هتل نخل بندر انزلی

بندر انزلی، خیابان پاسداران، نرسیده به تالارآرمان، کوچه نهم، کوچه اقاقیا
4.4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل نخل بندر انزلی

هتل آپارتمان نخل بندرانزلی در زمستان سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده است. از بهترین مزایای این هتل می‌توان نزدیکی به مراکز توریستی گردشگری چون کشتی مسافری-تفریحی میرزاکوچک خان، منطقه آزاد بندر انزلی، مرداب انزلی و موج شکن بندر انزلی اشاره نمود. نزدیک به دریای خزر قرار گرفته است. از دیگر مزایای این هتل نزدیکی به دریا چشم انداز بی‌نظیر تمامی اتاق های این از دریای خزر می‌باشد. هتل نخل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نخل بندر انزلی

نخل-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
419,000
تومان
15 اسفند
جمعه
419,000
تومان
16 اسفند
شنبه
350,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
419,000
تومان
22 اسفند
جمعه
419,000
تومان
23 اسفند
شنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
350,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
23 اسفند
شنبه
350,000
تومان
ای‌گردش
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
361,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
361,000
تومان
15 اسفند
جمعه
361,000
تومان
16 اسفند
شنبه
361,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
361,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
361,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
361,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
361,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
361,000
تومان
22 اسفند
جمعه
361,000
تومان
23 اسفند
شنبه
361,000
تومان
نخل-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
394,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
15 اسفند
جمعه
471,000
تومان
16 اسفند
شنبه
394,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
394,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
394,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
394,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
394,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
22 اسفند
جمعه
471,000
تومان
23 اسفند
شنبه
394,000
تومان
اقامت 24
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
394,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
15 اسفند
جمعه
471,000
تومان
16 اسفند
شنبه
394,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
394,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
394,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
394,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
394,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
22 اسفند
جمعه
471,000
تومان
23 اسفند
شنبه
394,000
تومان
ای‌گردش
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
جمعه
405,000
تومان
16 اسفند
شنبه
405,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
405,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
405,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
22 اسفند
جمعه
405,000
تومان
23 اسفند
شنبه
405,000
تومان
نخل-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
438,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
525,000
تومان
15 اسفند
جمعه
525,000
تومان
16 اسفند
شنبه
438,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
438,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
438,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
438,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
438,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
525,000
تومان
22 اسفند
جمعه
525,000
تومان
23 اسفند
شنبه
438,000
تومان
هتل یار
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
438,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
524,000
تومان
15 اسفند
جمعه
524,000
تومان
16 اسفند
شنبه
438,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
438,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
438,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
438,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
438,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
524,000
تومان
22 اسفند
جمعه
524,000
تومان
23 اسفند
شنبه
438,000
تومان
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
450,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
15 اسفند
جمعه
450,000
تومان
16 اسفند
شنبه
450,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
450,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
450,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
450,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
450,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
22 اسفند
جمعه
450,000
تومان
23 اسفند
شنبه
450,000
تومان
نخل-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
473,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
575,000
تومان
15 اسفند
جمعه
575,000
تومان
16 اسفند
شنبه
473,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
473,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
473,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
566,000
تومان
15 اسفند
جمعه
566,000
تومان
16 اسفند
شنبه
473,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
473,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
473,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
473,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
473,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
566,000
تومان
22 اسفند
جمعه
566,000
تومان
23 اسفند
شنبه
473,000
تومان
ای‌گردش
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
15 اسفند
جمعه
515,000
تومان
16 اسفند
شنبه
515,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
22 اسفند
جمعه
515,000
تومان
23 اسفند
شنبه
515,000
تومان
نخل-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
هتل یار
517,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
517,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
619,000
تومان
15 اسفند
جمعه
619,000
تومان
16 اسفند
شنبه
517,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
517,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
517,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
517,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
517,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
619,000
تومان
22 اسفند
جمعه
619,000
تومان
23 اسفند
شنبه
517,000
تومان
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
520,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
616,000
تومان
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
616,000
تومان
22 اسفند
جمعه
616,000
تومان
23 اسفند
شنبه
520,000
تومان
ای‌گردش
563,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 اسفند
چهارشنبه
563,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
563,000
تومان
15 اسفند
جمعه
563,000
تومان
16 اسفند
شنبه
563,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
563,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
563,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
563,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
563,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
563,000
تومان
22 اسفند
جمعه
563,000
تومان
23 اسفند
شنبه
563,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نخل بندر انزلی

آسانسور
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
كتابخانه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
ميز
تلويزيون در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
صبحانه در اتاق
آتلیه
پاركينگ
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان ترکی
پذيرش 24 ساعته
تلويزيون LED در لابی
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
نمای دريا
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
پذيرش 24 ساعته
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
كافی شاپ
مبل
نمازخانه
تلویزیون
اینترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
ماساژ
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
وسایل بدنسازی
لابی
مینی بار رایگان
کافی نت
سرویس بهداشتی معلولان
خدمات برای معلولین
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اشپزخانه
پرینت
اتاق بازی
فکس
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
نمای دريا

آدرس هتل نخل بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نخل بندر انزلی

(31 نظر)
نقاط قوت:
امکانات داخل کامل بود. تمیز بود.
نقاط ضعف:
من ندیدم
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
نظافت و تمیزی اتاق ها
هتل بسیار مرتب و تمیزی هستش.ما واقعا راضی بودیم.واحدها بسیار نو و تمیزن.از لحاظ بهداشتی بسیار احساس خوبی داشتیم.تمامی امکانات داخل واحدها مهیاست.هم سرویس فرنگی داره هم ایرانی.امیدوارم دفعات بعد هم که میریم به همین صورت باشه.
پذیرش بسیار خوشرفتار نظافت عالی امکانات سویت عالی صبحانه ضعیف دید روبه دریا زیباست
تمیزی هتل از اونی که تصور می کردم خیلی بیشتر بود- امکانات لازم برای یک سوئیت و اقامت راحت تنها ضعفی که داره مسیر کوتاه خاکی داخل کوچه هست.
انتظار چنین هتل تمیزی در شمال کشور را نداشتیم ، ویوی هتل بسیار زیبا و برخورد کارکنان بسیار مودبانه بود یکی از انتخاب هایمان برای سفر های بعدی خواهد بود
برخورد خوب پرسنل دید خوب به دریا امکانات خوب و کافی نظافت نسبتا خوب
من و همسرم از اقامت در این هتل آپارتمان لذت بردیم. سوئیت یک تخته وسیع، تمیز و بخوبی مجهز شده بود. پرسنل خوشرو و مسئولیت پذیر بودند. اتاق ما رو به دریا بود و منظره زیبا روحمان را جلا می داد. هتل از مرکز شهر دور است. 15 دقیقه با تاکسی فاصله دارد. دور و بر آن هیچ مغازه ای نیست که خوراکی تهیه کنیم. خیابان منتهی به هتل، خاکی و پر از پستی و بلندی است. صبحانه هتل ساده و کم است. منظره زیبای دریا، متاسفانه با ساختمان های زشت اطراف، خدشه دار شده است. با همه این تفاسیر اگر دوباره به انزلی برگردم، در همین هتل اقامت خواهم کرد.
همه چی خوب بود البته در حد هتل ۲ ستاره ، کارمندان ،موقعیت هتل و نظافت اتاق‌ها خوب بود .اگر یک رستوران برای هتل در نظر بگیرن با توجه به فضایی که در جلوی هتل دارن میشه گفت هتل در حد ۴ستاره هست
هتل بدی نبود. اما هزینه بالا و صبحانه خیلی ضعیفی داشت.
پذیرش عالی همه کارکنان مودب و آماده خدمت بودند
هتل بسیار تمیز و نوساز ، وسایل و امکانات سوییت ها با کیفیت و نو هستند. سرمایش و گرمایش مناسب ، منظره واحد ها رو به دریا بسیار زیبا و رویایی. پرسنل خوش اخلاق و خوش برخورد. به ما خیلی خوش گذشت و کاملا راضی بودیم.
تمیزی محل و برخورد عالی کارکنان ارزش انتخاب هتل نخل رو دارد
سلام هتل تمیز با دید رو به دریا و پرسنل خوب فقط مینی بار خیلی گرون
هتل بسیار خوبی و قابل مقایسه با خیلی از هتلهای پنج ستاره بود بود حتما مجددا میرم. تمیزی اتاقها و وسایل داخل اتاقها و تمیزی لابی و‌برخورد بسیار خوب کارکنان هتل کاملا رضایت بخش بود
به مدت دو شب اوایل مهرماه با خانواده اقامتی واقعآ دلپذیر در این هتل داشتیم ، سوئیت چهار نفره بسیار جادار و تمیز و شیک ، با بالکن مشرف به دریا که آرامش بخش و دل انگیز بود، قدردان اخلاق حرفه ای و خوشرویی مسئول پذیرش و تمام پرسنل هستیم ، عقیده دارم در حد هتلهای چهار ستاره عالی امکانات و سرویس دهی دارند و در موردشان کم لطفی شده ، مطمئنم در سفرهای آتی به این بندر زیبا باز هم از مهمان نوازی این عزیزان استفاده خواهم کرد .
بسیار خوب بود
واقعا بی نظیر بود . ما سوییت دو خوابه رو گرفتیم . فوق العاده بود . واقعا با هتلهای ۵ ستاره داره رقابت میکنه . انتخاب من در انزلی بدون تردید هتل نخل هست .
همه چیز خوب بود
امیدوارم همیشه با همین کیفیت ادامه داده و در ارائه خدمات موفق باشید.
یکی از بهترین هتل های شماله ، بسیار تمیز ، برخورد پرسنل عالی ، صبحانه خوب ، موقعیت خوب ، درسته ۲ ستاره هست ولی مثل ۵ ستاره است ، ما از ۱۳ شهریور‌۹۸ تا‌ ۱۶ در این هتل اقامت داشتیم
برخورد خوب پرسنل، سوییت های بسیار تمیز ، مکان مناسب، خلوت و ارامش، وجود هر دو توالت فرنگی و زمینی در سوییت ها. وسایل نو. تنها عیب آن صبحانه بود که اولا فضای سرو نداشت و باید صبحانه را در اتاق خودت می خوردی و دوم، تنوع خیلییی کم بود. پنیر و کره و مربای بسته بندی کوچک و تخم مرغ آب پز. ولی در کل به نظرم خیلی می ارزید. فقط امیدوارم همیشه به این تمیزی و نظافت و نو بودن وسایل و سوییت ها اهمیت بدید.
هتل خوب و تمیزی بود و نزدیک به دریا
نکات مثبت: ا- فوق العاده تمیز و نوساز ۲-امکانات مناسب ۳-برخورد خوب کارکنان ۴-نزدیکی به ساحل ۵-محیط آرام ۶-کولرگازی عالی نواقص ۱- قیمت بالا ۲- نداشتن رستوران ۳- صبحانه بسیار مختصر ۴- نداشتن سشوار- اتو - مسواک و خمیردندان ۵- قیمت بالای محتویات یخچال ۶- آسفالت نبودن کوچه درب شمالی ۷- خرابی چای ساز ۸- مسقف نبودن پارکینگ
برخورد کارکنان کاملا مودبانه،صبحانه خوب،سوییت های فوق العاده تمیز و مرتب،از مدیریت هتل کمال تشکر رو دارم ،سعی کنید همیشه با کیفیت بمانید،با تشکر
همه چیز عااالی ،هتلی دلنشین و خانوادگی با سوئیت های خوش نقشه و خوش ویو با دکوراسیون عالی و نو و امکانات کامل..سرو صبحانه داخل اتاقها از نقاط قوت هتل بود چرا که با لباس راحت و در فضایی خوش ویو صبحانه صرف می گردد دقیقا مثل این بود که داخل منزل هستیم..این هتل در حد چهارستاره پلاس است..خانه داری تمیز و اخلاق خیلی خوب کارمندان هتل .با اقامت در این هتل.برای ما خاطره ای بسیار زیبا ساخته شد.جا دارد از زحمات مدیریت هتل سپاسگزاری کنم
با سلاماين هتل آپارتمان بسيار تميز و مرتب بود برخورد کارکنان خيلي خوب واحدهاي بزرگ و عالي با امکانات مناسب صبحانه معمولي داخل اتاق ها سرو ميشد. تنها نکته منفي از نظر من پارکينگ روباز بود.
سوییت چهار نفره: تمیز و بزرگ بود، ظروف کافی جهت هرگونه آشپزی، مبلمان و میز ناهارخوری عالی، کف پارکت و فرش،برخورد خوب کارکنان، صبحانه کافی در اتاق می آورند، دید عالی به دریا، دسترسی خوب به دریا، پارکینگ کافی، واقعا جهت اقامت چندروزه پیشنهادش می کنم
به نظر من در اختصاص ستاره به این اقامتگاه کم لطفی شده. اینجا به نظر من در حد هتل ۴ ستاره هست. ما سوییت سه نفره داشتیم که بسیار بسیار تمیز بود. وسایل خیلی نو و خوب بود. رختخواب ها نو و تمیز بودند. بالکن رو به دریا داشت که خیلی خوش منظره بود. مینی بارش از خیلی هتل های ۴ و ۵ ستاره که رفته بودم بهتر بود. لابی کوچک اما بسیار شیک و دلنشینی داشت. رفتار پرسنل بسیار مودبانه و با محبت بود. دو تا نکته منفی وجود داشت یکی اینکه سرویس بهداشتی بو میداد که اگر علتش را پیدا کنند و رفع کنند خیلی خوب میشه. و دوم اینکه اگر بتونن فضایی برای سرو صبحانه اختصاص بدن خیلی بهتره. چون هتل کوچو هست و رستوران نداره و صبحانه داخل اتاق سرو میشه.
اتاق ها بسیار تمیز و مجهز
با سلام واحد های این مجتمع بسیار تمیز است و برخورد کارکنان بسیار صمیمی است ضمنا" امکانات داخل واحد هم کافی است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نخل بندر انزلی

مهمانان هتل نخل بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نخل بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نخل بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نخل بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نخل بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.