هتل پرشین بندر انزلی

بندرانزلی، کیلومتر 10جاده آستارا، سنگاچین
3.5
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشین بندر انزلی

هتل پرشین بندر انزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردید. این مجموعه با ۱۴ واحد و ۵۰ تخت در ۳ طبقه با کارکنانی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشین بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
535,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
28 مرداد
جمعه
535,000
تومان
29 مرداد
شنبه
535,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
535,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
536,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
536,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
536,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
536,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
536,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
536,000
تومان
28 مرداد
جمعه
536,000
تومان
29 مرداد
شنبه
536,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
536,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
536,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
768,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
768,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
770,000
تومان
29 مرداد
شنبه
770,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
768,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
768,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
768,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
768,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
768,000
تومان
28 مرداد
جمعه
768,000
تومان
29 مرداد
شنبه
768,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
768,000
تومان
سوییت یک خوابه - سه نفره
هتل یار
768,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
768,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
768,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
768,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
768,000
تومان
28 مرداد
جمعه
768,000
تومان
29 مرداد
شنبه
768,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
768,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
768,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
768,000
تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
770,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
770,000
تومان
29 مرداد
شنبه
770,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
770,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوییت یک خوابه - چهار نفره
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
990,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
990,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
990,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوییت دو خوابه
هتل یار
1,138,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,138,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,138,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,138,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,138,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,138,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,138,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,138,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,138,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,138,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,138,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,138,000
تومان
سوئیت دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,138,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,138,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,138,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,138,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,138,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,138,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,138,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,138,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,138,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,138,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,138,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,138,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,138,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,138,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,138,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,138,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,140,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,140,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت پنج تخته
ای‌گردش
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,140,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,140,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,140,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,140,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پرشین بندر انزلی

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اشپزخانه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
فضای بازی کودکان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
فكس
فضای سبز
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پرشین بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشین بندر انزلی

(38 نظر)
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و تمیز بودند و هتل خوبی بود سرجمع
نقاط ضعف:
با انزلی فاصله دارهاسانسور نداره
نقاط قوت:
پذیرش هتل خوش برخورد بودند.
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نبود.نظافت زیاد عالی نبود.سایز تخت خیلی کوچک بود.جای شستن ظروف در اطاق نبود.نبود آسانسور
نقاط قوت:
مرتب بودن و فراهم بودن امکانات لازم، خوشرویی کارکنان هتل
نقاط ضعف:
مرتب بودن و فراهم بودن امکانات لازم، خوشرویی کارکنان هتل
هتل بسیار مرتب، تمیز و با امکانات مناسبی هست. دارای پارکینگ روباز که به راحتی می‌تونید خودرو خودتون رو پارک کنید. میزان فضای اتاق بسیار مناسب بوده و از هر نظر مرتبه و می‌تونید اقامت خوبی رو تجربه کنید. در طبقه سوم هتل یک تراس سرتاسری وجود داره که مهمانان می‌تونند در اون از منظره زیبای دریا و منطقه اطراف بهره ببرند. نکته مثبتش اینه که در این منطقه بلندمرتبه سازی نشده و بافت طبیعی خودش رو حفظ کرده. صبحانه هم خوبه و سایر امکانات مثل آب‌جوش و آب آشامیدنی و غیره رو می‌تونید دریافت کنید. در کل اقامت مطلوب و دلنشینی رو می‌تونید در این هتل تجربه کنید.
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
دسترسی به دریا ،اتاق های بزرگ ،فشارآب زیاد،رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
دسترسی به دریا ،اتاق های بزرگ ،فشارآب زیاد،رفتار خوب پرسنل
ما یک شب دراین هتل اقامت داشتیم در حدیک هتل سه ستاره معمولی بهش نگاه کنید ولی برای ماکه فقط دسترسی به دریا مدنظرمون بود مناسب بود و شاید مجدد این هتل رو انتخاب کنیم
نقاط قوت:
بسیار خوب
نقاط ضعف:
بسیار خوب
نقاط قوت:
دنج بودن
نقاط ضعف:
دنج بودن
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا خوش برخوردی پرسنل هتل مرتب و تمیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
نزدیکی به دریا خوش برخوردی پرسنل هتل مرتب و تمیز بودن اتاق
در کل خوب بود و راضی بودیم اگر رستوران هتل کلا راه بیفته خیلی بهتر میشه ادم دغدغه شام و نهار نمیگیره
نقاط قوت:
همه چی عالی درحد هتل پنج ستاره هست هم اتاق ها هم پرسنل همه چی عالی بود خدا بهشون برکت بده
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره
نقاط قوت:
پرسنل خوب و محترم
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
ما یک شب در این هتل اقمت داشتیم و اتاق دو تخته رو به دریا رو انتخاب کرده بودیم، ازنظر نظافت با هتل های چهار و پنج ستاره برابری میکنه، همچنین برخورد کارکنان و صاحب هتل بسیار بسیار مودبانه و عالی بود، شاید صبحانه مختصر باشه اما سکوت و ارامش و منظره زیبای پیش رو این ایراد جزئی رو هم برطرف میکنه، به شدت توصیه میکنم که از اقامت در این هتل لذت ببرید، ما هم دیگه هتلی غیر از اینجا نخواهیم رفت.
به نسبت هزینه دارای حداقل مطلوبیت بود. فقط اتاق ما تختش خیلی باریک بود
نقاط قوت: برخورد فوق العاده خوب پرسنل تمیزی و دلباز بودن اتاق نزدیکی به ساحل آرامش بالا نقاط ضعف: سخت بودن دسترسی به هتل ویوی رو به دریا رو اتاق ها ندارند و از روی تراس پش بام قابل درسترسی است. کلن مکان هایی هم که از طرف هتل معرفی میشه (برای غذا یا تفریح) ترجیحا نرید.
هتل تمیز و نوساز است. از نظر اتاق عالی هست . وسایل و تجهیزات اتاق هتل نو و عالی هست. فقط حوله ندارد یا لااقل اتاق ما نداشت . آسانسور هم ندارد. فاصله آن تا دریا حدود 100 متر است. ساحل آن هم شلوغ نیست .فاصله تا انزلی هم حدود 15 کیلومتر. روی صبحانه هتل هم اصلا حساب نکنید. یک تخم مرغ آب پز یک پنیر کوچک خامه ای یک مربا یک قوری چای و یکم نان ، تو سینی میدهند بهتون. شبی هم که ما بودیم رستورانش...
سلام برخورد بسیار خوب کارکنان تمیز بودن سوییت و داشتن ویو داشتن بوی رطوبت چون ما فقط در هتل بودیم ، صبحانه معمول
هتل نزديك به ساحل بود. برخورد پرسنل و مديريت محترمانه و سرويس دهي مناسب بود . واحدي كه در اختيار ما گذاشتن طبفه سوم ومشرف به ساحل بود. از لحاظ نظافت راضي كننده بود. در كل براي يك شب اقامتي كه در اين هتل داشتيم راضي بوديم.
هتل کوچک، ساده و تمیزی بود.صبحانه بسیار مختصر ولی سرویس دهی مناسب بود.برخورد کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود . در مجموع اقامت خوبی بود
1. در صورت نداشتن ماشین شخصی، هزینه رفت و آمد به شهر بالاست. 2. نداشتن دسترسی به رستوران یا کافه نزدیک 3. عجیب بود که در مدت زمان اقامتم رستوران خود هتل تنها برای صبحانه سرویس می‌داد و بقیه وعده‌ها از بیرون سفارش داده میشد. 4. یکی بودن سرویس بهداشتی و حمام (حداقل در اتاق اقامتی من) 5. نبودن سرویس چای در خود اتاق و هزینه داشتن آن و حتی آب معدنی داخل یخچال. هرجای دیگه که رفته بودم آب رایگ...
برخورد عالی و دلنشین مدیریت و عوامل هتل
اقامت در این هتل لذت بخش هست به دلایل زیر اتاق ها تمیز و آرام هستند سرویس های بهداشتی بسیار تمیز می باشد وسایل نو هستند سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب دسترسی آسان به ساحل (ساحل نزدیک هتل بسیار تمیز و خلوت هست) از همه مهم تر برخورد بسیار محترمانه و صمیمانه پرسنل هتل
تمیز بود برخورد کارکنان خوب بود
آرام و راحت
بسیار عالی بود
نقاط قوت:
برخورد ورفتار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
امکانات هتل نسبت به هتل 3ستاره ضعیف بود
تمیزی ، ارومی هتل ، صبحانه گرم و مناسب
برخورد خوب پرسنل قیمت مناسب
برخورد صمیمی و محترمانه مدیر و پرسنل و محیط آرام
واقعا جای خوبی بود. کنار دریا، محیطی آرام، امکانات هتل هم خوب بود.
من درمورخ 97/5/27دراین هتل به مدت 4شب اسکان داشتم.از لحاظ اتاق ها خیلی تمیزبود،صبحانه ها از ساعت 8:30تا10بود که معمولی بود. رستوران فقط صبحانه میده نهارو شام سرو نمی کنه .برخورد کارکنان خیلی عالی هست و بسیار با ادب و احترام با شما صحبت میکنن.
اتاق های هتل بسیار تمیز و دنج بودن ، برخورد پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود . نمای قابل قبولی از دریا داشت و شب فقط صدای دریا رو میشد تو اتاق شنید، تا شهر 5 دقیقه فاصله داره ، اگر قصد رفتن به ساحل گیسوم رو هم داشته باشید 35 دقیقه فاصله دارید که بسیار قابل قبول و خوبه . در کل سفر لذت بخش و خوبی رو در این هتل تجربه کردیم .
هتلی بسیار تمیز با مدیریت وپرسنل بسیار مودب ومحترم فضای هتل در محیطی آرام ودنج واقع شده در این هتل شما تجربه یک آرامش لدذتبخش را تجربه خواهید کرد من به کسانی که به انزلی سفر میکنند این هتل رو پیشنهاد میکنم قیمت ونظافت وپرسنل همگی ۲۰
نقاط قوت:
برخوردبسیارعالی صمیمانه ومحترمانه مدیرهتلبرخوردورفتاروادب واحترام کارکنان هتلبسیاربسیارتمیز ومرتب بودن اتاقها، ملافه ها، پتووراحت بودن تختهاوبزرگ ودلباز بودن اتاق وسوئیتهامحیطی بسیارساکت آرام تمیز ومطبوع ونزدیک بودن به ساحل و ویوبسیارزیبای روبه دریا
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
اتاق دو نفره بسیار کوچک بود جای تردد نداشت-آسانسور نداشت-تلفن داخلی خراب بود که انشاا... درست بشه
در مقایسه با سایر هتل های 3 ستاره بسیار تمیز بود و پرسنل بسیار برخورد مناسبی داشتند.
با سلام خدمت دوستان عزیز. من مسافرت خانوادگی به بندرانزلی داشتم و به کمک سایت جاباما هلت پرشین رو انتخاب و رزرو کردم.رفتار مدیریت و پرسنل واقعا عالی و محترمانه بود.شاید به جرات بتونم بگم تمیزترین هتلی بود که تا به حال استفاده کردم.موقعیت مکانی بسیار عالی و ساکت و مشرف به دریا.پارکینگ داره.از لحاظ چیدمان وسایل داخل اتاق عالی بود.مبل و کاناپه خیلی خوبی داشت.بخاطر شرایط سفر, من فقط یه صبحا...
سلام من با خانواده رفتم عالی بود از همه نظر تمییزی - ادب و احترام - لب آب و دید و موقعیت خیلی ممنون از پیشنهاد جاباما
سفر خانوادگی بود و دغدغه من انتخاب اتاق بود. بهترین انتخاب و مناسب برای همه اعضای خانواده این هتل بود. نزدیک دریا هست. کارکنان مودبی دارد. من خیلی راضی بودم البته از پشتیبانی جاباما هم تشکر میکنم که این هتل رو پیشنهاد کردن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشین بندر انزلی

مهمانان هتل پرشین بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشین بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشین بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشین بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشین بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.