چشم انداز زیبای هتل....ولی اگه کسی با سر و صدا تا نصف شب اوکی باشه مشکلی نخواهد داشت.
غذاهای رستوران بسیار بی کیفیت و گران بود، اصلا توصیه نمی شود. در ضمن از پیشنهاد تخفیف تالاب انزلی از جانب هتل اصلا استقبال نکنید، زیرا اصلا تخفیفی در کار نبوده و بسیار گران برایتان تمام می شود. بقیه موارد به نسبت خوب بود.
خوب بود
هتل متوسطی بود اما بخش رستوران ،سرویس دهی و کیفیت غذا ضعیف بود. نرخ غذا گران بود که ترجیح دادم از رستوران های خارج از هتل استفاده کنم
هتل معمولی و در حد دو ستاره می باشد و شرایط نظافتی مناسبی ندارد.
ما در سوييت ٤ نفره اقامت داشتيم . از نظر تميزي و امكانات خيلي خوب بود. مخصوصا سرويس بهداشتي كه هم سرويس ايراني و هم سرويس فرنگي داشت. اتاق ها همه رو به دريا هستند و منظره عالي از دريا و ساحل دارند. موقعيت مكاني هتل هم خيلي خوب بود و دسترسي به مناطق مختلف شهر به راحتي ميسر بود. غذاي هتل هم خوشمزه و قابل قبول بود. برخورد پرسنل هم بسيار مودبانه و خوب بود. فقط كاش مسواك هم در وسايل اتاق منظور ميشد
رضایت- پرسنل مودب و آماده پاسخگویی- نقایص پارکینگ و تمیزی پنجره ها از نمای بیرون و.. با توجه به رفتار پرسنل قابل چشم پوشی
نظرسنجي كيفيت هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

مهمانان هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.