هتل پرشین بندر انزلی

بندرانزلی، کیلومتر 10جاده آستارا، سنگاچین
3.5
امتیاز کاربران
68
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشین بندر انزلی

هتل پرشین بندر انزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردید. این مجموعه با ۱۴ واحد و ۵۰ تخت در ۳ طبقه با کارکنانی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشین بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
833,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
833,000 تومان
20 خرداد
شنبه
833,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
833,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
833,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
833,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
833,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
833,000 تومان
26 خرداد
جمعه
833,000 تومان
27 خرداد
شنبه
833,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
833,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
833,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
850,000 تومان
27 خرداد
شنبه
850,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
850,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
850,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
850,000 تومان
27 خرداد
شنبه
850,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
850,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته
ای‌گردش
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
سوییت یک خوابه - سه نفره
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,480,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,480,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,480,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,480,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,480,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,480,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,480,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,480,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,480,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
سوییت یک خوابه - چهار نفره
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
ای‌گردش
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,700,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,700,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,700,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,700,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,700,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,700,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,700,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,700,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,700,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
سوییت دو خوابه
هتل یار
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پرشین بندر انزلی

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اشپزخانه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
فضای بازی کودکان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
فكس
فضای سبز
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پرشین بندر انزلی روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشین بندر انزلی

(68 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار محترم هتل تمیز. در کل عالی
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار محترم هتل تمیز. در کل عالی
صاحب هتل و خانواده محترمشان بسیار شریف هستند کارکنان بسیار مودب و محترم
نقاط قوت:
کلا نسبت به قیمت اتاق هاش خوب بود
نقاط ضعف:
کلا نسبت به قیمت اتاق هاش خوب بود
درکل نسبت به قیمت هتل خوبی بود برخوردکارکنانش خیلی محترمانه و عالی بود
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل و مدیریت محترم هتل،تمیز بودن اتاق ها،امنیت بالا
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل و مدیریت محترم هتل،تمیز بودن اتاق ها،امنیت بالا
پرسنل و مدیریت هتل بسیار با شخصیت بودن و حس خوب مسافرت و اقامت رو منتقل میکنن
نقاط قوت:
فضای بزرگ اطاق ها
نقاط ضعف:
فضای بزرگ اطاق ها
نقاط قوت:
برخورد محترمانه و خوش اخلاقی کارکنان نظافت مناسب اتاق سایز مناسب اتاق فشار آب مناسب عدم وجود بوی بد در سرویسهای بهداشتی نزدیکی به دریا دمای مناسب اتاق و گرمایش کافی وجود تراس دراتاق
نقاط ضعف:
برخورد محترمانه و خوش اخلاقی کارکنان نظافت مناسب اتاق سایز مناسب اتاق فشار آب مناسب عدم وجود بوی بد در سرویسهای بهداشتی نزدیکی به دریا دمای مناسب اتاق و گرمایش کافی وجود تراس دراتاق
در کل تجربه خوبی بود صبحانه چای با پنیر و کره و مربا و نیمرو و به تناوب عدسی و لوبیا سرو میشد کارکنان خوش برخورد بودند و پارکینگ هتل مناسب و فضا نسبتا آرام بود و فاصله تا ساحل حدود ۱۰۰متر نظافت اتاق مناسب بود و فضا در حد یک واحد آپارتمان با سه پنجره و یک تراس و گرمایش با رادیاتور و فضا گرم و مناسب بود هتل دو طبقه هست و اقامت ما در طبقه اول بود که باعث میشد نداشتن آسانسور چندان اهمیتی نداشته باشد
نقاط قوت:
برخورد عالی نزدیکی ساحل
نقاط ضعف:
برخورد عالی نزدیکی ساحل
با توجه به قیمت عالی بود، کاش اسانسور و منو غذا داشت
نقاط قوت:
برخورد مودبانه پرسنل تمیزی اتاق ها نسبت به قیمت هتل صبحانه عالی بود اتاق ها از سیستم گرمایشی خوبی برخوردار بود با اینکه از شهر دور بود ولی رفت و آمد مشکلی نداشت ساکت و آروم بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در سرویس بهداشتی دستمال توالت تعبیه نشده بودکیفیت تشک و تخت ها پایین بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار حرفه ای و دوستانه پرسنل هتل.اتاق های بسیار تمیز و جادار و داشتن تمام امکانات یک هتل خوب.ویو اتاق بسیار زیبا و ارامش بخش.مسیر دسترسی بسیار عالی به تمام نقاط دیدنی استان گیلان با توجه به مرکز بودن مکان هتل.داشتن جای پارک خودرو و همینطور رستوران بسیار تمیز و شیک.در کل نکته بسیار طلایی در مورد این هتل پرسنل بسیار حرفه ای و مهربان و تمیز بودن هتل میباشد.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد محترمانه پرسنلنظافتلوکیشن هتلسکوت و آرامشسیستم گرمایشی و سرمایشی خوب
نقاط ضعف:
کاش یدونه سینک تو هر اتاق بود لااقلواسه یدونه فلاسک ۵ طبقه پله رو مجبور نباشیم تا آشپزخونه بریم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
یک هفته قبل رزرو هتل را کنسل کردم ولی وجه رزرو تماماً سوخت شد.
نقاط قوت:
فقط تمیزی و بزرگی اتاق
نقاط ضعف:
بسیار بسیار از شهر دوره و هتل آسانسور نداره به ما طبقه ۳بدون اسانسور اتاق دادن که پله های وحشتناکی داشت دوسه بار نزدیک بود زمین بخوریم که خدا بهمون رحم‌ کرد.صبحانه هم خیلی خیلی ضعیف بود.رسپشن صاحب هتل بود که تازه منت هم میزاشت با این اوضاع اصلا نمی ارزید و سه ستاره خیلی زیاد بود.
نقاط قوت:
مدیریت عالیپرسنل هتل خوش برخورد
نقاط ضعف:
صبحانه معمولینبود اسانسورالبته از طرف مدیریت خدمه برای جابجایی وسایل در اختیار قرار میگیرد.هتل دو طبقه است
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و صمیمی مدیریت و پرسنلآرامش و سکوت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلتمیزی اتاقدسترسی راحت به ساحل
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسورپارکینگ غیر مسقفمسافت زیاد از شهر انزلیعدم سرویس دهی رستوران در ساعات ناهار و شامقیمت بالا نسبت به امکاناتسوییتها در واقع سوییت نیستند و با یک دیوار نصف و نیمه تختها از هم جدا شدند و در واقع سوییتها یک اتاق بزرگ هستندصبحانه بسیار بسیار ضعیف
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و تمیز بودند و هتل خوبی بود سرجمع
نقاط ضعف:
با انزلی فاصله دارهاسانسور نداره
نقاط قوت:
پذیرش هتل خوش برخورد بودند.
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نبود.نظافت زیاد عالی نبود.سایز تخت خیلی کوچک بود.جای شستن ظروف در اطاق نبود.نبود آسانسور
نقاط قوت:
همه چی عالیدرحد هتل پنج ستاره هستهم اتاق ها هم پرسنل همه چی عالی بودخدا بهشون برکت بده
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره
نقاط قوت:
پرسنل خوب و محترم
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
برخورد مهربانانه و صمیمیاتاق و سوئیت بسیار تمیزهیچ ایرادی نمیشه گرفتفقط آسانسور ندارند البته در بردن وسایل زحمت کشیدنسرعت در ارائه خدمات
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چی عالی بود ممنون از آقای منصوری رئیس هتل و کادر عالی خیلی مهربان بودن و به مسافر شون خیلی اهمیت میدادن در هر موردی راهنمایی کامل میکردن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق های هتل بزرگ هستن و تمیز . برخورد خوب اقای منصوری . صبحانه هم همون کره و پنیر و مربای تک نفره و تخمرغ .ما اتاق سه تخته رزرو کرده بودیم ولی اتاق ۵تخته بهمون دادن .از هتل خیلی راحت با ماشینتون میتونید تا لب دریا برید . تا حالا چندبار این هتل رفتیم و کاملا راضی بودم . و به شما هم پیشنهاد میدهم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نحوه پاسخگویی وخوش امدگویی عالی بود احترام به مسافر عالی بود اتاقهااا بسیارتمیز
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
مدیریت هتل عالیمنظره خوب و زیباقیمت هم مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
ما یک شب در این هتل اقمت داشتیم و اتاق دو تخته رو به دریا رو انتخاب کرده بودیم، ازنظر نظافت با هتل های چهار و پنج ستاره برابری میکنه، همچنین برخورد کارکنان و صاحب هتل بسیار بسیار مودبانه و عالی بود، شاید صبحانه مختصر باشه اما سکوت و ارامش و منظره زیبای پیش رو این ایراد جزئی رو هم برطرف میکنه، به شدت توصیه میکنم که از اقامت در این هتل لذت ببرید، ما هم دیگه هتلی غیر از اینجا نخواهیم رفت.
نقاط قوت:
بسیار عالی و رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
به نسبت هزینه دارای حداقل مطلوبیت بود. فقط اتاق ما تختش خیلی باریک بود
نقاط قوت:
از همه لحاظ عالی، پرسنل بسیار خوش برخورد مخصوصا آقای منصوری که طول این مدت خیلی خیلی به بنده و خانواده‌ام لطف داشتن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت: برخورد فوق العاده خوب پرسنل تمیزی و دلباز بودن اتاق نزدیکی به ساحل آرامش بالا نقاط ضعف: سخت بودن دسترسی به هتل ویوی رو به دریا رو اتاق ها ندارند و از روی تراس پش بام قابل درسترسی است. کلن مکان هایی هم که از طرف هتل معرفی میشه (برای غذا یا تفریح) ترجیحا نرید.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس پذیرایی صبحانه خیلی ناکافی بود در حد مسافرخانه بودو غیر محترمانه
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل تمیز و نوساز است. از نظر اتاق عالی هست . وسایل و تجهیزات اتاق هتل نو و عالی هست. فقط حوله ندارد یا لااقل اتاق ما نداشت . آسانسور هم ندارد. فاصله آن تا دریا حدود 100 متر است. ساحل آن هم شلوغ نیست .فاصله تا انزلی هم حدود 15 کیلومتر. روی صبحانه هتل هم اصلا حساب نکنید. یک تخم مرغ آب پز یک پنیر کوچک خامه ای یک مربا یک قوری چای و یکم نان ، تو سینی میدهند بهتون. شبی هم که ما بودیم رستورانش...
سلام برخورد بسیار خوب کارکنان تمیز بودن سوییت و داشتن ویو داشتن بوی رطوبت چون ما فقط در هتل بودیم ، صبحانه معمول
هتل نزديك به ساحل بود. برخورد پرسنل و مديريت محترمانه و سرويس دهي مناسب بود . واحدي كه در اختيار ما گذاشتن طبفه سوم ومشرف به ساحل بود. از لحاظ نظافت راضي كننده بود. در كل براي يك شب اقامتي كه در اين هتل داشتيم راضي بوديم.
نقاط قوت:
رفتار خوب و صمیمی و پرسنل هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل کوچک، ساده و تمیزی بود.صبحانه بسیار مختصر ولی سرویس دهی مناسب بود.برخورد کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود . در مجموع اقامت خوبی بود
1. در صورت نداشتن ماشین شخصی، هزینه رفت و آمد به شهر بالاست. 2. نداشتن دسترسی به رستوران یا کافه نزدیک 3. عجیب بود که در مدت زمان اقامتم رستوران خود هتل تنها برای صبحانه سرویس می‌داد و بقیه وعده‌ها از بیرون سفارش داده میشد. 4. یکی بودن سرویس بهداشتی و حمام (حداقل در اتاق اقامتی من) 5. نبودن سرویس چای در خود اتاق و هزینه داشتن آن و حتی آب معدنی داخل یخچال. هرجای دیگه که رفته بودم آب رایگ...
برخورد عالی و دلنشین مدیریت و عوامل هتل
اقامت در این هتل لذت بخش هست به دلایل زیر اتاق ها تمیز و آرام هستند سرویس های بهداشتی بسیار تمیز می باشد وسایل نو هستند سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب دسترسی آسان به ساحل (ساحل نزدیک هتل بسیار تمیز و خلوت هست) از همه مهم تر برخورد بسیار محترمانه و صمیمانه پرسنل هتل
تمیز بود برخورد کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
تمیز و مرتبرفتار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار بد تشک تخت هاعدم دایر بودن رستوران هتل در وعده شام
آرام و راحت
بسیار عالی بود
نقاط قوت:
برخورد ورفتار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
امکانات هتل نسبت به هتل 3ستاره ضعیف بود
تمیزی ، ارومی هتل ، صبحانه گرم و مناسب
برخورد خوب پرسنل قیمت مناسب
برخورد صمیمی و محترمانه مدیر و پرسنل و محیط آرام
نقاط قوت:
با عرض سلام و خسته نباشید.واقعا از اقامت در این هتل لذت بردیم.همه کارکنان بسیار مؤدب و خوش برخورد بودن و ان شاءالله ما در سفرهای بعدی خود حتما از این هتل استفاده میکنیم ان شاءالله
نقاط ضعف:
فقط تنها ایراد هتل نور کم سالن بود که انشاءالله اونم رفع میشه
واقعا جای خوبی بود. کنار دریا، محیطی آرام، امکانات هتل هم خوب بود.
نقاط قوت:
رفتار بسيار خوب و حرفه اي مديريت و كاركنانآرامشقيمت
نقاط ضعف:
نبود كولر در اطاق خوابنبود آسانسور
من درمورخ 97/5/27دراین هتل به مدت 4شب اسکان داشتم.از لحاظ اتاق ها خیلی تمیزبود،صبحانه ها از ساعت 8:30تا10بود که معمولی بود. رستوران فقط صبحانه میده نهارو شام سرو نمی کنه .برخورد کارکنان خیلی عالی هست و بسیار با ادب و احترام با شما صحبت میکنن.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
مهر و جانماز مناسب در تاق وجود نداشت و آبجوش رایگان نبود...
نقاط قوت:
کادر هتل بسیار مهربان و مهمانواز و مبادی ادب بودن
نقاط ضعف:
فاقد آسانسور رستوران بسیار گرم با اینکه رو به دریا بود ولی امکان رفتن لب دریا وجود نداشت
نقاط قوت:
محیطی بسیار آرام و دنج (دور از شلوغی شهر)نزدیکی به دریا و مکانهای دیدنی شهرستان انزلی (آبشار ویسادار و ماسال)برخورد بسیار بسیار بسیار محترمانه و مؤدبانه و خونگرم پرسنل و مدیریت هتلپارکینگ تمیزی اتاقهاپیشنهاد میکنم اگه انزلی میرید حتما به این هتل یه سر بزنید
نقاط ضعف:
در رستوران خود هتل تنوع غذایی وجود نداشت (فقط دو نوع غذای محلی) ولی با یک رستوران در نزدیکی هتل قرارداد داشتند که تلفنی سفارش میگرفتند و تحویل رایگان داشتند.
نقاط قوت:
واقعا هتل تمیز و خوبی بود .پرسنل با احترام بودندمحیط خوبی داشت.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اتاق های هتل بسیار تمیز و دنج بودن ، برخورد پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود . نمای قابل قبولی از دریا داشت و شب فقط صدای دریا رو میشد تو اتاق شنید، تا شهر 5 دقیقه فاصله داره ، اگر قصد رفتن به ساحل گیسوم رو هم داشته باشید 35 دقیقه فاصله دارید که بسیار قابل قبول و خوبه . در کل سفر لذت بخش و خوبی رو در این هتل تجربه کردیم .
هتلی بسیار تمیز با مدیریت وپرسنل بسیار مودب ومحترم فضای هتل در محیطی آرام ودنج واقع شده در این هتل شما تجربه یک آرامش لدذتبخش را تجربه خواهید کرد من به کسانی که به انزلی سفر میکنند این هتل رو پیشنهاد میکنم قیمت ونظافت وپرسنل همگی ۲۰
نقاط قوت:
رفتار صمیمانه کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اینکه نزدیک دریا بود و دسترسی به آن شامل ترافیک نبود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل مخصوصا مدیرت هتل..
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل ومدیریت عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخوردبسیارعالی صمیمانه ومحترمانه مدیرهتلبرخوردورفتاروادب واحترام کارکنان هتلبسیاربسیارتمیز ومرتب بودن اتاقها، ملافه ها، پتووراحت بودن تختهاوبزرگ ودلباز بودن اتاق وسوئیتهامحیطی بسیارساکت آرام تمیز ومطبوع ونزدیک بودن به ساحل و ویوبسیارزیبای روبه دریا
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
اتاق دو نفره بسیار کوچک بود جای تردد نداشت-آسانسور نداشت-تلفن داخلی خراب بود که انشاا... درست بشه
در مقایسه با سایر هتل های 3 ستاره بسیار تمیز بود و پرسنل بسیار برخورد مناسبی داشتند.
با سلام خدمت دوستان عزیز. من مسافرت خانوادگی به بندرانزلی داشتم و به کمک سایت جاباما هلت پرشین رو انتخاب و رزرو کردم.رفتار مدیریت و پرسنل واقعا عالی و محترمانه بود.شاید به جرات بتونم بگم تمیزترین هتلی بود که تا به حال استفاده کردم.موقعیت مکانی بسیار عالی و ساکت و مشرف به دریا.پارکینگ داره.از لحاظ چیدمان وسایل داخل اتاق عالی بود.مبل و کاناپه خیلی خوبی داشت.بخاطر شرایط سفر, من فقط یه صبحا...
سلام من با خانواده رفتم عالی بود از همه نظر تمییزی - ادب و احترام - لب آب و دید و موقعیت خیلی ممنون از پیشنهاد جاباما
سفر خانوادگی بود و دغدغه من انتخاب اتاق بود. بهترین انتخاب و مناسب برای همه اعضای خانواده این هتل بود. نزدیک دریا هست. کارکنان مودبی دارد. من خیلی راضی بودم البته از پشتیبانی جاباما هم تشکر میکنم که این هتل رو پیشنهاد کردن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشین بندر انزلی

مهمانان هتل پرشین بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشین بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشین بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشین بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشین بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.