هتل پرشین بندر انزلی

بندرانزلی، کیلومتر 10جاده آستارا، سنگاچین
3.5
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشین بندر انزلی

هتل پرشین بندر انزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردید. این مجموعه با ۱۴ واحد و ۵۰ تخت در ۳ طبقه با کارکنانی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشین بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
هتل یار
270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
270,000
تومان
9 بهمن
شنبه
270,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
15 بهمن
جمعه
270,000
تومان
16 بهمن
شنبه
270,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
270,000
تومان
9 بهمن
شنبه
270,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
15 بهمن
جمعه
270,000
تومان
16 بهمن
شنبه
270,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
270,000
تومان
9 بهمن
شنبه
270,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
15 بهمن
جمعه
270,000
تومان
16 بهمن
شنبه
270,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
270,000
تومان
9 بهمن
شنبه
270,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
15 بهمن
جمعه
270,000
تومان
16 بهمن
شنبه
270,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
15 بهمن
جمعه
380,000
تومان
16 بهمن
شنبه
380,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
15 بهمن
جمعه
380,000
تومان
16 بهمن
شنبه
380,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
15 بهمن
جمعه
380,000
تومان
16 بهمن
شنبه
380,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
سوییت یک خوابه - سه نفره
هتل یار
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
15 بهمن
جمعه
380,000
تومان
16 بهمن
شنبه
380,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
15 بهمن
جمعه
480,000
تومان
16 بهمن
شنبه
480,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
سوییت یک خوابه - چهار نفره
هتل یار
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
15 بهمن
جمعه
480,000
تومان
16 بهمن
شنبه
480,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
15 بهمن
جمعه
480,000
تومان
16 بهمن
شنبه
480,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
480,000
تومان
9 بهمن
شنبه
480,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
15 بهمن
جمعه
480,000
تومان
16 بهمن
شنبه
480,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
15 بهمن
جمعه
560,000
تومان
16 بهمن
شنبه
560,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
سوییت دو خوابه
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
15 بهمن
جمعه
560,000
تومان
16 بهمن
شنبه
560,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
سوئیت دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
15 بهمن
جمعه
560,000
تومان
16 بهمن
شنبه
560,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
سوئیت پنج تخته
ای‌گردش
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
560,000
تومان
9 بهمن
شنبه
560,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
15 بهمن
جمعه
560,000
تومان
16 بهمن
شنبه
560,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پرشین بندر انزلی

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
كتابخانه
سالن كنفرانس
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
فضای بازی کودکان
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
کافی نت
پنجره
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
فضای سبز
فكس
خشکشویی
صندوق امانات
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلویزیون lcd
چايخانه سنتی
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
تاکسی سرویس
صندوق امانات
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
اینترنت در اتاق
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
کپسول آتش نشانی
خدمات بیدارباش
سرویس روزانه اتاق
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اشپزخانه
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
حوله
حمام

آدرس هتل پرشین بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشین بندر انزلی

(59 نظر)
نقاط قوت:
تميزي ، برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تميزي ، برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
احترام و ادب مسئولین
نقاط ضعف:
احترام و ادب مسئولین
عالی بودن
نقاط قوت:
برخورد خوب دنج و آرام
نقاط ضعف:
برخورد خوب دنج و آرام
نسبت به هزینه ای که کردیم عالی بود . پنجره اتاق دید به دریا داشت . محیط آرام و دنج و دلنشینی داشت .
نقاط قوت:
ویو عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
ویو عالی قیمت مناسب
نقاط قوت:
بدخورد خوب مدیریت - نظافت خوب- اب جوش موجود-
نقاط ضعف:
بدخورد خوب مدیریت - نظافت خوب- اب جوش موجود-
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز است و از لحاظ ساخت نوساز است. به مسایل نظافت و رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار اهمیت داده بودند. کیفیت صبحانه خوب بود. امنیت هتل بسیار خوب بود. به توضیحات توجه کرده بودند. ویوی اتاق به دریا و از یک طرف به جاده و دشت و کوه بود که بسیار عالی بود. از نظر گرمایش و فشار آب عالی بود با این که طبقه سوم بودیم. از همه مهمتر برخورد پرسنل و مدیریت و مهمان نوازی و خوش برخوردیشون بود و این که بسیار حس خوبی از این رفتارشون به من و خانواده دست داد. سپاسگزارم ازشون
نقاط ضعف:
هتل بسیار تمیز است و از لحاظ ساخت نوساز است. به مسایل نظافت و رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار اهمیت داده بودند. کیفیت صبحانه خوب بود. امنیت هتل بسیار خوب بود. به توضیحات توجه کرده بودند. ویوی اتاق به دریا و از یک طرف به جاده و دشت و کوه بود که بسیار عالی بود. از نظر گرمایش و فشار آب عالی بود با این که طبقه سوم بودیم. از همه مهمتر برخورد پرسنل و مدیریت و مهمان نوازی و خوش برخوردیشون بود و این که بسیار حس خوبی از این رفتارشون به من و خانواده دست داد. سپاسگزارم ازشون
نقاط قوت:
اتاق و محیط تمیز سیستم سرمایشی خوب
نقاط ضعف:
نداشتن وسایل برای چایی فقط چهارتا لیوان کثیف وجود داشت ، نداشتن راه آب برای تراس و آب باران جمع شدن در آن ، نبود بطری آب در یخچال
نقاط قوت:
هتل دنج و ارام اتاقهای بزرگ و با نور خوب و منظره خوب مدیریت خوب
نقاط ضعف:
کمی دور بودن از انزلی حدود ۱۱ کیلومتر نداشتن اسانسور که البته ما با این موضوع مشکلی نداشتیم
نقاط قوت:
اخلاق و برخورد بسیار خوب مدیریت هتل پیاده تا لب دریا کمتر از ۵ دقیقه
نقاط ضعف:
دوری از مراکز خرید و شهر(چون بین بندرانزلی و رضوانشهر قرار گرفته) البته برای کسی که با ماشین شخصی رفته باشه شاید نکته منفی نباشد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل ویویه زیبا قیمت مناسب
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت
نقاط قوت:
نحوه پاسخگویی وخوش امدگویی عالی بود احترام به مسافر عالی بود اتاقهااا بسیارتمیز
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
مديريت عالي و مودب
نقاط ضعف:
بدون اسانسور
ما یک شب در این هتل اقمت داشتیم و اتاق دو تخته رو به دریا رو انتخاب کرده بودیم، ازنظر نظافت با هتل های چهار و پنج ستاره برابری میکنه، همچنین برخورد کارکنان و صاحب هتل بسیار بسیار مودبانه و عالی بود، شاید صبحانه مختصر باشه اما سکوت و ارامش و منظره زیبای پیش رو این ایراد جزئی رو هم برطرف میکنه، به شدت توصیه میکنم که از اقامت در این هتل لذت ببرید، ما هم دیگه هتلی غیر از اینجا نخواهیم رفت.
نقاط قوت:
بسیار عالی و رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خوب و مطلوب
نقاط ضعف:
موردی نبود
به نسبت هزینه دارای حداقل مطلوبیت بود. فقط اتاق ما تختش خیلی باریک بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود. اتاق ها تمیز و مرتب بود و وسایل نو بود. منظره دریا و باغ از اتاق خیلی زیبا بود. پارکینگ مناسب داشت و محل بازی کودکان در محوطه هتل بود. صبحانه قابل قبول بود. هتل تا محل بکر و خلوت تالاب فاصله کمی داشت که با هماهنگی هتل به محل قایقرانی مجاز رفتیم و برخورد انجا هم خوب و با حوصله بود.
نقاط ضعف:
فاصله زیاد تا مرکز تجارت و اکواریوم و مارینا کاسپین. حدود ۴۵ دقیقه با ماشین عدم دسترسی مستقیم و با فاصله یک ملک تا ساحل
نقاط قوت:
اخلاق فوق تصور مدیر هتل، مردی که اصلا بدنبال منافع نیست و تنها رضایت مسافر واسش مهمه. تا الان توی رویاهام چنین کادری واسه هتل تصور نمیکردم. اتاق و بالکن آرامش بخش و رویایی، اتاق و سرویسهای تمیز، بهترین خاطره من از یک هتل
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور که در برابر این همه نقطه قوت بنظرم اصلا دیده نمیشه.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
نبود اسانسور
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و خوش برخورد- تمیز بودن اتاق ها - سیستم تهویه مناسب .
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت: برخورد فوق العاده خوب پرسنل تمیزی و دلباز بودن اتاق نزدیکی به ساحل آرامش بالا نقاط ضعف: سخت بودن دسترسی به هتل ویوی رو به دریا رو اتاق ها ندارند و از روی تراس پش بام قابل درسترسی است. کلن مکان هایی هم که از طرف هتل معرفی میشه (برای غذا یا تفریح) ترجیحا نرید.
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل تمیز و نوساز است. از نظر اتاق عالی هست . وسایل و تجهیزات اتاق هتل نو و عالی هست. فقط حوله ندارد یا لااقل اتاق ما نداشت . آسانسور هم ندارد. فاصله آن تا دریا حدود 100 متر است. ساحل آن هم شلوغ نیست .فاصله تا انزلی هم حدود 15 کیلومتر. روی صبحانه هتل هم اصلا حساب نکنید. یک تخم مرغ آب پز یک پنیر کوچک خامه ای یک مربا یک قوری چای و یکم نان ، تو سینی میدهند بهتون. شبی هم که ما بودیم رستورانش...
سلام برخورد بسیار خوب کارکنان تمیز بودن سوییت و داشتن ویو داشتن بوی رطوبت چون ما فقط در هتل بودیم ، صبحانه معمول
هتل نزديك به ساحل بود. برخورد پرسنل و مديريت محترمانه و سرويس دهي مناسب بود . واحدي كه در اختيار ما گذاشتن طبفه سوم ومشرف به ساحل بود. از لحاظ نظافت راضي كننده بود. در كل براي يك شب اقامتي كه در اين هتل داشتيم راضي بوديم.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیز و مرتب بودن اتاقها قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی مختصر بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب مدیر و کارکنان هتل، نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور و سرویس بهداشتی فرنگی
هتل کوچک، ساده و تمیزی بود.صبحانه بسیار مختصر ولی سرویس دهی مناسب بود.برخورد کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود . در مجموع اقامت خوبی بود
1. در صورت نداشتن ماشین شخصی، هزینه رفت و آمد به شهر بالاست. 2. نداشتن دسترسی به رستوران یا کافه نزدیک 3. عجیب بود که در مدت زمان اقامتم رستوران خود هتل تنها برای صبحانه سرویس می‌داد و بقیه وعده‌ها از بیرون سفارش داده میشد. 4. یکی بودن سرویس بهداشتی و حمام (حداقل در اتاق اقامتی من) 5. نبودن سرویس چای در خود اتاق و هزینه داشتن آن و حتی آب معدنی داخل یخچال. هرجای دیگه که رفته بودم آب رایگ...
برخورد عالی و دلنشین مدیریت و عوامل هتل
اقامت در این هتل لذت بخش هست به دلایل زیر اتاق ها تمیز و آرام هستند سرویس های بهداشتی بسیار تمیز می باشد وسایل نو هستند سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب دسترسی آسان به ساحل (ساحل نزدیک هتل بسیار تمیز و خلوت هست) از همه مهم تر برخورد بسیار محترمانه و صمیمانه پرسنل هتل
تمیز بود برخورد کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
تمیز و مرتب رفتار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار بد تشک تخت ها عدم دایر بودن رستوران هتل در وعده شام
آرام و راحت
بسیار عالی بود
نقاط قوت:
برخورد ورفتار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
امکانات هتل نسبت به هتل 3ستاره ضعیف بود
تمیزی ، ارومی هتل ، صبحانه گرم و مناسب
نقاط قوت:
رفتار محترمانه و دلنشین مدیریت و پرسنل
نقاط ضعف:
برای کسانی که قصد گردش در انزای را دارند کمی دور است
برخورد خوب پرسنل قیمت مناسب
برخورد صمیمی و محترمانه مدیر و پرسنل و محیط آرام
نقاط قوت:
با عرض سلام و خسته نباشید.واقعا از اقامت در این هتل لذت بردیم.همه کارکنان بسیار مؤدب و خوش برخورد بودن و ان شاءالله ما در سفرهای بعدی خود حتما از این هتل استفاده میکنیم ان شاءالله
نقاط ضعف:
فقط تنها ایراد هتل نور کم سالن بود که انشاءالله اونم رفع میشه
واقعا جای خوبی بود. کنار دریا، محیطی آرام، امکانات هتل هم خوب بود.
نقاط قوت:
رفتار بسيار خوب و حرفه اي مديريت و كاركنان آرامش قيمت
نقاط ضعف:
نبود كولر در اطاق خواب نبود آسانسور
من درمورخ 97/5/27دراین هتل به مدت 4شب اسکان داشتم.از لحاظ اتاق ها خیلی تمیزبود،صبحانه ها از ساعت 8:30تا10بود که معمولی بود. رستوران فقط صبحانه میده نهارو شام سرو نمی کنه .برخورد کارکنان خیلی عالی هست و بسیار با ادب و احترام با شما صحبت میکنن.
نقاط قوت:
نما و دکوراسیون زیبای اتاق ها نوساز بودن برخورداری از امکانات خوب به نسبت قیمت برخورد محترمانه کادر هتل نزدیکی به ساحل دریا
نقاط ضعف:
حوله دست خشک کن و یا حمام در نظر گرفته نشده بود.
نقاط قوت:
کادر هتل بسیار مهربان و مهمانواز و مبادی ادب بودن
نقاط ضعف:
فاقد آسانسور رستوران بسیار گرم با اینکه رو به دریا بود ولی امکان رفتن لب دریا وجود نداشت
نقاط قوت:
محیطی بسیار آرام و دنج (دور از شلوغی شهر) نزدیکی به دریا و مکانهای دیدنی شهرستان انزلی (آبشار ویسادار و ماسال) برخورد بسیار بسیار بسیار محترمانه و مؤدبانه و خونگرم پرسنل و مدیریت هتل پارکینگ تمیزی اتاقها پیشنهاد میکنم اگه انزلی میرید حتما به این هتل یه سر بزنید
نقاط ضعف:
در رستوران خود هتل تنوع غذایی وجود نداشت (فقط دو نوع غذای محلی) ولی با یک رستوران در نزدیکی هتل قرارداد داشتند که تلفنی سفارش میگرفتند و تحویل رایگان داشتند.
اتاق های هتل بسیار تمیز و دنج بودن ، برخورد پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود . نمای قابل قبولی از دریا داشت و شب فقط صدای دریا رو میشد تو اتاق شنید، تا شهر 5 دقیقه فاصله داره ، اگر قصد رفتن به ساحل گیسوم رو هم داشته باشید 35 دقیقه فاصله دارید که بسیار قابل قبول و خوبه . در کل سفر لذت بخش و خوبی رو در این هتل تجربه کردیم .
هتلی بسیار تمیز با مدیریت وپرسنل بسیار مودب ومحترم فضای هتل در محیطی آرام ودنج واقع شده در این هتل شما تجربه یک آرامش لدذتبخش را تجربه خواهید کرد من به کسانی که به انزلی سفر میکنند این هتل رو پیشنهاد میکنم قیمت ونظافت وپرسنل همگی ۲۰
نقاط قوت:
برخوردبسیارعالی صمیمانه ومحترمانه مدیرهتل برخوردورفتاروادب واحترام کارکنان هتل بسیاربسیارتمیز ومرتب بودن اتاقها، ملافه ها، پتووراحت بودن تختهاوبزرگ ودلباز بودن اتاق وسوئیتها محیطی بسیارساکت آرام تمیز ومطبوع ونزدیک بودن به ساحل و ویوبسیارزیبای روبه دریا
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
اتاق دو نفره بسیار کوچک بود جای تردد نداشت-آسانسور نداشت-تلفن داخلی خراب بود که انشاا... درست بشه
نقاط قوت:
بزرگی اتاق برخورد محترمانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم تنوع غذا در رستوران
در مقایسه با سایر هتل های 3 ستاره بسیار تمیز بود و پرسنل بسیار برخورد مناسبی داشتند.
نقاط قوت:
تمییز و مرتب و ساکت و چشم انداز دریا کارکنان خوش برخورد
نقاط ضعف:
فاقد آشپزخانه کوچک بود
با سلام خدمت دوستان عزیز. من مسافرت خانوادگی به بندرانزلی داشتم و به کمک سایت جاباما هلت پرشین رو انتخاب و رزرو کردم.رفتار مدیریت و پرسنل واقعا عالی و محترمانه بود.شاید به جرات بتونم بگم تمیزترین هتلی بود که تا به حال استفاده کردم.موقعیت مکانی بسیار عالی و ساکت و مشرف به دریا.پارکینگ داره.از لحاظ چیدمان وسایل داخل اتاق عالی بود.مبل و کاناپه خیلی خوبی داشت.بخاطر شرایط سفر, من فقط یه صبحا...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل تمیزی و نظافت هتل نمای بسیار زیبا رو به دریا قیمت مناسب
نقاط ضعف:
مسافت تا بندر انزلی کمی دور است حدود ۱۱ کیلومتر نبود آسانسور
سلام من با خانواده رفتم عالی بود از همه نظر تمییزی - ادب و احترام - لب آب و دید و موقعیت خیلی ممنون از پیشنهاد جاباما
سفر خانوادگی بود و دغدغه من انتخاب اتاق بود. بهترین انتخاب و مناسب برای همه اعضای خانواده این هتل بود. نزدیک دریا هست. کارکنان مودبی دارد. من خیلی راضی بودم البته از پشتیبانی جاباما هم تشکر میکنم که این هتل رو پیشنهاد کردن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشین بندر انزلی

مهمانان هتل پرشین بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشین بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشین بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشین بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشین بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.