هتل نخل بندر انزلی

بندر انزلی، خیابان پاسداران، نرسیده به تالارآرمان، کوچه نهم، کوچه اقاقیا
4.4
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل نخل بندر انزلی

هتل آپارتمان نخل بندرانزلی در زمستان سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده است. از بهترین مزایای این هتل می‌توان نزدیکی به مراکز توریستی گردشگری چون کشتی مسافری-تفریحی میرزاکوچک خان، منطقه آزاد بندر انزلی، مرداب انزلی و موج شکن بندر انزلی اشاره نمود. نزدیک به دریای خزر قرار گرفته است. از دیگر مزایای این هتل نزدیکی به دریا چشم انداز بی‌نظیر تمامی اتاق های این از دریای خزر می‌باشد. هتل نخل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نخل بندر انزلی

نخل-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ای‌گردش
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
482,000
تومان
3 مهر
شنبه
482,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
9 مهر
جمعه
482,000
تومان
10 مهر
شنبه
482,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
هتل یار
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
511,000
تومان
3 مهر
شنبه
511,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
511,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
511,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
511,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
511,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
511,000
تومان
9 مهر
جمعه
511,000
تومان
10 مهر
شنبه
511,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
511,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
511,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
511,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
511,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
511,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
511,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
511,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
511,000
تومان
9 مهر
جمعه
511,000
تومان
10 مهر
شنبه
511,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
511,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
511,000
تومان
نخل-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
547,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
547,000
تومان
3 مهر
شنبه
547,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
547,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
547,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
547,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
547,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
547,000
تومان
9 مهر
جمعه
547,000
تومان
10 مهر
شنبه
547,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
547,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
547,000
تومان
هتل یار
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
577,000
تومان
3 مهر
شنبه
577,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
577,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
577,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
577,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
577,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
577,000
تومان
9 مهر
جمعه
577,000
تومان
10 مهر
شنبه
577,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
577,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
577,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
577,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
577,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
577,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
577,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
577,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
577,000
تومان
9 مهر
جمعه
577,000
تومان
10 مهر
شنبه
577,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
577,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
577,000
تومان
نخل-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
609,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
609,000
تومان
3 مهر
شنبه
609,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
609,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
609,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
609,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
609,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
609,000
تومان
9 مهر
جمعه
609,000
تومان
10 مهر
شنبه
609,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
609,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
609,000
تومان
هتل یار
643,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
643,000
تومان
3 مهر
شنبه
643,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
643,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
643,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
643,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
643,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
643,000
تومان
9 مهر
جمعه
643,000
تومان
10 مهر
شنبه
643,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
643,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
643,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
643,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
643,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
643,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
643,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
643,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
643,000
تومان
9 مهر
جمعه
643,000
تومان
10 مهر
شنبه
643,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
643,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
643,000
تومان
نخل-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
704,000
تومان
3 مهر
شنبه
704,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
704,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
704,000
تومان
9 مهر
جمعه
704,000
تومان
10 مهر
شنبه
704,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
هتل یار
742,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
742,000
تومان
3 مهر
شنبه
742,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
742,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
742,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
742,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
742,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
742,000
تومان
9 مهر
جمعه
742,000
تومان
10 مهر
شنبه
742,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
742,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
742,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
نخل-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
769,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
769,000
تومان
3 مهر
شنبه
769,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
769,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
769,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
769,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
769,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
769,000
تومان
9 مهر
جمعه
769,000
تومان
10 مهر
شنبه
769,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
769,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
769,000
تومان
هتل یار
812,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
812,000
تومان
3 مهر
شنبه
812,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
812,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
812,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
812,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
812,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
812,000
تومان
9 مهر
جمعه
812,000
تومان
10 مهر
شنبه
812,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
812,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
812,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نخل بندر انزلی

آسانسور
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
كتابخانه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
ميز
تلويزيون در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
صبحانه در اتاق
آتلیه
پاركينگ
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان ترکی
پذيرش 24 ساعته
تلويزيون LED در لابی
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
نمای دريا
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
پذيرش 24 ساعته
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
كافی شاپ
مبل
نمازخانه
تلویزیون
اینترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
ماساژ
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
وسایل بدنسازی
لابی
مینی بار رایگان
کافی نت
سرویس بهداشتی معلولان
خدمات برای معلولین
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اشپزخانه
پرینت
اتاق بازی
فکس
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
نمای دريا

آدرس هتل نخل بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نخل بندر انزلی

(33 نظر)
بسیار تمیز و مرتب بود و مدیر و کارکنان هتل بسیار خوش برخورد بودند و به خواسته های میهمانان واقعا اهمیت میدادند. هر موردی که اعلام میکردم سریعا انجام میشد. من نکته منفی قابل توجهی ندیدم و همه چیز کامل بود اگر رستوران هتل راه بیوفته بهتر هم میشه. ممنونم امیدوارم همیشه خوب بمونید.
نقاط قوت:
نظافت و پاکیزگی اتاق و وسایل
نقاط ضعف:
۱-یکی از اتاق ها فاقد کولر بود و عملا اتاق مذکور غیرقابل استفاده بود ۲-روز آخر فشار آب مدام کم و زیاد میشد و علیرغم اعلام مشکل ترتیب اثر داده نشد
نقاط قوت:
نو و مرتب بودن وسایل رسیدگی و پاسخگویی سریع مسئول مربوطه
نقاط ضعف:
نو و مرتب بودن وسایل رسیدگی و پاسخگویی سریع مسئول مربوطه
تجربه ایی خوب و رضایت بخش از انزلی به ارمغان داشت
نقاط قوت:
برخورد مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد مودبانه پرسنل
خوبه
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل و وسایل نو اتاقها وسرویس بهداشتی بسیار تمیز وپرسنل خوشرو نزدیکی به ساحل
نقاط ضعف:
نوساز بودن هتل و وسایل نو اتاقها وسرویس بهداشتی بسیار تمیز وپرسنل خوشرو نزدیکی به ساحل
من از اقامت در این هتل راضی بودم
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
نظافت
همه چیزبجزنداشتن توری خوب بودالبته صبحانه هم خیلی معمولی بودامااگه بازهم برم انزلی همین هتل اپارتمان رو انتخاب میکنم
عالی . بسیار مودب
نقاط قوت:
بسیار تمیز گرمایش مناسب آرامش کامل پارکینگ مناسب اصلا با نگرانی آمدیم ولی بسیار مناسب بود بسیار بالاتر از دو ستاره بود
نقاط ضعف:
به نظر من دوستانه نبایستی باشد و حداقل به ۳ ستاره ا آقا داده شود
نقاط قوت:
امکانات داخل کامل بود. تمیز بود.
نقاط ضعف:
من ندیدم
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
نظافت و تمیزی اتاق ها
پذیرش بسیار خوشرفتار نظافت عالی امکانات سویت عالی صبحانه ضعیف دید روبه دریا زیباست
تمیزی هتل از اونی که تصور می کردم خیلی بیشتر بود- امکانات لازم برای یک سوئیت و اقامت راحت تنها ضعفی که داره مسیر کوتاه خاکی داخل کوچه هست.
برخورد خوب پرسنل دید خوب به دریا امکانات خوب و کافی نظافت نسبتا خوب
همه چی خوب بود البته در حد هتل ۲ ستاره ، کارمندان ،موقعیت هتل و نظافت اتاق‌ها خوب بود .اگر یک رستوران برای هتل در نظر بگیرن با توجه به فضایی که در جلوی هتل دارن میشه گفت هتل در حد ۴ستاره هست
هتل بدی نبود. اما هزینه بالا و صبحانه خیلی ضعیفی داشت.
پذیرش عالی همه کارکنان مودب و آماده خدمت بودند
تمیزی محل و برخورد عالی کارکنان ارزش انتخاب هتل نخل رو دارد
سلام هتل تمیز با دید رو به دریا و پرسنل خوب فقط مینی بار خیلی گرون
هتل بسیار خوبی و قابل مقایسه با خیلی از هتلهای پنج ستاره بود بود حتما مجددا میرم. تمیزی اتاقها و وسایل داخل اتاقها و تمیزی لابی و‌برخورد بسیار خوب کارکنان هتل کاملا رضایت بخش بود
به مدت دو شب اوایل مهرماه با خانواده اقامتی واقعآ دلپذیر در این هتل داشتیم ، سوئیت چهار نفره بسیار جادار و تمیز و شیک ، با بالکن مشرف به دریا که آرامش بخش و دل انگیز بود، قدردان اخلاق حرفه ای و خوشرویی مسئول پذیرش و تمام پرسنل هستیم ، عقیده دارم در حد هتلهای چهار ستاره عالی امکانات و سرویس دهی دارند و در موردشان کم لطفی شده ، مطمئنم در سفرهای آتی به این بندر زیبا باز هم از مهمان نوازی این عزیزان استفاده خواهم کرد .
بسیار خوب بود
واقعا بی نظیر بود . ما سوییت دو خوابه رو گرفتیم . فوق العاده بود . واقعا با هتلهای ۵ ستاره داره رقابت میکنه . انتخاب من در انزلی بدون تردید هتل نخل هست .
همه چیز خوب بود
امیدوارم همیشه با همین کیفیت ادامه داده و در ارائه خدمات موفق باشید.
برخورد خوب پرسنل، سوییت های بسیار تمیز ، مکان مناسب، خلوت و ارامش، وجود هر دو توالت فرنگی و زمینی در سوییت ها. وسایل نو. تنها عیب آن صبحانه بود که اولا فضای سرو نداشت و باید صبحانه را در اتاق خودت می خوردی و دوم، تنوع خیلییی کم بود. پنیر و کره و مربای بسته بندی کوچک و تخم مرغ آب پز. ولی در کل به نظرم خیلی می ارزید. فقط امیدوارم همیشه به این تمیزی و نظافت و نو بودن وسایل و سوییت ها اهمیت بدید.
هتل خوب و تمیزی بود و نزدیک به دریا
نکات مثبت: ا- فوق العاده تمیز و نوساز ۲-امکانات مناسب ۳-برخورد خوب کارکنان ۴-نزدیکی به ساحل ۵-محیط آرام ۶-کولرگازی عالی نواقص ۱- قیمت بالا ۲- نداشتن رستوران ۳- صبحانه بسیار مختصر ۴- نداشتن سشوار- اتو - مسواک و خمیردندان ۵- قیمت بالای محتویات یخچال ۶- آسفالت نبودن کوچه درب شمالی ۷- خرابی چای ساز ۸- مسقف نبودن پارکینگ
برخورد کارکنان کاملا مودبانه،صبحانه خوب،سوییت های فوق العاده تمیز و مرتب،از مدیریت هتل کمال تشکر رو دارم ،سعی کنید همیشه با کیفیت بمانید،با تشکر
همه چیز عااالی ،هتلی دلنشین و خانوادگی با سوئیت های خوش نقشه و خوش ویو با دکوراسیون عالی و نو و امکانات کامل..سرو صبحانه داخل اتاقها از نقاط قوت هتل بود چرا که با لباس راحت و در فضایی خوش ویو صبحانه صرف می گردد دقیقا مثل این بود که داخل منزل هستیم..این هتل در حد چهارستاره پلاس است..خانه داری تمیز و اخلاق خیلی خوب کارمندان هتل .با اقامت در این هتل.برای ما خاطره ای بسیار زیبا ساخته شد.جا دارد از زحمات مدیریت هتل سپاسگزاری کنم
با سلاماين هتل آپارتمان بسيار تميز و مرتب بود برخورد کارکنان خيلي خوب واحدهاي بزرگ و عالي با امکانات مناسب صبحانه معمولي داخل اتاق ها سرو ميشد. تنها نکته منفي از نظر من پارکينگ روباز بود.
سوییت چهار نفره: تمیز و بزرگ بود، ظروف کافی جهت هرگونه آشپزی، مبلمان و میز ناهارخوری عالی، کف پارکت و فرش،برخورد خوب کارکنان، صبحانه کافی در اتاق می آورند، دید عالی به دریا، دسترسی خوب به دریا، پارکینگ کافی، واقعا جهت اقامت چندروزه پیشنهادش می کنم
به نظر من در اختصاص ستاره به این اقامتگاه کم لطفی شده. اینجا به نظر من در حد هتل ۴ ستاره هست. ما سوییت سه نفره داشتیم که بسیار بسیار تمیز بود. وسایل خیلی نو و خوب بود. رختخواب ها نو و تمیز بودند. بالکن رو به دریا داشت که خیلی خوش منظره بود. مینی بارش از خیلی هتل های ۴ و ۵ ستاره که رفته بودم بهتر بود. لابی کوچک اما بسیار شیک و دلنشینی داشت. رفتار پرسنل بسیار مودبانه و با محبت بود. دو تا نکته منفی وجود داشت یکی اینکه سرویس بهداشتی بو میداد که اگر علتش را پیدا کنند و رفع کنند خیلی خوب میشه. و دوم اینکه اگر بتونن فضایی برای سرو صبحانه اختصاص بدن خیلی بهتره. چون هتل کوچو هست و رستوران نداره و صبحانه داخل اتاق سرو میشه.
با سلام واحد های این مجتمع بسیار تمیز است و برخورد کارکنان بسیار صمیمی است ضمنا" امکانات داخل واحد هم کافی است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نخل بندر انزلی

مهمانان هتل نخل بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نخل بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نخل بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نخل بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نخل بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.