هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

بندر انزلی، انتهای خیابان پاسداران کیلو متر 5
3.1
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

هتل آپارتمان سه ستاره سفیر بندر انزلی در نزدیکی دریای خزر واقع شده است. این هتل آپارتمان مجهز به سوییت‌ها و اتاق های مناسب و تمیزی است که چشم انداز زیبایی به ساحل زیبای دریای خزر دارند. همچنین دارای رستوران ساحلی هم بوده که انواع غذاهای لذیذ ایرانی و محلی را طبخ می‌کند. امکانات هتل و کارکنان آن سعی در رفاه و آرایش مسافران عزیز دارند تا با اقامت در آن لحظات خوشی سپری کنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

سفیر-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
8 اسفند
جمعه
170,000
تومان
9 اسفند
شنبه
170,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
15 اسفند
جمعه
170,000
تومان
16 اسفند
شنبه
170,000
تومان
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
8 اسفند
جمعه
170,000
تومان
9 اسفند
شنبه
170,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
15 اسفند
جمعه
170,000
تومان
16 اسفند
شنبه
750,000
تومان
ای‌گردش
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
8 اسفند
جمعه
170,000
تومان
9 اسفند
شنبه
170,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
15 اسفند
جمعه
170,000
تومان
16 اسفند
شنبه
170,000
تومان
سفیر-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
223,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
223,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
223,000
تومان
8 اسفند
جمعه
223,000
تومان
9 اسفند
شنبه
223,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
223,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
223,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
223,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
223,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
223,000
تومان
15 اسفند
جمعه
223,000
تومان
16 اسفند
شنبه
223,000
تومان
اقامت 24
223,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
223,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
223,000
تومان
8 اسفند
جمعه
223,000
تومان
9 اسفند
شنبه
223,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
223,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
223,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
223,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
223,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
223,000
تومان
15 اسفند
جمعه
223,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,010,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
230,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
230,000
تومان
8 اسفند
جمعه
230,000
تومان
9 اسفند
شنبه
230,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
230,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
230,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
230,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
230,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
230,000
تومان
15 اسفند
جمعه
230,000
تومان
16 اسفند
شنبه
230,000
تومان
سفیر-آپارتمان یکخوابه چهارنفره
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
8 اسفند
جمعه
290,000
تومان
9 اسفند
شنبه
290,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
15 اسفند
جمعه
290,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,200,000
تومان
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
8 اسفند
جمعه
290,000
تومان
9 اسفند
شنبه
290,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
15 اسفند
جمعه
290,000
تومان
16 اسفند
شنبه
290,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
8 اسفند
جمعه
290,000
تومان
9 اسفند
شنبه
290,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
15 اسفند
جمعه
290,000
تومان
16 اسفند
شنبه
290,000
تومان
سفیر-آپارتمان یکخوابه چهارنفره+یک کاناپه
آپارتمان یکخوابه چهارنفره+یک کاناپه
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
350,000
تومان
8 اسفند
جمعه
350,000
تومان
9 اسفند
شنبه
350,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
350,000
تومان
15 اسفند
جمعه
350,000
تومان
16 اسفند
شنبه
350,000
تومان
ای‌گردش
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
360,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
360,000
تومان
8 اسفند
جمعه
360,000
تومان
9 اسفند
شنبه
360,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
360,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
360,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
360,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
360,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
360,000
تومان
15 اسفند
جمعه
360,000
تومان
16 اسفند
شنبه
360,000
تومان
سفیر-آپارتمان یکخوابه چهارنفره+دو کاناپه
آپارتمان یکخوابه چهارنفره+دو کاناپه
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
8 اسفند
جمعه
410,000
تومان
9 اسفند
شنبه
410,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
410,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

آسانسور
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
آتلیه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
سالن
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
حمام
رستوران
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
نمای دريا
كافی شاپ
خدمات اینترنتی
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
صندوق امانات
پنجره
تلویزیون lcd
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
اعلام حریق
دستگاه خودپرداز
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
اینترنت در لابی
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سالن اجتماعات
فست‌فود
فروشگاه
رستوران ایرانی
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اشپزخانه
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
پله اضطراری
سفره‌خانه
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
دمپایی
حوله
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
حمام

آدرس هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

(26 نظر)
معلوم نبود از کی به پتو ملافه ها دس نزده بودن
نقاط قوت:
دید دریا با اینکه ما طبقه اول بودیم خوب بود
نقاط ضعف:
سرو صدای زیاد ساعت ۱۲ شب از قسمت پذیرش به گوش میرسید که آزار دهنده بود رفتار پرسنل اصلا خوب نبود,حتی تمایلی به جواب سلام نداشتن
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
از لحاظ ظاهر شیک و مناسب بود اتاق ها حوله نداشت به نظر یه مقداری از لحاظ نگهداری ساختمان بیشتر دقت شود
خوب بود.
کارکنان پذیرش رفتار معمولی داشتند. در رستوران برخورد بهتری می شد.
نقاط قوت:
موقعیت خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
- اشکال در شیرها و دوش - صبحانه از ساعت 8:30 شروع می شود که برای کسانی که سفر کاری دارند و باید صبح زود به کارشان برسند، عملا غیر قابل اسفاده است. ما دو بار در این هتل اقامت داشتیم و هیچ وقت موفق به صرف صبحانه نشدیم.
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا و دید دریا از اتاقها بزرگی اتاقها
نقاط ضعف:
صبحانه از ۸:۳۰ شروع می شود و برای کسانی که کار اداری دارند و صبح زود باید بروند عملا قابل استفاده نیست.
خوب
کارکنان مودب ، اتاق ها تقریبا مرتب ، منظره رو به دریا و امکانات متناسب با نوع هتل
نسبتا خوب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیز بودن
نقاط ضعف:
موردی نداشت
وضعيت اتاق و نظافت و برخورد كاركنان خوب بود تنها مشكل بزرگ پاركينگ نامناسب و كوچك كه گنجايش كافي نداشت و مدام بايد براي ورود و خروج معطل شويد تا بقيه ماشين خود را جابجا كنند! كيفيت صبحانه نيز خوب نبود و تكراري با تنوع خيلي كم...
کارکنان با ادب ولی دنیا
نقاط قوت:
سوییت بسیار تمیز با دو کولر و رو به دریا ساکت و آرام
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف و بی برنامه سرویس بهداشتی تمیز بود اما قدیمی
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی بود برخورد کارکنان عالی
نقاط ضعف:
کثیف بودن اتاق ها و قطع و وصل شدن آب
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی تمیز
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک مبلش راحت نیس
دومین بار بود این هتل را گرفتم در کل ارزیابی بنده خوب است نکته اینجاست که نسبت به هتل های دیگر این منطقه بهتر است ولی اینکه این هتل بهترین است خیر دسترسی به ساحل خوب است / اتاق تمیز است / صبحانه ضعیف است
ما با دیدن چشم‌انداز دریا واقعا ذوق مرگ شدیم. سوییت یک خوابه بزرگ و عالی بود. اما....یک امای بزرگ هست. از ساعت ۹ تا ۱۲ شب رستوران هتل طبقه پنجم درست روی سر ما موزیک زنده و بنگ بنگ وحشتناک داشت. ما که بچه سه ساله داشتیم و خوابش میومد و خودمونم بعد از اون همه رانندگی فقط آرامش میخواستیم، فقط فحش دادیم که چرا اومدیم این هتل. حالا هر چی به پذیرش زنگ میزنیم که صدا رو پایین بیارن هیچ کی جواب تلفن نمی داد.انگار ده تا باند وحشتناک بغل گوشمون گذاشته بودن. تازه ۱۲ شب که اون تموم شد، پرسنل شروع به ظرف شستن و کشیدن میز و صندلی کردن و خلاصه تا ۳ صبح نخوابیدیم.صبح به پذیرش گفتیم ایشونم فقط عذرخواهی کرد. حیف از چشم انداز زیبای هتل....ولی اگه کسی با سر و صدا تا نصف شب اوکی باشه مشکلی نخواهد داشت.
غذاهای رستوران بسیار بی کیفیت و گران بود، اصلا توصیه نمی شود. در ضمن از پیشنهاد تخفیف تالاب انزلی از جانب هتل اصلا استقبال نکنید، زیرا اصلا تخفیفی در کار نبوده و بسیار گران برایتان تمام می شود. بقیه موارد به نسبت خوب بود.
خوب بود
هتل متوسطی بود اما بخش رستوران ،سرویس دهی و کیفیت غذا ضعیف بود. نرخ غذا گران بود که ترجیح دادم از رستوران های خارج از هتل استفاده کنم
هتل معمولی و در حد دو ستاره می باشد و شرایط نظافتی مناسبی ندارد.
ما در سوييت ٤ نفره اقامت داشتيم . از نظر تميزي و امكانات خيلي خوب بود. مخصوصا سرويس بهداشتي كه هم سرويس ايراني و هم سرويس فرنگي داشت. اتاق ها همه رو به دريا هستند و منظره عالي از دريا و ساحل دارند. موقعيت مكاني هتل هم خيلي خوب بود و دسترسي به مناطق مختلف شهر به راحتي ميسر بود. غذاي هتل هم خوشمزه و قابل قبول بود. برخورد پرسنل هم بسيار مودبانه و خوب بود. فقط كاش مسواك هم در وسايل اتاق منظور ميشد
رضایت- پرسنل مودب و آماده پاسخگویی- نقایص پارکینگ و تمیزی پنجره ها از نمای بیرون و.. با توجه به رفتار پرسنل قابل چشم پوشی
نظرسنجي كيفيت هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

مهمانان هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.