هتل نخل بندر انزلی

بندر انزلی، خیابان پاسداران، نرسیده به تالارآرمان، کوچه نهم، کوچه اقاقیا
4.4
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل نخل بندر انزلی

هتل آپارتمان نخل بندرانزلی در زمستان سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده است. از بهترین مزایای این هتل می‌توان نزدیکی به مراکز توریستی گردشگری چون کشتی مسافری-تفریحی میرزاکوچک خان، منطقه آزاد بندر انزلی، مرداب انزلی و موج شکن بندر انزلی اشاره نمود. نزدیک به دریای خزر قرار گرفته است. از دیگر مزایای این هتل نزدیکی به دریا چشم انداز بی‌نظیر تمامی اتاق های این از دریای خزر می‌باشد. هتل نخل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نخل بندر انزلی

ظرفیت 2 نفر

آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,260,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,260,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,260,000
تومان
سوییت دوتخته - یکخوابه
هتل یار
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,260,000
تومان
سوئیت دو تخته
ای‌گردش
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,147,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,147,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,147,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,147,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,147,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,510,000
تومان
آپارتمان یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,147,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,147,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,147,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,147,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,147,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,510,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,147,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,147,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,147,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,147,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,147,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,510,000
تومان
سوییت سه تخته - یکخوابه
هتل یار
1,147,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,147,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,147,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,147,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,147,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,510,000
تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
1,147,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,147,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,147,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,147,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,147,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,147,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,147,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,147,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهارنفره
اقامت 24
1,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,760,000
تومان
سوییت چهار تخته - یکخوابه
هتل یار
1,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,760,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,760,000
تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,760,000
تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
1,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
2,040,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
ای‌گردش
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,382,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,382,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,382,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
سوییت چهار تخته - دوخوابه
هتل یار
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,382,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,382,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,382,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,040,000
تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,382,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,382,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,382,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,040,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهارنفره
اقامت 24
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
2,040,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
ای‌گردش
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
سوئیت دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,280,000
تومان
سوییت پنج تخته - دوخوابه
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,280,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
2,280,000
تومان
آپارتمان دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
2,280,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نخل بندر انزلی

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
فکس
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
نمای دريا
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
پذيرش 24 ساعته
مسلط به زبان ترکی
نمای دريا

آدرس هتل نخل بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نخل بندر انزلی

(40 نظر)
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
برخورد بسیار نامحترمانه رسپشن آقا میانسالشوخی های نابجای همین فرد دستور دادن و طرز صحبت نادرستصبحانه بی کیفیت و بسیار کمفقط حق سفارش یک نوع صبحانه داریدصبحانه سلف سرویس نیستتجهیزات سرویس بهداشتی مستهلک استعصبانیت و بی ادبی پرسنلپاسخگو نبودن پرسنلامکانات کمنبود مسواک و خمیر دندان
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا،
نقاط ضعف:
نزدیکی به دریا،
اقامت معمولی و صرفا برای گذراندن اقامت شبانه،
نقاط قوت:
تمیز بودن امکانات اتاق پاسخگویی به موقع کارکنان هتل
نقاط ضعف:
نبود اینترنت در اتاق ها
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود من ۴تخته گرفته بودم امکانات و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه را می آوردن در اتاق و تنوع نداشت
نقاط قوت:
تمیزی هتل، چشم انداز خوب رو به دریا، موقعیت مکانی خوب، پرسنل محترم، مینی بار کامل
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه، نداشتن حوله در حمام
نقاط قوت:
تمیز بودن
نقاط ضعف:
تمیز بودن
نقاط قوت:
بر خورد مناسب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
آب معدنی یخ زده در یخچال صدای لولای سرویس بهداشتی و کابینت
نقاط قوت:
تمیز و مرتب و نوساز
نقاط ضعف:
تمیز و مرتب و نوساز
نقاط قوت:
نوساز و شیک- دکوراسیون داخلی عالی -بسیار تمیز و مرتب-تمامی امکانت از قبیل چای ساز و ظروف و گاز و ...- ویو عالی رو به دریا- فاصله بسیار کم با دریا
نقاط ضعف:
نوساز و شیک- دکوراسیون داخلی عالی -بسیار تمیز و مرتب-تمامی امکانت از قبیل چای ساز و ظروف و گاز و ...- ویو عالی رو به دریا- فاصله بسیار کم با دریا
تجربه بسیار عالی و اقامت لذت بخشی داشتیم و امیدوارم که کیفیت این اقامت گاه همینطوری بمونه. فوق العاده تمیز و شیک و راحت اگر صبحانه اشون رو تکمیل تر کنن یا حداقل یکی دو تا آیتم دیگه اضافه کنن، اونوقت واقعا در حد ۴ ستاره میشه بهشون داد
نقاط قوت:
بسیار بسیار تمیز و مرتب،واقعا درحد هتلهای پرستاره
نقاط ضعف:
بسیار بسیار تمیز و مرتب،واقعا درحد هتلهای پرستاره
نقاط قوت:
پاکیزگی حرف اول رو میزنه
نقاط ضعف:
پاکیزگی حرف اول رو میزنه
راحت بودم و خوب بود
نقاط قوت: بسیار تمیز و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دید عالی به دریا امکانات نسبت به قیمت، مناسب پرسنل بسیار با ادب، محترم و خوشرو فاصله بسیار نزدیک تا ساحل در اقامتهای بعدی حتما این هتل رو انتخاب میکنم. نقاط ضعف: نداشتن رستوران
بسیار تمیز و مرتب بود و مدیر و کارکنان هتل بسیار خوش برخورد بودند و به خواسته های میهمانان واقعا اهمیت میدادند. هر موردی که اعلام میکردم سریعا انجام میشد. من نکته منفی قابل توجهی ندیدم و همه چیز کامل بود اگر رستوران هتل راه بیوفته بهتر هم میشه. ممنونم امیدوارم همیشه خوب بمونید.
نقاط قوت:
نظافت و پاکیزگی اتاق و وسایل
نقاط ضعف:
۱-یکی از اتاق ها فاقد کولر بود و عملا اتاق مذکور غیرقابل استفاده بود۲-روز آخر فشار آب مدام کم و زیاد میشد و علیرغم اعلام مشکل ترتیب اثر داده نشد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود. استحقاق این هتل آپارتمان، ستاره های بیشتری است.
نقاط ضعف:
کوچه خاکی بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز گرمایش مناسب آرامش کامل پارکینگ مناسب اصلا با نگرانی آمدیم ولی بسیار مناسب بود بسیار بالاتر از دو ستاره بود
نقاط ضعف:
به نظر من دوستانه نبایستی باشد و حداقل به ۳ ستاره ا آقا داده شود
نقاط قوت:
امکانات داخل کامل بود. تمیز بود.
نقاط ضعف:
من ندیدم
پذیرش بسیار خوشرفتار نظافت عالی امکانات سویت عالی صبحانه ضعیف دید روبه دریا زیباست
تمیزی هتل از اونی که تصور می کردم خیلی بیشتر بود- امکانات لازم برای یک سوئیت و اقامت راحت تنها ضعفی که داره مسیر کوتاه خاکی داخل کوچه هست.
برخورد خوب پرسنل دید خوب به دریا امکانات خوب و کافی نظافت نسبتا خوب
همه چی خوب بود البته در حد هتل ۲ ستاره ، کارمندان ،موقعیت هتل و نظافت اتاق‌ها خوب بود .اگر یک رستوران برای هتل در نظر بگیرن با توجه به فضایی که در جلوی هتل دارن میشه گفت هتل در حد ۴ستاره هست
هتل بدی نبود. اما هزینه بالا و صبحانه خیلی ضعیفی داشت.
پذیرش عالی همه کارکنان مودب و آماده خدمت بودند
تمیزی محل و برخورد عالی کارکنان ارزش انتخاب هتل نخل رو دارد
سلام هتل تمیز با دید رو به دریا و پرسنل خوب فقط مینی بار خیلی گرون
هتل بسیار خوبی و قابل مقایسه با خیلی از هتلهای پنج ستاره بود بود حتما مجددا میرم. تمیزی اتاقها و وسایل داخل اتاقها و تمیزی لابی و‌برخورد بسیار خوب کارکنان هتل کاملا رضایت بخش بود
به مدت دو شب اوایل مهرماه با خانواده اقامتی واقعآ دلپذیر در این هتل داشتیم ، سوئیت چهار نفره بسیار جادار و تمیز و شیک ، با بالکن مشرف به دریا که آرامش بخش و دل انگیز بود، قدردان اخلاق حرفه ای و خوشرویی مسئول پذیرش و تمام پرسنل هستیم ، عقیده دارم در حد هتلهای چهار ستاره عالی امکانات و سرویس دهی دارند و در موردشان کم لطفی شده ، مطمئنم در سفرهای آتی به این بندر زیبا باز هم از مهمان نوازی این عزیزان استفاده خواهم کرد .
بسیار خوب بود
واقعا بی نظیر بود . ما سوییت دو خوابه رو گرفتیم . فوق العاده بود . واقعا با هتلهای ۵ ستاره داره رقابت میکنه . انتخاب من در انزلی بدون تردید هتل نخل هست .
همه چیز خوب بود
امیدوارم همیشه با همین کیفیت ادامه داده و در ارائه خدمات موفق باشید.
برخورد خوب پرسنل، سوییت های بسیار تمیز ، مکان مناسب، خلوت و ارامش، وجود هر دو توالت فرنگی و زمینی در سوییت ها. وسایل نو. تنها عیب آن صبحانه بود که اولا فضای سرو نداشت و باید صبحانه را در اتاق خودت می خوردی و دوم، تنوع خیلییی کم بود. پنیر و کره و مربای بسته بندی کوچک و تخم مرغ آب پز. ولی در کل به نظرم خیلی می ارزید. فقط امیدوارم همیشه به این تمیزی و نظافت و نو بودن وسایل و سوییت ها اهمیت بدید.
هتل خوب و تمیزی بود و نزدیک به دریا
نکات مثبت: ا- فوق العاده تمیز و نوساز ۲-امکانات مناسب ۳-برخورد خوب کارکنان ۴-نزدیکی به ساحل ۵-محیط آرام ۶-کولرگازی عالی نواقص ۱- قیمت بالا ۲- نداشتن رستوران ۳- صبحانه بسیار مختصر ۴- نداشتن سشوار- اتو - مسواک و خمیردندان ۵- قیمت بالای محتویات یخچال ۶- آسفالت نبودن کوچه درب شمالی ۷- خرابی چای ساز ۸- مسقف نبودن پارکینگ
برخورد کارکنان کاملا مودبانه،صبحانه خوب،سوییت های فوق العاده تمیز و مرتب،از مدیریت هتل کمال تشکر رو دارم ،سعی کنید همیشه با کیفیت بمانید،با تشکر
همه چیز عااالی ،هتلی دلنشین و خانوادگی با سوئیت های خوش نقشه و خوش ویو با دکوراسیون عالی و نو و امکانات کامل..سرو صبحانه داخل اتاقها از نقاط قوت هتل بود چرا که با لباس راحت و در فضایی خوش ویو صبحانه صرف می گردد دقیقا مثل این بود که داخل منزل هستیم..این هتل در حد چهارستاره پلاس است..خانه داری تمیز و اخلاق خیلی خوب کارمندان هتل .با اقامت در این هتل.برای ما خاطره ای بسیار زیبا ساخته شد.جا دارد از زحمات مدیریت هتل سپاسگزاری کنم
سوییت چهار نفره: تمیز و بزرگ بود، ظروف کافی جهت هرگونه آشپزی، مبلمان و میز ناهارخوری عالی، کف پارکت و فرش،برخورد خوب کارکنان، صبحانه کافی در اتاق می آورند، دید عالی به دریا، دسترسی خوب به دریا، پارکینگ کافی، واقعا جهت اقامت چندروزه پیشنهادش می کنم
با سلاماين هتل آپارتمان بسيار تميز و مرتب بود برخورد کارکنان خيلي خوب واحدهاي بزرگ و عالي با امکانات مناسب صبحانه معمولي داخل اتاق ها سرو ميشد. تنها نکته منفي از نظر من پارکينگ روباز بود.
به نظر من در اختصاص ستاره به این اقامتگاه کم لطفی شده. اینجا به نظر من در حد هتل ۴ ستاره هست. ما سوییت سه نفره داشتیم که بسیار بسیار تمیز بود. وسایل خیلی نو و خوب بود. رختخواب ها نو و تمیز بودند. بالکن رو به دریا داشت که خیلی خوش منظره بود. مینی بارش از خیلی هتل های ۴ و ۵ ستاره که رفته بودم بهتر بود. لابی کوچک اما بسیار شیک و دلنشینی داشت. رفتار پرسنل بسیار مودبانه و با محبت بود. دو تا نکته منفی وجود داشت یکی اینکه سرویس بهداشتی بو میداد که اگر علتش را پیدا کنند و رفع کنند خیلی خوب میشه. و دوم اینکه اگر بتونن فضایی برای سرو صبحانه اختصاص بدن خیلی بهتره. چون هتل کوچو هست و رستوران نداره و صبحانه داخل اتاق سرو میشه.
با سلام واحد های این مجتمع بسیار تمیز است و برخورد کارکنان بسیار صمیمی است ضمنا" امکانات داخل واحد هم کافی است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نخل بندر انزلی

مهمانان هتل نخل بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نخل بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نخل بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نخل بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نخل بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.